Fra KM par i Oslo: Uvanlig score

 Er 1520 en uvanlig score?

Nei, egentlig ikke. Det er jo scoren for 7NT med tretten stikk utenfor sonen.

KM for par i Oslo ble spilt på RealBridge. Ida Wennevold og Maja Rom Anjer vant. 

Scoren +1520 forekom i den turneringen på en måte man sjelden ser. Det var Anne Bi Fossum og Ingunn Uran som fikk seg en god latter da Ingunn valgte å gå for den absolutte toppscoren med disse kortene:

Giver vest, Ø/V i sonen

ØST 

Ann Bi (vest) åpnet med 1 kløver, og Ingunn svarte 1 hjerter som var overføring, 4+ spar. Syd doblet, og doblingen ble forklart som hjreterfarge. Vest redoblet, og det betyr trekorts spar. Det gikk to passer til Ingunn etter denne starten:

VEST     NORD     ØST     SYD

1KL        Pass       1H (1)  Dobler (2)

Rdbl (3) Pass        ?

(1) 4+ spar

(2) Hjerterfarge

(3) Tre spar

Hva ville du meldt nå?

Det første en tenker på er å si 3NT. Med 17 HP kan det vel noen ganger tenkes at det er slem i kortene, men den nokså flate øst-hånden er ikke så spesielt god, og den har ikke blitt særlig bedre siden hjerter konge ikke er noe kanonkort med dobling bak. Ingunn tenkte nok på 3NT, men så vurderte hun det slik at her har egen side massevis av toppstikk. Så kanskje vi rett og slett skal spille 1 hjerter redoblet? Det kan kanskje bli feil hvis makker har kort hjerter, men er det sannsynlig? Ville ikke nord støttet hjerteren (meldt 2 eller 3 hjerter) om N/S for eksempel har ni hjerter til sammen?

Ingunn satset tøft og passet på 1 hjerter redoblet!

Meldingsforløpet ble altså kort og brutalt:

Kortene hos blindemann i den uvanlige kontrakten var hyggelige:

Syd spilte ut ruter 9 som gikk til knekten og kongen. "Ut med trumfen" heter det, men med 3-3 tilpasning har man ikke akkurat stålkontroll på fargen! Likevel, det er riktig å spille trumf her og få det over på grandspill så raskt som mulig. Ingunn spilte hjerter til knekten som sto i andre stikk. Så mer hjerter, og syd kunne ta ut spilleførers trumf. Men fire trumfstikk var alt N/S fikk, to redoblede overstikk!

Hvis ikke du visste scoren for 1Hxx med to overstikk så vet du den nå, det samme som meldt og vunnet 7NT utenfor sonen, +1520.