Hvem sa sjeldent?

Forleden fortalte vi her i bloggen et spill som ga hele 21 IMP utslag i MIX REALBRIDGE LAG. En sjeldenhet skrev jeg, med IMP skala som går til 24 IMP. Joda, det er sjeldent, men i samme turnering skjedde en så stor sving en gang til i en kamp noe tidligere.

Du får først en meldeprøve med disse kortene som syd:

GIVER VEST, ALLE I SONEN

        SYD

 

Meldingene starter:

Hva melder du?

Dette er en meget spillesterk hånd. De fleste vil vel stille og rolig si 2 hjerter, men med så god fordeling og sterke farger skal det ikke mye til før det er mange stikk til N/S. Likevel, å si «kun» 2 hjerter er fornuftig. Det går sjelden pass rundt når man har så ekstrem fordeling, og kommer det den minst lyd i form av støtte fra makker vokser denne hånden til himmels. Det er imidlertid slik med denne typen hender, de er farlige, for de kan spille helt vidunderlig hvis det er tilpasning hos makker, elendig hvis det ikke er det.

Ved det bordet meldingene startet slik tok syd en sats og meldte 4 hjerter. Det er i overkant tøft, men litt sympati må man ha for meldingen. I dette tilfellet kunne det ikke bli mer feil enn det var. Vest doblet, og det gikk pass rundt.

N/S har en bedre sparkontrakt, men det går ikke så bra det heller. Og sparkontrakt var ikke lett å finne etter den starten på meldingsforløpet.

Vest (Sjur Nedrebø) hadde som han formulerte det selv «valgt» å åpne med 1 ruter som vest. Med valgt mener han nok at det var et alternativ å åpne med 1 hjerter. Mange gjør det med femkorts major og sekskorts minor, om ikke hånden er veldig sterk (reversstyrke). Men det er korrekt å åpne med minorfargen med slikt.

Noen teoretikere sier at man alltid skal åpne med lengste farge. Det kan imidlertid være en bra strategi å åpne med majorfargen hvis det er en absolutt minimums hånd for å få fortalt om det femte kortet i en majorfarge så ikke det blir vanskelig å få vist senere. I så fall - åpning 1 i major - får man forsøke å melde minoren et par ganger senere og har i alle fall fått vist 5-5. Hvis meldingene går uten særlig hopp og sprett blir det ingen problemer med å åpne med minorfargen, så melde majorfargen to ganger så får man vist fem kort der, og følgelig seks kort i minorfargen. Men om meldingsforløpet tar av kan det bli farlig (for høyt og risikabelt) å melde majorfargen i det hele tatt etter å ha åpnet med 1 i minor med 5-6.

Med disse vest-kortene er det altså etter min mening helt korrekt med 1 ruter. Og det gjorde vest, kanskje med en liten bekymring angående hjerterfargen, men neste gang han skulle melde var den bekymringen borte; motparten var i 4 hjerter!

Kontrakten 4 hjerter doblet av syd ble ingen fest. Spillefører kunne nok fått et stikk eller to mer enn han gjorde, men endte opp med å gå hele seks doblede i sonen, -1700.

Ved det andre bordet fulgte vest den «skolen» hvor det åpnes med 1 i major selv med sekskorts minorfarge ved siden av majorfargen. Altså 1 hjerter, og da kunne vel ikke kontrakten bli 4 hjerter? Vel, kunne den ikke det?

Jo, kontrakten ble 4 hjerter også ved det bordet, men motsatt retning!

Da syd etter vests hjerteråning og øst svar 1 spar ikke sa et ord i meldingene ble utgang meldt Ø/V etter dette meldingsforløpet. Samme utgang ved det begge bord, men motsatt vei (!) er i alle fall en sjeldenhet. Det skjer imidlertid det også av og til, men som oftest ved at noen har mistforstått makkeren og passet et cuebid eller en Splintermelding. Her har begge sider meldt de de tror på og likevel kommet til utgangen 4 hjerter som N/S, og Ø/V!

Østs sin preferanse til 2 hjerter er korrekt melding. Vest bør dog ikke melde 3 hjerter da det typisk viser sekskorts farge, eller i alle fall en meget god femkorts farge og utgangsinteresse, for østs 2 hjerter-melding er typisk dobbelton her. Det er klart at vest føler kortene er sterke nok til en melding til, men da bør det meldes 3 ruter for å antyde 5-5 og utgangsinteresse. I så fall kan øst melde 3NT, eller de kan finne utgangen 5 ruter. Både 3NT (av øst) og 5 ruter står. Da øst høynet 3 hjerter til 4 hjerter der han nok kunne foreslått 3NT var katastrofen nær, om en da kan bruke et så sterkt ord om et bridgespill.

Syd som ikke hadde meldt i det hele tatt tok imot gavepakken og doblet. Det spørs om det er korrekt å doble, det er ingen umulighet at Ø/V «flykter» til 4NT, eller 5 ruter som begge deler står! 

Men 4 hjerter doblet ble kontrakten, og den gikk tre doblede i sonen, +800 til N/S. Med 800 og 1700 ble det +2500 til sammen på de to bordene, og det ga 21 IMP! Det var nok ganske irriterende for laget som noterte 21 IMP ut, for de tapte kampen med kun 6 IMP.

Slurvefeil

I bridge gjøres mange forskjellige typer feil. Det kan være komplieserte spill hvor løsningen ikke er så lett å få øye på. Det kan også være marginale feil hvor det må gjettes, hvor sjansen for det en er ikke så mye større enn det andre. Men det skjer også helt unødvendige feil, "dumme" feil om man vil, i spill hvor du ser det så klart like etter feilen har blitt gjort.

Det er mange poeng å hente på å unngå de "dumme" feilene, og de bør være lettest å unngå. For å forbedre den delen av spillet sitt må du ha noen gode vaner. Det handler om å bruke noen få ekstra sekunder før du gjør ting. Slike feil som jeg her snakker om er ikke kopliserte ting, men muligheter for unødvendige feilspill som du kan oppdage bare ved å ikke være så rask på labben.

I en klubbturnering forleden kom to slike spill med få minutters mellomrom. Ingen av spillene er avanserte/kompliserte og tabbene som ble gjort ved noen bør unngås av de aller fleste.

I spar vil spillefører få to stikk etter hvert. I den fargen er det en sånn tett og god kombinasjon hvor det kan se ut som det har ingen betydning hvilke kort du legger først og sist. Det kan imididlertid ha veldig stor betydning, og i dette spillet kan du ha spilt bort kontrakten om du var for rask på labben i første stikk.

Det er ofte naturlig å slippe utspillet mot hånden og stikke så billig som mulig. Ved noen bord vant spillefører første stikk med spar 9 og det skjedde etter maks ett sekund eller to etter at utspillet kom. Så tenkte spillefører, men for sent.

I 3NT er det to sikk i hver av fargene spar, hjerter og kløver. Ruterfargen er tett og god og kan gi tre stikk, og det blir ni totalt. Men da må du ha inntak til nord hvor den fjerde ruteren er (ditt redje ruterstikk), for hvis motspilleren med ruter ess ligger unna to ganger er det ikke overgang i ruterfargen. Slik så hele spillet ut:

Spar 9 tok altså første stikk. Så ruter dame som vant stikk, ruter 10 som også spillefører fikk beholde for, og øst vant for ruter ess i fargens tredje runde. Øst spiller spar. Syd har da KJ og nord Q10. Hvis syd legger spar konge ligger vest unna. Da vinner kongen stikk og med singel knekt og damen singel hos nord finnes ikke inntak, vest har jo igjen esset. Og med kun to ruterstikk i stedet for tre blir det en bet i utgangen. Hvis syd idet øst spiller spar forsøker knekten stikker vest med esset, og kongen blokker så det heller ikke da blir inntak til nord. 

Hvis spillefører tenker seg om noen få sekunder unngås denne unødvendige feilen.

Tell stikkene, og planlegg i alle fall litt om hvordan du har tenkt å spille kontrakten. Raskt fastslås at det må leves av ruteren, og da er neste spørsmål om det er inntak til den siden hvor det kommer til å ligge godspilte stikk. Og det er sikkert inntak til nord i spar hvis spillefører stikker med spar konge i første stikk. Med J-9 på hånden og Q-10 hos nord kan ikke motparten forhindre at spillefører kommer seg over til nord og får for den trettende ruteren, det niende stikket.

Noen spiller 4 hjerter med dette, andre har kanskje meldt seg opp i 6 hjerter. Det er parturnering, så du ønsker såklart å få maks med stikk selv om du er bare i utgang. Dermed bør spilleføringen her være den samme i 4 hjerter som i 6 hjerter.

Hva legger du på spar ess?

Du kan enten kaste en ruter, eller kvitte deg med en kløver. Hvis kløver ess sitter bak bør du kaste en kløver og håpe ruter sitter 3-3, i så fall blir det tolv stikk. Hvis derimot ruter sitter 4-2 og kløver ess foran må du kaste en ruter på spar ess. At ruter sittter 3-3 er 36% sjanse, og at kløver ess sitter foran er 50% sjanse. Følgelig bør du vel kaste en ruter på spar ess?

Nei, du bør ikke kaste noen ting på spar ess i første stikk. Hvis du glemmer den gode vanen med å tenke deg om noen få sekunder før det legges på fra blindemann i første stikk, og sier "stikk med esset" har du skapt deg en helt unødvendig gjetteposisjon.

Sparutspillet bør trumfes på hånden. Vent med spar ess til du vet hva du bør kaste! Så tas trumfen ut i de nødvendige antall rundene før du tester ruteren med ruter ess fulgt av K-Q slik at du er inne hos nord idet du finner ut rutersitsen. Sitter fargen 3-3 står håndens fjerde ruter, og du kaster en kløver på spar ess:

Hvis ruteren hadde vært fordelt 4-2 ville du i stedet kastet den fjerde ruteren som i så fall ikke kan gi stikk, så trumfes en spar før den (med slik rutersits) eneste sjansen for tolv stikk forsøkes, kløver til kongen:

Denne typen feil kan ofte unngås ved å ta seg noen (få) sekunders tenkepause i starten. Det er viktig å bruke noen sekunder senere i spillet også i noen situasjoner selv om det hele ser opplagt ut. Men tipset i dagens innlegg er først og fremst å gjøre dette til en vane: 

TENK DEG ALLTID OM NOEN SEKUNDER FØR DU LEGGER PÅ TIL DET FØRSTE STIKKET!