Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Slurvefeil

I bridge gjøres mange forskjellige typer feil. Det kan være komplieserte spill hvor løsningen ikke er så lett å få øye på. Det kan også være marginale feil hvor det må gjettes, hvor sjansen for det en er ikke så mye større enn det andre. Men det skjer også helt unødvendige feil, "dumme" feil om man vil, i spill hvor du ser det så klart like etter feilen har blitt gjort.

Det er mange poeng å hente på å unngå de "dumme" feilene, og de bør være lettest å unngå. For å forbedre den delen av spillet sitt må du ha noen gode vaner. Det handler om å bruke noen få ekstra sekunder før du gjør ting. Slike feil som jeg her snakker om er ikke kopliserte ting, men muligheter for unødvendige feilspill som du kan oppdage bare ved å ikke være så rask på labben.

I en klubbturnering forleden kom to slike spill med få minutters mellomrom. Ingen av spillene er avanserte/kompliserte og tabbene som ble gjort ved noen bør unngås av de aller fleste.

I spar vil spillefører få to stikk etter hvert. I den fargen er det en sånn tett og god kombinasjon hvor det kan se ut som det har ingen betydning hvilke kort du legger først og sist. Det kan imididlertid ha veldig stor betydning, og i dette spillet kan du ha spilt bort kontrakten om du var for rask på labben i første stikk.

Det er ofte naturlig å slippe utspillet mot hånden og stikke så billig som mulig. Ved noen bord vant spillefører første stikk med spar 9 og det skjedde etter maks ett sekund eller to etter at utspillet kom. Så tenkte spillefører, men for sent.

I 3NT er det to sikk i hver av fargene spar, hjerter og kløver. Ruterfargen er tett og god og kan gi tre stikk, og det blir ni totalt. Men da må du ha inntak til nord hvor den fjerde ruteren er (ditt redje ruterstikk), for hvis motspilleren med ruter ess ligger unna to ganger er det ikke overgang i ruterfargen. Slik så hele spillet ut:

Spar 9 tok altså første stikk. Så ruter dame som vant stikk, ruter 10 som også spillefører fikk beholde for, og øst vant for ruter ess i fargens tredje runde. Øst spiller spar. Syd har da KJ og nord Q10. Hvis syd legger spar konge ligger vest unna. Da vinner kongen stikk og med singel knekt og damen singel hos nord finnes ikke inntak, vest har jo igjen esset. Og med kun to ruterstikk i stedet for tre blir det en bet i utgangen. Hvis syd idet øst spiller spar forsøker knekten stikker vest med esset, og kongen blokker så det heller ikke da blir inntak til nord. 

Hvis spillefører tenker seg om noen få sekunder unngås denne unødvendige feilen.

Tell stikkene, og planlegg i alle fall litt om hvordan du har tenkt å spille kontrakten. Raskt fastslås at det må leves av ruteren, og da er neste spørsmål om det er inntak til den siden hvor det kommer til å ligge godspilte stikk. Og det er sikkert inntak til nord i spar hvis spillefører stikker med spar konge i første stikk. Med J-9 på hånden og Q-10 hos nord kan ikke motparten forhindre at spillefører kommer seg over til nord og får for den trettende ruteren, det niende stikket.

Noen spiller 4 hjerter med dette, andre har kanskje meldt seg opp i 6 hjerter. Det er parturnering, så du ønsker såklart å få maks med stikk selv om du er bare i utgang. Dermed bør spilleføringen her være den samme i 4 hjerter som i 6 hjerter.

Hva legger du på spar ess?

Du kan enten kaste en ruter, eller kvitte deg med en kløver. Hvis kløver ess sitter bak bør du kaste en kløver og håpe ruter sitter 3-3, i så fall blir det tolv stikk. Hvis derimot ruter sitter 4-2 og kløver ess foran må du kaste en ruter på spar ess. At ruter sittter 3-3 er 36% sjanse, og at kløver ess sitter foran er 50% sjanse. Følgelig bør du vel kaste en ruter på spar ess?

Nei, du bør ikke kaste noen ting på spar ess i første stikk. Hvis du glemmer den gode vanen med å tenke deg om noen få sekunder før det legges på fra blindemann i første stikk, og sier "stikk med esset" har du skapt deg en helt unødvendig gjetteposisjon.

Sparutspillet bør trumfes på hånden. Vent med spar ess til du vet hva du bør kaste! Så tas trumfen ut i de nødvendige antall rundene før du tester ruteren med ruter ess fulgt av K-Q slik at du er inne hos nord idet du finner ut rutersitsen. Sitter fargen 3-3 står håndens fjerde ruter, og du kaster en kløver på spar ess:

Hvis ruteren hadde vært fordelt 4-2 ville du i stedet kastet den fjerde ruteren som i så fall ikke kan gi stikk, så trumfes en spar før den (med slik rutersits) eneste sjansen for tolv stikk forsøkes, kløver til kongen:

Denne typen feil kan ofte unngås ved å ta seg noen (få) sekunders tenkepause i starten. Det er viktig å bruke noen sekunder senere i spillet også i noen situasjoner selv om det hele ser opplagt ut. Men tipset i dagens innlegg er først og fremst å gjøre dette til en vane: 

TENK DEG ALLTID OM NOEN SEKUNDER FØR DU LEGGER PÅ TIL DET FØRSTE STIKKET!

Kommentarer

Du har selvsagt rett i det, og jeg burde tatt bort hjerter 9 og gitt nord en mindre hjerter.

på siste eksempelet så må det vel være best å stikke med spar ess og kaste en kløver for å spille ruter til ess og kløver mot bordet. har jo inntak på hj 9 så man kan trumfe god kløveren hvis den sitter 3-3 i tillegg

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.