Slemspill

Her i New Zealand er det omtrent covid fritt, og det spilles masse "face-to-face" bridge nå. Hver helg er det store turneringer, og det er veldig populært. Det er tydelig bridgefolket har savnet "ordentlig" bridge. 

I helgen var det en nasjonal parturnering. Som mange ganger nevnt er det litt feil å fokusere for mye på slemspillene og andre store spill i parturnering. Alle spill teller likt. Hvis du går 1400 i bet blir det ofte 0%, men i neste spill kan du score 100% for ett ekstra overstikk i en delkontrakt! I par blir det i så fall 50% på de to spillene, i lagkamp ville du tapt en bøtte med IMPs. Det er dette som gjør parturneringsformen så intens. Men selv om det her er riktig er det slik at det snakkes mest om de store spillene i pausene og etter bridgen også når vi spiller parturneringer.

Her er par slemspill fra helgens spilling. I det første handler det om meldeteknikk og kanskje også litt vurderinger.

Etter tre ganger pass til deg vurderer du åpning 2 kløver, men velger å åpne med 1 spar. Makker sier 3 ruter - Minisplinter - eller kanskje strekker han seg til 4 ruter - Splinter - med sin passede hånd. Det betyr i dette tilfellet singel ruter, minst fire trumf og maksimum for sin pass. 

Du kan se at det er nokså perfekt tilpasning og at slem er veldig sannsynlig, omtrent sikker. Det skal ikke mye til for at det står storeslem! 

Dine to små ruter kan trumfes opp. Hvis makker har spar ess og dekning i kløver er det ikke tapere i det hele tatt i sparkontrakt. Om han har noe sånt som tre små kløver må han ha noen hjerterhonnører, og er det K-Q gir de to avkast for kløver. Men hvordan vite det sikkert?

Hvis du spør med 4NT - Key Card Blackwood får du som forventet svaret 1 nøkkelkort, og det er spar ess. Har du og din makker noe system over svarene 5 kløver og 5 ruter på 4NT?

De aller fleste spiller med at neste meling (fargen over svaret) når man viser 0 eller 1 nøkkelkort er spørsmål etter trumf dame. Det har du ikke bruk for her, for du har trumfdamen selv. Dessuten brukes vanligvis 5NT for å bekrefte at alle nøkkelkortene og trumf dame er på plass - storeslemsinvitt og spørsmål etter konge(r). 

Ingen av de verktøyene er nyttige her. Det du trenger å vite er om makker har dekning i kløver slik at vi ikke har en uungåelig taper i den fargen. 

Noen bruker melding i en en høyere rangert melding (enn trumdame-spørsmålet) som spørsmål etter tredje rundes kontroll i fargen, dvs. damen eller dobbelton. Det ville vært nyttig i dette spillet. Svaret er rett og slett 6 i rumfargen som "nei, har ikke tredje rundes kontroll", eller 7 i trumfargen som "ja, det har jeg".

Slik så spillet ut:

 

En glimrende storeslem. Veldig få fant frem til 7 spar, og de som gjorde det tok nok bare en sjanse med vests kort, en ikke så hårreisende gambling da øst må ha noen honnører i kløver/hjerter for å ha for sin splinter-melding. Men det var flere i utgang (!) enn i slem, så de som var i 6 spar med tretten stikk fikk 62%, bra betalt. 

Selv spilte jeg denne turneringen med en ung og lovende damespiller. Det gikk litt i rykk og napp, men siden det ble veldig jevnt mot slutten var vi med å kjempe om seieren, men vant dessverre ikke (1% bak). Da er det alltid slik at det er en rekke spill man kan regne ut ville gitt seier hvis det riktige hadde blitt gjort. Her er det spillet jeg vil huske best fra helgen, en drømmesjanse til å få en topp. Men det var vel litt lotteri?

ØST

Meldingene gikk slik:

Forklaring:

1 kløver = Presisjon, minst 16 HP uansett fordeling

2 ruter = Minst 5 ruter, minst 8 HP

Resten var naturlig. 

Hva ville du ha spilt ut?

Denne gangen er vi unnskyldt for ikke å spille ut makker farge. Men ingenting er fristende av de andre tre fargene. Hvis ruter var umeldt farge ville ruter knekt pekt seg ut, men med lang ruterfarge til venstre for oss kan det bli en grusom favør (og som du snart skal se, ruter knekt er en favør her).

Det står altså mellom hjerter eller kløver. 

Makkers 3 spar er sperremelding. Kan makker ha særlig mye mer enn et par sparhonnører? Neppe, motparten har tross alt i full fart meldt slem.

Jeg syntes hjerter ut unna kongen opp mot den sterke hånden, og med bra kort hos syd også virket for aggressivt .Kløver ut fra knekten er også uappetittlig, og kan gi spillefører ekstra stikk, men det virket for meg tryggere. Så det ble kløverutspill. Håpet var at det ville bli en bet etterhvert siden ruteren vil gi ett stikk mindre enn de forventer, og kanskje får jeg også for hjerter konge. Men nei... 

Kløverutspillet ga spillefører ett ekstra stikk, og spillefører simpelthen satte opp ruterfargen, tolv stikk og N/S +1440. Men det ekstra kløverstikket behøvde han for så vidt ikke siden han kan få tre sparstikk slik det sitter, og det er nok til å vinne tolv etter å ha satt opp ruteren, 3+1+5+3 = 12. Det han behøver er imidlertid å unngå hjerterutspill. Finnes det utspillet er det umulig å vinne 6 grand.

Litt overraskende var ingen andre par i slem! Spillet ga derfor 0% til oss (-1440), mens å bete slemmen ville gitt 100%. Topp-bunn sving var i denne turneringen verd ca. 5% på sesjonen.