Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Tynne åpninger - fordeler og ulemper

Like du å åpne med 11 HP? 

Det er vanlig å åpne med mindre enn de foreskrevne 12 poengene hvis det er ubalanserte hender, spesielt hvis fargene er bra. Det er stikk, og bridge handler egentlig ikke om antall HP, men hvor mange stikk man får!

Med balanserte hender er det et stilspørsmål, litt smak og behag, og det er vanskelig å si hvilken stil som vil fungere best i lengden. Jeg synes det er greit å åpne med kun 11 hvis hånden inneholder en bra femkortsfarge, eller kanskje også hvis det er 4432 og to gode farger - stikkpotensiale. Med 4333 og 11 tror jeg det lønner seg å passe.

Dessuten ser mange på om hånden inneholder majorfarger, og spsielt "boss-fargen" spar. Det har nok litt med system å gjøre også. Hvis det spilles med sterk 1 kløver vil åpning i farge vise maks 15, og intervallet for åpning med 1 i farge blir ikke så stort. Da vil for eksempel åpning med 1 ruter fulgt av 1NT nest gang bli innefor et ganske lite intervall, for eksempel 11-12 hvis åpning med 1NT viser 13-15. I et naturlig system vil intervallet for gjenmelding 1NT bli litt større, 11-14 hvis åpning med 1NT viser 15-17. Et større intervall for åpnerens andre melding kan gjøre det litt vanskeligere for svareren.

En fordel med tynne åpninger er at man setter press på motparten med en gang. En ulempe er at man noen ganger kommer for høyt fordi makkeren forventer litt mer. 

Her er et eksempel fra en lagturnering forleden hvor de fleste passet. Resultatet på spillet beviser selvsagt ingen ting. Vurder selv først, ville du åpnet med dette?

Dette er ikke en dårlig 11-poenger. To firekortsfarger, den ene fargen veldig god og den andre har tross alt en tier som støtte til honnøren. Men nord har ikke noen majorfarge, så det spørs om det er speiselt mye å tjene på å åpne. 

Ved de aller fleste bordene passet nord, og det gikk pass rundt. Ved ett bord gikk åpnet nord med 1 ruter. Makkeren svarte 1 hjerter, og nord sa 1NT fulgt av tre passer.

Øst traff bra da han ikke spilte ut kløver mot 1NT, men spar 7 (invittutspill mot NT. Det gikk spar 7, dame, konge, og nord lå unna. Nord har to sparstikk uansett, så om han stikker eller ligger unna i første stikk spiller ingen rolle i så måte, men det kan være en fordel å forsøke å beholde beholde spar ess som inntak til nord. 

Vest fortsatte med spar som ble stukket hos syd. En ruter ble spilt til liten fra vest, og kongen vant det stikket. Nå burde kanskje spillefører ha fortsatt med ruter dame for å i alle fall få fatt i ett ruterstikk til. Men det var så langt unna syv stikk at han håpet på at noe hyggelig skulle skje og spilte kløver 10 som fikk seile til vests dame. Derfra kom en spar til nords ess. En kløver ble spilt til esset, men ingenting hyggelig skjedde. Så spilte han nok en ruter fra syd. Vest stakk med esset og tok for den fjerde sparen sin. Nord kastet hjerter, og øst kvittet seg med en ruter. Forsvaret har allerede fått to sparstikk og ett stikk i hver av minorfargene, fire stikk, og øst sitter med tre stikk på sin hånd med A-K i hjerter og kløver konge. Altså minst en bet, men nå kan motspillerne utføre en fin skvis mot spillefører, en variant som vanligvis blir utført av spillefører. Vest spilte hjerter til østs konge, og dette var igjen:

Spillefører har fått fire stikk og har to stikk på hånden. Så det ser ut til å kunne bli en bet. Men nå innkasserer øst hjerter ess, og nord har ikke noe godt avkast. Det oppstår et såkalt skvis-innspill i motspill for den andre beten!

Om nord kaster ruter knekt idet øst tar for hjerter ess spiller øst sin siste ruter til nord som må spille unna J-7 i kløver til østs K-9. Hvis nord i stedet kaster kløver innkasserer simpelthen øst to kløverstikk, også da to sonebet og + 200 til ØV. Med pass rundt ved det andre bordet kostet denne gangen den tynne åpningsmeldingen 5 IMP.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.