Spille safe - alltid? (Fargebehandling)

I disse juletider er det vel for mange som vanlig mye god mat og drikke, mye familie osv., men for bridgespillere også julecup!

Her i Auckland NZ hvor jeg bor er det en tradisjonell julecup over tre kvelder mellom jul og nyttår. Den første spillekvelden kom et spill hvor et typisk dilemma oppstod for de som kjente igjen en klassisk safevariant. Spørsmålet er imidlertid om det alltid er riktig å spille safe?

Å spille en kontrakt helt safe mot de fleste eller alle tenkelige sitser anses som god, fine og edel bridge selv om safespillingen kanskje koster et overstikk. I robber eller lagkamp er det også svært fornuftig å ta med seg slike safevarianter, for da gjelder det mest å sikre seg kontrakten og de store scorene, spesielt i slemmer og utganger. 

På mandag kveld fikk flere av de på øst sin plass denne spilleprøven i slemmen 6NT. (Det ble spilt parturnering):

La oss si du som øst får spar 9 i utspill mot 6NT. Spilleplan?

Det ser veldig lovende ut. Først telles sikre stikk. Du har 4+1+3+2= 10 stikk, og det er jo er jo et godt stykke unna nok. Men fargen som du normalt enkelt får ekstra stikk i er kløver. Denne kløverfargen gir som regel fire eller fem stikk. Og om kløverfargen er gående er det tretten enkle stikk.Hvis du må avgi ett stikk i fargen er det fortsatt fire kløverstikk og nok til å notere vunnet slem.

Hva er beste fargebehandling med slik kløver?

Det spørs om man går for maks uttelling (fem kløverstikk), eller bare forsøker å sikre seg fire.

Kongen først og så liten til knekten er litt bedre enn å spille konge-ess (toppe).

Å spille de to store (toppe) blir riktig hvis damen sitter dobbel bak, men å ta finessen andre gangen blir riktig med damen tredje foran. N/S rår over Q-10-7-5-4. Damen tredje er flere kombinasjoner enn damen dobbel. Syd kan ha Q-10-7, Q-10-5. Q-10-4, Q-7-5. Q-7-4 og Q-5-4, altså seks kombinasjoner. Damen dobbel hos nord består av disse kombinasjonene Q-10, Q-7, Q-5, Q-4, altså kun fire. Med andre ord er det 3 mot 2 i favør finessen (60-40%). 

Dette har mang lært seg som en hovedregel; ta finesse etter damen med åtte kort til sammen, toppe med ni kort til sammen.

Men her kan å legge ned kongen koste kontrakten noen ganger. Det er klart at om kløveren sitter 3-2 er det null problemer med å vinne 6NT, du kan ikke tape mer enn ett stikk i fargen. Det eneste som betyr noe da er om det blir tolv eller tretten stikik. Men hva om kløveren sitter 4-1?

Hvis fargen sitter 4-1 kan den for eksempel sitte slik fordelt:

Diagram 1

Eller slik:

Diagram 2

Det er en måte å spille fargen på som gjør at man garderer seg mot alle 4-1 sitser for å sikre seg fire stikk (safespilling) hvis man ikke bryr seg om det mulige overstikket (hvis altså fire stikk i fargen er nok til vunnet kontrakt).

Om det sitter som i diagram 1 kan man selvsagt spille liten til åtteren i fargens første runde, det blir riktig her. Men det kan bli veldig feil. Åtteren kan jo bli stukket med syds single tier, og så får du en taper etterpå. Og hvis tieren sitter singel på en av sidene er det jo ingen problemer med å få fire kløverstikk hvis det startes med en honnør først.

Og å starte med en honnør er riktig spill om man safespiller. Men hvilken honnør først?

Det er klart at det går galt om kongen spilles først og nord har fire kløver som i diagram 1, nord får to stoppere.

Løsningen er å starte med esset først! La oss si begge følger med småkort. Så spilles liten fra vest. Om øst legger i tier eller dame er det ingen problemer, så nord må med det han har i diagram 1 legge liten og håpe øst bruker kongen slik at Q-10-x-x gir to stikk. Men idet nord følger med syveren legges elegant åtteren fra øst.

Hva om den ryker til tieren, sier du?

Vel, da er det syds andre kløver og fargen sitter følgelig 3-2. Senere tar du kongen og resten av kløveren står, fire stikk i fargen. Her er det imidlertid helt gull å spille slik, åtteren står i andre kløverrunde! Så ned med kløver konge, over på vest sin hånd og gi bort ett stikk til kløver dame - en kløvertaper og vunnet kontrakt.

Hva om syd har fire kløver som i diagram 2?

Vel, du startet altså med esset og spilte liten fra vest i den hensikt å legge åtteren om nord fulgte på med liten. Hvis syd er den som har fire har ikke nord kløver andre gangen så du vet plutselig sitsen. Da gås opp med kløver konge fulgt av liten mot knekten tredje gjenværende hos vest. Syd har igjen kun Q-10 og kan ikke få mer enn ett stikk.

Slik satt det mandag kveld:

Her var safespilling av kløverfargen nødvendig (selv om 6NT kan vinnes med åpne kort selv om kløveren bommes, fordi hjerteren kan gi tre stikk).

Spørsmålet er om man i parturnering tør ta sjansen på å safespille og risikere å ikke få overstikket hvis kløveren sitter snilt (for eksempel damen dobbel hos syd).

Den avgjørelsen bør baseres i hvor mange du tror er i 6NT og om de fleste andre ikke "ser" safespillingen. Og safespiller du som en av veldig få, og det satt snilt og var tretten enkle stikk blir det nistrist score for 6NT med tolv. På den annen, om du tror at ikke så mange er i 6NT bør det safespilles hvis du ser teknikken. Og i lagkamp er det best å spille safe så ofte som mulig.