TOPP ELLER BUNN (tilfeldigheter?)

Av og til får vi bunn fordi vi har gjort noe dumt. Eller vi får en topp fordi vi har gjort noe bra. Andre ganger er det mer tilfeldig.

Alle kjenner vi den elendige følelsen etter vi har fått en bunn uten å ha gjort noe galt. Ett korts plassering, eller en farges fordeling førte kanskje til bunn, mens om det kortet satt hos han andre, eller den fargen var annerledes fordelt ville det blitt topp.

Sånn er bridgen, og det er vel derfor det kalles «et spill». Slikt jevner seg nok ut over tid. Vi får noen elendige spill pga. uflaks, mens andre ganger blir det topp hvor vi godt kunne fått bunn. Vi husker gjerne bedre de spillene vi ufortjent fikk dårlig score...

Ett enkelt «uflaks-spill» kan godt avgjøre en kamp eller til og med en turnering.

Det er i mange tilfeller ingen fasit i bridge, selv om det i andre spill kan være nokså soleklart hva som er riktig og galt. Men det er ingen tvil om at i noen tilfeller avgjøres scoren av tilfeldigheter.

Men det er også klart at det ikke alltid er tilfeldig selv det føles sånn!

Vi kan ha blitt påført en bunn som føles urettferdig, men et mer kritisk blikk på hva som skjedde kan kanskje tilsi at vi burde gjort noe med det. Her er et sånt spill fra en av NBF sine simultanturneringer på RealBridge.

Giver nord. Ingen i sonen.

 

Etter to passer åpnet syd med 1 kløver, og nord sa 1 ruter som viste minst fire hjerter (kløverføringer). Nå slengte øst innpå 2 ruter. Syd sa 2 hjerter, men han har nesten til 3 hjerter med den fine fordelingen. Det er på grensen, så å si 2 hjerter er ikke feil.

Vest støttet ruteren, og nord meldte 4 hjerter. Nå sa øst 5 ruter, en meget sprek avgjørelse, spesielt fordi det er lik sone (ingen). Deretter gikk det pass rundt. Den kontrakten burde vært doblet.

Hvem burde doblet?

Kanskje begge.

Kan syd ha ment at pass var krav her?

Det er mulig, og i så fall er passen en invitt som antyder at de kanskje skal gå på en gang til og melde 5 hjerter, men overlater til makkeren å avgjøre det. Dobler vil i så fall være en advarsel, ikke meld mer makker!

Det er imidlertid slik at om man bruker kravpass (av den første av oss som skal melde) i situasjoner hvor vi har meldt utgang selv, så må hvilke situasjoner det dreier seg om være helt avklart for makkerparet. Det er mange meldingsforløp hvor vi er i utgang, motparten melder over, så vet vi ikke med sikkerhet hvem som «eier» hånden, om de stamper eller vi gjør det. I så fall er det ikke kravpass. Vi kan ikke doble alltid i slike spill, det vil føre til at motparten noterer for mange doblede utganger med hjemgang i lengden.

Jeg liker å avtale at vi må ha avgitt et soleklart utgangskrav tidligere i meldingsforløpet for at pass skal kunne være krav (inviterende). Og om det ikke er en kravpass-posisjon viser dobler ekstra - han tror på bet. Dobleren har gode kort, men vet ikke sikkert om det er riktig å melde over dem. Så om situasjonen er avtalt slik i makkerparet kunne/burde syd doblet.

Men det kunne nord gjort og.

Det er lett å se hvordan nord tenker, at ruter konge kanskje er verdiløs (foran rutermelderen), og da har han sannelig ikke mye i motspill. Likevel, motparten er på fem-trinnet, og de har maks 17-18 poeng til sammen. Deres melding er en stamp. Står 5 ruter er det trolig at N/S får et elendig spill uansett.

Det er imidlertid ikke så lett bestandig å tenke sånn ved bordet. Og kanskje står 5 ruter på en uheldig dag i dette tilfellet og.

Å passe rundt på 5 ruter svingte fra topp for N/S hvis de hadde doblet til bunn på spillet siden de ikke gjorde det.

Ø/V hadde egentlig gjort feil (å stampe), men det visste de selvsagt ikke da de gjorde det. Det kunne jo vært ni eller ti stikk i ruterkontrakt. Men det kunne noen ganger vært bet i 4 hjerter også, i så fall ville 5 ruter vært en såkalt "fantomstamp" (stamp mot utgang som ville gått bet).. Så at øst meldte 5 ruter må kunne sies å ha vært en gambling, og Ø/V var egentlig i ferd med å få seg en bunn. Men de fikk i stedet topp!

I 5 ruter er det tre bet, to tapere i spar og to i ruter samt at N/S må få et kløverstikk også. Pluss 150 til N/S ga ikke ett eneste matchpoint!

Det var en rekke utganger meldt og vunnet N/S, noen fikk elleve stikk. Selv de to-tre parene som spilte delkontrakt i hjerter fikk bedre score (+170).

Pluss 500 for å spille mot 5 ruter doblet ville tronet alene øverst på listen -  ren topp!