Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Norsk REAL CUP, siste spillekveld

Helgeland Juniorbridgeklubbs NORSK REAL CUP (på RealBridge) ble fredag kveld arrangert for siste gang i år. Den har pågått hver fredag siden begynnelsen av september med mulighet for delta enkeltkvelder, eller delta mange ganger og være med i kampen om sammenlagtseieren.

Overskuddet går til Norsk Skolemesterskap 2022.

Det ble jevnt siste spillekveld, og vinnere ble Anne-Britt Andreassen-Sølvi Nicolaisen med i underkant av 60%. 

Så vidt vi kan se er det Ståle Frøyland som vinner sammenlagt, men det er uoffisielt nå like etter siste spillekveld. Like bak følger Hallgeir Gåsø og Magnus Staven. 

Sammenlagtlisten finner du her.

Vi tar med et interessant spill fra fredagens spilling.

Dette er en bra storeslem i hjerter. Skulle hjerteren sitte slik at det blir en taper i fargen er det uheldig, og 3-2 sits er jo en 68% sjanse. Fargen kan i praksis løses med 4-1 sits også om syd har knekten fjerde. Men selv om hjerteren er uten taper må det litt mer til.

Det er forskjellige spilleplaner som kan funke her for å få alle tretten stikkene. Den enkleste er å spille A-K i ruter og trumfe en ruter før den siste trumfen er tatt ut. Faremomentet er at ruter sitter 5-2 og at den med dobbelton kan trumfe. En ruterstjeling gir ett ekstra trumfstikk (stjeling på den korte trumfhånden). Slik det satt ble det tretten stikk for de tre parene som var i 7 hjerter, og de som var i lilleslem fikk også tretten.

Det er som sagt mange mulige spilleplaner i 7H, for eksempel forsøke å godspille kløver (som ikke går bra), og hva som er beste plan blir en komplisert matematisk kalkulasjon. Men selv om man ikke går for det enkle, ruterstjeling, går det an å vinne 7 hjerter om ikke overgangene klønes til, for det står faktisk 7NT også. Det var imidlertid to par som prøvde den ambisiøse kontrakten 7NT, og begge gikk bet.

I gandkontrakt er det tolv toppstikk, og det trettende må komme ved hjelp av en skvis. Det er noen forskjellige muligheter. En dobbelskvis kan fungere om nord og syd holder hver sin minorfarge. Da klarer ingen av dem å holde spar til slutt.

Her er det en enkel skvis som skal til, mot nord i spar og ruter. La oss si hjerter kommer i utspill (utspillet spiller ingen rolle).

Toppstikk tas og overganger mellom hendene må passes på, men det er jo alltid overgang til vest i ruter idet skviskortet eventuelt tas fra øst. Sluttposisjonen kan for eksempel bli slik, etter også å ha tatt for begge sparhonnørene:

Idet kløver ess spilles er nord ferdig og må enten gi opp ruterholdet eller sparstopperen sin. Fra vest kastes spar 3 på kløverstikket. Øst er fortsatt inne og kan ta for spar 10 hvis nord kaster spar dame, og om han kaster ruter i stedet står ruteren!

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.