Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

100%?

Noen toppspillere er faktisk mer ydmyke enn spillere på lavere nivå når det gjelder å innrømme feil. For mange er dette vanskelig, det er liksom ikke så morsomt å innrømme at man har vært litt dum. Jeg kjenner imidlertid flere meget gode spillere som nesten alltid forteller spill hvor de burde gjort det bedre. Det er en fin egenskap. Selvsagt skal man glede seg over bra spilling og, men å være ærlig med seg selv og innrømme hva som kunne/burde blitt gjort er det som skal til for ytterligere fremgang. 

Torsdag kveld var det Kristoffer Hegge som tok kontakt og ville fortelle om en kontrakt han hadde spilt bort. Han var ikke engang ferdig med å spille den kampen han deltok i før jeg hadde fått et screenshot av spilldiagrammet. Det er en fin løsning på spillet, og om ikke den er 100% er den nokså sikker.

Prøv deg selv i denne utgangen:

Nord spilte ut ruter 6 mot vests 4 spar. Hegge la tieren, og syd fulgte med ruter 8. Det ser naturlig ut å spille trumf mot kongen, og derfor stakk Hegge over med ruter knekt. Men her kan du ta over, hva gjør du nå?

_______________ 

Hegge stakk altså med ruter knekt i første stikk og spilte spar til nords dame, kongen og esset. Fra syd kom en kløver. Hva gjør du nå?

Hvis sparen sitter 3-1 og syd startet med A-J-9 er det tre trumftapere. Tas kløverfinessen nå blir det i så fall bet. Men det er jo mulighet for å kunne kaste en kløver fra øst på ruter. Så det ble til at spillefører la kløver ess og spilte stor ruter. Men da ble det skikkelig lang nese siden syd trumfet allerede i andre ruterrrunde og tok for kløver konge!

En nitrist bet må det være lov å si, tre trumftapere og en kløvertaper! Ved det andre bordet ble 4 spar vunnet enkelt etter kløver ut fra nord, det ble kun tre trumftapere. Spillet kostet følgelig 12 IMP for Hegge sitt lag.

Det er lett å si med åpne kort at kontrakten stod, det var jo bare å ta kløverfinessen. Men kløver konge kunne godt ha vært hos nord, så akkurat det, å ikke ta finessen er vel ikke en feil direkte. Men det var et annet poeng som var oversett.

Merk at om ruter hadde vært fordelt 5-2 ville andre store ruter stått, så kunne han spilt en tredje runde ruter med kløveravkast. Da gjør det ikke noe at syd trumfer, for mer enn tre trumfstikk får ikke forsvaret. 

Det - at han må rekke å få spilt en tredje runde ruter - setter deg kanskje på løsningen?

Det handlet om å se for seg hva som kunne skje i tredje stikk, idet syd hadde stukket over spar konge med esset og spilte kløver. Hvis spillefører planlegger og ser for seg det problemet, og bestemmer seg tidlig for at å ta kløverfinssen kan bli feil, bør det startes annerledes.

Etter å ha vunnet første ruter kan han fortsette med ruter med det samme! Hvis andre ruter står kan han kanskje spille spar mot kongen først, for om sparspillet går sånn som det gjorde vil han etter allerede å ha tatt to runder ruter kunne hoppet opp med kløver ess og spilt en tredje ruter. I dette tilfellet trumfer imidlertid syd allerede andre gang ruter. Men nå er spillefører ett trekk foran forsvaret.

Syd trumfer altså andre ruter og spiller kløver. Opp med esset og stor ruter med kløveravkast, og forsvaret får kun tre trumfstikk.

PS. En annen løsning Hegge nevnte når han valgte å spille spar i andre stikk er å legge liten på nords spar dame. Da er det også safe slik det her sitter. Men syd kunne hatt A-Q-J i spar, og i så fall kommer han inn og det ubehagelige kløverskiftet kommer fra syd. Derfor er nok beste plan å spille mer ruter i andre stikk.

  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.