Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

LØSNING SPILLEPRØVE 1

SPILLEPRØVE 1

Syds svar på makkerens opplysende dobling kan kanskje diskuteres. Noen ville nøyd seg med 2 spar, andre ville kanskje sagt 4 spar. Uansett, du skal spille 4 spar. Vest starter med A, K, Q i hjerter, og du trumfer den tredje. Øst følger med åtteren og knekten før han legger kløver 8 i tredje hjerterrunde (lavt som styrke).

Spilleplan?

LØSNING

Det er ingen 100% fasit her, det må gjettes litt. Da er det om å gjøre å gjette på det som gir størst sjanse. Dessuten er det et lite ekstra poeng i hvordan trumfen skal spilles.

I tillegg til de to hjerterstikkene vest tok i starten må du tape ett stikk til kløver ess. Derfor må trumffargen løses uten taper. Med ti trumf hvor kongen mangler er det fargen isolert sett riktig å ta finesse som gir større sjanse enn å toppe i håp om finne konge singel.

Ofte bør man i tillegg til slike prosentsjanser isolert sett ta i betraktning hva man faktisk vet. Her har vest åpnet, og han har allerede vist 9 HP i hjerter. Hvis øst har kløver ess er det overveiende sannsynlig vest har spar konge, og da er nok den største sjansen å toppe. Derfor bør du forsøke å finne ut hvem som har esset i kløver før du velger trumfvariant. Øst la svakhet i kløver, men da kan du ikke stole på sånn helt uten videre.

Idet du spiller kløver mot nord tar imidlertid vest for esset og skifter til ruter. Hvordan spiller du trumfen?

Siden vest allerede har vist AKQ i hjerter og kløver ess (13 HP) er det helt klart plass til trumfkongen hos øst. Hvis øst hadde hatt kløver ess ville mest sannsynlig åpneren hadde trumf konge, for hvis ikke ville hans åpning vært med 9HP. Hvis du hadde visst det (at vest har kongen) bør du selvsagt toppe trumfen i håp om at vest har den singel. Her er det altså ikke slik, finessen er klart en god løsning. Det er imidlertid ingen garanti for at øst har kongen, vest kan jo ha «alt» og kanskje kongen singel i spar. Men la oss si du bestemmer deg for å spille på at øst har nøkkelkortet spar konge og tar finessen. Er det noe mer å tenke på da?

Ja, hvis du har tenkt å ta finessen spiller det ingen rolle om du spiller liten til damen eller drar knekten fra nord hvis sparen sitter 2-1. Men du bør absolutt spille knekten, for da får du med deg den sitsen som var der da spillet forekom.

Hvis det spilles liten spar til åtteren fra øst og damen blir det trumftaper i dette tilfellet selv om finessen holder, fordi øst har alle de tre uteværende trumfene. Slik ser det i så fall ut etter en trumfrunde (liten til damen):

Øst sitter igjen med K-10 over nords knekt og må få ett trumfstikk.

Hvis knekten spilles i første runde med tanke om å la den seile er øst ferdig. Hvis han ikke dekker vinner knekten stikket, og det er bare ta nok en finesse med liten til damen. Hvis øst dekker knekten med kongen går det altså knekt, konge, ess. Da oppdages sitsen idet vest ikke har trumf. Du kan gå over til nord å spille spar til merkert finesse med nieren som løser trumfen uten taper.

(Du kunne selvsagt også spilt liten til nieren på direkte, men det er med åpne kort og helt hull i hodet spilling da den finessen godt kan ryke til vest single tier.)

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.