Skal - skal ikke?

Det ble ikke semifinale for Jessica Larsson og Geir Helgemo sitt lag DONNER i lagturneringen ALT MIX II på BBO. De var en sjanse for en topp-4 plassering før siste kamp, men et lite tap i den kampen ble ikke godt nok.

Vi tar med et spill fra en av kampene hvor Larsson-Helgemo sin lagkamerat fikk et meldeproblem.

Giver øst, Ø/V i sonen.

Marion Michielsen (øst) åpnet med 3 hjerter og syd passet. Hva ville du meldt med Per-Ola Cullins kort?

Det kan godt stå slem her. Makker har tross alt åpnet med 3-melding i ugunstig sone. Dette er et spill hvor HP ikke betyr all verden. Som kjent så avgjøres spillet til syvende og sist av hvor mange stikk det er (eller blir), ikke antall HP! Men det kan være to eller noen ganger tre spartapere.

Hvordan fungerer systemet etter en sperreåpning på tre-trinnet? Mange spiller med 4 i minor som kontrollmelding (cue bid). Vest kan si 4 kløver, men her er det ikke slik at det benekter sparkontroll, for svaret 3 spar på 3 hjerter spilles av de fleste som naturlig og krav. Hvis du melder 4 kløver med dette får du 4 ruter fra makker (kontroll, eller noen spiller det som "last train" = interesse). Du vet ikke så mye mer etter den starten, det er sparfargen som er problemet. Hvis du går på en gang til over 4 hjerter, for eksempel sier 5 kløver kan det være en risiko for at det blir bet i 5 hjerter om det stoppes der. Og meldes slik har du fortalt motparten at sparutspill sannsynligvis er riktig!

Nei, å melde "vitenskapelig" med slike kort er sjelden bra. Jeg tror det er best å enten si 4 hjerter, eller knalle til med 6 hjerter på direkten over 3 hjerter. Hvis du hopper til 6 hjerter er det en dobbelsjanse, enten står kontrakten enkelt hvis makker har sparkontroll, eller de finner ikke utspillet. Gjør de ikke det vil som regel ruterfargen blir mulig å godspille og gi nok stikk Tross alt har syd tre sidefarger å velge mellom i utspillet, og kanskje har han et ganske naturlig trumfutspill også.

Cullin smalt til med 6 hjerter!

Jeg har sansen for meldingen, men ville likt den enda bedre om ruteren var litt bedre slik at det mer eller mindre sikkert er tolv stikk om det er to spartapere, og de ikke finner utspillet. Det er en kalkulert gambling, og det kan jo godt stå 6 hjerter nedlegg hvis åpneren har sparkontroll. Og selv om det er 0% sjansen i kontrakten sånn som her - i teorien - er det i praksis slik at en sånn gamble lykkes ganske ofte, kanskje klart oftere enn halvparten av gangene.

Jeg tror det er riktig å spille ut offensivt etter slike utspill, men uansett er da både spar, ruter og kløver alternativer. Syd spilte passivt ut trumf som sjelden kan være riktig etter disse meldingene.

Michielsen vant trumfutspillet på hånden. Så spilte hun ruter til esset og stjal en ruter høyt fulgt av trumf til bordet. Siden trumfen var ute kunne hun prøve ruter konge, og siden den fargen satt 3-3 var det tretten stikk, +1460! Om ruteren hadde vært fordelt 4-2 kunne hun trumfet en ruter til og senere hentet to godspilte ruter og fått tolv stikk i alt.

Ø/V ved det andre bordet spilte 4 hjerter, og dermed ga spillet 13 IMP til lag DONNER.

Merk at det teorien var kun ti stikk i hjerterkontrakt siden N/S kan ta to sparstikk fulgt av en spar til stjeling hos nord. Ved to andre bord ble det meldt 6 hjerter, men begge stedene ble det to bet etter sparutspill! Idealresultatet er i teorien at N/S stamper i 5 kløver (doblet) og går 300 i bet.

Spillet er nok en bekreftelse på at det er stor forskjell på teori og praksis, spesielt i bridge.