KORTVURDERING (2) - trumfkontrakter (m/video)

I den videoen du finner link til nederst handler det om kortvurderinger, ubalanserte hender og vanlige støttehender. Innholdet er kanskje mest nyttig for litt mer uerfarne spillere og/eller vanlige bridgespillere.

Kortvurderinger handler i bunn og grunn om det er grunn til å være optimistisk eller ikke i forskjellige meldesituasjoner.

Det blir like feil å være optimist i alle spill som å være veldig forsiktig hele tiden. Det som er viktig er å forsøke å finne ut i hvilke spill, og med hva slags kort du kan og bør være litt mer optimistisk. 

I denne gjennomgangen får du ikke noen fasitsvar, for de finnes ikke når det gjelder dette. Bridge inneholder riktignok noe matematikk, prosentsjanser og slikt, men kortvurderinger er ingen "matte" hvor det finnes ett svar med to streker under. Det du får fortalt her er om noen faktorer som kan være spesielt viktige å tenke på når du må ta forskjellige avgjørelser i meldingene. Videoen varer i litt over 22 minutter.