Spill fra BBO - onsdag

Det gjenstår kun en kamp i kvalifiseringen før MAJ ALT INVITATIONAL skal avgjøres via kvartfinale, semifinale og finale. Før den siste kampen ser det mørkt ut for lagene med norske spillere. DE BOTTON har vel kanskje en teoretisk sjanse til å bli på topp-8, men i praksis vil nok sluttspillet gå uten norske spillere.

Det norske damelandslaget har fått kjørt seg i det sterke feltet, men de har fått til flere gode kamper. I runde 9 mot engelske BLACK ble de fullstendig feid av banen. De norske damene ble dog litt urettferdig behandlet i den kampen da to slemmer som var avhengige av at ruter konge satt i saksen ble meldt av BLACK. Finessene gikk bra, og om begge finessene hadde røket ville det gitt over 40 IMP motsatt vei! NORWAY LADIES kom imidlertid sterkt tilbake mot MELTZER i neste kamp. Det så lenge ut til å kunne bli norsk storseier, men dessverre ble det en svak avslutning. Til tross for 0-25 på de tre siste spillene ble det seier med 10 IMP. Vi tar med et spill fra gladperioden i den kampen, men først litt om en fargekombinasjon fra et spill som ble fortalt i et innlegg i går.

For en tid siden ble en fargekombinasjoner omtrent som denne diskutert her i bloggen:

Den fargen vi gjennomgikk da var enda tettere, absolutt "alt" utenom kongen og knekten. Det ble reflektert rundt hva som er beste måte å spille fargen på for fire stikk, forutsatt at det er overganger osv., teoretisk sett. I praksis er det imidlertid flere hensyn å ta enn matematikken!

Med den kombinasjonen som oppstod i onsdagens kamp mangler åtteren og syveren for å gjøre fargen helt tett. Om fargen er helt potte tett (unntatt de to honnørene) vil for eksempel single honnører ikke være et poeng. I spillet som ble presentert i går hvor det tidlig så ut som om hjerteren helst burde løses for fire stikk var det naturlig å starte med hjerter ess og mer hjerter. Begge følger med småkort i første runde, og idet det spilles mot Q-10 fjerde gjenværende følger nord med nok en liten hjerter. Damen eller tieren? 

Hvis hjerteren sitter 3-3 og de har hver sin honnør er det 50-50 hvis du ikke har noen informasjon. Det kan like godt være riktig å spille på kongen hos nord (forlange damen fra øst) som knekten (ta finessen). Så la oss se bort fra 3-3 sitsene hvor det er hipp som happ. Hva om det sitter 4-2?

La oss si du etter esset og liten mot øst legger tieren og nord har fire hjerter. Hvis tieren da drar kongen så det slik ut fra start:

Finessen lyktes, men det hjelper ikke for å få fire stikk i fargen. Du får nok en hjertertaper uansett til nords gjenværende knekt dobbel. Hva om vi bytter plass for knekten og kongen? Da ser det altså slik ut fra start:

Dette er sitsen som gjør at det er bedre sjanse å forlange damen i fargens andre runde, akkurat hva Sælensminde gjorde i den 3NT-kontrakten som ble fortalt hvor han vant ni stikk mens Brogeland-Sælensminde betet 3NT på spektakulært vis.

I runde 9 måtte ved noen få bord denne kløverfargen spilles for kun en taper:

Forskjellen er selvsagt at nieren mangler. Men idet esset spilles kommer nieren på fra syd. Da er det liksom blitt samme fargekombinasjon som den hjerteren vi nettopp gikk gjennom. Det er klart at syd godt kan ha lagt nieren fra for eksempel K-9-x, men at han har J-9 eller K-9 dobbel er ganske sannsynlig. Da blir det to tapere selv om du legger tieren og finessen for såvidt går bra om syd har K-9 dobbel, for nord får en stopper til med knekten fjerde fra start. Men om syd har J-9 dobbel blir det full uttelling ved å forlange damen i fargens andre runde. Så det blir nok den beste måten å spille fargen på om det ikke finnes annen informasjon.

Slik så hele spillet ut:

Spillet var ganske dramatisk i De BOTTON sin kamp mot ZELIGMAN. For lag De Botton havnet Malinowski (vest) i en nokså skummel 6 hjerterkontrakt! Det kom trumf ut. Malinowski behøvde ikke kløveren, men hjerteren måtte sitte 3-3 siden det jo var trumffargen. Han vant trumfutspillet og spilte ruter til esset, spar til kongen, liten ruter til stjeling (han visste ikke at ruteren gikk av seg selv) og så to ganger trumf til. Fru Fortuna var på han og Janet De Botton sin side, hjerteren satt 3-3 og det ble +1430 til bokføring!

Ved det andre bordet havnet Ø/V i 6 kløver. Der var det ingen tapere utenom trumffargen, men den var jo nokså usikker. Spillefører tok for kløver ess og noterte at nieren falt fra syd. Så liten kløver mot øst og...damen! Idet knekten falt var det bare å presse ut kløver konge, +1370 og 2 IMP til De BOTTON.

Bodil Øigarden-Liv Marit Grude kom i den mye bedre kontrakten 6NT hvor det var tolv tolv toppstikk slik det satt, +1440. Ved det andre bordet stoppet MELTZER sitt Ø/V par i 4NT, 13 IMP til Norge.  

HØYT NIVÅ I MAJ ALT (2)

I skrivende stund (onsdag kveld) pågår runde 9 (av 10) i kvalifiseringen i MAJ ALT INVITATIONAL på BBO. Vi kommer tilbake til det, men tar med et spill fra runde 6 hvor lag GILLIS fikk til en fin opphenting mot slutten av kampen mot Nederland.

Hvordan vil du og din favorittmakker meldt disse kortene med øst som giver og ingen i sonen (motparten passer hele tiden)?

Er det en god, eller veldig god storeslem? 

Hvis kløveren gir seks stikk (4-3 sits) er det tolv toppstikk i grand, og tretten om også ruteren sitter 3-2. Det er bedre i ruterkontrakt. Der kan kløveren godspilles ved å trumfe kløver hvis fargen sitter 5-2. Faremomentet i 7 ruter er at ruteren kan sitte 4-1, men det sitter jo 3-2 i 68% av tilfellene. Derfor er 7 ruter en bra storeslem, og ved bordet vet jo ikke spillerne om makkeren kanskje har enda litt bedre ruter. Om en av dem har ruter knekt er det nesten bankers i 7 ruter, og om en av dem har i alle fall ruter 10 er det også en kanonbra sjanse. Dette er nok en storeslem du ønsker å være i da den må være bra, og kan være enda bedre.  

Sælensminde-Erichsen hadde tilsynelatende ikke store problemer her. Det startet med 1 hjerter-2kløver og 2 ruter fra åpneren. Vest høynet til 3 ruter som krav. Deretter fant vest ut at det måtte være en bra sjanse i 7 ruter siden øst underveis fikk vist hjerter ess og ruter konge (to Keycards). Slik så hele spillet ut:

Det var ingen problemer med å vinne tretten stikk, kløveren kan godspilles med en stjeling, og vests lille spar kastes på den andre hjerterhonnøren. Sælensminde tok faktisk to kløverstjelinger hos øst etter trumf ut til kongen og en trumfrunde til med esset. En stjeling er nok siden fargen deretter går. Han lot motparten beholde en trumf og stjal en kløver. Så spar til esset og nok en kløverstjeling. Da måtte han komme seg over til vest for å ta ut den siste trumfen. Først ble A-K i hjerter innkasssert med sparavkast. Så trumfet han en spar, tok for trumf dame og hadde igjen de fire største kløverne. Å stjele to kløver garderer kun mot 6-1 i kløver, og i så fall må den med seks kløver ha den tredje trumfen. Han spilleplan kan kanskje i teorien gå galt om den andre hjerterhonnøren blir stjålet, eller det blir overstjeling idet han trumfer seg over til vest i sluttposisjonen. Slike helt megaskjeve sitser er dog nesten umulig i praksis i dette spillet hvor motparten altså ikke var med i meldingene utenfor sonen. Som sagt, uansett plan blir det enkelt tretten stikk slik det satt, men siden kløveren satt 5-2 er det ikke nok stikk i 7 grand.

Nivået er som sagt bra i MAJ ALT. I dette spillet som er en tøff, men fin storeslem var hele 18 Ø/V-par 7 ruter og noterte +1440. Ingen hadde rotet seg bort og stoppet i utgang, men noen få par var i 7 grand og gikk bet pga. kløversitsen.