MAJOR ALT med norske deltakere

På BBO fortsetter serien med online lagturneringer, og flere internasjonale turneringer med inviterte lag som alternativ til kansellerte mesterskap på grunn av Covid-19 krisen.

Denne uken pågår the MAJOR ALT hvor hele 36 inviterte lag deltar. Fire lag har norsk innslag, og det er morsomt at det norske damelandslaget har fått plass i det stjernespekkede feltet. NORWAY WOMEN består av Ann-Karin Fuglestad, Marianne Harding, Gunn Tove Vist, Torild Heskje, Liv Marit Grude og Bodil Øigarden.

De norske damene fikk en knalltøff start med Nederland og det amerikanske kanonlaget NICKELL som motstandere i de to første kampene. Det ble en oppløftende seier mot nederlenderne, men mot NICKEL ble det skikkelig stryk.

Det har blitt spilt kun to kamper (14 spills), og det skal spilles ti kamper før de åtte beste lagene skal møtes i sluttspill, kvartfinale, semifinale og finale. Alle kampene kan følges på BBO.

Fra åpningsdagen av MAJOR ALT tar vi med to slemmer fra NORWAY WOMEN sine kamper.

Marianne Harding (vest) vurderte denne hånden til å være en 22-24 NT heller enn å åpne med 2NT for å vise 20-21. Det er jeg fullstendig enig i da hånden nok er verd mer enn de 21 poengene man teller opp.

Etter hennes 2 kløver og 2 rutersvar (avventende) fra Ann-Karin Fuglestad kom syd innpå med 2 hjerter. Senre kom en sleminvitt fra øst uten at ruterfargen var nevnt, og Marianne var modig da hun tok imot etter allerede å ha oppvurdert hånden. Hun foreslo 6 ruter, Ann-Karin passet, og det var en glimrende slem.

Selv om det kommer hjerter ut kan spillefører ta fire runder trumf, kaste unna sin lille hjerter på den fjerde sparen og gi bort ett stikk i kløver, +1370.

Merk at 6NT også står, og det er ingen problemer i den kontrakten for oss som ser alle kortene. Men 6NT er en ganske farlig kontrakt for en god spiller, i den konteksten hvor syd har meldt hjerter. Etter hjerter dame i utspill mot vests 6NT må spillefører velge hvor kløver konge er plassert. Hvis kløverfinessen tas går det bra slik det satt, men det blir bet hvis det er innmelderen (syd) som har kløver konge. Og har han det kortet kan det være duket for et skvisinnspill om spillefører velger å spille på det!

Her blir hvordan spillet kan gjennomføres - uten suksess - i 6NT etter hjerter dame i utspill, altså forutsett at syd har kløver konge:

Første hjerter stikkes, så tas ni stikk i spar og ruter. Det blir kun tre kort igjen, og om syd har kløver konge minst dobbel og sekskorts hjerter må han holde kun en hjerter hvis han velger å holde kløver konge dobbel. Blanker han det kortet kan kongen toppes ut. Hvis han sitter igjen med en hjerter og kongen dobbel i kløver kan han spilles inn i hjerter for å måtte gi spillefører kløver til saks til slutt. (Det blir riktignok noe som skurrer etter hvert siden syd underveis viser frem fire spar og to ruter ved siden av hjerteren, så han har neppe mer enn en kløver)

Spilles det på et slikt innspill - et vakkert "avisspæll" når det lykkes - blir det imidlertid bet i en kontrakt hvor det går an å vinne tretten stikk slik det sitter. Det er da det kanskje blir litt feil å le av en dyktig spiller som går bet i lilleslem selv om dataanlysen viser at det kan vinnes storeslem i NT, spar og ruter!

Tretten stikk kan oppnås (med åpne kort) ved å dra kløver dame og "pinne" ut syds kløver 10, så gå over til vest og ta kløverfinesse med åtteren (J-8)!

Med andre ord, ikke se for mye på de der dataanalysene. De er med åpne kort, og viser ikke det vi burde har gjort! Av og til kan datamaskinens spilleplan med åpne kort være en plan som gir mye mindre sjanse enn en annen plan som hvsi man ønsker å spille med oddsen bør følges i praksis hvor man jo ikke vet hvordan det sitter. Det norske paret var i praktisk bridge i toppkontrakten 6 ruter.

Dette er et sånt spill hvor det er marginalt om det er nok til slem, eller ikke. Mindre enn halvparten av Ø/V-parene meldte slem, og alle unntatt en (han var i 6 kløver) vant sin slem. Noen av dem var i 6NT som ble vunnet, men flere unngikk hjerter ut og det var ofte etter meldingsforløp hvor syd ikke var med, og det må til om vest skal blir fanget i en illusjon som kan gjøre at det spilles på det fatalt innspillet. Ved det andre bordet i kampen NORWAY WOMEN-NEDERLAND var kontrakten 3NT, og derfor ga spillet 12 IMP i kampen det norske laget vant med 12.44VP mot 7.56VP.

I den andre kampen (mot NICKELL) ble det altså bank å få.

I et spill mot slutten fikk Greco-Hampson bedre kontroll på meldingene enn ved de aller fleste andre bordene, mest pga. at deres kløversystem passet best i dette tilfellet.

Etter sterk, kunstig 1 kløver fra syd fant de ut at 6 kløver så bra ut, og det er en god slem. I den kontrakten kan en hjerter kastes på spar konge, og det handler om å unngå to kløvertapere - en veldig bra sjanse. Slik det satt ble det enkelt tolv stikk, NICKELL +1370.

Det norske N/S-paret fant ikke frem til slem. Det er vel heller riktig å si at de UNNGIKK slem, for etter åpning 1 hjerter blir det normalt hjerterkontrakt for dem som spiller "vanlig" system. Da er det en viss fare for å havne i 6 hjerter hvor det blir en taper i trumf og en i hjerter. Vårt par spilte 4 hjerter med +650, men det ga altså 12 IMP i favør amerikanerne.

At nivået i the MAJ ALT er høyt er det ingen tvil om. Den sistnevnte slemmen viser det. I et vanskelig spill å melde fant 11 av 36 par frem til lilleslem i kløver, og ingen havnet i den dårlige lilleslemmen i hjerter (resten av scorene var +650 i 4 hjerter).

Bytting av stikk, eller stikket ble vunnet "on air"

Kjenner du til uttrykket stikket ble vunnet "på luft" (eller "on air")?

Det betyr at stikket ble tatt uten at motparten måtte ofre noe for å gi dem stikket, for eksempel bruke en honnør. Typisk er situasjoner hvor en motspiller tar for et ess (eller må ta for det) og spillefører som bare må ofre småkort tjener ett stikk på det. I morgen skal du få en video om dette temaet med eksempler som ikke er alt for kompliserte. For dette dreier seg for så vidt om basiskunnskap om hvordan stikk blir til.

I dag får du et spill hvor stikket motspilleren får er på en måte på luft, eller det blir i alle fall slik at spillefører tjener på det.  

Det nokså uvanlige poenget i dette spillet oppstod i et nesten likt spill under en lagkamp på BBO forleden.

Giver øst, alle i faresonen

Du havner som alle andre Ø/V par i 4 spar med dette, og fra syd får du ruter knekt i utspill.

Det kan nok være riktig med noen sitser å forlange damen, men da må syd ha spilt ut knekten fra for eksempel KJ10. I så fall får de en stjeling om du legger liten idet de inne på trumfesset kan spille ruter til kongen og ruter til stjeling. Men det blir kun bet om syd har KJ109 (firekorts farge) og trumfesset som inntak så han kan ta for kongen for så å presse ut vests dame etterpå. I tillegg til trumfesset, ruter konge og en stjeling for de faktisk enda ett stikk til i ruter om det sitter slik. Hvis syd har kun tre ruter (og kongen, altså KJ10) kan de ikke få noe ruterstikk i fargens fjerde runde og kontrakten vinnes i alle fall om det legges liten ruter fra vest i stikk en. Og det er mange andre mulige sitser, ofte med ruter konge hos nord hvor det i en slik situasjon er bedre å legge liten fra blindemann i første stikk.

Så la oss si du forlanger liten ruter på den utspilte ruterknekten. Da kommer litt overraskende kongen på fra nord. Har du planen for hvordan du skal spille videre nå?

Det er klart at nords ruter konge må være singel, hvis ikke vil han aldri legge på det kortet når makkers (syd) utspilte kort kommer til å presse ut esset. Hvis spillefører fastslår det med det samme kan det vel være mulig å finne den sjeldne varianten.

I praksis er det imidlertid fort gjort å gå i baret i første stikk. Etter knekten, liten fra vest og kongen fra nord ser det nemlig så opplagt ut å stikke ruter konge med esset og være fornøyd med at ikke damen ble lagt fra blindemann. Men da blir det bet med denne ganske vanlige sitsen hvor ruteren altså er markert allerede før spillefører legger på til første stikk fra hånden:

Hvis ruter ess brukes over kongen fulgt av trumf fra øst i andre stikk hopper syd på med esset. Så presser han ut vests ruter dame med tieren, spillefører har jo kun småruter på hånden. Samme hva spillefører gjør er han ferdig. Hvis han dekker tieren med damen trumfer nord og de har to stikk allerede. Senere kan ikke spillefører unngå å gi bort enda to ruterstikk til – en bet! Hvis ikke spillefører dekker med det samme utsetter han bare problemet for så kommer ruter 9. Det blir uansett en bet samme hva han gjør.

Løsningen er uvanlig: Etter den beskrevne starten må spillefører for å vinne utgangen la nord få beholde for den single ruterkongen!

Nord spiller for eksempel kløver tilbake. Spillefører stikker og spiller trumf. Syd vinner med trumfesset og N/S har to stikk. Syd spiller ruter idet dette er igjen:

Nord får en ruterstjeling nå også. Forskjellen er imidlertid at spillefører kan legge liten fra vest fordi han har esset i behold hos øst, og også legge liten idet nord trumfer. Hvis nord ikke trumfer stikker øst med ruter ess og tar ut trumfen. Hvis nord trumfer får de ikke flere stikk fordi øst legger kan legge liten fra den hånden også og har da de to største ruterne igjen med 2-2 i fargen. Trumfstikket nord får går på et vis «på luft», dvs. han trumfer det som kunne i stedet blitt et ruterstikk til syd senere. Det blir bytting av stikk, og spillefører vinner ti stikk.

Dette må sies å være et merkelig spill. For å vinne 4 spar etter ruter knekt i utspill, liten fra vest og kongen fra nord må spillefører altså la N/S i tillegg til trumfesset få ett stikk for ruter konge og ett trumfstikk for spar 6!