Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Bytting av stikk, eller stikket ble vunnet "on air"

Kjenner du til uttrykket stikket ble vunnet "på luft" (eller "on air")?

Det betyr at stikket ble tatt uten at motparten måtte ofre noe for å gi dem stikket, for eksempel bruke en honnør. Typisk er situasjoner hvor en motspiller tar for et ess (eller må ta for det) og spillefører som bare må ofre småkort tjener ett stikk på det. I morgen skal du få en video om dette temaet med eksempler som ikke er alt for kompliserte. For dette dreier seg for så vidt om basiskunnskap om hvordan stikk blir til.

I dag får du et spill hvor stikket motspilleren får er på en måte på luft, eller det blir i alle fall slik at spillefører tjener på det.  

Det nokså uvanlige poenget i dette spillet oppstod i et nesten likt spill under en lagkamp på BBO forleden.

Giver øst, alle i faresonen

Du havner som alle andre Ø/V par i 4 spar med dette, og fra syd får du ruter knekt i utspill.

Det kan nok være riktig med noen sitser å forlange damen, men da må syd ha spilt ut knekten fra for eksempel KJ10. I så fall får de en stjeling om du legger liten idet de inne på trumfesset kan spille ruter til kongen og ruter til stjeling. Men det blir kun bet om syd har KJ109 (firekorts farge) og trumfesset som inntak så han kan ta for kongen for så å presse ut vests dame etterpå. I tillegg til trumfesset, ruter konge og en stjeling for de faktisk enda ett stikk til i ruter om det sitter slik. Hvis syd har kun tre ruter (og kongen, altså KJ10) kan de ikke få noe ruterstikk i fargens fjerde runde og kontrakten vinnes i alle fall om det legges liten ruter fra vest i stikk en. Og det er mange andre mulige sitser, ofte med ruter konge hos nord hvor det i en slik situasjon er bedre å legge liten fra blindemann i første stikk.

Så la oss si du forlanger liten ruter på den utspilte ruterknekten. Da kommer litt overraskende kongen på fra nord. Har du planen for hvordan du skal spille videre nå?

Det er klart at nords ruter konge må være singel, hvis ikke vil han aldri legge på det kortet når makkers (syd) utspilte kort kommer til å presse ut esset. Hvis spillefører fastslår det med det samme kan det vel være mulig å finne den sjeldne varianten.

I praksis er det imidlertid fort gjort å gå i baret i første stikk. Etter knekten, liten fra vest og kongen fra nord ser det nemlig så opplagt ut å stikke ruter konge med esset og være fornøyd med at ikke damen ble lagt fra blindemann. Men da blir det bet med denne ganske vanlige sitsen hvor ruteren altså er markert allerede før spillefører legger på til første stikk fra hånden:

Hvis ruter ess brukes over kongen fulgt av trumf fra øst i andre stikk hopper syd på med esset. Så presser han ut vests ruter dame med tieren, spillefører har jo kun småruter på hånden. Samme hva spillefører gjør er han ferdig. Hvis han dekker tieren med damen trumfer nord og de har to stikk allerede. Senere kan ikke spillefører unngå å gi bort enda to ruterstikk til – en bet! Hvis ikke spillefører dekker med det samme utsetter han bare problemet for så kommer ruter 9. Det blir uansett en bet samme hva han gjør.

Løsningen er uvanlig: Etter den beskrevne starten må spillefører for å vinne utgangen la nord få beholde for den single ruterkongen!

Nord spiller for eksempel kløver tilbake. Spillefører stikker og spiller trumf. Syd vinner med trumfesset og N/S har to stikk. Syd spiller ruter idet dette er igjen:

Nord får en ruterstjeling nå også. Forskjellen er imidlertid at spillefører kan legge liten fra vest fordi han har esset i behold hos øst, og også legge liten idet nord trumfer. Hvis nord ikke trumfer stikker øst med ruter ess og tar ut trumfen. Hvis nord trumfer får de ikke flere stikk fordi øst legger kan legge liten fra den hånden også og har da de to største ruterne igjen med 2-2 i fargen. Trumfstikket nord får går på et vis «på luft», dvs. han trumfer det som kunne i stedet blitt et ruterstikk til syd senere. Det blir bytting av stikk, og spillefører vinner ti stikk.

Dette må sies å være et merkelig spill. For å vinne 4 spar etter ruter knekt i utspill, liten fra vest og kongen fra nord må spillefører altså la N/S i tillegg til trumfesset få ett stikk for ruter konge og ett trumfstikk for spar 6!

Kommentarer

Den alternative planen ville vel også fungert aktuelt? Spillefører kunne vunnet første ruteren og eliminert hjerter og kløver før det spilles spar. Nord må etter ruterstjelingen spille til dobbeltrenons slik at en av rutertaperne forsvinner.

Men dette forutsetter 2-2 i spar, så den beskrevne planen er nok bedre

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.