Spill fra OCBL Cup 1 - en lagturnering på BBO

Live bridge hvor vi sitter ved bordet og spiller lar vente på seg de fleste steder i verden. I Norge er det på gang, og mange norske bridgespillere ser nå frem mot bridgefestivalen som skal arrangeres i begynnelsen av august. Her hvor jeg er (New Zealand) har klubbene startet opp igjen, og den første store turneringen post-covid skal etter planen spilles neste helg. Andre steder i verden vil det ta lengre tid og det er derfor fortsatt et stort behov for muligheter for å konkurrere online.

På OCBL sin hjemmeside finner du all informasjon og link til resultater og spill. Den siden finner du her.

Den første OCBL for lag pågår akkurat nå. OCBL er altså en internasjonal online bridgeklubb som har til hensikt å arrangere lagturneringer med sterke, internasjonale lag på startlisten. I OCBL Cup 1 deltok 32 lag i kvalifiseringen, to av dem med norsk innslag. Ingen av de "norske" gikk videre til kvartfinale etter tolv kamper.

Vi tar med et par spill fra lag GILLIS sin kamp mot et tyrkisk lag.

Her meldte Sælensminde-Gillis bra. Det startet med 1 hjerter-2 kløver, og i deres 2-over-1 GF baserte system kunne Gillis i andre melderunde si 2NT som krav. Vest fikk da vist trekorts kløverstøtte. Øst gikk på med en sleminvitt, og da vest var med på notene tok Gillis etterhert sjansen på 6 kløver.

Det negative var at nord fikk doblet en rutermelding for utspill underveis. Syd spilte ut ruter. Nå er det et valg i spilleføringen. Bør han ta kløverfinessen? Det er en ren 50 % sjanse. Gillis valgte en annen plan som også gir en bra sjanse, hvor stor sjanse hans plan gir i prosenter kan de som er spesielt interessert i "matte" regne ut.

Han vant med ruter ess og la ned kløver ess. Den første (lille) sjansen er da at kløver konge faller. Det skjedde ikke, og da måtte han spille hjerter for å kvitte seg med rutertaperen. Det lykkes om hjerter sitter 3-3, men det er også sjanser om han som har kløver konge singel igjen (kongen dobbel opprinnelig) er den som har kun to hjerter hvis den fargen sitter 4-2. Dessuten går det bra om en motstander har singel trumf og dobbelton hjerter også. Slik så hele spillet ut:

Om kløverfinessen tas etter ruterutspill blir det en bet med en taper i hver minorfarge. Gillis sin spilleplan lyktes, begge fulgte lydig i tre runder hjerter etter at kløver ess var innkassert. Forsvaret kunne deretter ikke få mer enn det ene stikket for trumfkongen.

(En alternativ spilleplan som også går bra slik det satt er å ta tre runder hjerter med det samme. Selv om en motspiller kan trumfe tredje ganen er det håp, trumfen kan med noen sitser løses uten taper etterpå.)

Pluss 1370 ga 13 IMP inn da Ø/V ved det andre bordet spilte 5 kløver.

I kampens siste spill kom en utgang som kan vinnes, men det skal ikke mye til før det blir krøll for spillefører.

Brogeland (syd) var i 4 spar. Han fikk ikke noe skarpt motspill mot seg da vest tok to hjerterstikk før han skiftet til kløver 6, og øst satte i kongen. Da spilte nordmannen simpelthen spar til esset og spar dame, og forsvaret kunne ikke få for mer enn trumfkongen, N/S + 620.

Ved det andre bordet var også syd i 4 spar, men der skiftet Sælensminde til kløver 9 i tredje stikk. De spiller med "invitt inni spillet", og det som mangler i kløver sett fra øst sin side er syds AQJ10, så vest kan om kløver 9 er et ekte kort ikke ha for eksempel kløver dame (hvis ikke han har vært "lur" med kløver Q-9 dobbel). Derfor la øst liten kløver og syd vant med knekten. Nå var det ikke etablert fire kløverstikk som ved det andre bordet, og det måtte jobbes mer for stikkene.

Spillefører spilte seg over til nord på trumfesset og tok en kløverfinesse til. Så spilte han kløver ess, og dette var igjen:

Idet syd spilte kløver 10 kastet vest ruter, og kløveren ble trumfet med nords spar dame. Spillefører måtte så komme seg hjem på hånden for å spille trumf, men da han spilte ruter ess og ruter fra nord får vest trumfhøyning siden han nå var blitt fri for ruter! Spillefører forsøkte å trumfe med syveren, men vest kunne trumfe over med spar 9. Med to trumfstikk til forsvaret ble det en bet.

Merk at det i sluttposisjonen ikke hjelper syd å trumfe høyt. Gjør han det (for eksempel trumfer med spar knekt) må vest la være å trumfe over og heller sette seg rolig ned å vente på to trumfstikk med sine gjenværende K-9 som har blitt en saks over syds 10-x-x-x. Kontrakten var altså bet idet syd hadde spilt kløver ess.

I stikket før den siste diagramsituasjonen kunne spillefører valgt annerledes og vunnet kontrakten. Heller enn å ta for kløver ess i tredje kløverrunde kunne han trumfet kløver 10 og beholdt esset. Da følger vest farge og har fortsatt to ruter. Det kan så spilles ruter ess og ruter til liten trumf fulgt av spar knekt. Vest får kun ett trumfstikk. Den spilleføringen kan imidlertid godt bli feil da syd i så fall setter seg igjen med kløver ess i en situasjon hvor kun en av motspillerne har igjen kløver, og han må jo slippe dem inn på trumfkongen etterpå. Det kan medføre at den som kommer inn kanskje kan gi makkeren en kløverstjeling mens syd må følge med esset. Slik satt det imidlertid ikke, vest får for spar konge og syds gjenværende kløver ess "overlever", Ø/V kan ikke få tatt noen kløverstjeling.