TYNN INNMELDING - ET TVEEGGET SVERD?

Å melde inn med svake kort er for mange spillere en populær strategi, særlig på ett-trinnet. Det gjøres bl.a. for å forstyrre, men også for å annonsere et bra utspill for makkeren hvis man har en god farge, men ikke så mange HP. Det er ikke alltid lett å spille mot makkerpar som melder hele tiden!

Det er dog en hårfin balanse i dette. Faremomentet for å bli doblet er alltid der hvis man melder inn tynt, men et større problem er nok at makkeren ikke kan vite om innmelderen har veldig svake kort, eller andre ganger ganske gode kort. Makkeren vil derfor bli usikker på hvor høyt han/hun kan melde. De som spiller med noen som melder hele tiden på all slags svake kort kan fort risikere å bli for passive fordi de hele tiden forventer at det ikke er noe særlig med kort på andre siden. Paradoksalt nok kan i så fall en veldig aggressiv stil for innmeldinger ende opp med som en nesten passiv still for makkerparet!

Soneforholdene spiller selvsagt inn. Hvis man er utenfor sonen, og spesielt i gunstig sone er det gode argumenter for en litt friskere stil.

I dag skal vi også se vi også på hvordan planlegge hvordan en god hånd skal meldes. Derfor får du to meldeprøver fra en lagkamp hvor det satt veldig gode spillere rundt bordet.

Problem 1

Giver øst. N/S i sonen

Øst åpner med 1 kløver etter vanlige metoder, og vest svarer 1 ruter som viser hjerterfarge («kløverføringer»), eller han svarer 1 hjerter, naturlig. Vil du vurdere å si 1 spar nå?

Problem 2

Øst giver, N/S i sonen

Hvordan vil du som øst planlegge å melde denne hånden hvis du spiller med et standard, naturlig system og 15-17 grander? Åpning med 1NT kan være et alternativ, men kanskje er hånden litt for sterk for det? La oss si du åpner med 1 kløver og makkers svar viser en majorfarge. Hva melder du da?

De to hendene er nord og øst sine kort i dette spillet:

Ved det bordet Hoftaniska-Charlsen satt N/S gikk meldingene slik:

Hoftaniska (nord) vurderte ikke innmelding 1 spar her. Nå synes jeg øst meldte feil i andre melderunde da han hoppet til 3 kløver. Kortene ser veldig ut som en grandhånd, og hvis du mener den er for sterk for en 15-17NT og oppvurderer til 18HP bør det åpnes med 1 i farge fulgt av hopp til 2NT for å vise 18-19 NT. Det tror jeg vil fungere bra i de fleste tilfeller. Det er jo glimrende for eksempel i 3NT å få utspill fra venstre (syd) opp til denne hånden heller enn etter å ha hoppet 3 kløver må legge ned disse kortene som blindemann hvis makker melder 3NT, for så se på at nord spiller ut gjennom en av østs konger.

Amerikaneren på østs plass hoppet altså til 3 kløver, og vest meldte da som du ser 3NT. Nord hadde et enkelt sparutspill og kongen vant første stikk. Siden kløverfinessen sprakk og forsvaret så tok fire sparstikk ble det en bet, +50 til N/S.

Spillefører kunne vunnet kontrakten om han først spiller kløver ess i håp om kongen singel (første sjanse), så tipper ruteren hvis ikke kløver konge faller (da blir det 1+4+3+1= 9 stikk). En sånn spilleføring er neppe korrekt, Det gjør for det første at blir færre stikk enn om en enkel kløverfinesse lykkes, og det kan bli et par bet om det viser seg at kløverfinessen som ikke ble tatt ville gått bra, og ruteren bommes. Dessuten vinnes kontrakten selv om kløverfinessen ryker hvis sparen sitter 4-4, uten noen som helst valg.

Hvis øst hadde hoppet til 2NT andre gangen (eller åpnet med 1NT) ville han blitt spillefører. Syd har da et naturlig ruterutspill. Ved fire av åtte bord skjedde det, og 3NT rullet hjem med to overstikk, Ø/V +460.

Mot det norske parets lagkamerater, Hackett-Hyde Ø/V meldte nord inn 1 spar etter 1 kløver fra øst og 1 ruter (= hjerter) fra vest. Det var ingen ringere enn amerikaneren Michael Rosenberg som meldte inn, så en skal vel være litt forsiktig med å kritisere. Men likevel, vi som ser på har det enkelt sånn og kan tillate oss å si hva vi vil om det som blir gjort selv om det er absolutte toppspillere som gjorde det. De aller fleste vil antagelig passe uten særlig betenking med dette i ugunstig sone. Eneste gode argument for å melde inn er for å annonsere utspill, og det kan bli bra hvis øst blir spillefører. Hvis ikke har neppe innmeldingen noen særlig oppside mot gode motstandere. Derimot kan det blir ubehagelig hvis makker er med og konkurrerer for høyt. Selv synes jeg dette er for lite i ugunstig sone, og spesielt siden nord har flat fordeling. Hvis det er bedre fordeling (for eksempel en 5-4 hånd) har det mer for seg å melde inn da det vil det være et større håp om flere stikk hvis egen side skulle få kontrakten.

Det må jo innrømmes at innmeldingen denne gangen fører til at syd finner sparutspillet som beter 3NT om øst blir spillefører, et utspill han neppe ville funnet uten nords innmelding 1 spar. Men innmeldingen fikk en litt utilsiktet effekt. Hackett (øst) doblet nords 1 spar for å vise tre-korts hjerterstøtte. Deretter fant Ø/V frem til den glimrende utgangen 4 hjerter på 4-3 tilpasning! Der var det elleve stikk, Ø/V +450.

Det amerikanske laget tapte 11 IMP på spillet, men hvem som bør få skylden for det kan diskuteres. Var det han som meldte inn 1 spar og fikk dyttet motparten over i den gode utgangen 4 hjerter, eller var det han som ved det andre bordet hoppet til 3 kløver slik at det ble vest som ble spillefører? Resultatene i de andre kampene tilsier vel at om man skal bruke tid på å fordele skyld, så må den amerikanske øst ta på seg mest. Hans 3 kløvermelding liker i alle fall ikke jeg. Det var altså i tillegg til Hackett-Hydes sin +450 i 4 hjerter fire ganger +460 i 3NT spilt av øst. To steder ble vest spillefører i 3NT og gikk bet, mens ett par var i 5 kløver som ble vunnet.

At det er nord som har sparutspill og ikke syd er selvsagt tilfeldig. Men det er likevel klart at om en vet kun Ø/V sine kort så ser det mye bedre ut å spille grandkontrakt med øst som spillefører.