HØYT NIVÅ I MAJ ALT (1)

Lagturneringen the MAJ ALT INVITATIONAL på BBO fortsetter med kvalfiseringskamper. Det deltar 36 lag, og tirsdag kveld var seks kamper av 10 spilt. Etter det blir det sluttspill for de åtte beste.

Ingen av lagene med norsk innslag er helt med der oppe etter seks kamper, men etter fem var De BOTTON (Hoftaniska-Charlsen) helt oppe på 3.plass. Så kom imidlertid et stort tap mot GOLDBERG (med flere finske landslagsspillere) som med storseier tok ledelsen i turneringen. De BOTTON falt kraftig på listen, men de er fortsatt på skuddhold i forhold til en topp-8 plassering.

Lag VINITA er et profflag som har med Helness-Helgemo. De ligger rundt middels og har også en sjanse hvis de får til en sterk avslutning.

NORWAY WOMEN (Fuglestad, Harding, Vist, Heskje, Grude og Øigarden) får brynt seg kraftig i denne kvalitetsturneringen, og de har greid seg ganske bra med to seiere og en uavgjort så langt. Å spille mange kamper hvor det stort sett er bare internasjonale toppspillere er kanonbra for vårt damelandslags videre utvikling. 

Lag GILLIS har med fire norske spillere (Brogeland, Erichsen, Sælensminde og Lindqvist). De ligger litt under middels, men har kanskje fortsatt en sjanse til å spille seg opp på topp-8. Den sjansen så imidlertid ut til å glippe fullstendig i runde 6 hvor GILLIS lå ganske solid under mot NEDERLAND. En opphenting helt mot slutten gjorde at de nesten greide uavgjort.

Vi tar med de to gladspillene fra GILLIS sin avslutning mot Nederland, ett i dette innlegget og det andre kommer litt senere. Det første var det en litt kronglete 3 grand ved begge bord:

Der Nederland satt Ø/V gikk meldingene slik:

Østs 3 hjerter viste 5-5.

Mot vest sin 3 grand hadde Lindqvist et vanskelig utspill. Han kunne velge mellom å spille ut i enten spilleførers femkorts ruterfarge, eller hans kløverfarge. Atlernativ kunne forsøke utspill i østs femkorts hjerterfarge! Å spille ut singel spar er for ufyselig. Singeltonutspill i grand blir som regel bare dumt selv om det er i bordets først meldte farge, og denne gangen ville det ikke vært så ueffent.

Han valgte liten hjerter.

Spillefører la nieren fra bordet (øst), syd knekten og vest esset. Det fulgte nok en hjerter. Nord la lavt slik at østs tier vant stikket. Nå hadde nord K-8 i hjerter og to stoppere med Q-x-x hos øst. Spillefører gikk på kløveren med liten til kongen og Brogeland (syd) stakk i neste stikk kløver dame med esset før han skiftet til spar. Det ser ut som det er opp i østs saks, men det er jo ingen inntak til øst om han legger liten spar og vinner for tieren siden vests i så fall single dame vil blokkere. Spillefører stakk derfor med spar dame. Han visste ikke at kløver 10 ville falle under knekten, og det vel kanskje ordnet seg ganske greit om han hadde tatt den tredje kløverhonnøren og så fått stikk for nieren, men det gjorde han ikke. I stedet spilte han ruter mot damen. Nord la liten og damen vant stikket. Spillefører tok for A-K i spar og fikk den dårlige nyheten med hensyn til den fargen. I sluttposisjonen fridde han seg med liten hjerter som gikk til nords åtter. Her er de gjenværende kortene:

Idet nord tok for hjerter konge oppstod en vakker variant, faktisk noe såpass sjeldent som et skvisinnspill i motspill!

Lindqvist tok altså for hjerter konge, og spillefører hadde ikke noe godt avkast. Samme hva han legger blir det bet. Hvis han kaster kløver 9 spiller nord simpelthen kløver, og spillefører blir innspilt for å måtte spille unna ruter K-9. Spillefører valgte å kaste ruter 9 og holde igjen kn-9 i kløver, og han ville fått to stikk til slutt om nords tre siste kort hadde vært singel ruter ess og 10-x i kløver. Men slik det satt kunne Lindqvist ta for ruter ess og felle kongen før ruter 10 var betestikket!

Ved det andre bordet med Erichsen (vest) og Sælensminde gikk meldingene slik:

Her ble øst (Sælensminde) spillefører i 3NT.

Syd spilte ut spar. Sælensminde innså også blokkeringen i spar hvis han la liten fra vest og stakk med damen. Så spilte han en stor kløver som han fikk for. Fortsettelsen var hjerter ess og hjerter mot hånden (øst). Nord la liten, og det var et valg. Hvis hjerteren sitter 3-3 er det like stor sjanse å legge tieren som å legge damen. Men å legge damen gir en ekstra mulighet for fire hjerterstikk, at syd har knekten dobbel som han faktisk hadde. Hvis syd har kongen dobbel hjelper det ikke for fire hjerterstikk å legge tieren siden selv omden krever kongem for nord vil i så fall ha nok en stopper med knekten dobbel.

Sælensminde suste opp med hjerter dame og fikk den gode nyheten i den fargen da knekten falt. Han presset så ut hjerter konge, og nord stakk før han spilte kløver til syds ess. Derfra kom ruter til nords ess, og forsvaret hadde tre stikk. Nord puttet så spillefører inn på hånden. Det kan da se ut som om syd må få to sparstikk med J-9-x bak, i så fall en bet. Men idet Sælensminde tok en stor spar og oppdaget sitsen i den fargen hadde han innspillet klart samme hva syd kastet på den siste hjerteren. Hvis syd holder igjen bare spar (J-9-x) kan spillefører med tre kort igjen spille spar 10 (eller liten) slik at syd kommer inn og må gi spar tilbake til saksen. Syd kastet imidlertid en spar, og Sælensminde spilte spar 10 som ble stukket med knekten. Så måtte syd gi spillefører enten to sparstikk, eller gi han for de to minorkongene hos blindemann. Ni stikk, +400 og 10 IMP til lag GILLIS.

 

 

 

 

STIKKTAKING/EKSTRA STIKK (VIDEO)

Å få fatt i ekstra stikk – stikktaking rett og slett – er i mange tilfeller noe som mange fokuserer litt for lite på i sin streben etter å forbedre seg i bridge. Det er ganske vanlig at det legges mer vekt på system, konvensjoner og metoder som selvsagt også er viktig å ha på plass. Noen spill avgjøres først og fremst i meldingene, men i mange spill er det imidlertid slik at det hele avgjøres mest av evnen til å få maks ut av kortene både når det gjelder spilleføring og motspill.

I denne videoen ser vi på en mekanisme som er nyttig for å få maks ut av farger som ikke er så tette/solide. Det er jo enkelt å få etablert stikk hvis man har for eksempel KQJ10 i en farge! Med tynnere farger er det ikke så rett frem.

Dette handler ofte om å få motpartens honnør(er) til å gå «på luft», dvs. du slipper å bruke noen honnør for å presse ut et kort, for eksempel et ess. Da kan det bli ekstra stikk utav det! Teknikken baserer seg egentlig i enkle i grunnprinsipper, dvs. hvordan spillets gang egentlig er og hvor honnører sitter plassert. Derfor starter videoen med ting som er ganske basic, nybegynnerstoff egentlig, men det kommer også noen tips om hvordan tenke for å få utnyttet tankegangen i litt mer kompliserte spill. Videoen varer ca. 20 minutter.

Her i bloggen ble et avansert spill presentert forleden hvor denne typen stikktaking, eller i det tilfellet denne måten å tape stikk(!) på en gunstig måte var poenget. Vi følger opp med noen flere eksempler utover uken.