Alternativt Key Card-spørsmål

I VM-kvalifiseringen var det høyt nivå. Likevel så vi flere eksempler på at sterke makkerpar bommet i "Blackwood-stiuasjoner". Det ble meldt storeslemmer med ett ess borte. Vi så lilleslemmer hvor det manglet to ess. Dessuten ble det meldt slemmer hvor det manglet ett ess og i tillegg var trumffargen for svak så det ble en taper der også.

Vi skal i dag se på en situasjon hvor et problem kan oppstå for den som ønsker å vite om antall ess (nøkkelkort).  

I moderne bridge brukes mange forskjellige varianter for spørsmål om ess, eller nøkkelkort (Key Cards), ikke bare gode, gamle Blackwood.

Ved hjelp av Key Card Blackwood får man vite om det mangler to ess (to nøkkelkort inkludert trumf konge), og også om trumf dame mangler. Hvis trumfen sannsynligvis vil gi en taper fordi trumf dame mangler bør man ikke melde slem hvis det også mangler ett nøkkelkort. Dette blir ikke noe problem om den som svarer på Key Card BW har to nøkkelkort, for da fortelles direkte om han også har trumf dame. Hvis derimot svaret er 5 kløver eller 5 ruter forteller det ikke om han har trumf dame. Hvis det kortet må være på plass og han som spør ikke har det selv kan han som regel spørre etter trumfdamen med fargen over svaret på 4NT. Et problem som kan oppstå når hjerter, ruter eller kløver er trumf er at svaret som viser ett nøkkelkort (eller null, avhengig av avtale) på 4NT er i fargen rett under trumfen. Da er det ikke noe «stepp» ledig under trumffargen på femtrinnet, og en får ikke spurt om trumf dame og stoppet i 5 hvis det kortet er nødvendig for lilleslem.

Vi tar med et eksempel for å tydeliggjøre dette dilemmaet:

Syd åpner med 1 hjerter (femkorts farge).

Hva slags system man ellers bruker spiller ingen rolle for dette, det nevnte problemet kan oppstå av og til uansett. Her tenker vi oss at N/S spiller med Stenberg 2NT (støtte, utgangskrav) som svar på 1 i majorfarge, og at åpnerens 3 ruter over 2NT simpelthen viser singelton. Uansett hvordan strukturen er over 2NT vil nord bli veldig optimistisk hvis han får vite om singel ruter hos syd!

La oss si meldingene for eksempel går:

Mange ville sikkert gått rett i Key-Card med nord sine kort idet de får vite om singel ruter hos syd, men det er irrelevant for det vi her ser på.

Merk at noen bruker såkalt 0-3-1-4 som svar (som i vårt eksempel), andre såkalt 1430, dvs. det laveste svaret viser 1 (eller 4) nøkkelkort. Det problemet vi her ser på kan oppstå med begge variantene så lenge svaret på 4NT er i fargen rett under trumffargen.

Svaret på 4NT gir i dette tilfellet ikke noen ledig melding under 5 hjerter til å spørre om trumfdamen, og han som spør vet ikke om syd har det kortet. Derfor kan det være riktig å stoppe på fem-trinnet, men slem kan være opplagt andre ganger.

Nord vet at det mangler ett ess, trolig ruter ess. Derfor må trumfen være uten taper om slem skal være bra nok. Så her må han gjette. Melder han 6 hjerter kan det godt være det er en trumftaper i tillegg til det esset de mangler. Men hvis syd har A-Q i trumf er det en kanonslem.

Det kan for eksempel se slik ut:

Eksempel 1

I dette tilfellet må hjerteren sitte 2-2 for at slam skal stå. Det er en 40% sjanse, litt for lite til at slem bør meldes.

Riktignok kunne syd hatt hjerter knekt, og da ville prosent-sjansen for slem vært noe høyere. Og slem må være bra om syd har hjerter dame, så å ta sjansen på slem i dette tilfellet er ikke så forferdelig galt. Det er ikke poenget her. Andre ganger kanskje man har kun åtte trumf til sammen, og i så fall kan slem være sjanseløs om trumf dame mangler, en god slem om makkeren har det kortet. Så slik meldingene går er og blir dette å ta en sjanse.

Det kan også se slik ut:

Eksempel 2

I begge eksemplene har nord de samme kortene, og syd har 12 poeng og samme fordeling både i eksempel 1 og 2. I det første eksempelet er ikke slem bra nok til at den bør meldes. Her er slem opplagt og bør meldes. (6 hjerter går i dette tilfellet kun bet om det er 4-0 sits i trumf.)  Dette blir altså ren gjetting med vanlige avtaler.

Problemet kan imidlertid løses ganske enkelt. Man kan avtale at 4 spar er Key Card BW hvis hjerter er trumf (og også om ruter eller kløver er trumf). Svarene er etter vanlig skala, men de kommer ett stepp lavere. Det gir mer rom for han som spør.

Hvis det er avtalen, vil nord i meldediagrammet si 4 spar som spørsmål om nøkkelkort i stedet for 4NT. Svaret blir i så fall 5 kløver - ett nøkkelkort. Da kan nord spørre etter trumfdamen med 5 ruter.

I den første varianten blir svaret «Nei», og de stopper i 5 hjerter.

I den andre varianten blir svaret «Ja», og de melder den fine slemmen.

En advarsel: Å bruke denne varianten må huskes. Det behøver dog ikke være så vanskelig siden 4 spar ikke kan være spillemelding når hjerter (eller en minor) er avtalt som trumf.

Det kan imidlertid bli litt farlig i andre meldesekvenser hvor det er litt mer uklart og kanskje spar er meldt naturlig underveis. Det blir ikke særlig bra om han ene passer fordi han tror 4 spar er forslag til kontrakt, og han andre mente det var Key Card med hjerter som trumf. Eller motsatt! Derfor må det for sånne sekvenser diskuteres hvor grensen går og i hvilke tilfeller 4 spar er naturlig. Litt skummelt…

Derfor er tipset for de som ønsker å innføre dette at de i alle fall i første omgang begrenser bruken av 4 spar som Key Card BW til situasjoner hvor trumfen er avtalt 100 % til å være hjerter, ruter eller kløver.

NICOLAI - tidenes yngste parfinalist (?)

Da NBF Troms og Ofoten arrangerte KM for par og kvalifisering for NM for par – Parfinalen – var det Nicolai Heiberg Evenstad og hans far Stian Evenstad fra Sørreisa BK som gikk til topps. Nicolai er 13 år!

Pappa Stian forteller at han er veldig stolt. Han har selv spilte mange finaler, men innrømmer at dette nok er det største.

«Det må innrømmes det kom en liten tåre i øyekroken etterpå», forteller en stolt pappa.

Å komme seg til parfinalen har i alle år vært noe av det alle bridgespillere drømmer om. Å klare det i ung alder er ikke mange forunt, og mange bra bridgespillere går gjennom et helt bridgeliv uten å klare det.

Nicolai har allerede i noen år nå vært med i det fine juniormiljøet i Norge. Triumfen i helgen er nok et eksempel på den fine utviklingen det er i norsk bridge når det gjelder unge spillere. Det er på alle nivå, med veldig god jobbing av juniorklubber osv., og vi ser også stadig flere tilfeller av at noen av de yngre gjør det skarpt på høyt nivå. Vi har også sett at Tor Evind Grude og Christian Bakke har befestet en plass i internasjonal topp bridge. Bakke var foressten selv en av de yngste parfinalister i Norge da han debutert i parfinalen som 15-åring. Geir Helgemo var også veldig ung da han første gangen var med i NM for par. Espen Lindqvist og andre var heller ikke særlig gamle. Såvidt jeg har fått med meg ble det sagt at Ivar Syvertsen fra Hedemark var tidenes yngste parfinalist da han deltok i 1989 som 14-åring.

Nicolai (13) klar for parfinalen!

Nicolai som altså kun er 13 år er likevel trolig den aller yngste som har kvalifisert seg, men jeg har ikke fått bekreftet det 100% (skulle noen ha annen informasjon vil jeg med glede publisere det).

Førsteplassen i KM var foran en rekke svært erfarne ringrever. Pappa Stian forteller at om det ikke var så mange spektakulære spill i KM var det mye solid bridge. Vi tar med et par eksempler på god bridge av unge Nicolai.

I dette første spillet handlet det om å spille med oddsen, og det var også et godt parturneringspoeng. Syd har en marginal åpning med 11 poeng. Det er litt et stilspørsmål. Jeg har imidlertid sansen for at Nicolai åpnet. Det er fine honnører som er i fargene hans. Dessuten har han «bossfargen», spar.

Etter at det startet med 1 kløver fra Nicolai (syd) og 1 hjerter fra nord som viste 4+ spar (kløverføringer) ble til slutt kontrakten 4 spar spilt av 13-åringen. Han fikk hjerter dame ut fulgt av to runder hjerter til, den siste trumfet av syd. Etter å ha tatt ut trumfen (satt 3-2) og tatt en vellykket ruterfinesse underveis var det ti sikre stikk. Det kokte ned til at han måtte velge mellom å ta kløverfinesse for overstikket, eller sikre utgangen og legge seg på ti stikk. Det er nemlig en fare forbundet med å ta kløverfinessen mot slutten, for syd har jo blitt fri for trumf. Ryker finessen blir det bet, for han blir låst inne hos nord og får ikke for kløver ess.

I lagkamp ville det vært for farlig å satse på elleve, men i parturnering må man av og til satse på det man tror på! Og det er med oddsen at øst har kløver dame. Mot slutten visste nemlig Nicolai at øst måtte ha kløverlengden (vest hadde vist fem ruter), det var omtrent helt sikkert at han hadde femkort. Da er det klart med oddsen at han med fem kort i fargen har et bestemt kort (her: kløver dame) i stedet for han med bare to kort.

Og slik satt det:

Nicolai tok kløverfinessen og noterte +650 for elleve stikk. Det ga 60%, mens å legge seg på ti stikk ville gitt 25%. Det er slik man vinner parturneringer!

I det neste spillet handlet det mye om kortvurdering. Åpnerens andre melding kan diskuteres. Nicolai satt med:

Med dette åpnet de aller fleste på vests pass med 11 poang. Nicolai sa 1 kløver og hørte 1 ruter som viste 4+ hjerter fra Stian. Hva ville du meldt nå?

Mange sa 2 hjerter, åpneren har jo kun 11 poeng. Men er denne hånden verd så lite når han vet makkeren har minst firekorts hjerterfarge?

Spesielt om det er lagkamp bør åpneren være optimistisk med disse kortene som i denne konteksten har steget mye i verdi, kanskje til rundt 15 poeng. I parturnering er det litt tøft å si noe mer enn 2 hjerter, men Nicolai var optimistisk. Det har mye for seg spesielt siden han og faren har på repertoaret såkalt mini-splinter, dvs. hopp til 3 ruter for å vise en hånd verd 3 hjerter med singelton ruter. De kan fortsatt stoppe i 3 hjerter. Slik minisplinter er en veldig beskrivende melding som gir svareren gode muligheter til å vurdere godt både om det er på utgang- og slemnivå.

Over Nicolai sin 3 ruter - minisplinter - sa Stian (øst) 4 ruter som var gjentatt overføring. Nicolai avsluttet med 4 hjerter.

Dette ble en hardmeldt utgang. Nord spilte ut en sparhonnør. Om nord skifter til ruter må vest stjele og spille spar før han tar ut trumfen. Da har han kontroll og taper kun to sparstikk og ett i trumf siden trumfen er fordelt 3-2.

Nicolai hadde ingen problemer med å vinne denne utgangen med 20 HP til sammen og kun 4-4 tilpasning. Og +620 ga ren topp på veien mot KM-tittel og plass i parfinalen.