Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Alternativt Key Card-spørsmål

I VM-kvalifiseringen var det høyt nivå. Likevel så vi flere eksempler på at sterke makkerpar bommet i "Blackwood-stiuasjoner". Det ble meldt storeslemmer med ett ess borte. Vi så lilleslemmer hvor det manglet to ess. Dessuten ble det meldt slemmer hvor det manglet ett ess og i tillegg var trumffargen for svak så det ble en taper der også.

Vi skal i dag se på en situasjon hvor et problem kan oppstå for den som ønsker å vite om antall ess (nøkkelkort).  

I moderne bridge brukes mange forskjellige varianter for spørsmål om ess, eller nøkkelkort (Key Cards), ikke bare gode, gamle Blackwood.

Ved hjelp av Key Card Blackwood får man vite om det mangler to ess (to nøkkelkort inkludert trumf konge), og også om trumf dame mangler. Hvis trumfen sannsynligvis vil gi en taper fordi trumf dame mangler bør man ikke melde slem hvis det også mangler ett nøkkelkort. Dette blir ikke noe problem om den som svarer på Key Card BW har to nøkkelkort, for da fortelles direkte om han også har trumf dame. Hvis derimot svaret er 5 kløver eller 5 ruter forteller det ikke om han har trumf dame. Hvis det kortet må være på plass og han som spør ikke har det selv kan han som regel spørre etter trumfdamen med fargen over svaret på 4NT. Et problem som kan oppstå når hjerter, ruter eller kløver er trumf er at svaret som viser ett nøkkelkort (eller null, avhengig av avtale) på 4NT er i fargen rett under trumfen. Da er det ikke noe «stepp» ledig under trumffargen på femtrinnet, og en får ikke spurt om trumf dame og stoppet i 5 hvis det kortet er nødvendig for lilleslem.

Vi tar med et eksempel for å tydeliggjøre dette dilemmaet:

Syd åpner med 1 hjerter (femkorts farge).

Hva slags system man ellers bruker spiller ingen rolle for dette, det nevnte problemet kan oppstå av og til uansett. Her tenker vi oss at N/S spiller med Stenberg 2NT (støtte, utgangskrav) som svar på 1 i majorfarge, og at åpnerens 3 ruter over 2NT simpelthen viser singelton. Uansett hvordan strukturen er over 2NT vil nord bli veldig optimistisk hvis han får vite om singel ruter hos syd!

La oss si meldingene for eksempel går:

Mange ville sikkert gått rett i Key-Card med nord sine kort idet de får vite om singel ruter hos syd, men det er irrelevant for det vi her ser på.

Merk at noen bruker såkalt 0-3-1-4 som svar (som i vårt eksempel), andre såkalt 1430, dvs. det laveste svaret viser 1 (eller 4) nøkkelkort. Det problemet vi her ser på kan oppstå med begge variantene så lenge svaret på 4NT er i fargen rett under trumffargen.

Svaret på 4NT gir i dette tilfellet ikke noen ledig melding under 5 hjerter til å spørre om trumfdamen, og han som spør vet ikke om syd har det kortet. Derfor kan det være riktig å stoppe på fem-trinnet, men slem kan være opplagt andre ganger.

Nord vet at det mangler ett ess, trolig ruter ess. Derfor må trumfen være uten taper om slem skal være bra nok. Så her må han gjette. Melder han 6 hjerter kan det godt være det er en trumftaper i tillegg til det esset de mangler. Men hvis syd har A-Q i trumf er det en kanonslem.

Det kan for eksempel se slik ut:

Eksempel 1

I dette tilfellet må hjerteren sitte 2-2 for at slam skal stå. Det er en 40% sjanse, litt for lite til at slem bør meldes.

Riktignok kunne syd hatt hjerter knekt, og da ville prosent-sjansen for slem vært noe høyere. Og slem må være bra om syd har hjerter dame, så å ta sjansen på slem i dette tilfellet er ikke så forferdelig galt. Det er ikke poenget her. Andre ganger kanskje man har kun åtte trumf til sammen, og i så fall kan slem være sjanseløs om trumf dame mangler, en god slem om makkeren har det kortet. Så slik meldingene går er og blir dette å ta en sjanse.

Det kan også se slik ut:

Eksempel 2

I begge eksemplene har nord de samme kortene, og syd har 12 poeng og samme fordeling både i eksempel 1 og 2. I det første eksempelet er ikke slem bra nok til at den bør meldes. Her er slem opplagt og bør meldes. (6 hjerter går i dette tilfellet kun bet om det er 4-0 sits i trumf.)  Dette blir altså ren gjetting med vanlige avtaler.

Problemet kan imidlertid løses ganske enkelt. Man kan avtale at 4 spar er Key Card BW hvis hjerter er trumf (og også om ruter eller kløver er trumf). Svarene er etter vanlig skala, men de kommer ett stepp lavere. Det gir mer rom for han som spør.

Hvis det er avtalen, vil nord i meldediagrammet si 4 spar som spørsmål om nøkkelkort i stedet for 4NT. Svaret blir i så fall 5 kløver - ett nøkkelkort. Da kan nord spørre etter trumfdamen med 5 ruter.

I den første varianten blir svaret «Nei», og de stopper i 5 hjerter.

I den andre varianten blir svaret «Ja», og de melder den fine slemmen.

En advarsel: Å bruke denne varianten må huskes. Det behøver dog ikke være så vanskelig siden 4 spar ikke kan være spillemelding når hjerter (eller en minor) er avtalt som trumf.

Det kan imidlertid bli litt farlig i andre meldesekvenser hvor det er litt mer uklart og kanskje spar er meldt naturlig underveis. Det blir ikke særlig bra om han ene passer fordi han tror 4 spar er forslag til kontrakt, og han andre mente det var Key Card med hjerter som trumf. Eller motsatt! Derfor må det for sånne sekvenser diskuteres hvor grensen går og i hvilke tilfeller 4 spar er naturlig. Litt skummelt…

Derfor er tipset for de som ønsker å innføre dette at de i alle fall i første omgang begrenser bruken av 4 spar som Key Card BW til situasjoner hvor trumfen er avtalt 100 % til å være hjerter, ruter eller kløver.

Kommentarer

Utvilsomt en forbedring. Men hvis man har kommet så langt at man har avtalt at 4♠ er RKCB når hjerter er trumf, kan man kanskje like gjerne avtale at "fargen over trumffargen" på 4-trinnet er RKCB? Det har jo også den store fordelen at hvis svaret er "To Ess + trumfdamen" kan man stoppe på 5-trinnet hvis det ikke er nok.

Men som GEO påpeker, er det VELDIG viktig at man avtaler når dette gjelder og når meldingen på 4-trinnet er forslag til kontrakt. Spesielt vanskelig blir det når ruter er avtalt trumf og hjerter er meldt naturlig tidligere. I sånne tilfeller bør kanskje bare HOPP til 4♥ være RKCB mens 4♥ meldt uten hopp er forslag til kontrakt.

Man kan gjerne også avtale at dette ikke lenger gjelder hvis en av spillerne allerede har avgitt en kontrollmelding med ruter som trumf. Eller man kan avtale at 4♥ ikke lenger er en mulig kontrakt hvis man har meldt og støttet ruter.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.