Pinlig?

Et spill fra den amerikanske uttaksturneringen for USA sine VM-lag hadde et poeng som gjelder det med å lasjere - eller ikke.

Å lasjere (ikke stikke med det samme når man kan stikke) er av og til en effektiv teknikk for å bryte forbindelsen mellom motspillerne. Mange synes/tror det er en slags ekspert-variant og lasjerer litt for ofte og gjerne litt i hytt og pine. Det lasjeres noen ganger når man burde stukket, og det stikkes når det burde vært lasjert. Dette er selvsagt ikke så enkelt. Men det handler altså om å bryte forbindelsen, dvs. i et håp om at den motspilleren som kommer inn idet spillefører godspiller stikk som behøves ikke har flere kort i makkerens godspilte farge. 

Er dette et spill hvor det bør lasjeres?

Kortene er endret litt, men poenget det samme som da det forekom onsdag kveld.

Nord var i 3NT og fikk ruter knekt ut fra øst. Vest la på damen. Hva nå?

Om spillefører stikker med ruter konge har han åtte sikre stikk: fem i spar, ett i ruter og to i kløver. Det niende må komme fra hjerterfargen. Men idet de kommer inn på hjerter ess har de ruterstikkene sine. En mulighet er at ruter sitter 4-4 (ser ikke helt slik ut, men).

Kan det være noen variant å lasjere med ruter konge i første stikk?

Vel, det kan i alle fall bli veldig pinlig.

En ganske sterk spiller på nords plass lå unna med ruter konge. Det ble feil, og fryktelig lang nese samt trolig også en kledelig rød ansiktsfarge:

Vest fikk altså for ruter dame i første stikk idet nord altså kunne stukket, og vest spilte ruter tilbake. Da fikk ikke spillefører stikk for ruter konge en gang. Forsvaret tok seks ruterstikk og for hjerter ess - tre bet. 

Ved nesten samtlige bord ble det spilt utgang, og nesten alle gikk en liten bet. Så spillet ga ikke så stor sving for han som gikk tre bet, hans -150 ga 3 IMP ut. Det kunne vært verre om ruter satt 4-4. Da ville lasjeringen vært bortspill av kontrakten siden Ø/V i så fall ikke kan få mer enn tre ruterstikk og for hjerter ess om nord stikker med ruter konge med det samme.

Å gjøre slikt - ligge unna med en ugardert honnør når man kunne tatt stikket - er på en måte en nybegynnerfeil. De fleste gjør imidlertid den feilen kun en gang, for det pinlige øyeblikket i stikk to huskes lenge. 

Men var denne spilleføringen kun en penibel tabbe? 

Hvis man er snill, og det bør man jo være, så går det an å se på om det er noen sits hvor lasjeringen er korrekt. Og den finnes, men i så fall har vest funnet et godt motspill. Å satse på at det sitter akkurat sånn er nok som oftest feil, men likevel. Hva om Ø/V sine kort så slik ut fra start:

Ruter knekt kommer altså ut og vest legger damen i første stikk! Det er glimrende motspill slik det her sitter, for vest kan se at øst neppe har inntak.

Hvis vest stikker med ruter ess i stikk en og spiller ruter dame tilbake oppstår en klassisk situasjon for lasjering. Spillefører lar vest få andre stikk for ruter dame og stikker med ruter konge i tredje stikk. Så må han innom hjerter ess. Siden vest som på det tidspunktet er fri for ruter har hjerter ess går det bra. Det blir sogar ti stikk i 3NT.

Men vest så altså dette og la ruter dame i stikk en. For å vinne i det tilfellet nå må nord lasjere! Men det er altså den farefulle lasjeringen som blir så fryktelig pinlig om det kommer ruter gjennom og øst har esset. 

En variant som viser seg å være helt håpløs slik det sitter kan være en ren tabbe, men noen ganger kan det i alle fall ha vært en (liten) tanke bak det.