Kostbare valg

I det spillet du i dag får servert fikk nord noen vanskelige valg. Utspillsvalget ble vel det mest kostbare.

Denne uke spilles første del av den lange turneringen USA-trials som skal bestemme hvilke lag som får representere USA i VM i mars. Spillingen foregår på RealBridge, men senere vil det også bli et sluttspill (trslagskamper) før de to lagene som får spille VM er kvalifisert.

I en av kampene mandag (amerikansk tid) kom dette underholdende spillet hvor nord satt med:

Giver syd, N/S i sonen

Ved noen bord åpnet vest med en 13-15NT etter pass fra syd. Hva ville du meldt nå?

Det bør ikke være snakk om å vise begge major her etter min mening. Det bør meldes spar, men hvor mange?

2 spar har kanskje noe for seg, for hånden er litt vel sterk spillemessig for 3 spar hvis det er definert som sperremelding. Først of fremst kan 3 spar bli galt om makker har brukbare verdier mot nords hånd, fordi han ikke helt kan se for seg en så spillesterk hånd. Men det er tross alt i ugunstig sone, så...

Kanskje klinke til med 4 spar?

Det er tøft, spesielt i disse soneforholdene. Men gjør nord det har han i alle fall meldt seg ferdig og kan rolig (?) vente og se hva som skjer.

Vel, der jeg så på meldte nord 3 spar. Øst sa 3NT, og det gikk pass rundt. Hva ville du spilt ut nå?

Å spille ut spar vil være i håp om at makker har et inntak og dobbelton spar. Å spille ut hjerter er et bra alternativ. Det er imidlertid et skudd i mørket det også, men å tenke på minorfarge i utspill er i alle fall utelukket.

Nord valgte å spille ut liten spar. Det kostet intet mindre enn ni stikk…

Spillefører vant første stikk med spar konge og hadde raskt ti stikk foran seg, Ø/V +430.

Ved det andre bordet ble resultatet 400, men til N/S! Der valgte nemlig nord å spille ut liten hjerter. Da tok N/S fem hjerterstikk før de avsluttet med syv sparstikk – åtte bet!

Det ga 13 IMP i den kampen, og selvsagt store utslag i andre kamper også.

Som du kan se har N/S en formidabel dobbeltilpasning i majorfargene og kan vinne elleve stikk i både spar- og hjerterkontakt.

Ved tre bord ble 3NT vunnet av Ø/V. Resultatene varierte naturlig nok veldig her, og fra tre ganger +430 til Ø/V var det mange forskjellige scorer opp til toppen N/S som var +1190 for 4 spar doblet med to overstikk.