MOLDE STORTURNERING - Spennende avslutning

Molde BK arrangerte sin Storturnering i helgen med 35 par på startstreken.

Åsmund Forfot-Erik Berg fikk opp en veldig stor ledelse etter første dag. Det ble likevel spennende, for søndag spilte lederparet kun rundt middels. Mot slutten gikk det litt på stumpene, men de holdt unna og vant med 12,3 MP foran Christian Bakke-Bård Kåre Græsli (topp-bunn var fra +16 til -16). På tredjeplass like bak de to parene kom Kåre Bogø-Geir Helgemo.

De to spillene vi tar med i denne omgang er fra lørdag.

God teknikk

Vanlig kontrakt var 4 spar, de fleste steder spilt av nord. Hjerter 10 er naturlig utspill, og da går det kongen, esset og stjeling. Ett hjertestikk gir kun avkast for en kløver, så det ser ut til at det må bli to kløvertapere og en rutertaper, altså ti stikk.

En god del fikk likevel tak i overstikket. Slik kløveren sitter går det an å få til et fint innspill ved hjelp av god spilleteknikk. Spillefører stjeler altså vests hjerter ess over syds konge i første stikk. For å få til sluttposisjonen som må til må ruter og kløver elimineres. For eksempel kan spillet gå slik:

Utspillet stjeles altså, og hjerter dame har blitt ett stikk. Så ruter konge til østs ess. Han fortsetter best med ruter eller hjerter. La oss si han spiller ruter til nords honnør. Underveis tas trumfen ut, og en ruter trumfes hos syd, hjerter dame innkasseres med kløveravkast, og syds siste hjerter stjeles hos nord. Eliminasjonen er fullført, og det blir seende slik ut:

Nå spilles kløver ess og en kløver til som vinnes av østs konge. Han må spille rødt kort til dobbeltrenons, og da trumfes hos syd mens nord sin siste lille kløver forsvinner.

Hvis øst forsøker seg med å legge kløver konge under esset fordi han ser han vil bli innspilt spilles simpelthen kløver mot knekten, og det blir også da elleve stikk. Å kvitte seg med kløver konge er imdilertid et godt forsøk. Det hjelper dog ikke her, men vest kunne jo hatt QJx i kløver.

Ved noen bord skiftet øst til kløver konge idet han var inne på ruter ess, men da ble det enkelt elleve stikk siden kløveren løste seg med kun en taper. Å notere +450 var likevel et hyggelig pluss-spill.

Syv stikk for mye

Her er kanskje lørdagens største svingspill.

Over vest sin åpning 1 kløver melder syd spar. Hvor mange?

Det kan diskuteres, men flere steder sa nord 3 spar. Øst får da et vanskelig meldeproblem. Det virker feil å passe. Å melde på firetrinnet kan bli feil det og hvis det ikke finnes tilpasning. Noen foreslo dobler (negativ dobling) som i alle fall bringer hjerteren på banen. Vest kunne ikke annet enn å si 3NT. Det ble kontrakten en del steder, og vinnerparet ble doblet i 3NT av N/S, Sverre Johan Aal-Hilde Aas Nøst.

3NT er håpløst om motspillet finnes. Nord kan spille ut hjerter, spesielt hvis syd har doblet og dermed bedt om hjerterutspill (bordets først meldte/viste farge). Syd vinner første runde hjerter og spiller spar til nords konge. Så mer hjerter til syd og mer spar, denne gangen gjennom vests Q-x mot renons. Forsvaret får i så fall syv sparstikk og tre hjerterstikk, seks bet!

Det går også bra for motspillerne denne gangen om nord spiller ut sparhonnør hvis han skifter til hjerter. Men hjerter ut er aller best, da får N/S tatt knekken på spilleførers Q-J-x i spar også, om han har det.

Mot vinnerparet fikk Aas Nøst-Aal tak i motspillstikkene sine i 3NT doblet og noterte +1400, ren topp!

Flere andre spilte 3NT udoblet og gikk fra en til tre bet, men to par vant 3NT! Det skjedde antagelig fordi nord tok to store spar med det samme.

Toppen Ø/V gikk til Johansen-Berset (4.plass til slutt) for 3NT med ti stikk – syv stikk mer enn det er i teorien. Så det ble altså fra +430 Ø/V til +1400 N/S, en sving på 1830 poeng.