NORSK REAL CUP HØST (første spillekveld)

Det har startet en Real-Cup Høst arrangert av Helgeland Juniorbridgeklubb på RealBridge. Den spilles hver fredag kl. 19.30 fra 3.9.21 til 17.12.21. Inntektene går til å arrangere Norske Skolemesterskap 2022. Mer om dette opplegget finner du her.

Fredag var første kveld i denne turneringen. Det deltok 25 par, og vinnere ble Nico Meek-Torfinn Wilhelmsen. Det vant med veldig liten margin (0,07%) foran et makkerpar som ikke engang er 40 år til sammen. Nicolai Heiberg Evenstad-Christian Bakke.

Alle som vinner turneringer med liten margin, har noen heldige spill i løpet av turneringen. Her er ett spill hvor det ble 100% for vinnerparet, men det kunne blitt ren bunn i stedet. Selv om det er feil i teorien å være i slem må det sies at Nicolai Meek vant sin kontrakt på en vakker måte.

Meek var i 6 hjerter som er knallhardt meldt, og kontrakten går automatisk bet om det spilles ut ruter da det i så fall tapes to ruterstikk på to sekunder. Men vest hadde meldt inn kløver, så øst spilte naturlig nok ut kløver 2.

Etter kløverutspillet hadde spillefører elleve toppstikk, og det ville vært tolv enkle om det var fire sparstikk å hente. Kløver ess vant første stikk, og det ble spilt trumf. Om sparen sitter fint og gir fire stikk vil den gi fire stikk senere også, så det haster ikke med å prøve sparfargen. Meek dundret i vei med alle trumfene. Idet den siste trumfen var tatt så det slik ut:

Meek spilte nå spar 10 (viktig) til kongen, og på spar tilbake til esset oppdaget sitsen i fargen siden øst hadde kastet en spar. Så fridde han seg med ruter. Vest kom inn på det nå single esset og måtte spille spar tilbake fra J-8 til syds saks Q-9 - tolv stikk.

Merk at om spillefører ikke hadde kvittet seg med spar 10 ville liten spar fra vest med to kort igjen ført til bet, fordi den i så fall single tieren vinner, og spillefører er låst inne på feil hånd.

Joda, Ø/V kunne tatt bet i kontrakten også etter kløver ut. Helt mot slutten må vest gå ned på singel ruter, og esset må kastes. I så fall fungerer ikke innspillet, for øst vinner med ruter konge og tar ett kløverstikk til slutt.