Avtaler

Minst like viktig som rene system ting og spesifikke konvensjoner er at et makkerpar har avtaler for frekvente meldesituasjoner.

Dagens spill er fra en parturnering på BBO, og mye tyder på at Ø/V ikke hadde særlig kontroll i meldingene. I praktisk bridge kan det godt bli en gladscore likevel!

Meldeproblemet som oppstod er ganske vanlig. Likevel viser det seg at mange bra makkerpar ikke har klare avtaler for situasjonen.

Giver øst, ingen i sonen

Dobler lover fire hjerter, og det kan innebære flere hjerter om han ikke har nok poeng til å melde 2 hjerter.

Øst satt med:

Hva betyr forskjellige meldinger, og altså, hva om øst har helt andre hender han ønsker å melde med? Han behøver jo ikke ha hjerterstøtte, men kan jo for eksempel ha en ensidig hånd med ruterfarge, svak eller sterk hånd, eller begge minor med svak eller sterk hånd

For eksempel (med andre hender enn øst hadde):

Øst melder 3 kløver. Naturlig med begge minor, selvsagt, men hvor sterk må man være for å melde 3 kløver nå?

Det samme gjelder om øst melder 3 ruter. Det er klart at i denne situasjonen vil øst ofte kunne ha hender han ønsker å melde med selv uten veldig mange HP, fordelingshender, for eksempel en ganske ordinær hånd med 5-5, eller en lang og god ruterfarge. Hvordan kan da svareren (vest) vite om det er en ordinær hånd eller om åpneren har ekstra verdier, for eksempel 15-16 poeng eller mer?

Øst kan kan kanskje melde 4 kløver om han har begge minor og er veldig sterk?

Noen vil kanskje mene det viser en veldig sterk hånd med ruter og kløver.

Hvis ikke nord hadde meldt 2 spar ville et hopp til 4 kløver av de fleste blitt tolket som «Splinter» med hjerterstøtte, en meget sterk hånd og kortfarge i kløver - en god melding når den forekommer og blir oppfattet korrekt. Det er også et poeng at det ikke så ofte er noen god melding å hoppe til 4 i minor som naturlig melding siden meldingen er høyere enn 3NT som kanskje kan være hvor de bør spille. Med de kortene øst aktuelt satt med ville 4 kløver som "Splinter" føltes som en god melding, ikke sant?

Det er klart at nords melding gjør at øst ikke har så mye melderom til å vise forskjellig styrke. Et prinsipp jeg mener er bra er at etter en lav negativ dobling så bør åpneren melde mest mulig som om det har startet med et en-over-en svar, for eksempel i dette tilfellet som om det har startet med 1 ruter – 1 hjerter. Når det så kommer melding fra nestemann blir det imidlertid litt trangere.

Hva med overmelding av motpartens farge, her 3 spar?

Her er det delte oppfatninger blant eksperter. Viser melding i motpartens farge støtte i slike situasjoner?

Vi ser litt på en lignende, men noe enklere medesituasjon:

Er 3 hjerter et såkalt «cue-raise» nå? Dvs. viser det en gode kort med hjerterstøtte ("god-løft")?

Mange ser ut til å mene det.

"God løft",. eller cue raise er en god variant. Men jeg tror det er feil bruk av overmelding i slike situasjoner og påstår det er best å si at åpneren ikke kan bruke overmedling av motpartens farge som "god-løft". Han må støtte på en annen måte, og her har åpneren en rekke beskrivende meldinger for å vise sparstøtte; dobler (support, tre-korts spar), 2 spar, 3 spar, 4 spar og hopp som Splinter. Men hva om han ikke har støtte til svarers farge, men en oversterk hånd?

Åpneren har alså så mange tilgjengelige støttemeldinger her at det er slik jeg ser det bedre og mer nyttig å bruke overmelding av motpartens farge som krav med en oversterk hånd. Det kan for eksempel være en hånd med meget god åpningsfarge og noe sånt som 18-20 poeng, eller lignende, dvs, en hånd man ikke tør melde 3 i minorfargen med fordi det kan gå pass rundt.

Vel, som sagt er slikt avtalespørsmål. Det er sikkert ikke dumt å ta en prat med din favorittmakker om dette…

Tilbake til meldesituasjonen i starten hvor altså nord meldte høyere enn i det siste eksempelet, og det ble derfor enda trangere for åpneren. Da spillet forekom sa øst 4 kløver og mente det som Splinter med hjerterstøtte. Ø/V var imidlertid ikke på bølgelengde, og de snublet seg videre til en sprek sluttkontrakt.

Vest hadde tolket 4 kløver som naturlig og løftet til utgang. Idet øst innså de kanskje var ute og syklet litt sa hun 6 hjerter. Normalt er ikke slik meldesekvenser særlig trygge, men de hadde buklandet i en ganske bra slem i dette tilfellet:

Syd spilte ut kløver ess mot 6 hjerter. Det gjorde det ikke noe verre for spillefører som greit kunne godspille østs hånd siden ruteren satt ganske snilt, 4-2. Det gjorde det heller ikke noe verre at trumfen satt veldig fordelaktig med kongen dobbel hos nord.

Kløver ess i utspill ble trumfet, så ruter ess, ruter til stjeling og trumf til knekten som stod. Hjerter ess tok med seg nords konge og syds siste trumf. Ruter konge ga avkast for en spar. Ruter satt altså 4-2 (damen fjerde hos nord). Det var fortsatt to trumf hos vest, en til å godspille ruteren med nok en stjeling, og en til å trumfe en av øst sine spar. Kløver konge ga avkast for østs siste spar. Øst hadde etter hvert kun ståkort på hånden, og det ble tretten stikk i 6 hjerter.

Av og til spiller det ikke noen rolle hvordan man melder, det er hvilken kontrakt man ender i og antall stikk som teller!

Det er imidlertid ikke sikkert Ø/V er like heldige neste gang de ikke er på bølgelengde sånn som her. I turneringen som bestod av 18 bord ga +1010 for 6 hjerter med tretten alle poengene. Å få med seg tretten stikk i utgang ville gitt over 80%.

Ps. I meldesituasjoner som dette finnes det en konvensjon som benyttes av en del veletablerte makkerpar, såkalt «Good-Bad 2NT». Det er altså i situasjoner hvor åpneren (når han skal melde andre gangen) har mistet sjansen til å hoppe til tre-trinnet, og hvor han gjerne vil differensiere styrken sin fordi det finnes mange håndtyper med forskjellig styrke han kan tenke seg å melde en gang til med. «Good-Bad 2NT» kan spesielt interesserte lese om flere steder, artikler finnes ved enkelt hjelp av et google-søk. For eksempel kan du se her.