Årets Bridgeildsjel 2020: Kurt Ove Thomassen

"Han tør å tenke stort der vi andre er forsiktige, og setter seg store mål - og gjennomfører, og er genuint opptatt av bridgens framtid", skrev en av de mange som nominerte Kurt Ove Thomassen til Årets Bridgeildsjel 2020.

Årets Bridgeildsjel 2020: Kurt Ove Thomassen

Prisen ble delt ut på JuniorCamp på Lovund søndag 26. september, med over 100 barn og unge tilstede. 

Årets bridgeildsjel er Norsk Bridgeforbunds gjeveste pris, som går til en som uselvisk og over mange år har gjort en solid innsats for sitt bridgemiljø. Alle medlemmer i Norsk Bridgeforbund kan nominere kandidater, og vinneren blir avgjort ved folkeavstemming der hvert medlem i Norsk Bridgeforbund har en stemme. 

Tale under prisutdelingen av president Kari Anne Opsal

Selve utdelingen

Presidentens tale (pdf)

Hele nominasjonsteksten:

Har gjort en fantastisk innsats for barnebridgen i Mo, som får ringvirkninger over hele landet. Til stor inspirasjon for alle som er opptatt av rekruttering og barnebridge. Han har lagt ned titusenvis av timer på prosjektet og deler villig av sine erfaringer. Stiller alltid opp for å hjelpe andre. Et stort forbilde.

Kurt Ove har gjennom de senere årene gjort en formidabel jobb for rekrutering, ikke bare på Helgeland, men i hele Norge. Han har fått bridge inn i skolen for at alle skal se fordelen med tankegangen og at bridge også er en fordel for skolene. Helgelandsmodellen er også lagt merke til i utlandet. Kurt Ove var i Budapest og holdt foredrag, han har også vært i NBF og orientert om den modellen som kjøres på Helgeland. Han har også kjørt en rekke samlinger for juniorer og var også en sentral person ifm bridgelærerutdannelsen i Mo i Rana. Kurt Ove spiller også med en junior/nybegynner i klubb. Vil anta at Kurt Over bruker flere hundre timer på denne ulønnede jobben.

Kurt Ove fortjener tittelen årets bridgeildsjel fordi: - han tør å tenke stort der vi andre er forsiktige, og setter seg store mål - og gjennomfører, - han har satt bridge på kartet og skaffet betydelige sponsormidler til juniorbridgen, - han er genuint opptatt av bridgens framtid. Grunntanken er å bygge opp juniorbridgen for å øke rekruttering til klubbene. Han jobber aktivt for å skape gode bridgetilbud til juniorene både i egen kommune, kommunene på Helgeland samt resten av landet og legger vekt på at tilbudet til juniorene skal være lavterskeltilbud, - Kurt er oppofrende og bruker mye av egne ressurser og tid på bridge, spesielt på barn og unge, - Kurt er en inspirator for andre bridgespillere på Helgeland og andre regioner, - Kurt har hatt lederfunksjoner i bridgeklubb i mange år, har stått i spissen for NM-lagfinale 2018, Helgelandsprosjektet der 2-3000 skoleelever har fått undervisning i lynbridge, etablering av flere juniorklubber, juniorcamp, at juniorene har fått delta i blant annet KM, skolemesterskap, juniorleir. - Kurt har brukt media aktivt for å få mye oppmerksomhet om juniorbridge.

Han gjør en strålende innsats for rekruttering av unge, han har etablert Helgeland Junior bridgeklubb med svært mange medlemmer, han arrangerer turneringer for alle i HJBKs regi og tilbud for unge i form av egen vamp, han er meget god på å skaffe sponsorer og får også på den måten markedsført bridge på en meget god måte.

Gjort en usedvanlig stor innsats i rekrutteringsarbeidet til bridgen gjennom Helgeland juniorbridgeklubb og ved å organisere juniortreff for nesten 100 barn og unge. Ved å skaffe mange sponsorer ble arrangementet gratis for deltakerne slik at alle kunne delta uansett bakgrunn.

Kurt Ove er leder i Båsmo bk samt leder og stifter avHelgeland juniorbk . I begge klubbene har han gjort og gjør et enormt arbeid for bridgen. På juniorsiden har han ledet og gjennomført skoleundervisninga for flere tusen elever i grunn- og ungdomsskolen på Helgeland. han har planene klare for å fortsette den kursinga når samfunnet blir åpnet og trygt. Han har lagt ned flere årsverk for de unge og også for oss i Båsmo bk!

Fabelaktig innsats for juniorbridgen både lokalt, i Helgeland, og tar folk ellers i landet kontakt for å få tips, så tar han seg tid til det også.

Han fortjener tittelen årets ildsjel for jobben han har gjort for rekruttering og oppstart av Helgeland juniorbridgeklubb og ikke minst jobben med å skaffe sponsorer.

Fantastisk engasjement for å få ungdom til å spille bridge.

Han jobber utrettelig med å få fram bridgen blant ungdommer og gjør en god jobb for klubben sin også Absolutt en som fortjener en bemerkelse

Står på hele tiden for juniorbridgen på Helgeland i tillegg til at han leder Båsmo BK. Han har fått inn masse sponsorpenger og har vært primus motor i jobben med rekruttering her på Helgeland over flere år!

Nominert av: Maja Rom Anjer, Jarle Bogen, Elisabeth Solum, Knut Pettersen, Fredrikke Opsahl Ulsrud, Torgrim Straumbotn, Gunn Angelskår, Roger Bogen Kalås, Ronny Søttar, Roger Fagerdal, Alexander Flakstad
 

En rørt Kurt Ove Thomassen mottar prisen for Årets Bridgeildsjel 2020.