Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

HASTVERK (fra Norsk RealBridge høst)

Norsk RealBridge Høst spilles hver fredag og fortsatte i går med kveldsturnering. Hallgeir Gåsø-Ståle Frøyland vant kvelden like foran Per Haltbrekken-Jøran Aunan.

Vi tar med et par spill hvor «Hastverk» var stikkordet. Et tilfelle hvor hastverk førte mange par til feil kontrakt, og et annet hvor det hastet med å finne riktig motspill.

Hastverk (1)

Giver nord. Ingen i sonen.

Dette var kveldens første spill. Som du greit kan se har N/S en glimrende lilleslem i hjerter med disse kortene. Selv om hjerter satt 4-1 var det ganske greit å vinne tolv stikk siden sparfargen kunne godspilles med kun en stjeling (satt 3-3). Å score +980 for 6 hjerter med tolv stikk ga imidlertid hele 90%, kun slått av en altfor ambisiøs stamp i 5 ruter av ett Ø/V-par. Det kostet -1100.

Bortsett fra en meldt og vunnet slem var resultatene på spillet nokså trist lesing. Det var tre par som vant utganger i grand eller hjerter, men så kom en lang rekke med -50 og -100, de aller fleste i kontrakten 6NT!

Hvordan og hvorfor kommer så mange i 6NT når de har en fet åttekorts tilpasning i en majorfarge, en av dem har en renons, den andre en singleton?

Grunnen til at så mange spilte 6NT var at syd tok kommandoen fullstendig, og/eller noen steder også pga. at nord valgte feil melding i andre melderunde.

Ved alle unntatt to bord åpnet nord med 1 spar som jeg er enig med dem i selv om det kun er 10 rene HP. En på nords plass åpnet med 2 spar. Det er feil melding slik jeg ser det, dette er ikke riktig håndtype med en fire-korts majorfarge ved siden av. En spiller på nords plass passet. Ellers startet det med 1S-2K over alt.

Ved flere bord meldte nord 2 spar andre gangen. Det er feil, ingen grunn til ikke å fortelle om hjerterfargen! Kanskje tenker de noe sånt som at «jeg har åpnet med kun 10 poeng så her må jeg forsøke å sette på bremsene».

Feil!

Hvis du åpner med tynne verdier i form av rene poeng må du melde hånden korrekt etterpå, sånn som du melder andre mer vanlige åpningshender med to farger. Hvis ikke blir det håpløst for makker å melde godt.

Andre steder sa syd 2 kløver først, så rett i 4NT neste gang nokså uavhengig av hva nord meldte andre gangen. Hvorfor sånt hastverk? Og deretter gikk de rett i 6NT!

Etter 1S-2K, og 2H fra åpneren er det veldig komfortabelt etter systemet 2-over-1 hvor svaret 2K allerede etablerte utgangskrav. Syd kan støtte til 3 hjerter som pga. at utgangskravet er etablert viser sterkere kort enn 4 hjerter (Prinicple of fast arrival). Etter en sånn start (!S-1K, 2H-3H) er det vel omtrent umulig å ikke havne i 6 hjerter?

Det er ganske opplagt at å spille hjerterkontrakt må være glimrende med syds kort idet nord viser hjerterfarge. Spar kan trumfes hos syd, og det kan være det som skal til for å godspille mange flere stikk enn du har i grand. Mye tyder på at mange tenkte litt for mye «parturnering» her. De ville ha tak i det lille ekstra i grandkontrakt.

Så klart det kan være like mange stikk i grand noen (få) ganger, hvis for eksempel nord har noe sånt som AQJ10x i spar, men å satse på grand i dette tilfellet er en altfor stor gambling. Det er veldig stor sannsynlighet for at hjerterkontrakt er mye bedre.

Mot vinnerparet var N/S i en håpløs 7 spar med to bet (100%) etter at N/S et lite øyeblikk hadde vært innom 6NT. De som ble nr. 2 var også ganske heldige, de satt mot 6 hjerter med en bet og fikk 65% for det.

Hastverk (2)

Dette spillet er nokså uinteressant i lagkamp. De fleste vinner utgang i grand eller hjerterkontrakt som Ø/V. Det kan som du skal snart få se være interessant i lagkamp også, men i parturnering er islike spill alltid uhyre interessante og viktige. Ett bitte lite ekstra stikk gir stor uttelling.

Giver vest. Ø/V i sonen.

Å spille gode motspill avhenger ofte av å se for seg om motspillet haster, eller om en kan spille passivt mot og vente på stikkene sine. Noen ganger haster det, og hvis ikke motspillstikkene tas får kanskje spillefører resten. Andre ganger vil hastverk føre til at man tar for ess og konger og godspiller haugevis med stikk for spillefører.

I dette spillet var kun ett par i 4 hjerter med åtterkorts tilpasning. Mange satset på grand med øst sine kort etter sparmelding fra nord. Det er riktig å være i grand siden vest har tre spar. Om han hadde hatt to eller en spar ville fort hjerterkontrakt vært bedre.

Mot 3NT kan N/S hente tre sparstikk. De N/S-parene som gjorde det og noterte -630 fikk 60% og Ø/V fikk 40% for det som egentlig er maksimalt resultat siden det ikke blir mer enn ti stikk i hjerterkontrakt (tre spartapere).

Sa jeg ti stikk i hjerterkontrakt?

Nei, det står faktisk ikke i 4 hjerter. Nord starter med tre store spar og fortsetter med en fjerde runde av fargen. Syd stter i trumftieren, og nords J-9-3 blir til sikkert trumfstikk - betetstikket!

Mange steder kom spar ut mot østs 3NT (nord hadde meldt spar). Nord ser ikke østs kort, men antar at det sitter som vi ser i diagrammet, at øst har sparstopper. Hva bør han gjøre nå?

Der nord i andre stikk skiftet til ruter ble det elleve stikk. Syd fikk for ruter konge, og resten stod siden nord resten av spillet satt og så på to sparstikk han ikke kunne få for. Å vinne +660 ga 75% til Ø/V.

Ved ett bord kom kløver i utspill fra syd, spillefører vant med knekten og tok hjerterstikkene. På et tidspunkt gjorde syd den feilen at han kastet sin ene spar. Da fikk han like etterpå for ruter konge, men det var det eneste stikket forsvaret fikk, nord satt litt trist og så på A-K-Q i spar som han ikke kunne få for. Pluss 690 ga ren topp til Ø/V.

Vinnerparet spilte her mot dem som ble nr. 2, og antall stikk i 3NT ble avgjørende for parenes endelige plassering.

Etter innmelding 1 spar spilte Frøyland ut spar. Gåsø syntes det så ut som det kunne haste og grabbet til seg de tre sparstikkene før han spilte ruter 9. Nå må øst enten ha hatt en «blind spot», eller han satset alt på et hjerteren satt 4-1. For ved å gå opp med ruter ess står resten siden hjerteren går, og det blir i så fall ti stikk. Siden han tok ruterfinessen ble det kun ni stikk. Det ga ren bunn til Ø/V. For at det skal være riktig å ta ruterfinessen må hjerter sitte 4-1, og ruter konge må sitte eksakt dobbel i saksen slikt at den fargen går.

Et sånt spill føles kanskje ikke veldig interessant der og da. Men Ø/V fikk altså 0 matchpoints selv om de noterte meldt og vunnet utgang (!), +600. Ti stikk ville gitt 8 matchpoints til Ø/V. Til slutt var marginen mellom første- og andreplass kun 3 matchpoints...

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.