Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

GOD SLEM?

Er dette en god slem?

Nei, det er det definitivt ikke hvis en ser kun på kortene uten kontekst. Sparfinessen må gå og det må en god del mer til. Enten må spar sitte 3-3 med kongen i saks slik at to ekstra sparstikk godspilles, og det gir i så fall to kløveravkast, eller om det ikke lykkes er det en liten sjanse etterpå. Man kan finne esset dobbel (eller singel) i kløver på en av sidene.

Sparfinessen må gå bra. Etter å ha testet om sparfargen gir full uttelling og funnet ut at det gjør den ikke spilles enten kløver til kongen og liten kløver fra begge hender i håp om at han foran kongen har kløver ess og må på med det "på luft", eller liten til damen først hvis en tror han foran damen har esset (og det må altså være esset dobbel). Dette er alt for liten sjanse for å vinne slem til at den bør meldes. Og om ikke motparten melder vil de fleste havne kun i 4 hjerter, for eksempel etter 20-21 NT i åpning. 

Hva om han foran den sterke hånden åpner med 1 ruter? Da er han storfavoritt til å ha spar konge, det mangler jo kun 13 HP. Og han har kløver ess, så selv om spar ikke sitter 3-3 er kløver ess lokalisert så en vet hvilken vei en bør satse på esset dobbel. 

I en amerikansk lagturnering så kortene slik ut (da spillet forekom var det Ø/V som satt med kortene som tilsa en potensiell slem):

Noen steder der nord åpnet med 1 ruter og øst doblet opplysende hoppet syd til 3 ruter - sperr. Det er normalt en bra strategi for å sette press på motparten, men her ble det på en måte feil. Det "pushet" på et vis Ø/V til slem. Vest hadde til en frivillig 3 hjerter, og noen steder hoppet syd helt til 4 ruter fulgt av 4 hjerter fra vest. Da var det ikke annet en logisk at øst gikk på til slem. 

Det er selvsagt mulig Ø/V melder slem selv uten syds sperremelding etter åpning 1 ruter av nord. Det kommer an på hvor mye vest tar i idet han svarer på østs opplysende dobling.

Tre av tolv lag meldte slem og vant den. Resten spilte utgang.

Etter ruter konge i utspill må sparen testes først. For eksempel ruter til stjeling, spar til damen, spar ess og spar til stjeling. Hvis fargen hadde vært fordelt 3-3 ville det nå vært bare å forlange tolv stikk, ut med trumfen og gi bort for kløver ess (to kløver sakes etter hvert på sparen). Siden spar satt 4-2 måtte den siste sjansen prøves, å finne kløver ess dobbel. Og nå var det plutselig bra sjanse for å finne kløver ess dobbel hos nord, for han hadde allerede vist fire spar, fire-fem ruter og to hjerter.

Etter uttrumfing og testing av sparen spilles simpelthen kløver fra vest til kongen, så liten kløver fra begge hender. Esset kommer "på luft". Med kun en kløvertaper ble det en fet +1430 til notering som tre lag vant 13 IMP for. Med bet i slemmen ville det blitt 13 IMP andre veien - en sving på 26 IMP.

Om det var fortjent eller ikke å vinne denne slemmen? Hva vet jeg, men det er en viss sannhet i at enhver slem som vinnes er en god slem...

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.