Proffene i gang i US FALL NATIONALS

Det amerikanske høstmesterskapet, FALL NATIONALS har pågått et par dager nå. Fredag kom storlagene, inkludert mange internasjonalt tilreisende i gang, de fleste i SOLOWAY KO TEAMS. Det er en hovedturnering, og selv om den normalt prestisjetunge NAIL MASTER PAIRS pågår samtidig er det i lagturneringen vi finner de fleste kjente navnene. Og det er der de norske deltakerne spiller på tre sterke lag. 

Vi har kontakt med noen av de norske som befinner seg i Austin, Texas og fikk i morges en oppdatering fra Nils Kåre Kvangraven.

En kan bli litt overrasket over informasjon, resultatservice og slikt i US Nationals. Mye foregår på "gammelmåten". I den prestisjetunge SOLOWAY KO TEAMS stokker og deler de kortene selv, og resultatene blir slått opp på en tavle etter spillingen. Ikke mye bruk av teknologi, og samme spill blir ikke spilt i de forskjellige kampene. Så det er ingen butler, ikke lett tilgjengelige spilldiagram osv.

Vel, vel det er som det er selv om dette ikke er så bra for oss bridgejournalister i alle fall. Men før det blir VU-graph senere i høstmesterskapet skal vi altså kunne få litt hjelp fra de norske der borte så vi kan rapportere her i bloggen. Og det finnes en god del informasjon på ACBL (American Contract Bridge League) sin side, her. Bulletinene finner du her.

I SOLOWAY KO TEAMS spilles det to dager kvalifisering før det blir utslagskamper. De tre lagene med norsk innslag er videre til andre dag, og best så langt i kvaliken har det gått for Brogeland-Bakke sitt lag ROSENTHAL som ligger på 3.plass. LEVINSON med Kvangraven-Brekka ligger på 12.plass og Helness-Helgemo sitt lag LEVINE på 30.plass.

Vi tar med et spill som ble ganske avgjørende i kampen mellom to av de norske lagene, ROSENTHAL-LEVINSON

Hva ville du åpnet med som syd med disse kortene?

Mange vil si automatisk at dette er en 20-21NT. Det er 21 ponge, dog på grensen til 22-23 (eller 22-24) så her handler det om kurtvurdering og eventuelt oppgradering til det neste grandintervallet. Det er en del positivt med kortene: bare fine, rene toppkontroller (alle essene), og fine mellomkort o spar (samt enda en ekstra tier). Og det er to bra farger - stikkpotensiale.

Personlig er jeg litt forsiktig med å oppjustere til neste grandintervall med kun firekorts farger, men må innrømme dette er på grensen. Hva som blir riktig av å vise 20-21 eller 22-23(24) er antagelig litt tilfeldig. I dette tilfellet får det stor betydning om syd var optimptisk hvis makkeren også er det.

Geir Brekka valgte å vise kortene som en 22-23 (24) NT.

Kvangravens direkte 6NT er også litt "pushy". Han innrømmet det er et bra alternativ å invitere med 4NT. Men mot minst 22 må det nesten være sjanser i 6NT med minst 32 poeng, og svarhånden har en bra femkorts farge. Når begge tar i litt blir sluttkontrakten ofte litt i hardeste laget. Men det var som Kvangraven trodde, sjanser i lilleslem. 

Det er en bra slem uten hjerterutspill. Da har spillefører tid til å gi bort ruterstikk om spar konge sitter i saksen. Altså må enten sparfinessen gå, eller ruteren sitte 3-3. 

Om det kommer hjerterutspill er det ikke så bra, for da kan de ikke slippes inn i ruter. I så fall må ruter sitte 3-3, og spillefører må dessuten gjette om han skal ta sparfinesse, eller spille på at øst har K-Q i hjerter, eller eventuelt forsøke å få til et innspill mot vest. 

Vest spilte ut kløver. Geir vant med damen fulgt av spar dame som fikk løpe til kongen hos vest. Det kom mer kløver.

Nå var det elleve toppstikk og tre sjanser:

- ruter 3-3 gir tolv enkle.

- hvis ruter sitter 4-2 kan en motspiller ha fire ruter sammen med K-Q i hjerter, og i så fall blir han utsatt for en skvis idet spillefører tar sine spar- og kløverstikk.

- en marginal ekstrasjanse, at ruter knekt sitter singel slik at tieren gir stikk.

Hele spillet så slik ut fra start:

Geir spilte seg ned til denne sluttposisjonen:

Merk at Brekka har tatt ruter ess tidligere. Det er fordi at ruter knekt kunne vært singel, og i så fall må han få avblokkert ruter 10 mens det fortsatt er inntak til nord.

Så kom kløver konge i diagramsituasjonen. Vest som hadde ruterlengden hadde kun en hjerterhonnør og var ikke skviset. Toppspilleren Jansma så selvsagt at han måtte blanke hjerter konge for å holde ruteren idet det siste kløverstikket ble tatt fra syd. Siden ruterfargen ikke gikk ble det ett stikk for lite og en bet. 

Kontrakten kunne vært vunnet med åpne kort ved tidlig (må ha overganger) å spille ruter ess fulgt av ruter 10 som får seile, fordi ruter 9 faller fra øst sin hånd.

Brogeland-Bakke stoppet i 3NT, og spillet ga 11 IMP til lag ROSENTHAL som vant kampen med 13 IMP.