Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Sol, bridgespilling og opplæring på Tenerife

Fra Sofie Græsholt Sjødal har vi fått mer informasjon om bridgefestivalen som Bridge for Alle arrangerer på Tenerife nå i november. Det blir også festival der i januar. Her er hva Sofie fortalte:

På Tenerife får man mulighet til å kombinere sol, svømming, bridge og mye mer. Det er bridgespilling alle dager utenom søndager, og kurs alle hverdager.

Det er gode muligheter til å kombinere sol med bridgespilling, da spillingen ikke begynner før klokka 16. Etter 24 spill kan man gå ut og nyte god mat. Hver kveld spilles det 24 spill, og det er både enkeltkvelder, simultan, handicap og hovedturnering som er en sammenlagt turnering over to kvelder.

På formiddagen fra klokka 10-12 er det kurs for de som ønsker. Kursene er temaforelesninger og kursholdere er Knut Kjærnsrød og Sofie Græsholt Sjødal. Temaene som har blitt gjennomgått er svar på 1NT og hvilken informasjon man får fra motstanderne under spillingen og meldingene. Neste uke vil det være fokus på 2. og 3. melding og motspill.

Det har vært 10-11 bord hver kveld på spillingen og omtrent 3 bord på opplæring. Stemningen har vært god, og latteren sitter løst.

I tillegg til bridge har det også vært hjernetrim og quiz. Den første hjernetrimmen ble vunnet av Dag Stefansen og Gerd Marit Harding. På quizen ble det uavgjort mellom de to lagene som var i ilden.

Det begynner allerede å fylle seg opp i januar, men det er fortsatt ledige plasser, så her anbefaler vi alle å bli med på en morsom festival. I januar begynner det mandag 10.1 og varer til og med lørdag 29.1, og man kan være med på 1, 2 eller 3 uker, eller enkeltturneringer.

Mer informasjon finner man på bridgeforalle.org 

____________________ 

Vi tar med et spill fra en av turneringene i forrige uke.

Du sitter øst og hører 1NT (15-17) fra nord. Hva melder du?

Du kan slik de fleste spiller doble hvis det er sterkt og straffebetont. Skulle det gå pass rundt er grunn til optimisme, men slik det var ville syd tatt ut i hjerter (eventuelt overført til hjerter), og makker ville antagelig meldt 2 spar. Hva gjør du da?

Det er ikke så ofte man tenker på utgang når motparten åpner med en sterk grand. Men her har øst en hånd som godt kan produsere ni stikk helt alene. Så det er ikke noen dum ide å ta sjansen på 3NT. 

Der Sofie Græsholt Sjødal satt nord og åpnet med 1NT kom den sjeldne innmeldingen 3NT fra øst! Syd, Sofies mor Elisabeth sa 4 hjerter. Nå visste ikke Sofie sikkert om det viste hjerter eller om det var overføring til spar. Men hun passet, og tenkte at hvis det går pass rundt og syd har spar så kan det kanskje være en bra stamp uansett hvor mange udoblede bet syd går. Og om de dobler kan syd ta ut hvis hun mente 4 hjerter som overføring til spar. 

4 hjerter ble doblet, og det gikk pass rundt. Det var en god stamp:

Sofies 1NT var i følge moderne meldestil. Alternativt kan det åpnes med 1 ruter og så simpelthen melde ruter en gang til senere. Men med så god farge og 14 poeng er det mange som velger å oppvurdere til 15.

Det ble to bet i 4 hjerter doblet, -300. Og Ø/V har faktisk ti stikk i grand siden vest har spar konge og kløver knekt som inntak til å hente det stikket. Så i teorien kunne Ø/V ha meldt 4NT. Maksimalresultatet på spillet - i teorien - er derfor at N/S stamper i 5 hjerter over 4NT og går tre bet, -500.

I turneringen ga 300 til Ø/V akkurat middels, slått av noen som vant utgang, men bedre enn de som var i delkontrakt Ø/V. 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.