Årets siste bridge - et par spill

 I går ble siste kort lagt ved bridgebordet for undertegnede, men rett over nyttår braker det løst igjen. 

I en av julecupene i Auckland kom det noen voldsomme monsterhender. Her er en hvor vest fikk det vanskelig, men gjettet bra.

La oss si øst passer og syd åpner med 2 ruter - Multi - normalt en svak 2 åpning med en av majorfargene. Hva melder du? 

Vest kan jo doble først. Da sier nord 2 spar som er pass/korriger (makkeren passer med spar, melder en gang til med hjerter), og det indikerer at nord har hjerter. Øst og syd passer, din tur igjen. Hva gjør du?

Dette blir gjettverk, men og det er vel bare å innse at å finne ut noe eksakt om hva som er riktig etter denne starten er umulig. Jeg synes den gamle damen på vest sin plass avga en praktisk melding da hun rett og slett sa 6 ruter. Den behøver ikke stå, men vest trenger ikke mye fra makkeren for at det skal kunne bli tolv stikk. Slik så hele spillet ut:

 

Makker hadde bare en bortkastet hjerter konge hvis en snakker om honnørpoeng, men ellers var kortene hennes perfekte. Det stod 7 ruter siden trumffargen ikke ga taper, vests to spartapere kunne trumfes hos øst. Det blir nok lettere å melde om ikke syd slår til med en frisk svake 2 åpning, men å melde storeslem er vel nesten umulig. 

Madammen på vests plass spurte meg om hvordan hun skulle ha meldt storeslem. Jeg kunne berolige henne og si at "du skal være fornøyd med å melde lilleslem i sånne spill". Og ganske riktig, å notere +1390 ga 77% til Ø/V. 

I tillegg til et par andre sånne ville monsterhender var det en to-tre typiske parturneringsvurderinger i går kveld. Her er en, hvor det så et øyeblikk ut til å ha blitt feil å satse for mye på parbridge:

 

Den normale kontrakten etter at øst har åpnet med 1 kløver er 4 hjerter spilt av syd. Men nord blir i det meldingsforløpet (etter makkerens innmelding 1 hjerter) fristet til å satse på 3 grand.

I hjerterkontrakt er det ganske greit å vinne elleve stikk slik det sitter. Kløveren løser seg med kun en taper (enten med kløver ut, eller ved å spille liten til tieren og senere toppe ut kongen), og da gjenstår kun å tippe sparen. Ikke så vanskelig siden øst har åpnet.

I 3 grand er det kun ti åpenbare stikk. Øst spilte ut kløver til kongen og esset. Hjerter ess avslørte at det var seks stikk i den fargen. Problemet i grand er at om du godspiller ett sparstikk så godspiller du samtigid to stikk i den fargen til dem som de kan ta etterpå, og dessuten er kløver dame godspilt. Hvis du i stedet godspiller det tiende i kløver rekker du tilsynelatende ikke å godspille sparstikk senere, for østs kløver blir da godspilt.

Ramler du ned på ti stikk i grand blir det under middels , og +650 i hjerterkontrakt gir ca. 60 %. Er det noen muligheter for elleve i grand?

Ja, etter kløver ut blir det fort elleve siden øst har for mye å passe på. I tredje stikk kan spillefører for eksempel godspille kløverstikket sitt. Øst vinner med kløver dame og godspiller kløveren sin. Da tas alle hjerterstikkene. Det blir igjen kun fire kort. Nord holder en spar og A-10-6 i ruter, og syd har igjen K-J i spar og K-3 i ruter. Hva skal øst holde?

Han må holde tre ruter, hvis ikke får spillefører tre stikk i den fargen. Dermed blir det kun plass til ett kort til, og det må være spar ess. Følgelig blir det ikke plass til godspilt kløverstikk hos øst. Og siden han har kvittet seg med klvøerstikkene sine og har igjen en spar og tre ruter er det bare å godspille sparstikket - det ellevte stikket - og notere +660 som i denne turneringen ga en sterk score, 96%.

Dermed gjenstår for meg her fra Auckland kun å ønske alle bridgevenner et riktig GODT NYTT ÅR!