Tannlegepresisjon i klubben

Litt systemprat i dag, inspirert av et spill Kåre Bogø fortalte meg. Det er fra en klubbkveld, og det er de to tannlegene Bjørn og Rune Kvaran fra Steinkjer som har hovedrollene.

Kvaran-Kvaran er ett av ikke så veldig mange norske makkerpar som spiller meldesystemet Presisjonskløver. De har vært trofaste mot systemet sitt i mange år.

Presisjonskløveren kom for fullt utover 70-tallet etter at det ble lansert og første gang kjent i 1969. Det var Taiwan som det året brukte Presisjon som første lag i internasjonal sammenheng, og de tok sensasjonelt sølv i Bermuda Bowl (VM). De brukte C.C. Wei (som regnes som oppfinneren av systemet)  sin versjon. Senere ble systemet videreutviklet til et avansert og nøyaktig system, i mange variasjoner, noen av de med releer, og alle med en mengde spørremeldinger osv.


Vi var mange som kjøpte Presisjons-boka på 70-tallet!

En av de som har bidratt sterkt i utviklingen av Presisjonskløveren er Glenn Grøtheim med sin versjon av relepresisjon (Viking Club) som han har skrevet flere bøker om både på norsk og engelsk.

Det er dog et faktum at mange som gikk i gang med Presisjon da systemet kom gikk tilbake til «Naturlig» senere (inkludert meg selv). Presisjon har nok noen fordeler i teorien. Slik jeg ser det kanskje først og fremst pga. de andre åpningene enn den sterke, kunstige 1 kløveren. De andre åpningene får et mye mindre styrkeintervall enn i «vanlige» system. Det er også klart at å starte så lavt som mulig (1 kløver) med sterke kort er en fordel, da har man mer rom til å undersøke en hel del før sluttkontrakten fastsettes.

At 1 kløveråpningen er så lavt er dog både en fordel og en ulempe. Det er ikke så ofte er farlig å melde inn så lavt, og det forstyrrer samtidig som at motparten kommer med av og til hvor de ikke hadde kommet med mot andre systemer. Et annet «problem» med Presisjon, særlig hvis det spilles en avansert versjon, er at det er mye å huske på. Det kan medføre kostbare misforståelser, og det kan også være slitsomt å spille og dermed gå ut over andre deler av spillet.

At «Presisjon» kom medførte en revolusjon i bridgeverdenen. Det fikk også en annen effekt på bridgen enn bare for dem som velger å spille systemet. De som sverget til «Naturlig» følte seg litt akterutseilt, og mange gikk i gang å videreutvikle sine egne metoder. Det har skjedd veldig mye på systemfronten de årene jeg har holdt på med bridge, og i dag er naturlige meldesystemer mye mer presise enn de var i «gamle dager».

Av og til får Presisjonspar uttelling for «puggingen» av system og alle spørremeldingene sine. Her er et eksempel:

 

Allerede da nord fikk vite om syd sin ruterbeholdning visste han at 6 hjerter måtte være en brukbar slem, spesielt med syd som spillefører slik at spar konge var beskyttet i utspillet. 6 hjerter ble meldt med tannlegepresisjon!

Siden de ikke ble utsatt for en veldig skjev fordeling ble det meldt og vunnet slem til notering.

Merk at denne slemmen er vanskelig å melde etter vanlig system, for eksempel 15-17 grand fra nord. Litt tilfeldig er det nok, men om et «Naturlig»-par melder 6 hjerter med disse kortene vil den normalt komme på nord sin hånd (etter overføringssvar på 1 NT) med fare for sparutspill gjennom syd sin ugarderte konge.

Å notere lilleslem med disse kortene ville nok gitt en megascore uansett hvor i verden Kvaran-Kvaran hadde spilt, og i Steinkjer BK ga det i alle fall ren topp.