Julebridge - mange sjanser!

Når man gambler litt i en god periode i parturnering, og lykkes oftere enn man tryner, kan man ikke klage de gangene det er litt uflaks inn i bildet. Her er et spill fra en mellomjulsturnering i Auckland denne uken.

Du hører øst passe og makker åpne med 1 ruter som syd. Hvordan planlegger du dette melldingsforløpet?

Å spille med 2-over-1 som utgangskrav er et godt og komfortabelt system når svarhånden har sterke kort. Her starter meldingene slik:

 

Hva nå? Det avhenger noe av definisjonen av syds 2 spar i andre runde. Jeg liker at det viser tillegg (noen 2/1 spillere sier det bare viser firekorts spar), og om åpneren har fem ruter og fire spar, men minimumsåpning melder han istedet 2 ruter over svaret 2 kløver. Nord fortsetter undresøkelsene med 2 grand. Idet syd da løfter til 3 grand har han ikke noe spesielt, rundt 15-16 (kanskje 14 gode) poeng, og siden han ikke åpnet med 1 grand kan det tyde på at han har singel kløver, eller to dårlige dobbeltoner. Vi har rundt 32 poeng til sammen og en bra ruterfarge som vil gi stikk. Jeg gamblet på 6 grand siden det dreide seg om parturnering, selv om det korrekte er å avgi en sleminvitt med 4 ruter (kunne også ha støttet ruter allerede over 2 spar). Det er helt klart at 6 ruter godt kan være en bedre kontrakt enn 6 grand, og det kan nok innvendes at å gå for lilleslem i grand er grådighet. Slik N/S sine kort ut: 

 

Syd meldte egentlig feil over 2 grand, han skulle meldt 3 ruter for å vise sekskorts farge (2 spar viser litt fordelingsbetont hånd, fire spar og minst fem ruter). Men det er ikke syd som skal lastes for at kontrakten ble 6 grand i stedet for den noe bedre 6 ruter-kontrakten. Det (å vise den sjette ruteren ) kunne dog kanskje fått meg (nord) på litt mer fornuftige tanker (innse at 6 ruter kan være farlig) og gå for ruterkontrakt, men det er fristende med 6 grand da også siden den sjette ruteren også gir ett stikk!

Øst fant ikke kløver ut, og det kan han neppe klandres for etter dette meldingsforløpet. Da øst spilte ut hjerter 10 var 6 grand et glimrende prosjekt. Med kløver ut må normalt sparfinessen gå for å få tolv stikk, men med hjerter ut er det mye bedre sjanse.

Sparfinessen forsøkes, og holder den er det tolv eller tretten stikk. Sparfinessen røk imidlertid. Øst spilte mer hjerter. Nå er det elleve toppstikk, og sjansene for det tolvte er fortsatt gode. Sparfargen kan sitte 3-3, eller fire spar kan sitte sammen med kløver konge, i så fall blir den spilleren offer for en skvis. Slik blir sluttposisjonen om for eksempel øst har fire spar og kløver konge (det spiller ingen rolle hvem av dem som eventuelt har både sparstopper og kløver konge): 

Idet ruter 8 spilles med avkast av kløver 10 fra nord er øst ferdig.

Sjansene for tolv stikk (uten kløver ut) var altså mange, enten sparfinesse (50%), spar 3-3 (36% av de resterende 50), eller minst fire spar sammen med kløver konge. Da var det litt surt at det ble en bet siden hele spillet så slik ut:

 

Ingen av sjansene slo til, øst kunne holde sparen, og vest kløver konge.

Som du ser står 6 ruter enkelt. I den kontrakten ryker selvsagt også sparfinessen, men siden trumfen sitter 2-2 kan syds fjerde spar trumfes hos nord og gi det tolvte stikket.

Surt?

Nei, dette var vel fortjent, og det viser resultatene på spillet med all mulig tydelighet. Å vinne 6 ruter ville gitt 76 %!

Slik er dte ofte i turneringer med mange par og ganske ujevnt nivå. Å komme seg i en god slem gir veldig bra score selv om det kanskje er mulig å vinne slem i grand. Du behøver ikke gå for topp hele tiden.

Å spille 6 grand med en bet var delt bunn med kun ett par (2,5%).

Vel fortjent, antagelig...