Nordmenn til topps i England

English Bridge Union (EBU) sin prestisjetunge Premier League ble avsluttet forleden etter at lagene hadde spilt tre helger de tre siste månedene.

Lag De Botton tok en relativt klar seier i 1.divisjon (toppserien). Det var nordmenn på vinnerlaget: Thor Erik Hoftaniska, Espen Erichsen og Artur Malinowski (alle tre er bosatt i England). Laget bestod også av Tom Townsend, David Bakshi og Janet De Botton.

Til topps: F.v. David Bakshi, Espen Ericsen, Thor Erik Hoftaniska og Tom Townsend. (Janet og Artur var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Vi tar med ett av mange spill hvor det ble suksess for lag De Botton.

I den siste kampen satset "Hoffa" høyt med disse kortene. Han hadde åpnet med 1 ruter og hoppet til 3 hjerter over svaret 1 hjerter. Da vest viste sleminteresse, og øst senere fikk vite om alle de tre essene hos vest ble det kun snakk om lille- eller storeslem. Hvis vest ikke har noe i å hjelpe med i spar må ruteren gi uttelling og bidra til nok avkast for spar hos vest hvis det skal kunne bli tretten stikk.

Nordmannen meldte 7 hjerter. Og det var nettopp slik det var, ruteren var god nok og ga de nødvendige avkastene fra vest sin hånd:

Perfekt -  fjerde og femte ruter gir avkast for to spar fra vest sin hånd!

Det eneste som behøves å gjøre er å trumfe kløver 10 hos øst, ta ut trumfen, og så ta ruterstikkene med sparavkastene - vests hånd blir uten tapere. Pluss 1510 var verd 11 IMP da motstanderlaget stoppet i 6 hjerter ved det andre bordet. 

 

Seriemesterskapet - lavere divisjoner

I helgen, en uke etter at 1. og 2.divisjon hadde sin første spillehelg kom seriemesterskapets 3. og 4.divisjon i gang. Som de to toppdivisjonene avslutter de lavere divisjonene også sine mesterskap i februar. 

Det er 12 avdelinger i 3.divisjon og hele 23 avdelinger i 4. divisjon. Resultater finner du her. 

I en av kampene i helgen kom dette spillet hvor det naturlig nok ble svingspill i mange kamper. 

Syd giver, ingen i sonen.

N/S passer hele tiden.

Idet vest åpner er det naturlig at øst tenker slem er mulig. Men øst vet de har maks 32 HP til sammen og to balanserte hender. Det må i de fleste tilfeller bli bare en marginal slem.

Øst melder Stayman ved de fleste bordene. Vest viser hjerteren. Har du i ditt system en variant for å sleminvitere med hjerter som trumf i den situasjonen?

Mange bruker motsatt major til det formålet, altså:

1NT      2K

2H        2S (sleminvitt med hjerter som trumf)

Andre bruker 3 spar som sleminvitt med hjerter over åpnerens 2 hjerter. Og om åpneren melder 2 spar som svar på Stayman kan man også bruke motsatt major som sleminvitt med spar:

1NT       2K

2S          3H (sleminvitt med spar som trumf)

Har man slikt til rådighet behøver ikke svarhånden ta avgjørelsen alene, men ta grandåpneren med på råd. Det er jo stor forskjell på en "flat" 15-poenger og en maks grandåpning med "skarpe" kort (ess og konger).

Hvis vest får en slik sleminvitt over 2 hjerter har han sånn midt i mellom, 16 poeng og relativt fine kort. Så...

Optimistene ender i 6 hjerter her, de mer nøkterne spiller utgang.

Slemmen er ikke særlig god med dette fordi trumfen er for tynn, og kløverfinessen må gå.

Kløverfinesen gikk bra i dette spillet i helgen, men trumfen måtte løses med en taper. Hvordan bør trumffargen spilles? (la oss si spar 6 kommer i utspill fra nord)

Det er en mulig intrafinesse med denne trumfkombinasjonen, og den avhenger av knekt eller tier dobbel hos syd (les mer om intrafinesse her). Det gir nok ikke best prosentsjanse for en taper. Og det ville gått galt slik det satt. Fargebehandlingen som gir best sjanse for kun en taper (fargen isolert sett) er å legge ned esset og deretter spille liten til damen. Det er bare det at i dette tilfellet kommer knekten på fra syd under esset, nord følger med toeren. Du fortsetter med hjerter mot damen og nord legger liten treeren. Hva gjør du nå?

Du har fått et nytt, kjedelig valg. Syd kan ha startet med singel knekt. I så fall må du ta finesse (legge lavt) og kan løse fargen selv om nord har K-10-3-2 fra start. Syd kan også ha hatt K-J dobbel fra start. Også da er å legge liten fra øst løsningen. Men syd kan også ha startet med J-10 dobbel. Da må du legge damen. 

Hva blir det til? Husk her står det mange IMP på spill...

Slik så det ut:

I 3.divisjon avdeling D var fem lag i 6 hjerter. Tre av dem vant slemmen, de andre to gikk bet. Resten spilte utgang. 

 

Melde- og spilleprøve

Her er et spill fra en turnering forleden hvor det først og fremst handlet om å ha systemet i orden. Dernest var det litt forskjellige muligheter med hensyn til å få fatt i de stikkene som var tilgjengelige.

Vest er giver, Ø/V i sonen.

Dette er en meget bra 6 spar-kontrakt, dog ikke noen 100% sikker slem. 

Ville du åpnet med vests kort?

Hvis vest åpner med 1 ruter må det nesten bli slem i spar her. Det beviser ingen ting om hvorvidt det oftere lønner seg å åpne med slikt enn om du passer. 

Hvis vest passer kommer pass fra nord også. Øst åpner med 1 spar, men noen vurderer nok 2 kløveråpning også. Det er jo en kanonsterk hånd. Hvis det åpnes med 2 kløver må de vel ende i slem (6S) også. 

Hvis øst åpner med 1 spar vil vest si enten 1NT, eller 2 ruter. Jeg synes 2 ruter er greit og ganske opplagt med passet hånd, men det gjør ikke akkurat øst mer optimistisk siden han har renons i vests farge som ganske sikkert inneholder noen honnører.

Øst har ingen enkel andre melding. Da spillet forekom hoppet mange til 4 spar som ble kontrakten. Hvis øst hopper til 3 spar som kravmelding kan det gå bra. Da kommer makkerskapsavtaler inn i bildet. Det er vel best å bruke kontrollmeldinger over den meldingen fremfor naturlig. Er det avtalen vil 4 kløver fra vest vil vise kløverkontroll og en hyggelig (passet) hånd for sparkontrakt på veien til det som normalt blir 4 spar. Vest har tross alt dobbelton trumf, og kongen dobbel i hjerter samt kløverkombinasjonen er flotte kort mot makkerens. Vest vet heller ikke at ruteren ikke er så verdifull mot renonsen. Så vest kan nesten ikke ha bedre kort i denne konteksten. Viser han "en god 4 sparmelding" på denne måten er det den oppmuntirngen øst trenger for å satse på 6 spar. 

Hvis vest svarer 1NT på østs åpning 1 spar blir det vanskeligere om ikke paret har godt system, enten såkalt Gazilli, eller 2NT som utgangskrav med en eller annen struktur for de videre meldingene. 

Hvordan bør 6 spar spilles med hjerter 8 i utspill (norsk fordeling) fra syd?

Det bør satses på å trumfe hjerter hos vest, altså utnytte det at vest faktisk har stjeleverdi i sparkontrakt!

Hvis en hjerter trumfes lavt og fargen sitter 4-3 kan spillefører trumfe seg over til øst i ruter og spille den fjerde hjerteren som trumfes med åtteren. Merk at åtteren er like stor som J-10-9 her, bare damen er høyere. Om den som har tre hjerter ikke har spar dame vil åtteren vinne stikk idet det trumfes hos vest i fjerde hjerterrunde. Da avhenger 6 spar av ingenting, N/S kan ikke få mer enn ett trumfstikk hvis da ikke spar dame faller etterpå så det blir tretten stikk. Slik det satt da spillet forekom ga den spilleføringen tretten stikk:

En hjerter trumfes altså lavt, den siste hjerteren med spar 8. Idet spar dame faller etterpå idet A-K tas står resten.

Det er mulig det er en variant å trumfe med spar 8 i tredje hjerterrunde. Det er fordi hjerteren kan sitte 5-2 med dobbelton hos nord. Hvis nord har dobbelton, men ikke spar dame sikres tolv stikk (hvis sparen går), men hvis det sitter slik blir det trøbbel hvis spillefører forsøker å trumfe med fireren og nord (med kun dobbel hjerter) kan trumfe og spille trumf. 

Vel, slik det sitter blir det faktisk tretten stikk om spillefører av en eller anne grunn tar kun en hjerterstjeling også. La oss si han gjør det før han setter i gang med trumfene (og ikke tar finessen). Da står resten utenom hjerter 10. Mot slutten får syd pustebesvær, og før den siste trumfen vil det i så fall se slik ut: 

 

På spar 7 må syd kaste inn håndkledet da han enten må kaste hjerter knekt, eller gå ned på to kløver slik at det blir tre kløverstikk til slutt. Og om syd i stedet hadde hatt ruter ess og nord hjerter knekt ville også skvis fungert, i så fall en dobbelsidig skvis hvor ingen av motstanderne klarer å holde mer enn to kløver til slutt (i så fall, med ruter ess hos syd og hjerter knekt hos nord i sluttposisjonen spiller det ingen rolle hvem som har kløver dame!).

Kun 15% af Ø/V-parene meldte 6 spar. Alle slemmelderne vant den, og alle unntatt en av dem fikk tretten stikk. Det ga middels å vinne +710 for tretten stikk i 4 spar da noen fikk kun tolv stikk i utgang, og som alltid var det enkelte som hadde rotet det til i meldingene og havnet i rare kontrakter etter misforståelser, samt at ett par var i delkontrakt (!). 

FLAKS - og vel så det...

Her får du et crazy spill som det nesten burde vært aldersgrense for å lese om.

Når man melder feil og havner i helt feil kontrakt blir det ofte sparsomt med poeng. Men det kan også en sjelden gang gi en heldig topp om det er en kontrakt som egentlig ikke eksisterer, ingen i hele salen spiller samme kontrakt, men mirakuløst vinnes den. Her er et sånn spill fra en parturnering i helgen.

Det startet 1 hjerter - 1 spar. Ø/V spiller med Flannery 2 ruteråpning (4 spar + minst 5 hjerter), så svaret 1 spar lovte i prinsippet femkorts farge. Det førte til at vest gjorde en i overkant voldsom oppvurdering av kortene sine og hoppet til 3 kløver. Normalt viser jo et slik hopp ca. ett ess mer, og øst gikk intetanende på mot slem som normalt burde ha gode sjanser mot de forventede minst 16-17 poeng hos vest. Det endte i en hårreisende 6NT!

Selvsagt kan N/S ta to sparstikk med det samme. Men syd visste ikke det og spilte ut en liten hjerter. Er det da noen sjanse i denne absurde slemmen? 

Ja, nå kan kontrakten stå om det sitter perfekt. Hjerteren må sitte 3-3 og kløveren må gi fire stikk. I så fall har spillefører elleve toppstikk. Om nord er utstyrt med A-K i spar og ruter konge blir han skviset (skvisinnspill) etter 6 hjerterstikk fulgt av fire kløverstikk, det siste kløverstikket tatt hos øst. Motspilleren må gå ned på tre kort. På alle hjerterstikkene kaster spillefører seg ned på singel spar dame og A-Q dobbel i ruter. Han som er så uheldig å ha A-K i spar og ruter konge må holde kongen dobbel i ruter i trekortsposisjonen, og dermed blir det kun plass til singel sparhonnør. Den sparhonnøren får han for i ellevte stikk bare for å være nødt til å spille ruter til saksen - tolv stikk.

Ja, en kan alltids håpe...

Det er også en sjanse om motspilleren med ruter konge har kun en sparhonnør, spesielt hvis han har esset. I sluttpossen må han kaste det esset for ikke å bli innspilt. Men om ruter konge sitter i saksen blir det i så fall også tolv stikk ved at det enten må komme ruter til saks til slutt, eller hvis den med ruterkongen kaster sparhonnøren sin må den andre motspilleren gi to sparstikk til vest til slutt. Eventyrbridge kan man si, og det blir litt som å tro på julenissen: Slik så hele spillet ut på søndag:

Syd spilte ut hjerter til østs dame mot 6NT. Spillefører går over på kløver dame og tar hjerterstikkene, fargen satt behagelig 3-3. Hos øst holdes singel spar dame og AQ i ruter foruten tre kløver. Så tas de tre siste kløverstikkene, og før den siste kløveren ser det slik ut:

N/S var et bra par som kom i premierekken i denne turneringen, men de sovnet av mot slutten av dette spillet. På kløver 10 kastet syd spar 6 og ble sittende med singel spar konge. Hadde det vært spar ess måtte han ha kastet det for ikke å bli innspilt. Så kom spar dame fra øst til syds single konge. Nå burde nord stukket over og spilt ruter. Men han hadde mistet tellingen og la liten sånn at stakkars syd fikk være inne med to kort igjen. Ruter til saksen fra syd ga øst de to siste stikkene for A-Q, tolv stikk.

Pluss 1440 ga selvsagt ren topp til Ø/V, ganske ufortjent må det være lov å si.

Jada, jeg sa jo det var et crazy spill...  

SPILLEPRØVE

I dag får du en kjapp spilleprøve. Den er kanskje ikke av de aller vanskeligste, men likevel kan det være fort gjort å gå i baret i praksis.

VEST     NORD     ØST     SYD

Pass       Pass       Pass     1S

Pass       2S           Pass     4S

Pass rundt

Utspill: Hjerter 10

Du havner i en lagkamp i 4 spar som er hardt meldt og langt ifra noen opplagt utgang. Men meldes det hardt må det spilles godt.

Du får altså hjerter 10 i utspill fra vest. I andre stikk spilles trumf som vest vinner med esset. Fra vest kommer så en liten kløver. Hva legger du fra nord, og hvorfor?

LØSNING

Det kløvervalget kan se ut som hipp som happ. Det er det ofte forekommende og kjedelige valget: har hun damen eller esset?

Det er imidlertid ikke et rent valg hvis du har tenkt å vinne denne kontrakten! I dette spillet er det nemlig en god grunn til å velge et bestemt kort i kløver fra nord, og det er knekten.

For å konkludere slik må du huske på hva som skjedde i meldingene. Vest passet som giver!

Hvis denne utgangen skal kunne vinnes må vest ha ruter ess. Selv om du gjetter riktig i kløver har du tapt ett stikk i hver av fargene spar og ruter, og det er ingen mulighet til å bli kvitt ruter. Så ruter ess må sitte foran, hos vest. Hvis ikke blir det to tapere i ruter og fire i alt.

Og hva har vest om han i tillegg til trumfesset som han allerede har vist også har det ruteresset som må sitte der, og også kløver ess som han må ha hvis det er riktig å legge kløver konge i tredje stikk? I så fall har vest tre ess = 12 honnørpoeng. De aller fleste åpner alltid med 12 poeng. Vest passet, altså har hun nesten helt sikkert ikke kløver ess hvis hun har det ruteresset som det er en forutsetning at sitte der hvis utgangen skal kunne vinnes.

Sperremeldinger - på godt og vondt (2)

I forrige innlegg så vi at en litt uvanlig sperremelding fungerte godt. Det var dog i tredje hånd (passet makker) hvor det er litt mer frihet med hensyn til sperremeldinger.

Fra samme bridgekongress får du her et spill hvor det som skjedde ved mitt bord var nesten absurd. Jeg tror nesten ikke jeg har sett noe lignende i de rundt 50 årene jeg har spilt bridge. Spillet inneholder dessuten et interessant meldeproblem hvis det som skjer ved bordet er mer normalt. 

Du sitter med dette og som nord og er giver, og Ø/V er i faresonen. Du passer, og det gjør også øst før makker på syds plass åpner med 4 spar. Det går lynraskt pass rundt.

Spørsmål: hvor mange stikk tror det det blir i 4 spar?

Min makker for anledningen var en australsk spiller som kan spille ganske bra, men har en meldestil som det ikke er lett å finne ut av. Det blir ofte noen enorme overraskelser og mye gjetting, men det er vel kanskje en slags sjarm med det også… 

Med nords kort er det ingen grunn til å tro at 4 spar skal kunne vinnes. Det er ikke vanskelig å se for seg mange vanlige 4 sparhender hvor det er fire-fem tapere utenom spar. Men sånn var det ikke…

I dette spillet var det imidlertid tretten stikk både i spar- og ruterkontrakt. Åpningen 4 spar var avgitt med en hånd som vel må være en av de sterkeste noen har sperremeldt med?

Det står altså i storeslem, men det er greit hvis man klarer å komme seg i lilleslem. I 4 spar ble det +510 for tretten stikk på sekunder.

Det er ikke det at åpningen 4 spar alltid behøver å bli så feil om nord har andre kort, men det betyr ikke at det er en melding som bør prøves med disse syd-kortene. Aldri vil jeg si...

Nords hånd er enorm. Vanlig telling gir dog kun 16 HP, men kortene er mye mer verd med så mange toppkontroller (ess og konger), super fordeling og tierne som støtte til alle tre fargene.

Kaplan-Rubens Handevaluator analyser bridgehender og antyder hva en hånd egentlig er verd. Det gir ingen fasit, men ofte en bra pekepinn. Her er hva K/R sier om denne hånden:

Nesten 22 honnørpoeng!

Dette var den absurde historien. Spørsmålet er hvordan kortene bør meldes. Selv om Kaplan-Rubens handevaluator påstår dette er omtrent nok til 2 kløveråpning er åpning 1 spar det man normalt åpner med. Det skal dog uhyre lite til før syds kort produserer utgang mot nesten ingen ting hos nord.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene?

Over syds 1 spar i åpning kan kanskje nord som har passet først strekke seg til 2-over-1 ruter fremfor 1NT. Det bør med passet hånd vise oppunder åpnings styrke og femkorts farge. Uten femkorts svarers 1NT fremfor et 2-over-1 svar. Da kan åpneren tryggere passe på 2 ruter med minimum og en dobbelton.

Svaret 2 ruter er ikke opplagt, mange ville sikkert svart 1NT. Men svares 2 ruter gir det en kanonstart på meldingsforløpet. Syd kan over 2 ruter si 3 kløver som bør være krav her (ekstra), og nord kan så vise sekundær sparstøtte med 3 spar. I så fall bør det kunne bli lilleslem ut av dette.

Skulle syd finne på å åpne med 2 kløver blir ganske enkelt hvis nord svarer 3 ruter som naturlig, positiv melding, spesielt om paret har avtale om at slikt positiv fargesvar lover god farge. Noen som leser dette vil kanskje begynne å snakke om «Exclusion Key Card» og slikt med nords hånd, men det tror jeg er litt farget av at de ser alle kortene her i diagrammet. Det er ikke så lett å melde dette i praksis.

Disse kortene forekom i to turneringer samtidig, begge med nokså ujevnt nivå. Mindre enn 10% av N/S parene var i slem, og ingen i storeslem. Det var nesten like mange som stoppet i delkontrakt (!) som de som var i slem, uten at jeg har funnet ut hvordan det skjedde.

En refleksjon og konklusjon: Jeg tillot meg her å gjøre nesten litt narr av 4 sparåpningen. Da makker etter spillet spurte: «What should we have done» kunne jeg ikke der og da tillate meg å kritisere åpningsmeldingen og hadde derfor ikke noe godt svar. Det ble noe tafatt omtrent som: «Vel, kortene passet jaggu godt mot hverandre». Men senere kom jeg på at jeg kunne reddet spillet selv. Jeg hadde glemt at vi spilte med svake 2 ruter. I disse soneforholdene kunne jeg vel godt funnet på å åpne med 2 ruter i første hånd? Se på syds kort mot den informasjonen, da tror jeg det ville tatt av fullstendig!

Med andre ord: min feil 

Sperremeldinger - på godt og vondt (1)

Alle vet at sperremeldinger, og spesielt hvis det sperres høyt og luftig er ekkelt å få imot seg. Vi får ikke meldt i ro og mak for å vise fargene våre, og får heller ikke vist styrken vår på samme måte som i rolige og fredelige meldingsforløp. Det kan imidlertid være en nedside med å være superaggressiv med sperremeldinger. Hvis forskjellen på hva det beste og det dårligste du kan ha får en sånn melding er stor kan det bli egen side som tråkker feil hvis makkeren til sperremelderen har bra kort. Han vet rett og slett ikke hva egen side kan ha i kortene – det blir gjettverk.

Derfor er anbefalingen å ikke ha for stort intervall mellom det beste og dårligste en bestemt sperremelding kan innebære, spesielt hvis sperremelderens makkeren ikke har passet først. Hvis makkeren har passet er det mindre sjanse for at egen side har noe stort i kortene selv om sperremelderen har ganske bra kort, og det er derfor i de situasjonene litt større frihet for den som sperrer. Det kan mot en passet makker godt være lurt å sperre høyt og luftig med ganske bra kort, for det setter et enormt press på motparten. Da er det de som må gjette.

Her er et spill fra finalen i en lagturnering under Sydney Spring Nationals forleden. Ved det ene bordet ble det ikke sperret i første melderunde, men meldingene kom høyt ganske raskt likevel.

Etter pass fra vest og nord åpnet øst med 1 spar. Syd meldte 2 spar – Michaels Cuebid – dvs. hjerter og en minorfarge, minst 5-5.

Det er vanlig at både Michaels og "Unusual 2NT" (Marmic, begge minor) kan innebære både svake frodelingskort, og sterke kort. Er man veldig sterk kan det meldes en gang til senere. Det er i meste laget å melde inn 2 hjerter med dette selv om det ofte kan gå bra, og å doble opplysende kan bli klønete det og.  

Vest passet på syds 2 spar, nord sa 3 hjerter og øst hoppet til 4 spar. Hva ville du meldt nå?

En vanlig feilvurdering mange gjør i forbindelse med Michaels og andre to-fargemeldinger er at de «føler» makker har støttet når han egentlig bare har avgitt en preferanse. Her har vel nord normalt tre hjerter, for med kun to hjerter ville han nok gått inn for en minorkontrakt ved å si 2NT for å be om minorfargen, eller hvis de spiller annerledes sagt 3 kløver som pass/korriger. Men nord har ikke frivillig støttet, liksom. Nord ble jo presset til å melde.

Syd meldte 5 hjerter over 4 spar før det gikk pass rundt. Det ble feil.

Og å melde 5 hjerter over 4 spar er feil etter min mening. Syd burde doblet 4 spar. Det er ikke slik at dobling neste gang fra den som har meldt Michaels Cuebid er en klar straffedobling. Det er utrolig lite frekvent at den som har minst ti kort i to farger kan ha bra trumf i en av de andre fargene, fargen som motparten melder. Dobling viser kun en meget sterk variant av Michaels med ekte verdier, ikke bare fordelingsstyrke. Dobleren har dermed vist kortene sine bra og lar det være opp til makkeren; enten skal de spille motspill mot 4 spar eller melde en gang til.

I dette tilfellet tror jeg ikke nord vil hatt noen tro på kontrakt på fem-trinnet, og følgelig ville han passet og i håp om at syds ressurser er nok til å bete 4 spar.

Syds ressurser var gode nok, det blir alltid minst en bet i 4 spar. Og med hjelp av nords dobbelton kløver og spar 10-7-3 blir det to doblede bet i 4 spar med godt motspill.

Syd spiller ut stor kløver mot 4 spar. Hvis nord legger styrke sier han «fortsett», og i denne settingen betyr det «spill tre runder kløver, jeg ønsker å trumfe over bordets trumf». Nord trumfer over samme hva det trumfes med hos vest. Så ruter til esset fulgt av nok en kløver, og nord får enda ett trumfstikk! I så fall blir det +500 til N/S, og om det beste motspillet ikke finnes blir det +200 til N/S.

Jeg synes ikke syd gjorde noen god innsats i dette spillet da han altså plasserte nord i 5 hjerter. Mot den kontrakten spilt av nord kom ruter knekt i utspill, og det endte med tre udoblede bet i sonen, Ø/V + 300.

I motspill mot 5 hjerter var det vest som fikk utnyttet trumfene sine. Spillefører må forsøke å trumfe god kløveren (hvis ikke blir det kløvertapere), men da kan vest trumfe inn foran nord med sine høyerer trumfer enn nord.

Ved det andre bordet startet det også med to passer før øst var i det litt kreative hjørnet og klinket til med en uvanlig sperremelding med disse kortene, 17 HP og flott fordeling. Det er etter min mening å strekke det litt langt med hensyn til det med «litt frihet mot en passet makker». Men det fungerte meget godt!

Syd kan ikke trygt doble 4 spar, det blir for dumt om makkeren melder 5 ruter. I stedet valgte syd – normalt fornuftig nok kanskje (?) - å vise en to-farget hånd med 4NT (to steder å spille). Nord sa 5 ruter. Nå var øst på hugget og doblet. Syd sa 5 hjerter som øst også doblet. Øst hadde fått motparten «i grautfatet» som vi sier, og han tok maks fordel av det.

Ved det bordet ble det også tre bet i 5 hjerter, men altså doblet: Ø/V +800 og 11 IMP til vinnerlaget i denne jevne finalekampen som ble vunnet med omtrent den marginen.

I neste innlegg her i bloggen skal du får et annet eksempel på en ekstrem sperremelding, dog ikke med så vellykket resultat.

"Det skal ikke skje, men..." (et spill fra 1.divisjon)

Av og til må det noteres doblet kontrakt vunnet av motparten. Hvis det er en utgang er det ikke så ille, dårlig spill selvsagt, men slikt skjer. Minus 590 eller 790 kan godt forekomme, for eksempel hvis vi hadde kortene, men litt ekstrem fordeling osv. gjorde at det faktisk stod i 4 hjerter eller 4 spar doblet. Og om ikke kontrakten var pådyttet er det ofte uavgjort spill, eller et ikke så ille tapsspill mot 420/620 ved det andre bordet. 

Så er det de scorene av type -670 eller -730, dvs. doblet delkontrakt som føk hjem. Det er litt mer "katastrofe" om en skal kunne bruke et så sterkt ord om bridge, og noen sier "Det skal ikke skje i lagkamp". Men det skjer, og noen ganger er det ikke så unaturlig. Selv de beste spillerne i verden må notere slike scorer i favør motparten av og til. I parturnering er det langt i fra unormalt. Da er det noen ganger en grei sats å doble deres delkontrakt hvis man for eksempel er ganske sikker på at egen delkontrakt står, og -50 eller -100 for en udoblet bet neppe vil gi noen gladscore. I lagkamp derimot, er det alt for kostbart å doble en delkontrakt hvis den fyker hjem siden det gir så mange IMP. Men likevel skjer det som sagt.

Her et litt dramatisk spill fra kampen mellom Hordaland 1 og Møre og Romsdal 1 i 1.divisjon i helgen.

Du sitter øst, syd er giver og alle i sonen:

Syd åpner med 1 kløver, vest melder inn 1 hjerter og nord sier 2 kløver som viser vanlig høyning (6-9), men normalt med minst femkorts kløver siden åpningen ikke lover fire-korts farge. Du passer, det samme gjør syd før makker kommer tilbake med 2 ruter. Både nord og du passer, men syd gir seg ikke og sier 3 kløver - pass - pass til deg. Dobler du?

Innledningen i dette innlegget har vel gitt deg et hint om at det er grunn til å trå varsomt her, men i praksis er det vel menneskelig å doble 3 kløver. Du sitter bak femkortsfargen, og makker har meldt to ganger i faresonen. Det er vel kanskje et lite moment at syd maktet å si 3 kløver med det som trolig er en tre-korts farge som dermed sikkert er en ganske bra fargekombinasjon, men likevel...

Og med Hordaland 1 som Ø/V doblet øst 3 kløver før det gikk pass rundt. 

Vest har ikke noe helt desidert utspill, eller hjerter ess peker seg vel ut, for øst har ganske sikkert maks en hjerter. Hjerter ess felte imidlertid kongen hos øst, og i neste stikk kom hjerter til stjeling. Derfra kom ruterskift. Det som for sekunder siden så ut som mulig doblet beteplukk for øst var plutselig ikke så morsomt. 

Syd stakk med ruter ess i tredje stikk. Spar til knekten ble fulgt av kløver til tieren. Mer spar til nords ess ble spilt, så kløver til damen. Deretter kløver ess og sparestikkene, det fjerde sparstikket ruteravkast fra nord. Øst måtte følge farge hele tiden, og nå fikk Ø/V kun to stikk til slutt som sammen med de to første stikkene ga kun fire motspillsstikk, N/S -670!

Det var ikke opplagt at syd skulle være med til 3 kløver over vests 2 ruter, og ved det andre bordet fikk Møre og Romsdals vest spille 2 ruter som ble vunnet med ti stikk, +130.

Spillet ga (670 + 130) dermed hele 13 IMP til Møre og Romsdal som vant denne kampen mot det som var lederlaget på det tidspunktet. Hordaland 1 - tittelforsvarerne - er imidlertid fortsatt godt med i mesterskapet (2.plass), men den fine gevinsten i denne kampen gjorde at også Møre og Romsdal etter en svak start har kjempet seg opp i en bra posisjon (5.plass, kun 10 VP bak lederlaget Midt-Trøndelag 1) idet 1.divisjon er halvspilt. 

 

 

Halvspilt 1. og 2.divisjon

Helgens spilling på Lillehammer utgjorde akkurat halve serimesterskapet for de to øverste divisjonene. De har spilt fem og en halv kamp, og resultatene så langt er basert i de fem første kampene pluss resultatet etter en halvrunde i den sjette kampen. Mesterskapet avsluttes i februar. 

Alle resultatene for toppserien og de tre puljene i 2.divisjon finner du her. 

Neste helg spilles den første spillehelgen i 3. og 4.divisjon.

I toppserien har Midt-Trøndelag 1 (Johansen) tatt ledelsen. Det er imidlertid det vanlige, en rekke lag ligger like bak. Det er ikke utenkelig at syv lag, kanskje flere kan blande seg inn i gullkampen i februar! 

Rogaland 1 (HAUGE) ledet store deler av helgen. I runde 5 gikk de imidlertid på et klart tap mot Møre og Romsdal (KINDSBEKKEN) som startet svakt i helgen, men spilte seg opp. Vi tar med et par spill fra kampen som lag KINDSBEKKEN vant med hele 55 IMP (18,65 - 1,35 VP). Her ett spill fra første halvrunde. Det andre spillet fra denne kampen kommer i neste innlegg. 

Giver øst. N/S i sonen.

Ved det bordet lag HAUGE satt Ø/V gikk meldingene slik:

 

Om øst ikke melder 5 spar vet vi ikke noe sikkert om syd løfter til slem, eller passer på 5 ruter. Da syd sa 6 ruter over østs 5 spar handlet det om å stampe over det som er en soneslem, eller ikke stampe og håpe slemmen går bet. Vest har ikke fnugg av motspillskort og satset på stampen i 6 spar.

Er det en god slem i ruterkontrakt?

Den avhenger av kløverfinessen og litt til. Kløveren gir tre stikk (øst dekker knekten), så hjerteren må ordne seg, dvs. normalt må øst ha hjerter konge.

Slik det sitter vinnes 6 ruter. Det går også an å vinne 6 hjerter ved å løse hjerteren med en taper siden syd har hjerter 9. Vests tier faller, og østs hjerterbeholding blir sittende i mellom og gir kun ett stikk. 

I 6 spar doblet ble det fem bet, N/S +1100. I teorien er det en god stamp, N/S ville jo fått +1370 i ruterslemmen de hadde vært i like før. Men det er ikke alltid teorien stemmer med praksis, og selv om det var en god stamp - det beste Ø/V kunne gjøre idet N/S var i 6 ruter - ble det tapt spill for lag HAUGE.

Ved det andre bordet valgte syd å åpne med 1NT. Samme tema som vi var inne på forleden her i bloggen, når er det greit å åpne med 1NT med litt ubalanserte hender?

Syds hånd kan ofte gi et meldeproblem i andre melderunde etter minoråpning. Spesielt om det åpnes med 1 kløver og nord svarer 1 spar blir det ekkelt. Derfor er vel kanskje åpning 1 ruter å foretrekke fremfor 1 kløver, da har i alle fall syd mulighet for å si 2 kløver andre gangen. 

Såklart 1NT i åpning vil ofte fungere greit med disse kortene. Her kom vest med og viste en lang majorfarge med 2 ruter. Vest kunne vel i stedet ha sperret direkte slik vest gjorde ved det andre bordet )dog over 1 ruter), men valgte altså 2 ruter - lang major. Og øst meldte også siden han hadde tilpasning uansett hvilken majorfarge vest satt med. Det ble vanskelig for N/S å finne ut at det var såpass bra tilpasning at det var spill for slem, og de endte i 5 ruter. Og som sagt, det er på ingen måte slik at dette er noen fantastisk slem. N/S kunne med litt annet sits vunnet spillet ved å stoppe i 5 ruter, det andre bordet en bet i 6 ruter. Men med +620 til HAUGE N/S ble det 10 IMP ut siden det var +1100 N/S ved det andre bordet. 

 

 

 

Jevnt i toppserien

Hordaland 1 (Charlsen) som vant 1.divisjon i 2021/22 har tatt ledelsen i denne sesongens mesterskap etter fire kamper. De ligger nesten 4 VP foran Midt-Trøndelag (Johansen) som har nesten 4 VP forsprang på Rogaland 1 (Hauge) på 3.plass. Videre nedover på listen er det jevnt, og det vil nok bli det vanlige "rotteracet" både om å holde seg i toppserien og om hvem som skal kapre medaljer.

Resultater, butler og annen informasjon om seriemesterskapets 1. og 2. divisjon finner du her.

I runde 4 møttes Hordaland 1 (Charlsen) og Nord-Trøndelag 1 (Kippe) som nok har skuffet noe i starten av mesterskapet. Lag HAUGE vant til slutt kampen med 16,25 - 3,75 VP (33 IMP), men det var lag KIPPE som kom best i gang i kampen.

VALG AV ÅPNINGSMELDING

Dette spillet viser hvor mye valg av åpningsmelding kan bety, ikke bare for eget makkerskaps meldinger, men også for mulighetene motparten får slik det starter og utvikler seg. 

Giver øst. N/S i sonen

For Hauge åpnet øst med 1 kløver. Mange leker litt med tanken med å klinke til med en sterk grand med dette, men det er ikke helt de riktige kortene for det. Det er ikke slik at å åpne med oppjustert 1 NT (14 poeng) med litt ujevn fordeling (typisk singel honnør) gir noe sånn helt av seg selv bare fordi man er "tøff i trynet"!

Argumentet for slike valg av åpningsmelding bør være at styrken, eller kortenes egentlige verdi er rundt 15-16 og at fordelingen tilsier at det kan bli problemer med den andre meldingen. Typisk er det med firekorts hjerter og femkorts minor, og kanskje også firekorts ruter og femkorts kløver. Da blir det ofte en ekkel andre melding hvis det går 1 i minor -1 spar, for ingen meldinger blir i så fall særlig gode - for svak for revers, for sterk for 1NT og for dumt å gjenmelde 2 i minorfargen med en halv-ussel femkorts farge. 

Dette er teorien, men man kan legge til noen argumenter for 1NT om strategi, at 1NT faktisk sperrer osv., men mange går etter min mening litt for langt i å melde 1NT med semibalanserte/ubalanserte hender. 

Så med lag HAUGE Ø/V sa 1 kløver som selvsagt er korrekt melding. Syd passet, og vest sa 1 spar. Da meldte Ivar Berg 2NT, minst 5-5 i de to umeldte fargene. Øst sa 3 spar, og syd måtte nesten gi lyd fra seg siden han visste de hadde ti hjertere til sammen: 4 hjerter. Over vests 4 spar meldte Berg 5 hjerter, og da hadde ingen mer å tilføye. Den kontrakten sto med en taper i spar og en i ruter, lag KIPPE +650.

Ved det andre bordet valgte Håkon Kippe å åpne med 1NT med øst sine kort. Da ble det annerledes. Vest meldte 2 hjerter, overføring til spar.

Hva betyr 2 spar nå, melding i den fargen de overfører til? Bør man kanskje spille 2 spar over det som Michaels Cuebid, 5-5 i hjerter og en minor? Avtalespørsmål, men det vil kanskje løst dette spillet for N/S. Syd ville muligens som ved det andre bordet sagt 4 hjerter over vests 3 spar. Men da nord doblet overføringsmeldingen gikk det fort. Øst hoppet til 3 spar med firekorts støtten, syd passet, og vest meldte 4 spar. Nå ble det nokså ukomfortabelt for nord i ugunstig sone. Han visste ingenting om tilpasning til en av sine farger, og 4 spar kunne godt være bet. Så nord passet. 

4 spar var ingen sikker kontrakt, egentlig en slags stamp over N/S sin hjerterkontrakt da det var de som hadde høyeste kontrakt. Men sparfargen løste seg uten taper, og da var det bare om å gjøre å spille kløver riktig vei for å unngå to kløvertapere. Det gjorde Kippe, og dermed noterte nordtrønderne +420 ved det bordet. Med utgang i begge retninger ga det hele 14 IMP.

UTSPILLET

Men lag CHARLSEN tok etter hvert over i denne kampen. Her er et spill noe senere hvor det handlet om å treffe riktig utspill:

Giver nord. Ø/V i sonen

VEST

Nord åpner med 1 kløver og syd sier 1 hjerter, naturlig. Nord høyner til 2 hjerter før syd går i 4 hjerter. Utspill?

Utgjør det noen stor forskjell om nord åpnet med 1 ruter beste minor (3+ ruter)?

Der åpningsmeldingen var 1 kløver valgte lag KIPPE sin vest ruter 5 i utspill. Ved det andre bordet hvor beste minor 1 ruter var åpningen valgte HAUGE sin vest spar 4 i utspill. En kan vel si at utfallet av slikt ofte er litt tilfeldig. Og denne gangen varf det slik at om spar 10 og ruter 10 bytter plass i dette spillet ville ruter ut vært best, men slik det så ut var sparutspillet bedre.

Med spar ut (fra vest) mot 4 hjerter kunne ikke spillefører få det til, øst hadde "alt" i fargen og full kontroll på den. Det ble en spartaper, en rutertaper og to kløvertapere, en bet og lag CHARLSEN +50.

Ved det andre bordet valgte altså vest ruter i utspill, men det var favør. Liten fra nord, og øst måtte bruke honnøren sin, eller om han legger ruter 8 vinner tieren stikket. Hvis øst bruker kongen kan spillefører ta ut trumfen og spille ruter 10 som etablerer knekten som stikk, og det stikket gir avkast for en spar. Da blir det kun en rutertaper og to kløvertapere. Øst la korrekt ruter 8 i første stikk i håp om at vest hadde Q-10 i ruter, men da vant syd for tieren og tapte kun ett stikk i spar og to i kløver - lag CHARLSEN +420. Spillet ga dermed 10 IMP til lederlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriemesterskapet 2022-2023 er i gang

Sesongens 1. og 2.divisjon startet fredag på Lillehammer med den første av to spillehelger. 

Mesterskapet spilles altså "face-to-face", men det overføres kamper fra mesterskapet på Realbridge. Resultatene og link til Realbridge osv. finner du her.

I første kamp kom det en haug med skumle slemmer som ga store svingspill i mange kamper. Her er et par av dem.

Giver øst. Ø/V i sonen.

Hvilken kontrakt ville du likt å spille med dette?

Svaret avhenger vel av om du er god til å tippe, for tippes hvor ruter dame befinner seg blir det fort tretten stikk her. Dessuten kan jo den damen være singelton slik at det blir "claim" nokså tidlig. Men om to kløver kastes på A-K i hjerter må ruteren sitte 3-2 i tillegg hvis du spiller på damen hos nord. Om det spilles på ruter dame som hos syd kan godt ruteren sitte 4-1. 

Et lag som regnes blant favorittene i 1.divisjon, Møre og Romsdal 1 fikk en dårlig start på dette mesterskapet. De ble soleklart slått av Midt-Trøndelag 1, også en av medalje/gullkandidatene. Mange av  IMP'ene i denne kampen kom i slemspill, og dette var ett av dem. Møre og Romsdal var i 7 spar og spilte på ruter dame hos syd. Da ble det 17 IMP ut:

Midt-Trøndelag 1 var i 6 spar og vant den akkurat, altså 17 IMP, men om ruter dame hadde vært plassert hos syd ville spillet gitt 13 IMP den andre veien - 30 IMP i sving. Vinnermarginen i kampen var 50 IMP i favør Midt-Trøndelag.

Her er et annet skummelt spill som kom ikke lenge etterpå, og nå var det N/S som hadde kortene.

Giver syd. Ingen i sonen.

Hva er toppkontrakten her? Hvordan ville du og din favorittmakker meldt med disse kortene?

Det er slem på gang, og nok en gang en mulig storeslem. I spar- eller grandkontrakt må sparen tippes. Men 7 kløver er en glimrende kontrakt. I kløverkontrakt kan en spar kastes på hjerter konge. Syds to rutertapere trumfes hos nord. Dette er ingen vanskelig konrakt å spille for spillere på dette nivået, og selv i klubben ville vel de aller fleste som spilte kløverkontrakt fått tretten stikk? 

Det er bare en hake ved det prosjektet, slik det sitter må 7 kløver spilles av nord!

Hvis syd spiller kløverkontrakt kan vest spille ut spar til stjeling, og det blir om de har meldt storeslem en nitrist bet.

De fleste var i 6 spar eller 6 kløver som normalt ble vunnet. Noen gikk bet i sparkontrakt da de ikke håndterte den ekle sparsitsen godt nok. Det var også endel som kom bare i utgang, så det ble svingspill i en rekke kamper.

Det var også en del bord hvor sluttkontrakten ble 6 spar eller 6 kløver doblet som ble vunnet. Dobling av 6 spar var ikke så klokt da det gjorde det lettere å vinne den. De som gikk bet i den kontrakten spilte den udoblet.

To par fra de to øverste divisjonene samlet meldte og vant 7 kløver, begge steder naturlig nok spilt av syd. Så det kunne blitt en uheldig  bet med spar ut. 

Dette er også et slikt spill som kan gi enorm dobbelsving, enten slemsving inn eller ut og noenogtyve, kanskje tredve IMP i sving. 

 

 

 

 

 

 

Familien Brogeland på bridgeferie

I Kyrenia på Kypros ble denne uken Merit International Bridge Festival spilt. Familen Brogeland var på plass, og det ble suksess både i Open Pairs og Mix-pairs.

Boye spilte med Zia Mahmood i Open Pairs. Det kjempet hardt for seieren, men ble nr. 2 til slutt bak et italiensk par.

Det ble nesten seier for Boye og Zia på Kypros

Tonje spilte med husbonden Boye i mixen, og de gikk like godt helt til topps!

Seier i mixen! Datter Mie er med på premieutdelingen og er som foreldrene veldig fornøyd.

Her er et spill fra Open Pairs hvor Boye og Zia fant frem til toppkontrakten som dog ikke var 100% sikker.

Er dette en lille- eller storeslem?

Det bør spilles ruterkontrakt fordi det gir ekstra sjanse ved at hjerter kan trumfes hos nord. Prosentsjansen for å vinne alle tretten stikkene med ruter som trumf overlater jeg til matematikerne å regne ut. Men det er i alle fall en bra sjanse.

Det må spilles hjerter og trumfe hos nord for å godspille fargen før trumfen er tatt ut. Hvis hjerterfargen sitter 3-3 er det helenkelt. Også om hjerter dame sitter dobbel går det bra, da behøves kun en hjerterstjeling (med kongen) før syds hånd står. Problemet er om øst har bare to hjerter og kan trumfe over hvis det må trumfes to ganger for å få god hjerteren, dvs. om vest har hjerter dame fjerde. 

En variant som ser bra ut er å ta en stor ruter fra syd, så A-K i hjerter og mer hjerter. Hvis damen har falt er det bare å trumfe med ruter konge og ta ut trumfen, resten står. Hvis ikke damen har kommet på spilles hjerter mot nords trumf K-7 gjenværende. Nå går det veldig greit om vest har kun dobbel hjerter og kun to trumf. Det blir trøbbel om vest har 9-8-x og setter i åtteren idet den første stjelingen tas slik at kongen må brukes. Men det går bra om vest har dobbel hjerter og 8-x-x eller 9-x-x i trumf, og øst altså har åtteren eller nieren singel. Og det var sånn det satt:

Idet en stor trumf tas fra syd kommer åtteren på fra øst. Så A-K i hjerter og mer hjerter. Vest blir sittende i mellom med 9-6 i trumf, nord K-7 bak han. Spillefører får trumfet hjerter to ganger slik at den femte hjerteren blir godspilt - tretten stikk.

Meldt og vunnet storeslem i ruter ga nesten 90% score.

 

SAFESPILLING - eller ikke?

Her i Sydney pågår Spring Nationals fortsatt på den den andre uken. Nå er det lagturnering for damer og seniors. Selv spiller jeg i seniors med en australsk dame. Her er et spill fra en den turneringen hvor det er fort gjort å gå i baret. 

Syd åpnet ved mitt bord med 1 hjerter før makker på vests plass hoppet til 3 ruter i gunstig sone - sperr. Nord doblet (take-out), ikke ideelt akkurat med to spar, men om makkeren melder spar ville han vel meldt kløverfargen. Ved vårt bord sa øst pass, og syd valgte å hoppe til 4 hjerter som ble kontrakten.

Hva er dette spør du kanskje nå, de har jo meldt alt for lavt. Dette er en slem, og det kan bli tretten stikk også. Det er dog litt kronglete med overganger, for vest spiller ut ruter (eller øst spiller ut ruter om nord er spillefører). Men i hjerterkontrakt ser det helenkelt ut, syd kan jo spilles inn i kløver.

Vel, det er 4 hjerter som er kontrakten, og ruter konge kommer i utspill fra vest. Øst legger knekten i første stikk. Litt misfornøyd (kanskje) med å ha meldt for lite setter du i gang. Er det noen fare på ferde her?

Ja, det er det. Ved begge bord i vår kamp var 4 hjerter kontrakten. Syd stakk med ruter ess og spilte trumf til esset. Så kløver til kongen, og spilleførerne tenkte nok at her blir det tretten stikk på mindre enn tretten sekunder. Men nei, etter denne starten er det bet i 4 hjerter - altså bet i utgang hvor det så ut som det var en storeslem som var misset!

Det gikk altså ruter konge til esset, hjerter til esset og kløver til kongen. Da stjeler vest, spiller liten ruter til tieren (øst må ha singel knekt eller J-10), nok en kløver til stjeling. Øst kan spille kløver knekt som Lavinthal for spar, og etter å ha fått seg sitt andre trumfstikk spiller vest spar. Da ryker forbindelsen til nords kløver, og det må bli et fjerde stikk til Ø/V for spar konge. Utrolig - en bet!

Er det noen safe måte å spille 4 hjerter på hvis en tenker på at kløveren kan sitte 4-0?

Det går bra å ligge unna med ruter ess i stikk en. Men det er neppe best, og ikke helt safe. Ruteren kan jo sitte 7-1. 

En 100 % spilleplan er å stikke med ruter ess, spille trumf til esset og ruter fra nord. Øst får det stikket og kan spille kløver til stjeling hos vest, men øst har ikke flere hurtig inntak. For idet vest trumfer den første kløveren og spiller spar stikkes med esset, så ruter til trumf og ut med trumfen. Deretter gis bort ett stikk til spar konge, forsvarets tredje stikk. Så utgangen er sikker.

Spørsmålet blir hvor safe man bør spille. At det sitter 4-0 i kløver er en veldig liten sjanse. Å spille så "over"safe koster veldig ofte ett eller flere stikk (minst 1 IMP) hvis de er i samme kontrakt ved det andre bordet. Du skal vente lenge på at en så ekstrem safespilling gir uttelling, men i Sydney på onsdag ville det altså gitt 12 IMP i vår kamp

Favorittene preget junior NM

I junior NM som ble spilt i helgen deltok 22 par.

Når det gjelder erfaring er det stor forskjell på spillerne i juniorklassen. Flere spillere har etter hvert mange år med erfaring fra internasjonal juniorbridge, og noen av dem har begynt å gjøre seg gjeldende i åpen klasse også. Derfor var det ingen overraskelse at toppen av resultatlisten ble preget av velkjente navn. Helt til topps gikk MARKUS LUND og NICOLAI HEIBERG - EVENSTAD, Heimdal/Sørreisa. Sølv gikk til Marius Dalemark Austad - Ida Marie Øberg, Flekkefjord/KGB Klyve Gulset og bronse til Thomas Tøsse - Magnus Sætre, Tr. heim ungd. bridgeklubb/Lyngseidet. 

Hele resultatlisten finner du her.

Dette var parturnering og da er det som mange ganger nevnt like mange poeng i småspillene som når det er utganger og slemmer. Likevel har vi en tendens til å snakke mest om de store spillene. Her er et slemspill fra helgens spilling.

 

Hvis du først ser kun på N/S sine kort, hva er beste kontrakt her?

Slem i spar er bra, og lilleslem i hjerter er heller ikke dårlig. Hjerterslem avhenger av at hjerteren ikke gir to tapere, så det må sitte 3-3, eller kn-x eller Q-x. Sparslem er overlegent best, og hvis det sitter 3-2 i spar er det tretten stikk. I grandkontrakt er det kun tolv stikk selv om sparen sitter rundt, det trettende i sparkontakt er en ruterstjeling hos syd! Det er altså en stjeleverdi hos syd med 8-5 i spar.

Som du ser satt det snilt så 7 spar står ved å trumfe en ruter og kaste to kløver hos nord på A-K i hjerter. 

Litt over halvparten av N/S-parene var kun i utgang og fikk dårlig score. Det var noen i 6 spar som fikk tolv stikk men likevel +3 på spillet (maks var +10). Ett par var i 6NT med tolv stikk, og det ga 70%. Ett par noterte +1010 for 6 spar med tretten og fikk nest-topp. For toppen N/S gikk til Erleta Plana - Maren Idland Sægrov (Sandnes) som tok sjansen på 7 grand og vant den!

I grandkontrakt er det kun tolv stikk selv om sparen gir full uttelling, men det er noen skvismuligheter, for eksempel fire hjerter sammen med fire kløver. Det kan også gå bra hvis ikke forbindelsene brytes om en spiller har hjerterhold, den andre alene om kløverholdet. Da kan muligens en dobbelskvis fungere ved at ingen av motspillerne klarer å holde ruter til slutt.

Det sitter ikke slik at skvis fungerer, men storeslemmen i grand ble likevel vunnet. Det skjedde antagelig fordi Ø/V forsaket seg. Det er aldri lett å holde riktig når det kommer en halvmeter i spilleførerers langfarge (her spar). 

Meldeproblem

Etter at en lang kvalifisering gikk bra for vårt lag i Sydney Spring Nationals Teams ble semifinalen på lørdag en stor nedtur. Dermed var det over og ut, og ikke mer bridge før ny turnering starter på mandag. 

Semifinalen vår startet rufsete av begge lag, og for oss fortsatte det enda verre. Spesielt i andre sett (av fire) ble det meste til gråstein. Her er et meldeproblem makker ikke løste, og det tok han så definitivt skylden for. Du kan selv prøve deg på denne meldesituasjonen, og det er klart at det er en litt uvanlig meldeprøve.

Giver nord. Ø/V i sonen

Makker åpner med 1 hjerter (femkorts farge), og øst hopper innpå med 2NT. Og dene meldingen var ikke det vanlige, "begge minor", men en uvanlig konvensjon; 2NT viste 8-9 stikk med en lang farge i kløver, ruter eller spar. De finner jaggu på det...

Vel, vi hadde ingen avtaler mot dette som kanskje burde vært pre-alert så vi kunne være forberedt. Men det kan vi nok ikke skylde på, det er lov å tenke seg om å gjøre det beste ut av det. Og hva synes du er det beste syd kan gjøre her? 

Det kan godt stå slem. Øst har åpenbart sparfarge, og siden han annonserer 8-9 stikk er det lite som tyder på at makker har noe særlig bortkastet i spar. Men hvis nords hjerter ikke er så tett og god kan kanskje 6 i minor være tingen. Mange som har fått meldeproblemet presentert etterpå foreslår en direkte 5NT fra syd, såkalt "pick a slam". 

En litt frustrert syd - det gikk så definitivt ikke veien i denne matchen - meldte bare 4 hjerter. Det gikk to passer før øst sa 4 spar - som forventet? Nå doblet syd, en temmelig svak avgjørelse, og nord som ikke ante noe om disse syd-kortene passet. Slik så hele spillet ut:

Slem er nedlegg i hjerter, og det blir hva nord melder om syd tar sjansen på meldingen 5NT - Pick a slam. 

Ved det andre bordet misset N/S slemmen og spilte 5 hjerter med tretten stikk etter spar ut, N/S +510. I 4 spar doblet ble det kun en bet, N/S +200 og 7 IMP ut. Å melde slem ville gitt 11 IMP inn, en sving på 18 IMP.

I ettertid er det lettere å innse at syd kanskje har en enda bedre løsning. Han kan jo vente litt med den der 5NT'en, og doble 2NT først. Da blir makker tatt med på råd. Uansett om vest melder eller ikke (han sier kanskje 3 kløver, pass-korriger?) vil nord vise håndtypen sin med å melde hjerterfargen en gang til. Da er det tryggere for syd å melde slem siden han vet trumfen trolig ikke er sårbar. 

Vårmesterskap i Sydney

I Australia er det gjennom året haugevis med turneringer og festivaler. De fire store "Nationals" er i Canberra (januar), Gold Coast (februar), Melbourne (juni) og Sydney (oktober). Norske spillere har ikke sjelden besøkt både Canberra og Gold Coast for å spille, festivaler som anbefales under den norske vinteren når det er full sommer her nede.

I Sydney spilles nå Spring Nationals over hele 12 dager. Lagturneringen startet på tirsdag. Her er et spill som på mange måter ble avgjørt ved valget av åpningsmelding.

Hvis du spiller med vanlig system, 15-17 grander som kan inneholde femkorts major osv., velger du da å åpne du med 1NT eller 1 spar?

Dette er på grensen, og mange oppvurderte kortene til 18 og åpnet med 1 spar i den hensikt å vise 18-19 grand neste gang. Merkelig nok ble det lettere å finne toppkontrakten for dem som de som åpnet med 1 spar som i første omgang viste kun åpning, 11-12+ poeng. 

Etter grandåpning blir det Stayman og 4 spar over østs 2 spar. Vest har ikke helt til en sleminvitt, det blir å pushe litt for mye selv om det er en bra hånd. Men de som åpnet med 1 spar fikk flere steder svaret 4 kløver - Splinter (singel kløver og kort gode nok til utgang i spar). Da vokser østs hånd til himmels, helt perfekte verdier!

Og det er en meget god slem i spar. Denne sparfargen kan jo godt være uten taper, og i så fall spilles det om overstikk.

Slik det satt måtte det gis bort ett sparstikk. Men det er en god sjanse i tillegg, hjerterfargen kan gi fire stikk og gi parkering for østs tredje ruter. Kløver 7 kan jo trumfes hos vest.

Som du ser kan spillefører ta fire stikk i hjerter for egen maskin, med kongen først, liten til esset som tar med seg nords knekt, så en finesse med vests nier. Da blir det kun den ene taperen i trumf..

Men denne hjerterbehandnlingen er ikke en gang nødvendig. Syd er ferdig mann. Etter å ha gitt bort for spar konge og stjålet en kløver hos vest er det kun den ene potensielle rutertaperen. Og syd som har hjerterlengden er også alene om ruterholdet. Etter ruter dame ut og ruter tilbake fra nord idet han er inne på trumfkongen stjeles øst kløvertaper, så trumfen til bunns. Det ventes med hjerteren, for går den av seg selv går den av seg selv til slutt også. Idet østs siste trumf spilles ser det slik ut:

På spar 5 må syd enten kaste ruterstopperen eller gi opp hjerteren, tolv stikk. 

Ca. 25% av Ø/V-parene fant frem til slemmen. En av dem gikk bet da han prøvde hjerteren for tidlig og bommet på valget, da var det ingen overgang mellom hendene i sluttposisjonen. Alle de andre slemmelderne noterte +980.

 

 

Parturnering

Her er et spill fra en lokal parturnering i helgen som illustrerer hvor viktig det lille ekstra er i den turneringsformen. Det viser også hvor viktig mellomkortene er for om mulig ordne ekstra stikk.

Giver vest. N/S i sonen

Vest og nord passet. Som øst åpner du i tredje hånd med 1NT og makker plasserer deg i 3NT via Stayman. Syd spiller ut kløver dame.

Spilleplan?

Jeg tror det er riktig å lasjere i første kløverrund. Hvis ruterfinessen som du kommer til å ta ryker og det kommer mer kløver, går det ganske bra likevel om nord har hjerter ess. 

Syd får for kløver dame i første stikk og fortsetter med knekten. Den stikkes hos vest. Det står vel nå mellom å spille hjerter mot hånden, eller ta ruterfinessen. La oss si du drar ruter 10. Det kan jo være et fint spill om nord har lengden i ruter, K-9 fjerde eller femte. Ruter 8 kan komme i spill, spesielt om det viser seg at syd har fem kløver da i så fall nord med kun to kløver blir favoritt til å ha ruterlengde. 

Ruter 10 vinner stikket. Du fortsetter med ruter til knekten som også holder. Påkastene i de to ruterrundene tyder på at ruteren satt 3-3 fra start, men du kan selvsagt ikke stole helt på det. Nå er det vel tid for å jobbe med hjerteren. A-Q i ruter kan det ventes litt med. Spar til bordet og hjerter 8 for å se om det dekkes, det er interessante mellomkort i hjerter også. Og på hjerter 8 fra vest smeller nord i hjerter knekt. Du bruker kongen og syd stikker med esset. Derfra kommer nok en kløver til kongen. Det viste seg i det stikket at syd hadde startet med kun fire kløver, nord tre kløver.

Du har ni sikre stikk hvis det telles fire ruterstikk, 2+1+4+2 = 9.

Herfra blir denne historien litt kornglete med mange småkort som etter hvert blir store. Så her er det bare å holde tunga rett i munnen.

Det koster ikke noe å gi bort ett stikk i hjerter nå, det blir det tredje stikket de får og ett kløverstikk (om syd kommer inn) blir det fjerde. Kontrakten er ikke i fare. En bra sjanse er å spille liten hjerter fra hånden med gjenværende hjerer 7-5 hos vest mot Q-6-4 på hånden. Så hjerter 4 spilles (sekseren er ikke liten, noe du snart skal få se. I det stikket går det hjerter 4, hjerter 3 fra syd (fint!), hjerter 7 og nord stikker med hjerer 9. Nord spiller spar som tar med seg den nå single knekten, syds dame og den siste sparhonnøren fra vest. Bør du spille ruter nå for å sikre kontrakten ved hjelp av en finesse til i tilfelle nord startet med fire ruter?

I lagkamp er nok det riktig i sikre seg de ni stikkene. Nord kan vel ha hatt ruter konge fjerde fra start og følgelig K-x på dette tidspunktet. Det er imidlertid en annen finesse som har oppstått, og som også gir det niende hvis den lykkes. Vests hjerter 5 mot østs K-6 er blitt omtrent som et lite kort mot A-Q! Du kan spille liten hjerter til sekseren.

Du kan kun få tatt en finesse nå siden det er siste gang vest er inne, enten ruterfinesse, eller den litt spesielle hjerterfinessen.

Husk nord har brukt knekten i første hjerterrunde, så stakk han vests åtter med nieren. Kun tieren er ute. Det er overveiende sannsynlig nord har den tieren. Men hvis du tar finessen med hjerter 6 kan den på en helsvart dag ryke. Fargen satt i så fall 3-3, og sitter det slik gikk ikke syd opp med tieren for å ta kløverstikket sitt da du spilte liten mot syveren. Tro du at de er så lure?

Nei, det tror du ikke på. Noen ganger er "verden" sånn som den ser ut. Og lykkes den hjerterfinessen blir det et gyldent overstikk om også ruteren gir to stikk til slutt uten en tredje ruterfinesse (3-3). Med en minimal fare for å gå bet spiller du hjerter 5, hjerter 2 kommer fra nord, og med stø hånd legges hjerter 6. Joda, denne gangen var det akkurat slik som det så ut til å være:

Å få fatt i overstikket var godt jobbet, for det blir altså 2-2-4-2= 10 med ett velfjortjent, ekstra jobbestikk i hjerter.

Pluss 430 for 10 stikk ga 96% da kun to par fikk fatt i overstikket. En etter kløver dame ut fra syd, den andre fikk det etter at nord spilte ut hjerter knekt mot vests 3NT.

Ved samtlige bord var kontrakten 3NT. Ni stikk ga hårfint over middels til Ø/V, for tre par gikk bet i 3NT.

Ps. Nord burde nok dekket ruter 10 i tredje stikk. Da oppstår et valg i ruter fordi øst har åtteren. For nord kan jo muligens ha startet med K-9-x-x. Men å dekkke med det kan bli fryktelig feil, kanskje går det ruter 10, konge, ess og damen kommer deisende fra syd (øst har i så fall ruter A-J-8-x-x). I så fall blir det null ruterstikk til forsvaret med konge-9 fjerde mot damen singel!

Å dekke med kongen tynt tredje har mer for seg. Men det er vel ikke helt utelukket at øst har A-J sjette heller, og da blir første ruterrunde trist for han som dekker: ruter 10, konge, ess og damen kommer på fra syd!

  

UTSPILLET (og litt til...)

Alle bridgespillere vet hvor tilfeldig utspillet kan være, og hvor frustrerende det kan være når man gjetter feil utspillsfarge. I det spillet du får her var det først nødvendig at utspilleren ikke traff riktig farge, men i tillegg måtte det litt mer til for å vinne kontrakten.

Spillet viser også det viktige poenget "Power of the Closed hand", altså det faktum at en kan få lurt til seg stikk fordi motspillerne ikke ser spilleførers kort.

Først en meldevurdering:

Giver ØST, N/S i sonen

Øst passer og det er syd sin tur. Hva melder du?

For svært mange er dette en rutinemessig 1 kløveråpning. En ser imidlertid ofte at toppspillere melder grand med denne typen hender. Sekskorts minor og ellers jevn hånd (5-3-2-2) kan absolutt være en grei grandåpning, men ideelt sett helst om de to dobbeltonene er bra. Her er akkurat det ikke optimalt, men likevel åpnet Boye Brogeland med 1NT.

Jeg liker det. Det sperrer faktisk noen ganger. Dessuten er disse kortene gode, like gode eller bedre enn mange flate 15-16 poengere. Dessuten blir det litt "soft" å åpne med 1 kløver og si 2 kløver neste gang, men for mye Møllers tran å hoppe til 3 kløver andre gangen. Altså, det er mange argumenter for grandåpning, og nedsiden er vel kun at en eventuell grandkontrakt kan havne på feil side om nord har en tynn stopper i spar, for eksempel kongen dobbel eller tredje.

Nevermind, 1NT sa Boye.

Etter pass fra vest meldte Christian Bakke (nord) 2 kløver - Stayman. Øst kom innpå med 2 hjerter. Boye passet, og da det kom tilbake til nord meldte han 3NT.

Fra vest kom hjerter knekt i utspill, og hele spillet så slik ut:

 

Det blir raskt to bet med spar ut. Men vest kunne ikke annet enn spille ut hjerter knekt etter dette. Dermed unngikk spillefører det "dødelige" sparutspillet, men han hadde kun åtte toppstikk. De kunne han ta, men da blir det garantert en bet fordi motspillerene vil finne ut hva dette dreier seg om. Å spille noe annet (ruter) enn å bare ta stikkene sine gir en liten risiko for to bet, men hva så når det er en bra sjanse til å kunne lure til seg det niende?

Boye: Hvordan kan jeg få lurt til meg denne kontrakten?

Og det er sannelig ikke lett for øst, husk han ser ikke syds hånd!

Brogeland stakk med hjerter ess og spilte liten ruter. Øst la liten, og med ett kjapt stikk i ruter kunne Brogeland ta sine ni med to hjerterstikk, ett lurestikk i ruter og seks kløverstikk - SCORWAY +600.

Christian er fornøyd med makkeren som snellet hjem 3NT

Hva som skjedde ved det andre bordet?

Der åpnet Brekka (øst) med 1 hjerter med sin gine 10 poenger. Hva tror du engelskemannen Bakshi gjorde som syd?

En "kjedelig" innmelding 2 kløver?

Nei, toppspilleren Bakshi er også glad i melde grand, så han meldte inn 1NT. Nord løftet til 3NT.

Øyvind Saur for SCORWAY skulle spille ut. Å spille ut makkers farge, spesielt når man har knekten dobbel er litt sånn "safe", man vil ikke bli kritisert om det blir feil. Men Saur er en spiller som tør gjøre det han tror på.

Saur: Utspill i makkers farge? Nei, nei...

Så Øyvind sendte i vei spar 2!

Blink.

Dermed tok Ø/V de seks første stikkene, SCORWAY +200 og 13 IMP på vei mot seier i turneringen.

"Norsk" finale i WBT MASTERS

SCORWAY og DE BOTTON møttes i finalen i Kjøbenhavn fredag. Begge de lagene har norske spillere. SCORWAY hele fem, Boye Brogeland, Christian Bakke, Nils Kåre Kvangraven, Øyvind Saur og Geir Brekka. De hadde med seg Steve Levinson og Barnet Shenking.

På DE BOTTON spiller Thomas Charlsen, og vi regner vel med Thor Erik Hoftaniska og (litt) Arthur Malinowski også når vi skal være litt sjåvinistiske. I tillegg til dem spilte engelske Janet De Botton, Tom Townsend og David Bakshi på laget.

DE BOTTON slo danske PHARMASERVICE i semifinalen i en ganske jevn kamp som ble litt jevnere pga. at danskene som vinnere av kvalik'en hadde carry-over.

I semifinalen mellom BLACK og SCORWAY ble det veldig jevnt. Førstnevnte ledet ved halvtid, men SCORWAY kjempet seg forbi og vant til slutt med 4 IMP. 

Finalen ble også ganske jevn, men SCORWAY hadde hele tiden kommandoen og vant til slutt med 31 IMP.

Her er et spill som gikk i vinnerlagets favør. Spørsmålet er her: Hvilken kontrakt ville du likt å spille? 

Det er vel ingen tvil om at 6 kløver er meget bra. En ruter kan kastes fra syds hånd på nord andre sparhonnør. Så 6 kløver vinnes om ikke det kommer hjerter ut til esset og hjerter til stjeling (4-1 i hjerter).

Hva med 6 hjerter? 

Det er også en god slem som normalt vinnes om ikke det kommer singelton kløver ut og den som har trumfesset kan gi makkeren kløver til stjeling.

Slik det satt var det mulig å bete 6 hjerter, men ikke 6 kløver.

I meldingene er det dog ikke alltid så enkelt å diagnostisere alt, noen ganger forstyrret av motmeldinger også. I dette tilfellet stoppet SCORWAYs N/S i 4 hjerter og vant tolv stikk, +680. Det er et sånt resultat som kan slå begge veier. Spillet tapes stort om de er i 6 kløver ved det andre bordet, eller om Ø/V ikke finner kløverstjelingen. På den annen side vinnes spillet stort om de er i slem og går bet ved det andre bordet.

Ved to av bordene i plasseringskampene ble nord spillefører i 6 hjerter, og da kom ruter ut fra øst - tolv stikk. Men i finalen kom DE BOTTONs N/S i 6 hjerter spilt av syd. Da kom kløver 7 i utspill. Øst stakk seg raskt inn på hjerter ess og ga kløver til stjeling. Dermed ble det 13 IMP til SCORWAY. Å vinne slike marginale, litt tilfeldige spill hjelper på i jevne kamper. 

HARDE TAK (spill fra WBT)

Her er et spill fra WBT MASTERS i Kjøbenhavn. Det er en mildt sagt knallhard utgang, og det er et fint lite motspillspoeng også. Slik kortene satt fordelt ville imidlertid utgangen føket hjem uansett.

Først en meldesituasjon hvor det handler om stil. 

Giver nord. N/S i sonen

                  NORD

Etter pass fra nord åpner øst med 1 spar før syd melder inn en sterk NT. Vest høyner til 2 spar, og det er din tur.

De fleste vil vel passe med kun 4 poeng, men det er klart at N/S godt kan ha en spillbar kontrakt her om syd har en farge. Kun om syd har fordelingen 4 spar - 3-3-3 blir det feil å aksjonere med dobler som de fleste spiller som "take out" i denne situasjonen. 

Bakke - Brogeland satt N/S, og det er som kjent et par det ikke er enkelt å spille mot.

Chrstian Bakke doblet. Mange vil doble her bare om de har litt mer enn dette, slik at utgang er mulig. Jeg er ikke helt sikker på Bakke-Brogeland sin definisjon, men mener at Brogeland en gang sa til meg at i hans makkerskap spiller de det slik at grandmelderen veldig sjelden går i utgang etter en slik dobling fra svareren, og at det er svareren som med en rundt en 8-poenger som må ta den avgjørelsen. Dette for å få meg seg de fine delkontraktene det noen ganger kan være selv om svarhånden ikke er så sterk, men har fin fordeling, og ikke for ofte la motparten spille en billig 2 spar. Med en slik stil blir det litt mer komfortabelt å doble med tynne blader, for grandmelderen vil for eksempel normalt ikke hoppe til 3NT. 

I dette tilfellet hadde imidlertid Brogeland helt perfekte kort for hjerterkontrakt og hoppet til 4 hjerter. Jeg tviler på at Bakke var veldig bekymret, for de sparsomme verdiene han hadde var bra i hjerterkontrakt, selv om om han nok kunne tenkt seg å ha noe småtteri tillegg til hva han la ned som blindemann. 

Med kun ett poeng i spar hvor nord må ha singelton, og perfekte honnører for hjerterkontrakt spratt Brogeland altså til 4 hjerter.

Vest spilte ut trumf til østs ess fulgt av trumf dame. Spillefører stakk og spilte ruter til esset og spar mot hånden. Øst tok for esset og spilte kløver. Nå kunne Brogeland komfortabelt trumfe en spar, spille ruter til kongen og trumfe en spar til. Så spilte han seg over til syds hånd og kunne ta ut vests siste trumf. To trumfstikk hos nord var sikret, det var tre trumfstikk på hånden, så dette ble en massiv sonetugang til notering. Ved det andre bordet var ikke unaturlig kontrakten 1NT spilt av syd. 

Merk et fint og instruktivt poeng i motspillet her. Idet øst spiller trumf dame til syds konge i andre stikk kan vest legge tieren som Lavinthal (høyt kort: jeg har noe i høyeste rangerte farge). Idet det spilles spar fra bordet kan i så fall øst legge liten, og vest får komme inn så han kan spille en tredje runde trumf. Da blir det kun en sparstjeling hos nord. Men det ordner seg likevel fordi kløveren sitter 3-3. Med kun ett trumfstikk hos nord og tre på hånden samt to ruterstikk blir det likevel ti stikk totalt siden kløveren gir fire stikk. 

Så med beste motspill, trumf hver gang er denne utgangen avhengig av A-Q i trumf foran (og trumfen 3-2) samt kløveren 3-3. Det er dog ikke alltid det kommer beste motspill. Men ja, jeg sa jo dette handlet om en knallhard utgang...