NM for dame- og veteranlag

I helgen ble det spilt NM for damelag og NM for veteranlag. Det var også et NM damelag rekruttpulje.

I dameklassen (32 lag) bestod vinnerlaget av de fire landslagsspillerne Gunn Tove Vist, Torild Heskje, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding. Resultatlisten for damkelassen samt butler og alle spill finner du her. 

Veteranklassen ble vunnet av Tor Bakke, Peter Marstrander, Arne Thomassen og Helge Hantveit. Resutatene for de tolv veteranlagene finner du her.

NM Damelag rekruttpulje bestod av 15 lag. Vinnerlaget bestod av Hilde Kristine Jansen, Wenche Bøe Hansen, Janicke Ringlund og Kari Degrum. Resultater for rekruttpuljen finnes her. 

I dette spillet var det svært få som fant kløvertilpasningen. Det er kanskje ikke så lett når nord åpner med 1 ruter som naturlig melding. De fleste spilte 5 eller 6 ruter, og de som var i lilleslem i ruter gikk stort sett bet etter singelton kløver ut til esset og kløver tilbake til stjeling.

Lilleslem i kløver står, men hvordan finne frem dit?

Tor Bakke åpnet med 1 grand. Det er ikke noen dårlig strategi med mange hender hvor man har 5-4 i minorfargene og ellers type grandhånd og helst bra dobbeltoner. Da unngås meldeproblemet man som regel får i andre melderunde etter å ha åpnet med 1 i minor og er litt for sterk til bare å melde så lavt som mulig, og litt for svak for revers eller en hoppmelding. Det eneste jeg synes er en liten innvending mot 1NT i dette tilfellet er at hånden er helt supermaks, og med to bra farger er disse kortene klart sterkere enn de fleste vanlige hender som åpnes med en 15-17NT. Men det er vel heller ikke så galt å ha litt ekstra av og til.

Over grandåpningen meldte syd (Peter Marstrander) 2 spar som var minorsøk. 2 grand fra nord viste best ruterfarge. Syd meldte da 3 hjerter som fortalte om kortfarge i hjerter og normalt trekorts spar og begge minorfargene. Meldingen er i første omgang utgangskrav og tar sikte på å finne beste utgang, men den som melder slik kan også være sleminteressert.

Syds 3 hjerter ble doblet av vest. Nord redoblet for å vise førstekontroll. Øst hoppet da til 5 hjerter som syd doblet. Nord tenkte at sannsynligheten var stor for at syd hadde to ess siden han ikke kunne ha så mange HP i minorfargene. Så Bakke tok sjansen på å melde 6 kløver med nords kort. Siden han allerede hadde vist bedre ruter enn kløver kunne syd med lik lengde i minorfargene korrigert til 6 ruter. Men her var nords forslag perfekt for syd som passet, og dermed var de i toppkontrakten, N/S +1370.

En litt heldig topp i begge puljene samlet gikk til Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød som spilte 6 ruter doblet. Da øst uvisst av hvilken grunn ikke spilte ut sin single kløver føk den doblede slemmen hjem, N/S +1540.

Ett par til spilte 6 ruter med hjemgang, og det var noen få andre par i 6 kløver som enkelt ble vunnet. Men så kom en rekke med utgangskontrakter før det var nok en rekke nederst på listen med bet i 6 ruter.

NM for klubblag: Heimdal BK med to lag til 6.runde

I NM for klubblag tikker det stadig inn resultater fra 5.rundekampene. I helgen spilte Heimdal BK 4 (Ovesen) mot de erfarne veteranene på Mo BK 1 (Selfors).

Det ble en knokkelkamp. Heimdal tok raskt ledelsen og var oppe i 56-9 IMP etter 13 av 40 spill. Så kom 48 ubesvarte IMP i favør av Mo som plutselig ledet kampen med 1 IMP før kampen var halvspilt. Heimdal tok imidlertid over igjen og vant til slutt med 44 IMP. 

På Heimdal sitt lag spilte Villiam Ovesen - John Vegard Aa og Lars Frøland - Steinar Aa.

Dermed har Heimdal BK to lag i 6. runde, og det er nå de to eneste lagene som er igjen fra Trøndelag. Også Bergen Akademiske BK kan få med to lag til 6.runde da ett av klubbens lag allerede har gått videre, og ett lag til skal spille 5. runde. 

Her er et spill fra Heimdal 4 mot Mo 1. Det handler kanskje mest om meldestil?

       VEST

Syd er giver og alle i sonen. Syd åpner med 1 ruter. Melder du inn 1 spar med dette?

Det er tynne saker, men med 5-4 fordeling og bra farge er jeg tilhenger av å melde ganske ofte på ett-trinnet uten å påstå at det alltid blir rett. Det er ingen fasit på dette, og som sagt har det mest med stil å gjøre. 

Vest for Mo BK passet, og nord sa 2 ruter - omvendt minor - minst invitt til utgang og ruterstøtte. Øst passet også, og syd meldte 3 ruter, utbalansert minimumshånd. Der endte det, og slik så kortene ut:

Nord hadde strukket seg litt for sin 2 ruter-melding. Syd var kanskje litt passiv som sa kun 3 ruter med så god sekskorts farge og ett ess ved siden av? Vel, Heimdal hadde i alle fall misset en perfekt utgang siden kortene passet så glimrende mot hverandre. Heimdal +150 for elleve stikk i 3 ruter. 

Men se på Ø/V sine kort. Det står fort i 4 spar den veien med en taper i hver av fargene spar, hjerter og ruter. Og om vest hadde meldt inn ville neppe øst vært til å stoppe under 4 spar, men kanskje kunne det presset N/S ut i 5 ruter? Det går dessuten an å bete 4 spar. Da må det spilles ut kløver. Så, inne på trumfesset må syd underspille AQJ10-sjette i ruter til nords konge fulgt av kløver til stjeling. Det blir fortsatt en hjertertaper etterpå, betestikket i 4 spar. 

Burde øst vært med og doblet etter 1 ruter - 2 ruter? 

Det er vanskelig for øst å tenke på at det skal kunne stå utgang deres vei siden makkeren altså passet på ett-trinnet. Men en dobling kan vel kanskje også føre til at Ø/V finner en bra delkontrakt? 

Alt dette er lett å si med fasit i hånd. Vi blir farget av at vi vet alle kortene. Men Ø/V som er solide og gode spillere er antagelig enige i at det ble litt passivt? Ved bordet var de imidlertid sikkert ikke så misforhøyde med noe som i alle fall i teorien er et godt resultat, N/S hadde tross alt misset en utgang som står og selv har de (i teorien) kun ni stikk i sparkontrakt. 

Ved det andre bordet satt Lars Frøland med vests sine kort. Han er vel ikke kjent for å være en super aggresiv melder, men her meldte han inn 1 spar over syds 1 ruter. Nord meldte 2 kløver. Jeg er ikke sikker på N/S sitt system, men tror kanskje de spiller Presisjon så 1 ruter ikke lovte lengde i fargen. I så fall var kanskje 2 kløver naturlig og ikke krav siden meldingen ble alertert. Mange som spiller Presisjon spiller slik. Nå kunne ikke N/S finne 5 ruter, og da Steinar Aa på østs plass hoppet direkte til 4 spar ble det kontrakten. Nord spilte ut ruter, og da var det for sent for forsvaret selv om syd skiftet til kløver i andre stikk, ingen overgang til nord for å gi syd kløverstjeling. Utgangen ble vunnet med ti stikk, Heimdal +620 og 13 IMP. 

Et lite paradoks kan man si, Heimdal BK vant egentlig feil utgang i dette spillet da det var N/S som hadde 11 stikk i ruterkontrakt, men Ø/V som meldte og vant utgang.

 

 

 

Merkelig konklusjon

I det spillet du får presentert i dag skal du som i forrige innlegg gjette på hva som er konklusjonen forutsatt starten på spillet.

Giver nord. Ingen i sonen

Nord åpner med 4 ruter og øst sier 4 spar før det går pass rundt. Syd har ikke noe enkelt utspill og velger hjerter ess fulgt av en hjerter til som går til damen og kongen. Hvilke tre tapere tror du spillefører får hvis den vinnende spilleplanen finnes?

Utspillet var uheldig for forsvaret, men det ser unektelig ut til å måtte bli to rutertapere og en kløvertaper og dermed en bet likevel. Om syd spiller kløver ut er det også favør da det ikke blir noen kløvertaper (den tredje kløveren kan stjeles). Men da blir det normalt to hjertertapere og to rutertapere etterpå, også en bet.

Spillefører ser ikke alle kortene sånn som oss, men kan tenke omtrent slik: Det er klart syd er renons i ruter siden det ikke kom ruter i utspill. Hvis trumffargen ikke gir en taper er det håp. Nå handler det litt om hvem som har kløver konge, men det kortet er sannsynligvis plassert hos syd. For med AQJ-åttende i ruter og kløver konge er vel nord for sterk for åpningen 4 ruter?

La oss si det startes med A-K i trumf etter å ha kommet inn på hjerter konge i andre stikk. Hvis det etter tro runder trumf spilles kløver tar syd det stikket og fortsetter fargen. Da går det ikke an å unngå to tapere til - en bet.

Løsningen er så uvanlig at det på en måte strider mot alt vi har lært om bridge. For å vinne ti stikk må spillefører påføre seg to hjertertapere til - tre hjertertapere totalt - etter at fargen altså ble løst med kun en taper pga. utspillet!

Det må spilles en tredje runde trumf til knekten. Så hjerter fra bordet som generøst foræres til syds nier mens en ruter forsvinner fra øst - taper på taper som bare er bytting av stikk. Hjerter 9 er forsvarets andre stikk.

Hvis syd nå spiller kløver stikkes med knekten fulgt av en fjerde runde hjerter som igjen foræres til syd mens østs siste ruter forsvinner. N/S har tre stikk, men syd er innspilt og må spille kløver til østs A-Q.

Om syd inne på hjerter 9 i stedet spiller hjerter knekt som ser greit ut da det ikke er inntak til vest kaster bare øst sin siste ruter. Da må det komme kløver fra syd som vinnes med knekten, og kløver dame forsvinner på den femte hjerteren som nå er godspilt.

Konklusjon: det blir altså på denne måten ingen trumftaper, TRE hjertertapere (!), ingen rutertaper og ingen kløvertaper - utgang til bokføring!

Spillet er konstruert, men bare litt. Det forekom i helgen med nesten samme sits. Da det ble spilt satt syd med Q-10-x i trumf  så det handlet om å unngå å gå to bet.

For å få ni stikk med den sitsen må også spillefører gi bort hjerterstikk og kaste ruter. Det spilles A-K i trumf fulgt av en tredje runde trumf til syds dame. Syd blir innspilt og må spille kløver eller hjerter. Spiller han kløver vinnes med knekten fulgt av hjerter til avkast av en ruter og syds nier vinner stikk. Syd blir innspilt på samme måte som om trumfen sitter 2-2, men med en trumftaper gir den elegante spilleføringen ni stikk i stedet for kun åtte om det spilles annerledes. Å gå en bet slik det satt i virkeligheten (en trumftaper) ga 60% score da -50 slo en rekke spilleførere som gikk to bet, men det var også noen nordspillere som meldte 5 ruter og gikk bet.

Hva er det viktigste kortet?

I dag skal vi se på et spill fra PRO AM turneringen som ble arrangert til inntekt for rekruttering og juniorbridge.

Denne historien får en litt snedig konklusjon, men artikkelen er kanskje litt lang og knotete. Så de som ikke liker slikt kan vel bare "bla" videre til soiale medier eller hva de måtte like å følge med på når de er på nettet. 

 

Kontrakten ble 3NT. Selv spilte jeg bort, eller om man er snill misset en sjanse for ett ekstra stikk. Det ble av forskjellige grunner god score likevel.

Hvis du raskt ser hva som er nøkkelkortet (slik spillet gikk) har du meget god fantasi!

Syd åpnet med 1 kløver, og nord hoppet til 2 spar – svakt med sekskorts farge. Det satte press på Ø/V, men kontrakten ble likevel 3NT med øst som spillefører. Husk denne turneringen ble spilt som parturnering hvor ekstra stikk som oftest er gullkantet.

Syd spiller ut kløver konge, liten fra bordet og tieren fra nord. Hva tenker du og hvordan spiller du om du forsøker å se bare på Ø/V sine kort?

Om meldingene gikk slik ved de andre bordene jeg skal fortelle om er jeg ikke sikker på, men mange lasjerte kløverutspillet, og flere toppspillere la kløver 5 – en litt automatisk falsecarding, kanskje. Det gjorde jeg også (kløver 5), og syd fortsatte med kløver 9 som jeg også lasjerte, uten å egentlig vite hvorfor. Det er av og til slik at man lasjerer litt for automatisk.

Nord la kløver 7 i andre stikk. Så kom en tredje runde kløver til esset. Hva bør gjøres nå, igjen uten å vite N/S sine kort?

En kan tenke slik: Hvis kløver sitter 4-4 kan ruteren godspilles, syd er storfavoritt til å ha kongen. I så fall blir det kun tre kløverstikk og ett ruterstikk til N/S. Men kløveren så unektelig ut som den satt 5-3, og da blir det automatisk bet om de får komme inn.

Jeg satset derfor på å få tak i stikkene som trengtes i majorfargene og tok hjerterfinesse med nieren som holdt. Så sparfinesse, nords eventuelle 3-4 HP var trolig i den fargen. Og da sparfinessen holdt var det ni stikk med tre i spar, fire i hjerter og to minor ess.

Mot slutten så jeg at syd var under press, og etter spillet sa jeg «Sorry partner, I think I could have made ten tricks».

Og det kunne jeg tatt om ikke jeg hadde skuslet bort det viktigste kortet i første stikk - kløver 5!

Å vinne 3NT akkurat ga en veldig god score selv om det som du snart skal få se kunne/burde (?) blitt ti stikk. Ingen fikk ti stikk i 3NT i Superfinalen. Scoren for +600 ble bra fordi flere par var kun i delkontrakt. I B-finalen fikk imidlertid noen tak i det tiende stikket i 3NT, kanskje mest pga. av at nord ikke hjalp makkeren og syd gjettet feil på hvordan kløveren så ut. Stor kløver kom i utspill, men nord la syveren, og et par norske toppspillere la som meg kløver 5 fra øst i første stikk. Syd fortsatte med stor kløver, nord la kløver 4, og øst lasjerte igjen. Nå trodde syd at nord hadde 7-4 dobbel i kløver og følgelig øst A-10 fjerde. I så fall blir en tredje runde kløver rett inn i A-10 og gir spillefører ekstra stikk. Så syd visste ikke at han faktisk kunne fortsette med kløver og skiftet farge. Dermed fikk N/S kun to kløverstikk og for ruter konge.

Slik kløveren ble spilt ved mitt bord burde jeg stukket andre gangen og beholdt kløver 5 i stedet for treeren! Å lasjere to ganger tjener ikke til noe så lenge fortsettelsen ikke er å slippe inn den med kun tre kløvere. Så kløver 3 legges i første stikk, og esset i det andre. Deretter majorstikkene via finessene på samme måte som skjedde ved bordet, og etter en stund ser det slik ut:

Idet spar ess spilles er syd ferdig. Hvis han kaster ruter 8 spilles esset og resten står, tolv (!) stikk og «room-top». Så syd må kaste en kløver. Med fire kort igjen spilles kløver til syd som får to kløverstikk og dermed har forsvaret fått tre stikk. Men så må syd spille unna ruter konge, og det blir to ruterstikk til spillefører, først for damen og så esset i siste stikk – ti stikk.

Hva har dette med kløver 5 å gjøre?

Selv om nord kvittet seg med kløver 10 og 7 for å klargjøre kløveren kan nord fortsatt ha igjen kløver 4 mot slutten. Så siden øst kun har kløver 3 mot slutten (skuslet bort femmeren), kan syd på spar ess i diagramsituasjonen kaste en stor kløver og beholde kløver 2! Spilles så kløver 3 følger syd med toeren og nord får komme inn på kløver 4 og tar resten – en bet!

Syd må dog finne dette motspillet mot slutten hvis øst altså har igjen kløver 3, ikke femmeren, og nord må ha tviholdt på kløver 4. Det er likevel på en måte rett å si at det viktigste kortet – kløver 5 – ble rotet bort i første stikk!

Fra NM FOR KLUBBLAG

I NM for klubblag foregår det for tiden 5.rundekamper, og etter alle de kampene er ferdige er det som vanlig siste nåløyet - 6.runden - før finalelagene er klare.

I tillegg til de resultatene vi allerede har rapport om her i bloggen gikk forleden Kristiandsand BK og Sunndalsøra BK videre til 6.runde. Laget fra Kristiansand slo ut naboene fra Flekkefjord BK. Vi tar med et spill fra kampen hvor Sunndalsøra BK møtte Bergen Akaemiske BK 5, et rent damelag med tidligere landslagsspillere.

Sunndalsøra startet best, økte litt etter hvert og holdt ledelsen kampen ut. De avanserte til 6. runde med 39 IMPs margin.

Giver syd. Ø/V i sonen

I dette spillet meldte Sunndalsøra sitt Ø/V par Bjørn Olav Ekren - Ole Berset litt i hardeste laget da de endte i 7 hjerter. Det er imidlertid en ganske bra sjanse, ruterfinessen må gå og det må ikke være en svært uheldig trumftaper (J-9 fjerde hos nord).

Ekren (vest) var spillefører og fikk spar dame i utspill fra nord. Det ser unektelig ut som om ruterfinessen må gå. Men med det utspillet han fikk kunne det kanskje være fire sparstikk (Q-J-9 tredje hos nord)? I så fall forsvinner to rutere på spar og en på det tredje kløverstikket.

Ekren stakk med spar ess og tok ut trumfen i tre runder, syd hadde tre trumf fra start. Så innkasserte han de tre toppstikkene i kløver og kastet en ruter. Siden det var tre sparstikk via en markert finesse behøvdes ikke østs fjerde trumf, resten blir på en måte grandspill. En ruter til kan jo kastes i tredje runde spar etter å ha tatt finessen med tieren. Det blir igjen kun A-Q i ruter hos vest, og om ruterfinessen går så går den helt til slutt også.

Ekren så dette og spilte de to siste trumfene sine. Nord kastet aldri spar. Om hun hadde minst fire spar fra start møtte hun holde tre for ikke å gi spillefører full uttelling i fargen, fire sparstikk og tretten sikre. Følgelig ble det kun en ruter på henne. Så kom spar til tieren og spar konge med avkast av en ruter – det var kun to kort igjen. I det to sparstikkene fulgte nord med sekseren og nieren og satt derfor igjen med spar knekt. Altså hadde hun kun en ruter!

Dette er et ekkelt problem for en god spiller som får med seg slikt, og det er jo som kjent Bjørn Olav Ekren. Hvis syd har ruter konge må finessen tas, men hvis nord har det kortet har hun på dette tidspunktet singel ruter konge fordi hun nettopp ble skviset i spar og ruter!

Ekren spilte i tokortsposisjonen ruter til damen. Og slik så hele spillet ut fra start:

Joda, det er mama-papa å ta tretten stikk med åpne kort, ruterfinessen går jo. Men for en tenkende spiller som får det sparutspillet og leser fordelingen mot slutten er det gjettverk. Nord ble jo skviset ned til singel ruter, så det handlet om hvor ruter konge var plassert.

Idet nord gikk ned på singel ruter kastet hun ruter 6 fra 9-6 dobbel gjenværende. Kanskje kunne hun kastet nieren og holdt igjen sekseren for dermed å se ut som en person som nettopp blanket kongen fra de to gjenværende kortene K-9? Det blir dog egentlig det samme, nord kunne jo like gjerne hatt igjen K-6 dobbel på det tidspunktet hun gikk ned på singel ruter.

Ved det andre bordet ble det spilt 6 hjerter med tretten stikk, +1460. Sunndalsøra noterte +2210 og vant 13 IMP. Spillet kom da det gjenstod seks spill. Om ruter konge hadde vært plassert hos nord ville det blitt 13 IMP andre veien, 26 IMP i sving. Sunndalsøra ville likevel vunnet kampen, men da ville det vært farlig jevnt mot slutten!

NYBEGYNNERSIMULTAN 2024

Søndag ble det spilt Nybegynnersimultan over hele landet. Det ble kjempebra, hele 101 par deltok på landsbasis. Gunn Tove Vist har lagt ut omtale av turneringen på nbf.no. Artikkelen finner du her.

Turneringen ble vunnet av Bjørnar Berntsen – Linda Olava Sudland (Båro BK) med storfine 71,5 %. Alle resultatene finner du her.

Selv var jeg involvert i å se på spillene forut for turneringen for å «tippe» hva som kunne skje rundt omkring samt legge noen føringer for hvordan spillerne helst bør tenke. Det var sannelig ikke lett, og slikt er ikke alltid lett selv om det er et felt med mer erfarne spillere. Spesielt er det vanskelig å forutse hva som skjer når det er ekstreme fordelinger.

De fleste ferske spillere blir raskt kjent med det at man skal vurdere kortene sine i forhold til antall honnørpoeng (HP). Målet er å finne ut hvor sterke kort makkerparet har til sammen og dermed hvor høyt de kan tillate seg å melde med bra håp om å vinne sluttkontrakten. Det med HP stemmer ganske bra om kortene er balanserte (jevnt fordelte kort på hendene, som for eksempel fordelingene 4-3-3-3, 4-4-3-2 og lignende), men det stemmer ikke så godt når de er fordelingshender. Kartet stemmer liksom ikke helt med terrenget.

Spesielt for ferske spillere kan nok dette være litt frustrerende. De har lært at makkerparet bør ha omtrent 25-26 HP til sammen for å vinne utgang, noe sånt som 33 HP til sammen for å vinne slem. Om det er fordelingshender og lange farger kan det godt stå mange flere stikk enn de honnørpoengene man har til sammen skulle tilsi. Lange farger gir stikk, og stikk er til syvende og sist det som teller! For eksempel gir et lite kort i en lang farge stikk etter at motpartens kort i fargen er tatt ut. Følgelig kan en toer som jo teller 0 HP bli til ett stikk, akkurat som et ess som teller 4HP!

Dette aspektet gjør bare bridgen enda mer spennende. Det er klart at matematikk, prosentsjanser og slikt har betydning i bridge, men logikk, sunn fornuft og gode vurderinger er ofte minst like viktig.

Her er et spill fra søndagens turnering hvor det var akkurat slik, antall HP stemte ikke i det hele tatt med antall stikk makkerparet hadde.

Nord har 21 HP og syd har 7, tilsammen har makkerparet 28 HP. Det er bare litt mer enn man normalt behøver for å vinne utgang, men N/S har storeslem i kortene! Det er tretten enkle stikk med syv i spar, to røde ess og fire kløverstikk (= 13). Det spiller i dette tilfellet ingen rolle om det er grand- eller sparkontrakt. Dog er det nok slik at med syds kort er som oftest trumfkontrakt best.

Faktisk er dette spillet enklere i spilleføringen enn de fleste småkontrakter og utganger. En behøver ikke gjøre noe «lurt» for å få fatt i alle tretten stikkene. Men det er mye vanskeligere å melde slike kort optimalt.

Nøkkelen til i alle fall å komme seg i lilleslem er at syd må vurdere kortene sine som mye sterkere enn de 7 honnørpoengene som først telles opp. De ekstra sparene i syvskortsfargen gir stikk! Å finne ut at man skal melde storslem er dog ikke så enkelt.

Som forventet ble det bra score for de N/S-parene som kom seg i lilleslem. Det ga faktisk +38 av 46 oppnåelige poeng for 6 spar med tretten stikk.

To par meldte og vant storeslem. Bjørn-Erik Moen og Grete Klaveness (Lørenskog BK) fikk nest topp N/S for 7 spar, +2210. Toppen på dette spillet gikk til Gunnar Gusland – Hildur Dreyer (Larvik BK) for en sprekt meldt 7NT, +2220! Stakkars de som satt Ø/V mot de to parene og ikke fikk poeng på det spillet uten at de kunne gjøre noe med det!

Men dette var bare ett spill. I den nevnte artikkelen meldes det om en turnering med mye latter og glede, spenstige kort og vanskelige avgjørelser. Alt som hører en bridgeturnering til! Og vi håper og tror at alle deltakerne, også de som ikke gjorde det så bra totalt sett fikk seg noen gladopplevelser og gode spill underveis.

NM for klubblag: Tromsø lett videre

Det blir flere rundekamper (5.runde) som kan bakspilles på RealBridge fremover. Søndag var det et godt lag fra Namsos BK som møtte Tromsø BK. Sistnevnte klubb er et storlag i NM-historien med mange medaljer og gull over flere tiår. På laget spiller Peter Mastrander som spilte på storlaget som dominerte i mange lagfinaler så lenge siden at en av lagkameratene på årets lag, Nicolai Heiberg-Evenstad ikke var påtenkt en gang. Heller ikke Marstranders makker Kristian Barstad Ellingsen var så stor at han kunne snakke rent den gangen Marstrander og Tromsø herjet i flere NM-finaler. Nicolai spiller med pappa Stian Evenstad. Hvis dette Tromsø-laget kommer seg gjennom 6.runde også vil de bli å regne som en av medaljekandidatene i finalen 

Søndagens 5. rundekamp ble en parademarsj for Tromsø, seier med 88 IMP. Her er et spill hvor Stian Evenstad fikk god hjelp fra "guttongen" i meldingsforløpet.  

Giver øst, Ø/V i sonen

Ved begge bord passet øst i åpning, og etter det forholdt Ø/V seg tause.

Der Namsos satt N/S gikk det 1R-2K, 2H før nord meldte 3NT. Det ser logisk ut, minimum for 2-over-1 utgangskrav og "alt" i de sorte fargene, mens makkeren har gode kort i rødfargene. Men nord har gode kort med toppkontroller, så det var kanskje likevel litt forhastet å hoppe til 3NT (hvis jeg forutsetter at 2K var utgangskrav)? Og kanskje kunne syd meldt en gang til (4K)? Vel, de spilte 3NT, og 6 kløver er en bra kontrakt. At en av to kløverhonnører sitter foran skjer i 75% av tilfellene, men det må litt mer til hvis kløveren sitter 4-1. Likevel er det en bra lilleslem med kløver som trumf. 

Med Stian på nords plass og Nicolai som syd gikk meldingene slik:

Å si 2NT (krav) andre gangen er bra og fleksibel melding hvsi man spiller 2-over-1. Et hopp til 3NT over 2H bør vise absolutt minimum, ofte kun firekorts kløver og helst mange lavhonnører, de fleste av dem i spar og kløver. 

Syds 4 ruter er beskrivende. Syd kunne hatt omtrent samme antall HP men en dårligere hånd en disse kompakte verdiene. Ofte vil kanskje syd ha en kløverhonnør tredje når han går på en gang til, men dette er ikke langt unna perfekte kort for syds meldinger. Nord stolte på makkeren og avsluttet med 6 kløver - en praktisk og god melding etter min mening. 

Så var det å vinne slemmen. Det kan se ut som å trumfe nords tredje spar er greit, så satse på at kløveren ordner seg. Tas den sparstjelingen tidlig kan det fort bli bet, for slik så hele spillet ut:

Stian innså at å ta en sparstjeling tidlig kunne føre til trøbbel hvis kløversitsen ikke var helt snill, og han timet spilleføringen bra (...dog kanskje ikke helt perfekt?). Spar knekt kom i utspill til esset. Hjerter ble spilt til syd, så liten kløver fra syd. Vest la liten (det hjelper ikke å legge i stor kløver hvis spillefører fortsetter korrekt), og nords kløver knekt vant stikket. Det fulgte ruter til esset og kløver 9 fra syd (kanskje å spille kløver 5 er bedre i det stikket...?). Vest dekket nieren med honnør, esset tok stikket og kløversitsen åpenbarte seg. Hvis øst hadde fulgt med kløver andre gangen kunne spillefører simpelthen ha trumfet spar 4 og lagt opp kortene, ett trumfstikk til motparten. Men siden kløversitsen nå var oppdaget måtte det spilles mer kløver fra syd. Bordet ble spilt inn og kløver mot hånden en gang til gjorde at vest fikk kun ett trumfstikk. Nå måtte spillefører finne ut hva han skulle gjøre med spar 4, men det var flere sjanser for avkast i rødfargene. Som du ser ordnet det seg lett, og lilleslemmen stod, 10 IMP til Tromsø. 

Fin auksjonsturnering! (Pro-am)

PRO-AM’en som Helgeland Juniorbridgeklubb arrangerte søndag kveld på Realbridge ble en suksess. Inntektene fra auksjonen hvor kjente spillere ble kjøpt går til junior- og rekrutteringsarbeid. En mindre del av pengene som kom inn gikk dog til premier, men mange av de som fikk premie donerer nok sin premie til turneringens gode formål slik at totalpotten HJBK får inn blir så stor som mulig.

I turneringen var det en Superfinale hvor de 32 objektene som gikk for mest penger i auksjonen spilte med hver sin "kjøper". Turneringen ble vunnet av italienske Aldo Gerli som spilte med John Overdeck.

Det var svært mange kjente, internasjonale navn på startlistene både i Superfinalen (32 par) og i finale B som bestod av 38 par.

Alle resultatene finner du på Realbridge.

Selv hadde jeg gleden av å spille med Kay Robert Brastad som spilte solid og godt. Det blir dog for alle noen småproblemer spesielt i meldingene når man har en helt ny makker og ikke har fått avtalt så mye, men Kay Robert gjorde det i alle fall stort sett enkelt for meg.

Her er turneringens siste spill hvor det handlet nettopp om meldingene, spilleføringen er helt uinteressant. Jeg tipper du og din favorittmakker greit finner frem til toppkontrakten?

Du har som nord fått utlevert en monsterhånd, og for sikkerhets skyld åpner makkeren din med 1 ruter. Hvordan planlegger du meldingene?

Du tenker storeslem med det samme, men det kan jo være det mangler ett ess hvis makker har for eksempel K-Q i begge rødfargene og kanskje spar dame eller konge. Du har dog tenkt å ta kommandoen i dette meldingsforløpet ganske snart, makker har jo ingen formening om hva slags monsterkort du har. Det er vel likevel greit å starte stille og rolig med 2 kløver. Makker sier 2NT, 12-14 balanserte. Hva nå?

Du har neppe tenkt å spille sparkontrakt i parturnering. Det kan dog være riktig. Og du kan jo si 3 spar for å høre mer? Da sier (kanskje) syd 4 hjerter. Hva tror du det betyr?

Nord          Syd

                  1R

2K              2NT

3S              4H (?)

Den som har meldt 2NT (12-14) som sin andre melding kan ikke over 3 spar i denne situasjonen melde en naturlig melding 4K/R/H, dvs. høyere enn 3NT. Han kan ikke melde noe annet enn 3NT uten sparstøtte, eller støtte sparen om han har fire kort i den fargen. Men det er to måter å støtte sparen på, si 4 spar som bør bety helt minimum, eller melde et cuebid på firetrinnet.

I dette tilfellet kan/bør du altså høre 4 hjerter fra makker, en god løft til 4 spar. Han vet jo at du vet at han har kun 12-14!

Men selv om makker bare høyner til 4 spar over 3 spar går du selvsagt på med 4NT – Key Card Blackwood. Da får to 5 spar fra syd, to nøkkelkort og trumf dame. Følgelig har han spar konge-dame og hjerter ess. Mer behøves ikke, det er ikke lenger noe problem, for du kan telle tretten sikre stikk (4 sparstikk, hjerter ess, ruter ess og 7 kløverstikk). Konklusjon 7NT, det kan ikke være noe å spille om i den kontrakten.

Fjorten toppstikk! Men overstikk får man som kjent ikke noe for i 7NT...

Det var imidlertid ikke så mange i Superfinalen som meldte akkurat sånn som her er foreslått, bl.a. gikk det ikke på den måten ved vårt bord. Men nesten alle fant frem til 7NT. De ble likevel 60% for +1520. Ingen spilte 7 spar eller 7 kløver. Det var noen få N/S-par som var i lilleslem, og ett par noterte 6 spar med tretten stikk. Det er litt sjelden i en parturnering at +1010 er en så nitrist score at det gir ren bunn!

I B-finalen var det noen flere par i lilleslem, så 7NT ga litt høyrere prosentscore. Topp i hele «lokalet» gikk imidlertid til Magnus Sætre og Anders Brogeland som noterte +1790 for 7NT doblet. Der åpnet syd med 1NT. Kanskje bruker de svak NT, kanskje bruker de 14-16, eller kanskje syd syntes hånden var god nok til en oppvurdering til 15-17NT? Nord meldte Stayman og kunne over 2 spar fra syd si 3 hjerter som sleminvitt med spar som trumf. Etter hvert spurte nord med 4NT, og da han fikk to nøkkelkort og trumf dame konkluderte han med at her er det tretten stikk fra taket uten å ha bruk for noen trumf: 7NT. Uvisst av hvilken grunn doblet øst. (Hvor var blålappen, gutter ..? Ikke det at 7NT redoblet med hjemgang ville gitt noen flere matchpoints enn de fikk... )

Monsterkort

I en kvalfiseringsturnering for mixmesterskapet under World Games i Argentina i oktober kom en hånd som så ut til å være gitt med bokserhansker. 

Når slike hender har forekommet er det etterpå alltid diskusjon om hva man burde åpnet med. Det blir med vanlig system enten 1 spar eller 2 kløver utgangskrav. Her har jo ikke øst bare utgang på egen hånd, men nesten slem på egen hånd hvis det finnes litt tilpasning til en av fargene hos vest! Men mange argumenter at det blir vanskelig å melde kortene etter 2 kløver, og at det er bedre å åpne med 1 spar. Risikoen for at det går pass rundt på 1 spar er ganske minimal, men selvsagt kan det skje. Spørsmålet er hva oppnår man med å åpne med 1 spar? Tja, du kan selvsagt ta sjansen på å melde 6 ruter i neste melderunde om ikke makker støtter sparen. Det skal imidlertid lite til for at det står i storeslem.

Med major pluss minor og slike fordelingsuhyrer blir det ikke så vanskelig å melde kortene etter åpningen 2 kløver som mange vil ha det til. Drømmescenario er for eksempel 2K-2R, 2S-3S. Hvis altså 2 kløveråpneren får støtte i spar kan han hoppe til 5 hjerter - Exclusion Blackwood! Det spør om ess utenom hjerter, og om makker da viser ett ess som må være kløver ess kan øst melde en ganske så trygg storeslem. Det kan kanskje også gå slik: 2K-2R, 2S-2NT, 3R-4R. Det vil si øst får ruterstøtte, og da kan han også bruke Exclusion Blackwood og ha full styring på om det skal meldes lille- eller storeslem.

I en av kampene åpnet øst med 1 kløver da paret bruker Presisjonskløver. Da er det mye større sjanse for at motparten forstyrrer siden kravmelding er så lavt. Og joda, syd var med og viste en to-fargehånd, enten ditt eller datt (begge major eller minor og kanskje enda en mulighet...), en poplær måte å forstyrre mot sterk 1 kløver - type Yeslek eller Crunch som noen kaller det. Da ble det litt trøbbel, for nord var med og meldte spar (!), pass eller korriger. Nå visste ikke kløveråpneren hva hun skulle gjøre og tok sjansen på 6 ruter direkte. Det er jo ikke akkurat presisjonsmeldt må man ha lov til å si. Det kan jo godt hende at vest er renons i ruter for den sakens skyld, og kanskje har god spartilpasning. Men 6 ruter var toppkontrakten:

Det er bra i 6 spar også, men litt farligere. I sparkontrakt kan det jo sitte 2-0 i ruter, og da kan N/S hvis de finner motspillet få seg en stjeling i tillegg til kløverstikket de har.

I kvartfinalen i denne uttakningsturneringen var nesten alle i 6 ruter. Kun ett par Ø/V-par stoppet i utgang som må sies å være pessimistisk selv om det kan være riktig om vest ikke har fnugg av tilpasning til østs to farger. 

 

PRO AM, auksjonsturnering til støtte for rekruttering

Helgeland Juniorbridgeklubb arrangerer 3.mars en PRO AM - turnering online hvor man hadde mulighet for å "kjøpe" en kjent spiller. Den auksjonen er egentlig ferdig, men i skrivende stund er fortsatt Christian Bakke ledig for kjøp pga. av en feil. Han er en av de beste man kan få som makker, og inntektene av denne auksjonen av toppspillere går altså til rekrutteringsarbeid.

Selve auksjonen har allerede gitt bra med penger, og turneringen spilles altså 3.mars kl. 19. De som ikke allerede har "kjøpt" en spiller kan også delta, men ikke i A-puljen. Det blir garantert en flott turnering (på Realbridge) også i B-puljen med mange meget kjente toppspillere også i den andre puljen.

Mer om alt dette, resultat i auksjonen, startlisten for A-puljen osv. finner du her.

 

 

 

Brutalt (fra The Lederer Trophy)

Her er et spill fra The Lederer Trophy hvor De Botton med flere norske spillere nesten gikk helt til topps (rapport om det her i bloogen 26.februrar - "Sterk norsk innsats i the Lederer Trophy"). Her er et spill fra turneringen hvor Thor Erik Hoftaniska - Nicolai Heiberg-Evenstad ikke var nådige mot sine motstandere. 

Åpner du ofte tynt med balanserte kort? Dette spillet viser at det ikke alltid er så lurt. Det er klart det kan være fordeler med en offensiv meldestil, men det kan og være farlig om mostanderne er på hugget. 

Her passet både vest og nord. Nord som sa pass i andre hånd var Thor Erik, og enkelte ville nok åpnet med 1 spar med de kortene. Det gikk altså pass-pass, og i tredje hånd virker det vel ikke så farlig å åpne? Øst sa 1 ruter. Syd (Nicolai) passet, og vest meldte 1 spar. Da gikk det to passer, øst så ingen grunn til å melde noe mot en passet makker. Så dette så da riktig så rolig og trivelig ut. Men så smalt det. Nicolai doblet opplysende med syds kort. Vest var ingen ringere enn den uforlignelige svensken Peter Fredin. Han forstod hvor dette fort kunne ende, i 1 spar doblet som vil være grusomt. Så han tok ut på direkten med 2 ruter som kanskje ville være vanskeligere fpr N/S å få straffedoblet. Men da doblet Thor Erik med nords kort. Den doblingen må logisk si at han har en del verdier, men det er også logisk at det er spar han har siden vest flytter fra 1 spar. Nicolai stod med på doblingen. Så det ble å spille motspill mot 2 ruter doblet for det norske paret.

Det som startet så fredelig ble ikke særlig hyggelig for Ø/V. Øst spilte den doblede delkontrakten ganske bra, men så grusomt som det satt ble det likevel 800 i bet!

Det er farlig å stå opp om morran heter det, og det ser også ut til at det er farlig å melde i det hele tatt om man spiller mot Hoftaniska og Heiberg-Evenstad.

 

 

 

SPILLEPRØVE

Her er et spill hvor det handler om å kjenne igjen en variant som forekommer i forskjellige forkledninger. I dette tilfellet bør det vel ikke være alt for vanskelig å se løsningen, men flere bra spillere overså den. 

Som syd har du blitt spillende 4 hjerter ettter at øst har vært innpå med en sperremelding i ruter. Vest spiller ut ruter konge som øst stikker over med esset og tar for ruter dame, vest følger farge. Så kommer ruter knekt fra øst. Hva gjør du nå?

Hvis du trumfer lavt trumfer vest over og spiller spar. Da blir du avhengig av at de resterende trumfene sitter 2-2, for du kommer ikke over til syd for å ta en tredje trumfrunde. Hvis vest har ttrumfet fra akkurat tre trumf går det bra, trumfen tas ut og kløverstikkene innkasseres. 

Bedre er det vel å trumfe med nieren. Om øst har hjerter 10 vinner hjerter 9 stikket og du kan ta to runder trumf. Så igang med kløverfargen, for overgang til syd så du kan få tatt ut trumfen finnes ikke. Men hvis trumfen sitter 3-2 fra start går dette bra. De vil få ett trumfstikk ved å stjele en av kløverrundene, men deretter står resten.

Begge disse løsningene går galt om trumfen sitter 4-1 da de kan stjele og spille spar så det blir enten en spartaper eller en trumftaper til. 

Hva med å trumfe høyt (dame eller knekt)? Det stikket vinnes, så A-K i trumf. Men også etter den starten er det fare på ferde om trumfen sitter 4-1. Hvis den med fire trumf kan trumfe i andre eller tredje kløverrunde spiller han spar, og det må bli bet siden motspilleren har igjen en trumf som du ikke får tatt ut. 

Her er hele spillet før du får løsningen (om du ikke allerede har sett den).

Ved det bordet jeg satt trumfet syd høyt - feil spilt. Nå ville det blitt bet om vest hadde kastet en kløver. Og hva kan være mer naturlig enn å kaste en verdiløs kløver fra tre små? Men vest kastet en spar så spillefører etter to runder trumf rakk å spille tre runder kløver før vest kunne trumfe. Så en fjerde kløver med sparavkast. Vest kunne stjele, men nå sto resten. Utgangen ble altså vunnet, men det var etter feil av spillefører fulgt opp med feil av motspiller. 

Løsningen er enkel og logisk. vel, om man ser den er det veldig enkelt...

I tredje ruterrunde skal spillefører simpelthen kaste en spar fra h¨ånden. Samme hva motparten gjør nå får spillefører tatt for A-K i trumf, så spilt spar ess fulgt av spar trumfet hos syd og uttrumfing, resten står. Forsvaret får kun tre ruterstikk.

Den spilleføreren som trumfet høyt i tredje ruterrunde mumlet noe om fare for trumfhøyning hvis han lot øst beholde den tredje ruteren. Men det blir det ikke selv om vest viser seg å ha tieren fjerde i trumf. Hvis det kommer en fjerde runde ruter trumfes last hos syd, vest kan trumfe over, men da trumfes over hos nord fulgt av den andre store hjerteren, spar ess og spar til stjeling og uttrumfing. 

 

NM FOR KLUBBLAG, 5.runde

I NM for klubblag har 5.rundekampene kommet i gang. TopBridge 4 (Ovesen) består i NM av flere av spillerne på vinnerlaget i årets 1.divisjon. Så de hadde nok et favorittstempel i sin hjemmekamp på Jessheim mot Gubrandsdal BK. Men en må huske å lese lagoppstillingene før en annonserer favoritter...

Og Gubrandsdal (Fyrun) er sterkt lag bestående av Erik Berg, Even Morken, Kjell Gaute Fyrun og Ove Andersbakken. De vant rundekampen med sifrene 100-70 og er klare for 6.runde. I forrige runde slo de et annet sterkt lag fra Oslo (Aaseng). Så Gubrandsdal BK rensker godt ut i årets NM for klubblag og vil bli en av medaljekandidatene i lagfinalen om de greier det siste hinderet, 6. runden.

Soneutgang

Her er et spill fra kampen hvor Kjell Gaute Fyrun fikk snellet hjem en hardmeldt utgang.

Vest åpnet med 1 kløver. Andersbakken (nord) doblet. Øst passet, Fyrun (syd) meldte 1NT og Andersbakken meldte knallhardt 3NT! De meldingene er det vel delte meninger om, men «never argue with success» som det altså ble pga. at Fyrun altså vant utgangen. For meg er det en nokså soleklar innmelding 1NT med nords kort, men det var ikke jeg som slo ut TopBridge på Jessheim...

Vest spilte ut hjerter 4 til liten tieren og esset. Det kan se ut som vests utspill kan ha rullet opp hjerteren for spillefører. Fyrun fortsatt med hjerter 9. Det er godt spilt, spesielt om øst startet med 10-8 dobbel så nieren fisker opp vests knekt fjerde idet åtteren faller. Vest dekket med knekten og kongen vant stikket, men hjerter 2 og ikke åtteren kom fra øst. Nå hadde Fyrun skikkelig kommunikasjonsproblemer mellom de to hendene, noe som ofte er tilfellet når man har for dårlige kort i forhold til det trinnet man har meldt...

Fyrun fant et godt trekk da han spilte liten kløver fra nord! Litt overraskende kom kongen på fra øst. Derfra kom en liten spar til vests knekt og kongen. Så kløver ess, og tieren kom på fra øst. Oj, her går det bedre og bedre, tenkte nok Fyrun. For nå hadde han en markert finesse med kløver 9. Øst kan jo ikke ha K-J-10, da ville han neppe lagt kongen på liten fra nord. Problemet er et det kun er åtte stikk selv med tre stikk i kløver hvis det blir kun tre stikk i hjerter. Spillefører skulle gjerne tatt en hjerterkutt til også da det jo ser ut som om vest startet med J-8-x-x i den fargen. Men det er kun ett inntak til syd, så kun en av finessene kan tas. Derfor tok Fyrun etter ruter til esset den finessen som var sikker, kløver til nieren. Og nieren vant selvsagt det stikket, men han var inne hos nord og måtte bare cashe de vinnerne han hadde. Og da viste det seg at hjerteren sattt 3-3. Slik så hele spillet ut (med forbehold om noen av kortene, men det viktigste slik spillet gikk er kløver og hjertersitsen):

Den hjerterfinessen han tilsynelatende hadde mulighet for å ta ville ikke fungert. Fargen ga i stedet fire stikk av seg selv! Så da røyken hadde lagt seg lå det ni stikk på bordet, 1+4+1+3 = 9.

Ved det andre bordet kom også N/S i 3NT - det meldes hardt - men der ble nord spillefører. Øst spilte ut ruter og spillefører var sjanseløs. Det endte det med to bet og 13 IMP til Gudbrandsdal BK. 

I etterpåklokskapens klare lys

Øst var ikke fornøyd med seg selv og mente han burde lagt kløver 10 da det ble spilt liten fra nord. Er det så lett? Å legge liten i stedet for å ta stikket med kongen ville sett temmelig dumt ut om syd satt med kløver knekt. Da ville spillefører vunnet for knekten over østs kløver 10 og toppet ut kongen etterpå, fire kløverstikk!

Sett deg selv i østs situasjon ved å holde over syd og vest sine kort, for husk øst ser kun sine egne kort og nord sine. Så spilles altså liten kløver fra nord. Ikke så enkelt å legge tieren som det er med åpne kort?

Vel, den typen motspillsproblemer er vanlige, situasjoner hvor det handler om å se for seg de skjulte kortene og kombinere det med meldingene og hvordan spilleføringen legges opp. Da kan det vel hende øst kunne tenkt på at syd neppe har kløver knekt? For er det naturlig å spille kløver mot knekten med en sånn farge (nord: AQ9x, syd: Jx eller Jxx) etter at vest har åpnet med 1 kløver?

Det er dog ingen garantier selv om man er god til å visualisere de skjulte kortene. Så om dette var en feil av øst må man kunne si det var en mennesklig en.

Sterk norsk innsats i The Lederer Trophy

Tre norske og et par halvnorske (bor i England) spillere var på lag De Botton som ble nr. 2 i den prestisjetunge lagturneringen The Lederer Trophy. Foruten Janet D Botton var Nicolai Heiberg Evenstad, Thomas Charlsen, Christian Bakke, Thor Erik Hoftaniska og Arthur Malinowski på lageet. Irland vant turneringen.

Velkledde herremenn: Nicolai og Thor Erik toppet butleren

Her er et spill med en ganske uvanlig utvilking i meldingsforløpet. Spillet er fra kampen hvor De Botton slo vinnerlaget Irland. 

Thor Erik (nord) åpnet med 1 kløver og øst meldte inn 2 ruter. Ø/V bruker det som Michaels, dvs. begge major. Å bruke 2 ruter til det i stedet for naturlig gjør at man mister svakt innhopp 2 ruter. Det er til å leve med siden man med denne avtalet kan melde inn 2 kløver som naturlig mot åpning 1 kløver som de fleste bruker som minst to, eller minst tre kløver.

Nicolai meldte 2 spar. Jeg vet ikke sikkert hva deres avtale er for den kravmeldingen (øst har vist minst fem spar), men som du ser kan det tyde på at det viser ruterfarge for dem. Meldingen 2 hjerter kan også brukes som en kravmelding her og i å fall vise kløver. Dermed har man to måter å melde en av minorfargene, en melding for sterkere kort, en for å konkurrere i meldingsforløpet.

Vest var med til 3 hjerter, og Thor Erik foreslo 3NT. Vest var ikke heldig da han var med en gang til med meldingen 4 hjerter. For nå visste Thor Erik at syd måtte ha maks singelton hjerter, så etter paret først stoppet i 3NT smalt nord til med 6 kløver! 

Ved det andre bordet spilte N/S 3NT. Thor Erik hadde ingen problemer i lilleslemmen, og da kløver konge satt i saks tok han tretten stikk, +1390 og 13 IMP inn. 

Tid for litt sutring...

Da går Gold Coast Bridge Congress mot slutten. Det er en kjempefin bridgefestival over 8 dager. Norske spillere som kanskje kan tenke seg en ferie til andre siden av kloden anbefales å legge en sånn ferie til februar og ta med seg bridge, sommer og sol i Broadbeach (Gold Coast), Australia. Neste år går Godl Coast Congress av stabelen den første uken i februar.

Sol, sommer og bridge på Gullkysten

Det ble bare nesten for mitt lag som jeg velger å kalle et rekrutteringslag da fire av seks spillere er veldig unge, yngstemann 20 år. Vi var dog med i kampen om avansement til kvartfinalen helt til siste runde i kvalifiseringen. Da måtte vi ha minst uavgjort, kanskje en liten seier. Det ble tap med 9 IMP så vi manglet 10-11 IMP på å gå videre. Det var mange spill å hente de IMP'ene på, men jeg er fristet til å sutre litt over spesielt et spill hvor motparten tabbet seg ut, men var heldige og fikk den hjelpen de trengte. 

Min makker Leon Meier satt syd og meldte inn 1 spar over østs 1 ruter med disse kortene:

 

Slik gikk meldingene tilbake til han:

Hva ville du meldt nå? 

Det er vel nokså klart at syd bør melde, for med såpass bra kort og fin fordeling kan man ikke la motparten spille så lavt, vel? Kortene passer godt til en opplysende dobling. Da kan vi finne en bra delkontrakt, og om ikke annet presse motparten opp ett trinn hvis de melder mer. Dobler ble hva makker meldte, men da sa det PANG. Han som hadde sagt 2 ruter meldte 3NT! Hvorfor sa han 2 ruter først så de faktisk stoppet der hvis han har kort gode nok til 3NT?

Forklaringen var at vest ikke hadde sett syd sin innmelding 1 spar i første melderunde og trodde han avga enomvendt minorhøyning som er kravmelding. Det gjorde han ikke med 2 ruter etter innmeldingen med sine 13 HP, i stedet meldte han uten å vite  2 ruter, simpel høyning som viser 6-9 poeng. Så de hadde misset en helt opplagt utgang og ville fått +130 i delkontrakten i stedet for +600, i så fall 10 tapte IMP. Med litt hjelp av syd kom de seg i utgangen som selvsagt var meldt over alt.

Laget som slo oss såvidt i den kampen fortsatte å vinne og spiller i skrivende stund finalen.

Syd var selvsagt skuffet over det som skjedde i det spillet, men ingen kan vel klandre han for å melde en gang til selv om det tilfeldigvis var slik at motparten hadde gjort en kjempefeil

Her er et annet spill hvor unge Leon var heldigere og viste at det ikke mangler mot der i gården.

Hva villle du åpnet med som syd med denne spesielle hånden?

Meier startet stille og rolig med 1 ruter. Det går neppe pass rundt når man har slike kort selv.

Vest meldte inn 1 hjerter, og jeg (nord) sa pass. Øst meldte nå 2 ruter, såkalt cue raise, god løft i hjerter.

Hva nå? 

Meier hoppet høyt og luftig til 5NT som er såkalt pick-a-slam. Har du sett noe slikt før, at en som åpner på ett-trinnet og får pass fra makkeren presser makkerparet i slem i neste melderunde?

Fra nord kom 6 kløver som ble kontrakten. Slik så hele spillet ut:  

Lilleslem i kløver er perfekt. Merk at nord ikke behøver et eneste honnørpoeng for at slem står om han har tilpasning til en minorfarge, for eksempel noe sånt som xxx - xxxx - x - xxxxx, 0 honnørpoeng!

Dessverre satt ruteren 2-2, så det står tolv stikk i ruterkontrakt også. I kløverkontrakt kan godt ruteren sitte 3-1, fargen spilles enkelt god med en stjeling.

 

Storkamp i NM for klubblag

I NM for klubblag er det nå klart for nest siste kamp, 5.runde. Så det gjenstår kun to kamper å vinne for å komme seg til LAGFINALEN.

Det har vært trekning, og kampoppsettet for 5.runde finner du her. 

I fjerde runde var det storkamp i Trondheim mellom Studentene (Bogø) som vant mesterskapet de to foregående sesongene og Heimdal (Austberg), også et lag med uttalige triumfer i denne turneringen. Det blir ikke tre på rad for Studentene, for Heimdal var klart sterkest i denne kampen og vant 95-42.

På Heimdals lag som nå seiler opp som en av de store favorittene i mesterskapet spilte Allan Livgård, Terje Aa, Per Erik Austberg og Arild Rasmussen.

Vi tar med et par vanskelige avgjørelser som gikk veien for Heimdal.

Her var øst giver og ingen i sonen, og Terje Aa hadde fått utlevert nords kort. Meldingene gikk slik:

Hva ville du gjort nå?

Terje Aa meldte 6 ruter. Øst doblet og det gikk pass rundt. Slik så hele spillet ut:

Noen ville kanskje vurdert 2NT med syds kort over østs åpning 1 hjerter. Allan Livgård likte ikke det så godt med en slags mellomhånd, ikke sterk, ikke svak fordelingshånd som er de to håndtypene som passer best for en sånn 2NT - begge minor. Så han sa altså 2 ruter, og før røyken hadde lagt seg var han i 6 ruter doblet. 

Det kom hjerter ut som Allan stjal på bordet. Han tenkte at øst som doblet kanskje kunne ha K-J-x-(x) i trumf og seilte ruter 10 i andre stikk. Men vest vant det stikket for ruter knekt. Det kom spar fra vest til esset, så nok en rutefinesse. Denne gangen holdt den, øst hadde startet med kongen tredje. Og øst må vel ha kløver konge også? Eller doblet øst fordi han er renons i kløver og ville ha kløverutspill til stjeling?

Etter lang tenkepause spilte Livgård kløver til esset, og der kom den single kløverkongen deisende! Pluss 1090, mens Studentene spilte 5 ruter ved det andre bordet. 

To av de beste lagene i Norge i aksjon, fra venstre Terje Aa (med ryggen til), Kåre Bogø, Allan Livgård og Christer Kristoffersen

 Her er et spennende spill til fra storkampen:

Syd var fortsatt Allan Livgård, og meldingene startet slik:

Hva tror du nord har for hoppet til 5 ruter? Merk at han ikke meldte over 3 spar, så sterk er han ikke. Lang ruter og et et viktig kort må han vel ha, og det kortet er nok i hjerter. Allan Livgård løftet til 6 ruter. Slik så hele spillet ut:

Ved det andre bordet ble 5 ruter kontrakten. Det var ikke store problemer for Terje Aa i lilleslemmen. En spar kan stjeles hos syd, og den femte kløvern kan godspilles selv om fargen er fordelt 5-1. Nok en slemsving inn for Heimdal på veien mot klar seier over de regjerende norgesmestrene. 

 

 

 

 

 

Frem med læreboka i første spill

I Gold Coast Congreess (Australia) startet tirsdag lagturneringen med imponerende 388 lag på startstreken, dog i forskjellige klasser. I den sterkeste puljen (OPEN) spiller 148 lag. Det er spillere fra bortimot 20 nasjoner på denne bridgekongressen.

Allerede i første spill i vår kamp kom et spill hvor det var en læreboksvariant. Men å prøve seg på den varianten er ikke uten fare.

Giver nord. N/S i sonen

 

Som nord har du kommet i 4 spar uten at motparten har meldt. Øst spiller ut kløver konge. Planlegg spillet.

Det er fare for å få to kløvertapere, en hjertertaper og også en rutertaper hvis ruter konge sitter hos øst. Hvis ruter konge sitter i saksen er dette et spill som fort går i glemmeboka, alle vinner 4 spar. Kan det gjøres noe lurt hvis rutersaksen altså ikke går bra?

Ja, det er mulig å kutte forbindelsen til det andre kløverstikket. Da må vest med kløverhonnørene ha firekorts farge og følgelig makkeren ha kun to, og han med kun to kløvere må ha hjerter ess. En kan dukke første kløver, stikke den neste og spille hjerter. Da blir det utgang til bokføring om vest har hjerter ess og ingen flere kløvere da hjerteren hos nord gir avkast for kløver hos syd. Og slik satt det:

Øst får første stikk for kløver konge og fortsetter fargen. Vest vinner så for hjerter ess og spiller ruter, men du går opp med esset og tar ut trumfen, så QJ i hjerter med avkast av to kløvere fra syd. Deretter får Ø/V kun for ruter konge - ti stikk.

Hvis kløveren sitter 3-3 er det ingenting du kan gjøre med det. Men å dukke er godt spilt, dog ikke helt uten fare. Ser du faremomentet?

Hvis øst har fem kløvere og vest singelton kan den fine spilleplanen føre til at du blir sittende med kledelig rødfarge i fjeset etter spillet. Det går helt galt om øst har hjerter ess, og ruter konge faktisk sitter i saks. Da er å dukke første kløver rett og slett å spille ut en utgang hvor det egentlig er ingen problemer hvis man spiller rett frem etter nesen.  La oss si øst har xx - Axx-xxx-KQJxx. Hvis det spilles på læreboksvarianten får altså øst for den første kløverhonnøren og presser ut esset i stikk to mens vest sjeler! Så over til øst på hjerter ess og øst tar ett kløverstikk til. Da starter de altså med to stikk i kløver, en stjeling og hjerter ess - en bet. I så fall ville det vært nitrist å oppdage at ruter konge satt hos vest og det var bare å stikke i første stikk og ta ut trumfen og senere ta ruterfinessen. 

Det er nok riktig å ligge unna med kløver ess i første stikk selv om det kan gå galt. For 4-2 sits i kløverfargen er mer sannsynlig enn 5-1. Men sitter det 5-1 kan det være slik at ekspertene går bet mens de som ikke ser den beste spilleplanen vinner utgangen.

 

Auksjonsturnering - LØP OG KJØP!

Den 3.mars spilles en pro-am auksjonsturnering i regi av Helgeland Juniorbridgeklubb. I den forbindelse kan du støtte det flotte rekrutteringsarbeidet som drives ved å by på spillere fra mange nasjoner. 50 kjente, internasjonale spillere er objekter, og den som byr mest på en spiller i auksjonen får retten til å spille med vedkommene "proff" i den nevnte turneringen. Noe av inntektene går til permier i turneringen, men mesteparten går altså til rekrutteringsarbeid. Auksjonen avsluttes 24.februar.

Auksjonen har startet. Siden hvor du kan se alle objektene og hvor mye som etterhvert er budet som du må slå om du vil spille med en bestemt spiller finner du her. 

Norsk 4.plass i internasjonal dameturnering

I WBF WOMENS TEAMS ONLINE kom det norske laget VIKING GIRLS på 4.plass av 64 lag fra hele verden, en meget sterk prestasjon. På det norske laget spilte Ingunn Uran, Gunn Helness, Vicky Chediak, Ranja Sivertsvik, Åse Langeland og Lise Blågestad.

Foran VIKING GIRLS var det to lag fra USA på topp og et lag fra Ungarn på 3.plass.

Fra en av kampene tar vi med det spill hvor Ingunn Uran fikk dreisen på det. 

Det er ofte slik at når motparten har åpnet, men vi melder utgang er det litt lettere å plassere kortene. Men så gjelder det å dra nytte av det. Her hadde vest åpnet med 1 kløver før N/S meldte seg opp i en ganske knallhard 3NT med Ingunn (syd) som spillefører. 

Vest spilte ut liten kløver som ble vunnet hos nord. Første tanke er kanskje å ta rutefinesse over åpneren, men Ingunn tenkte nok at det haster ikke. Det er ikke farlig å slippe inn vest. Så hun startet med liten hjerter til tieren og vests knekt. Vest var temmelig innspilt og måtte gi spillefører en favør på en eller annen måte. Hun fortsatte med liten hjerter som fikk seile til syds dame. Nå var det plutselig mer case for ruterlengde hos øst siden vest har kløverfarge, og trolig hjerterfarge også. Så Ingunn traff ruteren med liten til kongen og ruter til markert finesse (siden vest var renons) med tieren. Så over på hjerter ess og nok en ruterfinesse. Vest fikk pustebesvær da hun måtte kaste på alle disse ruterne. Før den siste ruteren så det slik ut:

Det var nå åtte sikre stikk (0+2+4+2=8). Ingunn hardde full oversikt og sikret det niende. Vest kastet hjerterstikket sitt det ruter ess ble innkassert. Så kom kløver ess og nok en kløver til vests konge. Hun måtte så gi syd for spar konge, det niende stikket. Pluss 600 ga 12 IMP til VIKING GIRLS siden Vicky og Ranja fikk tak i en bet i 2NT (!) ved det andre bordet. Det skjedde også etter kløverutspill, men der startet spillefører med å bomme ruteren da hun i andre stikk spilte ruter til esset. Spillefører kunne nok vunnet 2NT likevel, men å gjøre det hadde ikke vært godt nok mot vunnet utgang til det norske N/S-paret.

 

 

NM for klubblag

I denne turneringen blir mange av rundekampene spilt online på RealBridge. En av kampene vi fulgte litt med på var mellom en av mesterskapets store favoritter, Bergen Akademiske 1(Bakke) mot Skjolden (Fidjestøl). For BAK spilte Thor Erik Hoftaniska-Thomas Charlsen og Tor Eivind Grude-Christian Bakke. Den lagoppstillingen ser jo ut som et norsk landslag. For Skjolden stilte Arnt Olav Fidjestøl, Sjur Arne Bøe, Jonnay Gjerde og Mariutz Amerek. Et bra lag det og, men BAK var naturlig nok storfavoritt. Skjolden ga imidlertid stjernelaget kamp. Her er et spill som gikk Skjolden sin vei. 

Giver vest. N/S i sonen

Ved det bordet BAK satt Ø/V havnet vest i 4 hjerter etter overføringssvar på vests åpning 1 kløver. Syd hadde underveis meldt 2 spar, ikke akkurat noe høyt hopp med god åttekorts farge? Nord spilte ut spar knekt til esset. Syd skiftet til sin single kløver selv om han altså har singelton trumf også. Og han traff makkeren hjemme. Nord tok to stikk i kløver og spilte selvsagt en tredje runde kløver til en deilig stjeling for syds single trumfnier - en bet allerede. Spillefører hadde ingen god grunn til å spille på at syd satt med to singeltoner og fikk en trumftaper til, dvs. det ble to bet og +100 til Skjoldens N/S.

Ved det andre bordet meldte BAK sin syd 1 spar etter 1 kløver - 1 hjerter fra vest og øst. Jeg forstår ikke helt 1 spar selv om også jeg ser soneforholdene. Vest støttet hjerteren, og øst meldte 4 hjerter. Etter to passer doblet nord. Den doblingen er vel ganske tvilsom selv om han på en måte har fått litt feil informasjon, syds innmelding 1 spar?

Å doble med lang trumf imot er et tveegget sverd. Noen ganger hjelper det spillefører så han får minst ett stikk mer enn om han ikke vet om skjev trumfsits. Andre ganger gir det selvsagt en hyggelig score med flere doblede beter. Her hadde forsåvidt nord rett, 4 hjerter kan ikke vinnes i teorien siden forsvaret har to kløverstikk, spar ess og minst ett trumfstikk for stjeling på syds hånd. 

Spillefører i 4 hjerter doblet var Mariusz Amerek, og ved det bordet var altså øst spillefører.

Her er det som du og jeg ser enkelt å ta de fire første stikkene idet syd spiller ut kløver. 7 Men kan nord i det hele tatt tenke sånn? Nord vet jo syd har singel hjerter. Har virkelig syd to singeltoner? Men hva kan den utspilte kløver 7 være fra?

Nord vant første kløver og skiftet til spar. Da ble det ingen stjeling med syds single trumf, men spillefører var ikke hjemme helt uten videre for det, forsvaret har jo et tredje stikk for nords andre kløverhonnør, og trumfen sitter surt. Amerek fant imidlertid løsningen som nords dobling hadde satt ham på sporet til å finne.

Idet syd var inne på spar ess spilte han mer spar og vest kom inn på kongen. Amerek spilte hjerter knekt. Det rullet opp hele hjerteren. Nord kan dekke, men da vinner esset og nieren faller fra syd. Så over på vests hånd og finnesse i hjerter over nords 10-6-2 gjenværende med syveren fra vest. Hvis nord dekker syveren med tieren stikker øst med damen. Så over til vest igjen, og hjerter til finesse over nords gjenværende 6-2 med østs 8-3! Bærre lekkert!

Skjolden Ø/V noterte altså +590, og spillet ga dem 12 IMP. Men det var BAK som til slutt vant kampen med 22 IMP, 94-72.