Nordmenn til topps i WINTER GAMES!

Norske Espen Erichsen (bosatt i England) og Erik Berg sitt lag ORCA gikk helt til topps i European Winter Games som ble spilt på vintersportsstedet Tignes i Frankrike. 

Å vinne denne eliteturneringen er selvsagt en gedigen triumf, og ORCA vant på en overbevisende måte. 

Erichsen (bakerst til høyre) og en lettkledd Berg (foran til høyre) sammen med lagkameratene

Foruten Erichsen og Berg spilte svenskene Mikael og Ola Rimstedt og Erichsens makker Richard Plackett (Wales) og Peter Crouch (England).

Finalen ble spilt mot lag MULTON som tok det første av de fire settene med 2 IMP. ORCA vant imidlert alle de tre neste settene og kampen ble til slutt vunnet med bra margin, 45 IMP. 

Finalens aller siste spill ble en slags logisk oppsummering av kampen:

Ved begge bord åpnet nord med 1NT. Syd meldte Stayman 2 kløver, og over nords 2 spar avsluttet syd meldingene med 3NT. 

Erik Berg spilte ut en liten kløver. Spillefører vant første stikk og fortsatte med kløver for å godspille tre stikk i fargen. Inne på kløver konge skiftet Berg til ruter ess fulgt av ruter 10. Nå la Crouch liten og overlot det stikket til spillefører. Dermed hadde ikke spillefører noen sjanse, det var bare 3+1+1+3= 8 stikk. Idet han forsøkte å få seg hjerterstikk kom Berg inn og hadde sin siste ruter i behold slik av det var overgang til vests konge, og vests fjerde ruter ga betestikket. ORCA + 100.

Hva som er beste utspill er ofte nokså tilfeldig. Øst ved det andre bordet prøvde hjerterhonnør i utspill. Slike utspill mot grand er forsøk på å treffe makkerens farge, og det gjorde han forsåvidt med hensyn til hjerterlengden. Men med så mange HP som øst har her er det lite sannsynlig makkeren kan ha både god nok farge og inntak til den, så jeg vet ikke om jeg liker det utspillsvalget så godt. Det er dog mye lettere å være "klok" med fasit i hånd...

Den utspilte hjerterhonnøren gikk til esset. Ola Rimstedt (nord) tok kløverfinesse som holdt (øst lasjerte), så kløver til esset og mer kløver. Inne på kongen spilte øst den andre hjerterhonnøren før han fridde seg med kløver. Rimstedt tok også det siste kløverstikket før han gikk på ruteren i jakten på det niende stikket. Ruter 2 ble spilt til damen og esset. Øst skiftet til spar til syds konge. Nå lot spillefører hjerter 10 ligge på bordet og spilte spar til esset fulgt av damen. Så med tre kort igjen spilte han ruter til nieren. Vest måtte bruke kongen og hadde kun røde kort igjen slik at spillefører fikk ett stikk i hver rødfarge til slutt, totalt ni stikk. Spillet ga 12 IMP til ORCA.

Erichsen og E. Berg til finale i WINTER GAMES!

I Tignes, Frankrike går European Winter Games mot slutten. I denne meget sterke lagturneringen deltok 47 lag med spillere fra 27 nasjoner. Alle resultatene, lagoppstillinger osv. finner du her.

Boye Brogeland og Geir Helgemo spilte på et profflag (WIGODER) og kom videre til sluttspillet. Der ble det imidlertid stopp for dem i kvartfinalen da de møtte franske VINCIGUERRA. 

Men det skulle bli norsk revansje mot de franske spillerne i semifinalen da lag ORCA med norske Espen Erichsen og Erik Berg på laget (vi kaller Espen norsk selv om han har bodd i England i mange år nå). Orca vant ganske komfortabelt og gikk til finalen som spilles torsdag.

ORCA fikk tidlig opp en god ledelse i semifinalen. Midtveis i nest siste sett fikk de inn en fin "double digit" sving som økte ledelsen. Derfra og inn var det liten tvil, og kampen ble vunnet med hele 60 IMP. I finalen møter laget med de to norske spillerne MULTON. Det er et flernasjonalt lag med gode spillere, men jeg mener likevel ORCA er hårfin favoritt i finalen. 

Berg spiller med engelske Peter Crouch. Erichsens makker er også engelsk, Richard Plackett. På laget spiller også de svenske tvillingbrødrene Mikael og Ola Rimstedt. 

Vi tar med det nevnte svingspillet i semifinales tredje sett, hvor Erik Berg satt nord med disse kortene:

Meldingene gikk slik:

Jeg er ikke helt sikker på betydningen av østs 2 kløver, men mistenker det var såkalt Gazilli (minst 16 poeng og ikke nødvendigvis kløverfarge).

Hva ville du spilt ut?

Riktignok har vest meldt spar, men Berg ville ikke spekulere i andre utspill enn spar med så god farge. Og det viste seg å være fornuftig:

Stor spar fra nord vant første stikk, syd la styrke. Liten spar fra nord i andre stikk gikk til esset, så en tredje runde spar til vests konge. Nå måtte det gjøres et avkast fra øst, og spillefører kastet ruter 6. Selv om han godspiller hjerteren blir det bet. Nord får ett stikk i hjerter og forsvaret får da tre stikk i spar og hjerter konge. Syd må få ett stikk til, for en av kongene sine. Spillefører får ikke mer enn fem hjerterstikk, ett sparstikk og for de to minoressene. 

I stedet for å godspille hjerteren som ikke kan gå bra (om ikke nord har hjerter konge dobbel) ble det tatt kløverfinesse. Nå kunne syd spille ruter til det single esset. Spillefører tok kløverstikkene og forsøkte så ruter dame fra hånden til syds konge. Det var det fjerde stikket til forsvaret. Crouch spilte i firekorts posisjonen, da det var kun hjerter igjen hos øst hjerter 9 rett opp i saksen. Berg hadde beholdt tre hjertere og la selvsagt liten slik at han kunne ta de to siste stikkene med hjerter konge og ett sparstikk - to bet, +200.

Ved det andre bordet ble Espen Erichsen spillefører i 3NT som øst. Syd spilte ut umeldt farge ruter, og Erichsen vant førsrte stikk for ruter dame. Så hjerterfinesse, hjerter ess og mer hjerter til nords konge. Derfra kom nok en ruter til det nå single esset. Erichsen ventet med hjerterstikkene, og i neste stikk spilte han liten kløver fra A-Q-6! Hvis syd stikker opp og tar ett ruterstikk fulgt av sparskift må spar ess sitte foran. Syd la imidlertid liten kløver (husk han så ikke østs kort), og vests kløver knekt vant det stikket. Nå hadde spillefører 0+5+2+2= 9 stikk og tok dem raskt, +600 og 13 IMP til lag ORCA på vei mot finale.

Finalen i Winter Games blir overført på BBO.  

 

SKIEN OPEN

Denne parturneringen ble spilt på RealBridge. Trond Are Nitter og Jan Kristen Lutro er i form for tiden og vant turneringen etter at de forleden var med på Rubbestadnesets lag som kvalifiserte seg for finale i NM for klubblag (se forrige innlegg). Resultatlisten viser at det var et meget sterkt felt, og alle resultatene samt detaljer om hva som skjedde i hvert enkelt spill kan du finne her. 

Ikke sjelden får vi utlevert kort som ikke passer helt for noen melding i systemet. Da må vi velge, dvs. forsøke å finne den "løgnen" som lyver minst. Hva synes du om denne hånden?

          VEST

Syd er giver, ingen i sonen og syd. Hvordan bør disse kortene meldes?

Jeg synes Nitter sitt valg er bra. Han valgte å vise hånden som 20-21 balanserte. Da ender det raskt i 3NT via Stayman eller Puppet Stayman. Vest har selvsagt en liten bekymring med hensyn til den single hjerterkongen, men det skal ikke mye til hos makkeren i den fargen før dette går bra. Og det kom liten hjerter ut fra nord. Slik så hele spillet ut:

Nord spilte (selvsagt) liten hjerter ut og kongen ga stikk. Om syd hadde hatt hjerter ess ville det raskt blitt bet.

Merk at om nord helt unaturlig spiller ut hjerter ess står 3NT likevel. Hjerteren er blokkert, og det er syd som har spar ess. Om syd avblokkerer en honnør kommer østs 10-9-8 i spill (blir stopper), og om syd følger med femmeren er det han som får to hjerterstikk etterpå, nord er ute av spillet. N/S får kun tre hjerterstikk og for spar ess. Men om nord hadde hatt spar ess ved siden av sekskorts hjerter, og hjerter ess hadde tatt ut kongen i første stikk ville det blitt tre bet. 

Idet hjerter konge ga stikk var det ti toppstikk. Det ble notert +430 ved endel bord, og det ga 47 matchpoints av 56 mulige. Å spille den 5 ruter med elleve stikk ga 36 MP, men merk at N/S kan bete minorutgangen med to ess og en sparstjeling.

På veien mot turneringsseier var det god flyt for vinnerparet, og da motspillet mot 3NT klikket etter hjerterutspill som allerede ga +430 endte det med at spillefører fikk tolv stikk, +490 og ren topp! Elleve stikk i 3NT ville vært nok til topp. 

Valget av melding i dette spillet beviser ingen ting, men det er ikke sjelden at man må ta slike praktiske avgjørelser. Siden det er usikkert vil det selsagt gå galt noen ganger og det handler mest om å velge ting som blir riktig oftere enn det blir galt.

 

 

 

Rubbestadneset til lagfinalen

Det nærmer seg finale i NM for klubblag. Den skal spilles i Kristiansand 26.mai til 29.mai. Arrangør: Kristiansand BK.

Alle finalelagene er snart klare. I finalen skal de syv vinnerne av siste utslagsrunde (6.runden) samt arrangørens lag spille. Vi kommer tilbake med mer informasjon om finalelagene om ikke lenge.

Tidligere denne uken avgjorde Rubbestadneset BK og Førde BK 2 hvem som får spille lagfinalen. Førstnevnte hadde veldig god kontroll gjennom 6.rundekampen som gikk på RealBridge, og de vant soleklart (61 IMP). Men en god slump av seiersmarginen kom i et spill vi tar med her, en megasving. 

Du kan ta Rubbestadnesets Jan Lutros plass (øst). Han satt med dette:

                 ØST

Meldingene gikk:

Hva spiller du ut?

Makker (Trond Are Nitter) på vests plass har altså en lang kløverfarge. Han har sperret kraftig med sitt hopp til 5 kløver. Så dobler han motpartens storeslem! Har han kløver ess og tror det skal gi stikk? Nei, om han har det esset vil han ha liten tro på det i denne sammenhengen. Så hva er han ute etter?

Dette er en såkalt Lightnerdobling. Hvis det etter meldingene er et normalt og naturlig, logisk utspill (for eksempel makkers farge), og den som ikke har utspillet dobler en slem ber han om et unaturlig utspill. Det kan være flere grunner til det. Ikke sjelden ber en slik dobling om bordets først meldte farge. Eller det kan være dobleren har en renons og ønsker seg utspill til stjeling i den fargen. 

Her har ikke blindemann meldt noen farge naturlig, bare støttet hjerteren (med 2NT). Hvis vest har ressurser i ruter kunne han doblet 5 rutermeldingen som ikke er naturlig, men kontrollmelding (cuebid).

Lutro kom til korrekt konklusjon; makkeren måtte være renons i spar og ville ha spar i utspill. Og sparutspill mot 7 hjerter var innerblink, mens alle andre utspill ville vært langt utenfor blinken:

Vest kunne stjele, og den egentlig gode (!) storeslemmen var gått en bet etter første stikk. 

Jo, dette er en glimrende storeslem om en ser kun på N/S sine kort. Enig?

Surt for Førde, men godt samarbeid av Rubbestadnesets par.

Spillet ga hele 17 IMP da Rubbestadnesets N/S-par spilte 6 hjerter med tretten stikk ved det andre bordet (200 +1460).

Hvis spar ikke sitter 6-0 (eller sparutspillet ikke finnes) ville det blitt +2210 og 1460 = +750 i favør Førde som ville gitt 13 IMP, en sving på 30 IMP i ett spill! Det utgjør nesten halvparten av seiersmarginen. Men spillet kom da det var igjen kun fire spill. Så utover i kampen var det egentlig ingen tvil om hvilket lag som ville få ta turen til Kristiansand i mai.

I tillegg til Nitter-Lutro spilte Helge Svendsen-Simon Eileraas på laget som kvalifiserte seg til NM-finalen.  

OM LIGHTNERDOBLINGER

Slike doblinger kan være tveeggede sverd. Ikke sjelden blir man fristet til å doble lilleslem i trumfkontrakt fordi man har en renons. Makker spiller lydig ut den fargen, du stjelder, men så får ikke forsvaret noe mer. Da blir det -1660 i stedet for -1430 eller +1460 (soneslem), tapt spill selv om utspillet var godt. De beste og sikreste Lightnerdoblingene er ofte når man selv har meldt en farge (som makker normalt kommer til å spille ut) og så kommer motparten i 6NT (makker har utspillet), og du har for eksempel A-Q i den fargen blindemann meldte. Da er det en veldig god sjanse for bet om makker spiller den fargen ut mot 6NTx. Og den fargen i utspill finner makker neppe om det ikke dobles - Lightnerdobling.

Det er en annen fare om en Lightnerdobler en trumfslem selv om den kanskje er en bet med det utspillet dobleren vil ha. En risikerer at de flytter til grandkontrakt som kanskje står! Det er nitrist, og kanskje ville makker funnet det drepende utspillet mot trumfkontrakten selv uten utspillsdirigerende dobling. I det spillet vi nettopp så på var den muligheten ikke tilstede for de som ble doblet, det er bare elleve stikk i grandkontrakt. 

Forleden satt vi og snakket om Lightnerdoblinger etter en bridgeturnering. Både suksess- og fiaskohistorier ble fortalt. En morsom historie var om en kar som satt med A-Q tredje i hjerter bak den som hadde åpnet med 1 hjerter. Da den som hadde hjerterfargen ble blindemann i 6 hjerter doblet han med A-Q bak. Makkeren spilte lydig ut hjerter 8, men bordet kom ned med J-10 femte! Dobleren trodde at nå står den der slemmen, hjerter konge var plassert bak esset, ikke hos han med fargen! Uflaks.

Dobleren bannet høyt idet han tok for hjerter ess. Da ramlet den single konge fra spillefører, og banningen ble raskt byttet ut med et bredt smil.  

 

 

Godt motspill

Vi tar med et motspill fra kampen mellom Førde 1 og BAK 1 i turneringen Realbridge Online Lag. Som nevnt i forrige innlegg vant BAK kampen til slutt den jevnspilte kampen. 

Vest var i 3NT ved begge bord. Nord spilte ut ruter dame. Førde sin spillefører lasjerte den første ruteren og stakk andre gang med ruter konge. Så gikk han på kløveren.

For oss som ser alle kortene er det vanskelig å se hvordan denne utgangen skal kunne gå bet. Spillefører vil jo få tre kløverstikk. Han har dessuten to toppstikk i ruter og to i hjerter, og minst ett sparstikk. Det er åtte sikre stikk. Dessuten går både hjerter- og sparfinessen. Men om motspillet setter press på spillefører kan det ofte bli noen ekle valg. 

I tredje stikk spilte altså vest kløver konge som han fikk for. Så kløver 10 som syd (Jim Idar Høyland) også lå unna. Da ble spar 5 spilt til kongen. Nå lå syd unna også med det esset! Det er ikke så vanlig at en motspiller ligger unna med ess i tre stikk på rad, og i dette tilfellet to forskjellige ess. 

Den siste lasjeringen var nok den viktigste, for spillefører kunne ikke vite hvor spar ess var plassert. Det kan jo godt være at det er nord som har spar ess og syd har spar knekt.

Da spar konge vant stikk ble det spilt mer kløver. Nå stakk syd og spilte nok en kløver som godspilte syds femte kløver.

Spillefører var inne hos øst i fjerde kløverrunde. Han trengte ett ekstra stikk i spar eller hjerter. Han valgte å satse på sparen og spilte den lille hjerteren til esset og spar mot øst. Nå kunne han tatt sparfinessen, men er det så opplagt når du sitter ved bordet og ikke aner sitsen? Hvis han tipper sparen blir det kun to kløverstikk, spar ess og det ruterstikket de fikk i første stikk (=4 totalt) til forsvaret.

Han valgte ikke ureimleig spar til damen i håp om esset hos nord. Men da stakk Jim og tok kløverstikket sitt, og spillefører måtte kaste en spar fra øst. Hjerteren var nå blokkert, og øst ble spilte inn på bordets hjerter konge. Nord fikk det siste stikket for spar knekt, en bet.

BAK vant spillet med 10 IMP da 3NT ble vunnet ved det andre bordet. BAK vant også kampen, men kun med 7 IMP. 

REVERSE DUMMY i REALBRIDGE ONLINE LAG

REALBRIDGE ONLINE LAG 2023 pågår i øyeblikket og avsluttes med finalspill 15. - 21.mai. Det spilles i flere klasser. Informasjon og ranking finner du her.

Vi har fått med oss et par spill fra en kamp i eliteklassen nylig mellom Bergen Akademiske og Førde BK 1.

I dette første spillet vi tar med meldte Arild Hoff og Øystein Vasset litt vel hardt og var det eneste paret i 6 hjerter. 

Vel, det var vel Vasset (øst) som meldte hardt da han gikk videre etter at vest hadde vist omtrent en limithøying (ca. 11 poeng +/-) med trekorts hjerterstøtte. Det er dog riktig at om vest hadde hatt de riktige kortene mot østs kort kunne lilleslem være bra. Det hadde ikke vest, bl.a. er kløver konge ikke optimalt mot renons. Men det kortet skulle likevel vise seg å være bra da syd var uheldig med utspillet da han valgte kløver.

Første stikk ble kløver 8, knekt, ess og stjeling. Vasset stjal med damen, og det var for å ha overgang mellom øst og vest som var et poeng med den spilleplanen han valgte. Kløver konge var godspilt, men det var fortsatt langt frem.

Om det meldes hardt måt det spilles godt. Og Vasset snellet hjem sin slem ved hjelp av en effektiv teknikk noen ganger; REVERSE DUMMY. Det vil si å gjøre den korteste trumfhånden til hovedhånd. Han trumfet altså utspillet med damen og spilte hjerter konge, hjerter til bordets tier før han to for kløver konge og spilte kløver til stjeling. Så spar mot kongen. Om syd tar for esset er det over (kun en spartaper), men syd la liten og kongen vant stikket. Kløver 10 ble trumfet, og nå hadde altså spillefører trumfet tre ganger med øst sine trumf og spilt to runder trumf så han hadde ikke trumf igjen på den siden. Vest var blitt lengst i trumf. Ruter ble spilt til kongen fulgt av hjerter knekt som tok ut forsvarets siste trumf siden trumfen satt 3-2. Nå hadde vest som var gjort til hovedhånd kun en taper i spar, en forsvinner i fjerde runde ruter siden det ble totalt fire ruterstikk. Den endelige opptellingen viser at han vant ett sparstikk, tre trumfstikk på vest sin hånd, tre stjelinger hos øst (dvs. seks trumfstikk i alt), fire ruterstikk og ett kløverstikk = 12.

Pluss 1430 var Førde-paret helt alene om, og i kampen ga dette spillet Førde BK 13 IMP. På det tidspunktet ledet Førde kampen, men BAK vant til slutt med 7 IMP bl.a. takket være et fint motspill som du skal få se i neste innlegg. 

TIL DE SOM IKKE ER SÅ ERFARNE BRIDGESPILLERE: Om å trumfe på den lengste trumfhånden

Generelt sett er det sjelden noen god grunn til å trumfe på den lengste trumfhånden. Det gir ikke ekstra stikk selv om du får stjålet for trumftoeren for eksempel, selv om det kanskje føles morsomt. Hvis det stjelestikket er med en trumf på hånden hvor det er flest trumf gir det ikke ekstra stikk i seg selv. Hvis du for eksempel spiller med en 6-3 trumftilpasning og tar to stjelinger på den siden med seks trumf, blir det igjen kun fire trumf der. La oss si fargen er gående fra start. Da blir det de to stjelingene pluss de fire gjenværende trumfene, totalt seks stikk. Det hadde du jo fra før!

- Å trumfe på den hånden med flest trumf kan til og med være riktig dårlig spilt, og av og til fører det til at man mister kontrollen over trumfen. Det er dog noen unntak:

- Det kan trumfes med trumflengden for å komme deg over til den hånden hvis det er trøblete med overganger, eller det kan rett og slett være kryss-stjeling som er beste spilleplan.

- Det kan være godt spilt å trumfe på hånden med flest trumf hvis det er for å spille god (trumfe god) en lang farge på den andre siden.

- Det kan også hende du bare tar en stjeling på den lengste trumfhånden (gir altså ikke ekstra stikk i seg selv) for å eliminere en farge forut for et innspill.

 

OG:

Så kan det være et litt mer avansert poeng, såkalt REVERSE DUMMY.

Reverse dummy gir ekstra stikk om du trumfer så mange ganger på den hånden med flest trumf at den korteste trumfhånden blir lengst, og den siden blir gjort til hovedhånd.

Du kan studere mer om REVERSE DUMMY i mange artikler som kan finnes online, en av dem her. 

 

 

 

Godt system er ikke alltid gull...

Å ha et godt meldesystem er selvsagt en god ting. Men ikke sjelden lener spillere seg for mye på systemet og tror det gjør jobben helt av seg selv. Det er dessuten en fare for at man blir for ivrig hvis avanserte konvensjoner kommer i bruk. Gode vurderinger vil alltid være viktigere enn hva slags avtaler man har.

Her er et slikt eksempel fra en lagturnering i helgen hvor min 19 årige makker Leon Meier ble overivrig nettopp fordi han fikk brukt noen avtaler som i teorien er gode. Bare for å ha sagt det, unge Leon er et kanontalent, en av de mest talentfulle juniorspillerne jeg noensinne har møtt.

        SYD

Han åpnet med 2 kløver, meget sterke kort og kunstig kravmelding. Svaret var det mest vanlige, 2 ruter som er negativt, men kan innebære en positiv hånd uten god farge. Nå sa syd 2 hjerter som er tvetydig melding i systemet, enten hjerterfarge, eller minst 25 (24gode) poeng og grandhånd. Nord sa 2 spar, «waiting» som brukes her som en kunstig melding for at den sterke hånden skulle kunne avklare hva han har. Denne varianten kalles Kokish og har den fordelen at man med 25-27 NT ikke behøver å hoppe til 3NT andre gangen.

Etter starten 2K-2R, 2H-2NT (25-27) får de som bruker Kokish brukt Stayman (eller Puppet) og overføringer, en stor fordel. Det er mye eklere om åpneren må hoppe til 3NT for å vise styrken.

Etter 2K-2R, 2H-2S meldte syd 3 kløver som nå viste at det var hjerterfarge han hadde, samt kløverfarge. Nord sa 3 hjerter. Det er ikke det svakeste han kan si, i denne situasjonen er utgangskrav etablert, og med hjerterstøtte og helt håpløse kort ville nord sagt 4 hjerter. Å støtte til 3 viser i våre avtaler svareren minst en konge eller ett ess, og minst trekorts trumf. Hva nå?

Det må meldes slem, men det kan godt være storslem her. For eksempel kan makkeren ha begge de sorte kongene, da bør det være gode sjanser.

Leon hoppet til 5 ruter, Exclusion Key Card Blackwood. Det spør om antall nøkkelkort utenom ruteren. Nå har jo syd selv alle nøkkelkortene i de tre fargene utenom ruter, men han hadde en plan. Svaret fra nord var null nøkkelkort, selvsagt, men så sa syd 5NT – storslemsinvitt som samtidig spør om spesifikk konge hvis han har en.

Nå tror jeg nord burde si 7 hjerter hvis han satt med begge de sorte kongene, det må vel være nok hvis nord stoler på at syd vet hva han driver med. Nord sa imidlertid 6 kløver – kløver konge. Det var nå det unge stortalentet ble overivrig. Han så for seg firekort hjerter hos makkeren og at kløverfargen ville gi nok avkast for nords spar og meldte 7 hjerter.

Men dette er nok alt for mye Møllers Tran. For nord kan jo ha mange spar, og da blir det uansett ikke nok avkast og en spartaper. Nord kan også ha kun K-x i kløver, og i så fall må kløveren sitte snilt også. Dette vil gi alt for liten prosentsjanse for storeslem, spesielt om nord har kun trekorts hjerter. Og det var alt for hardt meldt selv om 7 hjerter hadde sjanser:

Vest spilte ut trumf mot 7 hjerter. Hva må til for at storslemmen skal kunne stå?

Hvis hjerter sitter 2-2 og kløveren går er det enkelt. Etter to runder trumf kan kløveren spilles, og om den går (3-3 eller knekten dobbel) uten å måtte trumfe en kløver kastes to spar fra nord og en spar kan dertter trumfes hos nord. Deretter står syds hånd.

Men hjerteren satt 3-1, vest hadde tre små. Er det fortsatt en sjanse?

Ja, nå må kløveren gå, men på en sånn måte at med den tredje trumfen må følge fire runder kløver, så 3-3 i kløver hjelper ikke. Knekten må sitte dobbel (eller finesse tas i kløver) og den med fire kløvere må ha den siste trumfen slik at spillefører kan stoppe uttrumring etter to runder og beholde en trumf hos nord til å trumfe spar med. I så fall kan fire runder kløver spilles mens motspilleren har en trumf, spar kastes fra nord, og en spar kan trumfes. Det var for mye forlangt. Kløver knekt satt dobbel, men det var den med tre trumf som hadde kløverknekten dobbel. Dermed var det ingen sjanse for å bli kvitt sparene da vest satte i en trumf i tredje kløverrunde. En bet.

Lilleslem er akkurat passelig med dette. Selv 6 hjerter kan noen ganger gå bet med N/S sine kort, men det skal ikke mer til enn at kløveren går så er det tolv toppstikk. Og om kløver sitter 4-2 (knekten fjerde) kan det ofte gå an å godspille den med en stjeling hos nord, og om hjerteren sitter 2-2 er lilleslem helt sikker.

Så dette var mye fint system, men et usselt resultat.

Noen vil kanskje si jeg (nord) burde meldt 4 hjerter da jeg støttet hjerteren, men det benekter ifølge avtalene så mye som en konge eller ett ess som kan være akkurat det åpneren trenger om han har en monsterhånd. Og meldingsforløpet kunne vært helt perfekt om syd hadde hatt noe sånt som dette: A – AKQxxxx – renons – AQJx. I så fall er 7 hjerter hva syd vil være i om han får vite om at nord har kløver konge. Og hopper nord til 4 hjerter over makkerens hjertermelding (her over 3 kløver) kan det godt hende syd ikke melder slem med andre kort hvor akkurat den kongen var det som skulle til for lilleslem. 

Straffen for å melde for hard var som fortjent i dette tilfellet, og en kostbar straff. For ved andre bordet åpnet øst i tredje hånd med 1 spar. Det gjorde det mye vanskeligere for N/S å melde, og de endte faktisk kun i 4 hjerter med tolv stikk, N/S + 420. Sammen med -50 ved vårt bord ble spillet tapt med 10 IMP. Å melde lilleslem ville gitt + 980  og  - 480, 11 IMP inn. Og 21 IMP sving i en kort lagkamp utgjorde fra tapt kamp med 8,5-11,5 VP til seier 15,75 - 4,25 VP (7,25 VP i sving).

Konklusjonen er at selv om man finner ut veldig mye om kortene bør man være helt sikker før det meldes storeslem. Slik som dette skjer litt for ofte ofte, at man melder en for hard storslem og går bet bare for å oppdage at motparten ved det andre bordet ikke meldte slem en gang!

Vellykket bløff?

Mange mener bløffmeldinger er gøy, og om det var vellykket noe å fortelle i klubben når man kommer hjem fra en turnering. Det er imidlertid sånn at det kan være et tveegget sverd. Her et spill fra en parturnering i helgen hvor nord tenkte at tiden var inne for å bløffe. Det ble i teorien en suksess, men i praksis skapte det en bunn for den kreative spilleren.

                                                                 NORD

Makker på syds plass åpner med gamle, gode svake 2 ruter. Vest passer, og det er nords tur. Pass er vel en opplagt melding sier du?

Ja, pass er "bokbudet" her, men er ikke det litt kjedelig? Nord har kun 4 honnørpoeng, og syd har vist en svak hånd. Det er veldig sannsynlig at Ø/V har utgang i kortene. Nord tenkte at her var tiden inne for å strø litt sand i maskineriet deres, og meldte 2 spar! Syd forklarte til motparten at det viste spar og det var ikke-kravmelding. Nords plan var å plukke ut i 3 kløver hvis han ble doblet, eller kanskje 2NT for å vise "begge minor", dvs. kløverfarge og litt rutertilpasning. Å spille 2 spar udoblet med 5-6 bet utenfor sonen ville trolig gi topp siden Ø/V trolig har utgang i kortene. Og bløffen gjør at det blir vanskelig for Ø/V å finne sparkontrakt hvor de trolig har 9 eller 10 kort tilpasning. 

Øst tenkte litt før han sa 3NT direkte, og det gikk pass rundt. 

Nå hadde egentlig N/S en topp, men ikke lenge...

Syd spilte etter disse meldingene spar ut mot 3NT, Som du ser er det elleve sikre stikk i sparkontrakt. Der tas simpelthen trumfen ut i tre runder så spilles hjerter med avkast for en ruter i fjerde hjerterrunde. N/S får kun to kløverstikk. Det eneste som kan true spilleførers overstikk i 4 spar er kløver konge i utspill, kløver til esset og mer kløver. Skjer det må spillefører gjette riktig å trumfe høyt, så sparhonnør fra øst og spar til finesse. Men det problmet fikk ingen, og alle som spilte sparkontrakt fikk elleve stikk. 

Hva med 3NT som Ø/V var bløffet til å spille?

Det er 5+4+1+0= 10 stikk. Men +430 vil ikke Ø/V bli rike av med +450 over alt ellers. 

Spillefører stakk sparutpilllet med kongen. Nå må det være riktig å ta ruterfinesse med det samme, selv om du vet den ryker. Syd får for ruter konge i andre stikk. Nå man han skifte til kløver for å få tatt de to kløverstikkene og holde kontrakten på ti stikk. Det skjedde ikke, syd stakk med ruter konge og spilte nok en ruter. Da forlangte spillefører elleve stikk (5+4+2+0) og noterte ren topp for +460.

Bløffen var et eksempel på "operasjonen var vellykket, men pasienten døde", for det ble altså ren bunn til N/S i stedet for ren topp om de hadde fått med seg kløverstikkene.

FORDELINGSUHYRE - Honnørpoeng, hva er det?

Når den ene siden har 23 honnørpoeng (HP) til sammen og de andre 17 ligger det vel an til delkontrakt? 

Men HP er ikke alt...

Fra TopBridge BC tar vi med et spill som får en uvanlig konklusjon.

Med slikt blir det fart og spenning. Det er tvilsomt om det var samme meldingsforløp ved noen bord da spillet forekom (10 bord). Og resultatene var også temmelig varierte.

Det starter med vest som giver med kort hvor man selvsagt har lyst til å melde. Men hva? Sperremelding i ruter virker tullette med femkorts spar ved siden av. Åpning på ett-trinnet er et alternativ, men det kan bli feil om det ikke finnes tilpasning og makker "tar av" fordi hun tror du har flere HP. Om det er tilpasning er dog denne vest-hånden sterk!

Kanskje er det best å passe og håpe på at man får vært med senere, kanskje ved å få vist en to-farget hånd. 

Denne gangen har alle rundt bordet bortsett fra nord voldsom fordeling. Noen åpner med nords kort, 11 poeng og femkorts farge. I så fall vil antagelig øst bruke Michaels Cuebid (begge major). Da blir sannelig vest interessert! Vest vil neppe stoppe å melde på lenge med disse kortene...

Men syd blir vel sikkert litt vill og gal også?

Ø/V vinner enkelt 6 spar. De vinner også 6 ruter, men ruterslem bør helst spilles av øst. Hvis vest er spillefører i ruterkontrakt kan nord spille spar ut til stjeling, og da får N/S to trumfstikk.

N/S har tolv enkle stikk i kløverkontrakt. Den slemmen står uansett hvem som er spillefører. Hvis nord spiller kløverkontrakt kan øst spille ut hjerter til stjeling med kløver 5, den eneste trumfen Ø/V har! Men det trumfstikket blir "på luft", dvs. spillefører behøver ikke bruke noen hjerterhonnør, og da vil hjerteren gi avkast for en ruter senere. 

Altså står det slem begge veier, for N/S med 23 HP til sammen, mens Ø/V som har slem med to mulige trumffarger, og i den høyest rangerte fargen har kun 17 HP til sammen!

Resultatene er interresant lesning:

Tre par fikk spille 6 kløver selv om altså Ø/V selv har slem i kortene. To av de kløverslemmene var doblet og de delte toppen N/S for +1090. Fire Ø/V par var i slem, tre av dem doblet (en i 6 ruter), og to Ø/V-par delte toppen den retningen for +1210. Det svingte altså 2300 poeng fra topp N/S til topp Ø/V. 

Konklusjonen?

Dette er hvis alle vet hva som er riktig å gjøre: 

Ø/V har høyeste kontrakt (6 spar) så det beste N/S i teorien kan gjøre er å stampe i 7 kløver. Da kan ikke Ø/V gjøre noe mer, de må ta til takke med +100 for en doblet bet i motspill mot 7 kløver. At det er riktig å  stampe over motpartens lilleslem når egen side har 23 HP til sammen er sannelig ikke dagligdags. 

 

Studentenes og Heimdal til lagfinale

I NM for klubblag har lagene kommet til den siste utslagsrunden (6.runde) før finalen skal spilles i Kristiansand i mai. 

Så langt er resultater fra to av de syv kampene klare, og to lag fra Trondheim har gått videre. Heimdal 1 (Aksel Hornslien, Olav Arve Høyem, Jørgen Molberg og Jessica Larsson) slo ut Stavanger 1. Denne uken møttes Vikersund 1 og Studentenes BK 1, to av favorittene i mesterskapet. Studentenes BK vant en ganske komfortabel seier. Begge disse kvalifiserte lagene vil være medaljekandidater i lagfinalen som spilles i slutten av mai i Kristiansand hvor de syv lagene som vinner 6.rundekampene samt arrangørens lag skal kjempe om NM-tittelen.

I kampen mellom Vikersund og Studentene fant Christer Kristoffersen en fin spilleføring i dette spillet:

Vest var giver og ingen i sonen. Det gikk tre passer før Kristoffersen (syd) åpnet med 1 hjerter. Vest meldte inn 1 spar, nord viste hjerterstøtte og kontrakten ble til slutt 4 hjerter som også ble spilt ved det andre bordet. Ved begge bord kom ruter 2 (norske) i utspill til liten åtteren og esset. Kristoffersen spilte trumf til damen og esset. Øst skiftet til spar til syds ess. En trumf ble spilt til bordet, ruter til stjeling og spar fra syd som vest vant med tieren. Vest fridde seg med liten ruter til knekten, damen og stjeling. Så ble en spar stjålet og dette var igjen:

Nå fant spillefører en variant som er ganske vanskelig å se selv med åpne kort!

Han antok vest hadde 5-5 i spar, sparsitsen var klar og det så ut som vest hadde ruter konge. Er dette riktig kan ikke vest ha kløver konge for med det kortet i tillegg og en 5-5 hånd ville mest sannsynlig vest ha åpnet. Med kløver konge hos øst blir det fort to kløvertapere og en bet, men det var en liten mulighet pga. av syds kløver 9! Hvis vest hadde knekten eller dobbel i kløver kunne det ordne seg, og han spilte på det med et uvanlig trekk med slik kløver, damen fra bordet! Nå får ikke Ø/V tak i to kløverstikk. Det går kløver dame, konge og ess. Hvis vest beholder knekten er han snart moden for et innspill. Spar dame trumfes, så kløver som vest må vinne med knekten før han må spille til dobbeltrenons som gir stjeling med kløveravkast fra den andre siden. 

Vest så det innspillet komme. Så da det gikk kløver dame, konge, ess la han knekten under esset. Det er godt motspill og beter kontrakten om øst har K-10-9 i kløver. Men her hjalp det ikke. Spillefører trumfet spar dame og spilte kløver mot nieren som nå ga stikk. Ti stikk og +620 ga 12 IMP til Studentene da spillefører ved det andre bordet gikk en bet i utgangen.   

Merk at om spillefører eliminerer sparen tidligere og spiller kløver ess og mer kløver vinnes også kontrakten om vest sover i timen og beholder knekten, hvis spillefører ikke spiller kløver til damen i neste stikk. Vest får for knekten og er innspilt. Men om vest legger knekten under esset blir det med slik spilling bet. Idet spillefører altså fant det nyderlige trekket med å dra damen fantes imidlertid ikke noen betevariant lenger.

Vakker spilleføring

Her i Auckland NZ har vi i tre dager spilt EASTER CONGRESS med par- og lagturnering. 

I lagturneringen kom det et spill hvor vests utspill ga spillefører en drømmesjanse. Men det måtte først gjettes litt, så måtte en vakker spilleplan finnes. 

Giver øst, N/S i sonen

Etter pass fra øst har syd åpnet med 1NT og hørt vest melde inn 2 hjerter som viste hjerter pluss en minorfarge, minst 5-4. Nord meldte 3NT direkte, og vest spilte ut ruter 4, fjerde høyeste. 

Hva tror du om dette, og hva legger du fra bordet i stikk en?

Denne ruterkombinasjonen gir et problem i seg selv, for utspillet kan jo være fra forskjellige slags farger. Hvis det er fra Q-10 femte eller fjerde spiller det ingen rolle hva du legger fra nord, øst vinner med esset og spiller (antagelig) ruter tilbake som setter opp fargen for vest. Men hvis utspillet er enten fra en farge med A-Q på topp, eller A-10 blir det ikke det samme hva du forlanger fra nord. La oss si ruteren ser slik ut:

Utspill ruter 4. Det er ruter 9 som gjør at det er to muligheter her. Hvis det sitter slik som i diagrammet bør du legge liten fra nord. Da kommer østs ruter dame på mellomhånd og spillefører får to ruterstikk. Men hvis øst i stedet har tieren dobbel må du hoppe på med ruter knekt som i så fall vinner stikket, og da har du fortsatt K-9 igjen som en stopper, dog en sårbar stopper siden det går galt om øst kommer inn. 

Tilbake til spilleproblemet:

Spillefører tenkte lenge etter den utspilte ruter 4 lå på bordet. Så ba hun om ruter knekt som vant stikket! Det ville vært grusomt om øst hadde produsert damen over knekten, men slik det var hadde hun passert første hinder. Hva gjør du nå?

Problemet er selvsagt kun et problem om kløveren sitter skjevt. Det er ikke usannsynlig siden vest har vist mange kort i de røde fargene. Med kun tre kløverstikk behøves mer, og øst kan ikke slippes inn medmindre han har kun tre rutere (forsvaret får i så fall ett stikk i kløver og kun tre i ruter), eller ruter sitter 6-1 så øst ikke har flere ruter (mer usannsynlig). Men om ruter sitter 5-2 blir det raskt bet om øst får komme inn.

Min makker fant altså påspillet i stikk som ga en sjanse, og inne på ruter knekt spilte hun i andre stikk spar til knekten. Hvis den finessen ryker er det to sjanser. Sparfargen kan sitte 3-3 (da blir det 3+2+1+3 = 9 stikk), eller kløveren må ordne seg. Gjør den det er mer enn nok med stikk. 

Å ta finesse den veien som gjør at om finessen ryker er det den ufarlige motspilleren som kommer inn (her vest fordi ruter K-9 i så fall er beskyttet) er en god variant. Men her var ikke sparfinessen det riktige. Finessen holdt riktignok, men det ga kun to sparstkk og åtte i alt om det blir kun tre kløverstikk. Spillefører måtte innom kløveren, og spilte kløver dame. Vest var renons. Øst måtte få for kløver knekt, hvis ikke ville det aldri kunne bli ni stikk. Sjansen var at øst hadde tre ruter slik at Ø/V ville vinne kun det ene kløverstikket og tre stikk i ruter. Men det gikk ikke bra. Inne på kløver knekt spilte øst ruter, og vest fikk fire ruterstikk siden vest hadde A-Q femte fra start - en bet. 

Du har vel sett løsningen nå?

Det er klart ut utspillet var det som ga spillefører en sjanse. Med hjerter ut blir det bet i dennne utgangen. Ruterutspillet kunne vel vært riktig hvis N/S har ni stikk fra topp i 3NT, men mangler ruter konge.

Det var ikke sparfinessen som burde vært tatt i andre stikk, men en litt uvanlig kløverfinesse med liten til tieren i andre stikk! I dette tilfellet vinner tieren stikk og det er fire sikre kløverstikk. Sammen med ett i ruter og to i hjerter samt spar ess er det åtte, og etter å ha tatt de fire kløverstikkene spilles spar til knekten. Det blir to sparstikk om sparfinessen holder eller ikke, og det blir 2+2+1+4 = totalt 9 stikk. 

Hva om den freske kløverfinessen med tieren ryker til vests knekt (som kanskje viser seg å være singel knekt)? 

I så fall er vest inne. Du har "rotet" bort ett kløverstikk, men du har i alle fall etablert fire kløverstikk. Om vest godspiller ruterfargen får du et andre ruterstikk og vinner totalt 1+2+2+4 = 9, utgang til bokføring uten å måtte ta sparfinesse. Men vest bør skifte til hjerter hvis han har kløver knekt og får komme inn på det kortet. Syd stikker, så kløverstikkene med avkast av en hjerter og en spar, og spar til knekten. Ø/V kan ikke nekte spillefører 2+2+1+4 = 9 stikk selv om sparfinessen ryker. 

Hvis du hadde spilt slik og det satt som i Auckland ville du fått rosende ord og vært ganske alene om å vinne 3NT. Men rosende ord burde du fått selv om kløver til tieren ryker til knekten, selv om du i så fall antagelig ville fått minst stikk i hele lokalet...

 

Meldeprøve (fra Hamar, par)

Dette spillet fra parturneringen på Hamar forleden inneholdt først og fremst et interessant meldeproblem som det nok ikke er noe klart fasit-svar på. 

        ØST

Syd er giver og N/S i sonen.

Du sitter altså øst og hører syd åpne med svake 2 spar fulgt av pass fra vest og nord. Hva melder du?

Du kan ikke doble med singel hjerter. Å melde grand med 5-5 hånd er også utelukket. Vel grand...? 4NT er nok et alternativ, begge minor. Men det utelukker muligheten for å spille 3NT. Hvis ikke du velger å ta så hardt i med 4NT direkte blir det simpelthen å melde inn med en farge med litt vel sterke kort for en enkel innmelding. Og det er også et annet problem, du har to farger og vet ikke hvilken farge makker eventuelt har tilpasning i. Det kan jo godt gå pass rundt på innmeldingen din. Med 5-5 hender er hovedregelen å melde høyeste rangerte farge først. Er det løsningen her også, en litt overvektig 3 ruter-melding, med en litt svak farge?

Her er hva Christian Bakke tenkte:

"Kløverfargen var mye tettere, så om jeg skulle bli spillende i 3 i minor kunne det fort være best å spille 3 kløver." 

Dette er fornuftig tenkt spesielt i parturnering hvor det ikke handler så mye om å melde utganger og slemmer, men enda oftere er det viktigste å lande på beina og gjøre det bedre enn de fleste andre.

Å gjøre slike vurderinger gir aldri noen garanti, men velges den mest fornuftige løsningen ofte unngås oftere elendige spill. Å melde inn 3 kløver som Bakke gjorde ble dog suksess av en annen grunn enn det med risikoen for "å bli spillende 3 i minor". Men om han hadde sagt 3 ruter kunne det fort gått pass rundt, og det ville blitt en trist kontrakt. Det skjedde faktisk ved flere bord.

Etter 2 spar og pass, pass sa altså Bakke 3 kløver. Nicolai Heiberg-Evenstad (vest) fant nå en god melding, 4 ruter - Splinter. Dvs. god kløverstøtte, gode kort og singelton ruter. Vest vil i utgangen 5 kløver, og da kan det med såpass bra kort være fornuftig å fortelle sin historie på veien for at makkeren skal kunne vurdere kortene godt.

Splinter-meldingen var midt i blinken for Bakke som gikk på til slem via Key-Card Blackwood. Da vest sa 5 hjerter (2 Key Cards) som svar på 4NT doblet nord, så mot kontrakten 6 kløver kom hjerter konge i utspill fulgt av hjerter til knekten og stjeling. Derfra var det ganske rett frem for en spiller av Bakkes kaliber: Ruter ess, ruter til stjeling og spar til kongen. Nord la spar 6 og syd spar 5 (norske) så det så veldig ut som om sparfargen satt 6-2 (toeren og fireren mangler), dvs. syd hadde ikke åpnet med syvkorts farge. Nok en ruter ble trumfet hos vest, så spar til damen og en tredje ruterstjeling. Den ble stjålet med esset siden det var syd som hadde fire ruter. I det stikket kastet nord hjerter. For å ta med den lille muligheten at nord har fire kløver (4-0) kunne han nå teste spar ess. Nord tjener ikke noe på å trumfe, østs trumfer over og østs kort står jo. Nord kastet hjerter dame, og nå visste spillefører at nord satt igjen med hjerter ess, så kløveren kunne ikke sitte 4-0 lenger. Ut med trumfen og godtspilt ruterstikk til slutt (jeg vet ikke om han giddet, men han kunne i alle fall sørget for at siste stikk ble tatt med ruter 7).

Pluss 920 ga ren topp og var et viktig bidrag for å være med i den tette fighten om førsteplassen i turneringen. Men Bakke og Heiberg-Evenstad manglet til slutt likevel noen strøpoeng for å vinne.

Ved fire bord ble kontrakten 3 ruter som var akkurat det Bakke ikke ville risikere.

Sam-Inge Høyland og Ole Marius Myrvold som vant turneringen satt N/S og spilte mot 3 ruter med ni stikk, Ø/V +110. Det ga 75% til N/S. Brødrene Erik og Harald Eide som ble nr. 3 satt også N/S og spilte mot 3 ruter. Ved det bordet gikk spillefører bet i delkontrakten 3 ruter i samme spill som Bakke-Heiberg-Evenstad vant slem. Å bete 3 ruter ga 84% til paret som ble nr, 3.

   

 

 

Mer fra påskebridgen på Hamar

I SCANDIC HAMAR PAR gikk Sam Inge Høyland og Ole Marius Myrvold (Bergen AK/Sunndalsøra BK) til topps etter en spennende innspurt. De endte like foran Nicolai Heiberg-Evenstad og Chrstian Bakke. Lederparet etter første dag, Harald og Erik Eide kom rett bak dem igjen. 

I mangel av spill fra parturneringen tar vi med et dramatisk spill - i alle fall ved ett bord - fra lagturneringen som ble avsluttet dagen før.

Du sitter vest med disse kortene. Dette er ikke noe godt problem sånn teoretisk sett, og det mangler informasjon. Spillet er mer type show-spill.

Det du vet er at syd har meldt spar og deretter hjerter, og nord har åpenbart en bra hånd med god hjerterstøtte. N/S har meldt seg opp i 6 hjerter. Jeg vet ikke hele meldingsforløpet ved det bordet denne historien stammer fra, men av en eller annen grunn har Ø/V doblet slemmen. Hva ville du spilt ut?

Dette er selvsagt litt "bingo" som utspill ofte kan være. Vest valgte å spille ut kløver ess, men det var ikke godt nok:

Syd kunne trumfe kløverutspillet og presse ut hjerter ess. Det var alt forsvaret fikk, tolv stikk og +1660 til N/S. 

Hvordan N/S kunne melde seg helt opp i 6 hjerter er uklart. De har jo kun 21 HP til sammen, men "never argue with success"! 

Slikt gir enorm sving i en syvspills lagkamp. De som fikk inn dette gladspilllet tapte likevel knepent i den kampen spillet forekom, men om vest hadde funnet utspillet ville det blitt stortap.

Ruter ut beter, men øst må være litt på vakt. Spillefører vinner med ruter ess og spiller antagelig en liten hjerter fra nord. Nå må øst fyke opp med hjerter ess og ta ruterstikket. Det bør han vel gjøre, men husk øst ser ikke syd sine kort. Hvis øst ikke går opp med trumfesset kan det spilles tre runder spar med avkast av ruter knekt. I det stikket kan øst trumfe, men det blir i så fall med det nå single trumfesset.

(Den teoretiske vinnersjansen etter ruter ut til esset er å spille tre runder spar og kaste ruter knekt i håp om at den med to spar har singel hjerter ess. Men det går ikke bra i dette tilfellet, og det ville vel vært fortjent kan man si)

Det var nok egentlig ikke noe slemspill det her, og i resten av salen var det 2/3 utganger og 1/3 delkontrakter!

 

 

 

SCANDIC HAMAR LAG

Favorittene, lag SCOUSERS hadde ingen store problemer med å holde unna andre dag og vant lagturneringen på Hamar med god margin, nesten 25 VP foran toerne. På vinnerlaget spilte Kåre Bogø, Geir Helgemo, Christian Bakke og Sven-Olai Høyland. Hele resultatlisten finner du her. Nå skal det spilles to dagers parturnering.

Her er et spill hvor øst sine avgjørelser fikk endel å si for utfallet. Øst satt med disse kortene:

          ØST

Nord er giver og Ø/V i sonen. Nord passer som førstemann. Åpner du med slikt?

Ekrens 2 ruter hadde jo passet godt, øst har helt maksimum hånd for det. Men den konvensjonen har vel gått litt av moten? Spørsmålet blir derfor om det kan være lurt å åpne på ett-trinnet.

Noen har en åpningsstil hvor det åpnes ofte med 10-11 poeng og kanskje litt mindre og. De åpner såklart med dette. De med en mer solid åpningsstil passer automatisk. Så har du de som tillater seg noen ganger å åpne med fordelingshender uten de foreskrevne 11-12 poengene, men kanskje gjør det kun med gode farger. 

Denne hånden er verd åpning HVIS makkerparet har tilpasning. Dessuten har øst begge majorfargene, en strategisk fordel. Men øst vet selvsagt ikke om det finnes majortilpasning, og åpningsfargen (hjerter) er syltynn. Det er ikke akkurat den fargen du ønsker makker spiller ut om det er motparten som ender med kontrakten, og makker får utspillet.

Hvis det åpnes med dette og makkeren har gode kort, men ikke spar- eller hjertertilpasning kan makkerparet ofte komme for høyt. For eksempel kan de ende i en håpløs 3NT med rundt 23 hp uten noen farge å leve av. For meg blir det pass med disse kortene, men...

Om øst passer får han muligenes en ny vurdering like etterpå. Det kan gå pass også fra syd, så 1 spar fra vest og nok en pass fra nord. Hva ville du meldt da?

Nå VET øst at hånden er bedre enn mange opplagte åpningshender. Dette er verd 13-14 poeng nå som vi vet om spartilpasningen. Så her skal Ø/V i utgang. Det blir feil å invitere til utgang med dette, østs kort er simpelthen for sterke for det. Beste melding er 4 kløver - Splinter - på veien til den utgangen du ønsker å melde uansett.

Om øst åpner blir det denne gangen enkelt for Ø/V, men de finner frem om øst passer og, i alle fall om ikke syd gjør noe i tredje hånd:

Det er en enkel lilleslem i spar- eller hjerterkontrakt, dog med kun 25 HP til sammen.

Hvis øst åpner vil vest ganske kort tid etterpå spørre om ess/nøkkelkort og finne ut det mangler ett. Da blir lilleslem meldt. Hvis vest åpner etter tre passer, og øst melder 4 kløver - Splinter - ender de også i slem.

Men det er godt mulig syd åpner i 3.hånd, enten med 1 kløver eller kanskje 3 kløver sperremelding i gunstig sone. Spesielt om syd klinker til med 3 kløver blir det fart og spenning, for da kan nord være med å sperre videre. Så det blir nok vanskeligere og mer gjetting for Ø/V om N/S er med.

Det skjedde nok at syd (og kanskje nord) ga lyd fra seg flere steder, for ca. 2/3 av Ø/V-parene meldte kun utgang. Vinnerlagets Bogø-Helgemo noterte +1430 for 6 hjerter med tolv stikk mens motstanderlagets Ø/V-par spilte utgang.     

 

 

 

PÅSKEBRIDGE PÅ HAMAR

For første gang spilles denne påskebridgen i Hamar sentrum og spilles på Scandic Hamar. 

Det skal spilles to-dagers lagturnering etterfulgt av to-dagers parturnering. Lagturneringen startet lørdag og er halvspilt. Store favoritter på forhånd i det 24 lag store feltet var SCOUSERS med Helgemo, Bogø, S.I Høyland og C.Bakke. De tok da også en solid ledelse etter 8 kamper (7 spill per kamp).

Mot et lag med det uvanlige navnet NORGE U-56 ble det tapt spill for lederlaget i det spillet du her skal får se, et spill Lasse Aaseng (Norge U-56) var fornøyd med. U-56 navnet er litt spesielt da laget ikke har så høy gjennomsnittsalder siden en av lagets spillere er tenåringen Nicolai Evenstad. Men det er et par andre som drar opp gjennomsnittsalderen... Det laget ligger på 3.plass så langt. 

Her sprengte Ø/V for Norge U-56 kortene fullstendig, og det måtte til for å komme på papiret i den korte kampen. Aaseng (vest) skulle spille 4 spar etter at nord hadde meldt inn 2 ruter. 

Utspillet var ruter ess, og i andre stikk prøvde nord ruter konge. Det viste seg å være en liten feil som ga Aaseng lillefingeren, og da tok han hele hånda. 

Det ser unektelig ut til at det må bli (minst) fire tapere. For selv om spar dame sitter i saks er det i tillegg til en trumftaper og rutertaperen en taper i kløver samt at hjerter konge nok må gi stikk. Nord har sannsynligvis det kortet, men selv om den kongen sitter i saks må den antagelig gi stikk. Det er dårlig med overganger. For å få tatt sparfinesse må spillefører over til øst og det kan kun skje i hjerter. Ser du noen mulighet om nord har hjerter konge som er sannsynlig?

Aaseng så muligheten som var der slik kortene satt og spilte på det. Slik så hele spillet ut:

Den andre ruteren ble stjålet før A-K i kløver ble spilt. Det trekket strippet nord for kløver og dermed frikort. Så liten spar som gikk til det single esset. Nord var innspilt for første gang og måtte velge mellom hjerter unna kongen eller ruter til dobbeltrenons som i så fall stjeles med avkast av østs siste kløver. Nord spilte hjerter 4 som utsatte pinen. Hjerter dame vant det stikket, så sparfinesse og spar konge. Dette var igjen:

Nå ble hjerter ess og mer hjerter spilt. Nord ble innspilt for andre gang, nå med kun ruter igjen. Og ruter fra nord til dobbeltrenons ga avkast for kløver 8 idet vest kunne trumfe - ti stikk.

Ved det andre bordet spilte N/S 4 ruter og gikk en bet så spillet ga 8 IMP til Norge U-56.

Ps. 4 spar betes om nord er veldig våken i starten og tar av seg spar ess før han spiller mer ruter. Da er det spillefører som blir innspilt. Han kan spille hjerter for å komme seg over til øst for å ta sparfinesse, men da stikker nord og frir seg med hjerter (eller kløver om vest ikke har spilt A-K). Det må bli minst en taper i hver farge. 

 

Hvis det meldes hardt må det spilles godt

Det spillet du idag får presentert er fra en treningsturnering på Realbridge mellom landslagene i Australia og New Zealand, alle klasser. Spillet inneholder noen vurderinger i meldingsforløpet, og deretter blir det et spilleproblem.

GIVER VEST. Ø/V I SONEN

            ØST

Ø/V var et sterkt australsk seniorpar. Vest passer, og hva ville du meldt som øst idet nord åpner med 1 ruter? 

Det er tre alternativer: dobler, 1 hjerter eller 1NT. Jeg har sansen for innmeldingen 1NT selv om øst har litt i overkant mye. Dobler kan fungere, men da må dobleren melde hjerteren neste gang, og dobler fulgt av fargemelding viser vel litt annen håndtype (mer hjerter) selv om det forsåvidt viser omtrent denne styrken. Å melde inn 1 hjerter er bedre enn å doble etter min mening. Da kan kanskje Ø/V finne en bra utgang om vest har hjerterstøtte og 6-7 poeng, kort han trolig vil passe med om øst melder inn 1NT.

Øst doblet. Syd sa pass og vest meldte 1 hjerter, pass fra nord. Hva ville du meldt nå?

Øst meldte 4 hjerter! Det er en grusom overmelding. Å  høyne frivillig etter å ha doblet viser litt ekstra, husk den som svarer på laveste trinn på opplysende dobling kan ha ingenting og han har maks 8-9 poeng (hopp-svar med mer). Dobleren passer normalt på 1 hjerter med vanlig åpnings styrke. Å si 3 hjerter nå må være nok, det bør vise en kanonhånd og makkeren vil legge på til utgang om han har noe. Å si 4 hjerter direkte som øst gjorde er brutalt. Husk vest som altså kan være helt blank behøver ikke en gang ha noen særlig hjerterfarge. For hva ville du svart etter 1 ruter doblet med for eksempel xxx-xxx-xxxxx-xx? Å svare 1 hjerter på makkerens dobling er vel det eneste fornuftige med slikt?

Uansett, øst smalt altså til med utgang, og det var vest som skulle forsøke å vinne den. Og vest hadde "bits and pieces", akkurat nok til at det var bitte litt spill for kontrakten. 

Prøv deg selv på dette spilleproblemet:

Nord spiller ut spar 5 (norsk fordeling). Starten er opplagt, opp med sparhonnør og kløver til knekten. Det må godspilles kløverstikk som gir avkast for en spar fra vest. 

Nord stakk med kløver ess og spilte nok en spar til den andre honnøren. Så to runder kløver med avkast av spar 10. Hva nå?

Det ser fortsatt ut til å måtte bli to hjertertapere og en rutertaper. Men det er en liten sjanse her, kanskje kan en motspiller - og det må nok være nord - bli innspilt for å måtte spille unna ruter konge? I så fall må eventuelle frikort tas bort. Slik så det ut fra start:

Det kom altså spar ut fra nord, kløver i stikk to til esset, mer spar til øst og to runder kløver med avkast av spar 10. Så må spillefører stjele østs siste spar for å ta vekk nords frikort hvis det er igjen en liten spar hos øst. Etter spar 8 til stjeling hos vest ser det slik ut:

Nå spilles liten trumf fra vest, og nord blir innspilt på den single kongen. Han må enten spille ruter unna kongen, eller sin siste kløver. Spilles kløver til dobbeltrenons kastes ruter 10 fra øst mens vest stjeler - ingen rutertaper.  Det blir kun to trumftapere og en kløvertaper og en fet 620 til notering.

Ser du hvordan kontrakten kunne vært betet?

Idet nord kom inn på kløver ess kunne han tatt av seg den single hjerterkongen for å unngå innspillet. Så mer spar, og nå er det ingen fare, intet innspill lenger. Det er syd som kommer inn senere, og han kan spille ruter. Forsvaret får for kløver ess, to trumfstikk og ett stikk i ruter - en bet. 

Å spille den single hjerterkongen idet nord er inne er ikke lett, hva om vest har esset?

Det er som kjent lettere å finne slike motspill med åpne kort! Men om en tenker logisk på dette spillet slik det har utviklet seg, ser vel nord hva som fort kan skje her (innspillet). Og om vest har hjerter ess blir det ganske umulig å bete denne kontrakten uansett. 

 

 

Det nærmer seg MARIT SVEAAS-TURNERING igjen!

 

Marit Sveaas International Bridge Tournament 2023 (MSIBT) skal spilles på Lillehammer i mai. Hovedturneringen (par) starter fredag 19.5. og avsluttes søndag 21.5. Før parturneringen spilles en endags lagturnering tosdag 18.5., og det vil parallelt med hovedturneringen også spilles en juniorturnering. All informasjon og link til påmelding finner du her.

Arrangøren skriver i sin invitasjon på Facebook-siden Facebridge: 

Uansett om man har ambisjoner om å vinne eller om man bare vil spille for hyggens del, så er man hjertelige velkommen til å spille MSIBT. Så nå er det bare å løpe og melde seg på, så håper vi å få se mange av dere på Lillehammer i mai!

Fjorårsvinnerne Peter Bertheau og Geir Helgemo

Det vil delta mange toppspillere i hovedturneringen. Men det er et litt nytt opplegg i år som nok kan appellere til de som ikke mener de har så store muligheter for å kjempe i toppen i denne internasjonale turneringen. Første dag blir det kvalifisering før parene blir delt inn i en A- og en B-finale de to siste dagene.

Det blir meget pene premier i begge klassene for de som gjør det skarpt. Dessuten blir det premie til beste HCP par, mixpar, damepar og veteranpar (spesialpremieringen krever minst 8 par i den enkelte kategori). Så i årets "Marit Sveaas" er det absolutt muligheter for å kjempe om premier også for andre enn de internasjnale stjernespillerne. 

De som eventuelt ikke har anledning til (eller ikke ønsker) å spille fredag kan kjøpe seg inn i B-finalen og dermed spille kun lør- og søndag. For de som vanligvis ikke spiller internasjonalt bør denne helgen være en glimrende mulighet, og det blir helt sikkert en inspirerende og morsom bridgehelg hvor en får spille mot noen av de mest kjente spillerne i verden. Det er allerede påmeldt flere kjente utlendinger. 

Fjorårets turnering ble vunnet av Geir Helgemo og svenske Peter Bertheau. Resultatlisten fra 2022 finner du her. Der kan du se noen navn det er sannsynlig du kan møte på Lillehammer i mai. Fra det arkivet fant jeg et spill fra fjorårets turnering, og det innebar et vanskelig valg i meldingene.

Hvordan bør disse kortene meldes med øst som giver og Ø/V i faresonen? (De fleste Ø/V-parene forholdt seg tause)

Svaret på spørsmålet avhenger av hvordan det sitter i kløver. 

Hvis kløver konge sitter hos øst er det ganske nedlegg i 6 ruter. 

HVa om vest har det kortet, hvilken kontrakt er da best?

Hvis man ikke melder minorslem er det i parturnering ganske vanlig at man forsøke å havne i 3NT om det da ikke er sikkert at det mangler stopper et sted. Det er ingen god strategi å spille 5 i minor da som regel 3NT gir flere poeng. Husk 3NT med ti stikk gir mer enn 5 ruter med 11 (eller 12) stikk. Men om vest har kløver konge er det litt usikkert hva som skjer i 3NT. Hvis motparten spiller god hjerterfargen har spiillefører 2+1+5+1 = 9 stikk. Da blir det et ekkelt dilemma, sitter kløver konge i saks, eller har vest det kortet. Hvis konge sitter i saks må du ta finessen for å slå de (få) parene som er i 5 ruter. Om vest har kløver konge kan du imidlertid risikere å gå bet i 3NT hvis finessen tas.

Det er langt i fra opplagt å melde slem her. Det starter vel med 1 ruter - 2NT (invitt), eller noen steder med 1 ruter - 2 ruter (omvendt minor). Hvis nord støtter ruteren blir nok syd litt sleminteresssert, men det er ikke flere HP til sammen enn at det må være en marginal slem-

Hvis du melder slem, klan du like godt spille 6NT da?

Nei, i grandkontrakt er det ikke nok at kløver konge sitter hos øst, fargen må gi fire stikk. Med tre kløverstikk blir det kun 2+1+5+3 = 11. 

Hvis kløver sitter 3-3 med kongen i saksen er det tolv enkle. Hvis det sitter 4-2 er kongen singel eller dobbel foran den sjansen som utpeker seg. sitter det slik må ikke tieren spilles, da vokser vests firekorts beholdning til stikk.

For å få tolv stikk i grand må det spilles liten kløver fra nord til damen eller knekten. Så kan esset legges ned siden kongen faller, men det bør spilles ruter til nord og nok en liten kløver (for å ta med seg 3-3 i kløver). Kongen kommer på - fire kløverstikk og tolv stikk i grandkontrakt. Hvis tieren spilles og dekkes av øst blir det tre kløverstikk. 

 

 

 

ETT SPILL - MEN MANGE SKVISMULIGHETER

En tilsynelatende håpløs utgang i en lagturnering nylig skapte flere skvismuligheter hvor spillefører mot slutten kunne velge mellom to vakre sluttspill. Spillefører var Malcom Mayer som etter noen års pause fra bridgen senere i år gjør comeback for New Zealand i Bermuda Bowl.

Meldingene gikk slik:

3 kløver viste minst fire-korts støtte og ca. 6-9 poeng. Østs 3 ruter var invitt til utgang, og vest aksepterte invitten.

Syd spilte ut en liten spar til esset. Mayer ba om ruter knekt, liten fra nord og øst, og syd stakk med esset. Nå skiftet syd ikke unaturlig til kløver dame som gikk til esset fulgt av liten kløver tilbake til østs konge. To stikk er tapt, og det er fortsatt to tapere i minorfargene. Selv om ruterfinessen forsåvidt gikk blir det normalt en rutertaper til. Spilles for eksempel tieren dekker nord, og åtteren/nieren forfremmes til stikk. Men spillet så langt hadde skapt en interessant posisjon i ruter som kanskje kunne utnyttes.

Mayer gikk i gang med hjerterfargen. Idet han hadde igjen en hjerter så det slik ut:

Idet hjerter 9 spilles ser posisjonen ut som en komplisert variant som kalles “double guard squeeze” hvor syd er alene om sparholdet, begge holder kløver, nord må holde ruter, og syd tror hans 9-5 i ruter kan være verdifull. Hvis øst hadde hatt ruter 8 i stedet for ruter 7 måtte syd ha holdt på sine to rutere, og hvis syd hadde hatt A-9-8 i ruter fra start ville dette vært en genuin skvisposisjon. Nå er det vel egentlig en slags pølseskvis, for slik det var kunne syd ha kastet ruter. Han var dog ganske sikker på at nord måtte ha kløver 10 siden hun ikke hadde kastet unna kløver som hun ville gjort med verdiløse kort i fargen. Derfor trodde syd det var safe å kaste kløver knekt. Det var ikke safe...

På hjerter 9 kastet altså syd kløver knekt og nord kunne til det stikket uten besvær kaste en ruter. Nå visste Mayer at det var to måter å vinne kontrakten på. Han valgte den enkleste, men sa etterpå at han var litt irritert på seg selv for ikke å velge den mest artistiske løsningen.

Spillefører kastet spar 8 da hjerter 9 ble spilt. Så spilte han spar til kongen. I det stikket skulle nord ned på tre kort og ble offer for en skvis etterfulgt av innspill. Hun måtte holde to rutere, og dermed ble det kun plass til singel kløver 10. Den fikk hun for da spillefører ba om kløver 9 fra bordet, og nord måtte til slutt spille ruter unna Q-8 til spilleførers kombinerte saks, 10-4 mot østs K-7.

“I should have gone for a suicide squeeze”, sa Mayer etter spillet, han hadde åpenbart full oversikt.

Den alternative vinnervarianten i diagramsituasjonen er at spillefører kaster kløver 9 fra bordet. Så spar til esset. Nord må holde to rutere og derfor kløver 10 singel i tre-kortsposisjonen. Innspillet er ikke lenger mulig siden vest ikke har igjen kløver, men nå forærer spillefører syd ett sparstikk ved å spille spar 8. Det ser slik ut:

Idet spar 8 spilles er nord skviset i det stikket makkeren hennes vinner, en såkalt Suicide squeeze (også kalt Cannibal skvis. Mer om den typen skvis kan du lese her). Og det oppstår altså et stikk motspilleren ble presset til å vinne!

Idet spar 8 spilles, kan kan ikke nord holde både to ruter og kløver 10, og øst kaster som kjent etter nord. Syd er ikke bare presset til å vinne skvisstikket, men han fungerer i neste stikk som en slags «steppingstone» til øst som må få de to siste stikkene i ruter, eller for ruter konge og kløver 7.

Enda et stålegg?

I helgen deltok jeg i en Swiss Pairs turnering (IMP). Det gikk lenge nokså brillefint, men i ett av de siste spillene i siste runde skjedde noe som førte til at jeg bet meg skikkelig i leppa etter spillet. Heldigvis kostet det ikke noe med hensyn til den endelige plasseringen, men da det skjedde var jeg nokså sikker på at det ville bli kostbart. 

Du har som syd åpnet med 1NT før vest meldte inn 2 hjerter som ble forklart som naturlig melding. Makker på nords plass hadde ikke mange muligheter nå da 2NT ville vært overføring til kløver, en Lebensohl-variant. Så hun sa 3NT direkte.

Prøv deg selv på spilleprøven i 3NT idet vest spiller ut hjerter 2, invittutspill (lite kort lover honnør). Ikke titt i det fullstendige diagrammet nederst før du har bestemt deg for hva du gjør!

På den utspilte lille hjerteren gikk det liten, tieren og knekten. Hva nå?

Vest har meldt inn i gunstig sone og behøver ikke ha veldig sterke kort. Han har nok likevel sannsynligvis en av de sorte kongene, eller begge. 

Du må innom kløveren for å komme til ni stikk. Den første åpenbare sjansen er kløverfinessen, men ryker den blir det automatisk bet med fire eller fem hjerterstikk til forsvaret. Du behøver imidlertid muligens kun tre kløverstikk hvis ruteren gir fire stikk. Så hvis øst har kløver konge kan du gi han for dem etter å ha spilt kløver ess først som gir en liten ekstra sjanse, vest kan ha singel kløver konge. Men tre kløverstikk gir sammen med to stikk i majorfargene og tre sikre ruterstikk kun åtte stikk totalt. Ruteren kan dog godt gi fire stikk, og i så fall er tre kløverstikk nok.

Poenget med å spille kløver ess først er altså at en sjelden gang har vest singel kløver konge, og faller den under esset er det ni sikre med gode sjanser for overstikk. På den annen side kan det bli heldumt å legge ned esset om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Da er kontrakten spilt bort idet det tapes fire hjerterstikk og ett stikk til kløver konge som i så fall viste seg å sitte i saksen. Men det er vel sannsynlig at vest har sekskorts hjerter? I så fall er det ikke farlig å slippe inn øst, for det er en bra sjanse for fire ruterstikk som selv med kun tre kløverstikk vil gi vunnet kontrakt.

Hva blir det til?

Jeg fingret lenge (til meg å være) på kløver ess, men fryktet det ville bli skikkelig lang nese å spille det om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Så jeg spilte ruter mot bordet i den hensikt å ta kløverfinessen.

Da kom ruter knekt på fra vest! Nå var det fire sikre ruterstikk, og på tide å vende tilbake til den tanken om å greie seg med tre kløverstikk. Men om den ruterknekten er et "ekte" kort - singelton - så har vel neppe vest singelton i kløver uansett?

Etter alt dette ga jeg litt opp og tok kløverfinessen, men det ble fullstendig fiasko: 

 

Så irriterende, å ha tenkt så mye på den muligheten med å spille kløver ess først for så å gi opp den tanken og spille rett etter nesen - kløverfinesse. Vest stakk altså med sin single konge og tok fem hjerterstikk - to bet.

Hvis kløver ess spilles først (eller etter en runde ruter) blir det ti enkle stikk, 1+1+4+4 = 10, og faktisk en mulighet for å vinne elleve stikk slik det sitter. 

Med andre ord: Stålegg...

For:

I etterpåklokskapens lys er det nok feil å ta kløverfinessen, spesielt etter en runde ruter hvor vest fulgte med knekten. For om vests ruter knekt er singel må han nesten ha sekskorts hjerter sånn at øst, om han har kløver konge og kommer inn på den ikke har hjerter å spille. 

Tórshavn bridgefestival

I Tórshavn på Færøyene ble det nettopp vært bridgefestival, og hovedturneringen (par) ble avsluttet i går. Det deltok noen norske par og på 4.pass finner vi Torkild Hagen og Aron Thorfinsson. Sistnevnte er fra Island, men såvidt jeg har funnet ut er han bosatt i Norge. 

Torkild Hagen (t.v) og Aron Thorfinsson kom på 4.plass i Tórshavn (Foto: Pernille Lindaas)

På bra plasseringer finner vi to norske damepar; Lise Blågestad-Pernille Lindaas ble nr. 11, og Stine Holmøy- Maja Rom Anjer fulgte opp med 13.plass. 

Her er et spill som Blågestad-Lindaas likte godt.

Det var ikke mange som fant frem til 6 hjerter som N/S i dette spillet, men slem med kun 23 HP til sammen stod i røyk og damp!

Selv med trumf ut er det enkelt, for trumfen sitter 1-1 så forsvaret får ikke spilt mer enn en gang trumf. Dermed kan tre spar trumfes hos nord. Som du ser sitter jo kløveren 3-3 også og kan godspilles med en stjeling. Og med naturlig utspill spar 5 er det enda flere muligheter. Ingen av de mulighetene behøves!

Mot Lindaas-Blågestad åpnet øst i tredje hånd med 1 spar. Pernille (syd) sa 4 hjerter på direkten. Vest meldte 4 spar, og det viste seg å ikke være så lurt sånn som det utviklet seg. For nå meldte Lise 5 hjerter med nords sparsomme beholding - god vurdering - og da kunne ikke Lindaas stoppe seg selv: 6 hjerter!

Dette er godt meldt, for nord må jo være veldig kort i spar. Og det er nesten alt som behøves, dog litt avhengig av hvor mange trumf nord har. Det må uansett sett fra syds sysnvinkel være glimrende sjanser i slem etter denne starten på meldingene. 

God meldt, og det norske paret fikk bonus også da slemmen ble doblet. Tolv stikk, N/S +1210 som ga alle poengene, 100%!

Selv 6 hjerter udoblet ville gitt 94,4%. Hagen-Thorfinsson var ikke heldige her da de satt Ø/V mot 6 hjerter og måtte notere fattige 5,6 % på spillet. Holmøy-Rom Anjer satt Ø/V mot 4 hjerter og fikk strø over middels.