OCBL October Teams

En ny stor, internasjonal lagturnering har startet og pågår denne uken med kvartfinaler, semi og finale til helgen.

Det deltar 30 lag, de fleste internasjonale topplag, og seks av dem har norske spillere med. Det er Levine (T.Helness-Helgmo), De Botton (Hoftaniska-Charlsen, Orca (Erichsen-F. Helness), Gillis (Brogeland, Lindqvist, Bakke), Fredin (Livgård-Aa) og helnorske Skeidar (Andresen, Farstad, Aaseng, Furunes, Oversen, Grude, Kristoffersen og E.Berg).

All informasjon, resultater, bulltiner, butler osv. finner du her.

DAGENS SPILL

I kampen mellom SKEIDAR og LEVINE møtte det norske laget en formidabel line-up. Mot Aaseng-Furunes satt Meckstroth-Rodwell N/S, og Ø/V mot Andresen-Farstad var Helness-Helgemo, et lag som ville vært favoritter i et VM. Det ble for tøff motstand, men mot slutten fikk det norske laget en voldsom oppmuntring.

Rodwell var i 4 hjerter hvor det som du ser sitter grusomt. Uten å ha peiling på den skjeve trumfsitsen er det ikke lett, men kontrakten kan vinnes. Rodwell fikk ruter dame i utspill fra Aaseng. Rodwell stakk med esset og kastet en spar. Så valgte han en uheldig spilleplan selv om det er mye lettere å se at det blir feil når en ser hele kortleiken. Han spilte kløver til esset og liten spar mot damen. Aaseng stakk og spilte en listig liten trumf! Det er bra motspill, for vest ser jo at at spillefører har tenkt å trumfe kløver/spar hos nord, og da er det ikke lett å slippe trumfskiftet som kanskje går til honnør hos øst fulgt av nok en trumf hvoretter det blir for mange tapere, og kanskje bet selv om trumfen sitter 3-2!

Rodwell stakk opp med trumfesset, og da ble det bet, SKEIDAR +100.

Det var et godt resultat hvor det norske paret kunne håpe på gevinstspill.

Ved det andre bordet ble det enda mer dramatisk. Etter et aktivt meldingsforløp endte også Martin Andresen i 4 hjerter, og da vest doblet redoblet han! 

Modig...

Ruter dame kom ut til esset. Så fulgte tre store kløver med avkast av en spar og to ruter fra nord. Spar ess ble spilt, så spar til trumf og ruter til trumf. Så kom syd sin siste spar, og nå kunne vest ha satt i en stor trumf. Men da trumfes over med esset, så ruter til trumf som vest følger farge på, og han har ni stikk. Så kløver fra syd, og med trumftieren singel hos nord, og knekten dobbel hos syd må spillefører få ett stikk til - det tiende!

Vest forsøkte heller å kaste sin siste ruter på den siste sparstjelingen så Martin fikk trumfet med tieren. Så tok han for trumfesset, og det var kun fire kort igjen, og han hadde allerede tatt ni stikk. På hånden satt han med J-x-x i trumf og en kløvertaper. Vest satt med KQ98 i trumf. Martin spilte ruter fra nord og kastet sin kløver. Vest kunne trumfe, men måtte så med K-Q-9 i trumf gi syd det tiende stikket for J-x-x! 

Ti stikk i 4 hjerter redoblet ga den hyggelige scoren +1080 som sammen med +100 var verd 15 IMP for lag SKEIDAR, men de tapte likevel kampen.

 

STERKT AV LAG SILLA (men snublet litt til slutt)

Lag SILLA gjorde det meget skarpt i ALT MIXED V selv om det ble tap i finalen mot lag ALPERT.

Å bli nr. 2 i en slik internasjonal invitasjonsturnering hvor nivået er veldig høyt er et kanonresultat. All ære til for flott innsats til Lise Blågestad, Harald Eide, Ann Karin Fuglestad, Geir Brekka og Erik Sælensminde!

I finalen var det helt jevnt etter første halvrunde. I den andre og siste halvrunden gikk det imidlertid litt galt i et par spill. Ganske tidlig kom en grusom misforståelse som kostet 17 IMP. I spillet etter meldte ALPERT en slem som var nokså marginal,. Det kunne blitt bet spilt fra den siden de fikk slemmen. Utspillet var imidlertid som vanlig ganske tilfeldig, og da det betende utspillet ikke ble funnet føk slemmen hjem. Spilt fra den andre siden ville slemmen vært bedre. Lag SILLA sitt par stoppet i utgang, og dermed ble det 11 IMP - minus 28 IMP på to spill! 

Resten av halvrunden var ganske jevn. Finalen ble tapt med 24 IMP.

 

 

ALT MIXED - Norsk seier i jevn semifinale

Det norske lag SILLA hadde en komfortabel ledelse etter 16 av 32 spill i semifinalen, men ISRAEL slo tilbake og vant andre halvrunde klart. Mot slutten ble det uhyre spennende. Etter fjerde siste spill krympet ledelsen og lagene stod nesten likt. I det spillet fikk Harald Eide og Lise Blågestad det litt vanskeligere enn ved det andre bordet.

Med alle i sonen åpnet nord med 1 kløver. Øst gikk innpå med 1 ruter, og syd sa 1 spar. Vest lot ikke N/S få mye rom til å kommunisere da hun smalt til med 5 ruter! Nord sa 5 spar, og dte kom pass fra øst. Nå må vel nesten syd løfte til slem? Syd har jo vist bare 6+ hp og har 12, og nord klarer altså å støtte på fem-trinnet.

Det er klart at når motparten melder inn/sperrer må åpneren av å til støtte høyere enn vanlig, typisk han/hun blir presset til å si 3 i major fordi støtte til 2 ikke lenger er ledig. Men med vanlige hender (balanserte) bør man passe selv med firekorts støtte. Her melder imidlertid åpneren på fem-trinnet etter et 1-over-1 svar, og da må han ha en meget god hånd. Det kan dog være at han gjør det med fin fordeling. I slike situasjoner bør svareren beskytte åpneren litt og ikke forvente så sterke kort som det kanskje bør forventes. Men det er vanskelig, og det er jo nettopp poenget med sperremeldinger.

Syd løftet til 6 spar, og det er nok veldig menneskelig selv om det ble galt?

Er det feil av nord å si 5 spar?

Nord kunne jo godt ha hatt mye mer i form hav HP sett fra syd sitt synspunkt. Det er lett å si det er feil å melde 5 spar etterpå, men det må være veldig fristende. Jeg tror ganske sikkert jeg ville gjort det selv, men her er det helt sikkert delte meninger. Feil ble det, og ros til vest som slo til med 5 ruter. Etter hjerter ess ut bommet spillefører trumfen og gikk to bet.

Ved det andre bordet startet det likt, men vest sperret "kun" med 4 ruter. Jeg tror det beste prinsippet i slike situasjoner er at hvis man har tenkt å melde over motparten en gang til, dvs. i dette tilfellet stampe i 5 ruter over en eventuell 4 spar, så er det best å gjøre det med en gang da det setter mest press på motparten, de må gjette enda høyere. Spørsmålet er om det er riktig å melde 5 ruter over 4 spar senere. Vest har jo noen bra motspillsverdier i hjerter, og det kan jo hende 4 spar ikke står.  På en annen side kan øst av og til ha andre kort hvor 5 ruter står!

Over vests 4 ruter, riktig eller feil, meldte ISRAEL sin nord 4 spar. Syd hadde sannelig et problem der og, men besinnet seg og passet. Vest passet også, og det er på en måte konsekvensen av å si 4 ruter og ikke 5 ruter første gangen.

Syd har veldig mye ekstra også etter disse meldingene, men 6 av poengene er motpartens farge så det kan kanskje bli litt for tynt i de andre fargene for slem. Andre ganger hvor nord har sterkere kort kan slem være nedelegg.

I 4 spar ble det ti stikk, og lag SILLA tapte 13 IMP.

Om syd hadde gått på mot slem ville de nok stoppet i 5 spar siden det mangler to nøkkelkort, og der kan det vinnes elleve stikk med hjerter ess ut (sparen må tippes). I teorien kan Ø/V bete 5 spar for egen maskin, men det er teori. Men en hvilken som helst annen hjerter i utspill (helt usannsynlig) enn esset nytter det ikke for spillefører, han/hun vil tape to hjerterstikk. Hvis ISRAEL hadde gått bet i 5 spar ville spillet kostet lag SILLA 3 IMP.

Med 13 IMP og kun tre spill igjen var plutselig ledesen kun 3,1 IMP. Et tapt delkontraktspill ville vært nok til å ryke ut. I stedet vant lag SILLA noen få småimp mot slutten og kampen med 7,1 IMP, hvorav 6,1 IMP var carryoveren for bedre plassering i kvalifiseringen.

PHEW!

Finalen mellom lag SILLA og lag ALPERT (med bl.a. Alfredo Versace) spilles i skrivende stund fredag kveld, og halvveis er det helt jevnt der også! Kampen overføres i vu-graphen på BBO.

 

ALT MIXED: Solid norsk ledelse i semifinalen

Det norske lag SILLA kvalfiserte seg ganske komfortabelt for semifinalen i ALT MIXED INVITATIONAL V. Det ble på andreplass, 0,04 VP (!) bak laget som vant.

På det norske laget spiller Lise Blågestad, Harald Eide, Geir Brekka, Ann Karin Fuglestad og Erik Sælensminde.

I semifinalen har de spilt en halvrunde (20 spill) og det skal spilles en halvrunde til fredag morgen. Lag SILLA møter Israel og har en carryover på +6,1 IMP pga. bedre plassering i kvaliken. Men ISRAEL var det eneste som slo SILLA stort i kvaliken da det i den kampen ble norsk tap med hele 63 (!) IMP. Det så imidlertid ikke ut til å være riktig styrkeforhold mellom de to lagene da de møttes torsdag. Lag SILLA leder med 48-5 (imp).

I dette spillet handlet det som så ofte om optimisme eller ikke, men også om system og vurderinger.

Etter 2 grand (20-21) fra syd har nord akkurat nok til at det kan av og til stå slem. Blågestad-Eide meldte kontrollert:

3 kløver var Puppet Stayman, og 3 ruter viste minst en firekorts majorfarge. Så viste nord hjerterfarge (!) med 3 spar, for det gjøres i Puppet Stayman ved at motsatt major meldes for å få en eventuell majorkontrakt spilt av den sterke hånden. Over 3 spar (hjerter) sa Eide 4 hjerter, og Blågestad passet. Syd kunne kanskje vært litt sterkere, og/eller hatt bedre kort?

I denne meldesituasjonen er det viktig å ha mulighet for å vise maks hånd hvis åpneren har hjertertilpasning. Uten hjertertilpasning vil han alltid si 3 grand over 3 spar. Derfor er 4 kløver/4 ruter "ledig" til å kunne vise en maks 2 grand med hjertertilpasning. Det kan være nyttig å få vist hvis svarhånden er på grensen til slem. Følgelig viser 4 hjerter at han ikke har en maks hånd.

Slem er jo i dette tilfellet elendig, og 6 hjerter/6 grand avhenger av dame-knekt dobbel i hjerter.

Selv om N/S forsøker seg litt mer bør det i alle fall kunne stoppes i 5 hjerter da Key Card Blackwood vil avsløre at det mangler både ett ess og trumf dame. Det er selvsagt mye bedre å stoppe i 4 hjerter siden 5 hjerter kan gå bet om hjerteren sitter skjevt. Her var det imidlertid elleve toppstikk, +450.

Ved det andre bordet var nord mer optimistisk:

En kan kanskje med veldig god vilje forstå optimismen, men å kontrollmelde blir i alle fall feil. Etter to kontrollmeldinger meldte de slem. Hvis man går videre er det med så dårlig trumf hos nord mye bedre å spørre med Key Card Blackwood så unngås i alle falle en så dårlig slem som dette.

Med 50-inn ved det bordet var spillet verd 11 IMP for lag SILLA.

Så får du en utspillsprøve.

Vest er giver og passer før nord (Eide) åpner med 1 hjerter. La oss si du hopper til 3 ruter som sperr. Syd dobler (spar), og nord sier 3 grand. Hva spiller du ut?

Øst spilte etter de meldigene ruter dame ut mot 3 grand. Det kan selvsagt være bra hvis for eksempel makkeren har inntak og dobbelton ruter. Men her var det feil:

Ruter konge vant første stikk, og Eide hadde ni raske stikk (2+5+1+1=9), lag SILLA +400.

Ved det andre bodet meldte Sælensminde (øst) inn 2 ruter. Syd meldte spar, nord sa 3 kløver, og da syd viste forsinket hjerterstøtte med 3 hjerter forslo nord 3 grand.

Sælensminde spilte etter dette ut spar knekt! Det gjorde susen, og spillefører vant kun de åtte toppstikkene, SILLA +50. Spillet ga 10 IMP til det norske laget.

 

Lag SILLA mot semifinale

I ALT MIXED INVITATIONAL V ser det veldig lyst ut for Lag SILLA med en og en halv kamp igjen i grunnspillet. De fire beste (av 10) går til semifinalen, og det norske laget ligger i øyeblikket på 2.plass med en solid margin til den kjedelige 5.plassen.

I runde 7 ble det en overlegen seier mot et tyrkisk lag, og da var de norske klart best. I dette spillet vant Ann Karin Fuglestad sin utgang etter en grei spilleføring, men det var vel en gavepakke at spillefører gikk seg to bet i samme kontrakt ved det andre bordet.

Ann Karin (vest) fikk mot 3 grand en liten hjerter i utspill fra nord som hadde åpnet med 1 spar. Hjerter dame vant første stikk, og en spar ble spilt mot øst. Hvis nord hopper på med honnør kan spillefører følge på med spar 7 fra blindemann og kan senere få godspilt to sparstikk. Og forsvaret kan ikke ved å stikke seg inn og spille hjerter få mer enn to sparstikk og to hjerterstikk. Siden ruter knekt faller er ruter 10 ett ekstra inntak til den fjerde sparen hos vest.

Nord la imidlertid liten spar og tieren vant stikk. Nå ble ruter spilt fra topp, og siden knekten falt tok hun fire ruterstikk før det ble spilt A-K i kløver og mer kløver. Den satt fint, og spillefører hadde ti stikk (1+2+4+3) selv om syd hadde fått godspilt sin femte ruter. Det var ingen fare, og nord hadde på ruterstikkene kastet sine små spar også. Syd hadde heller ikke flere spar, så på den fjerde ruteren og på syd sitt ruterstikk kastet spillefører spar og beholdt alle sine vinnerne, +630.

Ved det andre bordet spilte Harald Eide ut liten spar. Nå kunne spillefører sikret seg to sparstoppere ved å legge tieren. Men da liten ble lagt fra øst presset nieren ut vests knekt, og med 6-5-2 i spar mot Q-10 dobbel var det ikke noen stopper lenger. Spillefører spilte tre runder kløver. Siden syd kom inn var kontrakten i orden (1+1+4+3=9), men det visste ikke spillefører siden rutersitsen ikke var avslørt. Syd spilte hjerter. Det ble da et slags valg om å ta finessen, eller gå opp med esset og satse på fire ruterstikk. Hjerterfinessen ble tatt, en feil siden hjerter konge omtrent helt sikkert sitter hos nord. Nord kom inn og kunne ta fire sparstikk - to bet!

Spillet ga 13 IMP til lag SILLA.

 

 

"FØLG REGLA!" (1)

«Klagenemda» er et nyttig korrektiv for oss bridgejournalister. Det er en gruppe som typisk følger veldig godt med og har god peiling på bridge. De er raske på labben om noe blir feil hva enten det er analyser, facts eller andre ting. Jeg setter stor pris på «Klagenemda» og tilbakemeldinger fra andre og for å kunne korrigere feil og kanskje følge opp interessante ting. Vi bridgejournalister må for å forbedre oss tåle å høre det. Selvsagt er det fint med både ris og ros.

«Klagenemda» har fått et nytt medlem, Frank Svindahl som befinner seg i Warszawa.

Frank Svindah har som vanlig rett i det han sier...

Han ber meg korrigere et utsagn i et innlegg forleden hvor jeg sa det var han som var oppfinneren av den gode læresetningen «Følg regla!»

Frank presiserer: «Jeg er kanskje den som har mast mest på bridgespillere om å følge regla, men det medfører ikke riktighet at jeg har skapt læresetningen. Jeg adopterte den fra våre kjære avdøde Onkel Roy (RKK/Roy Kristian Kristiansen) som var et bridgegeni».

Alt det der stemmer, inkludert det med bridgegeni"'

IKKE FJOLL! FØLG REGLA!

RKK: "Du fulgte nok ikke regla der makker, bare så du er klar over det"

Regler er selvsagt nødvendige i bridge, også for makkerparet. Det kan dog sikkert diskuteres i hvor stor grad vi bør være rene regelryttere både i bridge og ellers. Men i bridge er det best å ha en god del klare regler/avtaler for makkerparet. Riktignok er det i meldingene ikke alltid kortene passer helt til systemet, og da må man nok finne den beste «løgnen».

Likevel, å ha gode avtaler er bra. Er det veldig mye system og avtaler er det imidlertid et problem at alt må huskes og. Og det er også slik at det er mange følge-ting som må avtales. Det blir ikke nok å si «vi bruker den og den konvensjonen», for det er alltid situasjoner som ligner andre situasjoner, og meldingene kan gå litt forskjellig slik at det ikke holder hvis avtalene er for vage.

I en av kampene i den pågående ALT MIXED V var det mye god bridge, men det var også flere klare misforståelser fra begge lag.

Vi tar med et par situasjoner som viser hvor viktig det er at begge spillerne husker «regla», og følger dem. Her er den første, og den andre kommer i et senere innlegg.

Giver syd, ingen i sonen.

Her valgte øst å åpne med 1 kløver selv om det ikke er så langt unna godt nok for en kravåpning. Hånden er litt for sterk for 1 kløver, litt for svak for 2 kløver slik mange spiller.

Etter 1 kløver – 1 hjerter (som viste spar) reverserte (sterkt) vest med 2 ruter (tilsvarende 1 kløver-1spar, 2 ruter for de som ikke bruker såkalte kløverføringer). 2 ruter viser normalt fire-korts farge og sterke kort, og planen var å få krevd slik at åpneren kan finne ut mer om svarhåndens kort. Da sa øst 2 hjerter, fjerde farge som uten en revers normalt er kunstig krav til utgang. I denne meldesituasjonen – etter en reversmelding – er det imidlertid et behov for andre regler…

(1 hjerter = 4+ spar)

Reversmeldinger kan jo komme så lavt som dette, eller høyere hvis åpnerens andre farge er hjerter eller spar.

En vanlig konvensjon brukt av eksperter etter åpnerens reversmelding er at den laveste meldingen av 4.farge eller 2 grand viser veldig svake svarkort, og makkerparet kan i så fall fortsatt stoppe i delkontrakt hvis reversmelderen har minimum. Andre meldinger er krav. Konvensjonen kalles «Blackout» og den kan du lese mer om her.

Den kan brukes litt på forskjellige måter, men hovedprinsippet er altså at her ville alt fra 2 spar og oppover fra øst over reversen 2 ruter vært naturlig og vist bra kort, mens 2 hjerter indikerer at øst er svak. Så i vår meldesituasjon er 2 hjerter såkalt «Blackout» hvis makkerparet har avtalt det. Da skal normalt åpneren melde 3 kløver hvor de kan stoppe (kanskje 2 spar) med en vanlig, minimums reversehånd, men hvis åpneren har mye ekstra må hun bryte ut av det hele og hoppe slik at makkerparet kommer seg i utgang.

Det gjorde vest da hun hoppet til 3 grand som sier «jeg har så mye at vi skal i utgang samme hvor svak du er». Øst passet.

Ø/V var antagelig ikke på bølgelengde, for hvis konvensjonen er fulgt har altså øst vist svake kort med 2 hjerter, og vest må derfor ha kanonkort for å si 3 grand, minst 18-19 poeng, kanskje enda litt mer. Derfor burde muligens øst løftet i alle fall ett hakk til 4 grand som en invitt?

Men hvis øst hadde fulgt «regla», eller brukt samme regel som vest, ville han ikke meldt 2 hjerter, men 2 spar som naturlig og krav og samtidig vist bra kort. I så fall ville en kravsituasjon vært etablert, og vest ville hatt gode muligheter for å bringe makkerparet til slem.

Både 6 kløver og 6 grand spilt av vest (hjerter konge beskyttet) er enkelt å vinne siden kløveren ikke sitter skjevt, og det blir tretten stikk om ikke nord tar for hjerter ess med det samme.

Slem ble meldt og vunnet ved fire av de ti bordene. Kanskje de fulgte regla?

ALT MIXED V - Brink briljerte

Nederlenderen Sjoert Brink er en av de absolutt store stjernene i internasjonal bridge. I ALT MIX V spilte han forleden en kamp med Vicky Chediak (lag ALT STARS). Vicky forteller hun har kjent Brink i 19 år og spilt sammen tidligere både online og live.

I kampen dette spesielle spillet er fra møtte de to amerikanske stjernespillerne David Berkowitz (vest) og Migry Campanile. Brink satt nord, og Chediak syd.

Meldingene kunne kanskje med fordel gått litt annereldes enn de faktisk gikk, men Sjoert og Vicky hadde ikke lange systempraten før kampen. Etter at øst hadde lurt seg innpå med 2 ruter endte Brink i 6 hjerter som nord. En bedre slem er 6 kløver som ble meldt og vunnet ved et par bord. Om en ser kun på N/S sine kort er ikke 6 hjerter noen dårlig kontrakt heller, og oppgaven var altså å spille hjem den kontrakten. Vest spilte ut ruter dame til esset.

Siden vest ikke kan ha særlig sterke kort tenkte Brink at da må han nok ha meldt pga. god fordeling. Det betyr at det fort sitter skjevt mot denne hjerterslemmen.

I andre stikk tok spillefører for kløver konge før han spilte hjerter mot A-10, og med stø hånd tok han finessen! Det var en bra start at tieren vant stikket, men det så litt mer mørkt ut da vest i neste stikk kastet en ruter på trumfesset. Kløver ess blir innkassert, og om damen hadde falt kunne han bare fortsatt med stående kløver, og øst ville kun fått ett stikk i trumf etter den velykket manøveren i trumf i starten. Men kløver dame falt ikke. Nå ble fortsettelsen kløver til stjeling! Det betyr at spillefører korter seg og har plutselig færre trumf enn øst. Men det stoppet ikke Brink. Han tok for K-Q i trumf, og dette var igjen idet øst er det eneste ved bordet som har trumf:

Det ser ut til å være bare en trumftaper nå, men det var fortsatt ikke helt over. Hvis spillefører nå går over på spar dame og spiller stående kløver og kaster sin siste ruter blir det bet. Øst trumfer i det stikket og spiller spar knekt som tar med seg tieren. I så fall vinner øst betestikket til slutt for spar 9!

Dette så Brink og spilte spar til finesse med tieren. Da den holdt kunne han spille stënde kløver og kaste ruter. 

Wow, litt av en spilleføring dette, men på en måte logisk når en tar i betraktning at vest må ha lang ruter og en fordelingshånd. Likevel er det temmelig sjeldent. I to farger hvor spillefører rår over A-K-Q tar han finesse på direkten med tieren!  Det måtte til for å vinne 6 hjerter som ser nokså håpløs ut med den skjeve sitsen. 

Etter fire runder (av 9) ligger det norske Lag SILLA på 4.plass. De ble knust i runde 3, men kontret med en fin seier i neste kamp. Etter kvalifiseringen spiller de fire beste lagene (av10) semifinale.

All informasjon, resultater, butler osv fra denne turneringen finner du her.

  

 

God norsk start i enda en onlineturnering

I ALT MIX V som foregår på BBO denne uken deltar 10 lag. Helnorske lag SILLA skal utover uken opp mot en rekke knallsterke, internasjonale lag med haugevis verdensmestre og andre kjente internasjonale navn.

På det norske laget spiller Ann Karin Fuglestad, Geir Brekka, Lise Blågestad, Harald Eide og Erik Sælensminde.

Denne gangen skal det spilles hele 20 spill i hver kamp.

Lag SILLA startet Round Robin godt med en klar seier i første kamp av ni (alle mot alle).

I neste kamp møtte de lag DONNER som stort sett gjør det veldig bra i disse turneringene. Det ble jevnt, og det norske laget spilte godt. Det kom dog noen farlige meldemisforståelser, men det gjaldt for så vidt for begge lag.

Her er spill hvor Geir Brekka og Ann Karin Fuglestad meldte bra, men de stod likevel i fare for å tape spillet.

Marion Michielsen (nord) slo til med den veldig spreke sperremeldingen 4 hjerter. Selv i gunstig sone er det kanskje litt i overkant, men den nederlandsk-svenske damen er en tøffing.

Brekka (øst) hadde gode kort, men han syntes det var litt for drøyt å melde inn 4 spar med KQ tynt femte. Så han passet, og etter pass fra syd også doblet Fuglestad (vest) opplysende. Nå mente Brekka det måtte være slem i kortene, og han hoppet til 5 grand som er såkalt «pick a slam», dvs. det er flere mulige steder å spille. Vest foreslo 6 kløver, og øst korrigerte til 6 ruter som betyr at han har spar og ruter. VEst hadde et greit valg da (mellom spar og ruter) og det gikk pass rundt. Syd skulle spille ut.

Det er bet med spar ess og mer spar som nord kan stjele, men med alle andre motspill fyker slemmen hjem.

Per-Ola Cullin spilte ut spar ess!

Øst fulgte med sekseren, og knekten kom fra nord. Syd begynte å tenke: kan det virkelig være slik at øst ikke har hjerter ess? Syd måtte ta stilling til om spar knekt var ment som Lavinthal-signal.

Han skiftet til hjerter, og spillet var over på sekunder: tolv stikk og +1370 til lag SILLA.

Cullin er en spiller i verdensklasse, men her er jeg uenig med han selv om det er mye lettere for oss som ser alle kortene, han så ikke øst sine kort. Men for det første er det neppe trolig at øst har presset på til slem uten førstekontroll i noen farge, og også uten verken ess eller konge i ruter. For det andre har øst vist spar og ruter, så singel spar hos nord er ganske sannsynlig. I første stikk fulgte øst med spar 6 så femmeren og treeren mangler for syd. Nord kan vel ha ett av de kortene, så det var sikkert et dilemma for syd hva han skulle gjøre i andre stikk.

Generelt: Uavhengig av dette spillet er det riktig å si at å lese et påspill som dette nesten konsekvent som Lavinthal er farlig. Det er for eksempel vanskelig for en stakkar å legge Lavinthal når han/hun har kun ett kort i fargen!

Ved det andre bordet åpnet Harald Eide (nord) med 3 hjerter som etter min mening er passelig. Da hadde øst til å melde inn 3 spar, pass blir alt for spedt med dette. Alternativet ville vært 4 ruter, såkalt non-leaping Michaels som nok er litt en overmelding av kortene. Og hadde det blitt meldt ville de trolig havnet i 6 ruter spilt av vest. Da ville det antagelig blitt bet ganske enkelt etter spar knekt i utspill og med østs kort som blindemann. Men etter østs 3 spar fra øst sa Blågestad 5 hjerter, og nå måtte vest ta stilling til 5 eller 6 spar. Cecilia Rimstedt nøyde seg med 5 spar som var korrekt siden både 6 ruter og 6 spar er bet. 5 spar stod akkurat, det ble to trumftapere. Men det hjalp ikke å ta riktig avgjørelse her, det ble likevel 12 IMP til det norske laget.

Lag SILLA vant kampen med 37-31, og det var mye bra bridge. Det oppstod imidlertid også noen merkelige meldemisforståelser. Et par av de meldesituasjonene skal vi gå gjennom her i bloggen i neste innlegg som får tittelen «Følg regla!», en viktig læresetning skapt av uforlignelige Frank Svindahl.

Hjemmesiden for ALT MIX V finner du her.

SPENNENDE MEDALJEKAMP

Lagfinalen ble avsluttet søndag i Larvik. Det ble et fint mesterskap, og en hører kun lovord om arrangementet som gikk på skinner. All ære til staben fra arrangørklubbene Larvik BK og Horten BK - ingen nevnt, ingen glemt.

I siste kamp var det ingen spenning om hvem som skulle vinne, Bergen Akademiske med Thomas Charlsen, Christian Bakke, Bjørn Olav Ekren og Ole Berset ledet så klart at ingen kunne ta dem igjen, ikke en gang i teorien.

Det var imidlertid et kobbel av lag som kunne vinne sølv og bronse. Hele fem lag skulle kjempe om to pallplasser. Kun arrangørklubben Larvik/Horten og Klepp var hektet av og var uten medaljesjanser på dette tidspunktet.

Topbridge-Johnsen hadde et best utgangspunkt før deres siste kamp mot Klepp. Med en fin seier der tok de en nokså klar andreplass, 20 VP bak vinnerlaget, og 14 VP foran nr. 3. På sølvlaget spilte Lasse, Aaseng, Tom Johansen, Jon-Egil Furunes, Jan Mikkelsen, Sverre Johnsen og Åsmund Stokkeland.

Tromsø var stort sett med i tetbildet i denne finalen. Tre strake tap mot slutten gjorde at de falt nedover på listen. Særlige var tapet i runde 5 mot Topbridge-Johnsen smertelig (0,26-19,74 VP). Likevel kunne de kapre medalje med en god siste kamp mot vinnerlaget BAK. Men da de allerede klare norgesmestrene ikke hadde sluttet å spille bridge selv om de ikke hadde noe mer å spille for avsluttet laget fra Tromsø med nok et klart tap og ramlet helt ned til 6.plass!

Både Topbridge-Thoresen og Vikersund slet underveis med å komme seg oppover på listene, og særlig Vikersund hadde en forferdelig start på finalen.

Vikersund møtte i siste kamp Båsmo som stort sett var på pallplass i denne turneringen, men den pallplassen glapp da Vikersund ble for sterke. I andre halvrunde traff Vikersund bedre på slemmene. Det var imidlertid marginale ting, og litt om å være optimist eller litt mer forsiktig. Her er et spill som også var omtalt i bulletinen. La oss her først se på meldeprøven syd fikk. (Giver syd, Ø/V i sonen)

Hvordan planlegger du å melde disse kortene?

Det er 19 balanserte. Men det er klart at denne hånden er mer verd enn vanlige, balanserte 18-19 hender. Dette må nok oppvurderes, og det passer bra å vise disse kortene som 20-21 grand. Bridge handler tross alt om stikk, ikke antall honnørpoeng.

Det var mange som viste 20-21 med dette. Ved noen bord ble de etter hvert da plassert i slem. Andre hørte Stayman (eller Puppet Stayman) fulgt av 4 grand fra nord, og det er invitt (kvantitativ høyning). Nå syntes de som hadde oppvurdert allerede de ikke helt kunne ta imot invitten. Det er forståelig, men det er kanskje mulig å løfte? Den femte kløveren er fort ett ekstra stikk. Dette er dog litt etterpåklokskap fra oss som så hele spillet, og så at slemmen stod. Var det en veldig god slem?

En kan argumentere for at kanskje nord kunne satset på slem selv og ikke nøyd seg med å invitere. Han har 12 poeng mot 20 eller 21, og det er slik at to firekortsfarger er et pluss i forhold til om det hadde vært 4-3-3-3 fordeling. Men det kan neppe kritiseres å invitere heller.Det er marginale ting dette.

I slike spill er det av og til nokså tilfeldig hvor IMP'ene havner. Her må kløveren ordne seg for at slem skal stå hvis det kommer spar ut. Uten spar ut kan det blir tolv stikk også med fire kun kløverstikk, hvis ruteren også gir fire stikk.

Beste kløverbehandling er å ta esset først for å ta med seg at damen kan sitte singel, så gå over til nord å ta kløverfinessen. Om nødvendig tas kløverfinessen to ganger hvis øst har damen fjerde.

I Larvik satt øst med kløver dame dobbel, svingspill inn for slemmelderne i stedet for slemspill ut om det hadde blitt bet.

For sikkerhets skyld satt ruteren også og det ble tretten stikk, og ville blitt tolv stikk selv om kløverfinessen hadde sprukket for to av de tre slemmelderene da de fikk hjerter ut. Den tredje som meldte og vant 6 grand fikk press på seg med spar ut og ville gått minst tre bet hvis vest hadde hatt kløver dame.

Haga-Smith (Vikersund) noterte +1020, Båsmo sitt N/S par stoppet i 4 grand.

Noe senere satt Ø/V med dette (Giver øst, Ø/V i sonen):

Dette er en glimrende slem, og det ser nokså naturlig å finne 6 spar etter 1 spar fra øst og 2 grand - Stenberg fra vest. Det kan avhenge litt av hva slags avtaler de har etter Stenberg, og dermed hva slags informasjon vest får. Men hans kort vokser hvis han får vite om singelton ruter hos øst. Og om vest gir en sleminvitt har øst veldig bra kort. 

I 6 spar er det enkelt så lenge ikke en av de sorte fargene sitter helt forferdelig. Det satt ikke slik, og tolv stikk ble vunnet ved at østs femte kløveren gir avkast for en hjerter hos vest. Dermed kan østs andre hjerter trumfes, og det blir kun en rutertaper.

Også i dette spillet var tre av åtte par i slem. Allard-Jensen noterte +1430 for Vikersund. Underveis i meldingene avga vest en kontrollmelding i hjerter, og nord doblet. Da passet øst for å finne ut om det var første- eller andrekontroll vest hadde, for om vest hadde hatt K-x i hjerter ville slem vært farlige greier med dobling av hjerter bak kongen. Vest redoblet som i en sånn situasjon viser esset. God informasjon for øst som deretter gikk på til slem via Key-Card Blackwood.

Det skal dog ikke så veldig mye til før slem kunne vært håpløst med nesten akkurat samme kort hos både øst og vest. La oss si vest sine kort så slik ut:

Her er det akkurat de samme honnørene, men jeg har tatt bort ruter 6 og gitt vest hjerter 6 i stedet. Så lite skal det til før det er umulig å bli kvitt en hjertertaper i tillegg til at N/S har ett stikk i ruter. Men det er jo mange andre fordelinger som gjør at 6 spar er bra, så de som var (litt) optimistiske hadde nok grunn til å være det.

Båsmo sitt Ø/V par stoppet i utgang. Det bidro til et ganske klart tap mot Vikersund, og Båsmo ramlet dermed fra pall-plassen de lenge hadde til 4.plass.

Det ble Topbridge-Thoresen som med en fin avslutning kapret bronsen. På det laget spilte Siv Thoresen, Finn Brandsnes, Sam Inge Høyland, Jo Arne Ovesen, Terje Lie og Espen Fasting.

Kampresultater, butler osv. finner du her.

Du finner også mye informasjon på mesterskapssiden, her.

Det ble laget fem fyldige og gode bulletiner som du finner her.

 

 

 

 

 

 

Lagfinalen allerede avgjort - overlegen seier til BAK

Bergen Akademiske BK med Thomas Charlsen, Christian Bakke, Ole Berset og Bjørn Olav Ekren er årets norgesmestre for klubblag. Det er klart allerede før siste kamp søndag morgen.

Det er selvsagt en sjeldenhet at et lag får opp en så stor ledelse før det er avsluttet, men med litt over 20 VP forsprang på Topbridge – Johnsen er spenningen over med hensyn til førsteplassen.

(Bildet er sakset fra bulletinen)

Resultater inkludert spill og butler finner du her.

Mesterskapssiden hvor du bl.a kan finne bulletinene kommer du til om du klikker her.

Topbridge sin sjanse var i kveldskampen lørdag da de møtte lederlaget BAK. Men BAK vant kampen 13,99-6,01 VP, akkurat nok til at de ikke lenger kan bli tatt igjen. Spenningen søndag morgen blir derfor om hvem som skal slå følge med de suverene vinnerne på pallen.

Kampen og sølv- og bronsemedaljene kommer til å stå mellom nevnte Topbridge-Johnsen, Båsmo som ligger nr. 3, og Tromsø.

Tromsø møter BAK, Topbridge har igjen Klepp og Båsmo skal avslutte mot arrangørlaget Larvik/Horten.

Det var ikke bare undertegnede som tippet BAK som vinnere før denne lagfinalen. De var sjeldent store favoritter og har til de grader innfridd.

Da Topbridge Johnsen møtte BAK hadde de nok ambisjoner om en solid seier, og da ville gullkampen blitt helt åpen i siste runde. Gullambisjonene fikk imidlertid et skudd for baugen allerede i første spill.

Det er altså spill 1 så nord er giver og ingen i sonen. Nord passer, øst åpner med 1 spar og det er syd sin tur.

Hva ville du meldt?

Det går vel kanskje an å melde inn en veldig overvektig 2 kløver, men det har jeg ikke sansen for. Å melde inn 1 grand synes jeg er bedre, men syd er litt for sterk for det også selv om honnørpoengene kanskje tilsier 1 grand hvis det er avtalt som 15-18?

Det er ofte for mange stikk med denne hånden sammenlignet med en flat 15-17(18) hånd, så kanskje er det et bra alternativ å doble opplysende og melde grand neste gang for å antyde ca. 18/19-20? Det kan også dobles fulgt av kløvermelding som viser sterke kort, men normalt ikke med så mange (mulige) stikk.

Hva med å smelle til med 3 grand direkte?

Hvis det er seks kløverstikk har syd åtte stikk på egen hånd, og da behøves kun ett kort, for eksempel hjerter ess eller en konge hos nord for at 3 grand skal kunne stå. Og hvis ikke nord har mer enn det ene kortet vil N/S aldri komme seg i utgang hvis syd starter på en mer vanlig måte.

Mikkelsen hoppet rett til 3 grand. Sprekt, men jeg må innrømme jeg har sansen for meldingen som dog er en gambling fordi kløveren er jo ikke gående. Hvis du hadde fått vite at nord har dobbelton kløver, vil du da tatt sjansen på 3 grand?

Å være tøff ble ingen suksess her. Charlsen (vest) doblet, og syd måtte bare la det stå til å spille 3 grand doblet. Det ble på ingen måte noen fest, og med den skjeve kløversitsen ble det helt nitrist. BAK noterte +800 for fire doblede bet!

Ved det andre bordet doblet Ekren (syd) opplysende og meldte 2 grand neste gang som antagelig er teoretisk riktig meldt. Den fikk han spille, og klarte seg med to bet, -100. Spillet ga 12 IMP til BAK. Resten av kampen var nokså jevnspilt.

ONLINE NEWS: GILLIS vant, men tapte...

I onlineturneringen MINOR ALT INVITATIONAL III gjorde lag GILLIS det skarpt.

På laget spilte Simon Gillis, Erik Sælensminde, Boye Brogeland, Christian Bakke, Øyvind Saur. Geir Brekka og Espen Eichsen. De var nære på å vinne kvalifiseringen, men med i underkant av 2 VP mindre enn vinnerlaget BLACK ble det "kun" tredjeplass.

I semifinalen møtte det "norske" laget nettopp BLACK, og pga. plasseringen i kvaliken fikk det engelsk-svenske laget 10,1 IMP i carryover. Derfor hjalp det ikke at GILLIS vant flest IMP i den 32 spills semifinalen, for på totalen var de bak med fattige 4,1 IMP!

Brutalt...

Lag BLACK fulgte opp ved å vinne finalen også.

Når det er så jevnt kan mange spill som kunne forandret sluttresultatet dras frem. Her er ett av dem, og i dette tilfellet ble det meste avgjort i meldingene. (Giver nord/alle i sonen)

Etter pass fra nord åpner øst med 1 grand, 15-17. Ville du meldt noe nå med 8 balanserte?

Det kan være 25 HP til sammen hvis grandåpneren har maksimum. Oftere er det færre HP, og selv med 25 balanserte er det langt i fra sikkert 3 grand står. I parturneringen mener jeg det er en klar pass. I lagkamp? Tør du å gi opp håpet om soneutgang?

Det skal ikke påstås noe om hva som vil være riktig i det lange løp her, og melder du Stayman og makker ikke har en major kan det hende du kommer for høyt og går bet. På den annen side, hvis grandåpneren har en major, og spesielt hvis han har en femkorts major er utgangssjansen større.

Lag GILLLIS sin vest passet. Dermed var de det eneste av de fire Ø/V-parene som spilte 1 grand, de andre meldte utgang.

Øst hadde 17 bra poeng, og om vest melder Stayman og deretter 2 grand over østs 2 ruter legger øst på til 3 grand. Er utgangen så bra?

Med ruter ut kan det ofte bli bet, og det blir fort nødvendig å finne kløver dame hvis nord kun setter i ruter 9 på liten ruter fra bordet. Da er det sårbart! Naturlig måte å spille kløveren på er imidlertid kongen fulgt av liten til knekten som gir størst sjanse for fire stikk i fargen. I så fall vinnes enkelt (minst) ni stikk (0+4+1+4).

Alle de tre som var i utgang vant den. Dermed tapte GILLIS 10 IMP på spillet, og dett var dett...

 

 

 

LAGFINALEN: BAK overtok ledelsen

Etter fire av syv kamper i LAGFINALEN har Bergen Akademiske BK (Bakke, Charlsen, Ekren og Berset) fått opp en bra ledelse, 10VP foran Tromsø og 14 VP foran Topbridge 4 på tredjeplass. Båsmo hadde en tøff dag fredag da de møtte de to lagene som ligger på topp, men de er fortsatt på fjerdeplass.

Slik det ser ut nå ligger det an til at kampen om gull vil stå mellom BAK og Tromsø, men det skal spilles om mer enn nok VP til at andre, kanskje helst Topbridge skal kunne melde seg på i den kampen. 

BAK sitt lag er det eneste i finalen som består kun av fire spillere som derfor må spille alt. Det tror jeg ikke behøver å være noe negativt. Det spilles ikke mer enn 48 spill de tre første dagene, og søndag skal kun en kamp spilles. Lederlaget har imidlertid på papiret et tøft program da de på lørdag skal møte de to lagene fra Topbridge (Oslo) og avslutte mot Tromsø på søndag i det som kan blir en slags finale.

Tromsø har foruten BAK igjen Topbridge 4 og Vikersund som så langt må sies å være finalens skuffelse. Topbridge 4 sin gullsjanse ligger antagelig i at de skal møte de to lagene foran dem på listen før de møter Klepp i siste kamp. 

Alle resultatene, butler osv. finner du her. 

Arrangørens hjemmeside hvor du bl.a. kan finne bulletinene kommer du til ved å trykke på denne linken. 

Båsmo tok ledelsen mot Tromsø i runde 3, men tapte andre halvrunde og til slutt kampen med 4 IMP.

Det største svingspillet i den kampen var dette:

Hvilken kontrakt ville du likt å spille her?

Det er en god lilleslem i ruter. Et par kløverstjelinger hos nord er nok, og om ikke fargen blir godspilt 4-3) kan syds siste kløver kastes på spar ess.

Å melde 7 ruter er hardt, men kontrakten har ganske brukbare sjanser. Kløveren kan ofte godspilles, og om det går bra gir spar ess avkast for en hjerter. Underveis kan det hvis trumfen ikke sitter 4-0 trumfes et par spar hos syd. Da er det en sjanse at spar konge ramler tredje gangen, i så fall gir spar A-Q to avkast for hjerter. Går ikke det må nok hjerterfinessen gå. Hvis en regner på dette så blir nok sjansen for å vinne 7 ruter i minste laget til at det er korrekt å melde storeslem, men som sagt, en sjanserik kontrakt er det. 

Tromsø meldte 7 ruter, Båsmo var i 6 ruter. Kløveren satt snilt og lot seg godspille, men da spar konge ikke satt tredje (eller dobbel) og hjerter konge var plassert hos øst ble det en bet i storeslemmen. Med +1370 og +100 til Båsmo ga spillet hele 16 IMP.

Tre av de åtte N/S-parene meldte 7 ruter og gikk bet. Ved fire bord var kontrakten 6 ruter som ble vunnet, og ett par stoppet i utgang.

Ps. I teorien kan 7 ruter vinnes. Det forutsetter imidlertid en spilleplan som ikke er riktig å satse på. Det blir å spille med åpne kort og velge en marginal plan som fungerer kun med en spesifikk sits. Så dette blir for de spesielt interesserte. Men på resultatsiden står det under spillene en computeranalyse som forteller hvor mange stikk som kan vinnes, og der står det at det KAN vinnes tretten stikk i ruterkontrakt her - i teorien. Hvordan?

Det forutsetter dog en spilleplan som gir mye mindre sjanse enn å godspille kløveren, få med seg at spar konge sitter tredje, og hvis ikke ta hjerterfinessen. 

Selv bruker jeg aldri analyseprogrammene som forteller løsningen. Det er mer gøy som et puslespill å forsøke å finne ut løsningen selv når det er slike kryptisk spill, selv om det av og til tar en god del mer tid enn computeren som på et nanosekund får gått gjennom tusenvis av rekkefølger kortene kan spilles.

Første tanke er at kanskje den femte sparen kan godspilles og gi avkast for to hjerter hos syd. Sparen sitter jo 4-4. Men siden det i så fall må trumfes tre spar hos syd går det galt, vests trumfåtter tredje vokser til stikk.

Løsningen er å spille på denne eksakte sitsen i ruter og kløver. Det må tas kun en kløverstjeling som vi med åpne kort ser er nok til at kløveren går siden damen sitter tredje. Så må det ventes med den tredje trumfrunden for å beholde en trumf hos nord. Kløver konge gir ett hjerteravkast hos nord og feller østs dame. Så spilles kløver knekt mens altså vest og nord fortsatt har igjen en trumf, og i det stikket kastes enda en hjerter hos nord idet vest følger med sin fjerde kløver. Deretter kan en hjerter trumfes med nords siste trumf, og på spar ess forsvinner syds siste hjerter. Først etter alt dette trumfes en spar til syd, vests siste trumf tas ut og syd har igjen en kløver som står.

Jeg gjentar: Den vinnende spilleplan gir såvidt jeg kan se soleklart mindre sjanse enn den de som var i 7 ruter spilte på.

 

 

 

LAGFINALEN: Tromsø tok ledelsen

I Larvik startet torsdag finalen i NM for klubblag ("Lagfinalen") med to kamper. Det skal spilles i alt syv kamper (alle mot alle), hver kamp 2 x 14 spill.

Både Tromsø BK og Bergen Akamdemiske BK startet med to klare seiere og Tromsø leder 2 VP foran BAK.

Alle resultatene, butler osv. finner du her.

Arrangørene Larvik BK og Horten BK har en mesterserskapsside på internett med all informasjon, bla. link til bulletinene. Den finner du her.

Vi tar med et spill fra kveldskampen torsdag.(Giver vest/alle i faresonen)

           NORD

Åpner du med dette etter pass fra vest?

Det er et stilspørsmål. Noen par åpner med nesten alle balanserte 11-poengere, andre passer alltid. Selv tror jeg en mellomting er best, dvs. åpne hvis man har en brukbar femkorts farge, eller to bra fire-korts farger og spesielt hvis man har majorfargene. Ut fra det er dette ikke en åpning, og passes blir kontrakten 3 grand spilt av syd fordi han vil vise 20-21 grand. Nord vet da at de har 31-32 balanserte til sammen, og det er normalt ikke nok til slem. Men det er altså på grensen til slem det her. Og om det skal åpnes eller ikke er rett og slett et spørsmål om stil.

To par endte i 6 grand spilt av nord, Berset-Ekren (BAK) og Grime-Sundeng (Vikersund). Det må være lov å si at det er en nokså tøff lilleslem. Hvis det kommer hjerter ut må «alt» sitte, da tåles ikke at en finesse går galt. Men ved begge bord hvor 6 grand ble kontrakten unngikk spillefører hjerterutspillet og hadde litt bedre tid.

Uten hjerter ut kan man tåle at en minorfinesse ryker. Hvis for eksempel kløver dame sitter hos vest er det kun tre kløverstikk, og i så fall må det vinnes fire stikk både i ruter og spar som sammen med hjerter ess kunne gitt tolv stikk. Så lenge kløveren sitter så snilt som her behøves «kun» fire stikk i enten spar eller ruter hvis ruterfinessen går.

Der Markus Lund fulgte spillet på youtube streamen kom ruter 7 ut fra øst til damen og kongen. Kløverfinessen ble tatt fulgt av en kløverhonnør til, men spillefører ventet med den tredje kløverhonnøren. Det var mange ting som kunne forsøkes her for ekstra stikk, og en spar ble spilt til kongen før liten hjerter mot damen ble prøvd. Det må selvsagt spilles liten hjerter (beholde esset), for da har man fortsatt kontroll selv om vest har hjerter konge. Det hadde han og stakk damen med kongen fulgt av nok en hjerter. Derfra er det med åpne kort tolv «enkle». Men det er med åpne kort, for spillefører vet jo ikke at spar knekt stuper.

Kommentatorene (Lund, Harding og Grude) gjorde ikke den klassiske kommentatorfeilen å se seg blind på at "her er det jo fire enkle sparstikk". De påpekte at med en slik sparfarge kan det godt være riktig å ta finessen. Det er jo bare å flytte spar knekt over til øst som har fire spar og en liten spar tilbake til vest så er det riktig spill å ta finessen. Men kommentatorene oppdaget også at det oppstår en show-up squeeze mot øst.

Idet kløveren testes ser spillefører at den trettende kløveren står. Hvis det så spilles ruter ess og ruter til knekten oppdages at øst har igjen ruter 10. Så spilles kløver 10 med disse kortene igjen:

Spillefører vet altså ikke hvor spar knekt er plassert, men det har ingen betydning!

På kløver 10 må øst kaste en spar for å holde ruter 10 som spillefører vet han har, og syd kvitter seg med hjerter 4. Da toppes sparen, for øst kan umulig holde sparen nå, han har jo igjen ruter 10.

Show-up squeezen gjør at det i sluttposisjonen vinnes om øst hadde knekten fjerde/femte fra start eller vest har knekten maks tredje.

Så lenge vest har fem hjerter og er alene om den fargen kan heller ikke han holde sparen i sluttposisjonen, så det er faktisk en slags dobbelsidig show-up squeeze dette.

Det er imidlertid ikke helt sikkert at det skal spilles sånn mot slutten, for ruter 7 i utspill kan jo ha vært fra dobbelton. I så fall kan det ble fire ruterstikk etter å ha fått på damen i første stikk ved senere å ta esset og ruter til finesse med nieren hvis vest følger lavt tredje gangen. I så fall kan det være riktig å ta sparen fra topp først for å se om den går, og/eller finne ut mer om sitsen, så satse på ruteren. Spillefører vet ikke dette sikkert, men hvis ruteren forsøkes før sparen, etter tredje runde kløver kommer det altså nokså av seg selv. Og det gjør det selvsagt om man rett og slett toppspiller sparen også. Det er mange variasjoner og muligheter i dette spillet, men merkelig nok er det ganske vanskelig å gå seg bet i slemmen selv om vinnersjansen i utgangspunktet er ganske liten.

Begge parene som var i 6 grand vant den. Det ga 12 IMP siden det ble spilt 3 grand med tretten ved de andre bordene (hjerterutspill fra vest).

ALT INVITATIONAL: "Norske" lag GILLIS slo lederlaget

Lag HARRIS ledet ganske klart kvalfiseringen i onlineturneringen MINOR ALT INVITATIONAL da de møtte det norskdominerte lag GILLIS (kun nordmenn + Simon Gillis) som i den kampen spilte med Brekka-Brogeland og Saur-Sælensminde. Til tross for to store tapsspill, en soneutgang som kunne blitt betet, og en tøff slem som ikke ble meldt (det satt veldig snilt), ble det storseier, 17,31 - 2,69 VP.

GILLIS spilte rett og slett bedre enn lederlaget, og seieren førte det norske laget opp på 4.plass. Det skal spilles tre kamper til, og de fire beste går til semifinalen. 

GILLIS vant mange spill med fra 5-9 IMP, og det kan ofte være på den måten kamper vinnes. Det er ikke alltid utgangs- og slemsvinger det handler om. Her er et eksempel:

Giver vest. Ingen i sonen.

Ville du likt å være i utgang som Ø/V?

Nei, det er nok for hardt selv om det ikke er mange tapere og 4 hjerter kan stå noen ganger. Få tapere betyr ikke nødvendigvis mange stikk.

Det er klart at idet øst velger å åpne i tredje hånd med sin 11-poenger og de finner hjertertilpasningen vil vest oppjustere sine korts verdi. Men det blir av og til litt for mye Møllers tran på den måten, særlig når det dreier seg om kun en 4-4 tilpasning, og det er jo dessuten snakk om en utgang utenfor sonen. Nei, delkontrakt er ganske sikkert "vinneren" i det lange løp med slike kort.

Mot 4 hjerter spilte Sælensminde (syd) ut kløver konge til esset. Spillefører dro ruter 9 i andre stikk, og den fikk seile til Saur sin dame. Vi kan jo se at Ø/V har et valg om hvor trumfdamen sitter, men motspillet her er likevel å spille trumf selv om det løser trumfen for spillefører. Nord har kontroll på ruteren, og Saur skiftet til trumf som er beste motspill. Det skiftet tok med seg syds dame og spillefører var inne hos vest. Spar knekt ble spilt og dekket av nords dame. Syd stakk østs konge med esset. Derfra kom nok en trumf, og spillefører begynte å gå tom for ressurser. Han kunne nok ha vunnet ni stikk, men satset på at ruteren skulle gi uttelling ved å spille ruter til knekten. Det er neppe riktig spilt. Om det er riktig (syd har for eksempel K-10-x) har syd gjort en feil som ikke dekket ruter 9 tidligere. Da han prøvde ruter til knekten stakk Saur med damen og spilte en tredje runde trumf. Da ramlet det helt sammen, og med kun 1-1 i trumf igjen fikk han ikke mer enn åtte stikk. Spillet ga 6 IMP da Geir Brekka spilte 2 hjerter med 9 stikk ved det andre bordet.

LAGFINALEN STARTER!

Idet dette innlegget legges ut gjør spente spillere seg klar for lagfinalen i Larvik. Det overføres fra mesterskapet på BBO, og husk Markus Lund sin strømmetjeneste på Youtube. Der vil Markus og noen hjelpere kommentere spillingen underveis.

Arrangørene Larvik BK og Horten BK har en NM-side som du finner her.

 

 

 

ONLINE BRIDGE: Mer internasjonalt

I Minor Alt Invitational III deltar tolv lag. De skal spille full Round Robin, dvs. en kamp (16 spill) mot hvert av de andre lagene før de fire beste spiller semifinale.

De er tre lag med norske spillere. Lag DE BOTTON har som vanlig med Thomas Charlsen og Thor Erik Hoftaniska. De ligger etter seks av elleve kamper på 3.plass.

På lag FREDIN spiller Terje Aa og Allan Livgård. De ligger på 5.plass så langt.

Det er svært jevnt mellom 2.plass og 9.plass. På omtrent middels og 8.plass så langt ligger lag GILLIS som foruten Simon Gillis har med norske Boye Brogeland, Christian Bakke, Øyvind Saur, Geir Brekka, Espen Erichsen og Erik Sælensminde.

Alt om denne turneringen finner du her.

I runde 6 så det ut som om Lag GILLIS skulle gå seg på et stygt tap mot lag DONNER (med flere svenske spillere) da de lå under med 16-46 idet kun fem spill gjenstod å spille. Så sa det imidlertid pang flere ganger, og det «norske» laget vant mot slutten 35 IMP mot 0 til DONNER.

De to første gevinstspillene var spesielle.


 

Per-Ola Cullin satt vest som fiver mot Bakke (nord) og Brogeland. N/S var i sonen. Hva ville du åpnet med i gunstig sone?

Soneforholdene tilsier jo sperremelding, men jeg ble likevel overrasket over at Cullin åpnet med 2 hjerter. Jeg kjenner ikke deres system og avtaler, men synes den hånden er helt uegnet for 2 hjerter. To ess er normalt ikke en sperrehånd, og firekorts spar ved siden av hjerteren er heller ikke ideelt. Dette er en 1 hjerteråpning slik jeg (og mange andre) ser det.


 

Over 2 hjerter syntes Bakke han var litt for sterk for kun en innmelding, og doblet. Da øst støttet til 3 hjerter fikk Brogeland sagt 4 ruter frivillig. Bakke sleminviterte med 4 hjerter, og da øst stampet i 5 hjerter doblet Boye. Men Bakke trodde på slem og sa 6 ruter.

Spillet var en formalitet da vest ikke fant kløver ut som beter slemmen. Sparfargen ble godspilt og det ble raskt +1370 til notering.

Ved det andre bordet åpnet Sælensminde med 1 hjerter. Der syntes nord innmelding 1 spar var best, men det fungerte dårligere da syd ikke meldte noe etter høyning til 2 hjerter fra Gillis (øst). Han burde nok sagt 3 ruter?

Sælensminde løftet til 3 hjerter, og nord sa 3 spar. Den burde nok syd ha løftet til 4 spar, men da han sa pass ble det delkontrakt hvor det altså ble meldt og vunnet slem ved det andre bordet!

I 3 spar fikk nord tolv stikk, og med kun 230-ut for GILLIS ved det bordet der ga spillet hele 15 IMP.

Neste spill ble enda mer dramatisk ved Brogeland-Bakke sitt bord. Per-Ola Cullin (vest) satt med dette:

I meldingene fikk vest vite at nord hadde en sterk åpning og lang, god sparfarge. Syd hadde svart 1 grand, og via noen konvensjonelle meldinger fortalt om kløverfarge før han løftet 3 spar til 4 spar. Hva tror du om dette? Det blir antagelig bet i 4 spar. Du har tross alt seks (!) trumf imot og ett ess. Hvis det dobles kommer nok kløver ut også, og det ser lovende ut å kunne spille tilbake den rødfargen som ser mest lovende ut. Cullin tenkte nok omtrent slik og doblet.

Han hadde helt rett i at 4 spar går bet, men det var feil å doble likevel. For nå sa Brogeland 4 grand! Øst doblet den, og Cullin skulle spille ut.

Hva ville du spilt ut?

Han valgte å spille ut sin minste hjerter. Slik så hele spillet ut:

4 spar går normalt bet selv om det er en helt grei kontrakt, bare ikke når det sitter så grufullt.

Det er bet i 4 grand også om vest spiller ut liten ruter til øst konge, så ruter knekt tilbake slik at forsvaret får fire ruterstikk.

Men mot syds 4 grand doblet kom altså hjerter ut. Brogeland stakk umiddelbart med hjerter ess. Tar han hjerterfinessen kan det bli to bet om de tar fire ruterstikk som de alså kan gjøre om øst spiller kongen fulgt av knekten, eller spiller ruter knekt.

Boye leste sitsen perfekt, for hva kunne vest ha doblet med? Det måtte nesten være renons i kløver.

Merk at spillefører har fått slått vekk hjerter ess, og derfor er det kun ett inntak til nord nå. Hvis sparen sitter 6-0 må han ha fire kløverstikk for å få ti stikk, og da må det tas to kløverfinesser, først en dyp en med liten til nieren!

I andre stikk spilte Boye med stø hånd liten kløver til nieren! Så tok han de fem sparstikkene, og nok en kløverfinesse ga fire stikk i den fargen og ti stikk totalt. 4 grand doblet med ti stikk ga den uvanlig scoren +810.

Ved det andre bordet hadde de funnet 3 grand som står siden forsvaret ikke kan få mer enn fire ruterstikk. Likevel var spillet verd 5 IMP for lag GILLIS som med en liten seier i kampen fortsatt henger med i turneringen.

Vanlig kontrakt var 4 spar med disse kortene, og der bør det bli bet, men noen få N/S-par fikk ti stikk.

Lag FREDIN tapte spillet da de gikk bet i 4 spar mens det ble spilt 3 grand ved det andre bordet.

I DE BOTTON sin kamp vant Hoftaniska-Charlsen 3 IMP da de gikk en bet i 4 spar (-100) da lagkameratene hadde doblet 4 spar (ingen flukt til 4 grand der!), og de fikk inn +200.

Mens vi venter på lagfinalen (melde- og spilleprøve)

Her får du et spill som «oppvarming» før lagfinalen som starter på torsdag.

Selv om finalefeltet er sterkt og jevnt mangler noen av de mest profilerte, internasjonale norske spillerne. I dette spennende spillet fra en lagturnering online forleden var Boye og Tonje Brogeland i aksjon.

Hvordan vil du og din makker melde disse kortene?

Dette er en bra lilleslem i kløver eller ruter. At kløveren gir taper er veldig usannsynlig, da må øst ha alle de fire uteværende kløverne, kn-9-x-x. Slem avhenger normalt av å unngå å tape ruterstikk – en bra sjanse. Her er hvordan Boye og Tonje Brogeland meldte:

Tonje og Boye fikk her benyttet en spesialkonvensjon etter grandåpning, svaret 3 ruter for å vise begge minorfargene (minst 5-5). Nords 3 hjerter spør om kortfarge. Hvordan vise det kan gjøres forskjellig. Noen melder fargen de har singelton i, andre viser det stegvis, for eksempel laveste melding for kortfarge i laveste rangerte farge hvor hun kan ha singelton (her hjerter). Men legg merke til at øst doblet 3 hjerter som altså var spørsmål om kortfarge. Hvordan blir det da?

I slike situasjoner får svareren to ekstra meldinger, redobler og pass. Her må det være en klar avtale, hvis ikke kan det gå galt!

Dette gjelder også i Blackwoodsituasjoner for eksempel om de melder inn over 4 grand. Vi får to ekstra meldinger, dobler og pass. Dette vet jeg en hel del om, og forleden havnet jeg og makker i storeslem uten trumfesset da vi bommet på nettopp en slik variant som ikke var 100% avtalt.

Tonje var litt usikker på akkurat det, det sa hun i chatten etter meldingene var avsluttet.

De havnet i 6 kløver uansett, og øst spilte ut trumfenieren. To runder trumf viste at øst hadde J-9 dobbel fra start, trumfen satt altså 2-2. Det ser ut til at ruteren må tippes. Enten spille kongen fulgt av finesse, eller toppe ruterfargen. Det er ganske liten forskjell på de to mulighetene, men i teorien litt større sjanse for å toppe etter damen med ni stykker til sammen.

Boye forsøkte å utsette rutervalget så lenge som mulig for å se om han kunne få fatt i nyttig informasjon. På et tidspunkt lot han spar dame seile! Hvorfor det, det er jo ikke noen finesse egentlig, han har jo ikke knekten?

Vel, det er ikke det, men vest vet jo ikke om nord (skjult) har god spar, og om vest har en kombinasjon det ikke er så morsomt å dekke med (for eksempel kongen tynt femte, eller fjerde) kan det hende han ikke dekker. I så fall står spar dame, og da tåler spillefører en taper i ruter! Å forsøke dette er gratis, for det er jo bare tolv stikk selv om det er fem ruterstikk å hente.

Øst vant imidlertid stikk for spar konge, og det kokte ned til et valget i ruter. Boye startet med ruter til esset. I det stikket fulgte øst med tieren! Det betyr at en ny mulighet har oppstått, nå kan en finesse tas over vest sin dame tredje om østs tier er en singleton. Ruter knekt ble spilt og vest fulgte med liten ruter. Finesse? Toppe?

Å starte med ruter ess først skapte i dette tilfellet en mulighet for å tråkke feil fordi tieren falt. Men etter ruter knekt fra syd i neste stikk og liten fra vest gikk Boye opp med kongen, og damen stupte. Tolv stikk og +920 ga vunnet slemsving da det ble spilt utgang ved det andre bordet.

Hvorfor gjettet han riktig?

Det er nok ikke så sannsynlig at øst har singel ruter her. Hva vet spillefører? Øst har vist spar konge og doblet 3 hjerter så han har nok minst en honnør der også. Han har også vist dobbel kløver, så med singel ruter 10 ville han hatt ti kort i majorfargene med honnør(er) i begge fargene. Med det ville han kanskje ha meldt inn utenfor sonen mot 1 grand?

Dessuten er det mulig øst ville spilt ut sin single ruter 10 mot 6 kløver hvis han faktisk hadde singelton, heller enn å spille ut trumf fra knekten dobbel.

PS. Merk at hvis syd hadde hatt spar konge i stedet for damen (eller Boye hadde vunnet stikk for spar dame) så tåler spillefører en taper i ruter. Ser du safevarianten i den fargen som sikrer maks en taper (100 %) hvis det altså hadde vært slik at han tålte å gi bort ett stikk i ruter?

Hvis det sitter 3-1 eller 2-2 spiller det ingen rolle hvilken ruterhonnør det startes med, da kan det ikke tapes mer enn ett stikk i fargen. Men om vest har alle ruterne (Q-10-x-x) blir det to tapere om det startes med kongen.

Riktig spill for å gardere seg mot to tapere er esset først. Hvis vest har alle fire blir han sittende i klemma med Q-10-x gjenværende idet sitsen er oppdaget (øst fulgte i så fall ikke farge) og det spilles mer ruter mot nord. Vest får kun ett ruterstikk. Hvis øst har alle fire oppdages det også idet esset blir spilt og vest ikke følger farge, og det spilles simpelthen liten til kongen og liten mot J-x-x gjenværende hos syd idet øst har kun Q-10 igjen. Da blir det også kun en taper i fargen.

KLART FOR LAGFINALEN!

Finalen i NM for klubblag starter torsdag 15.8. og avsluttes søndag. Arrangører er Larvik BK og Horten BK, og lagfinalen spilles på Quality Grand Hotel Farris i Larvik.

Hvilket lag som vinner LAGFINALEN skal avgjøres i Larvik denne uken.

Her er finalelagene (tilfeldig rekkefølge):

Hvem er favoritter?

Selv tror jeg mest på Bergen Akademiske sitt lag og Topbridge 3 (Thorsen). Feltet virker imidlertid jevnt og det vil ikke bli noen overraskelse uansett hvilke lag som tar medaljer. Med en maks turneringen kan godt gullmedaljen havne i en av de andre klubbene om de får til en maks turnering.

Det blir fra årets finale overføring (streaming) slik som fra festivalen, og det er igjen Markus Lund som vil være ansvarlig for det. 

Vi kommer selvsagt tilbake med resultater og spill her i bloggen. 

Det finnes en Facebook-gruppe (NM for klubblag - finale 2020) hvor mye informasjon kan finnes, og den finner du her.

 

 

ALT MIXED : ALT GIKK GALT I KVART'N

I onlineturneringen ALT INVITATIONAL MIXED IV gjorde det norske lag TURBO det sterkt i kvalifiseringen. Det ble riktignok et stygt tap i siste kvalikrunde, men da hadde de allerede sikret seg avansement og ledet turneringen. Men det er jo slik at «når man har løpt og løpt for å komme seg på bussen så stopper man gjerne å løpe når man har kommet på den». Det tapet kostet riktignok seieren i kvaliken.

Lag SILLA vant sin siste kamp, men ikke nok. De måtte derfor ta til takke med den sure 9.plassen.

Dessverre virket det som om lag TURBO ikke kom i gang igjen med sin beste bridge i kvartfinalen da de møtte det amerikanske laget KODA som det norske laget hadde slått ganske komfortabelt i kvaliken.

I første halvrunde gikk omtrent alt som kunne gå galt veldig galt. Det må sies at amerikanerne spilte knallgodt, men det fæle resultatet skjedde som en kombinasjon av at KODA spilte godt og at de norske parene var veldig langt unna sin vanlige standard.

Det begynte dårlig med et udisiplinert valg av åpningsmelding som førte til feil utgang. Det kunne antagelig blitt bet i den utgangen de spilte ved det andre bordet også, men den føk hjem og 10 IMP ut for TURBO.

Så kom et spill hvor det ble lettere for KODA sitt N/S-par da de hadde en bra konvensjon på repertoaret.

Hvordan planlegger du å melde disse kortene etter pass fra syd og vest?

Med 25-27 balanserte er det mange som åpner med 2 kløver og hopper til 3 grand i neste runde. Det er en nokså dårlig del av systemet da det er vanskelig for svarhånden å vite om han skal melde over 3 grand for å finne trumfkontrakt, for er det ikke tilpasning så kan 3 grand være beste kontrakten, og melder man så går det jo ikke å komme seg tilbake til 3 grand!

KOKISH er en konvensjon som løser dette problemet på en ganske bra måte.

Etter 2 kløver-2 ruter er åpnerens 2 hjerter tvetydig. Enten viser det hjerterfarge, eller det kan være 25-27 balanserte. Svarhånden melder som regel 2 spar (kunstig, "waiting") over 2 hjerter, og åpneren forteller da hvilken av de to håndtypene han har. Alt annet enn 2 grand over svarhåndens 2 spar er naturlig og viser at åpneren har hjerterfarge, mens 2 grand viser 25-27 balanserte. Forskjellen er at man er ett trinn lavere idet den sterke, balanserte hånden er vist, og vanlig 2NT system kan brukes av svarhånden for å undersøke mer.

Amerikanernes meldinger startet slik, og så med søkemelding 3 kløver over "forsinket" 2 grand som viste 25-27 kunne syd finne ut om det var hjertertilpasning. Da nord ikke hadde majorfarge meldte syd 4 ruter – naturlig – og et par kontrollmeldinger senere var de i 6 ruter via Key-Card Blackwood. Det var enkelt tolv stikk der, og det ble tretten stikk siden sparfinessen gikk, +940.

Det norske paret startet med 2 kløver-2 ruter, 3 grand. Hvis det er entydig 25-27 grand synes jeg nok syd bør melde, men hvordan er systemet i den situasjonen? Er 4 ruter naturlig, eller er det overføring?

De ble spillende 3 grand. Nok et tapspill var et faktum, og lag KODA hadde allerede festet et grep på kampen.

Utover i halvrunden gikk det fra vondt til verre, og amerikanerne ga ikke bort noe som helst. Det ble derfor en håpløs oppgave for de to norske parene som spilte andre halvrunde, og kampen ble tapt med veldig stygge sifre. Det var nesten som man begynte å lure på om amerikanerne kunne gå på vannet og! Her er et eksempel, en utspillsprøve som øst fikk:

Meldingene gikk slik (Syd giver, Ø/V i sonen):

Syds 1 ruter var minst tre-korts ruter (beste minor stil), og hoppet til 4 hjerter typisk 18-19 uten kortfarge. Hva ville du spilt ut mot 4 hjerter?

Øst spilte ut ruter konge som var en innerblink. N/S hadde 4-3 i ruter, og vest satt med ruter ess. De startet med to store ruter og ruter som øst fikk stjele. Senere hadde vest ett stikk i trumf med Q-10-x, en bet. Snakk om å gni det inn…

Enkelte kamper er det nesten bare å glemme, og hvis motparten rett og slett er for gode hjelper det ikke akkurat på å ha en dårlig dag selv.

Informasjon, resultater, spill, butler og bulletiner fra denne lagturneringen finner du her.

Ps. Torsdag kveld (fredag morgen for meg) ble dessverre ikke særlig lystigere av å følge med på fotball-landskampen…

Next tournament, please.

ALT MIX: TURBO RETT I TET!

Lag TURBO gikk onsdag rett i tet i ALT INVITATIONAL MIXED IV etter tre solide seiere.

Lag SILLA gikk på et tap i runde 8, men kontret med seier i neste kamp.

Med en kamp igjen å spille er det sikkert at lederlaget TURBO blir å finne i kvart’en, men det er gode muligheter for at de får følge av det andre norske laget som ligger på 10.plass. Det er imdlertid ikke mange VP opp til åttende, og lag SILLA skal møte det laget som ligger på sisteplass i siste runde.

I runde 7 kom et spill hvor det handlet mest om hvem som ble spillefører, og følgelig hva utspillet ble. (Giver syd, alle i sonen)

Gunn Tove Vist (syd) åpnet med 1 spar og hørte 1 grand fra Christian Bakke. Da sa syd 2 kløver som er konvensjonen Gazilli, og meldingen viser en sterk hånd. Nords 2 ruter viser 8+ HP. Syd viste hjerterfargen, nord fortalte om dobbelton spar, og de havnet til slutt i 3 grand med nord som spillefører.

Hvordan spiller du den kontrakten med hjerter konge i utspill fra øst?

Det er jo to farger man normalt vil vurdere å spille på med slike kort, kløver- og/eller sparfargen.

Hvis du prøver kløveren først og den ikke sitter snilt går det ikke å sette opp fargen, for spar ess må brukes som inntak for å spille kløver ess. I så fall må sparfargen sitte rundt. Men det er en slags illusjon hvis du ser på de sorte fargene i denne konteksten.

Den enkle spilleplanen som må føre til ni stikk oppdages er ved rett å slett telle sikre stikk og «enkle» stikk det er mulig å godspille. Det er åtte stikk fra taket, 2+1+2+3. Med hjerterhonnør ut er hjerteren plutselig potte tett, og det er god tid til å godspille ett ekstra stikk der!

Bakke stakk med hjerter ess og spilte hjerter 10 i andre stikk. Nå kan intet motspill stoppe han fra å godspille det niende i hjerter. Hvis de skifter til spar må han bare passe på å bruke kongen og avblokkere K-Q i kløver slik at det er inntak til nord senere for å få tatt det tredje kløverstikket. Bakke vant 2+2+2+3 = 9 stikk, og om kløverfargen hadde gitt fem stikk ville han fått to overstikk.

Pluss 600 var godt nok. Ved det andre bordet åpnet syd med 2 grand. Selv jeg som er tilhenger av ofte å få vist grandintervallet sitt tidlig selv med ikke helt perfekte grandhender synes det er feil med 5-4 i major. Etter 2 grand kan ikke åpneren få vist både femkorts majorfarge og firekorts farge i den andre majoren, og de kan stå i fare for å ikke finne en majortilpasning.

Det er imidlertid litt tilfeldig at det ble galt denne gangen som var fordi 3 grand spilt av syd var veldig vanskelig å vinne etter ruterutspill fra vest. Da det ble en bet ved det bordet vant lag TURBO 12 IMP.

De fleste vant utgang på dette spillet, men nesten en tredel av N/S-parene gikk bet.

For lag SILLA spilte Ann-Karin Fuglestad 4 spar, en bra utgang.

Hun fikk ruter dame ut som ble stukket før hun dukket en hjerter til dem. Dermed får hun utnyttet nords dobbelton spar som stjeleverdi.

Øst fortsatte med ruter, og inne på den andre honnøren spilte Ann-Karin hjerter ess og stjal en hjerter mens vest kastet en kløver. Så fulgte KQ i kløver. Vest stjal og spilte liten ruter. Øst satte i spar 8, men syd kunne stjele over med tieren. Så trumf til esset og kløver ess med avkast av den siste hjerteren. Vest kunne stjele i det stikket, men det var med originalstikk og det siste stikket forsvaret fikk. Spillefører tapte kun to trumfstikk og ett stikk i hjerter, +620. Det var verd 1 IMP da syd ved det andre bordet spilte 3 grand med ni stikk.

I kveldskampen møtte TURBO lag KODA som er et sterkt amerikansk lag. En svært solid kamp av de norske ga ganske klar seier. Vi kommer tilbake med et par spill fra den kampen i neste innlegg.

Resultater, lagoppstillinger bulletiner, butler osv. for denne turneringen kan du finne her.

Slemmer, dyktighet, flaks og uflaks

Fra den pågående onlineturneringen ALT INVITATIONAL MIXED IV tar vi med et par marginale slemspill fra tirsdagens spilling.

Her var det nesten umulig å finne den helt glimrende slemmen 6 kløver. Det eneste som kan ødelegge «festen» i 6 kløver med ti trumf hvor damen og knekten mangler er 3-0 sits hvor motstanderen med tre trumf har sikkert trumfstikk. For utenom trumfen er det er jo som du ser kun en tilsynelatende sikker hjertertaper. At det sitter 2-1 skjer imidlertid i nesten 80% av tilfellene.

Disse kortene viser hvor mye kontroller (ess og konger) betyr når det dreier seg om trumfkontrakter, og som her kombinert med noen verdifulle dobbeltoner. Det blir veldig få tapere! Om det er «softe» verdier (damer og knekter), men like mange HP er det mye vanskeligere å unngå noen tapere.

Det var naturlig nok ikke lett å finne 6 kløver i dette spillet. Åpneren vil jo vise en 12-14 grand.

Mot TURBO sitt N/S-par åpnet dessuten vest med 2 hjerter, og det gikk pass-pass før syd sa 3 kløver før nord avsluttet med 3 grand - helt normalt. Også ved det andre bordet ble 3 grand kontrakten.

Hvis man melder en så nydelig slem som dette er det uflaks om den går bet. Da spillet forekom satt faktisk kløveren 3-0!

Der jeg så på i kampen mellom norske TURBO og SWEDEN MIXED var det svenske N/S paret veldig fornøyde da de oppdaget at kløveren satt 3-0. Kommentarene i chatten tydet på at de trodde de hadde unngått en egentlig fin slem, men en slem som uheldigvis går bet. Det ser jo ut som om det er en taper i hjerter og en i trumf?

Men der tok de feil, for 6 kløver står. Ser du hvordan?

Spillet er som tatt ut av en lærebok om eliminasjon og innspill. Det betyr at når ett stikk nødvendigvis må gis bort og det er en mulig taper til, så må det stikket som motpspillerne må få for bli gitt dem i en situasjon hvor de ikke har frikort og må gi en favør idet de kommer inn og må spille noe tilbake.

Etter ruter dame i utspill til esset tas en trumfhonnør, og den begredelige trumfsitsen oppdages. Da er det kun en mulighet, et innspill. Den andre trumfhonnøren kan tas. Ruter og spar kan elimineres med A-K og en stjeling. Hjerteren bør spilles med honnør fra nord først, så liten mot syd, så ikke øst kan få trumfet en honnør hvis det sitter 6-1 i hjerter. Hvis han trumfer etter hjerter kongen er spilt og det følger liten hjerter mot syd så blir det på luft, og ingen hjertertaper.

Etter å ha eliminert spar og ruter og innkassert de to hjerterhonnørene ser det slik ut:

Det som må til fordi trumfen sitter så ugunstig er at han med tre trumf har kun dobbelton (eller singel) hjerter. I diagramsituasjonen som spillefører har endt opp i etter å ha eliminert sidefargene spilles trumf til østs dame. Han må spille spar eller ruter til dobbeltrenons, og det stjeles på den ene siden mens en hjerter forsvinner fra den andre.

Simsalabim, ingen hjertertaper!

Det er vel litt flaks at øst ikke har en hjerter til, men som sagt uflaks at trumfen satt 3-0. Og det er vel på en måte dyktighet å melde slem, og i alle fall dyktighet å vinne den ved hjelp av det fine innspillet.

I denne kampen hadde til vanlige solide Gunn og Fredrik Helness noen stygge spill, men de gjorde såpass mye bra også at det sammen med solide saker fra Tonje og Boye Brogeland ved det andre bordet ble en fin seier mot lederlaget i runde 6. Helt mot slutten kom dette spillet:

Meldingene gikk slik med Fredrik nord og Gunn syd:

Det startet med tre naturlige meldinger, så 2 hjerter som fjerde farge krav. Det er en glimrende konvensjon som ikke viser lengde i fjerde farge, men bare etablerer en kravsituasjon som gjør det komfortabelt å finne riktig utgang, eller noen ganger bruke konvensjonen for å invitere til slem i en kravsituasjon.

Over syd sin 2 hjerter – fjerde farge krav – viste nord ekstra lengde i ruter, og syd støttet kløveren. To kontrollmeldinger fulgte, og Fredrik gikk på med Key Card Blackwood. Da alle nøkkelkortene og trumf dame var bekreftet på plass, og Fredrik ikke helt kunne seg for seg kort syd kunne ha hvor det ikke var gode sjanser i 7 kløver, meldte han det. Nord har grunn til å forvente en majorkonge hos syd etter disse meldingene, og hjerter konge dekker opp den fargen, spar konge gir avkast for nords lille hjerter. Skulle syd mot formodning ikke ha det kan det sett fra nords synspunkt fortsatt være muligheter hvis syd har ruter dame, slik at den fargen kan gi avkast for syds hjertere. Det må være spill for 7 kløver, og det var en fin kontrakt.

Etter spar ut til esset var det lett å se at om trumfen sitter 4-0 går det galt, men det kan det ikke gjøres noe med. Det er imidlertid i underkant av 10% sjanse for det. Etter to runder trumf spilte Fredrik ruter ess og stjal en ruter. Så en tredje runde trumf til nord og nok en ruterstjeling. Ruterfargen var godspilt, og nords ene hjerter kunne kastes på spar konge – nords hånd stod og +2140 til notering!

Selv om dette var godt meldt av lag TURBO sitt N/S-par så er det et poeng at de fikk melde helt i fred. Øst kunne meldt inn, og noen strakk seg til Michaels Cuebid over 1 ruter – en sprek melding i faresonen. Hvis det enten meldes inn 1 spar, eller 2 ruter (Michaels) blir det vanskeligere.

Ved det andre bordet hvor Tonje og Boye Brogeland satt Ø/V doblet sistnevnte nords 1 kløver som var en sterk, kunstig melding. Doblingen viste begge major (antar jeg, muligens er det begge major, eller en annen mulighet?). Med slike kort er det fint, og ikke særlig farlig å være med for å forstyrre litt med tofargede hender. Slik gikk meldingene ved det bordet:

Syds redobling viste 5+ poeng. Dette kan ikke være noe særlig bra del av systemet deres. Det er normalt bedre å komme i gang å melde fargene sine! Hvis de finner kløvertilpasningen bør de i alle fall kunne finne frem til lilleslem som i dette tilfellet riktignok også ville gitt et stort tapsspill (13 IMP). Med bare utgang ved det bordet, og meldt og vunnet storeslem ved det andre ga spillet hele 17 IMP til lag TURBO.

Ingen av de andre 17 N/S-parene meldte storeslem!

Å spille 3 grand er selvsagt ikke særlig bra når det står storeslem. Det ble imidlertid meldt kun utgang ved hele åtte av 16 bord!

Ett Ø/V-par gikk 1100 i bet i 1 spar som ville gitt 7 IMP inn om lagkameratene hadde kommet seg i lilleslem, men de tapte 10 IMP da det ble spilt utgang ved det andre bordet.

Et absurd resultat kom i en kamp hvor Ø/V fikk spille 2 hjerter doblet med kun en bet (-200). Det vant de hele 15 IMP for da lagkameratene var i 6 kløver. I den kampen ga altså +1390 hele 15 IMP inn, mens i lag TURBO sin kamp ville +1390 til det svenske laget gitt 13 IMP ut!