HALVSPILT i 1. OG 2.DIVISJON

Den første spillehelgen i seriemesterskapet er over for de to øverste divisjonene, og det betyr at de har spilt fem og en halv kamp av i alt elleve kamper. Det er tolv lag i hver pulje og de skal spille en kamp mot hvert av de andre lagene.

I toppserien har Oslo 1/Thoresen tatt ledelsen (Thoresen, Ovesen, S.I Høyland, E.Eide og Larsson). På 2.plass så langt ligger Møre og Romsdal/Kindsbekken, og på 3.plass Hedmark og Oppland 1/Bogø som kom seg etter å ha fått bank av Møre og Romsdal i første runde. Deretter følger damelandslaget, Vest-Agder 1(Fuglestad). Det er som så ofte veldig jevnt i denne puljen.

Alle resultatene finner du her:

1.divisjon

2.divisjon avd. A

2.divisjon avd. B

2.divisjon avd. C

I den siste halvrunden på søndag (første halvrunde i kamp 6) kom det noen interessante slemspill.

Lilleslem i ruter er ganske bra. Hvis N/S finner kløverutspill står 6 ruter i praksis på at hjerterfinessen går bra og at det sitter noenlunde i ruter slik at finesse kan tas i hjerter, deretter om nødvendig over for å stjele god hjerteren og til slutt hente stikkene. Her går det helt greit, hjerteren går jo av seg selv via en finesse siden nord har kongen dobbel. I praksis kommer spar (konge) ut de fleste stedene. Det utspillet er ikke særlig truende. Da behøves ikke hjerterfinessen en gang, en kan om nødvendig gi bort hjerterstikk etter å ha tatt ut trumfen. Kløver ess er i så fall inntak til stikkene.

Lilleslem i hjerter er mye dårligere enn om ruter er trumf. Men også 6 hjerter går greit slik det sitter, selv om det kommer kløver ut. Det står tretten stikk i hjerterkontrakt uansett utspill siden hjerter konge sitter dobbel i saks!

Hvordan bør det meldes?

Vel, Ø/V får ikke melde i fred. Syd åpner med 2 spar, noen steder 3 spar i gunstig sone. Da melder nord (eller han bør melde) 4 spar med det samme.

Har vest til å melde inn 3 hjerter over 2 spar?

Vest har en tett og fin hjerterfarge, men kanskje i minste laget for innmelding på tre-trinnet? Å melde inn lyver muligens litt om styrken og kan føre makkerparet for høyt noen ganger. Men det er også farlig å passe, da kan man fort bli utmeldt.

Hvis vest passer, og nord sier 4 spar melder vel øst inn 5 ruter, og da er det ikke unaturlig at vest løfter til slem.

Litt over halvparten av Ø/V-parene spilte utgang. Noen få var i 6 spar doblet som N/S (-800), god stamp mot slem i rød farge. Resten av Ø/V-parene var i lilleslem, de aller fleste med ruter som trumf.

Ikke lenge etterpå fikk Ø/V store kort nok en gang.

Her er det nedlegg storeslem, tretten toppstikk både i hjerter- og grandkontrakt uansett sits, og det er «claim» i det samme blindemann blir lagt opp. Men det betyr ikke at det er så lett å «se» de tretten toppstikkene under meldingene.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt?

For de med vanlig system starter det med et valg av åpningsmelding for vest, 1 hjerter eller 2 kløver. Nord melder antagelig inn over 1 hjerter selv om N/S er i ugunstig sone. Da viser vel øst en invitthånd og hjerterstøtte med et cueraise, og vest går på mot slem. Det er imidlertid ikke helt klart hvordan finne ut med sikkerhet at det er tretten stikk. Øst må ha ruter dame (eller kløver dame) for at det skal være 13 opplagte stikk. Eller hvis ikke øst har en minordame kan han ha dobbelton kløver som i hjerterkontrakt gir ett ekstra trumfstikk med stjeling på den korte trumfhånden.

Det er kanskje lettere å finne stoerslemmen om vest åpner med 2 kløver. Og igjen, hvis det spilles med sterk, kunstig 1 kløver og et nøyaktig system i de videre meldingene er det enklere med slike kort, da kan de ofte finne ut «alt». Men bare om de får melde i fred...

Midt-Trøndelag 1 (Våge) meldte 7 hjerter mot lederlaget Oslo 1, men det ble kopiert ved det andre bordet – uavgjort spill. Litt over en tredjedel av Ø/V-parene i 1. og 2.divisjon stoppet i lilleslem, resten meldte 7 hjerter (ett par var i 7NT).

SERIEMESTERSKAPET 2023-2024

I helgen spilles den første helgen i serimesterskapets 1. og 2.divisjon.

Spillingen denne helgen foregår på Scandic Lillehammer, den andre helgen (februar) vil foregå på Sandic Hamar.

På listen over de tolv lagene i 1.divisjon er det stort sett en haug med «usual suspects», mange av de samme navnene som spiller i toppserien år etter år. Noen av dem har hatt en tur ned i 2.divisjon før de har kommet tilbake. Det er et erfarent og jevnt felt i denne sesongens toppserie, og utfallet er umulig å spå.

Opp fra 2.divisjon etter 22/23 sesongen kom VEST AGDER 1 - FUGLESTAD, et rent damelag som består av de samme seks spillerne som utgjorde damelandslaget i Marrakech-VM tidligere i år. Det skal bli interessant å følge dem i toppserien, og de startet bra på fredag med en fin seier over BUSKERUD-SMITH, en av medaljekandidatene. Men som det er hvert år, forskjjellen mellom å være i medaljekamp og nedrykkskamp i toppserien er ikke stor.

Best start ble det for MØRE OG ROMSDAL – KINDSBEKKEN som vant klart i første kamp, men de tapte klart mot vinnerne de to siste sesongene, HORDALAND/ANDRESEN i runde 2. Borsett fra det har M og R spilt godt og leder etter fire kamper.

Alle resultatene fra 1.divisjon finner du her, og fra de tre puljene i 2.divisjon er det resultatlink på NBF sin hjemmeside.

I runde 1 kom et spill hvor det handlet mest om meldingene.

Nord passer som giver, ingen er i sonen, og N/S passer hele meldingsforløpet. Hvordan ville du og din makker meldt?

6 hjerter er en fin slem, men det er vel ikke så lett å melde den? Hvis det starter med 1 ruter – 1hjerter vil øst noen steder si 1 spar, andre steder 2 spar. Det blir i så fall (øst hopper til 2 spar) ikke så soleklart hvor god hjerterstøtte øst er idet han senere viser støtten, og det er heller ikke så klart for vest at øst er så beinsterk.

Enklest melder antagelig Ø/V 6 hjerter om øst velger å åpne med 2 kløver, men har han til det?

De fleste vil si nei. De er såklart en god hånd, men ikke helt god nok til å åpne med kravåpningen. Gjør han likevel det og Ø/V spiller «enkelt», svarer vest 2 hjerter, positivt svar og naturlig melding med minst femkorts farge. Da går det greit videre til 6 hjerter. De fleste bruker krav til fargens styrke også for positivt svar. Dermed blir det ganske enkelt.

Men som sagt, det er vel en 1 ruteråpning dette i standard system?

Da går det 1 ruter – 1 hjerter, og øst melder 1 spar, eller 2 spar alt etter avtaler.

I den BBO overførte kampen hoppet øst til 2 spar etter 1 ruter -1 hjertter, vest sa 3 kløver, øst 3 hjerter, og vest meldte 4 kløver før øst tok kommandoenm, og de fant slemmen.

Hvis det spilles med sterk, kunstig 1 kløver vil det med de fleste variantene av slike system ganske enkelt å finne frem til den fine slemmen 6 hjerter som avhenger av at det ikke blir hjertertaper.

Hvis en ser på hjerterfargen isolert kan den spilles slik at det oppdages knekten fjerde hos syd om han har det (esset, så liten til damen), og det vinnes også med 4-1 hvis trumfknekten er en singelton. I praksis kan imidlertid N/S spille ut kløver og fortsette fargen slik at øst må stjele. Da må det sitte 3-2 eller knekten singel, for å spille damen og eventuelt ta finesse i andre runde er å spille mot oddsen.

På Lillehammer satt det slik at det ikke var noen problemer å vinne 6 hjerter, fortjent nok for slemmelderne vil jeg påstå:

Litt over halvparten av parene i de fire puljene (1. og 2.divisjon) meldte og vant 6 hjerter.

LOGISK MOTSPILL, MEN...

Her er et spill fra en mixturnering i Australia denne uken. Motspillet klikket etter at spilleføringen hadde klikket også. Høk over høk...

Nord åpnet med 1 spar og syd sa 2 hjerter, minst femkortsfarge og utgangskrav slik N/S sitt system var. Nord sa 2 spar som ikke viste sekskorts, for 3 ruter ville vist ekstra verdier slik de spiller. Syd hoppet nå til 4NT som ble forklart som invitt til slem (kvantitativt), en hånd for sterk for bare å si kun 3NT. Nord passet, og syd ble altså spillefører i 4NT.

Vest spilte ut kløver konge. Øst la kløver 8, svakhet (lavt som styrke). Utspillerens makker legger i denne situasjonen styrke bare om han har knekten (men den har du selv), eller esset. Han kan ikke legge styrke fra lengde da det kan føre til at spillefører får ekstra stikk om han har A-J-x og legger liten, og utspilleren som i så fall har K-Q-10-x fortsetter fargen rett inn i syds A-J-x i den tro at øst har esset eller knekten. Så du vet på dette tidspunktet ikke noe om østs antall kløver. Du tenker at kanskje har spillefører A-10 fjerde i kløver, men det vet du ikke sikkert.

I andre stikk kommer spar knekt som du dekker, viktig, da øst kan få forfremmet sine fire små spar til en stopper over nords spar i fargens fjerde runde. Så det går spar knekt, dame ess. I det stikket legger øst fordeling i spar, og slik dette spillet utvikler seg er det fordelingssignalet det eneste vest behøver for å løse problemet hun fikk. Øst legger enten spar 2 (hvis de spiller med svenske kast), eller spar 5 om de spiller som de fleste i Norge, norsk fordeling. Femmeren er ikke så stor, men du mangler både toeren og treeren så du kan være nokså sikker på at øst har fire spar.  

I neste stikk skjer det noe litt overraskende slik alle kortene så ut (som du snart skal få se), nord spiller ruter dame, øst kaster kløver 5 og syd legger liten ruter. Det er din tur. Hva gjør du?

Når du vet hva en skjult hånd har (her øst) i en farge vet du også eksakt hva den andre skjulte hånden har (her syd). Øst er altså renons i ruter, så syd har trekorts ruter med esset på topp. Dermed er hele fordelingen klar: syd har dobbel spar, femkorts hjerter, trekorts ruter og dermed kun trekorts kløver. Du kan vinne for ruter konge og rett og slett ta kløverstikkene, og du beter 4NT. Slik så spillet ut:

Vest halvsov imidlertid og lå unna med ruter konge, uvisst av hvilken grunn da det er vanskelig å se hva motspillerne kan tjene på det. Og vest kunne som sagt tatt beten og visste egentlig det og om hun hadde fulgt med. Etter ruter dame vant stikket tok spillefører direkte finesse i hjerter med knekten la løpe og kunne gjenta den finessen for fem hjerterstikk så han noterte til slutt elleve stikk.

Både vest og syd er normalt bra spillere, men rare ting skjer mot slutten av en lang bridgefestival med slitne spillere. Dette var en ren komedie med grove feil fra både vest og spillefører, en ren ping-pong match med feil som endte med normalresultatet ti stikk i grand. For 4NT står nedlegg om det spilles korrekt. Ja, det kan faktisk bli elleve stikk da vest får pustebesvær om det tas tre sparstikk fulgt av fem runder hjerter. Vest kan i så fall etter de stikkene, kun fire kort igjen spilles inn i kløver og må spille unna ruter konge dobbel til slutt. Men syd var på bærtur og ga vest en gylden sjanse.  

Uvanlig konklusjon

I Sydney avsluttes Spring Nationals onsdag etter åtte dager med spilling. Her er ett av de siste spillene fra den bridgefestivalen, et spill med en uvanlig konklusjon.

Først kan du ta stilling til hvordan disse kortene bør meldes:

Du er giver med en ekstremt sterk hånd. Åpner du med 1 ruter eller 2 kløver?

Mange er tilhengere av å åpne på ett-trinnet med slike, sterke tofargede hender. Det vil nesten aldri gå pass rundt når du selv har slik fordeling, men denne hånden er da i overkant sterk for åpning på ett-trinnet og god nok til å kreve til utgang med? 

La oss si du åpner med 2 kløver. Selvsagt blir det ikke fred å få, nord spretter innpå med 4 spar i for han gunstige soneforhold. Makker passer som er avtalt som svakt, selv om mange bruker det motsatt etter 2 kløveråpning og innmelding, dobler er svakest og pass viser litt kort (for eksempel 5+). Syd passer også, og det er din tur. Hva melder du nå?

Jeg tror jeg ville valgt 5NT, "pick a slam" selv om det langt i fra er sikkert slem står, men det kan godt stå storeslem til og med om makker har god tilpasning til en rødfarge! Øst vil over en eventuell 5NT velge mellom minorfargene som han tror vest har, og hvis øst sier 6 kløver korrigerer du til 6 ruter som må bety at du har ruter og hjerter. Da velger makker mellom de fargene. 

Min makker sa 4NT over 4 spar. Behøver det, uten noen klar avtale være opplagt at 4NT viser tofarget hånd i denne spesielle situatsjonen, eller kan det være 2 kløveråpneren ønsker å spille 4NT med for eksempel en kanonhånd og gående minorfarge samt sparstopper? Hvis 2 kløveråpneren har en slik håndtype behøver det ikke være veldig mye å hente i 4 spar doblet, men 4NT kan godt stå vår vei, soneutgang til Ø/V.

De fleste jeg har snakket med i går og i dag mener 4NT bør være tofarget hånd (to steder å spille) da de hendene er ekstremt vanskelige å melde i slike situasjoner. Det kan nok føre til litt problemer med noen andre hender, men en kan ikke få med seg alt her i verden. Uansett, dette er et avtalespørsmål for det enkelte makkerpar.

Vel, over vests 4NT sa jeg 5 ruter som øst. Syd gikk på med 5 spar, og da meldte naturlig nok makker 6 ruter med vests kort, Endelig la røyken seg idet det gikk pass rundt på 6 ruter. 

Slik så hele spillet ut:

Lilleslem i ruter eller hjerter er fint om en ser kun på Ø/V sine kort. Kanskje (antagelig) burde jeg korrigert til 6 hjerter, men meldingsforløpet var langt i fra soleklart for et ikke så samspilt makkerpar.

Storeslem i hjerter er faktisk bra, egentlig. Det eneste som behøves i 7 hjerter er at det ikke blir hjerter- eller rutertaper hvor Ø/V rår over ti kort med A-K på topp i begge fargene. I hjerterkontrakt vil altså ruteren gi avkast for kløver hos øst. Men siden nord hadde sikkert ruterstikk ble det en bet i 6 ruter.

6 hjerter står om det ikke kommer kløver ut. Med for eksempel spar ut mot hjerterkontrakt tas trumfen ut, så får N/S ett ruterstikk, deretter forsvinner østs kløvertaper på ruteren. Men om øst er spillefører i hjerterkontrakt vil antagelig syd spille ut kløver konge, og da blir det bet i 6 hjerter også. Så det er bet både i 6 ruter og 6 hjerter i et spill hvor 7 hjerter er en helt fin kontrakt, egentlig.

Og hva er konklusjonen?

Vel, se på N/S sine kort. Det står i røyk og damp i 5 spar! 

Konklusjonen er altså at vest som har åpnet med en åpning som er krav til utgang deres vei må stampe på 6 trinnet mot motpartens utgang. Maksimalresultatet i teorien er altså +200 til N/S for en doblet bet i 6 ruter eller 6 hjerter som egentlig er det beste Ø/V kan oppnå. 

Det er ikke ofte en 2 kløveråpner må stampe på sekstrinnet mot motpartens utgang på femtrinnet, men i Sydney var det slik på tirsdag. 

 

Instruktivt spill fra junior NM

Vi tar med et spill fra junior NM i Trondheim i helgen hvor vinnerparet Markus Lund – Nicolai Heiberg-Evenstad spilte motspill som om de var gamle, supererfarne proffspillere.

Lavinthal (fargeskiftsignal) kan være effektivt, men mange er litt for opptatt av det og blander litt sammen situsjoner slik at makkerparets motspillstil blir uryddig. Det er viktig å ha noen klare regler for når signaler endrer fra det vanlige, styrke/svakhet i mange situasjoner, fordelingkast i andre til at det er Lavinthal.

Her startet det med 1 hjerter fra øst, innmelding 1 spar fra Nicolai. før vest sa 2NT – Stenberg – og Markus (nord) 3 spar. Øst avsluttet meldingene med 4 hjerter.

Nicolai spilte ut spar ess. Om fortsettelse i den fargen som det spilles ut en honnør som vinner stikket er et alternativ er det styrke og svakhet som gjelder. Hvis fortsettelse simpelthen ikke kan være bra, det skal skiftes, er det Lavinthal som gjelder. Dette er typisk i situasjoner hvor utspilleren vet at idet makkeren legger et kort på det utspilte esset så har han flere kort i fargen, og ofte når det ligger en singelton i den fargen på bordet i trumfkontrakt.

Her er det definitivt ikke bruk for styrke/svakhet, dette er en fargeskiftsituasjon. Hvis nord ikke har noen preferanse forsøker han å legge et kort midt i bunken, men har han en preferanse legger han så høyt som mulig for den høyeste rangerte fargen, men det minste kortet hvis han har noe interessant i laveste rangerte farge.

Markus la spar 3, «verdens minste spar» idet øst følger med toeren, preferanse for kløver. Så Nicolai visste det skulle skiftes til kløver.

Et par steder til fant N/S motspillet. De spilte liten kløver unna esset til kongen, liten tilbake til esset og kløver til stjeling. En bet før spillefører kunne løfte en finger – pent motspill.

Men Nicolai spilte enda bedre i mot. Han skiftet til kløver knekt! Det beter kontrakten også om kløveren ser slik ut:

 

Hvis det med en slik kløverkombinasjon skiftes til liten kløver fra syd i andre stikk legges liten fra vest, nord må på med kongen, og det blir kun to kløvertapere – vunnet utgang. Men med knekten i skift ruller N/S opp tre kløverstikk. Hvis det legges liten fra vest står knekten, så tas to kløverstikk til. Hvis spillefører dekker knekten med damen vinner nord med kongen og spiller kløver 9 tilbake som effektivt fisker opp østs tier – også tre kløverstikk til forsvaret.

Det satt altså ikke slik som i det siste diagrammet, men knekten i skift fungerte like godt som liten slik det satt i Trondheim.

Syd skifter altså til kløver knekt i andre stikk. Hvis spillefører dekker med damen tas kongen, liten kløver tilbake til esset og kløver til stjeling. Og om spillefører ikke ber om kløver dame står knekten. Da må syd ta for esset (det er blokkert nå med hensyn til tre "ekte" stikk for knekt, konge og ess). Esset i tredje stikk feller nords konge, så kløver til stjeling. Det funker like godt å ta for esset etter at knekten står selv om nord har tre kløvere (for eks. K-10-x, K-9-8).

 

NM FOR JUNIORER (korrigert)

Ifølge rapportene ble Junior NM i Trondheim i helgen et kjempefint arrangement. 

Det deltok 24 par i juniorklassen, og det var de mest erfarne som stort sett tok plassene i toppen. Helt til topps gikk Markus Lund-Niolcai Heiberg Evenstad (Heimdal/Sørreisa) med hele 64,5%, eneste par over 60%.

Sølvmedaljene gikk til Sofie Græsholt Sjødal - Marius Dalemark Austad (Nesodden/Flekkefjord) og bronse til Thomas Tøsse - Markus Hansen Moe (Trondheim UBK/Helgeland JBK).  

GULL I NM JUNIOR 2023: Markus (til venstre) og Nicolai vant klart

Det ble også spilt i en rekrutteringspulje. Solveig Dræge - Sienna Vedå Vangdal (OS JBK) vant den puljen foran Daniel Olsen - Agustin Dorao (Trondheim UBK) med Brage Sølevik Bårdgård- Wiktor Orlicz (Helgeland/Trondheim) på tredje.

Vi kommer tilbake til spill fra NM for juniorer om et par dager idet undertegnede er tilbake i NZ etter å vært i Australia for å spille Sydney Spring Nationals i en vel uke (avsluttes onsdag). 

 

WBT Copenhagen: Hjemmeseier med minimal margin

WBT Masters i Copenhagen ble avsluttet fredag. I semifinalen gikk danske SCHALTZ videre med veldlg liten margin mot LUNDBERG som Helgemo spilte for. Nordmannens lag scoret faktisk mest i kampen, 42-40, men danskene hadde 4,4 IMP carryover fra grunnspillet og vant dermed semifinalen med 2,4 IMP.

I finalen møtte SCHALTZ franske VINCIGUERRA. Det ble ikke mindre jevnt der. Det franske laget hadde 0,1 IMP carryover (for å avgjøre kampen om det ble uavgjort), men danskene som selvsagt spilte godt hadde fru Fortuna på sin side nok en gang da det ved sammenligning av listene viste seg at de hadde 1 IMP mer enn franskmennene - dansk hjemmeseier i finalen med 0,9 IMP!

LUNDBERG vant sin kamp om 3.plassen mot engelske NETTLETON.

I plasseringsturneringen (5. til 16.plass) gikk det bra for GILLIS som ble nr. 2 (altså 6.plass totalt).

Når det er så jevnt som både i finalen og semifinalen kan nokså uskyldige småspill bli avgjørende. Her er ett slikt spill fra LUNDBERG sin semifinale mot SCHALTZ.

Helgemo-Zia spilte 3 kløver som N/S og vant den akkurat med en spartaper, to rutertaper og en trumftaper, LUNDBERG +110. Det er vel en helt grei score?

Ved det andre bordet fikk LUNDBERGs Bertheau-Hult spille 2 spar som Ø/V. Siden N/S fikk med seg hjerterstikkene og de to kløverstikkene måtte det bli to bet da det viste seg å være to trumftapere også. Det kostet 200 siden de var i faresonene, 3 IMP til SCHALTZ som altså vant kampen med 2,4 IMP, inkludert carryoveren. Sitter det bitte litt annerledes, eller motspillet ikke sitter helt mot 2 spar så det blir kun -100 ville spillet blitt uavgjort, og LUNDBERG ville gått til finalen med 0,6 IMPs margin.

I overskriften til dette innlegget står det minimal margin, og det må det vel være lov å si både om semifinalen og finalen i WBT Masters Copenhagen.

 

 

WBT - Safespilling, eller ikke?

I WBT MASTERS COPENHAGEN har lagene spilt ferdig grunnspillet, 15 kamper. Nå gjenstår plasseringskamper.

De BOTTON kjempet hardt for topp 4 plassering, men endte som nr. 6 og må spille om plassene fra 5.-8. SKEIDAR ble nr. 10 og vil til slutt stå som nr. 9.-12, alt etter hvordan det går i sluttspillet. De vlir i samme gruppe som GILLIS (nr.11). Av de norske ble det Geir Helgemo som kom videre til semifinalen topp-4. Han spiller for LUNDBERG og har velkjente Zia som makker. 

Franske VINCIGUERRA var på topp etter 15 kamper. Alle resultatene finner du her. 

Her er et spill fra torsdagens spilling:

 

Hva bør kontrakten bli her? 

6 kløver er ok, men det er like bra i 6NT. Storeslem avhenger av at kløveren ordner seg, enten 2-2, eller at du legger ned en honnør og feller knekt eller dame bak og velger å ta finesse som da blir riktig om det sitter honnør tredje mot honnør singel, feil om han bak har Q-J dobbel.

Det er nok for hardt å melde storeslem, og mange faste makkerpar vil finne kløvertilpasningen og får sleminvitert, så funnet ut via Key Card Blackwood at kløveren er litt i tynneste laget. 

I 6NT er det 11 toppstikk med kun to stikk i kløver. Da blir det vel enten tolv (en kløvertaper), eller tretten stikk ved alle bord?

Vel, det kan bli to kløvertapere og bet i lilleslem om man er riktig uheldig. Hvis en honnør legges ned fra det som viser seg å være feil side fordi han bak den andre honnøren har alle fire uteværende kløverne tapes to kløverstikk (om ikke det er en veldig heldig fordeling til så en kan få til innspill for å unngå to tapere i fargen). Det er imidlertid en klassisk safespilling til rådighet her, men da tapes ett stikk hver gang det er tretten stikk, men du får kun tolv. 

Hvis en ser på kløverfargen isolert og ønsker å spille helt safe kan det startes med liten fra den ene siden. Hvis han som først legger på kommer med en honnør er alt greit, det blir tolv eller tretten stikk. Hvis han derimot følger med liten kan du ta finessen! Ryker den sitter fargen i verste fall 3-1, resten står. Men om han som la på liten har Q-J-x-x har du skutt gullfuglen og sikret at det ikke tapes to stikk i fargen. Dette er 100% safe. For om han andre har alle fire vil den første som legger på avsløre det siden han ikke følger farge. Du går opp med honnør på den andre siden og spiller mot saksekombinasjonen (honnøren i behold), og det blir kun ett kløverstikk på han med Q-J-x-x.

Det var ingen fare i dette spillet, og ja, safespillingen kostet ett stikk:

Av de syv som var i 6NT fikk fire tolv stikk, de safespilte altså kløveren som beskrevet her. De tre andre tok tretten stikk,

Helgemo-Zia er ikke et fast makkerpar, men rapportene sier det spiller meget skarpt sammen. Her tok de enten en sjanse, eller de fant ikke ut av kløveren var litt tynn, for de spilte 7 kløver! Hele fem par (av 16) var i storeslem!

Slik det satt var det ingen problemer, +2140 og 12 IMP inn da Ø/V ved det andre bordet spilte 6NT med +1470. LUNDBERG vant den kampen med 23 IMP (de fikk 15VP). Om stoerslemmen hadde gått bet ville de tapt 17 IMP (1470 + 100), 29 IMP i sving på ett spill! Da ville de også tapt kampen og fått 7-8 VP mindre, og det er omtrent marginen de hadde til nr. 5 til slutt. Dette er på ingen måte fortalt for å si at LUNDBERG hadde flaks, de spilte godt og fortjente sin plass på topp-4. Historien handler mer om den mulige safespillingen i lilleslem, og for å vise at slike spill kan får en enorm betydning på kampresultatet.

 

 

 

WBT Copenhagen, Round Robin: Jevnt før siste dag

I København gjenstår en dag før de 16 lagene har spilt alle mot alle og det blir avgjort hvilke fire lag som skal kjempe om turneringsseieren, og hvilke lag som skal spille utslagskamper om plassene fra 5. til 16.

Franske VINCIGUERRA leder etter 11 kamper. Av lagene med norske spillere finner vi DE BOTTON (Hoftaniska, Charlsen) på 3.plass etter en god dag onsdag.  På 5.plass ligger LUNDBERG (Helgemo). SKEIDAR (Aaseng, Farstad, Evenstad og Heiberg-Evenstad) har også en mulighet til å bli på topp-4 om det avsluttes sterkt på torsdag. De ligger på 7.plass så langt.

Alt om WBT MASTERS finner du her. 

Hoftaniska-Charlsen (De BOTTON) fant frem til en bra slem her da de spilte mot Zia-Helgemo (LUNDBERG), men kun den nest beste slemmen.

LUNDBERG sitt N/S-par spilte 5 kløver. Det er ikke så lett å melde disse kortene for N/S, for de får ikke melde i fred. Etter åpning av nord (1 kløver er korrekt) melder nok øst inn 1 spar. Syd dobler for å vise hjerter, og nå hoppstøtter de fleste med vest sine kort. Helgemo (øst) sa 1S, og ZIA (øst) 4S. Da kom Hoftaniska (nord) tilbake med 4NT som i en slik situasjon bør vise ruter ved siden av lang kløver. Charlsen (syd) mente slem var sannsynlig nå og sa 5 spar. Men da Hoftaniska sa 6 kløver passet han. Kommentatorene på BBO stusset på hvorfor han ikke sa 6 ruter. Kanskje han trodde nord hadde 4-7, eller gående kløver slik at kløverkontrakt var tryggere. Vel, som sagt er 6 kløver bra, den avhenger av enten null kløvertaper, eller ruterfinesse. Det er naturlig å ta kløverfinesse. Da blir det en taper i den fargen, men ruter konge sitter i saks så 6 kløver står.

Med +1370 ved det bordet mot utgang ved det andre ble det 13 IMP til De BOTTON. De vant kampen med 24 IMP.

Fem av 16 N/S-par var i slem, tre av dem i ruterkontrakt hvor en ikke behøver å tape kløverstikk, fargen kan trumfes god. Ett par var i 7 ruter! Da ruterfinessen gikk bra og kløveren enkelt ble godspilt ble det en formidabel +2140 til notering ved det bordet. 

   

 

 

WBT Masters: Dansk i teten på hjemmebane

I WBT Masters Copenhagen har de 16 lagene spilt syv av i alt 15 kamper. Etter en serie alle-mot-alle blir det sluttspill. Hovedmålet blir selvsagt å være på topp-4 etter torsdag så det blir semifinale og eventuelt finale på fredag. Hvis ikke man er på topp-4 blir det lignende sluttspill om plassering for fire lag i hver gruppe.

Så langt leder danske SCHALTZ foran franske VINCIGUERRA. På 3.plass følger LUNDBERG, et svensk-basert lag som har med seg Helgemo-Zia. På 4.plass finner vi nok et dansk lag, BLAKSET BRIDGECENTER. 

Lag med norske spillere: De BOTTON ligger på 6.plass, GILLIS som nr. 9 og SKEIDAR nr. 10. Alt om WBT MASTERS COPENHANGEN finner du her.

LUNDBERG slo VINCIGUERRA ganske klart, mye takket være to gode slemmeldinger av Zia -Helgemo. Riktignok meldte de fleste begge de slemmene, men ikke det franske paret som satt i den retningen. Her er en av 6 hjerter som kunne vært litt interessant i spilleføringen:

 

Du skal spille 6 hjerter og det kommer spar ut fra vest, ingen trussel akkurat. Her ser det ut til å være enkelt medmindre trumfen sitter skjevt. Hjerter 8 sammen med tieren gjør at du kan takle noen 4-1 sitser, flest om det er øst som har fire. I dette tilfellet har du ingenting å gå etter, motparten har ikke meldt. Da er det vel naturlig å spille hjerter konge først. Nieren kommer på fra vest. Nå bør det safespilles med liten til tieren. Ryker den til honnør sitter trumfen 3-2 og esset tar senere ut den siste trumfen deres. Denne spilleføringen tar imidlertid med seg at øst har Q-J fjerde også. 

Merk at en slik safespilling ikke er safe om det kommer kløver ut. Da kan du risikere at den safespillingen i andre trumfrunde ryker til dobbelton honnør hos vest som gir makkeren kløverstjeling!

Slik det satt var det ingen problemer samme hvordan det ble spilt:

 

 

WBT MASTERS COPENHAGEN

Over helgen starter WBT Masters Copenhagen. WBT-turneringene er lagturneringer som alltid får med meget sterke lag, og turneringen i Copenhagen fra 16. til 20.oktober er intet unntak. Det vil delta 16 lag, og flere nordmenn kommer til å spille.

Geir Helgemo skal spille for et interessant svensk lag (Lundberg) med tre svenske spillere og Zia Mahmood.

Lag De Botton er som vanlig med og har nrodmenn på laget som kommer rett fra seier i engelske Gold Cup.

Brogeland-Bakke er med på lag Gillis som har fire (!) verdensmestre på laget, foruten Brogeland (Bermuda Bowl 2007), Sælensminde (også 2007) og brødrene Rimstedt som har vunnet VM for par.

Fra Norge stiller også lag Skeidar som gjorde det så skarpt i WBT Masters i Sopot i mai der de var i finalen. Som i Sopot stiller de med Aaseng, Farstad, Evenstad og Heiberg Evenstad. Denne gangen har de også med seg danske Konow. To av spillerene på dette laget (Aaseng og Farstad) vant forleden det svenske seriemesterskapet (Elitserien).

I det hele tatt ser det ut til å bli et meget sterkt felt og en spennende turnering som vi selvsagt kommer tilbake til her i bloggen selv om undertegnede selv skal spille Sydney Nationals i Australia fra tirsdag. 

Alt om WBT MASTERS COPENHAGEN finner du her.

Fra WBT i Sopot tar vi med et spill fra semifinalen hvor SKEIDAR slo ut et sterkt polsk lag. Det skjedde selv om det norske laget tapte dette spillet stort. Ta østs plass og se om du treffer et bedre utspill enn den norske spilleren.

Meldingene gikk:

Det er litt uklart hva syds 4 kløver viste, men det innebærer i alle fall hjertertilpasning. Hva forklaringen var ved bordet vites ikke, men enten var detkontrollmelding, eller ved å se på alle kortene kan jeg gjette på såkalt fit-jump (kløverfarge og hjertertilpasning).  Hva betyr makkers 4 ruter? 

Det er avtalespørsmål. Selv liker jeg kortfargevisning osv. etter at vi har meldt og støttet en majorfarge, men i meldingsforløp hvor begge sider melder og det kan være uklart hvem som har høyeste kontrakt tror jeg det er bedre at melding i en sidefarge er naturlig etter at vi har støttet en farge sånn som her. Uansett, øst skulle finne et utspill. Hva ville du spilt ut mot 6 hjerter?

Det er neppe noe å hente i spar. Øst valgte å sende i vei ruter konge. I alle fall godspiller det ett stikk om makker kommer inn. Men utspillet var en skivebom av dimensjoner siden hele spillet så slik ut:

Ruter konge ut til nords ess gjorde det enkelt, spesielt siden vests ruter 9 kom på. Spillefører simpelthen tok en sparstjeling, tok ut trumfen og spilte god ruteren som ga avkast for en spar mens den siste lille sparen kunne trumfes med syds fjerde trumf, N/S + 1430.

Ved det andre bordet startet det likt opp til 2S, men da sa syd 4 spar (renons) før nord hoppet til 6 hjerter. Der spilte øst ut hjerter 10, og slemmen gikk en bet. SKEIDAR tapte hele 17 IMP på dette, men de vant altså likevel semifinalen mot knallsterk motstand. 

 

 

 

 

 

 

 

Flere lagturneringer

I helgen ble det spilt lagbridge både i Haugesund (Strawberry Maritim Cup) og på Otta (Rondanecupen).

I Haugesund deltok 25 lag. Til topps gikk et lag bestående av Sven-Olai Høyland-Bjørn Olav Ekren, Tor Bakke-Jim Høyland. De to parene ble henholdsvis nr. 1 og 3 på butleren. Alle resultatene finner du her.

På Otta var det kun 14 lag med. Vinnerlaget bestod av Ove Andersbakken-Erik Berg, Åsmund Forfot-John Vegard Aa. De to parene ble nr. 2 og 3 på butleren, og til topps på den listen finner vi Lise Blågestad-Ingunn Uran. Resultatene fra Otta finner du her.

Her er et spill fra Otta hvor mange spilleførere mislyktes. Prøv det selv som spillefører i denne normale utgangen.

Du skal spille 4 hjerter som øst etter at nord meldte inn 2 spar mot vests 1NT. Spar 3 kommer i utspill. Hvordan spiller du? Er det ufarlig å la nord få det første sparstikket?

Vel, det er ikke så sannsynlig spar sitter 7-1 selv om det er mulig. Men det tjener vel neppe til noe å ligge unna i stikk en? Og det er et annet faremoment her, det kan komme tre runder ruter til stjeling. Så her bør spillefører hoppe på med spar ess med det samme og ta ut trumfen. Da viser det seg at nord startet med en trumf og syd tre.

Det må bli en spartaper, så ruteren må spilles for kun to tapere. Hva er riktig fargebehandling?

Ruter 9 gir en finessemulighet, så det bør satses på ruter 10 hos syd. Men det bør ikke spilles liten til nieren på direkten. Da kan en risikere at nord med K-10 eller A-10 dobbel vinner stikket med tieren, og da blir det tre rutertapere. Beste ruterbehandling er liten fra vest til damen, da fanger en opp en eventuell honnør-10 dobbel hos nord. Hvis ikke tieren kommer på må du legge damen og senere sette din lit til ruterfinessen med nieren. Slik så hele spillet ut:

Denne gangen ville liten ruter til nieren på direkten gått bra, men bytt om om ruter 3 og 10 så ville direktefinessen ført til tre rutertapere, mens liten fra vest ville ordnet saken. 

Merk at om spillefører ikke skynder seg å stikke seg inn for å ta ut trumfen kan nord idet han vinner første stikk skifte til ruter konge, så ruter til esset og ruter til stjeling - en bet før spillefører har kommet inn! Merk også at om syd finner det usannsynlige utspillet liten ruter får de tak i ruterstjeling, men er ruter dame godspilt og gir senere avkast for vests spar 2.

Utgangen 4 hjerter står altså, men kun fem Ø/V-par noterte +620. Ved syv bord ble det en bet. Det var også ett Ø/V-par i delkontrakt, samt en litt merkelig resultat, +580 til N/S for å ha spilt 2 kløver doblet med to doblede overstikk. 

 

GOLD CUP: Mer norsk suksess

Norske spillere gjør det godt over alt for tiden. Samtidig med at det ble norsk seier i den svenske toppserien gikk en av de mest prestisjetunge lagturneringene i England (EBU, English Bridge Union) av stabelen, Gold Cup. Lag De Botton vant med nordmenn på laget. Foruten engelske Janet De Botton, David Bakhshi og Tom Townsend var Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska og Artur Malinowski (jeg renger "Malli" som norsk hver gang han gjør det bra, som er ofte...). 

Vinnerlaget fra venstre: Charlsen, Bakhshi, De Botton, Hoftaniska, Malinowski og Townsend (foto: EBU)

I finalen slo De Botton lag Allfrey som har med Espen Erichsen, et lag som har gjort det veldig godt i år.

Her er et veldig interessant spill fra semifinalen:

Med åpne kort ville det som kjent vært mye lettere å spille bridge, ved bordet må det gjettes mer. La oss si du har havnet i 6 ruter som De Botton sitt N/S-par meldte. De fikk kløver konge i utspill, og da er det ganske komfortabelt, men det må spilles litt forsiktig siden trumfen sitter 4-1. Men hva om du får mer press på deg og får hjerter ut mot 6 ruter?

Med hjerter ut til esset kan ikke Ø/V slippes inn da de i så fall tar beten med ett hjerterstikk. Hvis en ser bare N/S sine kort, som jo er realiteten ved bordet, er det vel ikke unaturlig å spille A-K i trumf. Hvis en gjør det og trumfen sitter 3-2 gås i gang med sparen, og om ikke andre runde spar blir stjålet blir man kvitt begge syds små hjertere før den med mastertrumfen kan stjele. Resten ville i så fall vært is og brus. Men trumfen sitter 4-1, og da blir det vanskeligere selv om vest følger tre runder spar slik at syd kan bli kvitt hjerterne. For med trumfen 4-1 har spillefører blitt sårbar etter A-K i trumf, vest har igjen Q-7. Hvis det spilles trumf kan vest vinne med damen og spille en fjerde runde trumf, og uten flere trumf blir spillefører blir hengende med nords hjertertaper. Hvis nords hjerter trumfes først, så trumf vinner vest og trumfmatter nord med en tredje runde hjerter siden syd i så fall ikke har flere trumf. Nords nest siste trumf går jo idet han stjeler hjerter, og den siste idet han så spiller trumf. Vest har igjen en trumf og får to trumfstikk ved å trumfmatte nord. 

Det er flere måter å vinne 6 ruter på selv etter hjerter ut, men det må gjettes på en spilleplan som viser seg å være vinnende. Ja, det går faktisk an å vinne tretten stikk med åpne kort: for eksempel, hjerter ess, ruter til tieren (bridgelivet er enkelt, hva?), tre runder spar med avkast av to hjerter fra syd, hjerter til stjeling, ruter ess og ruter til nok en finesse fulgt av fjerde runde trumf med kongen som tar ut vests siste trumf. Nords hånd står foruten den lille kløveren som esset tar seg av til slutt. 

Ja, den som hadde visst alle kortene rundt bordet ville fått mange poeng... 

Etter hjerter ut til esset er det ikke fristende å ta ruterfinesse, og hvilken vei skal den i så fall tas? Men en det er mulig å starte med spar heller enn å spille A-K i trumf som dog er en helt grei plan, men går fort galt denne gangen.

Tre runder spar uten å røre trumfen går bra her, vest følger farge. Om en av de hadde stjålet i tredje sparrunde ville det ikke vært over. Hvis trumfen løses etter en sånn start går det bra. Men om tredje spar trumfes kan det hende en går bet med spar 4-2 og trumfen 3-2, hvor i så fall A-K i trumf med det samme ville vært tingen. 

Her følger altså vest tre runder spar. Nå er det om å gjøre å beholde kontrollen. Å la ruter knekt seile er en mulighet, eller å stjele nords siste hjerter fulgt av ruter til knekten er også ganske safe. Om finessen ryker har syd trumf til å ta seg av eventuell hjerterfortsettelse, resten står. 

Hva som ville skjedd med hjerter ut vites ikke, for De Botton noterte +920 etter kløverutspill. Ved det andre bordet spilte N/S 4 spar med tolv stikk, 10 IMP til vinnerlaget. 

 

 

Norsk triumf i den svenske toppserien!

Den svenske Elitserien i bridge som tilsvarer den norske 1.divisjon ble avsluttet i helgen. Det endte med stor norsk triumf da fire av spillerne på vinnerlaget er nordmenn: Ole Marius Myrvold, Lasse Aaseng, Arve Farstad og Sam Inge Høyland. For sikkerhets skyld toppet Myrvold og Aaseng butleren. Med seg på laget hadde de norske spillerne to svenske spillere, Thomas Andersson og Jan Bennet. 

Kjell Gaute Fyrun og Svein Gunnar Karlberg deltok også i dette mesterskapet. Laget deres ble nr. 6.

Det deltok 12 lag som over to helger spilte en kamp mot hvert av de andre lagene. Alle resultatene runde for runde samt alle spillene og forskjellige andre detaljer finner du på SWAN-bridge, her. 

Det norske vinnerlaget var stort sett med helt i toppen gjennom hele mesterskapet, og mot slutten la de grunnlaget for seieren med nesten full topp i den nest siste kampen. Det ble et lite tap i den siste kampen, så de kunne blitt forbigått, men det holdt med 4VP margin til nr. 2, og nesten 10 VP til nr. 3. På lagene som kom på 2. og 3.plass spilte flere internasjonale toppspillere, bla. brødrene Rimstedt. 

I den nest siste kampen startet det bra for Myrvold-Aaseng. Slik så deres kort ut i det første spillet hvor det norske paret satt N/S:

Hvilken kontrakt tror du de spilte?

Det er jo omtrent verdier til utgang, 24 HP til sammen og noen tiere. Med 4-4 tilpasning i spar og singleton på den ene siden er det vel ikke unaturlig å havne i 4 spar. Men det norske paret spilte 3NT som kanskje er en vel så bra kontrakt. Eller, slik det var en mye bedre kontrakt siden hele spillet så slik ut:

Hvorfor de havnet i NT i stedet for sparkontrakt vites ikke sikkert, et forsøk på kontakt med en av spillerne på vinnerlaget like etter spillingen var ferdig var ganske resultatløst. Men kvalifisert gjetting tilsier vel at øst hadde åpnet med 1 spar etter deres system, selv om det for mange ville vært 1NT-åpning. Så lenge øst har vist femkorts spar er ikke sparkontrakt andre veien aktuelt lenger, og de heiste seg opp i den hardmeldte, men sjanserike utgangen 3NT.

Slik det sitter må det nesten bli ni stikk i NT. Det kom ruter ut. Det er naturlig å gå på sparen for å godspille to stikk i den fargen. Ruteren ordner seg av seg selv, hjerter konge sitter i saks, og det blir ni stikk, noe Aaseng innkasserte ganske raskt.

Pluss 600 var verd 13 IMP da også Farstad-Høyland hadde et resultat på spillet, de spilte mot den litt merkelige kontrakten 3 hjerter av nord med to bet, +200. Aaseng-Myrvold var det eneste paret som noterte utgang på dette spillet. 

 

 

 

 

RONDANECUPEN - Par

Det årlige arrangementet Rondanecupen foregår i helgen på Otta. Parturneringen ble spilt lørdag, og søndag er det lagturnering.

I par gikk seieren til Kenneth Syversen - Fredd Kristiansen (Larvik/Vestvågøy) foran Stein Bjerkset - Annika Haugen (Berkåk) med Ole Berset-Kåre Bogø på 3.plass. Det deltok 30 par. Hele resultatlisten og alle spillene finner du her. 

Her er et ganske typisk parturneringsspill, alle i faresonen. Det handler først og fremst om "hvem har høyeste kontrakt?"

Giver vest. Alle i sonen

Du sitter syd og hører vest åpne med 1 spar. Øst svarer 1NT, og det er din tur. Hva melder du?

Du kan melde inn 2 kløver, men har også lyst til å få vist at du har begge minor. Om makker har god minortilpasning kan det være veldig mange stikk vår vei, og hvis ikke ruteren nevnes vil ikke makker være med på notene om han ikke har kløvertilpasning, men kanskje fet rutertilpasning. Så 2NT er et alternativ, det blir innerblink om makker begynner å hoppe og sprette i ruter. I så fall vet du at her har kan det meldes mye! 

Hvis det meldes inn 2 kløver blir strategien å melde igjen. Hvis det over 2 kløver meldes av vest eller øst og det fortsatt er på to-trinnet kan du si 2NT. I en sånn posisjon kan ikke den meldingen være naturlig, men det bør vise ruterfarge slik at vi kan konkurrerer og komme i beste minorkontrakt. En slik melding viser dog typisk firekorts ruter ved siden av typisk sekskorts kløverfarge.

Slik det var hadde ikke N/S så mye i kortene, men det var likevel viktig å være med et par ganger. Slik så hele spillet ut:

Det er ganske normalt å åpne med 1 spar med vests kort. Det er kun 10HP, men med 6-4 fordeling og alle honnørpoengene i fargene sine er 1 spar helt greit. 

N/S spiller ganske bra i minorkontrakt, antagelig litt bedre i kløverkontrakt (bedre trumfkontroll). Ø/V vil normalt spille spar- eller hjerterkontrakt hvis de får kontrakten, og de kan fort komme for høyt. For det må bli to hjertertapere og to kløvertapere, muligens ni stikk i hjerterkontrakt. I sparkontrakt blir det en spartaper også, kun åtte stikk.

I parturnering er det ikke uvanlig med litt friske straffedoblinger. Det gjelder særlig om man tror man er "robbet", dvs. man tror egen side kan vinne delkontrakt. Da er ikke +100 all verdens, i lagkamp er +100 greit mot egen delkontrakt.

I slike situasjoner i parturnering er det spesielt om motparten er i sonen fristende å doble for å få fatt i de deilige +200. Øst er den som i dette tilfellet blir fristet til å straffedoble N/S i 3 i minor. Øst har 10 bra HP og gode motspillskort, og en makker som har åpnet. 

To Ø/V-par doblet 3 ruter, ett Ø/V-par doblet 3 kløver. De doblede delkontraktene føk imidlertid hjem med tre rutertapere og en spartaper. Pluss 670 til N/S ga tredelt topp, og ett av parene som fikk tredelt bunn for å doble 3 kløver hvor det ble ni stikk var vinnerparet. Men for å vinne parturnering må det satses litt, og det er greit med noen få bunner hvis det blir mange flere topper!

Enkelte steder ble syd for optimistisk, litt for mye Møllers tran, antagelig etter at Ø/V hadde kommet for høyt og var i 4 i majorfarge. Der fire sydspillere gikk på til 5 i minor ble de doblet, og det ble -500, ett sted slapp de med -200. Mellom de resultatene (500 til Ø/V og 670 til N/S) var det noen delkontrakter N/S med hjemgang og noen majorkontakter Ø/V med bet.   

 

 

---

 

 

 

 

Ikke så vanskelig?

Nei, dagens motspill er ikke veldig vanskelig, men i praksis kludrer selv noen bra spillere til slikt. Spillet er fra A-finalen for par under NZ Bridge Congress forleden. 

i NZ er det flere bridgespillere enn i Norge, men nivået er generelt lavere, spesielt i den store gruppa bak de aller beste der det er veldig mange bra spillere i Norge. Men A-finalen for par i NZ ble spilt etter at det først hadde vært kvalifisering, deretter semifinale, og med kun de 28 beste parene til A-finale burde nivået vært høyt nok til at dette var barnemat. 

Spillet handler mye om at man kun ser sine egne kort og blindemann. Da er det er om å gjøre å hjelpe hverandre, hvis mulig. Husk dette er fra parturnering, så ett bittelite ekstrastikk teller veldig mye.

Nord er spillefører i 1NT etter å ha åpnet med en 13-15 NT (noen steder gikk det 1 kløver fra nord, 1 ruter fra syd og 1NT fra nord som 12-14).

Makker (øst) spiller ut spar 6 til esset. Det følger spar 7 tilbake til tieren og østs knekt. Så tar makker for spar konge og nords dame kommer på. Øst tar så for den trettende sparen, og vest skal legge et kort. I det stikket kaster nord ruter 6.

Styrke i ruter? Svakhet i kløver, eller kanskje kaste en hjerter?

Det enkle er ofte det beste. Mot meg la vest simplethen ruter 2 som styrke. Slik så hele spillet ut:

Etter styrkekastet i ruter tok øst for ruter konge, og for å gjøre det enkelt tok han også for kløver ess før han fortsatte med ruter - en bet.

Det er klart at selv uten styrkekastet i ruter bør Ø/V få fatt i de tre minorstikkene som sammen med de fire sparstikkene gir en bet i 1NT.

Selv om øst ikke skifter til ruter etter det fjerde sparstikket får han en sjanse til idet han er inne på kløver ess. Likevel føk 1NT hjem med syv stikk ved seks av de 14 bordene. Kun to Ø/V-par, inkludert mitt gikk en bet, -100. Det ga likevel ca. 30% da noen få Ø/V-par hadde vunnet delkontrakter i spar og hjerter.  

Styrkekastet er i dette tilfellet egentlig ikke nødvendig, men det er greit nok og en vekker for øst hvis han sover litt i timen. Husk øst ser kun sine egne kort og syd sine, og med sånn ruter hos blindmann (syd) er det vanligvis ikke så fristende å spille ruter.

Der 1NT føk hjem skiftet øst til hjerter og fortsatte med hjerter idet de kom inn igjen på kløver ess. Da ble det tre hjerterstikk og fire kløverstikk til spillefører, +90 som ga nesten 80% til N/S. 

 

IMP-PAR TURNERINGER

I New Zealand og Australia er såkalte Swiss IMP Pair-turneringer populære. Med Swiss menes det som vi i Norge kaller Monrad hvor de som leder i neste runde spiller mot de som er nr. 2, de som er nr. 3 mot de som er nr. 4 osv. Det er greit nok. Men i disse turneringene som scores som IMP blir resultatet du og makker får på et spill sammenlignet med gjennomsnittscoren på spillet i hele rommet. 

Personlig mener jeg dette er den verste og mest tilfeldige turneringsformen som finnes. Det spilles ofte korte runder, 8 til 10 spill, og å sitte mot kortene er et mareritt selv om du spiller bra. I lagkamp kan du i en lengre periode sitte mot kortene ved ditt bord, men du har gode (forhåpentligvis) lagkamerater som tar seg av det og gjør det bra med de gode kortene. I IMP-par er "lagkameratene" altså alle parene som sitter motsatt retning av deg selv. Og de er ikke alltid til å stole på. Så hvis de som spiller mot deg ved ditt bord melder en rekke utganger og kanskje en slem eller to bli det bøttevis med IMP ut selv om det er helt normale kontrakter. Det er klart at fordelingen av gode kort godt kan jevne seg ut, og også i IMP-par får man normalt poeng hvis man spiller godt. Men det er en ganske tilfeldig turneringsform. 

Her er et spill fra en IMP-par turerning forleden hvor makker og jeg hadde kortene, men ikke gjorde det bra på det spillet. Vi ble imidlertid i dette tilfellet ikke straffet så mye som vi kunne blitt i lagkamp. Ta meldeprøven vest fikk, og du kan kanskje diskutere situasjonen og lignende situasjoner med din faste makker. 

Giver syd, Ø/V i sonen

              VEST

Syd passer og du åpner med 1 kløver. Nord sier 2 kløver som blir forklart som spar og en annen farge, normalt minst 5-5. Makker melder 2 ruter som viser minst 10 poeng og ruterfarge. Syd passer, og det er din tur. Hva melder du nå?

Alternativene er 2 hjerter og 3 kløver. Det må være greit å si 2 hjerter. I denne situasjonen viser ikke det en reell reversemelding, en må kunne få lov til å starte å vise fordelingen sin her. La oss si du sier 2 hjerter. Da hopper makker til 3NT. Melder du noe mer nå?

Det er klart at du har en litt uvanlig hånd. Men det er ikke sikkert makker har tilpasning til kløver, han kan ha sine honnører i ruter og spar, og da kan kanskje 3NT være beste kontrakt. Men det står vel antagelig minst i 5 kløver og, og muligens skal det ikke så mye til før 6 kløver står. Kanskje er det en variant å si 4 kløver. Her må det være krav og interesse for mer enn utgang.

Min makker passet på 3NT, og det er ikke så opplagt å kritisere han da det er en litt ekkel meldesituasjon. Og kanskje burde jeg selv meldt annerledes?

Slik så hele spillet ut:

Å vinne 6 kløver er enkelt uansett utspill og uansett hvor kongene i ruter og spar befinner seg, men de er vel sannsynligvis plassert hos nord også så det er enda enklere. Men uten noen finesse, selv med trumf ut mot kløverkontrakt om nord hadde hatt kløver, kan to hjertere trumfes og det er tolv toppstikk, i praksis bør det bli tretten stikk i kløverkontrakt. Det er vel likevel ikke noen storeslem, men lilleslem er bra.

I lagkamp kunne det blitt veldig kostbart å spille 3NT med elleve stikk, kanskje mot lilleslem med tretten stikk (13 IMP ut) og i verste fall mot vunnet storslem ved det andre bordet (17 IMP ut). I en stor IMP-par turnering var det kun ca. en fjerdedel av Ø/V parene som var i slem, samt et par bord som hadde +1100 til Ø/V der N/S stampet i hjerter over 6 kløver. Det var en rekke par som spilte 3NT, og noen var i 5 kløver. Og siden det også var noen svake par som gikk bet i 6 kløver (!) ble gjennomsnittet på spillet bare i underkant av +800 til Ø/V. Så å ha det svake resultatet +660 ga bare -2,3 IMP.

  

 

Ta ut trumfen?

En litt vanskelig vurdering i trumfkontrakter er om man skal ta ut motpartens trumf med det samme, eller om ens egne trumfer behøves for å stjele tapere, eller kanskje noen ganger til overgang(er) mellom hendene. Her er et eksempel fra parmesterskapet under bridgefestivalen i New Zealand i forrige uke. 

Du er som øst havnet i 4 hjerter etter at syd har åpnet med 1 ruter. Kløver dame kommer i utspill. Hvordan vil du legge an spillet?

Som det sitter kan sparfargen løses med kun en taper. Dessuten kan man gjette trumfen og ikke få noen taper der, og det valget bør gå bra siden syd åpnet. Altså er det kun en spartaper i denne hjerterkontrakten, men det blir ikke tolv stikk som uten videre av den grunn. For å få tolv stikk må enten to rutere stjeles hos øst, eller to kløvere hos vest slik at det blir seks trumfstikk, og 3+6+1+2 = 12 stikk totalt. Og to ekstra trumfstikk ved å stjele på den ene siden og ta ut trumfen på den andre fås ikke om trumfen tas ut i tre runder da det jo blir igjen kun en trumf på hver hånd. 

Her er spilleplanen som gir tolv stikk, og det skjedde kun ved ett bord, 100 % score i det feltet:

Utspillet vinnes med esset. Det er ikke dumt å angripe sparen med det samme. Liten fra øst, nieren kommer på og knekten stikkes av nord sin konge. Derfra kommer ruter som setter opp ett stikk i den fargen til forsvaret. Men nå er spillefører litt foran. For å få full utteling må det dog spilles på merket, dvs. slik idet vest er inne på ruter ess:

Trumf til kongen, trumf mot vest som tar med seg syds dame og esset. Nå må nord få beholde sin siste trumf. Ned med spar ess som feller syds dame, Spar spilles til tieren, så kløver til kongen og spar 8 som står, nord som har igjen en trumf følger med spar 7. Østs andre ruter forsvinner på sparåtteren. Nå står resten på kryss! Ø/V har igjen 2-2 i trumf og alle trumfene er store. Nord får brukt sin lille trumf i det hele tatt, forsvaret får kun det ene sparstikket de fikk i stikk 2.

Pluss 680 ga som nevnt 100%. De som fikk elleve stikk i 4 hjerter fikk litt over middels, mens noen få fikk kun ti stikk og måtte nøye seg med strøpoeng. 

 

Ekkelt valg for spillefører?

Her er et spill fra NZ Bridge Congress i forrige uke hvor det ble det et kritisk valg for spillefører. Prøv deg selv på analysen og ta stilling til hva som er beste spilleplan.

Ø/V har funnet frem til 6 hjerter som er en glimrende slem. Øst er spillefører (etter overføring) og N/S har ikke meldt noe. La oss si syd spiller ut kløver knekt. Hva kan gå galt her?

Det er normalt kun en trumftaper. Men både hjerter- og ruterfargen kan sitte skjevt. Hvis hjerteren sitter 3-2 er det imidlertid enkelt selv med 4-1 i ruter. Du legger ned ess-konge i trumf, så spilles tre store rutere. En motspiller har igjen "mastertrumfen", men det spiller ingen rolle om han trumfer en ruterhonnnør. Øst har nemlig igjen hjerter 3, og i fjerde runde ruter trumes hos øst mens forsvarets siste ruter går. N/S får kun trumfstikket. 

Men hva om hjerter sitter 4-1? Vel du har vel mest lyst til å beholde den tredje trumfen hos øst så du ikke risikerer en rutertaper, så første tanke er å denge ned to store trumf. Men på hjerter ess i første trumfrunde følger syd med nieren og nord toeren. Hva nå?

Den videre analysen er litt mye "hva om" og slikt, kanskje litt sånn "hold tunga rett i munnen" å følge med på, og kanskje mest interessant for de som interesserer seg for slike litt kompliserte analyser.

Her, idet hjerter 9 kommer på fra syd i første trumfrunde er det svake spillere ofte overser mulighetene påspillet av hjerter 9 gir, mens bra spillere kan gjøre feil i den viedere spilleføringen, fordi de får valg og begynner å tenke mer da de ser hva hjerteren hos vest egentlig består av. Hjerteren er jo blitt potte tett utenom dame-knekt. Det er liksom ikke tieren "tynt" femte lenger. Hvis det hadde vært tynn hjerter ville spillefører vært sjanseløs mot fire hjertere hos nord. Syds hjerter 9 kan godt være en singelton. Da har nord Q-J-4-2 fra start og sitter igjen med Q-J-4. Tar du den andre trumfhonnøren og det sitter slik får nord to trumfstikk.

Du kan imdilertid spille deg over til vest å safespille trumefen mot den sitsen. Hvis nord legger i en stor trumf har han kun en stor trumf igjen og får kun ett stikk, og legger han liten lar du kortet du spilte fra vest seile. Denne safespillingen av hjerteren er vel å bra, men medfører den planen noe annet?

Ja.

Hvis du spiller hjerteren slik og hjerteren ikke sitter 4-1, men syd vinner stikket i andre trumfrunde med damen eller knekten er det ikke farlig med hensyn til uttellingen din i hjerter, N/S må jo få ett trumfstikk uansett. Men du kan ikke stjele ruter hos øst lenger om den fargen sitter 4-1, for det blir å stjele med kongen og den andre honnøren forsvaret har vil bli deres andre trumfstikk. Du gjør deg pga. safespillingen i hjerter avhengig av å unngå rutertaper.

Slik så hele spillet ut:

Med denne sitsen blir det bet hvis du forsøker å gardere deg mot Q-J-4-2 i hjerter hos nord og singel nier hos syd. N/S får i tillegg til trumfstikket ett ruterstikk. 

Hva er beste spilleplan?

Q-J-4-2 i hjerter hos nord er kun en spesifikk fordeling. Men trumfbehandlingen som dekker den sitsen gjør ikke at du er automatisk selv om safespillingen i hjerter var unødvendig, du er langt i fra uten sjanser om hjerterfargen likevel sitter 3-2. Ruteren kan jo sitte slik at den er uten taper, enten 3-2, eller tier eller knekt singel hos nord så du etter A-K i ruter som gjør at du oppdager sitsen kan fiske opp syds tier eller knekt tynt fjerde. Desuten trenger du bare ett ekstra stikk utenom ruteren for å kaste ruter hos vest (en ruter går på spar ess) slik at vests hånd blir god, og det ekstra stikket kan du godt få i spar. 

Det blir vel litt matematikk dette for å regne ut hva som er best. Men det gir enorm sjanse for hjemgang å spille slik:

Kløver ess tar første stikk. Så hjerter til esset, og du ser den nieren. Så spilles spar til kongen, og du tar hjerterfinessen som ryker til syd som dessverre ikke hadde singel nier. Syd spiller mer kløver til kongen, eller sin siste trumf. Nå trumfes en spar, så over til øst (trumfen tas ut) og spar ess gir ett ruteravkast. Hvis spar dame har kommet på allerede har du mer stikk en du trenger, og om spar sitter 4-3 kan du trumfe en spar til. Den femte sparen blir god og gir ett ruteravkast til. Du trenger i så fall ikke ruter 3-2. Dessuten, om nord har to små spar oppdager du det etter å ha trumfet en spar og så legger ned esset, og du kan presse ut syds spar dame mot trumf med knekt-10 og har også nok stikk. Dette går kun galt om nord har spar dame femte - som det altså satt  - og i tillegg ruteren ikke ordner seg. 

Jeg føler safespilling i hjerter er bra spilt her for ikke å være dønn beit om nord har fire trumf. Men det er et lite tilleggspoeng i den safespillingen av hjerteren om nord ikke er av de skarpeste spillerne. Etter hjerter ess som feller nieren går du over på spar konge. Nå spiller du ikke femmeren (som jo er like stor som de andre hjerterne nå) for å la det kortet seile rundt, en variant som ser elegant ut om nord har igjen alle de uteværende hjerterne; det ville i så fall gått hjerter 5 fra vest, hjerter 4 fra nord og hjerter 3 fra øst mens syd ikke følger farge! Nei, du bør dra tieren. Tieren er altså det samme kortet som femmeren, egentlig, men psykologisk er det for mange en stor/større hjerter og enkelte på nords plass vil dekke med Q-J-4 genværende, og du "overlever". Og hvis det er en slik spiller som sitter nord kan du ombestemme deg idet tieren blir spilt fra vest og nord legger liten helt uanfektet, og gå opp med kongen. Alt er i så fall i orden denne gangen idet syd følger farge, du kan trumfe opp en ruter. 

 

 

 

Konvensjoner med flertydige meldinger

Da er New Zealand Bridge Congress over etter åtte dager med spilling. Den siste dagen kom et spill som minnet oss om et faremoment med en bestemt type konvensjon.

Å ha konvensjoner hvor en melding betyr en av to, eller en av flere ting kan ha noe for seg. En får dekket inn og meldt en melding med mer enn en håndtype, og det kan gjøre det vanskelig for motpartene. En slik er jo Multi 2 ruteråpning, men det er andre posisjoner også hvor man kan si at en melding betyr det eller det, og makkeren har som regel en mulighet for å finne det ut. Men tidlig i meldingsforløpet hvor en ikke vet om motspilleren bak deg kanskje kommer til å melde, eller enda verre sperrre er det en åpenbar svakhet med slikt. Makker til den som avgir en tvedytig/flertydig melding vet ikke hva du har, og vet dermed ikke om han har tilpasning eller ikke. Da kan man bli utmeldt.

Her er et eksempel fra bridgekongressen denne uken.

Syd åpnet med 1NT (15-17), og vest vurderte å melde. Det er vel litt i minste laget til å melde inn på to-trinnet i sonen for mange, men noen vil vel slenge seg med pga. sekskortsfargen. Da er helt klart det beste hvis du melder er å rett og slett få sagt 2 spar, men mange bruker 2 i major innmelding mot NT som majorfargen pluss en minor. De bruker 2 ruter som enten hjerter eller spar. Det vil gå bra her. Men enkelte bruker 2 kløver som en langfarge, foreløpig ukjent hvilken. Det er ikke alltid noen god ide, og her ble det fryktelig feil. Over vests 2 kløver (enten spar, hjerter, ruter eller kløver!) sa nord 2 hjerter, naturlig og ikke krav. Da er det ikke så lett for øst å melde, men han bør nok gjøre det selv om han er ganske sikker på at vest har ruterfarge. Hvis 2 kløver eller 2 ruter hadde vist en major (kun en av to farger) ville øst ganske sikkert visst at nå måtte det være spar, for nord har fem hjerter og syd to så vest kan ikke ha hjerterfarge. Men siden meldingen viste en av fire farger ble det ekkelt.

Øst passet, og syd løftet til 3 hjerter. Nå var Ø/V litt utmeldt, ingen av dem turde å melde mer, øst fordi han altså ikke visste hvilken fargen makkeren satt med. Dermed fikk N/S spille 3 hjerter, og Ø/V ante ikke at det hadde en supertilpasning og enkelt kunne vinne elleve stikk i sparkontrakt! For å gjøre det enda verre bommet de motspillet mot 3 hjerter.

Det kom ruter ut til esset. Ø/V kan i tillegg til det stikket ta to kløverstikk og to ruterstjelinger, en bet i 3 hjerter. Pluss 100 er likevel småtteri mot +650 de kan få i egen kontrakt. Men det ble altså enda verre.

Vest fikk altså for ruter ess, tok ett stikk i kløver og skfitet til spar. Spillefører vant med esset, tok for hjerter ess som flte tieren, gikk over til nord ved å stjele en spar, og lot hjerter knekt seile rundt. Så ut med trumen fulgt av ruterstikkene, og den femte ruteren ga avkast for den siste kløveren hos syd. Elleve stikk til N/S!

Det var noen flere som fikk spille delkontrakt i hjerter der vest passet over 1NT, nord overførte til hjerter med 2 ruter, og syd hoppet til 3 hjerter - superaksept - hvoretter ingen hadde noe å tilføye. I tillegg til en +200 til N/S for 3 hjerter med 11 fikk ett par ti stikk i hjerterkontrakt, noen få fikk ni stikk og noen gikk udoblet bet(er) i 3 eller 4 hjerter. Men det var også en bråte med +650 til Ø/V og noen stamper i 5 hjerter med +500 til Ø/V.