MESTERTREFF ONSDAG

Onsdag deltok 79 par. Til topps med 67,7% gikk Ida Kristine Mathisen - Markus Hansen Moe, Helgeland Juniorbridgeklubb. På 2.plass kom Dagfinn Hamstad - Kurt Kristensen, Skånland BK, og på 3.plass. Bjørn Morgen Halbjørnhus - Ola Syvertsbråten, Hemsedal BK. 

Alle resultatene finner du her.

Her er et spill fra onsdag hvor som så ofte en måtte være litt våken for å få ekstrastikket som er så verdifullt i parturnering.

Undertegnede har laget et skriv med analyser av spillene. Der skrev jeg bla. dette om spill 16 hvor forslaget til meldinger førte N/S til 6 spar, og de hadde underveis vist alle nøkkelkortene, og øst spilte ut kløver 8:

//Å spille ut singelton er ikke lurt når man vet at motparten har alle essene. Det kan ofte være favør, og i dette tilfellet får utspillet en skrekkelig effekt. Det skjer dog bare om spillefører innser verdien av kløver 6 og 7!

Spillefører bør ikke ta ruterstjeling tidlig, men sjekke om trumfen sitter rundt først. Her viser det seg at han må spille en tredje runde trumf fra syd for å fiske opp vests tier. Riktig spill etter kløver 8 i utspill er å dekke med knekten. Vest legger damen og nord vinner stikket. Så fire runder trumf. Deretter spilles A-K i hjerter, den siste med ruteravkast. Det eneste som gjenstår nå er å godspille kløveren hvor nord har K-6-2, syd 7-5 og vest 10-9-4-3.

Inne på bordet spilles kløver, og vests tilsynelatende tette kløverkombinasjon blir plutselig kun til ett stikk, det eneste stikket Ø/V får!

Det må spilles med stø hånd for å vinne 6 spar. Klarer nord det vil N/S få en svært hyggelig score, topp eller delt topp med noen veldig få andre. Med andre utspill blir det verre. Det vil dog oppstå mange interessante posisjoner. Derfor vil dette spillet blir omhandlet mer i min blogg på NBF sin side i omtalen etter onsdagens mestertreff.//

Det ble selvsagt god score for +980 på dem som fikk til det. De fikk +26 av 36 oppnåelige. Å få tak i det tolvte stikket i 4 spar ga godt over middels. 

Men toppen gikk til et par som fikk tak i +1400 i motspill mot østs 3 hjerter doblet. Brage Hansen Moe - Håvard Moe fikk det beste resultatet på spillet for egen maskin, dvs. de fikk hjelp av en uheldig utspiller på vests plass. De spilte nemlig 6NT. Syd var spillefører, og vest spilte ut kløver. Den fikk seile til knekten. Ned med A-K i spar. Sitsen oppdages og finesse over tieren kan tas. Da er det 5+2+2+3 = 12. Men det oppstår i tillegg en fin tosidig skvisposisjon. Sparstikkene innkasseres og la oss si du tar A-K i kløver underveis for oversiktens skyld. Før den siste sparen ser det slik ut.:

Øst må idet spar 8 spilles holde tre hjertere så han må kaste en ruter nå. Da er vest blitt alene om ruterholdet, men han kan på den siste sparen kaste en kløver (eller kaste hjerter knekt, men det blir det samme. En av de to kløverne må i så fall kastes i første hjerterrunde som blir det neste stikket). Så kommer A-K i hjerter og det er vest sin tur til å bli skviset. Han må holde en kløver så det blir bare to rutere på han også og den fargen sitter 2-2. På en andre hjerterhonnøren kastes fra nord etter at vest har gjort sitt valg, et valg som ikke kan bli rett samme hva han gjør.  

6 NT tretten stikk, +1020

 

MESTERTREFF TIRSDAG - Kjedelig spill?

Tirsdag deltok 313 par. Vinnere ble Johnny Åsen-Fritz Narve Johnsen, Myre BK som snek seg over 70%-merket (70,03%).

På 2.plass kom Ståle Digre-Bjørn Inge Hansen Nøtterøy/Lyngseidet og Trond Vikan-Arvid Næss, Nesodden BK ble nr. 3, begge med score litt under 70%.

Alle resultatene, spillediagrammer og alle scorer på hvert enkelt spill finner du her.

Vi tar med et spill som er et ganske så typisk parturneringsspill. Jeg tipper svært mange som spilte anså dette spillet som ganske uinteressant. Et kjedelig delkontraktspill? Det er det ikke!

Det er et spill hvor de beste til å spille parturnering har en glimrende sjanse til å skrape sammen ekstra poeng. Å oppdage muligheten for et lite ekstra stikk er veldig viktig i parturnering, og situasjoner hvor det er mulig skjer mye oftere enn spektakulære storeslemmer og slikt.

Hvis en ser på den matematiske spillanalysen under spilldiagrammet på resultatsiden ser den slik ut:

Dette er hva som teoretisk sett kan oppnås, antall stikk hvis det spilles med åpne kort av både spillefører og motspillere. Her bekreftes at det er mulig å vinne ni stikk i hjerterkontrakt N/S. Analysen er med åpne kort, men i dette tilfellet er det ni stikk i hjerterkontrakt i praksis også. Det ikke så vanskelig å få det om de får spille kontrakten, dog heldig, for øst har begge ruterhonnørene så damen tynt tredje hos syd blir stikk.

Det er bra for N/S om syd er med over sparmeldinger Ø/V (nord har doblet opplysende) selv om det kanskje går en bet av og til i3 hjerter, for det presser ofte motparten opp ett trinn med bedre mulighet for å bete dem. Teoretisk er det kun åtte stikk i sparkontrakt. Men i praksis er det løgn, det kan godt bli ni stikk.

Det er to hjertertapere og to kløvertapere. Og det er også en rutertaper, men kanskje kan den unngås?

Jo, kløveren sitter 3-3. Nesten over alt spilte nord ut kløver ess der vest spilte sparkontrakt. Da har spillefører fått et forsprang (tempo) og kan idet han kommer inn spille kløver. Deretter er det bare å stjele en kløver. To kløverstikk har blitt godspilt hos øst. På de stikkene kastes to rutere fra vest og det blir ni stikk.

For å holde vest nede på åtte stikk må nord spille ut ruter! Da er det forsvaret som er ett steg foran og rekker å godspille ruter dame før spillefører får godspilt kløveren.

Tre par var i 4 spar og delte bunnen da de gikk 200 i bet, dvs. åtte stikk. Hvis de ser på angivelsen av hvor mange stikk det teoretisk bør bli er de kanskje fornøyde med spilleføringen, men innser nok at de hadde meldt for høyt.

Hvilken score ville de fått om de fikk ni stikk ved å sette opp kløveren?

Det var en lang rekke +140 N/S i hjerterkontrakter. Så om man spiller 4 spar og får ni stikk (-100) gir det -90 matchpoeng i stedet for -160, dvs. 70 poeng i forskjell!

Det var en god del +100 N/S, en bet i sparkontrakter, men alle de var i 3 spar med en bet. Ø/V fikk altså -90 matchpoeng for å gå en bet. Men mange av dem fikk kløver ess i utspill, og da kunne de fått ni stikk. Hva ville +140 til Ø/V gitt?

Det ville gitt +38, med andre ord 128 poeng mer enn for å gå en bet i 3 spar!

Det var noen som fikk +140, og sogar noen få +170 Ø/V. To par delt nest topp for +620 Ø/V. Toppen Ø/V gikk til Håkon Gjeterud - Jan Sommer Larsen, Larvik som spilte 3 spar doblet med ett overstikk, +920!

Ti stikk i sparkontrakt skjer etter svakt motspill, kløver ess og hjerter stikk i andre stikk. Senere får spillefører også godspilt kløveren og kastet to rutere på øst sin kløver.

Det er naturlig å spille ut kløver ess mot vests sparkontrakt. I andre stikk må nord skifte til ruter for at forsvaret skal kunne ha en sjanse for å holde sparkontrakten på åtte stikk. Spillefører stikker opp med ruterhonnør og kan spille en andre runde kløver med det samme hvis han ser potensialet i kløverfargen. Nå kommer nok syd inn og spiller hjerter. Da tar N/S to hjerterstikk fulgt av en andre runde ruter fra nord. Nå må spillefører velge om han skal satse på ruterfinessen eller at kløveren ordner seg. Det bør gå an å treffe på det. Nord har allerede vist A-K i kløver og A-Q i hjerter, og mange steder har syd vært med å konkurrert i meldingene (for eksempel om vest spiller 3 spar), og noe må vel i så fall syd ha da? Dessuten la sikkert syd styrke i ruter idet ruterkiftet kom i andre stikk, og kanskje skiftet nord til ruter 9 i andre stikk. Det blir selvsagt ikke noe 100% valg dette, men det er absolutt mulig å få hjem ni stikk i sparkontrakt i praksis. Det står som nevnt veldig mange poeng på spill bare pga. det ett stikk.

Sa noen kjedelig parturneringspill?

MESTERTREFF MANDAG

Denne uken er det fire dager med mestertreff i klubber over hele landet.  Alle som spiller samme dag spiller de samme spillene, og turneringene scores i kjempestore puljer.

Mandag deltok 238 par!

Mandages vinnere ble Birger Pedersen - Arne Johnny Lyngholm, Kopervik BK med 69,24%. På andreplass kom Anders Dræge - Evind Thorvaldsen, Bergen Akademiske BK (68,76%) og nr. 3 ble Arne Håkon Laberg - Håkon Kleiven, Årdal BK (67,61)

NBF har sendt ut skriv med analyser laget av undertegnede i samarbeid med Harald Skjæran. Der er det ingen fasit, men forslag til hvordan meldinger og spill kan løses, og forklaring på hvorfor det kan gå galt osv. selv om man gjør relativt fornuftige ting. 

En gjennomgang av resultatene fra mandag viser at mye av dem som er foreslått i dette skrivet trolig skjedde. Mange vil nok kjenne seg igjen i den del spill hvis de studerer dem og leser analysene. Men i så store felt skjer det alltid veldig mye forskjellig. Og det var et spill hvor det neppe skjedde mange steder sånn som jeg "gjettet" det kunne skje.

Forslaget til mulig meldingsforløp var dette:

2NT var overføring til ruter.

Slik gikk neppe meldingene mange steder hvis det i det hele tatt forekom. Det er mest fordi det i analysen ble "glemt" at nord har en nokså logisk 2 hjerter-melding over 1NT, og nord melder også 2 hjerter om vest melder inn 1 spar som sikkert mange gjorde. I analysen står det:

"...foreslår vi innmeldingen 1NT i stedet for 1 spar eller dobler. Det er ofte greit å få fortalt om styrken og en balansert hånd med det samme. Det kan dog føre til at man ikke finner en eventuell sparkontrakt av og til. Noen foretrekker å melde inn 1 spar med slike kort."

Vel og bra, men nord meldte antageligvis nesten over alt 2 hjerter. Og da vil syd være med mer i dette meldingsforløpet. 

Det er åtte stikk i sparkontrakt om motspillet klaffer. Motspillerne må skifte til ruter. Da kan ikke spillefører få løst sparfargen med en taper. Prøver han dobbelfinesse så sitter det som det skal, en honnør foran. Men da må nord få komme inn på spar konge og kan gi syd en ruterstjeling. Med riktig motspill må N/S få to trumfstikk på en eller annen måte.

ruterkontrakt er det åtte eller ni stikk, alt etter om man tipper trumfen riktig med kongen og ruter til tieren, eller om man satser på å toppe fargen.  Det er et såkalt begrenset valg idet kongen spilles og en honnør kommer på bak A-10. Den teorien tilsier finesse andre gangen, men man kan jo aldri vite sikkert. Syd som åpnet kan godt ha startet med Q-J dobbel.

Hvis ruteren ordner seg kan Ø/V også spille grand:

"Merk at det kan vinnes 3NT om ruteren løses for syv stikk. Men bommes ruteren blir det to ruterstikk i stedet for 7 (!), og i så fall blir det nitrist i grandkontrakt."

Det var noen få ruterkontrakter på dette spillet i mandagens turnering.

Ett par var i 3Nt og gikk tre sonebet da spillefører bommet ruteren. To par var i 3NT og vant ti stikk, +630! Det ga delt topp. Toppen Ø/V gikk til Ole Årland - Øyvind Fedøy fra Austevoll BK som spilte 3 spar doblet. Motspillet ble ikke funnet og den doblede kontrakten føk hjem, Ø/V +730 til Ø/V.

I motspill mot hjerterkontrakt N/S bør Ø/V få ett stikk i hver farge. Det bli ni stikk om ikke spillerfører legger ned hjerter ess og pådrar seg to trumftapere. 

Ikke alle som spilte mot hjerterkontrakt fikk til motspillet. Toppen N/S ble delt av fem par som spilte 4 hjerter doblet med ti stikk, N/S +590. 

Det var ganske mange som fikk score på Ø/V sin side, enten i spar- eller ruterkontrakt som ble vunnet, eller at N/S gikk bet i hjerterkontrakt. Derfor ga det god score å vinne delkontrakt N/S. Vinnerparet spilte 3 hjerter med ni stikk, og +140 ga omtrent 70% på spillet.

 

US Fall Nationals "post festum"

Da er det amerikanske høstmesterskapet - Fall Nationals - over etter ti dager med en rekke turneringer i Atlanta. Norske spillere har gjort det bra der borte uten at det ble noen triumf i en av de mest prestisjetunge mesterskapene. 

REISINGER ble avsluttet i helgen med et helnorsk lag i finalen som bestod av 10 lag. Det ble litt tungt i det knallsterke finalefeltet for Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Stian Evenstad og Nicolai Heiberg-Evenstad som endte på 9.plass. Det var imidlertid veldig jevnt som REISINGER ofte er, så det skulle lite til for å bli en bedre plassering. Det er imidlertid en meget sterk prestasjon å komme til den finalen. Det ble italienere (lag GIRLO) som toppet foran det velkjente amerikanske laget NICKELL.    

Samtidig med avslutningen av REISINGER spilte Sofie Sjødal i I MIXED SWISS TEAMS. Sofie har oppnådd flere gode resultater i Atlanta, og i denne turneringen ble det ett til, 5.plass på lag med noen amerikanske og svenske spillere. Mixen ble vunnet av et lag som bestod av to amerikanere, en polsk dame og Matt Brown fra Auckland, New Zealand. Laget som ble nr. 2 hadde med svenske Simon Ekenberg, Kathrine Bertheau og danske Christina Lund Madsen. 

God innsats i USA av Sofie!

Terje Aa og Allan Livgård deltok i finalen i Keohane North American Swiss Teams hvor 20 lag spilte i finalen. Det norske landslagsparet har oppnådd noen pene resultater i årets høstmesterkap gjorde det godt også i den siste turneringen, det ble 9.plass til slutt.   

Flere detaljer, resultater og bulletiner finner du på mesterskapssiden, her. 

Det ble i den siste bulletinen fortalt at Player of the Year i de amerikanske mesterskapene 2023 ble svenske Ola Rimstedt foran omtrent det som kan krype og gå av verdensstjerner i bridge.

Ola ble årets spiller i de amerikanske mesterskapene

Beste spiller resultatmessig (flest vunnede mesterpoeng) i Fall Nationals oppnådde italienske Aldo Gerli som var på vinnerlaget i REISINGER og også vant KAPLAN BLUE RIBBON PAIRS.

Vi tar med et spill Gerli fortalte i bulletinen. Det var et fint meldingsforløp hvor han og makkeren i den turneringen, Andrea Boldrini var helt på bølgelengde.

Du sitter vest med disse hyggelige kortene og hører pass fra makker før syd åpner med 3 kløver. Som vanlig er det ikke fred å få. Hvordan planlegger du å melde her? 

Du kan doble opplysende, og eventuelt melde 4 hjerter neste gang om makker ikke melder 3 spar. I dette tilfellet sa øst 3 spar. Hva nå?

Slik så hele spillet ut:

Dette er en fin 6 hjerter eller 6 spar. Det er ikke så lett å melde med kontroll etter motpartens sperreåpning. Men de fikk sjekket det meste, også om det kunne være en nedlegg storslem. Øst kunne jo godt hatt hjerter konge i stedet for kløver ess. Slik gikk meldingene:

Vests 5 kløver var Exclusion Key Card Blackwood. Øst har to ess, men viste kun ett nøkkelkort utenom kløver som han var bedt om å fortelle om. Vest fortsatte med 6 kløver, storeslemsinvitt. Nå kunne øst ha vist frem hjerter konge om han hadde hatt den og de ville med styring meldt storeslem. Siden øst ikke hadde det kortet slo han av i 6 spar. Bra kontroll på meldingene

Spilleføringen var en formalitet slik det satt.

Det er dog slik at 6 hjerter er den aller beste kontrakten, der er det ingen fare for å pådra seg spartaper. En spar kan om nødvendig kastes fra vests hånd på kløver ess. Italienernes meldingsforløp hvor de måtte starte "samtalen" på tre-trinnet er likevel veldig pent.

Merk også at 6 spar spilt av vest kunne gått bet med hjerter ut fra nord. Det er på en måte rett opp i vests saks, men syd trumfer. Og nord får senere for hjerter konge uansett. Med øst som spillefører var vet ikke noen fare for det. 

 

 

Reisinger: Martin Andresen & Co, i finalen

US Fall Nationals går mot slutten. Søndag ettermiddag amerikansk tid avsluttes Reisinger hvor 10 lag er i finalen. Et norsk lag kom seg videre etter 7.plass i semifinalen. På laget spiller Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Stian Evenstad og Nicolia Heiberg-Evenstad. 

Samtidig spilles finale i Keohene Swiss Teams som 20 lag har kvalifisert seg til. Blant dem er laget Terje Aa og Allan Livgård spiller på. 

Fra dagens spilling i Reisinger tar vi med dette spillet. Husk Reisinger spilles som Board-A-Match hvor hvert spill kan avgjøres med minimal margin. Hvis du for eksempel går en bet i sonen (-100) vinnes spillet om lagkameratene dine noterer +110. Du får ikke noe mer om de har +1100! Turneringsformen er krevende og intens, en må få med seg det lille ekstra, ting som ikke betyr så mye i vanlig lagkamp (IMP).

Ved det ene bordet spilte Bessis-Lorenzini 4 hjerter. Det er en bra slem som normalt står om kløveren ordner seg. Om det står slem og N/S ved det andre bordet melder den vil et slikt spill bli veldig kostbart i lagkamp (IMP), men i BAM kun tapt et spill på lik linje med spill som tapes pga. ett overstikk.

Lorenzini fikk ruter ut. Siden kløveren ordnet seg fikk han tretten stikk da spar 9 kunne kastes på den femte kløveren. I BAM kan det ekstra overstikket være gullkantet hvis N/S er kun i utgang ved det andre bordet og sparutspill blir funnet. 

Her er hva som skjedde der Andresen satt syd og Charlsen nord:

Det norske paret meldte altså slemmen. Vest spilte ut spar ess. Da Andresen fant ut at vest hadde singel trumf og øst tre vurderte han antagelig å spille på kløverfinesse gjennom vest og spilte etter uttrumfing kløver konge. Og det satt 3-1 i kløver med trekorts hos vest. men da damen satt singel var det ingen problemer uansett, +980 og vunnet spill. Merk at Versace tok for spar ess i utspillet og kunne dermed vunnet spillet om N/S var i 6 hjerter ved det andre bordet med tretten stikk. Men det gode utspillet var til ingen nytte her. Spillet viser hvor små marginer det kan være i BAM. 

 

FALL NATIONALS: Mange norske videre i REISINGER

I REISINGER BAM ble kvalfiseringen spilt fredag, og semifinalen pågår nå, lørdag amerikansk tid. Det gikk greit for de norske spillerne, og veldig greit for Martin Andresen, Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charslen, Nicolai Heiberg-Evenstad og Stian Evenstad som endte på 3.plass. 

Christian Bakke, Boye Brogeland og Geir Helgemo sitt profflag ble nr. 9. Også Lars Arthur Johansen, Nils Kåre Kvangraven og Tor Evind Grude gikk videre på 13.plass, og som nr. 16 finner vi Erik Berg og Espen Erichsen sitt lag. 20 lag gikk videre.

Allan Livgård og Terje Aa spiller i en annen lagturnering, Keohane North America Swiss Teams hvor laget deres gikk videre fra kvalifiseringen som nr. 8 av de 40 lagene som kvallet. 

Mesterskapssiden finner du her. 

Vi sakser et spill en kar med navn Howard Engle fra Chicago fortalte i bulletinen. 

Engle satt vest med en hånd han trodde ville få liten innflytelse i spillet:

    VEST

Det er vanskelig å se for seg en svakere hånd enn denne med et par syvere på topp i fargene. Vel, det kunne vel vært omtrent samme kortene med 3343 fordeling...

Syd åpnet med en sterk kunstig 1 kløver. En intelligent pass kom fra Engle (vest), og nord svarte 1 ruter som viste 0-7 poeng. Nå kom øst innpå med 2 ruter, og syd doblet som ble forklart som sterk og semibalansert. Da tenkte Engle det kunne være kult å delta i dette meldingsforløpet og hoppet like godt til 4 ruter! Nord doblet, og det gikk pass rundt. Slik så hele spillet ut:

Det ble syv stikk i 4 ruter doblet, tre doblede utenfor sonen. Minus 500 behøver ikke gi dårlig i slike soneforhold, og her hadde N/S soneutgang. Det står enkelt i 4 spar, antagelig fem trekk, og både 3NT og 5 kløver er enkle ting.

Dere som klager når dere får dårlige kort kan kanskje lære noe av dette. Moroa med den der "ubrukelige" hånden ga Chicagospilleren 88%!

 

 

Atlanta update - nordmenn vant lagturnering!

Det er mange turneringer i Fall Nationals, det amerikanske høstmesterskapet i tillegg til hovedturneringene som naturlig nok får mest oppmerksomhet.

På fredag var det enda en lagturnering. Og det er ikke slik at disse sideturneringene er noen walk-over! Det er ofte meget sterke spillere som deltar. En av de turneringene hadde to nordmenn på topp, torsdagens Top Flight Swiss Teams. Det var et bra antall verdensmestre lavere på listen som ble toppet av norske Nils Kåre Kvangraven, Lars Arthur Johansen sammen med Barnet Shenkin og Steve Levinson, 

Alt om Fall Nationals som fortsatt pågår i Atlanta, inkludert bulletiner, resultater osv.  finner du her. 

 

 

USA: Klart for Reisinger

En av de mest prestisjetunge lagturneringene i verden er REISINGER som spilles under det amerikanske høstmesterskapet (Fall Nationals). Turneringen spilles som Board-A-Match, lagkamp hvor enhver forskjell på scorene ved de to bordene avgjør poenget uansett hvor liten forskjellen er. Dermed blir det en meget intens form for bridge, alt teller! REISINGER startet fredag morgen amerikansk tid og avsluttes søndag. Det er flere lag med norske spillere, og vi skal følge med og lage noen rapporter her i bloggen.

I går ble finalen i KAPLAN BLUE RIBBON PAIRS avgjort. Det ble italiensk seier og engelsk på andreplass. For meg er det hyggelig å rapportere at Liam Milne og James Coutts fra New Zealand kom på 3.plass (begge bor riktignok i Australia nå). Men det var dog ikke så hyggelig at de snek seg foran beste nordmann Erik Berg som kom på 4.plass sammen med Peter Crouch fra England.

Geir Helgemo kom på 9.plass sammen med amerikanske Richard Zeckhauser. Christian Bakke - Boye Brogeland ble nr. 27, og Tor Eivind Grude sammen med engelske Richard Plackett kom på 31.plass i finalen som bestod av 64 par.  

Lag ZIMMERMANN vant Soloway KO Teams. Her er et sprekt spill fra semifinalen.

Ved det ene bordet i kampen mellom GOODMAN og ZIMMERMANN gikk meldingene slik:

Klukowski tapte ett ruterstikk og til spar ess, men ikke mer. Så det ble den hyggelige scoren +850 i favør ZIMMERMANN. Klukowski og Kalita gjettet neppe på at +850 skulle gi 13 tapte IMP! Men jo da, det sørget sjefen sjøl for. Meldingene ved det andre bordet gikk slik:

Det er så en nesten må gni seg i øynene. Det blir ganske kostbart i 6 ruter doblet også, men 6NT doblet ble helt latterlig. Spillefører skrapte sammen seks stikk, seks doblede bet i faresonen, dvs. GOODMAN +1700. Da var det ikke så mye å komme med +850 likevel, 13 IMP til lag GOODMAN. ZIMMERMANN vant likevel semifinalen ganske komfortabelt, og de fulgte altså opp med å vinne finalen. ZIMMERMANN er dessuten regjerende mestre i REISINGER. 

 

 

USA: Nordmenn i parfinale

Som tidligere nevnt spilles det en rekke turneringer i Fall Nationals i Atlanta, USA. Det er både lag- og parmesterskap i tillegg til BAM (Board-A-Match). I skrivende stund pågår finalen i Blue Ribbon Pairs med flere norske spillere i aksjon. 

Det har også vært spilt dame-par som ble avsluttet i går. Der ble Sofie Sjødal nr. 3 i finalen sammen med amerikanske Arti Bhargava.

I Blue Ribbon Pairs ble Geir-Helgemo og amerikanske Richard Zeckhauser nr. 2 i kvalifiseringen. De falt til 9.plass i semifinalen, likevel et godt utgangspunkt for finalen.

Felre andre norske spillere gikk til semifinale. Og i semifinalen endte Christian Bakke og Boye Brogeland på 5.plass, et glimrende utgangspunkt for finalen. Erik Berg sammen med engelske Peter Crouch ligger også godt an etter 8.plass i semifinalen. Tor Eivind Grude kvalifiserte seg til finalen som nr. 40 sammen med engelske Richard Plackett.

Dette spillet er fra Blue Ribbon Pairs og er sakset fra en artikkel i bulletinen skrevet av Barry Rigal. Rigal satt selv syd.

Det er klart at ruter ut til stjeling beter denne hardmeldte utgangen enkelt, men vest spilte ut hjerter. Øst stakk med esset og skiftet til kløver ess. En liten kløver i skift ville antagelig vært bedre motspill. Etter kløver ess kom mer kløver til syds konge. Nå spilte Rigal A-K i trumf. Vest fulgte med to sine små spar mens øst la sekseren først, så knekten. Nå ble kløver 10 spilt. Hvis vest trumfer er han innspilt og må enten spille hjerter som gir spillefører tre avkast for ruterne sine, eller spille ruter som gir stikk for damen mens resten av ruterne forsvinner på hjerter. Hvis vest kaster en hjerter trumfes hos nord fulgt av hjerterstikk. Enten blir spillefører kvitt tre rutere, eller om vest trumfer hjerterspillingen må han spille ruter tilbake og spillefører unngår rutertaper.

Øst kunne fått til et lumsk motspill her om han etter starten som ikke var den beste for forsvaret legger spar knekt under esset i første trumfrunde. Hvis det kortet er ekte, dvs. singelton spar knekt som det godt kan være slik meldingene gikk, har vest Q-8 fjerde i trumf fra start. Hvis det sitter slik og spillefører legger ned en sparhonnør til før han trumfer kløver 10 med spar 9 blir det to trumfstikk til vest. Så spillefører vil antagelig spille kløver 10 etter kun en runde trumf. Da kan vest trumfe med damen og spille ruter som øst stjeler med spar 6 – betestikket!

Alle bulletinene finner du her.

 

Kostbart svingspill

I Atlanta fortsetter i dag (tirsdag) det amerikanske høstmesterskapet med Soloway KO Teams. Samtidig spilles det som nok er hovedturneringen for par i Fall Nationals, Kaplan Blue Ribbon Pairs. Parturneringen foregår over tre dager, kvalifisering, semifinale og finale. 

I går ble Mitchell Open BAM (board a match) avsluttet med seier til lag DWYER. På det laget spilte de svenske brødrene Ola og Mikael Rimstedt samt søsteren Cecilia Dwyer Rimstedt.  

På 10.plass kom lag ROSENTHAL (Bakke, Brogeland og Helgemo). Erik Berg sitt engelske lag fulgte på 11.plass, og Johansen, Grude og Kvangraven sitt lag ble nr. 17.

I Soloway KO Teams ble Livgård-Aa sitt lag slått ut av lag AMOILS med fattige 14 IMP i Round of 16.

Lag HANS fortsetter suksessen. De slo ut et helnorsk lag i Round of 32, og i Round of 16 ble det seier med 10 IMP mot det sterke amerikanske lag LEVINE. De tre australierne og en fra New Zealand spiller i skrivende stund kvartfinale mot lag ZIMMERMANN. HANS har en liten ledelse midtveis i det tredje av fire sett. 

Mot slutten av Round of 16 kampen kom et spill som vi tipper Kevin Bathurst (LEVINE) helst vil glemme fortest mulig.

Nord doblet altså 4 spar og spilte ut ruter 7. Hva tenker du om dette?

Hva kan nord har for doblingen sin av 4 spar?

Han har trolig A-Q-x i trumf og singel ruter. Hvis ikke nord har det meste er doblingen helt vill. Det lyser ruterstjeling lang vei. Idet Nord kommer inn i trumf vil han nok få spilt inn syd som spiller ruter tilbake til stjeling. Hva kan gjøres med det?

Bathurst stakk ruterutspillet hos øst og spilte trumfsyveren som fikk seile til nords dame. Og ganske riktig, som forventet kom hjerter til syd og ruter derfra som nord kunne trumfe.

Pent motspill, nord underspilte altså A-Q i hjerter for å få inn syd så han kunne spille ruter til stjeling. Forsvaret fikk tre trumfstikk og ett hjerterstikk, N/S +200.

Men dette var nok bortspill av den doblede kontrakten. Amerikaneren burde sett for seg denne utviklingen og tatt den sjansen som er der, kløverfinessen. Ruterutspillet vinnes hos vest, så kløver til damen og kløver ess som gir avkast for vests hjerter 6. Så først trumf. Nå kommer aldri syd inn, og nord får kun for de to trumfstikkene - ett doblet overstikk. Det utgjør jo litt av en forskjell, +990 i stedet for -200.

Ved det andre bordet spilte Meckstroth (nord) 4 hjerter doblet. Det satt fælt, og selv Meckstroth kunne ikke få mer inn ni stikk, Ø/V +100. Dermed tapte lag LEVINE 7 IMP på spillet. Om Bathurst hadde vunnet sin 4 spar ville det blitt 13 IMP inn i stedet, 20 IMP i sving i kampen de altså tapte med 10 IMP. 

 

US FALL NATIONALS: God norsk spilling

I det amerikanske høstmesterskapet i Atlanta pågår fortsatt den første lagturneringen, Soloway KO teams. Men det fortsetter med flere andre mesterskap, og Fall Nationals avsluttes med REISINGER (BAM) mot slutten av uken.

I Soloway KO Teams ble laget med Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Stian Evenstad og Nicolai Heiberg-Evenstad slått ut av lag HANS (tre australisere og en kiwi) i Round of 32. Men Terje Aa og Allan Livgård sitt lag JUSTER er fortsatt med da de søndag avanserte til Round of 16 som spilles i skrivende stund. Etter ett av fire sett leder laget med de norske med 13 IMP mot det sterke profflaget AMOILS.

Det spilles samtidig med de siste utslagsrundene i Soloway Teams en Board-a-Match turnering, MITCHELL OPEN BAM (Board-a-Match). I den turneringen var det kvalifisering på søndag, finalerundene spilles i dag. Helt til topps i kvalfiseringen gikk lag LEVINSON som har med tre nordmenn, Lars Arthur Johansen, Nils Kåre Kvangraven og Tor Eivind Grude.

Christian Bakke, Boye Brogeland og Geir Helgemo fulgte godt opp på lag ROSENTHAL som ligger på 6.plass.

Et engelsk-basert lag har med Espen Erichsen og Erik Berg som ligger på 22.plass. Kvalifisert til finalerundene blant 52 lag er også lag GILLIS (50) som foruten Simon Gillis har med Arild Rasmussen, Erik Sælensminde og Per Erik Austberg.

I en rotete Round of 32 kamp kom altså det helnorske laget med bla. unge Nicolai Evenstad til kort mot lag HANS. Australierne er imidlertid litt i trøbbel i andre sett i sin Round of 16 kamp mot knallsterke LEVINE (USA).  

BRUTALT

Etter at første jevnt endte likt fikk australierne brutal behandling i dette spillet hvor du først får et spørsmål om hva du ville gjort med syds kort:

Øst åpner med 1 kløver etter standard system. Dobler du opplysende med syds kort?

Er dette et lurespørsmål, spør du kanskje nå? For svaret virker temmelig opplagt. N/S er i ugunstig sone, men så klart det må dobles opplysende med dette!

Det får være grenser for å være forsiktig. Hånden er jo nesten ideell for en opplysende dobling selv om 4-4 i major ville vært enda bedre. Men 4-3 i majorfargene er godt nok, og syd har tross alt 14 HP! Så hvorfor spør jeg om dette?

Vel, det er alltid farlig å melde, men oftere farlig å ikke melde da man kan bli utmeldt og gå glipp av egen kontrakt, kanskje til og med egen utgang. Men som sagt tidligere om dette, det er jo farlig å stå opp om morran og!

Sartaj Hans doblet. Da var ikke veteranene Berkowitz-Meckstroth nådige:

1 hjerter doblet ble ingen hyggelig kontrakt å spille for Andy Hung. Ø/V fikk til en slags krysstjeling i spar og ruter, og det endte med tre doblede bet, Ø/V + 800.

Ø/V har ikke utgang, og de har heller ikke styrke nok det. Egentlig gjorde Edgtton-Whibley det på en måte bra som som Ø/V ved det andre bordet da de stoppet lavt i 1NT. Syd doblet imidlertid opplysende der også, men Edgtton (vest) gikk ikke for en straffedoblings-situasjon ved å redoble. De spilte altså 1NT som Ø/V og fikk syv stikk, +90. Det kostet 12 IMP.

Et stykke uti det andre av fire sett leder LEVINE kampen med 22 IMP.

Tøffe tak

Dette spillet er fra søndagens spilling i Soloway Teams i Atlanta. Her var det voldsomt tøffe tak. Du kan prøve deg med vests kort.

Giver syd. Ø/V i sonen

Det var den samme starten på meldingsforløpet ved begge bord:

2 ruter fra syd etter østs dobling er en overføringsvariant og viser en god løft til 2 hjerter. Idet nord sier han ikke tror det står mer enn 2 hjerter går det to passer tilbake til vest. Ville du meldt noe nå?

Ved det andre bordet passet Versace i denne situasjonen, og 2 hjerter ble kontrakten.

Hampson meldte 3 ruter. Men det var ikke slutt med det. Nord passet på 3 ruter, og Greco på østs plass høynet til 4 ruter! Hva tror du han har nå?

Øst må ha en monsterhånd, han så jo at vest ikke meldte første gangen. Men kan det virkelig stå i utgang på fem-trinnet?

Vets dobbelton i spar er bra. Trumfen er ok. Hampson så vel litt på kløverkombinasjonen også, 10-9-8 kan være nyttig, kanskje mye bedre enn tre bitte små. Og det var sannelig korrekt. Hampson la på til 5 ruter!

Slik så hele spillet ut:

Ved det andre bordet spilte altså N/S 2 hjerter og fikk ni stikk. Mot Hampson sin 5 ruter spilte nord ut trumf. Ruter 9 vant første stikk. Hampson spilte i andre stikk liten spar fra bordet. Nord kom inn og spilte nok en trumf. Den ble vunnet hos øst, så vest beholdt A-Q i trumf så han kunne trumfe spartaperne høyt. Spar ess ble spilt, så spar til stjeling med ruter dame. Nord kastet en hjerter. Det blir verre for spillefører om nord kaster en kløver i det stikket. Inne hos vest ble kløver 10 spilt, nord dekket med kongen og esset vant stikket. Så den siste sparen stjålet med esset. Hvis nord hadde kastet kløver da den første sparstjelingen ble tatt, så enda en kløver nå i tillegg til at det var spilt en runde kløver ville spillefører vært i trøbbel siden nord plutselig ikke har flere kløver, og han har fortsatt en trumf. Hvordan komme seg over til øst for å ta ut nords siste trumf? Men nå var det for sent for forsvaret. Hampson kunne ta nok en kløverfinesse og notere elleve stikk, +600 og 12 IMP.

Dramatisk spill i USA

Under Fall Nationals i Atlanta, USA har de kommet frem til utslagsrundene i Soloway Knock Out Teams. Det helnorske laget med Thor Erik Hoftaniska-Thomas Charlsen og Nicolai Heiberg-Evenstad - Stian Evenstad spiller i Roundof 32 mot et lag med tre australiere og en fra New Zealand. Det går ikke så bra for nordmennene. I andre sett gikk det veldig dårlig og de har en bortimot umulig oppgave. Så det blir mest sannsynlig over på en annen turnering for det norske laget, i alle fall fra mandag.

Det vil nå bli Board-A.Match turneringer (BAM), men selvsagt er det flere parturneringer også. I høstmesterskapet er BAM en viktig turneringsform. Nå spilles Mitchel Open BAM, mot slutten av uken spilles den prestisjetunge REISINGER som også er BAM.

Det går bedre for Allan Livgård-Terje Aa i round of 32. De spiller på lag JUSTER som leder sin kamp med 32 IMP etter to av fire sett.

HVEM BRYR SEG OM HONNØRPOENG?

I kvalfiseringen kom et spill av den særdeles sjeldne sorten. Ta Pierre Zimmermann (øst) sine kort. Nord var Nicolai Heiberg-Evenstad, syd pappa Stian.

Giver vest, N/S i sonen

 

Vest åpnet med 3 kløver. I gunstig sone kan det slik mange spiller være meldt med veldig tynne blader. Nord meldte inn 3 hjerter. Zimmermann sa 5 kløver, syd 5 hjerter, pass fra vest og 6 hjerter fra nord! 

Zimmermann doblet etter mindre enn 1 nanosekund. Slik så N/S sine kort ut:

Øst fikk ikke mye i motspill mot slem med sin monsterhånd, 21 HP, tre ess og to konger.

Nicolai trumfet ruterutspillet. Siden trumfen satt 2-1 ble to runder trumf tatt før spar ess ble presset ut. Det var fortsatt to trumf igjen hos nord til å trumfe syds gjenværende rutere, og syd sin hånd stod etter hvert. Spar ess ble alt øst fikk for, tolv stikk og +1660 til N/S som til sammen hadde 14 HP!

Ved det andre bordet følte kanskje Hoftaniska-Charlsen de var litt uheldige selv om de nok så hvor godt N/S spiller i hjerterkontrakt. Det norske paret var i 6 ruter Ø/V, en glimrende kontrakt hvor det normalt er kun en hjertertaper. Motspillet ble funnet, hjerter ut til nord, kløver tilbake til stjeling - en bet. Men -50 var ikke farlig, sammen med resultatet ved det andre bordet ble det likevel 17 IMP inn. 

 

Jevnt i Larvik storturnering

Mens noen norske spillere har tatt turen over dammen for å spille amerikansk høstmesterskap (se forrige innlegg her i bloggen) spilles det bridge på hjemmebane i Norge også. I helgen gikk Larvik Storturnering av stabelen. Det deltok 32 par. Hele resultatlisten og alle spillene finner du her. 

Det ble en veldig jevn affære. Lasse Aaseng - Kåre Bogø ledet kun en gang, etter siste runde! Det var bare 0,3% mellom de tre første parene. Terje Lie - Espen C. Fasting ble nr. 2, og Odd Frydenberg - Lars Eide nr. 3. Det var noen par like bak dem også!

Bogø meldte godt i dette spillet og ga Aaseng en god mulighet til å vurdere hva som var riktig:

Aaseng (syd) åpnet med 2 kløver, og Bogø meldte 2 ruter. Øst slengte innpå 2 hjerter i gunstig sone. Da passet Aaseng. Det er jo en kravsituasjon, og syd ga nord sjansen til å melde en farge. Uten femkorts farge doblet Bogø opplysende, og Aaseng sa 2 spar. Nå tok Bogø med seg 3 hjerter - krav. Aaseng som ikke på det tidspunktet visste hva nord ønsket sa 3NT med sine ene hjerterstopper. Meldingsforløpet var bra så langt, for syd visste jo at makkeren hadde fått med seg at det ikke ble meldt 2NT direkte over østs 2 hjerter. Så et lass med hjerterstoppere har neppe syd.

Nå tok Bogø ut i 4 spar. Hvorfor gikk han den omveien til utgangen 4 spar?

Det måtte være fordi han hadde ganske gode kort, med andre ord en (mild) sleminvitt. Aaseng antok nord hadde noe sånt som et par konger utenom hjerter, og det var akkurat hva han hadde. Konklusjon: 6 spar.

6 spar er en bra slem, dog ikke noen bombesikker kontrakt. Men der er en slem du ikke har noe mot å være i.

Det satt veldig snilt, og da ble det tretten stikk. En kløver kastes fra nord på syds tredje ruter, kløverfinessen går og fargen godspilles med en stjeling. Pluss 1460 ga delt topp (med Chediak-Sivertsvik), 14 av 15 mulige poeng.

To par til var i 6 spar, men de fikk tolv stikk. Det var også to par i 6 kløver med tolv. Resten spilte utgang.

De som ble nr. 2 og 3 i turneringen satt begge N/S og noterte +710 for 4 spar med tretten stikk som ga akkurat middels. 

 

 

 

Det amerikanske høstmesterskapet

I Atlanta, Georgia har det amerikanske høstmesterskapet (US Fall Nationals) startet.

Vanligvis deltar mange nordmenn i de amerikanske mesterskapene (Nationals), så også denne gangen. Vi skal forsøke å følge med i de forskjellige turneringene, og spesielt følge med på de norske spillernes innsats. Den prestisjetunge REISINGER starter på fredag. Du kan finne resultater, bulletiner osv. her.

Mange lag med norske spillere startet bra i SOLWAY KO SWISS TEAMS. Dessuten har det blitt en norsk seier allerede i Atlanta. På fredag vant Sofie Sjødal på en overbevisende måte en parturnering hvor det deltok 106 par. Sofie spilte med Arti Bhargave fra California. De scoret nesten 65% og var eneste par over 60%.  

Før vi får tak i spill fra høstmesterskapet sakser vi et spill fra bulletinen. Fred Stewart skriver bulletin-spalten Tips For Beginners som dette spillet er hentet fra. Så det er ikke veldig avansert stoff, men i den spalten finnes likevel nyttige tips for spillere som ikke er så erfarne. 

Du skal som syd spille 6 spar og er fornøyd med vests utspill, ruter knekt. Dermed er den mulige taperen i den fargen borte, men det er fortsatt mulighet for å tape stikk både i kløver og hjerter. Planen blir å få utnyttet kløverfargen. Hvis den er fordelt 3-3 er det enkelt, den gospilles med en stjeling. Hva om kløveren sitter 4-2? 

Problemet er inntakene, og det som i alle fall ikke bør gjøres er å ta tre under trumf om trumfen sitter 3-1. Hvis kløver ikke sitter veldig snilt må du ha nok inntak til både stjele to kløvere, og senere hente den femte, godspilte kløveren. Det betyr tre inntak, to til å stjele kløver, ett til å hente det godspilte stikket. Spar dame, hjerter ess og kløver ess er tre inntak. Men du kan ikke spille kløver til esset og mer kløver, i så fall har du kun to inntak igjen der borte.  

Du kan ta en stor spar fra hånden, begge følger. Så bør du gi bort ett kløverstikk og beholde esset som inntak. De spiller et eller annet tilbake, og idet du kommer inn kan du ta nok en stor spar fra hånden, så kløver til esset og en kløver stjeles høyt. Nå spilles bordet inn med spar til damen. Hvis kløveren satt 3-3 står de to siste kløverne, men om den satt 4-2 må du trumfe en kløver til. Den femte kløveren er godspilt, og hjerter ess er inntak til å hente det stikket som gir avkast for hjertertaperen hos syd.  

 

Seks bord, ett spill, seks forskjellige scorer!

Det må være lov å si at dagens spill er temmelig spesielt. Det er fra helgens spilling i det som i New Zealand kan sammenlignes med seriemesterskapet i Norge. Her i landet er det et mesterskap for landets syv bridge soner, og det spilles med ett lag fra hver sone i Open, Ladies, Seniors og Intermediate. Det er egne mesterskap for hver klasse, men også et sonemesterskap for alle klassene sammenlagt.

I åpen klasse stiller altså syv lag, ett lag har oversitt i hver runde. I det spillet du får presentert her ble det ved de seks bordene seks forskjellige resultater, i seks forskjellige kontrakter!

Først kan du ta vests kort og vurdere hva du selv ville meldt i to variasjoner.

Giver syd, ingen i sonen

     VEST

Du hører syd åpne med 3 kløver. Hva melder du?

Ved ett bord hoppet vest rett i 6 hjerter, en praktisk melding, kanskje? Men det kan jo godt stå kun utgang. Eller det kan godt stå i storeslem om makkeren har spar konge og ruter ess.

Dobler er vel «læreboksmeldingen». I så fall får du (kanskje) 4 spar fra makkeren! Da ligger du godt an selv om det ikke er noe 100% sikker vei videre uansett. Hvis makker har spar konge og ruter ess (to nøkkelkort) er storeslem sannsynlig. Men kanskje kan makker ha kun spar konge femte, og i så fall kan sparfargen godt sitte 4-1. Det kan stå i 7 hjerter, men om øst har singel eller renons i hjerter kan det være farlig også og bedre i sparkontrakt hvor hjerterfargen kan godspilles med en stjeling.

Uansett blir det ikke enkelt å vite sikkert hva som er rett her etter syds sperremelding. Og det er jo derfor vi sperremelder!

En annen variant som skjedde noen steder var at syd passet. Da åpner vest med 2 kløver og får 2 spar til svar. Hvilken avtale har du og din makker når det gjelder positivt svar i farge?

Jeg liker at det stilles krav til fargekvalitet for å svare positivt i farge på 2 kløveråpning. Det gjør det ofte enkelt for den sterke hånden om svaret lover minst to honnører femte, eller en honnør sjette. Hvis man har den avtalen må man svare 2 ruter først selv med positiv hånd hvis fargen ikke er så god. Noen mener det med fargekvalitet for svaret ikke gjelder om svareren har to farger og positiv hånd, for eksempel 5-5 hender da det blir ukomfortabelt å melde slike hender etter først å ha svart 2 ruter. Uansett, etter 2 kløver - 2 spar bør det vel gå greit å finne frem til toppkontrakten? Men hva er egentlig toppkontrakten med disse kortene?

Både 7 spar og 7 hjerter er bra kontrakter. 7NT er også ok. Det er imidlertid en hake ved prosjektet 7 spar spilt av øst. Det kan komme hjerter ut til stjeling!

I 7 hjerter går det bra selv med 4-0 sitsen i trumf fordi syd har knekten fjerde. Etter å ha lagt ned en honnør oppdages sitsen, og øst spilles inn fulgt av hjerterfinesse. Det blir tretten stikk i 7 NT på samme måte.

Det ble altså seks forskjellige resultater her:

Ved ett bord meldte vest 4 kløver over syds åpning 3 kløver. Nord sa 5 kløver, og etter to passer sa vest 5 hjerter. Pessimistisk, men øst behøver jo ikke ha noen ting. Kanskje burde øst løftet til slem? Han passet, pg de noterte en trist +510.

Han som hoppet til 6 hjerter direkte over 3 kløver fikk tretten stikk og noterte +1010. Det kostet imidlertid 9 IMP da lagkameratene stampet i 7 kløver og betalte ut 1400 for seks doblede bet.

En østspiller fikk hjem 7 spar etter kløver konge i utspill. Ved ett annet bord der syd hadde åpnet med 3 kløver meldte Ø/V seg opp i 7 spar, men der doblet nord - Lightnerdobling - som ber om unaturlig utspill. Dvs. det skal i alle fall ikke kløver ut. Der ville kanskje syd funnet hjerter ut til stjeling, men vest fryktet det og flyktet til 7NT hvor det raskt ble tretten stikk og +1520!

Ved det siste bordet doblet også nord 7 spar, men ved det bordet flyktet ikke vest til 7NT. Der hadde ikke syd meldt kløver. Så syd spilte ut kløver konge. Det var jo mer sannsynlig at nord var renons i kløver enn hjerter? Merk at vest hadde ikke meldt hjerter underveis. Så 7 spar doblet føk hjem, Ø/V +1770!

Motspill - hva ble feil?

I motspill handler det signaler og avtaler, men også om sunn fornuft. Da det spillet du får her forekom i en lagturnering gikk motspillet galt ved flere bord. Og flere steder var øst og vest uenige om hvem som hadde skylden for det dårlige spillet. Hva mener du?

Du spiller ut hjerter ess mot syds 4 spar. Fra makker kommer hjerter 3 og spillefører følger med en litt større hjerter, så toeren er borte. Har makker lagt styrke?

Ja. For hvis øst ønsket å legge svakhet burde han ikke lagt treeren som kan være vanskelig å lese som svakhet, men et tydeligere svakhetskast. 

Hva betyr så styrkekastet i denne situasjonen?

Styrkekast betyr først of fremst "fra mitt ståsted ser det ut som om du bør fortsette med den fargen". I alle fall i min verden betyr det ikke så mye hva man har i fargen, men hva man ønsker skal skje videre. 

Hvis det var tre hjertere hos nord kan styrkekastet være fordi øst har damen og ikke ser noen grunn til at det skal skiftes farge, de kan jo ha tre hjerterstikk å hente. Eller i trumfkontrakt som dette kan øst ha dobbelton hjerter og ønsker seg en stjeling. Vest fortsetter i så fall normalt (med trekorts hjerter hos nord) med kongen og en til.

Her har imdlertid blindemann dobbelton hjerter. Når bør det legges styrke da? Er det noe poeng i å legge styrke fra damen, de kan jo ikke få tre stikk i fargen? 

Ja, det kan nok være et poeng hvis spillet er slik at vest må underspille hjerter konge fordi han behøver skift til en annen farge. Men det blir veldig spesifikt. Slik jeg ser det betyr styrkekast på essutspill (lover A-K) mot trumfkontrakt hvor det er dobbelton på bordet i utspilt farge at man ønsker kongen og en til, fordi man kan trumfe over bordet (det blir annerledes om vest har meldt hjerter og øst har støttet). Spilleførers kort kan godt se slik ut:

Hva har øst da? Jo, det blir dobbelton hjerter hos han, og spar konge singel! Hjerter konge og nok en hjerter beter kontrakten "enkelt" siden øst kan trumfe over nords trumf med kongen, og ruter ess gir beten. 

Sånn trodde en motspiller det så ut og spilte i andre stikk hjerter konge og så nok en hjerter. Men det var pådytt av kontrakten da hele spillet så slik ut:

Etter tre runder hjerter var det over, spillefører trumfet den tredje hjerteren, tok ut trumfen og spilte ruter. Siden den fargen ordnet seg (3-3) forsvant en kløver fra syd på den fjerde ruteren. 

Ved begge de bordene hvor N/S noterte +620 var spillerne på østs plass misfornøyde. En sa: "Jeg la jo styrke i hjerter. Så du kunne spilt liten hjerter til meg, og jeg skifter til kløver. Vi får i så fall satt opp kløverstikk som er betestikket idet du kommer inn på ruter ess".

Vest prøvde seg med at han trodde øst kunne hatt dobbelton hjerter, men fikk ikke særlig medhold.

Hvem synes du har skylden for pådytten?

Det avhenger nok litt av avtaler om hvordan man signaliserer. Men uansett er det slik dette spillet så ut øst som kunne regulert dette motspillet om han hadde kjent igjen en klassisk motspillsvariant som ble beskrevet i denne bridgeboken som ble utgitt for nesten 90 år siden (!).

Fantastisk bridge bok (utgitt i 1934)

I denne boken står det mye bra! En variant som ble beskrevet med eksempler som ligner dette spillet er det såkalte "Queen Play". Det er når makker spiller ut et ess eller konge (som lover A-K) og man selv har Q-J i fargen. Da legges damen som lover knekten. Med dame-knekt legges jo knekten hvis makker spiller ut et lite klort, men på essutspill som lover kongen er det annerledes. Da viser damen enten singel dame, eller Q-J. Det gir god informasjon og fleksibilitet for utspilleren i det videre motspillet.

Hvis øst gjør det (legger hjerter dame) på det utspilte esset er det i dette spillet trygt for vest å spille liten hjerter i andre stikk. Øst kommer inn og skifter til kløver, et logisk skift. Dermed får forsvaret satt opp betestikket med full kontroll. Ø/V +100.  

 

SPILLEPRØVE

Dette er kanskje mest et show-spill med en nokså uvanlig konklusjon. Men tankegangen, måten å danne seg et bilde av hvordan det sitter og tenke ut hvordan man kan utnytte det man vet er relevant i mange mer vanlige spill.

Vests sparåpning viste minst femkorts farge. Etter at begge motspillerne hadde meldt avsluttet syd meldingsforløpet med 4 hjerter. Der kan du ta over. Planlegg spillet etter at vest har spilt ut A-K i kløver, damen kom på fra øst i andre stikk, og så kommer en tredje runde kløver fra vest mens øst kaster en ruter. En opplysning til, i første trumfrunde kaster vest en ruter. Så du vet øst startet med tieren fjerde i trumf.

Spilleplan?

Nå som du antagelig har tenkt deg litt om går vi gjennom hva vi vet. Problemet er å få fatt i ruter ess som ville gitt vårt tiende stikk.

Pussig nok vet vi fordelingen allerede etter det fjerde stikket. Vest er renons i hjerter og har fem (eller seks) spar, og vi vet han startet med femkorts kløver. Følgelig hadde øst 1-4-6-2 fra start (det kan være 0-4-7-2).

Hvis øst har spar 10 eller dame singel er det enkelt, du får tre sparstikk og ti stikk totalt. Men hva om vest har Q-10-x-x-x i spar fra start?

Om vest hadde hatt kun trekorts kløver kunne vi fått til et innspill mot han etter en haug med trumf, ved å spille spar ess og så knekten eller nieren. Hvis han da hadde hatt kun spar og ruter igjen måtte han ha hjulpet deg. Men vi vet han startet med femkorts kløver, og han kommer til å holde en kløver og fri seg med det kortet, og da taper du to sparstikk.

Hvis du tar alle trumfene blir det kun fire kort igjen. Vest går på den siste trumfen ned på tre spar og en kløver og får to sorte stikk (ikke flere trumf igjen) til slutt - en bet.

Det er ikke vest som skal spilles inn i dette spillet. Du vet at øst ikke vil ha sorte kort igjen etter du har tatt en runde spar. Du kan også ta begge sparhonnørene etter kun tre runder trumf. Hvis øst stjeler er han innspilt, men hvis ikke kan du spille inn øst i i fjerde trumfrunde (!) og han vil ikke ha noe kort å fri seg med. Øst må spille ruter! Dette blir situasjonen i sluttkampen som vil stå kun mellom spillefører og øst:

Øst får nå for sine fjerde hjerter, et stikk du selvsagt ikke behøver å gi bort. Så må altså øst gi deg to stikk tilbake med ruter rett opp i saksen. Du gir bort ett stikk tilsynelatende unødvendig, men får to stikk tilbake og to spartapere forsvinner fra hånden. Det tapes altså de to kløverstikkene i starten og ett trumfstikk (!).

Pussig konklusjon: for å vinne denne utgangen må spillefører gi bort ett trumfstikk med en slik potte tett trumffarge.

Finn en feil med dette?

Hvorfor står det et spørsmålstegn for østs fjerde trumf?

Fordi det kan være hjerter 3 han har igjen. Han kan ha avblokkert de større hjerterne for å unngå innspillet! Da får du ikke puttet han inn med å spille hjerter 4, han følger elegant med treeren, og du taper to sparstikk senere.

Dvs. slik sluttposisjonsdiagrammet er her har spillefører «glemt» å trumfe med hjerter 4 i tredje stikk. Hvis spillefører trumfer med fireren og beholder hjerter 2 kan ikke øst unngå dette innspillet!

Lasjere (eller ikke) i trumfkontrakter

Denne artikkelen er som den forrige litt sånn lærebokstoff for de som liker å "studere" bridge.

I dag følger vi opp den forrige artikkelen som handlet om å lasjere som spillefører, dvs. ligge unna (typisk med et ess) når man kunne ha stukket. Det er typisk i grandkontrakter, men denne gangen ser vi på situasjoner hvor det kan være godt spilt og kanskje nødvendig å lasjere også i trumfkontrakter. Det som blir beskrevet i disse artiklene er dog like mye om å oppdage når det ikke bør lasjeres. En vanlig feil er nemlig at det lasjeres nokså automatisk, kanskje fordi mange ser det med lasjering som en ekspertvariant. Sannheten er at å lasjere kan være akkurat de motsatte av hva du bør gjøre i akkurat det spillet!

Hvorfor kan det være aktuelt å lasjere i trumfkontrakt?

I grandkontrakt er jo som regel poenget med å lasjere å bryte forbindelsen mellom motspillerne så de ikke kan få tak i langfargestikk. I trumfkontrakt er ikke faren for langfargestikk til motspillerne noe problem, men det er andre ting som gjør at de kan være en god variant å lasjere. Men det er også i trumfkontrakter viktig å oppdage det de gangene det er helt feil spilt!

Hvorfor kan det være noen grunn til å lasjere (eller ikke lasjere) når motparten angriper en sidefarge i vår trumfkontrakt?

Det handler ofte om hvem av motstanderne du ønsker skal komme inn senere. Kanskje kan du unngå at den «farlige» motstanderen kommer inn? Med farlig mener vi den motspilleren som kan spille en farge du er svak i fra riktig side sett fra motspillernes synspunkt. Det kan også være det handler om egne overganger og det å gjøre det komfortabelt senere i spillet.

Senere i spillet...

Her er et tips for dette og egentlig alt som handler om spilleføring:

Spillefører må alltid tenke på hva som vil eller kan skje senere i spillet, idet motparten (må) slippes inn.

Hvis du som spillefører tenker sånn kan det hende du oppdager hva som kan gjøres for å unngå en ukomfortabel utvikling.

Vi starter med en veldig enkel farge, og her handler det altså om trumfkontrakt. La oss si du spiller hjerterkontrakt:

Motspilleren til venstre spiller ut spar konge (lover konge-dame). Bør du lasjere? (Det kan også hende motspilleren til venstre spiller ut for eksempel damen og han til høyre legger styrke.)

Er det noe poeng i å lasjere i dette tilfellet?

Det kommer an på hvordan resten av spillet ser ut, og igjen: hva du vil skal skje senere i dette spillet.

Dette er jo en farge som i trumfkontrakt kan gi et ekstra stikk ved å trumfe en spar hos nord, hvis nord og syd har like mange trumf, eller nord har færre trumf enn syd. Da gir stjelingen ett ekstra trumfstikk. Men man må også se på om syds to små spar kan kastes på vinnere på den andre siden. I så fall bør hele tanken om å trumfe en spar glemmes.

Hva kan gå galt om man lasjerer med esset sitt i trumfkontrakt?

Kanskje kan motparten trumfe idet den fargen spilles en gang til. Men i mange tilfeller er det veldig usannsynlig, kanskje helt utelukket.

Før en lasjerer (automatisk) bør en tenke på hvem er det jeg ønsker å holde utenfor videre i spillet. Hvis det er motstanderen til høyre kan du lasjere. Hvis det ikke spiller noen rolle kan du stikke og spille en til hvis det for eksempel med fargen vi nettopp så på kun handler om å få trumfet en spar hos nord. Men la oss si majorfargene ser slik ut i en hjerterkontrakt:

Du får spar konge i utspill. Hvis det er slik at å trumfe en spar hos nord ser gunstig ut og du stikker fulgt av nok en spar kan det bli trist. De kan la øst vinne sparstikket og derfra kommer en trumf. Hvis vest nå har esset kan det hende de kan få spilt tre runder trumf. Uten trumf igjen hos nord blir det ingen stjeling på den siden, og du sitter og ser på en spartaper til på hånden.

Hvis du lasjerer er det ikke sikkert de har ressurser til å få inn øst for å spille trumf, og du kan komfortabelt sikre ett ekstra trumfstikk ved senere å spille spar ess og spar til stjeling.

Det kan være andre kombinasjoner av kort som også gjør at en slik lasjering er godt spilt. Typisk kommer spar konge i utspill, og øst legger knekten som i en sånn situasjon lover tieren. Hvis du stikker og spiller noe annet kan vest om han kommer inn underspille spar dame til østs tier hvis det beste motspillet er at øst er inne og spiller en farge gjennom spillefører. Det kan du som spillefører forhindre ved å lasjere siden det da fortsatt er den «ufarlige» motspilleren som er inne, i dette tilfellet vest, og øst vil ikke kunne komme inn i den fargen i alle fall.

Vi skal nå se på et spill som forekom i en treningskamp forleden.

Syd havnet i 4 spar uten at motparten meldte noe. Vest spilte ut hjerter konge. Er dette en situasjon hvor det bør lasjeres?

Spillefører lasjerte, og jeg antar vedkommende var litt for rask på labben og kanskje tenkte «ekspertvariant», dermed en «auto-lasj».

Helt feil!

La oss se på sjansene i dette spillet. Det er en hjertertaper, den kan ikke forsvinne. Kløver ess kan sitte foran, da ser det lyst ut. Ruteren kan gi null taper, men da må øst ha kongen eksakt dobbel. Hvis øst har trekorts ruter hjelper det ikke om han har kongen. Det er ingen variant å spille ruter knekt her siden du ikke har mellomkortene i fargen. Spilles knekten vil øst dekke om han har kongen, og du blir i tredje ruterrunde sittende med bare småkort - en taper. Da får du taper om øst har kongen dobbel også!

Ruteren bør spilles med liten til damen, og om den vinner stikket spilles esset. Nå kan jo kongen komme på luft slik at knekten står i tredje ruterrunde - null taper i fargen. Men om øst har ikke har kongen dobbel i ruter må det bli (minst) en rutertaper. Da tapes ett stikk i hjerter, ett i ruter (hvis den sitter 3-2), og det er fare for to kløvertapere om vest har esset.

Om øst faktisk har ruter konge tredje er det er denne sitsen du er redd for og må prøve å finne en spilleplan som likevel kan gi deg ti stikk:

Da spillet forekom lasjerte altså spillefører hjerter konge i første stikk. Et viktig kort i dette tilfellet er hjerter knekt. Hvorfor skal du få se om litt hvis ikke du allerede har løst dette problemet.

Etter at vest vant første stikk for hjerter konge fortsatte hun med hjerter dame. Spillefører kom inn og tok ut trumfen. Så ruter til knekten – korrekt spilt – og ruter ess. Men nå var det over, det måtte bli en rutertaper og to kløvertapere i tillegg til at Ø/V fikk ett stikk i hjerter - en bet.

Riktig spilleplan her er å stikke med hjerter ess i første stikk, så prøve sjansene i tur og orden. Muligheten for kun en kløvertaper fordi esset sitter foran bør om nødvendig prøves til slutt. Om øst har kløver ess sitter det der mot slutten også.

Inne på hjerter ess i første stikk spilles to runder trumf fulgt av ruter til damen og ruter ess. Begge følger, men kongen kommer ikke på under esset. Det må altså bli en rutertaper. Nå blir det bet om det spilles en tredje runde ruter for å godspille den fjerde ruteren.

Men det haster ikke!

Etter denne starten ser det slik ut:

Det der ruterstikket kan altså godspilles senere. Du vet øst har igjen ruter konge, og du vet vest ikke har flere kort i den fargen. Det har blitt til en perfekt innspillsituasjon hvor vest kan spilles inn på hjerter dame. Idet vest vinner det stikket må hun spille kløver som gir stikk for kongen, eller spille hjerter til dobbeltrenons som trumfes på den ene siden mens en kløver forsvinner fra den andre. Først nå godspilles den fjerde ruteren ved å gi øst for kongen. Det tapes ett stikk i hjerter, ett i ruter og ett i kløver - utgang til bokføring.

Konklusjon: Å lasjere er ikke noe en bør gjøre automatisk. Om det er riktig eller feil avhenger av hvordan hele spillet ser ut. Å tenke utover i spillet, om hva som vil/kan/bør skje senere er avgjørende for hva du bør gjøre i starten.

LASJERE, ELLER IKKE?

Litt lærebokstoff i dag, for de som liker å "studere" litt, også bridge.

I denne artikkelen og den neste her i bloggen skal vi se litt på det med lasjering, eller ligge unna når man kan ta stikket (typisk ikke stikke første gang med et ess i grandkontrakt).

Å lasjere blir av mange sett på som en slags ekspertvariant, og idet spillere kommer over begynnerstadiet blir teknikken raskt lagt til deres repertoar. Det er imdlertid fort gjort at man bruker teknikken for automatisk, for «det er jo liksom en ekspertvariant». Det kan faktisk godt hende det er helt feil å lasjere hvis en ser på hele spillets kontekst. Også svært gode spillere feiler av og til når de gjelder dette. Et litt avansert eksempel kommer mot slutten av denne artikkelen.

Tips: Hvis du tenker på å lasjere, vær sikker på at du vet HVORFOR du lasjerer i det bestemte spillet.

Den mest åpenbare situasjonen hvor lasjering (ligge unna når man kan ta stikket) er i grandkontrakt, i den utspilte fargen. Det gjøres for å bryte motspillernes forbindelse i den utspilte fargen. La oss si du har:

Det kommer en liten hjerter ut fra nord mot din grandkontrakt. Det er jo svært ofte sånn at du må innom motparten for å godspille egne stikk du kan ta for idet du kommer inn igjen. Hvis hjerteren i dette tilfellet sitter 4-4 spiller det ingen rolle hva du gjør i starten, de vil få tre hjerterstikk i det de kommer inn igjen, og de får totalt tre hjerterstikk om du lasjerer også. Men om hjerteren sitter 5-3 kan det være du tjener på å lasjere (ligge unna) to ganger, og så stikke tredje gang. Stikkes med esset første eller andre gang kan han med trekorts hjerter spille inn makkeren i fargen hvis det er han med trekorts hjerter som kommer inn idet du må slippe dem inn. Hvis du lasjerer to ganger, og han med trekorts hjerter kommer inn (for eksempel på ett ess) er det ikke sikkert den motspilleren med femkorts hjerter har noe inntak, og han/hun blir sittende å se på hjerterstikkene sine resten av spillet!

Dette er vel å bra, og kjente ting for de fleste.

Men så er det altså slik at mange spilleførere, i noen tilfeller selv gode spillere lasjerer i spill hvor det er feil å lasjere.

Når er det slik at du ikke bør lasjere?

Hvis du har dine stikk, kanskje en haug med stikk uten å slippe dem inn kan det være feil å lasjere.

Den største feilen er dog å lasjere når du har en annen svak farge. Hvis de skifter til den andre fargen blir det kanskje verre for deg, og du kunne simpelthen stukket og tatt dine stikk!

En annen ting mange spilleførere overser er når de faktisk rår over en ganske sterk kombinasjon i den utspilte fargen, kanskje en kombinasjon hvor mellomkortene er i ferd med å vokse til stikk. Her er et eksempel på en slik farge:

Du får hjerter 3 (norske utspill) ut fra nord mot din grandkontrakt. Etter liten fra bordet (øst) legger syd damen. Å lasjere nå vil i de aller fleste spill være feil. (I alle fall i spill hvor du har sånn cirka 8-10 stikk.) For denne hjerteren er plutselig i ferd med å bli til to sikre stikk for deg siden du kan stikke syds dame med esset. Etter denne starten er en vanlig sits i denne fargen omtrent slik ut fra start:

Hvis du lasjerer (legger hjerter hjerter 6 er syd inne og spiller mer hjerter. Om du nå tar for esset har nord (som sitter igjen med K-J-2 etter første stikk) to stikk i fargen senere. Hvis du først lasjerer og så legger hjerter 10 andre gangen vinner nord med knekten eller kongen og spiller en sin lile hjerter i tredje runde av fargen, og du må på med esset. Nord får etablert ett hjerterstikk til i tillegg til stikkene de fikk i første og andre stikk. Så om du lasjerer blir det tre stikk til dem i hjerter. Hvis du derimot stikker med esset over syds hjerter dame i første stikk vil du etter hvert få to stikk i fargen. De har igjen kun kongen og knekten som er høyere enn dine hjertere, og tar de for de stikkene vil østs hjerter 9 bli en vinner.

Det handler med slike fargekombinasjoner om å "se" potensialet i mellomkortene som kanskje vokser hvis du kan "slakte" en honnør med en høyere honnør.

Vi tar med en litt mer skjult variant på akkurat dette siste.

Vest har åpnet med 1 minor, nord har meldt inn 1 spar, og øst doblet negativt (hjerter). Idet vest kom tilbake med 1NT sa øst 3NT.

Nord spiller ut spar 10. Du legger liten fra blindemann (øst) og syd kommer på med kongen. Hva nå? Bør du lasjere?

Først ser vi litt på hva vi rår over i denne utgangen. Selv om kløveren sitter 3-3 er det kun 1+2+0+4=7 sikre stikk. Du må altså innom ruter ess for å få etablert flere stikk.

Så ser vi på hvordan vi tror sparfargen sitter fordelt.

Nord meldte, så sparen sitter ofte fordelt 5-2. Kan den sitte 6-0? I så fall er det kanskje lurt å la syd få for spar konge, for om han startet med kun en spar kan han ikke fortsette fargen. Syd må skifte til en annen farge, du får kommet inn og godspilt ruteren mens spar ess i behold. Men hvordan ser sparfargen ut da, hvis den er fordelt 6-1?

I så fall startet altså syd med singel konge, og nord har spilt ut spar 10 fra Q-J-10-9 sjette. Ikke umulig, men svært lite sannsynlig.

Nei, det sitter nok 5-2. Det er ingen 100% garanti her, men nesten. Det er ganske tegnet: nord har spilt ut spar 10 – mellomsekvens – fra Q-10-9 femte. Dvs. syd startet med K-J dobbel. Hvis du lasjerer kommer spar knekt fra syd i andre stikk, og nords spar blir godspilt. Hvis han har ruter ess går dette galt for deg, du taper fire sparstikk og til ruter ess – en bet.

Men se på mellomsparene nå som N/S har brukt to store spar i første stikk, to store kort som du kan stikke. Slik ser hele spillet ut:

Det kommer altså spar 10 i utspill til kongen fra syd. Lasjerer du nå går det galt, en bet ganske raskt. Syd fortsetter med spar knekt til esset. Nord kommer inn og får tatt sparstikkene.

Hva blir igjen i spar om stikker over kongen med esset?

Dette:

Du stikker altså kongen og tieren med esset i stikk en og spiller ruter. Nord kommer inn, men de kan ikke få fatt i sparstikkene. Hvis nord spiller damen kan han ta for nieren, men da står åtteren. Om nord spiller liten spar blir syd inne på den nå single knekten. Sparfargen er blokkert for dem!

Ps. Det er klart at her ville N/S lyktes bedre om nord hadde valgt å spille ut en liten spar. Men å spille ut liten i stedet for tieren fra en slik mellomsekvens kan også koste stikk. Nord var uheldig, men slipper unna hvis ikke spillefører «leser» hvordan det sitter og stikker med det samme.

Vi gjentar et par tips fra starten av denne artikkelen:

- Ikke lasjer automatisk bare fordi det er en såkalt «ekspertvariant»

- Hvis du tenker på å lasjere, vær sikker på at du vet HVORFOR du lasjerer i det bestemte spillet.

Lasjering er en teknikk som som oftest forekommer i grandkontrakter. Det er imidlertid situasjoner i trumfkontrakter hvor det også kan være riktig å ligge unna, for eksempel med et ess. I neste innlegg her i bloggen kommer litt om det å lasjere – eller ikke – i trumfkontrakter.