Seriemesterskapet (2022-2023) skal avgjøres!

Sesongens serimesterskap skal avgjøres i helgen når det gjelder 1.divisjon og de tre puljene i 2.divisjon. 

Spillingen foregår på Lilllehammer fra fredag kveld til søndag. Kampene blir dessuten overført på RealBridge så de som ikke skal spille på Lillehammer kan følge med fra godstolen hjemme.

All informasjon om helgens arrangement finner du her. 

I 1.divisjon er de som (nesten) alltid jevnt, i år rekordjevnt. Slik ser det ut før den siste spillehelgen:

Det står etter 6 kamper her, men dette er etter fem og en halv kamp. De starter fredag med siste halvrunde i kamp nr. 6 (av 11).

Både kampen om medaljer og opp/nedrykk vil bli knallhard så det blir noen spennende dager i helgen. 

STORKAMP I NM FOR KLUBBLAG (4.runde)

Allerede I 4.runde (av seks utslagskamper) møttes to av de store favorittene i NM for klubblag, Sunndalsøra og Bergen Akademiske 1.

Kampen ble spilt på Realbridge onsdag kveld. Med åtte av landets aller beste spillere på plass lå det an til en skikkelig fin kamp og toppbridge. En rask gjennomgang av kampen etter den var ferdig viste da også det ble spilt mye god bridge av begge lag.

Da undertegnede våknet (torsdag morgen NZ) og logget meg inn på Realbridge var den litt over halvspilte kampen (totalt 36 spill) ganske jevn. Det første spillet jeg fulgte med på var imdilertid en skikkelig ulykke for Sunndalsøra.

Å nevne et slikt spill er ikke for å gjøre narr av noen, for slike ting skjer i de beste selskap. For eksempel i hvert eneste VM kan de som sitter hjemme i godstolen og følger med se «katastrofer», hvis en kan bruke et slikt ord om bridge. For eksempel, det er alltid noen som har spilt 4 hjerter med sin singelton mot ingenting i fargen på den andre siden, og slike ting. Det er den typiske meldefeilen hvor selv etablerte, internasjonale par ikke har klar avtale om hva et hopp til 4 hjerter betyr etter sparmelding fra makkeren. Er det spillemelding eller Splinter (kortfarge)! Slike fæle kontrakter i «Splinter-fargen» har forekommet utallige ganger.

I NM-kampens spill 20 gikk meldingsforlpet slik ved det ene bordet med SUNNDALSØRA som N/S :

(1 hjerter viste enten sparfarge, eller kunstig utgangkrav)

Finn en feil?

Det er ikke nødvendigvis noen feil idette meldingsforløpet. Det kan godt være helt normalt, og 5 ruter kan vel værer en fin-fin kontrakt. Men merk at det står et * bak 5 ruter. Det betyr at syd har alertert sin egen 5 ruter-melding, men det er det kun øst og vest som ser når man spiller med skjermer, eller i skjermmodus som brukes i lagkamper på Realbridge.  

Joda, dette var hva en kan kalle en «Exclusion Blackwood» katastrofe.

Exclusion er normalt når man hopper til fem-trinnet i en farge man er renons i for å spørre om antall Key-Cards UTENOM renonsfargen. Syd mente 5 ruter som Exclusion med spar som trumf, nord var av en annen oppfatning og trodde det var stoppmelding.

Å spille 5 ruter som N/S ble selvsagt en ren tulle-kontrakt, og det ble fem bet i faresonen, Bergen AK +500.

Dette viser at å bruke avanserte (gode!) konvensjoner medfører en viss fare om ikke alle tenkelige situasjoner er helt avtalt – et tankekors for alle dere som ønsker å forbedre systemet deres med gode konvensjoner.

Dette er en «nesten slem» i sparkontrakt, men N/S mangler ett nøkkelkort (spar konge) og trumf dame. Da holder en seg normalt unna slem. Men med slik trumf, eller litt bedre (for eksempel om de også hadde hatt spar 10) kan slem være bra noen ganger.

Ved det andre bordet spilte Bergen AK utgang i spar og vant fem trekk, +650 som sammen med +500 var verd hele 15 IMP.

Her er et motspillproblem fra noe tidligere i kampen. Vest satt med dette:

Nord har åpnet med 1 kløver, og makker på østs plass meldte inn 1 spar. Syd hoppet til 3 ruter, lang, bra farge, men ikke krav. Etter pass fra deg (vest) foreslo nord 3NT før det gikk pass rundt.

Øst spiller ut hjerter ess (A fra A-K). Dette kommer ned hos blindemann:

SYD

Hva legger du som vest - styrke eller svakhet?

Makkers utspill ser bra ut, du er positiv til det. Men kan du legge styrke?

Ved det ene bordet med Sunndalsøra som Ø/V la vest hjerter 3 - styrke. Det ble feil da øst fortsatte med liten hjerter fra A-K-10-2 som kan være godt motspill om vest har damen tredje (eller dobbel). Slik så hele spillet ut:

Nord vant i andre stikk stikk for hjerter dame og tok resten av stikkene i løpet av sekunder siden ruterfargen også var gående, Bergen Ak. +690.

Om vest burde lagt svakhet, eller om øst muligens kunne unngått å spille liten hjerter i andre stikk kan kanskje diskuteres (?). Men ved det andre bordet la i alle fall vest hjerter 6. Øst fortsatte med hjerter konge, og siden damen falt tok forsvaret raskt fire hjerterstikk og spar ess, en bet. Spillet ga 13 IMP til Bergen AK. 

Etter dette spillet og litt senere ytterligere 15 IMP for Exclusion-spillet - hele 28 IMP i løpet av minutter - ledet Bergen Akademiske med litt mer enn den marginen idet en tredel av kampen var spilt. Da tok Bergen Ak kommandoen og hadde bra kontroll. Sunndsalsøra avsluttet bra, men Bergen Ak vant kampen likevel med vinnemarginen 36 IMP. De skal gjennom en 5. og 6. runde også, men dette laget blir utvilsomt store favoritter videre i dette mesterskapet.

I Bergen Ak 1 sin lagoppstilling står disse spillerne oppført: Thomas Charlsen, Christian Bakke, Tor Eivind Grude, Geir Helgemo og Thor Erik Hoftaniska (de fire førstnevnte spilte i 4.rundekampen)

Den farlige motspilleren

Når det snakkes om den farligste motspilleren i bridge er det ikke han eller hun man regner som den sterkeste spilleren av de to motstanderne, men den som kan gjøre det surt for deg i det aktuelle spillet. 

Den innledningen kan kanskje lede deg på sporet så du finner løsningen i denne spilleprøven?

(Giver syd. Ingen i sonen)

Som syd åpnet du med 1 kløver. Vest hoppet innpå med 2 ruter (svakt), og nord krevde med 3 ruter før du sa 3NT. Fra vest kom ruter 5 i utspill (fjerde høyeste). På liten fra nord kommer åtteren på fra øst, og du vinner stikk for ruter 10. Hva nå?

Det er på ingen måte nok stikk til å vinne denne utgangen om ikke kløverfargen blir godspilt. Det er dog et åpenbart problem, idet kløveren godspilles mot Ø/V få komme inn, og om det er øst som kommer inn er det lett å se at det går fryktelig galt om ruteren sitter slik som det ser ut, A-Q sjette (fra start) hos vest og to små hos øst. Øst spiller ruter gjennom syds konge, vest får fem ruterstikk og det blir to bet.

Altså er det øst som er den farlige motspilleren her selv om det er vest som er farlig på den måten at det er han som har ruterstikkene. Men det er øst som om mulig ikke må slippes inn. Hvis vest kommer inn tidlig er det ingen fare, ruter K-x sikker stopper. 

Det må noen forutsetninger til for at dette skal gå bra. Hvis vest har tre kløver er det ikke noe problem med å spille A-K og en tredje kløver da vest ville vinne kløverstikket og alt er is og brus. Men om øst har tre kløver ramler taket i hodet på spillefører. Det er imidlertid en kløversits med tre kløver hos øst som gjør at du kan utføre det som kalles "Avoidance play", dvs. unngå at den farlige motspilleren kommer inn. Vest kan ha kløver dame dobbel. Sitter det slik og du spiller A-K og mer kløver går det som nevnt galt, øst kommer inn med nitrist utfall for spillefører. Løsningen er å spille slik:

Inne på ruter 10 spilles liten kløver. Idet vest følger med liten vinnes med esset. Så spilles syd inn igjen i hjerter, og nok en liten kløver spilles mot K-10 fjerde gjenværende. Hvis damen - det høyeste uteværende kortet - kommer på i det stikket er du på trygg grunn da du legger liten fra nord, og øst kommer ikke inn. Hvis ikke vest kommer på med damen i andre kløverrunde må du stikket med esset og spille en kløver til i håp om at det vest som har tre kløver.

Om det spilles slik vinnes kontrakten selv om øst har tre kløvere hvis det sitter slik:

 

Vest kan ingen ting gjøre idet kløver spilles fra syd i andre kløverrunde og spillefører legger liten fra nord. Ruter konge er gardert, og spillefører har 1+3+1+4= 9 sikre stikk.

Hva om vest smeller i kløver dame i første kløverrunde?

Da legges liten fra nord i håp om at det sitter 3-2. Vest får for kløver dame i første kløverrunde og den ufarlige motspilleren er inne. Hvis øst har fire kløver vil det ikke gå bra uansett.

AVOIDANCE PLAY forekommer i mange forkledninger, og den teknikken kan du lese mer om her, og her.

  

TELLING

I dag handler det om slem. Konklusjonen i dette spillet er antagelig litt overraskende.

Giver nord. Ø/V i sonen

Meldingene:

Vests innhopp 2 spar ble forklart som svakt og meldingen lovte sekskorts farge i sonen.

4NT var Key Card Blackwood, og nords 5 spar viste to nøkkelkort og trumf dame.

Mot 6 hjerter spilte vest ut spar konge til syds ess. Spilleplan?

Trumfen tas ut i to runder (øst viser seg å ha to trumf, vest kun en). Etter det ser det ikke ut til å være veldig mye å tenke på. Det er en taper i ruter som ikke kan forsvinne, så kløveren må løse seg uten taper. Med 3-2 sits er det enkelt, men hva om fargen sitter 4-1?

Spillefører rår over gode mellomkort i kløver, og derfor er det muligheter selv om kløveren sitter skjevt. Hvis en spiller stor kløver fra nord og en av motstanderne har singel knekt eller tier kan neste honnør tas fra riktig side slik at en markert finesse kan tas i fargens tredje runde over den med tieren eller knekten tynt fjerde. Sitsen oppdages jo i andre kløverrunde. For eksempel, esset først og vest følger med tier eller knekt, så damen og vest har ikke flere. Da er det åpne kort, markert finesse over J-x gjenværende hos øst. 

Og det er vel øst som er favoritt til å ha kløverlengde hvis noen av dem har fire?

Ja, men kun marginal favoritt. Vest har seks spar, øst har fire. Vest hadde en trumf og øst to så det er nå syv kjente kort hos vest, seks hos øst.

Når en har kommet på å begynne å telle opp sånn er det vel en annen mulighet noen av leserne kommer på?

Vi kan sjekke litt mer om fordelingen før kløveren spilles. Det er jo en rutertaper uansett, og kanskje kan ruterspill avsløre noe som gjør at en motspiller peker seg ut som den som kan ha kløverlengde.

Etter spar ess og to runder trumf kan du gi bort det ruterstikket de uansett skal ha med liten unna esset. De spiller vel mer ruter til esset. Så stjeles den tredje ruteren. Det gir ikke noe ekstra stikk, men det kan noen ganger gi nyttig informasjon. Og i dette tilfellet viser det seg at vest startet med kongen dobbel i ruter, for han kaster en spar i tredje ruterrunde. Hva vet vi nå?

Vests fordeling er markert! Han har 6-1-2-4 fordeling! Altså er det han som har fire kløver, og siden du vet det behøver det ikke sitte slik at den andre motspilleren har singel knekt eller tier.

Med den informasjonen du nå bør du spille kløver konge. Begge følger med småkort. Så kløver mot nord, og du vet som sagt at øst ikke har flere kløver. Derfor tas uten å blunke en dobbelfinesse i kløver over vest! 

Hvem sa sommer? (fra Summer Nationals i Australia)

Her på den andre siden av jordkloden hvor jeg befinner meg er årets første store bridgekongress avsluttet, Summer National of Bridge i Canberra, Australia.

Det er jo ment å være sommer på disse kanter nå, men de siste par ukene har ikke værgudene vært særlig snille. Storm og regn av uvanlige dimensjoner har ført til State of Emergency i Auckland og andre steder i New Zealand. Her hvor vi bor er det imidlertid ikke så ille, dog nokså fuktig kan man si.

"Og vannet steg...". Auckland 28.1.2023

Tilbake til bridgen i Australia forleden. For oss ble resultatene ganske bra, men skal jeg være ærlig var ikke spillingen så god. Det hjelper dog å ha gode lagkamerater. Så vi hang med til semifinalen hvor det ble bråstopp mot lag ASHTON, et lag med (i alle fall for noen nordmenn) velkjente australiere; Peter Gill og Sartaj Hans som begge er gjengangere på Australias landslag og i US Nationals (sistnevnte er også skribent i BIN av og til), samt Michael Whibley-Nabil Edgtton som i 2022 vant sølv i VM for par. I finalen mot lag ZIGGY var det helt jevnt lenge før ASHTON tok kommandoen og vant nokså komfortabelt.

Idet finalekampen lå og vippet kom dette spillet:

Mange av de relativt unge australske toppspillerne har lagt seg til en etter min mening overkant aggressiv sperrestil. Jeg tipper Edgtton som satt øst lekte litt med tanken om å åpne med 3 kløver, men fant vel ut det ville være å strekke det litt langt i lik sone. Så han passet, og sekunder senere så han åpningen 3 kløver fra motstanderen til venstre (syd)! Vest doblet og det kom pass fra nord, for en gave! Edgtton passet fornøyd, og syd måtte spille 3 kløver doblet.

Syd var Rodrigo Garcia da Rosa, proffspiller fra Uruguay, og han hadde vel noe som lignet mer på en hånd egnet for åpningen 3 kløver enn østs kort. Men det ble ingen hyggelig kontrakt å spille. Han fikk tak i to sparstikk, ett ruterstikk, stikk for kløver ess og knekt samt en hjerterstjeling med liten trumf. Det ble seks stikk, tre doblede bet, ASHTON +500.

Det er lett for oss å se at N/S kunne «rømt» til en bedre kontrakt i ruter, og til og med grandkontrakt spiller bedre enn 3 kløver. Men det blir etterpåklokskap å si at nord skulle meldt noe. Han trodde selvsagt 3 kløver var helt greit og så ikke en gang for seg at øst kom til å passe på vests dobling. Det er sjelden man legger ned en så god blindemann i 3 kløver doblet etter makkers sperreåpning!

Sperreåpninger skaper ofte svingspill, og denne gangen i sperremelderens disfavør. Jeg er på ingen måte tilhenger av en passiv stil, men uten at dette spillet beviser så mye må det være lov å spørre om det bør gå en grense for hvor aggressiv man skal være?

Meldingene ved det andre bordet:

Der passet både øst og syd, og meldingene gikk ganske normalt selv om ikke alle ville meldt inn 1NT med nords kort. Fordelen med 1NT selv med singel kløver dame er at styrken fortelles med det samme i motsetning om en velger innmeldingen 2 ruter. Ulempen med 1NT er at man kanskje ikke finner hjerterkontrakt hvis syd har svake kort og ikke kan melde over 1NT. Å doble opplysende er en mulighet, men det blir litt klønete det og hvis makkeren melder kløver (kan dog ta ut i ruter i så fall).

På innmeldingen 1NT hadde syd en ganske logisk 3NT-melding etter at øst tynte ut 2 spar med sine fliser.

Vest hadde fire bombesikre motspillstikk, og makkeren hadde gitt lyd fra seg. Så vest doblet.

Hva betyr dobling av 3NT med hensyn til utspillet? Har det noe å si om man har meldt selv, og hva om egen side har meldt og støttet og en av oss dobler?

Mange bruker dobling som «finn et annet utspill» da den som dobler kan ha mange stikk i en annen farge, og de som melder 3NT har annonsert stopper(e) i den fargen vi har meldt. Her ble det fryktelig galt når øst forsøkte å treffe makkeren et annet sted enn i spar. For med spar ut kan 3NT betes. Vest kontrollerer motspillet så ikke spar konge gir inntak til syd senere, etter at en kløverfinesse er tatt. Dermed får spillefører kun ett kløverstikk. Hvis nord presses til å spille hjerter fra hånden kan han ende opp med å vinne kun to sparstikk, ett kløverstikk og fem ruterstikk – en bet. Vest kan dessuten få godspilt sparen før spillefører har noen mulighet til å få tak i det niende stikket.

Øst spilte etter min mening temmelig uforståelig ut sin single ruter. Det kunne kanskje blitt bet likevel, men siden vest, kanskje litt i panikk prøvde hjerteren fra topp da han kom inn på spar ess (husk vest så ikke nord sine kort) godspilte han nords fjerde hjerter – det niende stikket. Pluss +550 til lag ASHTON sammen med +500 ved det andre bordet ga 14 deilige IMP på veien mot seier i finalen.

Grude - Bakke til topps i Reykjavik

I Reykjavik Bridge Festival Open Pairs deltok 153 par. Helt til topps gikk norske Tor Eivind Grude og Christian Bakke. Det var mange kjente, internasjonale navn i toppen. For Norge fulgte Jostein Sørvoll - Svein Aril Naas Olsen godt opp og tok 4.plassen. 

Hele resultatlisten finner du her.

Her er et spill fra parturneringen hvor syds valg av første melding ble avgjørende ved mange bord. Forsøk deg selv og se om ditt valg ville blitt full klaff. (Giver øst, Ø/V i sonen)

    SYD

Du sitter altså syd og skal melde etter østs åpning som giver, med Ø/V i sonen: 

Spørsmål 1: Hva melder du om øst åpner med svake 2 hjerter?

Spørsmål 2: Hva melder du, og hva er planen videre om øst åpner med 2 ruter, Multi (normalt svake 2 i hjerter eller spar)?

Mot begge de to åpningene går det an å melde inn 2NT som sterk, naturlig grand. Det gjør det ofte enkelt, du har i alle fall fått fortalt styrken din med det samme.

Er det en mulighet å passe? Kanskje kan vi få et deilig beteplukk og muligens doblet også om makker er med i siste hånd. Men det er jo ingen garanti for det. 

Jeg liker i sånne situasjoner å melde inn 2NT ganske ofte, spesielt mot Multi da det gjør det vanskelig for nestemann. Hvis han har tilpasning til bare en majorfarge og ganske bra kort vet han ikke hvilken farge makkeren har og følgelig vet han ikke om han kan ta sjansen på å melde. Passer han kan de gå glipp av en god kontrakt med en fet majortilpasning, men det er ingen garanti for det - en av ulempene med Multi. Dessuten, hvis syd melder inn 2NT blir det vest som skal spille ut mot kontrakt spilt av syd, og vest vet ikke hvilken majorfarge øst har.

At syd passer over østs åpning har dog mye for seg spesielt mot Multi. Hvis syd passer og vest melder 2 spar - pass eller korriger - og øst passer kan syd doble opplysende. Og jackpot kan det i disse soneforholdene bli om syd passer, vest melder 2 hjerter som pass - korriger, og makker på nords plass har til en opplysende dobling. Hvis nord dobler og øst passer som da viser hjerterfarge kan syd straffepasse. Det bør vel kunne gi minst to doblede som bør være bra og slår utgang N/S utenfor sonen? 

Slik så hele spillet ut:

En rekke Ø/V-par ble straffedoblet i 2 hjerter. Nord har perfekte kort for opplysende dobling om det starter Multi 2 ruter fra øst, pass fra syd og 2 hjerter som pass/korriger. Også om det går svake 2 hjerter og syd velger å passe vil nord komme med en opplysende dobling i siste hånd. Da har N/S motparten plassert godt i grautfatet...

Ett par gikk fem doblede i 2 hjerter, -1400. Det er vanskelig å se for seg hvordan spillefører fikk kun tre stikk i hjerterkontrakten, men det er en annen sak. Fire Ø/V par måtte notere -1100 for fire doblede bet i 2 hjerter, og under det kom en lang rekke -800 og også noen -500 som alle slår utgang N/S.

De som ikke fikk hektet Ø/V kom stort sett i 3NT. Det er i teorien maks ti stikk, men de som noterte +430 for ett overstikk i grand (bl.a. de som satt N/S mot vinnerparet) fikk under middels for det teoretiske maks resultatet. De som fikk tak i elleve stikk i 3NT fikk endel pluss, og noen fikk tolv men ble også de slått av rekken med fete scorer for doblede bet der Ø/V spilte kontrakt.

 

Turnering for nybegynnere - GØY OG LAV TERSKEL!

I februar arrangerer NBF en simultanturnering for nybegynnere. Alle klubber oppfordres til å arrangere denne landsomfattende turneringen, 18. eller 19. februar. De som arrangerer vil kostanadsfritt få tilsendt en arrangementspakke fra NBF. Den vil inneholde systemkort, premier og et hefte med gjennomgang av spillene som kan bli et slags studiehefte for de som ønsker å lære mer. Dessuten vil klubber som arrangerer denne turneringen for nybegynnere få arrangementsstøtte. Flere detaljer om dette finner du her.  

Det behøver ikke være mange par som deltar i noen klubber, men forhåpentligvis vil det på landsbasis blir en god del spillere som får sin første smak på det med å delta i turneringsbridge.  

Simultanturneringen er et ledd i en rekke tiltak for å senke terskelen for nybegynnere til å mestre overgangen fra kurs til klubb.

For de litt uerfarne (?)

Her er et spill som forekom under en treningsøkt for litt viderekomne spillere som trener flittig for å forbedre bridgen sin. Spillepoenget er en variant som forekommer i mange forkledninger, og ikke sjelden ser en at selv erfarne spillere overser dette poenget.

Du skal spille 4 hjerter som syd etter at motparten ikke har gitt lyd fra seg i meldingene. Vest spiller ut ruter konge. Øst legger styrke, og det fortsettes med ruter til østs ess og ruter tilbake til vests dame. Det er tre stikk til forsvaret - kanten som det heter - spillefører må ha resten. Vest skifter til spar som vinnes med esset. Hvilke muligheter er det?

Det er en åpenbar mulighet, kløverfargen kan være fordelt 3-3. Da står resten enkelt, men hva om kløveren sitter 4-2? 

Hvis nord hadde hatt fire trumf ville det vært enkelt om ikke trumfen (i så fall ni trumf til sammen) hadde vært fordelt 4-0. Etter to eller tre trumfunder som ville rensket ut Ø/V sine trumf kunne spillefører simpelthen tatt toppstikkene i kløver og trumfet syds fjerde kløver om nødvendig (4-2 eller 5-1 i kløver). Men her har nord kun tre trumf. Likevel, den tanken om å trumfe en kløver kan kanskje sette deg på sporet som fører til løsningen, om du da ikke allerede har sett den?

Hvis trumfen tas ut (den sitter 3-2) er det kun en sjanse, 3-3 i kløver. Men sitter den fargen 3-3 sitter den også 3-3 om du spiller kløver før alle motpartens trumf er tatt ut. Inne på spar ess i fjerde stikk tas kun to runder trumf (begge følger to ganger). Nå kan du la en motstander beholde den siste turmfen deres og prøve kløveren. Dette koster ikke noe i forhold til spilleplanen med å ta tre runder trumf, for om det ikke er igjen trumf hos nord må jo kløveren sitte 3-3. Og sitter den 3-3 sitter den 3-3 også mens en av motspillerne har en trumf igjen. Og hvis begge følger tre ganger kløver tas selvsagt den siste trumfen ut før den trettende kløveren gir stikk. Men å vente med tredje trumfrunde gir en ekstra sjanse. Selv om kløveren sitter 4-2 går det bra om den motstanderen som har fire kløver har den siste trumfen. Da vinnes kontrakten om kløveren sitter 3-3, men også om det for eksempel sitter slik:

Trumfes ut i tre runder blir det bet i dette spillet, spillefører må avgi ett stikk i kløver.

Hvis det tas to trumfunder, så tre store kløver blir det de altså de samme ti stikkene som med rett-frem planen med å ta ut tre runder trumf, hvis kløver sitter 3-3. Da tas den siste trumfen ut og resten står. Men etter kun to trumfrunder før kløver spilles får spillefører den hyggelige beskjeden i tredje kløverrunde, den som ikke følger farge kan ikke trumfe! Litt heldig, men en gratis ekstrasjanse - at den som stopper kløveren har den siste trumfen. Den fjerde kløveren trumfes med nords siste trumf mens øst følger farge - ti stikk.

 

 

 

AUKSJONSTURNERING!

Det nærmer seg auksjonen av toppspillere, hvorav en av dem kan bli din makker i Helgeland Juniorbridgeklubbs (HJBK) auksjonsturnering. Den spilles online, på Realbridge søndag 19.februrar. 

 

Auksjonsturneringen i 2022 ble en stor suksess og ga fine inntekter til juniorarbeidet. Av potten auksjonen produserer går 2/3 til juniorarbeidet, 1/3 til premier i turneringen. 

Å delta i dette og by på en eller flere spillere er en fin måte å støtte det viktige arbeidet som gjøres for juniorspillere. En kan "kjøpe" flere spillere om man vil, og det kan jo være en fin gave til en bridge venn å gi bort "billetten" som gir rett til å spille med en velkjent spiller. Benytt denne glimrende sjansen til å støtte, og til å få spille med en riktig storspiller!

Det er veldig mange internasjonale topp-navn på listen over de som skal auksjoneres bort. Listen slik den ser ut per nå finner du her.

Auksjonen starter lørdag 29.januar og avsluttes søndag 12.februar, en uke før turneringen spilless. Alle detaljene finner du her.

HJBK har også ansvaret for Marit Sveaas arrangementene som vil foregå i mai. Det kommer vi tilbake til med informasjon her i bloggen. 

 

 

Utspillet

Det er mye som kan være vanskelig i bridge, og noe er tilfeldig. Utspillet er nok noe av det mest tilfeldige selv om det er noen "kjøreregler" som kan hjelpe i mange spill. Av og til er det dog helt tilfeldig, og et normalt utspill kan dytte på en kontrakt, et merkelig utspill som normalt ingen finner kan være genialt. Her tar vi med utspill hvor utspillet ble avgjørende i finalen av National Open Teams i Canberra søndag.

I denne kongressen spilte jeg og makker på lag med fire australiere, gode spillere. Laget gjorde det bra i den første turneringen (South West Pacific Teams) og ble nr. 3 ikke langt bak vinnerlaget. Så fulgte en ny lagturnering hvor kun de åtte beste lagene fra SWPT deltok, utslagskamper som alle varte en hel dag (64 spill). Vi vant vår kvartfinale, men så ble det bråstopp etter begredelig spilling i semifinalen.

Dette spillet er fra finalen mellom to av forhåndsfavorittene, lag Ashton og lag Ziggy, og du kan prøvde deg som utspiller med vests kort.

VEST, UTSPILLER

Det du vet er at nord har lang hjerterfarge, syd har tilpasning til den fargen og ca. 20-21 poeng. De har definitivt kontroller over alt, men du har ett ess. Det er kanskje ikke noen god ide å ta det esset nå siden du sitter bak han med alle storkortene. Hva ville du spilt ut?

Vinnerlagets vest spilte ut spar dame. Det var ingen suksess selv om det fortsatt ikke var helt over:

Spar dame i utspill løste sparfargen for spillefører da han spilte på at utspillet var fra Q-J, ikke fra damen tynt dobbel (usannsynlig), eller damen singel. Så han stakk utspillet hos syd og tok senere finesse over vests knekt med liten til nieren. Det måtte litt mer til. Nå kunne en ruter kastes fra nord på syds kløver, men det var fortsatt igjen ruter J-10 dobbel mot kongen tredje. Det måtte tippes om øst satt med esset eller damen. Da spillefører gjettet riktig i ruter ble det en fet +980 til notering. 

Ruter ess i utspill gjør det enkelt. Da kastes en spar på syds kløver og ruterfinesse kan tas over østs dame.

Uten spar dame eller ruter ess i utspill er det veldig vanskelig, men mulig. Spar kastes i så fall på syds kløver,  og det blir igjen J-10-4 i ruter mot K-8-6. Om spillefører må åpne den fargen selv blir det to tapere normalt da nieren mangler (har man det kortet i stedet for åtteren blir det ren finesse), bare prøv selv. Slemmen kan dog vinnes med åpne kort, uansett utspill. Det må imidlertid et spektakulært og komplisert sluttspill til som spesielt interesserte kan pusle litt med selv.

Ved det andre bordet ble nord spillefører, og kløver dame ble utspillet. Da ble det litt for vanskelig for spillefører som endte med å gå en bet, 14 IMP til lag ZIGGY. Men det ble lag ASHTON som til slutt vant finalen etter en sterk avslutning av kampen.

 

 

 

Bridgeferien på Tenerife - megasuksess

BRIDGE FOR ALLE arrangerer den tradisjonelle bridgeferien på Tenerife i perioden 9.januar til 28.januar. 

Det rapporteres om et topp arrangement med massevis av bridge og mye annet moro. I turneringene er det er rekordstort antall deltakere. I hovedturneringen var det 60 bord!

Alt om Bridge for Alle sine bridgeferier finner du på hjemmesiden, her.

Resultater fra de pågående turneringene nå i januar finner du her.

Her er en morsom historie jeg ble fortalt. Den er fra første spilledag:

Vest

MOTSPILLER

                                    Syd, BLINDEMANN

Du sitter vest og er motspiller mot 5 spar spilt av nord etter et slemforsøk. Nord har åpning og minst femkorts spar.

Makker på østs plass spiller ut ruter ess. Hva tenker du? 

Det ser lovende ut, ikke sant? Du har tross alt A-Q i hjerter bak blindemanns K-J.

Med singelton på bordet (trumfkontrakt) er det normalt Lavinthal som gjelder (fargeskiftsignal) på et utspilt ess, høyt kort i fargen fra utspillerens makker ber om skift til høyeste farge, og motsatt. Men her er det annerledes, vest har jo ikke ruter. Da blir det normalt å legge styrke eller svakhet i en av de to andre fargene. I dette tilfellet er det nærliggende å legge styrke i hjerter. Det er imidlertid en hake ved det prosjektet, du ser elleve hjerter med dine egne om blindemanns kort. Det er ikke sikkert makker har hjerter, eller spillefører kan være renons. Kanskje har nord og øst hjerter hver. Det er imidlertid fort gjort å bare legge på den minste hjerteren (lavt som styrke), men det er ikke godt nok slik hele spillet ser ut:

Et merkelig spill. Hvis vest simpelthen legger en hjerter på det utspilte ruteresset er det over, spillefører vinner 5 spar da en hjerter kan kastes hos nord på kløver konge. Om øst fortsetter med ruter trumfer selvsagt spillefører høyt hos syd. 

Løsningen i dette motspillet er å trumfe makkerens ruter ess! Så spilles hjerter ess og hjerter til stjeling - en bet!

Det motspillet er sannelig ikke lett å finne. Normalt er å trumfe makkers ståstikk en dødssynd, ikke sant? Men her var det tingen, og jeg har blitt fortalt at ved et bord gjorde vest nettopp det, trumfet makkerens ruter ess og spilte to runder hjerter, den andre stjålet av øst - en bet!

Motspilleren (vest) innrømmet (etter det jeg har hørt) dog at hun ble forskrekket da hun hadde trumfet siden hun ikke helt hadde fått med seg at det var esset makkeren hadde spilt ut. Men hun fant ut at lagt kort er lagt kort og måtte altså være inne uten først å vite at hun hadde funnet et helt genialt motspill...

 

 

BESTE SPILLEPLAN

I Canberra spilles mye bridge om dagen. Under Sommerfestivalen i Australias hovedstad spilles det flere spill enn på de fleste bridgekongresser rundt om kring i verden. I lagturneringen som pågår nå spilles tre 20-spills kamper per dag, og det pågår i fire dager (240 spill) før det er sluttspill med lange kamper. 

Her er en spilleprøve fra i går hvor såvidt jeg vet ingen fant den aller beste spilleplanen.

Mot oss satt en tidligere verdensmester nord og tenkte seg vel og lenge om før han gikk i gang med spilleføringen, men spilte så på den åpenbare måten som god spiller ser etter sekunder. Verdensmesteren innrømmet dog etterpå da vi snakket om spillet at han hadde oversett en plan som gir enda litt bedre sjanse. Ser du den?

Som nord har du havnet i 6 hjerter, en god kontrakt. Øst spiller ut kløver 7, norsk fordeling. Du stikker og tar en trumfrunde som begge følger på så den fargen sitter 2-1. Hva gjør du etter å ha tatt en trumfrunde til?

De åpenbare sjansen er at ruter ess kan sitter foran kongen, og lykkes ikke det kan spar konge sitte hos vest. Hvis øst har ruter ess kan en spar kastes på ruter konge og en spar til forsvinner på den fjerde kløveren. Om vest har ruter ess kastes senere en spar på den fjerde kløveren, og sparfinessen må lykkes. Ett av to kort riktig plassert er sånn cirka 75% sjanse. Så å spille rute rmot kongen først ser normalt ut for å prøve den første sjansen.

Er det noe annet du kan gjøre uten å ødelegge for de to sjansene?

Etter to trumfrunder kan det spilles slik: Ta kløverstikkene og kast ruter fra hånden. Så stjeles ruter 10 fulgt av trumf til syd og ruter konge spilles i denne posisjonen:

Hvis øst har ruter ess som var en av de opprinnelige sjansene er det nå enkelt. Vest har altså ikke ruter ess og dekker ikke med det idet kongen nå spilles fra syd, så du kaster den lille sparen. Øst blir innspilt om må spille spar til saksen, eller et kort til dobbeltrenons som stjeles hos syd mens spar dame forsvinner fra hånden. 

Hva om vest har ruter ess, sier du? 

Ja, da dekker han ruter konge, men i så fall ville ikke ruter mot kongen tidligere ha hjulpet noe heller. Men du har den samme sjansen fortsatt som om du hadde prøvd ruter til kongen og esset, at spar konge sitter i saks, for nå får du ikke rutertaper. Nå stjeler du etter ruter konge som dekkes av esset fra vest. Så kommer nøkkeltrekket:

Liten spar mot nieren!

Hvis vest kommer inn må han spille spar og du prøver finssen og får altså dermed med begge de opprinnelige sjansene. Det du får med i tillegg ved å spille slik som dette er om øst har "alt" i spar (K-J-10). Vi er nå nede i en firekortsposisjon med en trumf på hver side og resten spar (3-3). Med liten spar fra nord og øst har "alt" må han stikke med tieren eller knekten og blir innspilt, for eksempel om det sitter slik i sluttpossen:

Alle som var i 6 hjerter i Canberra vant den enkelt da det ikke satt problematisk i det hele tatt. Jeg forhørte meg litt rundt, men ingen var særlig interessert i dette "journalistpreiket", og såvidt jeg vet spilte alle ruter mot kongen tidlig i spillet. Slik satt det:

Se for deg at Ø/V bytter kort. I så fall må den skisserte spilleplanen til.

Ja, ja, ja...det er kanskje journalistpreik ...

 

 

 

  

Vanskelig motspill (for meg i alle fall)

Mandag braker det løs for alvor i Canberra, Australia hvor Summer Nationals spilles over nesten to uker. Da starter hovedturneringen South-West Pacific Teams. Det er en egen, lang lagturnering, men de 8 beste idet den avsluttes går over i et sluttspill (utslagskamper), et eget mesterskap som kalles National Open Teams.

Her er et spill fra helgens parturnering med IMP-beregning hvor det deltar rundt 150 par.

(Giver vest, ingen i sonen)

                                               ØST, MOTSPILLER

   SYD, BLINDEMANN

Du sitter øst og skal spille motspill mot 3NT spilt av nord. Nord har vist åpning og minst femkorts spar da meldingene startet med pass fra makker (vest), 1 spar fra nord, 2 hjerter fra syd og 2 spar fra nord som dog ikke lovte sekskorts farge. Det er hva du vet, og at han ikke har hjertertilpasning. Så du spilte ut umeldt farge, ruter til makkers konge og esset.

Du kan jo håpe makker har K-J i ruter, og ideelt sett K-J minst fjerde. I så fall har spillefører kun en stopper igjen. Men det er godt mulig nord har A-Q-J.

Du sitter og tenker på det videre motspillet idet nord spiller en liten hjerter. Hvordan legger du opp det videre motspillet? Selv la jeg liten hjerter ganske automatisk, men da var det over:

Spillefører hadde egentlig ni stikk fra topp etter utspillet (fire i ruter og fem i kløver), men visste verken at kløveren var gående eller at ruteren satt 3-3. Så han spilte hjerter, og da jeg la liten fikk spillefører ett stikk i den fargen også. Dermed stod utgangen som et segl da kløver til kongen ble spilt i neste stikk, og sjansen jeg hadde fått til å bete i andre stikk var borte.

Jeg må fyke opp med hjerter ess og spille spar. Da tar vi fire sparstikk når makker har den magiske kombinasjonen K-9-x så spar til kongen og nieren tilbake fisker effektivt opp nords beholdning.

Den mest vanlige kontrakten rundt omkring var delkontrakt i ruter. Som du ser av analysen kan det vinnes hele tolv stikk i kløver, men det forutsetter meget god spilleføring etter spar ut hvor syd blir kortet i trumf. Så å sitte imot 3NTmed ni stikk ble selvsagt ikke jeg og makker rike av. 

Hm…sånn går no dagan…

SUMMER (!) FESTIVAL OF BRIDGE

Akkurat nå pågår Summer Bridge Festival i Australias hovedstad Canberra. De fleste spillerne er naturlig nok fra Australia og New Zealand, men det deltar også spillere fra Østerrike, England, USA og noen andre land.

Sommerfestivalen er alltid årets første store begivenhet på disse breddegrader. Det er en rekke forskjellige turneringer og tilbud for alle. Å komme hit kan være et godt alternativ for nordmenn som kanskje kan tenke seg en litt spesiell ferie på andre siden av kloden når vinteren herjer hjemme. Å utforske Australia og kanskje også New Zealand, samt å kombinere det med bridge funker! Og det er i alle fall en nordmann i New Zealand som kan tenke seg norsk besøk…

Neste store bridgearrangement her nede er Gold Coast Congress i februar. Å ta med seg begge festivalene og reise rundt i mellomtiden kan bli en kanonferie for norske bridgespillere!

Her i Canberra har vi spilt siden onsdag og det blir totalt tolv dager med spilling. Hovedturneringene starter nå i helgen, og lagturneringen som er den mest prestisjetunge pågår hele neste uke. Så det blir nok noen spillhistorier fra Australia her i bloggen de neste dagene.

Her er et interessant spill fra første spilledag:

Motparten melder ikke noe for en gangs skyld. Her er det slem på gang, og kanskje storeslem også?

Joda, 7 spar er glimrende. Men hvordan spiller du den som nord med kløver knekt i utspill fra øst?

Det er tolv toppstikk med fem i spar, tre i hjerter og tre i kløver samt ruter ess. Den enkleste måten å få tak i det trettende ser ut til å være å stjele en kløver på den korte trumfhånden, syd. Det gir som kjent ett ekstra trumfstikk. Stjelingen må dog tas før motpartens trumf er tatt ut (spillefører kan ta to runder trumf) mens det er igjen trumf hos syd. Bør den kløveren stjeles lavt?

Hvis man som spilleplan velger kløverstjeling med liten trumf går det bra om ikke øst har seks kløver og vest bare en kløver slik at han kan stjele over.

Kanskje bør kløveren stjeles med kongen for sikkerhets skyld? Nei, da blir det trumftaper om trumfen sitter 4-1. Det er større sjanse for det enn 6-1 i kløver.

Det er en alternativ spilleplan; ta ut trumfen og så stjele en hjerter hos nord. Stjelingen på den lange trumfhånden gir ikke noe ekstra trumfstikk, men den femte hjerteren blir godspilt om hjerteren sitter 4-3. Dessuten kan det være noen skvissjanser etterpå om for eksempel øst har fem hjerter og vest har kløverholdet, da blir det en dobbelskvis til slutt - ingen klarer å holde ruter.

Men den klart enkleste og beste sjansen må være å trumfe en kløver lavt, og når det går bra tas trumfen ut fulgt av «claim» av tretten stikk.

For de som meldte storeslem var det surt å gå bet da det satt slik:

Mange var i lilleslem som enkelt ble vunnet, noen var bare i utgang. Men det var en del som meldte godt og fant frem til 7 spar også. To av dem vant den (feil motspill), men nesten en fjerdedel av N/S-parene spilte 7 spar med en bet da de prøvde å stjele en kløver lavt bare for å se at vest stjal over!

Merk at den planen med godspilling av hjerteren heller ikke går da fargen sitter 5-2. Dobbelskvis fungerer heller ikke siden vest sitter bak holdene i begge de røde fargene. Ruterutspill ville dessuten effektivt ha brutt forbindelsen til en slik skvis. Så det står faktisk ikke i 7 spar slik det sitter selv om det spilles med åpne kort, noe computeranalysen på resultatsiden også forteller:

 

SPILLEPRØVE

Her er en spilleprøve fra en nyttårsturnering for par denne uken. 

Giver øst. Alle i sonen.

Etter pass fra øst åpnet syd med 1 hjerter. Vest meldte 2 hjerter - Michaels Cuebid (spar + en minor, minst 5-5). Nå sa nord 4 hjerter som jeg mener er feil melding, og for brutalt. Han tenkte nok A-Q i spar var verd litt mer enn 6 poeng hvis syd ikke har kongen (sparfinessen går i så fall veldig ofte), men et såkalt "cueraise" (god løft/invitt) er nok. Det blir i denne situasjonen meldingen 2 spar - innmelderens (viste) farge - på samme måte som om vest hadde meldt inn 1 spar. Uansett, syd har til å ta imot en utgangsinvitt, så 4 hjerter blir kontrakten samme hvordan de melder. Og 4 hjerter ble kontrakten ved nesten alle bordene.

Vest spiller ut spar 4 (norsk fordeling). Hvordan bør kontrakten spilles?

Det kan se ut som om øst må ha ett av minoressene, men vest er favoritt til å ha både ruter- og kløver ess. Men det er andre muligheter, og en åpenbar ekstra sjanse. 

Noen spilleførere (bla. mot meg (øst) og makker) tok ut trumfen (satt 2-1) og prøvde kløver til kongen. Da går det galt hvis vest er på høyden og spiller riktig i mot. Slik så hele spillet ut:

Etter spar ut og to runder trumf fulgte spar dame og kløver til toeren fra øst og kongen. Vest stakk med esset og skulle spille noe tilbake. Husk vest ser ikke syd og øst sine kort. Likevel er det temmelig opplagt å fortsette med liten kløver fra damen fjerde gjenværende. Syd har neppe K-J i kløver, da ville det normale vært å spille liten til knekten. Min makker fant motspillet, liten kløver over til knekten og ruter derfra førte til to ruterstikkog fire minorstikk totalt - en bet. Men dette bortspilt kontrakt.

(Motspillet går bra også om vest frir seg med spar hvis han på neste kløver fra syd legger liten slik at øst får komme inn på knekten) 

Det er tre sjanser som bør lyse mot spillefører her. Ett av essene i minorfargene kan sitte hos øst. Men en god ekstra sjanse er ruter knekt som gir en bra sjanse for det tiende stikket.

En variant er å ta alle sparstikkene for å ta vekk frikort for motspillerne. Men det går også bra uten å gjøre det om ressursene i minorfargene utnyttes best mulig. Etter uttrumfing og kanskje en andre runde spar bør det spille ruter, ikke kløver fra nord. Hvis det går ruter til kongen og esset fra vest (som det gjør her) er kløver konge fortsatt beskyttet. Vest spiller vel mer spar. Da kommer syd inn og spiller ruter mot knekten. Siden vest har damen blir knekten godspilt, og syds kløver konge er fortsatt beskyttet. Ruter knekt gir avkast for en kløver hos syd - ti stikk. 

Om vest sikker ruter konge og øst viser seg å ha ruter dame gjenstår fortsatt muligheten for at øst har kløver ess.

Noen gikk bet i 4 hjerter, men det var dobbelt så mange spilleførere som vant den. 

  

 

 

SVINGSPILL

Vi starter 2023 med å ta med et sjeldent kostbart spill fra en lagkamp forleden. Det oppstod i dette spillet meldesituasjoner ved begge bord hvor meldestil og avtaler spiller en rolle, og hvor valget av melding kostet uvanlig mye.

Øst var giver og alle i sonen. Vest satt med disse kortene. 

Ved det ene bordet startet meldingene slik:

Ville du vurdert å melde mer nå som vest? 

Det er alt for vill gambling å si 4 spar. Husk nord meldte 3NT, så å la seg friste av den fine syvkortsfargen kan bli kostbart. 

Ved det ene bordet sa imidlertid vest 4 spar, og nord doblet før det gikk pass rundt. Øst hadde helt minimum og knapt nok det for sin åpning, men det ville neppe hjulpet mye med en to-tre verdiløse poeng i tillegg. 

Idet blindemann kom ned fikk spillefører i 4 spar doblet raskt en kledelig rødfarge i fjeset. N/S fikk fatt i tre stikk i minorfargene, ett hjerterstikk samt at nord etter hvert fikk tre trumfstikk. Det ga fire doblet sonebet, N/S + 1100, et supert resultat siden N/S ikke en gang kan vinne utgang. 

Ved det andre bordet passet øst i første hånd, og etter pass fra syd også klinket vest til med 4 spar. Da kan vel bare N/S doble den og det blir +1100 til N/S ved det bordet også, sier du? I så fall et litt uvanlig uavgjort spill hvor begge N/S-parene ikke vil være helt fornøyde ved sammenligningen av listene. Men er det opplagt at 4 spar doblet blir konktraten etter den starten? 

Nord har selvsagt lyst til å doble. Men hva betyr en slik dobling direkte over en sperremelding?

I moderne meldestil er en direkte dobling av en høy sperremelding mer opplysende enn straff. Man må nok doble også med kanonkort selv om ikke hånden er helt perfekt for opplysende dobling, men hvis den som dobler ikke er så sterk bør han i den stilen ha brukbar tilpasning til de umeldte fargene så det ikke går helt galt om makkeren tar ut. Den som svarer på en slik dobling kan passe ut doblingen med jevn hånd, men bør hvis doblingsstilen er slik bør det tas ut med fordeling og/eller lang farge, spesielt hvis han tror egen side kan vinne utgang og det kanskje ikke ser så gunstig å spille motspill mot motpartens kontrakt. 

Her kan jo nord passe på 4 spar hvis avtalen er ifølge de mer moderne stilen for dette, for nord liker dårlig å høre et uttak fra makkeren, spesielt om syd melder hjerter. Men passer nord går det pass rundt, og da får de +400 for fire udoblede bet. Det er egentlig ikke noe dårlig resultat siden N/S som nevnt normalt ikke vinner utgang i dette spillet. Men i denne kampen ville det kostet 12 IMP å spille mot 4 spar udoblet (-1100 og +400 gir -700). 

Nord doblet. Makkerparet nok ikke hadde noen klar avtale om hva som kan forventes av dobleren. For syd mente atagelig det var mer type opplysende og tok ut i 5 hjerter! Øst doblet, ganske sprekt egenlig, men det var gull for Ø/V slik kortene var. Å spille 5 hjerter doblet førte til den nevnte kledelige rødfargen i fjeset både for nord og syd som på ingen måte var enige om hvem som hadde skylden for dette. Kontrakten gikk hele fem doblede bet, Ø/V +1400. 

Den hyggelige dobbelscoren +2500 var verd 21 IMP. 

 

Julecuper

Tradisjonen tro spilles det jule- og nyttårsturneringer mange steder både i romjula og rett over nyttår, selv i disse travle tider med mange familieaktiviteter. 

Os Bridgeklubb arrangerte sin tradisjonelle juleturnering i går, dagen før nyttårsaften. Deltakelsen var ikke stor, men det var mange sterke navn på resultatlisten som du finner her.

Ved hjelp av en god avslutning ble det brødrene Sven-Olai og Jim Høyland som toppet listen - ikke akkurat uvanlig.

Det var partunering, så som nevnt mange ganger før er det da like mange poeng å hente i småspillene som der det er utganger og slemmer. Likevel tar vi med et spill hvor det var store kort:

Hva er riktig/beste kontrakt her?

Det kan diskuteres, men storeslem i hjerter har bra sjanser. Det må selvsagt unngås hjertertaper. Hjerteren 3-2 er en 68% sjanse, men i tillegg til det kan hjerter knekt sitte singel. Det er imidlertid ikke helt nok at hjerteren går. Men gjør den det er det meget gode sjanser. Enten kan spar spilles god med en eller to stjelinger (3-3 eller 4-2 sits). Og om spar sitter 5-1 er det fortsatt en mulighet, kløverfinessen kan gå. Og det er dessuten en liten tilleggssjanse ved at om syd har fem spar blir det en showup skvis mot han om han har kløver dame tredje (eller flere) sammen med sparlengden, slik at mot slutten hvor syd er skviset ut av kløveren sin (om han har damen eller ikke) for å holde spar, kan kløver dame toppes ut om nord har dobbelton kløver (syd har i så fall ikke flere kløver idet kløver spilles mot K-J til slutt, og syd kan følgelig ikke ha damen). Vel, de mer opplagte sjansene (godspilling av spar, eller kløverfinesse) er veldig gode sjanser, men det er kanskje likevel totalt sett marginalt for liten prosentsjanse til at storeslem bør meldes (?). Ved bordet idet man sitter og melder vet man dog normalt ikke den eksakte prosentsjansen for å vinne alle stikkene.

Slik så hele spillet ut:

 

Slik det satt var det ingen problemer med å vinne tretten stikk i hjerterkontrakt. Etter å ha tatt ut trumfen godspilles simpelthen sparfargen med en stjeling. 

Både vinnerparet og de som ble nr. 2 til slutt (Lutro-Nitter) spilte 6NT. Der er det egentlig kun tolv stikk, men N/S må være nøyaktige i motspillet. Nord må gi opp sparholdet og holde kløveren, og syd må holde sparen med J-10-x. Men det ble tretten stikk i 6NT til begge de to parene på toppen av listen, og de delte nest-topp på spillet. Ellers var det noen lilleslemmer i hjerter med tretten stikk, og noen få par var kun i utgang. De mest uheldige her var imidlertid paret som ble nr. 3 (C.Bakke-Pettersen) som satt i mot 7 hjerter meldt og vunnet av Anne Marie Torgersen og Birger Solvang Torgersen som tok toppen i dette spillet. 

 

 

 

PLAN B

Det kan være ganske greit å se hvor de nødvendige stikkene bør kunne komme fra. Men noen ganger treffer motparten med utspillet sitt og forkludrer muligheten til å få til det som ser så opplagt ut. Da må man helst ha en Plan B.

Her er et spill fra en turnering forleden hvor det handlet om å se tidlig nok hvilken sjanse som må prøves hvis motspillet er perfekt og den "opplagte" måten å vinne kontakten på kanskje ikke vil fungere.

Vest var i 4 hjerter nesten over alt, dog etter litt forskjellige meldingsforløp. 

Fra vest kommer trumffireren i utspill og syd følger med en hjerter 5. Planlegg spillet.

Normalt gjøres vests hånd til hovedhånd i et slikt spill. Hvis en teller tapere i dette spillet er det kun to spartapere og en taper i kløver. Tre tapere tilsier ofte at det bør kunne bli ti stikk, men det er ingen garanti for det. Her er det for eksempel potensielt mer enn to spartapere. For å få kun to tapere i den fargen må to spar trumfes hos øst. Men nord var ikke samarbeidsvillig da hun traff trumfutspillet. For før spar kan trumfes må forsvaret settes inn to ganger i spar. Hvis det da kommer trumf hver gang får forsvaret tatt bort tre trumf hos øst før spar kan trumfes. Spillefører får trumfet kun en spar og blir hengende med en tredje spartaper. 

Det kan se ut som et såkalt Dummy Reverse spill det her. Dvs. at den korteste trumfhånden blir gjort til hovedhånd. Hvis tre ruter kan trumfes hos vest står blindemanns kort bortsett fra de to spartaperne og en taper i kløver. Men det er ikke overganger nok til å få trumfet tre ruter uten at N/S må slippes inn, og hvis det da kommer trumf hver gang får de spilt tre runder trumf og det blir ikke mer enn to trumf igjen hos vest til å få det til via Dummy Reverse. Men å komme på den tanken (å stjele ruter) gjør at du også bør komme på hva som er ekstrasjansen i tillegg til at trumfen sitter 2-2 (da blir det alltid to trumf igjen hos øst til å stjele to spar), eller at forsvaret tråkker feil og ikke fortsetter med trumf hver gang de er inne. Ruteren kan gi ekstra stikk! Og det satt slik at de som spilte riktig vant utgangen selv etter det ubehagelige trumfutspillet:

Trumfutspillet stikkes hos vest. Hvis det nå spilles spar kommer mer trumf, og det er en utvikling som fort fører til en tredje spartaper som sammen med en taper i kløver gir en bet. 

Hvis spillefører tenker seg godt om før det settes i gang ser han at ruter ess bør spilles i andre stikk. Så spilles spar. Nord stikker seg inn på spar knekt og spiller mer trumf. Hvis trumfen sitter 2-2 er det som nevnt ingen fare, det blir uansett to trumf igjen hos øst til å stjele spar med og det ville i så fall vært visse muligheter for elleve stikk. Den andre trumfrunden stikkes hos øst, og en ruter trumfes. Så spilles en andre runde spar. Nord stikker seg inn igjen og spiller en tredje runde trumf. Nå kan fortsatt en spar trumfes, så ruter til stjeling for andre gang, og kongen kommer på. Dermed blir ruter dame godspilt, og det kortet gir det tiende stikket. Spillefører vinner seks trumfstikk (fem hos vest og en sparstjeling hos øst), to (!) ruterstikk og to kløverstikk. 


  

BEST PLAYED HAND 2022

IBPA-prisen for årets beste spilleføring gikk til Terry Brown fra Sydney, Australia. Her er spillet:


Som du ser endte et livlig meldingsforløp i 5 kløver doblet med syd som spillefører.

Vest spilte ut ruter konge til femmeren, toeren og esset. Syd (Terry Brown) spilte liten spar til knekten og østs dame. Øst skiftet til hjerter 7. Syd stakk og tok for spar fulgt av spar til stjeling. Så kløver 9. Merk at øst hadde meldt 3NT, så spillefører hadde bra peiling på sitsen. Øst stakk opp med kløver ess og spilte hjerter 2. Syd stakk med kongen, stjal en hjerter hos nord og stjal en ruter på hånden. Dette var igjen:

 

Spillefører må bli kvitt ruter 9. Men det går ikke å få stjålet det kortet, for i så fall må han over til nord. Og spilles spar eller hjerter vokser østs trumf knekt til stikk. Så Brown ga opp akkurat det, men fikk likevel resten av stikkene.

På kløver 10 til kongen kunne vest kaste ruter knekt. Men i neste stikk, kløver 5 til damen var vest skviset i tre farger. Å kaste ruter dame vil føre til at blindemanns kort står. Vest kastet spar 10, og spillefører kunne ta for den nå godspilte spar 7 som ga avkast for blindemanns siste ruter.

Noen interessante poeng (påpekt av Browns makker Buchen):

- Ruter 9 er trusselen mot en motspillers K-Q-J-10!

- Å doble Ø/V sin 4 ruter ville ført til N/S +800, altså bedre enn +550 for 5 kløver doblet med elleve stikk. I så fall ville de gått glipp av den interessante spilleføringen, og spillet ville blitt fort glemt som bare en liten «katastrofe» for Ø/V.

- Idet øst stakk opp med kløver ess ville ruter tilbake gitt spillefører lett spill og elleve stikk via fem kløverstikk hos nord, to ruterstjelinger hos syd, spar ess, A-K i hjerter og ruter ess.

- Spillet er en variant av den såkalte Schroeder Squeeze som spesielt interesserte kan lese om her.

"Klagenemda" om IBPA-prisen

I et innlegg her i bloggen forleden handlet det om at Boye Brogeland fortjent har vunnet nok en IBPA-pris. Der ble dessverre tilleggskommentarene mine unøyaktige. Da kom som vanlig "Klagenemda" raskt på banen.

Da spillefører vant trumfutspillet med damen og spilte kløver til liten (nieren) fra nord og knekten lå altså Brogeland unna med esset (han la kløver 7). Han stakk så ruter mot damen i neste stikk med esset sitt og underspilte kløver A-5 til nords konge. Hjerterskift derfra betet kontrakten.

Alle er vel enige om at Brogelands motspill er vakkert. Og det som i mitt innlegg ble sagt om at det er uhyre vanskelig å finne et slikt motspill ved bordet hvor man kun ser egne kort og blindemanns er i alle fall korrekt. Men det ble også i mine kommentarer skrevet at: Idet nord la kløver 9 og øst knekten står kontrakten om syd stikker med esset.

Det er selvagt feil og ble raskt påpekt av et par av klagenemdas ivrigste medlemmer. 

Espen Larsen: "Kontrakten står ikke selv om kløver kn stikkes. Kløver til K, ru til A og kl til stjeling".

Korrekt. Det motspillet - nok en kløver, ruter til esset og kløver til stjeling - må dog finnes. Hvis han stikker med kløver ess kan det kanskje være fristende å skifte til hjerter i håp om at nord har hjerter dame? I så fall vinnes kontrakten på lignende måte som ved det andre bordet hvor det ble spilt ut hjerter. 

Leif Erik Stabell har en utyllende og god kommentar til spillet som bl.a baserer seg i at N/S bruker norsk fordeling. Vi tar med deler av den kommentaren som inneholder mye fin bridgelogikk:

"Her var han (Boye) litt heldig med småkortene, for når kløver 9 kommer på, er det bare to muligheter: Makker har 9x eller K9 dobbel. 9x kan han utelukke - da ville Øst bare ha tatt ut trumfen og gått på kløveren. Så makker må ha K9 dobbel, og da har han valget mellom å dukke to ganger, eller å stikke og fortsette i kløver. Siden han vet at makker kanskje ikke vil ta kløver 5 som Lavinthal til ruter (selv om det ikke er stort annet å spille på fra Nords side), valgte han den mest elegante løsningen. Han vet jo at makker har hjerter knekt, for hvis Øst har D kn i hjerter, ville han ha tatt ut trumfen først, siden han da er hjemme hvis hjerterkappen går." 

Jepp. Og takk til "Klagenemda"...