EKSTREME FORDELINGSHENDER

Av ot til kommer det helt ekstreme fordelinger. Å ha 5-5 hender og slikt er ikke så uvanlig, men noen ganger er mer ekstremt.

Det er klart at når vi har den type hender er det mange stikk å hente, men bare om det er tilpasning. Derfor er det om å få vist to farger tidlig i meldingsforløpet, for eksempel med Michaels Cuebid eller uvanlig 2NT (begge minor). Om makkeren da har god tilpasning og du har fått vist fargene dine og den stikkgivende håndtypen, bør han ta ansvar å tråkke til. Om det ikke er god tilpasning til for eksempel en 5-5 hånd kan det bli kostbart om den med de to fargene melder igjen og igjen og til slutt blir doblet. Det hjelper ikke mye å ha en spennende hånd selv om det ikke er hjelp å få fra makkeren i fargene. Men noen ganger er det enda skumlere hender enn bare "vanlige" Michaels Cuebid-hender...

I en lagturnering forleden fikk N/S to veldig ekstreme hender i samme kamp, begge hendene var det nord som fikk. Og Ø/V hadde fordeling og tilpasning de også. Da ble det svingspill i veldig mange kamper.

Her kan N/S vinne 5 hjerter eller 5 spar, Ø/V kan vinne 5 ruter. Det skal imidlertid svært lite endring av sitsen til før Ø/V vinner slem.

Slik det satt var det to tapere i Ø/V sin ruterkontrakt, begge majoressene ga motspillstikk. Men om enten øst eller vest er renons i enten spar eller hjerter står det i slem Ø/V, og skulle de ha hver sin renons i major kan de vinne storeslem!

Spillet viser med all mulig tydelighet at når det er denne typen spill er det bare tull å snakke om honnørpoeng. N/S har kun 15 HP til sammen, men det er elleve enkle stikk i majorkontrakt deres vei, og tolv stikk om Ø/V skulle finne på å spille ut ruter. Det er nemlig utspill til dobbeltrenons. Syd stjeler og nords kløver forsvinner - tolv stikk! Det blir kun et sparstikk til Ø/V. Det skjedde faktisk, og et lykkelig N/S-par noterte meldt og vunnet 6 hjerter, +1210, for de ble selvsagt doblet.

Det er gode argumenter for å melde 6 hjerter (eller spar) her om Ø/V er med til 6 ruter. Det kan neppe bli mer enn to bet i 6 i majorfarge, sannsynligvis bare en, og noen ganger står det i slem egen vei med slikt selv om det er ment som en stamp.

Noen få spill senere kom dette:

Her har ingen av parene de anbefalte honnørpoengene som normalt skal til for utgang. Men det står i utgang Ø/V (4 spar) og storeslem N/S!

Det eneste N/S må gjøre i hjerterkontrakt for å vinne alle stikkene er å legge ned riktig trumfhonnør først, så fiske opp østs hjerter dame. Det hjertervalget var enkelt for de fleste da meldingen gikk slik at det var sannsynlig at vest hadde fordelingshånd og derfor trolig var han som var renons i hjerter hvis en av dem var det. For å vinne ti stikk i sparkontrakt som Ø/V må de kun finne kløveren (gjette hvor knekten er), men det bør gå bra da syd underveis må ha vist voldsom fordelingshånd og derfor trolig må ha kortfarge i kløver.

Meldingsforløpene varierte veldig. Noen åpnet med nord sin 11-poenger, og da gikk øst innpå med 1 spar. Syd meldte hjerter og stoppet selvsagt ikke å melde. Men vest var med på melde-festen og, og det bli luftige meldingsforløp. Der nord passet ble det selvsagt også friske takter. 

Her synes jeg - dog med fasit i hånd - at Ø/V som har høyeste rangerte farge ikke bør gi seg uansett hvor høyt det blir, men ved bordet er det ikke så lett å ta slike avgjørelser. Men de er i gunstig sone, og det kan umulig bli veldig kostbart i sparkontrakt.

Maks bridge av alle er at N/S melder 7 hjerter og Ø/V stamper i 7 spar som kun koster 500. Så +500 til N/S er "par" på spillet som det heter (det maksimalt oppnåelige i teorien).

Det er faktisk bedre å spille 7 spar doblet og gå tre doblede utenfor sonen enn å spille mot N/S sin utgang (N/S +710)!

Ett par var i 7 hjerter doblet og noterte fornøyd +2470. Tre par til var i 7 hjerter og fikk spille der udoblet, +2210.

Å være i fred i 6 hjerter (+1460) ga faktisk +9 IMP til N/S på butleren. Det var nemlig en rekke med +710 N/S i 4 hjerter, og der var antagelig syd var litt for mye «point-counter». Dessuten spilte en del Ø/V par 6 spar med fattige -300, og ett Ø/V-par slapp unna med -100 i 5 spar. Enda verre, ett N/S par fikk seg en påminning om kortvurdering av ubalanserte hender da de noterte patetiske +50 i motspill mot 4 spar.

Det er vanskelig å gi noen konkrete tips om hvordan melde i denne typen spill. Det er veldig vanskelig og usikkert. Ingen vet med sikkerhet hvem som har høyeste kontrakt, og hvem som egentlig stamper. Tråkker man feil kan det bli kostbart.

En vanlig kommentar er: «Jeg meldte en gang til, for det måtte være en billig forsikring». Det er for så vidt korrekt, men gjør man det og går for eksempel 500 eller 800 i bet som er bra mot slem blir det og kostbart, og en misset sjanse for et kanonspill hvis motpartens kontrakt hadde gått en bet.

Heldigvis er det ikke så ofte så ekstreme fordelinger som dette. Men det skjedde altså to ganger innenfor en halvtimes tid i helgen, med 6-6 hender, veldig god tilpasning, massevis av stikk og en enorm tilpasning andre veien og.

I det første eksempelet er 6 i majorfarge en veldig billig forsikring om Ø/V sin 6 ruter står, men et irriterende tapsspill idet det viste seg at begge majoressene var motspillstikk. I det andre eksempelet var det slik at de som stampet (Ø/V) aldri burde stoppe å melde...

Det er ingen eksakt «vitenskap» dette her. Men generelt kan sies:

- Ikke være superoptimist før du vet at det er tilpasning hos makker

- Vær superoptimist (!) og meld mye om det er ekstremfordeling og du har fått vite at det er god tilpasning. Da er det bare å glemme alt som har med honnørpoeng å gjøre.

Kortblind? ("Klagenemda" i aksjon...)

Å høre fra "Klagenemda" er egentlig hyggelig selv om det som oftest betyr at undertegnede har oversett noe. Disse medlemmene kommer også ofte med spill-historier og bidrar til stoff i denne bloggen.

I et innlegg her i bloggen ble et spill fra parturneringen under Steinkjer Open fortalt. Undertegnede må ha vært litt kortblind da innlegget ble skrevet, for en opplagt ekstrasjanse i spilleføringen ble totalt oversett og derfor utelatt i teksten.

Spillet er fra parturneringen. Det handlet om slem eller ikke slem og spillet ble først beskrevet som et meldeproblem. Så var det litt om hvor god eventuelt 6 spar var hvis en ser kun på Ø/V sine kort. Det ser ut som om lilleslem avhenger av å tippe kløveren. Det valget slapp nesten alle slemmelderne da nord spilte ut kløver ess, og da var spillet over på sekunder. 

Da min ufullstendige analyse var postet i bloggen tok det ikke lang tid før et par medlemmer av "Klagenemda" hørte fra seg. For som spilleprøve i 6 spar UTEN kløver ess i utspill er det viktig å få med seg en tilleggsjanse før det gjettes i kløver, dog en veldig liten sjanse. Det er i utgangspunktet ett avkast i hver rød farge, men på hver side så det fortsatt blir igjen 3-3 i kløver. Ruterkombinasjonen gir imidlertid en bitte liten tilleggsjanse. Selv om Ø/V har kun fire ruter til sammen kan jo en sjelden gang damen sitte dobbel. Og som du ser, det gjorde den! Dermed blir det to avkast hos vest på østs ruter og noe kløvervalg er ikke nødvendig. 

Hvis ikke den tilleggsjansen lykkes er det normalt å spille kløver til damen, for Ø/V har ikke både tieren og nieren. Så fargebehandlingen med denne kløveren er normalt kun en enveis finesse, med tieren. Men om det spilles liten kløver fra øst til damen i den hensikt å ta finessen med tieren senere kommer nieren på fra syd. Da blir det å gjette om det skal toppes for å satse på J-9 dobbel, eller ta finessen som er riktig om syds påspill er singel nier, eller syd har lagt på nieren fra 9-x. 

Det ble nevnt i det innlegget om Steinkjer Open at ett Ø/V par rotet seg opp i 7 spar som unektelig er hårreisende meldt. Den håpløse storeslemmen ble spilt av vest. En av de flittigste medlemmene av "Klagenemda" innrømmet at det var han som hadde spilt 7 spar. Paret det dreier seg om gjorde det skarpt i lagturneringen, ikke så bra i par hvor dette spillet er fra. Det blir kanskje for ufint å nevne med navn hvem det var som spilte 7 spar? Og hvem som hadde skylden i meldingsforløpet vites ikke. Men jeg kan si så mye at det IKKE var Håkon Otieno Kippe som var spillefører i 7 spar, for han sitter øst når han spiller med Kristoffer Hegge Berg...

  

Vellykket STEINKJER OPEN

I helgen gikk Steinkjer Open av stabelen med par- og lagturnering. Steinkjer BK var arrangør. Det var bra oppslutning og rapporter om en fin bridgehelg. 

I parturneringen ble det svært jevnt, kun 1,3 % mellom nr. 1 og nr. 5. Helt til topps gikk Magnus Staven - Bjørn Harald Jensen (Namsos/Verdal). 

I lagturneringen ble det et lag som kalte seg Bergs Vasslag som vant, og det laget bestod av Håkon Otieno Kippe, Kristoffer Hegge Berg, Jorn Arild Ringseth og Ivar Berg. 

I parturneringer er jo småspillene like viktige som slemmer og utganger. Likevel, her er et spill fra Steinkjer Open Par som i alle fall er i nærheten av slemsonen, men er det en god slem?

Hvis Ø/V får melde i fred er det ikke unaturlig å komme i slem hvis øst åpner med 2NT og superaksepterer (melder mer enn 3 spar) - ikke unaturlig synes jeg - over makkerens 3 hjerter, overføring til spar.

Slem er ikke opplagt, spesielt ikke om øst er spillefører. Det kan være en autobet om kløver sitter 4-1 og de får tak i kløver ess og en kløver til stjeling med det samme. Det er ett avkast i hver rød farge, men på hver side, så om det ikke kommer kløver ut vil de bli et valg hvilken vei kløveren bør spilles siden det blir igjen tre kort i kløver på hver side. Hvem har knekten? Tja, hvem vet...

Men de skisserte meldingene hvor Ø/V melder i fred er ikke alltid sånn som det er i praksis. Slik så nemlig hele spillet ut:

Ved mange bord åpnet nord, enten med svake 2 hjerter (eller Multi), eller noen steder med en frisk 3 hjerteråpning. Øst dobler vel da, og så spørs det hvor mye vest melder. Han bør jo hoppe, og da blir øst sleminteressert. 

Omtrent 30% av Ø/V-parene spilte 6 spar, alle med vest som spillefører. 

Er du en ess-utspiller mot slem?

Dere som leser denne bloggen fikk kanskje med dere et spill fra VM i Polen forleden (dog et spill med en helt annen kontekst) hvor nettopp kløver ess måtte ut for å bete en slem. I parturnering er det nesten enda mer opplagt å ofte spille ut ess, også for å unngå å gi bort overstikk. Men ess-utspill kan også være hjelpsomt for spillefører.

I dette spillet kom kløver ess ut mot alle slemmelderne unntatt en. Der hjerter kom ut mot 6 spar fant spillefører kløveren og noterte som de andre som var i lilleslem en fet +1430 som ga 70% score. De som ble nr. 2 (Berg-Ringseth) var uheldige og satt mot 6 spar med tolv stikk. De som ble nr. 3, 4 og 5 satt alle Ø/V og meldte slem som altså ble vunnet, så de var på riktig side og fikk god score på spillet.

Vinnerparet satt N/S mot 3NT hvor det ble tolv stikk. Det ga litt under middels til vinnerparet da +690 til Ø/V slo en rekke med +680, og noen som fikk kun +650 etter å ha bommet kløveren i 4 spar. Ett Ø/V-par "went over board" som en sier på veldig dårlig norsk, de spilte 7 spar med en bet (doblet!). 

 

Det ble et år med Face-to-Face bridge likevel

VM i Wroclaw, Polen avsluttet de internasjonale mesterskapene i 2022. Pandemien førte til mye usikkerhet med hensyn til om når det ville være forsvarlig med face-to-face bridge igjen, men utover 2022 tok det av med festivaler og mesterskap på vanlig måte både i Norge og i mange andre land. Mye står på programmet (noe er uoffisielt) for 2023 også.

Det er vel klart at online bridge har kommet for å bli det også, men det mest positive for de som er tilhengere av face-to-face bridge er at selv om antallet deltakere naturlig nok gikk noe ned idet "ordentlig" bridge ble re-startet, har det mange steder tatt seg opp. Det tyder på at store deler av bridgefolket ønsker seg tilbake til sånn som det var før pandemien, eller i alle fall ikke vil miste alt av det vi hadde før av bridgeopplevelser. 

Og det blir noe annet å dra på festival eller mesterskap enn å sitte hjemme i stua å spille bridge. Selv om det finnes argumenter for online bridge er det nå tydelig at veldig mange ønsker mer enn online bridge. Så mye tyder på at ikke alt med første blir totalt endret slik at all bridge kommer til å foregå ved hjelp av computerne våre. Jeg er en av mange som er glad for det.

Det ble endel bra norske prestasjoner i Wroclaw. Men det var vel enkelte par vi hadde større forhåpninger til enn det de fikk til denne gangen. Det ble norsk medalje i OPEN PAIRS (bronse) og MIXLAG (sølv), i begge tilfellene til Geir Helgemo. 

Den siste helgen ble MIX PAR avsluttet. Det var flere norske i A-finalen, men ingen nådde helt opp. Best plassert ble Erik Sælensminde - Ann Karin Fuglestad med 21. plass.

Avslutningsdagen ble det også arrangert en sideturnering for mix- og seniorspillere. Der ble Vicky Chediak nr. 11 sammen med svensk makker, ingen ringere enn den nyvalgte presidenten i WBF, Jan Kamras.  

Alle resultatene, bulletiner osv. fra mesterskapene i Wroclaw finner du her. 

 

Som hentet fra læreboka

Jannerstens «Boken om skvis» (1976), en lærebok om skvisens mysterier var en av mine favorittbøker som ung og ivrig bridgespiller. Under en onlineturnering i helgen kom dette spillet som var omtrent som tatt fra nettopp den læreboka.

Skvis kan virke komplisert for mange, men egentlig er det ikke noe mysterium og ikke alltid så komplisert som mange tror. Enkle skviser forekommer ofte, og det skjer når en motstander ikke klarer å holde to stoppere. En forutsetning er at spillefører har resten av stikkene minus ett. Om kortene tas i riktig rekkefølge kan motspilleren da bli tvunget til å gi opp ett av holdene. Her er spillet fra helgen:

Er dette en bra slem?

Ø/V har 32HP til sammen, men balanserte hender. Da vil det normalt være omtrent elleve stikk, noen ganger kun ti, andre ganger med litt snill sits tolv stikk.

Hva er sjansene i 6NT spilt av vest?

Det er tre kløverstikk med denne kombinasjonen. Det kan ikke bli fire selv om kongen sitter i saks, for om han har kongen maks tredje vil han (eller bør) dekke tieren, og vests fjerde kløver kan ikke gi stikk, en motstander må ha minst fire kløver. Halvparten av gangene sitter dessuten kongen bak. Så la oss regne tre kløverstikk.

Sammen med de andre toppstikkene blir det da elleve. Det er to åpenbare sjanser for det tolvte; hjerter kan sitte 3-3, og det er en liten ekstra sjanse for ett ekstra stikk i spar siden øst har nieren, J-10 kan sitte tredje slik at nieren blir god.

Uansett utspill spiller du antagelig kløver 10. Teknisk er kanskje det feil for det kan en sjelden gang sitte singel konge hos syd, da er det fire stikk ved å spille kløver 3 (eller legge ned esset først), kun tre kløverstikk hvis tieren spilles og dekkes av kongen. Men la oss si du spiller tieren likevel, det kan jo hende syd sover og ikke dekker med K-x eller K-x-x, og da blir du forært fire kløverstikk og har tolv enkle. Dessuten er det ikke noen grunn til å gi bort kløverstikk om syd har konge. Selv om tieren dekkes og det er kun tre stikk (A-Q-J) har du i så fall fortsatt ikke gitt bort stikk og har enda flere muligheter.

Her går imidlertid første kløver til nords konge og spillefører har de vanlige elleve stikkene, ett stikk mangler. Da gjenstår de to nevnte sjansene i spar og hjerter, men det er også gode skvismuligheter.

En motspiller kan ha fire spar og fire hjerter, eller 4-4 i spar/ruter eller hjerter/ruter. Det kan i slike spill bli litt gjetting om hvem som skal skvises og i hvilken rekkefølge kortene skal tas for å få det til, for du vet jo ikke hvem som har de forskjellig fargelengdene. Det kan også være en mer avansert tosidig skvis i dette spillet hvis en motstander holder spar, den andre holder hjerter, og begge to har ruterstopper (3-3 i ruter). Da blir det slik at ingen av dem kan holde ruter til slutt. Slik så hele spillet ut:

Det bør komme litt av seg selv det her, hvis spillefører har tunga rett i munnen. Nord får altså for kløver konge. Idet spillefører kommer inn igjen tar han for sparhonnørene, går over i hjerter og tar for spar dame og kaster en ruter. Hvis hjerter sitter 3-3 sitter den 3-3 til slutt også, så den sjansen ventes med til slutt for å ha overganger til begge sidene. Derfor tas nå kløverstikkene og det ser slik ut før de to siste kløverstikkene:

Det spilles en tredje kløverrundemed avkast av en ruter fra øst. Da kan syd kaste en ruter. Men idet den fjerde kløveren med avkast av spar 9 spilles er syd ferdig. Han må enten kaste seg ned på singel ruter - da står spilleførers ruter, eller syd må kaste en hjerter som fører til at hjerer A-7 gir to stikk til slutt.

Om ruteren hadde vært fordelt 3-3 ville en dobbelsidig skvis fungert. Nord måtte i så fall holdt sin spar og gitt opp ruteren, og syd måtte holdt hjerter, så ingen av dem ville klart å holde ruter til slutt.

Av 42 lag gikk 15 bet i lilleslem, fem av dem i håpløse (slik det satt ) trumfkontrakter på 4-3, resten i 6NT. Det var ikke unaturlig en lang rekke med 3NT-kontrakter, det er tross alt kun en marginal slem dette. De som var i utgang fikk elleve eller tolv stikk. Ni par meldte og vant 6NT.

 

SØLV! (Bilde)

 

SØLV I WORLD BRIDGE SERIES - MIXED TEAMS:

Fra venstre: Sanna Clementsson, Fredrik Nystrøm, Jessica Larsson, Geir Helgemo, Gillian Miniter og Joe Grue

 

WBS MIX FINALE: SØLV til GEIR OG JESSICA!

Det ble 2.plass på Jessica Larsson og Geir Helgemo og lag MINITER da World Bridge Series ble avsluttet lødag med finale i mixlag. På sølv-laget spilte også Joe Grue - Gillian Miniter (USA), Fredrik Nystrøm-Sanna Clementsson (Sverige). 

Dermed vant Geir og Jessica til sammen fire medaljer i Wroclaw. Jessica tok i forrige uke sølv også i Ladies Teams, og Geir kapret bronse i Open Pairs.

Medaljedryss: Geir og Jessica vant til sammen fire medaljer i World Bridge Series (VM) i Wroclaw

Gull gikk til lag FERM som bestod av Barbara Ferm, Sjoert Brink, Simon De Wijs, Bas Driver, Danielle von Arnhim og danske Chrstian Lund Madsen.

Alltid blide Christina Lund Madsen (DK) ble verdensmester!

Finalen var lenge ganske jevnspilt. Det ble delt ut noen knyttneveslag i begge retninger, og sånn bør det jo være i en VM-finale. 

Etter fire av seks sett ledet FERM med 18 IMP, ingen stor margin med 28 spill igjen. Det var nok i hovedsak i det femte settet MINITER tapte finalen. Det gikk i favør av FERM med 65-25, og dermed ble det for tungt å komme tilbake i de siste fjorten spillene. 

Tidligere i denne turneringen rapporterte jeg at MINITER virket å være både gode og heldige i slemspill. I det fjerde finalesettet gikk imidlertid noen skumle slemspill (som kanskje ikke burde vært slemspill) galt, både når det var MINITER som stod på og når det var FERM. Her er ett hvor utspillet ble avgjørende:

Giver vest. Alle i faresonen

Meldingsforløpet: 

Jeg har fått fatt i forklaringen på dette meldingsforløpet:

Vanlig grandåpning (14-16 eller 15-17), overføring til hjerter, og 3 spar var generell sleminvitt med hjerter som trumf. Øst har altså minst sekskorts hjerter. Vests 3NT viste en ikke så god hånd for slem, og 4 kløver viste kløverkontroll.

Hva ville du spilt ut?

Essutspill er jo populært mot slem, men det ser kanskje ikke ut til å være tingen her da det godt kan hjelpe spillefører med å løse en kløverkombinasjon? Ruter dame er et potensielt stikk. Det står vel mellom trumf og spar 10, kanskje?

MINITERs nord spilte ut spar 10. Alt kan være rett, eller galt her - en utrolig irriterende situasjon å være i, for det er så tilfeldig - og alltid  veldig kostbart om man bommer.

Og nord var på en måte lurt opp i stry...

Slik så hele spillet ut:

Vest var Christina Lund Madsen og øst Bas Drijver.

Østs 4 kløver var et "fake cuebid", en bløffmelding! Hvis han melder normalt, eller korrekt om man vil, sier han 4 ruter over 3NT. Da slår vest av, for de har ikke kløverkontroll. Korrekt, javel...men man kan ikke være helt korrekt hele tiden hvis man har tenkt seg å bli verdensmester!

Etter spar ut kunne Christina få kastet to kløvere hos øst, trumfet en ruter hos vest og det ble kun ett stikk i kløver til N/S. 

MINITER tapte spillet med 13 IMP. Hvis N/S hadde fått fatt i de to kløverstikkene ville det blitt 13 IMP andre veien, 26 IMP i sving på utspillet. 

Noen spill senere meldte MINITER en lilleslem hvor de manglet to ess. Det er jo sånt som av og til kan gå bra på samme måte som når man mangler A-K i en farge. Men nei, den slemmen MINITER meldte var sjanseløs uansett utspill, og dermed ble det ytterligere 11 IMP i favør FERM i dette settet hvor det altså raknet litt for MINITER.  

 

 

WBS - mot spennede avslutning i mix-finalen

 I World Bridge Series gjenstår kun en spilledag, avslutningen av mixlag, mixpar og veteranpar. 

I mix-finalen for lag spiller Geir Helgemo og Jessica Larsson på lag MINITER. De kom litt skjevt ut i det første av tre sett, men motstanderlaget FERM ledet ikke så stort, 27 IMP. De to andre settene var ganske jevne og FERM leder etter halvspilt kamp med 25 IMP. Et par dårlige slemmer av Geir og Jessica sine lagkamerater var på en måte forskjellen, slemmer helt uten sjanser og de kostet omtrent de IMP'ene de ligger under med. 

Det vil sannsynligvis bli en spennede avslutning af finalen i morgen, lørdag. Kampen blir overført på BBO.

Vi kommer tilbake til mer om finalen og noen spill i neste innlegg. 

 

World Bridge Series - Spill fra mixlag, semfinale

Vi tar med et par artige spill fra semifinalen i mixlag i World Bridge Series der Jessica Larsson og Geir Helgemo sitt lag MINITER vant og avanserte til finalen.

Etter tre av fire 14-spills sett var det jevnt, og etter noen få spill i det siste settet lå MINITER under. Så tok de kommandoen, og disse spillene er fra perioden hvor de festet grepet.

Det første spillet fikk et ganske utrolig utfall. Ta først Jessica Larsson (øst) sine kort.

(Giver øst. Ø/V i faresonen)

Hun åpnet med 1 kløver og hørte dobler fra syd og pass, pass. Hva nå?

Her er det mange som sover litt, de tenker kanskje «Jeg har jo bedre kløver (de fleste spiller med 3+ kløver eller 2+ for 1 kløveråpning) enn jeg kunne hatt", og passer. Det er neppe bra så ofte, 1 kløver doblet blir høyst sannsynlig nitrist.

Jessica redoblet for uttak, SOS.

Geir sa som ventet 1 ruter som også ble doblet, og Jessica redoblet igjen! Det startet stille og rolig det her, men ble et lite fyrverkeri. Geir tok ut i 1 hjerter som også ble doblet.

Det meldingsforløpet ble faktisk kopiert ved det andre bordet.

Slik så hele spillet ut:

Det har en tendens til å bli litt nervøst når man skal spille motspill mot lave, doblede kontrakter. Spesielt hvis Geir Helgemo er spillefører...

Og N/S traff ikke særlig godt i dette motspillet mot Helgemo sin 1 hjerter doblet.

Nord spilte korrekt ut trumfkongen. Det skal nesten alltid trumf ut i slike kontrakter. Hjerter konge fikk beholde stikket, og nå skiftet nord til ruter 3, et merkelig skift. Syd vant med esset og spilte hjerter dame som ble stukket med østs ess. En spar ble spilt til damen og esset. Nord prøvde seg nå med en liten kløver, men Geir la liten og esset kom på. Nå burde syd ha spilt hjerter knekt og nok en hjerter selv om han taper ett trumfstikk ved å gjøre det. Det får forsvaret normalt tilbake i sånne kontrakter, ofte med renter. Men syd spilte ruter. Da var Geir ovenpå og kunne kryss-stjele, og idet røyken hadde lagt seg var det syv stikk til spillefører, Ø/V +160.

Ved det andre bordet kom også hjerter konge ut mot samme kontrakt, og den fikk også beholde stikket. Clementsson skiftet imidlertid til kløver dame som må sies å se mye mer normalt ut. Spillefører la liten og esset kom på. Nystrøm spilte hjerter dame. I motsetning til Helgemo la spillefører liten fra øst og beholdt A-10 i trumf. Da tok Nystrøm for ruter ess og spilte elegant trumf fra J-9 rett inn i blindemanns saks, A-10. Det kostet på en måte ett trumfstikk for N/S, men de fikk det mange ganger tilbake da spillefører fikk for få trumfstikk, og mistet helt kontrollen. Det endte med et merkelig resultat da spillefører gikk hele tre doblede bet i samme kontrakt som ble vunnet ved det andre bordet!

Huttetu…

Med +160 og +800 vant MINITER hele 14 IMP på spillet, og nå hadde de kommandoen i denne semifinalen.

I den andre semifinalen «sovnet» øst etter min mening ved det ene bordet og passet på 1 kløver doblet som ikke ble noen fest, tre doblede bet og - 800. Ved det andre bordet spilte N/S en fredelig delkonrakt i spar med åtte stikk.

I spillet etter den dramatiske 1 hjerteren doblet vurderte Clmentsson og Nystrøm bedre enn N/S ved det andre bordet, men de var litt heldige og kan man si. Unge Sanna Clementsson satt med:

(Giver syd. Alle i faresonen)

Ved begge bord åpnet syd med 1NT, 15-17 (eller kanskje som enkelte definerer det for tiden, 14-16).

Nord har kun 7 honnørpoeng, så det mangler normalt litt for utgang. Ville du passet eller gått på med Stayman?

Ved det andre bordet passet nord, men Sanna meldte Stayman 2 kløver. Og det er i alle fall jeg enig med henne i, uavhengig av resultatet på spillet.

Om grandåpneren har hjerterfarge er dette veldig gode kort. Om han ikke har det må hun si 2NT andre gangen, invitt til utgang. Det er vel ikke så galt med så god ruterfarge som gir godt håp om mange stikk?

Da syd sa 2 spar på 2 kløver måtte altså nord si 2NT, og syd la på til 3NT.

Slik så hele spillet ut:

Joda, dette kunne godt blitt bet etter hjerterutspill hvis ikke sitsen var så snill. Men det er en soneutgang, og den avhenger i praksis av at ruteren ordner seg. Liten hjerter i utspill gikk til damen, hjerter tilbake. Spillefører har en stopper i hjerter. Vest valgte å ligge unna i andre hjerterrunde, kanskje i håp om at spillefører skulle tro vest ikke hadde noe inntak, og dermed spille kløver. Men kløver var ikke tema for Nystrøm, han hadde bare åtte stikk selv om spar skulle sitte 3-3, så han måtte satse på ruteren. Da den gikk bra via en finesse og spar for sikkerhets skyld satt 3-3 endte det med hele 11 stikk, +660.

Ved det andre bordet ble det ni stikk i 1NT, N/S + 150. Spillet ga 11 IMP til MINITER, og det var på en måte nådestøtet i semifinalen da de siste spillene ikke ga store utslag.

WROCLAW MIX - Norske spillere til FINALER!

Det blir gull eller sølv til Geir Helgemo og Jessica Larsson idet mesterskapene i Wroclaw avsluttes på lørdag. I MIXLAG skal det spilles finale over to dager, og lag MINITER med de to nevnte skal spille mot lag FERM. Det er (selvsagt) et meget sterkt lag bla. bestående av tre av de mest profilerte nederlenderne i OPEN. Danske Christina Lund Madsen er også på det laget. 

I semifinalen møtte Geir og Jessica sitt lag som foruten Jessica har med de to svenskene Fredrik Nystrøm og Sanna Clementsson lag DONNER med flere svensker, så det ble nesten et slags rent venneskapsoppgjør, dog ikke i kampens hete vil jeg tro.

Semifinalen ble som i MINITER sin kvarfinale jevnspilt. Før siste sett (14 spill) ledet MINITER med 1 IMP. Lag DONNER startet imidlertid best i siste sett, og med 17-0 i deres favør på de fem første spillene ledet de med 16 IMP. Så slo MINITER tilbake, tok tilbake ledelsen og holdt unna. Mer om det siste settet om litt. Vi spoler først litt tilbake. I kampens trejde sett kom et verdifullt spill for MINITER.

Østs 2Nt viste minst firekorts hjerterstøtte og en bra hånd (inviterende).

Helgemo fikk som du ser spille 4 hjerter. N/S har en fin spartilpasning som tilsier at å la Ø/V spille soneutgang 4 hjerter med ti trumf til sammen når egen side er i gunstig sjelden er en bra strategi. Men 4 hjerter var kontrakten, sogar doblet. Hvorfor nord doblet kan man lure på, men hvorfor han ikke viste sparfargen over 1 hjerter er kanskje enda mer underlig? 

Nord spilte ut ruter 10 til liten og esset fra syd. Hun skiftet til trumf. Geir tok den hos blindemann og spilte spar 10. Husk syd så ikke vest sine kort, og hun har heller ingen aning om at nord har femkorts spar. Skylden for det som skjedde mener jeg derfor nord må ta på seg pga. det han foretok seg (eller ikke foretok seg) i meldingene. Syd la nemlig liten spar idet tieren ble spilt, og da gikk det fort. Spar dame vant stikket, hjerter over til øst, ruter dame med sparavkast og dett var dett! To kløverstikk var alt forsvaret fikk i tillegg til ruterstikket, og siden sparstikket deres var forduftet kunne Helgemo-Larsson nortere en fet +790 på listen sin.

Ved det andre bordet satt Sanna Clemetsson nord og Fredrik Nystrøm syd, og meldingene gikk slik:

Mer normalt meldt av nord, og Clementsson-Nystrøm skulle altså spille 4 spar med førstnevnte som spillefører. Hun hadde ingen nevneverdige problemer i den kontrakten og tapte ett stikk i hver av fargene spar, hjerter og ruter. Med meldt og vunnet utgang i begge retninger (!), +420 ved det bordet og +590 ved det andre ga spillet 15 IMP til MINITER.

I neste innlegg får du presentert flere spill fra semifinalen hvor MINITER altså tok kommandoen utover i det siste settet, og de vant til slutt kampen med 24 IMPs margin.

Norske par til A-finalen i PAR

Ann Karin Fuglestad - Erik Sælensminde gjorde det skarpt i semifinale A og ble nr. 6 med 56,13 %. De lå imidlertid enda bedre plassert store deler av semi'en.

De 47 beste fra den semifinalen går til A-finalen for par. Fra semi-B kommer 5 par til finalen. Dessuten kan tapende semifinalister fra lagmixen gå rett inn i finalen.

Fredrik Helness scoret også godt i semi A sammen med engelske Catherine Seale. De noterte 53,22% og ble nr. 15. 

Lise Blågestad gikk videre med 28.plass. Hun spilte med danske Jan Pedersen.

Det behøvdes 50,22% for å gå videre fra semi-A, og derfor var det nok ganske surt for Tonje Brogeland som sammen med engelske Jason Hackett kom akkurat utenfor topp-47 med 50,09%.

 

 

BRIDGENS DAG 3.september

BRIDGENS DAG er et arrangement som skal vise frem bridge over hele landet. 

Bridge er et fantastisk spill for mennesker i alle aldre; gamle, godt voksne, realtivt unge og også for og barn og ungdom. Flere steder i Norge jobbes det svært godt med ungdsomsrekruttering. Enda mer er enda bedre! 

Her informasjon om Bridgens dag fra Ina Holmgren Johansen, nyansatt kommunikasjonskonsulent i NBF:

Førstkommende lørdag, 3.september, arrangeres og markeres Bridgens Dag over hele landet!

Det er utrolig flott å se hvor engasjerte klubbene og kretsene er i år. "Bridge er for alle" er er budskapet i år.

NBFs klubber har et ønske om å ta livet av noen myter, i håp om å rekruttere flere nye bridgespillere til dette spillet vi elsker. Det er, som dere vet, ikke bare "gamlinger" som spiller bridge (og en "gamling" er veldig sjelden bare en "gamling"). Det er heller ikke sånn at bridge er for "nerder som trives best alene". I tillegg er bridge en veldig tilgjengelig hobby og interesse. Det koster svært lite å spille, ulikt nivå på språk og funksjon er ikke til hindring og alder og kjønn er likegyldig i forhold til det å bli god.

Se linkene her for oversikt over arrangementer på dagen og dedikert nettside. 

________ 

Hvis din klubb, eller du personlig forelpig ikke er er engasjert i Bridgens dag er det kanskje ikke for sent å slenge seg på og bidra?

Geir og Jessica - Flere medaljer

Geir Helgemo tok som kjent bronsemedalje i OPEN PAIRS, og Jessica Larsson sølv i LADIES TEAMS under World Bridge Series i Wroclaw, Polen. Det blir såvidt jeg vet garantert medalje på dem igjen da deres lag MINITER vant sin kvartfinale i MIX LAG på onsdag. På laget spiller også svenske Fredrik Nystrøm (sølv i par med Helgemo) og unge Sanna Clementsson samt Joe Grue og Gillian Miniter (USA). I WBS spilles etter det jeg har fått opplyst ikke broneskamper i lagturneringene, og stemmer det er de sikret bronse ved å være klare for semifinalen. Men den skal jo spilles først, så hvorfor ikke enda edlere metall!

I kvartfinalen møtte MINITER et lag som heter VALUE MEDIA TEAM bestående av flere polske spillere og noen fra Italia og Latvia. Det så ganske komfortabelt ut for MINITER etter halvspilt kamp, men i tredje sett gikk det litt feil vei og de ledet kun med 5 IMP før de siste 14 spillene. Da ble det imidlertid 39-9 rett vei og klar seier til slutt. 

Helt i starten på kvartfinalen havnet Larsson i en knallhard utgang da hun satt øst med dette (giver syd, Ø/V i sonen):

Det gikk tre passer før Jessica åpnet med 1 ruter. Syd meldte inn 1 spar og Geir (vest) doblet. Nord høynet til 2 spar, og det var Jessica sin tur. Hva ville du meldt?

Doblingen er negativ dobling, minst fire hjerter. I riktig gamle dager lærte vi at negativ dobling skulle innebære de to andre fargene, men slik er det ikke (lenger), og slik bør det ikke være heller. Det viser hjerter. Man må kunne doble for å vise hjerteren selv om man ikke har noe særlig i kløver i denne situasjonen. At N/S melder 1 spar (neppe sekskorts siden han har en passet hånd) og nord kun sier 2 spar er litt merkelig og kan antyde noe om vests fordeling, for da har de som regel bare åtte spar til sammen, kanskje ni. Dermed har vest antagelig fire spar så det er ingen garanti for at han har spesielt god tilpasning til en av minorfargene. Det bør jo likevel være en god sjanse for utgang her, øst har gode, stikkgivende kort, og Jessica tok sats: 5 kløver. Geir prefererte til 5 ruter som var høyt nok:

Mot østs 5 ruter spilte syd ut spar ess som ble stjålet og vest sin konge godspilt. Det kostet egentlig ingenting for forsvaret, og det var langt frem til elleve stikk. Men det satt snilt, og melder man hardt bør det gjerne gjøre det samt at det må spilles godt.

Jessica spilte to store kløver og trumfet en kløver. Den satt jo brillefint 3-3. Hun tok for spar konge og kastet en hjerter, så ruter til tieren. Det "eneste" som måtte til nå var at det satt en ruterhonnør dobbel foran (eller begge honnørene foran og 3-2), og som du ser ordnet det seg, kun en trumftaper og en hjertertaper! En meget fet +600 til notering, og da Ø/V ved det andre bordet splilte delkontrakt i ruter med ti stikk (+130) vant MINITER 10 IMP på spillet.

MIX PAR

I denne turneringen har de kommet frem til semifinalene, A og B. Fra B er det som kjent et riktig nåløye å komme seg videre til A-finalen. Fra semifinale A holder det med noe over middels. Og mange norske spiller kom seg inn i semfinale A (håper jeg ikke har overstt noen...): 

Sven Olai Høyland - Sofie Græsholt Sjødal (21.plass), Ranja Sivertsvik - Kåre Bogø (23), Fredrik Helness med engelske Catherine Seale (25), Erik Sælensminde - Ann Karin Fuglestad (37), Tonje Brogeland med engelske Jason Hackett (56) og Vikcy Chediak med nederlandske Eric Laurant (73) er alle uoffisielt klare for semifinale A. Kanskje flere og, for hvor mange som går videre fra kvalifiseringen  avhenger av hvor mange "drop-ins" det blir av de som onsdag ble slått ut av lagturneringen. 

 

 

WORLD BRIDGE SERIES: Klart for kvartfinale i mixlag

Tirsdag var det to utslagskamper i mixlag, Round of 32 og Round of 16.

På lag BLAKSET BIN spilte Jostein Austad og Tonje Brogeland. De møtte råsterke MINITER i R32, et lag bestående omtrent bare av verdensmestere. BLAKSET BIN gjorde det meget bra i den første halvrunden (14 spill), MINITER ledet med kun 1 IMP. Men i andre halvrunde ble laget med stort sett norske og danske spillere utspilt og MINITER gikk greit videre. På MINITER spiller bl.a. Jessica Larsson og Geir Helgemo.

I neste kamp, Round of 16 ble det mer norsk motstand for Larsson-Helgemo, mot lag CROCODILE med bl.a. Kåre Bogø og Ranja Sivertsvik. De gjorde det meget skarpt i R32 da de slo ut storlaget ROSENTHAL som bestod av bare verdenstjerner. Men i Round of 16 ble det full stopp for dem, MINITER ble alt for sterke og gikk enkelt videre til kvartfinalen med nesten 100 IMPs margin. 

Larrson-Helgemo sitt lag seiler opp som en av de store favorittlagene mot slutten av dette mesterskapet. I de to kampene tirsdag spilte de veldig bra, i tre av fire sett var de helt overlegne. Men de var også på riktig side av coin-flip'en i endel spill. Det var en haug med slemmer og MINITER traff best stort sett hele tiden. Her er en av slemmene:

Giver nord, N/S i sonen

Hvilken kontrakt bør det spilles med dette?

Det er ikke så godt å si, sitsen er avgjørende. Det er en bra storeslem. Kløveren må nok ordne seg - en god sjanse. Men å finne ut alt i meldingsforløpet er ikke så greit med slike kort og et vanlig system. Det er med disse kortene man kunne tenkt seg å spille et sterk 1 kløver system med releer og det hele.

Etter pass fra nord åpnet Larsson som øst med 2NT. Om det viser 19-21 eller 20-21 vet jeg ikke, men selv om det er 20-21 er det greit å oppvurdere en slik hånd til 2NT med så god femkorts farge og noen tiere. Dermed var det greit å melde slem, men ikke så greit å finne ut at det var så perfekt i begge de sorte fargene. Både spar dame og kløver dame er helt nødvedige kort for at det skal være bra muligheter i storeslem. De endte i 6NT, en temmelig sikker slem.

Ved det andre bordet stod Bogø-Sivertsvik sine lagkamerater på til storeslem. Det valgte å spille 7 spar som kan ha noen små tilleggsjanser i forhold til 7NT da det kan trumfes ruter hos vest, kanskje et par ruter hvis trumfen (spar) sitter 3-3 og kanskje få godspilt ruterstikk slik at det kan bli tretten stikk selv om kløverfargen ikke sitter jevnt fordelt. Men i 7 spar fikk spillefører seg en meget kjedelig overraskelse da spar dame ble spilt, en sjelden trumfsits med syvkorts tilpasning hvor Ø/V rår over de fem høyeste sparene :

Spillefører hadde tålt 5-1 i trumffargen, men 6-0 sits ble for tøft, og 7 spar gikk en bet. Dermed vant MINITER spillet med 14 IMP i stedet for å tape det om det hadde vært litt snillere sits. 

Det er ikke meningen å si at lag MINITER hadde flaks, men det kan noen ganger virke som at om det spilles skikkelig godt så er man heldige og. Her er enda et slemspill som gikk veien, i dette tilfellet fordi motstanderene meldte feil, godt hjulpet til å feile av Larsson-Helgemo. 

Giver syd, alle i sonen.

Nystrøm-Clemmentsson stoppet i 4 hjerter. Når en ser alle kortene er dette en ganske bra slem, best i kløverkontrakt. I hjerterkontrakt må kløveren ordne seg og i tillegg må det finnes en løsning på en mulig spartaper. I kløverkontrakt er det nok at kløveren ordner seg med kun en taper. Men N/S har kun 27HP til sammen så å melde slem er ganske hardt.

Hvordan melde disse kortene?

Hvis syd åpner med 1NT overfører nord til hjerter. Hvis han så kan si 3 kløver som naturlig krav vil syd støtte hjerteren. Hvis denne situasjonen (overføring fulgt av ny farge) er definert som krav til utgang for paret får syd et valg om han skal si 3 hjerter eller 4 hjerter, hvor 3 hjerter viser bedre kort enn 4 hjerter i en krav til utgang-situasjon. Det er små nyanser her, marginale ting.

Da det kom spar ut mot 4 hjerter noterte Nystrøm-Clemmentsson enkelt +680 slik det satt.

Ved det andre bordet hadde N/S mye større ambisjoner, men de fikk sannelig ikke utvekslet særlig med informasjon.

Syd åpnet med 1 kløver, og Helgemo spratt innpå med 2 ruter. Over nords 2 hjerter meldte Larsson 5 ruter direkte! Sprekt nok vil jeg si, og nokså dyrt hvis de hadde blitt doblet der. Men den agressive sperringen gjorde at N/S gikk seg bort.

Syd hoppet til 6 hjerter som må være i overkant med de kortene. Da nord satt med A-Q i trumf, spar ess og renons i motpartens farge mente han at om syds melding var fornuftig må 7 hjerter stå. Det ble hva han meldte, og personlig har jeg litt sympati for nords vurdering, syd meldte for hard slik jeg ser det.

Slik det så ut var det helt håpløst med 7 hjerter, en bet og 13 IMP til MINITER. 

 

 

 

.  

:

 

World Bridge Series: Klart for sluttspill i mixlag

I Wroclaw har det vært to dager med kvalifisering for mixlag og veteranlag. I mixklassen deltok 57 lag, syv med norsk innslag. Såvidt jeg har fått med meg dalter ingen norske veteraner.

Tre av de "norske" lagene i mix-lag gikk videre. (Hvis jeg har oversett noen norske får jeg vel høre det...)

Denne gangen var det såpass få lag på startstreken at å gå videre til sluttspill var ikke et så trangt nåløye som vanlig da 32 lag av de 57 som startet får spille idet knock-out kampene starter tirsdag. Cut'en ble på noen VP under middels.

De norske lagene med nordmenn er bra og kan gå langt, men personlig har jeg mest tro på MINITER i sluttspillet. For dem spiller Geir Helgemo sammen med Jessica Larsson. De har også med seg det unge, svenske stjerneskuddet Sanna Clementsson som spiller med Fredrik Nystrøm (Sverige) samt og to amerikanske spillere. I siste runde spilte de mot et lag med bla. de franske stjernespilleren Phillipe og Benedicte Cronier og MINITER knuste dem 44-1. Laget kom på 8.plass i kvaliken og skal i Round of 32 møte et annet lag med norske spillere, Jostein Austad og Tonje Brogeland som spiller på lag BLAKSET BIN som i tillegg til de to norske har med flere danske spillere og en engelskemann. BLAKSET BIN kom på 16.plass i kvaliken. Også lag GILLIS gikk videre (Sælensminde, Fuglestad, Harding O.Svendsen og Simon Gillis) på 16.plass, og lag CROCODILE (24.plass), et lag med flere nasjonaliteter, hvor Kåre Bogø og Ranja Sivertsvik spiller.

Hele resultatlisten og kampresultater, samt bulletiner og annet finner du her.

Det var ti kamper i denne kvalifiseringen. I alle første kamp på søndag hadde de ikke spilt lenge før lag GILLIS fikk et riktig gladspill. Syd satt med en litt ekstrem vifte som syd, og Ø/V var i faresonen: 

Nikorts farge, ikke akkurat dagligdags. N/S er i gunstig sone, og den ekstreme langfargen er i spar. Nesten uansett hvordan meldingsforløpet har godt virker det naturlig å melde en gang til. Det er selvsagt ingen garantier for at det vil være en god stamp i sparkontrakt, men ni stikk har i alle fall syd nesten helt sikkert.

Og det skulle vise seg at N/S har kun ni stikk i sparkontrakt, Ø/V hadde fire sikre stikk å ta. Slik så hele spillet ut:

Dessuten var det slik at med sitsen i ruter og hjerter står ikke lilleslem til Ø/V verken i hjerter eller kløverkontrakt, så en stamp i 6 spar er mot en lilleslem som ikke står.

Jeg har ikke fått fatt i meldingene i GILLIS sin kamp, men i alle fall fikk Fuglestad-Sælensminde som N/S spille 5 spar doblet. Det burde blitt -300 om Ø/V tar sine stikk, en god stamp da Ø/V enkelt vinner 5 kløver eller 5 hjerter. Men i 5 spar doblet endte med elleve stikk, +650! Vest må ha håpet på to kløverstikk også om syd (skjulte kort) satt med kløver konge og derfor ikke skiftet til kløver, og så fikk ikke Ø/V noen stikk i den fargen i det hele tatt, syds kløvere forsvant på de røde kongene.

Ved det andre bordet gjetter jeg på at Odin Svendsen og Marianne Harding må ha vært i lilleslem som Ø/V - ikke urimelig - for sluttkontrakten ble 6 spar doblet. Syd har stampet i 6 spar - heller ikke urimelig vil jeg si. Men det er som nevnt en "fantomstamp", og da Harding-Svendsen fikk tak i sine fire stikk ble det tre doblede bet og +500 til Ø/V. Sammen med +650 ved det andre bordet ga dette 15 IMP som kom godt med for å få et anstendig resultat i denne aller første kampen som ble tapt med 10 IMP mot et australsk lag. Deretter vant GILLIS alle av sine kamper den dagen.    

 

Medaljer til "mine" nasjoner

Det var svært hyggelig for undertegnede å følge avslutningen av OPEN PAIRS i World Series of Bridge i Wroclaw, Polen

Som tidligere fortalt ble det en norsk medalje da Geir Helgemo vant bronse sammen med svenske Fredrik Nystrøm. På toppen av det kom mine venner og ofte lagkamerater Michael Whibley (New Zealand) og Nabil Edgtton (Australia) på 2.plass. Og dette var vel ikke noen "sur" andre- og tredjeplass som det kan være om man er veldig nære seier. Til det var polske Buras-Lutostanski for overlegne. 

Pallen fra venstre: Michael Whibley (NZ), Nabil Edgtton (AUS), Krzysztof Buras (POL), Piotr Lutostanski (POL), Geir Helgemo (NOR) og Fredrik Nystrøm (SVE)

Søndag starter mixturneringene og mesterskapene for veteraner. Først er det lagturnering, og det er 57 lag med i mix-lag, syv av dem med norske spillere. I veteranenes lagturnering er det på startlisten ingen norske. 

BRONSE TIL HELGEMO - NYSTRØM!

I World Series i Wroclaw, Polen ble det svensk-norsk medalje i OPEN PAIRS da Fredrik Nystrøm og Geir Helgemo kapret bronse i et jevnt og spennede medaljerace. Klare vinnere ble imidlertid polske Buras-Lutostanski. De var over 4% foran nr. 2 som ble Nabil Edgtton (Australia) - Michael Whibley (New Zealand). Mange par var i bildet i medaljekampen. Helgemo-Nystrøm var kun en halv prosent bak paret fra Down Under, og kun 0,24% foran de som ble nr. 4.

Bronse til Fredrik og Geir!

I lagfinalen ble det favorittseier til NICKELL, USA. Det skjedde imidlertid ikke uten kamp. VENTIN som var finalemostandere ledet med 10 IMP før de siste 14 spillene, men da handlet det mest om NICKELL som til slutt vant ROSENBLUM-finalen med 22 IMP.

Her er et spill fra siste dag i parturneringen.

Giver øst, N/S i sonen

Øst åpner med 3NT - gambling - dvs. gående minorfarge og normalt ikke særlig mye ved siden av. Det går pass rundt og syd skal finne et utspill. Hva ville du spilt ut?

Dette er lærebok-teori; Mot slike 3NT-kontrakter er det farlig å miste initiativet da spillefører normalt har syv stikk i fargen, og hvis ikke motspillerne får tak i stikkene sine med det samme kan det være for sent. Derfor sier teorien at det skal spilles ut et ess hvis man har det, for å fortsatt være inne idet man ser blindemann. Det gjorde Buras for vinnerne, hjerter ess i utspill.

Som du er vil liten hjerter eller liten spar i utspill bli helt feil her. Da vinnes 3NT enkelt, kanskje med overstikk! 

Da Buras fortsatt var inne og så at det ikke var noen særlig fremid for motspillerne i hjerterfargen skiftet han til ruter 2 i andre stikk. Dermed tok de seks ruterstikk i tillegg til hjerter ess, tre bet og +150. Det ga vinnerparet 82% på spillet.

Toppen Ø/V gikk til et par som meldte og vant 6 kløver selv om de mangler to ess. Det var en god del 3NT-kontrakter som føk hjem selv om det der altså er mulighet for tre bet. Det er 5 kløver som alltid står. Et par steder ble 5 kløver doblet.  Både Nystrøm-Helgemo og Edgtton-Whibley satt N/S og så på at Ø/V meldte 5 kløver og tok elleve stiikk. For N/S ga -400 42%. 

 

 

World Bridge Series - FINALER

I ROSENBLUM-finalen (Open Teams) spiller lag VENTIN mot lag NICKELL (USA).

De har spilt halve kampen og avslutter i morgen lørdag etter seks sett, 14 spill i hvert sett. De fleste anser NICKELL som skyhøye favoritter i denne finalen mot det flernasjonale lag VENTIN. Men NICKELL virket ikke helt overbevisende da de nesten rotet det til for seg selv i semifinalen som de til slutt vant med 3 IMP etter tilsynelatende å ha god kontroll tidligere i den kampen.

I finalen startet det med at VENTIN tok ledelsen med 16 IMP etter de første 14 spillene. Det var et veldig uryddig sett hvor lagene utvekslet hele 112 IMP, et snitt på 8 IMP per spill! Og det uten at det ble en eneste slemsving (det eneste slemspillet var uavgjort).

I det spillet vi tar med fra dagens spilling i lagfinalen måtte VENTIN sitt Ø/V-par, Spinkhuizen-Mendes de Leon (Nederland) være veldig nøyaktige i motspill.

 

Om en ser på kun N/S sine kort og vet at ruter konge sitter i saks er det ikke så lett med det samme å se hvordan 4 hjerter skal kunne gå bet. Men kontrakten havnet på nords hånd, og øst spilte ut sin single ruter. Nord stakk over vest sin ruter konge og spilte hjerter 10. Nå måtte øst hoppe på med esset med det samme, og det gjorde han. Så spilte han kløver til vest ess og fikk ruter tilbake til stjeling. Dermed fikk de tak i tre trumfstikk og kløver ess - en bet.

Ved det andre bordet ble syd spillefører i 4 hjerter. Vest spilte ut spar, og da fantes ingen bet lenger. VENTIN 10 IMP.

I OPEN PAIRS, parfinalen deltar 58 par, 52 kvalifisert via semifinale A (47) og B (5), og dessuten drop-ins fra par som fortsatt spilte lag, men røk ut før finalen i den turneringen.

Det har det ikke gått veldig bra for de norske så langt, bortsett fra for Helgemo og Nystrøm (Sverige) som ligger på 11.plass med litt under 55%, ca. 2 % bak topp-3 når de er halvveis i turneringen.

Hoftaniska-Charlsen lå lenge langt under middels, men en meget sterk siste sesjon brakte dem opp på 26.plass med 50,32%.

Høyland-Høyland ligger som nr. 47.

Det er langt igjen, fire sesjoner på lørdag, så det er gode muligheter for å klatre. Og spesielt Helgemo-Nystrøm ligger i en fin posisjon og kan godt ende opp i medaljekampen i morgen. Det kan kanskje Hoftaniska-Charlsen også, men da må det nesten hele lørdagen scores sånn som mot slutten fredag.

Da jeg sto opp tidlig på morgenkvisten (NZ) for å følge med og det var spilt tre av dagens fire sesjoner i parfinalen, ledet nokså overraskende australske Nunn-Dalley. I kvalifiseringen klarte ikke de å komme seg til semifinale A og måtte gjennom nåløyet i semifinale B for å komme seg til finalen! Da fant de tydeligvis formen. Men i fjerde sesjon kom polske Buras-Lutostanski voldsomt og leder turneringen med litt over 62 %, hele 5 % foran neste par.

Spillingen både i lag- og parfinalen overføres på BBO. Da jeg fulgte kom meg for å følge med kom Hoftaniska-Charlsen på BBO i rett periode. De meldte en fin 6NT hvor de fleste spilte 6 hjerter, noen var i 4 hjerter. Det var tolv stikk både i grand og hjerterkontrakt, 86% til det norske paret.

Og i dette spillet ble det enda høyere score:

Giver vest, ingen i sonen

Charlsen satt syd og hørte 1 kløver fra venstre, hopp til 2 hjerter fra makker Hoftaniska (nord). Det er ikke et svakt innhopp for dem, men ca. 14-16 poeng og god sekskorts farge, normalt ensidig hånd. Øst sa 2NT som var overføring til 3 kløver. Charlsen passet, og vest sa 3 kløver. Da doblet Hoftaniska, opplysende dobling. Hva ville du meldt nå med Thomas sine kort?

Doblingen er altså opplysende, og da har han nok 3-3 i sidefargene, 3-6-3-1 fordeling. Thomas har gode kort. Kan det stå utgang her?

Joda, det kan det selvsagt. Thomas vurderte det slik at han er for sterk til å si bare 3 ruter. Han sa 4 kløver som innebærer ruterfarge og bra kort (fikk jeg litt senere vite). Med svakere kort ville han selvsagt meldt på tre-trinnet.

Uten å kjenne avtalene helt ville jeg tenkt at 4 kløver er ruterfarge, kanskje firekorts spar? (4 spar på 4-3 er kanskje en mulighet?), gode kort og sier «jeg vet ikke helt hvor vi skal». Hva ville 4 ruter vist her?

Vel, 4 kløver ble meldingen, og Hoftaniska sa 4 hjerter. Hvis han har veldig sterk hjerterfarge kan godt 4 hjerter være en gullkontrakt, spar ess og ruter konge må være helt supre kort mot makkerens hånd. Slik så hele spillet ut:

Utgangen 4 hjerter var litt i hardeste laget, men langt i fra sjanseløs. Da det kom to ganger kløver stjal Hoftaniska og spilte tre runder hjerter. Med den heldige hjertersitsen var det da elleve «enkle» stikk, +450. Om det kommer sparskift i andre stikk blir det +420 som ville gittt over 90%. Ingen andre kopierte +450, men ett par fikk +500 mot 4 kløver doblet. Så det norske paret fikk 96 % på spillet, noe som jo som kjent er meget STERKT…

World Bridge Series: Uhyre spennende damefinale!

I dameklassen ble lagmesterskapet avsluttet med finale mellom lag BRODY og lag TRI POLAR på torsdag. Begge lagene hadde svenske spillere og de to lagene kjente hverandre godt fra mange tidligere oppgjør, eller som lagvenniner!

Kampen ble veldig jevn. BRODY vant alle de tre første settene første dag, men bare med bitteliten margin så de ledet kampen med 14 IMP halvveis. 

Andre dag startet med 14 IMPs sett-gevinst for TRI POLAR, og dermed stod de helt likt! Men BRODY tok de to siste settene, dog med kun med 6 IMP i de nest siste 14 spillene, og det ble 12-11 i de siste 14. Dermed vant BRODY kampen med 7 IMPs margin.

På vinnerlaget spilte: Joan Brody (US), Brigitta Fisher (Ungarn), Marion Michielsen (Sverige, opprinnelig nederlandsk), Cecilia Rimstedt (Sverige) og Sandra Rimstedt (USA, opprinnelig svensk)

Laget som vant sølv bestod av: Hjordis Eythorsdottir (USA), Janice Seamon-Molson (USA), Nevena Senior (England), Nicola Smith (England), Kathrine Bertheau (Sverige) og Jessica Larsson (Sverige).

Er du blant dem som alltid melder inn 1NT med 15 balanserte poeng, selv om makker har passet først? Eller er du enig med dem som mener at med 15 flate går det an å doble opplysende i stedet, eller kanskje til og med passe hvis makker har passet først, fordi det antagelig ikke står utgang. Ved å gå inn med 1NT risikerer man at makkeren som altså har passet er blank, og man blir straffedoblet. 

Selv er jeg i gruppen som som regel melder inn 1NT selv med 15 og med passet makker, "femten er femten" argumenterer jeg uten å overbevise særlig mange. Det er kanskje feil, men... Og det ene spillet jeg nå forteller fra damefinalen beviser selvsagt ingen ting.

Giver nord, ingen i sonen.

Nord passer, øst åpner med 1 spar og det syd sin tur. Melder du 1NT?

Her er det ingen i sonen som nok gjør det litt mer fristende å melde enn om man er i sone, kanskje ugunstig sone. Mange vil kanskje melde utenfor sonen med dette, men ikke gå inn med 1NT i sonen.

Sandra Rimstedt sa 1NT. Nicola Smith ved det andre bordet passet. Smith hadde på en måte rett i teorien, men ikke i praksis.

Over Rimstedts 1NT sa vest pass og nord overførte til hjerter. Etter 2 hjerter fra syd sa nord 2NT - invitt til utgang. Nå syntes Sandra det så bedre ut med hjerterkontrakt og slo av i 3 hjerter. Med sterkere hånd ville hun sagt 4 hjerter eller 3NT. Kanskje burde de spilt 3 hjerter nå, men nord la på til 4 hjerter. 

Om Ø/V vet kortene blir det en bet i 4 hjerter med to spartapere, en rutertaper og en kløvertaper. Men ingen kan vel klandre vest for at hun spilte ut spar dame, makkerens åpningsfarge? Dermed løste sparen seg med kun en taper. Vest hadde ett ess, men det var ruter ess, så siden kløver ess satt foran kongen ble det kun en kløvertaper og en heldig utgang til notering, BRODY +420.

Ved det andre bordet valgte TRI POLAR sin syd den forsiktige linjen og passet etter pass fra nord og 1 spar fra øst. Vest sa 1NT, og etter at øst meldte 2 kløver og vest prefererte til 2 spar gikk det pass rundt. Den kontrakten gikk etter hvert to bet, TRI POLAR +100.

Spillet ga 8 IMP til vinnerlaget BRODY, og jeg gjentar vinnermarginen deres: 7 IMP. 

 

 

 

 

World Bridge Series: Kan det bli norsk medalje i PAR?

Det gikk bra for tre par med norske spillere i semifinalen for par. 

Til topps i semifinale A gikk svenskene Ola og Mikael Rimstedt etter en enorm andre dag hvor de scoret nesten 65%. De var nesten 3,5 % foran nr. 2 som var Grue-Moss (USA) som var like foran hor Thor Erik Hoftaniska-Thomas Charlsen på 3.plass, og Geir Helgemo og svenske Fredrik Nystrøm på 4.plass. 

Jim og Sven Olai Høyland hadde heller ikke store problemer med å kvalifisere seg og klatret til 12.plass med 55,80 % til slutt. Det var en komfortabel margin til "cut'en" som var på 47.plass, og for å bli på den heldige plasseringen behøvdes 50,3%.

Finalen vil bestå av 52 par. Å kvalifisere seg for finalen via semifinale B er alltid et nåløye siden kun fem av 97 par gikk videre derfra. Semifinale B ble vunnet av Tony Nunn-Paul Dalley fra Australia.

Det har altså vørt god innsats av de norske så langt i parturneringen, men også av spillerne fra Down Under som jeg følger litt ekstra med på. De australske vinnerne av semifinale B får i finalen med seg sine landsmenn Sartaj Hans-Peter Gill som ble nr. 7 i semifinale A og Nabil Edgton som spilte med Michael Whibley fra New Zealand og tok 6.plassen i semifinale A ikke langt bak de beste norske parene..

Alle resultatene finner du her.

Parfinalen spilles over to dager.

Søndag avsluttes altså de ÅPNE mesterskapene. Men World Bridge Series fortsetter hele neste uke. Da blir det MIX par og lag, og VETERAN par og lag.  

ROSENBLUM: BLACK tok nesten enda en skalp

Det ble veldig jevnt i semifinalen i OPEN TEAMS (Rosenblum) da engelsk/svenske TEAM BLACK møtte det amerikanske storlaget NICKELL. TEAM BLACK slo som fortalt i et tidligere innlegg ZIMMERMANN i kvartfinalen.

Etter et jevnt første sett tok NICKELL en stor ledelse halvveis i kampen (53 IMP). Men det var ikke så opplagt at laget fra USA skulle gå videre som mange trodde etter 28 spill. BLACK kom sterkt tilbake og vant begge de to siste 14-spills settene. Til slutt var marginen fattige 3 IMP i favør NICKELL, 118-115. 

I den andre semifinalen, VENTIN - ROBINSON var det også jevnt lenge. Før de siste 14 spillene sto lagene helt likt, 75-75. VENTIN avsluttet med stil og vant til slutt klart og skal altså møte NICKELL i finalen over seks sett, fredag og lørdag. På VENTIN spiller svenske Frederic Wrang. 

Å tape en viktig kamp med noen få IMP er alltid surt, og en kan som regel finne mange spill hvor de IMP'ene kunne vært hentet. Her får du et utspillsproblem i et kostbart spill for TEAM BLACK fra det andre settet som de tapte med hele 13-69 - settets aller første spill:

Simon Hult satt øst og skulle spille ut mot 6 spar. Meldingsforløpet var litt spesielt, men det han visste var:

Syd har åpnet med 1 hjerter, minst femkorts farge. Senere har han vist firekorts spar og en god hånd med tre nøkkelkort med spar som trumf (essene og trumf konge).

Nord har balansert hånd og firekorts spar. Og han ble spillefører i 6 spar.

Hva ville du spilt ut?

Her er det nok noen som sier at de har ett trumfstikk, så det er ikke noe poeng å spille ut sin singelton. Men er det så sikkert? Syd kan godt ha honnør-knekt fjerede i trumf, og i så fall vil østs trumfbeholdning bli fisket opp. Spillefører, med noe sånt som kongen fjerde i spar hos nord og ess-knekt fjerde hos syd har i så fall ikke mer enn en vei å fiske sparen, gjennom øst siden N/S ikke har tieren. Og hvis det er slik, det mulige trumfstikket kommer til å smuldre bort, kan det godt hende at ruter ut er tingen. Hvis vest har esset blir det i så fall bet på direkten med ett ruterstikk og en stjeling. Men at nord meldte 6 spar på svaret tre nøkkelkort tyder vel på at de har alle essene og trumf konge siden nord ikke spurte etter trumf dame. 

Alternativt utspill er nok hjerter. Hvis makker har kongen, og spar dame gir stikk (nord har knekten) kan det være eneste utspill som beter.

Hva blir det til, ruter 7 eller en liten hjerter? Husk det valget du nå tar koster 17 IMP i en viktig semifinale!

Hult spilte ut ruter 7. Slik så hele spillet ut:

Ruterutspillet var ingen suksess. Nå hadde spillefører ingen problemer. Han vant ruterutspillet hos nord, trumfet kløver 10 og spilte spar ess fulgt av spar til finesse. Øst fikk trumfstikket sitt, men det var det eneste Ø/V fikk da en hjerter senere forsvant fra nord på syds fjerde ruter. NICKELL +1430. 

Ved det andre bordet spilte Nickell ut hjerter mot samme kontrakt. Da rakk ikke spillefører å bli kvitt hjertertaperen før øst kunne komme inn og ta beten med hjerter dame. Dermed vant NICKELL hele 17 IMP på spillet, i en semifinale de altså vant med kun 3 IMP.

I den andre semifinalen meldte og vant ROBISON 6 spar etter ruter 7 i utspill fra øst. VENTIN stoppet i utgang.