Uvanlig variant

I en lagturnering forleden kvalifiserte 10 lag seg til sluttspillet. Av dem var det kun ett lag som gikk bet i den utgangen som du skal få prøve deg på i dag. Det spørs dog om ikke flere ville gått bet om utspill og motspill hadde vært perfekt. Men utgangen kan vinnes uansett, dog etter et ganske uvanlig trekk i spilleføringen.

Spillets gang er ganske avansert, og noe temmelig uvanlig må altså gjøres for å vinne kontrakten. Så her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

__________________________

SPILLEPRØVE

Giver syd. Ingen i sonen

Ved de fleste bordene åpnet syd med 1NT. Overalt meldte vest innpå for å vise hjerterfarge. Enten sa de 2 hjerter naturlig, eller de meldte 2 ruter i henhold til såkalt "Mulit-Landy". Den konvensjonen fungerer slik at mot 1NT viser 2 kløver begge major som mange er vant med (Landy), men også 2 ruter brukes som kunstig melding og viser en langfarge i ukjent major (Multi-prinsipp). Mer om den konvensjonen kan du lese bl.a. her. 

Ganske raskt havner syd i 3NT. La oss si vest spiller ut spar 9. Hvordan ville du spilt nå?

Det ser helt normalt ut å satse på kløveren. På kløver ess følger vest med damen. Den ser jo veldig singel ut, men behøver ikke være det. Med damen dobbel kan vest i denne situasjonen godt legge den på med en gang for å forvirre spillefører, for vest ser jo at damen kommer på i andre runde uansett. Og spillefører kan ikke gjøre feil om det sitter slik (damen dobbel hos vest) - han har i så fall seks enkle kløverstikk. Så la oss si at damen er singel. Og om ikke den er det ville vel dette spillet ikke blitt presentert som et spilleproblem heller... 

Hvor sitter ruter ess?

Det kan vi ikke vite med sikkerhet, men med god hjerterfarge ville ofte vest ha spilt ut den fargen om han har inntak. Trolig har vest veldig god hjerterfarge, men ikke ruter ess og håper at øst skal kunne komme inn for å spille en gang hjerter gjennom som sett fra hans synsvinkel kan være nok (hvis han har noe sånt som AKJ-sjette som ikke er usannsynlig).

Vi antar at det sitter omtrent slik som den sitsen som faktisk forekom på søndag:

Spar kommer i utspill. Spillefører starter normalt med kløver ess. Hvis kløverfargen godspilles ved å gi øst for stopperen hans kommer han inn og spiller hjerter. Da tar forsvaret i tillegg til kløverstikket de har fått tre stikk i hjerter, og øst legger styrke i ruter så de får med seg for ruter ess. Det gir en bet. Så det går ikke bra hvis kløverfargen godspilles med det samme.

Ser du det nøkkeltrekket?

Nøkkeltrekket

Spillefører må spille hjerter for å bryte forbindelsen!

Hjerter sitter riktignok veldig ofte 6-1 her, men det ser uansett nokså unaturlig ut å spille slik.

Det ville gått bra å spille hjerter allerede i andre stikk, eller tredje stikk etter å ha tatt for kløver ess, for eksempel liten hjerter fra hånden. Det er imidlertid "double-dummy" (åpne kort) og en variant som er mest for problemløsere som ser av GIB analysen at 3NT kan vinnes uansett motspill. Å gå på kløveren er normalt. Etter å ha tatt to store kløver og oppdaget sitsen "ser" imidlertid spillefører at de må få fem stikk om han spiller god kløveren. Noe drastisk må gjøres i stedet. 

Etter to runder kløver tror jeg det bør/må spilles ruter fra nord (å spille hjerter i den sitiasjonen kan føre til trøbbel, men den utivklingen som da kan skje kan spesielt interresserte få pusle litt med selv).

Altså, etter ess-konge i kløver spilles ruter fra nord til kongen som står, for om øst hopper på med ruter ess med en gang kan spillefører få tre ruterstikk siden knekten faller, og 3+0+3+3= 9 stikk totalt. Forsvaret kan i så fall ikke få mer enn for ruter ess og tre hjerterstikk. Så øst legger liten slik at spillefører ikke vil få mer enn to stikk i ruter. Ruter kongen vinner altså stikket, og nå må spillefører fri seg med liten hjerter fra hånden!

Vest vinner det stikket. Han kan ta tre hjerterstikk, men så er han selv helt satt ut av spillet, og spillefører har i så fall fått godspilt hjerter dame. Da blir det enkelt, 3+1+2+3 = 9. 

Og om han ikke tar de tre stikkene i hjerter, men ett (eller to), brenner han inne med stikkene sine. Hvis han for eksempel spiller mer spar og etter ett stikk i hjerter stikker spillefører og godspiller kløveren i ro og mak. Vest sitter ensom og forlatt med noen hjerterstikk som han aldri får for, det er ikke forbindelse mellom motspillerne. 

De fleste spiller ut en hjerterhonnør med slik farge. Da er den ene hjerterrunden vest spilte nok til å bryte forbindelsen mellom øst og vest. Kløveren kan godspilles, og alt var greit siden vest ikke har ruter ess.

For spesielt interesserte:

Det er noen fllere poeng i dette spillet og har med hvor spillefører stikker sparutspillet. Det kan bli noen kompliserte varianter mot slutten uansett hvor det stikkes i første stikk da forsvaret etter noen forskjellige mulige utviklinger kan få låst spillefører på den ene siden selv om nøkkeltrekket liten hjerter fra begge hender finnes på et tidspunkt. Dette er også noe som spesielt interesserte kan pusle med. Jeg har ikke gått helt inn i puslespillet her, og bruker aldri computeranalyse (GIB og slikt, det er "feigt" ), men forsøker gruble meg frem til løsningene selv. Det tar dog ofte mye tid å finne ut det computerne kommer frem til på et nanosekund eller to....

Det jeg er ganske sikker på er at kontrakten vinnes hvis første spar tas hos nord og det spilles liten hjerter fra begge hender med en gang, en spilleføring som ser helt unormal ut. Og det går såvidt jeg kan se også bra å vinne første spar hos nord og spille kløver til esset og så liten hjerter fra syd. Over til "klagenemda" ...

I praksis

På søndag spilte ett N/S par 3 kløver og noterte ti stikk, +130. Åtte lag fikk hjem 3NT, noen av dem fikk ti stikk. Kun ved ett bord unngikk vest å spille ut hjerter. Der gikk spillefører bet idet kløveren ble forsøkt godspilt med det samme. Forsvaret fikk det kløverstikket og får tre hjerterstikk og ruter ess - en bet. For å gjøre vondt verre kastet syd en hjerter i tredje hjerterrunde og gikk litt pinlig fire bet da vest fikk seks hjerterstikk! (det må ha antagelig ha vært pga. at feil kort ble lagt, det ser opplagt ut å kaste en ruter fra syd i tredje kløverrunde. 

 

 

 

 

Tynne åpninger - fordeler og ulemper

Like du å åpne med 11 HP? 

Det er vanlig å åpne med mindre enn de foreskrevne 12 poengene hvis det er ubalanserte hender, spesielt hvis fargene er bra. Det er stikk, og bridge handler egentlig ikke om antall HP, men hvor mange stikk man får!

Med balanserte hender er det et stilspørsmål, litt smak og behag, og det er vanskelig å si hvilken stil som vil fungere best i lengden. Jeg synes det er greit å åpne med kun 11 hvis hånden inneholder en bra femkortsfarge, eller kanskje også hvis det er 4432 og to gode farger - stikkpotensiale. Med 4333 og 11 tror jeg det lønner seg å passe.

Dessuten ser mange på om hånden inneholder majorfarger, og spsielt "boss-fargen" spar. Det har nok litt med system å gjøre også. Hvis det spilles med sterk 1 kløver vil åpning i farge vise maks 15, og intervallet for åpning med 1 i farge blir ikke så stort. Da vil for eksempel åpning med 1 ruter fulgt av 1NT nest gang bli innefor et ganske lite intervall, for eksempel 11-12 hvis åpning med 1NT viser 13-15. I et naturlig system vil intervallet for gjenmelding 1NT bli litt større, 11-14 hvis åpning med 1NT viser 15-17. Et større intervall for åpnerens andre melding kan gjøre det litt vanskeligere for svareren.

En fordel med tynne åpninger er at man setter press på motparten med en gang. En ulempe er at man noen ganger kommer for høyt fordi makkeren forventer litt mer. 

Her er et eksempel fra en lagturnering forleden hvor de fleste passet. Resultatet på spillet beviser selvsagt ingen ting. Vurder selv først, ville du åpnet med dette?

Dette er ikke en dårlig 11-poenger. To firekortsfarger, den ene fargen veldig god og den andre har tross alt en tier som støtte til honnøren. Men nord har ikke noen majorfarge, så det spørs om det er speiselt mye å tjene på å åpne. 

Ved de aller fleste bordene passet nord, og det gikk pass rundt. Ved ett bord gikk åpnet nord med 1 ruter. Makkeren svarte 1 hjerter, og nord sa 1NT fulgt av tre passer.

Øst traff bra da han ikke spilte ut kløver mot 1NT, men spar 7 (invittutspill mot NT. Det gikk spar 7, dame, konge, og nord lå unna. Nord har to sparstikk uansett, så om han stikker eller ligger unna i første stikk spiller ingen rolle i så måte, men det kan være en fordel å forsøke å beholde beholde spar ess som inntak til nord. 

Vest fortsatte med spar som ble stukket hos syd. En ruter ble spilt til liten fra vest, og kongen vant det stikket. Nå burde kanskje spillefører ha fortsatt med ruter dame for å i alle fall få fatt i ett ruterstikk til. Men det var så langt unna syv stikk at han håpet på at noe hyggelig skulle skje og spilte kløver 10 som fikk seile til vests dame. Derfra kom en spar til nords ess. En kløver ble spilt til esset, men ingenting hyggelig skjedde. Så spilte han nok en ruter fra syd. Vest stakk med esset og tok for den fjerde sparen sin. Nord kastet hjerter, og øst kvittet seg med en ruter. Forsvaret har allerede fått to sparstikk og ett stikk i hver av minorfargene, fire stikk, og øst sitter med tre stikk på sin hånd med A-K i hjerter og kløver konge. Altså minst en bet, men nå kan motspillerne utføre en fin skvis mot spillefører, en variant som vanligvis blir utført av spillefører. Vest spilte hjerter til østs konge, og dette var igjen:

Spillefører har fått fire stikk og har to stikk på hånden. Så det ser ut til å kunne bli en bet. Men nå innkasserer øst hjerter ess, og nord har ikke noe godt avkast. Det oppstår et såkalt skvis-innspill i motspill for den andre beten!

Om nord kaster ruter knekt idet øst tar for hjerter ess spiller øst sin siste ruter til nord som må spille unna J-7 i kløver til østs K-9. Hvis nord i stedet kaster kløver innkasserer simpelthen øst to kløverstikk, også da to sonebet og + 200 til ØV. Med pass rundt ved det andre bordet kostet denne gangen den tynne åpningsmeldingen 5 IMP.

 

Småkortene vokser...

Her i Auckland, New Zealand har vi hatt langhelg, den såkalte Queens Birthday weekenden med mandag som ekstra helligdag. Dermed var det duket for tre-dagers bridge, med parturnering etterfulgt av lagturnering søndag og mandag. Her er et spill fra parturneringen hvor en til vanlig sterk spiller ikke passet godt nok på småkortene sine.

Utspillet ser ut til å være en favør som på et vis ruller opp den fargen for muligens ett ekstra stikk. Det kan eventuelt brukes til å kaste en spar på. 

Hvilke tapere er det i 2 hjerter?

Det er to tapere i ruter, en i kløver og som oftest en i trumf. Og det kan bli to spartapere om ikke fargen sitter 3-3. Da blir det en bet. Hvis spar sitter 3-3 og trumfen 3-2 så blir det kun en spartaper og vunnet kontrakt. Å få tak i åtte stikk i stedet for kun syv vil være gullkantet.

Ruter 9 i utspill ga imidlertid en ekstra mulighet der.

En annen mulighet er å forsøke å få trumfet den fjerde sparen. Og sparen satt 4-2, så spillefører må få gjort noe med den fjerde sparen sin. Slik så hele spillet ut:

En måte å få til dette på er å dukke en spar med det samme. Det kommer kanskje to store ruter, så tar de kanskje ett kløverstikk og spiller den fjerde ruteren til trumfhøying. Men det går på bekostning av syds originale trumfstikk. Trumfen sitter etter det 2-2, og kan tas ut med A-K, og den fjerde sparen kan trumfes hos vest, åtte stikk. Og om de ikke spiller ruter som beskrevet, men for eksempel prøver to store kløver trumfer øst, så A-K i trumf fulgt spar A-K. Om en av dem kan trumfe den andre sparhonnøren er det med originalstikket hans, og spillefører har i behold den tredje trumfen hos vest til å stjele sin siste spar. Det blir kun en spartaper, en hjertertaper, to rutertapere og en kløvertaper, åtte stikk.

Hvis spillefører starter med to store trumf kan det bli bet fordi de kan ta ut vest sin tredje trumf idet de kommer inn, og det blir to spartapere.

Men tilbake til det ruterutspillet, nieren, som gir en sjanse der også. Spillefører kan vinne om han får godspilt ett ekstra ruterstikk. Se nøye på denne ruterkombinasjonen:

Det gikk altså ruter 9 i utspill fra syd til ruter 10, knekt og ess, og det så slik ut:

Hvis spillefører nå tar to store trumf må det godspilles ett stikk i ruter for å vinne 2 hjerter. Og spillefører forsøkte det, men skuslet bort nøkkelkortet.

Og det er?

RUTER 5!

Etter to store trumf spilte øst, uvisst av hvilken grunn ruter 5. Spiller det noe rolle om han spiller femmeren eller toeren?

Ja, det betyr nå en bet eller vunnet kontrakt!

Syd dekket fornøyd dekket femmeren med sekseren og det fikk en honnør på honnør effekt, men med femmere og seksere involvert! Etter ruter 5, ruter 6 fra syd brukte vest syveren og nord damen. Se hvordan det nå har blitt seende ut i fargen:

Nord har fått en særdeles uvanlig saksekombinasjon med K-4 over vests 8-3 mot toeren singel! Etter at det gikk slik spilte nord liten kløver til syds konge. Syd tok ut vests siste trumf, og det var ikke lenger noen mulighet til å vinne kontrakten.

Hvis spillefører hadde tenkt nøye gjennom dette og innsett at ruter 5 var et viktig kort ville han spilt ruter 2 fra øst i fargens andre runde. Den tar med seg ruter 6, ruter 7 legges fra vest og nord må stikke. Da ser det slik ut:

Forskjellen er at ruter 5 som i dette tilfellet er i behold nå har blitt et like stort kort som åtteren som er den nest høyest ruteren. Idet spillefører kommer inn spilles simpelthen ruter 5 som presser ut nords siste honnør, og ruter 8 er godspilt for ett sparavkast, kontrakten hjemspilt. 

Å vinne 2 hjerter ga 74%. Å gå en bet ga 21%.

Å skusle bort en tilsynelatende ubetydelig femmer er ikke daglidags. Og jeg tipper du sjelden eller aldri har opplevd å ende opp med en saksekombinasjon med K-4 på denne måten, en saks som på en måte har blitt tilsvarende solid som det å ha A-Q bak en konge...

 

   

Fra KM par i Oslo: Uvanlig score

 Er 1520 en uvanlig score?

Nei, egentlig ikke. Det er jo scoren for 7NT med tretten stikk utenfor sonen.

KM for par i Oslo ble spilt på RealBridge. Ida Wennevold og Maja Rom Anjer vant. 

Scoren +1520 forekom i den turneringen på en måte man sjelden ser. Det var Anne Bi Fossum og Ingunn Uran som fikk seg en god latter da Ingunn valgte å gå for den absolutte toppscoren med disse kortene:

Giver vest, Ø/V i sonen

ØST 

Ann Bi (vest) åpnet med 1 kløver, og Ingunn svarte 1 hjerter som var overføring, 4+ spar. Syd doblet, og doblingen ble forklart som hjreterfarge. Vest redoblet, og det betyr trekorts spar. Det gikk to passer til Ingunn etter denne starten:

VEST     NORD     ØST     SYD

1KL        Pass       1H (1)  Dobler (2)

Rdbl (3) Pass        ?

(1) 4+ spar

(2) Hjerterfarge

(3) Tre spar

Hva ville du meldt nå?

Det første en tenker på er å si 3NT. Med 17 HP kan det vel noen ganger tenkes at det er slem i kortene, men den nokså flate øst-hånden er ikke så spesielt god, og den har ikke blitt særlig bedre siden hjerter konge ikke er noe kanonkort med dobling bak. Ingunn tenkte nok på 3NT, men så vurderte hun det slik at her har egen side massevis av toppstikk. Så kanskje vi rett og slett skal spille 1 hjerter redoblet? Det kan kanskje bli feil hvis makker har kort hjerter, men er det sannsynlig? Ville ikke nord støttet hjerteren (meldt 2 eller 3 hjerter) om N/S for eksempel har ni hjerter til sammen?

Ingunn satset tøft og passet på 1 hjerter redoblet!

Meldingsforløpet ble altså kort og brutalt:

Kortene hos blindemann i den uvanlige kontrakten var hyggelige:

Syd spilte ut ruter 9 som gikk til knekten og kongen. "Ut med trumfen" heter det, men med 3-3 tilpasning har man ikke akkurat stålkontroll på fargen! Likevel, det er riktig å spille trumf her og få det over på grandspill så raskt som mulig. Ingunn spilte hjerter til knekten som sto i andre stikk. Så mer hjerter, og syd kunne ta ut spilleførers trumf. Men fire trumfstikk var alt N/S fikk, to redoblede overstikk!

Hvis ikke du visste scoren for 1Hxx med to overstikk så vet du den nå, det samme som meldt og vunnet 7NT utenfor sonen, +1520.

 

 

Oppsummering NORDISK - bra innsats av Norge

Resultatene i Nordisk var totalt sett meget bra for Norge. Alle lagene bortsett fra det åpne laget gjorde det bra, toppet av gull til damelaget og de yngste i klasse U-16.

I forrige innlegg her i bloggen ble veteranlagets sure 2.plass hårfint bak Sverige (0,42 VP) omtalt. Det er trist å ikke vinne når man er så nære, men det er likevel en sterk prestasjon. Både Sverige og Danmark sine veteranlag er gjengangere i sluttspillene i VM, så sølv er et flott resultat for Norge. 

Det samme gjelder U-26 laget som lenge ledet. Det var nok en ulempe at de måtte greie seg uten erfarne Christian Bakke i de tre siste kampene. De holdt likevel bra unna lenge, men måtte til slutt se seg forbigått av Sverige med fattige 2,39 VP. Norway Girls tok en fin 3.plass i den klassen.

I Mix-klassen ble det også 2.plass, der et stykke bak Danmark, men klart foran Sverige som ble nr. 3. 

Alle resultatene finner du her.

Mer informasjon, hvordan meldingene og spillene forløp finner du ved å logge deg inn på RealBridge.

Vi tar med et spill fra MIX hvor det først og fremst handlet om ha en fin avtale på repertoaret:

Giver syd. Ø/V i sonen.

      NORD

Makker på syds plass åpner med 1 kløver, og vest melder inn 1NT som er vanlig, sterk grand. Melder du noe nå, og i så fall hva?

Det vanlige er å si at dobler er straff og tar seg av sterke hender idet motparten melder inn en naturlig NT. Melding i farge etter motpartens grandinnmelding er ikke krav, dte viser bare en lang farge, ofte på seks kort. De er fristende å melde her, men det kan jo være null tilpasning i hjerter. Det er alt for lite til å doble som straffedobling. Pass er et alternativt, men det føles vel litt passivt?

Fredrik og Gunn Helness hadde den prefekte avtalen for denne situasjonen og slike kort da Fredrik (nord) kunne melde 2 kløver som begge major. Det er jo vanlig mot åpning 1NT, men her er det innmelding 1NT. Det er mye som tyder på at det er klart mer å tjene på å ha til rådighet 2 kløver som begge major i denne situasjonen også. Det eneste man mister er naturlig 2 kløver som ikke krav, sjelden så nyttig her.

Med denne avtalen bør 2 kløvermeldingen ikke love så sterke kort, med det vil man doble 1NT.

Slik så hele spillet ut:

Meldingene startet altså som beskrevet, og det fortsatte slik:

Gunn (syd) tok ganske hardt i da hun meldte 4 spar på direkten, friviliig utgangsmelding etter at motparten har vist sterk grand. Men kortene er glimrende, det må nesten være sjanser i 4 spar her?

Vest syntes at nå fikk det være nok, og doblet.  

Med syd som spillefører, kløveren jevnt fordelt og ruter konge beskyttet går det ikke å få betet 4 spar. Gunn vant ganske greit kontrakten, +590 til Norge.

Ved det andre bordet hadde ikke den islandske nord denne konvensjonen til rådighet, og nord foreslo 2 hjerter etter innmeldingen 1NT. Det ble kontrakten, og den kunne nok ha blitt vunnet. Den islandske nord gikk imidlertid en bet, 12 IMP til Norge.

 

Nordisk - marginene i mot for norske veteraner

For de norske veteranene ble det 2.plass i Nordisk, men kun 0,42 VP bak vinnerlaget Sverige. På det norske laget spilte Lars Eide-Odd Frydenberg, Arve Farstad-Jan Mikkelsen og Sverre Johnsen-Aasmund Stokkeland.

Når det er så liten margin kan selvsagt de som blir nr. 2 finne en haug med spill hvor noen få IMP kunne vært hentet og gitt seier i turneringen. Det er jo sånn at de som var litt foran til slutt også har mange spill de kunne fått fatt i litt mer, men det blir de som kom uheldig ut i racet som i dagene etterpå vil ergre seg over en del spill, ofte spill helt mot slutten. 

Vi bridgejournalister har en tendens til å fokusere på akkurat sånne ting, sensasjonshunger, "Spillet som (liksom) avgjorde", selv om det egentlig er bare tull og urettferdig mot den som kunne hentet de nødvendige impene mot slutten. Mye skjedde tidligere. Det ble tross alt spill 120 spill i turneringen.

Idet jeg gikk inn å ser på den rikholdige informasjonen på RealBridge med tanke på å se om det var et sånt spill mot slutten, så lyser turneringens aller siste spillet mot meg.

Ved begge bord åpnet vest med 2 spar. Den danske øst passet, og vest fikk spille delkontrakten. Der ble det åtte stikk, Danmark +110.

De norske øst høynet til 3 spar som jeg synes ser ganske normalt ut. Med så mange HP går det dog an å tenke seg at man får spille 2 spar som selvsagt er gunstig hvis det er bare åtte stikk. og om de konkurrerer melde 3 spar over dem. Kan de ha utgang? Ja, det er mulig, og i så fall er å melde 3 spar med en gang for å sette press på dem det beste. Men det er kanskje ikke så sannsynlig at de har utgang her? Likevel, å si 3 spar er en helt grei melding med tre-korts trumf, slik jeg ser det.

Men nå måtte vest vinne ni stikk om det ikke skal bli et lite tapspill. Det ser ut til å måtte bli to en kløvertaper, hjertertapere og to rutertapere slik det sitter.

Nord spilte ut hjerter ess og fortsatte fargen etter styrkekast fra syd. Kongen vant andre stikk. En kløver bli spilt fra øst nå, og det var bra spilt for det skulle vise seg å gi spillefører en sjanse til å vinne ni stikk. Nord stakk seg inn med nieren og skiftet til ruter. Det ga spillefører en ekstra sjanse i tillegg til den som hele tiden er der sett fra hans synspunkt, ruterfinessen. For om nord nå har spilt unna ruter knekt vil å spille liten fra øst presse syd til å gå opp med kongen. I så fall blir det kun en rutertaper og ni stikk i kontrakten. Hvis ikke nord har ruter knekt kan at han har ruter konge være siste sjanse. Med åpne kort ser vi at det ikke går bra. Og da spillefører la liten ruter vant syd med ruter knekt, tok hjerterstikket sitt og spilte kløver. Forsvaret hadde fått fire stikk, og syd måtte få betestikket for ruter konge senere. 

Hvis spillefører hadde lest sitsen perfekt kunne han vunnet ni stikk.

Det startet altså med to runder, hjerter, så inne på hjerter konge kløver som nord stakk og spilte ruter. Nå kan spillefører gå opp med esset, stjele en kløver, spille trumf til østs tier, stjele en kløver til og spille trumf til damen. Siden trumfen sitter 2-2 blir det igjen trumf hos øst, og den siste kløveren kan etter alt dette trumfes hos vest uten at vest blir fri for trumf. Dette blir sluttposisjonen:

Nå frir spillefører seg med hjerter. Syd kommer inn og må gi spillefører ruterfavør, eller spille hjerter som gir stjeling på den ene siden og avkast av en ruter fra den andre. Følgelig blir det kun en rutertaper, ni stikk, og Norge +140.

Hva ville det i så fall utgjort?

Slik det altså gikk, +110 og +50 til Danmark tapte Norge 5 IMP på spillet. Hvis den norske spillefører hadde vunnet 3 spar ville det blitt 1 IMP til Norge. I VP ville det i denne kampen utgjort 1,7 VP mer til Norge, mer enn nok til å vinne Nordisk Mesterskap.

 

SHOWSPILL

Alt som presenteres i bridgeblogger, avisspalter og bridgemagasin må vel ikke være så seriøst? Det behøver ikke alltid være tekniske ting og «skolemester-artikler», synes jeg. Her er noen bridgehistorier/spill som i alle fall jeg synes er morsomme. Hvis du etter du har lest noe av det ikke synes det er morsomt kan du i stedet klikke deg over til sosiale media og lese flere ufyselige nett-troll kommentarer, eller kanskje ta fram The Bridge Encyclopedia og suse gjennom noen hundre sider om bridgeteknikk…

_______________________

Det er morsomt å tenke på det store antall venner man har fått i inn- og utland pga. bridgen. Og det dreier seg om et utrolig variert persongalleri.

Jeg møtte Jim Wallis fra Australia like etter jeg flyttet til New Zealand mot slutten av 2008. Han er en artig fyr, en typisk australier (av den hyggelige sorten…), kanskje litt sånn Crocodile Dundee type, og en gudbenådet kortspiller.

Jimmi sin merittliste internasjonalt er imidlertid ikke så imponerende, men det er fordi han de siste 25+ årene har valgt å spille profesjonelt med middelmådige, eller vel så ofte svake sponsorer.

Noen av dagens norske toppspillere må ha møtt Jimmi i noen juniormesterskap på sent 80-tall og tidlig 90-tall. Dessuten er han ofte til stede både i European Open, amerikanske Nationals osv.

Jimmi er en av de spillerne jeg har møtt som raskest ser kompliserte spill- og motspillpoeng. Vi må nesten opp på Helgemos nivå for å se noe lignende. Han elsker imidlertid spesielt litt finurlige spill.

Forleden fikk jeg anledning til å ta en tripp over dammen (det Tasmanske hav) til Australia fordi New Zealand nå har karantenefri «travel bubble» med nabolandet.

Det var for å spille poker. Da møtte jeg Jimmi et par kvelder. Han er en god "story-teller", og som vanlig ble det en endeløs rekke bridgehistorier. Det må innrømmes jeg har hørt mange av dem før etter mer enn 12 år her nede, men det kom også ett spill jeg ikke hadde hørt om.

Først en repetert historie (for mitt vedkommende) med et spill som Jimmi denne gangen hevdet oppstod igjen forleden i nesten samme forkledning som for omtrent 30 år siden. Syd er i 3NT med en sterk hånd (ca. 20 balanserte poeng), men blindemanns kort var ikke mye å skryte av selv om det var en bra farge der, og den så slik ut:

Problemet var at nord er helt uten inntak.

Jimmi fortalte at han var bakspiller da dette spillet forekom under NZ Bridge Congress (vår bridgefestival) i 1991, og det var en annen fargerik australsk bridgespiller som var spillefører, Michael Courtney. Noen norske spillere kjenner nok Courtney fra internasjonale turneringer, eller fra robberklubben TGR i London for han oppholdt seg ofte da han bodde i London noen år på 90-tallet.

Michael Courtney fant varianten

Det var umulig å komme til mer enn 6-7 stikk med håndens ressurser og kun ett kløverstikk som du normalt blir avspist med om motparten ligger unna en gang med kløver ess. Hvis kløver sitter 2-2 må du møte en særdeles svak motstander hvis han stikker med det samme om han har kløver ess-dobbel, slik at du får overgang med din andre kløver på hånden. Eventuelle godspilte kløverstikk blir liggende der borte på bordet, du kan aldri få tatt dem.

Esset singel foran vil løse problemet, vest får ikke ligget unna idet det spilles liten mot nord, og spillefører får beholde en kløver som brukes til å spille seg over til kløveren som i så fall står.

Courtney spilte liten kløver mot bordet, og siden esset ikke kom på fra vest spilte han på den eneste vinnersjansen som var der, liten fra begge hender! En gang hvert lysår - med en slik kombinasjon - sitter det som det skal:

Om det spilles liten til kongen må øst stikke, men da har vest kløverstopper og det blir kun ett kløverstikk til spillefører. Og om det sitter 2-2 vil 99 av 100 motspillere ligge unna en gang om det brukes honnør fra nord– også da blir det også kun ett kløverstikk til spillefører som må greie seg med stikkene han han kan skrape sammen med håndens ressurser. Og det blir alt for få stikk til å vinne 3NT.

Courtney ville ofte fått null kløverstikk siden han spilte liten fra begge hender, og om kløveren hadde vært fordelt 2-2 eller 3-1 endt opp med å gå en bet mer enn alle de andre som også ville gått noen beter i 3NT med ett kløverstikk. Men her, liten, liten (!) fra nord kom kløver ess «på luft», og med sin andre kløver i behold på hånden kunne han senere forsyne seg med seks kløverstikk og notere +460 for elleve stikk.

«Ha, ha», sa jeg den første gangen jeg hørte historien, og fulgte den gangen opp med å spørre: «men man må vel vente et par hundre år før dette dukker opp igjen?

Men nå fortalte Jimmi at akkurat den samme fargen kom forleden for spillefører, også da med null inntak og i kontrakten 3NT. Denne gangen var det Jimmis kone Toni, en solid bridgespiller som var spillefører i 3NT. Hun så ikke det fantastiske trekket liten fra begge hender som er eneste reelle sjanse, men hun fikk to stikk i fargen! Hun spilte liten til kongen, spilte seg så hjem på hånden og spilte nok en kløver til mot bordet. Vest som denne gangen hadde esset tredje burde selvsagt gått opp med esset andre gang, men må ha glemt å telle kløverne og lå unna en gang til. Med to kløverstikk fikk Toni ett stikk mer enn de fleste andre i den ganske normale kontrakten, og det ga en god score selv om hun gikk bet.

Jimmi: «Toni got club tricks! Thank God I didn’t play the contract, because I would have gotten no club trick at all!"

Gold Coast, Australia

På en tilfeldig kafe i Broadbeach, Gold Coast Australia i forrige uke møtte vi en eldre herremann som jeg kjenner fra New Zealand, en lokal klubbspiller. Jeg visste ikke at Jimmi kjente han. Å joda, sa Jimmi, han har jeg spilt mot, og her er det spillet jeg husker fra den runden (25 år tidligere). Frem med penn og serviett til å skrive på, og her er hånden jeg fikk presentert:

Parturnering

Du sitter på nords plass

Jimmi sin makker åpnet som syd med svake 2. Vest (herremannen fra NZ) meldte inn 3 kløver. Nord har syv-korts spartilpasning til makkers sekskortsfarge!

Hva ville du meldt nå?

Når en har holdt på med bridge snart et halvt hundre år så bør man kunne gjette hva han var ute etter med et slikt spill på en serviett, så jeg foreslo: «Du meldte vel 3NT, kanskje?»

Jeg vil ikke oppfordre til bløffmeldinger. Av og til kan de lykkes, men det er etter min mening en veldig overvurdert greie som ikke anbefales. Likevel…

Det kan se sykt ut å si 3NT her, men det er i gunstig sone, og en sånn bløffmelding kan kanskje være nok til å forvirre motparten. De har nokså sikkert en god utgang i sonen, kanskje slem i en av fargene til og med. Om 3NT udoblet blir kontrakten og du helt sikkert går en bøtte med bet blir det likevel mye mindre score på dem enn den scoren de kunne fått for utgang (eller slem) i sonen. Hvis du blir doblet må du krype til korset og si 4 spar.

Jimmi: «Yes, 3NT is what I bid, but that was not the point of the story”

Det gikk temmelig overraskende pass rundt på 3NT!

Slik så hele spillet ut:

Jada, det er en del å si om Ø/V sine meldinger her, kanskje særlig innmeldingen 3 kløver. Vest burde doblet opplysende over 2 spar. Og øst burde vel doblet 3NT også, eller meldt. Hva som i så fall ville skjedd om øst dobler og nord tar ut i 4 spar får vi aldri vite.

At svake-2 hånden inneholdt AK i hjerter var ikke det beste for bløfferen, men Ø/V kan likevel vinne 5 hjerter som er verd +650. Så hvor mange stikk det blir i 3NT udoblet er nokså irrelevant.

Har du noen gang spilt 3NT med tretten kort til sammen i en majorfarge?

Det tror jeg ikke har skjedd så mange ganger i bridgehistorien, så ganske svaret ditt er vel nei.

Hvor mange stikk tror du Jimmi fikk i den latterlige kontrakten 3NT spilt av nord?

Ø/V kan ta ti stikk i minorfargene, og det ser vel heller ikke så vanskelig ut? Det, seks bet og -300 vil uansett bli et godt spill for N/S da Ø/V kan vinne +650. På den annen side, om øst finner på å spille ut hjerter tar spillefører de ni første stikkene!

Men øst gjorde ikke det, han spilte ut sin minste kløver, i makkerens farge.

Deretter ble motspillet feil, men slik er det ofte når showspill oppstår.

På den utspilte kløver 3 gikk det liten, kongen og toeren. Nå spilte vest kløver ess, ikke det beste, men de kan fortsatt få fatt i de fem kløverstikkene og fem ruterstikk slik at de henter de seks betene som er der. Men da kløver ess ble spilt i andre stikk og Jimmi fulgte på med tieren begynte øst å tenke. Husk Ø/V ser ikke nord sine kort, og de har ikke peiling på hvor latterlige kort han har for sin 3NT-melding. Idet tieren kom på fra nord trodde øst at vests kløverfarge ville være gående hvis han bare passet på å kvitte seg med damen under esset for ikke å blokkere fargen!

Det gjorde han, «elegant» avblokkering med kløver dame, og nords kløver 9 var blitt en vinner!

Nå var det siste sjanse for forsvaret, vest måtte skifte til ruter for å ta fem stikk i den fargen og i alle fall to bet. Men vest trodde nords kort så helt annerledes ut og spilte mer kløver til nords nier som vant tredje stikk.

Ni stikk og mindre enn ni sekunder senere (syv sparstikk og to hjerterstikk) var det bare for Jimmi å notere +430 N/S for 3NT med ett overstikk.

Fra damelandslagets SUPERSØNDAG

I Nordisk mesterskap i helgen (RealBridge) lå Norge Damer hårfint under middels etter halvspilt turnering på lørdag. De hadde imidlertid bra kontakt med lagene foran på listen.

Søndag kom kanondraget, og meget sterk spilling ga hele 15.3 VP i snitt i de fem siste kampene. Det holdt til seier!

Dette spillet er fra kampen mot Sverige som Norge vant 34-3 IMP (17,5 VP).

Giver øst. Ingen i sonen

SYD

Meldingene til utgang for Sverige sitt Ø/V-par gikk slik med Marianne Harding nord og Ann Karin Fuglestad syd:

Hva ville du spilt ut som syd?

Det spilles jo ut makkers farge spar, selvsagt, men hvilken spar?

Normalt spilles ut liten fra honnør tredje. Og det kan være slik at øst har noe slikt som damen-tredje i spar, i så fall bør vi få tatt finesse over østs beholding i motspill etter liten spar i utspill.

Men...?

Ann Karin Fuglestad tenkte antagelig noe sånt som at det ikke er så sannsynlig makker har veldig god spar og i tillegg inntak i en sidefarge. Og, det kan være en del blokkerintsvarianter i spar her, for eksempel om makker Har Q-J syltynt femte og spillefører A98x. Da vil liten spar i utspillet føre til en slags blokkering. I tillegg til dette har vi en vidunderlig oppside med kongen ut, bordet kan komme ned med singel dame! Det er et poeng at svenskenes 1 ruter viser ubalansert hånd (de åpner med 1 kløver med alle 12-14 grander) så øst kan kanskje har fire spar? Så kanskje det faktisk er singel dame hos vest?

Det er sjelden sjelden så gullkantet, men...Ann Karin spilte i alle fall ut spar konge. Slik så hele spillet ut:

BINGO!

Kongen i utspill tok med seg spar dame i første stikk, og spillefører var allerede sjakk matt. Øst lasjerte et par ganger før hun stakk med spar ess. Da Marianne Harding (nord) kom inn på hjerter ess og tok sparstikkene sine kastet øst en kløver på den femte sparen. Det var en bet allerede, og Harding ventet med ruter ess. Hun spilte kløver 2 som spillefører stakk og spilte ruter konge til esset. Mer kløver presset ut den siste honnrøren der, og da syd kom inn på ruter knekt fikk forsvaret ett stikk i kløver også, fire bet!

Vi får tilgi at nord ikke spilte kløver 10 (eller dame) da hun fridde seg etter sparstikkene, i så fall kunne de fått enda ett kløverstikk for syds fjerde kløver og fem bet i en frivillig meldt utgang!

Pluss 200 var godt nok. For Bodil Øigarden-Liv Marit Grude meldte pent til 5 ruter som Ø/V, og den ble greit vunnet med to stikk for de røde essene til forsvaret. Spillet ga 12 IMP til Norge.

  

 

Nordisk: De yngste ruler!

Den beste kampen Norge U-16 spilte i Nordisk var mot Danmark som ble feid av banen med 20-0 VP, 67-0 i IMP - en sjeldenhet!

Fra den kampen ser jeg en endeløs rekke med gladspill, og her er et som fikk et spektakuært utfall:

Anders Brogeland-Nicolai Heiberg-Evenstad meldte 5 ruter som N/S. De unngikk 3NT som spilt av syd (hjertermelding av øst) går to raske bet. Hvis nord på en eller annen måte blir spillefører i grand kan det noen ganger gå an å få et veldig heldig utspill, for eks. hjerter dame sånn at den single kongen gir stikk, og utgang ruller hjem. Men ruterkontrakt er selvsagt korrekt siden det ikke finnes hjerterstopper.

I 5 ruter må forsvaret få fatt i hjerterstikket sitt, og det gjorde danskene da øst spilte ut esset. Da var kontrakten avhengig av å få kun en rutertaper, men siden øst hadde konge-9-tredje godt hjulpet av vests J-10 var det ingen sjanse - to trumftapere og en bet.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik med Elias Veines-Jensen (vest) og Jørgen Lindaas Norby (øst):

Jørgen meldte sprekt en gang til på tre-trinnet, og det var tross alt utenfor sonen. Syd doblet, og N/S lot øst spille den doblede delkontrakten. Det er sjelden noen god strategi å spille mot doblede delkontrakter helt uten trumf. Motparten kan ofte få mange stikk med ni-ti trumf til sammen selv om de ikke har mange honnørpoeng.

Den doblede kontrakten bør gå en bet med en taper i kløver, en i ruter og tre i spar. Men det er forskjell på å spille motspill med åpne kort og ved bordet. Det som skjedde er imidlertid instruktivt, om hvordan tenke når en bare ser sine egne kort og blindemann.

Syd spilte ut kløver ess og skiftet til ruter 8 til esset. Nord prøvde kløver konge, men øst stjal. Så fulgte ruter konge, ruter til stjeling og trumf mot hånden. Den løste seg fint og det var bare spartaperne igjen. 

Øst spilte liten spar, merk: fra den skjulte hånden. Det er dette som kalles "power of the closed" hand. For nå må vi huske at syd ser kun sine og vest sine kort. Syd hoppet på med spar dame, fortsatt ingen skade skjedd. Syd fortsatte med kløver som øst stjal, så nok en liten spar mot J-10-9 gjenværende. Nå er det lett å se med alle kort åpne at å legge kongen er feil, men det er ganske logisk selv om man ikke ser alle kortene også. For det er helt usannsynlig at øst har spar ess. Det er også ganske klart av flere grunner, mest at nord som hoppet til 3 kløver neppe kan ha kun 13 poeng inkludert kongen singel i hjerter. Nord må ha spar ess.

Men da syd i det stikket forsøkte å få for spar konge ble den stukket over av nords nå single ess, en såkalt fyrstelig begravelse. Dermed ble det kun to spartapere, og det norske paret noterte +530 for 3 hjerter doblet med ni stikk.

Det var kun et av mange kanonspill på veien mot en sjelden 67-0 seier som hjalp godt på veien mot gull i U-16  klassen.

 

 

GULL til U-16 laget! (korrigert)

Fra Nordisk mesterskap i helgen (RealBridge) meldte vi at Norge tok fire 2.plasser, seier i dameklassen samt et svært skuffende resultat i åpen klasse.

Det riktige slik jeg forstår det er at Norge U-16 vant sin klasse.

Den klassen som den står på start- og resultatlisten bestod nemlig av en blanding av U-16 og U-21 lag. De to øverste lagene på listen er U-21 lag, så de norske under 16 år var best av U-16 lagene. (Norge U-21 var for øvrig kun 4VP bak Danmark U-21)

På det norske laget som dermed vant Nordisk U-16 spilte:

Vi gratulerer!

NORGE DAMER VANT NORDISK!

DAMENE gjorde jobben!

NORGE DAMER vant i helgen sin klasse i Nordisk etter sterk spilling, spesielt på søndag. På laget spilte Gunn Tove Vist-Torild Heskje, Ann Karin Fuglestad-Marianne Harding, Bodil N. Øigarden-Liv Marit Grude og Gunn Helness-Lise Blågestad. Anne-Lill Hellemann var non-playing captain.

Ellers ble det egentlig mest "nesten" for de norske lagene. I fire klassene veteran, mix og begge juniorklassene ble det 2.plass. I U-26 ledet Norge klart , men ble nok svekket av at de mot slutten mistet Christian Bakke som spilte de tre siste kampen for laget i åpen klasse.

Alle resultatene finner du her, og absolutt alt som skjedde ved bordene kan spesielt interesserte finne på RealBridge.

Navn på alle lagenes spillere, systemkort osv. kan du finne her.

Damelaget lå litt på etterskudd etter lødag, men søndag fikk de draget på det og vant foran Finland med Sverige på 3.plass.

Norge Damer spilte solid, og i slemspillene var de veldig nøyaktige. Her er et par eksempler:

Her var det Heskje (nord) og Vist som var i aksjon:

Syd meldte det hun trodde stod etter at nord hadde vist en sterk åpningshånd, kortfarge i ruter (Splinter) og trumftilpasning.

Det var ingen problemer i spilleføringen, og Vist tok alle tretten stikkene etter kløver ess i utspill. Spillet ga 13 IMP til Norge da Finlands N/S-par stoppet i utgang.

Her skal du få se Fuglestad (syd)-Harding i aksjon mot Danmark i siste kamp. En god avslutning med 27-0 til Norge på de tre siste spillene sikret seier over Danmark, og 1.plass sammenlagt. Dette var kampens og turneringens tredje siste spill:

Det norske paret fant frem til en nydelig storeslem i ruter. Det er ikke noen dårlig 7 hjerter heller, men siden hjerteren sitter 4-1 blir det en trumftaper og bet der. I ruterkontrakten var det bare å ta ut trumfen, spille hjerteren fra topp og så stjele den fjerde hjerteren slik at den femte hjerteren blir godspilt, tretten stikk!

Danmark klarte ikke å kopiere dette, 12 IMP til Norge.

MARERITT for det åpne laget

I åpen klasse ble det et svært skuffende resultat for Norge som endte på sisteplass.

Alle kan ha en dårlig turnering, men det åpne lagets svake innsats i denne turneringen var svært overraskende. Det dreier seg tross alt om et lag som regnes i verdensklasse, og som er en av de klare kandidatene til å kunne kvalle til neste års VM idet EM skal spilles i sommer. 

Hvis man skal prøve å finne lyspunkter fra helgen når det gjelder det åpne laget må det være at Norge på søndag slo det soleklare vinnerlaget Sverige. Ellers var det noen andre gode kamper, men det meste ble trist og feil. Vi så en del merkelige ting, også i de få kampene jeg rakk å følge med på. Det gir ingen mening å forsøke å dra frem dårlige spill og "analysere" hr i bloggen, det vil jeg tro spillerne og lagkaptein gjør selv. Dette er tross alt spillere med medaljer fra EM og VM.

I helgen manglet Brogeland-Lindqvist. De vil være tilbake i EM og styrke det åpne laget. Vi tror også de som spilte i helgen har mye mer inne, og forventer egentlig å se en helt annen innsats i EM.

En bedre plassering var innen rekkevidde før siste kamp, men den endte med et solid tap mot Danmark. 

Her er et utspillsproblem fra den kampen, et spill som er ganske symptomatisk for Norge Åpen sin bridgehelg:

NORD

Syd er giver og alle i sonen.

Makker på syds plass passer i åpning, og du ser dette meldingsforløpet av danskene Jepsen (vest) - Bilde.:

Vest sin 2 kløver er "Gazilli", kunstig melding som lover minst 16 poeng. Øst sin 2 hjerter viser mindre enn 8 poeng og lang hjerterfarge.

Hva spiller du ut?

Utspill er gjetting. I høye kontrakter (fem- og sekstrinnet) er ess-utspill ofte et bra alternativ. Det gjelder til en viss grad mot utgang også i none tilfeller. Men uansett hva man velger som utspill kan det bli feil, det er noe alle bridgespillere vet.

Så å ta for kløver ess er et klart alternativ. Det kan være bra av flere årsaker. Bl.a kan det hende makker har singelton. Og etter å ha spilt ut kløver ess vil utspilleren fortsatt ha initiativet å kan finne et skift, etter at han har sett tretten kort til!

Hva er alternativet?

Hjerter ser veldig feil ut, men ruter ut kan nok ha noe for seg.

Norge sin nord-spiller dengte ut kløver ess. Danske Konow spilte ut ruter. Slik så hele spillet ut:

Kløver ess var ikke godt nok. Øst sin kløver dame ga avkast for en ruter, og kontrakten ble vunnet med en taper i trumf og en i hver av minorfargene.

Danskens ruterutspill var blink. N/S fikk godspilt to ruterstikk før spillefører kunne få kastet noe som helst, og det norske Ø/V-paret måtte finne seg i en bet, 12 IMP til Danmark.

 

NORDISK FOR LAG - seks klasser spiller i helgen (korrigert)

RealBridge benyttes i helgen for å spille et (uoffisielt) Nordisk mesterskap i klassene ÅPEN, DAMER, VETERAN, MIX og to klasser for JUNIORER.

Det er seks lag i hver klasse, og de skal spille to 12-spillskamper mot hvert av de andre lagene (dobbel serie). 

Norge stiller med to lag i MIX og i juniorklassene.

Vi tar det hyggeligste først. I VETERANKLASSEN leder Norge, og i begge JUNIORKLASSENE (U-16 med et par U21 lag i tillegg, og U26) ligger Norge i toppen. Det ene norske laget i MIX-klassen ligger på 3.plass etter første dag.

Det ble imidlertid en ganske tøff start for Norge både i ÅPEN og DAMER. Med noe under middels ligger begge de lagene nokså nært bunnen av tabellen, men det er ikke mange VP til de foran, bortsett fra Sverige som har tatt en stor ledelse i begge de klassene. Det er bare halvspilt så Norge bør kunne spille seg oppover tabellen i de klassene.

Alle resultatene fra Nordisk finner du her hvor det også er informasjon (lenke) hvis du vil se på kampene. Det starter kl. 10, og overføringene starter såvidt jeg vet en halvtime senere (av sikkerhetshensyn).

Alle de forskjellige lagenes deltakerne samt parenes systemkort ifinner du her. 

Brutale seniorer

Fra seniorlagets kamp mot Finland tar vi med et par spill hvor de ikke var særlig morsomt å møte Sverre Johnsen-Åsmund Stokkeland. 

Kan du gjette hva kontrakten ble her?

Det er nokså naturlig at vest havner i hjerterkontrakt etter han åpner med 1 hjerter og melder langfargen sin en gang til. Det er hvis ikke syd melder inn for eksempel 2 ruter (eller 2NT - begge minor) etter 1 hjerter-pass-1NT (en normal start), da kan Ø/V slippe unna. Stokkeland (syd) doblet da øst svarte 1NT, og da gikk hele meldingsforløpet slik:

Dette ble ingen hyggelig opplevelse for den finske vest. Han skrapte sammen fem stikk, tre doblede i faresonen, +800 til Norge. Ved det andre bordet fikk det norske Ø/V paret spille 2 hjerter udoblet med -400, 9 IMP til Norge. Det var hjerterkontrakter ved fem av de seks bordene, men kun ett sted i tillegg til der Norge satt N/S ble kontrakten doblet (også 800). Færøyenes syd meldte inn 2 ruter over 1NT, og konkurrerte med 3 kløver i neste runde. Der ble det +200 til Ø/V i en slitsom 3 ruterkontrakt for syd. 

Allerede i neste spill kom Finlands Ø/V i trøbbel igjen mot Johnsen-Stokkeland:

Hva tror du kontrakten ble her?

Det avhenger endel av åpningsstil her.

Hvis nord passer i åpning vil øst ved mange bord åpne med 1NT. Da spørs det om syd melder, hvis ikke vil vest overføre til hjerter. Det skjedde der Norge satt Ø/V, og Lars Eide (øst) fikk spille 2 hjerter udoblet. Han slapp unna med to bet etter et ikke alt for skarpt motspill, Finland N/S +100.

Johnsen-Stokkeland spiller med et sterk-kløversystem som tillater ganske aggressive andre åpningsmeldinger med maks 15 poeng. Da Johnsen åpnet med nords kort, og øst meldte inn 1NT var det finske paret i stortrøbbel igjen.

Dette handler om å ha avtalene i orden, hva er straffedobling og hva er opplysende ("take-out"). Det norske paret hadde ingen problemer. Meldingene gikk slik:

Igjen ble kontrakten 2 hjerter doblet. Denne gang utenfor sonen, men nå ble det fire doblede, og +800 til Norge i to spill på rad, begge ganger i 2 hjerter - en sjeldenhet!

Spillet ga 12 IMP til Norge, 21 IMP på de to spillene som altså var delkontrakter! Finland spilte ellers ganske bra i kampen, og Norge vant til slutt med 5 IMP.

Mye stang ut

For Norge ÅPEN og Norge DAMER ble det en del stang ut på lørdag. Her er et spill som kanskje ser ut som et bortspill, men det er nok ikke så enkelt ved bordet som når en ser alle kortene.

Du er i 3NT som øst etter 1NT-3NT. Syd spiller ut hjerter 3 som invitt (lite kort lover som regel en honnør). 

Hvordan spiller du?

Spillefører la damen som vant første stikk. Så kløver 9 mot øst, og nord kommer på med kongen. Inne på kløver ess ble liten ruter spilt, og damen vant det stikket. Nok en kløver ble spilt til liten fra nord og finesse med tieren, men syd stakk med knekten. Derfra kom liten hjerter til østs ess. Hva nå?

Det er fire toppstikk i majorfargene, tre stikk i kløver og du har allerede fått ett stikk i ruter = 8 stikk fra topp så langt. Det er to muligheter for å godspille det niende. En er å presse ut ruter ess som går bra om hjerteren sitter 4-4, for da har de kun to hjerterstikk, ruter ess og det kløverstikket de allerede har fått. Men det går galt om hjerteren sitter 5-3. En annen mulighet er å ta sparfinesse, men den kan tas begge veier. 

Hvis hjerterutspillet (hjerter 3) var fjerde høyeste og han spiller for eksempel hjerter 4 neste gang (og/eller nord kanskje legger på toeren i et av de stikkene) bør det være greit å satse på at hjerter sitter 4-4 og følgelig godspille det niende i ruter. Også om de spiller med fordelingutspill kan det være mye som taler for at utspilleren satt med fire kort i fargen hvis han for eksempel startet med et litt høyere kort og spiller hjerter 3 neste gang. Men du har ingen garanti, det er love "å lyve" i utspill også! 

Ganske ofte får spillefører bra peiling på sitsen i utspillsfargen og bør kunne velge riktig i slike spill, og det er generelt en grei strategi å ganske ofte stole på utspillene deres. Men ikke alltid... 

Slik så hele spillet ut:

Da den norske øst i det kritiske øyeblikket (N/S sin hjerter var godspilt) satset på sparfinessen og tok den feil vei slik det satt ble det en bet mens det enkelt ville blitt hjemgang ved å spille ruter. Kontrakten ble vunnet ved det andre bordet, 13 IMP ut i kampen mot Island som likevel ble vunnet med 6 IMP. 

Vi får håpe de norske lagene som ligger godt an følger opp på søndag, og at det blir litt mer stang inn for de lagene som slet litt mer på lørdag. 

 

 

 

 

 

 

Interessant spill fra MIX REALBRIDGE LAG (onsdag)

Her er et fint spill fra en kamp i Mix RealBridge onsdag.

Ved det ene bordet var nord i 3NT etter at øst hadde meldt inn hjerter, men det kom ruter ut og det var kun åtte sikre stikk (5+0+1+2). Kontrakten kan vinnes hvis kløveren tippes.

Isolert sett er beste kløvervariant liten til knekten. Hvis det sitter 3-3 er det 50-50 hvilken vei du spiller kløveren, men om det sitter 4-2 er det en liten ekstra sjanse med liten til knekten, damen kan sitte dobbel hos øst. Da står knekten, så faller damen under esset og kløveren står. Om vest har kløver dame dobbel og du spiller esset fulgt av knekten blir det honnør-på-honnør effekt, og østs nier fjerde blir stopper.

Men det er isolert sett, og det er mer å tenke på enn kløverbehandlingen i grandkontrakt. Det er problemer med overganger for å kunne få tak i både spar- og kløverstikkene siden ruter ess blir revet bort med det samme. Spillefører gik bet i 3NT.

Ved det andre bordet var Tor Eivind Grude (nord) i 4 spar etter disse meldingene:

Syds dobling av 1 hjerter viste minst fire spar. Over 2NT var 3 hjerter overføring, derfor ble nord spillefører.

Øst spilte ut liten ruter til vests dame og esset. Hvordan ville du lagt opp spilleføringen videre?

Det ser naturlig ut å spille på kløveren, og ved å stjele en kløver kan det ofte blir fire stikk i fargen. Da ser det ut til å kunne blir fem trumfstikk, fire kløverstikk og ruter ess. Det var imidlertid skjær i sjøen.

Grude vant altså med ruter ess og spilte kløver til esset og kløver til kongen. Damen falt, og det så lysegrønt ut en liten stund. Med en kløverstjeling blir det fire stikk i fargen, og ti i alt…om ikke trumfen sitter 4-1! Etter den andre kløveren tok han en stor trumf (og det vil vise seg at å ta kun en trumfrunde er nødvendig), så liten kløver til stjeling hos syd, vest følger farge (øst kastet hjerter 4). Så fulgte trumf til nord, og trumfsitsen ble oppdaget. Nå kan ikke spillefører få tatt alle kløverstikkene, for han får ikke tatt ut trumfen.

Grude stoppet trumfspillingen og tok for kløver 10 som han kastet en ruter på, vest som satt med de to uteværende trumfene fulgte farge. Så trumfet han en ruter og kom ned på 1-1 i trumf, mens vest hadde to trumf! Dette var igjen:

Spillefører har fått de åtte første stikkene og må få tak i to stikk til.

Grude spilte hjerter fra syd. Nå la vest knekten, og da forsvant forsvarets siste bittelille sjanse til å bete 4 spar. Hvis vest i stedet legger liten hjerter får Grude en slags sjanse til å gå seg bet, og gjør det om han legger kongen. Da kan øst stikke og spille hjerter 10 til vests knekt, så trumf derfra og både nords og syds site trumf går i samme stikk. Spillefører vinner kun det trumfstikket, ni stikk i alt og en bet.

Grude ville garantert ikke gjort feil pga. av meldingene, øst har nok hjerter ess. Hvis vest legger hjerter 6, ville Grude lagt hjerter 7. Da blir det samme effekt som da vest la på hjerter knekt, nord la kongen og øst esset. Øst kan ta ett hjerterstikk til, men med tre kort igjen kan ikke øst nekte spillefører å få for begge trumfene sine. Dermed ble det ti stikk og vunnet spill.

(Hvis Grude etter å ha tatt to store kløver og sett damen falle hadde tatt to runder trumf før han trumfer en kløver ville det blitt bet. Da er det ikke inntak til nord utenom den siste trumfen, og spiller han seg over på den nytter det ikke å få den gode uttellingen for trumfene på slutten. Og han får altså ikke for den femte kløveren (vest har igjen trumf). Hvis han tar to trumf, så trumfer en kløver og spiller ruter, stikker vest og spiller trumf - en bet.)  

VALG: Grand- eller utgang i majorfarge?

Fra sone-playoffen mellom Australia og New Zealand i helgen tar vi med et spill som handler om å velge mellom utgang i grand eller fargekontrakt i majorfarge med åtte trumf til sammen.

Hvis begge hender er balanserte, og makkerparet har 4-4 eller 5-3 tilpasning i en major, kan det godt være bedre å spille 3 grand enn 4 i major. Men det er aldri helt sikkert. Det kan være en svak stoppe i en farge, eller ingen stopper i det hele tatt så trumfkontrakt er bedre. På den annen side kan det være for mange tapere i majorkontrakten, og lettere å skrape sammen ni stikk i grand.

En ser ganske ofte eksperter bare melder 3NT med 4333 fordeling i stedet for å søke etter majorfarge med Stayman. I de to siste settene (av 6 x 16 spill) var det egentlig ikke så mange spill som kunne gi mye utslag. Så med en ganske grei ledelse i favør NZ ble det ikke veldig spennende. Dette spillet var ett av de få som kunne gitt utgangssving.

Øst passet. Hva ville du meldt om makker på syds plass åpner med 1NT som viser 12-14?

Du har 18 poeng, men helt flat fordeling så slem er nokså usannsynlig, Bør vi spille 4 hjerter hvis makker har fire kort i fargen?

Det kan være slik, men...

Jeg tror imidlertid jeg ville vurdert å melde 3NT, kanskje etter Puppet Stayman for å sjekke om makker har fem hjerter. I så fall er det helt sikkert greit å spille hjerterkontrakt med ni trumf, og kan velge å melde 3NT og "glemme" hjerteren om åpneren benekter fem hjerter. Det er dog ganske sikkert at 4 hjerter må stå med 4-4 og så mange HP til sammen. Det er oftere riktig å tenke på grandkontrakt i slike tilfeller hvis det er kun marginale verdier, ca. 25-26 til sammen, for det er da det som godt kan være lettere å skrape sammen til ni stikk, men ikke så lett å vinne ti stikk i trumfkontrakt. Hvis en av spillerne i makkerparet har en dobbelton kan det imidlertid være ett ekstra stikk i trumfkontrakt (en stjeling, ett ekstra trumfstikk).

Hvis det spilles med sterk NT åpner syd med 1 i minor, og nord svarer 1 hjerter. Syd støtter til 2 hjerter. Nå er det kanskje mulig for nord å tenke på slem, men en bør ha et apparat (2NT?) for å finne ut mer om åpnerens fordeling. Skulle han for eksempel ha singel kløver er det bra sjanser for slem. Idet syd viser minimum og balansert håbd bør det slå fra seg alle tanker om slem. Men de kan kanskje ende i 4 hjerter.

Mot oss meldte Australias Sartaj Hans-Peter Gill raskt 3NT etter svak NT-åpning. Der var det kun ni stikk til tross for at det har hele 30 HP til sammen, Australia +400.

Mine lagkamerater Peter Newell-Martin Reid endte i 4 hjerter etter svak NT fra syd og Stayman fra nord.

I majorutgangen ser det ut som om det kan være en taper i hver farge siden trumfen sitter skjevt. Den australske vest spilte ut trumf (!), et svært merkelig valg slik jeg ser det. Det gikk liten, tieren og syds konge. Reid fortsatte med en trumf til nord og da vest kastet en spar var det klart at det var en trumftaper. Plutselig ser det litt mørkt ut i utgang med 30 HP!

Reid fortsatte med kløver til damen og ruter til tieren. Ruter Q-J kunne vært velplassert en sjelden gang, men ruterspillet var mer for å legge opp til et innspill.

Øst stakk og skiftet til spar til vests nier og nords ess (vest burde nok lagt knekten eller damen for å gi spillefører en sjanse til å tro at sparfinesse med tieren kan virke). Spillefører tok de to ruterstikkene og dette var igjen:

Nå er det duket for innspill, og spillefører kan velge mellom flere varianter av innspill som virker. Han kan for eksempel ta det andre sparstikket og spille to ganger kløver. Øst kommer inn å må avslutte med trumf til saks, 9-8 hos syd og Q-7, eller han kan spille sin siste kløver. Gjør han det trumfes på den ene siden og spartaperen forsvinner fra den andre. Da tapes 0+1+1+1 = 3 stikk.

Eller spillefører kan ta sparstikket og spille to runder trumf til øst som må avslutte med kløver unna kongen til kombinert saks, J-9 hos nord og A-7 hos syd. Det tapes 1+1+1+0 = 3 stikk. Disse innspillene forutsetter at øst har dobbelton spar.

Reid valgte en tredje variant som kanskje er enda bedre, og førte til to innspill!

Han tok for spar konge og fortsatte med spar til vest (øst kastet kløver). Han kan nå spille spar, men det er til dobbeltrenons og det trumfes på den ene siden mens en kløver forsvinner fra den andre. Det blir ikke mer enn en taper i spar, en i trumf og en i ruter.

Vest spilte imidlertid kløver. Reid la nieren som ville krevd østs konge om vest har tieren, i så fall null kløvertaper. Her kunne imidlertid øst dekke nieren med kløver 10. Men da vant syd med esset og spilte mer kløver til østs konge. Avslutningen var trumf unna J-5 til saks, og det ble ikke trumftaper!

Kontrakten som var litt sårbar ble altså vunnet, +420 til New Zealand, og det var verd 1 IMP.

SONEMESTERSKAP PÅ REALBRIDGE

European Bridge League (EBL) skal som tidligere nevnt arrangere sonemesterskap for Europa (WBF zone 1) i august. Turneringen som skal spilles på plattformen RealBridge erstatter EM for nasjonslag, og den gjelder som kvalifisering for neste års VM i klassene ÅPEN, DAMER, MIXED og SENIOR. Spillerne får ikke sitte hjemme å spille, men vil måtte befinne seg på et bestemt sted hvor det er nøytrale observatører godkjent av EBL.

For lilleputtsonen Zone 7 – South Pacific som består av fire nasjoner (men det er alltid New Zealand og Australia som gjør opp om sonetitlene) ble det i helgen arrangert Zone-playoffs mellom New Zealand og Australia i de fire nevnte klassene, samt at de to nasjonene også utkjempet en kamp for juniorer (U-26).

Dette arrangementet ble imøtesett med stor interesse fra EBL som en prøveklut for det mye større arrangementet de skal arrangere i august.

Australia mot New Zealand er enormt prestisjefullt uansett hva det spilles. Det er Norge-Sverige, og vel så det. Det var derfor kult at det totalt sett gikk i favør av lillebror New Zealand i helgen, 3-2 i de fem klassene.

Det åpne laget vant nokså komfortabelt (58 IMP over 96 spill), damelaget vant med over 100, og i MIX ble det også en ganske grei seier.

Australias seniorlag er sterkt og har gjort det skarpt de siste årene i VM, og de ble for sterke for kiwiene. Også deres juniorer er bra nå med tre-fire spillere som allerede har vunnet australske mesterskap i åpen klasse. Det ble alt for sterke for de ferske kiwiene som likevel gjorde noe bra og vant et par av de seks settene.

Undertegnede spilte for NZ-Open. Det åpne australske laget de stilte med var nok ikke det sterkeste de kunne brukt, men de hadde i alle fall med Sartaj Hans og Peter Gill som kanskje er landets sterkeste par.

Begge lag virket rustne, kanskje litt påvirket av de litt uvante omgivelsene og at det var online spilling. Vårt lag hadde liten eller ingen trening på forhånd. Det gikk litt i rykk og napp.

Det må innrømmes det var litt merkelig å sitte ganske alene med laptop’en i en kjempestor sal hvor det satt noen andre spillere spredt utover. Og det er heller ikke det samme å spille på computeren som å ha kort i hendene, i alle fall ikke for meg. Men det er vel likt for alle, og det er vel også en tilvenning?

Arrangementet som sådan fungerte greit, men noen justeringer underveis. Noen av erfaringene bridgeforbundene her nede fikk fra dette vil sikkert være nyttige for EBL.

De australske spillerne satt i seks forskjellig byer (Australia er et svært land) og New Zealanderne i to byer.

Det ble en del tilfeller av feilklikking osv. i alle kampene. Og det er en «undo-funksjon» som ble benyttet. Det blir feil om det er en ren ulykke at et kort blir klikket på, for eksempel om de spiller 7 grand hvor det er tretten toppstikk, så lar spillefører en utspilt tier eller noe sånt beholde første stikk fordi han taster feil.

Alle undos ble så vidt jeg vet godtatt der vi spilte.

Det blir dog en grense for hva som kan gjøres om på (undo), synes jeg. Hvor den grensen går vet jeg ikke, men det er kanskje noe som må avklares for senere arrangement av denne typen. Jeg klikket selv feil et par-tre ganger. Kun en gang kostet det. Jeg skulle stikke meg inn på kløver ess og så bestemme meg for fortsettelsen. Da jeg satt og tenkte på fortsettelsen hadde spillefører fortsatt med en kløver, og jeg satt der og tenkte! Jeg hadde i stedet for å stikke med esset lagt kløver 8, kortet som stod ved siden av esset. Burde jeg nå fått undo?

Jeg ba ikke om det, for det blir kanskje over grensen for hva som er greit når jeg har sittet og tenkt noen sekunder. Kanskje den tenkingen førte til at jeg innså at å legge liten (hvis det var med hensikt) ble feil…så bes om undo. Jeg vet ikke, men lot det gå, og det kostet en utgang som spillefører egentlig hadde spilt bort.

Jeg tar med et spill fra vår kamp.

Giver øst. Ø/V i sonen

Hva ville du spilt ut etter 4 spar i åpning fra øst og pass rundt?

Som nord hadde jeg en vanskelig meldeprøve etter 4 spar – pass – pass. Dobler er take-out betont så det er klart et alternativ og kan bli veldig bra. Det var det som skjedde ved det andre bordet. Syd endte der i 5 ruter doblet av syd. Det lå og vippet mellom 500 og 800, men det ble fire doblede da vest mot slutten fikk en uppercut i trumf for åtteren, +800 til vårt Ø/V-par.

Jeg passet ut 4 spar, rett eller galt, og vi skulle spille motspill.

Det som skjedde viser kreativitet på høyt plan synes jeg, og det var makker Nick Jacob som stod bak det da han spilte ut ruter konge!

Det er det eneste utspillskortet som kan bete kontrakten. Som det sitter, kan spillefører stikke, men det virker naturlig å lasjere. Han tror jo syd har ruter dame, og ønsker ikke at det er et inntak så syd kan spille en truende kløver senere. Idet han lasjerer må syd finne skiftet nå med det samme. Siden syd etter utspillet ikke har inntak i ruter (noe spillefører er sikker på at syd har) får spillefører hvis han stikker med det samme etter hvert satt opp et hjerterstikk som gir avkast for en kløver. Men spillefører lasjerte.

Nå beter Nick 4 spar hvis han skifter til kløver, men dessverre var dette et tilfelle av opp som en løve og ned som en skinnfell. For han fortsatte med ruter, trolig fordi han trodde spillefører kunne ha knekten og vil la den andre ruteren seile. Men spillefører stakk nå med ruter ess og fikk godspilt en hjerter for kløveravkast senere.

Hva skjer med liten ruter i utspill?

Den lar spillefører seile, og senere er syd ikke med i spillet i det hele tatt. Spillefører får godspilt hjerterstikket som gir kløveravkast.

Hva med kløver i utspill?

Enda enklere, spillefører får ett ekstra stikk i kløver som en ruter kan kastes på.

Så ruter konge i utspill er det eneste kortet som kan gi forsvaret en sjanse!

En kan tenke seg at om Nick etter å ha fått for ruter konge hadde spilt kløver i stikk to at det ser nesten mystisk ut, særlig i online bridge. Et helt perfekt dobbel-dummy motspill, omtrent som om han vet alle kortene!

Når han feilet i andre stikk, er det ikke mye mystisk lenger…

Burde jeg lagt et annet kort enn ruter 7 som jeg la? Kanskje, men jeg må innrømme at jeg ikke i det hele tatt forestilte meg at det var slik det så ut.

Så gjenstår å undre seg litt over hva i huleste fikk Nick til å finne på utspill av en konge fra kongen tynt femte!

Jeg tror han tenkte omtrent slik:

Jeg er trolig inne for siste gang. Bra kort kommer opp på bordet, og makker har bra kort bak der. Det kan være et tilfelle av at det er viktig å beholde initiativet hos syd.

Vel og bra, kanskje, eller over-tenking kanskje?

Det kunne i alle fall vært fantastisk her hvis han hadde fulgt opp.

Men en kan vel også tenke seg mange ruterkombinasjoner hvor utspillet av kongen blir helt sjukt. La oss si makker har ruter dame singel, esset singel, eller esset dobbel og stikker over fordi han ønsker å spille ruter til damen og få en tredje ruter til stjeling.

Så selv om dette var nære på årets mest spektakulære motspill så er det kanskje ikke mye å lære av det…

VIEGO vant spennende finale

Som ventet ble det jevnspilt mellom to sterke lag i RealBridge Online lag, finalen. Den ble spilt over 48 spill (3 x 16) mandag. 

Til slutt var VIEGO 12 IMP foran EFC HOLDING etter at sistnevnte lag ledet med 3 IMP idet det stod igjen seks spill, og lagene stod likt idet det gjenstod fire spill!

Sluttresultat og navn på de to lags spillere:

 

Vinnerlaget (jeg tyvlåner Kvangravens bilde som er tatt for noen kilo siden, i 2004):

Vinnerne, f.v.: Stornes, Brekka,Kvangraven, Høiland og Saur

Vi tar med et spar store spill som bidro til VIEGO sin triumf.

Giver syd. Alle i sonen

Spill med voldsom fordeling og tilpasning begge veier er fryktelig vanskelige. Og når det er slik blir det ofte store utslag.

Etter at Kvangraven (syd) hadde åpnet med 1 ruter og vest meldt 3 kløver (spar og kløver) støttet Stornes (nord) ruteren. Begge sider visste at det var tilpasning og fordeling, og det skjøt fart:

Syds lilleslem i ruter ble doblet, men den var ikke til å rokke. VIEGO +1540.

Ved det andre bordet hvor EFC Holding satt N/S gikk det slik:

Øst sin 2 ruter viste sparstøtte og en bra høyning (cueraise) og da sluttet aldri Brekka (vest) å melde spar. Det var slik kortene så ut rundt bordet riktig å være med til 6 spar over 6 ruter, og i 6 spar doblet er det kun to bet. Motspillet feilet nok litt mot 6 spar doblet (de bør få to kløverstikk og ett hjerterstikk), og det endte med en bet, +200 til N/S. VIEGO vant spillet med 16 IMP.

Det neste er kampens siste spill. VIEGO ledet kampen med 1 IMP. Overstikk i en delkontrakt eller lignende kunne bli avgjørende.

Men det bli ikke et lite søtt spill som avgjorde. Et skummelt svingspill kom i stedet. Og om kortene hadde vært fordelt annerledes kunne seieren gått til laget som tapte finalen. Det hadde imidlertid vært særdeles heldig (om en ser kun på det spillet).

Hvilken kontrakt ville du foretrukket å spille med disse kortene?

Både 6 spar og 6 ruter er bra. Hvis sparen sitter 3-2 vil den i ruterkontrakt gi to avkast, men det blir fortsatt en kløver igjen hos nord. Så 7 ruter står i så fall på kløverfinessen.

I sparslem er det også greit om sparen sitter 3-2. Nords femte ruter gir avkast for en hjerter hos syd, og det er igjen snakk om overstikk hvis kløverfinessen går. Så lilleslem er vel passelig når en ser både nord og syd sine kort.

VIEGO sitt N/S-par fikk melde i fred, og det er ikke så lett å finne slem med 29 HP til sammen og ikke noen spesiell fordeling. De endte i 3NT.

Ved det andre bordet åpnet VIEGO sin vest med 2 hjerter, og nord doblet. Øst høynet til 3 hjerter. Da var syd med til 3 spar, en fristende men nokså tøff melding. Er det så rart nord tror det står i storeslem nå? Jeg har litt sympati for nords avsluttende melding. Hele meldingsforløpet ble slik:

For hardt når en ser kortene mot hverandfre, men med sjanser.

Hvis spar sitter 3-2 kastes altså en hjerter og en kløver hos nord, og om kløverfinessen går blir det en veldig "fet" +1540 til notering mot 520 i grand ved det andre bordet. Det ville i så fall gitt særdeles heldige 15 IMP til EFC HOLDING.

Men slik satt det ikke.

Spar satt 4-1 og kløver konge bak, så det ble 11 IMP til VIEGO for sin 3NT med elleve og +100 for to bet i 6 ruter. 

 

 

Stadig flere bridgetilbud for ungdommer!

Denne uken kom nyheten om bridge som fag i videregående skole. Vi har tidligere meldt om stor aktivitet i flere juniorklubber, bla. Sandnes Juniorbridgeklubb, Helgeland Juniorbridgeklubb og andre. Det virker å være en skikkelig  "drive" i rekrutteringsarbeidet i Norge for tiden!

Vi fikk idag en melding om nok et fint tilbud, denne gang i Trondheim:

Bridgen er med i kommunens sommerskoletilbud i sommer.

Leder i Trondheim Ungdomsbridgeklubb, Kristin Linnigard sier: "Vi håper på stormende jubel og god deltakelse i Bridgehuset i juni!"

 

Midt-Trøndelag Bridgekrets har sendt ut informasjon til alle sine meldlemmer om tilbudet hvor Trondheim Kommune har tatt med bridge i sitt sommerskoletilbud, og bridgekretsen får også økonmisk støtte til tiltaket. 

Kretsleder Per Heide skriver i brevet til kretsens medlemmer:

Dette er en unik mulighet for alle medlemmer i kretsen å gjøre en viktig innsats for rekruttering av flere barn og unge til bridgen. Trondheim ungdomsbridgeklubb vil svært gjerne ha flere medlemmer, og vi er i kretsen avhengig av å rekruttere nye, unge spillere dersom ikke aktiviteten vår skal dø ut på sikt. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer i kretsen om å prøve å motivere barn og unge i familie eller bekjentskapskrets til å delta på kursopplegget!!

MIX REALBRIDGE LAG

NBF sin lagturnering for mix-lag fortsatte denne uken, og de fleste lagene har spilt tre kamper. 

I ledelsen foreløpig finner vi et lag som kaller seg Kreativ Mix med Solbritt Lindahl, Siri Hove, Lars Frøland og Hans Noreng. Noen av lagene som står med to kamper kan dog gå forbi.

Vi tar med et par freske spill fra kampen mellom lag 200 som er spillere fra Sørlandet, og lag Lillebaluba som består av spillere fra Helgeland – to sterke mix lag, så det tegnet til å bli en jevn kamp.

Etter 11 av 16 spill ledet Lillebaluba med 23-10, men det kan snu fort i bridge. Og det kom fem strake gevinstspill i favør lag 200, 46-0 på de siste fem spillene! Dermed vant sørlendingene kampen med 33 IMP.

Kampens to siste spill var potensielle slemspill.

Giver syd. N/S i sonen

VEST

Syd passer, og det er vest sin tur. Med dette åpnes med 1 spar og makker sier 1NT. La oss si svaret 1NT viser 6-11 som det gjør om man spiller med systemet 2-over-1 (GF). Hva melder du over 1NT?

Homme-Homme meldte slem som Ø/V etter at vest over 1NT sa 2NT som jeg ikke har informasjon om hva betyr. Det er vel enten kunstig utgangskrav, eller viser kløverfarge? De fant i alle fall kløvertilpasningen og suste på til 6 kløver!

Det kom ruter ut til stjeling. Det er ikke mange tapere, men manglet stikk her, så spillefører sendte i vei spar konge og kastet en ruter fra øst. Syd vant med esset og spilte mer ruter til stjeling. Det var et godt stykke igjen før slemmen var spilt hjem, men to spar ble stjålet underveis, kløvervalget ble tippet korrekt (toppe ut damen), og da var det bra sjanser til slutt. Sparen kunne gå, eller det var en sjanse for fire hjerterstikk.

Siden spar satt 4-4 ble det femte sparen god, og en fet +920 til notering.

Ved det andre bordet meldte vest kun 2 kløver over svaret 1NT. Det er vel greit nok, det er ikke sikkert det er noen utgang her om øst har minimum for sitt svar, og det ikke er særlig med tilpasning. Men da øst passet ble det en stusselig liten kontrakt, 2 kløver!

Jeg tror øst må høyne til 3 kløver, i alle fall om åpnerens andre melding kan være ganske sterk (som er normalt). I så fall, over østs 3 kløver kan kanskje vest hoppe til 4 ruter - Splinter - og det passer fantastisk for øst med intet bortkastet i ruter og toppstikkene i hjerter. Vel, det er ikke det at slem nødvendigvis er så bra her, men til utgang bør de nok komme seg. 

Spillefører tok tolv stikk der også, + 170, og det ga 13 IMP ut mot det voldsomme resultatet ved det andre bordet.

Med litt skjevere sits kunne godt slemmen ha gått bet, og da ville 2 kløver-kontrakten gitt gevinstspill!

Mye ble avgjort i åpningsmeldingen i dette spillet:

Giver vest. Ø/V i sonen

Da Nils Kvangraven (nord) etter passs fra vest åpnet med en 15-17 NT (en oppvurdering, tror jeg) var ikke Maria Ursin til å stoppe. De endte i 6NT spilt av nord.

6 spar er kanskje enda bedre, men 6NT er også en god kontrakt med 4+3+3+1= 11 toppstikk, og flere sjanser til å vinne det tolvte stikket. I verste fall avhenger slemmen av en vellykket kløverfinesse - 50%. Spesielt bra er kontrakten siden øst hadde spar ess så spillefører slapp kløverskift fra vest om han satt med spar ess. I så fall måtte spillefører ha gjettet med det samme, ta kløverfinessen, eller satse på at enten J-10 satt tredje i hjerter, ELLER en skvis som det godt kan være med disse fargene. Men spillefører slapp å gjette siden øst hadde spar ess. Alle sjansene kan da forsøkes i tur og orden, så kløverfinesse til slutt om ikke hjerter gir uttelling. Og det kan som sagt gå bra ganske automatisk ved hjelp av en skvis også.

Øst gjorde det ikke særlig vanskelig for spillefører da han skiftet til kløver da han var inne på spar ess, +990. Ved det andre bordet åpnet nord med en 13-15NT, og da endte de i 4 spar med tolv stikk, 11 IMP til lag 200.

Bridge på videregående skole! (intervju og kommentarer)

Det har med vekslende hell i flere år blitt gjort forsøk på å få bridge inn i skoleverket. Ildsjeler har forsøkt, og det har vært undervist noen steder, men så langt har ikke bridge fått noen formell status og full aksept i skolen. I ungdomsskolen har det bl.a. vært et problem at det generelt er lite rom for flere valgfag.

Denne uken kom imidlertid gladnyheten at bridge vil bli valgfag i videregående skole!

Velkommen til bridge i videregående skole!

 

Les NBF sin nyhetssak om dette her, og de har sendt ut en pressemelding med tittelen Tankesport i skoletida som du kan lese her.

Mer om selve faget finner du her.

Ansvarlig for gjennomføringen av dette i samarbeid med NBF er Vetle Faag (49) som er idrettslærer på Jåttå vgs i Stavanger.

Vetle er en dyktig bridgespiller som har oppnådd tittelen stormester, og han har flere gode resultater på bridge-CV’en. Han er gift med Bente Evertsen Faag, også hun bridgespiller og leder av og hovedperson bak Norges første juniorbridgeklubb, Sandnes Juniorbridgeklubb (2016).

Her er bridgelærer Vetle i aksjon som spiller under en bridgefestival

Vetle og Bente har vært bridgemakkere de siste 10 årene. De har to barn, Sigrunn (14) som spiller på U16 landslaget (og ble verdensmester med det laget i VM online i 2020), og Åsmund (10) som ikke spiller bridge. Familien bor i Sandnes tett inntil Stavanger.

Vi har tatt en prat med Vetle om det spennende prosjektet, bridge som et formelt fag i videregående skole.

GeO: Hvordan kom dette i gang?

Vetle: Jeg fikk en telefon fra Jan Muri (styremedlem i NBF) høsten 2020 om å sjekke læreplaner i sjakk for videregående skoler. Så kom jeg kom raskt i kontakt med Tarjei Eck Hansen (også han styremedlem i NBF). Tarjei er en ressurs og pådriver med læreplaner og godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Videre spurte jeg min avdelingsleder, på Jåttå vgs, Stavanger om vi kunne starte opp med bridge i videregående skole, og hun var positiv med en gang!

GeO: Er dette kun et mer som en «one-off» ting eller et langsiktig prosjekt?

Vetle: Det er ikke kortsiktig. NBF og Jåttå vgs har skrevet en 3 års avtale. Jeg har fått signaler om at jeg kan holde på med dette i mange år fremover!

GeO: Hvilke planer har så langt blitt lagt for selve undervisningen?

Vetle: Vi har nå godkjente læreplaner for Toppbridge 1, Toppbridge 2 og Toppbridge 3. (se mer om selve faget i linken øverst i dette innlegget)

GeO: Så bridge vil faktisk bli et ordentlig fag på linje med andre fag?

Vetle: Ja, det blir avsluttende karakter for hvert skoleår, og de karakterene tar de med seg på vitnemålet ut av videregående skole. De som er interessert i bridge har mulighet til å ta med deg tre gode karakterer på vitnemålet ditt. Det kan være godt for karaktersnittet med tanke på opptak til høgskoler og universitet.

GeO: Du nevnte sjakk som har ligget foran bridgen i forhold til skoleverket. Kan vi bridgen nytte av det?

Vetle: Ja, så absolutt, og det blir på et vis etter modell fra det sjakken har holdt på med ved Norges Toppidrettsgymnas i Bærum (NTG). Heldigvis er det mer valgfrihet i vgs. enn i ungdomsskolen. Jeg har vært i kontakt med Simen Agdestein som driver sjakklinja på NTG, og vi vil dra nytte av deres erfaringer.

GeO: Er det slik at man må gå på den skolen du jobber på for å ta faget bridge?

Vetle: Nei. På sjakklinja i Bærum har det vært slik at elevene må gå på akkurat den skolen. Vi har imidlertid blitt flinkere digitalt under covid-19. På grunn av pandemien har elevene hatt en del hjemmeskole, og undervisningen foregått på Teams. Jeg som lærer fått øvd meg på Teams det siste skoleåret og elevene har blitt vant med det. På Teams kan jeg dele min dataskjerm med elevene, lage små grupperom til dem, legge ut oppgaver, ha innleveringer osv. Så elever fra andre skoler kan ta faget.

GeO: Hvem tror du kommer til å ta faget?

Vetle: De fleste som velger dette tilbudet vil nok allerede være integrert i bridgemiljøet, men forhåpentligvis kan det bli interessant for andre. En trenger på ingen måte å være på landslagsnivå, det viktigste er at de er interessert i bridge.

GeO: Hvordan er interessen så langt fra elever og foreldre?

Vetle: Den er bra. Neste års kull tror vi vil være større enn kullet som begynner til høsten nå, så det ser lyst ut. Vi håper spesielt på å rekruttere fra Helgeland Juniorbridgeklubb og Sandnes Juniorbridgeklubb. Det er selvsagt fortsatt litt usikkerhet med hensyn til antall deltakere. Jeg har vært i kontakt med noen elever og foreldre, men det er Marianne Harding som hovedsakelig har jobbet med å kontakte elever og foreldre så langt.

GeO: Hva blir din rolle i selve gjennomføringen av faget?

Vetle: Min rolle blir å undervise 90 minutter hver fredag på Teams (live-video) gå gjennom spill, konvensjoner, live spilling, systemarbeid osv. samt gi oppgaver/innleveringer/prosjekter som tilsvarer 45 minutters arbeid hver uke. I tillegg settes det av 90 minutter hver uke til livespilling/samlinger i løpet av skoleåret. For de fleste er jo dette greit da de allerede er på ungdomslandslag eller kanskje landslagsaktuelle. Dessuten satser jeg på gjesteforelesere. Har deg GeO, Boye, Marianne Harding, Sofie Sjødal, Allan Livgård, Kristian Ellingsen, Sven Olai Høyland og Lars Eide i tankene. Har ikke spurt noen ennå, men håper...

GeO: Dette er utrolig spennende, Vetle! Takk for praten, og lykke til!

--------------------

For litt siden da det ble sagt at denne nyheten ville bli offentliggjort snart, kom jeg i kontakt med en av de som har meldt seg på for å ta faget Toppbridge, Eva Louise Mørtsell (16)

GeO: Hvilken skole går du på, Eva Louise?

Eva Louise: Jeg går på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana.

GeO: Hvorfor velger du å ta faget Toppbridge?

Eva Louise: Fordi bridge er noe jeg har holdt på med en god stund nå, og det er noe jeg liker å holde på med. Derfor synes jeg det er fint at det ble tilbud om det på skolen.

GeO: Så du er kjent med spillet fra før?

Eva Louise: Ja jeg kjenner flere folk som spiller bridge og har også fått meg mange nye venner i løpet av tiden jeg har spilt.

GeO: Hvilke forventninger har du til faget?

Eva Louise: Jeg forventer egentlig at vi får spille bridge og lære om forskjellige ting innenfor det.

GeO: Dette blir helt sikkert både interessant og lærerikt for deg og de andre elvene. Lykke til!

--------------

Både allerede erfarne juniorspillere og andre som er intererssert i bridge kan som nevnt i intervjuet med Vetle ta faget Toppbridge. En som skal ta det er Marius Dalemark Austad (18) fra Flekkefjord. Austad er regjerende Norgesmester i bridge for junior, og har tidligere vunnet EM-gull i klassen U16. Austad er til vanlig elev ved Flekkefjord videregående skole.

Allerede svært dyktige Marius vil lære mer om bridge på skolen!

Marius ser frem høsten, og her er en kommentar fra han i pressemeldingen:

Marius: Jeg er veldig glad i bridge, og synes det er et veldig bra tilbud å kunne ta et fag jeg interesserer meg veldig for.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Alle vi andre «fossiler» i bridgen bør juble nå. Alt det flotte arbeidet som gjøres, f.eks. i de aktive juniorklubbene og annet rekrutteringsarbeid vil gi resultater! Det må satses på ungdommene for at bridge skal kunne overleve og beholde statusen som verdens mest populære spill. Og det med å få bridge formelt inn i skoleverket er en milepæl.

Hurra!

Tidenes yngste vinnere?

Helgeland Juniorbridgeklubb arrangerte bridge på selveste 17.mai. Turneringen ble spilt på RealBridge på kvelden etter at de viktigste aktivitetene på nasjonaldagen var unnagjort. Det ble en stor suksess, og hele 74 par deltok! Turneringen fikk dessuten et nesten utrolig ungt vinnerpar, til sammen er de 22 år!

Som nevnt tidligere var denne turneringen godt sponset og med fine premier i forskjellige varianter. Alle detaljene om det finner du på Helgeland Juniorbridgeklubb sin hjemmeside og på et innlegg av Kurt Ove thomassen på Facebook-siden Facebridge.

Det var handicap-beregning, men på listen over de beste i reelle matchpoints finner vi at 13-årige Nicolai Heiberg Evenstad og hans far Stian Evenstad scoret mest av alle med 63,06%. De toppet den listen foran Arnt Ola Løhre-Jan Emil Græsli med Bård Kåre Græsli-Villiam Ovesen på 3.plass.

Fra den offisielle resultatlisten handicap iberegnet ser vi at det ble svært jevnt i toppen, og det slik ut på topp-5:

Vinnerparet er fra Helgeland Juniorklubb (HJBK), og dette er vel et av de yngste makkerparene som har vunnet en stor turnering i Norge; Markus Hansen Moe er 10 år, og makkeren Filip Asplund Sivelind er 12!

Markus (10) spilte godt...

og...

...og vant på nasjonaldagen sammen med Filip (12) som selvsagt også spilte godt!

(Dette er et "screenshot" av bildet av Filip som ble kåret til årets sportsbilde i 2021, fotograf Henrik Hansson. Mer om den kåringen her)

Siden beste juniorpar vant og derfor ble premiert i hovedpremieringen ble Johan Bjørkan - Hågen Andre Mathisen som var nest beste juniorpar premiert som nr. 1 i den klassen. Hele resultatlisten finner du her.

Vi tar med et spill hvor det handlet om å stampe, eller la motparten spille sin hardmeldte utgang. Av og til blir det feil å stampe, en såkalt «fantomstamp», fordi utgangen de har meldt ikke ville blitt vunnet. Å stampe blir dog det beste man kan gjøre hvis det ikke koster for mye, og motpartens utgang står.

N/S har i dette tilfellet ti-korts spartilpasning og Ø/V har ti kort i ruter til sammmen. Det er 20 HP i begge retninger.

For N/S står 4 spar ganske enkelt, det er to hjertertapere og en kløvertaper (en kløver forsvinner fra syd på ruter ess).

Ø/V har med korrekt motspill ni stikk i ruter- og hjerterkontrakt, og soneforholdene er fine for stamp.

Det blir i dette spillet litt lettere for Ø/V å stampe om vest åpner meldingene med 1 ruter i stedet for 1 kløver, men uansett bør de kanskje klare melde over 4 spar?

Det går bra å være i 5 hjerter om de finner tilpasningen i den fargen, men ofte er det tryggere å stampe om man har minst ni trumf til sammen.

Resultatene på spillet var nokså delt på midten, sparkontrakter til N/S og doblede ruter/hjerterkontrakter Ø/V.

Toppen N/S for +790 i 4 spar doblet med ti stikk gikk til Gunnar Reime-Bjørn Svela.

Syv par spilte 4 spar udoblet og fikk hele 87% for det.

Å ta de fire stikkene mot Ø/V sin doblede stamp på fem-trinnet og notere +300 ga hele 70% til N/S, fordi det var mange delkontrakter i spar N/S, og en del Ø/V-par som fikk slippe billig unna i 4 ruter og 4 hjerter med en bet.

Det kan med et feilskjær i motspillet bli ti stikk i ruterkontrakt (4 eller 5 ruter) også om N/S ikke får med seg for kløver ess, eller de får tatt det stikket, men ikke tar sparstikket sitt (to spar forsvinner hos øst på kløver).

Det er en mulighet til som kan gi ti stikk i ruterkontakt, at nord har hastverk med å få for trumfesset og stikker første gang, og der kommer kongen deisende.

Toppen Ø/V ble delt mellom to par som fikk spille 4 ruter med ti stikk, Ø/V +130.