Vellykket bløff?

Mange mener bløffmeldinger er gøy, og om det var vellykket noe å fortelle i klubben når man kommer hjem fra en turnering. Det er imidlertid sånn at det kan være et tveegget sverd. Her et spill fra en parturnering i helgen hvor nord tenkte at tiden var inne for å bløffe. Det ble i teorien en suksess, men i praksis skapte det en bunn for den kreative spilleren.

                                                                 NORD

Makker på syds plass åpner med gamle, gode svake 2 ruter. Vest passer, og det er nords tur. Pass er vel en opplagt melding sier du?

Ja, pass er "bokbudet" her, men er ikke det litt kjedelig? Nord har kun 4 honnørpoeng, og syd har vist en svak hånd. Det er veldig sannsynlig at Ø/V har utgang i kortene. Nord tenkte at her var tiden inne for å strø litt sand i maskineriet deres, og meldte 2 spar! Syd forklarte til motparten at det viste spar og det var ikke-kravmelding. Nords plan var å plukke ut i 3 kløver hvis han ble doblet, eller kanskje 2NT for å vise "begge minor", dvs. kløverfarge og litt rutertilpasning. Å spille 2 spar udoblet med 5-6 bet utenfor sonen ville trolig gi topp siden Ø/V trolig har utgang i kortene. Og bløffen gjør at det blir vanskelig for Ø/V å finne sparkontrakt hvor de trolig har 9 eller 10 kort tilpasning. 

Øst tenkte litt før han sa 3NT direkte, og det gikk pass rundt. 

Nå hadde egentlig N/S en topp, men ikke lenge...

Syd spilte etter disse meldingene spar ut mot 3NT, Som du ser er det elleve sikre stikk i sparkontrakt. Der tas simpelthen trumfen ut i tre runder så spilles hjerter med avkast for en ruter i fjerde hjerterrunde. N/S får kun to kløverstikk. Det eneste som kan true spilleførers overstikk i 4 spar er kløver konge i utspill, kløver til esset og mer kløver. Skjer det må spillefører gjette riktig å trumfe høyt, så sparhonnør fra øst og spar til finesse. Men det problmet fikk ingen, og alle som spilte sparkontrakt fikk elleve stikk. 

Hva med 3NT som Ø/V var bløffet til å spille?

Det er 5+4+1+0= 10 stikk. Men +430 vil ikke Ø/V bli rike av med +450 over alt ellers. 

Spillefører stakk sparutpilllet med kongen. Nå må det være riktig å ta ruterfinesse med det samme, selv om du vet den ryker. Syd får for ruter konge i andre stikk. Nå man han skifte til kløver for å få tatt de to kløverstikkene og holde kontrakten på ti stikk. Det skjedde ikke, syd stakk med ruter konge og spilte nok en ruter. Da forlangte spillefører elleve stikk (5+4+2+0) og noterte ren topp for +460.

Bløffen var et eksempel på "operasjonen var vellykket, men pasienten døde", for det ble altså ren bunn til N/S i stedet for ren topp om de hadde fått med seg kløverstikkene.

FORDELINGSUHYRE - Honnørpoeng, hva er det?

Når den ene siden har 23 honnørpoeng (HP) til sammen og de andre 17 ligger det vel an til delkontrakt? 

Men HP er ikke alt...

Fra TopBridge BC tar vi med et spill som får en uvanlig konklusjon.

Med slikt blir det fart og spenning. Det er tvilsomt om det var samme meldingsforløp ved noen bord da spillet forekom (10 bord). Og resultatene var også temmelig varierte.

Det starter med vest som giver med kort hvor man selvsagt har lyst til å melde. Men hva? Sperremelding i ruter virker tullette med femkorts spar ved siden av. Åpning på ett-trinnet er et alternativ, men det kan bli feil om det ikke finnes tilpasning og makker "tar av" fordi hun tror du har flere HP. Om det er tilpasning er dog denne vest-hånden sterk!

Kanskje er det best å passe og håpe på at man får vært med senere, kanskje ved å få vist en to-farget hånd. 

Denne gangen har alle rundt bordet bortsett fra nord voldsom fordeling. Noen åpner med nords kort, 11 poeng og femkorts farge. I så fall vil antagelig øst bruke Michaels Cuebid (begge major). Da blir sannelig vest interessert! Vest vil neppe stoppe å melde på lenge med disse kortene...

Men syd blir vel sikkert litt vill og gal også?

Ø/V vinner enkelt 6 spar. De vinner også 6 ruter, men ruterslem bør helst spilles av øst. Hvis vest er spillefører i ruterkontrakt kan nord spille spar ut til stjeling, og da får N/S to trumfstikk.

N/S har tolv enkle stikk i kløverkontrakt. Den slemmen står uansett hvem som er spillefører. Hvis nord spiller kløverkontrakt kan øst spille ut hjerter til stjeling med kløver 5, den eneste trumfen Ø/V har! Men det trumfstikket blir "på luft", dvs. spillefører behøver ikke bruke noen hjerterhonnør, og da vil hjerteren gi avkast for en ruter senere. 

Altså står det slem begge veier, for N/S med 23 HP til sammen, mens Ø/V som har slem med to mulige trumffarger, og i den høyest rangerte fargen har kun 17 HP til sammen!

Resultatene er interresant lesning:

Tre par fikk spille 6 kløver selv om altså Ø/V selv har slem i kortene. To av de kløverslemmene var doblet og de delte toppen N/S for +1090. Fire Ø/V par var i slem, tre av dem doblet (en i 6 ruter), og to Ø/V-par delte toppen den retningen for +1210. Det svingte altså 2300 poeng fra topp N/S til topp Ø/V. 

Konklusjonen?

Dette er hvis alle vet hva som er riktig å gjøre: 

Ø/V har høyeste kontrakt (6 spar) så det beste N/S i teorien kan gjøre er å stampe i 7 kløver. Da kan ikke Ø/V gjøre noe mer, de må ta til takke med +100 for en doblet bet i motspill mot 7 kløver. At det er riktig å  stampe over motpartens lilleslem når egen side har 23 HP til sammen er sannelig ikke dagligdags. 

 

Studentenes og Heimdal til lagfinale

I NM for klubblag har lagene kommet til den siste utslagsrunden (6.runde) før finalen skal spilles i Kristiansand i mai. 

Så langt er resultater fra to av de syv kampene klare, og to lag fra Trondheim har gått videre. Heimdal 1 (Aksel Hornslien, Olav Arve Høyem, Jørgen Molberg og Jessica Larsson) slo ut Stavanger 1. Denne uken møttes Vikersund 1 og Studentenes BK 1, to av favorittene i mesterskapet. Studentenes BK vant en ganske komfortabel seier. Begge disse kvalifiserte lagene vil være medaljekandidater i lagfinalen som spilles i slutten av mai i Kristiansand hvor de syv lagene som vinner 6.rundekampene samt arrangørens lag skal kjempe om NM-tittelen.

I kampen mellom Vikersund og Studentene fant Christer Kristoffersen en fin spilleføring i dette spillet:

Vest var giver og ingen i sonen. Det gikk tre passer før Kristoffersen (syd) åpnet med 1 hjerter. Vest meldte inn 1 spar, nord viste hjerterstøtte og kontrakten ble til slutt 4 hjerter som også ble spilt ved det andre bordet. Ved begge bord kom ruter 2 (norske) i utspill til liten åtteren og esset. Kristoffersen spilte trumf til damen og esset. Øst skiftet til spar til syds ess. En trumf ble spilt til bordet, ruter til stjeling og spar fra syd som vest vant med tieren. Vest fridde seg med liten ruter til knekten, damen og stjeling. Så ble en spar stjålet og dette var igjen:

Nå fant spillefører en variant som er ganske vanskelig å se selv med åpne kort!

Han antok vest hadde 5-5 i spar, sparsitsen var klar og det så ut som vest hadde ruter konge. Er dette riktig kan ikke vest ha kløver konge for med det kortet i tillegg og en 5-5 hånd ville mest sannsynlig vest ha åpnet. Med kløver konge hos øst blir det fort to kløvertapere og en bet, men det var en liten mulighet pga. av syds kløver 9! Hvis vest hadde knekten eller dobbel i kløver kunne det ordne seg, og han spilte på det med et uvanlig trekk med slik kløver, damen fra bordet! Nå får ikke Ø/V tak i to kløverstikk. Det går kløver dame, konge og ess. Hvis vest beholder knekten er han snart moden for et innspill. Spar dame trumfes, så kløver som vest må vinne med knekten før han må spille til dobbeltrenons som gir stjeling med kløveravkast fra den andre siden. 

Vest så det innspillet komme. Så da det gikk kløver dame, konge, ess la han knekten under esset. Det er godt motspill og beter kontrakten om øst har K-10-9 i kløver. Men her hjalp det ikke. Spillefører trumfet spar dame og spilte kløver mot nieren som nå ga stikk. Ti stikk og +620 ga 12 IMP til Studentene da spillefører ved det andre bordet gikk en bet i utgangen.   

Merk at om spillefører eliminerer sparen tidligere og spiller kløver ess og mer kløver vinnes også kontrakten om vest sover i timen og beholder knekten, hvis spillefører ikke spiller kløver til damen i neste stikk. Vest får for knekten og er innspilt. Men om vest legger knekten under esset blir det med slik spilling bet. Idet spillefører altså fant det nyderlige trekket med å dra damen fantes imidlertid ikke noen betevariant lenger.

Vakker spilleføring

Her i Auckland NZ har vi i tre dager spilt EASTER CONGRESS med par- og lagturnering. 

I lagturneringen kom det et spill hvor vests utspill ga spillefører en drømmesjanse. Men det måtte først gjettes litt, så måtte en vakker spilleplan finnes. 

Giver øst, N/S i sonen

Etter pass fra øst har syd åpnet med 1NT og hørt vest melde inn 2 hjerter som viste hjerter pluss en minorfarge, minst 5-4. Nord meldte 3NT direkte, og vest spilte ut ruter 4, fjerde høyeste. 

Hva tror du om dette, og hva legger du fra bordet i stikk en?

Denne ruterkombinasjonen gir et problem i seg selv, for utspillet kan jo være fra forskjellige slags farger. Hvis det er fra Q-10 femte eller fjerde spiller det ingen rolle hva du legger fra nord, øst vinner med esset og spiller (antagelig) ruter tilbake som setter opp fargen for vest. Men hvis utspillet er enten fra en farge med A-Q på topp, eller A-10 blir det ikke det samme hva du forlanger fra nord. La oss si ruteren ser slik ut:

Utspill ruter 4. Det er ruter 9 som gjør at det er to muligheter her. Hvis det sitter slik som i diagrammet bør du legge liten fra nord. Da kommer østs ruter dame på mellomhånd og spillefører får to ruterstikk. Men hvis øst i stedet har tieren dobbel må du hoppe på med ruter knekt som i så fall vinner stikket, og da har du fortsatt K-9 igjen som en stopper, dog en sårbar stopper siden det går galt om øst kommer inn. 

Tilbake til spilleproblemet:

Spillefører tenkte lenge etter den utspilte ruter 4 lå på bordet. Så ba hun om ruter knekt som vant stikket! Det ville vært grusomt om øst hadde produsert damen over knekten, men slik det var hadde hun passert første hinder. Hva gjør du nå?

Problemet er selvsagt kun et problem om kløveren sitter skjevt. Det er ikke usannsynlig siden vest har vist mange kort i de røde fargene. Med kun tre kløverstikk behøves mer, og øst kan ikke slippes inn medmindre han har kun tre rutere (forsvaret får i så fall ett stikk i kløver og kun tre i ruter), eller ruter sitter 6-1 så øst ikke har flere ruter (mer usannsynlig). Men om ruter sitter 5-2 blir det raskt bet om øst får komme inn.

Min makker fant altså påspillet i stikk som ga en sjanse, og inne på ruter knekt spilte hun i andre stikk spar til knekten. Hvis den finessen ryker er det to sjanser. Sparfargen kan sitte 3-3 (da blir det 3+2+1+3 = 9 stikk), eller kløveren må ordne seg. Gjør den det er mer enn nok med stikk. 

Å ta finesse den veien som gjør at om finessen ryker er det den ufarlige motspilleren som kommer inn (her vest fordi ruter K-9 i så fall er beskyttet) er en god variant. Men her var ikke sparfinessen det riktige. Finessen holdt riktignok, men det ga kun to sparstkk og åtte i alt om det blir kun tre kløverstikk. Spillefører måtte innom kløveren, og spilte kløver dame. Vest var renons. Øst måtte få for kløver knekt, hvis ikke ville det aldri kunne bli ni stikk. Sjansen var at øst hadde tre ruter slik at Ø/V ville vinne kun det ene kløverstikket og tre stikk i ruter. Men det gikk ikke bra. Inne på kløver knekt spilte øst ruter, og vest fikk fire ruterstikk siden vest hadde A-Q femte fra start - en bet. 

Du har vel sett løsningen nå?

Det er klart ut utspillet var det som ga spillefører en sjanse. Med hjerter ut blir det bet i dennne utgangen. Ruterutspillet kunne vel vært riktig hvis N/S har ni stikk fra topp i 3NT, men mangler ruter konge.

Det var ikke sparfinessen som burde vært tatt i andre stikk, men en litt uvanlig kløverfinesse med liten til tieren i andre stikk! I dette tilfellet vinner tieren stikk og det er fire sikre kløverstikk. Sammen med ett i ruter og to i hjerter samt spar ess er det åtte, og etter å ha tatt de fire kløverstikkene spilles spar til knekten. Det blir to sparstikk om sparfinessen holder eller ikke, og det blir 2+2+1+4 = totalt 9 stikk. 

Hva om den freske kløverfinessen med tieren ryker til vests knekt (som kanskje viser seg å være singel knekt)? 

I så fall er vest inne. Du har "rotet" bort ett kløverstikk, men du har i alle fall etablert fire kløverstikk. Om vest godspiller ruterfargen får du et andre ruterstikk og vinner totalt 1+2+2+4 = 9, utgang til bokføring uten å måtte ta sparfinesse. Men vest bør skifte til hjerter hvis han har kløver knekt og får komme inn på det kortet. Syd stikker, så kløverstikkene med avkast av en hjerter og en spar, og spar til knekten. Ø/V kan ikke nekte spillefører 2+2+1+4 = 9 stikk selv om sparfinessen ryker. 

Hvis du hadde spilt slik og det satt som i Auckland ville du fått rosende ord og vært ganske alene om å vinne 3NT. Men rosende ord burde du fått selv om kløver til tieren ryker til knekten, selv om du i så fall antagelig ville fått minst stikk i hele lokalet...

 

Meldeprøve (fra Hamar, par)

Dette spillet fra parturneringen på Hamar forleden inneholdt først og fremst et interessant meldeproblem som det nok ikke er noe klart fasit-svar på. 

        ØST

Syd er giver og N/S i sonen.

Du sitter altså øst og hører syd åpne med svake 2 spar fulgt av pass fra vest og nord. Hva melder du?

Du kan ikke doble med singel hjerter. Å melde grand med 5-5 hånd er også utelukket. Vel grand...? 4NT er nok et alternativ, begge minor. Men det utelukker muligheten for å spille 3NT. Hvis ikke du velger å ta så hardt i med 4NT direkte blir det simpelthen å melde inn med en farge med litt vel sterke kort for en enkel innmelding. Og det er også et annet problem, du har to farger og vet ikke hvilken farge makker eventuelt har tilpasning i. Det kan jo godt gå pass rundt på innmeldingen din. Med 5-5 hender er hovedregelen å melde høyeste rangerte farge først. Er det løsningen her også, en litt overvektig 3 ruter-melding, med en litt svak farge?

Her er hva Christian Bakke tenkte:

"Kløverfargen var mye tettere, så om jeg skulle bli spillende i 3 i minor kunne det fort være best å spille 3 kløver." 

Dette er fornuftig tenkt spesielt i parturnering hvor det ikke handler så mye om å melde utganger og slemmer, men enda oftere er det viktigste å lande på beina og gjøre det bedre enn de fleste andre.

Å gjøre slike vurderinger gir aldri noen garanti, men velges den mest fornuftige løsningen ofte unngås oftere elendige spill. Å melde inn 3 kløver som Bakke gjorde ble dog suksess av en annen grunn enn det med risikoen for "å bli spillende 3 i minor". Men om han hadde sagt 3 ruter kunne det fort gått pass rundt, og det ville blitt en trist kontrakt. Det skjedde faktisk ved flere bord.

Etter 2 spar og pass, pass sa altså Bakke 3 kløver. Nicolai Heiberg-Evenstad (vest) fant nå en god melding, 4 ruter - Splinter. Dvs. god kløverstøtte, gode kort og singelton ruter. Vest vil i utgangen 5 kløver, og da kan det med såpass bra kort være fornuftig å fortelle sin historie på veien for at makkeren skal kunne vurdere kortene godt.

Splinter-meldingen var midt i blinken for Bakke som gikk på til slem via Key-Card Blackwood. Da vest sa 5 hjerter (2 Key Cards) som svar på 4NT doblet nord, så mot kontrakten 6 kløver kom hjerter konge i utspill fulgt av hjerter til knekten og stjeling. Derfra var det ganske rett frem for en spiller av Bakkes kaliber: Ruter ess, ruter til stjeling og spar til kongen. Nord la spar 6 og syd spar 5 (norske) så det så veldig ut som om sparfargen satt 6-2 (toeren og fireren mangler), dvs. syd hadde ikke åpnet med syvkorts farge. Nok en ruter ble trumfet hos vest, så spar til damen og en tredje ruterstjeling. Den ble stjålet med esset siden det var syd som hadde fire ruter. I det stikket kastet nord hjerter. For å ta med den lille muligheten at nord har fire kløver (4-0) kunne han nå teste spar ess. Nord tjener ikke noe på å trumfe, østs trumfer over og østs kort står jo. Nord kastet hjerter dame, og nå visste spillefører at nord satt igjen med hjerter ess, så kløveren kunne ikke sitte 4-0 lenger. Ut med trumfen og godtspilt ruterstikk til slutt (jeg vet ikke om han giddet, men han kunne i alle fall sørget for at siste stikk ble tatt med ruter 7).

Pluss 920 ga ren topp og var et viktig bidrag for å være med i den tette fighten om førsteplassen i turneringen. Men Bakke og Heiberg-Evenstad manglet til slutt likevel noen strøpoeng for å vinne.

Ved fire bord ble kontrakten 3 ruter som var akkurat det Bakke ikke ville risikere.

Sam-Inge Høyland og Ole Marius Myrvold som vant turneringen satt N/S og spilte mot 3 ruter med ni stikk, Ø/V +110. Det ga 75% til N/S. Brødrene Erik og Harald Eide som ble nr. 3 satt også N/S og spilte mot 3 ruter. Ved det bordet gikk spillefører bet i delkontrakten 3 ruter i samme spill som Bakke-Heiberg-Evenstad vant slem. Å bete 3 ruter ga 84% til paret som ble nr, 3.

   

 

 

Mer fra påskebridgen på Hamar

I SCANDIC HAMAR PAR gikk Sam Inge Høyland og Ole Marius Myrvold (Bergen AK/Sunndalsøra BK) til topps etter en spennende innspurt. De endte like foran Nicolai Heiberg-Evenstad og Chrstian Bakke. Lederparet etter første dag, Harald og Erik Eide kom rett bak dem igjen. 

I mangel av spill fra parturneringen tar vi med et dramatisk spill - i alle fall ved ett bord - fra lagturneringen som ble avsluttet dagen før.

Du sitter vest med disse kortene. Dette er ikke noe godt problem sånn teoretisk sett, og det mangler informasjon. Spillet er mer type show-spill.

Det du vet er at syd har meldt spar og deretter hjerter, og nord har åpenbart en bra hånd med god hjerterstøtte. N/S har meldt seg opp i 6 hjerter. Jeg vet ikke hele meldingsforløpet ved det bordet denne historien stammer fra, men av en eller annen grunn har Ø/V doblet slemmen. Hva ville du spilt ut?

Dette er selvsagt litt "bingo" som utspill ofte kan være. Vest valgte å spille ut kløver ess, men det var ikke godt nok:

Syd kunne trumfe kløverutspillet og presse ut hjerter ess. Det var alt forsvaret fikk, tolv stikk og +1660 til N/S. 

Hvordan N/S kunne melde seg helt opp i 6 hjerter er uklart. De har jo kun 21 HP til sammen, men "never argue with success"! 

Slikt gir enorm sving i en syvspills lagkamp. De som fikk inn dette gladspilllet tapte likevel knepent i den kampen spillet forekom, men om vest hadde funnet utspillet ville det blitt stortap.

Ruter ut beter, men øst må være litt på vakt. Spillefører vinner med ruter ess og spiller antagelig en liten hjerter fra nord. Nå må øst fyke opp med hjerter ess og ta ruterstikket. Det bør han vel gjøre, men husk øst ser ikke syd sine kort. Hvis øst ikke går opp med trumfesset kan det spilles tre runder spar med avkast av ruter knekt. I det stikket kan øst trumfe, men det blir i så fall med det nå single trumfesset.

(Den teoretiske vinnersjansen etter ruter ut til esset er å spille tre runder spar og kaste ruter knekt i håp om at den med to spar har singel hjerter ess. Men det går ikke bra i dette tilfellet, og det ville vel vært fortjent kan man si)

Det var nok egentlig ikke noe slemspill det her, og i resten av salen var det 2/3 utganger og 1/3 delkontrakter!

 

 

 

SCANDIC HAMAR LAG

Favorittene, lag SCOUSERS hadde ingen store problemer med å holde unna andre dag og vant lagturneringen på Hamar med god margin, nesten 25 VP foran toerne. På vinnerlaget spilte Kåre Bogø, Geir Helgemo, Christian Bakke og Sven-Olai Høyland. Hele resultatlisten finner du her. Nå skal det spilles to dagers parturnering.

Her er et spill hvor øst sine avgjørelser fikk endel å si for utfallet. Øst satt med disse kortene:

          ØST

Nord er giver og Ø/V i sonen. Nord passer som førstemann. Åpner du med slikt?

Ekrens 2 ruter hadde jo passet godt, øst har helt maksimum hånd for det. Men den konvensjonen har vel gått litt av moten? Spørsmålet blir derfor om det kan være lurt å åpne på ett-trinnet.

Noen har en åpningsstil hvor det åpnes ofte med 10-11 poeng og kanskje litt mindre og. De åpner såklart med dette. De med en mer solid åpningsstil passer automatisk. Så har du de som tillater seg noen ganger å åpne med fordelingshender uten de foreskrevne 11-12 poengene, men kanskje gjør det kun med gode farger. 

Denne hånden er verd åpning HVIS makkerparet har tilpasning. Dessuten har øst begge majorfargene, en strategisk fordel. Men øst vet selvsagt ikke om det finnes majortilpasning, og åpningsfargen (hjerter) er syltynn. Det er ikke akkurat den fargen du ønsker makker spiller ut om det er motparten som ender med kontrakten, og makker får utspillet.

Hvis det åpnes med dette og makkeren har gode kort, men ikke spar- eller hjertertilpasning kan makkerparet ofte komme for høyt. For eksempel kan de ende i en håpløs 3NT med rundt 23 hp uten noen farge å leve av. For meg blir det pass med disse kortene, men...

Om øst passer får han muligenes en ny vurdering like etterpå. Det kan gå pass også fra syd, så 1 spar fra vest og nok en pass fra nord. Hva ville du meldt da?

Nå VET øst at hånden er bedre enn mange opplagte åpningshender. Dette er verd 13-14 poeng nå som vi vet om spartilpasningen. Så her skal Ø/V i utgang. Det blir feil å invitere til utgang med dette, østs kort er simpelthen for sterke for det. Beste melding er 4 kløver - Splinter - på veien til den utgangen du ønsker å melde uansett.

Om øst åpner blir det denne gangen enkelt for Ø/V, men de finner frem om øst passer og, i alle fall om ikke syd gjør noe i tredje hånd:

Det er en enkel lilleslem i spar- eller hjerterkontrakt, dog med kun 25 HP til sammen.

Hvis øst åpner vil vest ganske kort tid etterpå spørre om ess/nøkkelkort og finne ut det mangler ett. Da blir lilleslem meldt. Hvis vest åpner etter tre passer, og øst melder 4 kløver - Splinter - ender de også i slem.

Men det er godt mulig syd åpner i 3.hånd, enten med 1 kløver eller kanskje 3 kløver sperremelding i gunstig sone. Spesielt om syd klinker til med 3 kløver blir det fart og spenning, for da kan nord være med å sperre videre. Så det blir nok vanskeligere og mer gjetting for Ø/V om N/S er med.

Det skjedde nok at syd (og kanskje nord) ga lyd fra seg flere steder, for ca. 2/3 av Ø/V-parene meldte kun utgang. Vinnerlagets Bogø-Helgemo noterte +1430 for 6 hjerter med tolv stikk mens motstanderlagets Ø/V-par spilte utgang.     

 

 

 

PÅSKEBRIDGE PÅ HAMAR

For første gang spilles denne påskebridgen i Hamar sentrum og spilles på Scandic Hamar. 

Det skal spilles to-dagers lagturnering etterfulgt av to-dagers parturnering. Lagturneringen startet lørdag og er halvspilt. Store favoritter på forhånd i det 24 lag store feltet var SCOUSERS med Helgemo, Bogø, S.I Høyland og C.Bakke. De tok da også en solid ledelse etter 8 kamper (7 spill per kamp).

Mot et lag med det uvanlige navnet NORGE U-56 ble det tapt spill for lederlaget i det spillet du her skal får se, et spill Lasse Aaseng (Norge U-56) var fornøyd med. U-56 navnet er litt spesielt da laget ikke har så høy gjennomsnittsalder siden en av lagets spillere er tenåringen Nicolai Evenstad. Men det er et par andre som drar opp gjennomsnittsalderen... Det laget ligger på 3.plass så langt. 

Her sprengte Ø/V for Norge U-56 kortene fullstendig, og det måtte til for å komme på papiret i den korte kampen. Aaseng (vest) skulle spille 4 spar etter at nord hadde meldt inn 2 ruter. 

Utspillet var ruter ess, og i andre stikk prøvde nord ruter konge. Det viste seg å være en liten feil som ga Aaseng lillefingeren, og da tok han hele hånda. 

Det ser unektelig ut til at det må bli (minst) fire tapere. For selv om spar dame sitter i saks er det i tillegg til en trumftaper og rutertaperen en taper i kløver samt at hjerter konge nok må gi stikk. Nord har sannsynligvis det kortet, men selv om den kongen sitter i saks må den antagelig gi stikk. Det er dårlig med overganger. For å få tatt sparfinesse må spillefører over til øst og det kan kun skje i hjerter. Ser du noen mulighet om nord har hjerter konge som er sannsynlig?

Aaseng så muligheten som var der slik kortene satt og spilte på det. Slik så hele spillet ut:

Den andre ruteren ble stjålet før A-K i kløver ble spilt. Det trekket strippet nord for kløver og dermed frikort. Så liten spar som gikk til det single esset. Nord var innspilt for første gang og måtte velge mellom hjerter unna kongen eller ruter til dobbeltrenons som i så fall stjeles med avkast av østs siste kløver. Nord spilte hjerter 4 som utsatte pinen. Hjerter dame vant det stikket, så sparfinesse og spar konge. Dette var igjen:

Nå ble hjerter ess og mer hjerter spilt. Nord ble innspilt for andre gang, nå med kun ruter igjen. Og ruter fra nord til dobbeltrenons ga avkast for kløver 8 idet vest kunne trumfe - ti stikk.

Ved det andre bordet spilte N/S 4 ruter og gikk en bet så spillet ga 8 IMP til Norge U-56.

Ps. 4 spar betes om nord er veldig våken i starten og tar av seg spar ess før han spiller mer ruter. Da er det spillefører som blir innspilt. Han kan spille hjerter for å komme seg over til øst for å ta sparfinesse, men da stikker nord og frir seg med hjerter (eller kløver om vest ikke har spilt A-K). Det må bli minst en taper i hver farge. 

 

Hvis det meldes hardt må det spilles godt

Det spillet du idag får presentert er fra en treningsturnering på Realbridge mellom landslagene i Australia og New Zealand, alle klasser. Spillet inneholder noen vurderinger i meldingsforløpet, og deretter blir det et spilleproblem.

GIVER VEST. Ø/V I SONEN

            ØST

Ø/V var et sterkt australsk seniorpar. Vest passer, og hva ville du meldt som øst idet nord åpner med 1 ruter? 

Det er tre alternativer: dobler, 1 hjerter eller 1NT. Jeg har sansen for innmeldingen 1NT selv om øst har litt i overkant mye. Dobler kan fungere, men da må dobleren melde hjerteren neste gang, og dobler fulgt av fargemelding viser vel litt annen håndtype (mer hjerter) selv om det forsåvidt viser omtrent denne styrken. Å melde inn 1 hjerter er bedre enn å doble etter min mening. Da kan kanskje Ø/V finne en bra utgang om vest har hjerterstøtte og 6-7 poeng, kort han trolig vil passe med om øst melder inn 1NT.

Øst doblet. Syd sa pass og vest meldte 1 hjerter, pass fra nord. Hva ville du meldt nå?

Øst meldte 4 hjerter! Det er en grusom overmelding. Å  høyne frivillig etter å ha doblet viser litt ekstra, husk den som svarer på laveste trinn på opplysende dobling kan ha ingenting og han har maks 8-9 poeng (hopp-svar med mer). Dobleren passer normalt på 1 hjerter med vanlig åpnings styrke. Å si 3 hjerter nå må være nok, det bør vise en kanonhånd og makkeren vil legge på til utgang om han har noe. Å si 4 hjerter direkte som øst gjorde er brutalt. Husk vest som altså kan være helt blank behøver ikke en gang ha noen særlig hjerterfarge. For hva ville du svart etter 1 ruter doblet med for eksempel xxx-xxx-xxxxx-xx? Å svare 1 hjerter på makkerens dobling er vel det eneste fornuftige med slikt?

Uansett, øst smalt altså til med utgang, og det var vest som skulle forsøke å vinne den. Og vest hadde "bits and pieces", akkurat nok til at det var bitte litt spill for kontrakten. 

Prøv deg selv på dette spilleproblemet:

Nord spiller ut spar 5 (norsk fordeling). Starten er opplagt, opp med sparhonnør og kløver til knekten. Det må godspilles kløverstikk som gir avkast for en spar fra vest. 

Nord stakk med kløver ess og spilte nok en spar til den andre honnøren. Så to runder kløver med avkast av spar 10. Hva nå?

Det ser fortsatt ut til å måtte bli to hjertertapere og en rutertaper. Men det er en liten sjanse her, kanskje kan en motspiller - og det må nok være nord - bli innspilt for å måtte spille unna ruter konge? I så fall må eventuelle frikort tas bort. Slik så det ut fra start:

Det kom altså spar ut fra nord, kløver i stikk to til esset, mer spar til øst og to runder kløver med avkast av spar 10. Så må spillefører stjele østs siste spar for å ta vekk nords frikort hvis det er igjen en liten spar hos øst. Etter spar 8 til stjeling hos vest ser det slik ut:

Nå spilles liten trumf fra vest, og nord blir innspilt på den single kongen. Han må enten spille ruter unna kongen, eller sin siste kløver. Spilles kløver til dobbeltrenons kastes ruter 10 fra øst mens vest stjeler - ingen rutertaper.  Det blir kun to trumftapere og en kløvertaper og en fet 620 til notering.

Ser du hvordan kontrakten kunne vært betet?

Idet nord kom inn på kløver ess kunne han tatt av seg den single hjerterkongen for å unngå innspillet. Så mer spar, og nå er det ingen fare, intet innspill lenger. Det er syd som kommer inn senere, og han kan spille ruter. Forsvaret får for kløver ess, to trumfstikk og ett stikk i ruter - en bet. 

Å spille den single hjerterkongen idet nord er inne er ikke lett, hva om vest har esset?

Det er som kjent lettere å finne slike motspill med åpne kort! Men om en tenker logisk på dette spillet slik det har utviklet seg, ser vel nord hva som fort kan skje her (innspillet). Og om vest har hjerter ess blir det ganske umulig å bete denne kontrakten uansett. 

 

 

Det nærmer seg MARIT SVEAAS-TURNERING igjen!

 

Marit Sveaas International Bridge Tournament 2023 (MSIBT) skal spilles på Lillehammer i mai. Hovedturneringen (par) starter fredag 19.5. og avsluttes søndag 21.5. Før parturneringen spilles en endags lagturnering tosdag 18.5., og det vil parallelt med hovedturneringen også spilles en juniorturnering. All informasjon og link til påmelding finner du her.

Arrangøren skriver i sin invitasjon på Facebook-siden Facebridge: 

Uansett om man har ambisjoner om å vinne eller om man bare vil spille for hyggens del, så er man hjertelige velkommen til å spille MSIBT. Så nå er det bare å løpe og melde seg på, så håper vi å få se mange av dere på Lillehammer i mai!

Fjorårsvinnerne Peter Bertheau og Geir Helgemo

Det vil delta mange toppspillere i hovedturneringen. Men det er et litt nytt opplegg i år som nok kan appellere til de som ikke mener de har så store muligheter for å kjempe i toppen i denne internasjonale turneringen. Første dag blir det kvalifisering før parene blir delt inn i en A- og en B-finale de to siste dagene.

Det blir meget pene premier i begge klassene for de som gjør det skarpt. Dessuten blir det premie til beste HCP par, mixpar, damepar og veteranpar (spesialpremieringen krever minst 8 par i den enkelte kategori). Så i årets "Marit Sveaas" er det absolutt muligheter for å kjempe om premier også for andre enn de internasjnale stjernespillerne. 

De som eventuelt ikke har anledning til (eller ikke ønsker) å spille fredag kan kjøpe seg inn i B-finalen og dermed spille kun lør- og søndag. For de som vanligvis ikke spiller internasjonalt bør denne helgen være en glimrende mulighet, og det blir helt sikkert en inspirerende og morsom bridgehelg hvor en får spille mot noen av de mest kjente spillerne i verden. Det er allerede påmeldt flere kjente utlendinger. 

Fjorårets turnering ble vunnet av Geir Helgemo og svenske Peter Bertheau. Resultatlisten fra 2022 finner du her. Der kan du se noen navn det er sannsynlig du kan møte på Lillehammer i mai. Fra det arkivet fant jeg et spill fra fjorårets turnering, og det innebar et vanskelig valg i meldingene.

Hvordan bør disse kortene meldes med øst som giver og Ø/V i faresonen? (De fleste Ø/V-parene forholdt seg tause)

Svaret på spørsmålet avhenger av hvordan det sitter i kløver. 

Hvis kløver konge sitter hos øst er det ganske nedlegg i 6 ruter. 

HVa om vest har det kortet, hvilken kontrakt er da best?

Hvis man ikke melder minorslem er det i parturnering ganske vanlig at man forsøke å havne i 3NT om det da ikke er sikkert at det mangler stopper et sted. Det er ingen god strategi å spille 5 i minor da som regel 3NT gir flere poeng. Husk 3NT med ti stikk gir mer enn 5 ruter med 11 (eller 12) stikk. Men om vest har kløver konge er det litt usikkert hva som skjer i 3NT. Hvis motparten spiller god hjerterfargen har spiillefører 2+1+5+1 = 9 stikk. Da blir det et ekkelt dilemma, sitter kløver konge i saks, eller har vest det kortet. Hvis konge sitter i saks må du ta finessen for å slå de (få) parene som er i 5 ruter. Om vest har kløver konge kan du imidlertid risikere å gå bet i 3NT hvis finessen tas.

Det er langt i fra opplagt å melde slem her. Det starter vel med 1 ruter - 2NT (invitt), eller noen steder med 1 ruter - 2 ruter (omvendt minor). Hvis nord støtter ruteren blir nok syd litt sleminteresssert, men det er ikke flere HP til sammen enn at det må være en marginal slem-

Hvis du melder slem, klan du like godt spille 6NT da?

Nei, i grandkontrakt er det ikke nok at kløver konge sitter hos øst, fargen må gi fire stikk. Med tre kløverstikk blir det kun 2+1+5+3 = 11. 

Hvis kløver sitter 3-3 med kongen i saksen er det tolv enkle. Hvis det sitter 4-2 er kongen singel eller dobbel foran den sjansen som utpeker seg. sitter det slik må ikke tieren spilles, da vokser vests firekorts beholdning til stikk.

For å få tolv stikk i grand må det spilles liten kløver fra nord til damen eller knekten. Så kan esset legges ned siden kongen faller, men det bør spilles ruter til nord og nok en liten kløver (for å ta med seg 3-3 i kløver). Kongen kommer på - fire kløverstikk og tolv stikk i grandkontrakt. Hvis tieren spilles og dekkes av øst blir det tre kløverstikk. 

 

 

 

ETT SPILL - MEN MANGE SKVISMULIGHETER

En tilsynelatende håpløs utgang i en lagturnering nylig skapte flere skvismuligheter hvor spillefører mot slutten kunne velge mellom to vakre sluttspill. Spillefører var Malcom Mayer som etter noen års pause fra bridgen senere i år gjør comeback for New Zealand i Bermuda Bowl.

Meldingene gikk slik:

3 kløver viste minst fire-korts støtte og ca. 6-9 poeng. Østs 3 ruter var invitt til utgang, og vest aksepterte invitten.

Syd spilte ut en liten spar til esset. Mayer ba om ruter knekt, liten fra nord og øst, og syd stakk med esset. Nå skiftet syd ikke unaturlig til kløver dame som gikk til esset fulgt av liten kløver tilbake til østs konge. To stikk er tapt, og det er fortsatt to tapere i minorfargene. Selv om ruterfinessen forsåvidt gikk blir det normalt en rutertaper til. Spilles for eksempel tieren dekker nord, og åtteren/nieren forfremmes til stikk. Men spillet så langt hadde skapt en interessant posisjon i ruter som kanskje kunne utnyttes.

Mayer gikk i gang med hjerterfargen. Idet han hadde igjen en hjerter så det slik ut:

Idet hjerter 9 spilles ser posisjonen ut som en komplisert variant som kalles “double guard squeeze” hvor syd er alene om sparholdet, begge holder kløver, nord må holde ruter, og syd tror hans 9-5 i ruter kan være verdifull. Hvis øst hadde hatt ruter 8 i stedet for ruter 7 måtte syd ha holdt på sine to rutere, og hvis syd hadde hatt A-9-8 i ruter fra start ville dette vært en genuin skvisposisjon. Nå er det vel egentlig en slags pølseskvis, for slik det var kunne syd ha kastet ruter. Han var dog ganske sikker på at nord måtte ha kløver 10 siden hun ikke hadde kastet unna kløver som hun ville gjort med verdiløse kort i fargen. Derfor trodde syd det var safe å kaste kløver knekt. Det var ikke safe...

På hjerter 9 kastet altså syd kløver knekt og nord kunne til det stikket uten besvær kaste en ruter. Nå visste Mayer at det var to måter å vinne kontrakten på. Han valgte den enkleste, men sa etterpå at han var litt irritert på seg selv for ikke å velge den mest artistiske løsningen.

Spillefører kastet spar 8 da hjerter 9 ble spilt. Så spilte han spar til kongen. I det stikket skulle nord ned på tre kort og ble offer for en skvis etterfulgt av innspill. Hun måtte holde to rutere, og dermed ble det kun plass til singel kløver 10. Den fikk hun for da spillefører ba om kløver 9 fra bordet, og nord måtte til slutt spille ruter unna Q-8 til spilleførers kombinerte saks, 10-4 mot østs K-7.

“I should have gone for a suicide squeeze”, sa Mayer etter spillet, han hadde åpenbart full oversikt.

Den alternative vinnervarianten i diagramsituasjonen er at spillefører kaster kløver 9 fra bordet. Så spar til esset. Nord må holde to rutere og derfor kløver 10 singel i tre-kortsposisjonen. Innspillet er ikke lenger mulig siden vest ikke har igjen kløver, men nå forærer spillefører syd ett sparstikk ved å spille spar 8. Det ser slik ut:

Idet spar 8 spilles er nord skviset i det stikket makkeren hennes vinner, en såkalt Suicide squeeze (også kalt Cannibal skvis. Mer om den typen skvis kan du lese her). Og det oppstår altså et stikk motspilleren ble presset til å vinne!

Idet spar 8 spilles, kan kan ikke nord holde både to ruter og kløver 10, og øst kaster som kjent etter nord. Syd er ikke bare presset til å vinne skvisstikket, men han fungerer i neste stikk som en slags «steppingstone» til øst som må få de to siste stikkene i ruter, eller for ruter konge og kløver 7.

Enda et stålegg?

I helgen deltok jeg i en Swiss Pairs turnering (IMP). Det gikk lenge nokså brillefint, men i ett av de siste spillene i siste runde skjedde noe som førte til at jeg bet meg skikkelig i leppa etter spillet. Heldigvis kostet det ikke noe med hensyn til den endelige plasseringen, men da det skjedde var jeg nokså sikker på at det ville bli kostbart. 

Du har som syd åpnet med 1NT før vest meldte inn 2 hjerter som ble forklart som naturlig melding. Makker på nords plass hadde ikke mange muligheter nå da 2NT ville vært overføring til kløver, en Lebensohl-variant. Så hun sa 3NT direkte.

Prøv deg selv på spilleprøven i 3NT idet vest spiller ut hjerter 2, invittutspill (lite kort lover honnør). Ikke titt i det fullstendige diagrammet nederst før du har bestemt deg for hva du gjør!

På den utspilte lille hjerteren gikk det liten, tieren og knekten. Hva nå?

Vest har meldt inn i gunstig sone og behøver ikke ha veldig sterke kort. Han har nok likevel sannsynligvis en av de sorte kongene, eller begge. 

Du må innom kløveren for å komme til ni stikk. Den første åpenbare sjansen er kløverfinessen, men ryker den blir det automatisk bet med fire eller fem hjerterstikk til forsvaret. Du behøver imidlertid muligens kun tre kløverstikk hvis ruteren gir fire stikk. Så hvis øst har kløver konge kan du gi han for dem etter å ha spilt kløver ess først som gir en liten ekstra sjanse, vest kan ha singel kløver konge. Men tre kløverstikk gir sammen med to stikk i majorfargene og tre sikre ruterstikk kun åtte stikk totalt. Ruteren kan dog godt gi fire stikk, og i så fall er tre kløverstikk nok.

Poenget med å spille kløver ess først er altså at en sjelden gang har vest singel kløver konge, og faller den under esset er det ni sikre med gode sjanser for overstikk. På den annen side kan det bli heldumt å legge ned esset om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Da er kontrakten spilt bort idet det tapes fire hjerterstikk og ett stikk til kløver konge som i så fall viste seg å sitte i saksen. Men det er vel sannsynlig at vest har sekskorts hjerter? I så fall er det ikke farlig å slippe inn øst, for det er en bra sjanse for fire ruterstikk som selv med kun tre kløverstikk vil gi vunnet kontrakt.

Hva blir det til?

Jeg fingret lenge (til meg å være) på kløver ess, men fryktet det ville bli skikkelig lang nese å spille det om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Så jeg spilte ruter mot bordet i den hensikt å ta kløverfinessen.

Da kom ruter knekt på fra vest! Nå var det fire sikre ruterstikk, og på tide å vende tilbake til den tanken om å greie seg med tre kløverstikk. Men om den ruterknekten er et "ekte" kort - singelton - så har vel neppe vest singelton i kløver uansett?

Etter alt dette ga jeg litt opp og tok kløverfinessen, men det ble fullstendig fiasko: 

 

Så irriterende, å ha tenkt så mye på den muligheten med å spille kløver ess først for så å gi opp den tanken og spille rett etter nesen - kløverfinesse. Vest stakk altså med sin single konge og tok fem hjerterstikk - to bet.

Hvis kløver ess spilles først (eller etter en runde ruter) blir det ti enkle stikk, 1+1+4+4 = 10, og faktisk en mulighet for å vinne elleve stikk slik det sitter. 

Med andre ord: Stålegg...

For:

I etterpåklokskapens lys er det nok feil å ta kløverfinessen, spesielt etter en runde ruter hvor vest fulgte med knekten. For om vests ruter knekt er singel må han nesten ha sekskorts hjerter sånn at øst, om han har kløver konge og kommer inn på den ikke har hjerter å spille. 

Tórshavn bridgefestival

I Tórshavn på Færøyene ble det nettopp vært bridgefestival, og hovedturneringen (par) ble avsluttet i går. Det deltok noen norske par og på 4.pass finner vi Torkild Hagen og Aron Thorfinsson. Sistnevnte er fra Island, men såvidt jeg har funnet ut er han bosatt i Norge. 

Torkild Hagen (t.v) og Aron Thorfinsson kom på 4.plass i Tórshavn (Foto: Pernille Lindaas)

På bra plasseringer finner vi to norske damepar; Lise Blågestad-Pernille Lindaas ble nr. 11, og Stine Holmøy- Maja Rom Anjer fulgte opp med 13.plass. 

Her er et spill som Blågestad-Lindaas likte godt.

Det var ikke mange som fant frem til 6 hjerter som N/S i dette spillet, men slem med kun 23 HP til sammen stod i røyk og damp!

Selv med trumf ut er det enkelt, for trumfen sitter 1-1 så forsvaret får ikke spilt mer enn en gang trumf. Dermed kan tre spar trumfes hos nord. Som du ser sitter jo kløveren 3-3 også og kan godspilles med en stjeling. Og med naturlig utspill spar 5 er det enda flere muligheter. Ingen av de mulighetene behøves!

Mot Lindaas-Blågestad åpnet øst i tredje hånd med 1 spar. Pernille (syd) sa 4 hjerter på direkten. Vest meldte 4 spar, og det viste seg å ikke være så lurt sånn som det utviklet seg. For nå meldte Lise 5 hjerter med nords sparsomme beholding - god vurdering - og da kunne ikke Lindaas stoppe seg selv: 6 hjerter!

Dette er godt meldt, for nord må jo være veldig kort i spar. Og det er nesten alt som behøves, dog litt avhengig av hvor mange trumf nord har. Det må uansett sett fra syds sysnvinkel være glimrende sjanser i slem etter denne starten på meldingene. 

God meldt, og det norske paret fikk bonus også da slemmen ble doblet. Tolv stikk, N/S +1210 som ga alle poengene, 100%!

Selv 6 hjerter udoblet ville gitt 94,4%. Hagen-Thorfinsson var ikke heldige her da de satt Ø/V mot 6 hjerter og måtte notere fattige 5,6 % på spillet. Holmøy-Rom Anjer satt Ø/V mot 4 hjerter og fikk strø over middels. 

 

 

 

 

 

Norsk besøk i Auckland

Etter at undertegnede flyttet til Auckland, New Zealand i 2008 har det med jevne mellomrom vært noen besøk fra gamlelandet, både familie og bridgevenner. Nå har det en stund vært lite av det pga. pandemien. Denne uken dukket imidlertid Espen Kvam opp. Han var på jobbreise i Australia og New Zealand, og selv om det var travle dager for han ble det tid til å hilse på NBF sin mann "Down Under". Vi møttes i Aucklands Aker Brygge, Waterfront/The Viaduct. 

Yrende liv i The Viaduct. Sky Tower i bakgrunnen

Det ble ikke tid til å bidra med noen sightseeing for Kvam og hans norske kolleger denne gangen. Istedet ble det til at vi raskt havnet på den mest typiske engelske puben i området, The Fox.

Sånn går no dagan...

Kvam og GeO - "some things never change"

Når bridgevenner møtes blir det alltid utvekslet gamle (røver)historier, ikke bare bridgerelaterte. Latteren sitter løst, også i går. 

Litt bridge ble det tid til å prate om også. Kvam har mange gode resultater opp gjennom årene og vunnet flere NM titler (bl.a. med Terje Lie) etter at han sammen med en sterk gruppe juniorer slo gjennom på 90-tallet. Etter en mer eller mindre bridgefri periode fra rundt 2010 ble det comeback som endte med gull i parfinalen 2020 (med Hallgeir Hartvigsen). Her er et spill fra den parfinalen:

Giver vest. Alle i sonen

Dette kan du ta som en spilleprøve i kontrakten 5 hjerter. Meldingen gikk forskjellig rundt omkring, men la oss si vest passet som giver, nord åpnet med 1 ruter og øst hoppet inn med 2 spar. Du sa 3 hjerter, vest spratt i 4 spar og makker på nords plass var modig og sa 5 hjerter.

Det er sjelden noen lette meldeprøver når meldingsforløpet tar av sånn som dette. Nord har absolutt minimum for sin åpning, men slik meldingene har utviklet seg ble hånden mer verdifull i egen trumfkontrakt. Bekymringen er kanskje den stusselige trumfstøtten, og det blir også problemet i spilleføringen. 

Mot syds 5 hjerter tar vest for spar ess og skifter til ruter. Hvordan spiller du?

Hvis en ser på hjerterfargen isolert sett bør det spilles en honnør for å få med seg singel dame bak. Deretter er beste sjanse å ta finesse med liten fra nord til knekten. Men fargehandling kan ikke sees bare isolert sett, en må også se på hele spillet. Du har egentlig ikke bruk for ruterstikkene lenger, så det går an å ta for esset i stikk to selv om kongen går i dragsuget. Så kan hjerterfinessen tas på direkten. Det blir imidlertid nistrist om vest har singel dame.

Ofte spilles ikke på finesse gjennom den med lang farge (sperremelderen), men her vet du at begge har mange spar. Mest sannsynlig har øst seks spar og vest fem. Så det er ikke mye å gå etter når det gjelder såkalte ledige plasser ("vacant spaces"). 

La oss si du bestemmer deg for å få spilt en stor hjerter først og derfor vinner andre stikk med ruter konge. Under hjerter ess kommer tieren på fra vest. Den kan han selvsagt ha lagt fra 10-x, og er det slik (øst har hjerter Q-x-x) kan du spille deg over i kløver å ta hjerterfinessen og notere tolv stikk. Det er jo parturnering...

Kontrakten er imidlertid ganske trygg idet trumftieren kom på i første trumfrunde, om du ikke blir grisk. Du kan bare smelle ned den andre hjerterhonnøren. Om vests tier var singelton kan du bare gi bort ett stikk til østs dame etterpå.

Eller velger du å gå for gull etter en hjerterhonnør og spiller kløver til nord for å forsøke hjerterfinessen? Da blir det smått med poeng på spillet:

 

Hvis spillefører etter en hjerterhonnør spiller seg over til nord på kløver konge og tar hjerterfinessen faller hodet i taket på han. Vest vinner med trumfdamen og spiller kløver slik at øst kan stjele - en bet! Det gir nære bunn på spillet, og ganske fortjent vil jeg si.

Hvis derimot syd "tar det sikre" og spiller den andre hjerterhonnøren blir det tolv stikk idet damen kommer på. 

Kun noen få gikk bet i 5 hjerter. De som fikk elleve stikk måtte tåle litt under middels, mens +680 for tolv stikk i hjerterutgang ga strø over middels. Noen få fikk alle tretten stikkene fordi Ø/V ikke fikk med seg sparstikket, og spillefører ble kvitt en spar på ruter ess. To par var i 6 kløver, og begge vant den. Det er da også en bra slem, ikke nødvendigvis avhengig av hjerteren som lilleslem i hjerter er. I kløverslem kan ruteren godspilles. I dette tilfelle (3-3) gir den fargen hele fem stikk og nok avkast for syds hjertere bare ved å stjele en ruter hos syd.  

Vinnerparet Hartvigsen-Kvam stampet i 4 spar og slapp med to doblede bet i sonen, -500 som ga 78% til Ø/V.

I teorien er det tre bet i 4 spar (doblet), men det må et skarpt motspill til. Vinnerparet spilte 4 spar doblet med vest som spillefører. For å få fatt i +800 må nord spille ut liten ruter! Syd vinner med kongen og må for å få maks ta sjansen på liten kløver unna esset til honnør hos nord, så ruter ess og ruter til stjeling.  I tillegg får N/S to hjerterstikk, og det blir seks motspillstikk totalt - tre doblede bet i 4 spar. Men det fantastiske motspillet var det naturlig nok ingen som fant. 

 

 

 

Sensasjoner i NM for klubblag

Det er klart for sjette og siste utslagsrunde i NM for klubblag før finalen skal spilles i Kristiansand i slutten av mai. 

Trekning for 6.runde er foretatt og kampoppsettet viser at flere av de vanlige traverne i toppen i dette mesterskapet allerede er slått ut. Det kan vel alltid diskuteres hva som er sensasjoner, men det må i alle fall være lov å si det har vært noen overraskelser i årets mesterskap.

En av de største favorittene, Bergen Akademiske 1 (C.Bakke) slo ut et annet topplag, Sunndalsøra i 4. runde. Men i 5.runde måtte Bergen AK 1 - et lag bestående av kun velkjente stjernespillere - se seg slått av Rubbestaneset (Nitter) som vant med 1 IMP. I årets 6 runde har ikke Bergen AK med noe lag, en sjeldenhet. 

Et toppoppgjør i 6.runde vil finne sted i Vikersund hvor hjemmelaget Vikersund 1 (Evjen) skal opp mot Studentenes BK 1 (Bogø).  

Undertegnede vil ikke begi seg ut i noen tipping denne gangen, det ble for mye pes etter dårlig innsats på den fronten i fjor. Men du kan selv gjøre deg opp en mening, og kampoppsettet finner du her. Og mer informasjon om denne sesongens NM for klubblag finner du her.

Bergen Akademiske 2 er også et sterkt lag med spillere som har mange NM-gull og medaljer i premiehylla. De møtte Klepp BK 6 i 5.runde, og laget fra Rogaland ble litt overraskende for sterkt for bergenserne. Sluttresultat i favør Klepp BK 6 ble 99-60. 

På det laget spiller Jan Maguns Nyborg, Mona Lindstrøm, Dag Inge Torgersen og Terje Beck Nilsen. Det siste hinderet før de er klare for lagfinalen er Askim (Dybdahl)/TopBridge (Mikkelsen). 

Fra kampen mellom Klepp BK 6 og Bergen Akademiske 2 tar vi med en av flere utgangssvinger som gikk Klepp BK sin vei mot slutten av kampen. Prøv deg selv på noe av det vanskeligste i bridge, utspill. Du sitter nord, og vest er giver med ingen i sonen:

            NORD

Meldingen har gått slik:

Hva spiller du ut?

Ved det andre bordet hadde øst meldt kløver før de også havnet i 4 spar. For Bergen Akademiske spilte nord ut ruter 9. Det var ikke godt nok da hele spillet så slik ut:

Ruterutspillet Bergen AK sin nord valgte gjorde at Klepp sin spillefører ble kvitt to hjertertapere på kløver A-K, og utgangen var enkel å vinne. 

Jan Magnus Nyborg spilte ut hjerter ess - Bingo!

Forsvaret tok tre hjerterstikk med det samme, så beten var allerede sikret siden syd har trumfesset. Terje Beck Nilsen (syd) fortsatte vakkert med en fjerde hjerterrunde. Dermed fikk nord forfremmet trumfen sin til ett ekstra stikk - to bet!

Spillet ga 11 IMP til Klepp 6.

 

STÅLEGG?

Mange av dere som leser denne bloggen er vel kjent med uttrykket «stålegg». I bridge er det er feil som absolutt ikke burde skjedd. Jeg vet ikke om dagens spill er i den kategorien, men det kunne med bitt litt andre kort hos motparten vært en feil som kostet 1.plassen i en lagturnering i helgen.

Jeg hadde i denne turneringen gleden av å spille med den irske landslagsspilleren Hugh McCann, og vi hadde et sterke lagkamerater som leverte stort sett hele tiden. Etter en god start gjorde vi det vanskelig for oss selv med et stygt tap, og var på etterskudd. Så kom en god periode, og det endte det med at aller siste spill - en liten delkontrakt - ble avgjørende. Som så ofte sagt, slike småspill kan inneholde mye bridge!

Giver øst. N/S i sonen.

Vi satt N/S.

Øst var i 1NT etter 1 ruter fra øst, 1 spar fra vest og 1NT fra øst uten at vi meldte noe som helst. Dette var altså siste spill, og +50 til N/S for en bet vil gi seier i turneringen. Om motspillet svikter og det blir +90 til Ø/V for 1NT med syv stikk ville det bli andreplass.

McCann spilte nokså naturlig ut hjerter 2, ingen suksess da blindemanns hjerter 7 vant første stikk. I andre stikk ble kløverfinessen forsøkt, men syd vant stikket med kongen. Hva nå?

Med åpne kort er det lett å se at N/S kan ta fire ruterstikk og A-K i spar som sammen med stikket for kløver konge gir en bet. Men å spille ruter fra syd er ikke lett, husk han ser ikke østs beholdning.

Hugh valgte å spille spar, og han fant et motspill som gjorde at vi kunne kombinere sjansene, for han så at det godt kunne være et motspillpotensial i ruter. Han skiftet til spar konge! Etter å ha vunnet det stikket kom liten spar fra syd, og nå var det ikke alt for vanskelig å stikke opp med esset i andre sparrunde. Å legge tieren ville vært fatalt da spillefører i så fall vinner 1+3+0+3 = 7 stikk. Å stikke opp er ikke alt for vanskelig, for syd kan neppe ha spar knekt nå, for har han det kortet burde han spilt det i andre sparrunde.

(Det følgende blir litt pirkete for det hander om de små og mellomstore kortene, så hold tunga rett i munnen!)

Inne på spar ess, knekten fra øst, var det tid for å vurdere om det skulle spilles ruter, eller kanskje spille tilbake hjerter som makker tross alt hadde invitert i. Husk nord ser heller ikke østs kort. Men hjerter tilbake nå må være feil med en god makker som vet hva han driver med, for hvorfor spilte han spar konge?

Hvis syd har noe sånt som K-J i hjerter og ønsker hjerter gjennom skifter han ikke til stor spar som setter opp stikk til motparten først, men han forsøker å få inn makker for å få hjerter gjennom mens han fortsatt har spar konge som han kan komme inn på senere. Altså skal det spilles ruter fra nord nå, det må være forsvarets eneste håp.

Jeg skiftet til ruter konge og fortsatte med knekten, fire ruterstikk og en bet. Spillefører kommenterte motspillet som «well done». Men var ruterspillet «well done»?

Nei.

Hva om ruterfargen ser litt annerledes ut?

Hvis det byttes et par «små» kort mellom øst og syd og det ser slik ut forærer kongen fulgt av knekten spillefører kontrakten. Etter kongen og så knekten kan med denne alternative rutersitsen øst simpelthen dekke knekten med damen, og syd vinner med esset. Deretter har øst gardert stopper i ruter med sine gjenværende 9-5 fordi syd er inne og har 10-7, og det er ikke noe inntak til nord lenger.

Riktig motspill inne på spar ess er å spille ruter knekt først. Det tar seg enkelt av den rutersitsen som aktuelt var også, fire kjappe stikk. Og om det sitter som i det siste diagrammet hvor øst har litt bedre ruter går det også bra med knekten først. Den må dekkes med damen. Syd vinner med esset og spiller ruter 3 til nords konge. Da er det nord som er inne (!) etter to ruterstikk og kan spille ruter 6 idet dette er igjen:

Østs gjenværende ruter blir med riktig kort i skift effektivt fisket opp også om det sitter slik.

Vel, stålegg er kanskje å ta litt hardt i, men motspillet mitt ville altså kostet turneringsseieren om ruteren hadde vært litt annerledes fordelt enn den var.

"ENDA CHANSEN"

I ungdomstida var undertegnede en flittig kjøper av gode bridgebøker fra svenske Jannersten Forlag. En av bøkene derfra heter Enda Chansen og ligger fortsatt i bokhylla – dog litt krøllette og gul i kantene.

Dette handler om de spillene hvor det kun er små, noen ganger bittesmå muligheter for å vinne sin kontrakt. Og i noen tilfeller kan det være en ENESTE mulighet.

Her er et slikt spill jeg har fått fatt i (takk til Markus Bruno) fra KM for lag i Aust Agder som ble arrangert av Birkeland BK i helgen, og det passet det bra at det ble hjemmeseier (Krosshøl, Skryten, Arnesen og Arnesen).

Vinnerlagets Jørn Skryten så «enda chansen» i det spillet du får her, og han fikk hjem kontrakten sin etter å ha spilt nesten perfekt.

Du sitter vest og har blitt spillefører i 4 hjerter. Nord spiller ut spar dame. Hva tror du om sjansene for å vinne denne utgangen?

Det ser unektelig mørkt ut. Det er jo minst to trumftapere og to spartapere. Dessverre gir ikke ruteren avkast på riktig side, men hos øst hvor det er fire spar. Østs fjerde kløver kan kanskje gi avkast hos vest som har tre spar hvis kløver dame sitter i saks og fargen sitter 3-3. Problemet er dog at det kan ikke spilles fire ganger kløver før trumfen er under kontroll, for selv om finessen går og fargen sitter 3-3 stjeler i så fall den av dem som er kortest i trumf.

"Enda chansen" har likevel med kløverfargen å gjøre, men for at dette skal kunne gå bra må spillefører også få brutt forbindelsen mellom motspillerne så de ikke får tatt det andre sparstikket sitt, og spillefører må også få gitt bort trumfstikk til den som har kun to spar.

Skryten lasjerte den utspilte spardamen og vant neste stikk idet nord fortsette med spar knekt. Nå kan altså dette gå bra om han får gitt bort ett  stikk i trumf (og så spille esset senere), eller få gitt bort to trumfstikk til den som eventuelt har kun to spar så de ikke får tatt det andre sparstikket. Esset først og nok en hjerter kan gå bra om riktig motstander kommer inn (den med to spar). Eller man kan kanskje forsøke å gi bort trumfstikk i første trumfrunde. Idet spillefører kommer inn igjen kan han ta for trumfesset og la dem beholde «mastertrumfen» som de må få for på et eller annet tidspunkt, så ta kløverfinesse og håpe kløveren går. Det eneste håpet er at den som kommer inn ikke har flere spar. Da kan kanskje spillefører rekke å bli kvitt en spar fra vest i tide. Ingen god sjanse, men den eneste. Og slik satt det!

Spar dame vant første stikk. Spillefører vant andre runde spar med esset og spilte trumfesset og en til. Nord vant det stikket, og han hadde ikke flere spar! Nå stod kontrakten fordi fire runder kløver via finesse med knekten går bra og gir avkast for en spar hos vest.

Ser du den lille unøyaktigheten som gjorde at N/S kunne betet kontrakten slik spillet gikk?

Under trumfesset kunne nord lagt kongen eller damen – et vanskelig påspill å finne. I så fall blir det syd som kommer inn i andre trumfrunde og kan ta forsvarets andre sparstikk.

Løsningen som gir vunnet kontrakt slik det sitter uansett motspill er et slags «avoidance play».

Første spar lasjeres. Inne på spar ess spilles liten hjerter fra øst, og spillefører dekker billigst mulig. Om syd følger med hjerter 4 legger vest syveren og riktig motspiller kommer inn. Nå har spillefører kontroll. Og om syd fyker på med knekten i første hjerterrunde stikkes med esset fulgt av nok en hjerter. Da blir det nord som kommer inn siden han har hjerter 9 og syd har kun en honnør.

Meldeprøve

Her er et spill fra KM Veteran-Dame-Junior par i Østerdal krets forleden. Vinnere ble Stig Vestveit - Steffen Brynhildsvoll (Rena/Glåmos).

Øst er giver og N/S i sonen. Du sitter nord med disse fine kortene:

Det går tre passer til deg. Hva åpner du med?

Noen liker å åpne med 1 spar med slikt og argumentet er ofte at "det går ikke pass rundt uansett". Vel, det kan det gjøre, men ikke i dette tilfellet. Makker høyner til 2 spar. Men uansett hva som skjer etter en veldig "overvektig" 1 spar i åpning blir det nord som må ta stilling til det meste uansett, makkeren vil aldri kunne finne ut at nord har alt dette. 

Jeg liker 2 kløver med sånne kort. Noen mener det ikke er bra å åpne med 2 kløver med tofargede hender, men problemet med det er mer hvis man har lang minorfarge og for eksempel firekorts majorfarge ved siden av. Med dette blir det nokså greit å melde etter åpning med 2 kløver, spar først og kløver etterpå hvis ikke makker støtter sparen.

Hvis du åpner med 2 kløver som i prinsippet er utgangskrav svarer syd 2 ruter hvis man spiller med det som "waiting", en negativ hånd eller det kan være positiv balansert hånd også (ingen god lang farge). Over 2 ruter sier du 2 spar og nå blir det ganske komfortabelt om makker støtter sparen. Og gjør han det bør 3 spar over 2 spar være sterkere enn 4 spar (utgangskrav er etablert).

Syd støtter til 3 spar. Hva melder du nå?

Her kan det være fristende å klinke til med Exclusion Key Card Blackwood. Klassisk Exclusion er hopp til femtrinnet i renonsfarge for å spørre om antall nøkkelkort utenom den fargen. Og det er det du er ute etter her - hjerter ess. Har makker det kan det være storeslem på gang! 

Husk at man ikke må bli overivrig å bruke Exclusion bare fordi man har en renons og ser optimistisk på slemmulighetene. Det kan ikke gjøres med kort hvor det er "hull" over alt. Exclusion er til for å brukes når man har monsterkort!

Det kan innvendes at selv om makker har hjerter ess behøver ikke storslem være veldig god hvis syd for eksempel har tre små spar og ikke hjerter dame. Med kun trekorts spar hos syd og ingen hjelp i kløver kan det til og med være en jobb å vinne tolv stikk selv om makkeren har hjerter ess. 

Hvis du er optimistisk prøver du Exclusion 5 ruter, det er ikke så ofte en har sjansen til å bruke den konvensjonen. 

Hvordan har du og makker avtalt svarene på Exclusion Key Card? 

Mange avtaler for enkelhets skyld "samme svar som på vanlig Key Card 4NT", dvs. 1430 eller 0314 osv., men det er egenltig litt meningsløst, og litt latskap. For Exclusion kan ikke brukes uten at den som spør har en monsterhånd. Det er en melding på femtrinnet, og som regel handler det om lille- eller storeslem, så den som spør kan neppe mangle 3 eller 4 nøkkelkort!

En anbefalt svarskala for Exclusion er: 

1 step: 0 nøkkelkort (da er svaret så lavt at en som regel kan bråbremse i 5 i trumffargen) 

2.step: 1 nøkkelkort

3. step: 1 + trumf dame

4. step: 2

5. step: 2 + trumf dame

En må alltid tenke seg om før man slår til med Exclusion for å forsikre seg at man tåler de svarene man kan få! 

Hvis nord prøver seg med Exclusion med disse kortene får han 0 nøkkelkort i fargene spar, hjerter og kløver. Da avslutter nord med 6 spar. Slik så hele spillet ut:

Lilleslem var bra denne gangen. Syd hadde det riktige; kløver knekt var et godt kort å se hos blindemann, og A-K i ruter gjør at det ikke blir noe hjertervalg siden de to ruterstikkene gir to avkast hos nord så 6 spar avhenger normalt av at sparefargen ikke gir taper, 3-2 sits eller knekten singel er nok. Lilleslemmen kunne godt ha vært mye dårligere.

Så alt dette "tåkepratet" om Exclusion var vel litt i overkant, men nord bør nok satse på slem. Jeg har egentlig ingenting i mot disse eller lignende meldingsforløp med slike kort:

1spar  -  2 spar

6 spar - pass


Eller:

2 kløver - 2 ruter

2 spar - 3 spar 

6 spar - pass

 

Litt primitivt, men det er greit å avgi paraktiske meldinger når det er litt for mye å finne ut av uansett. 

I det nevnte kretsmesterskapet meldte litt over halvparten 6 spar, resten spilte utgang. 

 

Instruktivt

Vi tar med et spill fra en turnering i helgen.

Etter et litt optimistisk slemforsøk bråbremser N/S i 5 spar med syd som spillefører. Vest spiller ut kløver dame. Spilleplan?

Det første man ser på er antall tapere, og mulige tapere. Her kan det bli en spartaper, og i så fall er kontrakten i fare. For det kan bli to hjertertapere om det bommes på hvem som har hjerter knekt. 

Sparfargen er altså en eller ingen taper. Hvordan bør en slik farge spilles? Finesse eller toppe for å felle singel konge?

Du mangler kun K-6-3 i spar. Det korrekte er å ta finessen, men det er fargen isolert sett. Finessen gir null taper i fargen om vest har K-6, K-3, eller K-6-3 som er tre tilfeller. Å toppe blir riktig kun i ett enkelt tilfelle, singel konge bak og 6-3 foran. 

Det er imidlertid ikke nok å kunne sin fargebehandling. Man må må også se fargebehandlingen i spillets kontekst. Her er det om å gjøre å unngå tre tapere for å ikke risikere bet, det viktigste når det spilles lagkamp.

Du tåler en spartaper, men ønsker å spille slik at det ikke blir et valg om hvor hjerter knekt er plassert som avgjør kontraktens skjebne. I 4 spar, eller om det hadde dreid seg om parturnering ville sparfinessen vært beste spilleføring da i 4 spar er ikke kontraten i fare, og da spilles for maks som også jo er veldig viktig i parturnering. Men her ønsker du først og fremst å sikre deg utgangsbonusen.

Det er et nesten sikkert innspill her. Du vinner kløverutspillet med esset og stjeler en kløver. Så spar dame. Vest følger med liten. Om du nå tar finessen og den ryker har du kun en 50-50 sjanse igjen, hjerter knekt må lokaliseres. Hvis du derimot spiller spar ess og øst følger farge med liten spar er kontrakten sikker (og faller kongen handler det om overstikk). Hvis begge følger med liten spar har enten vest eller øst ett sparstikk, men de har kun den ene sparen (kongen). Etter spar ess spilles tre runder ruter. Så frir du deg med trumf, og samme hvem som kommer inn er det safe da dette er igjen:

Om det er vest eller øst som har spar konge får han for den før han må spille hjerter som løser den fargen med kun en taper, eller minorfarge til dobbeltrenons som trumfes hos syd med hjerteravkast fra nord - kun en hjertertaper, intet valg. 

Den eneste gangen denne spilleplanen går galt er om vest har alle de uteværende trumfene, altså kongen tredje i spar. I så fall får han et frikort med sin tredje trumf, og du blir avhengig av hjertervalget mens du altså kunne spilt sparen for null taper. Men 3-0 sits på en bestemt side er kun 11% (hvis øst har kongen tredje er det ikke noe du kan gjøre, han vil alltid ha ett frikort og hjerteren må i så fall tippes).  

 

Over og ut for de norske i USA

I Vanderbilt - hovedturneringen i det amerikanske vårmesterskapet i New Orleans - spilles i skrivende stund finalen mellom WOLFSON - et amerikansk lag med en engelskmann (Gold) og BERNAL, en USA-Italia kombinasjon.

De norske spillerne røk ut tidligere enn vi har vært vant til. ROSENTHAL med Bakke-Brogeland tapte på en ekstra sur måte i Round of 16. De måtte ut i tiebreak, åtte spill ekstra etter at lagene stod likt etter fire sett. Det tiebreaket startet glimrende for det "norske" laget som gikk opp i 18-0 etter fire spill! Så snudde det, men de ledet fortsatt med 3 IMP før det siste spillet. Det så slik ut med Bakke-Brogelands lagkamerater som Ø/V:

  

Det er ikke så mange HP til sammen, men utgangen 4 hjerter er ikke dårlig. Og det presset Willenken-Jansma seg opp i med vest som spillefører etter grandåpning og overføring til hjerter fra øst. 

Hvis hjerterfinessen går og ttrumfen sitter 3-2 er det nesten over, og om det er en hjertertaper samt en taper i hver minorfarge er det fortsatt sjanse for å unngå spartaper. Og akkurat sparen ordnet seg med det samme da nord spilte ut spar 7 til åtteren, damen og esset. På et tidspunkt tok spillefører to hjerterfinesser, men da det viste seg at syd hadde kongen fjerde i trumf var kontrakten i fare. Slik så hele spillet ut:

Sparen ordnet seg altså i første stikk. Vest spilte kløver knekt som nord stakk og spilte mer spar til østs konge. Så hjerter dame som stod rundt fulgt av hjerter til nieren som nord kastet kløver på. En tredje runde spar ble spilt, men syd stjal og fridde seg med sin siste trumf til esset. En ruter kunne kastes på den fjerde sparen, men slik det satt ble det to rutertapere til slutt og en bet. 

Det kan se ut som om spillefører kanskje kunne vunnet denne kontrakten etter å ha fått løst sparen tidlig hvis han får stjålet ruter hos vest. Men det blir vanskelig likevel da han kanskje ikke får tatt sparstikkene, og dessuten kan bli kortet i trumf hos øst så det blir to trumftapere. Analysen av de forskjellige måtene spillet kan gå på kan du pusle litt med selv, men å satse på trumffinessen og 3-2 sits i hjerter som Jansma gjorde er neppe noen dårlig plan.

Ved det andre bordet spilte Ø/V delkontrakt i hjerter med ni stikk, 140. Det sammen med 50 for en bet ga 5 IMP ut for ROSENTHAL på dette siste spillet, og kampen ble tapt med 2 IMP, 131-133!