Spilleprøve (2)

Ganske ofte blir kontrakter spilt bort fordi spillefører er for avslappet siden det hele ser så opplagt ut. Et godt tips er å bruke noen sekunder før man setter i gang når det ser enkelt ut. Her er et eksempel hvor det nesten ser umulig ut at noe kan gå galt.

Syd har havnet I 6 spar som ser helenkel ut, ja det kan se ut som om de burde ha meldt storeslem.

Vest spiller ut hjerter konge. Spilleplan?

Det går som sagt an å bli litt kortblind i slike spill hvor det ikke ser ut til å være noen problemer. Det er derfor man bør bruke noen sekunder å tenke gjennom om noe kan gå galt.

Om trumfen er fordelt 3-1 er det tolv enkle stikk selv om det tas tre runder trumf. To kløvere kan kastes hos blindemann på ruteren og en kløver kan trumfes. Og om trumfen sitter 2-2 blir det igjen to trumf hos nord, og begge syds småkløvere kan trumfes etter å ha tatt ut trumfen og kastet unna to kløvere fra nord på ruteren - tretten stikk. Men hva om trumfen sitter 4-0?

Hvis en etter å ha vunnet med hjerter ess i første stikk spiller spar ess oppdages at øst har alle de fire uteværende trumfene. Da er det plutselig ikke så enkelt, for om trumfen tas ut i fire runder blir det ikke trumf igjen til å dekke opp syds kløver. Selvsagt kan vest ha kløver konge, men hvis øst har det kortet er det med slik spilleføring fare for to kløvertapere. La oss si det sitter slik fra start:

I mange spill er det lite å tjene på å trumfe tapere på den lange trumfhånden. Det gir ikke automatisk ekstra stikk, for det går jo på bekostning av trumflengden som gir stikk uansett. En stjeling på den hånden med mest trumf, for ekesempel en femkorts farge gir for såvidt ett stikk for stjelingen, og så blir det fire trumfstikk til, altså fem trumfstikk som du hadde uansett. Så å trumfe på den lengste trumfhånden er som regel for å bruke stjelingen som en nødvendig overgang, eller for å godspille en sidefarge på den andre siden ved å trumfe ut motpartens kort i fargen.

Her er de ikke slik, men å trumfe hos syd er likevel løsningen som finnes ved å kjenne igjen mønsteret. Dette er et typisk spill hvor reverse dummy dummy er tingen, dvs. man gjør den hånden med færrest trumf til hovedhånd. Det er som regel når man har mange og gode trumf på begge sidene. Hvis det stjeles flere ganger med syds trumf slik at nord, den siden med færrest trumf blir hovedhånd blir det ekstra stikk utav det. Denne trumffargen er jo fem toppstikk fra start. Men hvis det for eksempel stjeles to ganger på den lengste hånden (syd) blir de to stjelestikkene sammen med fire trumfstikk hos nord til sammen seks stikk. Så i dette spillet fungerer dummy reverse perfekt.

Det vinnes med hjerter ess, så hjerter til stjeling med det samme, gjerne høyt. Spillefører rår jo over absolutt alle de høyeste trumfene så trumfåtteren og nieren er på en måte like store kort som esset. Etter en hjerterstjeling spilles trumf til bordet og nok en hjerterstjeling tas. Syd har fortsatt to trumf, og den ene spilles og stikkes over hos nord før syds siste trumf tar seg av nords fjerde hjerter. Så ruter til kongen og resten av nords trumf tar ut alle øst sine. To kløvere forsvinner ellerpå på syds ruter. Eller for å si det på en annen måte: spillefører har fått tre stjelestikk hos syd og fire sparstikk hos nord, det er syv til sammen trumfstikk. Dessuten er det ett stikk for hvert av essene i hjerter og kløver som sammen med fire ruterstikk gir tretten stikk totalt.

Med andre ord var dette en mulig storeslem, ikke en lilleslem som man kanskje spiller bort på en (svært?) dårlig dag...

RBOL: En liten sensasjon, kanskje?

I Realbridge Online Lag har de kommet frem til semifinale i eliteklassen. Laget som kaller seg NORDNORSK MIX består av Nicolai Heiberg-Evenstad, Markus Lund, Stian Evenstad og Gunnar Harr. Et sterkt lag, men det må vel være lov å si de var litt underdogs da de onsdag møtte FLAKS som består av Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Thor Erik Hoftaniska, Christian Bakke og Kjell Gaute Fyryn. Det ble imidlertid en jevn og spennende kamp. 

FLAKS tok oppskriftsmessig ledelsen, og det stod 34-12 etter 20 av 40 spill. Men så kom NORDNORSK MIX tilbake, og kampen hadde jevnet seg ut etter dette spillet (31):

Giver syd. N/S i sonen

For FLAKS åpnet syd med svake 2 spar (tror jeg). Nord passet, kanskje ltit tamt (?), og øst meldte inn 3 ruter. Etter to passer meldte nord 3 spar, og etter to passer bak han igjen sa vest 4 ruter. Det ble kontrakten som gikk en bet, FLAKS +50.

Nicolai Heiberg-Evenstad åpnet også med 2 spar som var definert som sekskorts farge og 8-11 poeng. Markus Lund gikk direkte i 4 spar. Øst doblet, og det gikk pass rundt. 

Vest spilte ut trumfsyveren som er et logisk utspill siden han vet egen side normalt har de fleste honnørpoengene, og da kan det ofte være om å gjøre å forhindre at spillefører får for mange trumfstikk. Her hadde øst veldig få HP for sin dobling som det muligens vil være delte meninger om. Denne utgangen kan imidlertid vinnes uansett utspill. 

Nicolai vant trumfutspillet med spar 9 (øst kastet ruter 5) og spilte kløver 10 med det samme til liten fra vest og kongen fra nord. Øst lå unna, og da ble det spilt liten spar til håndens konge fulgt av nok en kløver til knekt, dame og ess. Det kom ruterskift til esset, så trumf til esset og stående kløver med ruteravkast. Vest kunne trumfe med sin siste trumf, men det var ingen problemer for Niolai med å tippe hjerteren etterpå. Dermed tapte han ett stikk i trumf, ett i hjerter og ett i kløver, dvs. ti stikk og +790.

Spillet ga 12 IMP til NORDNORSK MIX. Da det gjenstod seks spill ledet fortsatt FLAKS, men kun med 2 IMP. Så tikket det inn noen småimp i favør av NORDNORSK MIX, totalt 9 IMP på de spillene, og til slutt hadde de slått favorittene med 7 IMP. 

 

 

Spilleprøve (1)

I dette innlegget og det neste som kommer i morgen tar vi med et par spilleprøver hvor det handler om å utnytte trumfene best mulig.  

Det første er sakset fra IBPA-bulletinen, og det er Barry Rigal som publiserte det. Her har syd mest sannsynlig fått utlevert årets best hånd så langt. (Giver syd, ingen i sonen)

           SYD

Spillet som jeg kalte en spilleprøve er litt interessant når det gjelder meldingene også. Det handler om hvor optimistisk syd bør være med disse voldsomme kortene. Ved begge bord i en lagkamp åpnet syd med 2 kløver og fikk som ventet 2 ruter fra makker. Øst meldte inn 3 kløver, syd sa 3 spar og nord løftet til 4 spar. Nå behersket den ene syd-spilleren seg og sa pass. Det er mye som taler for at det er rett, for nord behøver ikke ha noen ting. I denne meldesituasjonen bør kanskje 4 kløver fra svareren over 3 spar ikke være kontrollmelding som sådan, men bare vise at svarhånden ikke er elendig (god løft til 4 spar)? 

Ved det andre bordet gikk syd på til slem via Key-Card Blackwood hvor han ikke særlig overaskende fikk 5 kløver - 0 nøkkelkort - til svar, men da meldte han 5 ruter som spurte om nord hadde trumfdamen, og det hadde hun. Så der ble kontrakten 6 spar. 

Vest spiller ut kløver 2 (norsk fordeling) mot 4 eller 6 spar. Spilleplan?

Hjerterfinessen må gå bra hvis det skal bli tolv stikk. Men om trumfen tas ut er det fare for en rutertaper, og en hjertertaper kan ikke spillefører unngå selv om kongen sitter i saks. 

Ved det bordet det ble spilt slem tok spillefører ut trumfen som satt 3-2. Inne på spar dame i tredje sparrunde ble det spilt hjerter til damen som vant stikket. Som sagt er det fortsatt en uungåelig hjertertaper. Siden ruteren ikke ordnet seg med 3-3 sits, og ruter knekt ikke satt singel eller knekt dobbel ble det en taper i hver av de røde fargene - en bet. 

Syd ved det andre bordet var altså kun i utgang, men der ble en bedre spilleplan funnet.

Merk at hvis nord hadde hatt fire spar ville det vært enkelt, den fjerde ruteren kunne i så fall blitt stjålet hos nord etter å ha trumfet ut, normalt i to eller tre runder. Den tanken bør kanskje sette spillefører på riktig spor? 

Løsningen er en variant som forekommer i mange forkledninger hvor det er en sånn potensiell taper, typisk i en 4-3 farge. Hvis fargen sitter 3-3, eller knekten stuper singel eller dobbel er det ikke noe problem, selv om en toppspiller fargen før den tredje runden trumf er tatt. Hvis knekten faller tas selvsagt den siste trumfen ut og det er over, tolv stikk. Hvis ikke knekten faller, men begge følger tre ganger tas også den siste trumfen ut og den fjerde ruteren gir stikk. Men hvis ruter knekt sitter fjerde er det ved å spille slik en ekstra sjanse. Den med dobbelton ruter kan ha dobbelton trumf. Da kan den fjerde ruteren spilles og trumfes hos nord mens den med den siste trumfen følger på med ruter. Så kløver til stjeling og ut med motspillerens siste trumf.

Den syd-spilleren som var i 6 spar gikk altså bet. I 4 spar ved det andre bordet stakk spillefører utspillet, spilte spar ess og spar til damen (begge fulgte to ganger trumf) fulgt av hjerter til damen. Så, med en trumf ute, ble det spilte A-K-Q i ruter fulgt av den fjerde ruteren til stjeling - tolv stikk.

Å spille slik gjør altså ikke at man taper noe i forhold til bare å ta ut trumfen. Hvis øst har den tredje trumfen og trumfer i tredje ruterrunde ville det blitt bet om du hadde tatt tre runder trumf også. Og spilleplanen gir en ekstra sjanse som ikke er så usannsynlig heller i dette spillet hvor øst har vist lang kløverfarge og derfor godt kan ha singel dobbelton trumf (eller singelton) og to små rutere som øst faktisk hadde da spillet forekom. 

 

To lag fra Bergen Ak til lagfinalen

Vi har allerede fortalt at Bergen Akademiske 1 (C.Bakke) gikk videre til finalen i NM for klubblag etter en marginal seier (1 IMP) mot TopBridge 5. Forleden fikk klubben med nok et lag til lagfinalen da Bergen Ak 2 med Svein-Olai og Jim Høyland, Tor Bakke og Magne Eide vant storkampen i 6.runde mot sterke Sunndalsøra BK.

Tidlig i den 6.rundekampen opparbeidet bergenserne en solid ledelse. Sunndalsøra øynet kanskje et lite håp da Bergen Ak gikk bet i en slem hvor den vinnende spilleplanen ble funnet ved det andre bordet, 17 IMP til Sunndalsøra. Men Bergen Ak slo raskt tilbake og beholdt kontrollen i kampen. Til slutt vant de med 38 IMP selv om det ble tapt spill i dette spillet som kom mot slutten av kampen:

Giver nord, alle i sonen

Sunndalsøras øst åpnet etter pass fra nord med 1 ruter og hoppet til 3 ruter over svaret 1 hjerter. Er egentlig litt overrasket over at vest ikke svarte 2 kløver, men det er en annen historie, og jeg kjenner ikke helt avtalene deres. Hoppet til 3 ruter er vel litt en undermelding for de fleste da det vanligvis viser rundt 16-17 etter et 1-over-1 svar. Men hva skal øst si? Vest avsluttet med 3NT i et medingsforløp hvor både Ø/V kanskje meldte litt "soft". Og dette må da være en bra slem?

Ved det andre bordet åpnet nord med 2 spar, spar og en minor og under åpningsstyrke. Øst for Bergen Ak doblet, og vest krevde med 3 spar. Da gikk øst på til slem og foreslo etter hvert 6 ruter. Øst korrigerte naturlig nok og foreslo 6 hjerter før øst avsluttet med 6NT. Hvordan bør den kotnrakten spilles etter spar knekt i utspill fra syd?

Det er et godt håp om å vinne denne slemmen, men litt ekkelt med overganger. Vests hånd ser nokså god ut bortsett fra at det antagelig må gis bort ett stikk i hjerter. En spar kan jo kastes på ruter ess. Spillefører vant første stikk med spar konge og la ned kløver ess. Så liten hjerter fra øst til tieren. Det godspiller hjerteren, og samtidig beholdes hjerter ess som inntak til øst så han kan få innkassert ruter ess senere. Det stikket kan jo ikke tas tidlig, for da får N/S etablert stikk for ruter konge idet de kommer inn på hjerter konge. 

Nord stakk hjerter 10 og spilte spar dame til esset. Nå ser det ut til å være 2+3+1+6 = 12 stikk. Men skuffelsen kom raskt da kløveren skulle innkasseres, for hele spillet så slik ut:

En grei spilleplan, og kanskje den beste planen også, men den førte til en bet siden kløveren satt 5-1. 

Merk at 6 kløver står selv med en taper i kløver, for i den kontrakten er det enklere med overganger, og en vellykket hjerterfinesse kan tas. Det er også mulig å vinne 6 hjerter og 6NT. En computeranalyse viser altså at 6NT også kan vinnes, men det må vel være med en sær spilleplan som baserer seg i at nord har alt og kløveren ikke gir seks stikk; nord alene om sparholdet, har begge de røde kongene og er alene om ruterholdet også (den fjerde ruteren). Nord vil bli utsatt for et voldsomt press idet kløverstikkene tas. Såvidt jeg kan se kan for eksempel å gi bort ruterstikk til kongen i stedet for å gi bort stikk til hjerter konge fungere. Da baseres alt i at hjerter konge sitter i saks og at nord har den fjerde ruteren samt de fem sparene spillefører vet om. Det som så skjer er at nord blir skviset i tre farger idet kløverstikkene tas. Posisjonene som oppstår kan spesielt interesserte studere selv. Men det ble altså bet i 6NT, og siden Sunndalsøra spilte utgang tapte Bergen Ak 12 IMP på dette spillet uten at de hadde gjort noe galt. Og bergenslaget vant altså kampen ganske klart, så de er klare for lagfinalen sammen med sine klubbkamerater på Bergen Ak 1.

 

Vinterlekene: Espen Erichsen til topps i BAM'en

I Alpe D' Huez, Frankrike er European Winter Transnational Championships avsluttet. 

ZIMMERMANN (Sveits) vant lagturneringen. De slo i finalen lag NIKOS, en Polen-USA-Hellas kombinasjon.

De norske deltakerne i alpene ble slått ut av lagturneringen tidligere i uken og spilte derfor i Board-a-Match mesterskapet.

Vi har i tidligere nevnt norske resultater og spill fra vinterlekene, men glemte i de rapportene Espen Erichsen som vi fortsatt regner som norsk selv om han bor i England og spiller under engelsk flagg. Hans lag ORCA gikk videre til Round of 16 etter 7.plass i lagkvaliken, men så ble det stopp og BAM-turnering for dem også. I BAM'en gikk det imidlertid bedre, og de gikk helt til topps! På ORCA spilte foruten Erichsen hans makker Richard Plackett (Wales) og de svenske brødrene Ola og Mikal Rimstedt.

SCORWAY med Tor Eivind Grude, Lars Artur Johansen, Nils Kåre Kvangraven og skotske Steve Levinson ble nr. 4 i BAM'ens A-finale.

Plackett og Erichsen flankert at brødrene Rimstedt etter den sterke seieren i BAM-mesterskapet

_________________________________________________________

Vi tar med et spill fra den nevnte lagfinalen mellom ZIMMERMANN og NIKOS, et spill hvor det handlet om å melde godt.

 

Øst er giver og N/S i faresonen. Øst passer, og det er syds tur. Hvordan bør disse kortene meldes om N/S får melde i fred?

Det starter vel for de fleste 1 ruter - 1 hjerter før syd melder 3 spar - Splinter. Kalita-Klukowski som spiller for ZIMMERMANN meldte godt videre.

Da nord spurte om nøkkelkort med 4NT antar vi at syds hopp til 6 kløver viste to nøkkelkort og en renons (bekreftet kanskje trumf dame også?). Det er forskjellige måter å gjøre det på når man har renons som ikke er vist (syds 3 spar var singelton eller renons), ved å ikke avgi et de vanlige svarene på spørsmålet 4NT. Uansett, ZIMMERMANN sitt N/S par endte i 7 hjerter hvor det ikke var noe å spille om, N/S +2210.

Det er tretten toppstikk i grand og det er derfor beste og tryggeste kontrakt da det en sjelden gang kan komme ruter ut til stjeing i hjerterkotnrakt. Men det er bra å komme seg i storeslem. Det ville imidlertid stått i 7 hjerter selv om nord ikke hadde hatt spar ess. 

Ved det bordet fikk altså N/S melde i fred. Det gjør man ikke så ofte når Ø/V er i gunstig sone og der sitter Brink-Drijver! Slik så alle kortene ut: 

Det er vel neppe alle som melder med Ø/V sine kort her? Svært få melder antagelig...

Men Brink meldte inn 1 spar som vest med sine 3 HP! Han traff makkeren med perfekte kort for sparkonrakt, og da ble det fres over det. NIKOS sitt N/S-par gjorde det bra som kom frem til 7 hjerter, men det var ikke slutt. Slik ble hele meldingsforløpet ved det bordet:

Vest meldte altså tre ganger i dette meldingsforløpet. Temmelig aktivt, på en måte en gang for hvert av de tre honnørpoengene han hadde  

Å stampe over 7 hjerter er litt gambling, for kanskje har makkeren en mulighet for å få ett stikk mot motpartens storeslem. På den annen side er det svært lukrativt å stampe de gangene motpartens storeslem står. 

Merk nord sin pass på 7 spar. Det er klart at det er kravpass, og da må det logisk være en invitt til å si 7 NT. Passen bør derfor love spar ess. Syd var nok fristet, men visste ikke sikkert at ruteren var så potte tett. Dermed tok de "pengene" som man sier, tok det som var å hente i motspill mot 7 spar doblet. Det var ikke mer enn N/S +1100, så ZIMMERMANN vant spillet med 13 IMP.

 

Elegant spilleføring av Christian Bakke

Det ble kvartfinale, men ikke mer for lag GILLIS (Simon Gillis, Boye Brogeland, Christian Bakke, Per Erik Austberg, Arild Rasmussen og Erik Sælensminde). De spilte en relativt jevn kvartfinalekamp mot et italiensk stjernelag, men mot slutten dro italienerene fra og vant med 143-88 IMP.

Dermed blir det Board-a-Match for alle de norske deltakerne i vinterlekene i Frankrike. Mesterskapene avsluttes søndag med finalen i lagturneringen og finale A og B i BAM'en.

I BAM-kvalifiseringen ble SCORWAY (Nils Kåre Kvangraven, Tor Eivid Grude og Lars Arthur Johansen) på 12. plass. Team Funbridge Blue (Nicolai Heiberg-Evenstad) ble nr. 16 og Team Funbridge Pink (Sofie Græsholt Sjødal) nr. 19. Det deltok 38 lag.

Vi nevnte her i bloggen et spill fra Round of 16 hvor Nicolai Heiberg-Evenstads lag gikk seg på en mine. Jeg skrev at de meldte over en 4 spar "som nok går bet". Det er en sannhet med modifikasjoner, kontrakten kunne vært vunnet. Men det ble helt nitrist å melde mer som N/S da det satt fryktelig for dem, og det ble et fryktelig tapsspill med 16 IMP i kampen de tapte med 6 IMP. 

Christian Bakke viste hvordan den nevnte 4 sparkontrakten kunne vinnes.

Chrstian ser kanskje snill ut, men ved bridgebordet er han en farlig mann

Nord hadde åpnet og senere krevd med 2 spar (motpartens farge). Idet Bakke-Brogeland var i 4 spar doblet syd.

Å doble pga. skjev trumfsits kan være et tveegget sverd, spesielt mot en spiller av Bakkes kaliber. Hvis han får servert en lillefinger går hele hånda, dvs. sitsen leses bedre og spilleføringer som kanskje ellers ikke ville vært så lett å finne er mulig å få til.

Bakke visste nok uansett at trumfen trolig satt skjevt i dette tilfellet, men doblingen av 4 spar bekreftet det. 

Syd spilte ut ruter 10 som vant første stikk. Med det bordet som kom ned ble nok syd litt bekymret med det samme, for om nord ikke har hjerter ess er det ikke mye å hente i motspill utenom trumfen. Syd skiftet til hjerter til esset, og nå var syd fornøyd en liten stund, han så jo ned på to tilsynelatende sikre trumfstikk. Men det var bare tilsynelatende...

I tredje stikk kom mer hjerter fra nord til kongen. Så ble en ruter stjålet fulgt av tre kløverhonnører med avkast av den siste hjerteren og to rutere. Så stjal Bakke en kløver og spilte ruter fra øst i denne femkorts-posisjonen hvor øst her fire trumf og en ruter, syd har kun de fem trumfene sine:

Idet ruter 9 ble spilt var syd ferdig, for hans to trumfstikk ble forvandlet til ett! 

Spillefører hadde seks stikk allerede pluss tre store trumf, så syd måtte stjele høyt for ikke umiddelbart å forære spillefører stikk for spar 8 eller 9 som sammen med A-K-Q gir ti stikk totalt. Så syd stjal høyt, men det var kun en liten utsettelse. For til slutt måtte syd spille unna J-7-6-4 i trumf slik at vests 9-8 kombinasjon ga det ekstra stikket som Bakke trengte for å notere en fet +790.

Ved det andre bordet ble det også spilt 4 spar doblet med samme start på motspillet. Men der la spillefører ned en sparhonnør før en ruter ble stjålet hos vest, og da ble det igjen kun singel nier hos vest. I suttposisjonen kan da syd trumfe med tieren og så presse ut den single nieren med knekten slik at det blir to trumftapere. Dermed ble det -200 der og 14 IMP til lag GILLIS.   

 

 

Vinterlekene: Lag Gillis til kvart'en!

Under European Winter Championship i Frankrike ble det spilt Round of 16 (utslagskamper) torsdag. Det var fortsatt med tre lag med norske spillere. Av de gikk kun lag Gillis gikk videre til kvartfinale. På det laget spiller Simon Gillis og nordmennene Arild Rasmussen, Per Erik Austberg, Boye Brogeland, Christian Bakke og Erik Sælensminde. I kvart'en vil de møte de et lag bestående av flere av de mest profilerte italienerene, lag BICI.

SCORWAY med Steve Levinson sammen med norske Lars Arthur Johansen, Tor Eivind Grude, og Nils Kåre Kvangraven ledet sin kamp før de siste 14 spillene. Da gikk det ikke så bra og det ble til slutt et surt tap med 15 IMP. Om deres tap var surt var det kanskje enda surere for Nicolai Heiberg-Evenstad sitt lag ungdomslag, Team Funbridge Blue som ledet med 18 IMP før siste sett. De tapte med 6 IMP til slutt etter noen voldosmme dramaspill på de siste fjorten spillene.

Nicolai sitt lag spilte mot noen velkjente svenske og engelske toppspillere. Ungdommene tapte 16 IMP på det fjerde siste spillet da de meldte over 4 spar som nok går en bet, og selv om 5 i minor deres vei normalt går bare en bet eller maks to bet ble det et "blodbad" og hele -1100 siden det satt fryktelig. Selv med 16 IMP ut på det spillet ledet de kampen med tre spill til å spille. Det ble imidlertid tre strake tapsspill til slutt og -11 IMP på de spillene, og da var det altså totalt 6 IMP for lite til å avansere til kvartfinalen.

Før denne triste avslutningen var det et sjeldent dramatisk spill som også med god margin kunne tippet kampen i favør Nicolai sitt lag.

Etter 1NT fra Lahrmann (nord) og 3NT fra Nicolai (syd) meldte Peter Bertheau (vest) friskt 4 spar. Han var tross alt i gunstig sone, og han var heldig med øst sine kort. Slik det sitter blir det kanskje kun en bet i 4 spar om det blir kontrakten.

Men syd meldte ikke unaturlig 5 ruter som gikk en bet.

Om N/S hadde spilt mot 4 spar doblet med bet ville det på ingen måte blitt nok til å vinne kampen. Selv med to doblede ville det blitt for lite, for resultatet på dette spillet ved det andre bordet var grusomt, og spektakulært.

Peter Fredin åpnet med 1NT og syd ved det bordet meldte også 3NT. Men der doblet Finn Kolesnik (vest). Trolig har de den avtalen at en dobling i denne situasjonen ber om sparutspill.

Fredin sitter ikke alltid rolig i båten, og han redoblet! (Kanskje redoblingent simpelthen viste sparstopper?) Syd passet, og dermed ble det veldig mange poeng å spille om i redoblet utgang.

Øst spilte ut spar 7, og det var bare åtte sikre stikk å se for spillefører (1+1+6+0). Fredin lasjerte første spar. Da burde det blitt en redoblet bet med spar i fortsettelse. Hvis det kommer mer spar og spillefører kjører seks ganger ruter holder vest hjerter konge dobbel samt sparstikkene, altså kvitter han seg med kløver 8. Hvis spillefører så spiller kløver kvitter vest seg med hjerter 6, og det går fint for forsvaret siden øst har en spar til.

Men vest fortsatte ikke med spar i andre stikk, trolig fordi han trodde nord hadde fire spar (?). Da fikk Fredin godspilt kløverstikk og fikk 1+1+6+1 = 9 stikk i alt. Det ga +1000 til svenskene og 15 IMP til dem.

Slik kortene ser ut (åpne kort) spilte faktisk nord bort kontrakten ved å lasjere første sparrunde. Å vinne ni stikk kan skje på en lekker måte som blir beskreveet litt lenger ned. Og om det hadde blitt en redoblet bet som det kunne blitt etter denstarten, ville det gitt +400 til Ø/V og 7 IMP i favør ungdommene, 22 IMP i sving.

Det er kanskje riktig å lasjere første spar hvis vest har syvkorts spar, og øst har kløver ess. Men ville vest doblet 3NT med syvkorts farge uten sikkert inntak?

Neppe, da ville han mer sannsynlig meldt 4 spar i gunstig sone som altså vest gjorde med sekskorts spar ved det andre bordet. Så kontrakten kan neppe vinnes ved å lasjere, men den kan vinnes ved å stikke og kjøre i vei med ruterstikkene. Ta en titt på alle kortene en gang til før du studerer sluttposisjonen:

Etter spar ess i første stikk og seks runder ruter blir det igjen seks kort, og da ser det mest sannsynlig slik ut:

Ja, vest har kastet seg ned på kun tre spar for å holde kongen dobbel i hjerter og kløver 8. Han kunne kastet annerledes, men det ville ikke hjulpet forsvaret (noe vi ser på om litt). Slik det ser ut i diagrammet kan spillefører simpelthen godspille ett kløverstikk, og Ø/V får kun tre sparstikk i tillegg til kløver ess, dvs. 3NT redoblet med ni stikk.

Hva om vest kaster annerledes og holder en spar til?

Det hjelper ikke hvis spillefører leser sitsen korrekt.

Hvis vest holder fire spar må han enten kaste en hjerter eller kløver 8. Kaster han hjerter 6 kan kongen toppes ut og det blir ni stikk med to stikk i hjerter.

Hva om vest holder fire spar, kongen dobbel i hjerter og kvitter seg med kløver 8?

Da kan spillefører etter alle ruterstikkene fri seg med spar 10, et innspill som ikke eksisterer om første spar lasjeres. Vest får i så fall fire sparstikk, men så må han spille unna hjerter konge til kombinert saks - ni stikk.

(Hvis vest har igjen fire spar og hjerter konge dobbel, dvs. renons i kløver og blir innspilt kan han jo sørge for at øst vinner det tredje sparstikket uten at det hjelper forsvaret. For da blir det ikke flere sparstikk på dem og øst og nord som spiller om resten)

Vintermesterskap i Frankrike: Tre "norske" lag videre

Flere av de norske spillerne som deltar i European Winter Games i alpebyen Alpe D'Huez i Frankrike hadde en god dag onsdag. Tre lag med norske spillere er videre til Round of 16 som spilles torsdag. 

Team GILLIS ble på 6.plass av 48 lag i kvalifiseringen. På GILLIS spiller Simon Gillis (UK) og fem nordmenn, Per Erik Austberg, Arild Rasmussen, Christian Bakke, Boye Brogeland og Erik Sælensminde.

Team Funbridge Blue er et lag med unge spillere, alle supertalenter fra Sverige, Norge, Danmark og USA. På det laget spiller Nicoai Heiberg-Evenstad. De ble nr. 8. 

På 9.plass kom team SCORWAY (Norge/Skottland) som foruten skotten Steve Levinson består av de tre nrodmennene Nils Kvangraven, Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen.  

De 16 beste lagene spiller altså fra nå av utslagskamper, vinn eller forsvinn! Finalen spilles søndag.

Hele resultatlisten, bulletiner og alt du måtte ønske å vite om dette mesterskapet finner du her.

De som er slått av lagturneringen går over i en Board-A-Match turnering som starter torsdag.

En rask gjennomgang av listene til SCORWAY viste at de spilte godt og solid. Så at vi tar med et særdeles heldig spill er ikke for å påstå de hadde flaks i turneringen over hele 144 spill. Men i dette tilfellet Fru Fortuna i perlehumør og på SCORWAY sin side. Spillet starter med et valg av åpningsmelding for øst, og du kan jo selv bestemme deg for hva du sier:

Giver øst. Ø/V i sonen

Ingen passer med dette selv om øst har kun 10HP. Men bør det åpnes med 1 hjerter eller 1 ruter?

Gammel meldeteori tilsier åpning i lengste farge generelt sett. Men med så få HP kan det fort bli vanskelig å få vist majorfargen med slike 5-6 hender. Derfor er det mange som velger å starte med 1 i majorfargen, for åpnes med 1 ruter kan det bli ukomfortabelt høyt å melde hjerter senere om motparten melder og kanskje sperrer.

Det er nok ingen garantier for hva som blir rett her. Hvis Ø/V har hjertertilpansing er åpning med 1 hjerter blink. Og får de melde i fred får i alle fall øst etter hvert vist 5-5 i rødt. 

Slik så hele spillet ut:

Det var åpningsmeldinger med både 1 ruter og 1 hjerter rundt omkring i lokalet. Mot Grude-Johansen åpnet øst med 1 ruter. Det norske paret (N/S) meldte ikke. Vest høynet til 2 ruter. Da kom 3 ruter fra øst, og der spilte de.

Litt tamt av Ø/V, og som du ser fant de ikke hjertertilpasningen. Dette er en ganske bra utgang med veldig få HP til sammen, og som du også ser, det sitter veldig snilt. Så her kunne det vel bli et pluss-spill for det norsk-skotske laget?

Ja, det ble pluss-spill galore, men det var ikke mye som skulle til før det hadde blitt tapt spill. Ved det andre bordet meldte Steve Levinson som om han eide kortstokken etter han valgte å åpne med 1 hjerter. Der meldte N/S, og det ble et livlig meldingsforløp:

Temmelig uvanlig må det være lov å si: delkontrakt i minorfarge ved det ene bordet, doblet slem i majorfarge ved det andre!

Kvangraven så nok for seg en god del mer hos øst og med to ess meldte han altså 6 hjerter etter at Levinson hadde meldt temmelig brutalt på andre siden av bordet. 

Det satt som det skulle. Det kom kløver ut som ga et ekstra inntak til vest. Siden trumfen ordnet seg med en taper og ruteren viste seg å være gående via finesse ble det tolv stikk og +1660 på bok. Dermed ga spillet hyggelige 16 IMP til SCORWAY.

Om det kommer spar ut har 6 hjerter veldig dårlig sjanse. På kløver ess forsvinner østs andre spar, men så må hjerteren må ordne seg med en taper samt at det må bli inntak til vest i tredje trumfrunde slik at ruterfinesse kan tas. Og da må ruter konge sitte singel eller dobbel foran!

Om det hadde blitt en bet (doblet) i 6 hjerter ville Ø/V med sin litt triste +170 ved det andre bordet vunnet 9 IMP, 25 IMP i sving.

Ett par til noterte +1660. Det var en del doblede utganger med hjemgang og doblede overstikk som ga "postnummer scorer". "Room top" ble det for et Ø/V-par som spilte 4 hjerter redoblet med to redoblede overstikk. Det gir det samme som postnummeret i Eidsberg, Indre Østfold: 1880. 

 

 

 

 

 

 

European Winter Games

Denne uken spilles Europan Winter Games i idylliske Alpe D'Huez i Frankrike. Det er et transnasjonalt mesterskap så det deltar mange spillere fra andre verdensdeler enn Europa. Fire lag har med norske spillere.

Spillestedet i skisportstedet Alpe D'Huez  i Frankrike

Lagene med norske spillere glitret ikkle de to første kvalifiseringsdagene, men de kan nok komme seg videre til sluttspillet som blir utslagskamper. Det starter torsdag og da starter også et Board-a-Match mesterskap.

Alle resultater, deltakerlister osv. finner du her. 

I en av kampene på mandag kom dette spillet som til en viss grad ble avgjort av syds vurdering i starten av meldingsforløpet:

Giver øst. Alle i sonen

Du hører åpning med 1 spar fra øst. Melder du inn 2 kløver? 

En slags regel er å ikke melde så aktivt med lengde i motpartens farge. Endel spillere på syds plass passet derfor på østs 1 spar, men det var vel flere som meldte inn 2 kløver, bl.a. Boye Brogeland som spiller på lag Gillis. Vest passet og Christian Bakke (nord) meldte 3 spar - Splinter - dvs. kortfarge i spar og kløvertilpasning. Hva gjør du nå?

Brogeland smalt til med 6 kløver. Det er ganske hardt, men fristende. Det er veldig sannsynlig makker har minst en ruterhonnør, men om det er kun en topphonnør i ruter må kløveren være god nok. Trumfen var mer enn god nok, men det var likevel i teorien en håpløs slem. Teori og praksis er dog to forskjellige ting:

Håpløse slemmer er ikke håpløse før det har blitt bet! Som så ofte viste det seg at ess-utspill mot slem var tingen. Og spesielt siden meldingen går slik er det vel noen argumenter for å spille ut ruter ess? Men det utspillet kan selvsagt være det eneste som gir spillefører kontrakten også. 

Vest spilte ut hjerter knekt. Da var det bare å trumfe, spille seg over til nord på trumfkongen og ta sparfinessen. En ruter forsvinner fra nord i andre runde spar og det er igjen fire trumf hos nord til å trumfe en ruter og tre spar (om nødvendig kan hjerter dame godspilles også) - tolv stikk. Det ga en massiv +1370 til notering.

Hva tror du skjedde ved det andre bordet?

Der og ved fire-fem andre bord passet syd på østs 1 spar. Dermed kom ikke N/S med i meldingene i det hele tatt! Arild Rasmussen-Per Erik Austberg fikk spille en fredelig delkontrakt i ruter som Ø/V og fikk ti stikk, +130. Spillet ga hele 17 IMP til lag Gillis.

Nicolai Heiberg-Evenstad spiller på det flernasjonale laget Team Funbridge Blue som består av unge spillere. De ligger brukbart an før siste kvalikdag, men i dette spillet gikk det helt galt. Nicolai satt øst og makkeren var det amerikanske stortalentet Finn Kolesnik som fortsatt ikke har fylt 20 år. Så til sammen er alderen på det makkerparet bare halvparten av alderen til mange enkeltspillere som deltar. Både Finn og Nicolai har gjort det skarpt i det siste, men her ble det altså fiasko da de doblet 6 ruter og Finn spilte ut spar 8. Dermed ble det +1740 til N/S. Ved det andre bordet var lagkameratene i den merkelig kontrakten 2 spar spilt av syd og gikk en bet. Så ungdommene måtte tåle -18 IMP på dette spillet, men de ligger ganske bra an med 8VP over middels etter åtte kamper av 12.

 

Motspill (spill fra KM par)

Resultater fra kretsmesterskapene for par har begynt å tikke inn. KM par er som vanlig i tillegg til at det er et kretsmesterskap semifinale i NM for par. Kretsene får med minst ett par til parfinalen, i tillegg får de større kretsene ekstra par for stor deltakelse og tidligere resultater. Det er puslespill, og vi kommer selvsagt tilbake til dette når startlisten er klar for PARFINALEN som i høst skal spilles i Kragerø.

I Vestfold krets vant i helgen Lasse Aaseng - Tom Johansen KM med ei langside til hovedfeltet. Vinnerparet noterte pene 70,66% som er uvanlig i en såpass lang turnering. Vi tar med et spill fra den turneringen hvor det var øst som først og fremst avgjorde hvor poengene skulle havne. Prøv deg selv som øst.

     BLINDEMANN

                                               MOTSPILLER

Syd skal spille 6 spar (eller 4 spar), og du vet ikke så mye mer om syds hånd enn at der er det 4-5 spar og 8-10 poeng. Det som øst gjør i det kritiske øyeblikket er i dette spillet like avgjørende om N/S spiller 4 spar som var kontrakten ved mange bord.

La oss si makker spiller ut kløver dame til det single esset. Spillefører tar for A-K i trumf, makker følger to ganger, så spar til damen. Da kaster makker (eller bør kaste) kløver 3, fordeling fra gjenværende. Så kommer ruter dame fra syd til liten, liten og din konge. Hva nå?

Øst vet lite om hvordan de røde fargene ser ut hos syd og vest. Å spille hjerter unna tieren er ikke så fristende, for kanskje har syd KJ9 og makker damen tynt tredje. I så fall vil hjerterspill fra øst rulle opp fargen for spillefører. Så øst bør spille ruter eller kløver. Det var her mange som spilte mot 4 spar tenkte at å spille kløver er "safe". Det var det ikke:

Kløverspillet idet øst var inne på ruter konge var til dobbeltrenons og kunne stjeles hos nord med avkast av en hjerter fra syd. Da stod resten. Det er en taper i hver av de røde fargene, men over halvparten av N/S-parene spilte 4 spar med tolv stikk. Ingen ble holdt nede på elleve stikk i utgang! Å notere -680 ga 25% til Ø/V. Å unngå å tråkke på det tolvte stikket og notere -650 ville gitt 63% til Ø/V!

Øst bør antagelig tenke på at vest kan ha sekskorts kløver fra start og spille ruter idet han kommer inn på ruterkongen. Vests kløver 3 i tredje trumfrunde er norsk fordeling fra gjenværende. Det viser tre eller fem gjenværende kløvere. Hvis det er trekorts kløver (firekorts fra start), er det da så morsomt å kaste en kløver? Nei, det er nok veldig sannsynlig at vest har fem gjenværende kløvere og følgelig er å spille en andre runde kløver til dobbeltrenons. 

Vinnerparet spilte mot 6 spar og tok beten. Der kom hjerter dame i utspill, og da går det nesten ikke an å bomme motspillet. Det var flere par i slem som ikke er så veldig dårlig (sparen må ordne seg og ruter konge må sitte i saks).

Litt merkelig egentlig: alle som var i slem fikk kun elleve stikk, mens alle som var i utgang fikk tolv.

 

 

NM for klubblag - Nesten sensasjon

Alle lag som kommer til 6.runde i NM for klubblag er gode så ingen 6.rundekamper er "walk over". Men forleden var nok Bergen Ak 1 storfarvoritter mot TopBridge BK 5. Bergen Ak består av landslagsspillere: Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Christian Bakke og Thomas Charlsen. De ble imidlertid ikke lett for dem mot TopBridge 5 som spilte med Christian Wassvik, Gunnar Wikstrand, Magnus Skaar og Øyvind Ludvigsen. Idet røyken la seg viste opptellingen 68-67 i Bergen Ak sin favør. 

Hvis TopBridge hadde skrapet sammen til 1 IMP til ville de trolig gått videre har jeg blitt fortalt, for de ville antagelig vunnet på totalscore. Stort jevnere kan det ikke bli.

Christian Bakke har fortalt et spill hvor han bommet utspillet, men i alle fall unngikk det utspillet som hadde gitt enda ett overstikk til og dermed 1 IMP til i favør TopBridge. Du kan jo prøve deg på denne utspillsprøven selv med vest sine kort:

GIVER SYD. ALLE I SONEN

Syd åpner med Multi 2 ruter forklart som svake 2 i major, eller en sterk grandhånd. Nord melder 3 hjerter som er pass/korriger, dvs. nord sperremelder i tilfelle syd har svake 2 i en majorfarge. Nord har derfor bra tilpasning til begge majorfargene. Men syd kommer tilbake med 3NT som viser 20-21, normalt en balansert hånd. Utspill?

Jeg fikk selv prøven på messenger, og jeg svarte noe sånt som: "Tja, nesten alt kan vel være rett her, men det blir vel ruter knekt?"

Det svaret er vel på en måte standard (?), men man vet egentlig at det ikke er utspillsblink når det blir presentert sånn som et spørsmål. Ved bordet er dog ruter knekt normalutspillet for de fleste. Og det ble hva Bakke valgte. Dermed var en gylden sjanse til å få et kjempespill ødelagt, for slik så hele spillet ut:

TopBridge sitt N/S-par var i feil kontrakt. Det blir raskt to bet i 3NT hvis vest finner kløverutspill. Men etter ruter knekt i utspill ble det like raskt 5+2+3+0 = 10 stikk, TopBridge +630.

Dette er selvsagt en sparkontrakt, og det var Bergen Ak sitt N/S-par i ved det andre bordet. Men er det utgang eller slem? 

Lilleslem i spar er litt hardt, men på ingen måte dårlig. Den står om ruteren sitter 3-3 da syds fjerde ruter i så fall gir avkast for en hjerter hos nord og det blir kun en kløvertaper. Dessuten er det en liten tilleggsjanse for fire ruterstikk, en av motspillerne kan ha J-10 dobbel slike at nieren gir stikk. Det er enda en sjanse i 6 spar. Ø/V får ett kløverstikk, og ved å stjele en kløver hos syd er det elleve sikre. Nå kan det gå bra om ruter ikke gir fire toppstikk også, for det kan godt bli en skvis i ruter og hjerter. Det forutsetter at samme motstander har minst fire hjerter og minst fire ruter. Posisjonen for den skvisen kan du pusle litt med selv ved å flytte en av østs hjertere til vest og for eksempel en kløver over til øst. Men slemmen gikk bet, og det ble +630 og +100 i favør TopBridge, 12 IMP. 

Det ville blitt kostbart om vest hadde valgt å spille ut en liten ruter. Da ville nieren gitt det ellevte stikket, og dobbelscore 760 er 13 IMP! I så fall ville kampen endte 68-68, og uten å ha fått det bekreftet 100% ville Bergen AK blitt slått ut! Men nå er de videre til lagfinalen hvor de antagelig blir gullfavoritt nr. 1. 

 

Kristiansand BK til lagfinalen

Etter at Tromsø BK kvalifiserte seg for lagfinalen forleden har to lag til vunnet sine 6. rundekamper.

Kristiansand BK møtte Askim BK på RealBridge. Askim yppet seg i starten og ledet med 20-5 etter fem spill. Men så var det helt slutt, og Kristiansand vant kampen med 119-38. På sørlendingenes lag spiller Helge Stornes, Karl Christian Baumann, Jan Arild Olsen og Nils Kåre Kvangraven.

Det ble noen stygge svingspill, ett av dem 17 IMP i sving, og her er et annet svingspill. Ta øst sine kort og vurder meldesitasjonen som oppstod:

                     ØST

Du åpnet med 1 ruter og fikk 1 spar fra vest før du hoppet til 3 kløver. Da meldte vest 4 ruter stleminvitt. Du sier 4 hjerter - kontrollmelding - og makker går på med 4NT - Key Card Blackwood. Du sier 5 kløver som viser tre nøkkelkort (eller ingen), og makker sier 5NT, stoerslemsinvitt. Tar du i mot?

Øst har egentlig vist sine kort. Vel, det eneste vest ikke vet om er trumfdamen. Siden han ikke spurte om det kortet tyder det egentlig på at han har femkorts støtte sånn at ruter dame ikke er så viktig (minst 5-5 tilpasning). Hvis det er sånn så har egentlig ikke øst noe mer, og faremomentet er selvsagt kløveren. Hvis vest har gode verdier i den fargen burde kanskje han tatt avgjørelsen om det skulle spilles lille- eller storeslem selv?

Askims øst meldte 7 ruter. Der var det akkurat ett stikk for lite, alltid triste greier, spesielt når man er i storeslem:

Ved det andre bordet kom Olsen-Kvangraven inn i en cuebid situasjon. Kvangraven (øst) hoppet da til 6 ruter trolig med en tanke om at her går det neppe an å finne ut med sikkerhet om det står storeslem. Spillet ga 16 IMP i favør Kristiansand.

I neste innlegg skal vi se på et spill fra 6.rundekampen TopBridge 5 og Bergen Ak 1 som ble uhyre spennende. Bergen Ak sitt NM-lag ser til forveksling ut som et norsk landslag, og de var store favoritter. Men de måtte slite og vant til slutt kampen med 1 IMP!

 

 

 

Autopilot eller full kontroll?

Ikke sjelden legges fordeling på autopilot uten at det har noen verdi for makkeren, men så kan det mellomkortet man fulgte på med koste stikk. Det er ikke sikkert det var slik i det spillet du får presentert her, men kanskje...

Spillet er fra en av kampene i RealBridge Online Lag på søndag. Først kan du forsøke deg selv på en utspillsprøve:

Du sitter syd og skal spille ut mot 6 hjerter. Vest åpnet i andre hånd med 1 spar, øst svarte 2 hjerter, og vest sa 4 hjerter før øst gikk på med 4NT. Vest viste to nøkkelkort, og øst meldte 6 hjerter. Utspill?

Vi har her i bloggen argumentert for essutspill mot slem, spesielt i meldingsforløp hvor motparten ikke har kontrollmeldt. Av og til treffer man makker med kongen. Andre ganger får man ikke for esset hvis ikke det stikket tas med det samme så vinnes kanskje slemmen fordi det viser seg at vi har ett annet stikk som ikke kan forsvinne. Men essutspill fra kun esset kan også gi spillefører en favør og være det eneste som gir dem vunnet slem. Så her er det ingen fasit.

Syd har et for de fleste naturlig utspill, kløver knekt. Det kan selvsagt også være tingen. Det er dog et argument for ruter ess i utspill også i dette tilfellet, syd har ikke all verdens i spar. Det kan godt hende vests sparfarge gir avkast så det haster for N/S å få fatt i ruterstikket.

I den kampen jeg fulgte spilte syd ut kløver knekt. Det ble ingen suksess, men utspillet kostet egentlig ikke så mye. Det som skjedde like etterpå var imidlertid interessant. Slik så hele spillet ut:

Meldingene var for ambisiøse. Hvis Ø/V spiller med 2-over-1 som 10+ hp viser 4 hjerter fra vest i andre runde litt ekstra. 3 hjerter helt minimum så de kan stoppe der om svareren har bare 10-11 poeng. Men om østs svar 2 hjerter er utgangskrav bør åpnerens 4 hjerter vise absolutt miminmum, og i så fall bør øst gi seg i utgang. Vel, ingen slem er bet før den har gått bet.

Ruter ess i utspill gjør at det er en bet etter noen få sekunder. Med kløver knekt ut som gikk til østs dame ble det spilt hjerter til knekten, så spar ess. Tanken var nok deretter å ta ut trumfen og ta sparfinessen. Men spar dame kom på. I det stikket la syd - en god spiller - spar 6, norsk fordeling! Har det noe å si at han ikke fulgte med den minste sparen sin?

Vel, det kommer an på hva øst la under spar ess. Da det skjedde la øst spar 2 i første sparrunde, og da kostet ikke syds påspill av sekseren noe. Så vi må antagelig frikjenne syd, kanskje hadde han full oversikt? Men kanskje var det et sånt «autopilot norsk fordelingskast» som ville skjedd også om øst hadde avblokkert syveren?

Se hva som skjedde nå, etter spar ess, dame, 2 og 6. Spillefører tok ut trumfen og dette var igjen i spar:

Nå kan syd dekke den første sparen fra øst, og vest vinner stikket. Så spilles kløver til øst og den siste sparen. Da legger syd liten. Fargen er blokkert for spillefører, og det er ingen flere inntak til vest! Men om syd kanskje var litt sånn i halvsøvne og hadde lagt spar 6 under esset selv om øst hadde fulgt med syveren ville fargen sett slik ut etterpå:

Hvis det altså har gått spar ess, dame, 7 og 6 tar spillefører ut trumfen og spiller spar 9. Nå dobbelfiskes syds sparbeholdning. Om syd dekker spar 9 vinnes med knekten fulgt av kløver til stjeling og spar 2 til finesse med K-5-4 over syds 8-3!. Det vinnes i så fall fem sparstikk i stedet for tre og det blir 5+6+0+2 = 13 stikk! Men siden øst la spar 2 under esset var fargen blokkert selv om syd lag sekseren. Det ble altså kun 3+6+0+2 = 11 stikk - en bet.

Merk at om øst faktisk legger spar 7 og syd spar 3 i første sparrunde har syd full kontroll med sikker stopper i fargen med sine 10-8-6 gjenværende, og slemmen ikke kan vinnes.

Spennende mix-finale

Det ble en underholdende og spennende kamp da det søndag ble avgjort hvem som skal få representere Norge i mix-klassen under bridge OL i Buenos Aires til høsten.

Etter kvalfiseringene ble det disse to lagene som møttes i 48-spills finale på Realbridge:

Det ble en kamp med mange tøffe spill, til tider en knokkelkamp. Kid bridge startet best og ledet med 32 IMP etter de første 16 spillene. Så snudde det skikkelig, og de neste 16 spillene endte med 43-2 i favør BR! som dermed ledet kampen. Men mot slutten samlet Kid bridge seg godt og vant til slutt med 12 IMP.

Her er et fint gevinstspill for vinnerlaget ganske tidlig i kampen. Det kom mye takket være Nicolai Heiberg-Evenstads aktive meldinger. Det er riktig at man må være med oftere en mange tror i bridge, men her meldte han vel omtrent som om han eide kortstokken?

Giver nord. N/S i sonen

            VEST

Nord åpnet ved begge bord med 1NT, 15-17 (kanskje noen gode 14 poengere). Sofie Sjødal (øst) passet, og syd sa 2 hjerter, overføring til spar. Ø/V var i gunstig sone, og Nicolai tenkte kanskje noe sånt som at vi kan ikke sitte å passe hele tiden. Så han slengte på en rødlapp. Doblingen viste hjerter. Han har jo seks av den sorten, men mangler de fem høyeste. Så noen god utspillsdirigering var det ikke akkurat. Nord og øst passet, og syd redoblet som var gjentatt overføring. Nord sa 2 spar, og det gikk pass-pass til Nicolai. Jaggu doblet han en gang til, nå opplysende dobling. Sofie passet, og 2 spar doblet ble kontrakten. Slik så hele spillet ut:

Nords vurdering med denne 14-poengeren er helt grei, god kløverfarge og ellers fine kort. Syd har 7 HP mot makkerens grandåpning og de ender altså i en lav delkontrakt med 5-2 tilpasning i trumf. Men kontrakten 2 spar doblet var likevel helt håpløs. Motspillet var nok ikke av de skarpeste. Det kunne blitt fire doblede (1100), men de fikk i alle fall tak i tre doblede og kanonspill med +800.

Ved det andre bordet gikk øst innpå med 2 ruter over nords 1NT, og det viste en majorfarge. Syd doblet (verdier), og da vest sa 2 hjerter meldte nord for Kid bridge 3 kløver. Det ble kontrakten som endte med to sonebet, Kid bridge -200. Men sammen med lagkameratenes +800 ved det andre bordet var det likevel 12 IMP til vinnerlaget.

Lag BR! startet altså en sterk opphenting midtveis i kampen og overtok ledelsen. Det siste gladespillet for dem før kampen snudde i favør Kid bridge igjen var dette:

Finn Brandsnes og Tonje Brogeland (N/S fikk spille 4 spar som er touch-and-go, men ble vunnet med ti stikk, +620.

Ved det andre bordet var det veldig friske takter, og denne gangen var det Vegard Brekke som var mest aktiv. Ved det bordet gikk meldingene slik:

Vegard (øst) sin dobling av 1 ruter viste minst fire hjerter. Doblingen kan nok diskuteres med kun 2 HP, men man må jo som nevnt være med av og til. Det er dog ikke lett å vite om det vil bli rett eller galt å være med så aktivt som dette. Her ble det veldig rett.

Kaja Brekke (vest) sin dobling av 1 spar var støttedobling som viste eksakt trekorts hjerter. Idet N/S var i 4 spar fikk Kaja vist sine kort godt med meldingen 5 kløver. Vegard korrigerte til 5 hjerter. Syd som satt med tre ess og en makker som hadde vært med i meldingene syntes at nå fikk det være nok: dobler.

Kontrakten 5 hjerter doblet bør nok betes, men motspillet var ikke full klaff. Så far og datter Brekke noterte +850. Sammen med lagkameratenes meldt og vunnet utgang i den andre retningen ga spillet 15 IMP til BR!.

Men det var altså Kid bridge som triumferte til slutt, og Kåre Bogø, Ranja Sivertsvik, Nicolai Heiberg-Evenstad og Sofie Sjødal blir de norske representatene i mix-klassen i Buenos Aires. Bogø og Sivertsvik er også med på laget som skal spille Mix EM for lag i Danmark i sommer.

LANDSLAGSBRIDGE

Mot slutten av juni og noen dager inn i juli arrangeres EM for nasjonslag i Herning, Danmark. De mesterskapene er også kvalifisering for VM i 2025.

Alle de norske EM-lagene er klare, og Norge skal delta alle klassene: OPEN, LADIES, SENIORS og MIXED. Mer om mesterskapene og de norske lagoppstillingene samt hvem som vil være i støtteapparatet finner du her.

Rett etter EM spilles EM for ungdomslag i Wroclaw, Polen. Der sial Norge delta i alle klassene: U26, U21, U26 damer/jenter og U16. Det er tatt ut noen spennende lag som helt sikkert vil gjøre en flott innsats. Det ligger også en artikkel ute på NBF sin side om dette, og med navn på alle de norske spillerne samt støtteapprat i Ungdoms EM. Dette kan du lese mer om her.

Vi tar i denne omgang med et spill fra den pågående kvalfiseringsturneringen for mix lag til OL som skal spilles i Buenos Aires til høsten. Finalen i kvalik-turneringene spilles morgen søndag. Der skal BR! spille, et megetsigende lagnavn siden etternavnet til alle spillerne på laget starter med Br: Tone Brogeland, Finn Brandsnes, Kaja og Vegard Brekke. Motstandlaget blir KID BRIDGE: Kåre Bogø, Ranja Sivertsvik, Nicolai Heiberg-Evenstad og Sofie Sjødal. Det er anledning til å bakspille denne kampen på RealBridge.

Her er et spill fra en av kvalfiseringskampene:

Giver nord. Ø/V i sonen

            SYD

Du sitter syd og hører 1 ruter fra makker, og over ditt svar 1 hjerter sier makker 1NT som viser 12 (11) -14 balanserte. Hva melder du? Kan det stå slem?

Vel, slem er nok ikke veldig sannsynlig. Om 6 hjerter skal kunne være bra må makker ha en ganske perfekt 12-14 hånd med masse kontroller (ess og konger). Men det kan jo nord ha, og det koster vel ikke noe å ta med makker på råd?

Ved det ene bordet hoppet syd til 4 hjerter over 1NT, og det ble kontrakten. Tonje Brogeland tok det roligere og sa 2 ruter over 1NT. Det er utgangskrav (XY), og Finn Brandsnes meldte 2 hjerter, trekorts støtte. Nå løftet Tonje til 3 hjerter som her er sterkere enn 4 hjerter siden utgangskravet allerede er etablert. I denne situasjonen bør makkeren sjå av med 4 hjerter over 3 hjerter med dårlige kort, og melder nord det står det neppe i slem. Mange bruker også 3NT (eller 3 spar) som «non-serious slam try» i slike siutasjoner, dvs. en mellomhånd litt bedre enn de veldig "softe" kortene åpneren bør melde 4 hjerter med over 3 hjerter. Er avtalene slik vil en direkte kontrollmelding fra nord over 3 hjerter vise en veldig bra 12-14NT, som regel med mange kontroller. For det handler egentlig ikke så mye om antall HP i slike situasjoner, men mer om det er «skarpe» kort, dvs. mange kontroller.

Nord var med på notene, han hadde faktisk tre ess (!). Så de havnet i 6 hjerter etter et br meldingsforløp.

Dette er en bra lilleslem som i verste fall vil avhenge av kløverfinessen. Hvis det kommer sparutspill må nok den 50%-sjansen lykkes, men da det kom trumf ut til nieren fra øst og honnør fra syd hadde Tonje tid til å teste ut en annen sjanse, ruterfargen. Det er nok inntak til å godspille den femte ruteren og hente den om fargen sitter 4-3, og det gjorde den som du ser. Kløverfinessen går bra den og, men rutersjansen bør prøves først.

I andre stikk ble det spilt ruter til esset og ruter til stjeling, begge fulgte. Så trumf til syveren som etter starten var inntak, og nok en ruter til stjeling. Siden begge følger farge også i den ruterrunden vet spillefører at det må bli tolv stikk, det går bra å sette opp den femte ruteren med en stjeling til og en har 1+7+2+2 = 12 sikre. Det etter hvert godspilte ruterstikket gir sparavkast.

Litt flisespikkeri, kanskje: etter å ha stjålet to ganger ruter har egentlig spillefører råd til å spille kløver til knekten for overstikket. Det er best spilt, for hvis man starter korrekt med å sette opp ruteren og i gleden av å ha oppdaget at den sitter 4-3 spiller seg over i spar for stjele god den femte ruteren tør man ikke ta kløverfinessen etterpå fordi sparen er åpnet opp. Men tas kløverfinessen før den den siste ruterstjelingen går det bra uansett om finessen lykkes eller ikke. Ryker kløver knekt til damen er det jo etterpå bare å bruke kløver ess som inntak til å stjele god ruteren og spar ess til å hente det godspilte stikket. Så det bør bli tretten stikk etter den starten, men dette er bare for overstikket som dog kanskje noen ganger kan gi utslag på 1 IMP. Meldt og vunnet lilleslem ga imidlertid 11 IMP siden N/S altså stoppet i utgang ved det andre bordet.

UTSPILLET - bare gjettverk?

Utspill er kanskje det mest tilfeldige i bridge. Hva som er beste utspill er sjelden så lett å vite, og av og til er det rent gjettverk. Det er dog noen «kjøreregler» som hvis de følges gjør at det sjeldnere blir ren skivebom. Her får du et spill hvor det valgte utspillet neppe kunne fått verre utfall. Giver øst, Ø/V i sonen.

          SYD

Spillet er fra Realbridge Online Lag hvor de har kommet frem til sluttspillskamper. Dette er fra en kamp mellom Nordnorsk mix og Mixmax, to sterke lag. Ved begge bord gikk meldingene 2NT (20-21) i åpning fra øst, og vest løftet til 3NT. Utspill?

Det er fort gjort å være etterpåklok når det gjelder utspill, men man må få lov til å ha en mening selv om man sitter med fasit i hånd. Selv ville jeg neppe hatt fantasi til annet enn å slenge i vei en spar. "Longest from strongest" heter det, og her har jo syd kun en farge. Men "long" eller "strong" er ikke sparfargen akkurat...

Alle honnørene i de tre andre fargene ser mer ut som inntak, så dette kan vel bli et spill hvor vi motspillerne kjører på med spar hvis det ser ut som det er tingen idet de får vite mer etter utspillet, og spillefører må forsøke å vinne kampen om først å få satt opp stikk. Men det behøver jo ikke være slik. Selvsagt kan makker ha sparlengde, og i så fall er sparutspill bra, men makker kan jo like gjerne ha hjerter-, ruter- eller kløverlengde. Å spille ut fra en av de røde kongene ser imidlertid ikke bra ut, det kan ofte koste stikk. Det samme gjelder kløverutspill. Syd for mixmax overtalte imidlertid seg selv om at kløverutspill var tingen, kanskje en liten drøm om å treffe makker hjemme med esset fjerde-femte, eller om nord har knekten kan kløver konge i utspill være bra også. Så ved det bordet ble kløver konge utspillet, og makkeren hadde kløverknekten! Men drømmen ble imidlertid raskt til et mareritt idet blindemann ble lagt opp og første stikk var over.

Å spille ut kløver konge kunne selvsagt vært bra, og vil ikke vært så fælt som det var her veldig ofte. Men det utspillet er nok en alt for stor sats å ta. Og her ble det helt fryktelig. Kongen tok med seg liten fra vest, knekten fra nord og kløver ess fra øst. Spillefører (Markus Lund) fortsatte med kløver og fikk totalt seks kløverstikk!

Merk at spar ess er eneste inntak til vest, så uten det voldsomt aggressive utspillet blir det kun ett stikk å hente hos vest, spar ess. Men nå fikk 20-21 granden seks kløverstikk og ett ess hos blindemann og endte opp med hele elleve stikk totalt, +660.

Ved det andre bordet spilte Gunnar Harr ut spar som gikk til damen og kongen. Da var det naturlig for spillefører å satse på kløverfargen for å forsøke og komme til ni stikk. Kløveren sitter jo 2-2 ganske ofte, men her ble det håpløst idet kløver ess og mer kløver fortalte at bordet nå var mer eller mindre en øde ørken. N/S fikk etter hvert godspilt ett sparstikk som sammen med to kløverstikk og de to kongene i rødfargene ga en bet. Det kunne faktisk blitt to bet, men nord kastet underveis en hjerter i en av kløverrundene da han ikke kunne vite om han skulle holde fire hjerter eller fire ruter. Men en bet (+100) var sammen med lagkameratenes kanonscore +660 verd 13 IMP.

Nordnorsk mix er ikke et mixlag som sådan, og ikke bare nordnorsk heller, men en mix av ungt (Lund/Heiberg Evenstad) og ikke så veldig ungt (Harr/Evenstad). De vant kampen med 33 IMP.

Tromsø BK 1 til lagfinalen

Hemsedal BK møtte Tromsø BK 1 (Evenstad) i NM for klubblag, 6. og siste utslags runde før lagfinalen. Den kampen endte med meget klar seier til Tromsø som spilte med Kristian B. Ellingsen/Peter Marstrander og Stian Evenstad/Nicolai Heiberg Evenstad.  

Mot slutten var kampen mer eller mindre avgjort, og etter det nest siste spillet var det ingen tvil. 

Syd åpnet med 1NT ved begge bord. Kristian B. Ellingsen doblet med vests kort, og nord redoblet som jeg antar ba om at makkeren skulle si 2 kløver så kunne nord passe eller melde sin farge for å spille der. Men Peter Marstrander (øst) sa 2 spar. Etter pass fra syd kom 3 ruter fra vest og nord prøvde 3 hjerter. Øst gjentok sparfargen, og vest løftet til 4 spar. Hele meldingsforløpet ble altså slik:

Det kom hjerter ut og mer hjerter stjålet hos øst. Så spar som syd stakk med esset. Det kom kløverskift som Marstrander dukket til nord, så mer kløver til esset. Vests tredje kløver ble stjålet slik at han kom seg over til hånden, og da spar knekt kom på under trumfkongen var det en ganske heldig utgang til bokføring, Tromsø + 620.

Syd kunne betet denne utgangen, men det er ikke så lett ved bordet som det er med åpne kort. Syd kunne skiftet til ruter idet hun kom inn på trumfesset. Da er spillefører inne på bordet og kommer seg ikke hjem til hånden for å tå tatt ut trumfen uten at N/S må få komme inn. Nord må også være med på dette motspillet og ikke bruke kløver konge, men la syd komme inn på damen det spillefører er nødt til å spille kløver for å kunne få stjålet seg hjem til hånden i tredje kløverrunde. Hvis syd så får komme inn på kløver dame kan det spilles ruter til stjeling, betestikket. Det er ikke så ofte man spiller en dobbelton for senere gi makker stjeling ved å fortsette den fargen, men slik var det i dette spillet!

Ved det andre bordet passet vest da syd åpnet med 1NT uten at jeg vet sikkert hvorfor. Kanskje var det pga. av systemvarianter, for eksempel dobling viste noe annet enn sterke kort, og 2 ruter også noe annet enn ruter? Eller kanskje vest bare hadde et litt romantisk håp om å få spille motspill mot grandkontrakt? Det videre meldingsforløpet ble imidlertid kort:

Grandkontrakt ville sevsagt ikke Nicolai Heiberg-Evenstad (nord) at faren hans skulle spille. Det kom i stedet en overføringsmelding til hjerter, og med ungdommelig optimisme klinket han til og plasserte Stian i 4 hjerter!

Dermed meldte og vant Tromsø utgang i begge retninger, for 4 hjerter var ikke til å rokke. Ø/V fikk kun ett stikk i ruter og ett i kløver, Tromsø +650. Dobbelscoren +1270 er verd 15 IMP. 

  

Utspillsprøve

Det har blitt spilt påskebridge en rekke steder i landet og resultater finner du på NBF sin side.

På Berkåk deltok småpene 34 par. Turneringen ble vunnet av Lars Arthur Johansen – Tove Stoen. Resultatene finner du her.

Her får du en utspillsprøve fra Berkåk, et valg som blir kostbart om det bommes.

Giver syd, alle i sonen

     VEST

Jeg har ikke fått fatt i det eksakte meldingsforløpet fra det bordet historien er fra. Men syd har vist en kjempesterk hånd med lang ruterfarge. Det kan hende vest meldte inn 2 kløver med dette selv om det kanskje er i minste laget for en innmelding på to-trinnet i sonen. Nord har vist sparfarge, eller kanskje noen steder doblet negativt og dermed vist begge major. Det er opplysningene du får, og kontrakten ble 6 ruter av syd. Du får altså utspillsprøven. Hva spiller du ut?

Slem ble meldt bare ved ett bord, og der spilte vest ut en liten kløver. Det var en utspillsbom som kostet fra ren topp til ren bunn siden hele spillet så slik ut:

Er dette en bra lilleslem i ruter om en ser kun på N/S sine kort?

Ja, 6 ruter er ganske bra. Det som normalt må til er at ruteren ordner seg uten taper. Det er 2-2 sits eller damen singel om fargen toppes, eller en vellykket ruterfinesse pluss damen singel bak (honnør spilles først) – brukbare sjanser.

Men i praksis er det en god del større sjanse for å vinne tolv stikk i ruterkontrakt, for vest må finne spar ut så de får tatt for esset. Uten spar ut kastes syds ene spar på hjerteren. Med kløver ut rett opp i saksen fikk Ø/V kun for trumfdamen.

Burde vest funnet spar ess i utspill?

Kanskje.

Det er nesten aldri noen garanti når det gjelder utspill. Det er ikke så lett å spille ut ess fra ess-dame, men mot slem har det mye for seg å denge ned esset sitt. Spesielt i parturnering kan det være gull, noen ganger blir det tretten stikk om ikke esset tas, andre ganger er det beten som forsvinner om ikke man legger ned esset sitt. Det kan dog selvsagt hende at utspill av et ess fra ess-dame gir spillefører kontrakten. Men å spille aktivt kløver ut unna kongen fra en hånd med så mange HP er sjelden bra. Motparten har meldt slem, og utspilleren kan derfor neppe forvente noe som helst fra makkeren. I slike tilfeller er utspill unna en konge ofte feil. Hvis man for eksempel har kun en konge og ingen andre HP er det større sjanse for at utspill fra kongen treffer makker som fordi utspilleren har så lite selv i så fall vil ha endel HP.

I dette tilfellet vet vi ikke om spillefører ville vunnet 6 ruter om vest hadde tatt for spar ess. Det går jo an å gjette rett i trumffargen. Men med kløver ut var det enkelt, og det ble ren topp til Hilde Aas Nøst og Einar Aal for +1370. Ved alle de andre bordene var kontrakten 3NT med fra ti til tolv stikk.

Påskenøtt (2) - Spilleprøve

Vi tar med en spilleprøve til, igjen med en nokså ofte forekommenede problemstilling.

Giver syd. Alle i sonen.

Som syd åpnet du med 1 kløver. Vest gikk innpå med 1 ruter, og nord meldte 2 ruter krav (som regel med kløverfarge og gode kort), pass fra øst og 2NT fra deg som nord løfter til 3NT. Vest spiller ut ruter 5 (fjerde høyeste). Spilleplan?

Et lite sidepoeng først; jeg tror ikke at å be om knekten i første stikk tjener til noe her. Hvis vest har A-Q står knekten, men om du blir sittende med K10 mot singel 2 eller K-7 mot singel knekt etter å ha vunnet første stikk er det uansett en skummel kombo, gjennomspill av ruteren blir fælt. Hvis du har kongen tynt tredje mot knekten dobbel bør knekten prøves, men med denne kombinasjonen er det nok bedre å legge liten. Kanskje har øst damen tynt dobbel eller tredje og legger på damen idet du legger liten fra bordet, og i så fall har du fått dobbelstopper i fargen. Men i dette tilfellet har ikke øst damen og legger ruter 8 idet du vinner stikket med tieren (eller knekten). 

Hva nå?

Du må leve av kløveren. La oss si du la ruter knekt (feilaktig) i første stikk og den vant stikket. Legger du ned kløver ess nå?

I så fall går du bet hvis vest er på høyden. Hele spillet ser slik ut:

Problemet i dette spillet er å identifisere hvem som er den "farlige motspilleren". Da dette spillet forekom i en treningskamp og jeg spurte det spørsmålet sa de ferske spilleren ganske kjapt "vest er den farlige". Ja, det er vest som kan ta mange stikk, fem ruterstikk faktisk om ruteren blir gjennomspilt. Men det er øst som er den "farlige motspilleren", den motspilleren du ikke kan slippe inn. Kan det unngås og likevel få godspilt kløveren som du må leve av?

Ja og det sitter som du ønsker. Men da må du ikke legge ned en kløverhonnør først. Hvis du gjør det kan vest kvitte seg med kløver dame under esset eller kongen som om det kortet er smitttet med en farlig sykdom. I så fall må øst få komme inn på kløver knekt, og da blir det ikke moro for spillefører med ruter gjennom syd. 

Riktig spill er hvis du vant med ruter knekt å spille hjerter til hånden og kløver opp. (Hvis du vant første stik med ruter 10 spilles liten kløver mot nord i andre stikk) Hvis vest slenger på kløver dame med det samme legger du elegant liten fra nord og øst får ikke komme inn. Hvis vest legger liten i første kløverrunde spilt fra syd stikkes med esset, hjerter til hånden en gang til og kløver opp mot nord en andre gang. Da kommer kløverdamen på, og du lar vest beholde det stikket. Nå er det safe, ruter konge dobbel er beskyttet med vest inne, og du vinner 1+3+1+4 = 9 stikk, utgang til bokføring. Hvis øst får komme inn i kløver blir det to bet.

Denne varianten kalles for "avoidance play", dvs. du forsøker å unngå at den motspilleren som er farlig å slippe inn får komme inn.

Merk at om ikke kløver dame kommer på i første eller andre kløverrunde spilt fra syd må du ta den andre kløverhonnøren også, for legger du liten andre gang er det meget stor fare for at øst kommer inn på høyere kløver. Så hvis vest følger med to små, eller liten og så knekten tar du den andre kløverhonnøren og spiller en tredje runde kløver. Da er håpet at vest er den som har tre kløvere og kommer inn tredje gang. Men så lenge damen kommer på første eller andre gang er det "enkelt", du gir vest det stikket. Ø/V må jo få ett kløverstikk uansett. Så det spiller ingen rolle i hvilken kløverrunde de får det stikket så lenge det er vest som får det.    

Påskebridge i London

I London er det hvert år en stor bridgefestival i påsken med par- lag- og imp-parturnering. Først var det parturnering, og det så lovende ut halvveis med norsk på første og andreplass. Lasse Aaseng-Thor Erik Hoftaniska ledet, og på andreplass lå Svein Aril Naas Olsen i par med engelske Richard Hillman.

For Lasse og Thor Erik gikk det så tungt en peride og de ramlet nedover på listen, men med en kanonsterk siste sesjon som de vant med 68,67% ble det 5.plass til slutt. Naas Olsen fulgte godt opp med 9.plass i det 74 par store feltet.

Da jeg i går spurte Aaseng om et spill fra den gode perioden i første halvdel av turneringen kom det vanlige selv om de hadde scoret over 60% i en kjempestor turnering: «Kan ikke huske noen gode spill, men her er en kontrakt jeg spilte bort».

Javel.

Spilte bort er kanskje å ta litt hardt i, men du kan jo prøve deg selv som syd i 4 spar med hjerter 3 i utspill til damen fra øst, og syd vinner stikket med honnør.

Spilleplan?

Det er neppe noen hundre prosents vinnervariant her, men en tanke er å få trumfet begge de små hjerterne. I fjerde runde hjerter vil en av de kunne trumfe og vinne det stikket, men det kan jo godt være han må trumfe med trumflengden. I så fall blir det kun en trumftaper siden fargen så er fordelt 2-2. Og skulle det bli to trumftapere på den måten har du ruterfinessen i reserve.

Det ble vel omtrent slik Aaseng tenkte, men slik så hele spillet ut:

I fjerde runde hjerter kunne vest stjele inn med knekten. Og da trumfen etterpå ble toppet ble det ett trumfstikk til begge motspillerne samt en kløver- og en rutertaper – en bet.

Aaseng sa i går kveld: «Når en går bet i slike kontrakter så vet man at den kontrakten burde jeg fått hjem».

Det er flere måter å vinne 4 spar på, men akkurat hva som gir størst vinnersjanse er ikke så lett å beregne. En mulighet er å ta en tidlig ruterfinesse. Går den bra er det enkelt, men da er det også en sjanse for at ruteren kan sitte 3-3 så den fjerde ruteren etterhvert gir avkast for den fjerde hjerteren. I så fall behøves kun en hjerterstjeling og det blir en trumftaper og en taper i hver av minorfargene.

Enda bedre er det kanskje å spille kløver først, i andre stikk? Da kan du få hjelp. Vest som ikke ser syd sine kort kan fyke opp med kløver konge. I så fall kan det stjeles to kløvere på hånden og esset kommer på. Da blir kløver dame godtspilt, det tiende stikket. Det kan imidlertid gå galt om trumfen sitter 4-1, og gjør den det kan 4 spar stå likevel om ruterfargen er medgjørlig.

La oss si du vinner hjerterutspillet og spiller kløver. Vest må legge liten, og øst stikker tieren med esset. Derfra kommer antageligvis trumf. Syd stikker og spiller den andre hjerterhonnøren fulgt av hjerter til stjeling. Så spar til esset og den fjerde hjerteren. Nå trumfer vest med knekten og spiller ruter 10. Leses sitsen korrekt kan det vinnes på en vakker måte selv om spillefører ikke tipper trumfsitsen. Opp med ruter konge, nok en kløverstjeling som tar bort østs siste kløver, så den andre trumfhonnøren. Om vest stjeling hadde vært fra trekorts trumf ville alt vært i orden, men siden øst etter dette har krav på trumfstikk kan han puttes inn på det trumfstikket idet han kun har igjen ruter Q-8 og må spille ruter til spilleførers kombinerte saks, A-7 på hånden mot J-6 på bordet. Men dette blir litt vel artistisk, kanskje?

Selv tror jeg en ruterfinesse i stikk to er en grei start. Da går det bra ved å stjele kun en hjerter og satse på ruteren.

Konlusjon: Spilte bort kontrakten er kanskje ikke helt riktig. Det er vel heller slik at om kontakten hadde blitt vunnet ville det vært grunn til å si bra spilt?