EBL WOMEN TEAMS (European Bridge League)

På RealBridge (online) har det blitt spilt EBL Women's Teams hvor Norge stilte som ett av 19 lag. De norske damene gjorde det bra og kjempet lenge i toppen selv om Polens lag var helt uslåelig i denne turneringen. De vant med et par langsider.

Norge ble til slutt nr. 6. På laget spilte Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad, Lise Blågestad, Gunn Helness, Gunn Tove Vist Torild Heskje, Liv Marit Grude og Bodil N. Øigarden. Danmark ble nr. 7.

I dette spillet er fra kampen mot Portugal vurderte Fugelstad godt i meldingene:

SYD

Vest var giver med alle i sonen.

Etter pass fra vest åpnet Harding (nord) med 2 ruter - en Ekrens 2 ruter-variant - som viste begge major og mindre enn 11 poeng. Nå vet Fuglestad (syd) at de trolig har en 5-3 tilpasning i major, men hun satset likevel på utgang i grand med de flotte verdiene i minorfargene. Det viste seg å være veldig riktig:

Det er klart at 4 spar ikke er noen dårlig kontrakt, men slik sparen satt er den utgangen uhyre vanskelig å vinne. Og spesielt om nord blir spillefører kan det bli nokså håpløst om øst spiller ut en minorfarge.

I Fuglestad sin 3NT var det mer komfortabelt. Vest har ikke noe godt utspill her. Hjerterutspill er kanskje et alternativ, men vest vet jo nord har hjerterfarge.

Vest spilte naturlig nok ut en liten kløver, og nords kløver 10 vant første stikk. Fuglestad tok ruterfinesse med nieren til vests knekt. Vest var inne igjen og likte ikke sine alternativer for fortsettelse. Hun skiftet til sin single spar 8 til nieren, tieren og honnør hos syd. Da ble hjerterfinessen tatt, og Fuglestad hadde ingen problemer derfra. Hun var vel heller litt på jakt etter ett overstikk mot slutten. Men selv ni stikk og +600 var et godt resultat.

Merk at et helt unaturlig utspill av kløver knekt ville vært fantastisk mot 3NT slik det satt her.

Portugals N/S spilte 4 spar, og de fikk den på nords hånd siden Øigarden som vest åpnet med den ganske fine 11-poengeren. Etter to passer doblet syd, og da ble nord spillefører.

Det er ganske mange som bruker hopp i grand som naturlig i denne posisjonen, i siste hånd (de åpner og det går pass-pass), og at det viser ca. 19-21 eller noe i den retningen. I så fall kan syd bli spillefører, og da ville det vært litt bedre utsikter til å vinne ti stikk.

Motspillet i 4 spar var perfekt. Grude (øst) spilte ut kløver til syds ess. Spillefører forsøkte to store spar og fikk de dårlige nyhetene i trumffargen. Så hjerter knekt som vant stikket. Hvis syd så spiller hjerter 10 dekker vest, men syd spilte femmeren til liten fra vest og damen. Spillefører tok ruterfinesse, men vest vant og spilte hjerter konge som presset ut syds tier og tok med seg nords ess idet øst trumfet med tieren som forsåvidt var ett originalstikk. Men nå kunne øst ta for trumfdamen slik at syd ble fri for trumf, så kløver. Idet vest kom inn en andre gang i ruter hadde hun den andre beten for hjerter 8. Pluss 200 til Norge sammen med vunnet utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP i kampen som ble vunnet med 30 IMP.  

 

Arve tryller bort en taper

Superveteranen Arve Farstad holder fortsatt koken. Arve har rundt femti års fartstid i norsk toppbridge, og han ble Norgesmester for par på 70-tallet en gang (med Reidar Arnøy). Han har imidlertid på ingen måte glemt sine kunster.

Arve Farstad - superveteran

Her er et fint spill med Arve i hovedrollen fra en lagkamp på BBO forleden.

Mot 5 ruter doblet spilte øst ut spar dame, et naturlig utspill. Det skulle imidlertid vise seg å være et kostbart utspill. Det ser dog ut som om det vil bli to spartapere og en kløvertaper, men det ble det ikke. 

Utspillet ble stukket med esset og kongen kom på fra vest. Etter en trumfrunde og hjerter til esset spilte Arve kløver fra syd. Vest stakk opp og fridde seg med hjerter dame som ble stjålet hos nord. Så fulgte kløver til stjeling før syds siste hjerter ble trumfet hos nord. Dette var igjen:

Nå spilte Arve kløver 10 og forærte elegant det stikket til vest mens en spar forsvant fra syd. Vest var innspilt og måtte spille hjerter eller kløver til dobbeltrenons som kunne trumfes hos nord mens den siste sparen forsvant fra syd.

Elleve stikk og +550 var verd 12 IMP da samme kontrakt gikk bet ved det andre bordet. 

Litt uvanlig må man vel kunne si, det som så ut som to spartapere og en kløvertaper - tre stikk til motparten - ble forvandlet til kun to stikk, INGEN spartaper, men TO kløvertapere med tre små mot singelton!

Elegant spilleføring

Både i Australia og New Zealand er covid-situasjonen såpass bra nå at det meste av aktiviteter foregår på vanlig måte. Det gjelder også bridge, og å kunne dra på bridgeturneringer igjen er populært. I helgen ble det spilt mye bridge – face to face - under en firedagers bridgekongress i hovedstaden Wellington.

Fredag-lørdag ble det spilt parturnering hvor 64 par deltok, og deretter var det lagturnering. Fra lørdagens parspilling tar vi med et spill som ser neste identisk ut med et klassisk spill jeg leste om i en bridgebok for lenge siden.

GIVER SYD, ALLE I SONEN

Du åpner med 1NT (15-17) og makker bruker Stayman. La oss si han litt hardt melder 3NT neste gang, men om han inviterer med 2NT legger du vel på uansett med 16 og god ruterfarge.

Mot 3NT kommer et invittutspill i hjerter til liten fra nord og østs konge. Du slapp altså sparutspill som ser verre ut for spillefører, og øst som ikke ser syd sine kort skifter til ruter. Du har unngått både sparutspill og sparskift, så det må nok stikkes opp med ruter ess. Hvordan spiller du videre?

Det ser ut som det er to hjerterstikk (finesse), tre ruterstikk og fire kløverstikk her, totalt ni stikk. Men det er litt problemer med overganger, for hvis du spiller god kløveren blir du uten inntak til syd og motparten kan sørge for at du må spille fra nords hånd hele tiden. Syds to gjenværende ruterstikk brenner inne. Og hvis du tar ruterstikkene før du godspiller kløveren kan det hende at den som kommer inn har ett eller to ruterstikk å ta og det blir bet med to sparstikk, ett hjerterstikk og kløver konge pluss ett eller to stikk i ruter til forsvaret.

Det er kanskje en variant å spille hjerter til nord å ta kløverfinesse. La oss si det spilles hjerter 10 som vest dekker med damen og esset. Øst har ikke flere hjerter og vest stopper fargen. Hvis du da spiller knekten og lar den løpe går det galt om vest stikker med kongen. Syds kløver A-Q blokkerer. Vest spiller hjerter 9 som presser ut åtteren, og bordet blir uten inntak til kløverstikkene. Og om du inne hos nord spiller liten kløver til damen er du like langt om den står. Kongen kan selvsagt falle (kongen dobbel hos øst), men hvis den ikke gjør det under esset blir det samme problem med manglende inntak til ruterstikkene. Du kan kanskje ikke ta dem for du må innom kløver konge.

Løsningen som dekker det meste er å spille kløver fra syd i tredje stikk, men ikke esset. Spill kløver dame. La oss si den får beholde stikket. Igjen er det et problem hvis du tar for esset nå. Det elegante trekket er imidlertid etter å ha vunnet stikk for kløver dame å spille liten kløver i fargens andre runde. Hvis kløveren sitter 3-2 må de nå ta for kongen. Du sitter igjen med singel kløver ess, på en måte blokkerende, men det esset er inntak til syd så du kan få hentet ruterstikkene. Så tas hjerterfinesse og kløverstikkene kan hentes hos nord. Med den planen blir det 0+2+3+4= 9 stikk.

Mulige tapere

I planlegginen av trumfkontrakter ser vi først på antall tapere. Men at det er for eksempel kun tre tapere betyr ikke nødvendigvis at det er ti stikk! Det er ofte slik at det må gjøres noe arbeid før de stikkene er vunnet. For eksempel regnes det som ingen taper i trumfkontrakt om du har esset tredje mot kongen dobbel i en sidefarge. Men hvis det er den hånden med esset tredje du velger å godspille må det gjøres noe med den tredje ruteren, enten kaste den på en vinner på den andre siden, eller trumfe den opp. Og om eneste mulighet er å trumfe en ruter for å bli kvitt den må det gjøres før for mange trumf er spilt og du kanskje har blitt fri for trumf på den siden! Derfor, etter å ha ha talt opp antall tapere, og mulige tapere, er et av de første tingene man bør gjøre i planleggingen av en trumfkontrakt å spørre seg selv: "Kan jeg ta ut trumfen med det samme, eller må jeg vente litt med det". Og: "Er det noe trumfen på den ene siden må brukes til?"

Hvis svaret er ja, du kan ta ut trumfen akkurat nå, ta ut trumfen! Hvis svaret er nei har du oppdaget at trumfen på den ene siden må brukes til noe spesielt og planlegger videre ut fra det.

Den typiske situasjonen dette er viktig er om det må trumfes en eller flere mulige tapere på den hånden med færrest trumf (gir ekstra stikk!). Det kan også være andre ting som gjør at du må vente litt med trumfen, for eksempel behov for overganger (i trumf) til å spille sidefarger best mulig osv.  

Her skal du få se et spill fra en IMP-PAR turnering forleden hvor det ikke handlet om trumfen, men om "mulige tapere".

GIVER NORD: ALLE I SONEN

Du er i 4 hjerter som vest etter at syd har meldt inn spar.

Nord spiller ut spar 8, enten singelton eller dobbelton. 

Her må ikke østs trumf brukes til noe spesielt, så inne på spar ess spilles trumf, og det viser seg at nord satt med tre trumf fra start. Hva har du tenkt å gjøre etter uttrumfing?

Det er en kløvertaper, og det ser unektelig lovende ut i denne utgangen. Det eneste som behøves er å unngå tre rutertapere! Det vil i så fall være veldig uheldig, men hvordan bør ruteren spilles for å sikre seg mot uheldig rutersits?

Det er jo et ordak i bridge som sier: "Hvis du er i en kontrakt som ser veldig opplagt ut, vær pessimistisk. Hvis du derimot er i en kontrakt som ser håpløs ut, være optimistisk.

Med det menes at om det ser veldig enkelt ut, ta deg tid til å se for deg sitser som kan skape trøbbel, og så forsøk om du kan spille på på en sånn måte at den mulige problemsitsen kan løses uten at du får vanskeligheter om det sitter normalt. Og om du spiller en kontrakt som ser nesten umulig ut å vinne, forsøk å se for deg en sits som gjør at den kan vinnes likevel. Eller spill på "Enda sjansen" som er tittelen på en av mine favoritt bridgebøker fra 70-tallet (Jannersten forlag). 

Det er kanskje ikke helt bombesikkert hva som er riktig her. Begge motspillerne kan muligens være kort i ruter, men første tanke er at mest sannsynlig har syd noen rutere siden han hadde singelton trumf. Fargen sitter ofte 3-2 her, og da er det maksimalt to tapere i fargen, no problem. Men kan syd har fire ruter, for eksempel K-Q-10-x? 

Lite trolig, for i så fall har nord syv eller åtte kløver, og han ga ikke lyd fra seg verken i åpning eller etter 1 ruter (øst), 1 spar fra syd og 2 hjerter fra vest. Etter det hoppet øst til 4 hjerter. Kan nord ha fire ruter? 

Det er ikke umulig, for syd kan ha lang kløver ved siden av sparen sin. Det er ikke sikkert det er så komfortabelt for syd å melde mer på femtrinnet i sonen med bare damen på topp i spar og fordelingen 6-1-1-5 eller (5-1-1-6) og kanskje kun en kløverhonnør. Og akkurat slik satt det:

Hvis du antar at nord ikke har singel ruter er det minst en sikker spilleplan. Etter tre runder trumf kan det spilles ruter fra vest. Om nord legger i ruter 10 (feil motspill) blir det enkelt, da blir det kun to stikk på han for K-Q. Hvis han legger liten legges åtteren fra øst. Om syd vinner den ruteren, for eksempel med tieren, spiller han kløver, og det kommer to runder av fargen. Vest trumfer den andre og spiller nok en liten ruter mot øst. Hvis nord følger lavt (om han satt med K-Q-x-x fra start) tas finessen med nieren. Ryker den finessen gjør ikke det noe, for i så fall sitter fargen 3-2. 

I dette tilfellet løser den ruterbehandligen fargen med det samme siden liten til åtteren vinner stikket. Dette blir kun galt om syd har K-Q-10-x. 

For en annen variant er å ta tre runder hjerter og ende opp hos øst, så liten ruter derfra. Syd følger med liten og vest legger syveren. Det blir galt bare om det stikket ryker til nords singelton ruter 10 (som han ikke spilte ut), men det går greit med alle andre sitser. Senere spilles på samme måte som i den andre varianten ruter mot øst, og nords kort dekkes billigst mulig. Ryker den finessen sitter ruteren 3-2. 

I den nevnte IMP-turneringen i forrige uke noterte fem av 11 Ø/V-par +620 i 4 hjerter. To par var i 3NT og gikk raskt med idet N/S tok fem kløverstikk, og fire spillefører la ned ruter ess og fikk tre rutertapere og en kløvertaper.. 

 

 

IKKE SÅ SKUMMELT?

I et innlegg her i bloggen forleden så vi på et spill hvor en ganske avansert sluttposisjon oppstod. For mange synes slike ting som skvis og innspill, og andre avanserte teknikker å være litt skummelt, og selv for erfarne spillere kan slikt være uoversiktlig. I noen spill behøver det ikke være så veldig vanskelig, og det gjelder å gjøre situasjonen så oversiktlig som mulig. Av og til behøves ikke mye telling eller annen tankevirksomhet, men det er nok å følge med på hva som blir kastet. Det er ofte i spill hvor en har ganske mye informasjon fra meldingene, og/eller info fra hvordan spillet har gått så langt. 

Her får du et sånt spill fra en turnering i helgen. 

AVANSERT KANSKJE, MEN ER DET SÅ VELDIG KOMPLISERT?

Det er et poeng i meldingene her. Mange bruker svak grand i siste hånd (balanseringsposisjon), eller i såkalt "pass-out-seat" på dårlig norsk. De kan ha noe for seg. Selv liker jeg sterk grand der også. Om grandinnmelding i den posisjonen er svak (balanseringsgrand) må 15-17(18) puttes inn i dobling, og det blir enda ett grandintervall å forholde seg til i neste melderunde etter først å ha doblet. 

Uansett, her meldte i alle fall syd 1NT som viste en vanlig sterk grand. Like etterpå var han i 3NT, og vest spilte ut ruter knekt til østs konge. Tilbake kom ruter 2, og siden vest startet med AJ109 tok de de fire første stikkene i ruter. Vest skiftet så til kløver.

Opptellingen viser at spillefører har åtte sikre stikk og det er den berømte kanten, han kan ikke slippe inn motparten flere ganger. Men at man har resten av stikkene bortsett fra ett er en situasjon hvor det kan oppstå en skvis. Her er det ingen finesse som kan tas, ingen sidefarge som kan sitte rundt, så det må faktisk en skvis til hvis ikke dame-knekt sitter dobbel i hjerter, da. 

På de fire ruterrundene må det kastes ett kort fra syd, og han kan kaste en spar, eller en hjerter. La oss si han kaster en hjerter. Fra nord må det kastes to ganger. Det som ikke må røres er hjerteren! Det er jo en trussel mot en motspiller som kanskje må passe på både spar og hjerter, ikke usannsynlig siden vest åpnet, og har han både spar konge og dame-knekt i hjerter er han snart ille ute. Og fra nord kan selvsagt både spar og kløver kastes, det behøves ikke lengde i de fargene. Syd har jo fem kløver, og ett ekstra sparstikk for for eksempel damen vil være nok til å vinne ni stikk. Så la oss si det ble kastet en spar og en kløver fra nord. 

Vest må skifte til kløver, for hvis han spiller en majorfarge forærer han det niende stikk i den fargen med det samme.

Idet vest i femte stikk spiller kløver er det bare å ta stikkene i kløver og ikke røre hjerter før til slutt. For å gjøre det enkelt for deg selv, ta for spar ess på et tidspunkt. Da er det eneste du behøver å følge med på idet du innkasserer kløvrestikkene om vest kvitter seg med spar konge. Slik så hele spillet ut fra start på søndag:

Altså, fire runder ruter fra start, så kløverskift. Spillefører tar for spar ess og kjører i gang med kløveren. Før den siste ser det slik ut:

På kløver 9 kan vest pakke sammen. Du bare sitter og følger med på om han kaster spar konge. Gjør han det kaster du en hjerter fra nord og tar de tre siste med hjerter konge, hjerter ess og spar dame. Hvis ikke vest kaster spar konge kvitter du deg med spar dame fra nord, det kortet har gjort nytten sin. Så prøver du hjerteren. Enten står hjerter 10 til slutt (som her), og hvis ikke skvisen virket (øst hadde for eksempel hjerter knekt fjerde fra start) får øst det siste stikket i hjerter.

En vel gjennomført skvis fører til ni stikk her, uten at spillefører egentlig må telle noe som helst!

ET POENG I MOTSPILLET

Merk det som skjedde i første stikk. Dette er en situasjon hvor mange motspillere gjør feil. 

Vest spiller altså ut ruter knekt mot 3NT. Mange tenker at det er nok fra noe sånt som J109-fjerde, eller femte, og legger liten som styrkekast. Og det er greit hver gang syd har A-Q, men det blir fryktelig feil om syd har bare damen som det var i dette spillet. Da får han ett stikk i den fargen som han ikke burde fått, og det er det niende stikket på et sølvfat helt uten kamp!

Makker kan jo ha spilt ut knekten fra AJ10x eller lignende, og får å ikke tulle bort ett stikk hvis det slik bør øst legge kongen. Om syd faktisk har A-Q i ruter koster det ikke noe å legge kongen, spillefører har jo i så fall to ruterstikk uansett. Det samme gjelder om det er småkort i bordet og du bak bordet har esset, og makker spiller ut knekten. Det kan være fra KJ10x og lignende, og derfor bør du opp med esset i første stikk. Hvis spillefører har K-Q-x vil han normalt få to stikk i fargen før eller siden uansett.   

 

 

Utgang i begge retninger

Fra en kamp i RealBridge Online Lag på torsdag tar vi med et spill hvor det er 18 honnørpoeng til sammen N/S, mens Ø/V har 22 honnnørpoeng. Det vil normalt tilsi delkontrakt den ene eller den andre veien. Men det ble det ikke.

Spillet er fra kampen mellom rutinerte TopBridge Senior mot et lag som kaller seg Sylvesters forbilder. Kampen var nokså jevn og sistnevnte lag ledet en stund såvidt, men bare til det gjenstod en tredel av kampen. På de siste spillene vant TopBridge Senior 52-6 og kampen med 30 IMP. Sluttspurten startet med dette spillet:

Giver øst, N/S i sonen

Ved det ene bordet åpnet Åsmund Stokkeland som syd for TopBridge-laget med 1 spar. Ville du åpnet? Dette har mest med stil å gjøre. Det er bare 10 HP, men fin fordeling og begge major. Det er selvsagt ingen garanti for at det går bra å åpne, og om det ikke finnes tilpasning i major kan det for eksempel ende i en litt hard 3NT. Den fine sparfargen kompenserer litt for manglende HP. Aggressive åpninger - spesilt med majorfargene og bra fordeling - setter ofte et voldsomt press på motparten. 

Vest doblet, og Sverre Johnsen sa 4 spar direkte. Ingen hadde noe å tilføye, men både øst og vest var nok fristet til å melde. 1 spar - 4 spar gjør det alltid vanskelig for motparten! 

I 4 spar var det kun tre tapere, men ikke ti stikk sånn helt uten videre. Det ordner seg dog med nok stjelinger, og/eller å godspille den femte ruteren, eventuelt ett stikk i hjerter hvis det startes med liten mot knekten. Åsmund Stokkeland vant utgangen de hadde meldt med 18 poeng til sammen, en fet +620 til notering som selvsagt ville bli vanskelig for N/S å kopiere ved det andre bordet. Og der gikk meldingene helt annerledes: 

Ved det bordet åpnet som du ser Jon-Egil Furunes (TopBridge) som øst med 1NT. Ja, det er riktig, 1NT! Det er den såkalte "mini-granden"  som av noen brukes utenfor sonen, andre bruker den kun i gunstig sone. 

Syd gikk innpå med 2 hjerter som (jeg gjetter på) viste begge major. Vest passet, og nord hoppet direkte til 4 spar. Da det gikk pass, pass kom Jan Mikkelsen (vest) tilbake med 4NT som ba øst melde en farge, og øst sa 5 kløver. Ingen hadde noe å tilføye til det. Det ble altså meldt utgang N/S ved det ene bordet, Ø/V ved det andre og selv om ingen av utgangsmelderne hadde i nærheten av de foreskrevne antall HP for det var det ingen som doblet.

Og det gjorde de rett i.

For selv om det kom ruter ut og ruter til stjeling mot 5 kløver stod det elleve stikk. En hjerter kunne senere kastes fra øst på ruter, og siden hjerterfinessen gikk bra ble det utgang til Ø/V ved det bordet, +400.

Spillet ga 14 IMP til seniorene fra TopBridge.

  

REALBRIDGE ONLINE LAG - SLUTTSPILL

Sluttspillet i RealBridge Online lag pågår nå. Marianne Harding la i kveld (onsdag) ut et innlegg på Facebook om dette, med informasjon om at det er mulig å følge kampene i Vu-graph sendinger med kommentering. 

Fra kampen HEIMDAL (Austberg) mot SKIEN BK 2 tar vi med et par fine svingspill i favør laget fra Trondheim som vant kampen med 113-56 (32 spill).

Giver syd, Ø/V i sonen

Ved det ene bordet havnet Skiens Ø/V i 4 hjerter etter at syd (Arild Rasmussen) hadde åpnet med en konstruktiv svake 2 spar (8-10 poeng). Per Erik Austberg spilte ut spar knekt og forsvaret hadde ingen problemer med å få fatt i fire motspillstikk, HEIMDAL +100.

Ved det andre bordet åpnet Skiens syd med 1 spar. Glenn Grøtheim doblet, nord sa pass og Petter Tøndel meldte 2 kløver. Da hoppet vest til 3 hjerter, en melding som viser knallsterke kort siden 2 hjerter også viser en sterk hånd i denne situasjonen, men 3 hjerter er ikke helt krav slik de fleste spiller. Nå tok Tøndel sjansen på 3NT - knallhardt meldt! Men det heter jo "never argue with success", så hvis kontrakten fyker hjem er det helt greit å melde hardt!

I teorien kan imdilertid N/S hente de elleve første stikkene i motspill mot 3NT, syv sonebet! Da må syd finne et usannsynlig ruterutspill, og det må være kongen eller knekten for å få fatt i absolutt maks (med ruter 3 i utspill blokkeres ruteren idet spillefører legger damen). 

Men praksis er noe annet. Hvis for eksempel syd inviterer i spar er det ti stikk med det samme.

Syd fant spennende utspill: spar ess! Nord avblokkerte med spar knekt. Forsvaret hadde fortsatt sjansen til å ta fem ruterstikk og to bet. Syd tenkte tydeligvis at å godspille sparen sin var en bra sjanse, men skal det gå bra må antagelig nord ha tre spar og hjerterstopper med knekten fjerde, hvis ikke blir det for sent om ikke nord også har ruter ess. Da syd fortsatte med spar tok Tøndel raskt ti stikk, +630 og 12 IMP til HEIMDAL.

Litt senere var Tøndel på farten igjen da han åpnet med 2 ruter som øst i dette spillet:

Giver nord, N/S i sonen

Merk at nord var giver, og SKIEN sin nord passet. Litt et stilspørsmål, men mange åpner ganske flittig med slike 10 poengere, minst ti kort i to farger. Et argument for pass er kanskje at sparfargen er så svak, for det må åpnes med høyeste farge med 5-5.

Passen ga øst en sjanse. Og han åpnet altså med 2 ruter som viste en svak hånd med en major, ofte femkorts utenfor sonen. Det gjorde det nok vanskeligere for N/S enn om nord hadde åpnet og de hadde fått melde i fred. De bør kanskje kunne finne frem til slem i spar uansett, men det ble litt usikkerhet (?), og de endte i 3NT hvor det etter hvert ble elleve stikk, SKIEN +660.

Ved det andre bordet åpnet Austberg (nord) med 1 spar og N/S fikk melde i fred. Via Stenberg havnet de i den gode slemmen 6 spar spilt av nord.

Siden det var fire ruterstikk hos nord ved å stjele en ruter hos syd ble det avkast for tre kløvere på ruteren. Om ruter knekt hadde sittet femte ville kontrakten vært avhenigig av kløver ess foran, og det kortet satt også riktig. Og om trumfen sitter 3-1 er det også litt verre, men det ville ordner seg da også slik det satt i kløver/ruter.

Pluss 1430 mot utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP for Heimdal. 

 

 

Midlertidig kortblind?

Alle har vi vel vært der, situasjoner ved bridgebordet hvor vi totalt overser helt opplagte ting.

Dagens spill er kanskje mest for de relativt ferske, men det var noen ganske erfarne spillere som gikk i baret da spillet forekom i en lagturnering i helgen.

Du havner normalt i 4 spar med disse kortene. Idet syd åpner og får støtte til 2spar må han invitere til utgang, og nord har fine kort for høyningen sin og aksepterer utgangsinvitten. 

Mot 4 spar spiller vest ut kløver knekt til østs ess. La oss si det kommer kløver tilbake til kongen.

Planlegg spillet.

Trumfen må sitte 3-2, hvis ikke ser det veldig mørkt ut. Men selv om det er kun en trumftaper ser det litt vanskelig ut å unngå to rutertapere. En kan kastes på hjerter konge, men syd blir fortsatt sittende med tre ruter og har kun esset i fargen til å dekke opp de taperne. Du har fått to kløverstikk godspilt, men den siste kløver gir avkast kun for en ruter hos nod. Det ser ut som om det vil bli igjen 2-2 med små ruteren på begge sider. Hvilken sjanse er det i denne utgangen?

Det kan bli to hjerterstikk hos nord. Det som må til er at hjerter dame sitter singel (lite sannsynlig), dobbel eller tredje. Og slik satt det:

Spilleføringen etter denne starten er å innkassere spar A-K først, og håpet lever så lenge trumfen satt 2-2. Så ned med hjerter ess. Deretter spilles ruter til esset og hjerter konge med ruteravkast fulgt av en hjerterstjeling. Siden damen kommer på er alt i orden. Det eneste spillefører må få med seg er at inntaket til nord for å hente hjerter knekt for ett ruteravkast til er å stjele kløver dame. Det er der det er fort gjort å få et midlertidig tilfelle av kortblindhet, man må altså trumf ett stikk. Men det spiller jo ingen rolle om kløver dame gir stikk, eller spar 8 tar det stikket. Så etter å ha godspilt hjerter knekt spilles kløver konge fulgt av kløver dame som trumfes hos nord, og hjerter knekt spilles mens nok en ruter til forsvinner. Spillefører taper kun ett stikk i hver av fargene spar, ruter og kløver.

I vår kamp på lørdag spilte min makker litt bedre enn dette da han etter den gitte starten tok to store trumf før han spilte ruter 10 - en ekstra sjanse for motparten til å hjelpe til. Vest bet på agnet - husk han så ikke syds hånd - og dekket ruter 10 med knekten. Esset tok stikket, og da østs dame kom på i samme stikk behøvde ikke lenger spillefører noe ekstra hjerterstikk siden det var igjen kun en stor ruter, han sinpelthen ga bort ett stikk i ruter til dem!

Ved det andre bordet kom kløver ut til esset fulgt av ruter dame i skift. Da er det noe verre, for det tar tilsynelatende bort ett inntak til nord. Og det behøves to inntak (ruter ess og stjeling av en kløvervinner) til nord for å kunne godspille hjerter knekt og senere hente det stikket.

Sa jeg "tok bort ett inntak"? 

Nei, det er ikke riktig, for spillefører kan lasjere den første ruteren. Om øst har en ruter til er det ikke noe spillefører kan gjøre med det, men siden øst har kun singel dame må han spille en annen farge i neste stikk, og spillefører er i samme posisjon som om det hadde kommet kløver tilbake i stikk to. Men spillefører stakk med ruter ess, og da ble det en bet. 

NM FOR KLUBBLAG

I NM for klubblag har lagene kommet til den spennende 6.runden hvor alt handler om å komme seg til lagfinalen, en milepæl for mange bridgespillere, og ett av sesongens høydepunkt for selv de mest meriterte.

Så langt viser resultatene (her) at Kristiansand (Kvangraven), Bergen Akademiske (Bakke) og Stavanger (Skimmeland) allerede er kvalifisert for lagfinalen. Resultater fra alle 6.rundekampene kommer snart, og vi kommer tilbake med flere detaljer og navn på kvalifiserte spillere senere. Min informasjon tilsier at også Alta BK sloTøffelklubben og har gått videre, og at Sortland BK slo Båsmo i en tøff match.

Her er et spennende spill fra den kampen.

Giver vest, ingen i sonen.

Kristian Barstad Ellingsen endte som spillefører i 4 spar som vest. Nord hadde meldt inn 1 hjerter, og syd hadde unektelig gode kort! Da Ø/V var i 4 spar hadde ikke syd særlig tro på den og doblet. Det er kun to opplagte tapere, men langt i fra ti stikk for det, og spesielt fordi trumfen satt 4-0 er det ikke så enkelt.

Nord visste det var voldsom fordeling og ville likt å spille ut trumf, men det hadde han ikke. Så han spilte ut en liten hjerter til esset. Nå hadde Ellingsen ikke så store problemer, han kunne kryss-stjele, og inkludert ett stikk for hjerter konge ble det greit å notere ti stikk, +590.

Ved det andre bordet ble øst spillefører i 4 spar, der udoblet. Syd spilte ut ruter konge. Nå kunne vel spillefører ha vunnet kontrakten på lignende måte som ved det andre bordet ved å få tak i ett stikk i hjerter, men da han ikke visste at trumfen satt 4-0 spilte han ikke hjerter tidsnok, og endte opp med å gå en bet (uten hjerterstikk).

Spillet ga 12 IMP til Sortland på deres vei til lagfinalen.

SKVIS - Vanskelig og litt skummelt?

Mange synes nok skvis og slike ting er «skumle greier», komplisert og uforståelig. Ja, noen skviser er kompliserte og vanskelige å gjennomføre for mange spillere selv om de fleste forstår det som skjer når en sluttposisjon blir beskrevet i et diagram.

Vi skal her se på et spill som beskriver en situasjon som er ganske ofte forekommende, og hvor skvis kan oppstå nesten av seg selv. Bare husk at om du har resten av stikkene unntatt ett, da kan det godt være slik at en motspiller får for mye å passe på fordi makkeren hans ikke har hold i de to fargene som må holdes. En ting man ofte må passe på i slike tilfeller er å ha overgang til begge sidene. Hvis det ikke er det kan den som blir skviset kvitte seg med det holdet hvor trusselen mot han er på den siden spillefører ikke lenger kan komme over til.

Her kommer et sånt spill fra en treningskamp forleden:

2NT viste 20-21. Noen vil kanskje være litt mer pessimistiske og kun invitere til slem med en kvantitativ 4NT (invitt til 6), men også da blir det slem fordi nord har maksimum. Det andre melde-alternativet med Puppet Stayman er fordi om nord har femkorts hjerter kan 6 hjerter på 5-3 tilpasning være en bedre slem enn 6NT. Nords 3 ruter viste en eller begge major (kun firekorts), og det var ikke syd interessert i. Så han avsluttet meldingene med 6NT. (om nord hadde hatt fem hjerter ville han sagt 3 hjerter på 3 kløver) 

Spillefører tar opptelling, og det er 2+3+4+2= 11 sikre stikk. Det er store muligheter for det tolvte. Hjerteren kan sitte rundt, men kløveren kan også sitte jevnt 3-2 og gi ett ekstra etter å ha gitt bort ett kløverstikk. Og her kan det godt oppstå en skvis også, husk det selv om du ikke føler deg helt komfortabel med hensyn til skvisteknikk.

Du må ikke prøve hjerteren først da du i så fall setter opp ett hjerterstikk til dem om fargen sitter 4-2, og da kan de kanskje ta beten med det hjerterstikket idet du forsøker å gi bort ett kløverstikk senere. Gi bort kløverstikket først, og ikke start med A-K da du i så fall deretter ikke kan få gitt bort ett stikk i fargen og komme i den situasjonen at du har resten unntatt ett stikk. Derfor, elegant spilles en liten kløver fra begge hender i andre stikk. Da har du alle sjansene dine i behold senere og kan prøve dem i tur og orden.

Forsvaret vinner kløverstikket og fortsetter med spar. Du tester nå kløveren, og det viser seg at vest satt med fire kløver fra start og øst singel knekt. Så det tolvte kom ikke automatisk i den fargen. Du har igjen hjertersjansen, men behøver ikke prøve den akkurat nå. Om hjerteren sitter 3-3 sitter den 3-3 til slutt også!

Du venter med hjerteren fordi du vet at det er noe som heter skvis, og tar i stedet stikkene i sidefargene først. Sjansen for skvis i dette spillet er at den motstanderen som du nå vet er alene om å holde kløveren også har fire hjerter. Og slik satt det!

Etter å ha gitt bort ett stikk i kløver kan du godt ta begge kløverhonnørene idet du kommer inn igjen for lettere å beholde oversikten senere. Planen er jo å ikke slippe dem inn igjen før eventuelt i stikk tretten, for du har jo nå fra topp alle de gjenværende stikkene unntatt ett.

Du husker det med overgang til begge sider, og det har du i hjerterfargen som du altså ikke behøver å røre nå. Istedet innkasseres ruterstikkene, kanskje vest blir presset? Da kommer du ned i denne sitasjonen før den siste ruteren:

På den andre og tredje ruteren måtte vest kaste, men han hadde fortsatt ingen problemer og kvittet seg med sine to gjenværende spar. Men idet syd spiller ruter knekt må vest kapitulere og kaste kløverholdet, eller gi opp hjerteren.

Du vet han har en stor kløver igjen og behøver ikke telle noe særlig i dette spillet, bare følge med! Det eneste du behøver følge med på er om vest kaster den kløveren du vet han har. Gjør han det tar du selvsagt kløverstikket og tre hjerterstikk til slutt. Hvis ikke vest kaster kløver (men hjerter) kvitter du deg med kløver 5 fra nord og prøver hjerteren som plutselig har til fire stikk!

Om hjerteren satt 3-3 fra start var det enkelt hele veien, men i så fall sitter hjerteren rundt til slutt også. 

Signaler i motspill - hva er best?

Noen bruker lavt som styrke, andre høyt, noen norske og andre svenske kast. Så er det de som legger Lavinthal ofte. Ulike (oddetall) som styrke, eller odds-even (oddetall er styrke, partall Lavinthal) er også metoder som blir brukt.

En kan diskutere frem og tilbake om hva som er best, men det er vanskelig å finne noen klar konklusjon.

I Norge er det “norske og små» som gjelder, lav-høy som styrke og de vi kaller norsk fordeling. Det har det vært i alle år selv om det var en del toppspillere i Oslo og på Østlandet som brukte «svenske og ulike», og «svenske og små» i gamle dager. Det er vel noen som spiller høyt som styrke i Norge og, ofte i kombinasjon med norsk fordeling.

Internasjonalt ser en litt av alt, og for eksempel i USA er det klart flere som spiller med høy-lav som styrke. Her «Down Under» er det «svenske og små», eller såkalt UDCA (upside-down count and attitude).

Vi nordmenn og flere andre er ganske sikre på at «lavt» som styrke er best. Det er fordi det ikke alltid er så gunstig å legge et halvhøyt kort som styrke, det kan jo være et verdifullt kort.

Det kan imidlertid være motsatt.

Hvis det spilles med lavt som styrke kan det hende kortet man må legge som svakhet er verdifullt, og hvis man ikke har råd til å legge det kortet og legger et lavere kort vil makker mistolke det lille kortet du legger og tro du har bedt om fortsettelse i fargen.

Konklusjonen på dette – som ganske sikkert vil overraske en del spillere - er faktisk at det spesielt på honnørutspill faktisk er teoretisk bedre med høy-lav som styrke og et så lite kort som mulig er svakhet. Dette gjelder en god del kombinasjoner. La oss se på noen eksempler (syd er spillefører):

Vi tenker oss at vest velger å spille ut ruter konge mot en fargekontrakt, og det kan jo godt etter meldingene se ut som et godt utspill. 

Om Ø/V bruker fordeling på slike utspill legger øst toeren, men da kan ikke vest vite om han skal fortsette eller ikke idet syd lasjerer. Så vi tenker oss at Ø/V bruker styrke og svakhet i en sånn situasjon.

Øst får et dilemma. Hvis han legger toeren og syd lasjerer vil garantert vest fortsette fargen rett opp i syds A-J. Hvis øst legger tieren som er normalt her, kan spillefører om det ser best ut stikke, og han har en stopper med kn-8 da dette blir igjen:

Hvis makkerparet bruker høy-lav som styrke kan øst komfortabelt legge toeren på den utspilte kongen. Vest vet han ikke skal fortsette om syd lasjerer. Hvis det er øst som kommer inn et par ganger får makkerparet tid til å spille ruter gjennom og sette opp et andre ruterstikk. 

Her er et enda bedre eksempel (syd er spillefører):

Ø/V kan med dette få tre kløverstikk, men...

Vest spiller ut kløver ess, og samme hva kontrakten er blir sarten på motspillet et håpløst prosjekt for Ø/V om de bruker lavt som styrke. Hvis øst legger toeren (styrke) vil jo vest garantert fortsette fargen og forære syd stikk for kløver dame. Men hvis øst legger knekten (normalt), eller tieren har spillefører umiddelbart fått en kombinasjon som er stopper:

Dame-9 i kløver har blitt en perfekt saksekombinasjon, og Ø/V kan ikke lenger få mer enn ett stikk til i kløver. 

Hvis Ø/V bruker høyt som styrke legger øst komfortabelt toeren i første stikk. Vest fortsetter ikke (toeren var jo svakhet), og senere kan de da få full uttelling i fargen (tre stikk) ved at øst spiller kløver med J-10 gjenværende, og damen blir elegant fisket opp av motspillerne.

I innledningen står det at dette er mest teoretisk, men la oss se på et par spill fra praksis som også viser poenget med all mulig tydelighet.

MOTSPILLER (NORD)

 

                                                           BLINDEMANN (ØST)

Dette er et spill som jeg har forsøkt å fortrenge uten å lykkes.

Vest var i 4 spar etter at han ikke hadde vist særlig sterke kort, så øst har meldt knallhardt.

Jeg spilte ut kløver ess og makker la knekten, spillefører syveren. Hva nå? Jeg skiftet til hjerter i andre stikk, og vi hadde et sekund teoretisk sett kontroll på beten da makker hadde hjerter ess!

På kløver ess la altså syd knekten, for toeren ville vært styrkekast. Så kom syd inn på hjerter ess i andre stikk og kunne gitt nord en hjerterstjeling.

Men hvordan skal syd kunne vite at ikke nord har dobbelton hjerter og for eksempel A-K-9 i kløver. I så fall er kløver tilbake riktig motspill for å ta tre kløverstikk.

Da han spilte kløver i tredje stikk føk 4 spar hjem - -420.

Det er klart at om jeg (nord) vet at syd har hjerter ess kan jeg løse dette til tross for at vi bruker lavt som styrke og syd legger knekten. Jeg kunne tatt for kløver konge FØR jeg spiller hjerter. Da vet syd at det ikke er mer å hente i kløver (nord ville spilt ut kongen fra AK-blokk) og stikker med hjerter ess før han fortsetter med hjerter til stjeling – en bet. Og en bet ville vært usedvanlig gullkantet.

Spillet er fra semifinalen i den internasjonale lagturneringen i Canberra, Australia i 2020. Mitt lag ledet kampen med 5 IMP før dette aller siste spillet (av 64 spill), uten at vi ved bordet visste det. Våre lagkamerater stoppet i 3 spar ved det andre bordet, og der ble det også ti stikk, men +170. Da det ble -420 for oss kostet spillet 6 IMP i stedet for 6 IMP inn om beten tas - en 12 IMP sving, altså. Kampen og finaleplassen ble tapt med 1 IMP.

I en lagturnering i helgen kom dette spillet:

Mange spilte ut ruter dame mot nords 4 spar, og da forsvant en hjerter fra syd i andre stikk på den andre ruterhonnøren. Da var det svært gode sjanser, dog fortsatt ikke helt nedlegg, men utgangen ble vunnet flere steder.

Hvis vest velger å spille ut hjerter ess er forsvaret godt i gang og kan bete kontrakten med tre hjerterstikk og kløver ess. Men motspillet må være nøyaktig, vest må skifte til kløver i andre stikk.

Poenget vi vil frem til i dagens artikkel handler altså om østs signal i første stikk. Hvis han hadde hatt J102, J1032 eller lignende ville det vært helt forkjært med avtalen «lavt» som styrke, for han kan har ikke råd til å «skusle» bort tieren eller knekten. Da får spillefører en sikker stopper med Q-9 gjenværende. Her kan øst legge syveren i et forsøk på å legge svakhet, men det kortet kan mistolkes. Syveren kan jo godt være den minste hjerteren øst har (Q-8-7, Q-9-7, Q-10-9-7, Q-10-8-7), og i så fall haster det kanskje for Ø/V med å ta hjerterstikkene. Hvis derimot syveren er svakhet er det trolig riktig å skifte til kløver. For å være sikker på at makker skal tolke vests signal må han legge knekten hvis de har avtalt lavt som styrke. Men da har plutselig N/S en sikker stopper med gjenværende Q-9 mot to små, tieren i saks, og kontrakten kan ikke betes lenger.

Hvis Ø/V derimot spiller med høyt som styrke på honnørutspill kan vest komfortabelt legge svakhet med hjerter 3. Øst bør da kunne finne kløverskiftet, og om han skifter til kløver vinner vest med esset og spiller hjerter knekt fra gjenværende J-10-7. Forsvaret starter effektivt med de fire første stikkene.

Denne artikkelen er ikke ment for å forvirre alle dere som spiller «norske og små», eller for å forsøke å få hundrevis av makkerpar til å skifte til høy-lav som styrke på honnørutspill. Det er mest som en teoretisk greie, men det skjer altså i praksis også. Ikke så ofte, men etter nærmere 50 år med bridge har jeg sett dette poenget noen ganger, dog neppe mer enn ti ganger, tror jeg.

Å endre motspills-metodene vi er vant med å spille med er ikke alltid så lett, spesielt om man har spilt lenge sammen. Mange har forsøkt. En gang satt jeg og pratet bridge med Boye Brogeland. Selveste Bob Hamman satt ved bodet, og da dette dette «problemet» ble diskutert sa han ingenting, bare smilte og lo fordi han selvsagt var fullstendig klar over dette problemet. Og han legger høyt som styrke.

Boye var også fullstendig klar over teoerien om dette og fortalte at han og Espen Lindqvist (tror jeg det var) en gang forsøkte å skifte til høyt som styrke på honnørutspill. Det blir fort krøll, og for dem varte prosjektet kun en kamp eller en sesjon. Tilbake til "norske og små".

Jeg skulle dagen etter spille i en parturnering med toppspilleren Liam Milne, og vi er begge vant med lavt kort som styrke. Like før spillestart ble vi enige om å prøve høyt som styrke på honnørutspill. Hvorfor ikke prøve det?

Ti minutter senere kom et spill hvor jeg spilte ut spar konge fra KQJ10 eller lignende, og esset vant første stikk idet Liam la spar 9. Vi spilte med skjermer, og det var en vennlig, avslappet tone ved bordet. Så, jeg og han på min side hørte fra den andre siden av kjermen litt småprat og et spørsmål fra spillefører om utspillet og Liam sitt påkast, og Liam svarte: «low encouraging». Det kunne vært ille, han hadde jo lagt styrke med nieren. Kanskje "straffbart" også siden jeg hørte forklaringen som stred mot avtalen vår. Jeg kunne jo hatt K-Q-10 og tolket styrkekastet som at han hadde knekten hvis jeg ikke hadde hørt forlaringen. Det betød imidlertid ingen ting i det spillet. Det var rundens siste spill, og jeg spurte så fort je gkunne Liam om «hvordan var det der med signaler på honnørutspill?». Han sa: «Oh, shit», og resten av turneringen spilte vi med lav-høy som styrke.

Så de fleste av oss får vel heller leve med noen få spill hvor metoden vår ikke er optimal, selv om det er ganske fortærende, og ganske uheldig hvis det en sjelden gang er med på å koste en finaleplass.

NORD-NORGE (Evenstad) vant jevn vinterserie

Ti lag spilte i den norske vinterserien på BBO, en kamp mot hvert av de andre lagene.

Til topps gikk Nord-Norge (Evenstad) mindre enn ett VP foran Norge Senior. OBK Kløverknekt kom på 3.plass.

Alle resultatene, spill og butler finner du her.

Det er også en Facebook gruppe for BBO-serien i Norge, og den finner her.

I dette spillet i siste runde var vel vinnerlaget litt heldige i sin kamp, men likevel kunne Norge Senior sitt Ø/V-par avgjort turneringen for egen maskin i deres kamp.

Det er en enkel storeslem å spille for Ø/V, men ikke nødvendigvis så enkel å melde. Hvis ikke nord melder inn er det trolig nokså greit for de fleste, for eksempel etter 1 hjerter - 2NT Stenberg. Hva om det går innmelding 1 spar som det normalt gjør her? Er 2NT fortsatt utgangskrav -Stenberg, eller ikke?

Noen lot seg kanskje friste til å åpne med 1NT som vest. Det er ikke helt galt med balanserte 5-4 hender, men anbefalingen er å ikke velge åpningsmeldingen 1NT med 5-4 hender som inneholder femkorts major.

Det er kanskje ikke så ofte det er behov for utgangskrav Stenberg etter innmelding, men mye tyder på at det er en god avtale å bruke det så får man brukt systemet videre i meldingene om nestemann ikke melder. Hvis øst får vite om "ekstra" uten kortfarge må vel nesten ruterfargen gjøre at det er bra spill for 7 hjerter? Men ruter knekt er et godt kort som gjør at det er helenkelt å spille 7 hjerter nesten uansett hva vest har så lenge de får funnet ut at alle nøkkelkortene er på plass. (vest kan kanskje ha fire kløver og to ruter så blir det for lite avkast på ruteren)

Hvis syd gir lyd fra seg (har jo sparstøtte) kan N/S melde mer og gjøre det vanskeligere for Ø/V, og N/S kan også stampe over 6 hjerter, faktisk også over 7 hjerter! Det koster 2000 i 7 spar doblet, 210 mindre enn for 7 hjerter (2210). For å få tak i 2000 i 7 spar må Ø/V være nøyaktige og unngå at spillefører får kommet over til syd og spilte kløver mot kongen.

Meldingsforløpene gikk forskjellige ved de forskjellige bordene alt etter makkerparenes avtaler. Noen brukte Splinter med østs kort etter 1 hjerter og innmelding 1 spar. Det bør kanskje gå an å finne frem til 7 hjerter da også?

Du kan jo selv ta en prat med din egen makker for å finne ut hvordan kortene best mulig meldes med deres system. 

I Vinterserien kom tre Ø/V-par i 7 hjerter og noterte +2210. Tre par spilte utgang, resten var i lilleslem.

Vinnerlagets N/S satt imot +710 til N/S da de stoppet i utgang, mens de notert +1460 ved det andre bordet. Det ga 13 IMP inn for Nord-Norge.

For Norge Senior stampet Ludvigsen-Lillevik i 7 spar over 7 hjerter og slapp unna med -1700. Det ville vært nok til å vinne turneringen om lagkameratene fant frem til 7 hjerter og fikk spille der, eller også om det ble stampet i 7 spar også ved det bordet. Selv uavgjort spill ville vært nok for seniorene.

Men Ø/V for laget som ble nr. 2 stoppet i 6 hjerter, og da tapte de 6 IMP på spillet.  

Små marginer...

 

God norsk innsats i ALT NEWCO

For tiden florerer det med turneringer online, både nasjonalt og internasjonalt. Det blir ganske umulig å følge med. Vi ønsker selvsagt å rapportere spill og resultater her i bloggen, og derfor kan det være nyttig med noen tips av og til hvis ikke undertegnede skal være nødt til å befinne seg i våken tilstand foran PC'en 24 timer i døgnet. Det er imidlertid mye god informasjon å finne, resultater, bulletiner osv. på nettet. 

Det spilles nå en serie ALT-turneringer som kalles  ALT NEWCO (Alt Invitatational NEW COMPETITION), og der har lag De BOTTON gjort det skarpt i det siste. I ALT NEWCO 3 i gruppe A ble de på 2.plass kun slått av sterke MOSS, et amkerikansk-polsk profflag. På de BOTTON spiller Thomas Charlsen, Tor Erik Hotaniska og Tor Helness, samt Artur Malinowski som vi regner som litt norsk. 

Her er et spill som fikk noen svært uvanlige resultater. Utfallet i IMP var også særdeles merkelig i kampen mot et tyrkisk lag. .

Hoftaniska satt nord, og Charlsen syd.

Du ser nesten hele meldingsforløpet oppe til høyre. Hoftaniska brukte en litt uvanlig konvensjon her, svaret 2NT som utgangskrav med kløverfarge. Da de var havnet i 4 hjerter med åtte korts tilpasning syntes vest han kunne doble, en ekstremt uheldig avgjørelse da han kunne bare sittet der og innkassert en bet. Ja, for å være ærlig var det en direkte uklok avgjørelse å doble (noen vil bruke mye kraftigere uttrykk om den doblingen). For nå skjønte Hoftaniska hvordan dette var og "rømte" til 4NT!

Meldingsforløpet var imidlertid ikke slutt, vest doblet den kontrakten også. Da syntes "Hoffa" det kunne være nok med ufinheter og sendte det rett tilbake -  redobler!

Mot 4NT redoblet spilte øst ut ruter. At han ikke spilte ut hjerter etter dette meldingsforløpet er en gåte, men 4NT står likevel. Etter ruter ut tok Hoffa elleve stikk på mye mindre enn 11 sekunder - ett redoblet overstikk i sonen. Det ga +1520, ikke en direkte uvanlig score (7NT med tretten utenfor sonen), men trolig en score som de aller færreste noen gang vil oppleve å skrive ned på listen sin i utgangskontrakt!

Dette må da være en skikkelig gladscore, må nok de to norske ha tenkt, men nei...

Ved det andre bordet endte nord i 3NT, og De BOTTONS vest doblet med den fine hjerterbeholdningen bak syds hjerterfarge. Også der redoblet de.

Spar knekt kom i utspill, og spillefører snellet hjem elleve stikk ganske raskt der også. Det ga en score som i alle fall nesten ingen bridgespillere vil noen gang oppleve å få, +1800!

De BOTTON tapte spillet med 7 IMP. 

Huttetu...  

 

 

VAKKERT MOTSPILL - vel, en gylden sjanse...

Coronaen er selvsagt alvorlige greier, og en skal vel ikke klage for mye. Men det har lenge vært mange begrensninger i mange av de aktivitetene vi er vant med. Det har ført til at mange bridgespillere føler et stort savn etter å spille «ordentlig» bridge, face-to-face.

Her i New Zealand hvor jeg befinner meg har det en stund vært ganske normalt med minimale reststriksjoner bortsett fra i forhold til utlandet. Så det spilles «vanlig» bridgeturneringer. I påsken var det en fin kongress i Auckland, både par- og lagturnering. De fikk et voldsomt oppmøte, oppimot 100 par – en travel langhelg for bridgefolket!

I lagturneringen fikk jeg selv en drømmesjanse til å utføre et kanonmotspill som er spektakulært og vakkert, og en klassiker. Prøv selv om du ser poenget.

Øst har vist sekskorts spar og åpningshånd, og makker på syds plass spiller ut hjerter dame mot 4 spar. Inne på hjerter ess forlanger spillefører ruter mot hånden. Du velger å suse opp på ruter ess, spillefører legger knekten og makker markerer to eller fire ruter. Hva spiller du nå?

Nord har jo med ett trumfstikk tre sikre stikk, og det kan se ut som spillefører kan ende opp med et kløvervalg om han har to små i den fargen. Mest sannsynlig har han dobbelton kløver, eller kanskje singelton, for om makker hadde hatt kun en kløver ville han antagelig spilt ut det kortet.

Å spille tilbake trumf ser litt uappetittlig ut, gjør det ikke?

Hvis nord spiller spar 3 vil jo spillefører om han har ess-konge la den løpe og unngår i så fall trumftaper.

Jeg tenkte at spillefører kanskje ville få litt problemer med overganger hvis han skulle trumfe hjerter, og i alle fall kunne få et kløvervalg til slutt så jeg spilte en ruter i tredje stikk. Det var ikke godt nok da hele spillet så slik ut:

Øst stjal ruterspillet og tok for hjerter konge, så hjerter til stjeling, ruter til stjeling og den siste hjerteren ble trumfet. Jeg kunne trumfe over, men det var uansett originalstikk, og spillefører tapte kun ett stikk i fargene spar, ruter og kløver, Ø/V +620.

Ser du det vakre motspillet som beter?

Vest har ikke noe inntak til kløverfargen lenger, så om spillefører forsøker å godspille fargen kan nord bare ligge unna en gang. Med liten spar fra nord slippes den til knekten og spillefører har 6+2+0+1= 10 sikre stikk, og han kan med det motspillet få elleve (stjele en hjerter). Det effektive motspillet er spektakulært, nord må i tredje stikk spille spar dame!

Jeg har vært borti denne morsomme varianten flere ganger, og tenkte på den, men så sviktet motet.

Se hva som skjer med spar dame tilbake:

Øst stikker selvsagt spar dame på hånden, og hva kan han da gjøre?

Nord ligger unna om kløveren angripes. Hvis spillefører trumfer en hjerter får nord tilbake sparstikket sitt med 10-2, spillefører har bare en stor honnør på hånde. Og han blir hengende med en hjertertaper og taper i så fall ett stikk i hver farge - en bet.

Hvis spillefører godspiller kløverfargen mens spar knekt fortsatt er i behold som inntak ligger nord unna en gang kløver, stikker den neste kløveren og spiller for eksempel spar 2 til knekten hos vest. Idet spillefører forsøker kløver fra vest, setter nord i trumftieren. Da får ikke nord noe trumfstikk, men han taper to hjerterstikk (!), ett i ruter og ett i kløver.

Henning Ødegaaardens minneturnering

Skjærtorstag arrangerte Skien BK Henning Ødegaardens minneturnering på RealBridge. Hele 108 par var påmeldt, 107 fullførte ifølge resultatlisten. Det ble spilt to sesjoner, totalt 54 spill.

Stian A. Evenstad og Gunnar Harr gikk til topps noen få poeng foran Odd Frydenberg-Lars Eide som igjen var like foran Tom Høiland-Helge Stornes på 3.plass.

Hele resultatlisten med link til alle spillene, og alt som skjedde (!) finner du her.

Her er et av de mest dramatiske spillene fra turneringens første sesjon hvor du først får en utspillsprøve med disse kortene:

(Giver øst, Ø/V i sonen)

        SYD

Du ser på at meldingsforløpet tar av etter at østs 2 ruter var forklart som en Multi-variant, og det er klart nå at han har sekskorts hjerter. Etter at du et øyeblikk trodde egen side hadde kortene melder motparten slem! Naturlig nok dobler du 6 hjerter med disse kortene, makker har tross alt meldt han også, men hva spiller du ut? 

Makkers farge er alltid et godt tips, men kan det være særlig bra her? Mye tyder på at det er voldsom fordeling her siden vest frivillig melder slem, og det er vel sannsynlig vest er renons i ruter? Da er det vel bedre sjanse for å få stikk i spar og kløver. Mellom de to fargene er spar konge det naturlige utspillet, eller hva. Det er hva syd spilte ut mot Gunnleiv (øst) og Marian Grude. Da gikk spillet fort:

Spar ess vant første stikk. Ess-konge i kløver ble spilt, så spar til stjeling hos øst og kløver dame med avkast av ruter knekt. Nå var det bare ett stikk å hente for N/S, +1660 til Ø/V.

Jeg kjenner ikke N/S sine avtaler, men jeg ser ikke helt hvorfor nord ikke doblet 4 ruter for utspill da han i alle fall ikke ønsker at makker skal spille ut noe annet?

Pluss 1660 til Ø/V ble resultatet der toerne Eide-Frydenberg satt Ø/V også etter at øst hadde åpnet med svake 2 hjerter. De to Ø/V-parene delte toppen, 103-1 i matchpoints.

Å bete kontrakten (ruter ut, eller trumfesset først) ville gitt delt topp andre veien, 206 poeng i sving i forhold til paret de møtte! Det ene paret som noterte +200 mot 6 hjerter doblet var Reidar Johnsen-Arnt Ola Fidjestøl, og det var Sælensminde-Olsen som uheldig fikk slemmen på vests hånd og måtte se på at nord spilte ut ruter ess.

Mellom +200 til N/S og +1660 til Ø/V var det selvsagt mange forskjellige scorer. Noen var i doblede sparkontrakter av N/S, mange i hjerterkontrakter Ø/V. Foruten de to parene som noterte +1660 som Ø/V var to andre par veldig fornøyde, men de fikk ikke topp for 5 hjerter redoblet med hjemgang og den uvanlige scoren +1200! Tre Ø/V-par kom rett bak det resultatet med +1050 for 5 hjerter doblet med ett overstikk.

 

  

Rundspilt

I en kamp i RealBridge Online Lag på søndag vant Snåsa BK sin kamp mot lag Dag Tores, men i det spillet du her får presentert ble Snåsa rundspilt ved begge bord. 

Mot Ivar Berg (øst) og Jørn Aril Ringseth satt Ingunn Uran (syd) og Anne Bi Fossum. Øst åpnet med 1 ruter, og Uran meldte inn 1 hjerter. Vest doblet (spar), og Fossum sa 1 grand. Da øst meldte 2 spar likte syd kortene sine og meldte nokså hardt 3 hjerter som nord la på til utgang.

Fra vest kom ruter 4 i utspill til liten og østs konge. Hvordan bør han tenke nå? Husk han ser kun sine egne kort og blindemann sine. Selv har han to stikk til i tillegg til det ruterstikket han har fått, så de behøver ett stikk til for å bete utgangen. 

Forsvarets sparstikk må tas, hvis ikke forsvinner syds single spar på ruter. Berg tok for spar ess, men det var akkurat den hjelpen Uran trengte. Etter spar ess kom ruter fra øst til damen. Så trumf til knekten og esset fulgt av nok en ruter til esset idet en kløver forsvant fra syd. Uran stjal nå en spar og tok alle hjerterstikkene. Før den siste hjerteren så det slik ut:

På hjerter 4 er vest skviset sønder og sammen. Hvis han kaster spar konge gir damen stikk, og derfor må han kaste kløver. Da tok spillefører tre kløverstikk siden den fargen til slutt satt 2-2. 

Feilen i motspillet skjedde i andre stikk. Det er kanskje ikke så lett å se, men i etterpåkloksskapens lys kan man vel si det er mulig. For forsvaret må få ettstikk i kløver for å bete denne utgangen. Og øst ser at om syd har kløver konge som er sannsynlig er vest alene om å holde den fargen. Øst må spille spar, men om han ser fremover i spillet kan han komme på å spille liten spar til vests konge. Da er spillet over, ingen skvis oppstår fordi øst holder sparen og vest kløveren. 

"Der vart vi rundepela, for sikkerhets skyld ved begge bord", avsluttet Berg samtalen med. 

Ved det andre bordet åpnet Jan Tore Røseng med 1NT. Syd meldte inn 2 ruter som viste en major, og etter pass fra Dag Tore Røseng sa nord 2 hjerter. Etter to passer doblet vest opplysende, og øst sa 2 spar. To passer til fulgte før nord konkurrerte med 3 hjerter. Dermed ble nord spillefører ved det bordet, men altså i delkontrakt. 

Øst hadde et ufyselig utspill. Han valgte kløver dame. For nord så det ut som utspill fra dame-knekt. Han vant første stikk med kløver ess og spilte liten hjerter til damen som stod, så hjerter til knekten og esset. Fra øst kom nok en kløver, og spillefører tok finessen. Vest vant for kløver knekt og ga øst en kløverstjeling. Dermed hadde Ø/V tre stikk, og de fikk senere også for ruter konge og ett sparstikk - en bet. Dermed ble det altså bet i delkontrakt ved det bordet i et spill hvor Uran snellet hjem utgang ved det andre bordet - 10 IMP!  

 

Morsomt, dumt, eller rett og slett trist?

«The funniest hand» startet en venn av meg med da han fortalte et spill fra en turnering i helgen.

Mitt spørsmål er om det egentlig er morsomt, eller rett og slett nitrist og nesten deprimerende. Det siste ordet brukes vel litt for ofte om bagateller som et spill fra en bridgeturnering er, men skal man være ærlig er det litt trist å se bra spillere spille fullstendig hodeløst. Ha meg unnskyldt at jeg bruker noen kraftuttrykk i denne artikkelen, men den er skrevet litt i en sint stemning...Og heldigvis kan ikke noen av aktørene norsk...

Alle gjør feil, men noen soleklare feil kan unngås ved å tenke bitte litt logisk. Selv syntes jeg først det var et skikkelig dumt spill, men siden jeg fikk det presentert prøvde jeg å være positiv å se om det var noe instruktivt i det. Og det er det.

                                                BLINDEMANN

       MOTSPILLER

Kontrakt: 6 spar spilt av syd.

Du sitter vest og meldte over syds 1 spar knallhardt Michaels Cuebid i sonen, makker har støttet hjerter, og motparten klatret til 6 spar. For å illustrere poenget som oppstod ved bordet sier vi at du spiller ut kløver konge.

Det er etter min mening et hårreisende utspill. Kongen er et potensielt stikk. Og hvis utspillet er ok, for eksempel om makker har kløver dame, vil det trolig bli du som kommer inn i trumf og du har jo ingen flere kløver å spille. Det er vanskelig å finne noen argumenter for utspillet av kløver konge, spesielt mot en slem. Det opplagte utspillet er ruter dame.

Men altså, å spille ut kløver konge er du i denne oppgaven pålagt å gjøre.

Spillefører stikker med kløver ess – ouch.

I andre stikk kommer spar 7 fra syd. Hva gjør du nå?

Spillefører har åpnet med 1 spar og har åpenbart en voldsom fordelingshånd da han var den som «tok av» og meldte slem. Siden trumfesset ikke kom opp på bordet (nord) har du et sikkert trumfstikk. Må du ta det nå?

Slike motspillsituasjoner handler om å se for seg hvordan de skjulte hendene ser ut og vurdere hva som er sannsynlig. Hvis du må ta for spar konge akkurat nå, hva har syd i så fall i spar?

For at det skal være nødvendig å ta for spar konge må sparfargen sitte slik:

Er det sannsynlig?

Svaret er selvsagt et solklart NEI!

Syd var en solid, god spiller og paret vant faktisk denne lokale IMP-turneringen (parturnering med lagberegning). Ingen ved sine fulle fem vil spille liten spar i andre stikk med en slik beholdning. Det kan føre til at vest får for singel spar konge, eller at øst får for kongen som også kan være singel, og så kommer kanskje kløver til stjeling hos vest! Nei, med slik spar spilles enten esset, eller om kontrakten avhenger av null spartaper kanskje over på et av de røde essene for å ta sparfinesse. (Liten spar fra syd med en slik beholdning kan nesten bare skje om syd har kikket i kortene og vet at kongen sitter dobbel bak, og det tar vi ikke høyde for).

Vest vet med andre ord at øst må kunne stikke spar 8 og bør legge liten. Da spillet forekom så imidlertid vest ikke særlig lenger enn sin egen nesetipp i dette spillet og hoppet på med kongen. Og da skjedde akkurat det han fortjente:

Det gikk spar 7, kongen fra vest....og da ble det såkalt «fyrstelig begravelse» med spar ess over spar konge – kun en spartaper.

Det er fortsatt bet sier du?

Ja, selvsagt er det fortsatt bet. Fra øst er det opplagt å spille kløver i neste stikk, og vest får stjelestikk (sånn sett kan man si det ikke koster noe å legge spar konge, men det er likevel helt unødvendig).

Men dette var et spill med feil etter feil.

Først meldte N/S feil. Så kom et hårreisende utspill. I neste stikk la vest spar konge som er nokså meiningsløst hvis han tenker seg litt om hvordan sparen sitter. Så var det øst sin tur, og han var forbannet da han forstod makkeren ikke hadde singel spar konge (vest tenkte litt før han hoppet på med kongen) så øst innså at vest hadde forvandlet forsvarets ess-konge i trumf til ett stikk! Så nå kokte det i øst sitt hode, og han skiftet til hjerter! Det er like meningsløst som alt det andre i dette spillet. For hva kan den utspillet kløver konge være fra?

Øst sin feil er nokså typisk, en såkalt følgefeil, idet makker har gjort noe som ser dumt ut så slutter man selv å tenke. Så er det kanskje oss selv som til slutt kunne sikret suksess!

Utspillet må være singelton konge, eller kanksje dobbelton selv om å spille ut kongen fra kongen dobbel mot slem er om mulig enda dummere (om en skal være så frekk å bruke et sånt kraftuttrykk) enn singel konge. Men om det likevel var utspill fra kongen dobbel, hva har syd i kløver da?

I så fall har syd femkorts kløver og åpenbart sekskorts spar (vest ville nok ikke lagt spar konge fra K-x-x), og med to røde ess hos blindemann kan det ikke være stikk å hente i noen av de fargene, for syd har i så fall kun to røde kort. Følgelig er kløver tilbake helt opplagt. Men det kom hjerter knekt tilbake, og da ble det +980 til N/S som ga 11 fete IMP.

N/S hadde i meldingene ordnet seg minus 11 IMP, men vant i stedet 11 IMP. temmelig ufortjent. Ø/V hadde egentlig blitt forært et kanonspill, men sendte det rett tilbake. Hvem fortjente IMP dette spillet?

Det er fristende å si ingen.

Den fyrstelige begravelsen i trumf skjedde flere steder, men i utgangskontrakter. Det er jo to trumftapere, og å ta en kløverfinesse er normalt spill, og beste sjanse i den fargen. Det gir ti stikk, men det vanligste resultatet var +450. Normalresultatet burde vært +420 til N/S, men det var det mindre enn en fjerdedel av N/S-parene som hadde.

Kanskje er du enig med meg at det som skjedde her er mest av alt trist, spesielt fordi det var spillere som normalt er ganske bra som satt på alle stoler. Men etter å ha skrevet av meg litt sinne må det kanskje må det være lov å synes det er litt morsomt og…

INTERVJU: avtroppende sportssjef Jon-Egil Furunes

Jon-Egil Furunes - populært kalt «Turbo» - har vært sportssjef i NBF i nesten fem år, men han fratrer stillingen til sommeren. Furunes er utdannet innen matematikk og har hele sitt yrkesliv jobbet innen IT før han ble sportssjef i NBF.

Furunes er selv en velkjent toppspiller både i Norge og internasjonalt, og han er en av de mestvinnende i Norge når det gjelder NM-medaljer (20 norske titler). Han har også spilt mange ganger på det norske landslaget og oppnådd en rekke gode resultater internasjonalt. Da han ble ansatt som sportssjef sa mange de trodde det ville bli rett mann på rett sted. Mye tyder på at de fikk rett i det.

August 2016: Furunes ansettes som sportssjef. Til venstre daværende Visepresident i NBF, Astri Steen Lybeck og til høyre President Kari-Anne Opsal.

Men nå gir han seg altså.

Jon-Egil sine år i jobben har vært en periode hvor Norge har oppnådd meget gode resultater i både åpen klasse og dameklassen. Gull, to bronsemedaljer samt en kvartfinaleplass var de glimrende resultatene fra EM nasjonslag i Ostende, Belgia 2018 og VM nasjonslag i Wuhan, Kina 2019. Det har blitt lagt merke til internasjonalt at det virker å være en veldig god lagånd i den norske troppen – en positiv, viktig faktor i det norske prestasjonsmiljøet – mellom spillerne, lagene, laglederne og heiagjengen.

Idet Jon-Egil kun har igjen kun noen måneder av sitt virke som sportssjef tok vi en prat med han.

_______________________ 

GeO: Hvordan havnet du i jobben som sportssjef? 

J-E: Det var egentlig tilfeldig at jeg havnet i den jobben. Noen i styret i NBF nevnte for meg at de lurte på om jeg kunne være interessert i stillingen som sportssjef. Jeg må innrømme at jeg ikke visste helt hva det innebar, men fikk en del informasjon og sa ja takk. Grunnen til at jeg ønsket å begynne som sportssjef var delvis at jeg har spilt på landslaget i flere mesterskap, og hadde ideer om hva som skulle til for å få et best mulig lag som kunne fungere optimalt i et langt mesterskap.

GeO: Hva viste jobben seg å innebære? 

J-E: En del av jobben har vært å lage/vedlikeholde en sportsplan inkludert utviklingsplaner for spillere/par. En annen del av jobben har vært å samarbeide med landslagskapteinene og administrasjonen i NBF. Samarbeidet har blant annet gått på trening, uttak av lag og tilrettelegging av reiser og opphold til mesterskap. Jeg synes at papirarbeidet har vært det minst interessante, mens samarbeid med kapteiner og tilrettelegging og det å skape samhold under mesterskap har vært den biten jeg synes har vært mest spennende.

Jon-Egil nevnte så videre ambisjonene for arbeidet som beskrevet i sportsplanen:

NBFs hovedmålsetning for landslagene – åpen klasse og dameklassen – er:

• Etablere «topp-6» lag i Europa

• Vinne medaljer jevnlig

_________________________ 

For omtrent ti år siden mistet Norge en solid posisjon blant topplagene i verden i åpen klasse.

GeO: Hva tenkte du i 2016 om mulighetene for komme tilbake i verdenstoppen med det åpne laget, og hva med vårt lag i dameklassen?

J-E: For åpen klasse var dette helt klart et mål vi ville prøve å nå umiddelbart, mens det i dameklassen nok kunne forventes at vi ville måtte bruke litt tid for å nå målene. Dette viste seg å være feil, damene tok store steg på kort tid!

GeO: Hvordan har det fungert å jobbe med de andre som er involvert i arbeidet med landslagene?

J-E: Samarbeidet med administrasjonen og landslagskapteinene synes jeg har fungert veldig bra. Det har vært en fornøyelse å jobbe med dem.

GeO: Hvorfor slutter du da?

J-E: Grunnen til at jeg slutter, er at jeg synes at fem år er nok i denne stillingen, og at jeg tror det er greit å få inn en som kan se på landslaget med nye øyne og komme med nye ideer. Jeg synes også at den administrative delen av jobben er mindre interessant. I og med at bridge rundt bordet, i en periode, er blitt helt borte, har det blitt mer administrasjon og mindre 'hands on'.

GeO: Hva er dine tanker om bridgen i disse corona-tider og hvordan ser du for deg det blir fremover?

J-E: Online bridge vil trolig bli en større del av spillet selv etter at virkningene av coronaen blir mindre og vi kan møtes ved bordet igjen. Jeg tror aldri norske toppspillere (og sikkert også en del andre bridgespillere) har spilt så mye bridge som det siste året! Men, personlig gleder jeg meg til å kunne spille bridge live igjen. Det er noe annet!

Tilbake til BORDET! Her "Turbo" som blindemann ("forlangte han virkelig damen fra bordet?")

________________________

GeO: Hva er det morsomste øyeblikket i perioden din i jobben som sportssjef? Og hva med nedturer?

J-E: Det var en nedtur at corona-pandemien satte en stopper for EM på Madeira og VM i Marrakech. De morsomste øyeblikkene har vært når de flotte resultatene ble oppnådd, og kanskje det aller morsomste var da damelandslaget i 2018 for første gang greide å kvalle til Venice Cup (VM).

"Turbo" som coach for the fremgangsrike damelandslaget

_______________________

GeO: Ja, etter noen magre år har Norge oppnådd noen meget gode resultater internasjonalt. Føler du at din innsats var et bidrag til fremgangen?

J-E: Jeg må innrømme at de gode resultatene er det jeg er mest fornøyd med som sportssjef. Men hovedgrunnen til at vi har fått det til er nok godt samarbeid mellom landslagssjefer, administrasjonen, sportssjef og, ikke minst spillerne. Det er jo spillerne som må gjøre hovedjobben! 

____________________ 

De som kjenner Jon-Egil vil si at det er en kar med glimt i øyet, og masse humor. Selv kan jeg underskrive på det. Da jeg fikk gleden av å spille et parmesterskap med han en gang for lenge siden var dette veldig tydelig. Jeg husker ikke så godt hvordan det gikk resultatmessig, men det jeg husker veldig godt er at vi lo fra første til siste spill. Og mest av oss selv.

"He, he...der glemte vi systemet begge to, gitt!"

____________________

GeO: Hva tror du om det med humor i en prestasjonsgruppe, Jon-Egil, er det et en viktig faktor?

J-E: Ja, jeg tror humor er en viktig faktor i det med å få en god stemning i lag/tropp. En balanse mellom seriøsitet og litt humor er bra. Det er dog alltid en del individuelle hensyn å ta. Mange av de som spiller på landslaget har lang fartstid og vet godt selv hvordan de best kan forberede seg foran kampene. For oss i støtteapparatet er det viktig å prøve å gi råd til de av spillerne som ikke har spilt på landslaget tidligere, og i alle fall ikke i lange turneringer, før.

GeO: Hva er det aller viktigste støtteapparatet kan bidra med?

J-E: Jeg håper og tror at vi i støtteapparatet har gitt spillerne ro og anledning til å konsentrere seg om det de er der for, nemlig å spille god bridge.

En annen ting vi synes er viktig, er at lagene bør bo på samme hotell. Dette gir samhørighet og også muligheter for diskusjoner om bridge, for de som ønsker det, på kveldene.

Under de siste mesterskapene har vi etablert et norsk bord der støtteapparatet har vært. Her er det innkjøpt drikke, frukt og snacks/sjokolade. Dette har vært møteplass der spillerne har kommet etter kampene og der sammenlikninger har blitt gjort. Dette gjorde også sitt for samholdet og, tror jeg, for de gode resultatene.

Vi har i ettertid hørt at andre nasjoner var litt misunnelige på "det norske bordet".

______________________ 

For egen del ønsker undertegnede å tilføye at jeg håper NBF på en eller annen måte får nytte av «Turbo» sine kunnskaper og hans erfaring også senere. Selv om han nevner det med å «se på landslagene med nye øyne» og «nye ideer» er nok det som er bygd opp av kompetanse på dette feltet noe den kommende sportssjefen kan bygge videre på.

Takk for praten, Jon-Egil, og takk for innsatsen!

Planlegging

Planlegging som spillefører kan være vanskelig, i alle fall i detalj. Det er imidlertid uendelig viktig å tenke seg litt om før du setter i gang. Da kan ganske enkle feil unngås.

De to spillene du får prøve deg på i dag er antagelig mest for de litt ferske, men selv erfarne spillere gjør akkurat den feilen som det er fare for kan forekomme i slike situasjoner.

Det spilles lagkamp, og da handler det som kjent først og fremst om å sikre seg kontrakten og ikke tenke for mye på mulige overstikk.

En klassisk feil

Først er du plassert som vest og skal spille 3NT. Noen vil kanskje melde 2NT som øst over svaret 1NT, men uansett kommer Ø/V i 3NT, og nord spiller ut kløver 7, fjerde høyeste.

Hvordan spiller du?

Det som er så uendelig viktig når man skal spille kontrakter er å ikke gå i gang med det samme blindemanns kort blir lagt ned. Det er så fort gjort å forlange et kort fra bordet hvis den fargen de spiller ut ser uinteressant ut, og så begynner man å tenke etter det første stikket har blitt spilt. Da kan det være for sent.

Planleggingen FØR første stikk behøver ikke være så detaljert, og det er som nevnt vanskelig å legge en plan som dekker alle mulige forløp stikk for stikk. Men forsøk i alle fall å ha en viss formening om hva du har tenkt å prøve på videre i spillet før du starter.

Her er det nokså opplagt at ruterfargen er vår ressurs. Det er enkelt å godspille fire ruterstikk. Det er bare å presse ut esset, ingen komplisert fargebehandling, eller andre forstyrrende faktorer. Det eneste man da behøver å tenke på om det finnes overgang senere til den hånden de godspilte stikkene er. Her er eneste inntak til vest kløver konge om de da ikke er snille og stikker med ruter ess i fargens første runde.

Det føles ofte naturlig å slippe det utspilte kortet opp mot hånden, og det kan ofte være riktig å gjøre det hvis det gir muligheter for ekstra stikk.

Her er det feil å slippe kløveren mot hånden (vest). Du må forsikre deg om at det er inntak til de ruterstikkene du har tenkt å godspille!

Stikk med kløver ess og gå i gang med ruteren. Da beholdes kløver konge som inntak til ruterstikkene, og du får enkelt 3+1+4+2= 10 stikk.

Hva skjer om du i første stikk legger liten kløver fra øst og stikker syds knekt med kongen? Syd ligger unna i første runde ruter og stikker den neste. Så spiller han kløver tilbake. Da er vest helt uten inntak, og du får kun ett ruterstikk i stedet for fire! I så fall blir det mest sannsynlig kun 3+1+1+2= 7 stikk, to bet i utgangen!

Du kan selvsagt, om du er for rask på labben og legger liten fra bordet (øst) i stikk en komme på det og legge liten fra vest også idet syds kløver knekt blir lagt på. Om det kommer nok en kløver stikkes med østs ess, og da får du også beholde kongen som inntak til ruterstikkene du er helt avhengig av. Men om du lar dem vinne første stikk her kan det noen ganger komme hjerterskift, og du er i trøbbel.

Det beste er å tenke seg litt om FØR du spiller et kort fra blindemann i første stikk!

Uinteressant farge?

Så er du plassert som nord. Om syd i systemet har en mulighet til å finne ut om 2NT-åpneren har femkorts major (for eks. Puppet Stayman) bør han antagelig gjøre det med disse kortene da en 5-3 kontrakt i spar eller hjerter trolig er tryggere.

Men her blir det 3NT spilt av nord uansett, og øst spiller ut spar 4, fjerde høyeste.

Planlegg spillet.

Det er ingen tvil om at du her må "leve" av kløverfargen. Men det hjelper ikke å tenke det om du ikke også tenker på hvordan spillet kan gå videre, og da er det faktisk kritisk i første stikk også i dette spillet.

Denne sparfargen ser ut som verdens mest uinteressante farge, ikke sant? Du har jo to sparstikk uansett. Men en interessant ting med bridge er at selv de mest uinteressante fargene kan spilles feil!

Med slike farger hvor man har likeverdige kort, dvs. her er åtteren på en måte like mye verd som kongen, kan kortene legges i hvilken som helst rekkefølge.

Da spillet forekom i en turnering forleden kom det overalt spar ut mot nords 3NT. Ved noen bord gikk første stikk raskt: åtteren, liten og nieren. Da var det gjort om motspillerne var på høyden. 

Nords spar 9 vant altså første stikk. Spillefører gikk på kløveren. Hvis vest ser at han må ligge unna med esset to ganger for å bryte spilleførers forbindelse i den fargen, og øst er våken går det galt for spillefører. Det ser etter den starten slik ut:

Vest stikker i tredje kløverrunde og spiller spar. Hva kan spillefører gjøre nå? Hvis han legger liten spar fra nord stikker øst og gir nord for den nå single sparkongen. Syds kort kan nå kastes i søpla, spillefører får ikke brukt dem uansett. Og der ligger altså to godspilte kløverstikk som ikke kan innkasseres! Trist.

Om spillefører i diagramsituasjonen forsøker seg med spar konge bør øst klare å se at den lar han nord beholde for, og syd er også da helt uten inntak med singelton gjenværende hos syd, og øst har spar ess.

Ved flere bord fant Ø/V motspillet etter at nord vant første stikk for spar 9, og spillefører vant kun 2+3+1+2= 8 stikk, en bet i kontrakten.

Ved noen av bordene hvor starten var slik ble det såkalt ping-pong bridge hvor den ene feilen avløser den andre. Et par steder så ikke vest at han måtte ligge unna med kløver ess, og spillefører fikk overgang til syd i den fargen. Ved noen andre bord lå vest unna to ganger med kløver ess og spilte spar, nord la kongen og øst stakk! Dermed var syds tredje spar inntak likevel.

Feilen spillefører må unngå her kan skje i første stikk. Det skjer hvis han ikke tenker på at det må være inntak til syd hvis de ligger unna med kløver ess. Å tenke ut akkurat det behøver ikke ta mer enn noen sekunder, så ikke følg på til første stikk med det samme. Tenk først!

Det er litt sånn at mange kvir seg for å bruke de store kortene når de bare kan følge på med et mindre kort. Men som nevnt er N/S sine spar likeverdige her. Idet det starter med liten spar til liten fra syd og vest må nord kvitte seg med kongen så fort han kan - i første stikk!

Med de gjenværende 10-9 i spar hos nord og Q-J hos syd kan ingen motspillere i verden hindre at syd får inntak til kløverstikkene og det blir 2+3+1+4= 10 stikk.

(ps. Om nord gjør det riktige i første stikk, men vest finner ruterskift idet han er inne på kløver ess i fargens tredje runde kan spillefører lasjere to ganger i den fargen før han stikker og spiller spar. Da blir det ni stikk)

HELGEMO-HELNESS - FLOTT TRIUMF!

Det ble nok en internasjonal seier for Tor Helness og Geir Helgemo da de var på vinnerlaget i lagmesterskapet under US Spring Nationals (online) som ble avsluttet natt til mandag norsk tid. Foruten de to norske var Mike Levine, Eddie Wold, Jeff Meckstroth og Eric Rodwell på vinnerlaget.

Helness-Helgemo, også bare kalt "Helgeness" er et makkerpar som har vært i toppen internasjonalt i rundt 30 år! Deres første store internasjonale triumf var vel da Norge vant sølv i VM (Bermuda Bowl) i Santiago, Chile. Før makkerparet ble ”utlendinger” for noen år toppet det seg med VM-gull for Norge i Shanghai 2007.

Etter at perioden de har spilt for Monaco og Zimmermanns profflag nå er over har de meldt seg til tjeneste for Norge igjen. Det er godt nytt, for det er ingen ting som tyder på at «Helgeness» er over toppen, tvert om. Det er godt nytt for Norge som allerede uten det ankerparet har klart å komme tilbake i verdenseliten etter noen magre år uten dem på laget.

 

Tor og Geir, her med Monaco sitt flagg på brystet. Frem med nål og tråd gutter, nå må det norske flagget på plass!

US Spring Nationals ble nok en bekreftelse på at «Helgeness» er blant de aller beste makkerparene i verden. Jeg fulgte med på mye av spillingen i denne turneringen hvor deres lag LEVINE til slutt vant finalen mot lag MOSS. Det meste jeg så av det norske paret minnet mest om en veloljet og godt behandlet Rolls Royce – maskinmessig spilling. Selvsagt får de også dårlige spill, men de bare fortsetter og fortsetter, og er åpenbart fryktelig vanskelig å spille mot, særlig i sånne lange kamper.

I de siste 14 spillene av finalekampen i natt norsk tid møtte det norske paret nederlandske Brink-Drijver, også det et par som mange mener er blant de aller beste i verden. Men ingen er bedre enn motparten tillater. Det er kanskje litt frekt å si det, men i dette settet så de to nederlenderne mer ut som læregutter.

På et tidspunkt var stillingen i settet 31-0 til lag LEVINE. Da fikk lag MOSS inn noen IMP, men i stedet for de 12 impene de vant i ett spill kunne det godt vært 13 i favør LEVINE. Helness-Helgemo var i det spillet 3NT som enkelt ble vunnet med et par overstikk, mens polakkene ved det andre bordet gamblet slem i ruter hvor trumfen så slik ut:

Utenom trumffargen manglet de spar ess som ble tatt for med det samme. Dermed måtte ruteren gå, og for at den skal løse seg uten taper må damen sitte hos syd (50%), og fargen være fordelt 3-2 (68%), med andre ord en 34% sjanse. Slik satt det, men det lyspunktet var kun et blaff for lag MOSS.

Lag LEVINE ledet med 31 IMP før de siste fjorten spillene, og de vant til slutt finalen på en overbevisende måte med 67 IMP.