Svensk-engelske lag BLACK slo ut ZIMMERMANN!

I kvartfinalen i ROSENBLUM kom det mange vil kalle en sensasjon da lag ZIMMERMANN røk ut. Det sterke profflaget med sponsoren Zimmermann og italienske Piedra, og to av verdens beste par, nederlandske Brink-Drijver og polske Klukowski-Gawrys har vunnet mye og er definitivt et av verdens beste lag. Kanskje verdens beste lag, men ikke på onsdag.

Motstandere i kvart'en var Team BLACK som består av tre engelske spillere (Andrew McIntosh, Thomas Paske og Andrew Black), de to svenskene Peter Bertheau og Simon Hult og engelsk/svenske Gunnar Hallberg.

STILL GOING STRONG - Veteranen Gunnar Hallberg var med på en herlig seier for sitt lag

Selv synes jeg ikke det er en veldig stor sensasjon at BLACK gikk til semifinalen, dog litt overraskende selvsagt. ZIMMERMANN har vunnet «alt» en periode, men de har sannelig hatt marginene på sin side.

I semifinalen møter BLACK et annet av verdens absolutt topp-rankede lag, NICKELL (USA).

ZIMMERMANN tok oppskriftsmessig ledelsen, men i tredje sett smalt det, 51-4 i favør BLACK! De fikk opp en fin ledelse og holdt unna i det siste settet selv om ZIMMERMANN gikk ut voldsomt i de sist 14 spillene, og midtveis faktisk tok tilbake ledelsen. Men BLACK samlet seg og var best mot slutten av kampen som til slutt vunnet med 17 IMP.

Her er to voldsomme spill fra det tredje settet som la grunnlaget for BLACK sin seier. 

Like før dette spillet hadde Brink-Drijver et elendig spill da de havnet i 6NT hvor de blant annet manglet A-K i kløver. Da kløverutspill ikke var funnet var det en marginal sjanse, men det kollapset. Fire bet og 12 IMP til BLACK da deres par spilte utgang som lett ble vunnet med flere overstikk. Så kom dette:

BLACKs nords hoppet til 6 spar over 5 hjerter! Det kan kanskkje ved første øyekast virke underlig, men uten å kjenne deres systemavtaler tror jeg det går an å forstå hvordan han tenkte. Så jeg spekulerer litt i mangel av å vite sikkert. Hvis nord ikke hadde vist noen ting utenom at han har sparfarge i denne sekvensen, må syd ha en riktig monsterhånd for å gå på med 4 NT direkte over 3 spar, trolig med fire-korts spar? En kan anta at 5 hjerter spurte om trumfdamen. Hvis de har ti spar til sammen skal/kan den som vet det (eller er ganske sikker på det) si «ja, jeg har damen» siden med ti trumf til sammen er det bra nok sjanse for ingen trumftaper med A-K i fargen.

Her var det kun ni trumf til sammen, men med trumfen 2-2 var det ingen problemer. Da øst spilte ut hjerter ble det tretten stikk og BLACK noterte en meget fet +1460.

Som alle vet er akkurat den delen hvor det går 2 kløver – 2 ruter så 3 i minorfarge i det systemet de fleste av oss spiller noe av det dårligste. Det er trangt, vanskelig å få meldt nøyaktig.

Brink-Drijver som satt N/S ved det andre bordet har tydeligvis lagt inn litt mer sofistikerte metoder her, men det hjalp ikke, trolig fordi det ble en misforståelse.

Etter samme start meldte nord 3 hjerter over 3 ruter, og det betyr nok sparfarge. Syd sa 3 spar. Nå kan det hende at nord ikke var sikker på om syd hadde bekreftet sparstøtte (?) med 3 spar, han sa i alle fall 3NT – et forslag? Og syd passet!

Hvis nord definitivt har vist sparfarge med 3 hjerter virker det svært underlig at syd passet på 3NT, men hva som gikk galt her får de ta opp på kammerset selv.

Mot 3NT med nord som spillefører spilte Black ut kløver knekt til Bertheau sin konge, og Ø/V tok fem stikk på mindre enn fem sekunder. En bet, BLACK +100 og 17 IMP!

Kun noen minutter etter kom enda et katastrofespill for Brink-Drijver. Her er kortene og meldingsforløpet der BLACK satt N/S:

Paske-McIntosh meldte seg opp i den fine slemmen 6 kløver. Der ble det ble kun en kløvertaper, BLACK +1370.

Ved det andre bordet satt altså Brink-Drijver N/S, og de fikk ikke melde i fred. Meldingene gikk:

Peter Bertheau (vest) startet det hele med hva en ved kun å se på kortene kunne anta var en 2-ruteråpning av type «Ekrens» (begge major), men det var vel «Multi» (en major) når en ser at N/S sin sluttkontrakt ble 6 spar? Og dessuten, i den nevnte 6NT’en med fire bet litt tidligere åpnet Bertheau også med 2 ruter, da med femkorts spar og en hjerter!

Hva som så skjedde videre i dette meldingsforløpet er uklart, men stjerneparet landet i alle fall i slem på 4-2 tilpasning i vest sin femkorts farge. Om en ser kun på N/S sine kort er ikke 6 spar så forferdelig dårlig selv på 4-2 tilpasning.

Det kom ruter ut ruter mot 6 spar, og hvis sparfargen sitter 4-3 står som regel 6 spar her. Men det ble en bet, BLACK +100 og ytterligere 16 IMP!

BLACK hadde vunnet 45 IMP på noen få spill mot slutten av tredje sett, og plutselig var de i ledelsen med 44 IMP som ble for mye for ZIMMERMAN å ta igjen i det siste settet.

"Han holdt dem lenge inne i kampen"

Da Lag LEBOWITZ med Geir Helgemo og hans svenske makker Fredrik Nystrøm tapte Round of 16 i ROSENBLUM TEAMS var det som tidligere nevnt i det andre settet den største skaden skjedde, i de 14 spillene det norsk/svenske paret ikke spilte.

Min gjennomgang av den kampen viser at nordmannens innsats var meget god (som vanlig...), og på sett og vis holdt han lenge laget inne i kampen.

Her er et av de siste spillene i første sett da lag LEBOWITZ tok ledelsen:

Nystrøm-Helgemo fant som N/S frem til en storeslem og vant den mens det andre lagets N/S-par spilte utgang!

N/S fant etter hvert rutertilpasningen. Geir (syd) hoppet på et tidspunkt til 5 hjerter som var Exclusion Blackwood, dvs. han spurte om det han ville vite, om hvor mange ess nord har i de andre fargene utenom hjerter. Da nord kunne fortelle om to ess (nøkkelkort) visste syd at det var ruter- og kløver ess, og da ble 7 ruter meldt.

Helgemo hadde ingen problemer med å vinne tretten stikk slik det satt, 16 IMP inn.

Geir Helgemo flankert av to av sine lagkamerater, makkeren svenske Fredrik Nystrøm (t.v.) og Dennis Bilde fra Danmark 

Mot slutten av kampen måtte lag LEBOWITZ få til noen gladspill for å forsøke å ta igjen motpartens ledelse. Her et spill hvor Helgemo fikk til en flott spilleføring som kommentatorene på BBO ikke forutså selv med åpne kort:

Mot 3NT spilt av syd på begge bord kom hjerter 4 i utspill, og syd vant første stikk med knekten.

Ved det andre bordet spilte syd i andre stikk liten kløver mot bordet og la knekten. Øst stakk over med den single kongen. Derfra var det ikke til å unngå å gå bet, og spillefører gjorde det egentlig bra da han skrapte sammen til åtte stikk.

Det mangler for mye i denne kløverfargen til at det kan være noen mulighet for fire kløverstikk med mindre en av motstanderne har KQ- dobbel i fargen.

I andre stikk spilte Helgemo kløver ess og felte østs konge, så kløver mot knekten. Hvis vest nå legger nieren eller tieren i tempo kan det være fristende å legge liten i håp om KQ-dobbel hos øst, det gir jo fire kløverstikk. Men gjøres det blir det helt galt.

Vest hoppet imidlertid på med kløver dame. I andre kløverrunde kastet øst en hjerter og viste med det sin gjenværende fordeling i fargen, så vest kunne spille hjerter konge som tok med seg syds dame. Hjerter konge ble lasjert, så nok en hjerter til esset, kløveravkast fra syd.

Kommentatoren på BBO hadde liten tro på denne kontrakten, men så spurte han liksom om det med åpne kort (double dummy) muligens var en sjanse?

Hvis spar hadde vært fordelt 3-3 ville spar til tieren vært tingen nå (eller spar til damen om øst har kongen tredje). Men inne på hjerter ess fulgte nøkkeltrekket, Geir spilte liten spar til syveren! På BBO begynte en kommentator å se hvor dette bar og utbrøt:

 

At spar sitter 2-4 er ikke sikkert i denne situasjonen, men vest har allerede vist fire hjerter og fire kløver, så at han har dobbelton spar og øst har fire spar er vel nest sannsynlig? Derfor tok Geir en dyp finesse i håp om at han med sparlengden hadde både knekten og nieren. Den fargebehandlingen måtte til for å få tre sparstikk!

Vest tok hjerterstikket sitt og fra nord forsvant en ruter. Fra syd kastet han en kløver. Nå så tilskuerne at det faktisk var i ferd med å ordne seg i denne utgangen. En imponert kommentator konstaterte:

Etter å ha tatt hjerterstikket sitt spilte vest kløver til bordets knekt. Så fulgte spar til tieren, spar dame, og to ruterstikk + spar ess ga ni stikk i alt (3+2+2+2=9). Det ga 12 IMP til lag LEBOWITZ som ble holdt inne i kampen, men det hjalp ikke. Kampen ble tapt likevel.

World Bridge Series i Wroclaw - Parturnering

I ROSENBLUM (Open Teams) ble det over og ut for Geir Helgemo sitt lag LEBOWITZ da de tapte i Round of 16 mot det polske laget WRATISLAVA. Dermed er det ingen norske spillere med lenger idet kvartfinalene skal spilles på onsdag. 

I dameklassen deltok kun 10 lag og der har de kommet frem til finalen allerede. 

De fleste av de som ikke lenger henger med i lagturneringene spiller nå parturnering. I OPEN PAIRS startet 214 par, og de har spilt kvalifisering over to dager før det blir semifinale. Der deles parene inn i semifinale A og B. I A skal 112 par spille og 47 av dem går til finalen. Fra semifinale B vil de fem beste kvalfisere seg for finalen.

Hvor mange av de 214 parene i kvaliken som får spille semifinale A er forelpig litt uklart, for de som tirsdag røk ut i Round of 16 i lagturneringen har rett til å gå direkte inn i semifinale A. Det er maks 32 par som kan velge å være "drop-ins", men alle vil helt sikkert ikke gjøre det. Rundt 100 par fra kvalfisering til semi-A bør det antagelig bli, og de 80 beste er altså sikret. Noen norske par ligger på vippen etter plasseringer på 90-tallet. To norske par gjorde det skarpt i kvalifiseringen:

Siv Thoresen - Jo-Arne Ovesen kom på 6.plass med 57,81 %. På 10.plass finner vi Boye Brogeland-Chrstian Bakke som scoret 57,43. Med 59,79% vant franske Thomas Bessis - Cedric Lorentzini kvalfiseringen.

Det polske laget Helgemo sitt lag møtte i R-16 ble altså for sterke. Nordmannens lag LEBOWITZ tok dog ledelsen med 21 IMP etter det første av fire sett. Det var vel i andre sett det skar seg, og da spilte ikke Helgemo-Nystrøm. De 14 spillene endte med 11-54, og etter det klarte ikke LEBOWITZ å knappe særlig inn på den polske ledelsen. Til stutt var vinnermarginen 34 IMP.

I et spill ganske tidlig i kampen synes jeg den polske vest vurderte mye bedre enn Helgemo sin lagkamerat, Lebowitz. Ved begge bord åpnet øst med 2 spar, femkorts spar og en minorfarge, under åpningsstyrke. Hva ville du gjort med disse kortene?

Lebowitz sa 2NT, spørsmål. Da fikk han 3 kløver som jeg antar betyr minimum og kløver som sidefarge. Nå meldte han 3 spar og det gikk pass rundt. Det ble som du får se om litt ikke beste sluttkontrakt.

Sobsczak ved det andre bordet hadde helt andre ambisjoner. Direkte over østs 2 spar meldte han 4 hjerter! Det har mye for seg. Hvorfor spille på 5-2 tilpasning i spar når man har en så sterk hjerterfarge?

Selv om øst ikke hadde noe å hjelpe til med i hjerter var 4 hjerter en fin kontrakt:

Med den skjeve trumfsitsen endte 3 spar med en bet, WRATISLAVA +50.

I 4 hjerter var det ikke noe det norsk/svenske paret kunne gjøre i motspillet. Spar 2 kom i utspill, men N/S fikk ikke engang tak i sparstikk da nord hadde begge hjerterhonnørene, men bare en spar. Etter at trumfen var blitt tatt ut forsvant vests spar 6 på den trettende kløveren siden den fargen satt 3-3. WRATISLAVA +450 og 11 IMP. 

Mer fra Wroclaw: DET SER SÅ ENKELT UT... (endret)

Vi tar med et spill fra Round of 32, kampen der Geir Helgemo sitt lag LEBOWITZ enkelt gikk videre til Round of 16 i deres kamp mot det koreanske laget SEOUL.


Der Helgemo satt syd gikk meldingene slik:

Nord hadde bare akkurat til 3 hjerter, men med litt verdier er det greit å støtte, en strekker seg gjerne litt for å følge regelen "støtt med støtte". Og fire trumf i støtte er alltid bra.

Mot 4 hjerter kom kløver 3 i utspill. Normalt er denne kløverkombinasjonen et valg, men med utspill i fargen er det normalt riktig å spille på at utspillet er fra damen, ikke fra esset. Hvis utspilleren har vært kreativ og funnet utspill unna esset mot trumfkontrakt får det bare være.

Så du legger liten kløver og øst bruker nieren så du vinner stikket med kløver 10. Hva nå?

La oss før vi ser på Helgemos spilleplan se hva som skjedde ved det andre bordet med SEOUL sin spillefører i samme kontrakt. (Det tas i fortsettelsen forebehold om at "recordingen" av spillets gang på BBO er korrekt.) 

Starten var den samme som mot Helgemo, koreanerens kløver 10 vant første stikk. Nå spilte han mer kløver til knekten og esset. Øst (Madala) skiftet til ruter konge som syd stakk. Han spilte så spar til damen og hjerter 9 som fikk seile idet øst la liten. Nieren sto, og vest kastet en kløver. Nå fortsatte spillefører med hjerter, men da var det en bet:

Idet spillefører ved det andre bordet prøvde en andre gang hjerter fra nord for å løse trumfen med en taper satte Madala i hjerter dame. Syd stakk og spilte mer hjerter til østs konge. Derfra kom ruter til damen og ruter til stjeling med østs siste trumf - en bet. 

Du ser vel hvilken feil spillefører gjorde? 

Han glemte å ta kløverstikket og kaste en ruter. Gjør han det og så spiller hjerter tapes kun ett stikk i fargene hjerter, ruter og kløver. Ingen ruterstjeling.

Så egentlig gjorde vel Madala (øst) en feil også. Idet spillefører var inne på spar dame og glemte å ta for kløver konge med ruteravkast, men istedet spillet hjerter 9 hadde han spilt bort utgangen. Men da ga Madala spilleføreren en ekstra sjanse til å bli kvitt en ruter hos syd da han la liten hjerter på nieren som vant stikket. Det er normalt greit å legge liten i første trumfrunde fra en sånn trumf som øst her har i dette tilfellet, men det ga daltså syd en siste mulighet til å vinne kontrakten han hadde spilt bort en gang. Så spilte han den bort en gang til...  

Denne kontrakten bør vinnes, det er flere måter å gjøre det på.

Vi har sett det uttalige ganger før når det gjelder Geir Helgemo, det kommer en spilleføring som ser så så såre enkel ut, og kontrakten er vunnet på sekunder. Jeg vet ikke helt hvordan han tenkte her, men prøver meg på litt gjetting.

Denne hjerterkombinasjonen spilles normalt ved enten å ta for esset (hvis det haster), men bedre ved å ta dobbelfinesse. Tas en finesse og den ryker, blir det et dilemma andre gang, var det singel honnør bak og honnør tredje foran, eller KQ-dobbel bak? Men å spille opp mot AJ10 og ta finesse tar med seg KQx(x) foran. Dette er hjerterfargen isolert sett. Mange ting påvirker valget av fargebehandling, meldingene, hvordan det er med hensyn til overganger osv.

I andre stikk spilte imidlertid Helgemo hjerter knekt fra hånden, en uvanlig måte å angripe en slik farge på. Isolert sett, uten å vite noe om resten av kortene kan det være feil, for eksempel kan øst ha singel honnør. Men her er det nok pga. meldingene slik at vest er kort i hjerter, lengden hos øst. Uansett, spillet var nå i realiteten over. Øst stakk og spilte ruter konge til esset. Spar til damen ble fulgt av gjentatte hjerterfinesser, og han tapte kun ett trumfrstikk, til ruter dame og kløver ess - 10 stikk og 10 IMP til LEBOWITZ.

Det ser så enkelt ut...

Ved nærmere ettertanke, etter at første versjon av dette innlegget ble lagt ut (og med litt hjelp fra "klagenemda")

Ja, som raskt påpekt av en av mine årvåkne lesere er det en 100% variant å spille hjerter knekt i den konteksten spillet foregikk ved Helgemo sitt bord. Og slikt ser alltid Helgemo...:

Sålenge vests 3 kløver-melding må innebære minst fem kløver (åpningen kan jo være med tre kløver) må østs fordeling være en av disse, 4S 4H 2R 3K, 3-4-3-3, eller 4-3-3-3. Følgelig har vest maks en hjerter. Dermed er det helt trygt å spille hjerter knekt for å unngå mer enn en trumftaper, samme hvor trumfhonnørene befinner seg!

Dette utgangen burde vel være ganske enkelt å vinne på flere måter for mange, og ikke det aller mest spektakulære vi har sett fra den kanten, men det skjedde annerledes enn spillet gikk ved de fleste bordene. Og nesten halvparten av N/S-parene gikk bet, noen av dem bet i 3 hjerter (!), og enkelte gikk to bet i 4 hjerter (for eks. de bommet trumfen med esset først, og bommet også kløveren). 

 

ROSENBLUM - LAST MAN STANDING: HELGEMO

Mandag ble Round of 32 spilt i ROSENBLUM (OPEN TEAMS) under World Bridge Series i Wroclaw, Polen.

Det var fortsatt med flere lag med norske spillere, bla. de to helnorske lagene WORLD BRIDGE TOUR (Charlsen, T.Helness, Hoftaniska og Andresen) og ECF HOLDING (Aaseng, Svendsen, Thoresen, Ovesen).

Førstnevnte lag fikk bank av Israel, og etter tre av fire sett ga de norske seg idet de lå nesten 100 IMP under.

Også ECF HOLDING kom skjevt ut i sin kamp og lå lenge mye under, men de vant det tredje og fjerde settet og knappet kraftig inn på ledelsen. Til slutt var de likevel slått ut av lag VENTIN, men røk med fattige 9 IMP.

SOUTH SWEDEN med en nordmann (T.E. Grude) ble også slått ut.

Dermed er det kun en nordmann med i feltet - "Last (Norwegian) man standing" - Geir Helgemo på lag LEBOWITZ som skal spille R of 16 på tirsdag. De vant komfortabelt mot lag SEOUL og skal i neste kamp opp mot et sterkt polsk lag som kaller seg AZS WRATISLAVIA (som visstnok betyr Wroclaw på latin?). 

Det er verd å merke seg at en av turneringens favoritter, ZIMMERMANN kom seg videre med veldig liten margin. 3 IMP! Dessuten velger jeg å nevne mine venner og ofte lagkamerater fra Austrlaia, lag HANS som gikk komfortabelt til R16 ved å slå CANADA klart. Det skjedde etter at de tre australerne og en "kiwi" snek seg inn i R32 på 30.plass i kvalifiseringen, kun tiendeler fra å bli slått ut.

For ECF HOLDING startet R 32 med en av disse irriterende (etter min mening) svingspillene hvor det er ren 50-50, og når mynten faller ned på feil side koster det flesk. 

Hvordan bør disse kortene meldes med øst som giver (og han passer) og N/S i faresonen, og motparten gir ikke lyd fra seg i meldingsforløpet?

Spørsmål 2: Ville du likt å være i slem, og i så fall i hvilken slem?

Det ser naturlig ut å havne i sparkontrakt etter syds åpning. Hvis det skal spilles slem er vel 6 ruter spilt av syd best. Da er kløver konge gardert. Hvis ruter sitter 3-2 kan sparfargen fumgere som avkast for kløver hos nord. Men det koker ned til at hjerter konge må sitte i saks uansett, for om de tar for kløver ess kan ikke mer enn to hjerter kastes fra nord på spar. Men i ruterkontrakt kan det kanskje bli tolv stikk selv om hjerter konge sitter bak, hvis Ø/V ikke får fatt i kløver ess med det samme.

I 6 spar er det umulig å vinne tolv stikk om ikke hjerter konge sitter hos vest. Altså er dette en ren "coin flip". 

ECF HOLDING holdt seg unna slem og spilte 4 spar. Lag VENTIN meldte 6 spar. Slik så hele spillet ut:

Ouch, hjerter konge satt hos vest.

Dermed ble det en 26 IMPs sving i en utslagskamp som det norske laget tapte med kun 9 IMP, 13 IMP ut i stedet for 13 inn om hjerter konge bytter plass til øst. 

I lag LEBOWITZ (Helgemo) sin kamp var 6 spar med +1430 uavgjort spill, og det samme skjedde i SOUTHSWEDEN (Grude) sin kamp,. WORLD BRIDGE TOUR fikk dog i dette spillet samme sure skjebne som det andre helnorske laget, 26 IMP i sving da deres N/S-par spilte utgang, motsandernes N/S meldte og vant slemmen.

 

  

ROSENBLUM - Nordmenn videre (men ikke alle...)

World Bridge Series, Wroclaw, Polen:

Søndag ble kvalifiseringen i ROSENBLUM (Open Teams) avsluttet. Etter ti kamper handlet det mest av alt om å være nr. 32 eller høyere, og dermed kvalifisert for Round of 32. Med færre lag med i turneringen enn tidligere år (78) måtte ca. 105 VP til for å klare "kutten" (middels 100 VP), men å spille over middels i dette sterke feltet er ikke så lett. Det fikk bl.a. et av favorittlagene ROSENTHAL føle, laget med bl.a Boye Brogeland-Christian Bakke. Smått sensasjonelt røk de ut på 40.plass. 

Mye bedre gikk det for Geir Helgemo sitt lag LEBOWITZ som gikk helt til topps i kvalifiseringen. Helgemo spiller med svenske Fredrik Nystrøm.

Tor Eivind Grude spiller med svenske Peter Fredin på SOUTH SWEDEN (Sør Afrika og Sverige, pluss en nordmann). De ble nr. 10 og gikk komfortabelt videre. 

To helnorske lag gikk også videre. ECF HOLDING med Lasse Aaseng, Jan Petter Svendsen, Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen ble nr. 18. WORLD BRIDGE TOUR med Martin Andresen, Tor Helness, Thomas Charlsen og Tor Erik Hoftaniska er også kvalifisert for R32 etter 19.plass. 

Utslagskampene starter mandag med R32. 

Alle resultatene og mye annen interessant informasjon finner du her.

Tor Evind Grude ble satt press på både i meldingene og spilleføringen i dette spillet fra en kamp hvor Grude og Fredin møtte svenske kamerater, Hallberg-Hult. Ved det andre bordet satt også en velkjent svenske på Fredins plass (nord). Grude satt syd med øst som giver og N/S i sonen.

Øst (Simon Hult) åpnet med 4 hjerter. Hva ville du meldt nå?

Det er sannelig høyt og luftig dette, og N/S er i ugunstig sone. 

Tja, hva kan man gjøre, her er det vel bare å legge hodet på blokka og melde. Tor Eivind sa 4 spar, og håpet det ikke gikk dobler bak med pass rundt etterfulgt av at makkeren legger ned en helt fattig blindemann, kanskje omtrent uten uten spar også. Vel, sånn er det når motparten sperrer. Men Fredin hadde det som skulle til:

Ved det andre bordet åpnet øst med 3 hjerter. Da fikk N/S melde litt mer kontrollert og syd meldte inn 3 spar før Bertheu (nord) avsluttet med 3NT. Det er ganske normal kontrakt med 25 HP til sammen, kun en 5-2 tilpasning i en major, og dessuten to stoppere i motpartens farge. Men her var det ikke tingen.

Hjerter kom ut mot Bertheau sin 3NT. Nord vant med kongen og spilte spar til liten damen og kongen. Mer hjerter tikk til esset. Spillefører kunne ikke komme til ni stikk uten å utnytte sparfargen, men da det var øst som hadde spar ess kom han inn til alle de godspilte hjerterstikkene. Det ble tre sonebet, SOUTH SWEDEN +300.

Hvordan tror du det gikk i nordmannens 4 spar?

Tor Eivind fikk hjerter ut og stakk hos nord fulgt av spar mot hånden. Øst la liten og spar dame krevde kongen. Mer hjerter tikk til syds ess. Han spilte nå ruter til esset og mer spar mot hånden. Esset kom på luft, så nå var det på et vis kun to spartapere. Men øst spilte hjerter som forfremmet vests gjenværende spar 9-x bak J-10-x.

Tor Eivind stjal høyt og tok den andre store trumfen. Da fikk han se at vest hadde krav på ett trumfstikk til. Det var altså tre spartapere, og det ser ut som en uungåelig kløvertaper også. Men nei, det ordnet seg.

Han spilte sine ståstikk i ruter, og før den siste ruteren så det slik ut:

Merk at Grude har avblokkert ruteren så ruter 8 er størst. Det betyr at han er inne hos syd om han får det stikket.

Syd spiller ruter 8, og vest er ferdig samme hva han gjør. Om han trumfer må han spille kløver unna kongen. Om han utsetter pinen og kaster en kløver blir han i neste stikk innspilt på trumfnieren og må avslutte til kombinert saks unna K-J i kløver, ti stikk. Det ga +620 til SOUTH SWEDEN, og spillet ga dermed hele 14 IMP.

 

 

Lag Gillis slo lag Zimmermann

GILLIS med de svenske tvillingbrødrene Rimstedt og norske Ole Berset, Erik Sælensminde og Odin Svendsen ligger akkurat på vippen etter halvspilt Rosenblum-kvalik, noen få VP bak en topp-32 plassering som de selvsagt ønsker etter morgendagens spilling.

De fikk en fin skalp da de slo ZIMMERMANN som er en av turneringens store forhåndsfavoritter. Det svensk-norske laget vant kampen med 26-15 (13,72 VP) til tross for at ZIMMERMANNs Ø/V par hadde fru Fortuna på sin side i dette spillet:

Hva er beste kontrakt her?

Det ser ut som en utgangskontrakt i hjerter. Eller kanskje kløverkontrakt.

Er det en bra slem?

Nei, på ingen måte!

Kløverslem er kanskje litt bedre, men du tenker kanskje at det er en noe som er litt sært med mitt spørsmål? Og det er det, for legg merke til at N/S har 12 spar til sammen. Da blir det sjelden et stille og rolig spill:

Mye avhenger av nords valg av åoningsmelding, og selvsagt hvordan meldingene videre går. Det er nødt til å bli en heftig kamp om kontrakten. 

Berset-Sælensminde fikk spille 5 hjerter spilt av øst, og den ble vunnet med elleve stikk, +450.

Zimmmermann-Piedra var i 6 hjerter. Som du ser kan den lett betes med kløver ess og mer kløver til stjeling. Det motspillet er imidlertid med åpne kort og ble ikke funnet. Uansett er 6 hjerter en hårreseinde slem. Hjerterfargen må ordne seg uten taper, og i tillegg må ruter dame sitter hos nord! Og alt det etter å ha unngått kløverstjelingen. Men slemmen føk hjem, og +980 ga 11 av de 15 IMP'ene ZIMMERMANN fikk i kampen. 

Det skal sies at flaks/uflaks jevnet seg litt ut da samme par var i en annen for hardmeldt lilleslem som gikk bet, 10 IMP til de norsk/svenske. 

I spillet jeg her fortalte ble det naturlig nok mange forskjellige scorer. De varierte fra +590 N/S for 4 spar doblet med ti stikk til 6 kløver doblet med hjemgang, +1090 til Ø/V. 

 

 

 

ROSENBLUM - Halvspilt kvalifisering

I Wroclaw, Polen hvor World Bridge Series  (Åpent VM) er spillingen i gang, og lørdag gjorde lagene unna halve grunnspillet (kvalifisering). Det deltar 79 lag i ROSENBLUM (Open Teams). Det er klart færre en normalt, men likevel et ganske bra antall med tanke på etterdønningen av pandemien, for ikke å snakke om at det foregår i Polen ikke så veldig langt unna Ukraina og Russland - ikke akkurat et fristende område å befinne seg i akkurat nå. 

I Åpen klasse har ingen av de "norske" lagene spilt seg bort den første dagen hvis en tenker på muligheten for avansement til sluttspillet. Nåløyet for å gå videre til utslagskamper er nemlig mer overkommelig enn normalt siden "kun" 79 lag deltar, og 32 lag går videre til første utslagskamp på mandag. Da blir det blir vinn eller forsvinn. Det skal spilles ti kamper i grunnspillet, og det behøves neppe så mye over middels for å bli blant de som får fortsette med lagspilling etter to dagers kvalik. Min antagelse er at mellom 105 og 110 VP er nok til å gå videre.

De fleste lagene med norsk innslag er transnasjonale lag med spillere fra flere nasjoner. Helnorske ECF Holding (Thoresen, Ovesen, Aaseng og Svendsen) startet bra. De ligger etter fem av ti kamper på 11.plass.

Mesterskapssiden med link til resultatene, bulletiner og det hele finner du her.

Her er et spill hvor utspillet var avgjørende, men noen dyttet på utgang selv om utspillet som ble valgt ga dem en sjanse til å ta beten. 

Du sitter med syds kort:

Et ganske vanlig meldingsforløp var 1 hjerter fra vest, 1 spar fra øst før vest støttet til 3 spar og øst løftet til utgangen 4 spar. Hva ville du spilt ut om meldignene gikk slik?

Om ikke hjerter var meldt av vest kunne hjerterutspill vært et alternativ. Siden du vet det er femkorts farge i hjerter (noen få steder kun minst fire hjerter) må det velges mellom et offensivt utspill i en minorfarge, eller trumfutspill. Selv hater jeg trumfutspill med singelton. Dermed er kanskje kløverutspill det beste? Det er uansett et skudd i mørket, alt kan blir feil, alt kan bli riktig.

Slik så hele spillet ut:

Vests andre melding er enten 2 spar, eller 3 spar. Jeg liker 3 spar, men det er liksom bare til 2,5 spar. I teorien var å nøye seg med 2 spar riktig, for utgang står ikke, og  en mer optimsitsk 3 spar er nesten øst nødt til å løfte til utgang.

Noen steder gikk sikkert nord innpå med 2 ruter. Mange turneringsspillere synes det er nokså standard å melde inn med slikt. I moderne bridge er de fleste internasjonale toppspillere generelt sett ganske aggressive. Men akkurat når det gjelder innmelding på to-trinnet i sonen (her var det sogar ugunstig sone) er det ganske vanlig å ha en litt mer konstruktiv stil. Det bør være sekskorts farge hvis man har bare en liten åpningshånd eller litt mindre. Kanskje må man likevel kunne melde inn med god femkorts farge hvis det er noen flere honnørpoeng enn her? 

Hjerterutspill mot 4 spar er skivebom, da blir det nok elleve stikk siden østs to rutere forsvinner på hjerteren. Med minorfarge i utspill kan forsvaret ta fire minorstikk med det samme. De kritiske stikkene de må få tak tvert i er imidlertid ruterstikkene, for om det ikke hentes to kløverstikk forsvinner ikke kløveren der øst har femkorts farge. 

De som spilte ut trumf eller hjerter måtte notere utgang til Ø/V. De fleste av de som spilte kløver ut fikk tak i fire stikk. Noen dyttet imidlertid på 4 spar likevel da nord fortsatte med kløver i andre stikk, og syd kom inn på kongen. Da bør han nok spille ruter ess. Nord legger kongen for å fortelle om KQ, og syd fortsetter med ruter - en bet. Men noen "glemte" å cashe ruter ess, for de tenkte kanskje det var god sjanse med en tredje runde kløver for å forfremme nords trumf. Det var det ikke, i stedet ble det pådyttet utgang.

Syd bør ta mye av skylden om 4 spar vinnes etter at  mottspillet klikker på den måten, men nord bør dele litt på skylden. Han bør nok ikke fortsette med kløver, men legge ned ruter konge i andre stikk, for han bør kunne se for seg makkerens problem i tredje stikk, og nord ser selv at han ikke har trumf god nok til at den kan forfremmes.  

Omtrent 40% av Ø/V parene meldte og vant utgang, 40% gikk bet i utgang, og resten spilte delkontrakt i spar med 9 eller flere stikk.

I mange kamper ble utslaget 10 IMP med utgang vunnet ved ett bord, en bet ved det andre. I ECF HOLDING sin kamp ble det 5 IMP inn for det norske laget da Ovesen-Thoresen stoppet i 2 spar og fikk ni stikk 

Lasse Aaseng - Jan Petter Svendsen fikk fatt i beten mot 4 spar etter kløver 8 i utspill. 

 

 

 

 

WORLD BRIDGE SERIES: Stille før stormen

I Wroclaw, Polen starter spillingen i World Bridge Series lørdag morgen.

STILLE FØR STORMEN i Centennial Hall i Wroclaw, Polen før 16th World Bridge Series starter

De første turneringene er for lag, ROSENBLUM (Open Teams) og MC DONNEL CUP (Ladies). Spillestart for kvalifiseringen er lørdfag kl. 10.

I World Series som har VM status er det mulig å stille med transjansjonale lag (spillere fra flere nasjoner på samme lag), og man må ikke være kvalifisert for å være med sånn som for eksempel i Bermuda Bowl og Venice Cup. Dessuten er nåløyet for å komme seg videre til sluttspillet ikke så trangt. I OPEN TEAMS går 32 lag videre til utslagskamper etter kvalifiseringen som spilles over to dager.

I OPEN TEAMS er det påmeldt 78 lag, 404 spillere fra 42 nasjoner. Syv av de lagene har norske spillere i oppstillingen, og to av dem er helnorske lag. 

Jeg vil følge med så godt jeg kan her fra "langt hold" (New Zealand) selv om mye foregår på natten her jeg er, og vil forsøke å gi mange rapporter her i bloggen både med resultater, nyheter og spill.

All informasjon om World Series kan du finne her hvor du også finner en link til siden med deltakere og resultater etter at spillingen har kommet i gang.

 

Klart for WROCLAW!

16th World Bridge Series starter nå til helgen i Wroclaw, Polen.

Dette er transnationnale mesterskap. Lag og parsammensetninger behøver altså ikke være med spillere fra samme nasjon, og spillerene behøver ikke kvalifisere forut for mesterskapene i World Bridge Series. Siden alle kan delta er dette en massemønstring, men eliten vil selvsagt også være på plass. De forskjellige turneringene har VM-status. 

Det braker løs lørdag med kvalifisering i ROSENBLUM (Open) og MC CONNELL CUP (Ladies) etter at det vil være åpningssermoni fredag. Senere blir det parturninger, foruten i åpen klasse for damer, mixed og veteraner.

Uten å ha oversikt over deltakere på dette tidspunkt er det klart at en hel rekke nordmenn vil være på plass i Wroclaw. Selv fikk jeg ikke anledning til å dra dit denne gangen, men det stod ikke på lysten til å dra. Vi spilte i denne polske byen for noen få år siden, og det fristet til gjentagelse. Så de som skal dit og ikke har vært der før kan glede seg, Wroclaw er en fin by.

Mestersakpssiden finner du her. (informasjon)

Deltakerliste, resultater, bulletiner osv. (etter hvert) finner du her.

 

Slem Down Under...(eller ikke slem?)

Her er et par marginale slemmer fra en bridgefestival i Coffs Harbour, Australia i forrige uke.

For få nøkkelkort?

Når man spør etter nøkkelkort (Key Cards) er teorien slik at hvis det mangler to nøkkelkort bør det stoppes i utgang. To nøkkelkort kan være to ess, og da tar de normalt beten med to stikk. Det kan dog også slik at det mangler ett ess og trumf konge, og i så fall kan slem stå ved hjelp av en trumffinesse hvis man har godt nok trumf utenom kongen. Men det er kun en 50% sjanse, i beste fall. 

Hvis det mangler ett nøkkelkort og man heller ikke har trumf dame bør det som regel også stoppes i utgang, fordi sjansen for at det tapes to stikk er stor. Trumffargen uten damen må løses for en taper. Det hjelper dog å mange trumf til sammen, det gir større sjanse for å unngå taper.

I noen situasjoner kan man likevel se at slem er nært innpå bra nok, og i praksis faktisk har stor nok sjanse selv om det mangler både ett nøkkelkort og trumf dame.

Idet vest får vite at makkeren har trekorts hjerter og 18-19 poeng blir han sleminteressert. Hvis vest spør etter nøkkelkort får han vite de mangler ett nøkkelkort og at øst ikke har trumf dame. Likevel er slem sannsnligvis brukbar sett fra vest sitt ståsted. Hvis østs har de to minoressene har han tre små trumf, eller knekten tredje. Er det tre små hjertere må fargen sitte 2-2 som er litt for liten sjanse (40%), men det er i aller verste fall. Har øst knekten tredje i hjerter er det en bra slem, kun avhengig av å unngå to hjertertapere. Hvis det er kongen i hjerter som er østs nøkkelkort som du ser det var i Coffs Harbour. mangler de ruter ess. Kongen tredje i trumf mot A-10-9 sjette gir en bra mulighet for ingen taper i fargen, men i tillegg kommer at det ikke er sikkert de finner ruterutspillet, og da kan vests ene ruter blir kastet i full fart på østs spar. 

La oss si du spiller 6 hjerter som vest og nord spiller ut ruter ess før han skifter til spar. Hvordan vil du spille trumfen?

Først legges ned en honnør, og om verken knekten eller damen kommer på må det sitte 2-2. Men hvis han bak den andre honnøren din følger med knekten eller damen oppstår en muilighet for å ta finesse, de kan ha for eksempel damen tredje mot knekten singel.

For vårt motstanderlag måtte trumfen løses i 6 hjerter etter at nord spilte ut ruter ess. Spillefører (vest) la ned hjerter ess og syd fulgte med knekten. Dette er en såkalt restricted choice situasjon, og i følge den teorien er beste sjanse å ta finessen nå. Spillefører gjorde det, etter hjerter ess, knekt fra syd, fikk tieren seile. Men det var uheldig og han gikk en bet da hele spillet så slik ut:

Makker og jeg var heldige og fikk kontrakten på østs hånd. Da spilte syd ut sin single kløver. Nå var det kun 4-0 som kunne gitt et problem, men slik det satt ble det tretten stikk på sekunder siden vests ene ruter kunne kastes på spar konge. Dette litt heldige (må det innrømmes) spillet ga hele 17 IMP. 

For mye Møllers tran?

Oppmuntret av den 6 hjerteren var vi nok litt for optimistiske i dette spillet som kom like etterpå:

Kontrakten ble 6 spar spilt av øst. Det er for hardt, men det er muligheter.

Syd spilte ut en liten hjerter som gikk til esset hos nord, så kom mer hjerter til damen. Utspillet ga på en måte litt hjelp (to hjerterstikk), men det var fortsatt langt frem. 

Det er to finesser som kan tas. Men å ta en vellykket kløverfinesse hjelper ikke så mye. Hvis kløver til damen gir stikk kan eventuelt to kløvere trumfes og den femte kløveren kanskje bli godstpilt (4-3 i kløver), men likevel vil det bli igjen to rutere hos øst. Så å ta ruterfinesse er bedre da det i så fall kan kastes en ruter hos øst, og ruter kan trumfes før trumfen tas ut. 

Etter å ha vunnet med hjerrter dame i andre stikk spilles spar til damen og ruter knekt. Vest dekker og esset vinner stikket. Så ruter tilbake til damen og hjerter konge med avkast av vests siste ruter. Så spilles ruter. I det stikket kaster syd en kløver. Altså blir ikke ruterkvisten godspilt ved hjelp av en stjeling (2-4 sits i ruter).

Kanskje kan den fjerde ruteren også trumfes?

Men da må det stjeles kløver to ganger hos øst for å komme seg over først for å stjele den siste ruteren, så komme seg over til slutt for å ta ut trumfen. Da blir det en stor sjanse for at det blir stjålet over siste gangen. spesielt siden syd nå begynte å kvitte seg med kløver idet ruter ble trumfet hos vest. Så etter denne utviklingen er det antagelig bedre å spille trumf og ta ut trumfen. Kløverfinessen kan jo gå og gi parkering for den siste ruteren, og det er en annen mulighet også. Hvis nord har kløver konge vil han bli skviset, for han må jo holde sin siste ruter. Men du må gjette hvem som har kløver konge. Sluttposisjonen blir slik:

Dette er nords kort mot slutten, men du vet ikke hvilke kort de to kløverne er. Spillefører vet nord har en ruter.

På den siste trumfen må nord ned på to kort. Hvis han kaster ruteren står jo ruter 7, så han må kaste en kløver. Hvis den ene kløveren han da har igjen er kongen må det spilles kløver til esset så faller kongen. Men hvis nord ikke har kongen må det tas finesse. Nesten ren gjetting, men man får i face-to-face bridge ofte en følelse av hvordan det ligger an hvis ikke nord er en så god spiller at han tidlig ser hva som kommer til å skje og blanker kongen uten å blunke. Å spille på "table-feeling" gjøres riktignok på eget ansvar.

Vår motstander virket nokså uinteressert og så ikke ut som en mann som var i ferd med å bli skviset, så kløverfinesen ble tatt i tolvte stikk. Slik satt det:

 

En våken spiller på nords plass skjønner som sagt hva som er på gang om han har kløver konge og blanker den i riktig tempo så han ikke så lett kan avslører. Med det nord akutelt satt med bør han idet han skal ned på to kort (han har da ruter 10 og kløver kn-9) kaste kløver knekt. Da kan spillefører fort bli fristet til å spille skvisen og tro at nords siste kløver er kongen singel, ikke nieren. Men i dette tilfellet blir å spille på skvisen lang nese... 

EN VERDENSMESTER VURDERER GODT

Som tidligere rapportert vant Nicolai Heiberg Evenstad gull under Ungdoms VM forleden (U-21) da de norske jentene også tok gull (U-26W). (Og gullvinner Thea LUCIA Indrebø heter selvsagt Lucia, ikke Louise som jeg skrev i et tidligere innlegg. Beklager)

Verdensmestre gjør noen vurderinger som er bedre enn slik de fleste andre tenker. Her traff Nicolai veldig godt, enkelt og logisk meldt egentlig.

Giver øst, N/S i faresonen.

Øst passet og syd åpnet med 1 kløver før vest meldte inn 1 spar. Hva ville du meldt nå?

En liten spørrerunde fortalte at de aller fleste simpelthen sa 3NT over vests innmelding. Nicolai hadde ikke hastverk og sa 2 ruter. Da kom 3 spar – Splinter – fra makkeren, kortfarge i spar og rutertilpasning. Nå har plutselig nord sine kort blitt mye sterkere (i ruterkontrakt), for de 12 honnørpoengene han har utenom sparfargen er veldig virksomme. Når det er trumftilpasning og en kortfarge mot veldig lite bortkastede honnørpoeng vil de honnørpoengene de har til sammen kun behøves til å dekke opp tapere i tre farger.

Noen  kontrollmeldinger senere var de i 6 ruter:

6 ruter er en glimrende lilleslem. Det blir kun en spartaper, tolv enkle stikk.

Merk at 3NT er en farlig utgang selv om den kan vinnes, og normalt vil vinnes slik det sitter. Men om motspillet mot 3NT setter spillefører på prøve må det gjettes.

Øst spiller ut liten spar. Hvis vest nå stikker med kongen og spiller liten spar tilbake er det ikke så enkelt som det er når en ser hele diagrammet. En av vests sparhonnører kan godt sitte hos øst, og spar 10 hos vest. Da blir det riktig å legge spar 9 i andre stikk (Vest har for eksempel AK10xx, øst har Qxx). Hvis det skjer blir det bet i 3NT slik det sitter her. Så hvorfor spille en litt usikker utgang når en kan spille en temmelig sikker lilleslem?

Det er jo mulig syd kan gå på videre over et hopp til 3NT fra nord i stedet for det naturlige svaret 2 ruter, men det er ikke så lett. Ofte når svareren går rett i 3NT etter en innmelding har han mange flere poeng i den innmeldte fargen enn han har her, og da blir det mest sannsynlig noen hull i sidefargene, det er ikke så godt tilpasning. Svaret 2 ruter gjorde at de fant ut det de behøvde.

Flere vinnere på Lillehammer

Norsk bridgefestival på Lillehammer ble en suksess. Festivalen ble avsluttet lørdag. Det har foruten de mesterskapene vi har rapport fra her i bloggen vært spilt en rekke andre turneringer. Alle informasjoner og resultat finner du på festivalsiden som du kommer til ved å trykke her.

NM MONRAD LAG

I dette norgesmesterskapet ble det veldig jevnt og spennende. To av lagene som kunne vinne mot slutten var VIKING CLUB og EKRENS som møttes i siste runde. Det av de lagene som vant den kampen ville ha en god sjanse til å ta gull. Kampen gikk i EKRENS favør med 15,5 - 4,5 VP, så det laget hadde nok håp om gull like etter kampen. De som kunne slå dem var laget som kaller seg WorldBridgetour.org. De måtte vinne med ca. 13,5 VP i sin siste kamp, og greide det, men bare med liten margin. WorldBridgetour.org vant gull kun 1,17 VP foran Ekrens. VIKING CLUB på 3.plass var like bak og ville vunnet med ca. 9VP i sin siste kamp i stedet for de 4,5 som de fikk.

GULL: Thomas Charlsen, Christian Bakke, Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen.

SØLV: Ulf Tundal, Nils Kåre Kvangraven, Ole Berset og Bjørn Olav Ekren

BRONSE: Glenn Grøtheim, Petter Tøndal, Terje Aa og Allan Livgård

Lag EKRENS behøvde altså ikke mange IMP'ene for å kapre gullmedaljene, og her er et spill de tapte i siste runde:

Øst, Livgård (Viking Club) åpnet med 1 ruter. Syd (Ekren) gikk innpå med 1 hjerter, og Terje Aa (vest) støttet til 2 ruter. Nå støttet Berset (nord) til 2 hjerter, men det fungerte ikke helt etter hensikten da det fikk øst til å tvile på om grandkontrakt var riktig med kun en hjerterstopper, og det var det grunn til å tvile på. Han doblet for å vise gode kort (opplysende), og syd sa 3 hjerter, pass, pass tilbake til øst. Livgård tenkte at noen ganger må man bare gi seg og lot N/S spille delkontrakten. Slik så hele spillet ut:

Kontrakten 3 hjerter gikk en bet, VIKING CLUB +50.

Ved det andre bordet åpnet øst med 1 sterk kløver. N/S var med, og Ø/V havnet til slutt i 3NT. De har tross alt 24 HP og en god langfarge som gir stikk, og man har gjort dummere ting enn å prøve seg på soneutgang med det! Men her var det ikke tingen. Etter hjerter ut til damen og kongen var det med disse kortene kun seks toppstikk. Så snart N/S kom inn hadde de fem hjerterstikk og to ess, tre bet. Det ga +300 til VIKING CLUB, 8 IMP ut for lag EKREN, IMP de godt kunne tenkt seg å ikke tape i denne turneringens fotofinish.

 

 

 

 

Overlegne finaleseiere!

Det ble gull både til Norge 26 Women og det transnationale laget i U-21 som Nicolai Heiberg Evenstad spilte på.

HURRA!

Vi har en god stund nå visst at Nicolai er et bridgetalent utenom det vanlige, så at han nå vant VM-gull er egentlig ingen stor overraskelse. I VM i Italia spilte han altså på et transnasjonalt lag med spillere fra Danmark, Sverige, Frankrike og Norge. Finalekampen ble vunnet soleklart, så overlegent at motstanderlaget ga seg før det siste settet.

Det norske jentelagets kamp mot Italia var lenge mye jevnere, og vårt lag ledet med kun 14 IMP før de siste 14 spillene. I det settet var det imidlertid ingen tvil, Norge vant de spillene med 73-0! 

Vi gratulerer både Nicolai og de norske jentene med gull. På U-26W laget spilte:

I lagkamp vinnes ofte IMP ved å få hjem harde, gode utganger. Eller ved å spille gode motspill og bete motparten i deres kontrakter. Spill kan selvsagt avgjøres på andre måter og. Her er et spill som gikk i norsk favør i VM-finalen:

Giver vest, alle i faresonen

Det går tre passer til makker på syds plass, og hun åpner med 1 kløver som ikke behøver å innebære kløverfarge. Vest passer igjen. Melder du noe nå?

Nei, selvsagt så vil ikke mange melde her selv om åpneren ikke behøver å ha kløverfarge. Det er en klar pass, og da Mia Eline Statle åpnet med 1 kløver så ikke Agnethe Hansen Kjensli noen grunn til gjøre noe ukorrekt: pass. Å være solid og ikke finne på alt for mye er vinnende bridge selv om mange tror det er å gjøre spesielle ting hele tiden som fungerer best. Solid, men ikke passiv synes jeg er et godt motto.

Da Agnethe passet kom det pass fra øst også, og det ble den litt uvanlige kontrakten 1 kløver. Slik så hele spillet ut:

Jeg synes nok vest som allerede hadde passet i åpning kunne doblet opplysende mot 1 kløver. Hva som da ville skjedd ved det bordet er usikkert.

Kontrakten 1 kløver var grei nok, Mia Eline skrapte hjem syv stikk, Norge +70.

Ved det andre bordet meldte det italienske N/S-paret 3 NT. Kaja Brekke og Thea Lucia Indrebø var nådeløse i motspillet mot den kontrakten som gikk hele fire sonebet, Norge +400. Dermed ga det som egentlig bør være en bitteliten delkontrakt, den laveste kontrakten av alle (!) hele 10 IMP til Norge.

Jeg var nettopp i kontakt med Nicolai Heiberg Evenstad for å gratulere, og dermed fikk jeg også informasjon om spill. Det kommer i neste innlegg, i morgen.

 

  

 

Ungdoms VM: Norge til VM-finale i jenteklassen!

La oss ta de positive først, det norske laget i U26 Women lekte seg i semifinalen og skal spille VM-finale mot et italiensk lag. På det norske laget spiller Kaja Brekke, Thea Lucia Indrebø, Agnethe Hansen Kjensli og Mia Eline Statle.

Nicolai Heiberg Evenstad sitt transnasjonale lag Daddy Lahrmann er klart for semifinalen i U-21. 

SKANDALE?

Gleden i den norske troppen over gode resultater ble nok endel overskygget av noe som kan synes som en skandale da et lag med norske spillere i U-16 klassen mistet en plass i semifinalen pga. en feilscoring. Slik saken er fremstilt for meg synes det som om turneringsledelsen rett og slett ikke trodde på det norske parets lagkameraters forklaring om hva kontrakten som ble feilpunchet egentlig var, men motstandernes forklaring mente de var riktig! Spillet ble dermed scoret feil, i sparkontrakt, selv om meldingene vitterlig gikk 2hjerter - 4 hjerter med pass rundt. Det er nesten ikke til å tro at slikt kan skje. 

Siste ord i denne saken er nok ikke sagt. Men semifinale ble det ikke laget med norsk innslag, selv om de egentlig hadde nok poeng til å få spille den. Jeg kjenner foreløpig ikke alle detaljene omkring saken og kan derfor ikke si for mye kategorisk. Det som er helt klart er at dette var en svært negativ opplevelse for de norske spillerne og deres lagkamerater. Du kan lese om saken på facebook-siden FACEBRIDGE.

Vi velger å avslutte dette innlegget med noe positivt og morsomt, et spill fra det norske jentelagets semifinale mot India som ble vunnet med klar margin.

Et spill med enorm dobbel-tilpasning, dvs. det er tilpasning i to farger i begge retninger. I slike spill betyr honnørpoeng ingen ting! 

Og det er nok det med å være "point-counter" som antagelig felte den indiske vest. En skal dog være klar over at selv om man har to veldig lange farger er det ingen garanti for at det er mange stikk, det kan faktisk bli dyrt å være for optimistisk hvis det ikke er tilpasning til noen av fargene hos makkeren. Men man må i alle fall melde friskt og fortelle om den voldsomme fordelingshånden og ikke tenke for mye på at "jeg har bare 8 hp", for meldes aktivt får makkeren et bra grunnlag for å ta en god avgjørelse. 

I slike spill er det mange stikk i begge retninger.

N/S kan vinne ti stikk i hjerter, det tapes kun to stikk i spar og ett i ruter.

I bridge er det egentlig kun tretten stikk i hvert spill, men selv om N/S kan ta ti stikk i hjerterkontrakt, er det elleve stikk andre veien, dvs. det er 21 mulige stikk i dette spillet. Ø/V kan vinne 5 spar og 5 ruter, det tapes ett stikk i hver minorfarge. 

Der Agnethe og Mia satt N/S for Norge fikk de spille 4 hjerter! Den ble enkelt vunnet, Norge +620.

Thea Lucia og Kaja satt Ø/V ved det andre bordet og spilte 4 spar. De elleve stikkene ble tatt, Norge +450 og 14 IMP inn etter at utgang ble meldt og vunnet av de norske parene i begge retninger  

 

 

 

Ungdoms VM: Gode norske prestasjoner!

Under Ungdoms VM i Italia ser vi mange sterke norske prestasjoner. Oversikt over alle resultatene i de forskjellige klasser finner du på mesterskapssiden, her. Der finnes også lagoppstillinger, bulletiner osv.

Mesterskapet er såkalt «transnationals», dvs. noen lag har spillere fra forskjellige nasjoner. For eksempel spiller Nicolai Heiberg Evenstad på et godt internasjonalt lag med svenske, danske og franske spillere, og det laget er kvalifisert for kvartfinale i klassen for U-21.

De største lyspunktene i lag.kvalifiseringen var dog at Norge U-21 og Norge U-26-Jenter vant sine kvalifiseringsturneringer, og det blir spennende å se hvordan de gjør det videre. På de lagene spiller:

U-21

U-26 Jenter

U-26 Jenter er direkte i semifinale. U-21 skal gjennom kvartfinale.

Fra lagkvaliken tar vi med et spill hvor Anders Brogeland og Magnus Sætre fant en fin kontrakt. Hvordan synes du disse kortene skal meldes med nord som giver og ingen i faresonen?

Det første spørsmålet er om nord kan tillate seg å åpne. Det mangler litt i form av HP, og dette handler selvsagt mye om makkerparets meldestil. Men hvis man tillater ganske tynne åpninger synes jeg dette er en fin hånd å være litt optimistisk med. De honnørene nord har er fine og at to honnnører er i langfargen gir stikkpotensiale. Hvis man havner i en utgang med litt færre HP en det som normalt er påkrevet er honnører i langfargen(e) er viktig. Har man det kan det godt bli nok stikk for utgang selv om det ikke er 25 poeng til sammen. Dessuten har nord 3-4 i majorfargene. God fordeling er bra hvis det viser seg å bli trumfkontrakt. Om syd har lang spar, eller misnt fire hjerter er denne hånden mye bedre enn mange hender man automatisk åpner med. Å ha majortilpasning er strategisk viktig om man skal være aktiv fra start i meldingene.

Hvis nord åpner kommer de i utgang. Men hvilken?

Slik så hele spillet ut:

Flere par fant ut de ikke hadde åttekorts majortilpasning og havnet i 3NT uten suksess, motparten tok fem ruterstikk – en bet. 5 kløver er en fin utgang, men det norske paret havnet i 4 spar på 4-3 tilpasningen. Et meldingsforløp som kan føre til 4 spar med "vanlig" system kan være dette som inneholder en nyttig systemvariant som mange gode par bruker:

Det er best å støtte til 2 spar med kun trekorts tilpasning med nords kort selv om man ideelt bør ha fire for å støtte svarers minst firekorts farge. Syd vet at deres stil er slik at med noen håndtyper støtter åpneren med kun tre, og derfor må syd ha en mulighet til å finne ut mer. Til det brukes 2NT som er kun en relemelding. Den spør om mer informasjon. Nord sider 3 kløver som viser fargen pluss at han ikke har mer enn tre spar, nyttig informasjon i mange spill. Nå ser syd at 3NT godt kan være farlig med tynne saker i begge de røde fargene. Konklusjonen er at her bør det antagelig meldes 4 spar, eller 5 kløver. Å satse på 4-3 utgangen er ikke dumt i dette tilfellet da det godt kan være tre tapere i kløverkontrakt.

Slik meldte ikke de norske paret da de fikk sparkontrakten på nords hånd. Jeg har ikke fått fatt i detaljene om hvordan de meldte, men at nord ble spillefører tyder nok på at de spiller med overføringer som svar på 1 kløver. I så fall starter det med 1 kløver – 1 hjerter som viser minst fire spar, så melder nord 1 spar som viser trekorts spar. Nå er de i en god posisjon for å kunne finne ut at 4 spar på 4-3 er et godt forslag, og det var altså i den kontrakten de havnet. Det var en ganske lettspilt utgang.

I Norges kamp ble dette spillet vunnet da motstanderlaget ikke kom i utgang, trolig etter at nord passet i åpning.

At det blir gull å åpne med denne 10-poengeren i akkurat dette spillet betyr ikke at det blir det bestandig! Slike vurderinger som gitt her over for om man skal åpne tynt, eller ikke åpne kan avgjøre om det er sannsynlig det blir bra med tynn åpning. Så man bør nok ikke bare åpne syltynt bare for å være tøff i trynet, det blir i så fall for mye Møllers tran med mange betespill som resultat…

FLERE NM VINNERE

Onsdag ble NM for Monrad avsluttet. Det deltok 75 par og Geir Helgemo-Kåre Bogø gikk til topps, På andreplass kom John Helge Herland - André Hegen, og Bjørn Olav Ekren - Ole Berset ble nr. 3.

I NM for damepar deltok 42 par og det ble gull til Ida Wennevold-Gunn Helness veldig knepent foran Tove Haugen-Tonje Brogeland. På 3.plass kom Katja Nilsen - Ann Karin Fuglestad. 

Også veteranklassen har gjort unna sitt NM for par. Der spilte 50 par, og klart gull gikk til Arve Farstad-Tor Bakke. På 2.plass kom Helge Hantveit - Arne Thomassen, og 3.plassen gikk til Hermann Larssen - Helge Mæsel. 

Selv har jeg disse dagene litt vanskelig for å følge godt med på bridgen som foregår på Lillehammer da jeg befinner meg i Australia og spiller selv i en bridge Congress i Coffs Harbour, Men jeg merket meg dette spillet fra NM Monrand Par, og det var ikke et spill for de som er veldig friske og optimistiske i meldingene.

Hva er riktig kontrakt her?

Lilleslem i hjerter er litt for hardt, Det må bli en kløvertaper, og da må det tippes godt for å vinne tolv stikk, både spar dames plassering og trumfen må gjettes. Men som du ser her kan syd mot hjerterkontrakt spilt av øst som er naturlig, spille ut spar. Da trumfer nord, og kløvertaperen Ø/V har kan aldri forsvinne. 

Det var imidlertid ikke Ø/V jeg tenkte på i innledningen av denne spillhistorien, se litt på N/S sine kort. Hvis du bare ser nord sine, eller bare syd sine er det ikke umulig å tenke seg at her må det sperres og meldes? Nord sine kort kan godt gi veldig mange stikk om det er god tilpasning. Her har syd litt rutertilpasning, men det blir ikke så bra å være med veldig høyt. N/S er riktignok i faresonen og Ø/V utenfor så det kanskje bør gå an å besinne seg. Men slikt er det enkelte som ikke bryr seg så mye om...

Å spille utgang Ø/V med elleve stikk og +650 ga -14 til Ø/V (-36 var maks).

De som fikk tak i tolv stikk ble belønnet med +3.

Ingen var i slem og vant dem, men seks Ø/V-par spilte mot spillere på N/S som var litt for ivrige, og de seks Ø/V-parene noterte +1100 i N/S sine 4 spar- eller og 5 ruterkontrakter doblet. Det ga imidlertid ikke topp, "kun" +13. For åtte Ø/V-par noterte +1400 (det ga +27), og ett Ø/V-par fikk tak i +1700 mot 4 spar doblet, og det ga hele kassa. 

 

 

 

VERDAL/SØMNA til topps i NM for mixlag

NM for mix-lag ble avsluttet mandag, og for en thriller det ble. Verdal/Sømna som ledet mot slutten vant sin siste kamp med nesten 15VP, men lag Abisco kunne likevel gå forbi. Og de vant sin siste kamp med vel 18VP, men manglet fortsatt fattige 0,28VP og havnet på 2.plass med helt minimal margin. Bronse gikk til lag Crush Lakk.

På vinnerlaget spilte Geir Enge, Astrid Margrethe Grønnesby, Tor Eivind Grude og Marian W. Grude. 

Sølv gikk til Annebi Fossum, Kåre Bogø, Bodil Nyheim Øigarden ogSteffen Fredrik Simponsen. 

Laget som vant bronsemedaljer bestod av Siv Thorsen, Erik Eide, Jo-Arne Ovesen og Ingunn Uran.

Alle resultatene, butler og link til bulletiner osv. finner du her.

Her er et interessant spill fra siste kamp i mixlag, og det ga utgangssving i mange kamper. 

Det er naturlig å havne i 4 hjerter. Systemet avgjør om vest eller øst blir spillefører. De som svarer naturlig over 1 kløver (øst) svarer 1 hjerter, og vest blir spillefører. De som bruker kløverføringer svarer 1 ruter som viser hjerter, og øst blir spillefører. Det kan være nokså tilfeldig hva som er best i det enkelte spill, men her var det noe enklere å spille 4 hjerter som øst fordi da måtte syd spille ut.

I 4 hjerter etter for eksempe spar ut (eller ruter dame) kan det gå galt om spillefører tar ut trumfen i tre runder. En måte å vinne ti stikk på er å ta tre runder spar med det samme og kvitte seg med en ruter fra øst. Så ruter ess og ruter til stjeling. Vest kan spilles inn i trumf, og den siste ruteren trumfes. Så tas øst siste trumf og det spilles kløver. Spillefører taper kun tre kløverstikk, eller to kløverstikk og en stjeling og vinner 3 sparstikk og 1 ruterstikk samt i alt 6 trumfstikk (to ekstra for stjelingene hos øst) = 10.

Hvis vest er spillefører kommer den singel kløveren i utspill. Syd vinner over honnør fra øst. Nå må ikke syd ta for kløver ess og gi nord en stjeling, for da blir de tre første stikkene alt N/S får. Syd skifter til ruter. Nå kan spillefører igjen ordne seg to stjelinger (ruter) hos øst, men er litt mer i trøbbel idet han skal over vest til slutt for å ta ut trufemn. Det går likevel bra om han gjetter riktig og ikke ender opp med tre originaltapere i kløver pluss taper til en overstjeling med nords hjerter 10 til slutt,

Hvis det kommer kløver ut til syd og så ruterskift kan det bli bet om spillefører stikker med ruter ess og tar tre runder trumf med det samme. Det blir for lite stikk. Syd kaster sin minste kløver i tredje trumfunde. Så må spillefører kaste en ruter på tredje runde spar før han forsøker å sette opp kløver. Syd stikker med sin andre kløverstopper og spiller ruter som tar bort østs siste trumf. Idet syd kommer inn på sin siste kløverstopper står østs kløver står, men det er ikke lenger noe inntak til den hånden. Og syd spiller syd sin siste spar. Vest må trumfe med den siste trumfen, og der ligger en rutertaper. Nord vinner betestikket med ett stikk i ruter til slutt.

Spillefører bør kanskje kunne se for seg denne utviklingen og ikke ta ut trumfen med det samme.

Feltet var delt omtrent på midten mellom 4 hjerter en bet (de fleste spilte den av vest) og 4 hjerter vunnet. Spillet gikk på mange forskjellige måter, og noen gikk bet slik beskrevet her.

Både vinnerlaget og toerene fikk svingspill inn da de vant 4 hjerter mens motstanderlaget gikk bet.   

 

 

 

 

 

God start i Ungdoms VM

I Salsomaggiore, Italia hvor VM ble spilt tidligere i år er det nå VM igjen, denne gang for ungdom. Norge er kvalifisert i klassen U-21. 

Før lagturneringen er det tre dager med parturnering. Det startet glimrende for Anders Brogeland-Magnus Sætre som ligger på 2.plass etter første dag med 60,99%. Også Ida Marie Øberg-Marius Dalemark Austad startet bra og ligger på 15.plass med 55,02%, og Thomas Tøsse-Are Borgar Landsvik på 16.pass med 54,83%. Det deltar 56 par, og etter to dager går de 26 beste parene til A-finale.

Etter parturneringen blir det lagmesterskap.

Alt om Ungdoms VM kan du finne på mesterskapsiden, her.

 

NM FOR MIXLAG

På norsk bridgefestival fortsatte det mandag med masse aktivitet etter at det søndag kveld var stor grillfest hvor bla. NBF sitt 90-års jubileum ble feiret. Mer om det senere.

Bridge for Alle arrangerer sine turneringer hver dag, og mandag startet nok et norgesmesterskap, NM for mixlag som går over to dager.

Resultater fra alle turneringer på festivalen finner du her.

Etter første dag i mixlag leder et lag som kaller seg ABISCO bestående av Bodil Nyheim Øigarden, Steffen Fredrik Simonsen, Anne Bi Fossum og Kåre Bogø. Turneringen fortsetter og blir avsluttet tirsdag, og mange lag har ambisjoner om å klatre på listene. Her er et spill fra mixlag på mandag.

Dette spillet stilte først og fremst krav til meldeteknikken. Du kan jo teste ditt og din makker sitt meldesystem.

Lilleslem i grand, hjerter eller ruter er bra, men mange var kun i utgang. Ruterkontrakt er overlegent. Der handler det kun om å godspille hjerteren med en stjeling. Vests spar 10 kastes på kløver konge og vests hånd blir god. Det eneste spillefører behøver å gjøre er å ta en hjerterstjeling før trumfen er tatt ut. Trumfen kunne vært fordelt 4-1 slik at å trumfe med ruter knekt kan bli feil (får i så fall rutertaper). Her satt det imidlertid så snilt at så godt som alle veier fører frem til tolv stikk. Hjerteren må bare trumfes med nieren, eller knekten.

Kun to par fant frem til den glimrende storeslemmen 7 ruter, Anne Margrethe Grønnesby-Geir Enge og lederlagets Bodil Nyheim Øigarden-Steffen Fredrik Simonsen.