SOMMERBRIDGE!

Det spilles online sommerbridge i regi av forskjellige klubber og NBF. NBF sin sommerbridge spilles i perioden 7.mai-29.august på fredager (BBO) og søndager (RealBridge). Mer om frobundets sommerbridge finner du her.

Dagen før dagen, søndag kveld 16.mai ble det spilt NBF-sommerbridge på RealBridge. Det deltok 32 par som spilte 24 spill.

Erik Sælensminde (Silla) og Rune Hauge gikk hardt ut i denne turneringen. En av gladscorene (92,9%) fikk de etter en fin spilleføring av førstnevnte.

Syd åpnet med Multi 2 ruter. Etter pass og 2 hjerter fra nord – pass/korriger – doblet Silla. Hauge sa 3 kløver, og uten å vite det sikkert antar jeg de spiller med Lebensohl som svar på opplysende dobling av 2 i major. I så fall viser 3 kløver verdier. Med helt håpløse kort kan man i slike situsjoner melde 2 grand - Lebensohl - som ber om 3 kløver fra dobleren, og så passer svareren med kløverfarge og svake kort, eller sier 3 ruter med elendige kort og ruterfarge.

Øst meldte 3NT over 3 kløver.

Syd fant et godt utspill da han unngikk hjerterutspillet og sendte i vei ruter 4. Nord la nieren og øst lasjerte. Etter den starten burde kanskje nord ha fortsatt med ruter, men han skiftet til hjerter til østs ess.

Spilleførers problem er at det blir kun to kløverstikk om de lasjerer siden det ikke er sideinntak til vest. Kløverfargen kan ikke utnyttes for fire stikk hvis ikke motspillet feiler, eller om kløver ess sitter singel eller dobbel.

Silla ønsket og få kombinert sjansene sine litt og gjorde det på en elegant måte. Kløver til vest og nord lasjerte. Inn på den siden skiftet han til spar 10 som nord dekket med knekten og esset vant stikk. Så kløver til honnør hos vest igjen. Nord lå igjen korrekt unna, mens syd kastet sin siste spar. Dermed blir det kun to kløverstikk til spillefører. Men nå hadde spillefører timet det godt, for det fulgte spar til nieren som stod, syd kastet hjerter. Silla innkasserte nå ruter ess. Hvis nord beholder ruter konge kan spillefører ta for hjerter ess og strippe nord for den fargen, så spille han inn i spar. Han kan ta for ruter konge og kløver ess, men må i siste stikk gi spillefører ett kløverstikk på bordet. Forsvaret får om det går slik ett sparstikk, to ruterstikk og ett i kløver, mens spillefører tar 3+2+1+3 = 9.

Det ville ikke nord ha noe av og avblokkerte ruter konge under esset. Men da hadde Silla et annet innspill på lager, mot syd. Han fortsatte med sin tredje ruter som syd stakk. Han kunne ta ett ruterstikk til, men så måtte han med kun hjerter igjen spille den fargen opp østs saks. Det gir også ni stikk, men da øst på den siste ruteren kvittet seg med kløver 10, og nord var uoppmerksom et lite øyeblikk visste ikke nord hva hans kulle kaste idet spillefører tok det tredje hjerterstikket. Siden nord kastet spar fikk Silla ett ekstra sparstikk og ti i alt.

Det ga nest topp. Pål Erik Jensen som spilte med Tor Alex Straumsnes fikk elleve stikk etter hjerterutspill, bl.a. fordi nord ved det bordet stakk for tidlig i kløver så det ble fire kløverstikk til spillefører.

Ved seks av 16 bord ble det bet i 3NT (en gikk tre bet), og de som vant ni stikk i 3NT fikk 78%.

Sælensminde-Hauge avsluttet imidlertid svakere og ble til slutt forbigått av Bård Kåre Græsli-Villiam Ovesen. I det innbyrdes oppgjøret klinte de til med 6NT i et spill hvor de hadde 5-3 tilpasning i begge majorfargene. Da Ovesen fikk tak i alle stikkene (manglet ett ess) fikk vinnerparet alle poengene for +1470, en topp-bunn sving mellom nr. 1 og 2. På delt 2.plass kom Arvid Kallevåg-Vigdis Moen. 

Så er det klart for nasjonaldagen. Husk at det på kveldinga (19.00) arrangeres 17.mai-bridge på RealBridge med Helgeland Juniorbridgeklubb som arrangør og bla. Sparebank1 som sponsor. Det blir fine premier samt krets- og klubbpoeng. Turneringen er gratis for juniorer og spillere med mindre enn 15 mesterpoeng. Så hvis du har fått nok av is og pølser på ettermiddagen 17.mai, spill bridge!

Invitasjon

Påmelding

Det er allerede 17.mai her jeg befinner meg så jeg kan litt på forhånd si til dere i Norge: GRATULERER MED NASJONALDAGEN!

 

OPPPPS... (mest for de ferske?)

Spilleprøve

Du skal spille 3NT som syd og får spar 6 (fjerde høyeste) i utspill fra vest.

Spilleplan?

Dette er ikke et vanskelig problem, men likevel er det fort gjort å gå i baret hvis man er for rask på labben. Det er et sånt spill hvor det opplagte er lettere å se når en får det presentert slik som dette, eller på et stykke papir. Ved bordet kan det gå galt om man er uoppmerksom et par sekunder.

Se på sparfargen isolert sett:

Hva virker veldig naturlig å gjøre når du er så «heldig» og få spar spilt fra venstre og rår over en slik farge?

Slippe sparen opp mot hånda så du får tre sparstikk, selvsagt.

Men...

Gunstige utspill for spillefører kan være en felle, for ikke sjelden skjer det at han ser kun på den utspilte fargen og glemmer hele spillet før han legger et kort fra blindemann i første stikk.

Du har kanskje sett det, hvis du legger liten spar fra nord går det helt galt. Øst kommer på med spar dame, og nå er kontrakten allerede spilt bort. Spar ess bli slått vekk. Knekten står riktignok, men nords konge blokkerer, og syd har blitt helt uten inntak.

Etter å ha lagt liten fra nord på utspillet, damen og syds ess, og deretter perfekt motspill som er at øst ligger unna eksakt en gang med ruter ess og tar den neste ruteren har forsvaret taket på det. Øst spiller spar til nords konge. Spillefører som ser fadesen (ikke noe inntak til syd) forsøker en desperat liten kløver fra nord mot knekten, men vest stikker den med damen. Vest vet hvem som har spar knekt fordi øst la damen i første stikk (ville lagt knekten fra QJ), og hvis vest nå unngår å gi syd inntak på spar knekt og spiller hjerter eller kløver blir det (minst) en bet. Spillefører må spille fra nords hånd hele tiden. Da får spillefører kun ett eneste ruterstikk.

Hvis han hadde sikret seg inntak til syd ved å stikke opp med spar konge i første stikk får han fire ruterstikk og enkelt minst ni stikk (2+1+4+2=9).

Merk at spillefører ikke tjener noe på å legge liten fra nord i første stikk selv om utspillet er fra spar dame. Om vest har spar dame vinner riktignok knekten stikk, men sparen er blokkert. Etter å ha godspilt ruteren (de ligger unna) må han i så fall stikke over spar konge med esset for å komme seg over til syd hvor ruterstikkene er, og det blir kun to sparstikk likevel.

Da dette spillet forekom i en lagturnering gikk hele fem av 24 spilleførere bet i 3NT etter en slik grov feil i stikk en! Et par av dem var uerfarne, og/eller svake spillere, men det var også noen antatt sterke spillere som tabbet seg ut.

Slikt skjer igjen og igjen, kontrakter spilles bort i første stikk. Det skjer i forskjellige forkledninger og av og til i de enkleste kontrakter. Så selv om du synes det er vanskelig å planlegge hele spillet veldig nøye før du spiller kontrakter, husk i alle fall det som absolutt bør være en vane når du skal spille en kontrakt:

Tenk gjennom hvilke stikk du vil prøve å få fatt i, og hvor de stikkene er FØR du legger på fra bordet i første stikk!

Valg av utspill - et evig mareritt...

Å treffe riktig utspill er antagelig noe av det vanskeligste i bridge, i alle fall mest tilfeldige. Hva som viser seg å være riktig avhenger av en rekke ting, og svært ofte er det tilfeldig hvilke kort makker sitter med, en viktig honnør i den fargen, eller i en annen. Senere i motspillet ser man i alle fall 13 kort i tillegg til sine egne, og hvordan de første stikkene går gir nyttig informasjon.

Det er bare slik det er, utspill er «bingo» om man da ikke har helt opplagte utspill. Har man ikke har det nytter det ikke bare å se på egne kort. De aller beste bommer utspill de og, men treffer nok litt oftere enn andre. Det er fordi det av og til er mulig å danne seg et bilde av hvordan kortene ser ut basert i meldingene.

I en lagturnering forleden kom to utspillsprøver hvor det stod mange IMP på spill.

 

N/S spilte såkalt 2-over-1 hvor svar på to-trinnet er utgangskrav. Da er det vanlig å bruke det slik at åpnerens hopp i egen farge fastsetter trumfen, solid farge. Med vanlig lang farge og ekstra styrke, en hånd hvor man etter standard metoder må hoppe til 3 i major, kan man i 2-over-1 systemet melde kun 2 i majorfargen, for det er jo etablert utgangskrav allerede.

Hva spiller du ut mot 6 spar?

Alle fargene er muligens riktig, men jeg tror det er best å spille ut offensivt i umeldt farge. Det er fare for at nords ruterfarge vil gi nødvendige stikk for spillefører hvis vi er for sent ute. Så hjerter, eller kanskje kløver ser best ut?

Hva vet vi om hvordan det ser ut?

Nord har kontroll både i hjerter og kløver og bra kort siden han gikk rett i 4 NT. Uten kontroller i begge sidefargene ville han antagelig kontrollmeldt, det er jo på en måte det 3 spar betyr: «start cuebids». Vi vet vel også at det er sannsynlig makker har ett ess, for om de hadde hatt alle nøkkelkortene ville neppe nord sagt 6 spar over 5 spar da det i så fall kunne vært storeslem på gang.

Er ruterutspill et alternativ?

Nei, det er det ikke etter min mening. Det er alt for stor fare for at makker har noen verdier i den fargen, og kanskje ruterutspill ruller opp fargen for spillefører, for eksempel om makker har noe sånt som damen fjerde eller lignende, og spillefører rår over AJ10-femte mot kongen dobbel. Som sagt er alt dette «blindt», vi vet ikke noe med sikkerhet. Selv ville jeg trolig spilt ut en hjerter som kan være riktig om makker har for eksempel ruter konge og hjerter konge, og det er kanskje også en liten mulighet for at makker har noe sånt som A-J i hjerter bak nords konge? Det er selvsagt ingen garantier for noen ting, og til slutt må vi bare spille ut noe…

Jeg spilte med en talentfull juniorspiller, og han valgte å spille ut ruter 7. Det kunne vært fatalt. Slik så hele spillet ut:

Vi ser selvsagt at kløverutspill beter 6 spar direkte, men det er ikke mulig å vite det før utspillet!

Med hjerter ut vil spillefører i praksis også gå bet. Det er 6+2+3+0=11 stikk fra taket. Det er naturlig å vinne hjerterutspillet på hånden, spille en stor spar, så ruter dame, spille seg over på spar 10 og trumfe en ruter. Så tas den siste trumfen ut før det spilles hjerter til kongen og A-K i ruter. Hvis den fargen sitter 4-3, eller knekten dobbel, er det ett ekstra ruterstikk og tolv i alt. Hvis ikke kan fortsatt kløver ess sitte foran sett fra spilleførers synspunkt.

Med ruter ut er det på en måte det samme spillet, men ikke helt. Spillefører kan nemlig «sniffe» vinnende spilleplan pga. det litt uvanlige utspillet (mot slem), bordets farge. For hvem i all verden er det som spiller ut ruter fra for eksempel knekten tredje, fjerde i bordets farge? Det er ganske stor sjanse for at øst har ruter knekt! Satser spillefører på det vinnes ruterutspillet med damen, så spar ess, spar til tieren og ruter 9. Hvis øst dekker med ruter knekt stjeles høyt, trumfen tas ut og det er tolv stikk i alt med fire ruterstikk. Hvis øst ikke dekker kan spillefører backe opp sitt syn på saken og la nieren seile!

Merk at spillefører ikke kan ta de store ruterne først, for vest har igjen en trumf. Det går heller ikke å ta ut alle vests trumf først, for da blir det ett inntak for lite til å godspille og hente ruteren.

Spillefører fant ikke (eller så ikke) den vinnende spilleplanen. Han trumfet en ruter på hånden og da ruteren senere ikke ga uttelling prøvde han kløver mot kongen som siste sjanse. Vi slapp altså med skrekken etter et nokså tvilsomt ruterutspill, og fikk et godt spill for 6 spar med en bet.

Like etter var det min tur å spille ut mot slem:

Uvanlig meldingsforløp, for syds 3 kløver er vel ikke krav, og idet makkeren kun melder utgang skjer det sjelden at den som i forrige runde avga en limitert melding løfter til slem!

Hva vet vi her?

Ikke mye.

Makker har bra kort, men hvordan ser det hele ut?

Hjerter knekt kunne under andre omstendigheter vært et alternativt utspill, men her er det fire-fem hjerter hos nord. Det utspillet kan godt gjøre det enkelt for spillefører om makker har kongen dobbel i hjerter, eller singel, og med en del andre kombinasjoner i fargen.

Trumfutspill er et alternativt, men da kan det være for sent og vise seg vi kunne ha godspilt ett stikk og kommet inn før spillefører får godspilt sine stikk for avkast. Både spar og ruterutspill kan godt være riktig.

Hva velger du?

Å spille ut fra en ugardert honnør som ruter dame tredje kan ofte være feil. Det er imidlertid mye mer å si i favør slike utspill når vi har svake kort, for da er det større sjanse makker som har endel verdier har noe å hjelpe til med i den fargen. Jeg flippet mellom spar- og ruterutspill. Hvis spar er riktig, må makker ha veldig god spar. Hvis han har litt her og litt der, kan ruter ut være glimrende. For eksempel om han har ruter konge godspiller vi ett ruterstikk, og om makker da har en stopper i den fargen spillefører må godspille for ruteravkast har vi beten. Og det skal vel mye til at makker ikke har noe som helst i ruter?

Jeg spilte ut ruter 4.

Etter denne turneringen ga jeg dette utspillsproblemet til fem spillere av internasjonal klasse. Fire av dem spilte ut ruter, en spilte ut spar. Det beviser ikke mer enn at jeg var i bra selskap. Men utspillet var så «dumt» som det kunne være, nesten som et mareritt:

Med hjerter eller trumf ut blir det en bet. Spillefører kommer til å prøve rutersaksen siden han må bli kvitt en spartaper. Og rutersaksen er jo en god sjanse for han, «bad luck».

Med spar ut blir det i praksis to bet, for spillefører kommer nok til å forsøke rutersaksen. Da vinner forsvaret to sparstikk og for ruter dame.

Ruterutspill er det eneste som gir kontrakt, og med ruter ut fra meg tok spillet 1-2 sekunder. Spillefører la liten ruter fra nord, viste frem kortene og sa: "Tar ut trumfen, kaster senere en spar fra nord og gir dere ett stikk i spar".

Vel, selv om det er mulig jeg bare driver og forsvarer min kostbare utspillsbom så går det an å se disse to spillene som at vi vant en bøtte med IMP etter et dårlig og farlig utspill i det første, tapte en bøtte med IMP etter det som i alle fall kunne vært et godt utspill i det siste.

«Sånn går no dagan»

MIX RealBridge lag

NBF har startet en lagturnering for mix-lag på den poplære onlineplattformen RealBridge. 

Det er en klasse for begynnere samt åpen klasse. Alle skal spille syv runder frem til det avsluttes medio juni. 

I åpen klasse deltar hele 52 lag.

Det kan ikke ha vært mye rusk da laget som kaller seg "Noe Rusk" i andre runde knuste et på papiret sterkt lag fra sør- og vestlandet.

"Noe Rusk" har dermed tatt teten i åpen klasse, og på det laget spiller Espen C. Fasting, Siv Thorensen, Jo Arne Ovesen og Ingunn Uran.

Her et meldeproblem med en litt uvanlig hånd fra runde 2:

Tett og god ni-korts farge er ikke dagligdags. Vest passer før nord åpner med 1 kløver, og det er din tur.

Hva melder du?

4 spar? 5 spar, kanskje? Eller har du tenkt å være kreativ og lure litt i busken tidlig i meldingsforløpet?

Nei, med slikt lønner det seg sjelden å være "lur", men heller tråkke til med det samme. Når slike meldeproblem dukker opp i forskjellige forum for eksperter er det alltid flere som foreslår 5 spar med begrunnelsen at det ville de ha meldt uansett etter at motparten trolig melder over en eventuell 4 spar-melding. Det er stor sannsynlighet for at N/S har utgang når du har en passet makker, kanskje har de til og med slem i kortene.

Dette er riktig, men kanskje på en måte feil også. For om du melder 4 spar får du av og til spille det, sannsynligvis doblet. 

Ved det ene bordet meldte øst 5 spar. Den ble doblet av syd og det gikk pass rundt. Ved det andre bordet hoppet Jo Arne Ovesen ("Noe rusk") til 4 spar. Syd doblet og det gikk pass rundt der også.

Slik så hele spillet ut:

Ingunn Uran (vest) hadde de riktige kortene, A-Q i hjerter, og da hjerter konge satt i saks hadde ikke Ovesen noen problemer med å vinne ti stikk, +590.

Ved det andre bordet ble det en bet i 5 spar doblet.

Vest hadde også ruter konge som på en måte var et lite strek i regningen for øst som var i 5 spar. For nå er ikke utgang til N/S helt sikker hvis ikke det er syd som blir spillefører i 5 ruter.  Er han det vil hjerter konge være beskyttet.  Da får spillefører gitt bort trumfstikket til ruter konge og senere kastet hjertertapere fra syd på kløver. I 5 ruter spilt av nord blir det bet om øst finner hjerterutspill, men det er kanskje ikke er så lette å treffe?

Idet det meldes inn 4 spar er det litt avtalespørsmål hva dobling betyr. Noen bruker straff når de sperrer så høyt, men i moderne meldeteori er det vanlig å si det er mer opplysende. Det er vel imidlertid sånn at man må doble hvis man er veldig sterk og. Åpneren vil med den doblingsstilen ofte melde over doblingen hvis hun har ujevn fordeling.

Her er det greit å doble. Nord har relativt jevn fordeling og 4 HP i spar, så pass er vel ikke direkte feil? Og om nord melder blir det kanskje 5 ruter? Eller er 5 kløver muligens mer korrekt. Hvis nord sier 5 kløver kan syd ta ut i 5 ruter og si fra om at han har hjerter og ruter. 

Vel, man kan si at å være i 5 spar var korrekt i teorien siden N/S kan vinne utgang, men i praksis kostet det 12 IMP. 

 

VM utsatt. EM skal spilles online

VM (Bermuda Bowl, Venice Cup og Seniors Bowl) som ble utsatt fra i fjor til i år er utsatt igjen. Planen er nå å spille mesterskapene i slutten av februar og/eller begynnelsen av mars 2022.

Alle World Bridge Federation sine soner har en VM-kvote og må gjnnomføre en kvalifisering for nasjonene som skal spille VM. I sone 1 (Europa) avgjøres det i EM for nasjonslag. 

I den sonen jeg tilhører (zone 7) møtes Australia og New Zealand til en sone-playoff helgen 22-23 mai. Det skal spilles online på plattformen RealBridge. Spillerne kan ikke spille hjemmefra, men fra bestemte lokaler et par steder i New Zealand og fire steder i Australia. Det vil være kontrollører tilstede, fritt for telefoner osv. for å unngå muligheter for juks.

European Bridge League har bestemt at årets EM for nasjonslag (Zone 1) og dermed kvalifisering for VM også skal spilles online på RealBridge, 23.-28. August. Mer om hvordan dette skal foregå kan du lese her.

 

Bridgeturnering på 17.mai, for "alle"!

Helgeland Juniorbridgeklubb (HJBK) skal i samarbeid med Sparebank 1 Nord Norge (og noen andre sponsorer) arrangerer bridgeturnering på 17. mai. 

Kurt-Ove Thomassen forteller: "Sparebank 1 Nord-Norge etterlyste ideer til alternative 17. mai-aktiviteter. HJBK foreslo bridgeturnering på nett med fokus på bredden."

Og banken stilte opp med støtte!

Så nå blir det handicap-turnering på den beste online-plattformen for bridge, RealBridge på kvelden 17. mai. Å spille den er gratis for alle juniorer og spillere med mindre enn 15 mesterpoeng, men åpen for alle.

Meget god premiering!

Invitasjon til denne turneringen finner du her. 

 

 

Dramatiske svingspill i Realbridge Lag (semifinale 2)

Vi meldte om at Lag VIEGO (Geir Brekka, Øyvind Saur, Nils Kåre Kvangraven, Tom Høiland, og Helge Stornes) gikk til finalen i NBFs RealBridge Online Lag da de i forrige uke slo ut et lag med spillere fra TopBridge, Oslo (Cuba Libre).

VIEGO får EFC HOLDING som motstander i finalen. Det laget består av Terje Lie, Espen C. Fasting, Siv Thoresen, Jo Arne Ovesen, Sam Inge Høyland og Finn Brandsnes.

I EFC HOLDING sin semifinale på søndag møtte de BERGEN AKADEMISKE som ble slått med 102-70. 

Et par spill lyser mot deg om kamplistene åpnes opp på RealBridge plattformen hvor du kan finne alt som skjedde, meldingene og spillet stikk for stikk. 

EN ULYKKE

Det første spillet er en ren ulykke og må ha skyldtes at en av spillerene på bergenslaget overså en alertering, og/eller for et øyblikk glemte motparens system.

Vest satt med dette:

Og meldingene startet med at syd sa 1 kløver (2+ kløver), vest passet og nord sa 1 hjerter. Da meldte øst 2 hjerter. Hva betyr det?

En kan spille det som naturlig (typisk god sekskortsfarge og så bra kort at han ikke bryr seg noe om at nord har vist fire hjerter), men mange bruker sikkert Michaels Cuebid i denne situasjonen, dvs. spar og en minor (minst 5-5).

Syd meldte pass, og det var vest. Nå meldte han veldig hardt da han sa 3 spar, men både trumtilpasning og tilpasning til makkerens sidefarge i minor samt en dobbelton er jo litt verdier. Men det var ikke den tøffe hoppmeldingen som gjorde at det gikk galt. Over 3 spar fra vest sa øst 4 hjerter.

Hva betyr det?

Ja, det må vel være kontrollmelding og sleminvitt, og da syd doblet slo selvsagt vest av med 4 spar som også ble doblet, og det gikk pass rundt. Hele meldingsforløpet:

Kortene som kom ned som blindemann må ha gikk en følelse av å befinne seg i et fryktelig mareritt for vest:

"Alt" var feil i antagelsene her, og det er klart at dette er en ren ulykke. Vest må ha "glemt" at N/S spilte kløverføringer, så nords 1 hjerter viste spar! Og følgelig var 2 hjerter naturlig.

Ved det andre bordet spilte Ø/V for EFC HOLDING en stille og rolig 3 ruter og gikk en bet, +50 til Bergens N/S. N/S kan vel vinne 3 spar, men de to parene trodde nok +50 til N/S ikke  kunne bli noe spill som ville gi særlig utslag. Så feil kan man ta.

I den bizzarre kontrakten 4 spar doblet av vest ble det seks doblede bet, N/S + 1400 og 16 IMP til EFC HOLDING

HARDE TAK

Så kom dette spillet hvor Lie-Fasting meldte godt, men også temmelig hardt.

Meldingene der Lie-Fasting satt N/S for EFC HOLDING:

Svaret 1 hjerter viste fortsatt 4+ spar for N/S, og over syds 1NT var 2 ruter XY-NT, kunstig utgangskrav. Syd meldte nå 3 kløver som viste femkorts kløverfarge. Nord løftet kløveren som sleminvitt. Da syd viste ruterkontroll sa nord 4 spar som de bruker som Key Card Blackwood. Syd viste to nøkkelkort (kløver konge og ruter ess) samt trumf dame. Dette er en god meldesekvens så langt, men det måp vel være lov å si at nords konklusjon - 7 kløver - er steinhardt meldt.

Syd hadde et særdeles viktig nøkkelkort til, spar dame. Likevel er storeslem litt for hardmeldt - i teorien - for det må sitte nokså snilt. Men det gjorde det, så "never argue with success", N/S noterte en massiv +2140.

Ved det andre bordet gikk meldingene likt fra start, men så meldte Jo Arne Ovesen seg på som øst og doblet nords kunstige 2 ruter. Her er hele ved det bordet meldingsforløpet:

Øst doblet altså utspillsdirigerende da nord meldte den kunstige 2 rutermeldingen. Merk Siv Thoresens (vest) ultraharde 4 rutermelding med 3343 fordeling! Om N/S sier nok er nok og dobler dem i 4 ruter blir det ikke mange stikk. Kanskje går det an å få tak i fem stikk totalt, og det ville i så fall kostet 1100, litt mer enn en lilleslem som vel er normalt med N/S sine kort.

Men Ø/V kan godt ha mye bedre fordeling, så nord turte ikke annet enn å melde videre. Etter disse meldingene er det imidlertid vanskelig for nord å melde slem, da det ser ut som Ø/V kan ta to raske ruterstikk.

Nord meldte 5 kløver, og det ble kontrakten. Pluss 640 var ikke mye å bli rik av, og EFC HOLDING vant hele 17 IMP!

Det var sikkert mange andre spill som kunne vært fortalt om fra denne kampen, og en kan liksom ikke se på kun et par spill opp mot sluttresultatet og si det var der det ble avgjort. Men disse to spillene ga altså hele 33 IMP til vinnerlaget. Og, bare for å ha nevnt det, de vant kampen med...32 IMP. 

 

Spennende semifinale i RealBridge online lag

I NBF sin lagturnering på RealBridge har de kommet frem til semifinalene i eliteklassen.

Det ble en jevnspilt, god og svært spennende semifinale i NBF sin RealBridge LAG på torsdag da Lag VIEGO (Brekka, Saur, Kvangraven, Høiland, og Stornes) møtte CUBA LIBRE (T. og F. Helness, Bogø, Aaseng, Helgemo og Andersbakken).

De spilte 2 x 20 spill, og halvspilt var stillingen 39-33 i favør av VIEGO. I den halvrunden var VIEGO en stund oppe i en ledelse på over 20 IMP, men CUBA LIBRE avsluttet runden sterkt.

Dete spillet ga stort utslag:

Hvordan vil du spille 4 spar hvis motparten ikke har gitt lyd fra seg?

Vest høynet østs 1 spar til 2 spar, og det kan være en veldig svak løft for dem (og det kan en godt se…). Øst spurte med 2NT, og vest sa 3 spar som sa nettopp det, "jeg har en veldig svak løft". Øst melde utgangen.

Syd spiller ut hjerter 3 til tieren, damen og esset. Det kan vel være en hjerterstjeling på gang her, så spillefører dengte ned A-K i spar. Det ble feil da det satt slik:

Nå ble det to spartapere til syds Q-10, og sammen med en taper i kløver og en i ruter ble det en bet, -100.

Ved det andre bordet kom N/S med i meldingene etter 1 spar- pass - pass, og da valgte syd å doble sluttkontrakten 4 spar. Dermed hadde Bogø (øst) fått den hjelpen han trengte til å spille liten spar mot vest. Siden han unngikk mer enn en spartaper og alt det andre satt snilt, ble den doblede kontrakten vunnet, +790. Spillet ga 13 IMP i favør CUBA LIBRE.

Idet VIEGO i andre halvrunde hadde økt ledelsen til 16 IMP kom en redusering.

VIEGO sitt Ø/V-par trampet litt hardt på gasspedalen da øst støttet hjerteren direkte etter starten 2 kløver-2ruter, 2 hjerter. Da ble vest ambisiøs, og de endte i 5 hjerter. Etter kløver knekt i utspill til esset spilte vest to store spar og stjal en spar, men dessverre for han stjal han høyt som ikke var nødvendig siden syd hadde mange spar. Tanken var vel at han ønsket å sikre seg best mulig så han kom inn på bordet for å få spilt kløverhonnører med ruteravkast. Men syd kunne sette i en trumf på den tredje kløverhonnøren, og da ble spillefører hengende med en rutertaper likevel. Og siden han også hadde en spartaper måtte den forsøkes trumfet hos øst, men nord kunne da trumfe med sin single nier som ga stikk! Det ble i tillegg til det motspillstikket ett stikk for ruter ess og ett for trumfkongen, en bet i 5 hjerter.

Ved det andre bordet fant ikke far og sønn Helness hjerterkontrakt. De var i 3NT spilt av øst, og syd fant et godt ruterutspill. Men forsvaret hadde ikke mer enn tre ruterstikk å hente, og da hjerter 9 satt singel var kombinasjonen Q-8 veldig god, for den sikret inntak til øst som hadde et par stikk. Derfor ble 3NT vunnet, og det ga 10 IMP til CUBA LIBRE som plutselig lå kun 6 IMP under.

I det neste spillet gikk det imidlertid andre veien. VIEGO stoppet i utgang der CUBA LIBRE meldte slem som ikke var så aller verst. Slik spillet gikk ble spillefører avhengig av 2-2 i trumf, og da det ikke satt så snilt ble det to bet og 13 IMP til VIEGO.

Men nå svingte det!

Like etter fikk N/S kort som er vanskelig å melde uansett system, vest var giver og passet:

Nord åpner med 1 spar, og slik de som spiller med 2-over-1 som utgangskrav blir syd sitt svar 1NT. Uten spesielle avtaler blir det da litt gjettekonkurranse for nord. Hans hånd er ikke så sterk i form av HP, men med 7-4 fordeling og gode farger kan det stå slem om syd har de riktige kortene. For eks., la oss si syd har Q, eller QJ i hjerter i stedet for de fem poengene i kløver. Så det kan stå slem.

Ved begge bord hadde N/S 2NT til rådighet som kunstig utgangskrav over svaret 1NT. Men de finner ikke ut all verdens likevel i dette tilfellet, og det blir litt gjetting om hvor syds verdier er.

Aaseng-Bogø luktet på slem, men stoppet i utgang mens Saur-Brekka havnet i 6 spar.

Ledelsen ble igjen redusert, og da CUBA LIBRE også vant en utgangssving utenfor sonen i neste spill var kampen jevnet seg ut enda mer, VIEGO foran med kun 2 IMP før de siste syv spillene.

I ett av de siste spillene hadde begge lag sitt Ø/V-par en god sjanse da N/S spilte 3NT med kløver konge singel mot 10-9-x. Ø/V kunne hente seks kløverstikk!

Ved det ene bordet var øst sjanseløs, han hadde ingen mulighet for en gang å kunne tenke på å denge ned kløver ess fra esset tredje. Ved det andre bordet var det han som hadde dame-knekt sjette som skulle spille ut. Da han valgte å spille ut damen i stedet for en liten kløver ble 10-9-x en stopper, og kontrakten føk dermed hjem ved begge bord der det altså i teorien kan hentes to bet – uavgjort spill for +600 til N/S.

Med to spill igjen var fortsatt VIEGO 2 IMP foran. Så fant Stornes en fin stamp for VIEGO mot 4 spar som stod med ti stikk (alle i sonen). Han gikk kun en bet (så nesten ut som vinnersjanser mot slutten), kun -200 og 9 IMP til VIEGO da N/S noterte +620 ved det andre bordet. Ledelsen før siste spill var på 11 IMP.

De avsluttet med en vanlig 4 spar-kontrakt som ble meldt ved begge bord. Det hjalp ikke for CUBA LIBRE at Tor Helness fant et betende kløverutspill fra knekten fjerde mens utgangen ble vunnet ved det andre bordet. For spillet var utenfor sonen, og +420 sammen med +50 er kun 10 IMP, og dermed ble det et 1 IMP for lite. 

VIEGO vant den spennende kampen med 80-79.

Den andre semifinalen spilles på søndag, og ett av disse to lagene blir VIEGO sin finalemostander:

EFC HOLDING (Fasting, Lie, Toresen, Ovesen, Brandsnes og S.I Høyland)

eller

BERGEN AK (S.O Høyland, J. Høyland, T. Bakke, Eide og Hantveit)

Alt om RealBridge Online Lag finner du her.

 

Nyttig informasjon

Vi følger opp det forrige innlegget her i bloggen med et spill til hvor det handler om å ta i bruk den tilgjengelige informasjonen. Denne gangen avgir øst en normal opplysende dobling. En god spiller benytter seg av den informasjonen. Det er imidlertid ikke slik at vi skal slutte å melde av den grunn, egen side kan jo godt ha høyeste kontrakt.

Spillet er fra en parturnering, men det kunne vært ganske interessant i lagkamp også.

Nord havner i 4 spar etter at øst har doblet opplysende over nords åpning 1 spar. Fra øst kommer kløver dame i utspill.

Spilleplan?

En rask analyse tilsier at det er fare for en taper i hjerter, to i ruter og kanskje en i trumf. Siden det mangler kun 15HP er øst som doblet opplysende i faresonen favoritt til å ha det meste, men ikke nødvendigvis alt av honnører.

Hvis en ser på sparfargen isolert sett er det bedre å ta sparfinesse enn å legge ned esset i håp om at kongen sitter singel. Å toppe er kun riktig om han bak A-Q har spesifikt kongen singel, en enkelt kombinasjon, mens finesse er riktig med K-x og K-x-x foran som er flere kombinasjoner.

Det ser naturlig ut å vinne utspillet på hånden og ta sparfinessen, spesielt i parturnering. Det kan dog se litt ut som om det kan være en variant å toppe sparen, for om sparfinessen mot formodning skulle ryke er det sjanser om det toppes selv om kongen sitter hos øst (innspill).

Men om spar konge sitter i saks er jo utgangen bombesikker. Så la oss si du spiller spar knekt i andre stikk og lar den seile. Finessen viser seg å gå bra siden vest følger med liten spar. Da spilles for overstikk som ofte kan være gullkantet i slike spill i parturnering.

Øst er plassert med ruter ess og hjerter konge. Kan du unngå to rutertapere, eller kanskje slippe unna uten hjertertaper?

Ja, hvis det for eksempel satt slik fra start, en ikke utenkelig sits:

Trumfen tas ut, så den andre kløverhonnøren før nord spilles inn i trumf. Så spilles ruter mot syd. Øst må ligge unna med esset, og damen vinner stikket. Dette er igjen:

Nords ruter 9 er et gullkort som gjør at vest kan holdes helt ute av spillet. For nå spilles simpelthen ruter, og vests kort dekkes billigst mulig. Hvis han legger på knekten (som han neppe gjør) spilles kongen fra nord. Øst vinner med esset og kan ta for ruter 10, men så må han spille hjerter rett opp i saksen, eller til dobbeltrenons som trumfes hos syd mens hjerter dame forsvinner fra nord. Fem trekk. 

Og om vest legger liten ruter i andre ruterrunde legges ruter 9 fra nord. Øst kan vinne med tieren og ta for esset, men så er han innspilt på samme måte, og må gi spillefører det ellevte stikket med favør i hjerter eller spill til dobbeltrenons. Spillefører taper kun to rutertapere.

For å vinne overstikket på denne måten må øst som er markert med de store kortene også ha enten ruter knekt eller ruter 10.

Da spillet forekom i en turnering med over 60 par var 4 spar med 10 stikk verd litt under middels, mens 4 spar med elleve stikk ga hele 85% score.

TAUSHET ER GULL - noen ganger...

Nei, her i bloggen vil du ikke få noen anbefaling om å være passiv i meldingene. En aktiv meldestil, dog innefor rimelighetens grenser er vinnende. Vi må sperrremelde for å sette press på motparten slik at de må gjette. Ingenting er så enkelt som å spille mot spillere som aldri melder!

Det er imidlertid slik at av og til vil vår melding hjelpe motparten idet de skal spille kontrakt. Det må vi kunne leve med, det blir oftere poeng av at vi er med og melder. En konskvent meldestil er å anbefale. Den verste stilen er å "gjette" på når det ikke skal melde og andre ganger melde i samme situasjon. Det blir vanskelig for makker å forholde seg til.

Her skal du få et spill fra en lagkamp forleden hvor å melde viste seg å være feil. Ja, her var taushet virkelig gull.

La oss si du som vest skal spille 6NT uten at motparten har gitt lyd fra seg i meldingene. Det er hele 35 HP til sammen, men kun elleve sikre stikk. Muligheten for det tolvte finnes kun i spar, men den sjansen er bra siden du i tillegg til A-Q rår over tieren. Dobbelfinessen kan tas med liten til tieren først. Om den ryker til knekten forsøkes senere liten til damen. Du vinner tolv stikk om syd har spar knekt eller konge, og tretten om han har begge honnørene.

Men slik det satt i denne lagkampen ble det en trist bet for han som spilte på denne 75% sjansen, for slik så hele spillet ut:

Merk at nord aldri meldte. Det mener jeg i det lange løp er feil med slike kort utenfor sonen, selv om det denne gangen viste seg å være gullkantet fordi spillefører ikke fikk noen informasjon.

Ved det andre bordet åpnet nord med 2 spar – svake 2, sekskorts spar – og øst doblet opplysende. Kanskje ikke en dobling etter alle sin smak, men det virker litt tamt å passe også med 15 poeng, og å si 2NT vil bli litt for sært med tre små spar.

Idet øst altså doblet ville vest spille slem og hoppet rett i 6NT. Nå var situasjonen en helt annen for spillefører. Informasjonen 2 spar-meldingen ga gjorde at det var nesten venstrehåndsarbeid å vinne tolv stikk etter kløver 10 i utspill.

Fire ruterstikk ble tatt, og nord som startet med kun en ruter kastet tre spar, Så tre hjerterstikk som nord fulgte tre ganger på. Deretter ble de siste kløverstikkene tattt og det viste seg at nord hadde tre kort der også. Altså satt han nesten helt sikkert med fordelingen 6-3-1-3 fra start. Derfor måtte nord på det tidspunktet ha igjen kun spar!

Med tre kort igjen hadde både vest, nord og øst tre spar. Spar ble spilt til tieren og nords knekt før nord måtte avlsutte med spar rett opp i vests A-Q saks.

MELDESTIL: Støtte svarers farge med kun tre kort?

Bør du støtte svarers majorfarge etter hennes 1-over-1 svar med kun trekorts støtte?

Vi har vært inne på dette temaet før, også her i bloggen, men etter noen oppfordringer går vi gjennom dette stilspørsmålet en gang til.

Da jeg lærte bridge for nesten 50 år siden var det med å melde fire-korts farger noe av det viktigste, også for majoråpning. Det vanlige var, som det fortsatt er i Norge åpning med «laveste fire-korts» (med 4-4) for å ha best mulig sjanse til å finne en trumftilpasning med minst åtte kort til sammen.

Den tanken om å finne trumftilpasning gjelder selvsagt i aller høyeste grad den dag i dag også, og for begynnere er det slik jeg ser det best å starte med slik tankegang. Å melde naturlig innebærer å fortelle om farger med minst fire kort (eller flere, selvsagt) først – det føles naturlig og logisk. Å endre til mere moderne meldemetoder, som for eksempel fem-korts major og kanskje «kortkløver» vil for ferske spillere ikke bli så vanskelig å tilpasse seg til ETTER at de har lært naturlige meldinger og grunnprinsipper for alle meldingsforløp. Hva er det meldingene egentlig dreier seg om!

I meldingene er det i grunnen to ting som spesielt gjelder:

1. Å finne tilpasning (minst åtte kort til sammen) for trumfkontrakt (spesielt i majorfarge)

2. Å finne makkerparets samlede styrke for å finne ut hvor høyt vi skal

Så teorien i «gamle dager» tilsa om det ble åpnet med 1 i minor og det kom svar 1 i major som viser minst firekorts farge, skulle åpner støtte til 2 i den fargen med fire-korts støtte.

Åpneren må også forsøke å få sagt fra om styrken for at de skal kunne løse «problem» nr. 2, spørsmålet om hva makkerparets samlede styrke er. Følgelig skal han for eksempel melde 3 spar i denne situasjonen med en hånd verd rundt 15-16 poeng.

Med færre enn tre kort i svarers farge måtte åpneren i tradisjonell meldeteori finne en annen melding, men slik er det ikke vanlig å tenke lenger. Det er mange åpningshender hvor ingen gjenmelding (åpners andre melding) er perfekt, og da kan alternativet å støtte svarers farge med kun tre korts trumf være den beste «løgnen».

For at åpneren skal kunne støtte med hopp i svarers farge, for eks. si 3 spar i eksempelet over, må han ha fire kort. Men med ordinær åpningsstyrke kan man støtte til 2 spar med kun tre kort i fargen, hvis hånden passer godt for majorkontrakt og andre gjenmeldinger blir misvisende.

(de som spiller med såkalte "kløverføringer" slipper dette problemet etter åpning 1 kløver, men har det samme dilemmaet etter åpning 1 ruter og svar 1 i major).

Først og fremst blir min anbefaling å nesten alltid gjenmelde 1NT med jevn fordeling med mindre man har fire kort i svarers farge. Det er særlig med ubalanserte hender det er fristende, og trolig i det lange løp det beste å høyne svarfargen. Her er et eksempel på den mest opplagte håndtypen hvor en slik støttemelding er bedre enn alternativene, du har:

Hva bør åpneren melde nå?

Å melde 1NT stemmer med hensyn til styrken, men det se ikke særlig appetittlig ut med singel hjerter. Han kan ikke si 2 ruter da det er en reversmelding og viser meget sterke kort. Hvis å støtte svarers farge alltid må innebære fire kort i fargen gjenstår 2 kløver. Det er en grusom melding med disse kortene, og det innebærer nesten alltid sekskorts farge. Så svareren vil ofte (og bør) passe med svake kort og kanskje singel kløver.

Med dette er 2 spar en god melding. Det er blink om svareren har femkorts farge, og om svareren er svak er det greit så godt som alltid selv om han har fire-korts spar. Å spille 2 spar med 4-3 i trumf kan godt fungere veldig bra med slike kort og de unngår en dårlig 1NT eller 2 kløver-kontrakt.

Det er flere andre fordelinger åpningshånden kan ha hvor høyning med tre trumf i andre melderunde er det beste alternativet. For eksempel vanlig åpningsstyrke og 3S-4H-1R-5K, 3S-4H-5R-1K og slikt hvor 2 hjerter med fire-korts fargen i andre melderunde blir revers.

Så har vi visse hender hvor vi for så vidt har en grei gjenmelding som stemmer med teorien/systemet, men hvor å støtte med tre likevel blir min anbefaling.

1NT blir en ufyselig melding med dette, men her har åpneren en "korrekt" 2 kløvermelding andre gangen da det jo er naturlig og viser normalt minst fem ruter og minst fire kløver. Å melde 2 kløver er ikke feil, og det kan godt føre frem. Likevel er dette en hånd hvor å høyne til 2 spar trolig vil fungere bedre i det lange løp. Hver gang makker passer på 2 spar er vi i en grei delkontrakt. Slike hender spiller ofte bra (stjeleverdi hos åpneren) på 4-3, og svarhånden kan jo godt ha en svak hånd med femkorts farge også.

I dette tilfellet hvor en «korrekt» gjenmelding eksisterer er det slik at dess sterkere åpneren er, dess viktigere er det å melde sidefargen. Det er fordi svarhånden kan være sterk også, og da kan det være slem på gang i sidefargen (her kløver). Hvis svarhånden er sterk går han videre over 2 kløver og du får vist hånden veldig godt.

Altså blir det sjelden noe problem med en stil hvor svarhåndens farge støttes med kun tre korts støtte om svarhånden er svak, ikke sterk nok til utgang eller utgangsinvitt. Hvis svarhånden er sterk og går videre kan det dog være et problem, for det kan godt hende vi for eksempel hører hjemme i 3NT og ikke 4 spar på 4-3 tilpasningen. Svarhånden må forsøke å finne ut om det er tre- eller firekorts støtte, og mange bruker til det formålet 2NT som en slags «check-back»-melding etter en slik start på meldingsforløpet:

Denne 2NT kan avtales som konvensjonell melding pga. den stilen jeg her forfekter, og ikke som naturlig invitt som kan passes.

2NT spør først og fremst om åpneren har støttet med tre- eller fire-korts støtte. Om denne 2NT’en bør spilles som utgangskrav, eller MINST utgangsinvitt kan diskuteres. Uansett får åpneren en fin mulighet til å vise håndtypen sin veldig bra. Husk åpneren har etter denne starten vist en normal åpningshånd (ca. 12-14/15 poeng). Hans meldinger over 2NT hvis han har fire-korts støtte kan derfor defineres slik:

Minimum er altså innenfor det intervallet han vist så langt, så dette viser en helt minimums åpning, 12-13, kanskje 11 poeng av og til. Hvis 2NT meldingen er avtalt som «minst invitt» kan makkerparet stoppe i 3 spar nå.

Eksempel:

_______________________ 

 

Åpneren kan ha bedre 12-14 hånd enn eksempelet over, og melder da:

Eksempel:

  

Mange legger til to meldinger til i opplegget for å vise fire-korts trumf. Det er hopp i en av de to umeldte fargene over 2NT som Splinter:

Merk at svareren vet at ikke åpneren har særlig mye mer enn dette, for i så fall ville han med slik fordeling hoppet til 3 spar over 1 spar med en hånd verd ca. 16 (give and take).

________________________ 

 

Så har vi det med at åpneren kan ha kun tre-korts støtte av og til, men husk, da med en håndtype som passer for støttemelding. Hvis svarhånden går videre med den konvensjonelle 2NT-meldingen må åpneren med slike kort fortelle om det. Meldingene kan for eksempel gå:

__________________________ 

 

Andre meldinger enn de som beskrevet over viser at åpneren har fire trumf viser tre.

Det er mange som går videre med bruken av denne konvensjonen og har flere nyanser osv., men det som er beskrevet er essensen i opplegget.

Det gjør at vi kan komfortabelt støtte med tre med de riktige håndtypene, og svarer har ingen problemer med å finne ut mer om hvordan åpnerens kort ser ut om svareren går videre.

Oppegget er glimrende for å finne riktig utgang og også om svareren er sterk er det godt for å finne ut mer om åpnerens kort hvis slem er mulig.

I denne artikkelen har vi sett på det med åpners støtte med kun tre-korts etter starten 1 i minor – 1 i major. Det kan også være en del hender hvor det ser best ut å støtte, og trolig er best å støtte til 2 spar med kun tre spar etter starten 1 hjerter – 1 spar. Samme opplegg kan i så fall benyttes i de videre meldingene om svarmelderen går videre.

Noen går enda litt videre og støtter også med tre-korts om de har relativt jevn fordeling. Det kan være noen slike åpningshender hvor det er fristende å støtte, for eksempel:

Etter å ha åpnet med 1 ruter og fått 1 spar fra makkeren er det mye som taler for å høyne til 2 spar. Hvis makker passer på 2 spar er det nesten helt sikkert en grei kontrakt. Skulle makker «spørre» med 2NT får åpneren si 3 ruter som sier «femkorts farge, og jeg har kun tre spar».

Generelt tror jeg dog det er greit å unngå frekvente høyninger med tre-korts hvis hånden forøvrig er grandfordelt. Det vil veldig ofte være greit å heller melde 1NT i andre runde.

Det er klart at ingen opplegg gir fullklaff hele tiden. Så ikke fortvil om du skulle havne i en elendig delkontrakt på 4-3 i major etter å ha støttet svarers farge etter en slik start. All erfaring viser at denne meldestilen er bra i det lange løp, og det er det som er viktigst!

Til slutt tar vi med en nydelig eksempel på bruken av «2NT-spørsmålet» og åpnerens nøyaktige beskrivelse av hånden sin fra en turnering forleden:

En glimrende lilleslem.

Noen ville sikkert meldt den uten spesielle avtaler av den typen vi her beskriver, men i så fall ville slemmen kanskje blitt meldt uten full styring.

Øst øyner slem, men om vest har minimum og relativt balansert fordeling, eller kortene ikke passer så godt sammen som her (for eksempel singel ruter i stedet) kan det godt være helt håpløst i slem.

Her vet øst at de har minst åtte spar til sammen, men bruker likevel 2NT, i dette tilfellet for å finne ut mer fordi det kanskje kan være slem i kortene. Og han får drømmesvaret 4 hjerter som er Splinter, singel hjerter (og fire trumf). Dermed ved øst at kortene må passe veldig godt sammen og melder slemmen etter å ha spurt om Key Cards med 4NT.

Slemspill i parturnering

Hvor sikker bør man være før det bør meldes storeslem?

Er det forskjelll på parturnering og lagturnering når det gjelder dette?

Det er vanseklig å gi noe klart svar her. Men at det er forskjell på strategien i lag og par er sikkert. Problemet er ofte at man ser for seg kort hos makker, kanskje som han veldig fort kan ha slik meldingene har gått hvor det er nedlegg i storeslem. Men kanskje mangler noe, og da kan det være litt for liten sjanse for storeslem til at den bør meldes, selv om den kanskje kan fyke hjem. 

Det er naturlig at det snakkes mest om de store spillene i pauser og etter vi har spilt bridge, slemspill, storeslemmer og kanskje noen spennende utganger. Småspillene blir fortere glemt. Hvis det spilles lagturnering er det logisk at de store spillene får mest oppmerksomhet fordi de kan gi voldsomme utslag i kampresultatet. Selv når vi spiller parturnering er det ofte den type spill får mest oppmerksomhet, et paradoks fordi det deles ut akkurat like mange "matchpoints"/% i småspillene. De fleste får sikkert litt høyere puls enn vanlig idet de skal spille 7NT, men er det parturnering kan like mye eller mange prosent stå på spill i en stusselig, liten 2 ruterkontrakt!

I dag skal vi se på noen store spill som kom like etter hverandre i en stor parturnering i Wellington i helgen. 

NORD

Giver øst, N/S i sonen.

Øst åpner med 2 spar som ble forklart som 6-10 poeng og sekskorts sparfarge. Makker på nords plass dobler opplysende, og øst sier 4 spar.

Hva melder du nå?

Sparhonnørene er trolig ikke særlig mye verd, men på den annen side er makker trolig kort i spar. Å doble er et alternativ, men hvis makker passer er det ikke sikkert vi får tak i nok beter til at det lønner seg i forhold til en sannsynlig utgang, eller slem vår vei.

Å melde 4 grand for minorfargene er et alternativ, men du liker ikke kløverfargen. Så gjenstår rutermelding, 5 eller 6 ruter. Det er klart at dobleren kanskje kan ha dobbelton ruter noen ganger. Likevel er vel å simpelthen si 5 ruter et bra alternativ? Det ble hva jeg valgte.

Da kom makker litt overraskende tilbake med 5 spar. Hva betyr det, og hva tror du han har?

Det må være storslemsinvitt siden vi allerede er i slem når han melder 5 spar. Og selv har du 16 poeng selv om som nevnt de 4 poengene i spar ikke er så mye å skryte av.

Merk at makker som er en god og fornuftig spiller avgir storeslemsinvitten uten AKJ i trumf, så han må vel ha «resten», første rundes kontroller i alle farger og mer til?

Det ser ut som om han er renons i spar, og i så fall har han med kun damen på tropp i trumf trolig både AQ i hjerter og toppkortene i kløver. Kanskje kan han ha spar ess singel, men han må likevel ha god hjerter og god kløver siden han altså mangler de to største trumfene. Jeg synes det «lyser» at han har noe sånt som:

Med dette, eller lignende er 7 ruter helt nedlegg. Eller om han har spar ess i stedet for renons sitter han muligens med noe slikt:

Her også er 7 ruter nedlegg, og om han har femkorts hjerter behøver han ikke en gang ha kløver konge (kanskje bare damen), for hjerteren gir nok avkast på din hånd til at det enkelt blir tretten stikk (i grand også i dette tilfellet).

Med mindre enn disse eller lignende hender og kun damen på topp i ruter er han neppe sterk nok til storslemsinvitt da din 5 ruter er meldt i en nokså presset situasjon.

Jeg backet opp mitt synd og hoppet til 7 ruter.

For mye "Møllers tran"? Ren gambling?

Makkers hånd lignet veldig på de hendene jeg så for meg, men siden ett av toppkortene var spar ess i stedet for renons var det et hull.

Han manglet kløver konge,, og med det kortet i stedet for kløver dame ville det vært fryd og gammen. Men merk at vi har 34 HP til sammen, og østs sin åpningsmelding viste 6-10! Så det er en veldig bra sjanse for at kløverfinessen går selv om de ikke alltid har akkurat det de forklarer. Har øst kløver konge er det tretten enkle stikk via kløverfinessen. Men...

Øst hadde vært litt frekk og hadde ikke de foreskrevne 6-10 for åpningen sin, og kløver konge satt bak. Dermed ble det en bet og nitriste 9% på spillet.

Vel fortjent?

Kanskje.

Jeg kunne jo tatt med makker litt på råd og sagt 5NT. Med kløver konge kunne han i så fall sagt 6 kløver, og melder han 6 ruter over 5NT bør antagelig nord passe. Men om syd mangler kløver konge står som sagt storeslemmen likevel hvis han har femkorts hjerter, eller som her om kløver konge sitter i saks.

Spillet hadde blitt kostbart i lagkamp også, men det er kanskje spesielt feil å satse så hardt i parturnering med mange par, for da gir selv lilleslem bra uttelling selv om det er tretten stikk. Så slipper man nesten bunn…

Like etter kom dette spillet hvor jeg hadde fått utlevert en meget god hånd:

NORD

Giver nord, Ø/V i sonen.

Denne gangen fikk vi melde i fred og meldingene gikk slik til det igjen var min tur å ta den siste avgjørelsen:

Det er sterk 2 kløver og 2 ruter negativ, eller «waiting» (kan inneholde en del positive hender). Resten var naturlig.

Hva tror du makker som hoppet til slem har denne gangen?

Han tror altså på slem, men han hadde ingenting å kontrollmelde! Det må bety at han har noen damer her og der, men også at trumfen må være veldig sterk. Ellers er vel hoppet til slem helt vanvittig helt uten kontroller i noen farger?

Jeg så for meg minst KQ-femte i kløver, kanskje sjette, og bakket mitt syn igjen: 7 kløver! Denne gangen var det blink:

Det kom hjerter ut fra øst til honnør og esset.

Det var ikke fryktelig vanskelig å spille storeslemmen. Å godspille syds hånd ser greit ut, men sparfargen må utnyttes så en får minst ett avkast (for hjerter) hos nord. Underveis kan to ruter trumfes hos nord, og syds blir til slutt god, helt uten tapere. Så det må antagelig satses på at sparen ikke sitter verre enn 4-2. Jeg satset i alle fall på det og tok en trumfrunde med kongen (i tilfelle 4-0 sits) som begge fulgte på. Så ned med spar ess konge og ruter ess før en spar ble trumfet, om nødvendig høyt for å unngå overstjeling, men i tredje sparrunde hadde ikke øst flere spar så akkurat det var problemløst. Så en ruterstjeling med kløver 10, nok en sparstjeling som satte opp den femte sparen, og nok en ruterstjeling med esset. Den siste lille trumfen hos nord ble spilt til syd før motpartens gjenværende to trumf ble tatt ut med syds to siste trumf. Deretter var hjerter konge inntak til den godspilte femte sparen. Det ble altså fem kløverstikk hos syd + to ruterstjelinger hos nord + tre røde toppstikk og etter hvert tre stikk i spar = 13.

Pluss 1440 for 7 kløver med tretten ga 98%. Å spille 6 kløver med tretten ville imidlertid gitt hele 75%. Det var mange som ikke fikk mer enn tolv stikk i lilleslem, men likevel fikk de strø over middels for +920. 

Storeslemmen kunne gått bet noen ganger, og igjen er det et eksempel på at det er en grei strategi i parturnering å ikke være så tøff i slemspill. For lilleslem med overstikk gir ofte veldig bra score, spesielt hvis det ikke er helt rett frem å få tak i overstikket.

Hvis man melder storeslem bør man altså være temmelig sikker på at den står. Som nevnt er det spesielt i parturnering en god strategi å ikke være for «pushy» i slike spill da mange i salen, om det er nokså ujevnt nivå, kanskje til og med har problemer med å finne frem til lilleslem. Det kan derfor lønne seg å ta noen små pluss-spill for lilleslem som det ofte blir selv om det viser seg at det er tretten stikk, og heller fokusere på ekstrastikk motspill i delkontrakter og småspill, noe som det er muligheter for i haugevis med spill!

I strid med den strategien jeg forfekter her i dette innlegget satset altså jeg høyt og alt på det trodde i disse spillene, og endte på de to spillene på rundt middels, ca. 1-1. Det kunne godt ha blitt to nesten-bunner og…

«Sånn går no dagan»

EBL WOMEN TEAMS (European Bridge League)

På RealBridge (online) har det blitt spilt EBL Women's Teams hvor Norge stilte som ett av 19 lag. De norske damene gjorde det bra og kjempet lenge i toppen selv om Polens lag var helt uslåelig i denne turneringen. De vant med et par langsider.

Norge ble til slutt nr. 6. På laget spilte Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad, Lise Blågestad, Gunn Helness, Gunn Tove Vist Torild Heskje, Liv Marit Grude og Bodil N. Øigarden. Danmark ble nr. 7.

I dette spillet er fra kampen mot Portugal vurderte Fugelstad godt i meldingene:

SYD

Vest var giver med alle i sonen.

Etter pass fra vest åpnet Harding (nord) med 2 ruter - en Ekrens 2 ruter-variant - som viste begge major og mindre enn 11 poeng. Nå vet Fuglestad (syd) at de trolig har en 5-3 tilpasning i major, men hun satset likevel på utgang i grand med de flotte verdiene i minorfargene. Det viste seg å være veldig riktig:

Det er klart at 4 spar ikke er noen dårlig kontrakt, men slik sparen satt er den utgangen uhyre vanskelig å vinne. Og spesielt om nord blir spillefører kan det bli nokså håpløst om øst spiller ut en minorfarge.

I Fuglestad sin 3NT var det mer komfortabelt. Vest har ikke noe godt utspill her. Hjerterutspill er kanskje et alternativ, men vest vet jo nord har hjerterfarge.

Vest spilte naturlig nok ut en liten kløver, og nords kløver 10 vant første stikk. Fuglestad tok ruterfinesse med nieren til vests knekt. Vest var inne igjen og likte ikke sine alternativer for fortsettelse. Hun skiftet til sin single spar 8 til nieren, tieren og honnør hos syd. Da ble hjerterfinessen tatt, og Fuglestad hadde ingen problemer derfra. Hun var vel heller litt på jakt etter ett overstikk mot slutten. Men selv ni stikk og +600 var et godt resultat.

Merk at et helt unaturlig utspill av kløver knekt ville vært fantastisk mot 3NT slik det satt her.

Portugals N/S spilte 4 spar, og de fikk den på nords hånd siden Øigarden som vest åpnet med den ganske fine 11-poengeren. Etter to passer doblet syd, og da ble nord spillefører.

Det er ganske mange som bruker hopp i grand som naturlig i denne posisjonen, i siste hånd (de åpner og det går pass-pass), og at det viser ca. 19-21 eller noe i den retningen. I så fall kan syd bli spillefører, og da ville det vært litt bedre utsikter til å vinne ti stikk.

Motspillet i 4 spar var perfekt. Grude (øst) spilte ut kløver til syds ess. Spillefører forsøkte to store spar og fikk de dårlige nyhetene i trumffargen. Så hjerter knekt som vant stikket. Hvis syd så spiller hjerter 10 dekker vest, men syd spilte femmeren til liten fra vest og damen. Spillefører tok ruterfinesse, men vest vant og spilte hjerter konge som presset ut syds tier og tok med seg nords ess idet øst trumfet med tieren som forsåvidt var ett originalstikk. Men nå kunne øst ta for trumfdamen slik at syd ble fri for trumf, så kløver. Idet vest kom inn en andre gang i ruter hadde hun den andre beten for hjerter 8. Pluss 200 til Norge sammen med vunnet utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP i kampen som ble vunnet med 30 IMP.  

 

Arve tryller bort en taper

Superveteranen Arve Farstad holder fortsatt koken. Arve har rundt femti års fartstid i norsk toppbridge, og han ble Norgesmester for par på 70-tallet en gang (med Reidar Arnøy). Han har imidlertid på ingen måte glemt sine kunster.

Arve Farstad - superveteran

Her er et fint spill med Arve i hovedrollen fra en lagkamp på BBO forleden.

Mot 5 ruter doblet spilte øst ut spar dame, et naturlig utspill. Det skulle imidlertid vise seg å være et kostbart utspill. Det ser dog ut som om det vil bli to spartapere og en kløvertaper, men det ble det ikke. 

Utspillet ble stukket med esset og kongen kom på fra vest. Etter en trumfrunde og hjerter til esset spilte Arve kløver fra syd. Vest stakk opp og fridde seg med hjerter dame som ble stjålet hos nord. Så fulgte kløver til stjeling før syds siste hjerter ble trumfet hos nord. Dette var igjen:

Nå spilte Arve kløver 10 og forærte elegant det stikket til vest mens en spar forsvant fra syd. Vest var innspilt og måtte spille hjerter eller kløver til dobbeltrenons som kunne trumfes hos nord mens den siste sparen forsvant fra syd.

Elleve stikk og +550 var verd 12 IMP da samme kontrakt gikk bet ved det andre bordet. 

Litt uvanlig må man vel kunne si, det som så ut som to spartapere og en kløvertaper - tre stikk til motparten - ble forvandlet til kun to stikk, INGEN spartaper, men TO kløvertapere med tre små mot singelton!

Elegant spilleføring

Både i Australia og New Zealand er covid-situasjonen såpass bra nå at det meste av aktiviteter foregår på vanlig måte. Det gjelder også bridge, og å kunne dra på bridgeturneringer igjen er populært. I helgen ble det spilt mye bridge – face to face - under en firedagers bridgekongress i hovedstaden Wellington.

Fredag-lørdag ble det spilt parturnering hvor 64 par deltok, og deretter var det lagturnering. Fra lørdagens parspilling tar vi med et spill som ser neste identisk ut med et klassisk spill jeg leste om i en bridgebok for lenge siden.

GIVER SYD, ALLE I SONEN

Du åpner med 1NT (15-17) og makker bruker Stayman. La oss si han litt hardt melder 3NT neste gang, men om han inviterer med 2NT legger du vel på uansett med 16 og god ruterfarge.

Mot 3NT kommer et invittutspill i hjerter til liten fra nord og østs konge. Du slapp altså sparutspill som ser verre ut for spillefører, og øst som ikke ser syd sine kort skifter til ruter. Du har unngått både sparutspill og sparskift, så det må nok stikkes opp med ruter ess. Hvordan spiller du videre?

Det ser ut som det er to hjerterstikk (finesse), tre ruterstikk og fire kløverstikk her, totalt ni stikk. Men det er litt problemer med overganger, for hvis du spiller god kløveren blir du uten inntak til syd og motparten kan sørge for at du må spille fra nords hånd hele tiden. Syds to gjenværende ruterstikk brenner inne. Og hvis du tar ruterstikkene før du godspiller kløveren kan det hende at den som kommer inn har ett eller to ruterstikk å ta og det blir bet med to sparstikk, ett hjerterstikk og kløver konge pluss ett eller to stikk i ruter til forsvaret.

Det er kanskje en variant å spille hjerter til nord å ta kløverfinesse. La oss si det spilles hjerter 10 som vest dekker med damen og esset. Øst har ikke flere hjerter og vest stopper fargen. Hvis du da spiller knekten og lar den løpe går det galt om vest stikker med kongen. Syds kløver A-Q blokkerer. Vest spiller hjerter 9 som presser ut åtteren, og bordet blir uten inntak til kløverstikkene. Og om du inne hos nord spiller liten kløver til damen er du like langt om den står. Kongen kan selvsagt falle (kongen dobbel hos øst), men hvis den ikke gjør det under esset blir det samme problem med manglende inntak til ruterstikkene. Du kan kanskje ikke ta dem for du må innom kløver konge.

Løsningen som dekker det meste er å spille kløver fra syd i tredje stikk, men ikke esset. Spill kløver dame. La oss si den får beholde stikket. Igjen er det et problem hvis du tar for esset nå. Det elegante trekket er imidlertid etter å ha vunnet stikk for kløver dame å spille liten kløver i fargens andre runde. Hvis kløveren sitter 3-2 må de nå ta for kongen. Du sitter igjen med singel kløver ess, på en måte blokkerende, men det esset er inntak til syd så du kan få hentet ruterstikkene. Så tas hjerterfinesse og kløverstikkene kan hentes hos nord. Med den planen blir det 0+2+3+4= 9 stikk.

Mulige tapere

I planlegginen av trumfkontrakter ser vi først på antall tapere. Men at det er for eksempel kun tre tapere betyr ikke nødvendigvis at det er ti stikk! Det er ofte slik at det må gjøres noe arbeid før de stikkene er vunnet. For eksempel regnes det som ingen taper i trumfkontrakt om du har esset tredje mot kongen dobbel i en sidefarge. Men hvis det er den hånden med esset tredje du velger å godspille må det gjøres noe med den tredje ruteren, enten kaste den på en vinner på den andre siden, eller trumfe den opp. Og om eneste mulighet er å trumfe en ruter for å bli kvitt den må det gjøres før for mange trumf er spilt og du kanskje har blitt fri for trumf på den siden! Derfor, etter å ha ha talt opp antall tapere, og mulige tapere, er et av de første tingene man bør gjøre i planleggingen av en trumfkontrakt å spørre seg selv: "Kan jeg ta ut trumfen med det samme, eller må jeg vente litt med det". Og: "Er det noe trumfen på den ene siden må brukes til?"

Hvis svaret er ja, du kan ta ut trumfen akkurat nå, ta ut trumfen! Hvis svaret er nei har du oppdaget at trumfen på den ene siden må brukes til noe spesielt og planlegger videre ut fra det.

Den typiske situasjonen dette er viktig er om det må trumfes en eller flere mulige tapere på den hånden med færrest trumf (gir ekstra stikk!). Det kan også være andre ting som gjør at du må vente litt med trumfen, for eksempel behov for overganger (i trumf) til å spille sidefarger best mulig osv.  

Her skal du få se et spill fra en IMP-PAR turnering forleden hvor det ikke handlet om trumfen, men om "mulige tapere".

GIVER NORD: ALLE I SONEN

Du er i 4 hjerter som vest etter at syd har meldt inn spar.

Nord spiller ut spar 8, enten singelton eller dobbelton. 

Her må ikke østs trumf brukes til noe spesielt, så inne på spar ess spilles trumf, og det viser seg at nord satt med tre trumf fra start. Hva har du tenkt å gjøre etter uttrumfing?

Det er en kløvertaper, og det ser unektelig lovende ut i denne utgangen. Det eneste som behøves er å unngå tre rutertapere! Det vil i så fall være veldig uheldig, men hvordan bør ruteren spilles for å sikre seg mot uheldig rutersits?

Det er jo et ordak i bridge som sier: "Hvis du er i en kontrakt som ser veldig opplagt ut, vær pessimistisk. Hvis du derimot er i en kontrakt som ser håpløs ut, være optimistisk.

Med det menes at om det ser veldig enkelt ut, ta deg tid til å se for deg sitser som kan skape trøbbel, og så forsøk om du kan spille på på en sånn måte at den mulige problemsitsen kan løses uten at du får vanskeligheter om det sitter normalt. Og om du spiller en kontrakt som ser nesten umulig ut å vinne, forsøk å se for deg en sits som gjør at den kan vinnes likevel. Eller spill på "Enda sjansen" som er tittelen på en av mine favoritt bridgebøker fra 70-tallet (Jannersten forlag). 

Det er kanskje ikke helt bombesikkert hva som er riktig her. Begge motspillerne kan muligens være kort i ruter, men første tanke er at mest sannsynlig har syd noen rutere siden han hadde singelton trumf. Fargen sitter ofte 3-2 her, og da er det maksimalt to tapere i fargen, no problem. Men kan syd har fire ruter, for eksempel K-Q-10-x? 

Lite trolig, for i så fall har nord syv eller åtte kløver, og han ga ikke lyd fra seg verken i åpning eller etter 1 ruter (øst), 1 spar fra syd og 2 hjerter fra vest. Etter det hoppet øst til 4 hjerter. Kan nord ha fire ruter? 

Det er ikke umulig, for syd kan ha lang kløver ved siden av sparen sin. Det er ikke sikkert det er så komfortabelt for syd å melde mer på femtrinnet i sonen med bare damen på topp i spar og fordelingen 6-1-1-5 eller (5-1-1-6) og kanskje kun en kløverhonnør. Og akkurat slik satt det:

Hvis du antar at nord ikke har singel ruter er det minst en sikker spilleplan. Etter tre runder trumf kan det spilles ruter fra vest. Om nord legger i ruter 10 (feil motspill) blir det enkelt, da blir det kun to stikk på han for K-Q. Hvis han legger liten legges åtteren fra øst. Om syd vinner den ruteren, for eksempel med tieren, spiller han kløver, og det kommer to runder av fargen. Vest trumfer den andre og spiller nok en liten ruter mot øst. Hvis nord følger lavt (om han satt med K-Q-x-x fra start) tas finessen med nieren. Ryker den finessen gjør ikke det noe, for i så fall sitter fargen 3-2. 

I dette tilfellet løser den ruterbehandligen fargen med det samme siden liten til åtteren vinner stikket. Dette blir kun galt om syd har K-Q-10-x. 

For en annen variant er å ta tre runder hjerter og ende opp hos øst, så liten ruter derfra. Syd følger med liten og vest legger syveren. Det blir galt bare om det stikket ryker til nords singelton ruter 10 (som han ikke spilte ut), men det går greit med alle andre sitser. Senere spilles på samme måte som i den andre varianten ruter mot øst, og nords kort dekkes billigst mulig. Ryker den finessen sitter ruteren 3-2. 

I den nevnte IMP-turneringen i forrige uke noterte fem av 11 Ø/V-par +620 i 4 hjerter. To par var i 3NT og gikk raskt med idet N/S tok fem kløverstikk, og fire spillefører la ned ruter ess og fikk tre rutertapere og en kløvertaper.. 

 

 

IKKE SÅ SKUMMELT?

I et innlegg her i bloggen forleden så vi på et spill hvor en ganske avansert sluttposisjon oppstod. For mange synes slike ting som skvis og innspill, og andre avanserte teknikker å være litt skummelt, og selv for erfarne spillere kan slikt være uoversiktlig. I noen spill behøver det ikke være så veldig vanskelig, og det gjelder å gjøre situasjonen så oversiktlig som mulig. Av og til behøves ikke mye telling eller annen tankevirksomhet, men det er nok å følge med på hva som blir kastet. Det er ofte i spill hvor en har ganske mye informasjon fra meldingene, og/eller info fra hvordan spillet har gått så langt. 

Her får du et sånt spill fra en turnering i helgen. 

AVANSERT KANSKJE, MEN ER DET SÅ VELDIG KOMPLISERT?

Det er et poeng i meldingene her. Mange bruker svak grand i siste hånd (balanseringsposisjon), eller i såkalt "pass-out-seat" på dårlig norsk. De kan ha noe for seg. Selv liker jeg sterk grand der også. Om grandinnmelding i den posisjonen er svak (balanseringsgrand) må 15-17(18) puttes inn i dobling, og det blir enda ett grandintervall å forholde seg til i neste melderunde etter først å ha doblet. 

Uansett, her meldte i alle fall syd 1NT som viste en vanlig sterk grand. Like etterpå var han i 3NT, og vest spilte ut ruter knekt til østs konge. Tilbake kom ruter 2, og siden vest startet med AJ109 tok de de fire første stikkene i ruter. Vest skiftet så til kløver.

Opptellingen viser at spillefører har åtte sikre stikk og det er den berømte kanten, han kan ikke slippe inn motparten flere ganger. Men at man har resten av stikkene bortsett fra ett er en situasjon hvor det kan oppstå en skvis. Her er det ingen finesse som kan tas, ingen sidefarge som kan sitte rundt, så det må faktisk en skvis til hvis ikke dame-knekt sitter dobbel i hjerter, da. 

På de fire ruterrundene må det kastes ett kort fra syd, og han kan kaste en spar, eller en hjerter. La oss si han kaster en hjerter. Fra nord må det kastes to ganger. Det som ikke må røres er hjerteren! Det er jo en trussel mot en motspiller som kanskje må passe på både spar og hjerter, ikke usannsynlig siden vest åpnet, og har han både spar konge og dame-knekt i hjerter er han snart ille ute. Og fra nord kan selvsagt både spar og kløver kastes, det behøves ikke lengde i de fargene. Syd har jo fem kløver, og ett ekstra sparstikk for for eksempel damen vil være nok til å vinne ni stikk. Så la oss si det ble kastet en spar og en kløver fra nord. 

Vest må skifte til kløver, for hvis han spiller en majorfarge forærer han det niende stikk i den fargen med det samme.

Idet vest i femte stikk spiller kløver er det bare å ta stikkene i kløver og ikke røre hjerter før til slutt. For å gjøre det enkelt for deg selv, ta for spar ess på et tidspunkt. Da er det eneste du behøver å følge med på idet du innkasserer kløvrestikkene om vest kvitter seg med spar konge. Slik så hele spillet ut fra start på søndag:

Altså, fire runder ruter fra start, så kløverskift. Spillefører tar for spar ess og kjører i gang med kløveren. Før den siste ser det slik ut:

På kløver 9 kan vest pakke sammen. Du bare sitter og følger med på om han kaster spar konge. Gjør han det kaster du en hjerter fra nord og tar de tre siste med hjerter konge, hjerter ess og spar dame. Hvis ikke vest kaster spar konge kvitter du deg med spar dame fra nord, det kortet har gjort nytten sin. Så prøver du hjerteren. Enten står hjerter 10 til slutt (som her), og hvis ikke skvisen virket (øst hadde for eksempel hjerter knekt fjerde fra start) får øst det siste stikket i hjerter.

En vel gjennomført skvis fører til ni stikk her, uten at spillefører egentlig må telle noe som helst!

ET POENG I MOTSPILLET

Merk det som skjedde i første stikk. Dette er en situasjon hvor mange motspillere gjør feil. 

Vest spiller altså ut ruter knekt mot 3NT. Mange tenker at det er nok fra noe sånt som J109-fjerde, eller femte, og legger liten som styrkekast. Og det er greit hver gang syd har A-Q, men det blir fryktelig feil om syd har bare damen som det var i dette spillet. Da får han ett stikk i den fargen som han ikke burde fått, og det er det niende stikket på et sølvfat helt uten kamp!

Makker kan jo ha spilt ut knekten fra AJ10x eller lignende, og får å ikke tulle bort ett stikk hvis det slik bør øst legge kongen. Om syd faktisk har A-Q i ruter koster det ikke noe å legge kongen, spillefører har jo i så fall to ruterstikk uansett. Det samme gjelder om det er småkort i bordet og du bak bordet har esset, og makker spiller ut knekten. Det kan være fra KJ10x og lignende, og derfor bør du opp med esset i første stikk. Hvis spillefører har K-Q-x vil han normalt få to stikk i fargen før eller siden uansett.   

 

 

Utgang i begge retninger

Fra en kamp i RealBridge Online Lag på torsdag tar vi med et spill hvor det er 18 honnørpoeng til sammen N/S, mens Ø/V har 22 honnnørpoeng. Det vil normalt tilsi delkontrakt den ene eller den andre veien. Men det ble det ikke.

Spillet er fra kampen mellom rutinerte TopBridge Senior mot et lag som kaller seg Sylvesters forbilder. Kampen var nokså jevn og sistnevnte lag ledet en stund såvidt, men bare til det gjenstod en tredel av kampen. På de siste spillene vant TopBridge Senior 52-6 og kampen med 30 IMP. Sluttspurten startet med dette spillet:

Giver øst, N/S i sonen

Ved det ene bordet åpnet Åsmund Stokkeland som syd for TopBridge-laget med 1 spar. Ville du åpnet? Dette har mest med stil å gjøre. Det er bare 10 HP, men fin fordeling og begge major. Det er selvsagt ingen garanti for at det går bra å åpne, og om det ikke finnes tilpasning i major kan det for eksempel ende i en litt hard 3NT. Den fine sparfargen kompenserer litt for manglende HP. Aggressive åpninger - spesilt med majorfargene og bra fordeling - setter ofte et voldsomt press på motparten. 

Vest doblet, og Sverre Johnsen sa 4 spar direkte. Ingen hadde noe å tilføye, men både øst og vest var nok fristet til å melde. 1 spar - 4 spar gjør det alltid vanskelig for motparten! 

I 4 spar var det kun tre tapere, men ikke ti stikk sånn helt uten videre. Det ordner seg dog med nok stjelinger, og/eller å godspille den femte ruteren, eventuelt ett stikk i hjerter hvis det startes med liten mot knekten. Åsmund Stokkeland vant utgangen de hadde meldt med 18 poeng til sammen, en fet +620 til notering som selvsagt ville bli vanskelig for N/S å kopiere ved det andre bordet. Og der gikk meldingene helt annerledes: 

Ved det bordet åpnet som du ser Jon-Egil Furunes (TopBridge) som øst med 1NT. Ja, det er riktig, 1NT! Det er den såkalte "mini-granden"  som av noen brukes utenfor sonen, andre bruker den kun i gunstig sone. 

Syd gikk innpå med 2 hjerter som (jeg gjetter på) viste begge major. Vest passet, og nord hoppet direkte til 4 spar. Da det gikk pass, pass kom Jan Mikkelsen (vest) tilbake med 4NT som ba øst melde en farge, og øst sa 5 kløver. Ingen hadde noe å tilføye til det. Det ble altså meldt utgang N/S ved det ene bordet, Ø/V ved det andre og selv om ingen av utgangsmelderne hadde i nærheten av de foreskrevne antall HP for det var det ingen som doblet.

Og det gjorde de rett i.

For selv om det kom ruter ut og ruter til stjeling mot 5 kløver stod det elleve stikk. En hjerter kunne senere kastes fra øst på ruter, og siden hjerterfinessen gikk bra ble det utgang til Ø/V ved det bordet, +400.

Spillet ga 14 IMP til seniorene fra TopBridge.

  

REALBRIDGE ONLINE LAG - SLUTTSPILL

Sluttspillet i RealBridge Online lag pågår nå. Marianne Harding la i kveld (onsdag) ut et innlegg på Facebook om dette, med informasjon om at det er mulig å følge kampene i Vu-graph sendinger med kommentering. 

Fra kampen HEIMDAL (Austberg) mot SKIEN BK 2 tar vi med et par fine svingspill i favør laget fra Trondheim som vant kampen med 113-56 (32 spill).

Giver syd, Ø/V i sonen

Ved det ene bordet havnet Skiens Ø/V i 4 hjerter etter at syd (Arild Rasmussen) hadde åpnet med en konstruktiv svake 2 spar (8-10 poeng). Per Erik Austberg spilte ut spar knekt og forsvaret hadde ingen problemer med å få fatt i fire motspillstikk, HEIMDAL +100.

Ved det andre bordet åpnet Skiens syd med 1 spar. Glenn Grøtheim doblet, nord sa pass og Petter Tøndel meldte 2 kløver. Da hoppet vest til 3 hjerter, en melding som viser knallsterke kort siden 2 hjerter også viser en sterk hånd i denne situasjonen, men 3 hjerter er ikke helt krav slik de fleste spiller. Nå tok Tøndel sjansen på 3NT - knallhardt meldt! Men det heter jo "never argue with success", så hvis kontrakten fyker hjem er det helt greit å melde hardt!

I teorien kan imdilertid N/S hente de elleve første stikkene i motspill mot 3NT, syv sonebet! Da må syd finne et usannsynlig ruterutspill, og det må være kongen eller knekten for å få fatt i absolutt maks (med ruter 3 i utspill blokkeres ruteren idet spillefører legger damen). 

Men praksis er noe annet. Hvis for eksempel syd inviterer i spar er det ti stikk med det samme.

Syd fant spennende utspill: spar ess! Nord avblokkerte med spar knekt. Forsvaret hadde fortsatt sjansen til å ta fem ruterstikk og to bet. Syd tenkte tydeligvis at å godspille sparen sin var en bra sjanse, men skal det gå bra må antagelig nord ha tre spar og hjerterstopper med knekten fjerde, hvis ikke blir det for sent om ikke nord også har ruter ess. Da syd fortsatte med spar tok Tøndel raskt ti stikk, +630 og 12 IMP til HEIMDAL.

Litt senere var Tøndel på farten igjen da han åpnet med 2 ruter som øst i dette spillet:

Giver nord, N/S i sonen

Merk at nord var giver, og SKIEN sin nord passet. Litt et stilspørsmål, men mange åpner ganske flittig med slike 10 poengere, minst ti kort i to farger. Et argument for pass er kanskje at sparfargen er så svak, for det må åpnes med høyeste farge med 5-5.

Passen ga øst en sjanse. Og han åpnet altså med 2 ruter som viste en svak hånd med en major, ofte femkorts utenfor sonen. Det gjorde det nok vanskeligere for N/S enn om nord hadde åpnet og de hadde fått melde i fred. De bør kanskje kunne finne frem til slem i spar uansett, men det ble litt usikkerhet (?), og de endte i 3NT hvor det etter hvert ble elleve stikk, SKIEN +660.

Ved det andre bordet åpnet Austberg (nord) med 1 spar og N/S fikk melde i fred. Via Stenberg havnet de i den gode slemmen 6 spar spilt av nord.

Siden det var fire ruterstikk hos nord ved å stjele en ruter hos syd ble det avkast for tre kløvere på ruteren. Om ruter knekt hadde sittet femte ville kontrakten vært avhenigig av kløver ess foran, og det kortet satt også riktig. Og om trumfen sitter 3-1 er det også litt verre, men det ville ordner seg da også slik det satt i kløver/ruter.

Pluss 1430 mot utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP for Heimdal. 

 

 

Midlertidig kortblind?

Alle har vi vel vært der, situasjoner ved bridgebordet hvor vi totalt overser helt opplagte ting.

Dagens spill er kanskje mest for de relativt ferske, men det var noen ganske erfarne spillere som gikk i baret da spillet forekom i en lagturnering i helgen.

Du havner normalt i 4 spar med disse kortene. Idet syd åpner og får støtte til 2spar må han invitere til utgang, og nord har fine kort for høyningen sin og aksepterer utgangsinvitten. 

Mot 4 spar spiller vest ut kløver knekt til østs ess. La oss si det kommer kløver tilbake til kongen.

Planlegg spillet.

Trumfen må sitte 3-2, hvis ikke ser det veldig mørkt ut. Men selv om det er kun en trumftaper ser det litt vanskelig ut å unngå to rutertapere. En kan kastes på hjerter konge, men syd blir fortsatt sittende med tre ruter og har kun esset i fargen til å dekke opp de taperne. Du har fått to kløverstikk godspilt, men den siste kløver gir avkast kun for en ruter hos nod. Det ser ut som om det vil bli igjen 2-2 med små ruteren på begge sider. Hvilken sjanse er det i denne utgangen?

Det kan bli to hjerterstikk hos nord. Det som må til er at hjerter dame sitter singel (lite sannsynlig), dobbel eller tredje. Og slik satt det:

Spilleføringen etter denne starten er å innkassere spar A-K først, og håpet lever så lenge trumfen satt 2-2. Så ned med hjerter ess. Deretter spilles ruter til esset og hjerter konge med ruteravkast fulgt av en hjerterstjeling. Siden damen kommer på er alt i orden. Det eneste spillefører må få med seg er at inntaket til nord for å hente hjerter knekt for ett ruteravkast til er å stjele kløver dame. Det er der det er fort gjort å få et midlertidig tilfelle av kortblindhet, man må altså trumf ett stikk. Men det spiller jo ingen rolle om kløver dame gir stikk, eller spar 8 tar det stikket. Så etter å ha godspilt hjerter knekt spilles kløver konge fulgt av kløver dame som trumfes hos nord, og hjerter knekt spilles mens nok en ruter til forsvinner. Spillefører taper kun ett stikk i hver av fargene spar, ruter og kløver.

I vår kamp på lørdag spilte min makker litt bedre enn dette da han etter den gitte starten tok to store trumf før han spilte ruter 10 - en ekstra sjanse for motparten til å hjelpe til. Vest bet på agnet - husk han så ikke syds hånd - og dekket ruter 10 med knekten. Esset tok stikket, og da østs dame kom på i samme stikk behøvde ikke lenger spillefører noe ekstra hjerterstikk siden det var igjen kun en stor ruter, han sinpelthen ga bort ett stikk i ruter til dem!

Ved det andre bordet kom kløver ut til esset fulgt av ruter dame i skift. Da er det noe verre, for det tar tilsynelatende bort ett inntak til nord. Og det behøves to inntak (ruter ess og stjeling av en kløvervinner) til nord for å kunne godspille hjerter knekt og senere hente det stikket.

Sa jeg "tok bort ett inntak"? 

Nei, det er ikke riktig, for spillefører kan lasjere den første ruteren. Om øst har en ruter til er det ikke noe spillefører kan gjøre med det, men siden øst har kun singel dame må han spille en annen farge i neste stikk, og spillefører er i samme posisjon som om det hadde kommet kløver tilbake i stikk to. Men spillefører stakk med ruter ess, og da ble det en bet.