Bridgefestivalen: PATTON

PATTON er en kombinasjon av to ting, Board-A-Match (BAM) og totalpoeng. Det er en svært interessant turneringsform som bl.a. kombinerer det med å få tak i ekstra stikk (omtrent som i parturnering, men i BAM mot ett annet bord) og det å spille safe for å sikre store scorer. Det spilles som i lagkamp, to bord sammenlignes. Den største delen av scoren i PATTON utgjøres av BAM-delen. Fjorten av de totalt 20 poengene som deles ut i hver kamp fordeles med 2-0 (vunnet spill), 1-1 eller 0-2 på syv spill. Totalscoren utgjør 6 poeng av de 20 poengene, fordelt fra 6-0 via 3-3 til 0-6 alt etter hvor stor forskjellen i totalscore er. Så resultatet på kampene blir slik at man kan vinne eller tape 20-0 som i vanlige lagkamper hvor det regnes ut etter forskjellen i IMP (da betyr de store spillene mer).

BAM er slik at et spill vinnes eller tapes uansett hvor stor forskjellen er ved de to bordene. Det blir uavgjort kun hvis begge bordene har eksakt samme score. Pluss 110 og -100 ved det andre bordet er altså vunnet spill. Dette fører til en ekstremt intens spilling, alle spill er akkurat like viktige.

På bridgefestivalen ble denne turneringen spilt som en en-dags turnering i dag, torsdag. I årets turnering deltok 48 lag.

Til topps i PATTON gikk lag GILLIS som hadde med disse spillerne: Erik Sælensminde, Simon Gillis, Odin Svendsen og Boye Brogeland.

De hadde imidlertid samme poengsum som nr. 2, men det ser ut til at nr. 1 og nr. 2 ble skilt ved kvalitetsberegning! Det tas dermed forbehold om at disse resultatene nettopp er offentligjort like etter at spillingen ble avsluttet.

På 2.plass kom lag 200 med Nils Kåre Kvangraven, Barnet Shenkin, Ulf Tundal og Tolle Stabell.

Tredjeplassen gikk til: TEG med Tor Eivind Grude, Geir Helgemo, Christian Bakke og Thomas Charlsen.

Det var også to lag på samme poengsum på 3. og 4.plass. NOE RUSK (Ovesen, Thoresen, E. Eide og Brandsnes) som ble henvist til 4.plass hadde samme poengsum som TEG.

Resultatene finner du her.

I morgen fredag og lørdag avsluttes bridgefestivalen med NM monrad lag.

Fra NM Monrad Par: vanskelig utspill/motspill

Her er en utspillsprøve fra NM Monrad Par som ble avsluttet onsdag.

Syd satt med (Giver øst, N/S i sonen):

Øst åpnet med NT, pass fra syd, Stayman 2 kløver fra vest. Øst viste fire hjerter med 2 hjerter, 2NT invitt fra vest, og da øst fortalte om fire spar også med 3 spar løftet vest til utgang. Hva ville du spilt ut?

Ruter? Tja, det kan være feil, eller det kan være rett.

Kløver? Samme der.

Hjerter? Ja, det blir akkurat det samme, feil eller rett, ingen vet. Hvis du spiller ut hjerter kan kanskje esset og en til være best? Liten ut unna et ess i utspill er ikke akkurat anbefalt når det sterkeste kortene er til høyre for deg, og kanskje har blindemann singel hjerter også.

Når det virker å være et håpløst vanskelig utspill er det ganske mange spiller ut trumf. Her kan kanskje trumfesset være tingen? Da får du i alle fall se bordet. Men trumfutspill kan kanskje også hjelpe spillefører med trumfbehandlingen hvis ikke trumffargen er så tett?

Det trumfutspillet som nå kom har jeg sjelden eller aldri sett. For vinnerparet Bakke - Skorchev spilte sistnevnte ut liten trumf fra A-K-6!

Slik så hele spillet ut:

Spillefører la liten fra vest, og Bakke vant første stikk for spar knekt. Dermed var det tre uungåelige spartapere og en hjertertaper.

Burde spillefører gått opp med damen?

Vel, det skal det sannelig god fantasi til for å kunne gjøre. Men hvordan sitter det hvis liten fra bordet i første stikk er tingen etter spar 6 i utspill? Hvem spiller ut trumf fra honnør-knekt-liten?

Svar: Ingen.

Det kan dog være ut utspill fra knekten tredje, dog er det egentlig et ufyselig utspill som få toppspillere velger.

Når blir det rett å hoppe på med damen?

Bare om utspillet er fra A-K-x-(x). Så det står mellom at utspilleren har den usannsynlige sparbeholdningen med ess-konge på topp, eller knekten tredje. Og hvem i all verden spiller ut liten fra A-K-6?

Svar: Også ingen. Nei foressten, det gjør Stefan Skorchev.

Det er klart at spillefører trolig ville gått bet og fått tre spartapere med hvilket som helst annet utspill enn trumf da han selv må angripe trumfen og løse den med kun to tapere. Syd legger liten som han bør gjøre idet det spilles spar fra øst. Da er beste sjanse å ta finessen, men i så fall vinner også N/S tre trumfstikk slik det sitter.

Merk at kontrakten kan betes med hjerter ut, enten esset og en til eller liten hjerter ut.

La oss si hjerter ess og nok en hjerter er starten. Idet øst spiller liten spar kan syd etter den starten gå opp med trumfhonnør med det samme og spille en tredje runde hjerter som gir trumfhøying. Samme hva spillefører gjør må spillefører tape tre trumfstikk med det motspillet. Trumfes med damen har nord knekten som står, og syd har fortsatt honnør-liten. Det blir tre trumfstikk til forsvaret.

En bet (N/S +50) ga +13 av 33 oppnåelige. Hvis Ø/V vinner 4 spar får N/S -18. Scorene på spillet var delt, omtrent halvparten gikk bet, resten vant utgang Ø/V, og noen av dem var i 3NT.

Crazy spill fra veteran par

Her ble det fart og spenning i veteranenes par-NM.

Spill 83.

Giver syd, Ø/V i sonen

 

Vest åpner med 1 kløver, eller kanskje med 1 ruter. Og noen valgte sikkert åpningsmeldingen 1NT. Nord melder selvsagt. Og med disse soneforholdene vil ikke syd ti stille heller med hjertertilpasning, N/S er tross alt i gunstig sone. 

Det er klart at med slike kort, enorm dobbeltilpasning begge veier og de med de svakeste kortene i gunstig sone, blir det veldig mange forskjellige, freske meldingsforløp. 

Riktig kontrakt er 6 spar Ø/V hvor det er tolv stikk. N/S kan kun få for kløver ess. Men er det så sikkert de får det stikket? Hvis N/S har meldt og støttet hjerter kommer kanskje hjerter i utspill mot sparkontrakt, og da forsvinner østs kløver 2 - tretten stikk.

N/S har en fin stamp i 7 hjerter. Men hva om Ø/V melder 7 spar? Om det er øst som er spillefører må syd i så fall treffe kløver ut, hvis ikke fyker storeslemmen hjem! Er kontrakten 7 spar på øst sin hånd bør nok nord doble for å få annet utspill enn det mest vanlig når man har meldt og støttet, her hjerter. Men det kan jo hende ruter ut til stjeling er tingen.

Scorene varierte veldig. Delt topp N/S gikk til tre par som noterte +200 da nord doblet 7 spar og syd fant utspillet, kløver til esset. Toppen Ø/V gikk til ett par som tok tretten stikk i 7 spar doblet og noterte +2470 da syd prøvde ruter i utspill. Det var dessuten seks par som fikk +2210 for meldt og vunnet 7 spar. 

Det var en lang rekke med +1460 for 6 spar med tretten stikk etter hjerterutspill. Å spille den teoretisk korrekte kontrakten 6 spar rmed tolv stikk, og å unngå at de stampet i 7 hjerter ga faktisk litt under middels.

Vinnerparet Farstad-Sletner fant den fine stampen i 7 hjerter mot 6 spar og gikk fire doblede utenfor sonen, kun -800 mot mulig 1430. Det ga +12 (+28 var maks). Så spørs det da om Ø/V hadde meldt en gang til og havnet i 7 spar, ville det blitt en bet og kanonspill til vinnerparet, eller det motsatte med storeslem hjem til ØV?

Spill fra NM Damepar

I damenes parmesterskap kom dette interessante spillet hvor mye ble avgjort av hvordan kortene satt hos motparten. Det var imidlertid noen interessante poeng både i spilleføringen og meldingene. Slikt er kostbart, men slike spill er enda verre om det hadde vært lagkamp.

Giver syd, Ø/V i sonen

Hvilken sluttkontrakt ville du likt å være i, og hvordan ville du og din makker meldt disse kortene?

Meldingene avhenger selvsagt av om motparten melder noe, og det kan godt hende i dette tilfellet hvor N/S er i gunstig sone. Men slem i hjerter er fint å være i, og det kan vel godt være en ganske brukbar storeslem også? Det er litt hardt med 7 hjerter. Men om hjerteren ordner seg (3-2 eller knekten singel) er det nesten is og brus om det spilles korrekt.

La oss si det kommer kløver ut mot hjerterkontrakt. Da stikkes opp med esset, så to ganger trumf hvis ikke knekten kommer på singel. Gjør den det må tieren brukes til å ta ut trumfen. Hvis knekten kommer på dobbel stoppes uttrumfingen et lite øyeblikket, en bør jobbe litt med sparfargen først. Det spilles spar ess og spar til kongen. Hvis begge følger kan en liten spar trumfes med tieren, og resten står, for sparen sitter enten 4-2 eller 3-3. Hvis begge følger med småtrumf i de to første trumfrundene stoppes også med uttrumfingen da det er gratis å se litt på sparfargen først. Sitter den skjevt sitter den skjevt etter du eventuelt har tatt ut trumfen og. Og sitter sparen jevnt går det fint å trumfe en spar siden begge følger. Å spille spar etter to trumfrunder gir imidlertid en ekstra sjanse. 

Etter to runder trumf spilles altså to store spar og en liten spar til stjeling om ikke spar knekt kommer på i andre sparrunde, da. Gjør den det tas simpelthen den tredje trumfen ut, og det «claimes», sparen står.

Å stjele en spar med østs tredje trumf, altså uten å ta den tredje trumfrunden, er godt spilt. Sitter sparen 3-3 gjør den det idet du stjeler også. Men du har en sjanse for at spar sitter 4-2 og at den med fire spar har den tredje trumfen og ikke kan stjele med knekten, for hun følger farge.

Hvis Ø/V får meldt i fred og finner hjertertilpasningen bør de finne ut at alle essene er på plass, og sannsynligvis også at øst har A-K i ruter (for eks. etter et spørsmål om spesifikk konge) er det ikke vanskelig å se for vest, hvis det er hun som spør, at her er det fort tretten stikk om majorfargene gir full uttelling. Alt i alt er det ganske brukbare sjanser for tretten stikk, men 6 hjerter er egentlig nok meldt.

De Ø/V-parene som var mest ambisiøse i meldingene gikk seg på en ufyselig sits:

Med så sur sits i spar kan det godt bli bet selv i lilleslem.

Merk at om nord spiller spar ut mot 6 hjerter bør det bli det enkelt. Spillefører bruker ikke esset, men drar nytte av favøren og slipper spareutspillet opp mot hånden, dvs. legger liten fra øst. Syd kan stjele, og forsvaret er kanskje litt happy ett lite sekund. Men den starten har egentlig hjulpet spillefører. Nå sitter nemlig trumfen 2-2, og spillefører har blitt kvitt en potensiell spartaper siden syds stjeling i første stikk gikk "på luft", ingen stor spar ble brukt av verken øst eller vest. Nå behøves kun å stjele en spar til med gjenværende KQ10x mot singel A etter å ha tatt ut trumfen i to runder.

Det er noen andre muligheter her som kun gjelder med åpne kort, eller om nord har avgitt et friskt svakt innhopp eller noe og fortalt om sparfargen, eller kanskje også om syd har vist begge minor. Ø/V har «alt» i spar utenom knekten og nieren, inklusive syveren og åtteren. Så det kan spilles spar 3 mot A-7 og legge syveren om nord legger liten. Og om nord legger i spar 9 har Ø/V tett spar etterpå bortsett fra knekten. Slik kan det bli kun en spartaper i grandkontrakt, og kun en stor spar å presse ut mot trumf i hjerterkontrakt senere om nord har brukt nieren. La oss si spar mot A-7, nieren fra nord og esset som blir stjålet av syd. Deretter sitter trumfen 2-2, og senere kan nords spar knekt presset ut mot trumf slik at åtteren står.

Scorene varierte selvsagt veldig på dette vanskelige spillet. Vinnerparet (Rom Anjer-Lindaas) satt mot 6NT som ser vanskelig ut, men syd kommer tidlig under et veldig press. Kontrakten ble vunnet, og -18 til vinnerne (-21 var bunn). Paret som ble nr. 2 (Chediak-Fonkalsrud) fikk +5 for å spille 4NT med tolv stikk, kun slått av de som fikk hjem slem. De som ble nr. 3 (Nyheim Øigaarden-Grude) var litt vel ambisiøse og meldte en sjanserik storeslem i grand. Den gikk to bet, -200 som ga -17.

Nok et NM gull til Christian Bakke

Christian Bakke fulgte opp seieren i NM for mixlag med å vinne NM Monrad Par sammen med Stefan Skorchev fra Bulgaria.

De ledet lenge, men dog ikke med så mye. En solid avslutning gjorde at de til slutt vant med god margin.

På andreplass kom Nils Kåre Kvangraven – Barnet Shenkin.

Bronse gikk til Kjell Gaute Fyrund- Bjørn Olav Ekren.

I dameklassen stakk Maja Rom Anjer – Pernille Lindaas fra mot slutten og vant klart. I den klassen ble det sølv til Viriginia Chediak-Mari Fonkalsrud mens vi finner Bodil Nyheim Øigaarden-Liv Marit Grude på bronseplassen.

Vetaranklassen ble vunnet av Arve Farstad-Roar B. Sletner froan Petter Lindqvist-Per Egil Westin. På 3.plass kom Peter Marstrander-Tor Bakke.

Alle resultatene fra NM Monrad par finner du ved å klikke her. 

Dameklassens resultater finnes her, og veteranenes resultater her.

Denne korte rapporten er skrevet like etter avslutningen av mesterskapene, og derfor er dette med forbehold om endringer etter eventuelle justeringer.

I neste innlegg kommer spill fra avslutningen av disse parturneringene. I morgen spilles Patton.

Mot en spennende innspurt i parturneringene

Idet den siste sesjonen skal spilles nå i ettermiddag er det mange par som kan vinne, og medaljekampen i parturneringene blir hard i alle tre klassene (Monrad, damer og veteran).

I Monrad Par leder fortsatt Bakke-Skorchev. De har en liten luke ned til Kvangraven-Shenkin, og Smith-Evjen ligger på 3.plass ikke langt bak dem igjen. Det er fortsatt så mange matchpoints som skal deles ut at det kan skje store frandringer i siste sesjon.

Rom Anjer – Lindaas leder fortsatt i dame-par, men der er det enda jevnere, og en rekke par kan vinne med en knallsesjon til slutt. Medaljekampen blir et skikkelig slagsmål.

Sletner-Farstad har overtatt ledelsen i veteran-NM.

Nils Kåre Kvangraven spiller med Barnet Shenkin som egentlig er skotsk, men har bodd i USA i en årrekke. De fikk en fin topp tidlig i andre sesjon i et spill hvor Kvangraven fikk skikkelig draget på det.

Syd spilte ut hjerter mot 3NT etter meldingene 1NT (øst) – 3NT. Utspillet ble sluppet mot hånden til knekten fra nord, og esset. Kvangraven tok en runde hjerter til, så spilte han spar fra bordet til tieren og esset. Herfra kunne nok N/S spilt bedre i mot, men da syd spilte sin siste hjeter, og nord som ikke visste hva han skulle kaste kvittet seg med en ruter, ble det duket for en kanonavslutning for spillefører.

Han spilte ruter til esset, så de to siste hjerterstikkene. To kløver forsvant fra vest. Så ruter konge og kløver til det nå single esset. Ruter dame tok seg av resten av N/S sine rutere så sekseren stod. Dette var igjen:

Ruter 6 klemte saften ut av nord. Hvis han valgte å holde på kløver konge måtte han ned på singel spar dame. I så fall forsvinner østs kløver 10, og spillefører får de to siste i spar ved å spille liten som tar med seg den nå single damen. Hvis nord holder to spar må han kaste den siste kløveren sin. I så fall kaster øst spar 2 og tar de to siste med spar konge og kløver 10. Tolv stikk og +690, og det var Kvangraven helt alene om i det som var en vanlig kontrakt selv om det var noen hjerterkontrakter og.

Pluss 490 var altså hele kassa. Å få kun ti stikk i 3NT ville gitt litt over middels, og de som fikk elleve noterte +24 av 33 oppnåelige plusspoeng.

Blir det noen flere spill som dette, og ellers bra gli i siste sesjon blir Kvangraven – Shenkin muligens en trussel for Bakke-Skorchev?

Festivalen: Tre mesterskap avgjøres i dag

I dag onsdag skal det kåres norgesmestre i NM for damer, NM for veteraner og NM Monrad. Det ble spilt en sesjon tirsdag og det skal spilles to sesjoner til i dag før det blir avgjort hvem som får medaljer.

I går spilte 204 par totalt (inklusive Festivalhandicapen) på Lilllehammer.

I NM for damer er det the "usual suspects" i toppen etter første sesjon, med Maja Rom Anjer og Pernille Lindaas på topp så langt.

Det samme gjelder veteranenes NM hvor Tor Bakke-Petter Marstrander har tatt ledelsen, men like foran Arnstein Nymoen-Magnus Staven.

NM Monrad Par har det største feltet, der var det 69 par på startstreken. Christian Bakke leder sammen med sin bulgarske makker Stefan Skorchev. På plassene bak kommer en haug med tidligere norgesmestre, men det er også noen store favoritter ganske langt ned på listen. Det er imidlertid langt igjen og mye kan skje i alle de tre turneringene.

Alle resultatene så langt og oppdatering utover dagen finner du på bridge.no (Resultater) til høyre på siden. Dessuten er det overføring fra NM Monrad Par på Realbridge.

Her er et spill som normalt ikke ville blitt snakket mye om i lagkamp. I parturnering derimot er det helt typisk, en liten glipp i motspill i delkontakt gir ett ekstra stikk og stor forskjell i scoren man får.

Først: Hva åpner du med som nord etter pass fra vest?

Noen åpner med 2 kløver med slikt, men siden det for de fleste betyr utgangskrav så har en vel ikke helt til det selv om det skal lite til hos syd før det står utgang? Det var mange som derfor åpnet med 1 hjerter. Ved mange av de bordene gikk det pass rundt og nord fikk sikkert litt nerver før blindemann kom ned; står det i utgang?

Slik så hele spillet ut:

 

Dette spillet ser nokså kjedelig ut, det er opplagt ruterutspill, tre rutertapere og det er sånn som det ser ut ikke mulig å unngå en kløvertaper – i teorien i alle fall. Så det bør bli ni stikk, +140.

Noen var i utgang og gikk en bet, bla. lederparet, og de måtte ta til takke med -25 (-33 er bunn).

Det var også syv par som vant gullkontrakten 3NT hvor det er ni sikre stikk siden ruteren sitter 4-3. Spar konge kan hentes ved hjelp av innkomsten til syd på hjerter 10. Men +600 var ikke delt topp, for hele fem par noterte seg for +620 da de fikk ti stikk i 4 hjerter. Og når en ser på alle delkontraktene i hjerter så er det litt overraskende at totalt i hjerterkontraktene (både utganger og delkontrakter) var det like mange som fikk ti stikk som ni. Hvordan kan det ha gått til når det ser temmelig opplagt ut å ta tre ruterstikk, så vente på det fjerde motspillstikket?

Under overføringen på BBO var kontrakten 1 hjerter, og Ø/V startet med tre ruterstikk. Ved det bordet kom det så trumfskift fra vest i fjerde stikk. Spillefører så at han kunne kaste en kløver på spar konge, og det har man vel lyst til å gjøre for ikke å risikere to kløvertapere om fargen sitter 4-1. Så han stakk hjerterskiftet hos nord, tok for spar ess og hentet spar konge ved å gå inn på hjerter 10. HVis ikke han gjør det får han ikke for spar konge. Å spille slik behøvde han ikke ha gjort, for kløveren satt 3-2 og kunne godspilles, men ingen kan si det var feil spilt, for om han ikke gjør det sånn blir det bare åtte stikk om kløveren sitter skjevt. Men idet det avsløres at nord har singel spar ess får vest ingen problemer med kastingen utover i spillet.

Så hvordan fikk så mange ti stikk?

Noen fikk ti stikk fordi nord ble kvitt en ruter (Ø/V tok ikke ruterstikkene sine) på spar konge og kunne sette opp kløveren. Det er litt merkelig da ruterutspillet er så opplagt, og vest legger styrke. Det må ha skjedd noe annet flere steder.

La oss si det starter med at vest vinner det tredje ruterstikket. Hvis spillefører idet han kommer inn ikke tar av seg spar ess, men i stedet spiller fire runder trumf (bruker ikke hjerter 10 som inntak for å få tatt for spar konge). Etter det kan kløveren settes opp slik det sitter, da blir det også ni stikk. Men se litt på vest som skal kaste i tredje og fjerde runde trumf. På den tredje kaster vest spar, ingen problemer så langt. Så i fjerde runde trumf er det ikke enkelt – husk vest ser ikke nord sine kort - for vest har ikke så lyst til å kaste en spar til. Så det som må ha skjedd flere steder er at vest kastet en kløver på den fjerde hjerteren, og spilleførers kløver stod!

Skal det være riktig å holde tre spar og gi opp kløveren må imidlertid nord ha A-Q-x i spar, og da har øst singelton i fargen.

Å dytte på det tiende stikket i delkontrakt i hjerter kostet mye - helt typisk parturnerings-spill. De som holdt den lille delkontrakten på ni stikk fikk et greit pluss-spill.

NM FOR MIXLAG

I dag ble NM for mixlag avsluttet. Det deltok 74 lag.

Til topps gikk LYKKELAND med Tor Evind Grude, Tonje Brogeland, Christian Bakke og Marianne Harding.

Liker du tynne åpninger i tredje hånd (passet makker)?

Det er en velkjent strategi for å strø sand i maskneriet. Selv mener jeg det er noe overvurdert hvis det åpnes liksom «just for the sake of it», for det kan bli veldig vanskelig hvis makker som riktignok har passet har en bra hånd. Hvordan skal han/hun vite hvør høyt hun skal være med? Det er derfor noen kriterier som bør brukes også for dette «stuntet» for at det skal være best mulig sjanse for at det fungerer.

I runde 9 i NM mixlag kom et spill hvir mye ble avgjort i meldingene. Og det var nettopp om den som satt i tredje hånd som syd etter pass-pass skulle åpne eller ikke som var avgjørende. Du sitter syd, nord er giver og ingen er i sonen:

Dett er for enkelte åpning selv i første og andre hånd. Og i det tilfellet synes jeg absolutt syd bør åpne i tredje hånd, for med disse kortene, selv en god del mindre, blinker det grønt lys på alt, alle spørsmål man bør stille seg før man åpner uten egentlig å ha skikkelig åpning får positivt svar: Her har syd god farge, og å forsøke å stoppe makker fra å spille ut hjerter mot en eventuell grandkontakt er gunstig. Dessuten har syd bra verdier. Hvis makker blir ivrig med en hånd han/hun har passet i åpning med må det være fordi det er tilpasning. Og er det tilpasning til syds hånd er den faktisk verd en liten åpningshånd. Og poenget mange bruker som argument for slike åpninger er også der, kanskje kan åpningen 1 spar gjøre det vanskelig for Ø/V?

Tor Evind Grude åpnet med 1 spar etter pass fra nord og øst. Nå ble det krøll for Ø/V selv om de nok hadde funnet ut av det om ikke også Tonje Brogeland på nords pass hadde til en melding. Og de burde kanskje funnet ut av det likevel?

Etter pass, pass sa altså syd 1 spar. Vest doblet opplysende, og Tonje spratt til 3 spar. Det spilles av de fleste som sperremelding, minst fire trumf og ikke så mange HP., men ofte litt hist og pist. Det er vel to bet i 3 spar med riktig motspill og riktig spilleføring (en taper i hver major, tre rutertapere og en kløvertaper). Dette er en helt passelig hånd for 3 spar-meldingen, synes jeg. Og det setter et voldsomt press på motparten.

Det gikk pass, pass tilbake til vest som nå kunne sagt 3NT, men er det ikke litt sannsynlig sett fra vests synspunkt at den kontrakten går galt med kun en sparstopper og minst ni spar hos mortparten? Vest doblet en gang til, og nå måtte nesten øst si 4 hjerter. Det ble en fæl kontrakt slik det satt, selv om det ikke er så verst kontrakt hvis en ser kun på Ø/V sine kort.

Etter spar ut ble det spilt hjerter til kongen og hjerter opp mot A-J. Da det viste seg nord hadde alt i hjerter kollapset denne utgangen. Nord fikk full kontroll og kunne stjele seg inn i andre gang kløver og tatt ut trumfen. Da tok N/S resten, tre bet. Spillefører kunne tatt to hjerterstikk tre ruterstikk og to sorte ess - syv stikk - og så den fjerde ruteren mot østs 9-5 med knekten hos vest, da ville det blitt ett åttende stikk for trumfnieren. Men to eller tre bet spiller ikke særlig rolle, for Ø/V har jo ni sikre stikk i grand slik det sitter.

Ved det andre bordet passet syd i tredje hånd. Da fikk Marianne Harding (vest) åpnet med en vanlig 2NT. Chrstian Bakke (øst) spurte om femkorts major da 4 hjerter godt kunne vært beste utgang, men da vest ikke hadde fem hjerter ble kontrakten 3NT. Mot den ville spar ut vært truende, og det var jo en av tankene bak 1 sparåpningen som ble valgt ved det andre bordet. Men selv med spar ut vinnes 3NT med 1+2+4+2 stikk, en vellyket kløverfinesse ordner saken. Nord hadde ingen grunn til å spille ut noe annet enn liten hjerter. Den gikk til spilleførers syver, og nå hadde hun ni sikre med kun ett i kløver, men hun visste jo ikke enda helt sikkert at ruteren ga fire stikk. Men nå hadde Harding tid til å spille kløveren best mulig for ekstra stikk, esset først. Hvis kongen sitter foran damen sitter den det etter at esset er spilt også slik at damen vil gi stikk. Så hun tok for esset som noen ganger tar med seg kongen singel bak, så over til øst og kløver mot damen. Det ga det samme ekstra stikket i kløver som finessen ville gitt, og siden ruteren ga fire stikk ble det ti stikk og +430. Spillet ga 11 IMP til LYKKELAND.

Omtrent halvparten av Ø/V-parene delte skjebne med dem som spilte hjerterkontrakten mot Lykkeland. Så godt som alle de andre Ø/V-parene var i 3NT med fra ni til elleve stikk, og noen hadde +500 i doblede 4 sparkontrakter.

I siste runde i mix-lag handlet det for LYKKELAND mest om å holde unna for de som lå nr. 2 (lått og løye) som var 8VP bak. Men de som lå nr. 3 og skulle møte LYKKELAND hadde også sjansen, men mest i teorien da måtte de vinne 20-0! Det laget var La La Land.

I kampens andre spill var det toppbridge ved det ene bordet, en skikkelig skivebom i meldingsforløpet ved det andre der det kom et meldingsforløp som vi forbigår i stillhet.

Der Christian Bakke satt øst og Marianne Harding vest startet det med 1 spar fra syd, dobler fra vest og 4 spar fra nord. Nå sa Bakke 4NT – to steder å spille – og vest valgte å vise kløveren. Hun hadde imidlertid nok til å ta sjansen på slem følte hun og sa 6 kløver. Bakke korrigerte til 6 ruter som ba vest velge mellom de to fargene, og 6 ruter ble kontrakten.

Syd spilte ut spar ess som øst stjal. Tre runder trumf ble spilt. Kontakten står jo ved å gjette hjerteren, men Bakke så ekstrasjansen, fire kløverstikk. De tre siste av dem ville i så fall gi avkast for tre hjertere, og intet hjertervalg ville være nødvendig. Derfor liten kløver mot vest. Hvis vest går på med kløver konge, og senere tar for damen vil det bli godspilt tre kløverstikk og resten står.

Karlberg la liten kløver, godt motspill selv om det kanskje ikke virker naturlig for mange spillere. Hvis Bakke nå legger nieren (riktig om syd har honnør-10 tredje, vinner tieren stikket og det blir ikke nok kløverstikk, med andre ord tilbake til hjertervalget. Men Bakke ba om knekten! Dermed var kontrakten 100 sikker (ingen kløvertaper). Han tapte ett stikk i hjerter og noterte seg for tolv stikk, +1370.

Ved det andre bordet havnet Ø/V i 5 kløver doblet! Det er en håpløs (og grusom) utgang, og det ble ikke maks med stikk heller, en nokså uvirkelig +500 til N/S. LYKKELAND var nå i lykkeland, Dobbeltscoren var verd hele 18 IMP og gull i NM var i realiteten sikret selv om LA LA Land skjerpet seg og tok igjen noe slik at det ble en ganske jevn kamp.

GULL: LYKKELAND med Tor Eivind Grude, Tonje Brogeland, Chrstian Bakke og Marianne Harding.

SØLV: LÅTT OG LØYE med Maren Idland Sægrov, Jomar Lygre Undheim, Erleta Plana og Erik Eliassen.

BRONSE: HEGGES FØRSTE FORSØK med Lise Blågestad, Eskil Monrad Hagen, Ida Wennevold og. Kristoffer Hegge Berg.

Alle resultatene fra mixlag inkludert spill og butler finner du her.

Bridgefestivalen fortsetter i ettermiddag med NM MONRAD PAR, NM DAMEPAR og NM VETERANPAR.

Danmark vant VM i klasse U-21!

Danmark ble verdensmestre i U-21 da de slo USA 2 i finalen i går. 

De danske verdensmestrene heter: Nicolai Hammelev, Christian Lahrmann, Andreas Rolf-Larsen, Aron Tylvad, Daniel Tylvad og Nicolaj Alexander Zeeberg (Jan Jørgensen var NPC).

VM Youth - Norsk maktdemonstrasjon i bronsefinalen

Det norske jentelaget endte på pallen etter å ha knust Nederland i bronsefinalen. 

Polen som slo Norge i semifinalen vant mesterskapet i klasse U-26 Women. De slo Frankrike i finalen.

De norske spillerne og laglederne på pallen etter bronsen var sikret

I bronsefinalen ble sifrene 125-54 i norsk favør i en kamp som aldri var spennende. Her er et spill fra det første settet, og her ble det et sjeldent resultat:

Hva er naturlig sluttkontrakt her? 

4 spar som Ø/V svarer du selvsagt, og den er det nokså naturlig å komme i det. Den kontrakten spilte da også Agnethe Kjensli Hansen - Kaj Brekke, Norge. Det ble enkelt ti stikk, +620, Det var også +620 til Ø/V ved begge bordene i finalen.

Hva står i den andre retningen?

Sofie Grasholt Sjødal - Thea Hove Hauge som satt N/S ville det annerledes enn å la Ø/V notere +620. Som du ser har N/S en god stamp i 5 kløver der det er kun to hjertertapere og en rutertaper. Men hvorfor spille det når man kan få være i fred i 3NT?

Thea (syd) spilte 3NT, og vest skulle spille ut. Hvis han treffer hjerter ut får Ø/V fem hjerterstikk, men selvsagt kom spar konge i utspill. Siden kløveren satt behagelig 1-1 var det åtte kløverstikk og to ess, ti stikk totalt og soneutgang til notering med overstikk i den andre retningen! Med +630 til N/S og +620 til Ø/V ved det andre bordet ga spillet hele 15 IMP til Norge.

I tillegg til de fire nevnte spillerne som spilte akkurat det settet var Thea Lucia Indrebø og Ida Marie Øberg på det norske bronselaget. 

Det gror bra i norsk bridge, og det viser innsatsen i dette mesterskapet som nettopp er avsluttet i Veldhoven, Nederland. Det viste også innsatsen i de forskjellige mesterskapene i par-EM før VM startet, 

Det er flere norske juniorer som allerede har vist at de holder det internasjonale nivået mot veldig mye mer erfarne spillere i åpen klasse. Og det kommer stadig nye talenter og melder seg på. De aller yngste som spilte i klassen Under-16 i VM for Norge kom til sluttspill, men måtte se seg slått der - likevel en flott innsats. 

U-16 laget: Stående fra venstre Einar Osen, Kristian Dalemark Austad, Ida Kristine Mathisen og Kristian B. Ellingsen (NPC). Foran fra venstre: Jonas Brekke, Sebastian Lillejord og Markus Hansen Moe. (Foto: Ragna Gunn Bye)

Bridgefestivalen er i gang

Norsk Bridgefestival startet i helgen på Lillehammer, og foregår frem til lørdag 12.august. Den første hovedturneringen var MIX PAR, og samtidig med den ble det spilt sideturneringer.

PALLEN: 

Mixen ble vunnet av Svein Gunnar Karlberg - Gunn Tove Vist foran Erik Berg - Ida Wennevold på 2.plass, og på 3.plass kom Lise Blågestad - Tor Ivar Bang. Det deltok 158 par, og hele resultatlisten finner du her.

I dag (mandag ) fortsetter festivalen med MIX LAG.

Vi kommer tilbake med mer informasjon, resultater og spill fra festivalen de neste dagene. 

Ungdoms VM: eventyret over

Håpet om norsk gull forsvant søndag da det norske jentelaget tapte ganske klart mot de gode og aktuelle polske spillerne. Polen vant til slutt semifinalen mot Norge med 59 IMP.

Dermed blir det bronsefinale mot Nederland for de norske jentene. 

Avslutningen av semifinalen var litt typigdsk for denne kampen, Polen spilte godt, traff best på store spill, og de var absolutt ikke uheldige. Kampens to siste spill er gode eksempler:

Her meldte det norske Ø/V paret 4 hjerter, mens Polen var i 6 hjerter. Som du ser er det "bare" å ta finesse både i hjerter og kløver så blir det tolv stikk.

Dette er en knallhard slem hvor de mangler ett nøkkelkort og trumf dame. For det første må kløver konge må sitte i saksen. Dessuten må hjerteren spilles riktig. Det er et ekkelt valg, for om fargen sitter 2-1 er det hipp som happ om det skal spilles knekten la løpe (riktig med damen foran), eller liten til kongen (riktig hvis esset dobbel sitter foran og damen singel bak). Det valget blir 50/50 om fargen sitter 2-1, og spilles liten til kongen (lavt fra syd) blir det to trumftapere, Men det er beste sjanse å ta finessen fordi det får med seg den ene ekstra sjansen at alle de uteværende tre hjerterne sitter foran. Polen noterte seg for +980 som eneste par av de fire parene i seminfinalen, og Norge tapte 11 IMP.

I det neste spillet, kampens siste, stoppet det norske N/S-paret i 4NT med disse kortene:

Polen var i 6NT. Det er også en hardmeldt slem som godt kan gå bet om ikke hjerter- eller kløverfargen ordner seg. Spillefører må velge hvilken av de fargene han satser på, men slik det satt spilte det ingen rolle hviken farge spillefører satser på.

Ett par til i semfinalene meldte denne slemmen. Polen vant 14 IMP for dette spillet. 

 

Kanskje gullkamp for Norge i U-26 Women

Det norske jentelaget hadde ikke så store problemer med å gå videre til semifinalen da de slo Ungarn i kvartfinalen i VM. Det var jevnt i det første av fire sett (14 spill per sett), men derfra og ut kontrollerte de norske spillerne kampen og vant til slutt med 66 IMP.

U-16 laget røk ut da det ble et klart tap mot Estland. 

I semfinalen skal de norske jentene møte Polen som de slo med 12 IMP i Round Robin.

Semifinalen starter i dag kl. 09.30 og det er overføring av kamper på BBO.

 

 

VM YOUTH: Klart for kvartfinalene

I da spilles kvartfinalene i ungdoms VM i Veldhoven, Nederland. Som tidligere rapportert fikk Norge med to av de tre lagene vi stilte med videre i turneringen idet kvartfinalene starter i dag, lørdag.

I U-26 Women skal de norske jentene spille mot Ungarn som ble nr. 6 i kvalifiseringen. Norge vant som de fleste nå vet Round Robin på en overbevisende måte. Mot kvarfinalemotstander Ungarn ble det tidlig i mesterskapet norsk seier 18-2 VP.

 

NPC Sven Olai Høyland jubler for den sterke seieren i Round Robin sammen med jentelaget (U-26 W)

U-16 lag kvallet som nr. 6 og skal møte Estland som ble nr. 3 i Round Robin. Da de møtte Estland den første spilledagen ble det norsk tap med 3 IMP. 

En meget fornøyd NPC Kristian Barstad Ellingsen sammen med U-16 laget etter at det ble klart at det ble plass i kvartfinalen

Følg spillingen på live oppdateringen (running score) som du finner på mesterskapssiden, her. Det blir også kamper overført på BBO. Kampene starter kl. 9.30.

VM for ungdsomslag: Two out of three ain't bad

Meat Loaf sin klassiske sang fra 1977 passer bra til å beskrive den norske innsatsen i VM for ungdomslag i Veldhoven. Det er langt i fra dårlig å få to av tre norske lag gjennom til kvartfinalen.

Vi hadde vel alle håpet på full pott - three out of three - men U-21 laget greide det ikke. De kjempet bra lenge og spilte mange gode kamper, men inntrykket en sitter igjen med er nok at de var for ujevne i denne turneringen. Mot slutten hadde de i realiteten ingen sjanse til å gå videre.

Det var mange som hadde stor tro på dette talentfulle U-21 laget. Det gikk ikke denne gangen, men jeg er sikker på at de har fått nyttig lærdom fra dette mesterskapet og kommer mye sterkere tilbake neste gang.

I U-26 Women spilte det norske laget bare bedre og bedre utover turneringen, og de hadde en meget lang og god periode før de snublet litt i nest siste runde mot Kina. De tok ledelsen en av de siste dagene, og det så ut til å gå mot seier i grunnspillet. Så kom det store tapet mot Kina, og i skrivende stund gjenstår en kamp mot USA 1 som ligger i bunnsjiket. Så det kan meget vel bli seier i Round Robin selv om to lag plutselig ligger like bak Norge. De blir garantert enten nr. 1, 2 eller 3.

De norske jentenlaget blir en av favorittene i sluttspillet. Uansett hvordan det går til slutt i grunnspillet har det vært en strålende innsats av Kaja Brekke, Thea Hove Hauge, Thea Lucia Indrebø, Agnethe Hansen Kjensli, Ida Marie Øberg og Sofie Grasholt Sjødal som skal spille kvartfinale i morgen.

U-16 laget snuste på en absolutt topp-plassering, men falt lnoen plassert på listen de siste dagene. Mot slutten viste de styrke og hadde full kontroll på plassen sin i kvartfinalen. De endte på 6.plass i sin klasse og skal også ut i kvartfinale i morgen. Meget god innsats så langt av Kristian Dalemark Austad, Jonas Brekke, Sebastian Lillejord, Ida Kristine Mathisen, Markus Hansen Moe, og Einar Osen. Kristian Barstad Ellingsen er NPC for dette laget.

Her er et spill fra runde 19 (av 22) da Norge U-26 W møtte USA 2. Spillet viser klasseforskjellen på spillerne.

Thea Hove Hauge (syd) var i 3NT og fikk ruter 7 i utspill, samme utspill mot 3NT ved det andre bordet. Hvordan ville du spilt?

Dette er et læreboksspill. Hvis ruter sitter 4-4 spiller det ikke så mye rolle hva spillefører gjør i ruterfargen, men sitter utspillsfargen 5-3 må spillefører forsøke å kutte forbindelsen mellom øst og vest i fargen. Ruteren må lasjeres to ganger, og håpet er at den som kommer inn (øst i dette tilfellet) har kun tre ruter. Da kan det å bra selv om det må avgis to kløverstikk. Og kløverfargen er fargen spillefører må sette sin lit til.

Thea tapte de to første ruterstikkene, stakk så med esset og spilte på kløvefargen. På liten fra syd kom tieren på, knekten fra nord og damen fra øst. Øst hadde ikke flere rutere, og da syd kom inn igjen og spilte mer kløver mot nord viste det at kløveren satt veldig behagelig:

Det ble bare to ruterstikk og ett stikk i kløver til de amerkanske motspillerne, og NORGE noterte + 630 for ett overstikk i 3NT. Ved det andre bordet må den amerikanske syd fått helt panikk og oversett totalt poenget med å lasjere ruteren. Dermed gikk det helt galt, og da røyken hadde lagt seg hadde det norske Ø/V-paret fått tak i tre sonebet! Spillet ga 14 IMP til Norge.

Storseier i U-21

Det norske U-21 laget fikk den starten de ønsket på nest siste spilledag i Round Robin i VM. De møtte bunnlaget Irland, og da ble det ren enveiskjøring. Til slutt stod det 73-2 i norsk favør. Med full pott i den kampen tok det norske laget et stort jafs av de poengene de må hente inn for å kunne bli på topp-8 som gir rett til å spille kvartfinale lørdag. De ligger nå som nr. 12 litt over 13 VP bak nr. 8. 

I dameklassen ble det også klar norsk seier, og der har vårt lag i øyeblikket 2.plassen. U-16 laget tapte, men de ligger fortsatt som nr. 4.

I det man kanskje kan kalle en serie om vanvittige svingspill tar vi med dette spillet fra U-21 lagets storseier i morges:

Siden kløveren går er det tretten stikk. Det er dog ikke så enkelt å finne ut at det er så perfekt, og storeslem ble ikke meldt så mange plasser. Det norske N/S-paret meldte 6NT og noterte +1020. Det kan jo noen ganger bli tapt spill når det står i storeslem, men i dag ble det et enormt gevinstspill. Irlands N/S meldte nemlig 6 spar. Den ble doblet, og det kan vel sies at doblingen ikke var helt gjennomtenkt da N/S kunne flyttet til 6NT. Men det ble 6 spar doblet, og den kontrakten gikk fire doblede bet, Norge +800. Sammen med slem med overstikk ved det andre bordet ga spillet hele 18 IMP! (Doblingen ga 3 IMP ekstra)

Pluss 800 til Ø/V var som ventet den eneste scoren på Ø/V. Det var veldig mange lilleslemmer, noen få storeslemmer, og en bisarr score i kampen Ungarn - Australia. Der må den australske vest ha vært litt for ivrig, for han ble spillende 3 spar doblet. Han fikk vel ikke maks med stikk heller da han endte med kun to stikk, syv doblet bet i faresonen. Det ga den hyggelige (for N/S) scoren +2000.

 

 

 

 

Det haster for Norge U-21

Det er fortsatt to spilledager igjen av Round Robin i YOUTH VM for lag. I U-26 Women gjenstår ni kamper, i U-21 og U-16 syv kamper. For Norge U-21 begynner det nå å haste da avstanden opp til 8.plass som må til for å få spille kvartfinale er 22 VP. Det er selvsagt fortsatt mulig å greie det, men da må det en sterk spurt til. I siste kampene møter Norge U-21 to lag som ligger på topp-8 etter torsdagens spilling, fem lag som ligger på nedre halvdel av listen.

For de norske lagene i U-16 og U-26 Women ser det lysere ut. Begge de lagene ligger på 4.plass i sin klasse.

Yngstelaget spilte i går mot bunnlaget i sin klasse, Nederland. Da ble det fart i sakene, og idet røyken la seg hadde Norge vunnet 78-1! Norge spilte godt, men her er et spill hvor de ikke fant toppkontrakten. Det ble en postnummerscore og gevinstsspill likevel.

1330 Fornebu

Vet du hva som må til for å få scoren?

Her er spillet som ga den scoren:

Idet nord åpner med en 15-17 NT vet syd at det skal spilles lille- eller storeslem. Men med minimum hos åpneren så mangler det ca. 5 poeng, og det behøver ikke være tretten stikk. Hvordan melder du og din favorittmakker med disse kortene?

Det er mer enn nok stikk for storeslem i dette tilfellet, og det skal mye til om det ikke skal stå i 7NT. For at det skal kunne bli kun tolv stikk må ruteren sitte knekt fjerde hos øst. Selv om den gjør det har man sjansen for at sparen sitter 3-3.

Seks av 20 N/S par meldte 7NT og noterte +1520, og to par var i utgang! Resten hadde +1020 for 6NT med tretten stikk bortsett fra det norske N/S paret som også var i 6NT, men doblet! Hvordan enten vest eller øst kunne finne på å doble 6NT er veldig uklart. Det ble selvsagt 13 stikk der og, og det ga den sjeldne scoren +1330. Norge vant 13 IMP på spillet siden Nederlands N/S-par var ett av de to som kom seg bare i utgang. 

Ungdoms VM: Halvspilt Round Robin

Halvparten av kampene i grunnspillet (RR) vil være unnagjort i løpet av onsdagen i World Youth Teams i Veldhoven.

Onsdag startet de norske jentene med å knuse USA 1 med 18-2 VP. Etter det ligger Norge som nr. 5 i U-26 Women. U-16 laget ble det knepen norsk seier seier (1 IMP) mot lederlaget China. Også i den klassen ligger Norge som nr, 5. I U-21 slo Norge Frankrike, men i den klassen ligger de norske kun på 15.plass så langt. Det er imidlertid ikke så mange poeng opp til 8.plass som gir kvartfinale når det blir avgjort på fredag.

I storseieren mot USA ga dette spillet god utbetaling for de norske jentene:

Øst, Agnethe Hansen Kjensli åpnet med 1 kløver. Fra syd kom 5 ruter! Det gikk pass, pass tilbake til Agnethe. Alt kan være riktig nå, men hun følte naturlig nok at hun måtte melde en gang til. Kanskje 5 spar er en mulighet? Hun sa imidlertid 6 kløver, og da hadde ingen noe å tilføye.

Ruter konge kom i utspill til stjeling hos spilllefører. Makker på vests plass, Kaja Brekke la opp en fin blindemann, to viktige honnører og lengde i spar. Det er kun en hjertertaper fra taket, så er det sparen, da. Hvordan ville du spilt sparfargen, finesse eller dengt ned esset?

Tja, det er ikke godt å si. Det gir klart større sjanse å ta finesse, for da vinnes med kongen dobbel eller tredje foran. Å spille esset tar med seg kun en sits, kongen singel bak. Det er imidlertid fargen isolert sett. Her har syd meldt 5 ruter i ugunstig sone. Kanskje hun har noen honnørpoeng her og der?

Det er et valg, men da Agnethe var ferdig med spillet lå det i alle fall tolv stikk foran henne, +920 selv om spar konge satt bak!

Jeg har foreløpig ikke fått tak i noen som kunne fortelle om hun faktisk toppet sparen. I så fall ville det vel blitt tretten stikk siden hjertertaperen forsvinner på spar? Så kanskje hun tok sparfinesse som antagelig er beste sjanse. Skjedde et feilet antagelig syd ved ikke å skifte til hjerter idet hun vant for spar konge, men "fridde seg" med ruter? At det går slik er jo en mulighet for at 6 kløver skal kunne vinnes med akkurat tolv stikk. Da får N/S kun det sparstikket, men hjertertaperen forsvinner på sparfargen.

Ved det andre bordet startet meldingene likt, Thea Hove Hauge (syd) meldte også inn 5 ruter. Men der gikk det pass rundt! Sofie Grasholt Sjødal la ned en perfekt blindemann, og det var kun to tapere. Ø/V fikk dog kun med seg ett sparstikk så det ble tolv stikk til N/S. Dermed ble det utgang til Norge ved det bordet, slem andre retningen ved det andre bordet! Spillet ga 17 IMP til Norge. 

 

Ungdoms VM: God norsk start på tirsdagen

Ja, klatringen på listene som vi håpet skulle skje for de norske lagene i Ungdoms VM for lag har kanskje startet. Vel, den antagelsen baserer seg i kun en kamp så langt, morgenkampen tirsdag.

I U-26 Women banket Norge Italia med 17,24 – 2,76 VP og klatret med det til 3.plass.

U-16 laget gikk fra 13.plass til nr. 7 etter en fin seier mot Kanada (16,91 VP) og U-21 laget fulgte opp med seier mot China Hong Kong (14,42 VP) og ligger med det som nr. 9.

Det er kun spilt fem av 19 kamper i U-21 og U-16, og i dameklassen fem av 22 kamper.

Damelaget vårt spilte veldig godt i morges, men de var litt heldige og. Hvilken kontrakt ville du likt å spille med disse kortene?

Med åttekorts spar og alle de store sparene utenom knekten er det en farge som veldig ofte gir full uttelling, i dette tilfelle syv stikk. At det sitter 3-2 gir ca. 68% sjanse, og en liten tilleggssjanse er at knekten kan sitte singel hvis fargen sitter 4-1. Hvis sparen går er det tretten toppstikk i spar- eller grandkontrakt. Storeslem er med andre ord ganske bra.

En helt annen sak er å finne ut at det er såpass bra sjanse for tretten stikk.

Norges Ø/V-par meldte 6 spar som var en ganske vanlig kontrakt rundt omkring. Om det viser seg å være tretten toppstikk i slike spill er det et farlig, men de norske jentene var fornøyde med at hele spillet så slik ut:

Med åpne kort kan sparfinesse over syds knekt fjerde tas, men det er selvsagt helt feil spilt da en i så fall går bet med knekten singel, dobbel eller tredje bak. Så det blir normalt bare tolv stikk.

Italias Ø/V var i 7NT. Der gikk det galt da det var umulig i praksis å løse sparfargen. Spillet ga 15 deilige IMP til Norge.

Slike brutale spill bør helst gå veien oftere enn det blir tapsspill!

Tre par meldte storeslem og gikk bet, to av dem i 7NT med to og tre bet samt ett par som gikk en bet i 7 spar. Ellers var det som nevnt en rekke +980 for 6 spar med tolv, men det danske Ø/V paret vant 7 spar da den kinesiske nord fulgte en gammel (og ganske dårlig) regel, trumf ut mot storeslem. Dermed gikk syds knekt fjerde med på draget, +1510!

Ungdoms VM - Begynner klatringen?

Etter en litt rusten start for de norske lagene i World Youth Championshops håper vi på at de klatrer på listene utover i uken. Før det blir kvartfinaler skal de spille hele fem dager så det er god tid. Norge i U-26 Women kom litt sterkere utover dagen i går og ligger på 6.plass før tirsdagens spilling. Våre lag i U-16 og U-21 ligger begge noe under middels. 

I U-21 ble det braknederlag mot Polen i første runde, men så kom to seiere, mot Australia og USA 2. Spesielt resultatet mot sistnevnte gir tro på at laget skal kunne komme seg oppover på listen og kjempe om avansement til kvartfinalen. Fra kampen Norge-USA 2 tar vi med et interessant spill som bidro til norsk seier.

Kjenner du til den såkalte intrafinessen?

Det er en elegant variant for å løse en litt tynn farge, men en skal være klar over at det er mot oddsen å spille slik hvis en ser på fargen isolert sett. Det kan være en farge omtrent som denne:

Det er forskjellige variasjoner hvor intrafinesse kan være løsningen, og det typiske er altså at man mangler konge, nknekten og tieren og fargen må løses med kun en taper. Uten spesiell informasjon bør det spilles esset og en til og så satse på at øst har kongen dobbel (da kommer den på) eller tredje. Det dekker flere sitser enn intrafinessen som tar sikte på å løse omtrent denne sitsen:

For at intrafinessen skal kunne virke må han til høyre ha tieren eller knekten dobbel. Spilles esset og en til blir det to tapere. Løsningen er å spille syveren fra nord og la den seile hvis øst legger liten. Vest stikker med tieren og blir sittende igjen med K-2. Idet spillefører kommer inn igjen sørger han for å spille kløver fra syd i fargens andre runde, og da må damen spilles. Vest kan ingen ting gjøre. Dekker han vinner esset og knekten faller, åtteren tar ut vests kløver 2. Dekker ikke vest får damen seile - kun en kløvertaper. Det hjelper ikke om øst legger i knekten i første kløverrunde. Da dekkes med damen og vest stikker med kongen. I neste kløverrunde har vest 10-2 og øst har ingenting å hjelpe til med, så liten til nieren løser fargen med en taper. Merk at spilles slik får man to tapere om øst har kongen dobbel (hvis han legger liten første gang) eller kongen tredje.

Men å spille på intrafinessen er altså mot oddsen så en bør har informasjon som tyder på den sitsen.

I kampen Norge - USA 2 meldte Nicolai Heiberg-Evenstad - Marius Dalemark Austad denne brukbare, men ganske harde lilleslemmen:

bru

Mot syd sin 6 kløver kom spar knekt i utspill. Som du ser er kløveren slik at den kan løses med åtteren (eller nieren) fra nord og liten fra syd om øst følger med toeren. Vest vil i så fall vinne med tieren, og i neste runde rulles fargen opp med damen fra syd! 

Dalemark Austad spilte ikke på det, men da han var inne på spar konge i første stikk spilte han liten kløver til esset som gir bedre sjanse. Dermed gikk han vel en bet i slemmen med to kløvertapere?

Nei, slemmen ble vunnet. Men det var fordi vest gjorde en ganske grov feil idet liten kløver ble spilt fra syd, han la i kløver 10! Esset vant, så kløver mot syd, og knekten kom på, syd stakk over med damen og vest med kongen. Nå sto kløver 9 og kunne ta ut vest sin siste kløver. 

Vest burde ha lagt liten kløver. Da blir det to kløvertapere og en bet. Eneste gang det er riktig å legge i tieren er om syd (skjult hånd for vest) har D-J femte eller sjette i kløver og har planlagt en frekkis, liten til åtteren. Sitter det sånn og det skjer blir det ikke kløverstikk på vest, men han sikrer seg ett stikk i fargen ved å legge i tieren. Med slik kløver ville imidlertid syd neppe spilt liten, men damen eller knekten. Og man skal jo ha to stikk for å bete en slem også. Så dette var en gavepakke, og de norske U-21 spillerene takket og bukket for 16 IMP da Magnus Sætre og Anders Brogeland fikk fatt i en bet i 6NT. Spillet kom mot slutten av kampen som Norge til slutt vant 37-30. 

Både 6 kløver, 6 ruter og 6 NT kan vinnes ved hjelp av den spektakulære intrafinessen.