ODDS ELLER PSYKOLOGI?

Mange kontrakter fyker hjem selv om det egentlig ikke er noen vinnersjanse i teorien. Det er fordi motspillerne ikke ser mer enn sine egne og blindemanns kort, og det er av og til mulig å spille slik at de får et feilaktig bilde av hvordan det egentlig er.

Å spille på psykologiske sjanser og kanskje litt mot oddsen er stilig hvis det funker. Men det er noen ganger sånn at man i så fall må velge bort den reelle sjansen som er der.

Noen spiller så godt som alltid med oddsen, andre er litt tøffere i trynet og backer opp sitt syn på at den reelle sjansen ikke vil fungere og forsøker en lurevariant. Det kan se skikkeølig dumt ut om kontrakten stod hvis man hadde spilt med oddsen i stedet. Her er et spill fra en lagturnering hvor et slikt valg for spillefører oppstod.

 

 

Syd havnet i 4 hjerter etter grandåpning og en overføringssekvens. N/S har nesten nok honnørpoeng og det er ikke unaturlig å komme i utgang med 24 HP og 6-3 tilpasning. Men utgangen er dårlig, litt fordi de tre poengene i spar er verdiløse. Forsvaret har tre toppstikk i de sorte fargen, så teoretisk sett må trumffargen løses uten taper for å vinne 4 hjerter. For at det skal gå bra må det sitte på en av to måter, enten slik:

 

Hvis dette er sitsen må det spilles hjerter ess, og idet kongen kommer på fra øst tas finessen over vests knekt. Merk at det hjelper ikke om vest har kongen singel da øst i så fall har sikkert trumfstikk med knekten tredje. Eller det kan sitte slik:

 

Om dette er trumfsitsen må hjerter dame spilles fra nord. Forsvaret kan i så fall intet gjøre, det blir ikke hjerterstikk på dem. Denne siste varianten er litt bedre i praksis da det noen ganger skjer at øst glemmer å dekke med kongen dobbel, og å si fall får de ikke trumfstikk selv om de i teorien hadde sikkert stikk for knekt dobbel hos vest og konge dobbel hos øst.

Om man må gjette på hvilken av de to variantene det skal spilles på handler det om å tippe hvem som mest sannsynlig har singel hjerter.

Denne analysen gjelder for såvidt i dagens spill, det handler egentlig om trumfen. Men i praksis er det ikke bestandig slik at den teoretiske sjansen er den eneste. Forsvaret må jo spille ut noe og.

Da spillet forekom spilte vest ut ruter knekt. Spillefører antar det må være singelton eller dobbelton. Hvis vest har to ruter kan spillefører stikke og fortsette med ruter som vest følger på, så en tredje ruter. Vest må sette i en trumf for at ikke en spar skal forsvinne. Da trumfes over hos nord, så trumf til esset og enda en ruter. Som oftest vil vest som har trumfet en gang og fulgt farge på esset ha igjen kun hjerter konge (hvis ikke øst kom på med singel konge), og da er kontrakten i orden. Hvis vest stjeler med kognen kastes spar. Det kan senere kastes en kløver på den femte ruteren, og det tapes kun ett stikk i kløver, ett i spar samt og for trumfkongen.

Men det er en hake ved dette prosjektet. Hva om vest startet med singel ruter som vel er mer sannsynlig enn at han spilte ut knekten fra knekten dobbel? Da stjeler han i andre ruterrunde, og de tar de tre stikkene i de sorte fargene. Skjer det kan det hende du har spilt bort kontrakten fordi trumfen satt slik at den kunne blitt løst uten taper.

Spillefører må altså velge.

Hvis vest startet med dobbel ruter må syd kjøre på med ruter og vinner fort kontrakten. Hvis vests ruter knekt var singel må spillefører satse på å løse trumfen. Siden vest i så fall har kun en ruter og øst fem er øst favoritt til å ha singel hjerter. Derfor spilles esset i håp om den førstnevnte sitsen i våre eksempler på løsbare hjertersitser som gir null hjertertaper, kongen singel hos øst.

Det er et psykologisk aspekt her. Hvor fort kom det der ruterutspillet?

Syd har åpnet med en sterk grand. Det er ikke ofte de lynhurtig spiller ut knekten fra knekten dobbel i sånne situasjoner, det er ofte et dårlig utspill, faktisk. Men med knekten singel kommer utspillet som oftest mye raskere, og bridgespillere er bare mennesker. Å velge spilleplan basert i sånne betraktninger gjøres selvsagt på eget ansvar.

La oss si du tror utspillet er singelton. Er det da noen annen mulighet enn å satse på at trumfen ikke gir taper?

Ja, det går kanskje an å lure vest. Husk han ser ikke syds ruferfarge.

På den utspilte knekten la øst sekseren. Det er ikke sikkert vest kan lese at det er svakhet. Hvis du velger å spille på å fortsette med ruter kan det være en fin variant å stikke med ruter ess og spille liten ruter mot tieren! Hvis vest har for eksempel kongen dobbel i trumf er det ikke sikkert han trumfer nå. Det vil jo være dumt å trumfe og bli sittende med singel konge etterpå hvis øst kan stikke ruter 10. Slik det satt var denne lurevarianten vinnende selv om vest kunne betet kontrakten. Den teoretisk korrekte spilleplanen (satse på null trumftaper) ville gått galt.

 

Utspillet ble stukket med esset, så liten ruter mot tieren. Husk vest ser ikke syd sine kort. For vest så det altså slik ut idet han skulle legge på et kort i andre stikk da syd spilte ruter mot tieren:

 

Det er vel litt menneskelig å ikke trumfe den andre ruteren?

Hvis vest ikke trumfer i andre stikk vinner ruter 10 det stikket, så trumf til esset og stor ruter fra syd. Nå er forsvaret maktesløst. Hvis vest ikke trumfer med kongen som nå er singel kastes spar og det fortsettes med ruter. Hvis vest trumfer med den da single kongen kastes spar. Idet spillefører kommer inn igjen spilles trumfdamen som feller knekten, så hjerter til åtteren og stående ruter.

Det skal litt "guts" til for å spille slik. For som sagt er det i teorien ingen sjanse hvis utspillet var en singelton, og om du da hadde gått bet fordi vest kanskje trumfet i andre stikk fra hjerter knekt tredje så er kontrakten bortspilt, trumfen var i så fall uten taper!

FLAKS!

Dagens spill er fra en lagturnering på søndag. For å komme i riktig kontrakt må N/S ha bra avtaler. Hvis ikke kan de ende i en kontrakt som forutsetter flaks, men har visse sjanser. Selv om flaksen er på N/S sin side i første omgang er det litt mer å tenke på. Ta først meldeprøven syd fikk.

Du har altså svart 1 hjerter over makkers åpning 1 kløver. Så kommer han tilbake med 3 ruter. Hva betyr det?

Noen vil kanskje si det bør vise fem ruter og seks kløver og sterk hånd, men det er bedre å bruke vanlig reversmelding (sterk) 2 ruter. Reversmelding 2 ruter kan selvsagt også være med kun fire ruter og minst fem kløver og kanonkort. 

Siden 2 ruter som reversmelding er ledig kan man bruke slike dobbelthopp som såkalt "minisplinter". Det viser vanligvis en hånd minst god nok til støttemeldingen 3 hjerter og kortfarge i ruter. Situasjonene som denne konvensjonen kan brukes er:

1C   -   1H/1S

3R


1C   -   1S

3H


1R   -   1S

3R/3H


Det som er tilfellet i alle de seksvensene er at åpneren har til rådighet reversmelding på to-trinnet hvis han har sterke kort og lengde i den fargen som dobbelthoppet brukes til å vise "minispilinter".

Syd vil i slem etter den starten. Kanskje bør han forsikre seg om at det ikke er to kløvertapere da nord kanskje kan ha bare Q-J på topp i kløverfargen og alt annet av honnørpoeng slik at det selv uten kløverkontroll blir styrke nok til hoppmeldingen. Men her har nord kløverkontroll, så uansett ender syd på et tidspunkt med å spørre med 4 grand, Key-Card Blackwood.

Makkeren viser tre nøkkelkort, altså har han spar ess, hjerter ess og kløver ess. Nå må det satses på slem. Og det må være en bra storeslem her om makkeren har spar ess, A-Q i hjerter og A-K i kløver. Det kan syd finne ut!

Han spør over svaret på Key-Card Blackwood etter trumfdamen med laveste mulige melding på fem-trinnet unntatt 5 i trumffargen som er stoppmelding. Hvis svaret som viste tre nøkkelkort var 5 ruter blir spørremeldingen 5 spar. Hvis det var 5 kløver som viste tre er 5 ruter spørremeldingen. (noen bruker 5 ruter som 3 eller 0 nøkkelkort, andre bruker 5 ruter for det og at 5 kløver viser ett 1 eller 4).

La oss si 5 ruter viste tre nøkkelkort. Da spør syd med 5 spar. Svarene på spørsmålet om trumf dame må avtales. Jeg liker at tilbake til trumfen er "nei, jeg har ikke trumf dame", alt annet viser damen. Her sier nord 6 kløver som viser trumf dame og kløver konge. Da melder syd med konfidens 7 hjerter!

Det gjorde jeg, og fikk et lite sjokk da makker begynte å unnskylde seg idet han la ned blindemann:

Ja, han hadde svart feil på spørsmålet 5 spar. Her skulle han sagt 6 hjerter - "nei, jeg har ikke trumfdamen" - da 5 spar åpenbart er på jakt etter storeslem (vi er jo i slem uansett når syd melder 5 spar). Hvis syd hadde sagt 5 grand i stedet for 5 spar ville syds melding vært storeslemsinteresse og bekreftet at alle nøkkelkortene er på plass. I så fall burde nord vist kløver konge. Men siden 5 spar spør etter trumf dame mangler jo den og nord må slå av med 6 hjerter, storeslem kan ikke være bra siden vi mangler trumfdamen. 

Det er fint med meldeteori og bra system, men her misbrukte N/S det og endte i en for hard storeslem som avhenger av 3-2 i trumf og at damen sitter i saks.

Det er en mulighet å toppe hjerteren, men da vinnes kun om vest har damen dobbel. At damen sitter tredje hos øst er større sjanse (tre mot to) enn at den sitter andre hos vest.

Den matematikken var ikke nødvendig da vest i den tro at N/S hadde tett trumf spilte ut trumf! Takk for det, men med riktig spill ville uansett trumfen blitt løst siden øst altså hadde trumf damen tredje.

Er det noe mer i dette spillet etter å ha tatt tre runder trumf?

Ja, det er det. Med kun en trumf igjen på begge hender kan det bli en taper om spar sitter 4-1.

En ruter kan trumfes hos nord med en siste trumfen, men sparen må gå eller du kan få ett ekstra i kløver noen gagner.

La oss se på sparfargen. Den gir selvsagt veldig ofte fire stikk, men ikke alltid. Normalt spill er kongen fulgt av liten til esset. Da er alt over hvis begge følger to ganger (sitter 3-2), men du får også med deg knekten fjerde hos øst siden vest ikke følger farge i det det spilles liten til esset i fargens andre runde. 

Er det noen annen mulighet?

Ja, det kan jo sitte fire spar med knekten hos vest. Men hvis han har kn-9 fjerde har han en sikker stopper. Om vest har fire må øst ha nieren singel for at det skal gå bra med en annen fargebehandling enn den normale.

Den singel nieren følger han i så fall på med under spar konge i første sparrunde. Det kan det selvsagt ikke spilles liten til åtteren på direkten i andre sparrunde, for øst kan godt ha J-9, eller J-9-x også. Men hvis nieren kommer i første runde fra øst kan du legge ned spar dame i andre sparrunde og oppdage sitsen, så ta en enkel finesse over vest med nords A-8!

De 4-1 sitsene som er aktuelle og kan løses med riktig spill er altså:

Du spiller kongen og fortsetter med liten til esset. Sitsen oppdages idet vest ikke følger farge andre gang, og du tar den markerte finessen over østs knekt.

Du spiller kongen. Idet øst følger med nieren fortsetter du med damen for å oppdage denne sitsen idet øst ikke følger farge, og gjør han ikke det kan du ta den markerte finessen med nords A-8.

Men om du spiller på den måten etter spar 9 kommer på fra øst kan det bli veldig lang nese hvis øst er en god spiller. Det kan jo sitte slik:

Pent motspill av øst å legge nieren under kongen, for om han følger med liten spar første gang vil du spille liten til esset og enkelt løse fargen uten taper. Nieren er kortet som gir deg en sjanse til å skifte fot og legge ned den andre sparhonnøren fra syd, og booom, vest er fri for spar og det blir en spartaper. 

Så hvis nieren kommer på får du et valg. Har han singel nier? Eller er han en luring med J-9 fjerde? Det er imidlertid slik at de aller fleste "glemmer" å legge nieren i et slikt tilfelle, og hvis derfor nieren kommer på under kongen er det som oftest nieren singel (eller J-9), og sitsen oppdages i det du tar for damen i andre sparrunde.

Er det noen mulighet for å finne ut hvem som sannsynligvis har sparlengden hvis en av dem har fire spar?

Ja.

Etter tre runder trumf (øst hadde altså trekorts hjerter med damen) spilles A-K i ruter og en ruter trumfes med nords siste trumf. Øst følger tre ganger ruter også, så han har minst trekorts ruter. Så A-K i kløver og kløver til stjeling. Noen ganger sitter kløver Q-J tredje. I så fall blir kløver 10 godspilt og er det trettende selv om det kanskje er kun tre stikk i spar.

La oss si det ikke sitter kløver Q-J-x tredje, men at vest følger kun to ganger. Da vet du at øst har fem kløver som sammen med tre hjerter og minst tre ruter = minst 11 kort!. Det betyr at øst ikke kan ha fire spar lenger. Hvis det i såfall sitter 4-1 må det være vest som har fire spar. Du spiller spar konge. Om øst følger med nieren kan du trygt spille damen i fargens andre runde uten å stå i fare for å bli lurt av øst med J-9-x-x.

Ja, det var mye "vås" om spilleføringen, og alt det her har ikke særelig betydning alt for ofte. Men det er ikke vås hvis man vil forsøke å sikre seg kontrakten best mulig.

Da spillet forekom satt imidlertid sparen 3-2, så all den tenkingen omkring den mulige taperen var unødvendig, tretten enkle stikk.

Det ble derfor en høyst uforjent +2210 hvor lilleslem i hjerter eller spar er korrekt. Både en selv og lagkameratene er selvsagt fornøyde med den heldige scoren, men det er ingen grunn til å være stolt over det. Og da vi scoret opp kampen ble det en slags rettferdighet, N/S ved det andre bordet hadde også meldt den for harde storeslemmen - uavgjort spill!

Hvem som satt N/S der? Jo, der satt fru Faith Tislevoll og hennes makker som var våre motstandere i denne kampen - fred i heimen .

Å melde korrekt ville gitt et stort tapsspill. Bridge er underlig spill av og til...

 

 

 

 

På riktig hånd?

Det er ikke alltid lærebokas teori om på hvilken hånd kontrakten bør spilles stemmer med virkeligheten.

Dette spillet fra en parturnering på lørdag spillet handlet mye om system og avtaler.

Giver syd. Alle i sonen.

Øst hadde fått utlevert en kanonhånd. Ved noen bord gikk det tre ganger pass før den med disse kortene skulle melde. Etter standard metoder åpnes med 2 kløver, noen kanskje med 2 NT hvis avtalen deres er at det viser den sterkeste av 2NT-hendene (20-21 og 22-24).

Som regel får man 2 ruter til svar på 2 kløver, men denne gangen svarer vest 2 spar, naturlig og positiv hånd med minst femkorts farge.

Hva melder du nå?

Det er her så mange har for mye hastverk. De blir ivrige, tenker SLEM" og så suser de på med 4NT - Key Card Blackwood. Hvis makkeren har spar konge og kløver ess (to nøkkelkort) meldes storeslem, og siden det er parturnering, hvorfor ikke 7NT. Men så får de ett nøkkelkort til svar og pessimismen sniker seg inn, for det ene nøkkelkortet er ganske sikkert spar konge. Og hvis ikke vest har kløverkontroll kan det være to kløvertapere på rappen. Derfor ble kontrakten 5 spar ved flere bord.

Igjen: hvorfor slik hastverk?

Her har Ø/V fått en fin start på meldingsforløpet og øst bør selvsagt bare løfte til 3 spar. Da vil helt sikkert vest bidra med en kontrollmelding hvis han har det. Min anbefaling er å bruke "laveste cuebid", dvs, man melder i slike situasjoner hvor det er vist sleminteresse og man har funnet en trumffarge den lavest meldingen hvor det er en første-eller andre kontroll. Så hvis vest her over støtten til 3 spar passerer 4 kløver og kontrollmelder ruter eller hjerter mangler han kløverkontroll, og de stopper i 4 spar. Hvis vest viser kløverkontroll spør simpelthen øst med 4NT og melder 6 spar hvis det mangler ett nøkkelkort, storeslem hvis vest har spar konge og kløver ess - to nøkkelkort.

I dette tilfellet vil slike realtivt enkle avtaler løse dette spillet perfekt:

Noen likte ikke åpne med svake 2 spar med vest sine kort. Det er fordi de ikke liker å ha god trekorts farge i den andre majoren da kontrakt i hjerter noen ganger kan være vanskeilig å finne etter svake 2 i åpning. Det (å passe) tror jeg er feil, for passivt. Det kan godt hende motparten har kortene, så oppsiden med å klinke til med 2 spar for å sette press på dem er stor.

Mange åpnet dog med svake 2 spar, eller Multi 2 ruter med vests kort. Da bør også den glimrende lilleslemmen meldes. Det bør også da være mulig å sjekke om det finnes kløverkontroll hos vest etter 2 NT svar fra øst (krav, spør om mer informasjon), alt etter hvilken struktur som er avtalt for de videre meldinger.

Som du ser er det tretten toppstikk om ikke N/S får med seg kløver ess. Og den litt merkelige konklusjonen som overskriften henspeiler på er at lilleslem i spar (eller grand) bør spilles av vest (!) som har 9 HP, ikke av øst som har 23 HP!

Det er en kjent sak at generelt er det den med de sterke kortene som bør blir spillefører for å beskytte mot gjennomspill (får utspill opp mot den sterkeste hånden), og også for å skjule de sterke kortene for motspillerne. Mye i systemteori er lagt opp for å få til det, for eksempel overføringsmeldinger, og også etter for eksempel 2 ruter - Multi - har mange et apparat som gjør at svarhånden - den med de sterkeste kortene - blir spillefører i den svakeste håndens majorfarge. Men her var det ikke slik om man ser kun på Ø/V sine kort.

De som fikk kontrakten på øst sin hånd var avhengige av kløver ess foran! Siden det satt velplassert gikk det bra i denne gangen. Og selvsagt skal du og din makker fortsette med å prøve å få kontraktene på den sterkest hånden så ofte som mulig. Det vil lønne seg i lengden.

Omtrent halvparten av Ø/V-parene meldte slem. Av dem fikk halvparten kontrakten på øst sin hånd. Da spilte noen ut kløver ess og holdt kontrakten på tolv stikk Ø/V +1430 som ga strø under middels til N/S.

De som fikk tretten stikk i 6 spar fikk 90%. Ett par var i 6 NT spilt av øst og fikk tretten stikk - +1470 og ren topp! Det var også en haug med utganger, og i mellom de og slemmene var det ett par som noterte den merkelig scoren +1160. Det var for ett redoblet overstikk i den snodige kontrakten på 3-2 tilpasning.

Signaler på godt og vondt

Signaler i motspill er et viktig og nyttig hjelpemiddel, men det er nettopp det, kun et hjelpemiddel. Så vær forsiktig!

Å legge fordelingskast kan være nyttig på samme måte som andre signaler som styrke/svakhet, Lavinthal osv. Men å bli en slave av signalene er farlig. For det første kan signaler gi informasjon til spillefører også. For det andre kan det hende man kaster et kort som gjør at vi mister kontrollen på mellomkortene i fargen.

Under et seminar forleden advarte jeg mot å bli for fiksert på signalisering. Det er nesten slik at veldig mange bridgespillere burde spilt en stund helt uten signaler for å lære seg å se på spillet og mulighetene, og å se hva som er viktige kort (mellomkort kan være veldig viktige). Det er viktig å tenke logisk. Signaler er selvsagt en viktig del av ethvert makkerskaps repertoar, men signalene ordner ikke motspillet for dem! Det er minst like viktig å tenke…

Da jeg tok en liten titt på resultatene fra den nylig avholdte finalen i det danske mix-mesterskapet (på RealBridge) fant jeg et skrekkens eksempel på feilaktig, ja jeg vil si hårreisende bruk av signaler. Både vinnerparet og de som ble nr. 2 fikk kanonspill pga. dette. Artikkelen er på ingen måte ment for å gjøre narr av spillerne som gjorde feil, men for å illustrere poenget med at signalene må ikke følges slavisk. Det var til vanlig gode spillere som var involvert her. 

Noen bruker norsk fordeling (høy lav = likt antall), andre bruker det vi i Norge kaller svensk fordeling (motsatt av norsk). Dessuten er det vanlig å ha en regel for når makker har spilt en farge og du skal spille den tilbake. Da er norsk fordeling fra gjenværende vanlig, og selv de som ellers bruker svensk fordeling når de følger farge bruker det samme fra gjenværende, eller om man vil «svensk fra opprinnelig lengde). Ha det i mente når det leser om dette spillet.

Vinnerparets øst hoppet direkte til 4 hjerter over nord sin åpning 1kløver.

Med åpne kort (for motspillerne) bør det bli to bet i 4 hjerter med kløverutspill. N/S vinner ett stikk i kløver, to i trumf og to i ruter. Men syd kan ikke klandres for å spille ut spar knekt.

Det gikk spar knekt, dame, ess og stjeling. Spillefører la kløver knekt på bordet, men han tok ikke finessen da syd ikke dekket. Det var jo ett sparstikk hos vest nå som ga avkast for østs andre kløver. Så fulgte hjerter til knekten som stod, deretter hjerter ess. Nå er det to hjertertapere som sammen med to sikre rutertapere gir en bet.

Spillefører måtte gå i gang med ruteren, og da det ikke var noen inntak hos vest lenger spilte han ruter dame. N/S brukte svensk fordeling, og i et spill hvor å vite fordelingen i ruter ikke kan ha noen nytteverdi for makkeren er det helt hodeløst å legge ruter 9 for å vise tre-korts ruter. Men det gjorde syd. Siden nord hadde J-10 i ruter ble det nå kun en taper i ruter. Idet øst fortsatte med kongen som tok med seg esset og nords andre mellomhonnør måtte syd beskjemmet se ned på en helt ubrukbar ruter 4 hvor det burde vært ruter 9 som ville vært et stikk. Spillefører tapte kun to trumfstikk og ett i ruter, en massiv +420 til notering. Det ga 100% score. En bet ville gitt 82% til N/S og vinnerparet ville ikke vunnet gull. N/S som forærte øst denne utgangen havnet en del over middels i turneringen.

For paret som ble nr. 2 hoppet øst kun til 3 hjerter og fikk spille den kontrakten.

Syd spilte også der ut spar, og det startet likt, dame-ess og stjeling. Der la spillefører ned hjerter ess og spilte mer hjerter til nord. Nå er det to hjertertapere samt to rutertapere, det er alt. Å notere +140 bør være bra for Ø/V (og ville gitt over middels), men da nord skiftet til ruter knekt og syd også ved det bordet var for slavisk med motspills-metodene sine skulle det bli mer.

Nord skiftet altså til ruter knekt. Det gikk damen fra øst og esset fra syd. Da syd spilte ruter tilbake falt valget på automatisk å spille ruter 9, en helt feilslått tanke om å vise fordeling fra gjenværende istedet for den minste ruteren (eller spille kløver). Ruter 9 ble spilt, og det kostet ett stikk. Spillefører kunne se at både nieren, knekten og tieren var gått, og stakk fornøyd med kongen. Ruter 7-6 mot 8-3 var plutselig toppstikk (!) ved det bordet også, +170 for ti stikk. N/S som ganske så unødvendig forærte øst ett overstikk i delkontrakten kom på 5.plass i turneringen, ikke langt fra pallen.

Parturnering - ekstra stikk!

Å spille parturnering er intenst. I lagkamp går det an å slappe av litt, selv om det med å være for avslappet med hensyn til ekstra stikk når kontrakten er sikker osv. koster litt der og. Men når det spilles IMP er det mest om å gjøre å ikke rote bort de store spillene, vinne kontraktene sine, ta beitene, og ikke bruke alt for mye energi på overstikk og slikt. Noen småspill er ganske uinterssante i lagkamp. I lagkamp er intensiteten annerledes og forekommer når det virkelig store svingspillene kommer og man står i fare for å ødelegge hele kampen pga. av ett eller noen få spill. I parturnering kan man aldri slappe av, det deles i hvert enkelt spill ut fra 0 til 100% uansett om kontrakten er 2 ruter eller storeslem. Det lille ekstra overstikket, eller den andre beita kan godt være mye mer verdifullt når det gjelder matchpoints enn å vinne 7 grand! Derfor blir parturnering intenst, hele tiden.

Her er et eksempel på en ganske kjedelig kontrakt - vil mange si - fra en parturnering. Men nei, den er ikke kjedelig. De som har en stor hunger etter ekstra stikk, og evne til å se muligheter kan sikre seg en god slump ekstra prosent i dette spillet. 

Giver nord, Ø/V i sonen

Øst havner i 4 hjerter etter at nord har åpnet med 1 spar. Idet øst melder inn 2 hjerter bør vest vise en god løft med overmeldingen 2 spar (såkalt cueraise). Da finner de enkelt utgangen som er nedlegg. 

Syd spiller ut spar 9. 

Det kan ikke tapes mer enn ett stikk i spar, ett stikk til trumfesset og ett i ruter. Det kan være muligheter for å godspille kløveren, og i så fall kan det bli hele tolv stikk. Men det er litt farlig å gå i gang med kløverspill tidlig siden kløveren kan sitte 5-1.

Utspillet bør stikkes med østs ess. Hvis spar sitter 6-1 er det viktig, for om nord kommer inn på trumfesset kan han i så fall gi syd en stjeling. Hvis du stikker utspillet hos øst (som virker naturlig uansett) kommer i så fall den stjelingen på luft (legger liten fra vests spar K-4 hvis syd stjeler) og stjelingen går på bekostning av det sparstikket de kunne fått. Det blir fortsatt ti stikk. Hvis du av en eller annen dårlig grunn stikker utspillet med spar konge risikerer du at nord vinner første trumf og spille spar dame som presser ut østs ess mot trumf hos syd. Da blir det nistrist.

Spillefører vinner altså med spar ess og går på trumfen i andre stikk. Nord stikker med trumfesset og spiller spar dame som vinnes med kongen idet syd følger med spar 2. Motpartens trumf tas ut, og det viser seg nord startet med tre trumf og syd kun en.

Mange slapper av nå, utgangen er helt sikker. Men det er nå hungeren etter ekstra stikk bør gjøre seg gjeldende. Først forsøkes kløver konge (nord legger damen), kløver til esset (syd legger i tieren) og kløver til stjeling. Hvis kløveren sitter 3-3, eller 4-2 med dame-knekt dobbel, er det enkelt å ta tolv stikk. Her sitter det ikke slik, nord startet med singel kløver dame.

Slik så hele spillet ut fra start:

Det kan se ut som om det må bli en spar- og en rutertaper i tillegg til trumfesset de allerede har fått for - ti stikk - men det er litt for dårlig.

Spillefører vet hele fordelingen idet han fikk vite kløversitsen og han vet jo spar- og trumfsitsen. Ikke nok med det, han vet også med sikkerhet hvem som har ruter konge siden nord åpnet. Nord vil bli utsatt for et kraftig press siden han må holde ruter konge dobbel og er alene om å holde sparfargen. Spillefører tar alle trumfene. Før den siste trumfen ser det slik ut:

Hvis spillefører hadde fridd seg med spar tidligere, eller gjør det i diagramsituasjonen tar nord det stikket før han frir seg med sin siste spar og venter på forsvarets tredje stikk for ruter konge. Men øst er på hugget etter overstikk nå og spiller den siste trumfen. Nord kan ikke lure spillefører ved å blanke ruter konge. I så fall toppes den ut, for spillefører har full telling.

Nord må kaste spar 10. Så, idet øst spiller spar får nord for spar knekt som nå er singel. Nord må avslutte med å spille unna ruter konge dobbel til kombinert saks, damen hos øst og esset hos vest - elleve stikk. 

Da spillet forekom ga +650 for 4 hjerter med elleve stikk 79% score, mens +620 for ti stikk ville gitt kun 33%. Det er nesten like stor forskjell som fra middels til topp på et spill!

Sånne tilsynelatende kjedelige spill kan i parturnering være akkurat det som skal til for å klatre en plass eller to på resultatlisten, og noen ganger kan det til og med være det som avgjør om det blir 2. eller 1.plass!

 

 

     

Gjennkjennelse - fra læreboka?

Det spillet du her får presentert er IKKE fra læreboka, men forekom i en lagturnering på lørdag. Litt over halvparten av spilleførerne i standardkontrakten 4 spar gikk bet. Prøv deg selv om du gjenkjenner den vinnende spilleplanen. 

Giver nord. Alle i sonen

Å gjennkjenne varianter for hvordan kortene kan spilles er særdeles viktig om man skal kunne bli en god spillefører. Det som må gjøres i dette spillet forekommer i mange forskjellige forkledninger.

Du er i 4 spar som nord etter at øst har vært innpå med 2 kløver over din åpning 1 spar. Øst spiller ut ruter knekt. Hvordan tenker du om dette?

Siden øst har meldt inn er det en god sjanse for at hjerter ess sitter foran kongen. Da blir spillet veldig uinteressant, du kan ikke tape mer enn til trumfesset, til hjerter ess (en hjerter kastes på kløver ess) og kanskje ett ruterstikk hvis den fargen sitter 4-1 som utspillet kan tyde på. Men om det er to hjertertapere er det fare for bet om ruterfargen sitter skjevt. 

Rutertutspillet vinnes av nord. Du må spille trumf nå. La oss si øst hopper på med trumfesset og spiller kløver konge. Du stikker med esset og kaster en hjerter. Så tas en andre runde trumf, og begge motstanderne følger farge. Det er nå spillefører må tenke seg litt om så ikke en gratis ekstrasjanse misses. Ruteren kan godt sitter 4-1 her, og om du tar ut motpartens siste trumf blir det i så fall en rutertaper. I så fall kunne 4 spar likevel blitt vunnet om øst hadde hatt hjerter ess, men så gunstig var det ikke denne gangen. Men du kan jo bli kvitt den rutertaperen om sitsen er gunstig, og det var den:

Etter andre trumfrunde bør spillefører ta en stor ruter selv om enten vest ellre øst har igjen en trumf. Hvis ruteren sitter 3-2 (begge følger andre gang ruter) er alt greit. I så fall tas den siste trumfen ut siden ruteren er gående, og du spiller for ett mulig overstikk i hjerter (men taper to stikk i fargen denne gangen). Men hvis du tar ut den tredje trumfen må du gi bort ruterstikk i dette spillet, og da blir det en trist bet siden det også blir to hjertertapere.

Løsningen er altså å forsøke en andre ruterrunde før tredje trumfrunde. Hvis ruteren sitter 4-1 er håpet at den som har singel ruter ikke har den siste trumfen. Her kaster øst en kløver. Du kan fortsette med den tredje store ruteren fulgt av en fjerde ruter til trumf. Vest følger farge, og han har den siste trumfen deres. Ruterfargen er godspilt, og du stjeler deg hjem på hånden og tar ut vests siste trumf. Så tas ruterstikket som har blitt godspilt uten å få rutertaper, og til slutt forsøkes hjerter mot kongen for overstikket. Det blir ti stikk.

Å teste en andre ruterrunde før den siste trumfen deres tas ut er helt gratis.

Hva om øst har den siste trumfen deres og trumfer, spør kanskje noen?

Vel, sitter det slik blir det bytting av stikk. Du taper i så fall ett (unødvendig, på en måte) trumfstikk, men får igjen det for du du ikke taper ruterstikk. Du har etter den uviklingen fortsatt en trumf igjen hos syd til å stjele god ruteren senere. Dermed ville du vært like langt som om du tok ut trumfen og måtte gitt bort ruterstikk, og kontrakten ville vært avhengig av hjerter ess foran.  

Ps. Det hjelper ikke forsvaret om øst ligger unna med trumfeesset i fargens første runde. Spillefører kan spille mer trumf til esset, og pga. at øst ikke har tre trumf kan han ikke spille en tredje runde og forpurre spilleførers mulighet til å trumfe en ruter. Spillefører kan slik det sitter også gå igang med ruteren allerede etter en trumfrunde hvis øst ligger unna og dermed sitter igjen med esset singel som han gjerne må få stjele ruter med.

Det hjelper heller ikke for forsvaret om øst stikker opp tvert med trumfesset og spiller hjerter, men da må spillefører tippe hjerteren. Øst kan jo ha enten damen eller esset. Hvis øst spiller den lille hjerteren må altså spillefører gjette. Legger han liten fra syd må esset på fra vest og det blir kun en hjertertaper (en forsvinner på kløver ess). Vest kan riktignok gi makkerent en stjeling, men det blir deres siste stikk siden ruterefargen kan også etter den utviklingen godspilles med en stjeling mens kun vest har igjen trumf. Hvis spillefører med det motspillet som nok er det skarpeste forsøket Ø/V kan få til (opp med trumfesset, liten hjerter) gjetter feil. Hvis han spiller på hjerter ess foran og forlanger kongen på liten hjerter fra øst blir det bet med en ruterstjeling, to hjertertapere og ett stikk til trumfesset. 

STJELEVERDI

Å ha stjeleverdier (korte farger) er gunstig når man satser på trumfkontrakter. En singleton, eller selv bare en dobbelton gjør at motparten ikke kan ta mange stikk i den fargen. Og å kunne trumfe på den siden, spesielt hvis det er på den hånden med færrest trumf (gir ekstra trumfstikk). I dagens spill fra en IMP-par turnering er dog stjeleverdien litt vanskelig å få øye på. 
 
GIVER ØST. INGEN I SONEN
 
       NORD
 
Det er naturlig å havne i 4 spar. La oss si øst har åpnet med 2 hjerter (hjerter og en minor), eller kanskje passet først og meldt inn 2 hjerter etter åpning 1 kløver av syd og svaret 1 spar fra nord.

Vi tenker oss at øst spiller ut hjerter. Det koster lite å forsøke finessen nå. Ryker den så kan en kløvertaper kastes på hjerter ess senere så det blir bytting av stikk. Men hvis finessen holder ser det mye lysere ut. For om du går opp med hjerter ess blir det veldig vanskelig. Det ser i så fall ut til å bli to tapere i hver minorfarge. Så du tar hjerterfinessen, og den holder. Hvordan spiller du videre? 

Når du nå har bestemt det for en spilleplan kan vi se på alle fire spillernes kort:

 
Syd som har sparstøtte har helt jevn hånd, typisk grandhånd. Det er likevel normalt å havne i 4 spar her, for nord kan jo ha skjev hånd, og her er kløveren sårbar. Det går som du ser av computeranalysen øverst til høyre likevel an å vinne 3NT. Det skjer ved at eventuelt kløverutspill lasjeres. Vest blir helt uten inntak siden øst har ruter ess. Spillefører får godspilt ett stikk i ruter, og en vellykket ruterfinesse gir to stikk i den fargen. Sammen med fem sparstikk og kløver ess blir det ni stikk.

Men altså, 4 spar.
 
Den står også som du ser av computeranalysen, men det betyr ikke at det alltid er lett å vinne ti stikk. Selv etter å ha tatt den vellykkede finessen er det ikke rett frem å vinne 4 spar. I dennevnte turneringen vant kun fire par 4 spar, ett par vant 3NT, og resten gikk bet, de fleste i 4 spar. 

Løsningen for å vinne 4 spar er syds stjeleverdi!
 
For selv med 3-4-3-3 hånd har syd en stjeleverdi, men den er i ruter!

Etter å ha vunnet stikk for hjerter ess kan en kløver kastes på hjerter ess. Så trumfes en hjerter og det spilles ruter mot damen. Hvis øst fyker opp med esset ( på "luft") blir det enkelt. Øst kan riktignok gi vest en ruterstjeling, men i det stikket legger spillefører liten ruter fra begge sidene og får senere stikk både for ruter konge og dame. Det blir i så fall kun en kløvertaper, en rutertaper og en stjeling. Så øst legger ikke ruter ess på "luft". Derfor vinner ruter dame stikk. En hjerter til trumfes, nå med nieren og nord har igjen kun KQJ i trumf. Så spilles mer ruter. Øst kan vinne det stikket billig bak kongen tredje, og spiller kanskje kløver. Spillefører vinner med esset og spiller nok en ruter. Øst vinner og de har fått to ruterstikk. De kan også ta ett kløverstikk, men så har spillefører resten. Han kan trumfe sin fjerde ruter med trumfesset og har så kun KQJ i spar igjen. Det vinnes fem trumfstikk hos nord, to hjerterstikk, ett stikk i ruter og ett i kløver = 10.

Gjette du på at stjeleverdien som var nevnt i overskriften var i N/S sin ruterfarge?
 

Praktisk bridge vs. computeranalyser

Dagens spill er nokså komplisert, og det har kanskje ikke så stor nytte for de fleste. Men noen finner slike mer teoretiske problem interessante.

I mange bridgeturneringer får man etter en sesjon utlevert en spillstensil (hand rebord) som inneholder spilldiagram og i tillegg en oversikt over hvor mange stikk som er mulig å vinne for begge sider i alle kontrakter. Slik informasjon er basert i computeranalyse hvor alle tenkelige forløp, alle tenkelige rekkefølger av kortene vurderes. Motspillerne får ikke lov å gjøre feil i en sik analyse. De vet alle kortene. Det samme gjør spillefører. 

Derfor er det slik at å spille på en sånn måte som gir det maksimale antall stikk ikke sjelden er feil spilt, eller mot oddsen så lenge man ikke vet alle kortene. En annen spillplan enn den vinnende slik det sitter kan godt gi mye større sjanse. Og også for motspillerne behøver det ikke være beste sjanse - mot oddsen - å spille det motspillet som er korrekt fordi man vet kortene. Altså er på ingen måte slike anlyser fasiten på HVA MAN BURDE GJORT. Det er feil å tenke slik at "Vi skulle ha vært i slem der", "Oj, det står i utgang der, og vi burde meldt og vunnet den" osv. Det kan godt være at maks resultatet er helt umulig å oppnå i praksis.  

Computereanalysene er poplære likevel, og mange later til å tro at de er en slags fasit. Det blir feil. Min anbefaling er å ta det med en klype salt. Det er klart at analysene er korrekte, men ikke tro at det alltid betyr dere skulle meldt eller spilt annerldes.

Her er et eksempel på en slik analyse av det spillet vi skal se på om litt.

Computeren har altså funnet ut at N/S kan vinne kun en kontrakt, ett trekk i hjerter. Ø/V kan vinne mange kontrakter, bl.a. 6 spar om vest er spillefører, kun 5 spar om øst spiller kontrakten.

Å se hvordan det maksimale antall stikk kan oppnås er av og til være vanskelig. Det kan som sagt være en helt ulogisk spilleplan som må til. Ikke sjelden tar det lang tid å finne løsningen på puslespillet, og noen gange er det så komplisert at mange ikke klarer å finne du ut selv.

Disse analyseprogrammene kan lastes ned å man kan finne svaret på sekunder. Programmet tar i løpet av et nanosekund for seg tusenvis av rekkefølger kortene kan spilles. For meg som har holdt på med bridge i snart et halvt hundre år, og en god del av den tiden befattet meg med å fundere på og analysere bridgespill er det en (dum) stolthet i det her. Så jeg nekter å bruke dataprogrammene til å løse slike puslespill og kaster noen ganger bort masse tid på det. Men det blir vel kanskje litt som å løse kryssord, eller sudoku. 

Forleden fikk jeg en lapp stukket i hånden fra en bridgekamerat. Hvordan kan man vinne 6 spar her, sa han? Og det så unektelig vanskelig ut. Det måtte grubles. 

Spillet har noe praktisk verdi også, først når det gjelder meldingene. Vest hadde nemlig fått utlevert en svært uvanlig hånd:

Giver vest. Ingen i sonen.

Sterk nikorts farge og ett ess ved siden av. Det er i praksis utgang på egen hånd. Så 2 kløveråpning kanskje? Det er ikke lov i henhold til reglene i New Zealand Bridge. Her må man ha et visst antall HP for å åpne med kravåpningen 2 kløver. Det er etter min mening en bisarr regel, men antagelig ment for å hindre bløffåpninger med 2 kløver, krav. Jeg vet ikke helt sikkert hvordan regelen er internasjonalt eller i andre land, for eksempel Norge. Men en kan jo tenke seg nikorts helt gående farge og ett ess (eller to), eller lignende hvor du har en helt bombesikker utgang på egen hånd, men kun 14 HP. 

Vel, hva blir åpningen her?

Hånden blir for sterk for en sperremelding, slem kan stå med svært lite hos makker. Så åpning 1 spar blir nok best og forsåvidt en grei åpning uansett regel mht. til kunstig kravåpning. Det er neppe slik at det går pass rundt på 1 spar når du har noe så spesielt som dette, noen av de andre må nok ha noe de skulle sagt i meldingene.

Vi forbigår de videre meldingene og kommer til poenget og analysen av spillet, for la oss si du havner i 6 spar. 

Vest giver. Ingen i sonen.

Nord spiller ut en trumf, og syd følger farge. Med 11 spar til sammen er altså motpartens trumfen tatt ut.

Analysen av antall stikk finner du i det eksempelet tidligere i innlegget. Den påstår (og har rett i det) at vest kan vinne tolv stikk (6 trekk) i sparkontrakt.

Ta deg litt tid her og bestem deg for en spilleplan.

Hvordan spiller du?

Når vi nå får se alle kortene er det klart at normale spilleplaner ikke fører til tolv stikk.

Å kaste en ruter på hjerter ess er en muliget, så stjele en hjerter og spille ruter. Nord dekker, og det blir ikke ruterstikk på spillefører. Det tapes ett stikk i hver minorfarge. I stedet kan det forsøkes med å kaste kløver 10 på hjerter ess og senere forsøke ruter mot kongen, men siden N/S har kontroll på ruteren blir det to tapere i den fargen samme hva du gjør. 

Det kan se ut som det er skvismuligheter. Nord har tross alt mye å passe på. Men det vil ikke fungere, det er ikke tilstrekkelig med overganger. Hvis det spilles "en bøtte" med spar er det ingen inntak til øst i det hele tatt, og N/S kan innrette seg etter hva vest har igjen.

En spilleføring som ofte fører frem med veldig lange farger er å dundre i vei med langfargen. Motparten må kaste veldig mange kort. Hvis du tar hjerter ess først blir det kun tre kort igjen etter alle sparene. Men siden N/S i denne sammenheng (double dummy/åpne kort) vet kortene gjør de ikke feil. Det blir to minortapere.

Hvis du legger igjen hjerter ess på bordet vil du ha fire kort igjen etter alle sparene. Nord holder da Q-10 i ruter og K-J i kløver, og de kan få betet deg samme hva du gjør. Men om du legger igjen hjerter ess vet ikke motspillerne at du ikke har hjerter på hånden, om de er mennesker. De kan gjøre feil og tror de må holde hjerter. Men sånne feil gjør ikke computerne som altså har laserøyne og ser alle kortene. 

Så hva er løsningen?

Det tok en stund for meg å se det må jeg innrømme selv om jeg er godt vant med å løse slike puslespill. 

Løsningen er ikke noen skvis. Men den baserer seg i at nord har litt for mye å passe på. 

Sparutspillet stikkes hos øst. Så tas hjerter ess med avkast av ruter 2. Siden du vet hvordan det sitter kan slemmen faktisk spilles hjem med et innspill allerede i tredje stikk!

Dette er igjen etter spar ut til knekten fulgt av hjerter ess:

Du spiller nå ruter til knekten. Nord er innspilt å må hjelpe deg.

Hvis nord spiller hjerter konge trumfer du, og spar konge er inntak til hjerter dame som gir kløveravkast. Hvis nord spiller liten hjerter tar du med en lite gjesp for hjerter dame og kaster kløver. Hvis nord spiller kløver vinner du for kløver 10 eller damen - enkelt, kan ikke gjette feil en gang. Og endelig, om nord stikker ruter knekt med damen og spiller ruter forlanger du ruter 9 som krever esset. Spar konge er inntak til ruter konge som gir kløveravkast. 

Ha ha, ingen problemer - vi vet jo alle korta!

Å spille slik i praksis er en helt annen sak. Det kan godt føre til bet i en kontrakt som bør vinnes enkelt fordi ruter ess sitter foran og hjerter/kløverhonnørene sitter annerledes plassert.

Da spillet forekom i en lagturnering var de fleste kun i utgang. Tre par vant imidlertid slem. To av dem vant tolv stikk etter ruterutspill fra nord (liten fra øst og esset kom på), mens en spiller vant slemmen sin etter kløverutspill. Kun ett par gikk bet i slem etter at nord fant trumfutspillet som er det eneste som ikke gir spillefører tolv stikk med det samme. Litt synd på han som gikk bet, kanskje, for alle fikk jo en "hand record" etterpå og kanskje sa (eller tenkte), "opps, det stod jo i slem".

 

Lekker sluttposisjon

Dette spillet handler om en normal utgang siden N/S har 25 HP til sammen, men en svært marginal utgang som såvidt kan vinnes om motspillet er ganske normalt.

Det er ikke mer enn akkurat for utgang her, men det hjelper litt på at vest spiller ut en liten hjerter til nieren og syds knekt. Hvis kløveren hadde vært maks heldig fordelt ville det nå vært ni stikk. Og det er også tre ruterstikk på en måte, men kun ett inntak hos nord, så det går ikke å få tatt to ruterfinesser. 

Inne på hjerter knekt i første stikk tas kløverfinessen, liten til knekten, eller kanskje med esset først også liten til knekten. Øst kommer inn på kløver dame og spiller hjerter til syds ess. Kløveren testes og sitter i alle fall pent, så det blir tre kløverstikk. Den fjerde kløveren tas. Begge motspillerne kaster en ruter. Nå tas ruterfinssen som holder, og dette er igjen:

Nå kan spillefører satse på at ruter konge sitter igjen singel, men det er helt usannsynlig. Syd må for å vinne spille spar. Da går det bra hvis syd danner seg riktig bilde av hvordan det sitter.

La oss si vest stikker opp med spar ess og spiller mer spar. Øst får for spar 10, men så må enten spiller ruter slikt at den andre finessen kan tas (og det blir 0+3+3+3=9 stikk), eller spille spar konge og mer spar slik at damen gir det niende stikket.

La os i stedet si vest stikker opp med spar ess og spiller hjerter. I det stikket er øst ferdig, offer for en skvis (skvisinnspill). Forsvaret har fått to stikk. Øst har igjen tre spar og to ruter og må kaste en spar om ikke spillefører skal få sjansen til å toppe ut ruter konge. Med 2-2 i spar og ruter hos øst stikker syd med sin siste hjerterhonnør og spiller spar. Øst kommer inn, kan ta ett stikk til i spar, men må så må han spille ruter til syds saks. Det blir ni stikk med tre i hver av fargene hjerter, ruter og kløver da også.

Endelig, la oss si vest legger liten spar idet det spilles spar fra syd i diagramsituasjonen. Åtteren legges fra nord, og øst vinner med tieren. Han kan ikke spille ruter, det gir tre ruterstikk total til spillefører og ni i alt. Så øst må spille spar til vest sitt ess. Vest kan ikke spille ruter heller, og må nå spille hjerter. En lignende skvis-innspillsituasjon oppstår. Nå har forsvaret allerede tatt tre stikk. Idet vest frir seg med hjerter har øst K-J i spar og K-x i ruter. Han må kaste ett kort, og det blir spar knekt og ikke syd skal få to ruterstikk ved å legge ned esset. Syd vinner og spiller inn øst på den nå single spar kongen, og det er forsvarets fjerde stikk. Også da blir det ruter til saks til slutt, ni stikk.

 

 

Til lags åt alle kan ingen gjera - et hjertersukk

Dette innlegget er ikke en invitt til debatt. Det er kun et slags hjertesukk om hvordan debatten rundt NBF sin plan for årets festival har blitt i flere onlinetråder. Her blir det ikke særlig med argumenter om årets bridgefestival bør være sånn eller slik, eller om eventuelle negative/positive effekter av restriksjonene. Dette er mer betraktninger sett fra langt hold, og kanskje en oppfordring om at den norske bridgefamilien står samlet og prøver å være positive til det som skjer og vil skje i det som fortsatt er et «annerledes-år». Selv om denne bloggen er på NBF sin side handler alt i dette innlegget om undertegnedes personlige betraktninger.

Hvis du allerede nå begynner å synes dette innlegget virker uinteressant og for mye synsing, føleri og lite tydelige argumenter, ikke les videre. Det blir ingen diskusjon her. Så lenge denne bloggen skrives av meg er kommentarfeltet for klagenemda og andre (som er velkomne til kontakte meg på annen måte også), og i hovedsak for å diskutere bridgen som er beskrevet. (Skulle du likevel ha behov for å si noe til meg, eller kanskje kritisere dette innlegget, ta gjerne kontakt med meg personlig) 

Covid har ført til at ting blir annerledes. Også når det gjelder bridge er alt annerledes. I 1,5 år har det mange steder ikke vært «vanlig» bridge slik vi har vært vant med. Online bridge har vært et for mange velkomment substitutt, men flertallet ønsker seg tilbake slik det var, bridge face-to-face, møte venner og oppleve det fine sosiale med å være på turnering eller festival.

Norge har lyktes bedre enn mange andre land når det gjelder Covid, og selv om det har vært lock-downs og masse restriksjoner osv. har det en del av denne merkelige perioden vi har lagt bak oss vært mulig å spille bridge face-to-face også.

New Zealand hvor jeg bor er også i en bra posisjon når det gjelder covid, men også ganske strengt i perioder selv om det omtrent ikke finnes Covid her. I 2020 ble vår festival (NZ Congress) kansellert. I år vil den bli arrangert om ikke noe uforutsett skjer. I perioder ble andre store turneringer til stor skuffelse kansellert, men nå har det vært et halvår hvor bridgen har fungert tilnærmet normalt. Og det viser seg at «ordentlig» bridge er det flertallet vil ha, og ikke særlig overraskende har det vært rekordstor påmelding til turneringene. Det samme gjelder nok i Norge også. Interessen for den kommende norske bridgefestivalen virker å være enormt stor.

Men Covid og restriksjoner er ikke over. NBF har derfor vært nødt til å lage et opplegg under vanskelige forhold for store arrangement, med begrensninger. Men bridgeforbundets vilje til å få til festuken for bridgefolket har vært stor, og tydelig. Det er jeg sikker på at alle er glade for.

Å lage et opplegg for store arrangement med de begrensinger som må følges kan neppe være enkelt. Det må bli vanskelige prioriteringer, og det fører til at Ivar Aasens «Til lags åt alle kan ingen gjera» blir veldig relevant.

Hvordan bridgefestivalen er planlagt skapte en debatt som slik jeg ser det utviklet seg litt ubehagelig å følge.

Debatt er i utgangspunktet fint, og nødvendig. NBF bør tåle både ris og ros, og det tror jeg de gjør. Det er bare det at når debatter foregår online så har det en tendens til å ta av. Mange debattanter blir emosjonelle og sporer helt eller delvis av. Det blir personlig. Det kan bli stygt. Debatten rundt årets bridgefestivals form har vel ikke vært helt fryktelig, ikke så stygg som mange andre debatter online, særlig de som handler om politikk.

Jeg har for lenge siden gitt opp å følge med på alt folk lirer av seg, og i alle fall ikke deltatt i slike online-kranglinger, for det er det det ofte utvikler seg til - krangling. En ser til vanlig oppegående mennesker slenger ut av seg sylfrekke kommentarer, og ikke sjelden veldig negative personkarakteristikker av meningsmotstandere osv. Sakens kjerne forsvinner gjerne i alt grumset. En ser kommentarer som «du har ikke mye mellom ørene» og enda verre ting. Det er ikke debatt. Det er sjikane. Debattantene forvandles til nett-troll.

Så galt har det vel ikke vært i den debatten om bridgefestivalen, men det begynte å ligne litt på andre stygge debatter.

«Det må være lov så si meningen sin», er et vanlig argument. Det er jeg enig i hvis man holder seg til sak. For meg er retten til å si hva man mener hellig, selv om, eller kanskje nettopp hvis man er uenig med flertallet. Den retten er noe jeg alltid har satt høyt siden jeg som ung gutt begynte å tenke på litt annet enn bridge og fotball. Ibsens Dr. Stockman (fra En folkefiende) ble et idol for meg. «Sterkest er den som står alene» og alt det der. Å være modig nok til å si meningen sin selv om de fleste andre mener noe annet er bra! Å være konform, være automatisk enig med de fleste andre uten å tenke selv er ikke bra, og i større sammenheng kan konformitet til og med være farlig. En favorittscene fra film er da Brian i Life of Brian taler til folkemengden som forfulgte han i troen på at han var Messias. Brian må etter hvert tale til følgerne sine og sier «dere er alle individualister». Folkemengden svarer konformt, i kor: «Vi er alle individualister». Kun en mann rekker hånden i været og sier «ikke jeg».

Det er lov å si hva man mener selv om alle eller de fleste andre er uenige. Men ytringsfrihet betyr ikke at man alltid MÅ si noe om alt! Dessuten er det mange måter å si ting på, og der skjærer det seg ofte, særlig online. Mange som slenger ut kommentarer om dette og hint hver dag ser ikke ut til å forstå det. Retten til å si sin mening bør ha noen begrensinger, spesielt når det gjelder form. Man må holde seg til saken!

Når det ytres noe i en diskusjon eller samtale så er det alltid «messenger» og «receiver». Litt sånn smertelig vet jeg endel om det. Som bridgeskribent som av og til skriver så blekket skvetter skjer det av og til at på farta blir setninger klønete, og kanskje om noe som ikke har direkte å gjøre med bridgen som beskrives. Slikt kan til og med såre noen selv om det på ingen måte var ment sånn som det ble oppfattet. Noen ganger har jeg fått passet mitt påskrevet. Det skjedde for eksempel nylig. Ofte er det messenger/receiver mekanismene som er i aksjon, men heldigvis, med litt godvilje fra alle parter kan som regel det hele oppklares.

Sånn mis-match mellom sender og mottaker forkommer ofte i diskusjoner online, og da kan kommentarfelt og debatter bli riktig stygge. Det er ganske vanlig å ikke være klar over at det som blir ytret ikke alltid blir oppfattet akkurat slik som det var ment. Da blir det krøll. Det glemmes fort at det som postes kanskje ikke kommer ut sånn som det var inne i ens eget hode. Så kommer det gjerne et litt bitende svar, og så kaster den andre seg over tastaturet og slenger noe tilbake mot det igjen. Det blir en ond spiral, stygt, usunnt og lite konstruktivt.

Bridgen er som en stor familie. Å spille bridge gjør at man får mange ulike slags venner. Det er noe av det fineste med bridgen. Erlend Skjetne beskrev det på en god måte i en bok han ga ut nylig, hvor hovedrolleinnhaveren var bridgespiller, dette om at i bridgen kan bankdirektøren kan bli venn med bomsen. En får alle slags venner ved å spille bridge, ulike personligheter og fra ulike sosiale lag. Bridgen er nesten som et klasseløst samfunn. Og det er supert! Det er derfor det smerter litt å se at bridgespillere går i strupen på hverandre i en debatt som for så vidt har sin berettigelse, men egentlig er om noe som er bra for de som utøver hobbyen vår.

Mange av disse kranglefantene er bridgespillere jeg kjenner godt, mine venner, og folk som jeg trodde var venner med hverandre. I noen tilfeller også i denne debatten om bridgefestivalen blir det til munnhuggeri, personkarakteristikker og nærmest sjikane. Deprimerende lesing for meg i alle fall. I ett tilfelle var to personer som jeg begge regner som mine venner fullstendig i klinsj. En klok kommentar som stoppet det smått pinlige munnhuggeriet var: «på tide å roe ned nå – begge to» Det har blitt slik nå til dags at mye måles i «likes» på internettet. Det er kanskje ikke så tilfeldig at den kommentaren var blant kommentarene som fikk flest «likes» i den tråden…

Alt jeg sier her betyr ikke at jeg mangler forståelse for at det er ulike synspunkt om hvordan bridgefestivalen bør være i, skal vi si dette «hvileåret». Det eneste alle må være enige i og akseptere er at årets festival må bli annerledes. Jeg skal ikke gå særlig inn på de forskjellige argumentene og har heller ikke fulgt hele debatten som oppstod forleden. Men jeg så at det var noen innlegg i starten hvor det ble stilt spørsmål som har sin berettigelse. For eksempel virker det naturlig å spørre om det er riktig at NM turneringene beholder sin status når det er begrensninger i hvem som får delta, og fjorårets vinnere kanskje ikke engang får sjansen til å forsvare titlene sine. Kanskje kunne statusen «NM» vært endret. Hvis det er riktig som noen hevder at det er argumentert med at NM-turneringen på festivalen uansett ikke har så høy status som andre NM så er det kanskje litt uheldig. Det er riktig at NM for par, NM for klubblag og Seriemesterskapet er de mesterskapene som har høyest status i norsk bridge. Men NM turneringene på festivalen har status som NM de også med titler og medaljer. Å la de turneringene beholde NM-statusen fordi de uansett ikke har så høy status vil kunne gjøre at de turneringen blir enda mindre prestisjefulle.

Hvor mye betyr egentlig det kan man spørre.

Lite synes jeg, for det er uansett et «hvileår». Det må være lov å håpe at det allerede i 2022 blir muligheter for å avholde bridgefestival på vanlig måte, uten restriksjoner.

Jeg ville likt å se at de som er mest negative i denne debatten kan se litt mer stort på det. Se fremover, og ta det positive i at det vil bli mulig å møtes for å spille bridge, møte venner og oppleve festivalfeelingen igjen! En av mine beste norske bridgevenner var på tråden forleden. Han sa: «Jeg vet ikke hva jeg får spille, men gleder meg kjempemasse til festivalen uansett».

Heldigvis er det trolig mange som føler det samme som han. Derfor håper jeg så mange som mulig kan være positive og glade for det de får denne gangen, en litt annerledes bridgefestival. Jeg synes NBF gjør et godt og ærlig forsøk på å få til noe til glede for bridgefolket. Vær glad for det. 

Lykke til på Lillehammer!

Feilvalg som ikke koster

Av og til får vi valg som ser ut som er helt kritiske, enten vunnet kontrakt, eller bet. I noen tilfeller er det fortsatt en viss mulighet etter at feilvalget er tatt. Her er et sånt spill fra en lagturnering forrige helg. 

Meldingene kan sikkert diskuteres, men her har syd kun sagt at han har sånn akkurat nok til utgang, typisk med tre-korts spar. Med fire+ kort i trumf og utgangskort melder de fleste Stenberg 2NT. Uansett, så lenge nord får vite at syd har såpass med verdier og trumftilpasning går hun på til slem.

Øst spiller ut hjerter 4 (norsk fordeling). 

Hvordan spiller du ?

Det er to kløverstikk hos syd, og de gir avkast for to ruter. Det ser imidlertid ut til at det fortsatt vil bli en en rutertaper, så trumfen bør helst løses uten taper. Det går selvsagt bra nesten alltid, kun 3-0 sits i trumf den ene eller andre veien, og du gjetter feil med hvilken honnør du starter med gir trumftaper. 

Legger du ned esset, eller spiller du spar til kongen?

Siden motparten har forholdt seg tause er det ingen indikasjon på hvem som eventuelt har alle tre trumfene. Det er imidlertid som du snart skal få se en grunn til at det er litt bedre å starte med esset. Om du er så uheldig at trumfen sitter 3-0 og bommer på valget er det fortsatt en minimal sjanse for kongen singel i ruter, og den lille muligheten at hjerter dame sitter dobbel. Det er også en ekstra sjanse til som du får med det ved å legge ned esset først. 

Da spillet forekom la nord ned spar ess i andre stikk. Det var ikke hyggelig å se at øst kastet en kløver, så vest har plutselig sikkert trumfstikk. Kontrakten er i fare. Men så var det den den lille ekstra muligheten jeg nevnte, da.  

Du ville foretrukket å ha spilt spar til esset og oppdaget trumfsitsen, så tatt to store kløver med avkast av to ruter og tatt en markert finesse over vests trumf. Da blir det kun en rutertaper. Men altså, det kom hjerter ut til nord, og uheldigvis la vi ned med spar ess.

Nå er det tid for å forsøke alt som er av sjanser, for det blir en taper i trumf. Du må bli kvitt tre ruter. Derfor ned med den andre hjerterhonnøren. Hvis damen stuper har du tre avkast. Det skjer ikke.

Så trumf til bordets konge. Ikke ta kløver for A-K nå (du kan ta en honnør), du vil snart få seg hvorfor det blir feil. Trumf en hjerter, og sannelig kommer hjerter dame deisende. Da er det en forutsetning til som må til, vest må ha ruter konge. Dette er igjen:

Inne hos nord ser du på tre stikk hos syd, men det er ingen inntak. Du må ha hjelp.

Nå foræres vest stikk for trumfdamen sin. Vestmå enten spille kløver til syd og nords ruter forsvinner på A-K i kløver og hjerter knekt, eller spille unna ruter konge som du i så fall lar løpe til syds dame.

Grunnen til at du ikke kunne ta begge kløverhonnørene før du trumfet hjerter var at hvis det gjøres kan vest idet han er inne på trumfdamen fri seg med kløver og vente på å få beten med ett ruterstikk.

Pust pes, hjemspilt slem etter først å ha valgt feil.

 

BRIDGE MED NÅGO ATTÅT

I bridge er det ikke bare to, tre forskjellige nivå på spillerne, for eksempel svake/uerfarne, middels, eller sterke/erfarne spillere. Det kan være en enorme forskjeller og en endeløs rekke med forskjellige nivå. Det morsomme er jo at de svakeste godt kan slå de aller beste, i alle fall i enkeltspill.

Denne historien er på ingen måte men for å harselere med, eller latterliggjøre bridgemiljøer hvor nivået er lavt. Snarere tvert om! Dette er mer for å vise hvor fantastisk bridge er. Spillere på alle nivå har det kjempeartig med hobbyen sin.

På noen mer isolerte steder, hvis de da spiller bridge der i det hele tatt, foregår bridgen på en spesiell måte. Hvis det ikke blir særlig med innflytelse utenfra blir det ikke noen utvikling. Dermed kan vanlige klubbspillere fra større steder med større bridgemiljøer plutselig bli stjernespillere i forhold hvis de møter spiller fra slike miljø.

I New Zealand er nivået i de større byene ganske bra, men likevel jevnt over noe lavere en det generelle nivået i Norge, selv om de beste her antagelig kunne hevdet seg også i norsk toppbridge.

Dagens (bridge)artikkel handler om en fin tur i helgen til et sånt avsidesliggende sted hvor det også spilles bridge. Der ville ganske vanlige klubbspillere fra Norge vært storfavoritter!

I helgen fikk jeg være med på en litt spesiell bridge weekend. Noen av de mer velstående bridgespillerne i Auckland (hvor jeg bor) inviterte på tur til en liten by på østkysten av landet, Gisborne.

GISBORNE -.en vakker liten by ved Stillehavet

Vi bodde i et herskapshus fra 1800-tallet, nærmest et palass som er bygd om til hotell - ikke akkurat billig "accommodation". Å være der et par dager føltes som om vi var med i gammel engelsk film om aristokrater. Men så lenge det hele var ganske så sponset kunne en ikke akkurat styrtrik bridgejournalist fra Norge være med på turen og.

Gisborne er ikke store byen, men et vakkert sted, som kanskje kan minne om Grimstad, Kragerø eller noe i den retningen.

Denne perlen av en småby er på en måte langt unna alt annet i New Zealand, med Stillehavet rett utenfor stuedøra. De har en liten bridgeklubb der, og mye annet flott for turister. For eksempel viste et googlesøk at de har minst 19 vingårder i den lille byen og nærområdet! Så denne langhelga ble det tid både til bridge og andre aktiviter som for eksempel vinsmaking.

Det tok en halv time å gå til enden av den gamle piren i Tolaga Warf (ved Gisborne) og tilbake. Ytterst der ute er det bare endeløst med hav -  og neste stopp er i så fall Hawaii (dog en ti timers flytur)

Et par ganger i året har de litt mer enn en vanlig klubbturnering i Gisborne, men ikke større arrangement enn at det stort sett er lokale spillere med.

I fjor da New Zealand med jevne mellomrom var i lock-down som andre steder, dro vi dit da på et tidspunkt hvor de lettet litt på restriksjonene. Meningen var å spille en turnering da også. Men så ble det strammet inn pga. av Covid, og fjorårets bridgeturnering ble avlyst. Vi reiste likevel, og arrangerte privat turnering med tre bord (det var lovlig). Vi fikk låne bord, kort og kortmapper fra bridgeklubben. Vi hadde betalt startavgift for den turneringen. Da den ble avlyst forærte hun som hadde betalt startavgift (for de tre parene) pengene til klubben som takk for lånet av materiell som jo gjorde at vi kunne spille vår lille, private turnering. Den lille sponsinga var populær i klubben, og da vi kom dit igjen i år kalte de turneringen sin for "Friends of Auckland". Vi ble mottatt som helter!

Denne gangen var ni personer på tur. Jeg hadde frivillig meldt meg til å være reserve, reiseleder eller kall det hva du vil. Men så ble en av damene syk, og jeg var plutselig i aksjon. Resultatene fra denne turneringen betyr ikke mye, dette var mest sosialt. Men en bridgeartikkel må jo ha med noen bridgespill, så vi tar med noen ekstreme spill hvor valg i meldingene fikk stor betydning.

Naturlig nok var nivået ikke særlig høyt i denne turneringen. Jeg kjente igjen noen veldig få fjes fra større turneringer i New Zealand, men det var alt. Da vi startet forklarte turneringsleder at de lokale spillerne måtte være oppmerksomme på at disse absolutt velkomne gjestene fra Auckland brukte veldig spesielle system, men at ingen behøvde å være redde, gjestene ville forklare. Vel, Auklanderne på denne turen spiller naturlig, noen en slags Standard American, eller kanskje såkalt 2 over 1. Intet spektakulært. Omtrent en meldestil som ligner det de fleste bruker i Norge. Men det gjelder ikke bridgespillerne i Gisborne! Det er gammeldags ACOL som gjelder der, for samtlige: fire kort for åpning i alle farger og svak grand. Punktum.

Vel, så startet det hele.

Ganske tidlig handlet det ikke om system, egentlig, men kortvurdering.

                                           NORD

Meldingene startet slik ved vårt bord:

Min makker (vest) er en svært uerfaren spiller, men her var hun tøff og klinket til med 5 ruter.

Hva ville du meldt nå med nord sine kort?

Joda, det er klart det må meldes slem, og det bør ikke være så vanskelig å se at det godt kan være en nedlegg storeslem. Makker har tross alt meldt inn i ugunstig sone. Hvis han har de to majoressene er det antagelig 11, eller sannsynligvis 12 stikk i majorfargene (syd har ofte seks hjerter), pluss kløver ess, og kanskje et par ruterstjelinger på den korte trumfhånden også. Altså 14-15 stikk? 

Om det mangler ett ess, i så fall trolig spar ess, står ganske sikkert 6 hjerter.

Det må minst meldes 6 hjerter her. Storeslemsinvitt 6 ruter er greit også.

Er det noen mulighet for å finne ut at makker har to ess nå som meldingene har tatt av så veldig?

Vel, noen bruker faktisk 5NT som spørsmål om ess (Key Cards) hvis meldingene har ført oss opp på fem-trinnet uten at vi har hatt sjansen til å spørre. Men det blir kanskje litt for spesielt interesserte...

Uansett, de fleste må vel komme seg i slem her?

Syd mangler garantert ikke begge majoressene.

Vår motstander som nord syntes 5 hjerter var nok, og det gikk pass rundt på det.

Slik så hele spillet ut:

Ja, det var mer enn nok stikk her, enkelt tretten og +710 til motparten.

Da vi gikk tll neste bord berømmet jeg vest for 5 rutermeldingen og fikk en kledelig rødme i makkers fjes som "svar" på den kommentaren. Vi trodde vi ville få en gladscore for dette.

Overraskelsen var ganske stor da resultatene kom. Samtlige bord spilte 5 hjerter unntatt ved ett bord.

Ved kun noen få bord meldte Ø/V i det hele tatt.

Og ved det ene bordet som ikke spilte utgang i hjerter fikk de melde i fred, men nord (!) endte i kontrakten 2 hjerter!

Alt går an når det er uerfarne bridgespillere ved bordet, ingen ting bør overraske. Dette var dog litt spesielt.

Hvordan kan det gå an at det stoppes i 2 hjerter?

Ved det bordet satt et litt mer ambisiøst par som N/S, ambisiøst med hensyn til system. De hadde nettopp begynt å bruke Multi 2 ruter og hadde nok kun lært de mest vanlige svarene. Så nord meldte 2 hjerter – pass/korriger – for å finne ut hva slags Multi-åpning syd hadde. Og det fant nord raskt ut da det gikk pass rundt og de skulle spille 2 hjerter! Nyttig lærdom vil jeg tro...

Noe senere kom et spill som ville vært vanskelig selv for verdensstjerner:

Giver vest, ingen i sonen

     SYD

Makker på nords plass åpner etter pass fra vest med 1 spar. Hva ville du ha meldt nå, og hordan ville du ha planlagt de videre meldingene?

Dette er sannelig ekstreme kort, og det er egentlig ikke noe system som dekker slikt.

Det vanlige er å starte med et svar i lengste farge, så forsøke å få meldt hjerteren, forhåpentligvis med 3 hjerter. Det viser dog kun fire hjerter, og neste gang det er syd sin tur blir for eksempel 4 hjerter for å vise minst 5-6 litt tamt?

Nei, dette er ikke lett.

Over svaret 2 ruter melder nord 3 kløver. Du kan si 3 hjerter nå, men det er for de fleste fjerde farge krav (kunstig). Da melder makker 3 spar. Hva nå? 4 hjerter? 5 hjerter...kanskje? 6 ruter...kanskje?

Jeg vet ikke.

Selv satt jeg øst i dette spillet også og hørte syd svare 2 hjerter. Over makkerens 3 kløver sa syd 5 ruter! Det er et meldingsforløp en sjelden ser, i alle fall med 5 ruter som en åpenbar naturlig melding for dem (noen ville brukt et slikt unødvendig hopp til fem-trinnet - 3 ruter vil jo ha vært krav - som såkalt Exclusion Blackwood med kløver som trumf).

Over 5 ruter sa nord 5 hjerter, og syd passet. Så 5 hjerter var en ganske vanlig kontrakt mott oss i flere spill i Gisborne denne lørdagen...

Slik så hele spillet ut, og hvis noen har forslag til hvordan melde disse kortene med styring vil jeg gjerne høre de forslagene:

Hva som er beste kontrakt kan diskuteres. Det er vel ikke unaturlig at nord insisterer på sparkontrakt, og hvis syd etter hvert innser det er dårlig tilpasning kan de kanskje spille utgang i spar. Utgang i hjerter er bra det også, litt mer sårbart kanskje.

Både i hjerter- og sparkontrakt kan det vinnes tolv stikk slik det sitter. Selv i grand og ruterkontrakt er det teoretisk mulig å vinne slem, men det er jammen ikke lett å spille noen av de kontraktene med så håpløst dårlige med overganger mellom hendene.

I Gisborne varierte resultatene fra 100 til Ø/V for to bet i 6 ruter til en rekke utganger N/S som alle ble vunnet med fra ti til tolv stikk.

 

SYSTEM OG AVTALER

Hva slags avtaler de enkelte makkerpar kan være litt smak og behag. Og det er ofte slik at forskjellige metoder kan føre frem. Det viktigste er å ha noan avtaler så man ikke må gjette så ofte.

Det gis imidlertid ikke stilpoeng i bridge, så hvordan man finner frem betyr ingen ting for hvor mange poeng man får. Det er likevel en god følelse å ha bra kontroll i meldingene, og i det lange løp gir selvsagt kontrollerte meldingsforløp flere poeng enn om man gjetter mye!

Vi skal se på et spill hvor mange par fant frem til toppkontrakten, noen med bra kontroll, andre havnet der "på farta". Vi ser på en avtale som fungerer bra i dette spillet, og den vil ha mye for seg i mange andre spill også.

Slik de fleste spiller åpner syd med 1 kløver. Nord svarer 1 spar (eller 1 hjerter for å vise 4+ spar hvis de spiller med såkalte «kløverføringer»). Syds andre melding blir 1NT, 12-14. Hva bør nord melde nå?

Det er her avtaler kommer inn i bildet. De fleste spiller med en eller annen variant av check-back over åpners gjenmelding 1NT, og mange bruker XY-grand hvor 2 kløver tar seg av invitthender, og 2 ruter er utgangskrav.

Da spillet forekom sa mange på nords plass nokså automatisk 2 ruter - utgangskrav. De fungerer greit i dette spillet. Syd viser hjerterfarge, og nord blir sleminteressert. Kanskje 4 kløver Splinter nå (kortfarge, hjerterstøtte)?

I så fall er syd med på notene, og de bør finne den glimrende lilleslemmen i hjerter.

Selv om dette fungerte godt her tror jeg ikke det er den beste metoden å melde 2 ruter – utgangskrav – med sterke hender 5-5, spesielt hvis man har begge major. Det går an å avtale at 3 hjerter i denne posisjonen viser 5-5, krav til utgang. Det gjør det lettere for åpneren om han har kun tre-korts hjerter, og med litt mer utfyllende avtaler for disse sekvensene kan syd få differensiert sin håndtype på en god måte.

I denne situasjonen er det fint for syd å vite at nord har femkorts hjerter. Hvis det kan være 5-4 vet ikke syd hvis han har tre-korts hjerter om han skal støtte hjerteren, eller ikke. Og hvis syd med 2-3 i major melder 3NT vet ikke nord sikkert om han skal ta ut i 4 hjerter, eller passe på 3NT. Det kan godt hende at syd har 2-2 i major noen ganger. Med endel sånne 2-2-4-5 hender er gjenmeldingen 1NT den beste meldingen etter 1 kløver-1 spar.

Med 5-4 i major, eller andre hender med femkorts major brukes check-back (eller XY). Å avtale at hoppene til 3 i en lavere rangert farge enn svarfargen (spesielt med 5-5 i major) gjør det blir ganske komfortabelt.

Så til hva syd skal melde over en slik 3 hjertermelding hvis den viser 5-5.

Hvis han har 2-2 i major benekter han støtte til både spar og hjerter ved å melde 3NT.

Med tre-korts spar er det greit, men han har to muligheter for å støtte sparen. Han kan si 3 spar, eller 4 spar.

Dette er en «game-force»-situasjon, og da gjelder «Principle of fast arrival». Det betyr at siden vi skal i utgang uansett behøver man ikke melde utgang direkte, men kan støtte på tre-trinnet. Det vanlige er å definere det slik at støtte til en majorfarge med 3-melding er sterkere enn om det hoppes til 4 i situasjoner hvor utgranskravet er etablert.

Åpneren har med gjenmeldingen 1NT vist et nokså smalt styrkeintervall, 12-14, men det er likevel stor forskjell på 12 «flate» (kanskje 11 noen ganger) og en makshånd (13 gode eller 14) med massevis av kontroller.

Altså, hvis syd har tre-korts spar sier han:

3S = Tre spar, en god 12-14 hånd, som oftest 14, eller 13 med gode toppkontroller og kanskje ofte en dobbelton et sted

4S = Tre spar, minimum innenfor det intervallet han allerede har vist, nokså flat hånd

Dette er være veldig nyttig informasjon for svareren hvis han er så sterk at det kan stå slem

Hva om åpneren har støtte til hjerterfargen i denne meldesituasjonen?

Det kan være enda viktigere å få vist hva slags støttehånd for hjerter åpneren har her, for det er stor forskjell på flate minimumshender med tre-korts hjerter og gode 12-14 hender med fire-korts støtte. Kan han med hjerterstøtte skille de håndtypene åpneren kan ha på lignende måte som med sparstøtte?

Ja, hvis man setter seg inn i logikken i at 4 kløver og 4 ruter over 3 hjerter ikke kan være naturlig nå, for det gir ingen mening. Uten tilpasning til en av majorfargen vil syd ALLTID si 3NT i denne situasjonen.

Så 4 kløver og 4 ruter er ledig til å vise noe. Derfor er det greit å si at de meldingene viser hjerterstøtte og en god hånd, og at høyning til 4 hjerter viser en dårligere hånd.

Så over 3 hjerter viser:

4 kløver = Kontrollmelding (laveste mulige kontroll meldes av), hjerterstøtte, en god hånd, som oftest fire hjerter

4 ruter = Kontrollmelding som benekter første- eller andre rundes kontroll i kløver, hjerterstøtte og en god hånd. 

Hva menes med god hånd i denne konteksten?

Maksimum, men det kan også være "maks" med mindre enn 14 poeng hvis det er en "skarp" hånd, dvs. med mange toppkontroller (ess og konger).

Det er ofte litt skummelt å spørre om ess helt uten ess selv, for hva om makkeren har bare ett ess? I så fall mangler makkerparet tre ess og det blir bet på fem-trinnet.

Med kortene i eksempelet kan syd med disse avtalene melde 4 ruter over 3 hjerter. Hvis man spiller med såkalt "laveste cuebid" (dvs. første og andre rundes kontroll vises) benekter 4 ruter kontroll i kløver (men benekter ikke sparkontroll, for 3 spar over 3 hjerter er ikke kontrollmelding, men sparstøtte). At syd ikke har kløverkontroll (A eller K) er på en måte en god nyhet for nord. For han vet i så fall at syd har maks 3HP i kløver (maks Q-J). Dermed er det umulig at syd ikke har minst to ess, han må jo ha minst 10-11 HP i spar, hjerter og ruter. Så nord kan være trygg på at de som oftest tåler å spille på femtrinnet.

Siden syd denne gangen har tre ess meldes lilleslem via Key-Card Blackwood, med visshet om at 6 hjerter må være en god kontrakt.

Spilleføringen i 6 hjerter er en ren formalitet, og det ville vært gode sjanser for å vinne slemmen selv med skjev sits i majorfargene.

Hvem sa sjeldent?

Forleden fortalte vi her i bloggen et spill som ga hele 21 IMP utslag i MIX REALBRIDGE LAG. En sjeldenhet skrev jeg, med IMP skala som går til 24 IMP. Joda, det er sjeldent, men i samme turnering skjedde en så stor sving en gang til i en kamp noe tidligere.

Du får først en meldeprøve med disse kortene som syd:

GIVER VEST, ALLE I SONEN

        SYD

 

Meldingene starter:

Hva melder du?

Dette er en meget spillesterk hånd. De fleste vil vel stille og rolig si 2 hjerter, men med så god fordeling og sterke farger skal det ikke mye til før det er mange stikk til N/S. Likevel, å si «kun» 2 hjerter er fornuftig. Det går sjelden pass rundt når man har så ekstrem fordeling, og kommer det den minst lyd i form av støtte fra makker vokser denne hånden til himmels. Det er imidlertid slik med denne typen hender, de er farlige, for de kan spille helt vidunderlig hvis det er tilpasning hos makker, elendig hvis det ikke er det.

Ved det bordet meldingene startet slik tok syd en sats og meldte 4 hjerter. Det er i overkant tøft, men litt sympati må man ha for meldingen. I dette tilfellet kunne det ikke bli mer feil enn det var. Vest doblet, og det gikk pass rundt.

N/S har en bedre sparkontrakt, men det går ikke så bra det heller. Og sparkontrakt var ikke lett å finne etter den starten på meldingsforløpet.

Vest (Sjur Nedrebø) hadde som han formulerte det selv «valgt» å åpne med 1 ruter som vest. Med valgt mener han nok at det var et alternativ å åpne med 1 hjerter. Mange gjør det med femkorts major og sekskorts minor, om ikke hånden er veldig sterk (reversstyrke). Men det er korrekt å åpne med minorfargen med slikt.

Noen teoretikere sier at man alltid skal åpne med lengste farge. Det kan imidlertid være en bra strategi å åpne med majorfargen hvis det er en absolutt minimums hånd for å få fortalt om det femte kortet i en majorfarge så ikke det blir vanskelig å få vist senere. I så fall - åpning 1 i major - får man forsøke å melde minoren et par ganger senere og har i alle fall fått vist 5-5. Hvis meldingene går uten særlig hopp og sprett blir det ingen problemer med å åpne med minorfargen, så melde majorfargen to ganger så får man vist fem kort der, og følgelig seks kort i minorfargen. Men om meldingsforløpet tar av kan det bli farlig (for høyt og risikabelt) å melde majorfargen i det hele tatt etter å ha åpnet med 1 i minor med 5-6.

Med disse vest-kortene er det altså etter min mening helt korrekt med 1 ruter. Og det gjorde vest, kanskje med en liten bekymring angående hjerterfargen, men neste gang han skulle melde var den bekymringen borte; motparten var i 4 hjerter!

Kontrakten 4 hjerter doblet av syd ble ingen fest. Spillefører kunne nok fått et stikk eller to mer enn han gjorde, men endte opp med å gå hele seks doblede i sonen, -1700.

Ved det andre bordet fulgte vest den «skolen» hvor det åpnes med 1 i major selv med sekskorts minorfarge ved siden av majorfargen. Altså 1 hjerter, og da kunne vel ikke kontrakten bli 4 hjerter? Vel, kunne den ikke det?

Jo, kontrakten ble 4 hjerter også ved det bordet, men motsatt retning!

Da syd etter vests hjerteråning og øst svar 1 spar ikke sa et ord i meldingene ble utgang meldt Ø/V etter dette meldingsforløpet. Samme utgang ved det begge bord, men motsatt vei (!) er i alle fall en sjeldenhet. Det skjer imidlertid det også av og til, men som oftest ved at noen har mistforstått makkeren og passet et cuebid eller en Splintermelding. Her har begge sider meldt de de tror på og likevel kommet til utgangen 4 hjerter som N/S, og Ø/V!

Østs sin preferanse til 2 hjerter er korrekt melding. Vest bør dog ikke melde 3 hjerter da det typisk viser sekskorts farge, eller i alle fall en meget god femkorts farge og utgangsinteresse, for østs 2 hjerter-melding er typisk dobbelton her. Det er klart at vest føler kortene er sterke nok til en melding til, men da bør det meldes 3 ruter for å antyde 5-5 og utgangsinteresse. I så fall kan øst melde 3NT, eller de kan finne utgangen 5 ruter. Både 3NT (av øst) og 5 ruter står. Da øst høynet 3 hjerter til 4 hjerter der han nok kunne foreslått 3NT var katastrofen nær, om en da kan bruke et så sterkt ord om et bridgespill.

Syd som ikke hadde meldt i det hele tatt tok imot gavepakken og doblet. Det spørs om det er korrekt å doble, det er ingen umulighet at Ø/V «flykter» til 4NT, eller 5 ruter som begge deler står! 

Men 4 hjerter doblet ble kontrakten, og den gikk tre doblede i sonen, +800 til N/S. Med 800 og 1700 ble det +2500 til sammen på de to bordene, og det ga 21 IMP! Det var nok ganske irriterende for laget som noterte 21 IMP ut, for de tapte kampen med kun 6 IMP.

Slurvefeil

I bridge gjøres mange forskjellige typer feil. Det kan være komplieserte spill hvor løsningen ikke er så lett å få øye på. Det kan også være marginale feil hvor det må gjettes, hvor sjansen for det en er ikke så mye større enn det andre. Men det skjer også helt unødvendige feil, "dumme" feil om man vil, i spill hvor du ser det så klart like etter feilen har blitt gjort.

Det er mange poeng å hente på å unngå de "dumme" feilene, og de bør være lettest å unngå. For å forbedre den delen av spillet sitt må du ha noen gode vaner. Det handler om å bruke noen få ekstra sekunder før du gjør ting. Slike feil som jeg her snakker om er ikke kopliserte ting, men muligheter for unødvendige feilspill som du kan oppdage bare ved å ikke være så rask på labben.

I en klubbturnering forleden kom to slike spill med få minutters mellomrom. Ingen av spillene er avanserte/kompliserte og tabbene som ble gjort ved noen bør unngås av de aller fleste.

I spar vil spillefører få to stikk etter hvert. I den fargen er det en sånn tett og god kombinasjon hvor det kan se ut som det har ingen betydning hvilke kort du legger først og sist. Det kan imididlertid ha veldig stor betydning, og i dette spillet kan du ha spilt bort kontrakten om du var for rask på labben i første stikk.

Det er ofte naturlig å slippe utspillet mot hånden og stikke så billig som mulig. Ved noen bord vant spillefører første stikk med spar 9 og det skjedde etter maks ett sekund eller to etter at utspillet kom. Så tenkte spillefører, men for sent.

I 3NT er det to sikk i hver av fargene spar, hjerter og kløver. Ruterfargen er tett og god og kan gi tre stikk, og det blir ni totalt. Men da må du ha inntak til nord hvor den fjerde ruteren er (ditt redje ruterstikk), for hvis motspilleren med ruter ess ligger unna to ganger er det ikke overgang i ruterfargen. Slik så hele spillet ut:

Spar 9 tok altså første stikk. Så ruter dame som vant stikk, ruter 10 som også spillefører fikk beholde for, og øst vant for ruter ess i fargens tredje runde. Øst spiller spar. Syd har da KJ og nord Q10. Hvis syd legger spar konge ligger vest unna. Da vinner kongen stikk og med singel knekt og damen singel hos nord finnes ikke inntak, vest har jo igjen esset. Og med kun to ruterstikk i stedet for tre blir det en bet i utgangen. Hvis syd idet øst spiller spar forsøker knekten stikker vest med esset, og kongen blokker så det heller ikke da blir inntak til nord. 

Hvis spillefører tenker seg om noen få sekunder unngås denne unødvendige feilen.

Tell stikkene, og planlegg i alle fall litt om hvordan du har tenkt å spille kontrakten. Raskt fastslås at det må leves av ruteren, og da er neste spørsmål om det er inntak til den siden hvor det kommer til å ligge godspilte stikk. Og det er sikkert inntak til nord i spar hvis spillefører stikker med spar konge i første stikk. Med J-9 på hånden og Q-10 hos nord kan ikke motparten forhindre at spillefører kommer seg over til nord og får for den trettende ruteren, det niende stikket.

Noen spiller 4 hjerter med dette, andre har kanskje meldt seg opp i 6 hjerter. Det er parturnering, så du ønsker såklart å få maks med stikk selv om du er bare i utgang. Dermed bør spilleføringen her være den samme i 4 hjerter som i 6 hjerter.

Hva legger du på spar ess?

Du kan enten kaste en ruter, eller kvitte deg med en kløver. Hvis kløver ess sitter bak bør du kaste en kløver og håpe ruter sitter 3-3, i så fall blir det tolv stikk. Hvis derimot ruter sitter 4-2 og kløver ess foran må du kaste en ruter på spar ess. At ruter sittter 3-3 er 36% sjanse, og at kløver ess sitter foran er 50% sjanse. Følgelig bør du vel kaste en ruter på spar ess?

Nei, du bør ikke kaste noen ting på spar ess i første stikk. Hvis du glemmer den gode vanen med å tenke deg om noen få sekunder før det legges på fra blindemann i første stikk, og sier "stikk med esset" har du skapt deg en helt unødvendig gjetteposisjon.

Sparutspillet bør trumfes på hånden. Vent med spar ess til du vet hva du bør kaste! Så tas trumfen ut i de nødvendige antall rundene før du tester ruteren med ruter ess fulgt av K-Q slik at du er inne hos nord idet du finner ut rutersitsen. Sitter fargen 3-3 står håndens fjerde ruter, og du kaster en kløver på spar ess:

Hvis ruteren hadde vært fordelt 4-2 ville du i stedet kastet den fjerde ruteren som i så fall ikke kan gi stikk, så trumfes en spar før den (med slik rutersits) eneste sjansen for tolv stikk forsøkes, kløver til kongen:

Denne typen feil kan ofte unngås ved å ta seg noen (få) sekunders tenkepause i starten. Det er viktig å bruke noen sekunder senere i spillet også i noen situasjoner selv om det hele ser opplagt ut. Men tipset i dagens innlegg er først og fremst å gjøre dette til en vane: 

TENK DEG ALLTID OM NOEN SEKUNDER FØR DU LEGGER PÅ TIL DET FØRSTE STIKKET!

Hopp i fjerde farge

"Alle" spiller med melding i fjerde farge som kunstig krav, og de fleste definerer det som utgangskrav. For eksempel:

1.

2 ruter = kunstig utgangskrav.

Noen bruker såkalt XYZ hvor 2 ruter i en slik situasjon på samme måte som fjerde farge ikke viser ruterfarge, men er kunstig utgangskrav.

Spørsmålet er, hva betyr hopp i fjerde farge?

2.

Det er ikke uvanlig å si at dette viser 5-5 og er utgangskrav. Med kun 5-4 og usikkerhet om hva som er beste utgang meldes simpelthen 2 ruter først, kunstig krav.

Det går imidlertid an å bruke denne hoppmeldingen i fjerde farge som Splinter med sparstøtte. I så fall vil hopp til 4 ruter i denne situasjonen kunne defineres som renons og fastsette spar som trumf.

Hopp i fjerde farge stigende (fjerde farge er høyere rangert enn fargen svarer først meldte) bør imidlertid helt klart være Splinter med støtte i makkers sist meldte farge, for i slike situasjoner har man ikke bruk for en slik melding som naturlig melding. Eksempel:

3.

3 spar viser her kortfarge i spar, hjerterstøtte og en sterk hånd. 

Hva hopp i fjerde farge hvis det er i lavere rangert farge betyr (som i eksempel 2) blir et avtalespørsmål for det enkelte makkerpar

_______________________________

Her er et eksempel fra en turnering i forrige uke, et spill hvor en slik meldesituasjon oppstod:

Etter standard meldemetoder starter det med 1 kløver-1 hjerter, og så 1 spar fra åpneren (eller 1 kløver-1ruter for de som bruker kløverføringer, så 1 spar). Hva nå?

Ø/V bør vel egentlig finne frem til slem uansett hva avtalene er, men da spillet forekom i en ganske bra turnering var det ikke så mange Ø/V-par som spilte slem. Noen var i 6 spar, og ett par spilte 6 kløver. Ingen meldte storeslem.

Det er nesten en bra storeslem i spar, og en ganske god storeslem i kløverkontrakt.

Det satt slik at det kunne vinnes tretten stikk i sparkontrakt, men med spar som trumf blir man i praksis avhengig av 3-2 i trumf fordi det må trumfes et par ruter hos øst, eller et par hjerter hos vest for å komme til tretten stikk (seks trumfstikk, hjerter ess og fem kløverstikk. Da blir spillefører på et tidspunkt etter å ha trumfet to røde tapere nødt til å trumfe for å komme seg over til den andre siden for å ta ut trumfen. Følgelig har han ikke mer enn tre trumf på noen av sidene, ikke noe særlig om en motstander har fire trumf.

I kløverkontrakt er det en bedre storeslem da man har ni trumf til sammen og bedre kontroll. I 7 kløver er det ganske enkelt om spar sitter 3-2, og en får med seg flere 4-1 sitser i spar også.

Spar satt komfortabelt 3-2. Det er ikke sikkert man bør ta tretten stikk i 6 spar for det, for det er muligheter for å vinne de tolv stikkene som behøves for kontrakten med en del 4-1 sitser hvor det er risiko for å gå bet i lilleslem om man er for grådig. Du kan jo selv som trening sette opp noen hender N/S med 4-1 i spar og forsøke deg på spilleføringen.

Det er helt greit å spille lilleslem med disse kortene, og i parturnering er nok 6 spar å foretrekke fremfor den enda sikrere kløverslemmen. 

Hvordan melde disse kortene? Du kan jo prøve deg med ditt og din favorittmakker sitt system og avtaler. Men husk det er enklere når du har sett kortene...

 

SOLKLUBBEN

Solklubben BK er en av flere klubber som spiller ukentlige turrneringer på RealBridge. 

Solklubben arrangerer også sydenturer med bridge både for- og ettermiddager og mye annet moro. Avreise for neste bridgetur til Albir i Spania er 9.oktober og varer i to uker. Mer info om dette finner du på Facebook (Solklubben BK sin gruppeside), eller på klubbens hjemmeside.

Kontraktinformasjon Solklubben, finner du her.

Fra tirsdagens spilling tar vi med dette spillet hvor vi først ser på syd sin avgjørelse i meldingene. (Ø/V er i sonen)

          SYD

La oss si du har fått vite at øst har en meget sterk hånd og vest en svak hånd med lang sparfarge. Du får nå fire spørsmål:

1. dobler du 4 spar om kun øst og vest har meldt?

2. dobler du 4 spar om makker har sperremeldt i kløver, eller melder du kanskje 5 kløver?

3. Hva om øst starter med 1 kløver (sterk), vest hopper til 2 spar (svakt, lang spar), øst sier 4NT og gir opp med 5 spar idet vest viser 0 nøkkelkort. Dobler du 5 spar?

4. Med samme informasjon som i spørsmål nr. 3, vurderer du kanskje å stampe i 5 kløver over 4 spar?

Det er klart at det er fristende å doble 4 spar, og enda mer fristende å doble om Ø/V er på fem-trinnet. Men det var ingenting som kunne nekte spillefører elleve stikk i sparkontrakt. 

Vinnerparet tirsdag kveld ble David Ueland-Lisbeth Glærum. I dette spillet var det udramatisk ved deres bord, de spilte 4 spar med +650 som ga dem strø under middels selv om det i teorien er maks score for Ø/V. Ett par fikk kun ti stikk og ett par var i 4 hjerter hvor og fikk ti stikk. Nedenfor en lang rekke +650 for 4 spar med elleve kom to ganger +800 til Ø/V for mislykket stamp i 5 kløver doblet hvor det var hele fire bet. Nest topp Ø/V gikk til Jane Pedersen-Ivar Borøy som var i 5 spar doblet og vant den, +850 (Jane var spillefører). Og toppen noterte Trond Baardsen-Birgit Nygård seg for da sistnevnte noterte +990 for å vinne 4 spar doblet med ett overstikk. 

MIX REALBRIDGE LAG - avgjort i toppen

Det gjenstår noen kamper i NBFs MIX REALBRIDGE LAG, men vinnerne er allerede kåret. Stillingen i toppen er slik:

Laget på tredjeplass kan bli forbigått av et par lag som har en kamp igjen å spille hvis de får en storseier til slutt, men nr. 1 og 2 er sikre. 

I siste runde var det en slags finale mellom MED FOKUS PÅ IDA og ABISCO. Vi fortalte et dramatisk svingspill fra kampen hvor vinnerlaget innkasserte uvanlige 21 IMP på ett spill. De vant kampen soelklart (63-10) og sikret dermed seieren i turneringen. ABISCO hadde vinnersjanse før kampen, men med det klare tapet falt de nedover på listen. Hele resultatlisten, som sagt med noen lag som har igjen en kamp finner du her.

I "finalekampen" gikk en rekke spill i favør av MED FOKUS PÅ IDA, men de fleste gevinstspillene var ensifrede i IMP. Her er ett hvor nord fikk en meldeprøve.

Giver øst, ingen i sonen

NORD

Syd åpner med en 15-17 NT. Det er klart at om syd har fire eller fem hjerter er det en opplagt utgang som må meldes. Derfor melder nord 2 kløver - Stayman. Men litt forventet melder syd 2 spar. Hva ville du meldt nå?

2NT vil være invitt. Hvis ny farge etter først å ha meldt Stayman er krav (mest vanlig) er det ingen andre alternativer enn 2NT som invitt, eller 3NT. Jeg har sympati for ABISCO sin nordspiller som sa 3NT. Å nøye seg ned en invitt er selvsagt greit det også, og det skjedde ved det andre bordet. I sånne spill er det imidlertid slik at det ikke så ofte er akkurat åtte stikk. Og slik var det egentlig i dette tilfellet også. Antall stikk var avhengig av sitsen, og motspillet.

Mot 3NT spilte Bodil Nyheim Øigarden (vest) ut liten spar som er en bra sjanse i denne konteksten. Syd har fire spar, men det skal ikke mye til hos øst før vest sin spar blir god om øst altså har noe å sette i som hjelp i første stikk og senere kommer inn igjen. Og det hadde Steffen Simonsen. Han vant med spar dame og spilte sin minst spar tilbake til knekten og kongen. Bodil skiftet til kløver. Spillefører kunne ta fire kløverstikk, men så måtte ruterfinessen forsøkes. Går den bra er det ni enkle stikk. Hvis vest hadde hatt ruter konge måtte hun etter den starten skifte til hjerter til østs ess i tredje stikk, så sager nok en spar fra øst effektivt opp syds sparbeholdning, og forsvaret får fem sparstikk og for hjerter ess, to bet. Men siden øst hadde ruter konge hastet det ikke. Øst kom inn på det kortet og spilte spar 8. Forsvaret fikk de fem sparstikkene samt for ruter konge og hjerter ess - tre bet, +150 til MED FOKUS PÅ IDA.

Ved det andre bordet inviterte nord (Allan Livård) med 2NT etter først å ha meldt Stayman. Ida Wennevold hadde minimum og passet. Som sagt så står ikke 2NT heller, men likvel vil det uansett blir et lite pluss-spill siden de er ett trinn lavere. 

Vest ved det bordet spilte vest ut hjerter. Øst stakk og skiftet perfekt til liten spar. Da hadde de fått draget på det, og etter tieren fra syd og vests konge. så liten spar tilbake kan de få de fem sparstikkene via en dobbelfinesse over spillerfører, og i tillegg til hjerter ess i første stikk ville det blitt en bet og kun 3 IMP i sving. Men derfra klikket motspillet, og syd ble sluppet inn. Ida kunne ta hjerter- og kløverstikkene og kontrakten var allerede sikret. Da øst mot slutten blanket ruter konge og spillefører toppet ut kongen ble det hele elleve stikk i 2NT, +210. Dermed vant turneringens vinnerlag 8 IMP på dette spillet.  

Dramatisk spill og nesten maksimum (IMP)

Imp-skalaen går som de fleste vet fra 0 IMP (0-10 differanse i score ved de to bordene) til maksimum på et spill som er 24 IMP (minst 4000 i differanse). Å oppnå maks IMP score skjer omtrent aldri. Men i RealBridge MIXLAG klarte i alle fall et lag som kaller seg "Med fokus på Ida" en dobbelscore som ga uvanlige 21 IMP! Og Ida (Wennevold) hadde en av hovedrollene. 

Først prøv deg først på utspillsproblemet som en av nordspillerne fikk i dette dramatiske spillet.

Du sitter nord med dette. Øst er giver og alle i sonen. Meldingene går:

Makker doblet altså 6 spar. Hva spiller du ut?

De fleste bruker såkalt Lightnerdobling mot slem hvis den som ikke har utspillet dobler. Det betyr at det skal spilles ut noe unormalt. Hva som er (mest) unormalt kan av og til diskuteres, men det er i alle fall ikke den fargen makker har meldt som skal spilles ut, for det (makkers farge) er det mest normale av alle utspill. Det kan være at makkeren har en renons og vil ha en stjeling. Derfor prøves som regel utspillerens lengste farge (størst sjanse for å finne renons hos makker der). Andre ganger kan det være logisk at dobleren vil har bordets først meldte farge i utspill (spesielt om det er 6NT som er doblet). 

Nord spilte ut spar som neppe kan være riktig? Men han måtte uansett valgt mellom ruter eller kløver, og det blir nok et 50-50 valg i dette spillet som så slik ut:

Med ruter ut mot 6 hjerter doblet blir det to trumfstikk til syd. Og hvis syd skifter til kløver i andre stikk etter å ha stjålet utspillet blir det enda en bet med ett stikk i kløver til forsvaret, +500. Kløverskift i andre stikk er logisk siden syd vet at nord har fire spar og vest følgelig er renons. 

Med spar ut var det tolv enkle stikk, kløver knekt forsvant på den femte ruteren etter uttrumfing. Pluss 1660 til Ø/V som var Bodil Nyheim Øigarden og Steffen Simonsen.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Ida Wennevold (syd) og makker Allan Livgård fikk være i fred i 5 spar doblet. Det står i 6 spar hvis kløveren løses med kun en taper. I 5 spar doblet fant Ida kløveren og noterte ett doblet overstikk og den hyggelige scoren +1050. En kan aldri vite om det er et gevinstspill i sånne spill når det kan vinnes slem, og N/S kan jo være i 6 spar ved det andre bordet. Men da lagkameratene i stedet hadde vunnet doblet slem som Ø/V ble det dobbelscoren +2710 som altså er verd 21 IMP.

Om nord hadde funnet ruterutspillet mot 6 hjerter doblet og fått tak i en bet ville det likevel blitt tapt spill med +200 og -1050, men i så fall "bare" 13 IMP ut. Og med ruter ut til stjeling og kløverskift som gir to doblede i 6 hjerter blir det også et stort tapsspill, 1050-500=550 som gir 11 IMP. 

Slemspill

Her i New Zealand er det omtrent covid fritt, og det spilles masse "face-to-face" bridge nå. Hver helg er det store turneringer, og det er veldig populært. Det er tydelig bridgefolket har savnet "ordentlig" bridge. 

I helgen var det en nasjonal parturnering. Som mange ganger nevnt er det litt feil å fokusere for mye på slemspillene og andre store spill i parturnering. Alle spill teller likt. Hvis du går 1400 i bet blir det ofte 0%, men i neste spill kan du score 100% for ett ekstra overstikk i en delkontrakt! I par blir det i så fall 50% på de to spillene, i lagkamp ville du tapt en bøtte med IMPs. Det er dette som gjør parturneringsformen så intens. Men selv om det her er riktig er det slik at det snakkes mest om de store spillene i pausene og etter bridgen også når vi spiller parturneringer.

Her er par slemspill fra helgens spilling. I det første handler det om meldeteknikk og kanskje også litt vurderinger.

Etter tre ganger pass til deg vurderer du åpning 2 kløver, men velger å åpne med 1 spar. Makker sier 3 ruter - Minisplinter - eller kanskje strekker han seg til 4 ruter - Splinter - med sin passede hånd. Det betyr i dette tilfellet singel ruter, minst fire trumf og maksimum for sin pass. 

Du kan se at det er nokså perfekt tilpasning og at slem er veldig sannsynlig, omtrent sikker. Det skal ikke mye til for at det står storeslem! 

Dine to små ruter kan trumfes opp. Hvis makker har spar ess og dekning i kløver er det ikke tapere i det hele tatt i sparkontrakt. Om han har noe sånt som tre små kløver må han ha noen hjerterhonnører, og er det K-Q gir de to avkast for kløver. Men hvordan vite det sikkert?

Hvis du spør med 4NT - Key Card Blackwood får du som forventet svaret 1 nøkkelkort, og det er spar ess. Har du og din makker noe system over svarene 5 kløver og 5 ruter på 4NT?

De aller fleste spiller med at neste meling (fargen over svaret) når man viser 0 eller 1 nøkkelkort er spørsmål etter trumf dame. Det har du ikke bruk for her, for du har trumfdamen selv. Dessuten brukes vanligvis 5NT for å bekrefte at alle nøkkelkortene og trumf dame er på plass - storeslemsinvitt og spørsmål etter konge(r). 

Ingen av de verktøyene er nyttige her. Det du trenger å vite er om makker har dekning i kløver slik at vi ikke har en uungåelig taper i den fargen. 

Noen bruker melding i en en høyere rangert melding (enn trumdame-spørsmålet) som spørsmål etter tredje rundes kontroll i fargen, dvs. damen eller dobbelton. Det ville vært nyttig i dette spillet. Svaret er rett og slett 6 i rumfargen som "nei, har ikke tredje rundes kontroll", eller 7 i trumfargen som "ja, det har jeg".

Slik så spillet ut:

 

En glimrende storeslem. Veldig få fant frem til 7 spar, og de som gjorde det tok nok bare en sjanse med vests kort, en ikke så hårreisende gambling da øst må ha noen honnører i kløver/hjerter for å ha for sin splinter-melding. Men det var flere i utgang (!) enn i slem, så de som var i 6 spar med tretten stikk fikk 62%, bra betalt. 

Selv spilte jeg denne turneringen med en ung og lovende damespiller. Det gikk litt i rykk og napp, men siden det ble veldig jevnt mot slutten var vi med å kjempe om seieren, men vant dessverre ikke (1% bak). Da er det alltid slik at det er en rekke spill man kan regne ut ville gitt seier hvis det riktige hadde blitt gjort. Her er det spillet jeg vil huske best fra helgen, en drømmesjanse til å få en topp. Men det var vel litt lotteri?

ØST

Meldingene gikk slik:

Forklaring:

1 kløver = Presisjon, minst 16 HP uansett fordeling

2 ruter = Minst 5 ruter, minst 8 HP

Resten var naturlig. 

Hva ville du ha spilt ut?

Denne gangen er vi unnskyldt for ikke å spille ut makker farge. Men ingenting er fristende av de andre tre fargene. Hvis ruter var umeldt farge ville ruter knekt pekt seg ut, men med lang ruterfarge til venstre for oss kan det bli en grusom favør (og som du snart skal se, ruter knekt er en favør her).

Det står altså mellom hjerter eller kløver. 

Makkers 3 spar er sperremelding. Kan makker ha særlig mye mer enn et par sparhonnører? Neppe, motparten har tross alt i full fart meldt slem.

Jeg syntes hjerter ut unna kongen opp mot den sterke hånden, og med bra kort hos syd også virket for aggressivt .Kløver ut fra knekten er også uappetittlig, og kan gi spillefører ekstra stikk, men det virket for meg tryggere. Så det ble kløverutspill. Håpet var at det ville bli en bet etterhvert siden ruteren vil gi ett stikk mindre enn de forventer, og kanskje får jeg også for hjerter konge. Men nei... 

Kløverutspillet ga spillefører ett ekstra stikk, og spillefører simpelthen satte opp ruterfargen, tolv stikk og N/S +1440. Men det ekstra kløverstikket behøvde han for så vidt ikke siden han kan få tre sparstikk slik det sitter, og det er nok til å vinne tolv etter å ha satt opp ruteren, 3+1+5+3 = 12. Det han behøver er imidlertid å unngå hjerterutspill. Finnes det utspillet er det umulig å vinne 6 grand.

Litt overraskende var ingen andre par i slem! Spillet ga derfor 0% til oss (-1440), mens å bete slemmen ville gitt 100%. Topp-bunn sving var i denne turneringen verd ca. 5% på sesjonen.