WORLD BRIDGE TOUR MASTERS COPENHAGEN

Eliteturneringen World Bridge Tour Masters (WBT) spilles denne uken for andre gang face-to-face etter at det var en sånn World Masters-turnering på Lillehammer tidligere i år. Denne gang spilles i København, og det deltar 12 lag, de fleste lagene med velkjente internasjonale topp-navn i lagoppstillingen.

Det skal spilles en kamp mot hvert av de andre lagene før det blir sluttspill på fredag. 

Etter to kamper av 11 leder det danske laget PHARMASERVICE. Det er tre lag med norske spillere, og de har plassert seg rundt middels i starten.

Noen ganger kommer poengene litt uventet. Her er et spill i helnorske lag SKEIDAR sin andre kamp. 

Hvilken kontrakt ville du likt å være i her? 5 ruter? 6 ruter?

Det er normalt nok med utgang her med disse 24 honnørpoengene til sammen, men det er en ganske bra slem som står veldig ofte om kløveren sitter 4-3. I så fall gir den fargen to hjerteravkast for kløverhonnørene, og den femte kløveren kan godspilles med en stjeling og gi ett avkast til. Dermed kan det bli kun en spartaper. Kløveren satt imidlertid 5-2, men slem vinnes fort likevel siden hele spillet så slik ut:

Slik den satt fordelt kunne ikke kløveren ordne plassering av tre hjertere hos vest, men siden hjerter konge satt singel var det behov for kun to avkast. Kun ett par meldte og vant 6 ruter, franske Lorenzini-Vinciguerra. 

Lasse Aaseng-Jan Petter Svendsen meldte den normale 5 ruterkontrakten og vant tolv stikk, Ø/V +420. De var neppe veldig bekymret selv om de så det kunne vinnes tolv stikk, for det resultatet er normalt et uavgjort spill selv om det kan være taps-spill på en trist dag.

I stedet var det gevinstspill.

Ø/V ved det andre bordet havnet i 4 hjerter! Det er en kontrakt som ofte vil vinnes med disse kortene, men med den fæle sitsen i trumf ble det for vanskelig, tre bet og +150 til N/S. Spillet ga 11 IMP til SKEIDAR. 

All informasjon om World Masters Copenhangen finner du her.

 

 

 

Fokus på system - en balansegang

Under NZ bridge Congress spilte undertegnede av flere årsaker på et lag som egentlig ikke hadde så store forhåpninger, dog et brukbart lag. Det opprinnelige laget ble svekket pga. at en sterk spiller som skulle ha spilt ikke kom seg tilbake til NZ i tide, og to andre spillere ble syke under festivalen! Reserver måtte hentes inn.

Det gikk likevel ganske bra, vi greide «cut’en» og kom oss til utslagskampene (R of 16), og vant første KO-kamp før det ble brutalt slutt i kvartfinalen.

Jeg skylder på ingen måte på mine lagkamerater, for de var ganske gode mesteparten av tiden. Men i det første settet i kvart’en som jeg slapp å spille fordi jeg holdt et lite foredrag for begynnere på morgenen spilte laget vårt svakt.

Etter det settet var på en måte kampen over, for vårt lag lå under med 0-68! Ooooops...

Det nevnte foredraget handlet om hva det bør fokuseres mest på hvis man ønsker å forbedre sin bridge. Selv om system og signaler kan være viktig, er å forenkle heller enn komplisere både i systembygging og signaler trolig beste vei å gå for de fleste av de som ønsker å forbedre seg. System er viktig det og, men for at det ikke skal bli alt for mye bør det fokuseres på varianter for frekvente situasjoner. Det er i alle fall min filosofi om en kan bruke et så fint ord.

Etter at vi røk ut med et smell i kvart’en skulle vi spille en ny turnering, og i aller første kamp møtte vi et bra, men ganske ordinært par som har et system jeg nesten blir svimmel av. Det er releer og merkelig ting over alt, et system som nesten gjør Grøtheims Relepresisjon til et enkelt og greit lite system.

I ett av spillene kom det en endeløs rekke meldinger som alle ble alertert. De endte i 4 spar som skulle spilles av den spilleren som hadde 3 honnørpoeng, mens den som hadde 21 honnørpoeng måtte legge sine kort som blindemann. Og i tillegg var de i feil kontrakt.

Men den hadde sjanser og skulle spilles først.

Spillefører var i 4 spar og måtte løse denne trumffargen for maks to tapere:

Hvis trumfen sitter 3-3 spiller det ingen rolle hvilke kort som legges, det spilles esset og en til. De får det stikket, og idet spillefører kommer inn spilles en spar til og motpartens to gjenværende kommer på. No problem.

Det er hvis det sitter 4-2 det er interessant. Du spiller esset og begge følger med småkort. Så en spar til mot hånden. Åtteren kommer på.

Hva legger du?

Det virker litt naturlig å legge nieren, men det er helt feil, og et påspill som ikke kan lykkes. For hvis spar sitter 4-2 og øst har tieren slik at nieren krever en honnør fra vest sitter det på en av to måter:

Hvis du etter esset og en til legger nieren over åtteren vinner vest med sin honnør, men du taper senere to sparstikk til østs honnør-10 dobbel siden du må spille spar fra syd. Hvis det sitter 3-3 spiller det som sagt ingen rolle hva du legger i fargens andre runde.

Det er kun en 4-2 sits du kan løse etter denne starten:

Øst legger liten i andre sparrunde, for bruker han en honnør blir det enkelt, tieren faller og syd har J-9 til å presse ut østs andre honnør. Idet åtteren kommer på bør knekten legges i håp om at det sitter nettopp slik, den sitsen som gjør at du kan lykkes hvis det sitter 4-2. Da blir det kun to spartapere!

Slik så hele spillet ut:

Spillefører som altså hadde et enormt system og et fargesprakende systemkort hadde åpenbart jobbet mye med bridgen sin, men fargebehandling var ikke hans sterkeste side. For i andre sparrunde la han nieren – altså en variant som ikke kan lykkes med denne fargen - og tapte til tieren, og følgelig fikk han tre trumftapere. En bet i 4 spar.

Det er ikke helt nedlegg i 3NT med nord som spillefører, men den vinnes normalt. Og det er den kontrakten de aller fleste vil havne i, og det etter kun et par melderunder: 2NT åpning fra nord, overføring til 3 spar og 3NT forslag neste gang – nord passer.

Det går an å bete 4 spar uavhengig av sparvarianten, men da må vest finne det spektakulære utspillet liten hjerter. Da kan øst gå opp med sparhonnør i andre trumfrunde, spille hjerter til vests ess og få seg en stjeling med en hjerter til fra vest! Det motspillet er selvsagt umulig å finne i praksis.

Close race i Rondane Cup PAR

Rondane Cup er en tradisjonsrik helgeturnering hvor det spilles både lag og parturnering. 

I årets parturnering ble det uhyre jevnt i toppen. Far og sønn Lars og Erik Eide gikk til topps like foran flere par. De var kun 0,2% foran toerne, Johhny Holmbakken-Bjørnar Hargen som igjen var kun 0,1% foran paret på 3.plass, Aksel Hornslien-Kay Strand. Like bak dem igjen var det flere par. 

Hele resultatlisten finner du her.

Vi tar med et spill hvor det handlet om meldeteknikk og system, men i sluttkontrakten må det også gjettes litt, og times korrekt hvis man ønsker å få best mulige prosentsjanse for å vinne sin kontrakt. (Giver vest, N/S i sonen)

Hvordan bør dette meldes med vest som giver og N/S i sonen?

Meldingene avhenger selvsagt av system og avtaler. Mange åpner med 1NT som vest (15-17). Da overfører øst til spar med 2 hjerter, og over vests 2 spar kan mange si 3 kløver som utgangskrav. Hvis 3 kløver er utgangskrav bør åpnerens 3 spar over 3 kløver vise en hyggelig hånd med trekorts spar, 4 spar en dårligere hånd. Det er ikke bare antall HP som avgjør den differensieringen, men hva slags honnører hun har. Her har vest kun 15 HP, men hvis varianten er avtalt slik jeg synes den bør være har vest etter min mening til 3 spar, ikke 4 spar som viser dårligere kort. Dette er nemlig fine kort i sparkontrakt! I så fall er det ingen tvil om at øst bør satse på slem. Hvis vest har en dårligere, flat hånd kan godt slem være for hardt, spesielt om vest har mange poeng i hjerter. Alt dette er hvis Ø/V får melde i fred.

La oss si vest havner i 6 spar og får hjerter ut. Hvordan bør det spilles?

Å kaste en ruter med tanke om å sette opp ruterfargen er ikke riktig plan, for selv om det går greit må man innom kløveren. Hvis den tette kløverfargen godspilles med kun en taper blir øst sin hånd god, ingen flere tapere da en ruter kastes på hjerter ess. Så det er best å bruke hjerter ess til ruteravkast og satse på at kløverfargen løser seg med kun en taper. 

Mellomkortene i kløver gjør at det er en spillplan som peker seg ut, dobbelfinesse i kløver. Da er spillefører kun avhengig av at nord har enten kløver knekt, eller kløver konge, en 75% sjanse.

Det er ikke sikkert alle fikk melde i fred her, men tipper at de fleste på syds plass antagelig holdt kjeft i disse soneforholdene. Eller det er selvsagt mulig noen på syds plass doblet overføringsmeldingen 2 hjerter. I så fall kan det hende nord meldte ved noen bord. 

Hvis det satses på dobbelfinessen i kløver går det bra selv om det ikke spilles helt perfekt, for nord har jo begge kløverhonnørene. For å maksimere sjansene må man sikre seg at det er to inntak til vest for å ta en andre finesse i kløver hvis den første ryker, syd dukker opp med en kløverhonnør. Stikk med hjerter ess (kast ruter), ta for spar knekt og spill spar til damen. Hvis spar sitter 3-2 tas den siste trumfen ut også før kløveren angripes. For det er ikke helt trygt å spille kløver før trumfen er tatt ut. Men siden spar sitter 4-1 bør det gjøres for å beholde ett inntak til vest for en mulig andre finesse i kløver.

Hvis det tas fire runder trumf blir man inne hos øst og har kun ett inntak igjen til vest, ruter konge. Så siden spar sitter 4-1, angripes kløveren etter tre runder så du beholder ett inntak til senere i tilfelle syd har for eksempel kløver konge. Derfor, etter tre runder trumf, inne hos vest spilles kløver dame. I dette tilfellet blir det ingen problemer. Nord dekker med kongen, øst stikker og tar ut nords siste trumf. Så godspilles kløveren.

Både vinnerparet og paret på 3.plass spilte 6 spar med tolv stikk og fikk 75% score.

Å ta ut trumfen og så spille for eksempel kløver ess og kløver mot damen gir dårligere odds, og det må dessuten tippes om syd har knekten eller kongen). Men det ville vært riktig spilt om syd hadde hatt både knekten og kongen i fargen.

Paret som ble nr. 2 satt N/S og spilte mot en som bommet kløveren i 6 spar, og blir det nitrist etter hjerter ut hvis også ruteren bommes. For hvis N/S får komme inn to ganger kan de presse ut østs siste trumf, og resten blir grandspill! Noe slikt skjedde mot toerne da det noterte topp N/S for tre bet i 6 spar. 

 

 

Slitne bridgespillere

Akkurat som det er når den norske bridgefestivalen spilles og går mot slutten var det mange slitne hoder den siste dagen da New Zealand Bridge Congress ble avsluttet lørdag etter åtte dagers spilling. Da skjer det mye rart. Her er et av de siste spillene i den avsluttende lagturneringen (sideturnering) hvor det som skjedde kanskje ikke var så preget av slitne hoder, for det var et vanskelig spill. Og det ble sving spill galore i mange kamper. Ta nords plass først:

NORD

Vest er giver og alle i sonen. Vest passer. Åpner du med dette?

Hvis du åpner, sier du da 1 kløver, eller 1 ruter? Å åpne med 1 ruter er i så fall av praktiske hensyn, det blir mer komfortabelt å vise frem kløverfargen senere uten å presse meldingene for høyt med så få honnørpoeng. Men det betyr at du ikke vil få frem den riktige fordelingen din (5-6 hånd).

Mange passet, ikke urimelig. Planen var nok å få meldt inn 2NT som begge minor senere. Men slik gikk det ikke. 

Etter pass fra nord åpnet jeg selv som øst med 2 spar og viste 8-10 med sekskorts farge. Syd meldte inn 3 hjerter, og vest spratt i 4 spar. Hva gjør du nå?

Jeg synes 4NT er ganske opplagt etter denne starten, begge minor. Det går an å si 5 kløver også, kanskje. Men å passe blir for tamt. Det gjorde imidlertid nord, og det gikk pass rundt. Slik så hele spillet ut:

 

Det ble fryktelig feil å være så passiv med nord sine kort. 

Ved det andre bordet var nord mye mer aktiv, dog etter å ha passet først. Da Ø/V var i 5 spar tok N/S sjansen på 6 kløver. Mot den kontrakten var det ingen medisin, en strålende +1370 til bokføring for 6 kløver med tolv stikk.

Hvordan går det i 4 spar?

Computeranalysen sier det er en bet. Men er det så lett å få fatt i den beten?

Motspillernes problem her er å få fatt i de to ruterstikkene. Nord eier ikke inntak! Derfor kan K-Q i hjerter bli godspilt og gi to ruteravkast hos øst. Men det står altså at det er kun tre trekk i spar (ni stikk).

Ser du motspillet?

Enten med det samme, eller inne på hjerter ess (eller trumf konge) må syd spille ruter konge som nord stikker over! Så ruter til stjeling. N/S kan ikke få fatt i to ruterstikk så betestikket er en rutersjeling. Det motspillet er ikke så enkelt for nord selv om syd skifter til ruter konge, for husk nord ser ikke øst og syd sine kort.  

Ved bodet spilte syd ut hjerter ess og skiftet til en trumf som nok må være feil motspill da han kan se hjerterne som vil gi ruteravkast hos øst. Etter trumfkift var det ingen problemer, to rutere forsvant på hjerter, og østs to små kløver ble stjålet. N/S fikk kun ett stikk i hver rødfarge og for trumfkongen, elleve stikk og +620 til N/S. 

Med +620 til Ø/V ved det ene bordet og +1370 til N/S ved det andre ble det den hyggelige dobbelscoren +1990 som er verd uvanlige 18 IMP.

Hvis en ser på resultatene i hele feltet (40 lag) var det fem N/S par som meldte og vant 6 kløver. Det kom en rekke +620 til N/S for 5 kløver med tolv, og noen +200 og +500 i sparkontrakter, normalt 5 spar.

Ø/V bør i teorien stampe i 6 spar over 6 kløver, og med beste motspill koster det -800. På Ø/V var det to ganger +620 for 4 spar. Men toppen Ø/V gikk til et par som fikk inn +1100 etter å ha doblet 5 hjerter spilt av syd! Litt av sving for den doblingen! Udoblet er det et kanonspill med fire bet i sonen (+300 eller +400), men om N/S flytter fra deres doblede katastrofeutgang til slem i en annen farge blir det 1370 ut for Ø/V i stedet...   

 

 

 

Den andre sjansen (endret)

Her er et spill fra en lagturnering denne uken, og det er et spill av den sorten som kan slå ganske kraftig ut. Det gjorde det og i mange kamper. Er denne spilleføringen bare gjettverk, eller finnes det en plan B?

Nord er giver og Ø/V i sonen. Nord åpner med 1 spar. Du vurderer å melde inn 2 hjerter, og det gjorde nok mange. Det er imidlertid litt stramt med kun femkorts farge og helt minimum i ugunstig sone, så la oss si du passer før syd høyner til 2 spar. Da dobler makker opplysende, og etter pass fra nord sier du 4 hjerter før det går pass rundt. Syd spiller ut spar 4, tredje-femte som tilsvarer norske fordelingsutspill. Esset vinner første stikk. Hvordan spiller du?

Det ser unektelig ut som et valg i hjerterfargen, ta finesse eller toppe, og tippes det riktig er det enkelt på vinne utgangen. Men er det så sannsynlig trumfen sitter 3-1 her?

N/S var passive. De poengene N/S har antagelig er fordelt noe sånt som 12-13 (N/S) og 7-8 (S) som gjør det litt mer sannsynlig at nord har hjerter dame. Ũden annen side har nord fem eller seks spar, syd kun tre eller fire, og det gjør det ikke mest sannsynlig at nord har hjerterlengde. Hvis syd har singel hjerter ville han kanskje meldt mer hvis han har fire spar? Og hvis nord har sekskorts spar kunne vel han godt ha konkurrert mer, til tre-trinnet (paret bruker ikke 3 spar som invitt i den situasjonen, etter 1S-2S)?

Det ser ut som om trumfen sitter 2-2.

Du drar hjerter knekt, men liten kommer på fra nord. Selv valgte jeg å toppe. Men det viser seg at nord startet med damen tredje i trumf fra start, og da lyser det fire tapere mot deg. Er det en annen sjanse? En plan B? Jo, kløverfinessen kan gå slik at spartaperen kan kastes på kløver før de kommer inn, men...

Hvis du nå automatisk spiller kløver knekt og syd har damen kan han dekke, og de tre kløverstikkene er blokkert! Kløver 10 må i så fall ta andre stikk i fargen for å få tre stikk, og da er det ikke inntak til vest lenger så det blir de fire taperne, en i spar en i trumf og to i ruter.

Det er her et godt tips kommer inn i bildet. Hvis du vil de skal dekke, spill den største av likeverdige kort. Hvis du ikke vil de skal dekke, dvs. du vil snike rundt et kort, spill den minste av likeverdige kort. Her vil du definitivt ikke at syd skal dekke kløveren! Spill defor tieren, og om syd legger liten lar du den seile. Du gjør det med en fare for at det kan bli to bet hvis nord har kløver dame, men oppsiden er at du kanskje får notert soneutgang hvis syd ikke dekker med kløver dame.

 

Etter å ha bommet trumfen ble kløver 10 spilt, og det fungerte da syd la liten. Husk syd ser ikke øst sine kort og blokkeringen. Med stikk for kløver 10 var det bare å spille A-K i kløver. Om nord velger å trumfe den siste med trumfstikket sitt spiller ikke noen rolle, spartaperen forsvinner. Etterpå får N/S kun for A-K i ruter, +620.

Noen lesere ser kanskje at N/S med åpne kan kort starte med liten ruter til kongen, ruter tilbake til esset og ruter til trumf. Så sparskift. Det ser unektelig ut som et godt motspill, men da vinnes utgangen uten hjelp fra motspillerne, for mer enn de tre stikkene får de ikke. En spar kastes fra vest på den fjerde ruteren etter å ha tatt ut trumfen, og østs andre spar kan trumfes.  

Merk at N/S sine passive meldinger i gunstig sone gjorde at det ikke ble så lett å gjette trumfen. Men passiviteten førte også til at de ikke fant en fin stamp i 4 spar doblet. Der er det minst åtte stikk (-300) og muligheter for ni stikk også - en billig stamp. Jeg mener nord burde sagt 3 spar over vest sin dobling for å indikere denne håndtypen, og da kan kanskje syd velge å stampe over 4 hjerter i disse soneforholdene.

 

SPILLEPRØVE

I lagturneringen NZ TEAMS som undertegnede deltar i denne uken er det et par kamper igjen før det blir utslagskamper for de 16 beste lagene helt frem til lørdag. I den siste kampen tirsdag kom en haug med vanvittige fordelinger med slemspill, slem og utgang begge retninger, og en enorm omsetning i nesten alle kamper. Her er et spill, en marginal, men ganske bra slem:

Omtrent 30% av N/S-parene fant frem til 6 hjerter. Den kontrakten ser nokså solid ut, men er ikke helt sikker hvis det blir en trumftaper og sparfargen ikke gir full uttelling. Slik det sitter er det mange måter å vinne tolv stikk, og i teorien mulig å vinne alle stikkene. Men hvordan spiller du 6 hjerter som syd med kløver dame ut fra vest? Motparten har ikke meldt. Legg en spilleplan før du leser videre.

Hvis det tippes riktig hvor trumf dame befinner seg er det nokså greit, men er det beste spilleplan å forsøke finessen den ene eller andre veien? Det går an å forsøke å trumfe to ruter hos syd også, men kan bli litt kronglete med overganger. Sparfargen kan jo være fem stikk fra taket, og i så fall er det nokså greit skulle en tro. 

De fleste forsøkte trumffinessen den ene eller andre veien. Å ta en hjerterhonnør og så slå finesse i neste runde er jo beste fargebehandling, hjerterfargen isolert sett. Og for eksempel Konge så tieren gjør at du kan få med Q-9 fjerde hos vest. Pga. at du rår over syveren og åtteren kan du klare trumfen uten taper med 4-1 på begge sider. Du kan også spille esset fulgt av knekten og løser i så fall trumfen uten taper med Q-9 fjerde hos øst.

Hvilken plan som gir best prosentsjanse her skal jeg ikke si for sikkert. Men selv har jeg en følelse - uten å ha gjort noen finregning på det - at det er best å stikke med kløver ess, kankskje ta for ruter ess og spille to store trumf. Hvis hjerteren sitter 3-2 er du nesten hjemme. Og trumfdamen kan jo falle og, det er, sannsynligheten for suksess er bare 40-60 hvis du topper fremfor å ta finesse med denne fargen.

I går satt trumfen 3-2, men damen falt ikke for dem som spilte ess-konge. Men etter to store trumf er det bare å spille spar fra topp og det er helt sikkert spill om fargen ikke sitter 5-1. Den tredje store sparen gir avkast for en kløver, men øst viser seg å ha knekten fjerde i spar fra start. Etter tre store spar trumfes simpelthen en spar og den femte er god. Så ruter til stjeling og den godspilte sparen gir avkast for en kløver til. Nå er et den kryss-stjelingsposisjon, kløver kan trumfes hos nord, ruter hos syd. Ø/V får kun for trumfdamen.

Det er klart at spillestensilens computeranalyse sier det går an å vinne tretten stikk, men da må trumfen gjettes, så må det tas finesse over østs spar knekt. I lagkamp handler det dog først og fremst om å få hjem kontrakten og derfor finne den planen som gir best sjanse for tolv stikk.

Av de som var i 6 hjerter vant 70% slemmen, og resten gikk bet etter å ha bommet trumfvalget, så tatt ut den siste trumfen idet de kom inn igjen og etterpå oppdaget at det ikke var fem sparstikk fra topp. Da ble det kun fire sparstikk (den femte godspilles), fire trumfstikk (tre stikk pluss en stjeling på ene siden), to kløverstikk og ett stikk i ruter. 

Som du ser er vest alene om kløverholdet og har også ruter konge. Dermed kan det i noen varianter oppstå en skvis også hvis det blir en trumftaper, men antagelig er den enkle planen med å legge ned to store trumf en grei måte å spille denne slemmen. Det kan dog gi noen problemer om trumfen sitter 4-1. 

Hvis du la en skikkelig plan etter å ha lest innledningen, ville du fått hjem 6 hjerter?

  

Ekkelt meldeproblem

Dette er fra finalerundene i parturneringen under bridgefestivalen i New Zealand som pågår denne uken. 

   NORD

N/S er i sonen. Øst er giver og passer. Din makker på syds plass åpner med 1 spar. Hva melder du?

Dette er en hånd som kan være meget sterk, mye sterkere enn de 9 poengene du teller. Men da må det finnes tilpasning i en av rødfargene. Hvis makker har kløver og spar som det ofte er er ikke nords kort verd mer enn de honnørpoengene du kan telle. 

Hva som er riktig melding avhenger av hvilken strategi du velger, optimistisk (tenker: min hånd er sterk...vi har tilpasning), eller pessimistisk...(tenker: det er vel misfit her). Dessuten spiller systemet du spiller en rolle.

Hvis 2-over-1 svar kun viser 10+ poeng må det vel være riktig å svare på to-trinnet. I så fall, bør du si 2 ruter eller 2 hjerter?

Hvis det spilles med 2-over-1 som utgangskrav er svar er å kreve til utgang temmelig stramt. Men alternativet er jo 1NT som er helt ufyselig med disse kortene. Hvis du sier 1NT kan du veldig sannsynlig få en sjanse til, makker sier ofte 2 kløver her. 

Hvis du går 2 over 1 som 10+ har du to muligheter, 2 hjerter og satse på at det finnes tilpasning, eller 2 ruter og kanskje si 3 ruter som ikke krav neste gang, men da kan man miste hjertertilpasningen hvis den er der. Makker sier ofte 2 spar over svaret ditt, og da må du vel passe?

De som svarte 1NT fikk 2 kløver fra makkeren. Siden syd har vist minst ni sorte kort er det sannsynligvis ikke god tilpasning til en av dine farger, men det kan jo være trekorts hjerter eller ruter fortsatt hos syd. Nå kan du melde ruter eller hjerter. Men makker vil tro din melding er sekskorts farge så hvis du satser på 2 hjerter og han har singelton blir det fæl kontrakt, for han kommer til å passe. Å si 2 ruter over gjenmeldingen 2 kløver har dog mye for seg, spesielt siden det dreier seg om parturnering. Makker kommer til å passe, og da må det vel være en sunn delkontrakt? Sånn tenkte flere av de beste spillerne i lokalet, men det var helt på trynet. Det var optimistene som lyktes i dette spillet:

Joda, 2 ruter var for såvidt en grei og trygg kontrakt det, og det ble hele elleve stikk siden det satt så snilt. Men det er litt trist å spille delkontrakt i ruter når det er mulig å vinne 6 hjerter sånn som det sitter!

Mange av dem som fant hjerterkontrakt fikk tolv stikk, noen fikk elleve, og alle de som fant hjerter som trumf var i utgang. Det står også i 3 NT med fem hjerterstikk siden fargen viser seg å være gående, og fire toppstikk ved siden av. 

Det var en god del spillere som syntes de tenkte ok idet de meldte her, og landet i 2 ruter. Men det før de fikk se bordet i den kontrakten. Så den nesten patetiske scoren - slik hele spillet ser ut -  +150 til N/S ga faktisk litt over 20%. 

 

Terje Aa nr. 2 i MUTTON CUP

Engelskmannen Jason Hackett arrangerte Mutton Cup for fjerde gang nå før helgen. Det foregikk i Madrid hvor 32 spillere spilte singelturnering. Terje Aa ble nr. 2.

Terje tok andreplassen. Her sammen med arrangøren, Jason Hackett.

Jeg håper å få fatt i et spill fra Terje. Enn så lenge, alt om Mutton Cup finner du her..  

Uvanlig skviskort

I New Zealand pågår denne uken NZ Bridge Congress, en festival etter lignende mønster som den norske bridgefestivalen. I parturneringen som avsluttes mandag deltok bortimot 200 par som er noe mindre enn det brukte å være før pandemien, men likevel et bra antall som viser at folk vil gjerne spille face-to-face igjen. Utover uken spilles så den store lagturneringen, og det blir flere andre turneringer for de som etter hvert ryker ut av lagmesterskapet.

Vi tar med et spill fra par-kvalifiseringen hvor det oppsto en vanlig skvis, men det kortet som skviste motspilleren var et uvanlig skviskort. Selv kan jeg i alle fall ikke huske å ha sett at skvisen i to andre farger inntrer idet en farge med kongen dobbel mot to små spilles!

Ø/V var med å meldte spar, og på et tidspunkt foreslo syd 3NT som ikke blir noen suksess med spar ut. Men nord trodde mer på ruterkontrakt og sa 5 ruter. Den trodde ikke øst på, dobler.

Spar ess ble utspillet. Nå klarte øst å¨unngå å prøve kløver ess som hvis han hadde spilt det ville gitt spillefører kontrakten om han gjetter ruteren. Om øst ikke tar for kløver ess er det ikke så enkelt, for spillefører har en mulig hjertertaper i tillegg til spar ess og ruter ess.

Øst skiftet til hjerter knekt som gikk til kongen. Ruter dame stakk øst, tieren ble spilt fra syd. Nok en hjerter gikk til esset og nieren fra vest. Det så ut som øst hadde fire hjerter, og følgelig økte sjansen for at han satt med singel ruter ess fra start. Derfor ruterfinesse med nieren som lyktes, så resten av ruterboka. Vest måtte kaste all sparen sin. Etter alle trumfstikkene så det slik ut: 

Idet spar spilles til kongen er øst ferdig. Kaster han hjerter står sekseren til slutt og det er jo i orden med overgang tilbake til nord i hjerter. Og kaster øst kløver ess står jo kongen, og spillefører er inne hos syd med to kort igjen å spille. Elleve stikk, +550. 

 

Trening før bridgefestival (Motspill)

Lørdag starter New Zealand Bridge Congress, en lignende festival som den norske. Det blir spilling i åtte dager, og bridgefolket gleder seg veldig etter at den årlige NZ Congress med face-to-face bridge ble avlyst både i 2019, 2020 og 2021 pga. pandemien. 

Denne uken spilte en gruppe en treningsturnering før festivalen. Da kom det et interessant motspill. 

Vest sin gjenmelding 1NT viste 12-14 balanserte.

Du spiller ut hjerter 2 til liten fra bordet (øst), tieren fra makker og spilleførers knekt.

Å innhenting av informasjon bør skje allerede under meldingsforløpet, og enda mer idet du får se tretten kort i tillegg til dine egne (blindemanns) og første stikk er spilt.

Hva vet du så langt?

En god vane: På en måte, fortell deg selv den informasjonen du får så husker du den bedre senere. Du bygger bit for bit av bildet av kortene rundt bordet og får dermed en bedre mulighet til å finne riktig motspill. Du kan alltid se to hender, to hender skjult, og det handler selvsagt om å danne seg et bra bilde av de to skjulte hendene, her: makkers hånd og spilleførers.

Tips (og dette er vel opplagt, men): Når du vet noe om en farge hos en skjult hånd vet du samtidig hva den andre skjulte hånden har i fargen!

Så hva vet vi så langt, etter første stikk?

I dette tilfellet vet vi at makker ikke har hjerter konge, for med K-10-x eller noe sånt ville han lagt kongen, ikke tieren. Altså har spillefører både kongen og knekten i hjerter fra start, 4 av de 12-14 poengene han sitter med.

Spillet fortsetter med at spillefører tar for ess-konge i ruter. Makker følger med tieren, så kaster han hjerter 3 i andre ruterrunde (fordeling fra gjenværende).

Hva vet du nå?

Vi vet at spilleførter startet med fem ruter, makker kun en. Men enda viktigere i dette tilfellet er at vi vet at spillefører hadde A-K-J i ruter fra start, og det er 8 poeng. Sammen med de 4 poengene vi allerede vet om i hjerter er det 12 poeng hos vest. Så da blir svaret på tusenkroners spørsmålet "hvem har kløver ess ?" ikke så vanskelig?

Vest kan ikke ha kløver ess! For har han det kortet ville han hatt 16 poeng og åpnet med 1NT, ikke 1 i farge og så gjenmeldt 1NT med de 16 poengene! Vest kan ha kløver knekt, og i så fall er det ikke mye å gjøre i dette motspillet, men syd kan jo ha både kløver ess og knekt. Da har vi en sjanse!

Det er ikke alltid så fristende å skifte unna en konge når man ser damen på bordet. Hvis spillefører har esset gir du han ekstra stikk. Men her vet du hvem som har kløver ess, det er makker!

Spill en kløver, og kanskje like gjerne, skift til kløver konge!

Bingo!

Med det logiske kløverskiftet fra nord idet han er inne på ruter dame tar N/S fire kjappe kløverstikk som sammen med det ruterstikket nord allerede har fått gir en bet. Hvis ikke nord finner kløverskiftet får spillefører 2+3+4+0 = 9 stikk.

Vellykket NM for par 2022

Da er en vellykket parfinale over. Arrangøren NBF Vestfold stod for et veldig bra arrangement i Larvik og en dyktig og rutinert stab hadde kontroll. Veldig mange har bidratt, og rapportene tilsier at spillerne også bidro til at dette ble et mesterskap med god stemining.

En må nesten nevne de gode og fyldige bulletinene som Vegar Næss og Elisabeth Groseth stod for med hjelp fra flere bridragsytere. Der er det masse godt bridgestoff og litt sånn mer type underholdning også. Alle bulletinene finner du her. 

Det var også en egen NM side på interenett som arrangøren stod for, og den finner du her.

Vi sakser noen bilder fra den siste bulletinen, fra like etter mesterskapet var avgjort.

NBF Vestfolds kretsleder Heide Berre Skjæran og nestleder Elisabeth Groseth gjør klar for premieutdelingen

Og her er pallen, fra venstre:. Sigurd Evjen og Vidar Smith (sølv), Kåre Bogø og Geir Helgemo (gull) og Sam Inge Høyland og Jo-Arne Ovesen (bronse).

Alle resultatene, spilldiagrammer osv. finner du her.

 

Favorittseier i parfinalen

Da parfinalen ble avsluttet på Quality Hotel Larvik søndag var det ingen overraskelse at lederparet etter to dager - Geir Helgemo og Kåre Bogø (Heimdal/Studentenes) - holdt greit unna og vant klart. De var til slutt 160 poeng foran nr. 2 (en topp-bunn sving var 52 poeng). Vinnerparet vant som tidligere nevnt også NM Monrad Par tidligere i år.

Vidar Smith - Sigurd Evjen hadde en stårlende dag to og kjempet seg opp på 2.plass. Den holdt de avslutningsdagen, sølv til paret fra Vikersund BK. Det var imidlertid ikke mye foran en rekke par.

Hele resultatlisten og alle spill finner du her.

En av gullfavorittene på forhånd var Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen (Topbridge BC). De klatret jevnt og trutt på listene og avsluttet godt til bronsemedalje like foran Berset Ekren. Også Labraaten Hogstad-Øberg og Evenstand-Larsen var veldig nære pallen, mindre enn en topp-bunn sving unna. 

To par-titler til Kåre Bogø i 2022!

Geir Helgemo har antagelig kommet ut av tellingen på hvor mange NM-titler han har...

Å gjøre det godt i en parfinale handler selvsagt mest om å spille godt. Men det blir alltid noen tilfeldigheter og. I helgens mesterskap ble det spilt hele 159 spill. Da vil som regel det med flaks og uflaks jevne seg ut. Så det blir litt feil å dra frem enkeltspill som kunne endret plasseringene i toppen, men det gjør vi bridgejournalister likevel. Vi skal se på et par spill som svingte litt tilfeldig mot slutten, alt etter hvilken retning man satt.  

Det som var mest spennende mot slutten var ikke om hvem som skulle vinne, men hvem som skulle kapre sølv- og bronsemedalje og hvem som skulle havne like utenfor pallen. Å dra frem disse spillene er på ingen måte å frata sølv- og bronsevinnerne noe av æren for deres plassering, de medaljene ble vunnet fullt fortjent. Og en kunne sikkert dratt frem mange spill fra tidligere i turneringen hvor tilfeldighetene gjorde at poengene gikk motsatt vei.

Det var altså til slutt fattige 5 poeng mellom nr. 2 og 3, og paret på 4.plass var kun 10 poeng unna bronse, 15 poeng bak paret på 2.plass.

Her handlet det om slem. Sånn som kortene var er det ingen grunn til ikke å spille 6NT hvis man skal i slem, det er ingen ekstra sjanse i trumfkontrakten 6 kløver. Og grandkontrakt gir jo som kjent det lille ekstra.

Slem avhenger av kløvervalget. Det var vel ved de fleste bord ingen informasjon som skulle tilsi at det ikke skulle spilles den matematiske beste varianten med en slik farge som er å toppe. Det er dog ikke så stor forskjell på å toppe og å spille kongen fulgt av finesse hvis nord følger med liten andre gangen. Og det gjorde han, men de fleste toppet likevel:

Og ved å toppe kløveren var det tolv stikk, tretten om ikke N/S tok for spar ess med det samme. Ved kun tre av 27 bord ble det spilt kun utgang. Slem ble vunnet av 2/3 av slemmelderne.

Evjen-Smith spilte 6 kløver med tolv stikk og fikk -1 for det.

Høyland-Ovesen fant frem til 6NT og fikk alle stikkene da N/S ikke fikk med seg for spar ess. Pluss 1020 ga hele +20.

Berset-Ekren var ikke heldige her, de satt N/S mot 6NT. Nord fant spar ut som var det beste de kunne gjøre, men å holde kontrakten på kun tolv stikk og -990 ga likevel -10 til N/S.

Turneringens siste spill ser kjedelig ut, men sånne spill svinger mange poeng likevel i parturnering. 

Evjen-Smith fikk som Ø/V være i fred i 2 spar og gikk to bet, +100. Det kan synes bra, N/S har jo 2 hjerter i kortene. Men det var ikke bra, for ganske få N/S par fikk pluss-score her da de ble presset opp i 3 hjerter med bet. Buskerud-paret mistet nesten sølvmedaljen i dette siste spillet der de fikk -14, og de var ikke langt unna at de gikk fra sølv til 4.plass på grunn av det! Men det holdt altså akkurat for dem.

Høyland-Ovesen satt også Ø/V, men de var heldigere da N/S gikk på til 3 hjerter. Der var det fem tapere, en bet, selv om noen få Ø/V-par dyttet på 3 hjerter. Det gjorde ikke bronsevinnerne, de tok en bet. Det ga +10 som kom godt med i kampen mot Berset-Ekren som satt N/S i siste runde.

Paret som fikk den litt triste 4,plassen var med til 3 hjerter. Motspillerne feilet ikke ved det bordet, og med en bet og -10 på spillet, altså 20 poeng i sving mot bronsevinnerne ble det ikke medalje denne gangen på paret fra Sunnalsøra BK selv om de var på topp-3 store deler av turneringen.

 

Mer fra Parfinalen - en underlig konklusjon

Her er et spill fra lørdagens spilling i parfinalen som fikk en underlig konklusjon. Men igjen er det dette med teori og praksis, så å finne "beste kontrakt" her er i praksis umulig, og i praksis heller ikke poengivende.

I dette spillet avhenger mye av hvordan meldingene går. Hvis Ø/V bruker svake grander (12-14) kan det bli trist denne gangen, for da vil nord få muligheten til å melde inn med ruterfargen sin. Også hvis vest etter sterk 1NT fra øst "roter litt rundt", dvs. for eksempel overfører til kløver først, vil nord kunne melde. Om det derimot går rett frem, 1NT fra øst og svaret 3NT fra vest som vel er en grei melding, er nord utmeldt. Og da skal syd finne ut utspill mot 3NT. Etter spillet oppdages at ruter ut er tingen, men det er det ikke mange som finner på. 

Hva annet enn å være i 3NT kan Ø/V gjøre?

Vi tar en titt på fasiten igjen (computeranalysen), og den ser slik ut:

4 hjerter!

Konklusjonen er atlså at maksimalresultatet på dette spillet - i teorien - er +620 for utgang på 4-2 tilpasning!

Ø/V kan vinne ti stikk i 4 hjerter med denne 4-2 tilpasningen og denne sitsen, mens det er kun syv stikk i grand! De kan også vinne 5 kløver, en kontrakt som ikke er så populær i parturnering, spesielt ikke om man har relativt balanserte hender. 

I den obskure hjerterkontrakten hjelper det ikke forsvaret å ta seg en kløverstjeling. Kløver ess og en kløver til stjeling er to stikk, og mer enn for ruter ess får de ikke siden hjerteren sitter så brillefint. 

Det var selvsagt ingen Ø/V-par i 4 hjerter. Det ble heller ikke spilt 5 kløver ved noen bord.

To par må ha fått rutermelding inn vil jeg tro, og gjorde ikke noe veldig galt da de endte i kløverkontrakt og unngikk 3NT som i teorien er håpløst. De stoppet i 4 kløver med elleve stikk. Det ga imidlertid ikke særlig med poeng (-21 av 26 mulige). Den scoren (Ø/V +150) var bedre enn kun to Ø/V resultater hvor østs 3NT gikk to bet etter ruterutspill. Jeg antar nord hadde meldt ruter og at syd ikke fant ruterutspillet blindt, men det har jeg ikke fått bekreftet. 

Resten av Ø/V-parene vant 3NT. Noen tok ti stikk som kanskje føltes bra da de etter spillet raskt så at 3NT ville gått to bet med ruter ut, men ett overstikk i et spill der fasiten sier det er kun syv stikk var ikke godt nok. Pluss 630 til Ø/V ga nemlig hele -16!

Det betyr at om Ø/V hadde gjort det som er absolutt maksimalbridge i teorien og spilt 4 hjerter med ti stikk, ville de fått -18 på spillet!

Veldig mange Ø/V-par noterte +660 for to overstikk som ga strø over middels. Fire par i 3NT fikk +19 for tolv stikk og +690. 

To par delte toppen Ø/V for 3NT doblet med elleve stikk, +1150.

 

 

 

 

Leser du fasiten? (Spill fra parfinalen)

På spillstensiler og i resultatservicen får vi som regel en computeranalyse som forteller hvor mange stikk som kan vinnes i alle kontrakter. Det er en "double-dummy" analyse, alle kort er kjent. Analysen er alltid 100% korrekt.

Mange spillere har en tendens til å tenke at dette har noe med hva man burde gjort, eller ikke gjort. En hører ofte spillere som i pausen sitter og glaner på spillstensilene si ting som "Å, vi burde ha vært i slem her" og lignende ting. De spilte kanskje delkontrakt. Og så var det kanskje en helt normal delkontrakt og. 

Sitsen kan være gullkantet, det er en ting, men enda verre er det at den spilleplanen som aktuelt sett gir maks antall stikk kan være helt tullerusk. Det kan dreie seg om å toppe ut single konger helt uten grunn, eller andre obskure fargebehandlinger som er helt mot oddsen. Ikke sjelden kan den vinnende spilleplanen med åpne kort gi en mikroskopisk vinnersjanse, mens en normal, god spilleplan som ikke funker i akkurat det spillet hadde skyhøy prosentsjanse. Så ikke ta disse analysene for noe som tilsier hva vi skulle meldt og hvordan vi skulle spilt.

Det må dog innrømmes at jeg ser på disse analysene selv. Men det mest som et puslespill, en "brain teaser", for det kan være interessant å forsøke å finne ut selv hvordan i all verden det går an å få alle de stikkene, eller hvordan i alle dager det går an å bete den kontrakten, osv.. 

Vi tar med et par spill fra parfinalen som illustrerer dette.

Dette ser jo ut som en sparkontrakt Ø/V, eller kanskje kløverkontrakt N/S.

Her er "fasiten":

Ja, det står at Ø/V kan vinne ti stikk i sparkontakt, og det jo riktig. Det er hvis N/S får med seg kløverstikket med det samme. Hvis ikke kan en vellykket ruterfinesse tas og kløver dame forsvinne på ruter. Da blir det elleve stikk i spar.

N/S kan kun vinne ti stikk i kløverkontrakt, står det. Ved første øyekast ser det ut som de taper kun to ruterstikk. Og i praksis gjør de det også, i alle fall hvis syd er spillefører.

Det som står rett under "Double Dummy" er såkalt "par" på spillet som er det som er maks om begge par gjør alt "riktig" både i meldingene og spillet. Altså, riktig slik det sitter. "Par" her er 5 kløver doblet spilt av N/S med ti stikk. 

Hvorfor blir det kun ti stikk i den kontrakten? 

Det er klart at om nord er spillefører kan singel ruter komme ut, og vest tar to stikk i den fargen og gir makkeren en ruterstjeling. 

Men hva om syd er spillefører?

Da må vest for å bete 5 kløver spille ut ruter ess fulgt av liten ruter til stjeling! En spiller som finner det utspillet og motspillet tror jeg man skal lete lenge etter! Det finurlige er at om vest gjør det så får han uansett senere ett ruterstikk til for damen dobbel bak K-x mot J-10. Spesielt...

I praksis vil en eventuell 5 kløver-kontrakt spilt av syd fyke hjem etter sparutspill.

I parfinalen ble det ikke spilt 5 kløver doblet med en bet ved et eneste bord.

To N/S-par spilte 5 kløver doblet med elleve stikk, +550. To par spilte 5 kløver udoblet med elleve stikk. Ett par spilte 6 kløver doblet og gikk en bet.

Ved resten av bordene ble det spilt sparkontrakter på ulikt nivå. Det varerte fra 5 spar doblet med en bet (N/S +200) til 4 spar doblet med elleve stikk (Ø/V +990).

Her er et kanskje enda bedre eksempel på at fasiten kan være litt på jordet.

 

Hva synes du dette ser ut som?

N/S har 25 HP til sammen og stoppere over alt. Det er en normal 3NT, spør du meg. Det blir imidlertid bet med normalutspillet spar fra øst. Spillefører må innom ruter ess, men har fortsatt ikke nok stikk. Så kløverfinessen prøves, men siden vest har kløver konge blir det to bet idet det tapes tre sparstikk samt at Ø/V får stikk for ruter ess, hjerter ess og kløver konge. Etter spar ut går det an å legge seg på en bet, men da gir man opp kontrakten og prøver ikke kløverfinessen. 

Hva sier "fasiten"?

4 ruter doblet av syd med en bet?

Hva er dette?

At man havner i 3NT og går bet(er) betyr på ingen måte ikke at man har gjort noe galt!

Så hva er dette med 4 ruter doblet spilt av syd?

N/S kan vinne ni stikk i ruterkontrakt.

Vel, som du ser er det Ø/V som har høyeste kontrakt da de kan få ni stikk i sparkontrakt siden alt sitter perfekt for dem. I praksis er det imidlertid nokså umulig for Ø/V å komme med i meldingene i det hele tatt. Så hva fasiten egentlig sier her er at, joda, Ø/V melder (kan melde) 3 spar de, og N/S som har 25 HP til sammen gjør best i å stampe (!) i 4 ruter.

Hva skjedde på dette spillet i parfinalen?

Ingen N/S par spilte 4 ruter (selvsagt?). Jeg tviler på at det var noen som var med i det hele tatt i meldingene som Ø/V så den sparkontrakten var de langt unna. 

Det ble grandkontrakt ved samtlige bord bortsett fra ved det bordet der de spilte 4 hjerter, en kontrakt som kollapset, fire bet og ren bunn til N/S. Det var noen få i delkontrakt i grand, men de aller fleste spilte 3NT. Fire steder ble utgangen vunnet, og i ett tilfelle ble det ti stikk. Resten gikk bet(er) i 3 grand. En bet ga omtrent middels. Det ble to bet i 3NT ved fire bord.   

Parfinalen: Gullkampen er ikke avgjort!

Parfinalens største forhåndsfavoritter Geir Helgemo-Kåre Bogø ledet lenge klart andre dag i Larvik, men ledelsen skrumpet litt mot slutten.

Er det hele avgjort?

Nei, mener jeg, men mange trodde åpenbart utover lørdagen at det er ganske sikkert det går mot gull for lederparet. Det blir selvsagt ingen overraskelse om de to spillerne som vant årets NM Monrad Par overlegent er norgesmestre igjen i morgen idet mesterskapet avsluttes rundt lunsj-tid. Det er imidlertid 27 spill igjen, og med en topp-bunn sving på 52 poeng kan ledelsen på 98 poeng forsvinne skulle lederparet stoppe litt opp, og en av utfordrerne kommer i flytsonen.

På 2.plass ligger et par som har kjempet i toppen i parfinaler i en årrekke, Sigurd Evjen- Vidar Smith.

Ole Berset-Bjørn Olav Ekren. Bak der er det en rekke sterke par som heller ikke er så langt unna. Om lederparet stikker i fra, eller i alle fall holder greit unna, vil det uansett bli en spennende kamp om medaljene.

Stian André Evenstad ble nr. 2 i fjorårets parfinale med sin sønn Nicolai Heiberg Evenstad. I årets finale spiller Stian med Espen Larsen. Utover lørdagen var de i perioder på topp-3, men falt litt av mot slutten lørdag. I det spillet vi tar med ga de lederparet et minus-spill.

Først, hvordan bør denne fargen spilles isolert sett?

Med "spilles best fargen isolert sett" menes spille den uten annen informasjon, og for å maksimere sjansene for maks antall stikk.

"Eight ever" er hovedregelen, dvs. når man har åtte kort til sammen i en farge bør det tas finesse etter damen heller enn å ta ess-konge og håpe damen faller. Men i dette tilfellet, hvilken vei bør finessen tas?

Jeg kan love deg at det valget koster en haug med poeng i spillet du skal få se om litt fra lørdagens spilling i Larvik.

I utgangspunktet er det 50-50 hvem av dem som har spar dame. Om det sitter 3-2 er det dermed hipp-som-happ hvilken vei finessen tas, men det kan jo sitte 4-1. Vests mellomkort i spar gjør at - uten annen informasjon - esset bør spilles først fulgt av tieren. Da får man med seg Q-9 fjerde hos syd også.

Å løse fargen uten taper om nord har damen fjerde kan gå an, men da må det spilles spar knekt fra vest og la den løpe i fargens første runde. Siden den planen innebærer at man ikke tar en honnør først kan finessen ryke til singel dame hos syd. Og tas kongen først får man ikke løst fargen med null taper om nord har damen fjerde.

Altså, esset først. Så tieren som får løpe - det er best i teorien.

Så spørs det da om teorien passer med den informasjonen man har.

Det er ikke unaturlig å havne i 6 spar eller 6 hjerter her. Det er en god slem, og siden jeg kan fortelle at hjerterfargen sitter greit handler det om tolv eller tretten stikk. Og det er valget i spar som her avgjør mange parturneringspoeng.

Kun to Ø/V-par stoppet i utgang. Ett par meldte 7 spar og kunne fått seg en ren topp om sparfargen hadde blitt løst, men siden det gikk galt ble det en ren bunn på dem i stedet. De andre var i lilleslem i et spill som normalt ville blitt forbigått i stillhet i svært mange lagkamper, slem meldt og vunnet ved begge bord, kanskje 1 imp til det ene laget for overstikket som de andre ikke fikk tak i.

I parturnering derimot var det ikke nok å melde slem og vinne den i dette spillet, overstikket var gullkantet.

Er det noen grunn til å fravike teorien om beste fargebehandling som vi nettopp gjennomgikk?

Nei.

Ved enkelte bord var nord innpå med en sperremelding i ruter. Det gjør det enda mer sannsynlig at å spille sparen gjennom syd er best, for med en haug med ruter hos nord, og dermed kun noen få ruter hos syd kommer det med "vacant spaces" inn i bildet. Om en vet en motspiller har noen få kort i en farge, den andre en halvmeter, så er det selvsagt flest ledige plasser for mange kort (i andre farger) hos han med få kort i den fargen det ble sperret. Den spilleren som ikke sperret har mest sannsynlig lengden i den fargen du må løse.

Noen ganger stemmer kartet med terrenget:

Å spille sparfargen for null taper med esset fulgt av tieren gir tretten enkle stikk i spar, hjerter eller grand. Det er selvsagt korrekt å spille majorkontrakt, og på seks-trinnet.

Pluss 1010 til Ø/V ga +12 (73%). Det var imidlertid en ganske lang rekke med +980, og det fikk Ø/V -12 for (kun 27 %), en sving på 24 poeng.

Lederparet måtte tåle -10 på dette spillet da Evenstad-Larsen spilte 6 spar med tretten stikk.

Favorittene i tet i parfinalen

I Larvik er PARFINALEN i gang, og den første av tre spilledager er avsluttet. De 54 parene har spilt 22 runder. Det skal spilles 53 runder, en runde mot hvert av de andre parene, tre spill i hver runde.

Etter 66 spill har Kåre Bogø-Geir Helgemo, ett av de største favorittparene gått i tet med ca. 62%. Sondre Labraaten Hogstad-Andre Øberg ligger på 2.plass med litt over 60%. På 3.plass følger Ole Berset-Bjørn Olav Ekren (59,4%).

Kun to av parene jeg regnet med blant de 10-11 som jeg personlig mener kan vinne mesterskapet ligger lavere plassert enn nr. 15. Så mange med gull- eller medaljeambisjoner er på skuddhold!

Sa jeg kan vinne?

Det kan selvsagt flere enn jeg har på blokka som gullkandidater! 

Det blir en lang dag i morgen så her kan det skje store forandringer. Selv på den kortere avslutningsdagen søndag er det mange nok poeng til fordeling til at det kan blir råspennende.

Resultatene så langt finner du her.

I parturnering teller som mange ganger nevnt tidligere småspillene like mye som de store. Her er det imidlertid et spennende spill hvor det var snakk om slem eller utgang, kanskje til og med storeslem?  At det skulle være et stort spill i dette tilfellet trodde ikke nord umiddelbart da han plukket opp denne hånden:

Men så åpnet syd med 2 kløver. La oss si du svarer 2 ruter, og hvis motparten forholder seg tause sier makker 2 hjerter. Hva blir din melding nå?

De fleste spiller 2 kløver som utgangskrav. Dermed er det "Principle of fast arrival" som gjelder, dvs. å støtte til 3 er sterkere enn 4. Bør syd si 3 hjerter her og dermed vise bra kort?

Mange har den regelen at å høyne 2 kløveråpnerens majorfarge til 3 lover minst en konge eller ett ess i sidefargene. Det har ikke nord, men trumfstøtten er bra, hun har en singelton, og QJ-femte i en farge kan godt være verdifulle kort mot en sterk 2 kløveråpner.

Kan 4 ruter - Splinter - være en mulighet?

Da må i så fall avtalen være at det er ganske svake kort, men bra trumfstøtte og singelton.

Hva nord valgte som sin andre melding fikk noen steder betydning for syds videre meldinger. Hvis nord viste svake kort (4 hjerter) måtte syd være veldig omtimist for å gå videre. Men det var også slik flere steder at øst meldte inn 2 spar etter 2 kløver-2ruter, og da ble det et helt annet meldingsforløp.

Noen åpnet kanskje med 1 hjerter. Selv synes jeg dette er 2 kløveråpning, men jeg er ikke kvalifisert for parfinalen...

La oss si du spiller 6 hjerter og får ruter konge i utspill. Spilleplan?

Uten trumfutspill kan det være tretten enkle ved å stjele tre ruter hos nord, hvis ruteren sitter 4-3. Det er vel naturlig å prøve på det. Men ruter sitter i dette spillet  5-2 (fem hos vest), og da blir det tolv stikk etter den planen. Det var imidlertid en mulighet for tretten stikk her etter ruter konge i utspill, men om det bør spilles på det kan diskuteres. Slik så hele spillet ut:

Det er vel greit å melde inn 2 spar som øst etter 2 kløver-2ruter, og da må syd si 3 hjerter. Idet nord løfter kun til 4 hjerter er det litt usikkert, nord kan ha ingenting og kanskje et par små hjertere.

Enkelte par havnet i slem, og oppgaven er altså å vinne 6 hjerter etter ruter konge i utspill.

Som du ser går det ikke an å stjele god ruteren slik den sitter. Men med tre stjelinger hos nord blir det kun igjen en ruter, og det blir den eneste taperen.

Hva om det kommer trumf ut?

Da fås kun to ruterstjelinger hos nord, og kontrakten er litt i fare. Men som du ser, det går an å spille god ett kløverstikk ved å legge ned esset i den fargen, stjele en ruter og dra kløver dame. Kongen blir fisket opp mot trumf og gir avkast for en ruter. Så det kan vinnes tolv stikk selv med trumf i utspill.

Uten trumfutspill ut kan spillefører få tretten stikk ved å stjele tre rutere og også presse ut kløver konge mot trumf.

Ved ti bord ble det meldt slem, to av dem storeslem! Ett av parene som kanskje hadde drukket litt for mye Møllers tran til frokost og var i 7 hjerter gikk bet. Det andre optimist-paret vant 7 hjerter. Ruter konge kom i utspill. Er det opplagt å vinne tretten stikk da?

Det må altså settes opp ett ekstra kløverstikk. Det er litt skummelt, for vest kan jo ha kløver konge og så sitter ruteren 4-3 og ekstra kløverstikk er i så fall ikke nødvendig. Men at det er nødvendig med kløverstikk oppdages.

Ruter konge kommer altså ut til esset, så ruter til stjeling med sekseren. Planen er å satse på ruter 4-3. Det spilles kløver til esset, så nok en ruterstjeling med trumftieren. Da kaster øst ett kort - men hvilket?

Spillefører oppdaget at planen som baserte seg i 4-3 i ruter må forkastes. Da spilles kløver dame. Hvis øst dekker stjeles, så ruter til stjeling med den siste trumfen og kløver knekt gir avkast for den siste ruteren hos syd.

Det er imidlertid et motspill som forpurrer dette om spillet går slik. Idet spillefører stjeler ruter for andre gang kan øst kaste en kløver. Så kan han dekke kløver dame, og idet spillefører stjeler ruter for tredje gang kaster øst nok en kløver, sin siste! Dermed får ikke spillefører tak i stikk for kløver knekt, for øst kan sette i en trumf på det kortet.

For å vinne storeslem må det kløverstikket godspilles tidlig slik at øst ikke kan få kvittet seg med to kløvere og kløverstikket hos nord ikke kan tas idet spillefører er inne hos nord siste gang (og øst har trumf igjen). Og å spille tidlig på kløverfinesse mot trumf er ikke opplagt da som nevnt vest kunne hatt ha kløver konge, og ruteren kunne jo ha vært fordelt 4-3.

Det som øsnker masse lesestoff om parfinalen kan få det! De fyldige og gode bulletinene kommer på løpende bånd, og de kan du finne her.

 

 

PARFINALEN: Et "to-hesters løp"?

Er det så enkelt at årets parfinale som starter fredag vil handle om kun to par?

Forhåndstips hentet inn av Vegar Næss tyder på det. Les hans «Forhåndssnakk» her. 

Næss har forøvrig lagt ut en tippekonkurranse hvor du skal tippe pall-vinnerne i prioritert rekkefølge. Listen over kvalifiserte par finner du litt lenger ned i dette innlegget. Dine tips kan du sende til: 

bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no

Størst favorittstempel får Geir Helgemo-Kåre Bogø som vant årets NM Monrad Par med klar margin. På 3.plass i den turneringen kom Ole Berset-Bjørn Olav Ekren som jeg tror kan bli blant de største outsiderne som kan blande seg inn og kanskje gjøre at turneringen ikke blir et «to-hesters løp». 

Det vil imidlertid stå mellom nevnte Helgemo-Bogø og Tor Eivind Grude-Christian Bakke skal man tro forhåndstipsene.

Bakke-Grude vant fjorårets parfinale. Flere medaljevinnere fra fjorårets parfinale, årets NM Monrad par og tidligere finaler er kvalifisert. Derfor tror jeg ikke det behøver være så opplagt at ett av de to største favorittparene vinner som mange ser ut til å tro.

Det er dog ikke slik at jeg blir overrasket om forhåndstipsene slår til, men i parfinaler kommer det ofte noen overraskelser. Gode par som har turneringen sin blir med i medaljekampen, og kan godt vinne. På listen over kvalifiserte par (som du kan se her) er det minst 8-10 par i tillegg til de nevnte som ikke vil være noen direkte overraskelse om vinner slik jeg ser det.

Etter ikke så heldige forhåndstips her i bloggen tidligere, og fortjent sjikane fra noen av dem som ble utsatt for noen hårreisende tips, tør jeg ikke nevne min liste over gull-favoritter. Men det går vel akkurat denne gangen an å si med ganske stor grad av sikkerhet at ikke Erik Berg vinner? (tror ikke han er med…)

Den prestisjetunge mesterskapet starter altså fredag morgen på Quality Hotel Larvik. Det skal spilles to lange og veldig krevende dager før det blir en kortere, men hektisk og sannsynligvis spennende spilledag søndag. Du kan følge mesterskapet på NBF sine sider, og mine rapporter vil selvsagt bli publisert her i bloggen.

For de ferske (2)

Her er det andre spilleproblemet du kan prøve deg på.

Disse spillene som blir presentert i dag er vel mest for de som ikke er så veldig erfarne spillere, men det er en fare for en type feil som skjer også blant solide, eller til og med antatt sterke spillere. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel. Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Så, planlegging er viktig! Ikke bare sett i gang og start å tenke etter en fire-fem stikk!

Giver syd. Ø/V i sonen. Lagkamp.

Første spørsmål gjelder meldingene, eller valg av åpningsmelding i et vanlig, naturlig system med sterke grander.

Her er det mange som åpner med 1 ruter. De fleste eksperte vil dog åpne med 1NT. Hvis det åpnes med 1 ruter får du et problem i andre melderunde; 2 ruter blir litt en undermelding - og 3 ruter en overmelding. Å få sagt fra om styrken med det samme fungerer ofte greit. Dessuten slipper du etter grandåpning problemet du får etter åpning med 1 ruter; du havner på tre-trinnet hvis du velger å hoppe til 3 ruter neste gang, ikke bra om makker er svak, eller risikerer miste en utgang hvis makker passer på en eventuell gjenmelding 2 ruter.

Det er ingen garantier for hva som blir rett i det enkelte spill, men jeg er ganske sikker på at det ofte lønner seg å åpne med 1NT med slikt. Damen dobbel i en eller flere farger er dessuten ofte bra grandverdier! Det skal lite til hos makker før oppspill fra hun til venstre gjør damen dobbel verdifull.

Etter din grandåpning melder makker Stayman før han sier 3NT over ditt 2 ruter-svar på 2 kløver. Fra vest kommer en liten spar i utspill. 

Planlegg spillet!

Du ønsker å leve av ruteren. Det ser fint ut, det er jo bare å gi bort ett ruterstikk så har du ofte fem stikk i fargen (3-2 sits). Da blir det fort snakk om hvor mange overstikk det kan bli. Er dette virkelig en utgang som det kan være fare for å gå bet i?

Teknikken med en slik ruterfarge kan ofte være å gi bort det første stikket i fargen i stedet for å spille A-K og liten ruter. Du må jo gi bort ett stikk i ruter uansett. Ved å gi bort det første har du en overgang i fargen siden nord vil ha igjen en ruter som du kan spille. Men hvis du ser deg blind på den potensielt stikkgivende ruterfargen kan det gå galt i første stikk hvis du uten å tenke deg om FØR du legger på til første stikk sier "ta en liten". Sparfargen ser jo ganske uinteressant ut - tre stikk uansett etter utspillet - men uinteressant er den ikke i dette tilfellet. La oss si du gjør feilen å si "liten spar". Øst kommer på med damen. Og slik ser kanskje hele spillet ut:

Etter spar ut fra vest, nieren fra nord og damen fra øst som stikkes av syd blir det en trist sparkombinasjon igjen hvis man tenker på ekstra inntak til syd. Du sitter nemlig nå med spar 10-6 på hånden og blokkerende K-J. Du dukker en ruter, og alt går greit om ruter sitter 3-2. Men den sitter 4-1, så det må gis bort ett ruterstikk til for å godspille fire stikk i fargen. Og nå har paradoksalt nok grandåpneren blitt helt uten flere inntak! Damene i hjerter og kløver kunne gitt inntak, men de er ikke sikre inntak når vest har begge kongene. Med kun to ruterstikk i denne kontrakten er det stor fare for å gå bet selv om det er stikkpotensiale over alt.

Løsningen for å sikre utgangen er å innse at mellomsparene er like store. Derfor, be om spar knekt i første stikk. Hvis den holder har du spar ess i behold hos syd - ett ekstra inntak. Her legger antagelig øst damen, og du vinner med esset. Forskjellen er at du nå har igjen 10-6 i spar hos syd og K-5 hos nord, og tieren er et ståstikk som følgelig gir ekstra inntak. 

I andre stikk liten ruter fra begge hender. Ø/V vinner stikket og spiller antagelig mer spar. Du vinner det stikket med nords konge for å beholde tieren som det siste inntaket, nødvendig i tilfelle ruteren sitter skjevt. Og det gjør den. Men nå kan du spille A-K i ruter og gi bort ett ruterstikk til. Dermed er resten av ruteren godspilt, spar 10 er inntaket. Med fire ruterstikk i stedet for to hvis du feiler i første stikk blir det ni enkle (3+1+4+1), og du spiller komfortabelt for overstikk og har gode muligheter for å få fatt det! 

 

 

 

For de ferske? (1)

I dag får du i to innlegg etter hverandre et par spilleproblem. Disse spillene er vel mest for de som ikke er så erfarne spillere, men det er en type feil som skjer blant solide, eller til og med antatt sterke spillere og. Derfor spørsmåltegnet i artikkelens tittel.

Ofte skjer denne type feil fordi man ikke tenker seg om, kanskje noen sekunder er nok!

Å planlegge er viktig før man setter i gang og spiller. Mange finner det vanskelig å planlegge hele spilleføringen detaljert, for man vet jo ikke hva som skjer ut over i spillet. Det er i alle fall et godt tips å tenke seg om og ha en viss formening om hva man kommer til å prøve på, FØR man setter i gang. Det er ofte at feilen blir gjort i det første stikket! I det spillet som nå følger gjelder det imidlertid om å se en liten ekstra, kanskje litt skjult mulighet som en ellers trist blindemann gir.

Giver syd. Alle i sonen.

Vest hadde fått utlevert en flott vifte i dette spillet. Etter sterk, kunstig 2 kløveråpning melder vest hjerteren, antagelig to ganger, og havner i 4 hjerter til slutt. Nord spiller ut kløver dame. 

Spilleplan?

Det var en nokså trist blindemann som kom ned hos øst. Dog er det en fin ruterfarge der, men helt uten inntak til øst er det ingen mulighet for å få utnyttet den fargen. Du skulle så gjerne fått prøvd hjerterfinessen, men uten inntak til blindemann går ikke det. Det ser ut som om alt må spilles fra hånden. Eneste sjanse for å unngå hjertertaper hvis alt spilles fra vest er esset først, men da må en være så heldig at kongen singel kommer deisende - en veldig liten vinnersjanse. Og det er et annet problem her, sparfargen.

Så lenge ikke N/S har hjulpet til med for eksempel å sette opp ett sparstikk til spillefører vil det bli tre spartapere. Med den sannsynlige trumftaperen du må regne med blir det fire tapere og en bet i denne utgangen. Men det er en litt skjult verdi hos øst, en stjeleverdi i spar!

Utspillet vinnes, så spar med det samme. Hvis ikke motspillerne spiller trumf de to gangene de kommer inn i spar vil du få trumfet den tredje sparen og taper kun to sparstikk. I så fall blir det med en trumftaper ti stikk. Men de kan spille trumf sier du? Ja, men da har du en annen sjanse du kan prøve, den hjerterfinessen du trodde du ikke kunne få forsøkt. Hvis syd har hjerter konge kan dette gå bra:

Inne på kløver ess i stikk en spilles altså spar. Den går vel til syds knekt over tieren (hvis du spiller den lille sparen fra vest), og derfra må det komme hjerter for å skape problem for spillefører. Hjerterskift er egentlig det beste syd kan gjøre, og han håper selvsagt at nord har enten damen (eller knekten dobbel er nok) så ikke motspillerne risikerer å miste trumfstikket sitt. I så fall får N/S tatt vekk trumfene hos øst, og spillefører får tre spartapere og en hjertertaper. Men siden spillefører har denne sterke hjerterfargen kan han nå ta den hjerterfinessen det så umulig ut å få tatt. Å gå opp med trumfesset nå vil ikke fungere (hvis ikke kongen faller), for da blir det som sagt en hjertertaper og tre spartapere. Så vest tar hjererfinessen og spiller nok en spar. Hvis ikke forsvaret spiller nok en hjerter får spillefører trumfet den tredje sparen. Og om de spiller trumf får spillefører tatt en andre hjerterfinesse og unngår trumftaper. Det tapes kun tre sparstikk, utgang til notering.

 

"Hjemmeseier" i BK Missklikk sin jubileumsturnering

For å feire at BK Missklikk har arrangert turneringer på RealBridge ett år arrangerte de forrige helg en jubileumsturnering. Det deltok 30 par.

Som seg hør og bør ble det et par fra arrangørklubben som gikk til topps da Gry Berg-Frank Ivar Falsen vant foran en rekke meritterte navn. Andreplassen gikk til Håkon Otieno Kippe-Kristoffer Hegge Berg (Snåsa/Studentenes), og på 3.plass kom Markus Lund-Nicolai Heiberg Evenstad (Heimdal/Sørreisa). 

Her er et spill fra tidlig i turneringen hvor nord fikk et meldeproblem. Det handler endel om avtaler. Først får du kun nord sine kort, og det er øst som er giver, Ø/V i sonen:

La oss si det går to passer før vest åpner med 1 spar.

Hva melder du?

De fleste vil vel nokså automatisk si 2 ruter. 

Hva med opplysende dobling?

Har du hørt om "Equal Level Conversion"? Det er et prinsipp som gjelder opplysende doblinger.

Hvis man dobler opplysende og melder en farge senere betyr det for de aller fleste at man er sterk, minst noe sånt som 16-17 honnørpoeng. I følge standard prinsipper må man da med nords hånd melde inn 2 ruter. Du tenker imidlertid med det samme på at det ville vært fint å få hjerteren "på banen" ved å doble. Problemet med opplysende dobling med dette over 1 spar er at makker veldig ofte melder kløver, og da er man litt "stuck". For å melde ny farge nå etter først å ha doblet vil etter standard metoder vise sterkere kort enn dette. 

Hvis man avtaler "Equal Level Conversion" betyr det at man har lov til å doble med vanlig åpningsstyrke og eventuelt flytte makkers svar til en annen farge hvis det er på samme meldetrinn. Brukes det slik får man doblet med endel hender som dette, for over kløvermelding fra makker betyr det ikke sterke kort (16-17+) å melde ruter, på samme meldetrinn.

Med ruterfarge og firekorts i umeldt major er dette gunstig (typisk 4-5, kanskje 4-6 og vanlig åpningsstyrke). Du kan lese mer om "Equal Level Conversion" i flere artikler som du finner på internett, for eksempel denne.

Her er hele spillet fra BK Missklikk sin turnering:

Dette er en hardmeldt, men brukbar utgang i hjerter N/S. Hvis de bruker Ekrens 2 ruter og syd åpner med det i andre hånd, er det ikke unaturlig å havne i 4 hjerter.

Men her vurderte vi situasjonen der syd passer og vest åpner med 1 spar. Selv etter 2 ruter innmelding bør kanskje hjerterfargen komme i bildet, men det er vel heller ikke umulig at syd passer på 2 ruter. Da melder muligens vest mer, men utviklingen videre er usikker.

Hvis N/S har avtalen "Egual Level Conversion" kan nord tillate seg å doble opplysende. Da blir det hjerterkontrakt, men hvor høyt?

Det får betydning om øst melder 1NT, eller ikke. Gjør han det blir i alle fall syds hjertermelding en frivillig melding så hun må ha noen verdier. Hvis øst passer kan meldingen 2 hjerter fra syd være meldt med 0 honnørpoeng.

Syd har bare 7 poeng, inkludert to knekter som ikke ser særlig verdifulle ut. På den annen side har hun femkorts farge og en singleton, og vet at de har bra tilpasning. Det er kanskje ikke mer enn til 2 hjerter, men det føles litt som kort gode nok til 2,5 hjerter - en melding som dessverre ikke finnes...

Ved fem av 15 bord ble det spilt 4 hjerter. En spillefører gikk bet. Spilles forsiktig vinnes ganske greit ti stikk, det er flere måter å få til det på. To par fikk til og med tak i elleve stikk i 4 hjerter. Videre var det en rekke delkontrakter i hjerter, og noen spilte kontrakter Ø/V som gikk bet. 

Vinnerparet fikk +5 på spillet da de satt Ø/V og spilte mot 3 hjerter med ti stikk. Ungdommene på 3.plass satt også Ø/V, men de fikk 4 hjerter med ti stikk i fleisen og måtte tåle -7. Paret som ble nr. 2 satt N/S og spilte motspill mot 3 spar. Der ble det tre sonebet, og +300 ga +4 til N/S, scoren deres plassert rett bak de som meldte og vant utgang N/S.