Tradisjonsrik PÅSKEBRIDGE på Hamar

Det nærmer seg påske, og i påsken arrangeres alltid PÅSKEBRIDGE en rekke steder i landet. 

I veldig mange år var påskebridgen på Olrud utenfor Hamar et populært arrangement. Påskebridgen på Hamar skal i år for første gang arrangeres i Hamar sentrum, nærmere bestemt Scandic Hamar.

Det skal spilles åpnngsturnering fredag 31.3. for de som ankommer tidlig, før det blir to dager med lag- og to dager med parturnering. En kan delta alle dagene, eller i en av turneringene hvis det passer bedre. 

Mer informasjon om Påskebridgen 2023 på Hamar kan fås ved å ta kontakt med Vegard Brekke eller Finn Brandsnes, eller klikke her for å se innbydelsen med all informasjon.

Påmelding kan gjøres på NBF sin side, eller ved å ta kontakt med Brekke.

 

 

SLEM?

Her er et spill fra en parturnering i helgen hvor det dreide seg om slem, eller ikke. Spørsmålet er om det er en god slem, eller om man bør holde seg i utgang?

Før du tar stilling til det og spilleprøven som du får i 4 eller 6 spar kan du vurdere syds kort slik meldingene utvikler seg.

Vest er giver og alle i faresonen.

             SYD

Vest passer, og nord åpner med 1 kløver etter standard metoder, enten 2+ eller 3+ kløver. Øst passer og syd viser sparfargen ved å si 1 spar (eller 1 hjerter som viser 4+ spar om man spiller med kløverføringer). Over 1 spar sier makker 1NT. Hva melder du nå med syds kort?

Selv med lite honnørpoeng kan det stå slem her fordi syd har en fantastisk fordelingshånd. Du har til rådighet checkback, la oss si såkalt dobbel checkback (XY) hvor 2 ruter er utgangskrav. Hvis du spiller med XY er 2 kløver meldingen som ber om 2 ruter hvoretter svarhånden passer, eller en melding til er i så fall utgangsinvitt. Med det systemet bør hopp til 3 spar over 1NT spilles som utgangskrav som fastsetter trumfen og ber om cuebids, en mulighet med disse kortene.

Å bruke Splinter (kortfarge) er ikke ideelt med to singeltoner, men hopp til 4 i minor i denne situasjonen bør spilles som Splinter med egen farge som trumf, og det ville vært en god melding hvis syd hadde hatt for eksempel 7-2-1-3 fordeling, og det ville gitt nord en god mulighet til å vurdere sine kort på en bra måte da alle nords honnører i så fall er gode i de andre fargene enn kortfargen.

Hvis du melder 2 ruter – utgangskrav – dobler (kanskje) vest for utspill, og nord viser tre spar. Er du optimistisk med denne hånden eller kan det være for hardt med slem?

Syd har ikke så mange honnørpoeng, men det betyr ikke noe her hvor syd har så få tapere og flust med stikk. Hvor nord har noen «dumme» ruterhonnører som for eksempel K-J, Q-J eller K-Q, eller også bare en honnør som ikke er esset kan det dog bli litt for lite i de andre fargene. På den annen side, hvis nord har ess og konger i spar, hjerter og kløver kan det være nesten nedlegg tolv stikk. På en eller måte må syd få tatt med nord på råd med en sleminvitt, og nord bør i denne konteksten vite at selv med 12-13 poeng så er det hva slags honnører han har som er det viktige. Nord vet at makkeren inviterer til slem vel vitende om at nord har kun 12-14. En «skarp» minimums åpningshånd (topphonnører, ess og konger) vil gi gode muligheter for slem her.

Hva enten du havner i 4 eller 6 spar er det ingen garanti for suksess i dette spillet, det vil avhenge av spilleføringen. Ved å bytte ett kort fra øst til vest ville resultatlisten på spillet blitt snudd omtrent på hodet.

Hvordan spiller du 6 spar (eller 4 spar) etter ruter dame ut fra vest, eller liten ruter fra øst hvis nord er spillefører?

Elleve eller tolv stikk ser ut til å være avhengig av hjertervalget - hvor er hjerter dame? Om det er eneste sjanse er det en ren 50-50 slem, men det er en ekstra sjanse her i kløverfargen. Hvis du kan få fatt i to kløverstikk vil de stikkene gi avkast for to hjertere fra syd og Ø/V får kun ett kløverstikk, og noe hjertervalg er ikke nødvendig. Så kløver bør vel spilles tidlig. Hvis vest tar for esset, har du ett kløverstikk. En kløver trumfes, for om kongen gir stikk og kløver dame er plassert i en tre-korts farge vil også tieren bli godspilt, og to hjertere kan kastes fra syd på kløverstikkene.

Idet kontrakten spilles vil du underveis oppdage at vest er renons i trumf og øst har tre. Betyr det noe for hjertervalget? Vel, du vet ingen ting om ruter- og kløverfordelingen, men får kanskje vite mer om det idet du jobber med kløveren for å se om den gir to stikk. Et eventuelt hjertervalg bør utsettes til slutt. Men at en motspiller har ingen spar og den andre tre gir flere såkalte ledige plasser (vacant spaces) hos den med renons i spar (vest) som derfor blir litt favoritt til å ha et bestemt kort i de andre fargene.

Du får ikke vite noe bestemt om kløver og ruterfordelingen denne gangen, og kløveren gir ikke to stikk, men kongen står siden vest tar for esset idet kløver knekt spilles. Så hjerteren må tippes, og vest er alså hårfin favoritt til å ha det kortet pga. det du vet om «ledige plasser». Likevel spilte alle unntatt noen veldig få spilleførere på at øst hadde hjerter dame. Og det var riktig valg – tolv stikk.

Som du ser kunne kanskje vest meldt ruter underveis, og gjorde sikkert det noen steder. I så fall forandres det med ledige plasser fordi selv om øst har tre spar og vest ingen, har vest i så fall flere rutere enn øst. Det jevner seg ut med hensyn til ledige plasser, og hjertervalget blir en ren 50-50 variant. Men kløver konge gir ett avkast for hjerter, så med 3-3 gjenværende i hjerter blir det ren tipping. At vest i så fall hadde meldt i faresonen ville dog indikert flere honnørpoeng der. Så derfor var det litt overraskende at hjertervalget ble riktig stort sett over alt.

Kun ved ett bord fant spillefører en fin spilleføring som slik det satt gjorde at noe hjertervalg ikke behøvdes, men han var kun i 4 spar.

Det er et eliminasjons-mønster her. Ruterutspillet ble stukket, så ruter til stjeling fulgt av spar konge. At trumfen sitter 3-0 gjør at en ikke kan få til en full eliminasjon av ruteren og også ta ut øst sine tre trumf før innspillet, for da blir det ikke igjen trumf hos nord etter tre runder spar. Men det er noe som heter partiell eliminasjon.

Etter en ruterstjeling og spar konge spilles spar til nieren og nok en ruter til stjeling. Nå kan øst få beholde sin siste trumf litt til slik at nord fortsatt har igjen spar ess idet kløver knekt spilles. Vest fyker på med esset ,og dette er igjen:

Merk at øst fortsatt har en trumf, men det betyr ingen ting. Vest er inne på kløver ess og må spille noe. Hjerter fra vest løser problemet. Hvis vest spiller ruter er det til dobbeltrenons som stjeles hos nord med hjerteravkast fra syd hvoretter kløver konge gir avkast for en hjerter til – intet hjertervalg nødvendig.

Så vest må spille kløver. Da kan spillefører gratis prøve tieren. Slik det satt vinner kløver 10 stikk, og to hjertere forsvinner fra syd på kløverstikkene. Tolv stikk uten å måtte gjette i hjerter. '

Dette var en fin måte å få tolv stikk på uten å måtte gjette hjerteren, men det ga likevel ikke godt betalt fordi som nevnt spilte nesten alle på hjerter dame hos øst og fikk tolv stikk. Så 4 spar med tolv stikk ga under middels (40%) fordi det mange meldte og vant slem. Om hjerter dame flyttes over til vest og ett annet kort over til øst ville det blitt veldig god betaling for +680 etter partiell eliminasjon og innspill, for i så fall ville de fleste andre gått bet i slem, eller fått kun elleve stikk i 4 spar etter å ha tapt ett stikk i hjerter og ett i kløver.

"Norsk" suksess i England

CAMROSE er en tradisjonsrik lagturnering hvor England, Irland, Nord-Irland, Wales og Skottland deltar. I tillegg får arrangøren med ett lag ekstra, så denne gangen var det Irland hvor turneringen ble spilt som hadde med to lag.

England har vunnet de fleste gangene i de 79 årene turneringen har blitt arrangert. Årets mesterskap er akkurat ferdig. England vant i år også. På Englands lag spilte tre spillere som vi alltid velger å kalle nordmenn når de gjør det bra (og det gjør de ofte): Thor Erik Hoftaniska, Espen Erichsen og Arthur Malinowski.

Alle tre er bosatt i England, men de er velkjente bridgeskikkelser i Norge. På årets vinnerlag spilte også Janet De Botton, David Bakshi og Tom Townsend.

Englands vinnerlag, fv. Hoftaniska, De Botton, Bakshi, Malinowski, Townsend, Erichsen og NPS Peter Hasenson

Hoftaniska (kanskje bedre kjent som Hoffa) spilte med Espen Erichsen, en ny kombinasjon. En prat med Hoffa ga meg dette interessante spillet. Jeg synes det gjorde det bra her, men som så ofte før når en spør gode spillere om spill etter at de har vunnet forteller de noe interessant hvor det ble tapsspill.

Vest var giver, Ø/V i sonen og kortene så slik ut:

Meldingene gikk slik:

Hoffa var enig med meg at i denne situasjonen (over nords 1NT andre gangen) ville det vært gunstig å ha til rådighet meldingen 3 spar som «suit set», dvs. den meldingen fastsetter trumfen og er sleminvitt. Derfra blir alt fra nord cuebid, spar er alltid trumffargen, og 3NT fra nord vil være avslag med dårlig hånd/få kontroller.

Men denne varianten hadde de ikke avtalt. Så syds 2 ruter var utgangskrav (XY), og 3 ruter var naturlig melding og viste 2-2-4-5, eller noen ganger 1-3-4-5 hvis hånden innebar et gjenmeldingsproblem som det absolutt var denne gangen. Da nord sa 3NT over syds 3 spar som viste minst sekskorts farge var det ikke lett å vite hva som er riktig med syds kort. Det kan stå slem, men det kan også være to hjertertapere fra start.

Syd sa 4 hjerter, en intelligent melding som logisk må bety en sterk sleminvitt med spar som trumf. Syd kan jo ikke ha hjerterfarge, da ville han meldt den over nords 3 ruter. Nord var med på notene med en kontrollmelding, og med andre kort ville han sagt 4 spar – avslag. De endte i 6 spar.

Glimrende, ikke sant?

Ja, dette var god bridge. Kløver konge gardert, mer enn nok med stikk. Men det var ikke helt optimalt slik kortene satt i mot. For sekunder senere var 6 spar gått en bet.

Vest fant kløver ess i utspill og spilte nok en kløver som øst kunne stjele. Trist, for med et hvilket som annet utspill er det tretten stikk fra taket, og kløver konge er jo som sagt beskyttet om det da ikke sitter 5-1 i den fargen. Surt.

Å spille 6NT med syd som spillefører er det optimale, men nokså umulig å finne frem til i praksis?

Alle de andre parene unntatt ett par var i kun i utgang med spar som trumf, og alle vant tretten stikk. England spilte mot Skottland som var et av lagene med +510 til N/S, 11 IMP til skottene.

Kun superveteranene Rees-Salisbury (Salisbury har spilt 45 av de 79 Camrose-turneringene!) fra Wales fant det som var godt nok denne gangen, 6NT spilt av nord! Øst hadde jo ingen grunn til å spille ut sin singelton mot grandkontrakt, det var tross alt nords farge. Etter hjerter dame i utspill ble det tretten stikk på sekunder, N/S +1020.

Hvordan skjedde det? (Fra RealBridge Online lag 2023)

NBFs turnering ReaBridge Online lag pågår nå og fortsetter til april.

Her et artig spill hvor man kan stusse på hvordan det gikk til at utgangen 4 hjerter ble vunnet. Det ble to bet i samme kontrakt ved det andre bordet. 

Begge bord var altså i 4 hjerter. Det ser ut til å være fire klare tapere, en i trumf, to i ruter og minst en i spar. Ved det ene bordet ble det spilt spar til tieren i håp om Q-J-x foran, en grei plan. For om det sitter singel honnør bak slik at det senere kan tas finesse med tieren vil det bli en spartaper likevel etterpå, og i så fall kan ikke 4 hjerter vinnes. Men ved å prøve den sjansen som var der ble det to spartapere og to bet. 

Ved det andre bordet gikk meldingene 1 kløver fra syd, 1 hjerter fra nord og 4 hjerter fra syd. Øst spilte ut ruter konge som han fikk for. Nå valgte øst å skifte til spar. Det spiller ingen rolle, sier du? Det blir jo uansett en spartaper, to tapere i ruter og en i hjerter?

Vel, øst skiftet til spar 9 i andre stikk. Det ble kostbart!

Spillefører stakk med esset og knekten kom på fra vest. Spillefører tok to store trumf, innkasserte tre runder kløver og spilte seg fri med ruter. Øst var inne og dette var igjen:

Merk at spillefører kunne selv løst sparen med null taper etter spar 9 i skift, men han må gjette om vest startet med singel knekt eller Q-J dobbel. Det kan nemlig etter denne starten tas dobbelfinesse over Q-8-3. Spar 8 og 9 var verdifulle kort, og det kostet kontrakten å bruke ett av de kortene i andre stikk.

Dobbelfinessen behøvde imidlertid ikke å bli tatt også slik det ble spilt, for nå var øst inne. Spiller han liten spar kan den få rusle rundt til syveren. Spiller øst spar 8 stikkes med tieren, så hjerter over til nords åtter fulgt av nok en sparfinesse. Men da øst i diagramsituasjonen tok for hjerter dame gjorde spillefører en feil da han glemte å avblokkerte hjerter 9! Dermed så det slik ut:

Øst må spille spar, for ruter er til dobbeltrenons. Men nå kunne øst spilt spar 8. Spillefører vinner med spar 10, men så er han låst inne hos syd og kommer seg ikke over for å fiske opp østs siste sparstopper.

Hvis spillefører følger med hjerter 9 fra syd idet øst tar for trumfdamen er det ingenting forsvaret kan gjøre lenger. Om øst i så fall spiller spar 8 vinnes med tieren, og det er overgang til nord med hjerter 6 til hjerter 8 slik at sparfinesse til slutt kan tas med K-6 over østs gjenværende Q-3! 

Litt synd for spillefører, men så ble han reddet av en feil av øst som med disse fire gjenværende kortene spilte ruter til dobbeltrenons. Spillefører stjal hos nord og kastet spar 6 fra syd før han spilte spar til finesse med K-10 gjenværende.

Spillet ga N/S 11 IMP for +420 sammen med lagkameratenes +100 fra det andre bordet, men de tapte likevel kampen med 2 IMP. 

 

 

Mer om tenkepauser, etikk og PÅ EGET ANSVAR

I forrige innlegg (Fordeling fra gjenværende) her i bloggen fortalte vi om et motspillproblem som muligens ble løst pga. spilleførers lange tenkepause før første stikk, og kanskje hans kroppsspråk. Å spille på det gjøres på eget ansvar, man kan ikke om det blir galt skylde på at «han så ut som han hadde det eller det». I det spillet var det var også et poeng med at motspilleren som spilte tilbake i stikk to muligens tenkte før han spilte den opplagte fargen (dette ble avkreftet av de involverte), og med den andre av de to mulige kombinasjonene han kunne hatt ville han automatisk spilt det bestemte kortet. Tenkepause kan indikere at han ikke har den opplagte kombinasjonen. Og bevisst å legge inn en sånn tenkepause for å vekke makker er uetisk, men man må jo få lov å tenke og, hvis det er et problem. 

For å gjøre det helt klart. Det er lov å tenke i bridge. Hvis ikke gir ikke spillet en mening. Men det kan oppstå situasjoner, typisk i motspill hvor enkelte uetiske spillere tenker for å fortelle makkeren at de ikke har akkurat det som ser opplagt ut, for å vekke makkeren. Det er uetisk, ja det er egentlig juks hvis det er bevisst og nærmest satt i system. Dessverre er de flere enn man skulle tro som er litt rustne når det gjelder slikt.

For å gjøre en ting klar, man må ikke bli helt paranoid når det gjelder slikt. Om man må i alle fall ikke være for strenge med ferske spillere! De som er ferske har en haug med ting å tenke på som er opplagte for mer erfarne spillere. Derfor vil det være veldig feil å hyle på turneringsleder og sånn om en uerfaren spiller har tenkt og kanskje dermed «lurt» deg, uten at det var noe å tenke på for en mer erfaren spiller. Ikke skrem de ferske! Men når de blir mer erfarne kan det være grunn til å forklare ting. Kanskje kan en liten forelesning i klubben være tingen for å «utdanne» spillere i dette med etisk og ren spilling, heller enn å gjøre atmosfæren ved bordet ubehagelig.

Jeg tar med et spill til fra Australia forleden hvor det handlet om å ta en marginal avgjørelse, og influert av det som skjedde ble det en slik «på eget ansvar» avgjørelse. Dette skjedde i siste sesjon i parturneringen hvor makker Liam Milne og jeg kjempet hardt for å være med i kampen om seieren. Det gikk ikke, det manglet litt til slutt. I dette spillet følte jeg meg litt lurt, men det er vanskelig i et enkelt tilfelle å påstå at motspilleren gjorde det som «lurte» meg med hensikt.

Du har som øst åpnet med 1 hjerter etter pass fra nord. Syd meldte inn 2 ruter. Makker viste hjerterstøtte og minst 10 poeng, og nord støttet ruteren. Da jeg var i 4 hjerter, tenkte syd lenge før han endelig passet og det gikk pass rundt. Hva tenkte syd på? Syd var en meget rutinert spiller, og dette var tross alt i A-finalen i parturneringen.

Motparten har to ess og må få ett sparstikk (en spar kastes fra øst på ruter konge). Trumfen må løses uten taper for å vinne denne utgangen. Det er klart at syds tenkepause over 4 hjerter betyr noe. Hvis han har kongen dobbel i hjerter og tenkte på å doble 4 hjerter er det ingen ting som kan gjøres, det blir en bet og en kan i så fall være glad for at syd ikke doblet. Men utgangen vinnes om trumfen sitter 1-1 eller nord har kongen dobbel, hvis det gjettes riktig. Det må enten spilles hjerter ess som feller kongen, eller tas finesse om nord har kongen dobbel og syd er renons i trumf.

Tror du syd – hvis du tar i betrakting at han tenkte lenge over 4 hjerter – har hjerter konge singel, eller er han renons i hjerter?

Hvis han er renons er det vel mye mer sannsynlig han vurderte å stampe i 5 ruter enn om han har singel konge som ofte er motspillstikk. Merk at N/S er i sonen, så for å stampe på fem-trinnet bør man i så fall ha skikkelig god fordeling så det ikke blir for kostbart.

Da trumfknekten ble spilt fra vest fulgte nord med åtteren, så syd har ikke kongen dobbel og har vurdert å doble. Nord er en toppspiller og ville aldri dekket med K-8 dobbel i denne konteksten.

Jeg trodde syd var renons i hjerter og at hans tenking da 4 hjerter var meldt handlet om muligens å stampe, men så slo han det fra seg. Så jeg tok hjerterfinessen – på eget ansvar som det heter – men den røk til syds single konge – en bet. Det ga 18%, vunnet utgang ville gitt 70%.

Jeg var litt skuffet og oppgitt, men sa ingenting. Det interessante er at nord, en meget god og hyggelig australsk veteran reagerte og sa: «Hva tenkte du så lenge på makker? Du kan ikke ha tenkt på å stampe med det der i faresonen?». Da våknet min makker som så ganske opprørt ut og sa: «Jeg tenkte også at du vurderte å stampe». Syd svarte, tydelig litt forlegen: «Nei, jeg tenkte bare på hele meldingsforløpet og hva jeg skulle spille ut og sånn».

Å si det er nok sånt som man må regne med å høre hvis det dreier seg om en uerfaren spiller, men ikke fra en av de mest erfarne. Så nå klarte jeg ikke holde meg helt heller og sa, uten å være for sur: «Hvis du tenker på utspillet kan du vel bare passe først og så tenke. Alle trodde vel du vurderte og stampe og det var derfor jeg spilte trumfen på den måten».

Det er mange sånne situasjoner som ikke er soleklare, og det er flere gråsoner. Og merk: Når en spiller sånn som jeg gjorde i det spillet er det nytteløst å protestere. Du tar en sånn avgjørelse basert i motpartens oppførsel på eget ansvar. Da får man bare godta det når det blir galt, for oftere får man plusspoeng ved å benytte seg av den typen «table feeling». Men det er også klart at man gjør seg et mentalt notat om akkurat den spilleren. Hvis slikt skjer flere ganger, eller ofte, er det grunn til å rapportere det, for da er det sannsynligvis en spiller som bevisst er uetisk.

Fordeling fra gjenværende

De fleste bruker både styrke/svakhetskast, fordelingskast og i gitte situasjoner Lavinthal/fargeskiftsignal. Utfordringen er å skille posisjonene. Om det ikke er helt klart hva som er best i den gitte situasjonen er det viktig at begge i makkerparet tenker likt om situasjonen. Å fravike sine egne hovedregler kan bli feil! Dette er ikke så lett så selv er jeg tilhenger av enkle metoder, klare avtaler og ikke for mye av det der med «vi legger styrke-svakhet/fordeling/Lavinthal, men det som vi tror makker trenger i dette spillet». Et relativt opplegg i hovedsak basert i styrke og svakhet er best tror jeg. Men det er klart at vi av og til trenger de andre signalene også.

Når det gjelder fordelingskast er min oppfatning at det kanskje mest nyttige er å få vist lengden i den fargen makker spilte ut - fordeling fra gjenværende. Klargjøres det og kombineres med hva man allerede vet og raskt får vite om spilleførers fordeling er av og til hele fordelingen ganske klar.

De vanligste er å bruke norsk fordeling fra gjenværende, dvs. vinnes det for eksempel med en honnør spilles det mellomste kortet tilbake fra opprinnelig tre-korts farge, for eksempel A-9-2; du vinner med esset og spiller nieren tilbake fra 9-2 gjenværende. Men du spiller det laveste kortet tilbake fra opprinnelig fire-korts farge i andre stikk; for eksempel med A-9-7-2 vinnes med esset fulgt av toeren. Også med andre fargekombinasjoner er det andre kortet som spilles/legges i den fargen fordeling fra gjenværende beholdning.

Det er likevel noen situasjoner dette må fravikes, for eksempel mot grandkontrakt siden det laveste kortet tilbake fra opprinnelig firekorts farge noen ganger kan blokkere fargen om makkeren har femkorts farge. Problemet er at om man ikke spiller det laveste fra tre gjenværende kan det hende makkeren «leser» fargelengden feil.

Her er et eksempel på en vanskelig situasjon fra en finalekamp i en lagturnering forleden.

Giver øst, N/S i sonen.

Vinnerlagets par satt N/S og du kan nå ta nords plass. Etter pass fra øst og syd hører du vest åpne med 14-16 NT. Øst bruker Stayman, vest benekter majorfarge, og øst avslutter med 3NT. Du spiller ut en liten hjerter, og dette er hva du får se hos blindemann:

NORD, MOTSPILLER

                                               ØST, BLINDEMANN

På den utspilte lille hjerteren fra nord tenker spillefører lenge og vel før han legger på fra øst, men det behøver ikke ha å gjøre med hjerterfargen. Det kan være han tenker på hele spillet og forsøker å planlegge det. Så forlanger han liten fra blindemann (øst) og makker (syd) vinner med damen. Spillefører (vest) følger med hjerter 4. Så kommer hjerter 9 fra syd og spillefører legger knekten. Hvordan tror du det sitter, og hva blir den videre planen i dette motspillet?

Det ser unektelig ut som om syd hadde Q-9-x fra start, og følgelig vest J-10-4 fra start. Han kan jo like gjerne legge knekten som tieren andre gangen fra gjenværende J-10 dobbel. I så fall så fargen slik ut fra start:

Hvis det sitter slik, bør nord legge liten i andre hjerterrunde. Spillefører har jo ett stikk i fargen uansett, og det spiller ingen rolle om vi gir han det stikket for kongen må eller tieren i tredje runde av fargen. Men ved å dukke får syd beholde en hjerter, en vital overgang til nords ess om syd skulle komme inn. Da får N/S fire hjerterstikk. Stikkes med esset i andre stikk får de kun to hjerterstikk!

Ved å telle opp honnørpoengene vet nord at syd kan ha opp til 7 honnørpoeng og dermed godt kan ha et inntak. Hvis nord vinner med hjerter ess og spiller mer hjerter brenner han inne med hjerterstikkene sine.

Men hva om hjerteren ser slik ut?

Er det slik blir det veldig galt å legge liten fra nord i andre stikk! Da har N/S fem hjerterstikk direkte hvis nord stikker med esset nå, siden spillefører bommet valget i stikk 1. Syd har i så fall spilt nieren tilbake for å avblokkere, for om han spiller etter opplegget med fordeling fra gjenværende, hjerter 5 i andre stikk vil fargen blokkeres og nord får ikke for den femte hjerteren.

Men burde ikke heller syd spilt tieren tilbake med dette?

Jeg synes det, men det kan kanskje diskuteres?

(Jeg tar fordbehold om at det kan hende det var tieren som ble spilt og at det var vu-graph operatøren på BBO som klikket hjerter 9 i stedet for hjerter 10)

Jeg mener det er riktig å spille tieren hvis man ikke spiller tilbake det laveste kortet. Det er dog klart at om syd spiller tieren tilbake kan det også sett fra nords side være fra trekorts farge, Q-10-x, og da har spillefører J-9-x fra start og kan godt ha lagt knekten andre gangen (nieren er med tieren fra syd i stikk 2 like stor som knekten), nettopp for å få nord til å stikke og blokkere fargen. Likevel, jeg tror det bør avtales slik at om fordeling fra gjenværende fravikes for å unngå blokkering i fargen må det spilles det høyeste kortet fra likeverdige mellomkort. I dette tilfellet vil i så fall nieren tilbake benekte tieren, så den har i så fall vest! Tieren tilbake er som oftest fra tre kort opprinnelig, men kan noen sjeldne ganger være et forsøk på å avblokkere med for eksempel Q-10-9-x.

Så dette er ikke noen lett avgjørelse for nord i andre stikk. Han stakk imidlertid med esset med fare for å ødelegge N/S sin overgang i fargen ved hjelp av en mulig tredje hjerter hos syd. Men slik så hele spillet ut:

Det gikk altså liten hjrter ut ut fra nord til liten og damen fulgt av nieren til esset. Dermed kunne de ta fem stikk med liten fra nord til tieren i tredje stikk, så femmeren som nord stakk over og tok det femte stikket.

Merk at etter at vest hadde bommet valget i stikk en var det ikke mulig å vinne 3NT om da ikke N/S forærer spillefører ett stikk i hjerter. 

Det er uklart hvordan nord fant ut av dette, og for uinnvidde litt smått paranoide kan man kanskje lure på om syd spilte en «slow» hjerte 9 tilbake. Med såkalt "slow nier" menes at han tenkte seg vel og lenge om før han spilte nieren. Hva er forskjellen? Jo, hvis syd hadde hatt kun Q-9-x ville nieren blitt spilt i andre stikk vært helt automatisk spilling, ingen tenking. Men tenker han først har han noe å tenke på og har ikke den enkle kombinasjonen D-9-x. Å gjøre slikt med vilje er selvsagt ulovling og uetisk, men samtidig er det jo lov å tenke i bridge…

Det skjedde ikke slik, ikke noe uetisk forekom. Slikt blir bare uansett spekulasjon, men flere stusset litt da de så spillet på BBO; hvordan klarte nord den prøven? 

Jeg har fått vite av spilleføreren som gikk bet at det ikke var noen «slow» hjerter 9 i andre stikk, det kortet kom ganske kjapt.

Spilleføreren mente selv han avslørte seg ved å tenke alt for lenge før han la på fra blindemann i første stikk. Det kombinert med et mulig kroppsspråk (?) – han så kanskje ut som en mann som hadde et veldig vanskelig valg, og da han bommet og la liten fra øst og syd stakk med damen så vest kanskje ut som en som hadde bommet et kritisk valg? Om nord fikk slik hjelp hadde han lov til å benytte seg av det, det har å gjøre med «table feeling», men motspilleren gjør i så fall det på eget ansvar.

Kontrakten 3NT kan alltid vinnes uansett utspill. Ved det andre bordet spilte de kun delkontrakt i grand som selvsagt ble vunnet, og vinnerlaget vant 6 IMP for å få fatt i beten i 3NT -  viktige IMP i en jevn kamp.

Hvis øst spiller 3NT er det litt bedre siden hjerter kongen er beskyttet og man slipper det valget i stikk en. Og da blir automatisk ni stikk om syd spiller hjerter ut. Hvis det kommer stor kløver er det to måter å spille på for å forsøke å vinne det niende stikket etter å ha oppdaget det er åtte sikre stikk fra topp. En kan på et tidspunkt lukke øynene å spille hjerter til kongen som gir det niende stikket her, men med betelass som resultat om syd har hjerter ess og spillefører forsøker hjerter tidlig. Alternativt kan spillefører lasjere første kløver og stikke den andre, så ta for A-K i spar og fem ruterstikk før det spilles kløver som spiller inn syd. Om syd har kun to spar, fire kløver og hjerter ess blir han i så fall innspilt og må gi øst for hjerter konge til slutt. Men det er altså hvis syd har hjerter ess og kun fire kløvere, så det går galt her siden syd får kløverstikken og spiller hjerter til nords ess idet han har godspilte ståstikk i spar.

Meldeprøve

Gold Coast Congress ble avsluttet i helgen med finalen i lagturneringen. Det deltok 316 lag i alle klasser, 144 i OPEN. Tallen for deltakere var bra i år, dog noe ned fra før pandemien.

Et sterkt amerikansk lag med bl.a. vinnerparet fra parturneringen vant kvalifiseringen over tre dager. Det viktigste i denne lagturneringen er å bli på topp-6, aller helst topp-2 som gir direkte kvalik til semifinalen. De fra nr. 3. til 6. spiller Round of 4 om retten til å spille semifinale mot de to beste i kvaliken. Mitt lag ble nr. 3, men tapte i Round of 4. Det amerikanske laget røk også ut, og det ble et australsk lag mot en NZ/AUS kombinasjon som fikk spille finale. Den vant det australske laget, men de tapte dette spillet som var finalekampens siste: 

Det første spørsmålet er ikke noen meldeprøve, mer et stilspørsmål; ville du åpnet med dette?

Noen åpner med alle 11 poengere, andre åpner ikke med mindre de har minst 12 poeng. Den siste litt passive gruppen blir mindre og mindre i moderne bridge. Kortvurdering er viktig i denne sammenheng. Noen 12-poengere som alle åpner med er elendige, for eksempel 3-3-4-3 fordeling og kanskje med "løse" spredte honnører. Hender med to farger, selv 4-4-3-2 er bedre, og spesielt hvis honnørene er i fargene. God farger gir stikk! En bra femkorts farge er også et godt argument for å åpne hvis man er i tvil. Som sagt flere ganger: bridge handler ikke om antall HP, men antall stikk!

De fleste vil vel åpne med 1 kløver med dette etter standard system. Åpning gjør det litt enklere i dette spillet, men det er likevel en utfording å finne frem til toppkontrakten. Og hvilken kontrakt er toppkontrakten?

Slik det sitter er det tolv enkle stikk i kløver- og ruterkontrakt. Å melde slem er dog i overkant, og fargene bør helst sitte jevnt fordelt, eller knekten singel, for det er en direkte hjertertaper og to mulige spartapere om det må avgis minorstikk.

Vinnerlaget bommet i dette spillet. Vest åpnet med 1NT, "minigrand" som viste 10-12, og øst sa 3NT. Nord spilte ut hjerter, og forsvaret tok fem stikk med det samme. Laget som tapte finalen avsluttet godt da Ø/V med et underlig, kunstig meldesystem fant frem til 6 kløver og noterte +920 - 14 IMP. 

Etter vanlig system går det vel 1 kløver - 1 ruter før vest sier 1NT. Det er nå man i systemet bør ha et opplegg for å dekke det jeg tror vinnerlagets Ø/V egentlig har over 1NT åpningen som viste 10-12. Situasjonen etter gjenmelding 1NT etter standard metoder er den samme, og det gjelder kanskje å ikke ha hastverk med å melde 3NT. Jeg foreslår denne starten på meldingsforløpet:

VEST       ØST

1K            1R

1NT          3H 

Hvor 3 hjerter viser singelton. Med hjerterfarge kan jo øst simpelthen si 2 hjerter - revers fra svarhånden - som naturlig kravmelding.

Å få vist kortfarge mot makkers balanserte hånd er ofte bra så kan den med grandhånden vurdere på en god måte hva som er riktig, grand- eller trumfkontrakt. Da unngås slike elendige 3NT-kontrakter, og noen ganger kan det føre til fine slemmer. I dette tilfellet er det vel greit nok om man klarer å unngå 3NT og finner frem til 5 i minorfarge. 

SNUSTE PÅ GULL PÅ GULLKYSTEN

Gold Coast Bridge Congress i Australia pågår denne uken og varer i åtte dager. Denne bridgekongressen foregår i det populære feriestedet Broadbeach er en av de største i verden. I helgen spilte nesten 500 par i parturneringen i tillegg til omtrent 100 par i sideturneringer.

Som tidligere nevnt er dette et arrangement som kan passe godt for norske bridgespillere som en del av en eventuell drømmeferie mens det er vinter i Norge og full sommer Down Under. I årets kongress deltar foruten australiere og en stor flokk fra New Zealand spillere fra en rekke andre nasjoner i hele verden, også europeere og amerikanere. Spesielt interesserte finner mer om denne fine bridgefestivalen her.

Det er deilig å være norsk...på Gullkysten

De første tre dagene ble BOBBY RICHMAN PAIRS spilt med litt under 194 par i den sterkeste klassen, OPEN. Undertegnede spilte med Liam Milne som bor i Australia (opprinnelig fra New Zealand), en meget god spiller og en av de mest profilerte spillerne her nede. Det er alltid litt ekstra spennende med nye makkerpar, men ofte går det bra - det er kanskje «honymoon-effekten» som enkelte kaller det.

Og det gikk greit for oss selv om det til slutt blitt litt sånn «nesten».

Den første dagen ble det spilt kvalifisering for å dele inn parene i finalene som består av grupper fra A til G som spiller alle mot alle de to finaledagene. Det er alltid et nåløye å kvalifisere seg til A-finalen som består av kun 28 par. Det gikk imidlertid ganske greit for oss denne gangen.

Selv om nivået generelt nok er noe lavere her i Australia enn for eksempel i Norge blir akkurat det finalefeltet alltid ganske sterkt med de 28 beste parene i kvaliken.

Til topps gikk to unge amerikanere, Finn Kolesnik og Adam Kaplan som begge allerede har gjort seg bemerket med gode resultater både i USA og internasjonalt. Milne og jeg jaktet imidlertid på dem i siste sesjon etter at vi hadde mistet vår knepne ledelse før siste sesjon.

I tredje siste runde møtte vi lederparet som så langt hadde en voldsom sesjon. I det første spillet fikk vi +730 for å vinne 3 spar doblet – ren topp. Så kom et interessant spill hvor det kunne blitt en ny topp på oss, eller nesten bunn alt etter motspillet. Med to topper kunne det blitt en knivskarp kamp om seieren i de to siste rundene.

Forsøk deg selv for å se om du ville sørget for topp nr. 2.

Du åpner som vest med 1 kløver og hører makker svare 1 ruter. Kolesnik (syd) hoppet til 2NT som ble forklart som begge major. Du dobler for å vise sterke kort, og etter pass fra nord sier makker 3 kløver. Nå melder syd 3 spar, og du sier vel som Milne 3NT. Etter to passer melder så syd 4 spar. Det var da voldsomt tenker du sikkert, men kan vel ikke gjøre noe annet enn å doble. Du vet imidlertid at syd må ha en syk fordelingshånd, noe sånt som 7-5 i majorfargene. Det får så være, du dobler i alle fall og skal så finne et utspill.

Forslag?

La oss si du spiller ut en stor ruter. Da får du se disse kortene på bordet (nord):

 

Det trumfesset bak deg liker du ikke noe særlig. Den utspilte ruterhonnørene vinner første stikk, og makker legger syveren. Motspills-avtalene er små som styrke, svensk fordeling og Lavinthal i opplagte posisjoner (hva nå det er…).

Nå handler det altså om fortsatt ha sjansen til å vinne Gull på Gullkysten. Hva spiller du i andre stikk?

Milne spilte en stor ruter til, men da syd stjal var spillet over på sekunder:

Sparfinessen ble tatt og da kongen satt dobbel i saks ble det ikke spartaper. Etter å ha tatt ut trumfen ga spillefører oss to hjerterstikk og noterte ti stikk, N/S +790.

Ser du motspillet som beter 4 spar?

Vest må skifte til liten hjerter i andre stikk. Øst vinner med kongen og spiller hjerter tilbake til esset. En tredje runde hjerter er drepen for spillefører. Øst har ikke større trumf en bordets lille trumf, men hvis ikke spillefører trumfer med spar 6 får jo øst trumfstikk. Altså må spillefører trumfe hos nord og da blir det spar ess singel tilbake. Vest må da få for trumfkongen, en bet og topp til Ø/V.

Burde betemotspillet blitt funnet?

Vel, det er vanskelig. Milne selv mente etterpå han burde funnet liten hjerter i skift. Fordelingen er nokså tegnet, og kanskje må det være slik for å bete denne kontrakten? 

Da runden altså jevnet seg ut (det var et spill til) beholdt amerikanerne ledelsen, og de to siste rundene ble det ikke så stor sving så vi måtte bare innse at de var vinnerparet. For sikkerhets skyld kom et par til med en sterk innspurt og snek seg forbi oss. Tredjeplass er ok, men det føltes litt surt med det samme siden vi kort tid før slutt trodde vi hadde en gullsjanse.

Storeslem begge veier!

Vi tar med et spill fra Realbridge Online Lag hvor resultatet var veldig sjelden. Naturlig nok blir det svingspill med slike kort, men det kan gå flere år melllom hver gang det blir så stor sving som i dette tilfellet.

Der Finn Brandvold (vest) - Trond Wiborg satt Ø/V gikk meldingene slik:

Storelem i spar var glimrende, kun avhengig av at kløveren ikke satt 3-0. Da den ikke gjorde det noterte Ø/V -2210, et resultat som neppe ville bli slått, kun 7 spar doblet kan slå det.

Men det ble ikke kontrakten ved det andre bordet. Der gikk meldingene slik med Runar Lillevik (nord) - Øyvind Ludvigsen som N/S:

Denne storeslemmen kan selvsagt gå bet, men det må kløver ut. Da kan de få tak i to bet i 7 hjerter, ett kløverstikk samt en ruter til stjeling. Det ville likevel gitt kun +500 til Ø/V, småtteri mot +2210 til Ø/V ved det andre bordet. Men det skulle bli verre for dem som lot N/S spille 7 hjerter doblet, for øst valgte å spille ut spar. Spillefører stjal, tok ut trumfen og satt opp ruterfargen med en stjeling. Dermed ble det vunnet storeslem ved det bordet også, men der altså til N/S som noterte seg for +1770. Den søte dobbelscoren +3980 ga uvanlige 23 IMP på ett spill.

 

Auksjonsturneringen - PRO AM

Auksjonsturneringen ble spilt på søndag med et stort antall velkjente bridgestjerner på starlisten. De var altså auksjonert bort, og de som fikk tilslaget på de meste kjente fikk seg en makker i verdensklasse. Alt etter hvor mye proffene kostet ble de inndelt i puljer, og de 24 mest kostbare spillerne og deres makker spilte i a-klassen, SUPERFINALEN.

Den ble vunnet av to nederlendere, og hele resultlisten samt all informasjon om pro-am turneringen finner du på Helgeland Juniorbridgeklubbs side, her. 

Fra turneringen tar vi med et typisk parturneringsspill.

Hva melder du over nords åpning 3 ruter? 

Dette er en situasjon hvor uttrykket "det er farlig å stå opp om morran også" gjelder... Det er farlig å passe, farlig å doble og den mest normale meldingen med disse kortene - 3NT - er farlig det og. Men å si 3NT er nok det beste selv om det er litt usikkert med bare en ruterstopper, og om makker er blank og syd er sterk kan det bli riktig ille i 3NT, antagelig doblet. 

Men nord hadde ikke til 3 ruter, han var for sterk til det. Så nord åpnet med 1 ruter, og da er innmeldingen 1NT opplagt. I så fall vil vest undersøke litt da hans kort tilsier annen kontrakt enn grand. Men det blir ikke fred å gå, nord melder mer:

Nord åpner altså med 1 ruter, og etter 1NT fra øst og 2 kløver - Stayman - fra vest sier nord 2 eller 3 ruter. Nå er det ikke så sikkert at 3NT er kontrakten, og flere par havnet i trumfkontrakter. Noen spilte 4 spar, andre var i 5 kløver. Men som det ofte er i parturnering var det kontrakten 3NT som var vinnende bridge.

Det er ni sikre stikk i grand med tre ess og seks kløverstikk. Siden nord har insistert på ruter kommer ruter ut mot østs 3NT. Vi som ser alle kortene vet at spar konge sitter i saks. Og pga. nords åpning blir det alt for feigt i parturnering og ta sine ni i frykt for at sparfinessen kanskje ryker og du drukner i ruterstikk.

Noen par spilte 5 kløver med elleve stikk, +400, og ett par noterte samme score, +400 i 3NT. Det ga kun 25% til Ø/V. De som fikk ti stikk i 3NT fikk ca. 65%, og tre par fikk tak i elleve stikk og noterte seg for nesten 90%. De elleve stikkene kan komme fordi nord kommer under et voldsomt press idet alle kløverstikkene tas, og han kan risikere å bli skvisinnspilt og måtte spille unna spar konge til slutt. Nord må jo holde tre spar, for hvis han går ned på kongen dobbel gir spar til knekten fulgt av esset fire sparstikk siden i så fall kongen faller under esset.

Vinnerparet fikk strø over middels da de spilte motspill mot 4 spar hvor det ble ti stikk. 

 

Nybegynnersimultan

Forleden arrangerte NBF simultanturnering for nybegynnere. Det deltok spillere fra klubber over hele landet. Til topps på landsbasis gikk Johanne Svihus - Bjørn Johannessen (Nesodden) men storfine 69,6%.

Resultater finner du her. (det mangler visstnok fortsatt et par puljer)

Deltakerne har fått et hefte med en gjennomgang av spillene. Fra det tar vi med kommentarene til det aller siste spillet, et ikke alt for vanskelig spill kanskje, men med noen poeng både i meldinger og spilleføring.

 

//

MELDINGENE

Vest har ikke helt nok til en svake-2 åpning i spar så etter pass fra vest åpner nord med 1 hjerter. Øst bør melde inn 2 kløver, eller kanskje hoppe til 3 kløver. Et hopp til 3 kløver som innmelding er på samme måte som åpning med 3 kløver en sperremelding, under åpnings styrke og normalt syv-korts farge. Øst har kun seks kort i fargen, men en veldig god farge. Og å sperre gjør det ofte vanskelig for motparten, det er nettopp hensikten med sperremeldinger! Men «bok-meldingen» med østs kort er nok innmeldingen 2 kløver.

Syd vet ved å legge sammen det han vet om makkerens kort (åpningsstyrke) og egne kort at de har styrke nok til utgang til sammen. Han kan støtte hjerteren direkte med kun tre-korts, men hvis åpneren etter systemet kan ha kun fire kort i hjerter (noen bruker femkorts majoråpninger) kan syd i stedet svare 2 ruter. Ny farge som svar er kravmelding og på to-trinnet (2-over-1) lover det minst 10 HP og er ubegrenset oppad. Åpneren må derfor melde en gang til. Støttes hjerteren direkte må en huske på at å støtte til for eksempel 2 hjerter ikke er krav, det er kun en enkel høyning som viser 6-10 poeng. Og å støtte med hopp til 3 hjerter er utgangsinvitt som viser ca. 11-12. Hvis syd starter med å svare med ny farge, 2 ruter, vil nord melde hjerteren en gang til for å fortelle om ekstra lengde i fargen. Da kan syd avslutte med å melde utgangen 4 hjerter.

SPILLET

Det kan bli elleve stikk i 4 hjerter med riktig spill. Øst spiller ut en stor kløver og bør skynde seg å ta det andre kløverstikket også. Hvis hun ikke gjør det, kan spillefører få kastet en kløver hos nord i tredje runde spar. De to kløverstikkene er alt Ø/V bør få hvis spillefører kjenner igjen den muligheten denne ruterfargen gir. Etter å ha tatt ut motpartens trumf kan en ruterfinesse forsøkes. Det gjøres ved å spille ruter fra syd til knekten, eller spille ruter 10 (eller dame) fra syd og legge liten om ikke vest dekker med kongen. Dekker vest med kongen stikkes med ruter ess og det tapes ikke ruterstikk. Hvis vest legger liten legges liten fra nord også, og ruter konge blir sittende på mellomhånd – det kortet fiskes effektivt opp. Merk at om spillefører starter ruterspillingen fra nord må vest få ett stikk for ruter konge. Finesse som en mulighet for ett ekstra stikk er avhengig av at et nøkkelkortet i fargen, i dette tilfellet ruter konge sitter plassert foran, eller som vi sier i saks (her hos vest). De som avslutter turneringen med å spille 4 hjerter med elleve stikk bør være veldig fornøyde - godt meldt og spilt! Og de som sitter Ø/V, men som kanskje spiller mot noen som klarer elleve stikk i 4 hjerter bør ta det med fatning selv om de ikke får så mange turneringspoeng på spillet. De har i alle fall sett på god bridge og noe de kan lære av selv! Andre som ikke fikk full klaff i dette eller andre spill i turneringen bør ikke bekymre seg så mye. Bedre spilling og mer klaff i meldingene kommer med mer erfaring!

//

Det er interssant å se hva de i forskjellig grad ferske spillerne gjorde på spillene og sammenligne med kommentarene som var laget på forhånd. Her er hva som skjedde på spill 24:

Over halvparten av N/S-parene fant frem til 4 hjerter. De aller fleste av dem fikk elleve stikk og fikk for det et pent pluss-spill. Toppen gikk imidlertid til et par som spilte 3NT som N/S og fikk elleve stikk, +460. En morsom topp, men selvsagt er det feil kontrakt da Ø/V kan ta seks kløverstikk på direkten. Så det må være lov å si det er flaks, men flaks er det lov å ha i bridge! Og det var syd som spilte 3NT. Hvis nord hadde vært spillefører i grandkontrakt ville nok øst funnet kløverutspillet.  Siden vest ikke spilte kløver ut er det grunn til å tro at øst ikke hadde meldt fargen. Nyttig lærdom, for sånne farger bør man si fra om!

Ekspertpåspill

Idag søndag 19.2.23 spilles PRO-AM Auksjonsturneringen som er til inntekt for juniorbridge. Du finner alt av informasjon her. Der finnes også link for å kunne se på spillingen hvis du ikke deltar som auksjonsobjekt, eller har kjøpt deg en proff for dagen. Det går også an å delta for andre enn de makkerparene som ble dannet som følge av auksjonen.

Mens dette pågår spiller vi som er på den andre siden av kloden Gold Coast Congress i Australia. I helgen og mandag spilles OPEN PAIRS. I aller først spill kom en situasjon hvor et såkalt ekspertpåspill ble utført uten at det var nødvendig, men det kostet heller ingen ting. Det var imidlertid et par sekunder senere spillefører "stjal" sitt kontraktstikk av han som hadde utført ekspertpåspillet.

Varianten det snakkes om her kan være nyttig, men den utføres litt for automatisk av mange, og kan av og til koste stikk og. Varianten ser omtrent slik ut:

Makker (syd) spiller ut en liten hjerter mot østs grandkontrakt. Det heter jo høyt for makker, så å stikke med esset og spille damen tilbake går greit som oftest. Men det kan sitte slik:

Er det slik, og nord er den som har inntakene (hvis syd har stort sett ingenting utenom hjerteren) er det godt motspill å bruke damen i første stikk. Hvis spillefører stikker med kongen og nord er den som litt senere kommer inn spiller han esset og en til, og hjerterfargen gir overgang til syd så de får fatt i fire hjerterstikk. Hvis derimot nord vinner med esset og spiller damen kan øst lasjere, og idet nord senere kommer inn har han ikke flere hjerter - syd sitter og ser på sine to hjerterstikk som han aldri får for. 

Men øst kan lasjere også om nord legger damen i første stikk også, sier du?

Ja, det er riktig. Men det er temmelig farlig og blir fryktelig lang nese for øst om det sitter slik som dette, en sits som er langt i fra er umulig:

Her legger nord damen på liten hjerter i utspill, og om øst tror nord har utført "ekspertpåspillet" fra A-Q-x og lasjerer med kongen kommer hjerter gjennom i andre stikk og forsvaret tar de fem første stikkene - spillefører får ikke hjerterstikk i det hele tatt!

Som nevnt gjøres dette påspillet litt for automatisk av mange. Hvis den med A-Q-x ikke har noe inntak selv er det ofte bedre å gjøre det enkelt med å gå opp med esset med det samme og spille damen tilbake. Det gjør det hele soleklart for makker, og dessuten kan det en sjelden kan være slik at spillefører har singel konge også!

Her er spillet fra første runde i GOLD COAST 2023 (par):

Jeg (øst) spilte ut hjerter dame mot nords 3NT. Nord hadde åpnet med 1NT så den lange ruterfargen var skjult. 

På hjerter dame i utspill la vest liten - ekspertpåspillet - og nord stakk med kongen. Siden nord her hadde kongen dobbel var det ikke nødvendig å legge liten fra vest, for nord med dobbelton har ikke mulighet for å lasjere om esset spilles fulgt av damen, og vest beholder uansett en overgang til øst med den tredje hjerteren sin. Men om nord hadde hatt K-x-x og øst kun fire hjerter ville liten fra vest vært best slik at Ø/V kan få fatt i østs fjerde hjerter. 

Alt dette er i teorien irrellevant denne gangen, og spillet ble ikke avgjort i første stikk. Spillefører har kun det ene hjerterstikket, seks ruterstikk og og kløver ess = 8, altså en bet. Men så er det det med å være våken, og kanskje var det ikke så enkelt heller for vest da det i andre stikk ble spilt liten ruter til damen og liten spar fra syd. Husk vest ser ikke nords kort, og vet ikke om den lange ruterfargen. Vest har jo kontroll på kløveren også. Da vest la liten spar sa spillefører "ja, takk", han fikk "stjålet" seg ett sparstikk og forlangte raskt alle ruterstikkene og kløver ess - ni stikk totalt og vunnet utgang. Det ga 82% til N/S, mens om vest hadde føket opp med spar ess og spilt hjerter ess og mer hjerter ville det blitt en bet og 75% til Ø/V i stedet for usle 18%

 

Hvem sa små mellomkort?

I en treningssesjon for bra spillere forleden forekom dette interessante og morsomme spillet:

 

Syd ble spillefører I 6 hjerter, og vest spilte ut spar konge til esset. Hva tenker du om mulighetene i denne fine slemmen?

Ruterfargen kan selvsagt sitte 3-2, og det er jo en bra sjanse bare det (68%). Da blir det kun ett ruterstikk til forsvaret. Men her er det muligheter selv om ruteren sitter 4-1, de tilsynelatende små mellomkortene i fargen er ikke så små som de ser ut!

Kortmønsteret her er typisk for eliminasjon og innspill. Det skal dog et trenet øye til for å se hvordan det slår ut med denne ruterkombinasjonen.

Spillefører vinner altså med spar ess. Trumfen blir tatt ut i to runder, og underveis elimineres sparen ved å trumfe to spar samt at de to kløverstikkene blir tatt. Da blir dette igjen:

Du mangler altså disse fem ruterne: Q-J-10-9-5.

Nå spilles ruter fra syd, og om vest legger femmeren tas finessen med syveren! Merk at om ruter sitter fordelt 3-2 må det avgis ett stikk i fargen uansett, så hvorfor ikke gi bort det stikket i fargens første runde i stedet for etter at A-K er spilt?

Poenget er at om ikke en motstander har alle de fire store uteværende ruterne (Q-J-10-9) vil denne varianten (etter å ha eliminert alt annet) løse fargen også om den sitter 4-1! Hvis en motspiller har Q-J-10-9 vinner han simpelthen første ruter og spiller ruter tilbake, og da må det bli en rutertaper til. Men om en motspiller har ruter 9, 10, J eller Q singel går det bra!

Slik så hele spillet ut:

Idet syd spilte liten ruter i innspillspossen og vest fulgte med femmeren la nord ruter 7. Øst vant litt overrasket stikket, men var innspilt. Tilbakespill av en sort farge er til dobbeltrenons, og da trumfes på den ene siden mens rutertaperen forsvinner fra den andre siden - tolv stikk!

Det eneste utspillet som beter 6 hjerter er ruter 5! Ruter 10 i utspill løser fargen nesten direkte for spillefører; liten fra nord, knekten kommer på fra øst og kongen vinner stikket. Senere spilles liten ruter mot K-7-x gjenværende. og vest blir sittende i mellom og får kun ett stikk med Q-9-5 gjenværende. Hvis han fra det legger femmeren er det safe å ta finesse med syveren. Ryker den finnesen sitter fargen 3-2, men her vinner syveren stikk. Og legger vest på ruter 9 (fra Q-9-5 gjenværende) dekkes med kongen, og etter det er kun damen større en spilleførers gjenværende rutere.

Men femmeren i utspill beter. Da får ikke spillefører til det der med å dukke rundt en ruter i den perfekte innspillsituasjonen. En spiller som hadde funnet det utspillet med KQJ i en annen farge tror jeg dog neppe du finner.

Hva om ruteren sitter annerledes (og 4-1)?

Selv om vest har denne ruteren (øst singel nier) og ikke spiller ut ruter, men legger i en stor en i innspillsposisjonen går det bra. Da kan spillefører la det kortet (for eksempel ruter 10) beholde stikket. Nieren kommer på, og i neste stikk må vest spille sort til dobbeltrenons, eller spille ruter fra QJ5, A-7-4 på bordet og K-8-6 hos syd. Samme hvilken kort vest spiller da løser fargen for spillefører. Hvis vest med den kombinasjonen følger med femmeren legges syveren fra nord, og øst vinner forbløffet stikk for ruter 9 bare for å innse at han er innspilt og må spille til dobbeltrenons! 

Hvis det med slik ruter i mot (og ikke ruterutspill), og det går liten ruter fra syd i innspillspossen som vest legger i en stor en, kan spillefører stikke med kongen også. Idet nieren singel kommer på fra øst (eller en hivlken som helst annen "stor" singelton", er det duket for et fint innspill mot vest med liten fra nord til åtteren fra K-8-6. Vest vinner stikket, men har i så fall kun igjen en stor ruter som han må spille unna til spillefører sakskombinasjon 7-2 mot K-6! 

Med denne ruteren ville kanskje vest spilt ut ruter, men det hadde nok blitt damen. Da går det liten fra nord, nieren kommer på og kongen vinner. Igjen kommer vests gjenværende rutere på mellomhånd senere, gjenværende J105 med K7x bak og syd har 8xx. Da er det safe med liten til syveren. Om vest setter i stor ruter ruter i den possen stikkes med kongen, og vest har bare en stor ruter igjen. Ett stikk til forsvaret!

Men med den sistnevnte kombinasjonen betes 6 hjerter med ruter 5 i utspill! Lykke til med å finne det utspillet fra Q-J-10-5! Fjerde høyeste, liksom...ha ha ha!

La os si det sitter slik:

Hvis vest ikke spiller ut ruter blir det også med denne sitsen greit å få det til i innspillsituasjonen. Alt er eliminert (se innspillsdiagrammet tidligere i artikkelen), trumf på begge sider, og spillefører starter ruterspillet med liten mot nord. Vest legger knekten som han får for! I neste stikk må han spille til dobbeltrenons og en rutertaper forsvinner.

Hva om øst stikker over knekten med damen?

Da er han innspilt og må spille ruter fra 10-9-5 (nord har A74 og syd K85) som løser fargen uten taper, eller sort farge til dobbeltrenons sim gir stjeling med ruteravkast.

Denne siste ruterkombinasjonen er kanskje den som lettest beter 6 hjerter med "riktig" utspill, for å spille ut ruter knekt - en singelton - er selvsagt et aktuelt utspill. Da er spillefører sjanseløs.

 

 

AUKSJONSTURNERINGEN - Auksjonsresultat og annen informasjon

MSIBT PRO-AM AUKSJONSTURNERING (online) skal spilles søndag 19.februar. 

Auksjonen av internasjonale og nasjonale toppspillere som den som bød høyest på får spille med i pro-am turneringen har pågått siden 28.januar og er når ferdig. Totalt kom det inn hele kr. 132.757!

Høyest bud kom på populære Zia Mahmood (kr. 12.500,-). Vi merker at 15-årige Nicolai Heiberg Evenstad også var et populært auksjonsobjekt og er høyt på den listen, han gikk for kr. 4.000,- Hele listen finner du her, og der finnes også annen informasjon om arrangementet. 

Etter hvor mye de forskjellige objektene gikk for blir de inndelt i puljer fra A (superfinale) til D. I pulje D kan for øvrig hvem som helst melde seg og delta på søndag.  

Uvanlig stampemelding

Å stampe skjer som oftest når man har en fin trumftilpasning, bra fordeling og ellers ikke så sterke kort. Man melder over motpartens utgang (stamper) som en tror står i håp om at noen doblede bet blir billigere enn å måtte notere soneutgang i motparten kolonne. Det er selvsagt ikke alltid så lett å vite, kanskje står ikke motpartens utgang - det kalles "fantomstamp" (Phantom sacrifice). Dessuten kan det hende det noen ganger blir for mange bet og følgelig for kostbart å stampe.

Fra kampen om å holde seg i 1.divisjon tar vi med et spill til fra samme kamp som vi forleden fortalte om et fint skvisinnspill i motspill.

I dette spillet forekom en nokså uvanlig stampemelding.

Øst åpnet med 1 hjerter og Lasse Aaseng (Oslo 1) meldte inn 2 ruter. Det er nok en innmelding ikke alle er enige i faresonen, men han hadde i alle fall en hånd som ganske sannsynlig vil produsere mange stikk om makkeren melder mye i tro på at innmelderen har noe mer. Det er dessuten mindre fare for å bli doblet når man har en så lang og god farge enn man melder inn med for eksempel 11-12 poeng og kun femkorts farge og slikt, hender som mange melder inn nokså automatisk med.

Naturlig nok tenkte nord (Tom Johansen) at utgang måtte ha gode sjanser, og han sa 3NT direkte. Øst ville ikke gi seg og sa 4 kløver. Etter pass fra syd sa vest 4 hjerter. Nå ble plutselig nord ikke så sikker på om det var egen side eller Ø/V som hadde utgang. Øst har sikkert ti-elleve kort i de to fargene, og nord regner med at hjerter konge sitter i saks. N/S har neppe mange ruterstikk å hente i motspill. Så Johansen fant ut det kanskje ville være riktig å stampe i 4NT selv om N/S er i ugunstig sone! Han regnet med å gå en bet eller to, men kanskje udoblet, og det ville være greit om motparten faktisk har 4 hjerter i kortene. 

Det hadde de ikke, det blir ikke mer enn ni stikk i hjerterkontrakt. Det kan vel fort bli bare åtte og. 

Så dette var altså en mislykket stamp, en såkalt famtomstamp?

Nei, faktisk ikke. Det viste seg å ikke være en stampemelding i det hele tatt!

Kløver ess kom ut fulgt av skift til ruter dame. Johansen så det var bare åtte sikre stikk, og bestemte seg for å sette opp ett kløverstikk ved sett fra hans synsvinkel trolig gi bort til både kløver konge og knekt hos øst. Men da kløver knekt kom på fra vest (om han ikke dekker tieren blir det to kløverstikk til spillefører for Q-8) var ett stikk i fargen godspilt uten at Ø/V fikk beten med tre kløverstikk pluss hjerter ess. Da spar dame viste seg å sitte dobbel ble det tre stikk i den fargen og totalt ti stikk, 4NT meldt og vunnet. Da en desillusjonert motspiller forsaket seg ble det ett ekstra overstikk for kløver 2 i sluttpossen, elleve stikk og +660.

Sammen med 140 fra lagkameratenes 3 hjerter med ni stikk ga spillet 13 IMP til Oslo 1 som trengte poengene for å holde seg i toppserien. Det greide de til slutt, men med liten margin. 

  

Påminnelse: Auksjonsturneringen - LØP OG KJØP!

Auksjonen hvor man kan kjøpe seg en toppspiller for å spille auksjonsurneringen til inntekt for juniorbridge er i full gang. Selve turneringen spilles 19.februar.

Du kan se hva budene er for de forskjellige stjernespillerne her.

En kan by over på noen av dem som har fått bud, men det er også mange meget gode spillere som fortsatt ikke har fått noe bud på seg!

Så her er det en glimrende sjanse til å få seg et kjent navn som makker, og dessuten støtter du en god sak!

Fristen for auksjonen er 12.februar kl. 20.

"Løp og kjøp"

 

 

NEDRYKKSSPØKELSET

Som fortalt tidligere denne uken var det en steintøff kamp mellom lagene som til slutt vant gull og sølv i seriemesterskapets 1. Divisjon. Nesten hver sesong er kampen om å unngå en av de tre siste plassene som gir nedrykk til 2.divisjon like tøff. Mesterskapets som ble avsluttet i helgen var ikke noe unntak.

Oslo 1 (Aaseng) var et av lagene som den siste helgen lå urovekkende nær nedrykkstreken og måtte kjempe hardt for å holde seg. Det fantastiske spillet vi tar med idag kom i andre halvrunde av den viktige kampen mellom Telemark 1 (Hogstad) – et annet lag som kjempet samme kamp mot nedrykksspøkelset – og Oslo 1 i runde 9 av 11. 

Tom Johansen (Oslo 1) er en spiller som av og til får til ting veldig få andre får til, ikke sjelden ved å skape en illusjon for motparten. Det går ikke altid bra, men det er ikke få ganger merkelige resultater har forekommet akkurat ved det bordet Tom spiller.

Før vi ser på hele spillet kan du vurdere denne situasjonen – første stikk - i kontrakten 3NT hvor du er spillefører:

Alle fire fargene er meldt, og blindemann har underveis meldt av kløveren. Øst spiller ut kløver knekt. Du dekker med kongen som vinner stikket. Hvordan tror du dette sitter?

Det ser unektelig ut som om utspillet er fra en kort farge, typisk J-x som kan være et bra utspill i mangel av noen annet, gjennom bordets meldte farge. Det er egentlig oftere man mot 3NT spiller ut fra en kort farge gjennom bordets farge enn fra egen langfarge som man vet det sitter lengde bak. Utspilleren håper makkeren sitter bak bordets lengde med noe bra i den fargen. Og her ser det ut som utspilleren har truffet blink, han bak blindemann har lagt liten i første stikk fra noe sånt som A-Q-9-x-x for å sikre seg fire stikk med nok en kløver gjennom bordets 10-x-x hvis øst kommer inn.

Her er spillet hvor det var nord som skulle spille 3NT med Tom Johansen som utspiller (øst) og Lasse Aaseng (vest).

Syd (Ida Marie Øberg) åpnet med 1hj og nord (Sondre Laabraten Hogstad) svarte 1NT. Syd meldte da 2kl, nord 2ru, og syd gikk på med 2NT som nord løftet til 3NT.

Tom (øst) tenkte at med kløver konge sannsynligvis hos syd var det ikke noe godt argument for ikke å angripe kløverfargen. Men hvilken kløver funker best? Med 12 honnørpoeng selv, og minimalt hos makker, tenkte Tom at tiden var inne for å skape litt forvirring. Valget falt på kløver knekt i utspill!

Kongen ble lagt fra blindemann, og vest fulgte med liten kløver. Dermed var illusjonen skapt for spillefører, han tenkte nok at det var vest som satt med «kløverboka» bak, og i så fall ville det blir fire kjappe kløverstikk til vest om øst fikk komme inn.

Det er ved å se på hele spilldiagrammet vanskelig å se for seg hvordan det skal kunne gå galt i denne 3NT’en. Kløveren er ufarlig, men det vet altså ikke spillefører. Hjerteren sitter slik at det ikke går an å tape mer enn ett stikk i fargen. Kontrakten 3NT ble stort sett vunnet overalt med fra ni til 12 (!) stikk.

Å skape slike illusjoner kan funke best mot gode spillere som ser for seg en uheldig og farlig utvikling. Utspillet og første stikk viste seg være en blink mot en førsteklasses spillefører. Illusjonen om J-x hos øst og A-Q-9-x-x hos vest var skapt.  

Utfordringen slik spillefører trodde det satt var altså at han ikke kunne slippe inn øst. Ruteren ble testet først med kongen, spar til kongen og to store ruter (kastet en spar og en hjerter fra syd). Siden ruteren ikke satt 3-3 måtte spillefører sette sin lit til hjerteren som jo satt veldig snilt. Kontakten så ut til å kunne vinnes ved å sette opp hjerterstikk med hjerter 6 fra nord og stikke billigst mulig fra syd. Da ville den farlige hånden øst (trodde spillefører) holdes ute, og 10xx i kløver ville være beskyttet mot gjennomspill. Det ville i så fall gi 2+3+3+1 = 9 stikk. Alt dette sett fra spilleførers synsvinkel...

Nord fikk nok et lite sjokk da vest kom inn på hjerter knekt og spilte liten kløver til østs dame. Disse kortene var igjen:

Det satt altså helt annerledes enn spillefører trodde, og nå hadde spilleplanen hans satt opp en perfekt situasjon for forsvaret – de kunne utføre et skvisinnspill i motspill!

Da øst kom inn på kløver dame hadde forsvaret to stikk, og nå kom en triumferende ruter knekt fra øst, forsvarets tredje stikk. Hva skal spillefører kaste fra syd? Han må jo beholde spar ess, og kastes en kløver tar øst to kløverstikk. Så den lille, godspilte (!) hjerteren måte kastes. Men da kommer hjerter fra øst og syd blir innspilt bare for å måtte spille unna kløver 10-4 til slutt, rett inn i østs A-9 – en bet og +100 til Oslo 1!

Luringen Tom J.: "Og hva kaster du fra bordet nå, da?"

Og den beten var viktig. Ni stikk ville gitt 1 imp til Oslo 1 (N/S hadde +630 ved det andre bordet), men nå ble det 12 IMP til Oslo 1. Hvis 3NT hadde blitt vunnet ville Oslo 1 vunnet kampen med 6 imp, eller 11,46-8,54 VP. Nå vant de med 13,72 – 6,28 VP. Som vi har nevnt flere ganger blir slik spekulering litt vel mye «dersomhvisomatte», men hvis 3NT hadde blitt vunnet og alt annet senere hadde gått som det faktisk gjorde ville Telemark 1 havnet 0,8 VP foran Oslo 1 til slutt. Telemark 1 ville i så fall sikret fornyet kontrakt mens Oslo 1 ville blitt 2.divisjonslag neste sesong!

I neste innlegg skal få et annet morsomt spill fra kampen om nedrykk.

GULLKAMPEN

Hordaland 1 vant som tidligere fortalt 1.divisjon for tredje gang på rad. Råsterkt, og med andre ord på ingen måte tilfeldig. Det beste laget vant.

Martin Andresen har vel snart vunnet mer i bridge enn i fotball?

Kampen om gull ble dog ganske jevn denne gangen. Det stod i hovedsak mellom Hordaland 1 og Midt-Trøndelag 1 (Johansen). De to lagene møttes innbyrdes i helgen, i runde 7.

I første halvdel av kampen hadde Midt-Trøndelag føringen, men de ledet med kun med 9 IMP etter 12 av 24 spill.

Vinnnerlagets yngstemann Christian Bakke har allerede etablert seg i verdenseliten 

Lag som vinner store turneringer, er alltid både gode og heldige. Flaks og uflaks jevner seg imidlertid ut i det lange løp. Det er dog lett å finne eksempler på begge deler, for alle lag. Bridgespillere har en tendens til å huske de spillene som var uheldige, og det blir litt feil da en samtidig ofte glemmer spill hvor flaksen var på egen side. Vi bridgejournalister kan likevel tillate oss å se på spill som kunne gått andre veien i en viktig kamp selv om det dermed kanskje lages vi et feil bilde av det hele. De spillene som kunne påvirket sluttresultatet dras fem, og det «glemmes» andre spill hvor det andre laget var heldig.

I andre halvrunde handlet det mest om Hordaland 1 som vant de fleste spillene. Midt-Trøndelag 1 noterte seg for 12 IMP for en god lilleslem, men utenom det spillet kom de ikke på papiret. Her er et eksempel på at vinnerlaget hadde litt flyt.

Idet vest åpner med 1 spar blir øst umiddelbart sleminteressert. For Midt-Trøndelag startet Ø/V med 1 spar – 2NT - Stenberg - og ganske snart spurte øst med 4NT. Da det manglet to nøkkelkort stoppet de i 5 spar. To nøkkelkort kan jo være A-K i trumf, eller to ess. Det kan dog være slik at kun ett ess og trumf konge mangler.

Som du ser er dette spillet slik, trumf konge og ett ess mangler. Så det er en ganske bra slem denne gangen siden sparfargen er så tett, normalt en ren 50% slem avhengig av spar konges plassering (minus kanskje at kløver kan sitte 6-0, eller ruter 6-1 slik at N/S kan få en stjeling).

Det er sett fra øst sin synsvinkel så gode kort til sammen at det noen ganger kan være mulig å vinne slem selv om spar konge sitter bak, hvis utspillet ikke finnes og en kan bli kvitt kortene i den fargen det mangler et ess. Å melde slike slemmer kan med litt god vilje kalles en kalkulert risiko, og Hoftaniska-Charlsen meldte 6 spar etter et langt meldingsforløp hvor de hadde mye informasjon.

Hoffa: "Jeg tror den kappen går jeg, makker..."

Det gikk fint, spar konge satt velplassert og Hordaland 1 noterte +13 IMP.

Charlsen: "Mine finesser ryker som regel, men denne gangen gikk det bra, gitt"

Her er en fin spilleføring signert Geir Helgemo fra samme halvrunde.

Helgemo var i 3NT. Øst hadde meldt inn 1 hjerter etter starten 1 kløver fra syd og svaret 1 ruter fra nord (Bakke). Ved det andre bordet gikk meldingene annerledes, og øst fikk ikke meldt inn på ett-trinnet. Likevel fant Charlsen (vest) beste utspill, liten hjerter. Det utspillet kom selvsagt også der øst hadde meldt hjerter.

Begge spilleførerne lasjerte hjerter to ganger før de kom inn på esset i fargens tredje runde.

Ved første øyekast - hvis en kun ser på N/S sine kort - ser det ut som om 3NT er avhengig av ruterfinessen, for det er kun åtte toppstikk (0+1+2+5=8).

Ved begge bord kjørte spillefører i gang med kløveren etter underveis å ha tatt en kløverhonnør. Mot slutten tok Midt-Trøndelags syd ruterfinessen. Det førte til to bet da hele spillet så slik ut:

I sånne spill gir det å gå en bet spesielt stor fare for tapt spill om Helgemo er spillefører ved det andre bordet. Kontrakten kan nemlig alltid vinnes slik det sitter, men bare om spillefører leser sitsen perfekt.

Og du har vel hørt den før: Geir Helgemo leste sitsen korrekt…

Øst har tilsynelatende tre sikre stikk etter denne starten, pluss de to stikkene forsvaret allerede har fått. Men siden øst har ruter dame gardert, spar ess og de to godspilte hjerterstikkene blir han satt under et enormt press idet kløverstikkene ble tatt. Øst kjente igjen denne posisjonen og gikk ned på singel ruter dame ganske tidlig (det var tatt en ruterhonnør så kun K-J-x-x var igjen hos blindemann).

Helgemo: "Nå tor jeg nesten jeg vet hvordan det sitter..."

Idet den siste kløveren ble tatt så det slik ut:

I dette stikket, den siste kløveren fra syd kastet øst spar 9 og holdt de tre stikkene sine, men følgelig kun ruter dame singel. Det vet dog ikke spillefører med sikkerthet, vest kan jo ha ruter dame.

Om øst hadde holdt ruter dame dobbel før dette stikket ville han hatt igjen spar ess singel, de to hjerterstikkene og ruter dame dobbel. Han måtte i så fall ha blanket ruter dame på den siste kløveren, eller alternativt for å holde damen gardert ha kastet spar ess som ville gitt spillefører det niende stikket på et sølvfat for kongen. Eller han kunne kastet ett hjerterstikk. Kaster han hjerter kan spillefører hvis sitsen leses korrekt spille spar til det single esset. Øst kan da ta kun ett hjerterstikk, forsvarets fjerde stikk, før han må spille ruter fra Q-x rett opp i bordets saks, K-J.

Beste motspill er å blanke ruteren tidlig, helst i normalt tempo. Øst gjorde det, men Helgemo fant løsningen likevel og spilte i sluttposisjonen ruter til kongen som felte damen, ti stikk!

Ved begge bord kastet vest en ruter underveis. Det er kanskje bedre motspill at vest holder alle sine rutere. Vest vet at han kan gå ned på dobbel spar, for syd kan ikke ha spar ess (pga. meldingene), og om han har det står det jo i minst ti stikk uansett. Men vest kan godt ha damen fjerde i ruter fra start og ha kastet en ruter nettopp for å se ut som han ikke har noe i ruter. Så det poenget blir kanskje litt høk over høk.

Å se slike posisjoner, en annen mulighet enn den åpenbare - ruterfinessen - forutsetter at spillefører er en god spiller. Men for å velge riktig forutsetter også god table-feeling. At de i denne kampen var nettopp Helgemo som vant kontrakten er ingen overraskelse.

Turneringens vinnerlag var helt overlegne i andre halvrunde mot laet som til slutt vant sølv. Kampen ble snudd og Hordaland 1 vant med 14,6 VP – 5,4 VP (22 IMP). Vinnermarginen i turneringen var til slutt 5,8 VP.

De som liker å spekulere i dersomhvisomatte vil snakke om den for Hordaland nevnte litt heldige slemmen 6 spar hvor det jo er slik at hvis spar konge bytter plass vinner det andre laget 13 IMP, hele 26 IMP i sving i kampen. Det ville utgjort 5 VP mindre til Hordaland, 5 VP mer til Midt-Trøndelag. Å snakke om slikt er imidlertid litt dustete, for med et annet resultat i denne kampen og fire kamper til å spille ville det blitt en annen situasjon og alt hadde neppe skjedd på samme måte i resten av turneringen.

Så konklusjonen er: Hordaland 1 var det beste laget og vant gull helt fortjent!

SERIEMESTERSKAPET: TRE PÅ RAD FOR HORDALAND 1

Da seriemesterskapets 1. og 2. divisjon ble avsluttet i helgen vant Hordaland 1 (Charlsen) for tredje sesong på rad 1.divisjon. Det har skjedd med stort sett de samme spillerne. På laget som vant denne gangen spilte Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska, Martin Andresen, Geir Helgemo og Christian Bakke.

Gullkampen ble ikke avjort før i siste kamp. Midt-Trøndelag 1 (Johansen) ledet etter flere runder, men Hordaland 1 var litt foran før siste kamp. Da vant Midt-Trøndelag sin kamp med 15,61 - 4,31 VP og satte press på Hordaland 1, men de spurtet godt hjem til gull med nesten maksimum i sin kamp. Dermed var det 5,7 VP margin mellom nr. 1 og 2. 

Det var en luke ned til 3.plassen. Bronsen gikk til Hedemark og Oppland 1 (Bogø) som kom like foran Møre og Romsdal (Kindsbekken). 

Navnene på spillerne som spilte på lagene som tok medaljer finner du på den detaljerte resultatlisten hvor du også kan finne butler samlet for 1. og 2.divisjon, her. Men ett navn bør nevnes selv om han nevnes ganske titt og ofte nå, Nicolai Heiberg-Evenstad. Han er etter hvert vant med å vinne medaljer i åpen klasse, men han er såvidt jeg vet fortsatt kun 15 år!

Ned i 2.divisjon rykker Telemark 1 (Hogstad), Nord Trøndelag 1 (Kippe) og Rogaland 2 (Austad).

På Lillehammer spilte også de tre 2.divisjonspuljene hvor vinnerne av puljen rykker opp i 1.divisjon neste sesong. 

Alle resultater finnes her.

Det ble jevnt om seieren i alle tre puljene i 2.divisjon. I avdeling A vant det rene damelaget Vest Adger 1 (Fuglestad) som altså blir 1.divisjonslag neste seson! Det har vært endel damespillere i toppserien opp gjennom årene, men uten å ha sjekket det tror jeg ikke det har vært et rent damelag der. Og de vil helt sikkert gjøre det bra. Samtidig er dette godt nytt for det norske damelandslaget med hensyn til internasjonal deltakelse. Bedre matching enn å spille i 1.divisjon kan man ikke få. På Vest Agder 1 spilte Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad, Torild Heskje, Gunn Tove Vist, Liv Marit Grude og Bodil Nyheim Øigarden. 

Flott seier og plass i neste sesongs 1.divisjon for de norske damelandslagsspillerne. Fra vensre: Heskje, Fuglestad, Harding, Nyheim Øigarden, grude og Vist. 

I avdeling B ble det like jevnt i toppen. Der gikk Nord Trøndelag 2 til topps og erstatter kretsens lag som rykket ned fra 1.divisjon. På N-T 2 spilte: Geir Enge, John Saur, Ragnar Davidsen, Robert Althe, Pål Arne Mediå og Sigbjørn Færøvik. 

I avdeling C var det Midt-Trøndelag 4 som vant. På det laget spilte Robert Olsen, Ingmund Bjørkan, John Helge Herland, Thea Hove Hauge, Jon Kristen Våge og Hilde Aas Nøst. To damespillere till opp i toppserien altså, så den mest prestisjetunge turneringen i Norge vil være godt representert med kvinner i sesongen 2023-2024.

Når det ikke skiller mer enn noen vinnerpoeng mellom vinnerlaget og de som er nr. 2 i 1.divisjon er det naturlig å ta en titt på den innbyrdes kampen mellom de to lagene. Og det ga "mat" for en bridgejournalist. I neste innlegg får du noen spill fra den kampen. 

 

 

 

 

1.divisjon: Mot spennende avslutning

Seriemesterskapets to øverste divisjoner avsluttes søndag. I skrivende stund lørdag kveld er kamp 9 av 11 i ferd med å avsluttes. Før de er ferdige for dagen skal 1.halvrunde av kamp 10 spilles, og søndag spiller ferdig den kampen før mesterskapet avsluttes med runde 11. 

Verken tittelkampen eller medaljerfordelingen er avgjort med to og en halv kamp igjen å spille. Midt-Trøndelag (Johansen) har et grep på 1.plassen, men ikke med større margin enn at det kan bli Hordaland (Charlsen) som ligger på 2.plass som vinner. Det er noen få spill igjen i runde 9, så skjer det noe mot slutten kan Hordaland ta over ledelsen før de to siste kampene. Møre og Romsdal (Kindsbekken) er nr. 3 i øyeblikket. 

Kampen om å holde seg i 1.divisjon er også spennende. Vi kommer selvsagt tilbake til både medaljekampen og hvem som må gå den tunge veien ned i 2.divisjon, samt hvem som rykker opp.

Lederlaget fikk opp en bra ledelse mot Rogaland (Hauge) etter første halvrunde i kamp 9. Dette svingspillet kom i aller første spill, og du kan prøve deg på selv og se om du unngår tapsspill.

Spill 1. Giver nord. Ingen i sonen

Etter pass fra nord åpnet øst med 1 kløver. Syd meldte inn 1 hjerter, og vest (ved begge bord) sa 1 spar som benektet sparfarge (de dobler med minst fire spar). Nord meldte 2 hjerter, og etter pass-pass sa vest 3NT. 

Nord spiller ut hjerter 3, norsk fordeling. Syd stikker med esset og spiller hjerter 6 tilbake. Hva legger du fra hånden?

Å hoppe på med damen er riktig om syd har A-K femte i hjerter, fargen sitter garantert 5-3. Men hva om nord har kongen? Fargen kan godt sitte slik fra start:

Hvis dette er hjertersitsen, ikke usannsynlig, må spillefører legge nieren andre gangen og la nord vinne med hjerter 10. Deretter er fargen blokkert med singel konge hos nord og knekten tredje gjenværende hos syd. Hvis vest hopper på med damen i andre hjerterrunde vinner nord hvis dette er hjertersitsen med kongen og spiller hjerter 10 som syd kan stikke over, og de tar fem hjerterstikk.

På den annen side, om syd har AK-femte i hjerter og vest legger nieren, vinner nord med tier eller knekt og de tar fem hjerterstikk selv om hjerter dame tredje var en sikker stopper - med åpne kort. Syd er en god spiller og kjenner igjen dette problemet, så han spiller nok liten andre gangen også om det sitter slik:

Spiller du på blokkering (nord har kongen tredje), eller på at syd har AK-femte?

Dette er et sånt spill hvor de som ikke tenker seg veldig mye om suser på med damen uten å se for seg den mulige blokkeringen. Det kan dog godt være at det er med oddsen å spille på AK hos syd og legge damen som Midt Trøndelags vest gjorde. For om fargen må blokkeres (nord har kongen) og det ikke blir hjerterstikk for damen er det kun åtte toppstikk, og det må i så fall mer til for å vinne kontrakten. Blokkeres hjerteren er det imidlertid fortsatt sjanser. Men står hjerter dame er det ni enkle. Midt-Trøndelags spillefører som altså la damen vant kontrakten da hele spillet så slik ut:

Syd fant det gode motspillet ved begge bord. Men Rogalands vest la liten og satset på blokkering. Nord vant andre stikk for hjerter knekt og forsvaret tok fem hjerterstikk. En bet og 10 IMP til lederlaget.

Dette er et typisk spill hvor de som ser på har ingen problemer, og noen spør kanskje "hva i alle dager gjorde spillefører der?" hvis han ikke fikk stopper for damen tredje med A-K foran. Men ved bordet er det sannelig ikke så enkelt.

Hvis en ser på dette spillet samlet for 1.divisjon og de tre 2.divisjonspuljene var det slik at så godt som alle bord spilte 3NT. De fleste vant den, men litt mindre enn 20% av spilleførerne gikk bet.