US NATIONALS: Vi følger finalen

US SPRING NATIONALS avsluttes søndag med finalen i lagturneringen. Der spiller LEVINE mot MOSS, og på lag LEVINE spiller Tor Helness og Geir Helgemo. Deres lag lå under i semifinalen, men to solide 14-spills sett til slutt førte til en ganske grei seier med 37 IMP. 

Finalekampen starter kl. 18 norsk tid, og overføringen på BBO (Twitch) med kommentatorer starter forsinket, kl. 18.30. Herfra hvor jeg er (New Zealand) vil overføringen av kampen bli fulgt fra i morgen tidlig NZ-tid, og det vil bli rapporter underveis her i bloggen.

Finalemotstander er altså lag MOSS som består av to sterke europeiske par, ett fra Nederland og ett fra Polen samt to amerikkanere. 

I semifinalens siste sett var lag LEVINE best i omtrent alt. Her er en hardmeldt utgang som (som vanlig) Geir Helgemo snellet hjem - utgangssving.

Helness (vest) oppvurderte ikke unaturlig sine kort til Stenberg 2NT, og håndens hans må da vel være verd utgang mot makkerens åpning 1 hjerter? Jeg kan nesten ikke forstå at Ø/V ved det andre bordet ikke var i utgang her, men siden kortene ikke satt så godt sammen var det ikke noen sikker 4 hjerter. Det kan se ut som det er en taper i hver farge.

Mot Helgemo spilte syd ut spar til esset fulgt av mer spar til knekten damen og stjeling. Nå er jo spar konge godspilt og gir ett avkast for ruter fra vest, men det er mer arbeid å gjøre her. Så kom et nøkkeltrekk allerede i tredje stikk, liten kløver fra vest. Nord la naturlig nok liten, og damen presset ut esset. Det kom ruterskift til kongen. Så ble hjerter til knekten forsøkt. Syd vant med kongen og spilte nok en ruter. Opp med esset, og kløver knekt ble spilt. Den fikk seile med avkast av ruter fra øst da nord ikke dekket med kløver konge (spiller ingen rolle). Dermed var det greit å få tak i ti stikk, +620. Som så ofte før når disse gutta vinner utgangssvinger, det ser så enkelt ut...

Ved det andre bordet spilte Ø/V 3 hjerter og noterte +140 for ni stikk, 10 IMP til lag LEVINE.  

 

Helness-Helgemo i semifinale

I det amerikanske vårmesterskapet som spilles online pågår i skrivende stund lagmesterskapet hvor Tor Helness-Geir Helgemo sitt lag LEVINE er i semifinalen. Kampene overføres på BBO og med såkalt TWITCH-overføring hvor det er kvalifiserte kommentatorer.

I semifinalen møter LEVINE lag FOX og det norske parets lag var nok klare favoritter før kampen. FOX gikk imidlertid hardt ut og tok ledelsen i det første av fire sett. De økte faktisk ledelsen i andre sett og halvveis ledet de med 32 IMP. Så i det tredje settet var lag LEVINE sin line-up Helness-Helgemo og Meckstroth-Rodwell. Som så ofte før satte de på turboen, og allerede etter fem spill hadde de tatt ledelsen med 40-0, og var plutselig foran med 7 IMP totalt.

I to spill på rad spilte de norske 3NT, og det ga til sammen 28 IMP. I det ene utnyttet Helgemo en ganske stygg motspillsfeil og noterte ni stikk der det ble to bet ved det andre bordet.

I spillet forut for det var det Helness som førte kortene:

Vest kunne ikke si 3 kløver slik de spiller da det viser tillegg. Over 3 hjerter hadde vest et valg, støtte ruteren, eller si 3NT. I 5 ruter er det bet om syd finner kløver ut.

Helness hadde så mye i den umeldte fargen kløver at han foreslo 3NT.

Nord hadde et vanskelig utspill. Da han valgte kløver ess – umeldt farge – ble det veldig lett spill, og Helness fikk til slutt hele elleve stikk, +660.

Ved det andre bordet sa vest 3 kløver etter 1 spar-2 ruter, og idet øst meldte 3 ruter for å vise ekstra ruterlengde støttet vest ruteren. Nå gikk det galt for dem, og de endte i 6 ruter som nord doblet!

Dobling av slem er normalt utspillsdirigerende, og de fleste bruker vel at bordets først meldte farge er det dobleren ber om. Meckstroth-Rodwell så ikke ut til å ha noen problemer med sine avtaler, for syd spilte ut kløver og kontrakten gikk to doblede bet, +500 til lag LEVINE verd 15 IMP.

Det tredje settet endte med +49 IMP til det «norske» laget som leder med 17 IMP før de siste fjorten spillene.

Følelser kan koste poeng

Også vi bridgespillere er bare mennesker.

Det er ganske ofte vi blir preget av ting som skjer ved bridgebordet, for eksempel skuffet idet makker legger ned blindemann, eller nesten forbannet når makker velger et utspill som ser veldig kostbart ut. Utspillet ble kanskje feil, men det kan godt være muligheter for å komme tilbake i motspillet og kanskje få et godt spill uansett. «Ga opp etter det utspillet ditt» hører man noen ganger. Så er det kanskje den som sa det som til slutt ble skyld i de tapte poengene!

I slike situasjoner hvor det begynner å koke litt i toppen er det veldig viktig å ikke la seg påvirke for mye. Det er uendelig mange poeng som blir spilt bort pga. at spillere får negative tanker, slutter å tenke, kanskje til og med gir helt opp.

Her er et spill fra en lagturnering i den såkalte eliteklubben (Akarana BC) i Auckland. Her var ikke mye «elite» over det som skjedde ved det ene bordet.

Ved det andre bordet havnet syd i 5 hjerter etter at øst hadde åpnet tynt i tredje hånd, og det førte til at vest doblet kontrakten. Vest spilte ut spar ess og Ø/V tok de to første stikkene, men resten fikk spillefører, +850 til N/S.

Dagens antihelt satt syd. N/S meldte seg opp i 6 hjerter, kanskje etter noen litt for spenstige meldinger av nord.

Vest spilte ut trumf, og syd – en ganske rutinert spiller - ble antagelig utsatt for de nevnte negative tankene fordi det ser ut som to åpenbare tapere i spar. "Hvordan er det du melder makker!"

Men syd hadde fått en gylden sjanse til å snu et tapsspill til et kanonspill. For etter trumfutspillet er det tretten relativt enkle stikk!

Det handler som så ofte om å godspille og senere få hentet en sidefarge. Da behøves det nok inntak til å gjøre alt og hente godspilte stikk til slutt.

Spillefører stakk utspillet på hånden (!), og da var det gjort, den klassiske feilen i første stikk.

Det var fortsatt ett inntak på hjerter ni og to inntak via kløverstjelinger, men siden ruter konge sitter fjerde må det trumfes ruter tre ganger, og så fortsatt ha ett inntak til de godspilte stikkene. Altså må det finnes fire inntak til nord.

Og det er det jo: hjerter 8, hjerter 9, og to kløverstjelinger.

Første stikk vinnes hos nord med hjerter 9 mens syd følger med en liten - og det stikket gir det første inntaket. Så ruter til stjeling høyt for å bevare den siste lille trumfen hos syd. Den lille trumfen spilles til nords åtter - det andre inntaket, og vest sine trumf er da tatt ut. Så ruter ess og ruter til trumf, og den behagelige 4-3 sitsen i fargen oppdages. Deretter kløver ess og kløver til stjeling før en tredje ruterstjeling tas. Da er de tre gjenværende ruterne godspilt, og det er fortsatt en trumf igjen hos nord. Den siste kløveren trumfes, og spillefører kan forlange resten med tre ruterstikk som gir avkast for tre spar.

Spillefører rotet bort ett inntak og gikk altså en nitrist bet. Med -100 ga det hele 14 IMP ut mot +850 til N/S ved det andre bordet. Hvis hun hadde tatt sine tretten stikk ville +1460 gitt 11 IMP inn i stedet, altså en sving i kampen på 25 IMP! Laget tapte kampen med 21 IMP.

 

Fagernesturneringen - og et utspillsproblem

Lørdag gikk FAGERNESTURNERINGEN av stabelen, arrangert online av Fagernes BK på RealBridge.

Vinnere ble Per Haltbrekken-Magnus Bruun Larsen etter en fotofinsh hvor vinnerparet var kun 0,20% foran toerne Bogø-Bakke til slutt. Hele resultatlisten finner du her.

Morten Olsen har fortalt meg et utspillsproblem han fikk med disse kortene:

Øst hadde meldt hjerter og vist spar underveis, og vest hadde svart 2 kløver på østs åpning 1 hjerter. Til slutt ble øst spillefører i 6 hjerter.

Hva ville du spilt ut?

Mange velger trumf ut når de ikke helt kan se noe opplagt utspill. Jeg er anti-trumfutspill, og spiller antagelig for sjelden trumf ut. Spesielt lite fristende er det med trumf ut fra knekt-x, knekt-x-x, og fra tieren dobbel eller tredje da det kan rulle opp trumfen for spillefører om makker har en trumfhonnør, spesielt ille om han har damen.

Ok, da har jeg lagt noen føringer for svaret ditt, men det er klart at trumf er et alternativ i dette spillet. Hva med ruter ut fra den eneste honnøren du har? 

Det er klart at å spille ut fra en honnør, kongen eller damen alltid er risikabelt og kan koste stikk. Men det er forskjell på om du kun har noen få HP som her, eller om du har mange HP. Hvis du ikke har så mye selv er det klart større sjanse for at makker har noe å hjelpe til i den fargen du spiller ut. 

Olsen fortalte han til slutt fulgte en regel som nok ikke har noe "vitenskapelige" beviser for at det er bra. Selv lærte/hørte jeg den regelen da jeg fortsatt var tenåring og skulle til Oslo for å prøve meg mot landets toppspillere. Det var muligens Per Løwe som sa det til meg først, men også RKK (Roy Kristiansen) pleide å si det:

"Ruter ut mot alle slemmer!"  

Her er hva Morten Olsen tenkte på lørdag:

"Jeg var usikker på utspillet. Men så kom jeg på hva RKK en gang sa til meg: Morten, er du i tvil så spill ruter ut mot slem"

Det gjorde Olsen, men tenkte nok "for en drittregel" da knekten kom tredje opp i bordet og vant første stikk. Men ruter ut mot slem var likevel bra, og i alle fall mye bedre enn trumfutspill!

Spillefører fikk altså en favør i ruter, men det hadde egentlig ikke bruk for. Da spillefører ikke klarte å løse trumfen kom nord inn og kunne ta beten med spar ess. 

Med trumf ut står 6 hjerter. Spillefører forlanger nieren og damen blir fanget opp.

Det er klart at denne knallharde slemmen kan vinnes selv uten et fordelaktig trumfutspill, men da må det spilles på en dårligere sjanse i hjerter. Enten såkalt intrafinesse (knekten fra vest), eller kongen fulgt av knekten fra bordet. De sjansene forutsetter dog at TO kort er riktig plassert (damen hos nord og tieren hos syd), mens en enkel finesse forutsetter kun ETT kort riktig plassert, damen i saks. Det er noen flere ting som kan ha betydning med denne fargekombinasjonen også, mulige 4-1 sitser. Uansett, å spille på denne spesifikke trumfsitsen er langt i fra beste sjanse. 

Etter ruterutspillet hvor knekten vant første stikk er det en spilleplan som kanskje er litt bedre enn å ta hjerterfinesse? Det er å toppe hjerteren. Å finne damen dobbel er imidlertid en mindre sjanse enn å ta en finesse for å løse fargen med damen tredje (3 mot 2 i favør finessen), men å toppe gir en en kombinerte sjanse slik dette spillet startet. Enten kan damen falle, en fair sjanse, men hvis ikke kan man noen gagner rekke å bli kvitt fire spar på kløveren. Det forutsetter at den motspilleren som har damen tredje også har fire kløver. Her vil imidlertid nord kunne trumfe i fjerde kløverrunde, og da har øst fortsatt en spar igjen så det blir en bet da også.

Å notere 50 for en bet ga ren topp til N/S.

Tre par til var i slem og vant den, alle i 6NT spilt av øst. To av dem fikk hjerter ut som løste fargen og forærte spillefører tolv stikk på et sølvfat, den siste som vant slem gjorde det etter ruter ut. 

 

MOTSPILL - signaler og avtaler

Det er klart at forskjellige makkerpar definerer sine metoder for motspill ganske forskjellig. Dette temaet har vært omtalt flere ganger både her i bloggen, i Bridge i Norge og andre steder. Et spill fra en lagkamp forleden var så tydelig på hvor viktig avtalene er at det inspirerte meg til å skrive denne artikkelen.

Flertallet av norske spillere har styrke og svakhet som hovedsignal. Årsaken til det er at de fleste norske landslagspillere, spillere i verdenstoppen, og andre norske toppspillere følger den stilen. Internasjonalt er det i enkelte nasjoner andre metoder som gjelder. Jeg tror Norge har en fordel her, metodene som for eksempel Helness-Helgemo, Brogeland-Lindqvist og andre benytter er trolig bedre.

Likevel er det mange norske spillere som forsøker å blande signaler, styrke noen ganger, Lavinthal andre ganger og noen ganger legges simpelthen fordeling. Det er i teorien ikke dumt, for i enkelte situasjoner er det behov for andre signaler enn styrke-svakhet, for eksempel fordeling, eller Lavinthal (fargeskiftsignal).

Problemet er at det kan bli uklart hvis ikke de to motspillerne tenker likt. Hvis det skal spilles «avansert» slik at betydningen av et signal skifter i gitte situasjoner må det jobbes mye med det. Derfor er min klare anbefaling til de fleste å ikke gjøre motspillene for kompliserte og ha heller klare kjøreregler. Selv om det man har avtalt ikke passer 100% til alle spill vet i alle fall begge motspillerne hva som foregår.

Å forsøke å være veldig avansert kan blir kostbart. Det er litt farlig hvis en toer er styrkekast i de fleste spill, men så plutselig Lavinthal for laveste farge andre ganger. Det må være klart definert om en situasjon er slik at det skifter fra hovedsignalet styrke/svakhet til Lavinthal.

Selv liker jeg denne definisjonen:

Hvis det er mulig at vi har potensiale i den fargen signalet gis er det styrke/svakhet. Hvis det er helt soleklart at det skal skiftes farge kan Lavinthal benyttes.

Styrke/svakhet eller fordeling?

Mange steder i verden er spillerne mer fordelingsorienterte selv når det legges et kort på makkers honnørutspill. En ganske populær avtale er «ess for styrke, konge for fordeling». Det er en variant jeg aldri har skjønt bæra av. For det første vet jeg ikke om jeg får behov for styrke/svakhet eller fordeling idet jeg skal spille ut en honnør fra en farge med A-K i spissen. Det kommer i stor grad an på hva som kommer opp i bordet. Min erfaring tilsier at som oftest så ønsker jeg å vite om makker ønsker fortsettelse i fargen eller ikke. Et skrekkens eksempel er denne fargen (og en haug lignende kombinasjoner):

Du spiller ut kløver konge og spillefører legger liten fra bordet. Hvis øst sitt kort nå er fordeling er det umulig å vite om du kan fortsette. Hvis øst for eksempel antyder tre kort i kløver med et fordelingssignal kan jo det godt være han har tre små slik at spillefører har knekten. Fortsetter du slippes andre kløver til syds knekt. Hvis du ikke fortsetter med kløver og makker har knekten taper forsvaret et viktig tempo. Det samme blir det med tre små hos blindemann, du vet ikke hva du skal gjøre med mindre makker forteller deg det med et styrke/svakhet-singal.

Nei, selv om det er mange ting i bridge jeg ikke er 100% sikker på er min klare overbevisning at styrke/svakhet som oftest er det nyttigste.

Hvis regelen er «ess fra ess-konge» bør makkeren legge styrke/svakhet, og styrke betyr «sett fra min side av bordet tror jeg fortsettelse i fargen er bra». For eksempel kan han i motspill mot trumfkontrakt ønske seg en stjeling hvis han har dobbelton. Hvis det brukes fordeling vil høy-lav vise to eller fire, og i en del spill vet ikke den som spilte ut fargen om makkeren har to eller fire.

Unntak: Det er mange som har ett unntak fra dette og bruker fordeling hvis det er utspill mot trumfkontrakt på sekstrinnet. Da er det kun snakk om å kunne få to stikk og eventuelt trygt kunne ta for den andre honnøren. Behovet er helt klart å finne ut om en kan ta to stikk med det samme. En kan definere det slik at mot slem (trumfkontrakt) benekter ess-utspill kongen og ber om styrke/svakhet. Kongeutspill er fra AK eller KQ og makkeren legger fordeling. Hvis det spilles ut kongen fra KQ mot slem er også fordelingssignal fra makkeren nyttig. Hvis utspilleren kommer inn vet han om han kan ta for damen.

Noen bruker denne regelen også om de spiller mot kontrakt på fem-trinnet da det også er såpass høyt at det er det jeg kaller for «hurtig motspill», dvs. det er tidlig «cashe posisjon». Vi trenger kun noen få stikk for å bete kontrakten, og ofte kan det haste med å få tatt dem. Hvor man trekker grensen her er opp til hvert enkelt makkerpar.

Så til det nevnte spillet fra en lagkamp i forrige uke.

N/S havner i 4 spar, for eksempel etter en vanlig limit-høyning.

Vest spiller ut kløver ess.

Hva betyr makkers kløver i første stikk?

Kan det være Lavinthal her?

Nei, ikke på utspillet da fortsettelse i kløver har potensiale for motspillerne. De får som regel ett kløverstikk til, og det kan til og med være riktig å spille kongen og en til hvis øst har dobbelton og kan trumfe over nords spar. Så på utspillet er det styrke/svakhet.

Vest fortsetter nok med kløver konge i andre stikk uansett. Hvis makkerparet spiller etter en mer fordelingsbetont metode blir det i denne konteksten helt umulig for vest å vite hva som er riktig motspill idet øst følger med kløver 5, og så i andre stikk på kløver konge følger med kløver 4 (norsk fordeling). Har øst dobbelton, eller fire kløver?

Om han har fire vil en tredje runde kløver bli til dobbeltrenons, sjelden noe bra motspill.

Hvis øst har dobbelton kløver, har han stor nok trumf til at en tredje runde kløver vil fungere? Ønsker han fortsettelse med en tredje runde kløver?

Hvis det er styrke/svakhet som gjelder er det øst som regulerer dette motspillet. La oss si det brukes lav-høy som styrke. På esset følger øst med fireren, så på kongen kommer femmeren. Da har han lagt styrke, altså i betydningen «fortsett, vi har mer å hente her».

Det spiller ingen rolle hvilke kløvere syd forsøker å villede deg med her, du stoler på makker. I dette motspillet bør østs lav-høy, styrke, bety at han ønsker seg en tredje runde kløver, og det blir hva vest spiller:

Spillefører er sjanseløs!

Idet det går ess-konge i kløver og en tredje runde kløver forsøker spillefører spar 10, det kan jo hende at øst om han har dobbelton kløver ikke har spar knekt. Men øst stjeler over med knekten og har beten i 4 spar med ruter ess.

Bør øst ta for ruter ess nå?

Ofte er det slik at vi ønsker å vente med et ess i en sånn farge som denne ruteren fordi vi sitter bak spilleførers honnører. Det er jo alltid godt å bruke esset sitt over deres honnør! Det kan kanksje være riktig å vente med betestikket i noen spill, men det må veies opp mot sjansen for at spillefører kan bli kvitt sine kort i den fargen så vi aldri får for esset vårt.

Da spillet forekom skiftet øst etter den gode starten på motspillet til hjerter i fjerde stikk. Det kunne forært spillefører ti stikk på et sølvfat om han hadde hatt A-10 i hjerter. I så fall ville tieren gitt stikk, og K-Q i hjerter hos nord ville senere gitt avkast for syds to ruter.

Her hadde ikke syd hjerter 10, men likevel blir øst nødt til å ta med seg ruter ess hjem, stikk for det kortet får han ikke om han skifter til hjerter eller trumf i fjerde stikk.

Dette er for spillefører en situasjon hvor han har resten av stikkene minus ett hvis han slippes inn uten at de har tatt for ruter ess. En ruter kan kastes på den tredje hjerterhonnøren. I slike spill bør man ikke gi opp og gi bort det ene stikket sånn uten videre. Selv om du kanskje ikke er så bevandret i skvisens mysterier så koster det ikke noe å ta noen stikk for å se hva som skjer!

En ting du må huske på er å forsøke å ha overgang til begge sidene da det er nødvendig om en skvis skal fungere. Derfor, etter for eksempel trumfskift i fjerde stikk, ikke ta hjerterstikkene tidlig, de forsvinner ikke.

Det altså startet med ess-konge og nok en kløver til spar 10, overstjålet med knekten. Så kommer trumfskift fra øst.

Nå tar simpelthen spillefører alle stikkene sine utenom hjerterne. Idet den fjerde kløveren og alle trumfene unntatt en er tatt ser det slik ut:

På spar 2 må spillefører kaste ruter konge fra nord for å beholde alle hjerterne, for kaster han en hjerter kvitter bare øst seg med en hjerter også. Så det er faktisk ruter 10 på hånden som er den ene trusselen mot øst. Skvisen fungerer altså her fordi øst som har hjerterholdet også har både ess og knekt i ruter.

Idet ruter konge forsvinner på spar 2 må øst kaste inn håndkledet. Kaster han ruter ess får spillefører for tieren. Og kaster øst en hjerter blir det fire stikk til spillefører i den fargen til slutt. Merk at det mot slutten ikke er så mye hokus-pokus, eller telling som skal til av spillefører. Øst har allerede vært nødt til å kaste ruter knekt. Det eneste syd behøver å gjøre er å følge på om også ruter ess blir kastet. Hvis ikke prøver han hjerteren til slutt. 

En trist avslutning på et motspill som startet så bra for Ø/V.

Ingenting er så morsomt i bridge som å få til gode motspill sammen med makkeren sin! For å få til det så ofte som mulig må det et godt samarbeide til, og de to makkerne må ha en felles metode og oppfatning om hvordan ting gjøres.

Det er ikke alle eksperter i bridge som er enige i de prinsippene og anbefalingene jeg her gir for motspill. Dere får selv vurdere hvilken metode dere ønsker å følge. Det som imidlertid er klart, er at å ha klare regler for makkerskapets motspills-metoder er nødvendig.

Trening og analyser (video)

Her finner du en video (22 min) som handler om trening, og hvordan se på spill man har spilt og hvilke muligheter/alternative løsninger det var.

Selv om selvkritikk og nøkterne analyser er del av dette er ikke hensikten med videoen at man skal se med negative øyne på alt man har gjort. Nei, det er klart man skal glede seg over gode spill uansett om poengene kanskje ble vunnet på en heldig måte. Men for å kunne forbedre seg er det god grunn til å være litt ærlig med seg også. Ikke sjelden kan det være slik at selv om det ble en topp eller mange deilige IMP inn så kan det hende ting kunne vært gjort annerledes, og/eller bedre.

 

Svært uvanlig melding (med slike kort)

I dag får du en meldeprøve fra en kamp i RealBridge Lag.

Giver vest, Ø/V i sonen

Du har plukket opp en veldig hyggelig hånd, sterk nok til 2 kløveråpning. Men etter pass fra vest åpner makker på nords plass med 4 hjerter. Øst passer, og det er din tur. Hva melder du?

Hva er 4 spar over makkers åpning 4 hjerter?

Jeg har spurt mange toppspillere om det. Noen sier "to play", andre sier cuebid, slemforsøk i hjerter. Og de som mener det er cuebid følger gjerne opp med: "det må være cuebid, for det har ingen hensikt å flytte fra makkers 4 hjerter til sparkontrakt"

Neivel?

Jo, det kan godt være bra med noen hender å ta ut i 4 spar for spill, spesielt i gunstig sone. Og spesielt hvis stilen for sperremeldinger er ganske aggressiv. I gunstig sone er det ikke uvanlig at det knalles til med 4 hjerter eller 4 spar med ganske tynn farge, kanskje syvkorts farge, og typisk hvis man har 7-4 fordeling. I så fall kan det med veldig god spar, kanskje enda bedre spar enn dette og renons i hjerter være klart bedre i sparkontrakt.

Det er et avtalespørsmål. Det viser seg at veldig få har klar avtale på dette. Ivar Berg som fortalte meg om spillet sa at han ikke var sikker på hva 4 spar ville bli oppfattet som av makkeren Jørn Aril Ringseth. Berg vurderte 4 spar, og tenkte også litt på 5 hjerter som en sleminvitt for å kunne finne en bra 6 hjerter om makkerens hjerterfarge var veldig god.

Etter å ha tenkt seg om ga han opp og sa "PASS".

Berg sa dette definitivt er den sterkeste hånden han har hatt hvor han ikke sa annet enn pass. Og det virker svært blodfattig å passe med slike kort, slapp i leppene og ellers og: "PAFFFF"!

Men det kan være det beste å passe her, og det var helt greit denne gangen:

Det er visse muligheter i 6 hjerter om en ser kun N/S sine kort, fordi nord sin hjerter er såpass sterk. Med ruter ut mot 6 hjerter må nok ruterfinessen gå, og så må hjerteren gi kun en taper. Slik det sitter er det to hjertertapere. 

I sparkontrakt er det kun en spartaper om det gjettes riktig, spar esset fulgt av damen som feller knekten. Så i sparkontrakt blir det også tolv stikk om det kommer ruter ut fra vest, men bare hvis sparen tippes. Og det kan jo like godt være K-9 dobbel som J-9 dobbel idet spar 9 kommer på under esset.

De vanligste resultatene var +450 for 4 hjerter/4 spar med elleve stikk. De fleste som kom seg i sparkontrakt gjorde det etter åpningen 3 hjerter.

Noen fikk tolv stikk i sparkontrakt etter ruterutspill. Egil A. Berg og Åmund Austdal var det eneste paret som meldte og vant slem. De var i 6 hjerter, og da øst svært uheldig valgte trumfutspill noterte de +980 øverst på den listen jeg vant i mylderet av informasjon i RealBridge-arkivet. 

   

Bra meldt, men tapt spill

Et paradoks i bridgen er at av og til koster det poeng å være korrekt. Det er enkelte ting som er teoretisk riktig, men i praksis behøver det ikke å være vinnende.

Her er et sånt spill fra BBO-turneringen OCBL Super Cup forleden.

Giver syd, Ø/V i sonen

        SYD

 

Hva vil du åpnet med?

Det er ikke feil å åpne med 1 spar, men da har du sannelig en del ekstra. Åpning 2 kløver fulgt av sparmelding er slik de fleste spiller det utgangkrav. Det har du ikke helt til, hvis det ikke er tilpasning og makker er så godt som blank er det ikke noen utgang her. En mulighet er å vise hånden som en grandhånd, enten 20-21 eller oppvurdere til 22-23. Hånden har noe ekstra i form av 5-4 fordeling, men QJ dobbel i en farge behøver ikke være så bra. Så hvorvidt man skal vise den som utgangskrav med sparfarge, 20-21 NT, eller 22-23 NT kan absolutt diskuteres. 

Jo-Arne Ovesen åpnet med 2 kløver. De fant raskt spartilpasningen, og da han og makker Terje Lie fant ut at det manglet ruterkontroll (syd bremset kraftig da han var klar over at dette var kliss minimum for 2 kløver åpning) stoppet de i utgang. Og siden de er to tapere  i ruter er jo dette perfekt, ikke sant? Solid korrekt bridge?

Ja, det er korrekt å unngå slem her, men som kjent er teori og praksis to forskjellige ting. Som ellers i livet er ikke bridgen rettferdig bestandig.

Ved det andre bordet kom N/S i 6 spar med nord som spillefører. Da ruterutspillet ikke ble funnet var det tolv enkle stikk, to ruter forsvant fra nord på syds hjerter.

Er det helt tullette å være i lilleslem?

I teorien ja, men i praksis er det en gambling som godt kan fungere. Det er i slike spill hvor det er tolv, eller tretten stikk hvis de ikke finner utspillet. Da må det meldes raskt og brutalt, ingen avslørende kontrollmeldinger. Hvis ikke utspilleren har et opplagt utspill i den sårbare fargen kan han godt spille ut en av de tre andre fargene. I dette spillet er 6 spar håpløst om syd er spillefører, en bra sjanse om nord blir spillefører. Men det er jo helt tilfeldig hvem som eventuelt har opplagt ruterutspill.

I parturnering er det fælt å komme inn i en kontrollmeldings-sekvens med slike kort, så bråbremse etter å ha funnet ut at en farge har to tapare. For da kommer alltid den fargen ut, og man blir garantert ikke rik med +450 når det er 480 eller 510 ved en rekke andre bord.

I lagkamp er står det mange IMP på spill, og i det lange løp vil det lønne seg å gjøre det korrekte, dvs. undersøke om det er en god slem og stoppe i utgang hvis det ikke er det. Men i et enkeltspill kan det bli tapte IMP som det altså ble for lag SCORWAY da de spilte utgang, og slem ble vunnet ved det andre bordet - 11 IMP. 

Martin Andresen (lag SKEIDAR) åpnet med 1 spar. Da fikk Chirster Kristoffersen et problem med nords kort. Han vil selvsagt i utgang. Men han er på et vis for sterk til å melde 4 spar direkte da det ikke bør være med en så god hånd. Hvis det er for stor "range" for det direkte svarhoppet til 4 i åpnerens majorfarge blir det umulig for åpneren å vite hva han skal gjøre med sterke kort. Hvis "rangen" er vid for slike meldinger blir det gjettverk. Går åpneren videre har kanskje svarhånden nesten ingenting, kun fem-seks spar og bra fordeling, og det kanvære bet på femtrinnet allerede. Hvis åpneren passer på 4 spar har kanskje svarhånden noen bra verdier, og en god slem kan bli misset.  

Christer valgte defor å melde 2NT - Stenberg - utgangskrav med sparstøtte. Selvsagt sa han 4 spar andre gangen for å vise minimum. Men Andresen kan neppe kritiseres for å gå videre med 21 HP!

Han meldte 4NT - Key Card Blackwood og 6 spar da han fikk ett Key-Card fra nord. Uheldigvis var det vest som hadde det opplagte ruterutspillet, og da ble det raskt en bet. Ved det andre bordet stoppet N/S i 4 spar (også etter 1 spar i åpning).

Dermed tapte altså lag SKEIDAR 11 IMP på å melde slem, mens SCORWAY sitt motstanderlag vant 11 IMP på å melde slem! 

 

    

 

SPILLEPRØVE (3)

Her kommer ukas tredje spilleprøve, et vanskelig spill fra en lagkamp på nettet. Prøv deg selv på spilleprøven som dog ikke har noe klart fasitsvar.

Giver øst, ingen i sonen.

Øst skal spille 6 ruter etter at syd har meldt inn 1 hjerter over østs åpning 1 kløver. Syd spiller ut ruter knekt.

Planlegg spillet.

Den utspilte ruter knekt (toppspiller på syds plass) ser veldig ut som singleton trumf. Det er sjelden man spiller ut trumf knekt fra J-x da det oftere kan koste stikk.

Nå er det maks syv trumfstikk, så det må skaffes til veie to kløverstikk som er enkelt nok med A-Q-J, men hvis trumfen sitter 4-1 som det er grunn til å anta blir det for vanskelig å komme til tolv stikk, bare prøv selv når du snart får se diagrammet med alle kortene.

Selvsagt kan det gå greit hvis en vellykket kløverfinesse tas over nord, men syd er vel favoritt til å ha kløver konge pga. sin innmelding. N/S har jo ikke særlig mange HP til sammen. Og det kan jo spilles på å presse ut kløver konge hos syd mot trumf. Men med nåtidens aggressive stil for innmeldinger utenfor sonen kan godt nord har kløver konge.

Det koker ned til å finne kløver konges plassering, og samtidig passe på trumfkontrollen.

Ved det ene bordet i lag SKEIDAR sin kamp ble 6 ruter spilt av vest etter at Martin Andresen også hadde meldt inn 1 hjerter som syd. Arve Farstad spilte ut hjerter 3. Spillefører, polakken Kalita stakk med hjerter ess og spilte kløver ess fulgt av kløver dame som fikk seile til nords konge. Farstad skiftet til trumf, og nå var det ikke lenger mulig å vinne 6 ruter slik det satt. Polakken gikk til slutt to bet.

Tom Johansen (øst) fikk altså ruter knekt i utspill, og han stakk hos øst. Han også bestemte seg for så vidt for å satse på at syd hadde kløver konge og la etter en lang en lang tenkepause før andre stikk ned kløver ess. Så kom han på at det ikke kostet noe å spille tre runder spar først, kanskje noe hyggelig kunne hende der? 

Og det gjorde det da syds Q-J-2 kom ramlende og spar 10 var godspilt!

Da slo han fra seg å seile kløver dame og stjal i stedet en kløver. Så hjerter til esset og nok en kløverstjeling hos vest. Så tok han for spar 10 da han var ganske trygg på at nord som hadde igjen en liten spar satt med alle uteværende trumfene. På spar 10 forsvant øst sin sister hjerter (en var kastet tidligere på spar konge). Etter alt dette så det slik ut:

Nå hadde Johansen grepet på det og en slags saks/kontroll på nords trumf. Han spilte en hjerter fra vest. Nord satte i ruter 7 som ble stjålet over med tieren. Så kom kløver til stjeling med trumfesset, og med to kun kort igjen hjerter mot øst. Trumfsekseren ga det tolvte stikket, en-passant!

Elegant, og Tom var storfornøyd med +920 som da også ga 14 IMP til lag SKEIDAR. Kun to av av de syv spilleførerne i 6 ruter vant den. Men som Tom påpekte, om kløverfinessen tas over nord er det enkelt, og siden kløver konge sitter tredje kan det da til og med bli tretten stikk på skvis mot syd i hjerter og spar!

To par meldte 7 ruter. En gikk bet, men amerikaneren Graig Ganzer tok kløverfinesse over nord, satte opp kløveren og skviset til slutt hjem tretten stikk i 7 ruter, +1440!

Tom: «Og jeg som var så stolt over min +920»

SPILLEPRØVE (2)

Her er den andre spilleprøven du får servert i dag, også et spill fra OCBL Super Cup på BBO.

Giver syd, Ø/V i sonen.

Du skal som syd spille 4 hjerter etter 1 hjerter-1 spar i starten, før du etter hvert havner i den normale utgangen. Motparten har ikke meldt.

Vest spiller ut spar dame til kongen og esset. Øst fortsetter med spar 7.

Planlegg spillet.

Det er ingen fasit i dette spillet, men det er antaglig sånn at de som gikk bet etter beste motspill spilte med oddsen.

Utspillet spar dame er ofte singel, men det kan jo en sjelden gang være spar dame dobbel. Men nord meldte spar, og utspill fra spar dame dobbel er nok sjelden veldig bra, så du antar han har singel spar.

Det kommer altså mer spar fra øst. Bør du trumfe, og i så fall med hvilken trumf?

Det ser normalt ut å kaste en ruter. Hvis vest har ruter ess er å kaste ruter riktig, for da har du kontroll. Øst kan ikke komme inn igjen å spille nok en spar som vil være ubehagelig, og du får etter hvert kastet nok ruter fra syd på spar så de ikke kan få mer enn tre stikk.

Hvis øst har ruter ess blir det imidlertid skummelt. I tredje stikk vil det da komme ruter til østs ess – forsvarets tredje stikk – før øst spiller nok en spar. Da må du trumfe høyt og håpe at vest startet med tre trumf og øst to, for i så fall sitter trumfen 2-2 på det tidspunktet. Det ser mest sannsynlig ut, at vest som har singel spar har trumflengden.

Hvis du velger å trumfe i andre stikk bør du trumfe med åtteren. Det er jo en ørliten sjanse for at vest som har singel spar har de to små uteværende trumfene og ikke kan trumfe over. Hvis du trumfer med for eksempel åtteren, og vest trumfer over har du imidlertid kun to sikre avkast på sparen (J10) senere, og har gjort deg avhengig av ruter ess hos øst.

Ved bordene der motspillet startet med spar dame til kongen esset og mer spar kastet en rekke toppspillere på syds plass ruter. At de gjorde det er vel en indikasjon på at det er riktig spilt etter denne starten. Deretter klikket motspillet et par steder og kontrakten ble vunnet, men det ble bet der vest i tredje stikk spilte ruter til esset og øst spilte mer spar. Spillefører trumfet høyt i håp om at de gjenværende trumfene satt 2-2, men da fikk øst forfremmet 10-9-4 til trumfstikk – betestikket.

Hvis det trumfes med hjerter 8 i andre stikk kan det gå bra slik det sitter her. Vest trumfer over, og det går ruter til esset og mer spar. Syd kan trumfe med syveren som står, og resten står. Det er riktignok å spille mot oddsen og lykkes kun om øst har to av de «store» hjerterne. Å trumfe høyt i den situasjonen gir større sjanse.

Så om din plan førte til bet i dette spillet bør du ikke bekymre deg for mye, du er i godt selskap.

En interessant variant i første stikk er å ikke dekke spar dame med kongen. Du kan jo senere få presset ut spar ess mot trumf, for at spar ess sitter hos øst er sikkert. Legges liten spar fra nord i første stikk kan selvsagt øst stikke over med esset og spille spar. Forskjellen er at nå har syd tre sparstikk hos nord så han blir ikke avhengig av ruter ess hos øst hvis han trumfer lavt og vest trumfer over (har tre ruteravkast på spar). Det gjør at det blir litt mer fornuft i å sette i en trumf andre gangen. Han er i så fall safe om vest har ruter ess. Men om det da i andre stikk går hjerter 8, hjerter knekt og ruter til esset fulgt av mer trumf får spillefører det samme dilemmaet: sitter trumfen nå 2-2, eller har øst to av de «store» trumfene slik at å trumfe med syveren blir vinnende? 

SPILLEPRØVE (1)

I dag får du to spilleprøver å bryne deg på (to innlegg). Spillene er hentet fra OCBL Super Cup på BBO.

Giver syd, ingen i sonen

Du skal spille 3NT som nord etter at syd passet, vest åpnet med 1 kløver og du meldte inn 1NT før makker på syd sin plass sa 3NT. Øst spiller ut kløver 8 til nieren og kløver 3 fra vest, styrke. Hvis du spiller hjerter fra syd i stikk 2 kommer damen fra vest. Planlegg spillet.

Utspillet er greit for spillefører, det gjør at du vil få ett andre kløverstikk etter hvert. Opptellingen viser derfor 1+2+3+2= 8 sikre stikk. Det niende kan komme fra spar, men det er mer sannsynlig at hjerterfargen vil gi ett ekstra. Den kan sitte 3-3, men det er også noen ekstra muligheter pga. hjerter 9.

Da spillet forekom i SKEIDAR sin kamp med Aaseng (vest) og Johansen som motspillere ble det spilt hjerter fra syd i andre stikk. Aaseng la på damen, og spillefører la liten fra hånden – et trekk som neppe er korrekt, men det kommer jeg tilbake til. Inne på hjerter dame spilte vest kløver ess og mer kløver, og øst fulgt med sekseren før han kastet spar i tredje kløverrunde.

Hvordan spiller du videre nå?

Inne i tredje kløverrunde tok spillefører for de tre ruterstikkene før han ville bestemme seg for hvordan spille hjerteren. Begge fulgte tre ganger ruter, og vest sin fordeling begynte å bli mer og mer tydelig. Så fulgte hjerter konge, og vest fulgte med tieren.

Hvordan tror du hjerteren er fordelt?

Det kan nå spilles hjerter til nieren som er riktig om vest startet med Q-10 dobbel, eller spiller hjerter til esset som er løsningen om vest hadde Q-J-10 fra start. Men hvis han har igjen hjerter knekt (Q-J-10 fra start) ville han kanskje lagt knekten andre gangen for å se ut som en mann som startet med Q-J dobbel?

Spillefører ville fortsatt vente litt med hjertervalget og la ned spar ess først. Da fulgte vest med spar dame!

Nå ser det helt tegnet ut, gjør det ikke? Vest startet nok med K-Q dobbel i spar, og med fem kløver og tre ruter som du vet om startet han vel med tre hjerter?

Spillefører følte seg nokså sikker på fordelingen nå og spilte hjerter til esset. Det ble lang nese da Aaseng hadde tåkelagt sitsen på en kreativ måte.

Vest la altså hjerter dame i første hjerterrunde – pent. Så mot slutten fulgte han med spar dame under esset fra K-Q-x for å tegne et feilaktig bilde av fordelingen - veldig pent!

Spillefører beit på som en råsulten ørret.

Godt motspill, men det må kanksje være lov å si at spillefører kanskje ikke startet best mulig?

Da han spilte hjerter i stikk to og vest la på damen burde han kanskje stukket med kongen, spilt hjerter til esset og sett at nok en stor hjerter kommer på. Så spilles ruter til nord og hjerter mot 9-x som etablerer det niende stikket for hjerter 9.

Det er en annen mulig variant som dog ikke lykkes, det er å spille på at hjerter Q er singel. I så fall er det etter hjerter konge i andre stikk riktig å spille hjerter til nieren i andre hjerterrunde, men det blir feil denne gangen. Den hjerterbehandlingen forutsetter dog at øst satt med J10-femte i hjerter fra start, og da er det vel mulig han hadde spilt ut den fargen i stedet for fra åtteren dobbel i kløver? Makkeren hadde riktignok meldt kløver, men ikke vist kløver siden 1 kløver viste kun 3+ i fargen.

NORSK REAL CUP - fredager (fra i morgen!)

Helgeland Juniorklubb (HJBK) skal arrangere REAL-CUP på fredager helt frem til slutten av august. FØRSTE SPILLEKVELD er i morgen, fredag 5.mars. Spillingen starer kl. 19.30.

Det er en liten startkontigent (50kr) og overskuddet fra disse turneringene går Norsk Juniorcamp 2021 som skal arrangeres på Lovund på Helgelandskysten i september. Opplegget for REAL-CUP er dessuten sponset av Power og Esso, så her blir det både kvelds- og sammenlagtpremier. Sammenlagtlisten utabeides som en poengserie hvor du får noen poeng for oppmøtet samt bonsupoeng for topp-10 plasseringer hvor alle resultater teller med.

All informasjon om dette turneringensopplegget kan du finne i invitasjonen, her.

Velkommen til trivelige bridge-fredager hvor du støtter det viktige juniorarbeidet!

 

 

 

Valg - åpnerens andre melding

Etter å ha åpnet og fått et svar er åpnerens andre melding viktig for å få beskrevet kortene bedre. Alle har system og avtaler, men ikke sjelden får man hender som ikke passer helt til noen system-melding i andre melderunde. Da må det velges, en må finne den meldingen som passer best, lyver minst.

Geir Brekka spiller i OCBL Super Cup på lag SCORWAY (Skottland-Norge) sammen et par skotter og Terje Lie, Jo-Arne Ovesen, Øyvind Saur og Nils Kåre Kvangraven. De har startet bra i turneringen, og slo bl.a. råsterke lag LEVINE i runde 5.

I runde 4 fikk Geir Brekka en sånn meldeprøve hvor det var snakk om å velge melding i andre melderunde med disse kortene (syd er giver, ingen i sonen):

Han åpnet med 1 ruter og fikk 1 hjerter hos makker Kvangraven. Hva ville du meldt nå?

Det står mellom:

1RU - 1HJ

?

- 3 kløver som de fleste spiller som utgangskrav, og hvor man helst ønsker å ha minst 5-5, men man kan vel ikke få alt man vil her i verden. Er kortene sterke nok til å kreve til utgang med? Kanskje.

- 3 ruter som viser omtrent riktig styrke på hånden, men den meldingen gjør at det ikke er særlig mulighet for å finne kløverkontrakt, for eksempel en mulig kløverslem. 3 ruter er vel likevel den meldingen som lettest kan føre paret til 3NT om det er en fin kontrakt.

- 2 kløver som slik de fleste melder i moderne bridge kan være med hender opp til 16-17 poeng hvis hånden er litt for svak til utgangskravet 3 kløver.

Av de 40 parene som satt N/S melder antagelig omtrent noe over 30 par etter ganske standard, naturlig system, og det startet 1 ruter-1 hjerter ved de bordene. Kun noen få på syds plass valgte 3 ruter som sin andre melding. Noen flere hoppet til 3 kløver, men omtrent 80% sa 2 kløver!

Det meste kan fungere i enkeltspill. Hva som er best i det lange løp i denne situasjonen er ikke godt å si. Det går kanskje an å gjøre en datasimulering med noen millioner mulige svarhender og finne ut hva som oftest vil fungere. Ved bordet har man ikke tid til det, det må simpelthen meldes noe…

Brekka hoppet til 3 ruter. Siden det fikk satt fokus på ruterfargen/lengden og styrken førte det til at Kvangraven ble sleminteressert med kun 9-x i ruter.

De endte i en ganske hardmeldt 6 ruter. Den er langt i fra sikker, men på den annen side kan det stå i 7 ruter også!

Hvordan spiller du 6 ruter med kløver dame ut til esset?

Det er flere muligheter her. Å stjele kløver hos nord er et alternativ, men det behøver ikke bli så bra om kløver sitter 5-2. Hvis det går bra med en kløverstjeling (4-3 i fargen) er det tolv enkle om ruteren sitter 3-2. Etter en vellykket kløverstjeling spilles tre runder trumf. Skulle den sitte 4-1 er fortsatt hjerterfinessen en mulighet for å vinne kontrakten.

Et alternativ er å ta hjerterfineses med det samme. Men ryker den blir det ikke så lett, for da må det stjeles kløver for å å bli kvitt alle de tre taperne i de sorte fargene, og i så fall må hjerterhonnørene tas mens motparten fortsatt har trumf igjen hvis de skifter til spar. Da må hjerteren sitte 4-3 også.

Uten å ha kalkulert prosenter og slikt for de forskjellige spilleplaner tror jeg at å trumfe kløver er best. Da er det et poeng i å trumfe med nieren. Hvis kløveren sitter 5-2, kan det jo hende den som har dobbel kløver ikke har verken trumfknekten eller tieren.

Brekka tok for kløver konge i andre stikk og spilte kløver til trumfnieren. Men øst stjal over og spilte trumf. Trumfen som satt 3-2 fra start ble tatt ut, og så måtte hjerterfinessen prøves. Da den lyktes var det to avkast på hjerterstikkene for en kløver og en spar, og nordmannen vant slemmen:

Av de 40 parene spilte åtte par ruterslem og vant den. Resten var i utgang, unntatt en spillefører som var i 7 ruter, men han gikk to bet.

Det kan vinnes 7 ruter om det ikke kommer spar ut, men da må hjerterfinessen tas. Så trumfes den femte hjerteren god (forutsetter 4-3) slik at det blir fire hjerterstikk i alt, spar ess, kløver ess-konge og seks trumfstikk = 13. Sparutspill tar bort inntaktet til hjerteren siden den må godspilles og hentes. 

Praktisk bridge i OCBL Super Cup

Denne uken startet OCBL SUPER CUP på BBO, en internasjonal lagturnering hvor det deltar 40 lag som i kvalifiseringen er fordelt i fire grupper med 10 lag i hver.

Etter 12 runder blir det utslagskamper, kvartfinaler osv. før det hele avsluttes 9.mars.

Alt om denne turneringen finner du her.

I supercupen deltar fem lag som har med norske spillere (i alle fall som jeg fant i første omgang).

Lag LEVIN består av noen amerikanere og Helness-Helgemo. De fikk en fin start med to klare seiere.

Falt "Meckwell" for eget grep (egen stil) her?

I andre runde kom det et spill hvor jeg kan tenke meg Tor og Geir var litt overrasket over å tape 11 IMP med Meckstroth-Rodwell som lagkamerater ved det andre bordet.

"Meckwell" som det amerikanske superparet kalles har en ultra-light åpningsstil, og særlig noen av deres 1 ruter åpninger (Presisjon) er med hender som de fleste andre ikke ville drømt om å si annet enn pass. Derfor må svarhånden beskytte åpneren litt og ikke blåse ut utgang hver gang han har 12-13 poeng. Her åpnet syd, og denne gangen hadde han en helt normal åpningshånd. Det er litt merkelig at det skal kunne være et problem å faktisk ha en vanlig åpningshånd...?

Da nord ikke visste det klarte de mirakuløst å stoppe i 3 ruter med kort hvor så godt som alle makkerpar i bridgeklubber fra Mandal i sør til Hammerfest i nord ville meldt utgang. Og utgangen stod, så det ble en nokså overraskende 11 IMP’er ut.

Er 3NT så veldig god?

Nei. Men man melder jo det likevel med 26 HP til sammen og balanserte hender?

Mot Tor og Geir var de i den normale utgangen 3NT. Etter sparmelding fra Tor (vest) kom spar ut. Vest la i tieren, og nord lasjerte. Neste spar gikk til kongen. Nå måtte spillefører få uttelling i ruter for å komme til ni stikk. Han gikk over til syd og spilte ruter 6 som fikk løpe til østs single konge. Vest kunne ikke komme inn, og en ubesværet ruterfinesse med knekten senere gjorde at det ble ti stikk. Om vest hadde hadde KQ i ruter ville 3NT vært uten vinnersjanse. Men altså...

De er nok litt gi og ta det med et sånt makkerskaps stil. "Meckwell" har spilt sammen i «hundre» år, men likevel får lagkameratene under sammenligningene noen overraskende resultat fra dem i ganske vanlige spill. Poenget er antagelig at det i det lange løp er mange flere plusser enn minuser…

En – to – tre….storeslem!

Dette har vi sett mange ganger før. Helness-Helgemo melder noen få melderunder, og pang, så er de i en superkontrakt. Det ser så enkelt ut.

Østs 4 kløver er EXCLUSION KEY CARD BLACKWOOD. Det er hopp til fem-trinnet som spør om antall Key-cards i fargene utenom den fargen det hoppes til, så den som spør er i prinsippet renons. Her er trumffargen ruter. Det er ikke så ofte konvensjonen forekommer, for det er som regel med hender hvor det er snakk om lille- eller storeslem det er mest anvendelig.

Helgemos hånd er nesten perfekt for Exlusion etter 1 hjerter-2 ruter. Og det er i alle fall veldig fristende å bruke Exclusion. Med med en femte ruter hos øst, eller ruter dame ville hånden vært perfekt.

Om vests 2 ruter-svar lover femkorts er det også «helt fløte» i ruterkontrakt, 6 eller 7 ruter.

En del makkerpar spiller med 1 major-2 ruter som 5+ ruter og putter de fleste balanserte to-over-en svarhendene i 2 kløversvaret. De gjør ikke Tor og Geir.  Svaret 2 ruter viser egentlig bare minst fire-korts farge, men det er jo en god sjanse for at det er minst fem ruter.

Syds dobling av 5 kløver er vel mest ment for å forstyrre. Og det er ikke sjelden at selv faste makkerpar tråkker feil og ikke er helt enige idet motparten forstyrrer over en slik spørremelding. En av dem kan husker feil, eller det kan være litt uklart med hensyn til avtalen de har. Geir og Tor sin avtale er at de ser bort fra doblingen. Så vest viste ett nøkkelkort utenom kløver, følgelig ruter ess.

Det var nok for Geir så tok sjansen på 7 ruter. Den kunne være nedlegg, og var i praksis det når vest hadde A-Q i ruter. Østs hjerter ga avkast for spar hos vest. Kontrakten kunne i verste fall være avhengig av et rutervalg. Friske takter? Ja, men også herlig praktisk bridge. Jeg har i alle fall sansen for det...

Merk at i 7 hjerter er det kun ett ruteravkast for spar hos øst, så en storeslem 7 hjerter er avhengig av sparfinessen. 

Omtrent en fjerdedel av Ø/V-parene fant fem til 7 ruter, men «Helgeness» sitt meldingsforløp var garantert det korteste. Nesten like mange som var i storeslem spilte utgang! Resten var i 6 ruter eller 6 hjerter. I lag LEVINE sin kamp var Ø/V ved det andre bordet i 6 ruter, og spillet ga 13 IMP i favør LEVINE.

SPILLEPRØVE

I dag kan du prøve deg på en spilleprøve fra en lagkamp.

Du skal som syd spille 3 hjerter. Det du vet fra meldingene er at øst har en åpningshånd med minst fire ruter, og at vest underveis har vist minst fire spar.

Vest spiller ut ruter 5, norsk fordleing. Øst stikker med tieren og fortsetter med ruter konge som du trumfer mens vest følger med ruter 6.

Hvordan spiller du videre?

Det kan nesten se ut som det er en mulig utgang her, men det blir vel normalt to kløvertapere, en spartaper og en taper i ruter.

Hvordan best mulig (enklest) sikre seg i ni stikk om det sitter litt surt? For eksempel kan jo trumfen sitte 4-1, og du har allerede kommet ned på fire trumf selv.

Når du har bestemt deg for en spilleplan kan du titte på hvordan hele spillet så ut. Da vil du se at det sitter så snilt i kløver at det nesten kan se ut som om det går an å vinne 4 hjerter:

Det går med slik kløversits an å få to kløverstikk, og spar ess sitter foran så to sparstikk kan også godspilles. Det er altså en haug med stikk her, men problemet er at du er i ferd med å bli trumfmattet.

Om det skal spilles på kløver får vest komme inn en gang i kløver, og han spille mer ruter gjennom nord. Du blir derfor kortere i trumf enn øst. Og det mulige andre sparstikket får du heller ikke tak i siden øst har dobbelton spar.

Løsningen i delkontrakten 3 hjerter finnes ved rett og slett å telle stikk. Hvis du får kun ett stikk i hver av de sorte fargene behøver du syv trumfstikk for å få ni stikk. Da er det den gode gamle regelen som gjelder – stjelinger på den korteste trumfhånden gir ekstra stikk.

I tredje stikk (i kontrakten 3 hjerter) spilles spar konge til østs ess. Da vil du få to sorte stikk og kan trumfe to spar hos nord. En ruter til kan trumfes lavt hos syd. Du kan som regel stole på vest sitt fordelingsutspill og derfor ikke bli trumfet over i tredje ruterrunde. Etter to ruterstjelinger hos syd har du brukt to småtrumf fra den hånden. Den tredje lille trumfen hos syd går under den siste trumfen hos nord etter å ha trumfet to spar der, og med to stjelinger hos nord (to ekstra stikk) fås syv trumfstikk i alt. Det blir altså 1+7+0+1= ni stikk, +140.

I en lagkamp forleden gikk syd en bet i 3 hjerter. Ved det andre bordet var syd i 4 hjerter og måtte håpe på flere sorte stikk for å komme til ti stikk i alt, men da ramlet det litt sammen siden øst hadde 2-2 i de sorte fargene og fire trumf.

4 hjerter kan ikke vinnes av syd. Med nord som spillefører er det mulig (double dummy - åpne kort) å vinne ti stikk, men det er komplisert. Årsaken til at det er forskjell på om nord eller syd spiller er at hvis nord får kontrakten så gir ruter dame fjerde en beskyttelse mot å bli kortet i trumf umiddelbart.

Svakt motspill ga mulighet for fin safevariant

Vi tar med et spill til fra lag De BOTTON sin voldsomme overkjørsel av motstanderlaget (mitt lag) i finalekampen i E-Open søndag kveld. Det skjedde da kampen var HELT over, men det er ingen unnskyldning for svakt motspill. Man bør jo spille best mulig til fløyta går.

Spillet har et instruktivt motspillpoeng, og da det gode motspillet ikke ble funnet ble det et like instruktivt spillepoeng som var barnemat å se for en spiller av Tor Helness sitt format.

Som syd brukte jeg Michaels Cuebid - 2 hjerter - over Tor sin åpning 1 hjerter. Underveis til 4 hjerter meldte Tor som du ser 4 kløver som kan være en sleminvitt, men ofte er naturlig i en sånn sekvens, for at makker skal kunne ha mer informasjon til å kunne vurdere kortene sine senere hvis motparten stamper. Da vest stampet i 4 spar endte de i 5 hjerter.

Spar konge ble utspillet. Nå bør det komme ruterskift fra øst, eller ruterskift fra vest hvis han stikker over spar konge med esset i første stikk. Vest kan jo stikke over med spar ess og spille ruter, for det er jo ikke flere sparstikk å hente her.

Jeg fikk beholde for spar konge og fortsatte med spar, og det er nok feil motspill siden jeg kan se at nord sin kløver trolig vil gi ruteravkast.

Hvorfor stakk ikke vest over og spilte ruter?

Han ser ikke nord sine kort, og det kan godt være at nord har J-10-x i ruter (hvis øst har kongen tynt femte). Da må ruterspillet vårt komme fra øst slik at ikke spillefører får godspilt ett ruterstikk hvis ruterskiftet kommer fra vest (det går i så fall liten ruter fra vest, knekten fra nord, kongen og esset. Så ruter mot tieren som blir godspilt). Hadde det sett slik ut og vest er den som spiller ruter i stikk to ville altså spillefører fått godspilt ett ruteravkast for en av syd sine kløver, og det kan være påtråkk av kontrakten. Sånn var det ikke, men likevel.

En ting er imidlertid klart: en god spiller på vests plass vil/bør alltid stikke over med spar ess og spille ruter hvis han ikke har noe i ruter. Derfor er ruterskift i stikk to opplagt også fra øst.

Kommer det skiftet må spillefører toppe kløveren for å vinne 5 hjerter. Det er lite sannsynlig han klarer, for det er helt klart med oddsen å ta finessen etter først å ha lagt ned en honnør, selv om tieren faller.

Da Tor fikk den behagelige fortsettelsen spar som han trumfet var det en grei safevariant i 5 hjerter fordi han fikk beholde ruter ess. Det er klart at om vest har kløver dame står kontrakten enkelt, men da behøver han ikke ta finessen!

Han tok ut trumfen og klasket ned A-K i kløver – elleve stikk. Hvis ikke damen faller spilles syd inn og kløver spilles mot knekten. Da gir kløveren ett ekstra stikk hvis vest har damen, og også om han ikke har den hvis fargen sitter 3-3 - en ruter kan parkeres. Hvis øst har Q-10-x-x i kløver er det ikke noe han kan gjøre, men sånn sitter det helt sikkert ikke etter disse meldingene.

Spillet hadde på dette tidspunkt i kampen ingen betydning, og da N/S ved det andre bordet spilte 6 hjerter med to bet var det bare nok et eksempel på klasseforskjellen mellom de to lagene i denne kampen.

Maktdemonstrasjon av lag De BOTTON

Laget med noen engelske spillere og norske Christian Bakke, Lars Arthur Johansen, Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska og Tor Eivind Grude hadde ikke særlig problemer med og kontrollere inn til seier i siste sett av finalen av E-Open February.

Ledelsen før de siste seksten spillene var solide 34, og selv om det ble nok et sving-sett økte de bare marginen.

Det var en haug med interessante og vanskelige avgjørelser i begge de to siste settene. Jeg fikk en sjelden hånd i det settet som vi spilte, og meldte det jeg trodde var riktig. Det ble veldig feil:

Giver syd. N/S i sonen

Gående nikorts farge og en konge, og makker er med og melder spar!

Hoftaniska (syd) åpnet med 1 ruter, og makker meldte inn 1 spar. Tor Helness (nord) hoppet til 4 ruter. Siden innmeldingen 1 spar var i ugunstig sone (og det hadde han nok ikke til) så jeg for meg mange minimums innmeldingshender hvor 6 hjerter var nedlegg, for eksempel AKxxx – x – xxx – Qxxx, eller AKQxx – x – xxx – xxxx, og om han har kun AQ i spar kan det stå på en finesse over åpneren. Eller det kan være nedlegg om han har kløver ess også, sparfinesse for overstikket. Ja, skulle han ha AK i spar og kløver ess er det nedlegg i 7 hjerter, men det går det uansett ikke an å finne ut av etter denne starten. Hvis han har noe sånt som KQ i spar må han ha kløver ess for at 6 hjerter skal være bra. Alt dette rakk jeg å si til meg selv, og det hørtes fornuftig ut i mine ører. Derfor sa jeg 6 hjerter.

Sjelden har jeg sett en mer skuffende blindemann:

Da Hoftaniska unngikk å spille ut ruter ble det to raske bet og -200. Merkelig nok var det nære på at det var uavgjort spill. N/S var i 5 hjerter doblet ved det andre bordet. Der er det jo en bet - i teorien - og i så fall samme score (-200), men da vest spilte ut ruter føk kontrakten hjem siden ruterfinessen gikk og to sorte tapere forsvant, De BOTTON +850 og 14 IMP.

Hoftaniska-Helness som satt ved vårt bord gjorde en rekke gode avgjørelser på fem/seks-trinnet og det var lite å hente for oss selv om vi hadde et svakt motspill i det nest siste spillet mot en 5 hjerter. Der var lagkameratene i 6 hjerter, så spillet kunne ikke vinnes uansett. Og kampen var i realiteten over på det tidspunktet.

Da vårt lag trynet på de fleste av de vanskelige avgjørelsene Thor og Tor traff på ved vårt bord ble det ikke spennende i det hele tatt -  enveiskjøring.

Gratulerer til lag De BOTTON – en velfortjent seier i turneringen.

Crazy omsetning

I den tidligere omtalte finalen i E-Open February ledet "norske" De BOTTON med 24 etter 16 spill (av 48) mot mitt lag SpuTnik VI. I den runden som ble spilt i ettermiddag ble det volatilt, en uvanlig crazy omsetning. Over kun 16 spill ble det utvekslet hele 104 IMP!

I første del av runden gikk alt i favør av De BOTTON som etter ni spill ledet runden med 40-1, og kampen med nokså uoverkommelige 73 IMP. Så snudde det, og før det siste spillet ledet SpuTnik VI runden med 6 IMP.

Så kom et spill til slutt hvor det var snakk om lille- eller storeslem. Problemet var at de manglet ett nøkkelkort. Er det da riktig å melde storeslem noen ganger?

Kanskje, hvis nøkkelkortet som mangler er trumf konge og resten er tett kan jo storeslem stå ved hjelp av en trumffinesse. Men det er kun en 50% sjanse, for lite til at man skal kunne være i en sjuer. I dette tilfellet var det likevel en bombesikker storeslem, for motparten som hadde trumf konge hadde ikke flere trumf! (dessuten satt kongen i saks)

Grude-Johansen  var i 7 hjerter, +2210. Kheng-Ng fra Singapore doblet 7 kløver, +800. Det ga 16 IMP til De BOTTON som vant settet med 10 IMP og har en komfortabel ledelse før de siste 16 spillene, 34 IMP. Kampen avgjøres i kveld, og de siste 16 spillene starter kl. 21. 

 

Lag de BOTTON leder finale

I en av onlineturneringene - E-Open February - som er i ferd med å avsluttes er lag de BOTTON med mange norske toppspillere i finalen. De vant ganske komfortabelt både i kvart- og semifinalen og leder med 24 IMP etter 16 av 48 spill i finalen. Finalemotstander er laget jeg er med på, en Tyskland/Singapore/New Zealand kombinasjon. Vi lå under både i kvart'en og semien, men kom bra tilbake i begge og gikk videre etter ganske jevnspilte kamper.

Makker og undertegnede fikk ikke spilt lørdag kveld (norsk tid) pga. flyttesjau (makker) og et kaos for han med flyttebilen sin og bygrenserestriksjoner osv. da Auckland ble kastet inn i nok en lock-down "overnight". I andre sett kan vi heller ikke spille da det foregår idet vi sover (kl. 4 på natten), men vi får håpe vi ikke sover for mye idet vi skal spille siste sett klokken 9 om morgenen mandag (søndag kveld for de norske). Og vi håper selvsagt også at ikke de BOTTON opparbeider en uoverkommelig ledelse før de siste 16 spillene.

I kampens første 16 spill stilte de BOTTON med en råsterk lagoppstilling: Thomas Charlsen-Christian Bakke og Tor Helness-Thor Erik Hoftaniska. Det kunne godt vært del av et norsk landslag med medaljeambisjoner i et VM.

I første sett startet det spesielt bra for de BOTTON. De vant tidlig 13 IMP da det tyske Ø/V-paret spilte utgangen 5 ruter på 3-3 tilpasning etter en misforståelse, ingen god ide, to sonebet og -200. Charlsen-Bakke spilte den normale 3 granden som ble meldt og vunnet også ved de to bordene i kampen om 3.plassen. De BOTTON vant også flere småspill og hadde en stor ledelse før det kom en redusering som godt kunne gått andre veien:

(Giver nord/alle i sonen)

Slem, eller ikke?

Sluttkontrakten avgjøres endel av om nord åpner eller ikke, et stilspørsmål med 11 poeng. Den norske nord passet, og de meldte så uforstyrret frem til 5 ruter. 

Den tyske nord åpnet, og øst meldte inn 1 spar. Deretter blåste N/S ut i 6 ruter. 

Ville du likt å spille utgang eller slem her?

Slem er omtrent 50-50, normalt må kløver konge sitte hos øst. Det er en liten tilleggssjanse, spar 10 kan sitte tredje. I så fall gir den fargen tre avkast for syds kløver. 

Etter innmelding fra øst i faresonen er det vel en grei lilleslem da øst er litt større favoritt til å ha kløver konge. Men det mangler jo 12 HP så det er ingen garanti. 

Vel, den der lille tilleggsjansen i spar er det ikke sikkert du får forsøkt. Idet øst kommer inn på spar ess og skifter til kløver må spillefører gjette, ta kløverfinessen, eller satse på at spar 10 faller så sparen gir tre avkast for syds kløver. Kløverfinessen er størst sjanse, 50%. I dette tilfellet satt det imidlertid slik at spillefører ikke kan gjøre feil selv om han nok klør seg i hodet en stund før han velger. 

Sparen gir som det sitter tre kløveravkast, men kløverfinessen går også. Det nytter ikke å gå bet i 6 ruter!

Så det var en viktig slemsving - 13 IMP - som gjorde at ikke De BOTTON sin gode ledelse ble altfor stor. Om slemmen står eller ikke utgjør 26 IMP i sving, og hadde det blitt bet ville De BOTTON sin ledelse vært på 50 IMP!

 

 

EN GYLDEN MULIGHET

I parturnering kan spill som tilsynelatende ser veldig uinteressante ha noen fine poeng som kan, hvis spillefører/motspiller kommer på det kan gi fra middels til nesten topp pga. kun ett ekstra overstikk, eller en ekstra bet. Her er et spill som gikk i glemmeboka for de fleste under en turnering i helgen. Men spillefører hadde en gylden sjanse.

Standard kontrakt var 4 spar med unntak et par steder hvor det satt noen grandhaier Ø/V og prøvde 3NT. 

Der jeg satt øst og skulle spille 4 spar uten noen meldinger fra motparten kom hjerter ut til tieren og esset. Så prøvde jeg trumfen, og den satt 3-2 med dobbelton hos syd. Det så ut som ti stikk og ikke særlig sjanse for det ellevte da det normalt blir to kløvertapere og en rutertaper. Jeg tok tidlig den andre hjerterhonnøren og så spilte jeg kløver knekt som nok er dårlig spilt. Sjansen for kun en kløvertaper er at nord har singel dame, eller A-Q dobbel. Nårmalt går knekten til syds dame, eller om nord har for eksempel damen dobbel dekker han og det blir to kløvertapere uansett.

Kløver knekt fikk seile til damen. Syd spilte ruter. Da så jeg en liten sjanse for at det kunne bli ett overstikk. Det var å ta A-K i ruter først og så spille kløver. Hvis den som nå kom inn har kløver ess dobbel fra start og dobbelton ruter vil han bli nødt til å spille hjerter til dobbeltrenons sånn at en ruter kunne bli kastet hos vest mens øst får stjele. Men det satt ikke sånn, og det ble bare de ti opplagte stikkene- Hele spillet så slik ut:

Det er mulig å vinne elleve stikk. Ser du varianten som ikke koster noe i forhold til å få med seg overstikket hvis kløveren sitter veldig fordelaktig, dvs. ess-dame dobbel eller damen singel hos nord? (siden du ikke rår over kløver 9 hjelper det ikke om nord har A-Q tredje eller fjerde, da blir det to kløvertapere. Kløver 9-8 dobbel hos syd er dog en marginal mulighet. 

Å spille kløver knekt er sjelden riktig med disse kortene. Det blir normalt kun riktig om du spiller mot en motspiller som "glemmer" å dekke med damen dobbel. Her er hvordan overstikket kan vinnes:

Ta ut trumfen og innkasser den andre hjerterhonnøren. Så spilles E-K i ruter og nok en ruter. Da har situasjonen blitt slik siden ruter satt 3-3:

Det blir vel nord som kommer inn i tredje ruterrunde, og han spiller liten kløver. Hvis han tar for esset og spille kløver kan spillefører toppe ut damen hvis han gjetter riktig. Nord spiller altså liten kløver, og øst bruker kongen som står. Da er dette igjen:

Nå spilles kløver, og de to kløverstikkene motparten har er "frosset", de kan ikke få tatt dem. To kløvertapere blir til en.

Syds kløver dame vinner neste stikk, og han må spille hjerter til dobbeltrenons som trumfes hos vest mens østs lille gjenværende kløver kastes.

Simsalabim, elleve stikk.

Denne spilleføringen kan dog bli feil om ruter sitter 4-2. Gjør den det fortsetter motspilleren som vinner stikk i tredje ruterrunde med den fjerde ruteren som må trumfes hos vest. Idet spillefører går på kløver kan han risikere at han ikke rekker å få kløverstikk om han bommer kløvren og det kommer mer hjerter som tar ut øst sin siste trumf (vest har ikke flere trumf hvis det går slik). Men det er usannsynlig at det skal gå så galt, og om man finner det fine innspillet som altså gir overstikket blir det en stor forskjell i score for 450 sammenlignet med 420. 

I den nevnte turneringen ga 420 strø over middels, for de få stedene hvor kontrakten var 3NT ble det enten bet, eller ni stikk.

Pluss 450 ville gitt hele kassa!

Ps.

Det ser farlig ut i 3NT etter hjerter ut. Det kan vinnes ni stikk ved å gjette kløveren, eller spille god ett ekstra stikk i ruter som sitter 3-3.

Ser du hvordan det kan vinnes ti stikk i 3NT?

Det er helt med åpne kort, men det er mulig. Hadde en av de som var i 3NT fått til det ville de tatt alle poengene i et spill hvor de egentlig var i den dårligste utgangen.

Mot 3NT kommer hjerter ut. Hvis spillefører vet kortene kan han spille spar til vest og liten kløver mot hånden. Nord må legge liten, for hvis han fyker opp kan spillefører toppe ut kløver dame senere og få 4+2+2+2= ti stikk.

Så det går liten kløver til kongen som står, det niende stikket. Nå kan spillefører gi bort ett stikk i ruter før forsvaret har fått satt opp hjerteren, og det vinnes 4+2+3+1= ti stikk.