LAGFINALEN: BAK overtok ledelsen

Etter fire av syv kamper i LAGFINALEN har Bergen Akademiske BK (Bakke, Charlsen, Ekren og Berset) fått opp en bra ledelse, 10VP foran Tromsø og 14 VP foran Topbridge 4 på tredjeplass. Båsmo hadde en tøff dag fredag da de møtte de to lagene som ligger på topp, men de er fortsatt på fjerdeplass.

Slik det ser ut nå ligger det an til at kampen om gull vil stå mellom BAK og Tromsø, men det skal spilles om mer enn nok VP til at andre, kanskje helst Topbridge skal kunne melde seg på i den kampen. 

BAK sitt lag er det eneste i finalen som består kun av fire spillere som derfor må spille alt. Det tror jeg ikke behøver å være noe negativt. Det spilles ikke mer enn 48 spill de tre første dagene, og søndag skal kun en kamp spilles. Lederlaget har imidlertid på papiret et tøft program da de på lørdag skal møte de to lagene fra Topbridge (Oslo) og avslutte mot Tromsø på søndag i det som kan blir en slags finale.

Tromsø har foruten BAK igjen Topbridge 4 og Vikersund som så langt må sies å være finalens skuffelse. Topbridge 4 sin gullsjanse ligger antagelig i at de skal møte de to lagene foran dem på listen før de møter Klepp i siste kamp. 

Alle resultatene, butler osv. finner du her. 

Arrangørens hjemmeside hvor du bl.a. kan finne bulletinene kommer du til ved å trykke på denne linken. 

Båsmo tok ledelsen mot Tromsø i runde 3, men tapte andre halvrunde og til slutt kampen med 4 IMP.

Det største svingspillet i den kampen var dette:

Hvilken kontrakt ville du likt å spille her?

Det er en god lilleslem i ruter. Et par kløverstjelinger hos nord er nok, og om ikke fargen blir godspilt 4-3) kan syds siste kløver kastes på spar ess.

Å melde 7 ruter er hardt, men kontrakten har ganske brukbare sjanser. Kløveren kan ofte godspilles, og om det går bra gir spar ess avkast for en hjerter. Underveis kan det hvis trumfen ikke sitter 4-0 trumfes et par spar hos syd. Da er det en sjanse at spar konge ramler tredje gangen, i så fall gir spar A-Q to avkast for hjerter. Går ikke det må nok hjerterfinessen gå. Hvis en regner på dette så blir nok sjansen for å vinne 7 ruter i minste laget til at det er korrekt å melde storeslem, men som sagt, en sjanserik kontrakt er det. 

Tromsø meldte 7 ruter, Båsmo var i 6 ruter. Kløveren satt snilt og lot seg godspille, men da spar konge ikke satt tredje (eller dobbel) og hjerter konge var plassert hos øst ble det en bet i storeslemmen. Med +1370 og +100 til Båsmo ga spillet hele 16 IMP.

Tre av de åtte N/S-parene meldte 7 ruter og gikk bet. Ved fire bord var kontrakten 6 ruter som ble vunnet, og ett par stoppet i utgang.

Ps. I teorien kan 7 ruter vinnes. Det forutsetter imidlertid en spilleplan som ikke er riktig å satse på. Det blir å spille med åpne kort og velge en marginal plan som fungerer kun med en spesifikk sits. Så dette blir for de spesielt interesserte. Men på resultatsiden står det under spillene en computeranalyse som forteller hvor mange stikk som kan vinnes, og der står det at det KAN vinnes tretten stikk i ruterkontrakt her - i teorien. Hvordan?

Det forutsetter dog en spilleplan som gir mye mindre sjanse enn å godspille kløveren, få med seg at spar konge sitter tredje, og hvis ikke ta hjerterfinessen. 

Selv bruker jeg aldri analyseprogrammene som forteller løsningen. Det er mer gøy som et puslespill å forsøke å finne ut løsningen selv når det er slike kryptisk spill, selv om det av og til tar en god del mer tid enn computeren som på et nanosekund får gått gjennom tusenvis av rekkefølger kortene kan spilles.

Første tanke er at kanskje den femte sparen kan godspilles og gi avkast for to hjerter hos syd. Sparen sitter jo 4-4. Men siden det i så fall må trumfes tre spar hos syd går det galt, vests trumfåtter tredje vokser til stikk.

Løsningen er å spille på denne eksakte sitsen i ruter og kløver. Det må tas kun en kløverstjeling som vi med åpne kort ser er nok til at kløveren går siden damen sitter tredje. Så må det ventes med den tredje trumfrunden for å beholde en trumf hos nord. Kløver konge gir ett hjerteravkast hos nord og feller østs dame. Så spilles kløver knekt mens altså vest og nord fortsatt har igjen en trumf, og i det stikket kastes enda en hjerter hos nord idet vest følger med sin fjerde kløver. Deretter kan en hjerter trumfes med nords siste trumf, og på spar ess forsvinner syds siste hjerter. Først etter alt dette trumfes en spar til syd, vests siste trumf tas ut og syd har igjen en kløver som står.

Jeg gjentar: Den vinnende spilleplan gir såvidt jeg kan se soleklart mindre sjanse enn den de som var i 7 ruter spilte på.

 

 

 

LAGFINALEN: Tromsø tok ledelsen

I Larvik startet torsdag finalen i NM for klubblag ("Lagfinalen") med to kamper. Det skal spilles i alt syv kamper (alle mot alle), hver kamp 2 x 14 spill.

Både Tromsø BK og Bergen Akamdemiske BK startet med to klare seiere og Tromsø leder 2 VP foran BAK.

Alle resultatene, butler osv. finner du her.

Arrangørene Larvik BK og Horten BK har en mesterserskapsside på internett med all informasjon, bla. link til bulletinene. Den finner du her.

Vi tar med et spill fra kveldskampen torsdag.(Giver vest/alle i faresonen)

           NORD

Åpner du med dette etter pass fra vest?

Det er et stilspørsmål. Noen par åpner med nesten alle balanserte 11-poengere, andre passer alltid. Selv tror jeg en mellomting er best, dvs. åpne hvis man har en brukbar femkorts farge, eller to bra fire-korts farger og spesielt hvis man har majorfargene. Ut fra det er dette ikke en åpning, og passes blir kontrakten 3 grand spilt av syd fordi han vil vise 20-21 grand. Nord vet da at de har 31-32 balanserte til sammen, og det er normalt ikke nok til slem. Men det er altså på grensen til slem det her. Og om det skal åpnes eller ikke er rett og slett et spørsmål om stil.

To par endte i 6 grand spilt av nord, Berset-Ekren (BAK) og Grime-Sundeng (Vikersund). Det må være lov å si at det er en nokså tøff lilleslem. Hvis det kommer hjerter ut må «alt» sitte, da tåles ikke at en finesse går galt. Men ved begge bord hvor 6 grand ble kontrakten unngikk spillefører hjerterutspillet og hadde litt bedre tid.

Uten hjerter ut kan man tåle at en minorfinesse ryker. Hvis for eksempel kløver dame sitter hos vest er det kun tre kløverstikk, og i så fall må det vinnes fire stikk både i ruter og spar som sammen med hjerter ess kunne gitt tolv stikk. Så lenge kløveren sitter så snilt som her behøves «kun» fire stikk i enten spar eller ruter hvis ruterfinessen går.

Der Markus Lund fulgte spillet på youtube streamen kom ruter 7 ut fra øst til damen og kongen. Kløverfinessen ble tatt fulgt av en kløverhonnør til, men spillefører ventet med den tredje kløverhonnøren. Det var mange ting som kunne forsøkes her for ekstra stikk, og en spar ble spilt til kongen før liten hjerter mot damen ble prøvd. Det må selvsagt spilles liten hjerter (beholde esset), for da har man fortsatt kontroll selv om vest har hjerter konge. Det hadde han og stakk damen med kongen fulgt av nok en hjerter. Derfra er det med åpne kort tolv «enkle». Men det er med åpne kort, for spillefører vet jo ikke at spar knekt stuper.

Kommentatorene (Lund, Harding og Grude) gjorde ikke den klassiske kommentatorfeilen å se seg blind på at "her er det jo fire enkle sparstikk". De påpekte at med en slik sparfarge kan det godt være riktig å ta finessen. Det er jo bare å flytte spar knekt over til øst som har fire spar og en liten spar tilbake til vest så er det riktig spill å ta finessen. Men kommentatorene oppdaget også at det oppstår en show-up squeeze mot øst.

Idet kløveren testes ser spillefører at den trettende kløveren står. Hvis det så spilles ruter ess og ruter til knekten oppdages at øst har igjen ruter 10. Så spilles kløver 10 med disse kortene igjen:

Spillefører vet altså ikke hvor spar knekt er plassert, men det har ingen betydning!

På kløver 10 må øst kaste en spar for å holde ruter 10 som spillefører vet han har, og syd kvitter seg med hjerter 4. Da toppes sparen, for øst kan umulig holde sparen nå, han har jo igjen ruter 10.

Show-up squeezen gjør at det i sluttposisjonen vinnes om øst hadde knekten fjerde/femte fra start eller vest har knekten maks tredje.

Så lenge vest har fem hjerter og er alene om den fargen kan heller ikke han holde sparen i sluttposisjonen, så det er faktisk en slags dobbelsidig show-up squeeze dette.

Det er imidlertid ikke helt sikkert at det skal spilles sånn mot slutten, for ruter 7 i utspill kan jo ha vært fra dobbelton. I så fall kan det ble fire ruterstikk etter å ha fått på damen i første stikk ved senere å ta esset og ruter til finesse med nieren hvis vest følger lavt tredje gangen. I så fall kan det være riktig å ta sparen fra topp først for å se om den går, og/eller finne ut mer om sitsen, så satse på ruteren. Spillefører vet ikke dette sikkert, men hvis ruteren forsøkes før sparen, etter tredje runde kløver kommer det altså nokså av seg selv. Og det gjør det selvsagt om man rett og slett toppspiller sparen også. Det er mange variasjoner og muligheter i dette spillet, men merkelig nok er det ganske vanskelig å gå seg bet i slemmen selv om vinnersjansen i utgangspunktet er ganske liten.

Begge parene som var i 6 grand vant den. Det ga 12 IMP siden det ble spilt 3 grand med tretten ved de andre bordene (hjerterutspill fra vest).

ALT INVITATIONAL: "Norske" lag GILLIS slo lederlaget

Lag HARRIS ledet ganske klart kvalfiseringen i onlineturneringen MINOR ALT INVITATIONAL da de møtte det norskdominerte lag GILLIS (kun nordmenn + Simon Gillis) som i den kampen spilte med Brekka-Brogeland og Saur-Sælensminde. Til tross for to store tapsspill, en soneutgang som kunne blitt betet, og en tøff slem som ikke ble meldt (det satt veldig snilt), ble det storseier, 17,31 - 2,69 VP.

GILLIS spilte rett og slett bedre enn lederlaget, og seieren førte det norske laget opp på 4.plass. Det skal spilles tre kamper til, og de fire beste går til semifinalen. 

GILLIS vant mange spill med fra 5-9 IMP, og det kan ofte være på den måten kamper vinnes. Det er ikke alltid utgangs- og slemsvinger det handler om. Her er et eksempel:

Giver vest. Ingen i sonen.

Ville du likt å være i utgang som Ø/V?

Nei, det er nok for hardt selv om det ikke er mange tapere og 4 hjerter kan stå noen ganger. Få tapere betyr ikke nødvendigvis mange stikk.

Det er klart at idet øst velger å åpne i tredje hånd med sin 11-poenger og de finner hjertertilpasningen vil vest oppjustere sine korts verdi. Men det blir av og til litt for mye Møllers tran på den måten, særlig når det dreier seg om kun en 4-4 tilpasning, og det er jo dessuten snakk om en utgang utenfor sonen. Nei, delkontrakt er ganske sikkert "vinneren" i det lange løp med slike kort.

Mot 4 hjerter spilte Sælensminde (syd) ut kløver konge til esset. Spillefører dro ruter 9 i andre stikk, og den fikk seile til Saur sin dame. Vi kan jo se at Ø/V har et valg om hvor trumfdamen sitter, men motspillet her er likevel å spille trumf selv om det løser trumfen for spillefører. Nord har kontroll på ruteren, og Saur skiftet til trumf som er beste motspill. Det skiftet tok med seg syds dame og spillefører var inne hos vest. Spar knekt ble spilt og dekket av nords dame. Syd stakk østs konge med esset. Derfra kom nok en trumf, og spillefører begynte å gå tom for ressurser. Han kunne nok ha vunnet ni stikk, men satset på at ruteren skulle gi uttelling ved å spille ruter til knekten. Det er neppe riktig spilt. Om det er riktig (syd har for eksempel K-10-x) har syd gjort en feil som ikke dekket ruter 9 tidligere. Da han prøvde ruter til knekten stakk Saur med damen og spilte en tredje runde trumf. Da ramlet det helt sammen, og med kun 1-1 i trumf igjen fikk han ikke mer enn åtte stikk. Spillet ga 6 IMP da Geir Brekka spilte 2 hjerter med 9 stikk ved det andre bordet.

LAGFINALEN STARTER!

Idet dette innlegget legges ut gjør spente spillere seg klar for lagfinalen i Larvik. Det overføres fra mesterskapet på BBO, og husk Markus Lund sin strømmetjeneste på Youtube. Der vil Markus og noen hjelpere kommentere spillingen underveis.

Arrangørene Larvik BK og Horten BK har en NM-side som du finner her.

 

 

 

ONLINE BRIDGE: Mer internasjonalt

I Minor Alt Invitational III deltar tolv lag. De skal spille full Round Robin, dvs. en kamp (16 spill) mot hvert av de andre lagene før de fire beste spiller semifinale.

De er tre lag med norske spillere. Lag DE BOTTON har som vanlig med Thomas Charlsen og Thor Erik Hoftaniska. De ligger etter seks av elleve kamper på 3.plass.

På lag FREDIN spiller Terje Aa og Allan Livgård. De ligger på 5.plass så langt.

Det er svært jevnt mellom 2.plass og 9.plass. På omtrent middels og 8.plass så langt ligger lag GILLIS som foruten Simon Gillis har med norske Boye Brogeland, Christian Bakke, Øyvind Saur, Geir Brekka, Espen Erichsen og Erik Sælensminde.

Alt om denne turneringen finner du her.

I runde 6 så det ut som om Lag GILLIS skulle gå seg på et stygt tap mot lag DONNER (med flere svenske spillere) da de lå under med 16-46 idet kun fem spill gjenstod å spille. Så sa det imidlertid pang flere ganger, og det «norske» laget vant mot slutten 35 IMP mot 0 til DONNER.

De to første gevinstspillene var spesielle.


 

Per-Ola Cullin satt vest som fiver mot Bakke (nord) og Brogeland. N/S var i sonen. Hva ville du åpnet med i gunstig sone?

Soneforholdene tilsier jo sperremelding, men jeg ble likevel overrasket over at Cullin åpnet med 2 hjerter. Jeg kjenner ikke deres system og avtaler, men synes den hånden er helt uegnet for 2 hjerter. To ess er normalt ikke en sperrehånd, og firekorts spar ved siden av hjerteren er heller ikke ideelt. Dette er en 1 hjerteråpning slik jeg (og mange andre) ser det.


 

Over 2 hjerter syntes Bakke han var litt for sterk for kun en innmelding, og doblet. Da øst støttet til 3 hjerter fikk Brogeland sagt 4 ruter frivillig. Bakke sleminviterte med 4 hjerter, og da øst stampet i 5 hjerter doblet Boye. Men Bakke trodde på slem og sa 6 ruter.

Spillet var en formalitet da vest ikke fant kløver ut som beter slemmen. Sparfargen ble godspilt og det ble raskt +1370 til notering.

Ved det andre bordet åpnet Sælensminde med 1 hjerter. Der syntes nord innmelding 1 spar var best, men det fungerte dårligere da syd ikke meldte noe etter høyning til 2 hjerter fra Gillis (øst). Han burde nok sagt 3 ruter?

Sælensminde løftet til 3 hjerter, og nord sa 3 spar. Den burde nok syd ha løftet til 4 spar, men da han sa pass ble det delkontrakt hvor det altså ble meldt og vunnet slem ved det andre bordet!

I 3 spar fikk nord tolv stikk, og med kun 230-ut for GILLIS ved det bordet der ga spillet hele 15 IMP.

Neste spill ble enda mer dramatisk ved Brogeland-Bakke sitt bord. Per-Ola Cullin (vest) satt med dette:

I meldingene fikk vest vite at nord hadde en sterk åpning og lang, god sparfarge. Syd hadde svart 1 grand, og via noen konvensjonelle meldinger fortalt om kløverfarge før han løftet 3 spar til 4 spar. Hva tror du om dette? Det blir antagelig bet i 4 spar. Du har tross alt seks (!) trumf imot og ett ess. Hvis det dobles kommer nok kløver ut også, og det ser lovende ut å kunne spille tilbake den rødfargen som ser mest lovende ut. Cullin tenkte nok omtrent slik og doblet.

Han hadde helt rett i at 4 spar går bet, men det var feil å doble likevel. For nå sa Brogeland 4 grand! Øst doblet den, og Cullin skulle spille ut.

Hva ville du spilt ut?

Han valgte å spille ut sin minste hjerter. Slik så hele spillet ut:

4 spar går normalt bet selv om det er en helt grei kontrakt, bare ikke når det sitter så grufullt.

Det er bet i 4 grand også om vest spiller ut liten ruter til øst konge, så ruter knekt tilbake slik at forsvaret får fire ruterstikk.

Men mot syds 4 grand doblet kom altså hjerter ut. Brogeland stakk umiddelbart med hjerter ess. Tar han hjerterfinessen kan det bli to bet om de tar fire ruterstikk som de alså kan gjøre om øst spiller kongen fulgt av knekten, eller spiller ruter knekt.

Boye leste sitsen perfekt, for hva kunne vest ha doblet med? Det måtte nesten være renons i kløver.

Merk at spillefører har fått slått vekk hjerter ess, og derfor er det kun ett inntak til nord nå. Hvis sparen sitter 6-0 må han ha fire kløverstikk for å få ti stikk, og da må det tas to kløverfinesser, først en dyp en med liten til nieren!

I andre stikk spilte Boye med stø hånd liten kløver til nieren! Så tok han de fem sparstikkene, og nok en kløverfinesse ga fire stikk i den fargen og ti stikk totalt. 4 grand doblet med ti stikk ga den uvanlig scoren +810.

Ved det andre bordet hadde de funnet 3 grand som står siden forsvaret ikke kan få mer enn fire ruterstikk. Likevel var spillet verd 5 IMP for lag GILLIS som med en liten seier i kampen fortsatt henger med i turneringen.

Vanlig kontrakt var 4 spar med disse kortene, og der bør det bli bet, men noen få N/S-par fikk ti stikk.

Lag FREDIN tapte spillet da de gikk bet i 4 spar mens det ble spilt 3 grand ved det andre bordet.

I DE BOTTON sin kamp vant Hoftaniska-Charlsen 3 IMP da de gikk en bet i 4 spar (-100) da lagkameratene hadde doblet 4 spar (ingen flukt til 4 grand der!), og de fikk inn +200.

Mens vi venter på lagfinalen (melde- og spilleprøve)

Her får du et spill som «oppvarming» før lagfinalen som starter på torsdag.

Selv om finalefeltet er sterkt og jevnt mangler noen av de mest profilerte, internasjonale norske spillerne. I dette spennende spillet fra en lagturnering online forleden var Boye og Tonje Brogeland i aksjon.

Hvordan vil du og din makker melde disse kortene?

Dette er en bra lilleslem i kløver eller ruter. At kløveren gir taper er veldig usannsynlig, da må øst ha alle de fire uteværende kløverne, kn-9-x-x. Slem avhenger normalt av å unngå å tape ruterstikk – en bra sjanse. Her er hvordan Boye og Tonje Brogeland meldte:

Tonje og Boye fikk her benyttet en spesialkonvensjon etter grandåpning, svaret 3 ruter for å vise begge minorfargene (minst 5-5). Nords 3 hjerter spør om kortfarge. Hvordan vise det kan gjøres forskjellig. Noen melder fargen de har singelton i, andre viser det stegvis, for eksempel laveste melding for kortfarge i laveste rangerte farge hvor hun kan ha singelton (her hjerter). Men legg merke til at øst doblet 3 hjerter som altså var spørsmål om kortfarge. Hvordan blir det da?

I slike situasjoner får svareren to ekstra meldinger, redobler og pass. Her må det være en klar avtale, hvis ikke kan det gå galt!

Dette gjelder også i Blackwoodsituasjoner for eksempel om de melder inn over 4 grand. Vi får to ekstra meldinger, dobler og pass. Dette vet jeg en hel del om, og forleden havnet jeg og makker i storeslem uten trumfesset da vi bommet på nettopp en slik variant som ikke var 100% avtalt.

Tonje var litt usikker på akkurat det, det sa hun i chatten etter meldingene var avsluttet.

De havnet i 6 kløver uansett, og øst spilte ut trumfenieren. To runder trumf viste at øst hadde J-9 dobbel fra start, trumfen satt altså 2-2. Det ser ut til at ruteren må tippes. Enten spille kongen fulgt av finesse, eller toppe ruterfargen. Det er ganske liten forskjell på de to mulighetene, men i teorien litt større sjanse for å toppe etter damen med ni stykker til sammen.

Boye forsøkte å utsette rutervalget så lenge som mulig for å se om han kunne få fatt i nyttig informasjon. På et tidspunkt lot han spar dame seile! Hvorfor det, det er jo ikke noen finesse egentlig, han har jo ikke knekten?

Vel, det er ikke det, men vest vet jo ikke om nord (skjult) har god spar, og om vest har en kombinasjon det ikke er så morsomt å dekke med (for eksempel kongen tynt femte, eller fjerde) kan det hende han ikke dekker. I så fall står spar dame, og da tåler spillefører en taper i ruter! Å forsøke dette er gratis, for det er jo bare tolv stikk selv om det er fem ruterstikk å hente.

Øst vant imidlertid stikk for spar konge, og det kokte ned til et valget i ruter. Boye startet med ruter til esset. I det stikket fulgte øst med tieren! Det betyr at en ny mulighet har oppstått, nå kan en finesse tas over vest sin dame tredje om østs tier er en singleton. Ruter knekt ble spilt og vest fulgte med liten ruter. Finesse? Toppe?

Å starte med ruter ess først skapte i dette tilfellet en mulighet for å tråkke feil fordi tieren falt. Men etter ruter knekt fra syd i neste stikk og liten fra vest gikk Boye opp med kongen, og damen stupte. Tolv stikk og +920 ga vunnet slemsving da det ble spilt utgang ved det andre bordet.

Hvorfor gjettet han riktig?

Det er nok ikke så sannsynlig at øst har singel ruter her. Hva vet spillefører? Øst har vist spar konge og doblet 3 hjerter så han har nok minst en honnør der også. Han har også vist dobbel kløver, så med singel ruter 10 ville han hatt ti kort i majorfargene med honnør(er) i begge fargene. Med det ville han kanskje ha meldt inn utenfor sonen mot 1 grand?

Dessuten er det mulig øst ville spilt ut sin single ruter 10 mot 6 kløver hvis han faktisk hadde singelton, heller enn å spille ut trumf fra knekten dobbel.

PS. Merk at hvis syd hadde hatt spar konge i stedet for damen (eller Boye hadde vunnet stikk for spar dame) så tåler spillefører en taper i ruter. Ser du safevarianten i den fargen som sikrer maks en taper (100 %) hvis det altså hadde vært slik at han tålte å gi bort ett stikk i ruter?

Hvis det sitter 3-1 eller 2-2 spiller det ingen rolle hvilken ruterhonnør det startes med, da kan det ikke tapes mer enn ett stikk i fargen. Men om vest har alle ruterne (Q-10-x-x) blir det to tapere om det startes med kongen.

Riktig spill for å gardere seg mot to tapere er esset først. Hvis vest har alle fire blir han sittende i klemma med Q-10-x gjenværende idet sitsen er oppdaget (øst fulgte i så fall ikke farge) og det spilles mer ruter mot nord. Vest får kun ett ruterstikk. Hvis øst har alle fire oppdages det også idet esset blir spilt og vest ikke følger farge, og det spilles simpelthen liten til kongen og liten mot J-x-x gjenværende hos syd idet øst har kun Q-10 igjen. Da blir det også kun en taper i fargen.

KLART FOR LAGFINALEN!

Finalen i NM for klubblag starter torsdag 15.8. og avsluttes søndag. Arrangører er Larvik BK og Horten BK, og lagfinalen spilles på Quality Grand Hotel Farris i Larvik.

Hvilket lag som vinner LAGFINALEN skal avgjøres i Larvik denne uken.

Her er finalelagene (tilfeldig rekkefølge):

Hvem er favoritter?

Selv tror jeg mest på Bergen Akademiske sitt lag og Topbridge 3 (Thorsen). Feltet virker imidlertid jevnt og det vil ikke bli noen overraskelse uansett hvilke lag som tar medaljer. Med en maks turneringen kan godt gullmedaljen havne i en av de andre klubbene om de får til en maks turnering.

Det blir fra årets finale overføring (streaming) slik som fra festivalen, og det er igjen Markus Lund som vil være ansvarlig for det. 

Vi kommer selvsagt tilbake med resultater og spill her i bloggen. 

Det finnes en Facebook-gruppe (NM for klubblag - finale 2020) hvor mye informasjon kan finnes, og den finner du her.

 

 

ALT MIXED : ALT GIKK GALT I KVART'N

I onlineturneringen ALT INVITATIONAL MIXED IV gjorde det norske lag TURBO det sterkt i kvalifiseringen. Det ble riktignok et stygt tap i siste kvalikrunde, men da hadde de allerede sikret seg avansement og ledet turneringen. Men det er jo slik at «når man har løpt og løpt for å komme seg på bussen så stopper man gjerne å løpe når man har kommet på den». Det tapet kostet riktignok seieren i kvaliken.

Lag SILLA vant sin siste kamp, men ikke nok. De måtte derfor ta til takke med den sure 9.plassen.

Dessverre virket det som om lag TURBO ikke kom i gang igjen med sin beste bridge i kvartfinalen da de møtte det amerikanske laget KODA som det norske laget hadde slått ganske komfortabelt i kvaliken.

I første halvrunde gikk omtrent alt som kunne gå galt veldig galt. Det må sies at amerikanerne spilte knallgodt, men det fæle resultatet skjedde som en kombinasjon av at KODA spilte godt og at de norske parene var veldig langt unna sin vanlige standard.

Det begynte dårlig med et udisiplinert valg av åpningsmelding som førte til feil utgang. Det kunne antagelig blitt bet i den utgangen de spilte ved det andre bordet også, men den føk hjem og 10 IMP ut for TURBO.

Så kom et spill hvor det ble lettere for KODA sitt N/S-par da de hadde en bra konvensjon på repertoaret.

Hvordan planlegger du å melde disse kortene etter pass fra syd og vest?

Med 25-27 balanserte er det mange som åpner med 2 kløver og hopper til 3 grand i neste runde. Det er en nokså dårlig del av systemet da det er vanskelig for svarhånden å vite om han skal melde over 3 grand for å finne trumfkontrakt, for er det ikke tilpasning så kan 3 grand være beste kontrakten, og melder man så går det jo ikke å komme seg tilbake til 3 grand!

KOKISH er en konvensjon som løser dette problemet på en ganske bra måte.

Etter 2 kløver-2 ruter er åpnerens 2 hjerter tvetydig. Enten viser det hjerterfarge, eller det kan være 25-27 balanserte. Svarhånden melder som regel 2 spar (kunstig, "waiting") over 2 hjerter, og åpneren forteller da hvilken av de to håndtypene han har. Alt annet enn 2 grand over svarhåndens 2 spar er naturlig og viser at åpneren har hjerterfarge, mens 2 grand viser 25-27 balanserte. Forskjellen er at man er ett trinn lavere idet den sterke, balanserte hånden er vist, og vanlig 2NT system kan brukes av svarhånden for å undersøke mer.

Amerikanernes meldinger startet slik, og så med søkemelding 3 kløver over "forsinket" 2 grand som viste 25-27 kunne syd finne ut om det var hjertertilpasning. Da nord ikke hadde majorfarge meldte syd 4 ruter – naturlig – og et par kontrollmeldinger senere var de i 6 ruter via Key-Card Blackwood. Det var enkelt tolv stikk der, og det ble tretten stikk siden sparfinessen gikk, +940.

Det norske paret startet med 2 kløver-2 ruter, 3 grand. Hvis det er entydig 25-27 grand synes jeg nok syd bør melde, men hvordan er systemet i den situasjonen? Er 4 ruter naturlig, eller er det overføring?

De ble spillende 3 grand. Nok et tapspill var et faktum, og lag KODA hadde allerede festet et grep på kampen.

Utover i halvrunden gikk det fra vondt til verre, og amerikanerne ga ikke bort noe som helst. Det ble derfor en håpløs oppgave for de to norske parene som spilte andre halvrunde, og kampen ble tapt med veldig stygge sifre. Det var nesten som man begynte å lure på om amerikanerne kunne gå på vannet og! Her er et eksempel, en utspillsprøve som øst fikk:

Meldingene gikk slik (Syd giver, Ø/V i sonen):

Syds 1 ruter var minst tre-korts ruter (beste minor stil), og hoppet til 4 hjerter typisk 18-19 uten kortfarge. Hva ville du spilt ut mot 4 hjerter?

Øst spilte ut ruter konge som var en innerblink. N/S hadde 4-3 i ruter, og vest satt med ruter ess. De startet med to store ruter og ruter som øst fikk stjele. Senere hadde vest ett stikk i trumf med Q-10-x, en bet. Snakk om å gni det inn…

Enkelte kamper er det nesten bare å glemme, og hvis motparten rett og slett er for gode hjelper det ikke akkurat på å ha en dårlig dag selv.

Informasjon, resultater, spill, butler og bulletiner fra denne lagturneringen finner du her.

Ps. Torsdag kveld (fredag morgen for meg) ble dessverre ikke særlig lystigere av å følge med på fotball-landskampen…

Next tournament, please.

ALT MIX: TURBO RETT I TET!

Lag TURBO gikk onsdag rett i tet i ALT INVITATIONAL MIXED IV etter tre solide seiere.

Lag SILLA gikk på et tap i runde 8, men kontret med seier i neste kamp.

Med en kamp igjen å spille er det sikkert at lederlaget TURBO blir å finne i kvart’en, men det er gode muligheter for at de får følge av det andre norske laget som ligger på 10.plass. Det er imdlertid ikke mange VP opp til åttende, og lag SILLA skal møte det laget som ligger på sisteplass i siste runde.

I runde 7 kom et spill hvor det handlet mest om hvem som ble spillefører, og følgelig hva utspillet ble. (Giver syd, alle i sonen)

Gunn Tove Vist (syd) åpnet med 1 spar og hørte 1 grand fra Christian Bakke. Da sa syd 2 kløver som er konvensjonen Gazilli, og meldingen viser en sterk hånd. Nords 2 ruter viser 8+ HP. Syd viste hjerterfargen, nord fortalte om dobbelton spar, og de havnet til slutt i 3 grand med nord som spillefører.

Hvordan spiller du den kontrakten med hjerter konge i utspill fra øst?

Det er jo to farger man normalt vil vurdere å spille på med slike kort, kløver- og/eller sparfargen.

Hvis du prøver kløveren først og den ikke sitter snilt går det ikke å sette opp fargen, for spar ess må brukes som inntak for å spille kløver ess. I så fall må sparfargen sitte rundt. Men det er en slags illusjon hvis du ser på de sorte fargene i denne konteksten.

Den enkle spilleplanen som må føre til ni stikk oppdages er ved rett å slett telle sikre stikk og «enkle» stikk det er mulig å godspille. Det er åtte stikk fra taket, 2+1+2+3. Med hjerterhonnør ut er hjerteren plutselig potte tett, og det er god tid til å godspille ett ekstra stikk der!

Bakke stakk med hjerter ess og spilte hjerter 10 i andre stikk. Nå kan intet motspill stoppe han fra å godspille det niende i hjerter. Hvis de skifter til spar må han bare passe på å bruke kongen og avblokkere K-Q i kløver slik at det er inntak til nord senere for å få tatt det tredje kløverstikket. Bakke vant 2+2+2+3 = 9 stikk, og om kløverfargen hadde gitt fem stikk ville han fått to overstikk.

Pluss 600 var godt nok. Ved det andre bordet åpnet syd med 2 grand. Selv jeg som er tilhenger av ofte å få vist grandintervallet sitt tidlig selv med ikke helt perfekte grandhender synes det er feil med 5-4 i major. Etter 2 grand kan ikke åpneren få vist både femkorts majorfarge og firekorts farge i den andre majoren, og de kan stå i fare for å ikke finne en majortilpasning.

Det er imidlertid litt tilfeldig at det ble galt denne gangen som var fordi 3 grand spilt av syd var veldig vanskelig å vinne etter ruterutspill fra vest. Da det ble en bet ved det bordet vant lag TURBO 12 IMP.

De fleste vant utgang på dette spillet, men nesten en tredel av N/S-parene gikk bet.

For lag SILLA spilte Ann-Karin Fuglestad 4 spar, en bra utgang.

Hun fikk ruter dame ut som ble stukket før hun dukket en hjerter til dem. Dermed får hun utnyttet nords dobbelton spar som stjeleverdi.

Øst fortsatte med ruter, og inne på den andre honnøren spilte Ann-Karin hjerter ess og stjal en hjerter mens vest kastet en kløver. Så fulgte KQ i kløver. Vest stjal og spilte liten ruter. Øst satte i spar 8, men syd kunne stjele over med tieren. Så trumf til esset og kløver ess med avkast av den siste hjerteren. Vest kunne stjele i det stikket, men det var med originalstikk og det siste stikket forsvaret fikk. Spillefører tapte kun to trumfstikk og ett stikk i hjerter, +620. Det var verd 1 IMP da syd ved det andre bordet spilte 3 grand med ni stikk.

I kveldskampen møtte TURBO lag KODA som er et sterkt amerikansk lag. En svært solid kamp av de norske ga ganske klar seier. Vi kommer tilbake med et par spill fra den kampen i neste innlegg.

Resultater, lagoppstillinger bulletiner, butler osv. for denne turneringen kan du finne her.

Slemmer, dyktighet, flaks og uflaks

Fra den pågående onlineturneringen ALT INVITATIONAL MIXED IV tar vi med et par marginale slemspill fra tirsdagens spilling.

Her var det nesten umulig å finne den helt glimrende slemmen 6 kløver. Det eneste som kan ødelegge «festen» i 6 kløver med ti trumf hvor damen og knekten mangler er 3-0 sits hvor motstanderen med tre trumf har sikkert trumfstikk. For utenom trumfen er det er jo som du ser kun en tilsynelatende sikker hjertertaper. At det sitter 2-1 skjer imidlertid i nesten 80% av tilfellene.

Disse kortene viser hvor mye kontroller (ess og konger) betyr når det dreier seg om trumfkontrakter, og som her kombinert med noen verdifulle dobbeltoner. Det blir veldig få tapere! Om det er «softe» verdier (damer og knekter), men like mange HP er det mye vanskeligere å unngå noen tapere.

Det var naturlig nok ikke lett å finne 6 kløver i dette spillet. Åpneren vil jo vise en 12-14 grand.

Mot TURBO sitt N/S-par åpnet dessuten vest med 2 hjerter, og det gikk pass-pass før syd sa 3 kløver før nord avsluttet med 3 grand - helt normalt. Også ved det andre bordet ble 3 grand kontrakten.

Hvis man melder en så nydelig slem som dette er det uflaks om den går bet. Da spillet forekom satt faktisk kløveren 3-0!

Der jeg så på i kampen mellom norske TURBO og SWEDEN MIXED var det svenske N/S paret veldig fornøyde da de oppdaget at kløveren satt 3-0. Kommentarene i chatten tydet på at de trodde de hadde unngått en egentlig fin slem, men en slem som uheldigvis går bet. Det ser jo ut som om det er en taper i hjerter og en i trumf?

Men der tok de feil, for 6 kløver står. Ser du hvordan?

Spillet er som tatt ut av en lærebok om eliminasjon og innspill. Det betyr at når ett stikk nødvendigvis må gis bort og det er en mulig taper til, så må det stikket som motpspillerne må få for bli gitt dem i en situasjon hvor de ikke har frikort og må gi en favør idet de kommer inn og må spille noe tilbake.

Etter ruter dame i utspill til esset tas en trumfhonnør, og den begredelige trumfsitsen oppdages. Da er det kun en mulighet, et innspill. Den andre trumfhonnøren kan tas. Ruter og spar kan elimineres med A-K og en stjeling. Hjerteren bør spilles med honnør fra nord først, så liten mot syd, så ikke øst kan få trumfet en honnør hvis det sitter 6-1 i hjerter. Hvis han trumfer etter hjerter kongen er spilt og det følger liten hjerter mot syd så blir det på luft, og ingen hjertertaper.

Etter å ha eliminert spar og ruter og innkassert de to hjerterhonnørene ser det slik ut:

Det som må til fordi trumfen sitter så ugunstig er at han med tre trumf har kun dobbelton (eller singel) hjerter. I diagramsituasjonen som spillefører har endt opp i etter å ha eliminert sidefargene spilles trumf til østs dame. Han må spille spar eller ruter til dobbeltrenons, og det stjeles på den ene siden mens en hjerter forsvinner fra den andre.

Simsalabim, ingen hjertertaper!

Det er vel litt flaks at øst ikke har en hjerter til, men som sagt uflaks at trumfen satt 3-0. Og det er vel på en måte dyktighet å melde slem, og i alle fall dyktighet å vinne den ved hjelp av det fine innspillet.

I denne kampen hadde til vanlige solide Gunn og Fredrik Helness noen stygge spill, men de gjorde såpass mye bra også at det sammen med solide saker fra Tonje og Boye Brogeland ved det andre bordet ble en fin seier mot lederlaget i runde 6. Helt mot slutten kom dette spillet:

Meldingene gikk slik med Fredrik nord og Gunn syd:

Det startet med tre naturlige meldinger, så 2 hjerter som fjerde farge krav. Det er en glimrende konvensjon som ikke viser lengde i fjerde farge, men bare etablerer en kravsituasjon som gjør det komfortabelt å finne riktig utgang, eller noen ganger bruke konvensjonen for å invitere til slem i en kravsituasjon.

Over syd sin 2 hjerter – fjerde farge krav – viste nord ekstra lengde i ruter, og syd støttet kløveren. To kontrollmeldinger fulgte, og Fredrik gikk på med Key Card Blackwood. Da alle nøkkelkortene og trumf dame var bekreftet på plass, og Fredrik ikke helt kunne seg for seg kort syd kunne ha hvor det ikke var gode sjanser i 7 kløver, meldte han det. Nord har grunn til å forvente en majorkonge hos syd etter disse meldingene, og hjerter konge dekker opp den fargen, spar konge gir avkast for nords lille hjerter. Skulle syd mot formodning ikke ha det kan det sett fra nords synspunkt fortsatt være muligheter hvis syd har ruter dame, slik at den fargen kan gi avkast for syds hjertere. Det må være spill for 7 kløver, og det var en fin kontrakt.

Etter spar ut til esset var det lett å se at om trumfen sitter 4-0 går det galt, men det kan det ikke gjøres noe med. Det er imidlertid i underkant av 10% sjanse for det. Etter to runder trumf spilte Fredrik ruter ess og stjal en ruter. Så en tredje runde trumf til nord og nok en ruterstjeling. Ruterfargen var godspilt, og nords ene hjerter kunne kastes på spar konge – nords hånd stod og +2140 til notering!

Selv om dette var godt meldt av lag TURBO sitt N/S-par så er det et poeng at de fikk melde helt i fred. Øst kunne meldt inn, og noen strakk seg til Michaels Cuebid over 1 ruter – en sprek melding i faresonen. Hvis det enten meldes inn 1 spar, eller 2 ruter (Michaels) blir det vanskeligere.

Ved det andre bordet hvor Tonje og Boye Brogeland satt Ø/V doblet sistnevnte nords 1 kløver som var en sterk, kunstig melding. Doblingen viste begge major (antar jeg, muligens er det begge major, eller en annen mulighet?). Med slike kort er det fint, og ikke særlig farlig å være med for å forstyrre litt med tofargede hender. Slik gikk meldingene ved det bordet:

Syds redobling viste 5+ poeng. Dette kan ikke være noe særlig bra del av systemet deres. Det er normalt bedre å komme i gang å melde fargene sine! Hvis de finner kløvertilpasningen bør de i alle fall kunne finne frem til lilleslem som i dette tilfellet riktignok også ville gitt et stort tapsspill (13 IMP). Med bare utgang ved det bordet, og meldt og vunnet storeslem ved det andre ga spillet hele 17 IMP til lag TURBO.

Ingen av de andre 17 N/S-parene meldte storeslem!

Å spille 3 grand er selvsagt ikke særlig bra når det står storeslem. Det ble imidlertid meldt kun utgang ved hele åtte av 16 bord!

Ett Ø/V-par gikk 1100 i bet i 1 spar som ville gitt 7 IMP inn om lagkameratene hadde kommet seg i lilleslem, men de tapte 10 IMP da det ble spilt utgang ved det andre bordet.

Et absurd resultat kom i en kamp hvor Ø/V fikk spille 2 hjerter doblet med kun en bet (-200). Det vant de hele 15 IMP for da lagkameratene var i 6 kløver. I den kampen ga altså +1390 hele 15 IMP inn, mens i lag TURBO sin kamp ville +1390 til det svenske laget gitt 13 IMP ut!

INTERNASJONAL BRIDGE ONLINE - De norske henger bra med (m/rettelse)

ALT INVITATIONAL MIXED IV

Etter 3.plass første dag gikk det litt opp og ned den andre dagen for lag TURBO i denne online-turneringen.

I runde 4 fikk de hva vi på godt norsk kaller grisebank da det amerikanske laget PARKER var utilnærmelige og vant 20-0 VP.

I neste runde var det «pay-back-time» da TURBO slo tilbake og vant 19,18-0,82 VP mot et annet amerikansk lag.

På lag TURBO spiller Jon-Egil Furunes, Torild Heskje, Gunn, Fredrik og Tor Helness, Christian Bakke, Gunn Tove Vist, Tonje og Boye Brogeland (det er lov å ha med flere enn seks spillere på laget i disse online-turneringene).

Lag SILLA (Lise Blågestad, Geir Brekka, Harald Eide, Ann Karin Fuglestad, Marianne Harding og Mona Lindstrøm) ligger også godt an med 8.plass etter seks kamper.

Alt turneringenes hjemmesider finner du her.

Brutalt

Da lag TURBO ble filleristet mot PARKER var det noen brutale spill. Dette var vel det verste.

Med lag TURBO Ø/V startet meldingene slik:

Det er vel ikke noe å si på at øst satser på utgang nå?

Han sa 3 spar – spørsmål om sparstopper – og vest sa 3 grand.

Når en ser bare på Ø/V sine kort er det langt i fra noen håpløs utgang, men det må sitte nokså snilt for at den skal vinnes. Ø/V har tross alt 25 HP til sammen, og en farge med 6-3 tilpasning, så utgang virker normalt.

Men det var ikke snill sits, og «no mercy» fra amerikanerne.

Over øst sin 3 spar doblet syd. Vest sa 3 grand, hun hadde jo for sikkerhets skyld to sparstoppere! Nord doblet imidlertid 3 grand, og det ble sluttkontrakten.

Godt vurdert av nord å doble med dobbelstopperen i ruter, i alle fall ser det ut som om 3 grand kan bli vanskelig for dem, om da ikke øst skulle dukke opp med ruter dame. Da ville spillet blitt helt annerledes, men slik det så ut var 3 grand doblet forferdelig for Ø/V. Det endte med tre doblede bet, -800.

Ved det andre bordet åpnet den norske syd med 2 hjerter. Noen vil kanskje kritisere det og si «åpner ikke med sperremelding i sonen med så lite i toppen av fargen» osv., men det er etter min mening ren etterpåklokskap. Jeg synes i hvert fall det er greit å aksjonere med denne 6-4 hånden.

Denne gangen ble det ikke bra, vest doblet opplysende og ingen hadde noe å tilføye. Det endte med -500, og med dobbelscore +1300 til amerikanerne kostet spillet 16 IMP for lag TURBO.

Tøffe tak

I neste kamp var det norske lagets gli atskillig bedre.

Her var det Tor (nord) og Gunn Helness (syd) som stod knallhardt på:

Slik gikk meldingene:

Gunn (syd) sine meldinger kan nok diskuteres her, men hun likte kortene sine. Først støttemeldingen til 2 spar med tre-korts og en 5-5 hånd. Å støtte med kun tre trumf i denne situasjonen er et valg som godt kan fungere, og jeg liker meldingen på en måte. Det er mange åpningshender hvor det er bra å støtte med kun tre-korts etter 1-over-1 svar. Men med 5-5 i minorfargene har det vel noe for seg å annonsere kløveren også.

Over syds støtte til 2 spar sa Tor 2 grand som er krav, og en slags spørremelding for at åpneren skal kunne fortelle mer om kortene sine. Ofte kan det være for å finne ut om det er tre-korts eller fire-korts støtte åpneren har.

Nå viste hoppet til 4 hjerter kortfarge, men jeg vil tro det også lover fire-korts trumf uten at jeg er helt sikker på avtalene deres. Ok, hun manglet en trumf, men tenkte vel at det kompenserer en del at kortfargen ikke bare er en singelton, men renons. Og honnørene ellers er det all grunn til å like. Uansett, det må vel være lov å si at dette var temmelig tøffe tak?

Tor meldte slem nå, og den knallharde 6 sparen er langt ifra noen håpløs slem. Det er imidlertid klart at det er en betydelig bedre slem om syd har fire trumf!

Det kom trumf i utspill fra øst. Det kan se ut som om hjerteren kan godspilles siden den sitter 4-4. Men det blir trøbbel. Selv om fargen etter hvert kan bli godspilt vil nord bli veldig «kort og rar» i trumf siden han jo må frem og tilbake mellom hendene, og godspilt hjerter kan neppe hentes til slutt.

Tor spilte på en kombinasjon av kryss-stjeling og å få godspilt ruteren. Han vant det første trumfstikket hos syd og spilte ruter til esset fulgt av liten hjerter til stjeling. Så liten ruter til trumf på hånden og nok en hjerterstjeling med syd sin siste trumf. Så tok han nok en ruterstjeling før K-Q i trumf ble innkassert, de siste trumfene han hadde! Det satt som det skulle, 3-2 i trumf, og siden ruteren altså satt 4-3 var den fargen godspilt. Hjerter ess ga avkast for en kløver, og med ess dobbel i kløver og K-7 i ruter tok han tre av de fire siste stikkene, ett kløverstikk og to ruterstikk og tolv stikk i alt. Dermed noterte de en massiv -1430 som (selvsagt?) ikke ble kopiert ved det andre bordet, og lag TURBO vant 13 IMP.

I runde 6 møtte TURBO et svensk lag som på det tidspunktet ledet turneringen. Etter noen norske snublesteg ved det ene bordet i starten fikk de taket på kampen og lag TURBO vant til slutt 14,42-5,58 VP. Etter det ligger de på 4.plass, og det handler først og fremst om å bli på topp-8 som gir plass i kvartfinalen. Og der kan det kanskje bli med to norske lag?

I runde 6 var det noen interessante slemspill som vi kommer tilbake til her i bloggen i neste artikkel.

1st ONLINE WORLD TEAMS

Her har det vært en kvalifisering med 37 lag (har jeg fått høre) og flere lag hadde med norske spillere. Ingen av de nådde kvartfinalen, men noen spiller fortsatt i «consolation» som er en turnering over ti kamper. Foreløpig har jeg funnet norske navn på tre av de lagene. Nils Kåre Kvangraven-Terje Lie spiller på lag GLASGOW som etter tre kamper ligger på 3.plass. Espen Erichsen-Fredrik Helness er med på lag BARNSLEY, og de deler 8.plassen så langt med lag LEVINE som Tor Helness-Geir Helgemo spiller for.

Mesterskapets hjemmeside finner du her.

Rettelse:

Det er mye å følge med på for en "stakkars" bridgejournalist...særlig nå som det er veldig mye online-aktivitet på bridgefronten. Heldigvis er "klagenemda" på plass ganske raskt når noen faktiske feil blir skrevet.

I World Teams deltok 34 lag i kvalifiseringen. Åtte av dem gikk til kvartfinale, og både Erichsen-Helness sitt lag BARNSLEY og Helness-Helgemo sitt lag LEVINE kom seg til kvartfinale. Der ble det imidlertid tap for begge lagene, og etter det ble de med i ("drop-ins") i consolation-turneringen.

 

ALT MIXED INVITATIONAL 4

Denne onlineturneringen for mix-lag startet mandag, og avsluttes fredag. Det deltar noen lag med norske spillere, og helnorske lag TURBO har startet bra med tredjeplass etter tre runder. Men det skal spilles 10 kamper før de åtte beste lagene (av 16) møtes i kvartfinale, og det er derfor fortsatt gode muligheter for mange andre lag.

Det deltar en haug med velkjente, internasjonale navn i denne turneringen. I andre runde slo TURBO lag DONNER som er et av favorittlagene.

Jeg stusset litt på dette spillet, hvor de internasjonale toppspillerne Joe Grue (syd) og Sandra Rimstedt (nord) bommet på et motspill som ingen andre andre problemer med. Det var Gunn Tove Vist som var den heldige (vest), og hun hadde sammen med makker Christian Bakke havnet i 4 spar som de aller fleste andre Ø/V-parene.

La oss si du sitter nord med disse kortene (giver syd, Ø/V i sonen):

 

Hva ville du spilt ut etter disse meldingene?

VEST  NORD  ØST   SYD   

 

Mot GTV spilte nord ut kløver. Å spille ut den single ruteren ville vel vært de aller fleste sitt førstevalg, selv om øst altså meldte 2 ruter?

 

Ruter ut ville vært klart best, men de burde nok betet utgangen selv med det (etter min mening) litt underlige kløverutspillet.

Et nokså vanlig resultat i dette spillet var 4 spar spilt av vest med to bet, +200 til N/S. Noen gikk bare en bet i 4 spar, og noen hadde "kun" +100 til N/S da de spilte mot 3 spar. Selv uten singeltonutspillet bør vel antagelig utgangen betes?

Gunn Tove og Christian noterte imidlertid en massiv +620 for 4 spar med ti stikk, og det var "room top".

Ved det andre bordet spilte Jon-Egil Furunes (nord) ut ruter 10 mot 4 spar. Torild Heskje stakk med esset og spilte ruter tilbake til stjeling før Jon-Egil tok for hjerter ess. Idet syd kom inn på spar ess - en bet - førte nok en ruter til at nord også fikk for spar dame, dvs. to bet, og +13 IMP til lag TURBO.

 

 

TRENING 5.oktober 2020 (video)

«Face-to-face» bridge spilles i Norge, altså ordentlige turneringer, men online bridge foregår i stor stil fortsatt. Utover uken spilles noen internasjonale onlineturneringer på BBO hvor mange nordmenn deltar. Vi kommer tilbake med spill og resultater derfra.

I New Zealand hvor jeg bor har de idag lettet på temmelig strenge restriksjoner, så her gleder vi oss veldig til å få møte bridgevenner ved bordet ganske snart.

Mens vi venter på det har jeg spilt litt online selv, og etter en treningsøkt forleden har jeg laget en video hvor noen utvalgte spill blir gjennomgått. Det var i denne omgang parturnering, og uten at det var helt spesielle, eller fantastiske spill så er det mange vurderinger som gjøres, og det er det i treningsøyemed nyttig å se nærmere på etter spillingen.

Legg merke til at i noen spill blir det gjort småfeil, eller også noen klare feil som ikke koster noe. Jeg tror det er viktig å være ærlig med seg selv når man trener. Selv om man får god score på et spill kan det godt være en kunne gjort det bedre selv om man faktisk fikk maks antall stikk, og kanskje et godt spill. Unøyaktighetene kunne kostet mange poeng om det satt litt annerledes.

Når det trenes er det ikke så viktig å henge seg for mye opp i score og prosenter, men heller forsøke å se på hva som faktisk skjedde, og hva som kunne vært gjort annerledes – og hvorfor.

I denne gjennomgangen går jeg ganske detaljert gjennom spillene. For de som synes det er for omstendelig og tar for lang tid er det jo sånn at det er helt frivillig å «bakspille», altså se gjennom hele videoen. Men det kan sikkert for noen være nyttig se på for å tenke på hvordan en selv ville tenkt, og også i noen tilfeller hvordan en med sin faste makker ville meldt.

I denne gjennomgangen er det mest fokus på meldinger og spilleføringer. Det er en robotturnering hvor en får spille alle kontraktene som robotmakkeren og en selv har meldt seg opp i, selv om man egentlig burde vært blindemann. Det synes jeg er fint, for det gir mange spilleføringer, mye spilletrening.

Videoen varer vel 50 minutter.

Flere turneringer i helgen

FAVORITTSEIER I JUNIOR NM

Ingen hadde noe å stille opp mot Christian Bakke og Marius Dalemark Austad i junior NM som ble spilt i Trondheim i helgen. Christian er junior på papiret, men han har jo allerede spilt seg inn i den internasjonale eliten i åpen klasse. Marius er blant de som har fårr masse erfaring fra internasjonal spilling i juniorklassen, og den kombinasjonen ble for sterk for de øvrige. Paret ledet stort sett hele veien og etter hvert forsvant all spenning om hvem som ville vinne gullmedaljene. Parets totalscore ble på imponerende 68,4%, 9% foran nr. 2. 

Om det ikke var særlig spenning om hvem som skulle vinne var det desto mer spennende i kampen om de andre medlajene. Tre par kom på akkurat samme prosentscore! Markus Lund-Marcus Andreas Scheie hadde imidlertid 0,2 matchpoints (!) mer enn de to andre og fikk sølvmedaljene. Slik ble pallen seende ut:

Hele resultatlisten (21 par) finner du her.

___________________________

DAMETURNERING I HARSTAD

Det deltok 15 par i denne turneringen. Vinnere ble Solbritt Lindahl-Kari-Anne Opsahl. Det rapporteres om en fin helg med en god dose bridge, men også my sosialt. Resultater fra turneringen finner du her.

___________________________

RONDANECUPEN LAG

I denne lagturneringen søndag deltok 22 lag. Til topps gikk et lag bestående av Kåre Bogø, Fredrik Helness, Sigurd Evjen og Harald Eide.

Hele restultlisten, butler og spill"stensiler" finner du her.

KUPPER'N - 1960

Ja, 1960 var året da Knut Johannsen (Kupper'n) tok sin første olympiske gullmedalje (på 10000m i Squaw Valley).

1960 er imidlertid en mulig score i bridge også, og Tor Eivind Grude-Karl Morten Lunna oppnådde det uvanlige resultatet i et spill på Otta søndag.

Øst satt med:

Det går pass-pass til deg som øst, og Ø/V er i sonen, N/S utenfor. Hva åpner du med?

Jeg har sansen for 1 grand. Hånden er verd omtrent det, og selv om det ikke her helt ideelt med hensyn til det å ha gode dobbeltoner så sperrer 1 grand mens åpning 1 kløver lar dem lettere komme innpå.

Grude åpnet med 1 grand, syd doblet og vest redoblet. De hadde ingen klar avtale om redobling. Det kan jo bety en redningsaksjon, eller det kan bety "vi har kortene, makker". Grude tok sjansen på litt flaks med kløveren så kunne det jo bli moro, så han passet! Men han må altså da spille 1 grand redoblet i sonen, så om makkeren har ingenting kan det bli firesifret score til N/S.

Lunna mente redoblingen som verdier, han hadde jo 8 hp. Øst ble altså spillende 1 grand redoblet (!) i faresonen, skumle saker. Men det endte med tre redoblede overstikk, +1960!

Det går ikke an å bete 1 grand, spillefører har jo seks kløverstikk og ett ess samt stoppere i de to andre fargene. Det må imidlertid hjerter i spill tidlig om kontrakten skal kunne holdes på syv stikk. Det skjedde ikke, og da syd spilte ut ruterhonnør og skiftet til spar var det ti stikk å hente.

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDANECUP - PAR

Det er moro å se at "skikkelige" turnneringer nå i disse covid-tider. Rondanecupen spilles på Otta i helgen, og lørdag var det parturnering.

Spillesalen klar for å fylles opp i Rondacupen. I parturneringen deltok 47 par

Det ble ganske jevnt i toppen, og slik så det ut for de fem best til slutt, med 80 poeng mellom første- og femteplass:

I dette spillet fra lørdagens spilling handlet det noe om hva slags avtaler man har, og også om hvor optimistisk man er.

Ved mange bord startet det med 1 grand fra vest (15-17). Øst har 14 poeng, og det er litt i minste laget for slem, for de har maksimalt 31 poeng til sammen. Men østs hånd er god, ikke noen hvilken som helst 14 poenger. Og det er jo slik at bridgespill avgjøres ikke av antall HP, men antall stikk!

Øst har to stikkgivende farger, og her bør det være muligheter for slem om de har en trumftilpasning. Hvis stayman avslører at de har spartilpasning går det greit om man har en god avtale for sleminvitt med sparstøtte, etter for eksempel starten 1NT-2K, 2S. Her sier imidlertid åpneren 2H, og vi kommer tilbake til det om litt. Det er også interessant å se på hvordan gjøre det når det på Stayman treffes med tilpasningen allerede med det samme.

Et hopp i den situasjonen (1NT-2K, 2S-?) spilles av mange som Splinter med sparstøtte. Hva med sleminvitter hvor svahånden ikke har noen singleton?

Til det kan 3 hjerter (motsatt major) brukes i denne situasjonen. Vi har nemlig ikke bruk for den meldingen som naturlig etter å ha startet med Stayman, for med femkorts hjerter ville jo svarhånden normalt ha overført først. Hvis man spiller med denne varianten får øst sleminvitert på en god måte og fastsatt spar som trumf.

Så er det over til vest.

Noen vil kanskje si "men han har jo minimum, 15 poeng". Å se det slik er dårlig kortvurdering i dette tilfellet hvor det drar seg mot fargekontrakt. Vest har KUN stålhonnører, ess og konger som er så viktig i trumfkontrakter. Dette er definitivt ikke minimum i denne konteksten!

Problemet slik kortene så ut er jo at vest ikke sier 2 spar men melder 2 hjerter over Stayman 2 kløver. Da kommer det an på hva slags avtaler man har videre. Om 3 kløver er nytt søk kan man si det, og det kan man vel også melde om det rett og slett er naturlig melding. Vest sier så 3 spar og har vist 4-4 i major. Så er det store spørsmålet hva østs forskjellige mulige meldinger blir.

1NT           2K

2H             3K

3S              ?             

Vil 4NT være kvantitativ (invitt) , eller eller er det Key-Card med spar som trumf? 

Det bør vel gå an å si at 4R nå er sleminvitt med sparstøtte, for å lansere ruter som naturlig melding i denne settingen virker lite nyttig.

Hvis det meldes og vurderes bra her, og man har gode avtaler bør Ø/V finne frem til 6 spar som er en veldig god kontrakt. Det kan kanskje bli bet i 6 spar noen ganger om de sorte fargene sitter skjevt. Det gjorde de ikke, og de som meldte slem fikk velfortjent pluss-spill.

Her satt jo alt trillrundt, og med fem kløverstikk var det tretten stikk i sparkontrakt. Det trettende kan komme ved at to ruter kastes på den fjerde og femte kløveren, så trumfes østs andre ruter hos vest. Eller en hjerter kan stjeles hos øst, og det blir tre avkast fra kløver for en hjerter og to ruter. Forskjellige spilleplaner ordner alle stikkene, og med så snill sits går det ikke an å gå seg vill.

Det er selvsagt alt for hardt å være i storeslem selv om den står, men to optimistiske par meldte faktisk 7 spar og vant den. Kun tre par var i 6 spar og fikk +16 (av 22 oppnåelige) for det. Ett par spilte 6 grand hvor det er kun tolv stikk, og resten var i utgang. Å spille 4 spar med tretten stikk ga faktisk litt over middels da det var en lang rekke med grandhaier som måtte nøye seg med +490 for 3 grand med tolv stikk.

Søndag fortsetter spillingen på Otta med Rondanecupen Lag.

Bare nesten for Bridge in Norway

I OCBL teams på BBO måtte lag Bridge in Norway med norske og Simon Gillis vinne den siste kampen for å ha en sjanse til å bli nr. 2 i puljen, eller bli en av de to beste treerne for å gå videre til kvartfinalen. De vant kampen, og ledet voldsomt i første del av den mot et sterkt nederlandsk lag. Men i andre del ble det bare IMP ut og seieren (13,75-6,25VP) ble litt for liten. Det manglet noen få VP for avansement.

I et av spillene i flytperioden av kampen kom en meldesituasjon som handler mest om stil. Geir Helgemo satt nord og hørte pass fra makkeren Martin Andresen (syd), og svake 2 spar fra vest. Han satt med dette:

Melder du inn 3 hjerter, eller dobler du?

Mange dobler automatisk med slike kort, selv på et lavt meldetrinn. Jeg mener å melde inn er klart bedre, spesielt på et lavt meldetrinn. Av de som er enige i det vil mange av dem doble når meldingene starter høyt da det kan bli feil å si 3 hjerter om det går pass rundt og makker for eksempel har en singelton hjerter. Det føles kanskje litt tryggere å doble opplysende, og hvis de blir spillende 3 hjerter kan det selvsagt godt hende de har en mye bedre kontrakt i en av de andre fargene.

Helgemo er definitivt i den gruppen som mener det er best å melde inn med femkortsfarge i major fremfor å doble, og her gjorde han det også på tre-trinnet. Hans innmelding 3 hjerter gjorde det mye lettere for N/S da hele spillet så slik ut:

Etter 3 hjerter fra nord sa øst 3 spar, og Martin hadde til 4 hjerter. Den fikk Helgemo spille, og øst spilte ut kløver dame. Geir stakk med esset og spilte trumf. Øst stakk seg inn og spilte kløver til tieren og stjeling hos vest. Men det stjelestikket var på bekostning av ett stikk forsvaret kunne fått i kløver. De fikk kun for ruter ess etterpå, ti stikk og +620.

Kontrakten kan betes med ruter 10 i utspill, men det er et fantastisk double dummy (åpne kort) motspill som må til. Med ruter 10 ut må vest lasjere i første stikk. Øst stikker seg inn på trumfesset og spiller ruter til esset og ruter til stjeling. Da har forsvaret tre stikk, og nå frir øst seg med spar. Ø/V må få kløverstikk til slutt, og det er beten.

Ø/V får fort ni stikk i spar og kunne gjort det bedre ved å stampe, men det er altså i teorien en stamp mot en utgang (4H) som ikke står. Ved noen bord gikk Ø/V en bet i 4 spar doblet. Her er hva som skjedde med BIN sitt par som Ø/V. 

Ved det andre bordet doblet nord opplysende over Brogeland sin svake 2 spar, og øst (Bakke) høynet til 3 spar. Da var det ikke så enkelt for N/S, og det gikk pass rundt. I 3 spar ble det ni stikk, +140 til Ø/V, og 13 IMP til Bridge in Norway.

Det skjedde ved en rekke andre bord at vest fikk spille 3 spar etter samme meldingsforløp, dvs. nord valgte å doble opplysende heller enn å melde inn 3 hjerter. Spillet beviser kanskje ikke så mye om hva som er best i det lange løp i slike meldesituasjoner, så det blir bare antagelig bare litt sånn "Just saying"...

 

 

OCBL onsdag - Merkelig kamp

Det ser litt mørkt ut, men ikke helt håpløst med hensyn til muligheten for norsk innslag i sluttspillet som starter torsdag, etter den siste kvalifiseringskampen er spilt. Lag Bridge in Norway tapte begge kampene onsdag og ligger på 4.plass i sin pulje. Det to beste fra hver av de tre puljene går til kvartfinale sammen med de to beste 3'erne, så det er fortsatt en sjanse med en solid seier i siste runde.

I runde 6 ble det en merkelig kamp for det "norske" laget. De tok tidlig en stor ledelse mot det russiske laget LAZY som leder puljen. På det meste, litt før halvspilt ledet BIN med 38-0! Så snudde det fullstendig, og kun 1 IMP inn i siste spill gjorde at ikke russerne hadde en lang, ubeseiret rekke med gevinstspill. Og tallene for den siste halvdelen av kampen var nedslående, sluttresultatet ble tap 39-44.

Spiller du med "Puppet Stayman", eller med den litt mer sofistikerte "Muppet Stayman"? 

Begge konvensjonene tar sikte på å avsløre om grandåpneren (for de fleste etter åpning 2 grand, eller 2 kløver-2 ruter, 2 grand) har fire- eller femkorts major. Den mer moderne "Muppet" dekker noen flere muligheter. De som er spesielt interesserte kan finne gode artikler om dette på internett. 

Som så ofte sagt, det spiller større rolle at man vet hva man spiller enn hva man spiller. Det fikk lag BIN erfare fordi de bytter litt rundtpå hvem de spiller med, og da kan det hende man glemmer seg hvis det er litt forskjellige avtaler alt etter hvem makkeren er. Før du får vite hvordan det gikk galt kan du prøve deg på en utspillsprøve etter et tenkt (men vanlig) meldingsforløp.

Du sitter altså øst, og nord har vist 20-21 balanserte. På 3 kløver - spørsmål - fra syd benektet nord fire- eller femkorts major. Hva spiller du ut mot 3 grand?

Hvis ikke du har mer informasjon enn dette er det naturlig å satse på hjerterutspill. Er det best å spille ut liten eller kongen? 

Det er det umulig å vite. Kongen kan bli riktig om makkeren har for eksempel tieren tredje slik at ikke du gir spillefører stikk for knekten i første stikk. Det kan også være riktig med stor hjerter ut om N/S har 2-2 i hjerter, ingen umulighet. På den annen side koster honnørutspillet to stikk om for eksempel syd har fire hjerter, i verste fall. Og det kan bli helt brutalt feil om makker har singel knekt. Liten hjerter i utspill ødelegger alt om N/S har 2-2 om da ikke makker har knekten. Men liten i utspill blir bra/best om makker har dobbelton knekt eller ess.

Der BIN sin øst skulle spille ut hadde syd vist hjerterfarge (4+) etter en annen start på meldingsforløpet (sterk kunstig 1 kløver), og da valgte han ikke unaturlig å spille ut ruter. Ved de fleste bord gikk meldingene omtrent som her foreslått, og halvparten av østspillerne fant liten hjerter ut som var blink:

Med ruter ut mot 3 grand vant LAZY enkelt ti stikk, +630.

Det må liten hjerter ut for å bete 3 grand. Da starter de enkelt og greit med fem hjerterstikk.

Hvis kongen spilles ut blir det blokkering. Vest kan stikke over, men idet han så fortsetter med hjerter 10 til knekt og honnør har øst bare to store hjerter igjen, og syds åtter fjerde fra start blir en stopper!

Det resultatet (630) kunne godt ha blitt kopiert ved det andre bordet, men det vet vi ikke. For BIN sitt N/S-par hadde en Muppet-Puppet misforståelse (forglemmelse) som førte dem fordi 3 grand, og til slutt for høyt. De kunne (burde?) kanskje kunne stoppet i 4 grand selv etter misforståelsen, men når slikt skjer baller det ofte på seg. Kontrakten ble 6 grand hvor det ble to bet (-200) etter sparutspill. Spillet kostet dermed 13 IMP.  

Her er enda en utspillsprøve, og du får prøven slik den var ved de fleste bordene.

                   NORD

Vest har åpnet med 2 kløver, og over østs 2 ruter hoppet vest til 3 grand som viste 25-27 balanserte. Hva spiller du ut?

Det er gjettverk. Hvis makker har en sparhonnør er selvsagt spar ut best. Men nord har en fet ruterfarge og, og syd kan like godt ha noe i den fargen som i spar. Kun fem spillere på nords plass spilte ut liten spar som viste seg å være skivebom. 

Sparutspill forærer spillefører det niende stikket på et fat.

BIN sin nord hadde meldt inn 1 spar (igjen var det over sterk, kunstig 1 kløver), og da vest hoppet rett i 3 grand neste gang han skulle melde valgte nord å spille ut ruter knekt. Dermed fikk BIN tak i en bet.

Ved det andre bordet havnet imidlertid BIN sitt Ø/V-par i 4 hjerter. Det skjedde etter starten jeg beskrev i utspillsprøven, og over gjenmeldingen 3 grand (25-27) er det ikke så rart at øst mente 4 hjerter kunne være bedre. Hånden ser jo verdiløs ut i grand, men vil gi stikk i trumfkontrakt. Det var imidlertid ikke mulig å vinne 4 hjerter selv om kontrakten hadde sjanser, og med en bet der også ble det uavgjort spill. 

Med disse kortene er det også muligheter for å ha system som gjør det enklere å finne ut hva som er beste utgang. For eksempel kan man spille med såkalt "Kokish" etter 2 kløver, hvor åpnerens 2 hjerter i andre runde er ENTEN hjerterfarge, eller en sånn super sterk grandhånd. Svarhånden sier 2 spar - hvilemelding -  over åpnerens tvedytige 2 hjerter, og åpneren får fortelle sin historie. Da får etter hvert åpneren vist 25-27 balanserte, men med den lave, komfortable meldingen 2 grand. Over den kan svarhånden bruke det systemet de har avtalt over 2 grandmeldinger, hva enten det er "Puppet" eller "Muppet", vanlig stayman, overføringer eller hva som helst. Det er klart dette gir en fordel, men man skal heller ikke glemme at da får noen ganger motparten nyttig informasjon før utspillet, og det kan av og til utnyttes spesielt godt hvis sluttkontrakten uansett blir 3 grand. Her kan det for eksempel hende øst underveis viser 4-5 i major, og da blir sparutspill lettere å unngå. 

  

 

 

God norsk start i OCBL TEAMS

Lag Bridge in Norway (BIN) med norske spillere + Simon Gillis startet bra i OCBL OCTOBER TEAMS.

Martin Andresen spilte med Geir Helgemo i første kamp og fikk til en god liste i kampen som ble vunnet 14-6 VP. Fortsettelsen var også bra da han spilte med Fredrik Helness i andre runde på lag med Tor Eivind Grude og Christian Bakke.

Kampen var helt jevn da dette spillet kom, med Fredrik nord og Martin syd:

Syds 3 spar viste kortfarge. Nord hadde den fargen skikkelig stoppet og sa 3 NT. Når så Martin kom tilbake med 4 kløver var det sleminvitt. Fredrik kontrollmeldte 4 ruter, og da Martin ikke hadde mer å fortelle om (ikke hjerterkontroll) med 5 kløver hadde likevel Fredrik til å løfte til slem med helt maksimum og en hånd full av ess. Åtte poeng i makkerens singelfarge er normalt ikke så bra, men det er toppstikk og sparen gir ett, kanskje to avkast. Godt vurdert!

Spilleføringen var en formalitet, enkel hjemgang i lilleslem +1370.

Mot Grude-Bakke startet nord med 1 grand, og syd sa 2 spar som var spørsmål om styrken, eller kløverfarge. Åpneren skal da normalt melde 2 grand med minimum, og da kan svarhånden passe hvis han har en vanlig invitt, eller si 3 kløver hvis han er svak med lang kløver og planen var å spille der. Åpneren sier over 2 spar 3 kløver med maksimum. Da får svarhånden vist hva han har. Enten kan han passe 3 kløver med lang kløverfarge og svake kort, eller han kan melde 3 grand hvis han hadde akkurat til en vanlig invitt. Og om han har kløverfarge og gode kort kan han beskrive kortene sine med en annen melding. Noen bruker i fortsettelsen kortfargevisning, andre naturlige meldinger. Men over 2 spar syntes tydeligvis nord han hadde så veldig gode kort at han ville prøve 3 grand selv om syd hadde svak hånd og kløverfarge, så han sa 3 grand. Uten å kjenne til avtalene deres helt synes dette å være feil meldt, og det ødela litt for syd som ikke fikk vist kortene sine. På den annen side, syd burde nok ha gått videre uansett, for 3 grand må vel vise super-max?

De spilte i alle fall 3 grand med tretten stikk, +720, og dermed ga spillet 12 IMP til lag BIN.

Grude-Bakke hadde ikke hatt særlig suksess med noen doblinger tidligere i kampen, men i neste spill viste Grude at slikt lar man seg ikke affisere av og doblet motparten nok en gang, nå i 4 hjerter. Der ble det en deilig +500, og da Martin og Fredrik stoppet i 3 hjerter og fikk den hjem var det ytterligere 12 IMP til lag BIN.

Kampen ble vunnet med 40-22 IMP, 14,6-5,4 VP. De har dermed fått en fin start i turneringen og ligger på 2.plass i puljen sin etter to av syv kvalifiseringskamper.

Mer internasjonalt på BBO

OCTOBER OPEN TEAMS

Søndag startet nok en internasjonal turnering, October Open Teams som arrangeres av Online Contract Bridge Club (OCBL).

På startlisten finner vi et lag som har navnet Bridge in Norway (i korthet BIN). Det består av Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Boye Brogeland, Espen Lindqvist, Fredrik Helness, Simon Gillis, Geir Helgemo og Martin Andresen. Ellers er det mye av det vanlige i disse lagturneringene på BBO, med andre ord et sterkt internasjonalt felt. Det deltar 24 lag fordelt i tre grupper, og etter et grunnspill skal de spilles kvartfinale, semifinale og finale. 

All informasjon om denne turneringen finner du her. 

Vi kommer tilbake med spill og resultater fra turneringen i neste innlegg.

"CLOSE BUT NO CIGAR" i Down Under Teams

I denne turneringen som ble avsluttet søndag deltok 21 lag fra India, Indonesia, Japan, Australia og New Zealand. Vårt lag (New Zealand) kom seg greit til semifinale og vant da en ganske jevn kamp. I finalen ble det fyrverkeri allerede i første spill. Jeg foretrekker å starte viktige kamper med en "kjedelig" 1 grand med 7-8 stikk eller noe i den retningen. Det ble det ikke. Jeg satt øst med dette:

Meldingene gikk slik:

De forsøkte altså å flykte fra 1 ruter doblet, og det så litt skummelt ut for meg. De lignet fælt på slike spill hvor man har straffepasset makkers dobling av 1 i minor, så flykter de til 1 i major og du får den snikende følelsen av at nå vil makker straffedoble så fyker det hjem hvis du passer. Det ble enda skumlere da han ene redoblet idet makker som forventet doblet 1 hjerter. Men det var bare å la det stå til...

Det var ingenting å frykte. Makker hadde en monsterhånd med 4-4-1-4 og 20 hp, og den siste redoblingen var ment som SOS. Det hele endte med fire redoblede bet, +1000. Vi hadde en "tynn" 3 grand i kortene (+400), men lagkameratene hadde fått tak i en bet i den kontrakten, så spillet ga hele 14 IMP. For en start!

Kampen jevnet seg imidlertid ut. Vi ledet hele veien, men med liten margin. Da vi tapte noen spill krypmet ledelsen til 1 IMP før det aller siste spillet. I det spillet fikk vi ved vårt bord tak i to bet i faresonen mot en 2 ruterkontrakt. Motspillet vårt satt ikke helt, og +200 var også litt for lite fordi vi hadde en marginal utgang utenfor sonen i kortene, men den var riktignok ikke lett å melde. Ville +200 holde?

Heller ikke ved de andre bordet fant de utgang med våre kort, men der spilte våre lagkamerater 1 kløver (!) på 4-1 tilpasning, og det var en dårligere kontrakt enn den de spilte mot oss. I 1 kløver ble det fire sonebet! Med -400 ved det bordet tapte vi 5 IMP på spillet og finalekampen med 4 IMP. Tre dagers spilling, og det så veldig bra ut til det gjentstod et par minutter...men altså...

Close but no cigar... 

 

Tilbakeblikk på parfinalen (2)

De er forskjellige metoder for motspill, ikke bare om man bruker lav/høy som styrke, eller om det er norske eller svenske fordelingskast som gjelder. Metodene vi her snakker om handler om hvor rigid man legger opp det hele. Noen liker å ha klare regler for hva signalene betyr, andre sverger til såkalt ad hoc defence, dvs. man prøver å bruke de signalene som passer til den enkelte motspillsituasjonen.

Det er klart at et ad-hoc opplegg har mye for seg i teorien. Det er imidlertid krevende, for begge spillerne i makkerparet må tolke situasjonene likt. Selv har jeg mest tro på et relativt enkelt og konsekvent opplegg med styrke/svakhet som hovedsignalet, deretter fordeling, men med noen klart definerte unntak. Hvis det «flyter» for mye kan det bli usikkerhet om det for eksempel forsøkes med Lavinthal og makker ikke oppfatter det slik. For å spille motspill etter «ad-hoc-metoden» må makkerparet være godt samspilt å ha gode avtaler på hva som skal til for at det normale signalet i en slik situasjon skal fravikes til fordel for det som kanskje er mer nyttig akkurat der. Selv vil jeg anbefale de fleste å ikke satse på det perfekte, men heller gjøre det enkelt og tydelig, så får man heller forsøke å bruke hodet og utnytte den informasjonen man har best mulig.

En viktig variant i motspill er etter min mening å avklare lengden i den fargen makker har spilt ut når vi med det samme, eller senere spiller den fargen tilbake (eller saker ett kort i den fargen). Det vanlige er å bruke norsk fordeling fra gjenværende. Det er noen unntak fra det også, spesielt hvis det spilles motspill mot grandkontrakt.

Her kommer et eksempel fra parfinalen hvor motspillet ved noen bord ble gjort unødvendig vanskelig. Men han som derfor måtte tenke for å finne riktig motspill burde ha greid det selv om makkeren ikke var hjelpsom.

Makker spiller altså ut ruter 2 (norsk fordeling), og spillefører legger damen fra blindemann (vest) som du stikker med esset. Hvilket kort spiller du tilbake?

«Regelen» for å spille tilbake i utspilt farge er altså norsk fra gjenværende, og det tilsier ruter 4 her. Men i dette tilfellet bør nok nord gjøre unntak og gjøre det enkelt med å spille ruter knekt i andre stikk. Og det er ikke bare for å gjøre det enkelt, det kan sitte slik at det er blokkering i ruter også. Husk makker har normalt fem ruter (norsk fordelingsutspill). Ved noen bord der fireren ble spilt tilbake gikk det galt, men det burde ikke gått galt likevel slik fargen så ut. Slik så hele spillet ut:

Det gikk altså ruter 2 ut til damen og esset fulgt av ruter 4 fra nord i andre stikk. Syd stakk med tieren, før han dengte ruter konge i disken. Da var fargen blokkert, for nord hadde igjen den høyeste ruteren i fjerde ruterrunde selv om han forsøkte med å legge knekten under kongen. Ruter 8 blokkerte. Forsvaret fikk kun tak i fire rutersikk der de enkelt burde tatt fem og en bet.

Selvsagt kunne/burde nord spilt ruter knekt i andre stikk, ikke minst for å gjøre det enkelt for makkeren. Ved å spille den minste kan det bli en reell blokkering også om spillefører for eksempel 10-9 og syd har kun fire veldig små rutere under kongen.

At nord nok burde avveket fra den «vanlige» utspillsregelen fratar ikke syd for skyld i dette spillet. Det var nemlig ingen blokkering i dette spillet. Syd skulle ikke spilt ruter konge i tredje stikk, men en liten ruter fra K-6-3 gjenværende. Da vinner nord med knekten og spiller sin fjerde ruter til syds konge før syd får tatt for den femte ruteren. Litt mer komplisert, kanskje, men hvorfor er det opplagt motspill fra syd om han tenker seg litt om?

Syd må tenke på hva spillefører gjorde i disse to ruterrundene. Han forlangte damen fra bordet i første stikk, og da nord stakk og spilte ruter 4 fulgte øst med nieren (noen fulgte motsatt i ruter, men det gjøre det nesten enda mer opplagt hvordan det sitter). Etter denne starten er det vel helt umulig at en spiller god nok til å spille parfinalen kan ha startet med ruter J-9-5? Med den kombinasjonen er det jo en sikker stopper simpelthen ved å legge lavt fra Q-7 i første stikk, og ingen spiller over et visst minimumsnivå ville funnet på å legge damen. Altså hadde ikke øst J-9-5 i ruter fra start, og hva hadde han da?

Han har enten to eller fire fra start. Hvis han har fire har han en stopper uansett, og med J-9-8-5 ville/burde han også lagt lavt fra bordet i første stikk. Altså er det omtrent 100% sikkert at øst hadde dobbelton ruter fra start, og da er det vel helt logisk at det bør spilles liten ruter i tredje stikk?

Spillet viser at metoder er en ting, å være hjelpsom mot makker i motspill en annen, men selv å bruke hodet og logikk er kanskje det aller viktigste.

Det er ikke alltid bridge er helt rettferdig. De tre parene som dyttet på ni stikk etter ruterutspill noterte altså -400 hvor de kunne fått +50, men å sitte mot 400 ga +7 til motspillerne! Og det etter en (to) megabrøler(e) i motspillet.

Slik var det fordi over halvparten av syd-spillerne ikke fant ruter ut. Hjerterutspill var populært. Da brøt syd med en annen "regel", spill ut fra "longest and strongest". De fulgte kanskje en annen "regel", major ut mot grand? Det er selvsagt klart at man ikke sikkert vite hva som er beste utspill, men med hjerter ut (og noen steder spar knekt) mot 3 grand ble det i dtte spillet tolv stikk og +490 til Ø/V.

Jeg føler litt med det ene Ø/V-paret som fant gullkontrakten 4 spar hvor det er elleve stikk, og de gjorde det enda bedre da de fikk tolv stikk. Å notere +480 ga imidlertid -1, ganske surt når man har funnet den beste utgangen (5 kløver står også) og fått ett stikk mer enn det engentlig er.

HELGELAND JUNIORBRIDGEKLUBB med flott tiltak

Vær med å støtt våre juniorer!

Nedenfor finner du invitasjonen til en turnering som HJBK arrangerer på lørdager. Inntektene går til et veldig godt formål!

Invitasjonen er sakset fra HJBK sin hjemmeside som du finner her.

//

Helgeland Juniorbridgeklubb inviterer til Norsk BBO-CUP

Alle lørdager ut 2020, kl. 19.30 på BBO

Avgift kr 50,- pr kveld + 1BBO-$ ved påmelding. Juniorer kr 0,-. Vipps til: 516428 eller betal til bankkonto: 4750 58 94134

Overskuddet fra turneringen går til Norsk juniorcamp 2021, som arrangeres på Lovund 19-21.mars 2021. Her får bridgeinteresserte barn og unge være med på ei eventyrlig helg med masse kortspilling. De får møte, og lære av noen av verdens beste bridgespillere, samt være med på actionfylte aktiviteter. Her skal vi ha deltakere som er fra helt nybegynner til landslagsnivå, og alle får et opplegg tilpasset sitt nivå.

Vår målsetting er å kunne tilby dette kostnadsfritt for alle. Det deles ut klubbpoeng og kretspoeng som bonus.

Vår sponsor, Power, sørger for gavekort med samlet verdi tilsvarende 50% av turneringsoverskuddet fordelt til de 5 beste sammenlagt, samt beste juniorspiller og beste spiller med medlemsnummer over 43000. I tillegg trekkes det 5 tilfeldige som mottar produkter fra Power.

Sammenlagtresultatet er en Poengserie (i Ruter), hvor alle som deltar i turneringen får fem poeng «for oppmøtet», og de ti beste i tillegg får bonuspoeng for plassering. Skalaen (inkludert bonus) er: 100-80-60-50-40-30-25-20-15-10-5-5-5-osv. Alle resultater teller med.

Spillere som spiller fra utlandet må melde inn sitt nick til Kurt Ove Thomassen på sms 90666041 eller epost kurtove@hotmail.com.

Velkommen til trivelige bridge-lørdager hvor du støtter det viktige juniorarbeidet.

//