Norsk Bridgeforbund starter ny rekruttblogg

Norsk Bridgeforbund starter en ny rekruttblogg hvor vi vil presentere tips om meldinger, spilleføring og motspill som er tilpasset de litt ferskere spillerne. Det er Kristian B. Ellingsen som vil presentere de første spillanalysene.

Det første spillet vi skal se på i Rekruttbloggen stammer fra spillekvelden i Sortland Bridgeklubb tirsdag 23.februar 2016.

Du skal spille 6 NT i øst med kløverknekt ut fra syd.

K kn 8 2                        E 4

 E K 10                          ♥ 9 7 3 2

 K D 5 2                         ♦ E Kn

 D 7                                ♣ E K 8 5 4

Det første du må gjøre som spillefører er å legge opp en spilleplan.

Det innebærer følgende:
1. Telle hvor mange sikre stikk du har, det vil si hvor mange stikk du kan ta uten å slippe motparten inn.
2. Finne ut hvor mange stikk du mangler.
3. Vurdere hvilke muligheter du ser for å få tak i de stikkene du mangler.

Så må man prøve å kombinere flere muligheter for å gi seg selv størst mulig sjanse til å lykkes.

I dette spillet har vi 11 sikre stikk (2+2+4+3).

Hvilke muligheter ser du for å få tak i stikket som mangler for å få hjem lilleslemmen?

Sannheten er at det er muligheter for ekstra stikk i tre farger, nemlig spar, hjerter og kløver. I spar har vi muligheten til å ta en finesse med knekten, mens vi kan godspille langfargestikk i både hjerter og kløver dersom fargen ikke sitter for ujevnt fordelt hos motstanderne.

Så hvilken farge skal vi gå på først?

Hvis kløveren sitter 3-3 kan vi ta fem stikk i fargen og 13 stikk totalt. Dersom fargen er fordelt 4-2 kan vi etter å ha tatt for esset, kongen og dama godspille vårt tolvte stikk ved å gi bort et kløverstikk.

Om hjerteren er fordelt 3-3 hos motparten kan vi gi bort et hjerterstikk og med det sette opp vårt tolvte stikk i den fargen.

Det tolvte stikket er også mulig å hente ved å ta en finesse i spar. Vi spiller da spar fra øst og legger knekten dersom syd følger med en liten. Vi håper at syd har dama.

Som vi ser er det altså mange muligheter å vurdere opp mot hverandre.

Riktig spilleplan er å teste kløveren først. Vi stikker kløverutspillet med dama i bordet, og nord følger med en liten. Som nevnt kan vi få tak i stikket vi mangler i kløver dersom fargen ikke sitter verre enn 4-2. Vi spiller en ny kløver, men må dessverre konstatere at nord ikke følger farge. Det betyr at syd har fem kort i fargen, og vi kan ikke godspille stikk der. Vi stikker med kløver ess, og må gå over på plan B.

Det neste vi gjør er å teste hjerteren. Hvordan gjør vi så det? Vi kan ikke spille fargen fra toppen fordi vi da risikerer at en av motstanderne kan ta to hjerterstikk dersom han sitter med dame-knekt fjerde.

Løsningen er å gi bort det første hjerterstikket, og den beste måten å gjøre det på er å spille en liten hjerter mot bordet. Dersom syd følger lavt nøyer vi oss med tieren. Vi må regne med at nord kan stikke denne, men når vi så kommer inn igjen kan vi spille esset og kongen i hjerter og ved å holde telling på fargen se om hjerter 9 blir godspilt.

Hvis så er tilfelle har vi 12 stikk, og hvis ikke har vi sparfinessen som en siste mulighet.

Aktuelt sitter hjerteren 3-3, og man får satt opp sitt tolvte stikk i den fargen.

Hele spillet så slik ut:

                   D 10 6 5 3

                  ♥ Kn 5 4

                  ♦ 7 6 4 3

                  ♣ 2

K kn 8 2                        E 4

 E K 10                          ♥ 9 7 3 2

 K D 5 2                        ♦ E Kn

 D 7                               ♣ E K 8 5 4

                   9 7

                  ♥ D 8 6

                  ♦ 10 9 8

                  ♣ kn 10 9 6 3

Merk at det er essensielt hvilken rekkefølge man spiller majorfargene i etter at man har sett at kløveren sitter skjevt. Det går galt om man tar sparfinessen før man tester hjerteren fordi motspillerne da vil få et stikk i hver av majorfargene.

Jeg håper du hadde glede av det første spillet i Rekruttbloggen, og vil følge med videre. Det neste spillet kommer som nevnt neste fredag. Opplever du et instruktivt spill som kan passe på denne bloggen, send det gjerne til kristian.ellingsen@bridge.no .