Klarer du å lage et juniorlag?

24.-25. november 2018 arrangeres skolemesterskapet i bridge. Vi utfordrer DEG til å lære opp fire juniorer og delta. Bli med på å skape et miljø for juniorbridgespillere i Norge.

Din gave: Lær bort det beste spillet

Å være sammen og spille spill går aldri av moten. Vi som spiller bridge vet at vi har det beste spillet. Så hvorfor holde det hemmelig? Ikke bare er det sosialt, det gir også uendelig med utfordringer som avdekker seg lag på lag etter hvert som du mestrer spillet. 

Selv om dagens barn og unge har et nærmere forhold til mobiltelefonen enn til kortstokken, så vil du bli overrasket over responsen om dere alle la den bort i noen timer, og prøvde dere på bridge.

 

Slik lærer du barn bridge

Selv hadde du sannsynligvis hundrevis av timer med kortspill i bagasjen før du lærte bridge. Dagens barn har brukt tiden sin på andre ting, og har ikke den samme forkunnskapen. Kanskje vet de ikke engang forskjell på fargene? Og hvorfor heter det farger, når de bare er røde og svarte? 

Skal vi møte barna, må vi møte dem på deres nivå. Så glem i første omgang alt av bridgeuttrykk, og glem alt du har lært av meldinger. På http://bridge.no/Laer-bridge/Skolemesterskap-i-bridge vil du finne en enkel og grundig beskrivelse av hvordan du lærer bort bridge til de yngste. Se på power point presentasjonen som heter "Skolebesøk halv / hel dag" - der er det flere tips i notatene under hver slide.

Hvorfor egne grupper for barn?

Vi bridgespillere har holdt hemmeligheten med bridgen for oss selv i flere tiår. Og siden det bare er én gyldig grunn for å slutte med bridge, så sier det seg selv at gjennomsnittsalderen øker. Til nå har den krøpet oppover til 61,7 år, og den vil stige raskt om vi ikke tar grep.

Når vi spiller spill, gjør vi det for å glemme tid og sted, le og utfordre oss selv. Spill er konsentrert liv. Det er helt avgjørende at vi trives og føler oss hjemme sammen med dem vi spiller med og mot. 

Så snart man mestrer bridge hviskes aldersskillene ut. Da opplever man et fellesskap med andre bridgespillere på tvers av alder. Men før man er blitt en del av bridgefamilien, vil en 11-åring føle seg helt fremmed i en vanlig bridgeklubb. Derfor må vi lære barn bridge i egne grupper.  

Det enkle er ofte det beste

For deg som nå har ett konkret barn i tankene, er oppskriften enkel: Be barnet invitere 2-3 venner til spillkveld, og sett dere ned rundt kjøkkenbordet med kortstokken. Begynn på begynnelsen, lær hva et stikk er, og konkurrer i hvem som kan ta flest stikk. Oppskriften finner du på http://bridge.no/Laer-bridge/Skolemesterskap-i-bridge. Lag gode rammer, med enkel servering og god stemning. Syns de det er gøy? Husk å avtale ny spillkveld, og nevn muligheten for å delta i skolemesterskap i bridge.

  

For klubben: Skolebesøk med bridgeopplæring

En effektiv måte å få tent interessen hos barna, er at bridgeklubben kommer på besøk på skolen. Bridgeopplæring er med på å oppfylle mål i læreplanen, og vi har gode argumenter for hvorfor rektor bør sette av en halv dag med bridge for elevene. 

Har dere ingen bridgelærer i klubben? Ingen problem. Om dere kontakter Norsk Bridgeforbund i god tid før skolebesøket, vil vi stille med en bridgelærer som har ansvaret for undervisningen – helt gratis.Vi anbefaler også at klubben sender noen på bridgelærerutdanningen. Neste anledning er i Mo i Rana, Kristi Himmelfarthelgen

Denne metoden krever mer innsats enn å samle fire spillere rundt et kjøkkenbord, men belønningen er tilsvarende større. Til nå kan bridgeklubber som har prøvd denne tilnærmingen på minimum 100 elever vise til 100 % suksessrate i å starte egen juniorbridgeklubb rett etterpå. Bridge fenger barna!

En slik tilnærming krever god forankring i bridgeklubben. Til et skolebesøk trengs det én frivillig medhjelper pr fire elever, slik at vi får én medhjelper pr bord. I tillegg må dere ha en konkret plan for oppfølgingen etterpå. Blir det spilling på den lokale cafeen neste lørdag? Eller skal dere starte egen juniorbridgeklubb fredag om to uker?

Er dere en gruppe i klubben som har vilje til å ta i et tak over en periode, så er dette den klart anbefalte strategien. På http://bridge.no/Laer-bridge/Blogger/Rekruttbloggen/Startpakke-juniorbridge kan dere lese oppskriften på hvordan Mo BK og Båsmo BK startet en juniorbridgeklubb med 84 deltakere på 3 måneder. 

Gulrot: Reis til skolemesterskapet i november

24. -25. november arrangerer vi nasjonalt skolemesterskap i bridge. Konkurransen foregår i Oslo, og det vil være premie i flere klasser. Deltakere og trenere* bor på Haraldsheim Vandrerhjem, og deltakelse er gratis. Reise og overnatting er sterkt subsidiert, og det vil kun være en liten egenandel pr spiller i reise/opphold. 

Vi håper at skolemesterskapet – å reise på tur med laget og treffe andre unge spillere som elsker bridge – vil være et fint mål på veien i bridgeopplæringen.  

Hvem kan delta i skolemesterskapet?

Alle som er i skolealder, det vil si barneskole, ungdomsskole eller videregående skole kan stille lag. Man kan stille lag på tvers av alderstrinn. Siden formålet med skolemesterskapet er å skape flere aktive bridgemiljø for juniorer lokalt, skal barna være fra samme skole. Om det foreligger en begrunnelse for hvorfor de ikke kan være det, eller et lag mangler en spiller uka før mesterskapet starter, vil reglene tillate unntak.

De aller fleste som deltar, vil ha lært bridge i løpet av 2018. Skolemesterskapet er et ledd i satsingen for å skape flere juniormiljø i Norge, og et lavterskeltilbud. Derfor trenger du ikke å være redd for at ditt lag kan for lite bridge. Kan de telle honnørpoeng og melde utgang, så kan de mer enn nok til å delta. 

Målet er 20 lag i skolemesterskapet, og det vil bli fine premier i flere klasser. 

Premie til beste trener!

Vi har også en gulrot til treneren: 
Treneren til laget som gjør det best i skolemesterskapet vinner deltakelse med makker i Marit Sveaas Internasjonale Bridgeturnering 2019. 

Tar du utfordringen?

*Som i alle idrettsarrangement for barn/unge må alle trenere som skal reise med et lag til skolemesterskapet kunne vise plettfri begrenset politiattest

 

Fakta om skolemesterskapet:

  • Dato: 24.-25. november 2018
  • Sted: Oslo, NBF Oslo sine lokaler på Løren
  • For hvem: 5.-10. klasse og videregående skole
  • Hvordan? Ideen er enkel: Hver bridgetrener lærer opp en gruppe på 4 barn.

NBF stiller med opplæringsmateriell og oppfølging, og kommer gjerne på skolebesøk til klassen.

Interessert? Kontakt marianne@bridge.no 

Startpakke juniorbridge

3000 elever skal lære bridge - hvordan får de det til på Helgeland? Les videre - svaret kommer snart, med en oppskrift som dere kan kopiere.

Fire måneder etter prosjektstart er juniorbridgeklubben stiftet, og det er arrangert 4 klubbkvelder. 85 barn har vært innom klubben - 30 av dem på minst 3 av kveldene. Det er bedre oppslutning enn i noen av "voksenklubbene".  Vi er begeistret og imponert over det Mo BK og Båsmo BK ved Elisabeth Solum og Kurt-Ove Thomassen har fått til i Rana.

Skolene begeistret

Det som også slår oss, er hvor positive skolene har vært til å få bridgeklubben på besøk. Både i Rana og i Sandnes der det finnes juniorbridgeklubber, står skolene i kø. Dette vil være fullt mulig å få til andre steder i landet også.

For at klubber som nå lar seg inspirere skal slippe å finne opp kruttet på nytt, har vi spurt Mo og Båsmo BK om hvordan de har gjort det. Elisabeth Solum har sendt oss det de kaller Startpakke juniorbridge, som vi her publiserer i sin helhet - til glede, inspiriasjon og fri avbenyttelse.

Startpakke juniorbridge

av: Elisabeth Solum, Mo BK 

Anbefalinger i dette dokumentet bygger på erfaringer fra undervisning i lynbridge i barne- og ungdomsskoler i Rana med påfølgende etablering av Rana Junior Bridgeklubb. 

Erkjennelse

Mo BK og Båsmo BK får færre medlemmer og høyere gjennomsnittsalder for hvert år. Flere rekrutteringstiltak er gjennomført opp gjennom årene, men med lite suksess. Viktigste erfaring er manglende oppfølgning av nye spillere. Det er derfor enighet i klubbene om at det er behov for full satsing på rekruttering både av voksne og barn/unge. Full satsing innebærer at alle klubbenes medlemmer må være innstilt på å bidra og at klubbene vedtar en økonomisk ramme for satsingen.

Arbeidsgruppe

Etter som vi er to klubber i Rana som samarbeider om rekruttering, etablerte vi en arbeidsgruppe med to representanter fra hver av klubbene. Dermed sørget vi for å fordele noen av oppgavene. Det er viktig at gruppens leder(e) er entusiastiske og har tid til god planlegging.

Vedlegg: Framdriftsplan bridge Rana (1)

NBF

Vi har hatt et nært samarbeid med NBF sin rekrutteringsansvarlig Marianne. Hun ledet undervisningen i skolene den første uken og ga oss viktig læring om det pedagogiske opplegget.

Forberedelse til undervisning i skolene

Et viktig forberedende tiltak var at vi besøkte alle klassene en tid før undervisningen, fortalte kort om den forestående undervisningen mens vi delte ut lynbridge kortstokker og brev til foreldrene til samtlige elever og lærere. Besøket var avtalt på forhånd og tok 10-15 minutter per klasse.

Klubbenes medlemmer har vært medhjelpere ved undervisningen. I utgangspunktet anbefales en medhjelper per bord i klassene, spesielt for de minste elevene. Dersom det er store klasser, anbefales å dele opp klassene med en som underviser i hvert klasserom.

Vedlegg: Brev til foreldre utgave I (2) (kontakt marianne@bridge.no for å få fila i redigerbart format)

Skjema registrering av medhjelpere (3)

Undervisning i skolene

Arbeidsgruppen har holdt kontakt med skolene via rektorene, per e-post eller telefon. Det ble avtalt tid for undervisning hver dag i en uke pluss to dager påfølgende uke, to seanser per dag. Viktig å få rektorenes forståelse for hvilke evner bridge fremmer: konsentrasjon, strategisk planlegging, samarbeid, logisk tenking og ikke minst telling og regning.

Vi var på en ungdomsskole, to skoler samlet 5.-7. klassetrinn og i 7. kl. på de øvrige skolene.

Av utstyr hadde vi med oss en ekstra stor kortstokk, kortholdere og kortstokker.

Vedlegg: Tidsplan undervisning skolene (4)

Undervisning tips og øvelser (5)

Brev til foreldre utgave II (6)

Oppslag skolene utskrift A3 (7)

Media

Det anbefales å kontakte lokal media for å få oppmerksomhet omkring satsning på juniorene, spesielt om undervisning i skolene.

Juniorklubb

Etter som vi har erfart hvor viktig det er med oppfølging av bridgespillere etter undervisning, besluttet vi raskt å etablere juniorklubb med klubbkvelder annen hver uke fra kl 17.30 til kl 20.30. Vi informerte om klubbkveldene i klassene muntlig og med oppslag. 64 elever kom på første klubbkveld. 

Registrering av deltakere

Vi registrerte spillerne på eget skjema med informasjon om navn, adresse, fødselsdata, mobil og ev. allergier samt navn på foresatte med mobilnummer. Ut i fra dette har vi satt opp oppmøtelister og registrerer alle hver klubbkveld.

Spillelokale

Klubbkveldene holdes i annen etasje på en restaurant på Ytteren. Dvs. at avstanden til elevene på Båsmo, Ytteren og Selfors ikke er stor. Foreldre organiserer skyss fra steder som ligger lengre unna spillestedet (Alteren, Dalselv og Utskarpen).

Påminnelse

Dagen før klubbkveld påminnes juniorene og lærere per SMS. Juniorene har også fått en «huskelapp» med datoer for klubbkvelder, foreldremøte, kurs for foreldre og andre voksne, turnering for juniorer og grillfest for juniorene med familie.

Medhjelpere

Også på klubbkvelder må det være forholdsvis mange medhjelpere, gjerne en per bord. 

Servering

En del av juniorene kommer direkte fra trening og er sultne, så vi har valgt å servere pizza og brus. 

Organisering

Venner møter gjerne sammen og vil spille ved samme bord. Det kan være en utfordring å organisere bordene slik at alle får spille med sine venner og at de får møte andre på samme nivå.

Vi har ellers stor tålmodighet med tidspunktet juniorene møter i klubben og har forståelse for at foreldre henter de minste før spilleslutt.

Spill og framdrift

Det kan være greit med gitte spill med kjente poeng. Det viktigste er imidlertid at de unge får spille mange spill og får noen innspill fra medhjelperne underveis. I starten avbryter vi ikke, men lar juniorene spille fritt og bare passer på at de følger farge og teller honnørpoeng. Senere trener vi på begrepene honnørpoeng, utspiller, blindemann, spillefører, kontrakt, stikk, trumf (superfarge) og oppfordrer hele tiden de unge til å følge godt med i spillet og telle, telle, telle. Viktig å unngå bruk av bridgesjargong som er uforståelig for nye spillere.

Utstyr og materiell

Første klubbkveld hadde vi oppslag på veggene med de viktigste begrepene, honnørpoeng-skalaen og poeng-stikktrappen. Senere har vi hatt utskrift (på tykt papir) av tabell med honnørpoeng, antall stikk, meldinger og kontrakt-poeng på bordene. De unge registrerer selv kontrakt og resultat på eget skjema.

En del av juniorene har behov for kortholder. (Rana Juniorbridgeklubb har fått en lokal bedrift til å produsere slike kortholdere. Kan bestilles, 25,-/stk + frakt ved henvendelse til Kurt-Ove Thomassen).

Det kan være greit å ha en flippover for å demonstrere viktige poeng.

Vedlegg: Begreper oppslag (utskrift A3) (8)

Honnører oppslag (utskrift A3) (9)

Tabell honnørpoeng, stikk, melding, poeng (10)

Score skjema (11)

Sommerleir

Junior sommerleir tror vi er en viktig gulrot for mange av juniorene. Vi har reklamert med at alle skal få delta på leiren i Drammen uten kostnader til reise, deltakelse og opphold. Vi må regne med å være følge på reisene.