Bridge-vert i klubben

Bjørg Kjølner, Asker BK, inspirerte deltakerne på organisasjonsdagene med hvordan de har endret miljøet i Asker BK. Med tillatelse fra Bjørg er det med stor glede at vi deler hennes erfaringer:

"Jeg er ikke gammel i gamet, hverken når det gjelder bridge eller medlemskap i Asker BK.

 

Bilde: Bjørg Kjølner, rekrutteringsansvarlig og én av flere Bridge-verter i Asker BK

Da jeg begynte i klubben for noen år siden, var vi ca 8 bord. Noen hadde nok skjønt at det gikk den gale veien, og Per Watz fra Nesodden var invitert til å innlede en spillekveld. Det var inspirerende, og han sådde sikkert noe i meg den kvelden. Vi har også hatt kontakt over fjorden siden.

Hvordan var det i klubben før?

Litt om hvordan jeg opplevde at spillekveldene var: De bare begynte! Det var ingen felles «start». Det kunne være lite hyggelig ved bordene av forskjellige grunner. (Alle her i salen vet hva det kan handle om). Det var ikke fristende å invitere med seg noen dit. 

Bildet: Per Watz, med bridgebrosjyre på Nesodden-båten. Per er mannen bak "Veiviseren" og "Styrekalenderen" til NBF, tidligere visepresident i NBF, leder i Nesodden BK og NBF Østfold og Follo i tiden da kretsen ble landets største.

Én Bridgevettregel hver kveld

Etterhvert ble jeg rekrutteringsansvarlig. For meg handlet det DA ikke først og fremst om å få nye medlemmer til klubben. Rekruttering er mye mer enn det. Jeg ville begynne å gjøre noe med miljøet. Hver spillekveld hadde jeg en liten og gjennomtenkt velkomsttale med positivt innhold. Jeg tok bl.a. en bridgevettregel av gangen, og alle ble tatt opp etter hvert. SLIK begynte forandringen av miljøet i klubben. Rekruttering er også at de som går i klubben skal trives, slik at de blir.

 

Bridge-verten: den som ser alle

I tillegg til at vi hadde en samlende innledning på kvelden, ville jeg også at alle skulle bli ønsket velkommen ved døren. Derfor innførte jeg «bridgevert». Bridgevertens oppgave er bl. a. å stå ved døren, ta folk i hånden, se dem i øynene og ønske velkommen. Bridgeverten har et skilt på seg.

 

Denne jobben går på omgang, og NÅ deltar alle medlemmene VILLIG på denne jobben. Oversikten over vaktene står på hjemmesiden sammen med terminlisten. INGEN kommer inn i vårt spillelokale uten å bli SETT.

 

Bildet: Bjørg Kjølner og Zoja Milvang - de første Bridge-vertene i Asker BK. Nå er det blitt en selvfølge i Asker BK at Bridge-verten stiller som makkergarantist, og at oppgaven går på rundgang blant medlemmene i klubben.

Kom med eller uten makker - bridge-verten stiller opp

Jeg ville også at alle som har lyst til å spille bridge hos oss skulle kunne komme med eller uten makker. Derfor innførte jeg makkergaranti. Bridgeverten ordner med spleising av «løse spillere». Hvis det blir ulikt antall, er det bridgverten som ikke får spille den kvelden. Dette fungerer veldig godt. INGEN sure miner hvis bridgeverten må gå hjem.

Ta vare på de medlemmene vi har - bridgekurs for klubbens medlemmer

KURS: jeg har ikke satset på kurs for nybegynnere. Det er ut i fra hva jeg har hørt fra andre om deres erfaringer og resultater. I stedet har jeg arrangert noen kurs for dem som er i/har kommet til klubben, og som gjerne vil lære mer. Det siste jeg arrangerte var spillekveldene for nye i klubben og andre som ville ha spilletrening med gjennomgang av spillene. Ett tema gikk igjen i noen av spillene, slik at det ble litt teori. Vi hadde 4 slike kvelder med 4 bord hver kveld. To tidligere medlemmer kom, og de begynte å spille sammen etter kurset.

Fra 8 til 14 bord på klubbkvelden

Da Per Watz var på besøk, var vi ca 8 bord, og Asker BK hadde et dårlig rykte. Nå er vi 12-14 (16) bord, og Asker BK har et godt rykte.

Lykke til!
 
Hilsen Bjørg