Resultater VM-dag 4

Fjerde dag av VM gikk heldigvis bedre for våre lag enn dagen før. Mens damelaget og veteranlaget sanket rundt 40 vinnerpoeng hver i løpet av tre runder, hentet laget i åpen klasse mer enn 48 VP! I åpen klasse og dameklassen ligger Norge innenfor topp 8. Veteranene har spilt seg noe opp i dag, men har fortsatt en vei å gå om det skal bli sluttspill.

Dagens resultater i åpen klasse:
Norge - Canada 16,73 - 3,27  (IMP-score: 37 - 7)
Norge - Russland 19,02 - -0,02  (IMP-score: 65 - 11)
Norge - England 12,80 - 7,20 (IMP-score: 24 - 14)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
10 Canada 9-16 11,2 16,73 +5,53
11 Russland 1-8 8 19,02 +11,02
12 England 9-16 11,2 12,80 +1,60

Les mine forhåndstips og systemet som ligger til grunn for "poengbudsjettet"

Med dagens resultater er Norge dermed 21,67 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (11,2 VP) er Norge 19 VP foran skjema.

Foreløpig kreves det et snitt på 12 VP for å ligge innenfor kvalikgrensa. Norges foreløpige snitt er 12,78 VP per kamp.

Dagens resultater i dameklassen:
Norge - USA 2 9,69 - 10,31  (IMP-score: 25- 26)
Norge - India 17,31 - 2,69  (IMP-score: 60 - 26)
Norge - Tunisia 13,04 - 6,96  (IMP-score: 30 - 19)

 En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
10 USA 2 9-16 13,5 9,69 -3,81
11 India 17-24 15 17,31 +2,31
12 Tunisia 17-24 15 13,04 -1,97


Etter dagens resultater er Norge dermed 2,6 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,5 VP) er Norge 3,21 VP foran skjema.

Foreløpig kreves det et snitt på 11,88 VP for å ligge innenfor kvalikgrensa. Norges foreløpige snitt er 12,77 VP per kamp.

Dagens resultater i veteranklassen:
Norge - Bulgaria 7,20 - 12,80 (IMP-score: 17 - 27)
Norge - Reunion 15,56 - 4,44 (IMP-score: 43 - 20)
Norge - New Zealand 17,03 - 2,97  (IMP-score: 36 - 4)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
10 Bulgaria 17-24 14,7 7,20 -7,50
11 Reunion 17-24 14,7 15,56 +0,86
12 New Zealand 17-24 14,7 17,03

+2,33

Med dagens resultater er Norge dermed 48,68 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,2 VP) er Norge 31,68 VP bak skjema. I går var dette talet 34,87 VP.

Foreløpig kreves det et snitt på 12,14 VP for å ligge innenfor kvalikgrensa. Norges foreløpige snitt er 9,56 VP per kamp, og den reelle avstanden til åttendeplassen er 30,98 poeng. I går var dette tallet 32.

Runde 11: Tre norske seire

Etter midkampen kunne vi glede oss over tre norske seire! Laget i åpen klasse fikk nesten full pott i det BBO-overførte oppgjøret mot Russland, mens både damene og veteranene tok klare seire i sine kamper. Med andre ord en strålende runde for de norske farger!

Under resultatrapporten kan du lese om et par spill fra den aktuelle runden.

I dagens siste runde vises to av våre lag på BBO. I åpen klasse møter vi topplaget England, mens veteranene skal opp mot New Zealand. Kampene starter 10:30 norsk tid.

Åpen klasse:

Norge - Russland 19,02 - -0,02 (IMP-score:65 - 11)

 

Dameklassen:

Norge - India 17,31 - 2,69 (IMP-score: 60 - 26)

 

Veteranklassen:

Norge - Reunion 15,56 - 4,44 (IMP-score: 43 - 20)

Her er et av de store spillene fra kampen:

Det handlet egentlig først og fremst om å klare å melde storeslem. Her ser du hvordan Norges lag i åpen klasse og dameklassen meldte seg fram til toppkontrakten 7 spar:

 

Innlegget oppdateres senere med flere spill fra kampen.

Rapport fra morgenkampen

I onsdagens første kamp, som er runde 10 av 23, ble det storseier til vårt lag i åpen klasse, mens damene vant sin kamp med minste mulige margin og veteranene dessverre gikk på et nytt tap. Under resultatrapporten kan du lese om noen av spillene fra denne runden. Som vanlig dukket det opp flere spennede spill.

Åpen klasse:

Norge - Canada 16,73 - 3,27 (IMP-score:37 - 7)

 

Dameklassen:

Norge - USA 2 9,69 - 10,31 (IMP-score: 25 - 26)

 

Veteranklassen:

Norge - Bulgaria 7,20 - 12,80 (IMP-score: 17 - 27)

I rundens tredje spill kom fikk vest tildelt ei voldsom hånd:

Det norske damelaget fikk slemsving inn etter at Marianne Harding og Ann Karin Fuglestad meldte seg fram til 7 grand på følgende vis:

2 grand viste altså minst 8 honnørpoeng, men om det skal meldes på minimum styrke må man ha rene honnører, det vil si ikke bare damer og knekter. I og med at Marianne har alle essene, tyder det på at makker må ha minst et par konger og ei dame. I så fall bør det være minst tolv sikre stikk, og trolig finesse- og/eller skvismuligheter for å få tak i det trettende stikket. Marianne mente det så vanskelig ut å få kontroll på meldingsforløpet i en slik grad at man kunne melde storeslem med full kontroll. Dermed valgte hun å ta sats og melde 7 grand.

Men det er kanskje mulig å melde denne storeslemmen med full kontroll? Hva om hun fortsetter med 4 ruter?

Ann Karin vil da kontrollmelde 4 hjerter, og Marianne kan gå i Blackwood, selv om hun vet hva makker kommer til å svare. Over 5 kløver (0 ess), kan hun melde 5 grand for å si at alle nøkkelkort er på plass. Hvor mange stikk kan Ann Karin telle til da?

Det er tre sikre stikk i både hjerter og kløver og makker har i tillegg garantert spar ess. Da er vi opp i syv stikk totalt. 4 ruter tyder på minst 6-kortsfarge, og 5 grand har jo garantert for de tre høyeste i farga. Med minst åtte ruter til sammen og de tre høyeste i farga er det absolutt håp om at farga gir seks stikk. For det første kan makker ha knekten eller ytterligere ekstra lengde. Om så ikke skulle være tilfelle, står kontrakten trolig i verste fall på 3-2-sits i ruter (68 %). Dermed er det all mulig grunn til å hoppe til 7 grand over 5 grand.

Uansett ble det 13 IMP til de norske damene da amerikanerene stoppet i 6 grand ved det andre bordet.

I åpen klasse ble det uavgjort spill etter 7 grand ved begge bord.

I veteranklassen tjente Norge 2 IMP etter å ha meldt 6 grand da Bulgaria stoppet i 6 ruter ved det andre bordet.

Litt senere i kampen kom det en potensiell slem til. Denne gang var det nord-syd som skulle teste meldeformen i slemsonen:

Syd har spennende kort, og idet hjerteren støttes har man ni stikk på egen hånd.

Allan Livgård og Terje Aa fant slemmen på følgende vis:

Aktuelt står slemmen på ruteresset foran, men i og med at øst har meldt 2 spar, er det sett fra syds ståsted en mulighet for at makker kan ha stjeleverdi i spar. Dessuten er vest klar favoritt til å ha ruteresset slik meldingsforløpet har gått.

Allan og Terje meldte fint fram til 6 hjerter. 4 kløver er kortfarge og sleminteresse. 4 ruter fra Allan er kontrollmelding som samtidig forteller om at kortfarga i kløver ikke er helt uinteressant. Allan finner så ei god melding når han går på en gang til med 5 kløver. Det viser førstekontroll og ytterligere interesse. Husk at Terje har indikert sleminteresse mot en enkel høyning, som viser omtrent 6-9 hp. Dermed kan Allan nesten ikke ha bedre kort (om man ser bort i fra at han kunne hatt dobelton spar).

Her er et spill hvor man gjerne vil være i sparutgang øst-vest uten at det var opplagt å melde ut:

Slik meldte Ann Karin og Marianne. 2 hjerter viser en god løft i spar etter syds opplysende dobling. Jeg må si jeg har litt sympati for at Ann Karin nedvurderer si hånd med single ruter konge. Samtidig er det slik at nords dobling kan tyde på at motparten har hjertertilpasning, og dermed er det betimelig å håp at makker i vest har relativt få hjerter. Om hun i tillegg har hjelp i kløver, skal det ikke så mye til før det er spill for utgang. Det er klart at man kan være noe mer sårbar om det bare er 3-korts spar i vest, men faktisk kan så lite som dama tredje i spar og ess-dame fjerde i kløver gi godt spill for utgang.

Jeg er usikker på hva som er forskjellen på pass og 2 spar over nords dobling, men øst bør i alle fall ikke avgi den minst oppmuntrende meldinga i den situasjonen.

Innbringende motspill

Damelaget vårt har fått en flott start på Venice Cup, som er navnet på VM-turneringa for den klassen. Fjerdeplass lar seg absolutt høre etter at vi er ferdig med drøyt en tredjedel av kvalifiseringa. Måtte de fortsette i samme spor slik at vi får se Marianne, Ann Karin, Torild, Gunn Tove, Liv Marit og Bodil i sluttspillet som starter på mandag! Selvsagt er det en lang vei å gå før man er der, og det er viktig at spillerne fokuserer på sine arbeidsoppgaver og tar ett spill av gangen.

Enn så lenge kan vi glede oss over et par av spillene som ble innbringende i løpet av dagen i dag:

Det første spillet er hentet fra morgenkampen (runde 7), hvor Norge møtte Pakistan. Hvordan ville du planlagt spilleføringa med hjerter dame ut fra vest?

Situasjonen er den at vests langfarge i hjerter truer ditt prosjekt. Du må innom både spar- og ruteresset for å få nok stikk, og dermed er det en viss fare for at vest både får godspilt og hentet hjerterstikkene.

Vest har nok ikke begge essene fordi hun da ville åpnet på 1-trinnet siden hun allerede er markert med dame-knekt i hjerter.

En mulig plan er å stikke utspillet med esset i bordet for så å godspille sparen. Om vest har spar ess, er kontrakten da trygg. Du får godspilt tre sparstikk og har inntak på hjerter konge. Dernest kan du presse ut ruter ess, som må være hos øst. På dette tidspunktet har øst etter alt å dømme ingen hjerter igjen, og dermed er det ufarlig å slippe henne inn.

Aktuelt ville ikke denne planen fungert da hele spillet så slik ut:

Øst kan stikke med spar ess og godspille makkers hjerter mens vest ennå har ruter ess i behold.

En annen plan er å lasjerer utspillet, men ei mulig utfordring med det er at forbindelsen til hånda og det siste sparstikket brytes, forutsatt at øst lasjerer sparen to ganger. Men kanskje er det ikke alltid et problem? Motparten må jo spille noe, og må muligens hjelpe deg til målet.

Det var nettopp slik spillet ble innledet der Torild Heskje og Gunn Tove Vist spilte imot. Etter at hjerter dame fikk beholde første stikk, så Torild at det ikke lenger var mulig å få godspilt farga da makker er markert med maksimalt to kort i farga. Hun skiftet til spar 4. Spillefører stakk med kongen, men Gunn Tove lasjerte. Deretter fortsatte spillefører med ruter konge til Torilds ess. Torild spilte så sin siste spar. Den ble stukket med dama i bordet, og Gunn Tove lasjerte nok en gang. Neste trekk fra spillefører var ruter dama, og sursitsen kom for en dag.

Syd spilte nå spar fra blindemann. Gunn Tove stakk og fridde seg i hjerter. Inne i bordet tok spillefører for ess-konge i kløver, før ruter knekt fulgte. Nå måtte Torild være våken og kaste ruter 9! Hvis ikke ville hun bli innspilt på den i neste stikk. Med bare hjerter igjen måtte hun så latt spillefører komme inn på hånda og hente ett stikk i hver av majorfargene for hjemgang i kontrakten.

Alt dette slapp hun ved å ofre ett ruterstikk. I stedet fikk Gunn Tove to kløverstikk tilbake, og dermed beit i kontrakten. Etter at ruterstikkene var innkassert, måtte spillefører avslutte med kløver fra knekten i bordet slik at Gunn Tove fikk for dama og tieren.

Det skal sies at det ikke var noen topp spilleføring. Syd hadde flere sjanser i løpet av spillet til å få dette i havn, men det var uansett et litt snedig sluttpoeng som gjorde at motspillerne til syvende og sist unngikk å bli innspilt og dermed fikk bei i kontrakten.

Spillefører kunne ha spilt inn øst i sluttpossen i kløver om hun ikke hadde tatt begge de høye kløverne, og det var faktisk mulig å spille inn øst i spar på et tidligere tidspunkt etter at ruter ess var presset ut. Om hjerter ess innkasseres før den tredje runden spar spilles, har øst nemlig bare svarte kort igjen. Da må hun enten slippe syd inn i spar eller spille kløver rett opp i ess-konge-knekt.


Gunn Tove Vist (t.v.) og Torild Heskje viste fin motspillsform da motparten havnet i 3 grand.

Det andre spillet er hentet fra oppgjøret mot Australia i dagens siste kamp (runde 9):

Hvordan ville du planlagt motspillet mot 3 grand om du satt i Torilds stol og fikk se makker spille ut hjerter 8 (norsk fordeling)?

En mulig plan er å lasjere utspillet i håp om at makker kommer inn og kan spille enda en hjerter mens du ennå har ruteresset i behold. Men det er ikke sikkert makker har mer hjerter, og det er i alle fall ikke sikkert at hun kommer inn. Men da står kanskje kontrakten uansett?

Torild valgte å stikke med esset og skifte til spar dame. Spillefører fulgte med liten og makker med knekten før blindemanns ess vant stikket. Spillefører ba så om en ruter fra bordet. Hva gjør du nå?

Torild stakk opp med esset, og spilte sin siste spar. Spillefører vant med kongen, men etter alt å dømme var to sparstikk godspilt for makker i nord.

Hele spillet så slik ut:

Spillefører hadde åtte stikk (2+1+1+4), men det niende stikket manglet. Det var ikke andre steder å sette det opp enn i ruter. Dermed måtte Gunn Tove slippes inn på dama. Hun kunne så forsyne seg med to sparstikk for ei beit i kontrakten.

Spillefører måtte lasjert den første sparrunden for å vinne kontrakten, men når spillefører først gjorde feil, var Torild våken og stakk opp den første ruterrunden for å beskytte makkers eventuelle inntak. Det måtte jo spares til sparen var godspilt!

Vi ønsker damene lykke til videre i mesterskapet! Allerede i neste kamp kan deres jakt på flere IMP og vinnerpoeng følges direkte på BBO. Motstander er USA 2, og Norge stiller med Marianne - Ann Karin og Bodil - Liv Marit.

Onsdag: Norsk BBO-dag

Onsdag får vi igjen sjansen til å følge norske lag på BBO alle tre rundene. I siste kamp, som starter klokka 10:30 norsk tid, må du sågar velge hvem du vil følge av laget i åpen klasse og veteranklassen. Det må vel kalles et luksusproblem! Forhåpentligvis blir det en god norsk dag og mye å glede seg over, både for oss som følger begivenhetene på nært hold og dere som følger med hjemmefra. Jeg minner igjen om at alle kamper starter én time tidligere enn de to første dagene. Det innebærer at kampene starter henholdsvis 04:00, 07:30 og 10:30 norsk tid.

Dagens program ser slik ut:

Åpen klasse: Running scores
04:00: Norge - Canada
07.30: Norge - Russland  BBO
10.30: Norge - England   BBO

Damer: Running scores
04:00: Norge - USA 2   BBO
07.30: Norge - India
10.30: Norge - Tunisia

Veteran: Running scores
04:00: Norge - Bulgaria
07.30: Norge - Reunion
10.30: Norge - New Zealand   BBO

Heia Norge!

Resultater VM-dag 3

Tredje dag av årets VM ble tøft for to av våre lag. I åpen klasse ble det hentet mindre enn 20 vinnerpoeng i løpet av tre kamper. Dermed er laget utenfor topp 8 for forste gang. For veteranene var det enda verre. De fikk ikke mer enn drøyt 11 VP. Det gikk bedre for damene. De sitter igjen med mer enn 40 vinnerpoeng etter dagens tre kamper, og vi kan glede oss over en oppløftende fjerdeplass så langt!

Det har vært litt sykdomstrøbbel i den norske troppen blant enkelte av spillerne i åpen klasse og på damelaget. Dette har i noen grad virket inn på lagoppstillingene de siste par dagene. Heldigvis ser alle ut til å være på bedringens vei, og vi krysser fingrene for at alle holder seg friske resten av mesterskapet!

Dagens resultater i åpen klasse:
Norge - Indonesia 6,96 - 13,04  (IMP-score: 33 - 44)
Norge - Sverige 1,45 - 18,55  (IMP-score: 11 - 55)
Norge - USA 2 10,61 - 9,39 (IMP-score: 50 - 48)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
7 Indonesia 9-16 11,2 6,96 -4,24
8 Sverige 1-8 8 1,45 -6,55
9 USA 2 9-16 11,2 10,61 -0,59

Les mine forhåndstips og systemet som ligger til grunn for "poengbudsjettet"

Med dagens resultater er Norge dermed 3,52 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (11,2 VP) er Norge 4,05 VP foran skjema.

Likevel holder det ikke til topp 8 etter ni av 23 runder. Foreløpig kreves det et snitt på 11,94 VP for å ligge innenfor kvalikgrensa. Norges foreløpige snitt er 11,65 VP per kamp.

Dagens resultater i dameklassen:
Norge - Pakistan 14,39 - 5,61  (IMP-score: 47- 30)
Norge - Nederland 9,09 - 10,91  (IMP-score: 21 - 24)
Norge - Australia 16,73 - 3,27  (IMP-score: 51 - 21)

 En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
7 Pakistan 17-24 15 14,39 -0,71
8 Nederland 1-8 8,5 9,09 +0,59
9 Australia 9-16 13,5 16,73 +3,23


Med dagens resultater er Norge dermed 0,87 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,5 VP) er Norge 0,97 VP foran skjema.

Foreløpig kreves det et snitt på 11,95 VP for å ligge innenfor kvalikgrensa. Norges foreløpige snitt er 12,61 VP per kamp.

Dagens resultater i veteranklassen:
Norge - Nederland 4,26 - 15,74 (IMP-score: 11 - 35)
Norge - Tyrkia 4,62 - 15,38 (IMP-score: 9 - 31)
Norge - Danmark 2,41 - 17,59  (IMP-score: 27 - 63)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
7 Nederland 17-24 14,7 4,26 -10,44
8 Tyrkia 17-24 14,7 4,62 -10,08
9 Danmark 9-16 13 2,41

-10,59

Med dagens resultater er Norge dermed 44,37 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,2 VP) er Norge 34,87 VP bak skjema.

Foreløpig kreves det et snitt på 11,89 VP for å ligge innenfor kvalikgrensa. Norges foreløpige snitt er 8,33 VP per kamp, og den reelle avstanden til åttendeplassen er 32 poeng.

Det er verdt å kommentere at det er i veteranklassen jeg har bommet mest så langt med mine tips. Faktisk har jeg ikke tippet noen av lagene som i skrivende stund ligger innenfor topp 6 blant mine åtte beste!

Dette gir selvfølgelig utslag i poengbudsjettet også. Norge har møtt fire av de fem best plasserte lagene. Det er ikke til å legge skjul på at laget har fått en tung start, men det er fortsatt 14 kamper igjen. Det betyr at det er mange poeng igjen å spille om og fortsatt håp om å gå videre. Men det gjelder å komme i gang med en bedre poengsanking!

Resultater fra midtkampen

Det ble dessverre tap for alle de tre norske lagene i den andre kampen tirsdag. I åpen klasse ble det stortap mot svenskene, mens veteranene tapte sin kamp mot Tyrkia med 21 IMP og damene berget et knepent 3-IMPs tap mot Nederland. Under resultatrapporten kan du lese om et spennede spill fra runden.

Her er resultatene for de norske lagene i tirsdagens andre runde, som er den åttende runden totalt i mesterskapet:

Åpen klasse:

Norge - Sverige 1,45 - 18,55 (IMP-score: 11 - 55)

Dameklassen:

Norge - Nederland 9,09 - 10,91 (IMP-score: 21 - 24)

Veteranklassen:

Norge - Tyrkia 4,62 - 15,38 (IMP-score: 9 - 31)

* Norge er nummer 17 med 72,52 VP

Peter Marstrander på det norske veteranlaget var en av de som satt syd denne runden, og han fikk følgende meldeprøve:

Forsåvidt var det alternativer alle ganger han skulle melde. Boye Brogeland valgte for eksempel å melde 3 kløver i stedet for å doble i kampen mellom Norge og Sverige. Ved det andre bordet i den kampen hoppet svensken til 5 grand (pick-a-slam) over 4 hjerter fra makker etter å ha doblet negativt først.

Peter var nok litt usikker på betydninga av 6 ruter, men det bør kanskje bety at makker har en solid hjerterfarge og tar med seg å vise sidefarge i ruter på vei til 6 hjerter. I så fall vil vet be makker om å velge mellom 6 ruter og 6 hjerter. I kampen mellom Norge og Sverige i åpen klasse endte begge bordene i 6 ruter, om enn på litt forskjellige vis. Peter på sin side valgte å melde 6 grand. Da han fikk se bordet ønsket han nok heller å være i minorslemmen:

I ruterkontrakt er det flere muligheter. Fordelen med å spille trumfkontrakt er at man kan spille på å trumfe god enten nords hjerter eller syds kløver. Den muligheten har man selvsagt ikke når man spiller uten trumf.Hva er din plan for å komme i havn i 6 grand etter spar 4 ut fra vest?

Det kan se ut som kløveress foran er nødvendig for å lykkes. Om kløveren sitter 3-3 med esset foran, kan man sette opp fire stikk i kløver, og da er det enkelt å komme til tolv stikk totalt. Men det skal sies at det finnes tilleggssjanser. Om hjerter knekt sitter tredje, er det seks hjerterstikk. Også da får man enkelt hjem lilleslemmen. Om man ikke kan komme til tolv på annet vis finnes det kanskje skvismuligheter også?

Utspillet gikk via tieren i øst til Peters ess. Han fortsatte med ruter ess og ruter 10 til knekten. Begge motstanderne fulgte farge. Deretter fulgte kløver 9, som gikk til kongen og esset. Vest spilte tilbake ny spar. Inne på kongen tok Peter for ruter dame før ruter til kongen fulgte. På den siste ruteren kastet vest en kløver. Da Peter innkasserte toppstikkene i hjerter kom knekten på fra øst andre gang. På tredje runde saket øst en spar. Dermed var det klart at vest hadde stopper på hjerter 9.

Samtidig kunne Peter telle til elleve (2+4+4+1). Hvor skulle det tolvte og avgjørende stikket komme fra?

Skvismuligheten var den eneste som gjensto, men den så til gjengjeld ut til å kunne fungere. Vest var markert med 5-korts hjerter og 3-korts ruter. Alt tydet på at han også hadde dobbel spar, og i så fall var det plass til tre kløver. I og med at vest var tvunget til å kaste kløver på det siste ruterstikket for å holde hjerteren, var øst alene om å holde de svarte fargene gardert, gitt at kartet stemte med terrenget.

Det skulle det vise seg å gjøre:

Dermed ble øst skvist i følgende posisjon da det siste hjerterstikket ble innkassert:

Peter kunne bare kaste motsatt av øst, og dermed tok han de to siste stikkene på hånda. Hjemgang i prosjektet var verdt 2 IMP da kontrakten var 6 ruter med tolv stikk ved det andre bordet.

For å bryte forbindelsen til skvisen, må vest enten spille ny kløver inne på kløveresset eller lasjere kløver konge.

Resultater fra morgenkampen

I tirsdagens første kamp vant damelaget, mens det ble tap for våre lag i åpen klasse og veteranklassen.

Her er resultatene fra dagens første kamp:

Norge (Åpen) - Indonesia 6,96 - 13,04 (IMP-score: 33 - 44) Resultater

Norge (Damer) - Pakistan 14,39 - 5,61 (IMP-score: 47 - 30) Resultater

Norge (Veteran) - Nederland 15,74 - 4,26 (IMP-score: 11 - 35) Resultater

I dagens andre kamp kan du følge vårt åpenlag direkte på BBO mot lederlaget Sverige. Ingen grunn til å gå glipp av den kampen, som starter 07:30 norsk tid!

Tirsdag: To norske BBO-kamper

Tirsdag tar vi fatt på tredje dag i VM for nasjonslag i Wuhan. Du får sjansen til å se Norge på BBO i dagens to siste kamper. Som tidligere nevnt er tidsskjemaet endret slik at alle kamper starter én time tidligere enn de to første dagene.

Dagens program ser slik ut:

Åpen klasse: Running scores
04:00: Norge - Indonesia
07.30: Norge - Sverige  BBO
10.30: Norge - USA 2   BBO

Damer: Running scores
04:00: Norge - Pakistan
07.30: Norge - Nederland
10.30: Norge - Australia

Veteran: Running scores
04:00: Norge - Nederland
07.30: Norge - Tyrkia
10.30: Norge - Danmark

Vi satser på en god norsk dag i Kina!

Resultater VM-dag 2

Det var laget i åpen klasse som hentet flest vinnerpoeng av våre lag på andre dag av årets VM etter to seire og ett tap. Også damene fikk to seire og ett tap, men de ble én seier og to tap på veteranene. De to sistnevnte fikk akkurat over middels på dagen. I åpen klasse og dameklassen er Norge innenfor topp 8 etter at seks av 23 runder er unnagjort. Veteranene ligger på 11.plass med rundt 7,5 VP opp til den viktige åttendeplassen.

Dagens resultater i åpen klasse:
Norge - Egypt 17,03 - 2,97  (IMP-score: 53 - 21)
Norge - Chile 7,45 - 12,55  (IMP-score: 49 - 58)
Norge - Israel 13,97 - 6,03 (IMP-score: 43 - 28)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

 

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
4 Egypt 17-24 14 17,03 +3,03
5 Chile 17-24 14 7,45 -6,55
6 Israel 1-8 8 13,97 +5,97


Med dagens resultater er Norge dermed 14,9 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (11,2 VP) er Norge 18,63 VP foran skjema.

For å være topp 8 etter seks kamper kreves et snitt på 12,44 VP.

Dagens resultater i dameklassen:
Norge - New Zealand 10,31 -9,69  (IMP-score: 32- 31)
Norge - England 4,62 - 15,38  (IMP-score: 21 - 43)
Norge - Sør-Afrika 16,42 - 3,58  (IMP-score: 55 - 27)

 En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
4 New Zealand 17-24 15 10,31 -4,69
5 England 1-8 8,5 4,62 -3,88
6 Sør-Afrika 17-24 15 16,42 +1,42


Med dagens resultater er Norge dermed 2,24 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,5 VP) er Norge 1,74 VP foran skjema.

For å være topp 8 etter seks kamper kreves et snitt på 11,83 VP.

 

Dagens resultater i veteranklassen:
Norge - Polen 6,72 - 13,28 (IMP-score: 21 - 33)
Norge - De forente arabiske emirater 15,92 - 4,08 (IMP-score: 46 - 21)
Norge - Japan 9,69 - 10,31  (IMP-score: 33 - 34)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
4 Polen 1-8 8,5 6,72 -1,78
5 Forente arabiske emirater 17-24 13 15,92 +2,92
6 Japan 9-16 14,7 9,69

-5,01

Med dagens resultater er Norge dermed 13,26 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,2 VP) er Norge 9,56 VP bak skjema.

For å være topp 8 etter seks kamper kreves et snitt på 11,87 VP.

Resultater etter kamp 5

I dagens andre kamp kunne vi følge damene på BBO mot England. Det ble dessverre noen forspilte sjanser sett med norske øyne, og England dro i land en komfortabel seier til slutt. Under kan du se resultatene til de norske lagene, samt stillinga etter fem av 23 runder.

Åpen klasse:

Norge - Chile 7,45 - 12,55 (IMP-score: 49 - 58)

 

Dameklassen:

Norge - England 4,62 - 15,38 (IMP-score: 21 - 43)

 

Veteranklassen:

Norge - De forente arabiske emirater 15,92 - 4,08 (IMP-score: 46 - 21)

Her er et av spillene hvor de norske damene hadde mer inne i kampen mot England:

Mot 4 spar spilte Torild Heskje ut ruter 9. Hva ville du lagt i nord etter at spillefører har tatt liten fra bordet?

Riktignok kontrollerer du ruteren, men du vet samtidig at det ikke er stikk å hente i ruter. Imidlertid vil du svært gjerne at makker skal spille hjerter gjennom bordets konge. Disse to faktorene bør til sammen få deg til å legge svakhet i ruter. Det er viktig å understreke at dette, slik de fleste spiller det, ikke er noen direkte lavinthal-posisjon (farhgeskiftsignal). Det vil si at en høy ruter ikke ber om hjerterskift direkte. Det er mer å se på som et ønske om at det spilles noe annet enn ruter. Så blir det opp til syd å vurdere hvilken farge som skal spilles ut fra den informasjonen hun sitter på.

I dette tilfellet kan eliminasjonsmetoden brukes til å resonnere seg fram til at det trolig er hjerterskiften makker ønsker. I kløver ser syd på esset selv og  i bordet er det singleton. Dermed kan det neppe være skift i denne farga makker har interesse av. Merk at nord godt kan legge styrke med den aktuelle ruterbeholdninga i en situasjon der man ikke ønsker noen spesiell skift, da nærmest som en advarsel til makker mot å åpne noen andre farger.

Etter å ha vunnet første stikk med esset, fortsatte spillefører med kløver knekt. Torild stakk med esset og Gunn Tove Vist fulgte med toeren. Hun kunne kanskje lagt tieren i et forsøk på å be om hjerterskift?

Nå var det naturlig for Torild å fortsette angrepet i ruter for å sette opp makkers ruter dame. Om makker har bare 4-korts ruter og ett inntak, vil det være viktig å få spilt ruter i tide fra syd for å få satt opp ruterstikket.

Dermed fikk spillefører kastet en hjertertaper på ruter konge. Hun fortsatte så med spar til esset fulgt av kløver til stjeling. Da kløver 10 kom på, var det bare å spille spar til kongen og kreve ti stikk for vunnet utgang. Motspillerne fikk ett stikk i hver av majorfargene, men spillefører hadde så resten.

Ved det andre bordet ble kontrakten 2 ruter doblet etter at nord åpnet med svake 2, og Marianne Harding i øst doblet opplysende. Ann Karin Fuglestad gjorde doblinga om til straff. Det endte med ei beit etter at det norske paret mistet ett stikk i motspillet.

200 mot 620 ga 9 IMP til England. Om de norske parene hadde fått til optimale motspill ved begge bord, ville det blitt 12 IMP til Norge i stedet (500+100 inn), og kampen ville nesten vært buttet.

Resultater etter andre dag

Det har vært en grei dag i VM sett med norske øyne. Laget i åpen klasse har størst grunn til å være fornøyd med poengfangsten, men våre tre lag er absolutt med i kampen om å bli blant de åtte beste som går videre til sluttspill.

Laget vårt i åpen klasse ligger foreløpig på 3.plass.

Laget vårt i dameklassen ligger foreløpig på 5.plass.

Laget vårt i veteranklassen ligger foreløpig på 11.plass.

Jeg kommer tilbake med en litt fyldigere rapport og noen flere spill utover ettermiddagen.

PS! I morgen vises Norges lag i åpen klasse på BBO i de to siste kampene. Det har imidlertid blitt en endring i tidsskjemaet som innebærer at alle kamper starter én time tidligere fra og med i morgen. Med andre ord kan du følge Norge klokka 07:30 og 10:30 norsk tid. Motstandere er henholdsvis Sverige og USA 2. I den første kampen i morgen er det ingen norske lag som vises på BBO.

Et innblikk i morgenkampen (oppdatert)

Andre dag av VM åpnet med storseier for vårt lag i åpen klasse, mens damene vant sin kamp med ett IMP og veteranene tapte med tolv IMP. Norges lag i åpen klasse kunne følges direkte på BBO. Du kan lese om noen av spillene fra den kampen under resultatrapporten.

Her følger resultatene i morgenkampen og stillinga etter runde 4:

Åpen klasse:

Norge - Egypt 17,03 - 2,97 (IMP-score: 53 - 21)

 

Dameklassen:

Norge - New Zealand 10,31 - 9,69 (IMP-score: 32 - 31)

 

Veteranklassen:

Norge - Polen 6,72 - 13,28 (IMP-score: 21 - 33)

 

Det dukket som vanlig opp mange interessante spill. Her følger et utvalg av dem:

 

I spill 21 åpnet Nils med 1 ruter (11-15 hp, minst én ruter) i øst. 1 hjerter fra Ulf var tvetydig, enten minst 4-korts spar eller kunstig utgangskrav. Nils hoppet til 2 spar for å vise ei ordinær hånd med 4-korts spar. Ulf lukket så meldingsforløpet med 3 grand. Utspillet var kløver 7, som gikk via knekten til esset. Syd fortsatte med kløver som gikk til åtteren i bordet. Liten ruter fra bordet ble stukket av syd med knekten. Han skiftet til hjerter, som gikk til kongen i nord. Fortsettelsen var en ny hjerter til åtteren og tieren. Ulf hadde nå sikret åtte stikk (2+2+1+3). Første sjanse til å skaffe det niende var ruterfinessen. Da den gikk bra, og farga i tillegg satt 3-3, ble det ti stikk i kontrakten.

Da Egypt stoppet i 1 grand ved det andre bordet etter at øst passet i åpning, ble det syv IMP til Norge. Det er litt en smakssak og et stilspørsmål om man åpner eller ikke på østs hånd. Mange velger å passe med såpass kjedelig fordeling og bare 11 hp, men mellomhonnørene i spar og kløver har en kompenserende verdi.

I neste spill fikk ikke egypterne satt på bremsene før de var havnet på utgangsnivå i ruterkontrakt:

2 kløver var sterkt, 2 ruter avventende og 3 ruter naturlig. Det kunne se ut som nord og syd ikke var helt samstemt om betydninga av de videre meldingene i og med at de endte i ruterkontrakt i stedet for kløverkontrakt.

Nils og Ulf fikk maksimalt ut av motspillet. Merk at ruterkontrakten havnet i nord etter nords kunstige svar på den sterke åpninga 2 kløver. I kløverkontrakt er det mer prekært å få hentet sparstikkene enn det er i ruterkontrakt. Men Nils fant spar ut mot 5 ruter, og dermed fikk de startet motspillet med å hente to sparstikk. Deretter tok Ulf for kløver ess før en kløver til stjeling fulgte. Nils fridde seg i trumf, og uten inntak i bordet måtte spillefører også gi bort stikk for hjerter konge selv om den satt i kutt. Dermed ble det hele tre beit og 150 inn for Norge.

Ved det andre bordet stoppet Allan og Terje i 4 ruter:

Etter en feil i motspillet gikk denne kontrakten til slutt hjem. Vest startet med tre runder ruter til stjeling. Terje Aa tok dereter ut trumfen i tre runder før han spilte kløver konge. For å beite kontrakten må vest lasjere. Da han stakk og kløver dame kom på fra øst, hadde Terje plutselig inntak til en bråte med kløverstikk i bordet og fikk dermed saket hjerter dame. Syv IMP til Norge.

I spill 29 meldte Nils og Ulf seg opp i en hardmelt utgang:

Hjerter konge i utspill vant Nils med esset, før en spar til dama og kongen fulgte. For å beite kontrakten må nord nå spille ruter gjennom spilleførers ess-dame for å etablere ruterkongen hos makker.

Nord var imidlertid fristet til å få ei stjeling i hjerter, og spilte dermed hjerter til makkers dame. Problemet var bare at makker ikke hadde flere hjerter å spille. Syd fridde seg med en trumf, og da den satt 3-2 var utgangen hjemme. Motparten kunne ikke få mer enn ett trumfstikk til. Nils presset bare høye hjerter. På håndas femte hjerter forsvant rutertaperen i bordet. Syd kunne trumfe når han ville, men bordets siste trumf kunne brukes til å trumfe ruter dame. Dermed ti stikk og ti IMP til Norge da Egypt stoppet i delkontrakt ved det andre bordet.

Det var noe grums fra det norske laget i denne kampen, men det var også såpass mange gladspill at Norge fikk med seg drøyt 17 vinnerpoeng fra oppgjøret mot Egypt. Dermed startet dagen med et strålende resultat for vårt lag i åpen klasse, og laget henger virkelig godt med i kampen om plass i sluttspillet. Også damene er innenfor kvalikgrensa, mens veteranene har noen poeng opp til streken.

Mandag: Norge på BBO hele dagen!

Mandag er vi så heldige at vi får se norske innslag på BBO i alle tre rundene, to ganger representert ved laget i åpen klasse og en gang ved damelaget. Forhåpentligvis er det mye god norsk bridge å se fram til.

Dagens program ser slik ut:

Åpen klasse: Running scores
05:00: Norge - Egypt  BBO
08.30: Norge - Chile
11.30: Norge - Israel   BBO

Damer: Running scores
05:00: Norge - New Zealand
08.30: Norge - England   BBO
11.30: Norge - Sør-Afrika

Veteran: Running scores
05:00: Norge - Polen
08.30: Norge - Forente arabiske emirater
11.30: Norge - Japan

Jeg håper du får anledning til å følge med. Heia Norge!

Kamprapport Norge - Sverige (D)

Har du sett ei rekke som dette før?

10 - 17 - 10 - 5 - 5 - 9 - 12 - 17

Dette er faktisk IMP-scorene de norske damene fikk gleden av å notere i sin kolonne da de sammenlignet listene etter dagens siste kamp. Motstandere var ingen ringere enn Sverige, som tok sølv i forrige EM. De nevnte åtte scorene kom på rekke og rad fra og med spill 3 til og med spill 10. For ordens skyld skal det nevnes at Norge fikk en treer inn senere i kampen og at svenskene sanket sammen 21 IMP i løpet av de 16 spillene.

Men likevel var det den norske dominansen total. Ja, det var til og med like før vi måtte ta fram kuleramma for å holde kontroll på hvor mange IMP Norge faktisk samlet i løpet av kampen. Da det hele var over hadde Norge vunnet hele 88-21. Det var mer enn nok til å få med seg 20 vinnerpoeng fra prestisjeoppgjøret. Dermed har damene fått en flott start på mesterskapet. Det skal i rettferdighetens navn sies at de svenske damene langt fra spilte sin beste kamp for året, men uansett var det stor grunn til å glede seg over resultatet for oss nordmenn!


Damelaget kunne juble etter 20-0 mot Sverige! Fra venstre Jon Egil Furunes, Torild Heskje, Liv Marit Grude, Gunn Tove Vist, Bodil N. Øigarden og Anne-Lill Hellemann.
(foto: Maria Ursin Ingebrigtsen)

La oss koste på oss et tilbakeblikk på noen av spillene fra kampen. Aller først en meget interessant spilleprøve:

Hvordan planlegger du spilleføringa etter spar 5 (norsk fordeling) ut fra vest, som går via knekten i øst til dama på hånda?

Om ruteren løser seg uten taper er det minst ti stikk i kontrakten (2+1+5+2). Man kan bare ta kløverfinessen og etter hvert summere opp hvor mange overstikk det blir.

Men om du må gi bort stikk for ruter dame er det straks mer fare på ferde. Med kun fire ruterstikk, to sparstikk og to ess er du oppe i åtte totalt. Da kan det virke som kløverfinessen blir siste mulighet.

Forresten er det kanske ikke opplagt hvilken farge man skal spille på først? Vil du legge ned esset og kongen i ruter, eller kan det være et alternativ å ta kløverfinessen på direkten? Om kløver til dama holder stikk, er du sikret hjemgang. Nå kan du nemlig gå over på ruteren. Men hvis øst kommer inn på kløver konge, kan du være nokså sikker på å få gjennomspill i spar. Da må ruteren etter alt å dømme løses uten taper etterpå.

Hele spillet så slik ut:

Etter spar ut til dama er vinnende variant å spille tre ganger ruter til vest. Hva skal vest spille inne på ruter dame? Det finnes ingen medisin som gir beit, i alle fall ikke med åpne kort. Det som setter spillefører under mest press er hjerter konge. Med åpne kort er det mulig å å vinne kontrakten uansett. Om du stikker med esset vil ikke motparten være i stand til å hente mer enn to hjerterstikk i tillegg til ett stikk i hver av minorfargene. Om du i stedet lasjerer to ganger vil det kunne oppstå en innspillsskvis mot øst i hjerter og kløver.

Torild Heskje spilte tre ganger ruter fra toppen etter spar ut til knekten og dama. Øst saket to hjerter på ruterrundene. Vest hadde all mulig grunn til å kapitulere da hun kom inn. Aktuelt skiftet hun kløver. Torild kunne dermed hente ni stikk (2+1+4+2).

Ved det andre bordet valgte den svenske spilleføreren å spille på kløverfinessen direkte i stikk to. Nå kunne Liv Marit Grude ha sikret beit i kontrakten ved å stikke og spille ny spar. Men hun lasjerte aktuelt i et forsøk på å lure spillefører til å ta finessen en gang til. Spillefører gikk da løs på ruteren fra toppen. Bodil Nyheim Øigarden kom inn på dama, og skiftet til hjerter konge.Spillefører stakk med esset, og fulgte opp med to ruterstikk og spar ess.

Spillefører hadde dermed hentet åtte stikk (2+1+4+1). Hun kunne nå notert hjemgang ved å gjøre noe så enkelt som å ta for kløveresset. Men da hun i stedet prøvde å gå for overstikket, kunne Liv Marit stikke med kongen. Forsvret kunne så hente resten av stikkene. Ikke akkurat safety play av svensken i syd! Dermed var den første tieren i den norske tallrekka du ble presentert for i starten av dette innlegget et faktum.

Du kan også lese om dette spillet på GeOs blogg.

Allerede i neste spill ventet mer:

Svenskene hadde tydeligvis en misforståelse som førte til at de endte opp i 6 ruter på 4-1-tilpasning.

Det er på sin plass å informere om at de norske navnene i diagrammet er feil. På BBO var Vist - Heskje lagt inn øst vest, mens Grude - Øigarden var plassert nord-syd. I realiteten var det motsatt. Ved det aktuelle bordet satt Liv Marit Grude i øst og Bodil Nyheim Øigarden i vest.

I 6 ruter ble det to beit. Gunn Tove Vist (nord) og Torild Heskje meldte seg fram til standardkontrakten i det andre rommet:

Da hjerteren løste seg uten taper ble det sågar overstikk i 6 hjerter. 17 IMP til Norge.

*Forklaring av meldingene: 1 hjerter viste spar, 2 hjerter var naturlig revers, 4 ruter splinter (hjerterstøtte med kortfarge i ruter), 4 grand spørsmål etter nøkkelkort, 5 kløver viste ett eller fire av fem ess, 5 ruter spurte etter trumfdama og 5 hjerter benektet denne.

I spill 5 ble valg av utgang avgjørende:

Ved det andre bordet meldte svenskene 5 kløver. For å beite den kontrakten må nord finne hjerter ut. Gunn Tove Vist blinket utspillet, og forsvaret måtte dermed få for begge majorkongene i tillegg til ruter ess. Ei beit.

Men tilbake til 3 grand. Hvordan vil du planegge spilleføringa med ruter ut til tieren og en honnør på hånda. Spillet inneholder flere instruktive poeng. For det første er det mulig å gardere seg mot 4-0-sits i kløver på begge sider. Legg ned en honnør fra øst først. Det gir en mulighet til å fiske opp knekten på begge sider.

Etter å ha fått ett ruterstikk i utspillet, har du i tillegg fem kløverstikk og de to majoressene. Det blir åtte stikk tilsammen, men du mangler fortsatt ett før du er trygt i havn. Det er finessemuligheter i begge majorfargene, men hvilken av dem velger du?

Her gjelder det å holde ute den farlige hånda ute. Du vil nødig riskere at syd kommer inn og spiller ruter gjennom din gjenværende ugarderte honnør. Dermed tar du sparfinessen, og ikke hjerterfinessen. Selv om finessen ryker, er ruteren beskyttet. Så lenge du har passet på å bevare kommunikasjonen i kløver, vil du kunne hente et tilstrekkelig antall stikk i kontrakten.

Aktuelt fikk Bodil hjerter ut, og dermed var hun i realiten hjemme allerede etter utspillet. Det endte med ti stikk og en tier inn for Norge.

Litt senere i kampen dukket dette actionfylte spillet opp:

 

I 5 ruter doblet kunne ikke nord få mer enn ett ruterstikk og ett kløverstikk. Liv Marit kunne kaste spar på hånda på bordets to siste kløverstikk. Merkelig valg av nord å doble 5 ruter. Om hun skal melde bør 5 hjerter vurderes som et like godt alternativ.

Også ved det andre bordet fikk Norge sannelig doblet utgang i hus:

Legg merke til at den svenske spilleren i øst valgte å doble 4 hjerter i stedet for å melde inn 4 grand for å vise minst 5-5 i minor. Jeg må si at jeg klart foretrekker 4 grand framfor dobling. Mot 5 hjerter må motspillerne innkassere to sparstikk med en gang om det skal bli beit. Hvis ikke forsvinner den ene spartaperen på ruter ess. Da ruter konge ble spilt ut, som selvsagt ikke var unaturlig, var det en enkel sak for Torild å vinne kontrakten. 17 IMP til Norge var et faktum for andre gang i kampen.

Vi kan nok ikke forvente mange kamper av denne typen i mesterskapet, men la oss håpe at damene våre tar med seg godfølelsen fra denne knusende seieren mot Sverige langt inn i mesterskapet!

Resultater VM-dag 1

I åpen klasse og dameklassen har Norge fått en flott start på VM i Wuhan. Begge lagene har to storseiere og ett klart tap. Også veteranene har to seire og ett tap, men den samlede VP-sankinga har vært lavere enn for de to andre lagene. Uansett henger alle våre lag godt med i kampen om avansement til sluttspillet etter tre av 24 kamper. Vi er så vidt i gang, men det er aldri en ulempe å få god start. Under følger resultatene fra første dag og stillinga så langt (klikk på overskriftene for komlette resultatlister).

Dagens resultater i åpen klasse:
Norge - Guadeloupe 20 - 0  (IMP-score: 78 - 7)
Norge - Bangladesh 7,45 - 12,55  (IMP-score: 38 - 47)
Norge - Kina 20 - 0 (IMP-score: 72 - 11)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
1 Guadeloupe 17-24 14 20 +6
2 Bangladesh 17-24 14 7,45 -6,55
3 Kina 1-8 8 20 +12

Med dagens resultater er Norge dermed 11,45 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (11,2 VP) er Norge 13,85 VP foran skjema.

 

Dagens resultater i dameklassen:
Norge - Hong Kong 18,33 -1,67  (IMP-score: 48- 6)
Norge - Canada 3,58 - 16,42  (IMP-score: 7 - 35)
Norge - Sverige 20 - 0  (IMP-score: 87 - 21)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
1 Hong Kong 17-24 15 18,33 +3,33
2 Canada 9-16 13,5 3,58 -9,92
3 Sverige 1-8 8,5 20 +11,5


Med dagens resultater er Norge dermed 4,91 VP foran mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,5 VP) er Norge 4,41 VP foran skjema.

 

Dagens resultater i veteranklassen:
Norge - Taiwan 3,91 - 16,09 (IMP-score: 12 - 38)
Norge - Italia 14,60 - 5,40 (IMP-score: 60 - 42)
Norge - Kina 12,80 - 7,20  (IMP-score: 29 - 19)

En titt på hvordan Norge ligger an når det gjelder mitt skjema til å nå sluttspill:

Runde Motstander Forventet plassering Budsjetterte poeng Antall VP til Norge +/-
1 Taiwan 17-24 14,7 3,91 -10,79
2 Italia 9-16 13 14,60 +1,60
3 Kina 9-16 13 12,80

-0,20

Med dagens resultater er Norge dermed 9,39 VP bak mitt skjema til å nå sluttspill (justert etter motstand).

Sett i forhold til forventet snitt som kreves for å gå videre (12,2 VP) er Norge 5,29 VP bak skjema.                                     

Resultater fra runde 2

I dagens andre runde reiste veteranlaget seg og tok en komfortabel seier mot Italia (60-42 i IMP/14,6-5,4 i VP). Våre to andre lag tapte dessvere sine kamper. I åpen klasse tapte Norge 38-47 mot Bangladesh, mens damene tapte 7-35 mot Canada.

Slik ser resultatene ut etter to kamper:

Åpen klasse:

Dameklassen:

Veteranklassen:

I dagens siste runde kan du følge Norges damelag mot Sverige på BBO. Vi stiller med Heskje - Vist i åpent rom og Grude - Øigarden i lukket. Kampen starter 11:30 norsk tid.

Vi følger åpningskampen (oppdatert)

VM åpner klokka 05 natt til søndag.

Her er livelenkene hvor du kan følge resultatene til de norske lagene:

Åpen klasse
Dameklassen
Veteranklassen

I første runde kan Norges lag i åpen klasse følges direkte på BBO. Vi stiller med Terje Aa - Allan Livgård øst-vest i åpent rom og Nils Kvangraven - Ulf Tundal nord-syd i lukket rom.

Allerede i første spill ble det utgangssving inn for Norge:

2 kløver fra Nils var presisjon, opp til 15 honnørpoeng og minst 5-korts kløver. Guadeloupe havnet etter hvert i 4 hjerter. Det var ingen optimal kontrakt. Sjansene var langt bedre i sparkontrakt. Heldigvis meldte Allan og Terje seg fram til 4 spar. Hvordan det skjedde er imidlertid uvisst da det ikke er loggført på BBO. Om motparten starter med to kløverstikk, må trumfen løses uten taper og ruteren med én taper. Slik det sitter er det rimelig å fikse dette.

To beit i 4 hjerter og hjemgang i 4 spar ga 11 IMP inn, og dermed ble det en flying start for vårt lag i åpen klasse!

Det var lite omsetning i løpet av de neste fem spillene, men i spill 7 skulle det bli ny utgangssving inn for Norge:

Det var ingen opplagt melding i øst over opplysende dobling fra makker. Allan valgte å innlede med å overmelde 2 spar og kom igjen med 3 hjerter over 2 grand. Terje løftet så til utgang.

Syd valgte å spille ut spar ess. Allan trumfet på hånda. Deretter fulgte hjerter ess og ny hjerter til kongen. Bordets siste spartaper ble stjålet med håndas siste trumf. Kløver til bordet fulgte. Da dama kom på var det ikke noe problem å løse den farga uten taper. Bordets rutertaper forsvant på den femte kløveren, og dermed var det ikke mer enn ett trumfstikk å hente for forsvaret.

Ved det andre bordet kom ikke øst-vest med i meldingsforløpet:

Ulf måtte gå ei beit i 3 spar, men det ble likevel et stort vinstspill for Norge, nærmere bestemt 11 IMP.

Allerede i neste spill ble det nok en gang 11 IMP til Norge:

Allan og Terje meldte seg opp i 5 kløver etter sperremelding i ruter fra motparten. Når man ser øst og vests kort mot hverandre kan lilleslem være spennende, men det er ikke en kontrakt man absolutt bør melde. Særlig etter sperremelding kan det sitte surt imot, og slik meldingene aktuelt gikk er det i praksis svært vanskelig å komme høyere.

Allan tapte ett stikk i hver av minorfargene, og vant dermed utgangen akkurat.

Ved det andre bordet fikk Guadeloupe melde i fred, og da endte de i 3 grand. Etter at Nils fikk satt opp ruteren i utspillet, var vest tvunget til å løse kløveren uten taper. Eller rettere sagt var han nødt til å få satt opp kløveren uten å slippe nord inn. I og med at det ikke er meldt noe imot, er det ikke urimelig å toppslå kløveren. Det var ikke rett medisin denne gang, og dermed ble det to beit i kontrakten.

Om nord hadde avgitt ei sperremelding i ruter ville saken imidlertid stilt seg annerledes. I og med at spillefører disponerer begge majoressene er det ufarlig å slippe inn syd på kløver dame gitt at nord har 6-korts ruter. Dermed bør man rett og slett ta finessen for å unngå at nord kommer inn!

Samtidig kan vi konstatere at damelaget vårt er i tet idet vi går inn i avslutninga av første kamp:

Etter å ha havnet under 0-6 etter fire spill mot Hong Kong, har de nå gått opp i ledelsen med IMP-sifrene 40-7 idet det gjenstår tre spill. Måtte dette fortsette!

Tilbake til BBO-kampen i åpen klasse. Nils og Ulf profitterte på sitt relésystem i spill 13:

Ulf fikk etter hvert gode kort da makker viste fram ei maxhånd med ei viss kløvertilpasning. 3 ruter fra Nils viste nemlig minst dobbelton kløver og enten singleton eller renons i ruter. 4 hjerter viste kontroll og fortalte samtidig om minst fem kontroller. Esset teller som to, mens konger og trumfdama teller som én. Med den informasjonen Ulf hadde til rådighet måtte det være godt spill for lilleslem.

Hele spillet så slik ut:

Etter trumfutspill var det nokså enkelt å vinne 6 kløver. Med seks trumfstikk, to toppstikk i både spar og ruter, samt hjerteress, var det altså elleve sikre stikk da trumfen var jevnt fordelt. Det tolvte stikket kan enkelt settes opp i spar med inntaket i behold i hjerter.

Tilsynelatende kunne det se ut til at hjerterutspill gjorde det hakket verre i og med at inntaket til sparen da blir dratt ut. Men i praksis virker det som beste plan er å stikke utspillet med esset for så å stjele de to rutertaperne med tieren og esset. Dette går fint så lenge ikke en av motstanderne har D8xx i trumf og motparten ikke kan få tak i ei stjeling i tillegg til originalstikket i trumf.

Ved det andre bordet luktet Guadeloupe litt på slem, men endte opp med å stoppe i 5 kløver. Dermed 13 IMP til Norge.

Til slutt endte det med IMP-sifrene 78-7 til Norge. Det er mer enn nok til å få med seg full pott når vi regner om til vinnerpoeng. Dermed har Norge fått en like god start som i EM i fjor, og er eneste lag med full pott etter første runde. Alltid kjekt å få en god start!

Også i dameklassen leder Norge åpningskampen takket være storseier mot Hong Kong. IMP-sifrene 48-6 var nok til at de norske damene fikk med seg drøyt 18 vinnerpoeng. Veteranene fikk dessverre ingen god start. Det ble et relativt klart tap mot Taiwan (12-38 i IMP/3,91-16,07 i VP). Heldigvis er det mange kamper igjen.

Etter en lunsjpause tar lagene fatt på runde to klokka 08:30 norsk tid. Dessverre får vi ikke sjansen til å følge noen av de norske lagene på BBO da, men vi kan se fram til å se de norske damene mot Sverige på BBO i dagens siste runde. Den kampen starter 11:30 norsk tid.

Forhåndstips

Som tidligere lovet skal jeg prøve meg på å komme med forhåndstips til årets VM for nasjonslag. Jeg tillater meg å være optimist på Norges vegne etter de gode resultatene som ble oppnådd under fjorårets EM i Ostende. Kanskje noen vil beskylde meg for å tippe litt med hjertet, men jeg tenker det må være lov for en Norgespatriot som meg. Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner veldig godt til alle våre motstandere, men har likevel forsøkt å sette opp noen tips basert på tidligere resultater og det inntrykket jeg har.

Det deltar 24 lag i hver klasse, og jeg har valgt å dele lagene inn i følgende tre kategorier:

1. Bra sjanse til å gå videre (forventet plassering 1-8)
2. Outsidere til å gå videre (forventet plassering 9-16)
3. Små sjanser til å gå videre (forventet plassering 17-24)

Jeg har også prøvd å rangere lagene innenfor de tre kategoriene, det vil si at lagene som står øverst innenfor hver kategori regnes for å ha større sjanse til avansement enn de som står nederst.

Åpen klasse:

Her forventer jeg at følgende åtte lag avanserer til kvartfinalene:

USA 1
Italia
Kina
Sverige
Norge
Israel
Nederland
Russland

Disse åtte lagene regner jeg som outsidere:

England
USA 2
Polen
New Zealand
Australia
Indonesia
India
Canada

Her er de åtte lagene jeg forventer nederst på tabellen i åpen klasse:

Argentina
Singapore
Hong Kong
Egypt
Guadeloupe
Marokko
Chile
Bangladesh


Vil laget vårt i åpen klasse leve opp til forhåndstipset og gjenta fjorårets suksess i EM?

Dameklassen:

Blant damene holder jeg følgende lag som favoritter til å gå videre til sluttspillet:

Kina
Sverige
Polen
Frankrike
USA 1
England
Norge
Nederland

Disse ser jeg på som outsidere:

Danmark
Skottland
Russland
USA 2
Australia
Japan
Brasil
Canada

Disse åtte lagene tror jeg har liten sjanse til å kjempe i toppen:

Taiwan
New Zealand
Sør-Afrika
Hong Kong
Pakistan
India
Tunisia
Trinidad og Tobago


Blir det mer jubel for damelaget vårt, som her er flankert av et par av de danske spillerne mens fjorårets EM-bronse feires?

Veteranklassen:

I den eldste klassen er følgende lag mine favoritter til å avansere:

USA 1
Australia
Frankrike
USA 2
Sverige
Norge
Irland
Polen

Disse åtte lagene ser jeg på som utfordrere til en sluttspillplass:

Danmark
India
Japan
Kina
Italia
England
Hong Kong
Indonesia

Følgende åtte lag tror jeg vil får det tøft:

Canada
Tyrkia
Bulgaria
Nederland
Taiwan
New Zealand
Reunion
De forente arabiske emirater


Blir det avansement for veteranlaget, som her er fotografert etter 6.plass i fjorårets EM?

Jeg har altså tro på at Norge vil kunne avansere til sluttspill i alle tre klassene vi deltar i. Mine tips er henholdsvis femteplass i åpen klasse, syvendeplass til damene og sjetteplass til veteranene.Men det blir ingen enkel oppgave! Det er mange gode lag med, og det kan bli jevnt i kampen om avansement. Å ha marginene på sin side når det hele skal avgjøres vil ikke være noen ulempe!

Jeg har prøvd og sett litt på hva som skal til for å avansere ved å analysere tallene fra de to foregående verdensmesterskapene. Det skal sies at det deltok 22 lag i hver klasse i disse mesterskapene. I år er tallet altså utvidet til 24. Men sammenligningsgrunnlaget skal likevel være relevant.

I åpen klasse har kvalifiseringsgrensa ligget på henholdsvis 224,6 og 225,2 vinnerpoeng i de to siste mesterskapene. Det tilsvarer et snitt på rundt 10,7 vinnerpoeng per kamp. For å nå et tilsvarende snitt i år med 24 deltakende lag må man komme opp i 247 vinnerpoeng.

Jeg har satt opp et skjema for hva Norge trenger å sanke mot de ulike lagene for å nå dette antallet vinnerpoeng. Jeg har lagt til grunn at Norge ender innenfor topp 8 selv. Dermed skal de møte syv andre lag innenfor topp 8, åtte lag fra plasseringene 9 til 16 og åtte lag fra plassene 17 til 24. For spillerne har selvsagt et oppsett som dette liten verdi. Som mange kanskje har fått med seg er slagordet til lagkaptein Christian Vennerød "Et spill av gangen!" Dette gjelder selvsagt uansett hvem man spiller mot. Men det kan være interessant for oss som følger med å ha et lite "poengbudsjett".

Jeg har lagt til grunn at 11,2 vinnerpoeng i snitt vil holde til avansement. Det er naturlig å tenke at det kreves et litt høyere snitt enn tidligere i og med at to lag mer deltar og like mange lag går videre.

23*11,2 = 257,6. Det vil si at man må oppnå 257,6 vinnerpoeng for å få et samlet snitt per kamp på 11,2 vinnerpoeng.

En måte å nå det på er følgende:

Snittscore mot lag på 1. til 8.plass: 8 vinnerpoeng (7*8 VP = 56 VP)
Snittscore mot lag på 9. til 16.plass: 11,2 vinnerpoeng (8*11,2 VP = 89,6 VP)
Snittscore mot lag på 17. til 24.plass: 14 vinnerpoeng (8*14 VP =112 VP)

I dameklassen har kvalifiseringsgrensa ligget på henholdsvis 245 og 266,6 vinnerpoeng i de to siste mesterskapene. Det tilsvarer et snitt på henholdsvis 11,7 og 12,7 vinnerpoeng per kamp.

Jeg har lagt til grunn at 12,5 vinnerpoeng i snitt vil holde til avansement denne gang.

23*12,5 = 287,5. Det vil si at man må oppnå 287,5 vinnerpoeng for å nå et samlet snitt per kamp på 12,5 vinnerpoeng.

En måte å nå det på er følgende:

Snittscore mot lag på 1. til 8.plass: 8,5 vinnerpoeng (7*8,5 VP = 59,5 VP)
Snittscore mot lag på 9. til 16.plass: 13,5 vinnerpoeng (8*13,5 VP = 108 VP)
Snittscore mot lag på 17. til 24.plass: 15 vinnerpoeng (8*15 VP =112 VP)

I veteranklassen har kvalifiseringsgrensa ligget på henholdsvis 238,9 og 250,4 vinnerpoeng i de to siste mesterskapene. Det tilsvarer et snitt på henholdsvis 11,4  og 11,9 vinnerpoeng per kamp.

Jeg har lagt til grunn at 12,2 vinnerpoeng i snitt vil holde til avansement denne gang.

En måte å nå det på er følgende:

Snittscore mot lag på 1. til 8.plass: 8,5 vinnerpoeng (7*8,5 VP = 59,5 VP)
Snittscore mot lag på 9. til 16.plass: 13 vinnerpoeng (8*13 VP = 104 VP)
Snittscore mot lag på 17. til 24.plass: 14,7 vinnerpoeng (8*14,7 VP =117,6 VP)

Det gjenstår å se om mine beregninger holder vann. Jeg vil i løpet av grunnspillet gjøre opp status på hvordan de norske lagene ligger an i forhold til dette "budsjettet". Det viktigste er uansett at vi får de norske lagene videre til sluttspill! Når vi kommer så langt at grunnspillet er fullført vil jeg komme med tips om hvem jeg holder som de største favorittene i sluttspillet. Følg med!

Søndag: to norske BBO-kamper

Klokka 05:00 natt til søndag (norsk tid) braker det endelig løs i Wuhan! Da går startskuddet for første kamp i årets VM for nasjonslag. Hele tolv kamper fra hver runde vises på BBO. Dette innebærer at det blir flere muligheter til å se norske lag i aksjon. Første dag kan åpningskampen til vårt lag i åpen klasse mot Guadeloupe følges direkte fra klokka 05. I den andre runden vises ingen norske lag på BBO, men i dagens siste kamp får du sjansen til å følge prestisjeoppgjøret mellom Norge og Sverige i dameklassen. Denne kampen starter klokka 11:30 norsk tid. Vi krysser fingrene for en god norsk start og håper du har aneldning til å følge med!

Her følger komplett program for de norske lagene på mesterskapets første dag:

Dagens program ser slik ut:

Åpen klasse: Running scores
05:00: Norge - Guadeloupe  BBO
08.30: Norge - Bangladesh
11.30: Norge - Kina

Damer: Running scores
05:00: Norge - Hong Kong
08.30: Norge - Canada
11.30: Norge - Sverige   BBO

Veteran: Running scores
05:00: Norge - Taiwan 
08.30: Norge - Italia
11.30: Norge - Kina 

NB! Det er tidligere annonsert at dagens siste kamp starter klokka 11:10. Dette tidspunktet er altså flyttet til 11:30 alle dager.