Et par spill fra finalen

Vi skal se tilbake på et par spill fra finalen i mix-kvalifiseringa, der det altså ble Sømnakameratene som til slutt trakk det lengste strået i oppgjøret mot Sofies verden etter å ha vunnet siste sett klart.

I det andre settet plukket nord opp en håndtype det ikke er bare enkelt å få vist, nærmere bestemt to renonser og 8-5-fordeling:

Sparfarga er selvspillende for åtte stikk, og ruteresset gir det niende stikket. Hvor høyt vi skal melde avhenger i stor grad av om makker har hjelp i ruter eller ikke. Om makker har to eller tre små ruter kan det fort være at utgang er høyt nok. Har makker en ruterhonnør er det trolig godt spill for slem, og har han både kongen og dama vil storeslemmen i praksis være enkel. På den annen side kan makker ha mange bortkastede verdier i hjerter og kløver som du risikerer at blir liggende å blomstre i bordet på grunn av manglende inntak.

Hvilken åpningsmelding ville du valgt, og hva hadde vært din videre plan for å få meldt hånda i nord på en best mulig måte?

Her er meldingsforløpet fra åpent rom:

Vi ser at den manglende hjelpen i ruter som vi fryktet kan bli et problem, men det er jo i praksis umulig for syd å stoppe under slem etter denne innledninga på meldingsforløpet. Likevel skal det sies at spar 10 hos blindemann er et viktig kort som gir økte forhåpninger om at kontrakten kan stå.

Med hjerter ut stikker man i bordet og seiler kløver konge. Spar 10 gir så inntak til å hente kløverstikk nok til å sake alle rutertaperne på hånda. Med kløver ut blir det mye det samme, enten esset kommer ut fra øst, det går liten kløver via honnør i bordet til esset hos vest og stjeling, eller det blir spilt liten kløver ut fra esset, får spillefører satt opp det nødvendige antall avkast til å vinne kontrakten. Spar 10 kommer nok en gang til nytte som inntak til stikkene hos blindemann.

Med trumf ut fjernes bordets eneste inntak, og kontrakten går i praksis beit (bortsett fra om konge-dame i ruter sitter dobbel på ei av hendene). Trumfutspill er imidlertid ikke det mest naturlige mot lilleslem. Hva om det går ruter 9 ut og dama kommer på fra vest? Hvordan bør det spilles da?

Hele spillet så slik ut:

Aktuelt spilte jeg ut kløver ess. Sofie kunne dermed trumfe for så å spille spar til bordets tier. Hun kunne kaste håndas fire rutertapere på to høye kløver og ess-konge i hjerter. 13 stikk.

Ved det andre bordet ble det spilt ruter ut til dama. Nå må spillefører være på høyden og lasjere. Hva skal vest fortsette med?

Svaret er at det ikke spiller noen rolle. Spillefører kan uansett spille seg inn i bordet på spar 10, kaste to ruter på ess-konge i hjerter for så å spille ruter til knekten. Denne spilleføringa avhenger av konge-dame i ruter hos vest og at øst har minst to kort i farga, og er i praksis eneste reelle sjanse å spille på.

Aktuelt stakk Tor Eivind Grude utspillet med esset og gikk inn på bordet på spar 10, Etter to runder hjerter med ruteravkast spilte han ruter mot hånda. Knekten ble for så vidt godspilt, men problemet var at vest kunne spille ruter til stjeling for ei beit. Denne spilleføringa ville gått bra om ruteren hadde vært fordelt 3-3 eller vest hadde hatt konge-dame dobbel, men utspillet har egentlig avslørt at det ikke sitter slik. Med norske fordelingsutspill kan nieren egentlig kun være enten fra singleton eller dobbelton slik det ser ut.

14 IMP til Sofies verden på dette spillet bidro til at de ledet finalen med 4 IMP før det siste og avgjørende settet.

Der kom Sømnakameratene sterkere tilbake, og vant settet med IMP-sifrene 54-13. Her er et av spillene som ga en stor sving inn for vinnerlaget:

Mange ville kanskje åpnet med 10-poengeren i vest med 4-6 i de svarte fargene og en solid kløverfarge som gir stort stikkpotensial. Men Astrid Steen Lybæk skulle komme sterkere tilbake senere i meldingsforløpet etter at hun først valgte å passe.

Etter forhåndspass indikerer 4 kløver egen langfarge med semitilpasning i hjerter. I tillegg til at meldinga åpner for en mulig stamp egen vei, avgis den med tanke på ønsket utspill. Om nord blir spillefører vil vest gjerne ha kløver ut.

Sofie Græsholt Sjødal valgte å ta sjansen på 4 grand over 4 kløver da man i disse soneforholdene må ha mange beit i motpartens stamp for å få utgangsscore. Denne gangble det ikke riktig da vest fikk satt opp kløveren i utspillet og måtte komme inn på spar ess etter at spillefører hadde hentet kløver ess og åtte røde stikk.

Ved det andre bordet spilte Marian Grude 3 grand med ni stikk. 12 IMP til Sømnakameratene.

Merk at 6 ruter er en strålende kontrakt om man ser nord og syds hender mot hverandre. Etter å ha tatt ut trumfen får nord kastet kløvertaperen på hjerter konge og kan deretter presse ut spar ess. Imidlertid kan østs renons i kløver by på problemer. Om øst finner spar ut til esset, kan vest spille kløver til stjeling for ei beit. Imidlertid ser hjerter dame ut som et nokså naturlig utspill. Men om nord får vist fram kortfarge i hjerter i løpet av meldingssforløpet kan spar likevel bli vurdert som et aktuelt utspill. Da vet i alle fall øst at det ikke er stikk å sette opp i hjerter, men makker kan selvfølgelig ha esset og det kan være riktig å hente stikket.

EM for nasjonslag spilles på Madeira i tidsrommet 17. til 27.juni. Åpen klasse starter spillinga 17.juni, mens de tre andre klassene (damer, veteran og mix) spiller fra 21. til 27.juni. Norge stiller med lag i alle klasser. I veteranklassen vant lag Johnsen (Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Arve Farstad og Jan Mikkelsen) kvalfiseringa som ble avholdt i november. De danner Norges lag sammen med Lars Eide og Odd Frydenberg. Lagene i åpen klasse og dameklassen er foreløpik ikke tatt. Det arrangeres også åpne parturneringer i klassene damer og veteran i perioden 17. til 20.juni. Se mer på mesterskapets hjemmeside.

Sømnakameratene til EM på Madeira!

Sømnakameratene med Marian W. Grude, Tor Eivind Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian Barstad Ellingsen gikk seirende ut av finalen i kvalifiseringa og har dermed vunnet retten til å representere Norge i mix-klassen i EM på Madeira i slutten av juni.

I finalen slo de Sofies verden (Sofie Græsholt Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea Hove Hauge og John Helge Herland). Finalen gikk over tre sett med 16 spill i hvert sett, og begge de to første settene var svært jevne. Det første settet ble spilt i går kveld. Da vant Sømnakameratene med 3 IMP. I dag tidlig vant Sofies verden med 7 IMP, og ledet dermed med 4 IMP før de 16 avgjørende spillene. Sistesettet vant Sømnakameratene 54-13, og dermed kampen 122-85.

Resultater finale

Jeg kommer tilbake i løpet av kvelden med et par spill fra siste dag.


Sømnakameratene kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet siste sett klart. Fra venstre Tor E. Grude, Marian Grude, Kristian B. Ellingsen og Astrid Steen Lybæk.

Sømna leder finalen med 3 IMP (oppdatert)

Kampen om å representere Norge i mix-klassen i EM på Madeira står mellom Sofies verden (Sofie G. Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea H. Hauge og John Helge Herland) og Sømnakameratene (Marian W. Grude, Tor Eivind Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian B. Ellingsen).

Finalen går over tre sett med 16 spill i hvert sett. Etter det første settet, som ble spilt lørdag kveld, leder Sømnakameratene med IMP-sifrene 28-25. Det er med andre ord dødt løp før de to avgjørende settene i morgen. Andre og tredje sett starter henholdsvis klokka 09:50 og 12:00.

Resultater finalespill


Åpent rom i første finalesett: fra venstre Kristian B. Ellingsen, Sven-Olai Høyland, Astrid Steen Lybæk og Sofie G. Sjødal.


Lukket rom i første finalesett: fra venstre Tor Eivind Grude, Thea H. Hauge, Marian Grude og John Helge Herland.
(begge foto: Allan Livgård)

Vi skal ta en nærmere titt på et par av spillene som dukket opp i løpet av andre spilledag i mix-kvalifiseringa. Vi starter med et meldemessig interessant spill fra første sett av semifinalen:

Hva ville du meldt som syd i den aktuelle posisjonen?

3 grand virker som et nærliggende praktisk bud. Med stoppere i begge majorfargene og dessuten ruter konge til å fylle i makkers langfarge bør utgang i grand ha gode sjanser. Men hva om makker er kort i kløver? Da er det fare for at motparten kan hente beita i den farga. Samtidig skal det nevnes at det er en fordel at du har såpass mange som kløver som fire. Jo flere kløver du har, jo mindre er sjansen for at motparten kan hente beita der.

Ender du opp med å melde 3 grand, eller har du noe bedre forslag?

Hele spillet så slik ut:

Egil Homme valgte såvisst riktig da han plukket ut i 4 spar. I 3 grand kløver ut nokså naturlig fra begge sider, og da er det en enkel vei til beit. 4 spar var urokkelig med den aktuelle sitsen, selv med kløver og kløver.

Egil og Marianne Homme var de eneste som fikk utgangssving inn blant de fire parene som satt nord-syd i semifinalene. Heldigvis for vår del holdt det til avansement med minste mulig margin på tross av denne utgangssvingen ut.

Tilbake til inngangsspørsmålet. Hva er beste melding i syd over 3 ruter?

Jeg tenker at man ikke kan kritiseres for å melde 3 grand, men det er nå en gang slik at toppkontrakten er 5 ruter. Er det mulig å havne der på fornuftig vis?

Det som er sikkert er at nord i praksis har benektet 4-korts hjerter ved å hoppe til 3 ruter. Med 4-korts hjerter, 6-korts ruter og tilleggsstyrke vil man heller foretrekke reversmeldinga 2 hjerter. Dette åpner for å spørre seg hva meldinga 3 hjerter fra syd bør bety over 3 ruter.

Skal det være noen vits å lete etter genuin hjertertilpaning bør syd ha 5-kortsfarge. Det går selvsagt an at 3 hjerter lover 5-5 i major, men det er også mulig å bruke 3 hjerter som ei beredskapsmelding som benyttes når man er usikker på hva som skal være sluttkontrakten (i dette tilfellet er usikkerheten knyttet til kløverholdert).

Om man bruker 3 hjerter på denne måten vet ikke nord hva som er usikkerhetsmomentet idet han skal melde over 3 hjerter, men makkerparet får i alle fall en sjanse til til å gjøre seg opp ei formening. I dette tilfellet vil vel nord melde 3 spar og så er det ikke godt å si hva som skjer videre. Syd må kanskje foreslå 3 grand likevel?

Uansett er det verd å avtale med sin makker hva 3 hjerter skal vise i en posisjon som dette.

Det neste spillet vi tar med er hentet fra det første finalesettet, og du skal få servert en ny meldeprøve:

 

Melder du deg på i ugunstig son etter at makker har passet og din høyre motstander har åpnet med 3 hjerter?

Tor Eivind Grude valgte å doble opplysende i lukket rom, og blodbadet var et faktum:

Da røyken hadde lagt seg hadde Tor Eivind fått skrapet sammen fire stikk, og dermed -1700. Det holder ofte til å vinne spillet, men hva skjedde så i åpent rom? Sofie Græsholt Sjødal valgte også å doble, og det kostet skjorta også ved dette bordet:

I 4 kløver doblet ble det hele seks beit for -2000 etter at forsvaret fikk to sparstikk, to hjerterstikk og hele seks trumfstikk. Vest fikk ei sparstjeling og to ruterstjelinger, mens øst fikk tre hjerterstjelinger. 300 i differanse ga 7 IMP til Sømnakameratene.

Det er nok ikke opplagt å melde i nord, men de to som doblet opplysende kan heller ikke kritiseres veldig hardt. Det er likevel et viktig poeng at makker har vært i pass, noe som indikerer at det skal litt til for at det skal stå utgang nord-syd, særlig om det skulle vise seg at hjerter dame er bortkastet. I tillegg er det jo slik at vest som regel har det meste av sine ressurser i hjerter etter sperreåpninga. Det betyr igjen at øst sitter bak den sterke hånda og sjansen for at finessene ryker er overhengende.

Når nord først har valgt å doble, kan det være et alternativ for syd å passe ut, rett og slett fordi det kan bli det billigste selv om kontrakten skulle stå? Om nord er så sterk at man ikke blir doblet og går mange sonebeit i egen vei, da er det kanskje et håp om at 3 hjerter kan være beit også? Eller blir dette kun etterpåklokskap? Uansett var det et interessant spill som også førte til et par latterkuler under sammenligninga lørdag kveld.

Kampen om EM-billett fortsetter søndag morgen klokka 09:50, mens tredje og avgjørende sett starter klokka 12:00. Så langt ser det vidåpent ut. Hvem blir Norges representanter i mix-klassen på Madeira i juni? Følg med i morgen!

Sofies verden og Sømna til finale

Begge semifinalekampene i mix-kvaliken ble snudd i andre halvrunde. Sofies verden lå under 21-40 mot Gunsmoke halvveis, men etter solide 61-16 i andre halvrunde ble det avansement på laget. I den andre semifinalen var det mer jevnt. Nord og sør ledet 34-31 mot Sømnakameratene etter første halvrunde. Sistnevnte vant andre halvrunde 32-25, og kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet med skarve 4 IMP etter 32 spill.

Resultater semifinaler

Dermed er det Sømnakameratene og Sofies verden som skal gjøre opp om retten til å representere Norge i mix-klassen i EM på Madeira i juni. Finalen går over tre sett, ett lørdag kveld og to søndag formiddag.

Semifinalelagene klare

Etter at de to siste rundene av grunnspillet i kvaliken til EM mix er fullført er følgende fire lag klare for semifinalene:

1. Nord og Sør

2. Gunsmoke

3. Sofies verden

3. Sømnakameratene

Vinnerne av grunnspillet fikk velge motstandere blant tredje- og fjerdeplassen, eller rettere sagt lagene som delte tredjeplassen.

Nord og Sør valgte Sømnakameratene.

Semifinalene spilles over 2x16 spill med start henholdsvis klokka 13.00 og 15:10. Deretter spilles første finalesett klokka 17.30 i dag, mens de to siste spilles fra klokka 09.30 i morgen. Finalen går over 3x16 spill

Sluttresultat grunnspill

Jeg kommer tilbake med spill i løpet av kvelden.

Nord og sør i tet etter første dag

Etter første dag av kvalifiseringa til EM Mix er syv av ni kamper i grunnspillet unnagjort. De som har kommet aller best i gang er lag Nord og sør med spillerne Ranja Sivertsvik, Tom Høiland, Marianne Homme og Egil Homme. De har 94 VP, mens Sømnakameratene (Tor Eivind Grude, Marian Grude, Astrid Steen Lybæk og Kristian B. Ellingsen) og Sofies verden (Sofie G. Sjødal, Sven-Olai Høyland, Thea H. Hauge og John Helge Herland) begge har 87 VP.

Gunsmoke (Gunn Helness, Fredrik Helness, Ida Wennevold og Erik Berg) innehar i øyeblikket den viktige fjerdeplassen, som gir den siste billetten til sluttspillet. Det er ei luke på 14 poeng ned til femte- og sjetteplassen, men lagene på disse plassene har nok ikke gitt opp muligheten for avansement. Med ei optimal avslutning kan de komme i betraktning!

Resultater


Ranja Sivertsvik holder kortene tett til brystet, og leder så langt kvaliken sammen med Tom Høiland og Marianne og Egil Homme.
(foto: Allan Livgård)

Turneringsleder har tatt et knippe bilder i løpet av første spilledag. Disse er publisert på NBFs Facebookside.

Vi skal se nærmere på et par av spillerne som har dukket opp i løpet av fredagens spilling. Det første er hentet fra første runde:

Du sitter i vest og skal planlegge motspillet mot 4 spar (du valgte å ikke melde inn 1 grand). Makker spiller ut hjerter 10, og spillefører vinner med esset i bordet. Deretter følger spar til kongen og spar dame. Makker følger på begge trumfrundene.

I stikk fire spiller spillefører ruter til kongen og ditt ess. har du lagt en plan for hvordan denne kontrakten skal beites?

Hele spillet så slik ut:

Her er det eneste som i praksis gir beit å skifte liten(!) kløver. Alternativt kan det fungere like godt å fortsette med en passiv hjerter, men det er viktig å legge liten kløver idet det spilles kløver fra bordet slik at ikke spillefører lukter lunta og finner på å gå opp på dama. Av samme grunn er det viktig at du unngår å legge ned ess-konge i kløver.

Merk at makkers fordelingskast i ruter spiller en viktig rolle. Om dere spiller med norske fordelingskast, vil toeren vise et ulikt antall ruter. Det må i praksis være 3-korts siden makker nok ville spilt ut ruter med singleton. Dermed er spillefører markert med kun dobbelton ruter, og du kan utelukke flere motspillsstikk.

Hvor ligger da eneste sjanse til beit?

I og med at du har 15 hp selv og det er 13 i bordet, er det enkelt å regne ut at makker ikke kan ha stort. Hjerter konge er det i alle fall ikke plass til etter nords invittmelding. Dermed blir eneste sjanse til beit at forsvaret får hentet tre stikk i kløver!

Da kan man like gjerne spille liten kløver første runde farga spilles. I praksis blir det da beit om makker har enten dama eller knekten i kløver, forutsatt at spillefører har minst tre kort i farga.

Ved halvparten av bordene gikk vest inn med 1 grand, som naturlig nok ble doblet av nord. Kontrakten gikk tre beit ved de fleste av bordene. To bord stoppet i delkontrakt i spar, mens de tre siste meldt utgang i spar. Ved alle disse tre bordene var nord spillefører, men det var ingen av øst-vest-parene som fant veien til beit i denne soneutgangen.

Ei mulig forklaring kan være at vest har meldt inn 1 grand før nord havnet i 4 spar. Om så skjer kan spillefører nemlig regne ut at vest må ha både esset og kongen i spar, og kan spille kløver til dama uten problem.

Vi tar med et spill fra fredagens siste kamp også. Hva ville du meldt i vest i denne posisjonen?

La oss si at du passer. Nord melder så 4 spar i neste melderunde, før det går to passer til deg. Har du krefter til å være med denne gang?

Hele spillet så slik ut:

Som du ser står det elleve stikk i minor så lenge man løser ruteren uten taper. Men det var sannelig ikke enkelt å komme med. Dette spillet illustrerer viktigheten av å komme seg på 3-trinnet når man vet om 9-korts tilpaning i major. Om Sven-Olai hadde meldt på 2-trinnet kunne Astrid i vest vært med med 2 grand for å vise begge minor.

Mitt lag måtte notere 15 IMP ut i kampen mot Sofies verden etter at Sofie vant elleve stikk i 4 spar i sonen, mens Thea Hove Hauge og John Helge Herland meldte og vant 5 kløver ved det andre bordet.

Det var kun ved to av bordene at øst-vest kom med i meldingsforløpet, begge steder etter at vest åpnet med svake 2 ruter. Espen Haugstad og Lise Blågestad kunne notere hele 750 på spillet etter følgende meldingsforløp:

Du kan også lese om et spill fra første dag på GeOs blogg.

I morgen, lørdag, spilles de to siste innledende kampene mellom klokka 10:00 og 12:10. Deretter braker det løs med semifinaler klokka 13:00 og finale klokka 17:30.

Kvalifisering til EM Mix nasjonslag

Helga 24. til 26.januar spilles det kvalifisering om retten til å representere Norge i mixklassen i EM for nasjonslag, som spilles på Madeira i Juni.

Ti lag stiller til start i lokalene til Oslo bridgekrets.

Kampoppsett og resultater

Les mer i nyhetssak på NBFs hjemmeside

Jeg kommer tilbake med mer stoff og et par spill i løpet av helga.


Vinnerne fra forrige mix-kvalifisering, som ble avholdt høsten 2018. Fra venstre Finn Brandsnes, Stine Holmøy, Maja Rom Anjer og Odin Svendsen.