Lag Johnsen til EM!

Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Jan Mikkelsen og Arve Farstad vant sistesettet i kvalifiseringa med IMP-sifrene 71-3, og vant dermed kvalifiseringskampen 194-89. Med det er de klare for å representere Norge i veteranklassen i neste års EM på Madeira.

Resultater


Lag Johnsen vant til slutt kvalifiseringskampen med mer enn 100 IMP. Fra venstre Sverre Johnsen, Jan Mikkelsen, Åsmund Stokkeland og Arve Farstad.

Du kan lese om et spill fra siste sett på nettsidene til Bridge i Norge

Johnsen fester grepet

Lag Johnsen vant det fjerde og nest siste settet med 19 IMP, og har dermed festet grepet om kampen. Før de siste 16 spillene leder de med 37 IMP.

Resultater


Lag Johnsen under sammenligninga etter fjerde sett, fra venstre Jan Mikkelsen, Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland og Arve Farstad.


Åsmund Stokkeland (t.v.) og Jan Mikkelsen kan notere ledelse med 37 IMP etter fire av fem sett.

I settets siste spill ble kontrakten 4 spar doblet ved begge bord (meldingsforløpet under er hentet fra åpent rom):

Med åpne kort er kontrakten to beit, men det fordrer at øst-vest får med seg stjelingene i ruter.

Jan Mikkelsen spilte ut spar 3, som gikk via knekten til esset hos Peter Marstrander. For ikke å miste kontrollen på spillet dersom trumfen satt 3-1, fortsatte spillefører med ruter i stikk to, og dermed fikk forsvaret en ny sjanse til å få med seg den nødvendige ruterstjelinga.

Jan stakk med esset, og fortsatte med hjerter til makkers ess. Hvordan bør motspillet gå for at motspillerne skal få med seg stjelinga nå?

Aktuelt fortsatte Arve Farstad med kløver konge, som han fikk beholde for. Ny kløver kunne Peter stjele, før han kunne trekke ut trumfen med spar konge. Deretter fulgte kongen og dama i hjerter. Da knekten kom på, trengte han ikke en gang å ta ruterfinessen i og med at hjerter 9 ble godspilt for et tredje ruteravkast i bordet.

Også ved det andre bordet ble det spilt 4 spar doblet med hjemgang. Dermed uavgjort spill.

Et par spill fra tredjesettet

Etter første dag av kvalifiseringa til neste års EM for veteranlag leder lag Johnsen (Sverre Johnsen, Åsmund Stokkeland, Jan Mikkelsen og Arve Farstad) med IMP-sifrene 91-73 over lag Anderssen (Rune B. Anderssen, Peter Marstrander, Lars Eide og Alf E. Anderssen). Dermed er det hele nokså åpent før de 32 siste spillene i morgen. De to siste settene spilles henholdsvis klokka 10 og 12 søndag. Som tidligere lovet skal vi ta et tilbakeblikk på et par av spillene fra dagens siste sett.

Først et eksempel på at de såkalte småspillene i mange tilfeller kan bidra til å avgjøre en kamp:

Det er grunn til å tro at det mest normale på dette spillet vil være delkontrakt i spar øst-vest. I og med at trumfdama sitter single i nord, er det mulig å vinne hele ti stikk. Forsvaret må få to kløverstikk i tillegg til trumfesset.

Etter at Lars Eide, naturlig nok, hadde passet i åpning med østs hånd, valgte Alf E. Andersen å nøye seg med 1 spar. Det var jo egentlig ikke grunn til å tro at det skulle stå utgang mot en forhåndspasset makker.

Ved det andre bordet kom ikke Jan Mikkelsen og Arve Farstad med i meldingsforløpet, og gikk dermed glipp av delkontrakten i spar:

Peter Marstrander fikk spille 2 ruter i nord. Den fikk han hjem etter å ha tapt tre stikk i ruter og to i hjerter. Dermed ble det delkontraktssving til lag Anderssen.

Jeg kan tenke meg at Arve syntes sparfarga var for tynn til å gå inn med 1 spar mot en passet makker, særlig tatt i betraktning at han hadde bare 9 hp også. Men det skulle vise seg at det ikke ble så enkelt å komme med i det hele tatt da han valgte å passe første gang. Det er jo ikke spesielt fristende å gå inn på 2-trinnet i andre melderunde. Nord har riktignok forhåndspasset, men kan jo likevel ha så mye som 10-11 hp. Egentlig er det scenarioet fortsatt mulig i tredje melderunde. 2 kløver fra nord kan jo innebære ei invitthånd av noe slag, men aktuelt var det altså ei svak hånd og ønske om å spille 2 ruter i stedet for 1 grand som var bakgrunnen for 2 kløver.

Kanskje bør det faktum at det ikke ble lettere å komme med senere i meldingsforløpet gjøre at man bør spørre seg to ganger før man passer over 1 kløver. Man ville selvsagt gjerne hatt en topphonnør i farga slik at man tåler at makker spiller ut fra for eksempel kongen dobbel, men her blir det til syvende og sist ulike hensyn som må veies opp mot hverandre.

Spill 42 inneholdt flere interessante poeng. Det første du må ta stillin til er hva du vil åpne med som øst:

 La oss si du spiller med 15-17-grand. Er denne hånda i så fall god nok til oppvurdering til 1 grand?

Begge veteranspillerne som satt i østs posisjon mente det.

Det som gjør det aktuelt er at du har ei god 5-kortsfarge i kløver. Et sentralt poeng er at du har mellomkortene i kløver. Ei farge med EK987 inneholder like mange honnørpoeng som EK432, men den første farga er likevel betydelig bedre.

Meldingsforløpet fortsatte på følgende vis:

2 ruter var overføring til hjerter og 4 kløver viste minst 6-kortsfarge i hjerter, kortfarge i kløver og sleminteresse. Hva ville du meldt i øst over 4 kløver?

Har du til 4 ruter, eller går du ned i 4 hjerter?

Både Jan Mikkelsen og Lars Eide valgte å melde 4 hjerter. Dermed ble det endestasjonen. Når vi ser øst og vests hender mot hverandre, er dette en slem man gjerne vil være i:

 

Det kan ved første øyekast se ut til at lilleslemmen står på ruterfinessen, men det finnes faktisk en tilleggssjanse. Har du fått øye på den?

Om kløveren er fordelt 4-3 hos motparten, kan du få kastet begge vests spartapere, den ene på kongen og den andre på dem femte kløveren, som i så fall kan trumfes god.

La oss si du får spar ut til esset. For å holde overgangene i orden er det viktig å gå i gang med godspilling av kløveren før trumfen trekkes ut. I stikk to kan du spille kløver til esset fulgt av kløver til stjeling. Deretter hjerter ess, hjerter konge og hjerter til dama. Om begge motstanderne følger på kløver konge, betyr det at farga sitter rundt og kan trumfes god.

Trumf i så fall kløveren god, spill ruter til esset og kast din siste spar på det godspilte kløverstikket. Deretter kan du presse ut ruter konge for å sette opp det tolvte stikket.

Skulle kløveren være fordelt 5-2, blir du avhengig av ruterfinessen. Hjerteren 4-0 gjør også at du blir avhengig av ruterfinessen dersom du får spar ut.

Anderssen knappet litt innpå

Lag Anderssen vant det tredje settet i veterankvaliken med 3 IMP, og knappet dermed litt innpå forspranget til lag Johnsen. Før morgensdagens to avgjørende sett leder sistnevnte med IMP-sifrene 91-73. Dermed lever kampen i beste velgående før de 32 siste spillene.

Jeg kommer tilbake senere i kveld med et par spill fra tredjesettet.


Åpent rom i tredjesettet: fra venstre Peter Marstrander, Jan Mikkelsen, Rune B. Anderssen og Arve Farstad.


Lukket rom i tredjesettet: fra venstre Alf E. Andersen, Sverre Johnsen, Lars Eide og Åsmund Stokkeland.

Sverre og co vant andresettet

Det andre av fem sett i kampen om å representere Norge i veteranklassen i neste års EM ble vunnet av laget til Sverre Johnsen med IMP-sifrene 29-12. Dermed leder de 69-48 etter at 32 av 80 spill er unnagjort. I skrivende stund er spillerne akkurat i gang med dagens siste sett.

Resultater

I andre sett var det ingen veldig store svinger. Lederlaget hadde imidlertid tre ganger 6 IMP og to ganger 5 IMP i riktig kolonne. Vi skal se nærmere på et av spillene som ga 6 IMP inn. Hvordan ville du planlagt å melde hånda i syd?

Hånda kan by på problemer i et naturlig system da den strengt tatt faller mellom flere stoler. Noen vil si det er greit å åpne med 1 grand med single topphonnør. Andre liker ikke singleton i det hele tatt i grandåpninga, mens enkelte er villige til å strekke seg så langt som at single ess eller konge er innenfor. Hva tenker du?

Det er vel egentlig de færreste som ønsker å åpne med 1 grand når de har en singleton. Men til syvende og sist handler dette om at man i noen situasjoner har ei veldig vanskelig gjenmelding. Det blir rett og slett valget mellom onder. Hvordan kan vi lyve minst mulig og samtidig ha størst mulig sjanse til å finne toppkontrakten?

Jeg mener helt klart at sydhånda er for dårlig til at man kan vise den som ei revershånd i minor. Det er riktignok 16 hp, som i seg selv er helt i nedre sjikt for hva man kan forvente av en revers, men i disse 16 poengene er det inkludert ei single dame. Den har i alle fall ingen verdi med tanke på stikkpotensialet på egen hånd, selv om den godt kan ha en viss verdi for makker. Kvaliteten på ruterfarga er i tillegg heller dårlig.

Jeg tenker at det kan være et alternativ å åpne med 1 kløver for så å gjenmelde 2 kløver over makkers forventede 1 hjerter. Det lover normalt 6-kortsfarge, men farga er såpass god at man ikke trenger å ha dårlig samvittighet for å ha meldt den to ganger. Om man bestemmer seg for at 1 grand i åpning ikke er tingen, går min stemme til åpning 2 kløver fulgt av gjenmelding 2 kløver.

Sverre Johnsen og Åsmund Stokkeland spiller med et sterkt kløversystem der 1 kløver enten viser 17+ uansett fordeling eller en 10-13-grand. 1 ruter er naturlig, og lover normalt minst 4-kortsfarge. Det er kun i noen spesielle tilfeller at det kan være på 3-kortsfarge. De fikk meget god kontroll på spillet, og havnet i 3 grand etter følgende meldingsforløp:

 

Åsmund fikk vist akkurat hva han hadde, og dermed var det ikke vanskelig for Sverre å lette til utgang. Det var naturlig for Sverre å nøye seg med 2 ruter i andre melderunde da 2 kløver i utgangspunktet er å betrakte som 11-14 hp. Om makker har mer enn det, melder han en gang til over 2 ruter.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Vi har allerede vært inne på at Alf har ei vanskelig gjenmelding. En av fordelene med 2 kløver er at det er større sjanse for at meldingsforløpet holdes i gang dersom det står utgang. Over 1 grand er det helt naturlig å passe med en flat 11-poenger i nord. Over 2 kløver må imidlertid nord avgi ei melding til med tre toppstikk når makker viser langfarge i kløver. Ess-konge-dame sjette i kløver holder jo trolig til at det står 3 grand så lenge motparten ikke er i stand til å hente fem sparstikk!

Det ble ti stikk ved begge bord. I og med at nord-syd var utenfor sonen ble det dermed 6 IMP til lag Johnsen.

Jevnt etter første sett i veterankvaliken

Helga 16. og 17.november spilles det om retten til å representere Norge i veteranklassen under EM på Madeira i juni neste år.

Følgende to lag har meldt sin interesse, og spiller stikkamp over totalt 80 (5*16 spill):

Lag Johnsen:
Sverre Johnsen - Åsmund Stokkeland
Jan Mikkelsen - Arve Farstad

Lag Anderssen:
Rune B. Anderssen - Peter Marstrander
Lars Eide - Alf E. Andersen

Resultater oppdateres etter hvert sett

I nyhetssaken på bridge.no kan du blant annet se tidsskjemaet.

Første sett var nokså jevnt. Etter de første 16 spillene leder lag Johnsen med IMP-sifrene 40-36.

Vi skal kaste et blikk på de to spillene som ga størst omsetning i første sett.

I spill 10 fikk sydspillerne ved begge bord denne meldeprøven. Hva ville du meldt?

Det er vel liten tvil om at nord må ha relativt sterke kort med minst 5-5 i spar og ruter. Selv har du tilpasning til begge fargene, og praktisk talt alle dine honnørpoeng i makkers farger. Har du tro på at det står slem?

Nord hadde såpass gode kort at det var en smal sak å vinne alle 13 stikkene, men det var kun det ene bordet som kom ut i lilleslem:

 Dermed ble det 13 IMP til lag Johnsen i kampens tiende spill.

I settets nest siste spill var det imidlertid duket for revansje. Denne gang handlet det om å finne en vei til beit i 5 spar:

Meldingsforløpet i utsspillprøven er hentet fra åpent rom, hvor Arve Farstad satt i vest. Han spilte ut hjerter ess, og da var det ikke lenger mulig å beite kontrakten siden spillet så slik ut:

I lukket rom gikk meldingsforløpet noe annerledes:

1 spar fra Åsmund var begrenset til 15 poeng, og dermed valgte Sverre å ta sjansen på at det ikke sto slem. Å hoppe til 4 spar setter motparten under mer press, og kanskje øker det sjansen for å få kjøpe kontrakten?

Tilbake til motspillet. Alf Andersen spilte ut kløver ess. Deretter skiftet han til hjerter 7. Han og makker Lars Eide spiller invitt inne i spillet. Eneste beitemulighet er høyst sannsynlig å få makker inn på hjerter konge slik at man kan få ei ruterstjeling, som blir forsvarets tredje stikk.

Lars vant med hjerter knekt og returnerte en ruter til stjeling hos Alf. Dermed 14 IMP til lag Anderssen etter at det ble 850 i 5 spar doblet ved det andre bordet.

Etter det første av fem sett er det altså helt åpent hvem som skal representere Norge i veteranklassen under EM på Madeira neste sommer. I skrivende stund er spillerne godt i gang med andre sett. I løpet av ettermiddagen kommer det ei oppdatering med resultater og ett spill eller to derfra. Følg med!