Norge - Danmark

Da er det klart for en viktig kamp mot Danmark. Danskene har gjort det godt i mesterskapet og ligger på 7. plass, rett bak VM-kvalifiseringsplassen. Norge ligger på 4. i det denne kampen starter.

I åpent rom spiller Espen og Boye mot far og sønn Bilde, mens Terje og Nils Kåre tar seg av Caspersen og Graversen i lukket rom.

Spill 1 er en rutinemessig 4 hjerter når begge hender har to små ruter. Butt spill. 


Spill 2 er det litt mer futt i. Hva melder du med Syds hånd?


Boye gjorde det enkelt over Bildes 14-17NT-åpning og meldte den kontrakten han trodde stod. På det andre bordet spilte Terje ut hjerter, og da var det 10 enkle stikk.

Mot Boye spilte Dennis Bilde ut ruter 2, og nå var det hele mer kritisk. Du har 6 eller 7 stikk i spar, to stikk i hjerter og ruter ess. Dessverre er det ingen inntak i bordet for å ta dobbelkappen i hjerter eller sparkappen, så du må regne med å spille det meste fra hånd. Men kanskje kan du få motparten til å hjelpe deg?

Boye stakk ruterutspillet med esset og spilte kløverdame i stikk 2. Hva skal Øst gjøre når han stikker? Spiller han spar tar Boye kappen, hjerter løser den fargen og ruter tilbake gir stikk for kongen i bordet. Dermed var det bare en ny kløverhonnør det var mulig å fri seg med. Boye stjal denne og spilte tre ganger spar. Nå var Øst innspilt på nytt! Hjerter løser den fargen for tre stikk og begge minorfargene gir stikk til bordet. Veldig godt spilt!


Spill 3 var enda et buttspill, og i spill 4 handlet alt om utspillet: 
QT65
KT84
7
7652

Makker passer, Nord åpner i 2NT (20-21) og Syd løfter til utgang. Hva spiller du ut?
Nils Kåre valgte spar, og det ble veldig ille når hele spillet så slik ut:

Nå fikk dansken inntak på sparknekt til å ta ruterkappen, så tre sparstikk, ett hjerterstikk og fem ruterstikk gir 9 og -600. På det andre bordet åpnet Vest i første hånd med 1 kløver, og da var det selvfølgelig helt uaktuelt å melde 3NT etterpå. Boye og Espen stoppet i 3 ruter og vant kontrakten, men dessverre 10 imp til Danmark.


 I spill 6 tar dessverre Terje litt for mye Møllers tran:


1 spar viser diverse hender, veldig ofte med ruterfarge. Doblingen på 2 spar er bare opplysende og Nils Kåre støtter ruteren på 4-trinnet. Nå tar Terje rett og slett for hardt i når han bare hopper til slem. Det er vel gratis å ta med seg 4 hjerter slik at makker kan cuebidde spar med singelton? Danskene spilte presist i mot med tre ganger spar ut slik at det vokste opp et trumfstikk også. På det andre bordet finner danskene 5 kløver (hvor det ikke er noen trumfhøyning), men dansken tar ruterkappen og går bet! Vi taper bare 3 imp på spillet og får å sitere coach Geo: "Nå har vi helt ufattelig glid!"


Spill 7 gir Danmark et overstikksimp, så finner ikke Nils Kåre og Terje rutertilpassen:

Her ser vi et problem med å spille overføring etter 1 kløver; ruterfargen blir ofte vanskelig å melde. 1 hjerter fra Nils Kåre viser minst 4 kort spar, og når dansken melder inn 2 hjerter er det ingen som føler de har til noe mer. Mulig Nils Kåre skulle meldt en gang til, men 3 ruter er nok krav. Samtidig kan han ikke starte med å vise ruter (1 spar i første melderunde) fordi når han viser spar etterpå er det utgangskrav.

På det andre bordet kan Bilde melde 1 ruter over 1 kløver, og da har de funnet ruterfargen. Heldigvis brenner de utgangen, men danskene får allikevel 7 imp.


Terje og Nils Kåre fortsetter å være uheldig/dårlig i spill 11:

I 4 spar ser det ut til at det er en kløvertaper og en spartaper med den fine sitsen, men allikevel går Nils Kåre beit. Man skulle ikke tro det var mulig, men danskene finner et fint motspill som setter press. Ruter kommer ut og knekten vinner det første stikket. Dansken stikker opp på sparesset og spiller ny ruter. Om Nils Kåre nå spiller ny spar til kapp og Syd har damen dobbel kan han gi nord en ruterstjeling for en bet. Men det blir vel for søkt?!? Jeg modererer meg litt; det er rett for Nord å stikke med sparess om makker har feks Kx slik at han får ruterstjelingen når makker kommer inn på kongen. Men du spiller på at motparten gjør alt rett når du faktisk spiller på det. 

Når Nils Kåre nå spilte spar til kongen og så at den satt 4-1 måtte han bare spille ny spar, og Nord kunne nå spille kløver til esset og få en ruterstjeling for en bet. Pent motspill av danskene, men tror allikevel Nils Kåre skulle vunnet denne. Nå spilte han faktisk på at Nord hadde stukket opp på sparesset fra sparesset tredje. (Sparesset dobbel i Nord er ikke noe problem, siden det er stjelingen som tar beten). På det andre bordet spiller danskene 3NT og vinner en ny neve imp!


 Nettet falt dessverre ute på slutten av kampen, jeg fikk ikke med meg slutten. Men kampen endte med 28 imps seier etter at Boye gjettet bedre enn danskene i 4 hjerter med følgende trumffarge:

AJ9xx mot K

Trumffargen var ikke god, men Boye klarte å spille kongen, så esset og knekten. Det ble vellykket når hjerter ti satt tredje. De ti impene vi vant på det spillet kan bli viktige!

Slemsvinger (oppdatert)

Dagen i går inneholdt en del slemsvinger for de norske fargene. Først ut var Thomas og Thor-Erik mot Italia:

N - Sementa Ø - Hoftaniska S - Guibilo V - Charlsen
    Pass 1 kløver
Pass 1 hjerter 2 ruter Pass*
3 ruter dobler pass 3 hjerter
pass 4 kløver pass 5 kløver
pass 6 kløver pass rundt  
* benekter normalt 3 kort hjerter, siden dobling ville vist 3 kort.

Thomas og Thor-Erik meldte seg glimrende opp i 6 kløver. Doblingen fra Thor-Erik på 3 ruter er bare opplysende og ber makker beskrive kortene nærmere. 3 hjerter viste nå dobbelton siden han ikke hadde støttedoblet på 2 ruter. Over 4 kløver ville ikke Thomas melde cuebid i spar med sin minimumshånd, men Thor-Erik trodde det var gode muligheter for slem allikevel.

Utspillet var ruter konge (Sementa håpet han var inne på ruter konge i stikk en) som Thomas stakk med esset. Nå har han fem kløverstikk på hånda, to stjelinger i bordet, ett ruterstikk, ett hjerterstikk og to sparstikk. Det blir 11 stikk, altså mangler det ett. Thomas spilte i stikk 2 hjerter til damen som holdt og ruter til stjeling. Så ny hjerter fra bordet. Nå prøvde han altså å sette opp et andre hjerterstikk slik at han slapp å gjette sparen.

Etter en ny ruterstjeling stjal han enda en hjerter hjem og det viste seg da at det ikke var mulig å få flere stikk i den fargen. Nå vet han at Syd har fordelingen 2461 og med fire kort spar i Nord er det dobbelt så stor sjanse for spardame der. Dermed kuttet Thomas sparen gjennom Nord og kunne notere 1370 og 13 imp!


I kampen mot Italia meldte Espen og Boye en veldig tøff 6 kløver:

N - Lindqvist Ø - Lauria S - Brogeland V - Versace
    2 kløver 2 spar
pass* pass 3 kløver 3 spar
4 hjerter* pass 5 kløver pass
6 kløver pass rundt    
       

* passen til Espen viste 4+ hp, dbl ville vist 0-3 hp
* 4 hjerter nå viser cuebid siden han ikke meldte hjerter forrige gang

Mange vil vel kanskje si at hånda til Boye ikke kvalifiserer til en sterk 2 kløver, men han håpet nok at det kanskje ville holde motparten ute av meldingsforløpet. Det gjorde det ikke, og når Espen sleminviterte med cuebid 4 hjerter måtte han nesten slå av. Men Espen hadde tro på slem og løftet et hakk. Med ruter ut må Boye treffe den fargen i stikk 1, men uten ruter ut er slemmen faktisk ganske god. Du er avhengig av å løse hjerterfargen for 4 stikk, men du må samtidig sørge for at hjerteresset er inntaket. I prinsippet betyr det at du må spille hjerter til tieren og håpe den taper til kongen, eventuelt at det sitter KJ foran. Denne gangen løste det seg for våre gutter og 13 imp inn! 


Med to slemsvinger ut kan jeg også fortelle at ikke alt går inn:

N - Kvangraven Øst - Nanev Syd - Lie Vest - Gunev
  pass pass 1 spar
dobler pass 2hj* pass
3 kløver pass 3 ruter pass
6 kløver! pass rundt    
* Kvangraven - Lie bruker Lebensol også 1-trinnet, så 2 hjerter viser en invitthånd

Gunev i Øst åpnet veldig tynt, forøvrig en populær åpning i EM, og Nils Kåre måtte nesten doble med sin gode hånd. Nå viste 2 hjerter fra Terje en invitthånd med hjerter, og 3 kløver var krav. 3 ruter viste ruter, og nå så Nils Kåre for seg hvilke type hånd makker skal ha for at det skal stå slem. AK i ruter, litt kløvertilpass gjør at det ofte står slem når man "vet" at sparkuttene går. Men dette var ikke dagen for en sats. 

Nils Kåre burde sannsynligvis meldt 3 spar over 3 ruter. Han vet makker ikke har sparhold, men dersom makker har semistøtte i kløver vil han melde 4 kløver nå. Når Terje i dette tilfellet melder 4 ruter vet Nils Kåre at han har maks singel kløver, og da kan ikke slem være rett. Men det er ikke mye han trenger for at 6 kløver skal stå, så satsen er ikke helt vill. Men det er dumt når han kan finne ut av det...


Presidentkamp i EBL

Samtidig med kampen for å vinne EM var det også stor dramatikk i European Bridge League (EBL). Alle medlemmer i Executive Comittee var på valg og ny president skulle velges. Jan Aasen fra Norge var opprinnelig tenkt å stille til valg som styremedlem i EBL, men han trakk seg når han tapte presidentkampen mot Jostein Sørvoll i starten av juni. 

De to presidentkandidatene var Yves Aubry fra Frankrike og Panos Gerontopoulos fra Hellas.

F.v Yves Aubry og Panos Gerontopoulos

Aubry vant det dramatiske valget med 65 mot 49 stemmer. Norge hadde på forhånd vært i diskusjoner med Danmark, Finland, Island og Færøyene og blitt enig om å støtte Aubry.
Når det etterpå ble styremedlemsvalg fikk ikke Gerontopoulos nok stemmer der heller, så han mistet også styremedlemsplassen sin etter 29 sammenhengende år! Mange vil nok si at det var på tide...

Norden jobbet hardt for å få inn to nordiske kandidater og lykkes med det da Jan Kamras fra Sverige og Jafet Olafsson fra Island ble valgt inn i EBL-styret. Forhåpentligvis kan de bidra til at demokratiseringsprosessen i EBL fortsetter og legges mer vekt på. 

Norge - Danmark på BBO kl 10.30

Norges lag i åpent klasse går inn i EMs nest siste dag på en fjerdeplass, 19 VP opp til Monaco på først, 4 til Israel på bronse og 12 VP ned til den fryktede sjuendeplassen. Gårsdagen ga en stor seier mot Italia, et enda større tap mot Bulgaria før en de snudde det igjen med seier mot Tyrkia.

I kampen mot Italia var sponsor Angellini satt opp til å spille, men en "sykemelding" gjorde at Italia fikk lov til å bytte line-up. Det gjorde Thor-Erik og Thomas forbannet, de var sikre på at han ikke var syk. Og rett fikk de, i neste kamp mot Tyskland satt han ved bordet og forærte Tyskland en 20-0-seier. Det er trist at man skal være nødt til å delta med en spiller som åpenbart er mye svakere enn de andre spillerne. Nå slo Norge Italia med fine sifre allikevel, men line-up'en til Italia kan altså avgjøre hele EM.

I dag skal det åpne laget opp mot Danmark, Polen og Romania. Den første kampen mot Danmark blir vist på BBO kl 10.30. Danmark ligger for øyeblikket på 7. plass, altså plassen bak VM-kvalifisering, så dette blir en viktig kamp. Det samme kan sies om Polen-kampen etterpå, de ligger noen strøpoeng bak Danmark igjen. 

(Teksten fortsetter under bildet)Damene fikk en opptur i går med storseier mot Kroatia og uavgjort mot Danmark. Toget har dessverre gått for VM-kvalifisering, men man spiller allikevel for prestisjen. For øyeblikket ligger de på 16. plass, men en god avslutning gir de muligheten til å klatre til 13. plass. I dag skal de møte Spania, Estland og Israel.

Støtt med støtte!

Et gammelt jungelord i bridgen sier at du skal støtte makker dersom du har støtte til makker. I dette spillet brøt Thor-Erik denne regelen og måtte betale ut 8 imp for dette:


Thomas meldte fint innpå 2 ruter på tynne verdier og 3NT fra Sementa i Nord visste 4 kort hjerterstøtte og 11-14 hp. Nå ser Hoffa ned på AQx i støtte til makker og gunstig sone. Motparten vet du har tenkt seg til 4 hjerter uansett, så det må vel være nesten gratis å gi makker beskjed om at du har noe i ruter? 

Når Hoffa passet ble det umulig for Thomas å stampe i 5 ruter. Dersom det støttes til 4 ruter er stampen i 5 ruter helt opplagt, og den går bare 2 bet for -300. På en god dag vil italienerne melde 5 hjerter å gå bet, og da vinner man mange IMP på spillet. Nå ble det 8 imp til Italia når de fant stampen på det andre bordet.

Hoffa var ikke fornøyd når han "glemte" å støtte!

Perfekt motspill av Siv og Sølvi

Norge rundspiller Kroatia for øyeblikket, og dette flotte motspillet av Siv og Sølvi er sterkt medvirkende til den store ledelsen:


2 ruter inn fra Nord viste begge major. Det ser passivt ut å ikke gjøre et forsøk til over 2 spar fra makker, men de fikk sjansen igjen når Siv balanserte i 3 ruter. Når Nord nå meldte 3 spar på egenhånd løftet Syd til utgang.

Det ser i utgangspunktet ut til å være en spartaper, en hjertertaper og en rutertaper. Sparfargen sitter 2-2 med damen i kutt og hjerterfargen kan trumfes god. Men Siv og Sølvi fant beten allikevel. Ser du hvordan?

Sølvi spilte ut ruter ess og fortsatte med ruter. Spillefører måtte starte på hjerterfargen for å få godspilt den fargen og Sølvi kom inn. Hun spilte nå liten spar fra damen og spillefører gjettet rett. Men når Siv fortsatte med ruter og Sølvi la i spardame vokste sparti fram til det betende stikket. Flott motspill!

Norge - Bulgaria på BBO 15:20

I dag starter finalespillet for det åpne laget, mens damelaget fortsetter Round Robin.

Merk at det i dag er andre spilletider pga valget i EBL, kampene starter 12:30, 15:20 og 18:10.

Monaco med Geir og Tor i spissen vil spille alle tre kampene på BBO, mens Norge vises kl 15:20. 

Vi gleder oss!


Geir og Tor skal til Tromsø neste år, men først skal de spille tre kamper på BBO i dag!

Det åpne laget videre til finalespillet!

Det åpne laget kvalifiserte seg lekende lett til finalespillet med de 9 beste lagene fra hver av puljene. Nå gjenstår det bare å møte de ni beste lagene fra den andre puljen før en europamester kåret. 

Carry-over:
Alle lag tar med seg et visst antall VP til finalespillet. Reglene er slik at man tar med seg alle VP man har oppnådd mot de 8 andre lagene som kvalifiserer seg fra sin egen gruppe pluss et visst antall VP basert på hvor mye man har scoret mot lagene som ryker ut. Norge hadde over middels mot lagene som kom med videre fra egen gruppe (ca 12 i snitt) pluss ca 8 VP basert på scoren mot de lagene som røk.

Tabellen før sluttspillet:

Rank Team VPs
1 MONACO 111.04
2 ISRAEL 104.74
3 GERMANY 104.01
4 NORWAY 102.63
5 ENGLAND 102.11
6 FRANCE 96.40
7 POLAND 92.50
8 DENMARK 88.92
9 NETHERLANDS 87.96
10 TURKEY 86.75
11 BULGARIA 82.74
12 IRELAND 79.33
13 SWEDEN 78.86
14 ROMANIA 78.54
15 RUSSIA 76.50
16 ESTONIA 73.71
17 ITALY 67.74
18 CROATIA 67.52

Norge skal altså møte:

Dag Motstander
Søndag Italia
Søndag Bulgaria
Søndag Tyrkia
Mandag Danmark
Mandag Polen
Mandag Romania
Tirsdag England
Tirsdag Nederland
Tirsdag Israel

 

Seniorene til VM!

Etter å ha vunnet den innledende Monraden håpet vi at seniorene skulle gå hele veien og ta Norges første EM-gull i klassen. Men et litt tungt finalespill gjorde at det dessverre ikke gikk. Tilslutt ble det en femte plass, fortsatt en veldig god prestasjon. Og veldig gledelig; det kvalifiserer til VM som skal arrangeres neste år i byen Chennai i India. 

På det norske laget spilte:
Rune Anderssen - Peter Marstrander
Helge Mæsel - Roald Mæsel
Tor Bakke - Arve Farstad


Sluttabellen:

1 ENGLAND 132.41
2 SWEDEN 119.80
3 POLAND 114.75
4 AUSTRIA 104.40
5 NORWAY 101.51
6 BULGARIA 95.86
7 IRELAND 94.65
8 BELGIUM 87.60
9 HUNGARY 79.34
10 DENMARK 70.93


Norges lag:


F.v. Peter Marstrander, Helge Mæsel, Tor Bakke, Arve Farstad og Roald Mæsel. Rune Anderssen var ikke tilstede.

Vi gratulerer så mye med VM-plassen!

Flott meldt av Espen og Boye

Jeg satt meg for å bakspille Espen og Boye noen spill i kampen mot Sverige. Det var en veldig rolig stemning ved bordet selv om det er veldig viktig kamp. Norge og Sverige lå nesten likt før denne kampen. Boye var veldig ivrig på å finne ut av hvilke kast svenskene brukte, så minutten før kampstart gikk unna med å finne ut hva svenskene spiller fra ulike kombinasjoner. 

Noen spill inne i kampen, på et tidspunkt hvor det lignet på en jevn kamp, kom dette spillet:


1NT fra Boye var 15-17 hp, 3 kløver fra Espen visste singelton og utgangskrav. Nå vokste kortene til Boye til himmels med tre små kløver. 4 ruter viste 5-kortsfarge og sleminteresse og Espen tok i mot med et sparcuebid. 5 kløver fra Boye fortalte ikke om kløvercuebid, men viste at han hadde hjertercuebid. Nå brukte Espen laaang tid før han tilslutt løftet til slem. 

Nå stod slemmen på en finesse, og heldigvis for Norge gikk den. Men det er uansett bedre enn å havne i 3NT som endel bord gjør, hvor motparten tar de fem første stikkene i kløver. Espen fortalte etter spillet at han håpet på sparkongen, hjerteresset og ess-konge i ruter hos Boye. Da kunne han hive hjertertaperene på spar og trumf to kløver. 

Men vi klager ikke på 11 imp til Norge!

Ikke BBO-kamp allikevel

Arrangøren har byttet BBO-kamper, så det ser ikke ut til at Norge vises i noen kamper. Men her kan det komme endringer på kort varsel, så følg med.
Kampen starter 13:30.

Også den andre storkampen til det åpne laget blir vist på BBO.

Det blir sannsynligvis også overført live fra bordet på www.livebridge.net

Norge - Frankrike

I den svært viktige kampen mot Frankrike stiller Norge med Brogeland - Lindqvist mot Levy og Volcker og Hoftaniska - Charlsen mot Bessis - Bessis. 

Norge tar ledelsen i spill 1 ved motspill på begge bord:

Frankrike stopper i 3 kløver etter at Espen har vært aggressivt inne med 2 hjerter. 3NT har gode muligheter, ihvertfall spilt i Nord. De norske damene dobler til og med 3NT og må betale ut 550. Etter en litt uforståelig spilleføring går franskmannen bet og +50 til Norge.  Thor Erik og Thomas fortsetter å straffedoble motparten. Thomas dobler opp 3 hjerter for å vise at han har ekstra styrke og Thor Erik har ingenting mot å stå med. Thomas burde kanskje vridd kløverknekten i stikk 2, men med god spilleføring kan de aldri få mer en to bet. + 300 til Norge og 8 imp. Flott start!

Spill 2 gir Norge 2 nye imp når Boye går en bet mindre enn franskmannen i utgang. Franskmannen var faktisk hjemme på det andre bordet, men han klarte ikke å spille på at Thor Erik hadde spilt ut liten spar fra Axx. I spill 3 er Boye og Espen langt mer forsiktig enn Frankrike:

 Espen tar frem en forsiktig pass over 2 ruter på 13 hp, og selv om Boye har 11 ser det ikke ut til at det er spill for noen utgang. De norske damene fikk hjem 3NT ØV på dette spillet, men med spar ut er dette sjanseløst.   Franskmennene har ikke like gode bremser, men en svak-NT fra Thomas i Syd gjorde ikke sakene lettere for dem. 4 hjerter hadde ikke noe spill og ender med to bet. 7 nye imp til Norge!

 Etter 4 spill leder Norge 22-0! Glimrende start av våre gutter. Spill 4 gir nye fem imp da franskmennene stamper over 5 minor hos Thor Erik og Thomas og går 800 i bet. Espen og Boye gir seg på 5 i minor.

Gutta tar lagrop før kampen: 


 I spill 7 melder Espen og Boye en glimrende slem:


Espen slår av i 4 hjerter, men Boye finner allikevel krefter til å gå videre. Jeg tror kanskje Espen var litt forsiktig med AK i hjerter og ruter ess, men det er ikke noe problem når du har en aktiv makker. 4 spar er cuebid, det samme med 5 ruter. 6 hjerter i Øst er på rett hånd, da ruter damen står i stikk 1. Hadde ruterkongen sittet i Nord måtte Espen klart seg uten hjertertaper og så hevet 2 ruter på spar. Frankrike stopper i 4 hjerter på det andre bordet. 13 imp til Norge!


 Så kommer et lite slag i ansiktet: Og jeg må endre overskrift; franskmannene klarer ikke å ta for sine to ess og vi vinner spillet!!!

Espen og Boye dobler de i 5 hjerter, men med monsterfordelingen i Nord er det ingen måte å bete denne kontrakten på. Noen mener at Espen skulle vært inne på et høyere nivå i første melderunde, men jeg har sansen for 1 spar. Du har en god åpningshånd med altfor mye utenfor sparfargen til å sperre i 3 spar. Thomas Bessis tar for ruteress i utspill og må spille kløver i stikk 2. Etter en laaaang tenkepause kommer det spar og Norge vinner 8 imp på spillet! Ikke bra å melde slem med to ess borte, men vi gleder oss over resultatet!


I spill 11 brenner Thor Erik og Thomas en halvgod utgang og Frankrike vinner 6 imp. Så kommer et dårlig motspill av Thor Erik:


Thor Erik spiller fint ut spar ess og ny spar. Nå ligger veien åpen for en sparstjeling hos Thomas som sammen med to kløverstikk og tre ess gir en bet. Når franskmannen i stikk tre spiller liten hjerter fra bordet legger Thor Erik åtteren! Nå mister de sparstjelingen, men åtteren kostet også! Hadde han lagt toeren kunne han stukket hjerterkonge i neste stikk og fått tre ganger kløver til overstjeling. Rett og slett sløvt...I nest siste spill finner Frankrike en god stamp Boye og Espen ikke klarer å kopiere:

Timingen i meldingsforløpet ble annerledes når Syd ikke åpnet ved Espens bord. Espen hadde da god tro på bet mot 4 hjerter og passet ut. Dette var ikke den dagen og Frankrike vinner 8 imp. 

Det siste spillet sjanser Frankrike på en knallhard 3NT mot Thomas og Thor Erik, mens Espen og Boye fornuftig stopper i 2 hjerter. Denne gangen satt alle kortene slik de (ikke) skulle, så 3NT var ubetelig. 

Dermed tok Frankrike igjen nesten hele forspranget. Norge vinner med 9 imp, litt synd etter den flotte starten. Men det er fortsatt viktig å vinne kampen mot en av de nærmeste rivalene. Nå lader guttene til kamp mot Sverige.

Norge - Frankrike på BBO kl 10:00

Mesterskapets foreløpig mest spennende dag er kommet.  Det åpne laget skal møte Frankrike og Sverige,  to tøffe motstandere. Seniorlaget spiller sin siste dag og medaljer er i sikte. Damene skal reise kjerringa etter 2 tøffe dager.

Merk at i dag starter kampene kl 10:000, 13:30 og 16:20!

Seniorene henger med i medaljekampen

Seniorlaget har igjen tre kamper av sitt mesterskap og ligger for øyeblikket på en 3. plass, men gullet er fortsatt innen rekkevidde. De startet dagen med en overbevisende seier mot Belgia, før det ble uavgjort mot Danmark og tilslutt et tap mot Ungarn. De tre siste kampene i morgen kommer til å avgjøre om Norge tar sin første medalje i seniorklassen.

Damelaget hadde en veldig tung dag med tre tap. Alle muligheter for medalje eller VM-plass er nå borte. Damene har igjen 9 kamper og må spille for æren. Vi vet at de kan bedre enn det de har vist i dette mesterskapet, så håper de benytter de 9 kampene til å vise oss hvor god bridge de kan spille.

Det åpne laget har hatt en middels dag. Det startet veldig bra med seier mot Monaco, som du kan lese mer om lenger ned i bloggen. Et ganske stort tap mot Russland fulgte, og det var uheldig siden det ser ut som om Russland også kvalifiserer seg til finalespillet. Dagen ble avsluttet med uavgjort mot Slovakia.

I morgen skal vi heie alt vi kan på seniorene. Det er også siste dag i innledende for det åpne laget, og de har igjen både Sverige og Frankrike som kommer til å gå videre. I de kampene er det viktig å ta mange VP.Mesterskapet arrangeres i en sportshall - flotte fasiliteter!

Norge - Monaco med prisspill av Espen!

I dag er det klart for kanskje den største prestisjekampen for Norge i dette EM, nemlig kampen mot Monaco. Å spille mot tidligere lagkamerater i Geir Helgemo og Tor Helness betyr at spenningsnivået og tenningen øker et par hakk, og når de i tillegg blir regnet som verdens beste par er det en stor utfordring. 

Undertegnede tippet at Norge kom til å få 4 VP mot Monaco før mesterskapet, men slik våre gutter har spilt spør det nok om jeg må bite i meg dette tipset.

Norge stiller med Boye og Espen i åpent rom mot Geir og Tor, mens Thor Erik og Thomas skal ta seg av Fantoni og Nunes.

Vi krysser fingrene!


Allerede i spill 1 tar Monaco ledelsen:

"Fantunes" har ikke svake to på repetoaret med sitt spesielle system og må åpne med pass. Thor Erik og Thomas melder seg opp i 4 hjerter via en overføringssekvens. Jeg tror nok Thomas burde meldt Stayman på hånda og heller spilt 3NT dersom makker ikke har 4 kort hjerter.  Espen i Nord åpner i Multi og viser en svak hånd med en sekskorts major. Geir vurderer godt da han ikke overfører til hjerter, men ser at de uansett har majoren godt stoppet og han har lavhonnørere i minor. Denne hånden hører ofte hjemme i NT uansett. 10 imp til Monaco! 

 


 Monaco plukker flere IMP i spill 2 etter en underlig vurdering av Thomas:


På det andre bordet spiller Geir og Tor en "kjedelig" 4 hjerter med 11 stikk for 450. Det ser veldig rart ut å doble opp 2 spar med en semigående 7 kortsfarge i hjerter, er dette virkelig en hånd du vil spille motspill med? På Hoftaniskas hånd var det opplagt å passe 2 spar når motparten er i ugunstig sone.

Denne gangen var nok men heldigere enn fortjent, for det var faktisk 500 i bet i 2 spar. Men et litt unøyaktig motspill gjorde at det bare ble en bet og +200. 6 nye IMP til Monaco. 


Monaco tar et overstikksimp i spill 3, hvor sekseren står på en kutt. I spill 4 briljerer Espen:


I 4 hjerter tar Geir for AK i kløver og sparess før han frir seg med en spar. Nå står kontrakten på å klare seg uten rutertaper. Normalt vil man ta ruterfinessen, men Espen fikk god telling på Geirs hånd. Geir har vist AK i kløver og AJ i spar på det tidspunktet hvor ruteren skal behandles. Espens argument er at dersom Geir i tillegg hadde hatt ruterdame ville han åpnet i 1NT med sin (da) gode 14-poenger. Rett og slett glimrende vurdert av Espen! På det andre bordet klarer ikke Fantoni den samme prøven med de samme opplysningene og Norge vinner 12 imp!

 


 

Begge bord stamper fint i 5 ruter over 4 spar. Boye får testet alle farger før han skal treffe hjerter, og spiller fint hjerter til kongen. -300.  Nunes spiller hjerter ved første mulige anledning og håper at Thomas hopper opp på hjerteresset. Men Thomas har tenkt seg godt om i stikk 1 og legger fint liten hjerter. Da bommer Nunes og 5 imp til Norge.


I spill 8 i kampen (mappenr 24) melder Espen og Boye knallhardt:


Helgemo i Vest åpner i 1NT, selv med singel spar. Dette har blitt mer og mer vanlig blant ekspertene og skyldes at han har et stort gjenmeldingsproblem over 1 kløver og 1 spar fra makker. Du er litt for svak for en revers i 2 hjerter og for god til andre melding. Derfor er 1NT mest beskrivende. 

Dobling fra Boye viser nok enten begge major eller en eller annen minorhånd. 2 ruter fra Espen er jeg usikker på, men han følger fint opp med 4 spar i neste runde. I seg selv er ikke kontrakten veldig god, men etter en 1NT-åpning er den langt bedre. +420 for våre gutter. På det andre bordet åpner Thomas i 1 kløver og Fantunes har ingen problemer med å melde seg opp i 4 spar. Butt spill. 


Espen og Boye sperrer Geir og Tor langt inn i pølsebua:


2 ruter fra Espen viser 2-7 honnørpoeng og en 6 korts majorfarge (kan være 5 i gunstig). Boye sperrer fint med 3 hjerter (pass/korriger) og når Espen korrigerer til 3 spar klarer hverken Tor eller Geir å være med. Kontrakten går 5 bet, men det er billig mot en opplagt 3NT fra Thor Erik og Thomas på det andre bordet. 10 IMP til Norge!

Hadde Geir i sistehånd klart å doble opp ville Tor passet og tatt inn 1100. Da hadde det vært 10 imp til Monaco. Marginene er små...


Thor Erik og Thomas har en veldig aktiv stil, og i dette spillet ble det for mye press for Fantunes:


1NT-åpningen fra Nunes i Syd viser 12-14 hp. Doblingen av  2 hjerter (overføring) fra Thor Erik ser ut til å være opplysende dobling og Thomas setter maks press med 4 hjerter. Fantoni i Nord har hørt makker vise god sparstøtte med 2NT og velger 4 spar. Det er nok en kombivariant, på en god dag står kontrakten og det kan også være en god stamp. Denne gangen er det hverken fugl eller fisk og +500 til Norge er 9 imp når Espen og Boye kjøper kontrakten i 3 spar med 2 bet på det andre bordet.


På dette spillet var begge bord flinke og unngikk 4 spar:

Tor ser at med 4333-fordeling og 3 små kløver at det ofte går like bra i NT som i spar. Han "orker" derfor ikke spørre om makker har 4 kort spar engang og melder bare 3NT. En veldig god vurdering. På en dårlig dag har makker 4 kort kløver sammen med 4 kort spar og motparten tar et par kløverstjelinger.  Thomas velger å doble opplysende med sin NT-hånd, men tar seg veldig fint inn når han i stedet for å løfte til 4 spar melder 3NT. De fleste andre ville meldt inn 2NT og da tror jeg Hoftaniska ville kopiert vurderingen til Helness og bare løftet til 3NT. Monaco tar ett stikk mer enn Thomas og vinner 1 imp.

 Hvordan melde sju?


Som vi ser står både 7NT og 7 kløver så lenge kløveren ikke sitter 4-0 med lengden hos Øst. Men hvordan melde det på en fornuftig måte?
2NT hos Espen viser (17)18-19 og en balansert hånd. Nå vet Boye at de har 34-35 honnørpoeng, men hvor skal stikkene komme fra?

Jeg tror at Espen måtte ha meldt 3 kløver og vist 6 kortskløver for at de skulle hatt en sjanse til å melde 7. Boye vil da på et eller annet tidspunkt spørre etter ess og finne ut at makker har tre ess og ruterkonge. Spørsmålet er om han finner ut at Espen har spar dame. Nå var det ihvertfall vanskelig. 

På det andre bordet melder Monaco 7 kløver slik at kampen ender med 6 imps seier til Norge. Uansett veldig bra å snu dette etter å ligge 16-0 under etter 2 spill. 

Norge - Monaco på BBO kl 10:30

 I morgen tidlig er det klart for Norge mot Monaco. Etter at Geir Helgemo og Tor Helness emigrerte dit for å spille for Pierre Zimmermanns profflag er dette kampen begge lag helt klart vil vinne! Resten av morgendagens BBO-kamper blir annonsert i løpet av dagen. 

Alle tre klasser har igjen 3 kamper og møter:

Åpen: Monaco, Russland og Slovakia

Damer: Serbia, Tyrkia og Skottland

Senior: Belgia, Danmark og Ungarn

Geir og Tor skal opp mot sitt gamle lag.

Fridag for åpen og damer - BBO-dag for seniorene

I dag er det fridag for det åpne- og damelaget. De har et litt lenger mesterskap enn seniorene, så derfor er det satt av tid til litt avkobling midt i mesterskapet. I går var det regn, lyn og torden i Opatija, men i dag har solen tittet frem igjen, så jeg er sikker på at alle får en hyggelig dag. 

Seniorene skal spille på BBO hele dagen, så her er det bare å benke seg foran skjermen og heie alt man kan!

Kampprogram:

Klokkeslett Motstander Norsk lag    
10:30 Polen Anderssen - Marstrander og Mæsel - Mæsel BBO1  
14:30 Sverige Anderssen - Marstrander og Bakke - Farstad BBO2  
17:20 Irland Bakke - Farstad og Mæsel - Mæsel BBO5  Sjøfronten i Opatija - perfekt for avslapning!